Kepivance

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-04-2016

Aktiv bestanddel:
palifermin
Tilgængelig fra:
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
ATC-kode:
V03AF08
INN (International Name):
palifermin
Terapeutisk gruppe:
Alle andre terapeutiske produkter
Terapeutisk område:
mucositis
Terapeutiske indikationer:
Kepivance er angivet til at reducere hyppigheden, varigheden og sværhedsgraden af oral mucositis hos voksne patienter med maligne hæmatologiske sygdomme modtager myeloablative radiochemotherapy forbundet med en høj forekomst af svær mucositis og kræver autolog-hæmatopoietisk-stamcelle-support.
Produkt oversigt:
Revision: 19
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000609
Autorisation dato:
2005-10-25
EMEA kode:
EMEA/H/C/000609

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - norsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - islandsk

08-04-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

08-04-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

08-04-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-04-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kepivance 6,25 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

palifermin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Kepivance

Sådan skal De bruge Kepivance

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kepivance indeholder det aktive stof palifermin, som er et protein fremstillet ved bioteknologi i en

bakterie ved navn

Escherichia coli

. Palifermin stimulerer væksten af specifikke celler kaldet

epitelceller, som danner det væv, der dækker Deres mund og fordøjelseskanal, samt andet væv, såsom

huden. Palifermin virker på samme måde som keratinocyt vækstfaktor (KGF), der produceres naturligt

af kroppen i små mængder.

Kepivance benyttes til at behandle oral mucositis (ømhed, tørhed og betændelse i munden), der er

opstået som bivirkning ved behandling af Deres blodkræft.

For at behandle Deres blodkræft kan De få kemoterapi, strålebehandling og autolog

knoglemarvstransplantation (celler fra Deres egen krop, som producerer blod). En af bivirkningerne

ved disse behandlinger er mucositis (ømhed, tørhed og betændelse i munden). Kepivance benyttes til

at reducere hyppigheden, varigheden og sværhedsgraden af symptomerne på oral mucositis.

Kepivance bør kun anvendes til voksne over 18 år.

2.

Det skal De vide, før

De begynder at bruge Kepivance

Brug ikke Kepivance:

Hvis De er allergisk over for palifermin, over for proteiner, som er produceret af

Escherichia coli

, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kepivance (angivet i punkt 6).

Børn

Kepivance anbefales ikke til børn (0 til 18 år).

Brug af anden medicin sammen med Kepivance

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Kepivance kan interagere med medicin, der indeholder heparin. Fortæl det til lægen, hvis De får eller

for nyligt har fået heparin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Graviditet og amning

Kepivance er ikke blevet testet på gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle Deres læge, hvis De:

er gravid,

tror at De kan være gravid eller

planlægger at blive gravid.

Hvis De er gravid, bør De ikke få Kepivance, medmindre det tydeligt er nødvendigt.

Det vides ikke, om Kepivance udskilles i human modermælk. Brug ikke Kepivance, hvis De ammer.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal De bruge Kepivance

De vil få Kepivance af en læge eller sygeplejerske med erfaring i kræftbehandling.

Den normale dosis af Kepivance er 60 mikrogram pr. kg legemsvægt pr. dag. Denne dosis vil De få

som en intravenøs injektion (i en blodåre).

Når De får Kepivance

De får Kepivance tre dage i træk

før

kemoterapi og strålingsterapi og tre dage i træk

efter

kemoterapi

og strålingsterapi, i alt seks doser.

Den sidste af de tre doser, der gives før kemoterapi og strålebehandling, skal gives

mindst 24 til 48 timer før, kemoterapien og strålebehandlingen starter. Den første af de tre doser, der

gives efter kemoterapien og strålebehandlingen skal gives mindst syv dage efter den seneste

Kepivance-indgivelse.

For information om forberedelse og indgivelse af Kepivance henvises der til oplysningerne til

sundhedspersonalet sidst i denne indlægsseddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hududslæt, kløe og rødmen (pruritus og erytem),

en fortykkelse i mund eller på tunge,

ændring af farven i munden eller på tungen,

generel hævelse (ødem),

hævelse af hænder, ankler eller fødder,

smerter,

feber,

smertende led (artralgi),

smagsforandring,

øget indhold af lipase og amylase (fordøjelsesenzymer) i blodet (kræver ikke behandling og

normaliseres sædvanligvis efter, at behandling med Kepivance er ophørt).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) er:

prikkende følelse i munden,

mørkfarvning af et hudområde (hyperpigmentering),

hævede øjenlåg,

hævede læber.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

rødmen, buler eller hævelse på tungen,

hævelse (ødem) i ansigt eller mund,

hævelse eller rødme i vagina,

håndflade-fodsål syndrom (håndflader eller fodsåler prikker, bliver følelsesløse, smertende,

hævede eller røde),

allergiske reaktioner.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kepivance indeholder

Aktivt stof: palifermin. Hvert hætteglas indeholder 6,25 mg palifermin.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, saccharose, L-histidin, polysorbat 20 og fortyndet saltsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Kepivance er et hvidt pulver, som leveres i hætteglas. Hver pakke indeholder 6 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere information om Kepivance på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Kepivance er et sterilt produkt, men uden konserveringsmiddel, og er kun beregnet til engangsbrug.

Kepivance skal rekonstitueres med 1,2 ml vand til brug for injektion. Sprøjt langsomt

fortyndingsmidlet ind i hætteglasset med Kepivance. Kør forsigtigt indholdet rundt i hætteglasset for

at opløse det. Undlad at ryste hætteglasset eller udsætte det for kraftige bevægelser.

Opløsningen af Kepivance tager normalt mindre end 5 minutter. Foretag visuel inspektion af

opløsningen for at sikre, at der ikke er misfarvninger eller uopløste partikler, før den indgives.

Kepivance må ikke indgives, hvis der er misfarvninger eller uopløste partikler i opløsningen.

Før indgivelse må Kepivance ligge i stuetemperatur i maksimum 1 time og må ikke udsættes for lys.

Kepivance, som har ligget i stuetemperatur i mere end 1 time, skal kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kepivance 6,25 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 6,25 mg palifermin.

Palifermin er en human keratinocyt vækstfaktor (KGF), produceret ved rekombinant DNA-teknologi i

Escherichia coli

Efter rekonstitution indeholder Kepivance 5 mg/ml palifermin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning (pulver til injektionsvæske).

Hvidt, frysetørret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kepivance er indiceret til at mindske forekomst, varighed og grad af oral mucositis hos voksne

patienter med hæmatologiske maligniteter, der får myeloablativ radiokemoterapi forbundet med en høj

forekomst af alvorlig mucositis, og som behøver autolog hæmatopoietisk stamcellestøtte.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Kepivance skal superviseres af en læge, som har erfaring med brug af

anticancerbehandling.

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis af Kepivance er 60 mikrogram/kg/dag, indgivet som en intravenøs

bolusinjektion tre på hinanden følgende dage før og tre på hinanden følgende dage efter myeloablativ

radiokemoterapi, i alt seks doser. Varigheden mellem den sidste dosis Kepivance før myeloablativ

radiokemoterapi og den første dosis Kepivance efter myeloablativ radiokemoterapi skal mindst være

syv dage.

Præ-myeloablativ radiokemoterapi:

De første tre doser bør indgives forud for den myeloablative behandling, og heraf den tredje

dosis 24 til 48 timer før den myeloablative radiokemoterapi.

Post-myeloablativ radiokemoterapi:

De sidste tre doser bør indgives efter den myeloablative radiokemoterapi; den første af disse bør

indgives efter, men samme dag som den hæmatopoietiske stamcelleinfusion og mindst syv dage efter

den seneste Kepivance-indgivelse (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Pædiatrisk population

Kepivances sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt. De foreliggende data

er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Nyreinsufficiens

Dosisjustering hos patienter med nyreinsufficiens er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Leverinsufficiens

Sikkerhed og virkning er ikke evalueret hos patienter med leverinsufficiens (se pkt. 5.2). Der skal

udvises forsigtighed ved dosering til patienter med leverinsufficiens.

Ældre personer

Sikkerhed og virkning er ikke evalueret hos ældre personer. De foreliggende data er beskrevet i pkt.

5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Kepivance bør ikke indgives subkutant på grund af dårlig lokal tolerance.

Rekonstitueret Kepivance bør ikke stå ved stuetemperatur i mere end en time, og det skal beskyttes

mod lys. Inden indgivelsen skal opløsningen kontrolleres visuelt for misfarvning og partikeldannelse,

før den indgives, se pkt. 6.6.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

eller over for proteiner, som er produceret af

Escherichia coli

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug ved kemoterapi

Kepivance bør ikke indgives inden for 24 timer før, under infusion af, eller inden for 24 timer efter

indgivelse af cytotoksisk kemoterapi. I et klinisk forsøg medførte indgivelse af Kepivance inden

for 24 timer fra kemoterapi en øget grad og varighed af oral mucositis.

Samtidig brug af heparin

Hvis der anvendes heparin til opretholdelse af en fast intravenøs slange, bør der anvendes

natriumklorid-opløsning til skylning af slangerne før og efter indgivelse af Kepivance (se pkt. 6.2).

Skarpsyn

Det vides, at KGF-receptorer udtrykkes på øjets linse. Kataraktogene virkninger af palifermin kan ikke

udelukkes (se pkt. 5.1). Langtidseffekterne er endnu ikke kendt.

Langtidssikkerhed

Langtidssikkerheden for Kepivance er ikke fuldt ud evalueret med hensyn til generel overlevelse,

progressionsfri overlevelse og sekundære maligniteter.

Ikke-hæmatologiske maligniteter

Kepivance er en vækstfaktor, som stimulerer proliferation af epitelceller, som udtrykker KGF-

receptor. Kepivances sikkerhed og virkning er ikke påvist hos patienter med ikke-hæmatologiske

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

maligniteter, som udtrykker KGF-receptor. Palifermin bør derfor ikke gives til patienter med kendte

ikke-hæmatologiske maligniteter, eller hvis der er mistanke om ikke-hæmatologiske maligniteter.

Manglende virkning og risiko for infektion med konditionerende behandling med høj dosis melphalan

I et klinisk post-marketing-forsøg, der undersøgte patienter med multipelt myelom, der fik

melphalan 200 mg/m

som konditionerende behandling, viste administration af palifermin med fire

dage mellem den sidste præ-dosis og den første post-dosis ingen terapeutisk fordel med hensyn til

hyppigheden eller varigheden af alvorlig oral mucositis sammenlignet med placebo.

Hertil kommer, at der var en højere forekomst af infektioner hos patienter, der fik palifemin før og

efter kemoterapi (49,5%) sammenlignet med patienter, som fik placebo (24,6%). Sammenlignet med

placebogruppen havde præ/post-kemoterapigruppen en højere forekomst af herpesvirusinfektion (9%

mod 0%), svampeinfektion i munden (7% mod 2%) og sepsis/septisk chok (12% mod 2%).

Palifermins virkning og sikkerhed er kun fastslået i forbindelse med konditionerende regimer til

autolog hæmatopoietisk stamcellestøtte, der omfatter helkropsbestråling og højdosis kemoterapi

(cyclofosfamid og etoposid) (se pkt. 5.1). Paliferm bør ikke anvendes, hvis det i forbindelse med

myeloablativ kemoterapi anvendes som eneste konditionerende behandling.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da Kepivance er et proteinbaseret lægemiddel, er risikoen for, at det interagerer med andre

lægemidler, lav.

In vitro

in vivo

data tyder på, at palifermin binder til både ufraktionerede hepariner og hepariner

med lav molekylvægt. I to studier med raske frivillige resulterede samtidig administration af

Kepivance og heparin i en cirka 5 gange højere systemisk eksponering for palifermin på grund af en

lavere distributionsvolumen. Palifermins farmakodynamiske effekt, målt ved hjælp af ændringen i

Ki67-ekspression, havde en tendens til at være mindre, når det blev administreret sammen med

heparin, men den kliniske relevans af dette fund er uklar. Administration af palifermin påvirkede dog

ikke heparins antikoagulerende virkning under de betingelser, der var gældende for studiet

(enkeltdosis, subterapeutisk dosisregime). På grund af de begrænsede data fra patienter skal hepariner

anvendes med forsigtighed til patienter, der får palifermin, og passende analyser af blodets

koagulation skal udføres for at overvåge behandlingen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen adækvate data vedrørende anvendelse af Kepivance til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet og udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for det humane embryo eller foster er ukendt. Kepivance bør ikke anvendes under graviditet,

medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om Kepivance udskilles i human mælk. Derfor bør Kepivance ikke anvendes til

kvinder, der ammer.

Fertilitet

I forsøg med rotter blev der ikke observeret nogen effekt på reproduktivitet/fertilitet ved doser på op

til 100 mikrogram/kg/dag. Der blev observeret systemisk toksicitet (kliniske tegn og/eller ændringer i

legemsvægt) og bivirkninger på mandlige og kvindelige reproduktions-/fertilitetsparametre ved doser

på over eller lig med 300 mikrogram/kg/dag (5 gange større end den forventede kliniske eksponering).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Sikkerhedsdata er baseret på patienter med hæmatologiske maligniteter, der deltog i randomiserede,

placebokontrollerede kliniske studier, inklusive et farmakokinetisk studie og post-marketing erfaring.

De hyppigst rapporterede bivirkninger (rapporteret hos > 1/10 patienter) er reaktioner, der er i

overensstemmelse med Kepivances farmakologiske virkning på hud og oralt epitel, f.eks. ødem,

inklusive perifert ødem, og hypertrofi i mundstrukturen. Disse reaktioner var primært af let til moderat

grad, og de var reversible. Kepivance blev givet 3 på hinanden følgende dage; reaktionerne startede i

gennemsnit cirka 6 dage efter den første dosis, og den gennemsnitlige varighed var cirka 5 dage.

Smerte og artralgi er andre almindelige bivirkninger i overensstemmelse med Kepivance-behandlede

patienter, som havde fået mindre opioid analgetika end placebobehandlede patienter (se Tabel 2).

Overfølsomhed, inklusive anafylaktiske reaktioner, er også blevet forbundet med palifermin.

Tabel 1. Bivirkninger fra kliniske forsøg og spontan rapportering.

Hyppighederne opført nedenfor er defineret ud fra følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Immunsystemet

Ikke kendt

anafylaktisk reaktion/overfølsomhed

Nervesystemet

Meget almindelig:

Almindelig:

Dysgeusi

paræstesi oral

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig:

Ikke kendt:

oral hypertrofi af slimhinden /

hypertrofi af tungepapiller, oral

slimhindemisfarvning

/tungemisfarvning

lidelser i tungen (f.eks. rødmen,

knopper), tungeødem

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Almindelig:

Ikke kendt:

udslæt, kløe og erytem

hyperpigmenteret hud

palmoplantar erytrodysæstesi-

syndrom (dysæstesi, erytem, ødem i

håndflader og fodsåler)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Det reproduktive system og

mammae

Meget almindelig:

Ikke kendt

Artralgi

vaginalt ødem og vulvovaginalt

erytem

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Undersøgelser

Meget almindelig:

Almindelig:

Ikke kendt:

Meget almindelig:

ødem, perifert ødem, smerter og feber

hævelse af læber, øjenlågsødem

ansigtsødem, mundødem

forhøjet blodamylase og forhøjet

lipase

Kepivance kan forårsage forhøjede lipase- og amylaseniveauer hos visse patienter med eller uden

symptomer på mavesmerter eller rygsmerter. Der er ikke blevet rapporteret åbenlyse tilfælde af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

pankreatitis i denne patientpopulation. Fraktionering af forhøjede amylaseniveauer afslørede, at

forhøjelsen overvejende stammede fra spytkirtlerne.

Hæmatopoietisk restitution efter PBPC-infusion var ens blandt patienter, der modtog Kepivance eller

placebo, og der observeredes ingen forskelle i sygdomsprogression eller overlevelse.

Dosisbegrænsende toksiciteter blev observeret hos 36% (5 ud af 14) patienter, der modtog 6 doser

à 80 mikrogram/kg/dag indgivet intravenøst over 2 uger (3 doser før og 3 doser efter myeloablativ

behandling). Disse hændelser var overensstemmende med det, der blev observeret ved den anbefalede

dosis, men var generelt mere alvorlige.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring med Kepivance doser på mere end 80 mikrogram/kg/dag indgivet intravenøst

over 2 uger (3 doser før og 3 doser efter myeloablativ behandling).

For information om dosisbegrænsende toksiciteter, se pkt. 4.8.

En enkelt dosis på 250 mikrogram/kg er blevet indgivet intravenøst til 8 raske frivillige uden alvorlige

bivirkninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Afgiftningsmidler ved cytostatikabehandling,

ATC-kode: V03A F08.

Palifermin er et 140 aminosyre-protein med en molekylvægt på 16,3 kilodalton. Det adskiller sig fra

endogent humant KGF ved, at de første 23 N-terminale aminosyrer er fjernet for at forbedre

proteinstabiliteten.

Virkningsmekanisme

KGF er et protein, der retter sig mod epitelceller ved at binde sig til specifikke celle-overflade-

receptorer og derved stimulere proliferation, differentiering og opregulering af cytobeskyttende

mekanismer (f.eks. induktion af antioxidantenzymer). Endogent KGF er en epitelcellespecifik

vækstfaktor, der produceres af mesenchymale celler og opreguleres naturligt som reaktion på skader

på epitelvævet.

Farmakodynamisk virkning

Epitelcelleproliferation blev vurderet via Ki67 immunhistokemisk farvning hos raske forsøgspersoner.

En 3 ganges eller større forøgelse af Ki67-farvningen blev observeret ved buccale biopsier fra 3 ud

af 6 raske forsøgspersoner, som fik palifermin ved 40 mikrogram/kg/dag intravenøst i 3 dage, ved

måling 24 timer efter den tredje dosis. Dosisafhængig epitelcelleproliferation blev observeret 48 timer

efter dosering hos raske forsøgspersoner, som fik enkelte intravenøse doser

på 120 til 250 mikrogram/kg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Klinisk virkning og sikkerhed

Det kliniske palifermin-program til indstilling af myelotoksisk behandling, som kræver

hæmatopoietisk stamcelle- (HSC) understøtning, omfattede 650 patienter med hæmatologiske

maligniteter, som deltog i 3

randomiserede, placebo kontrollerede kliniske studier og et

farmakokinetisk studie.

Effektivitet og sikkerhed for palifermin blev fastslået i et randomiseret, dobbeltblindt, placebo

kontrolleret studie, hvor patienterne modtog højdosis cytotoksisk behandling bestående af fraktioneret

helkropsbestråling (12 Gy total dosis, dag -8 til -5), højdosis etoposid (60 mg/kg, dag -4) og højdosis

cyclofosfamid (100 mg/kg, dag -2) efterfulgt af PBPC-understøtning til behandling af hæmatologiske

maligniteter (Non-Hodgkins lymfom (NHL), Hodgkin’s sygdom, Akut Myeloid Leukæmi (AML),

Akut Lymfocytisk Leukæmi (ALL), Kronisk Myeloid Leukæmi (CML), Kronisk Lymfocytisk

Leukæmi (CLL) eller multipelt myelom). I dette studie randomiseredes 212 patienter og modtog enten

palifermin eller placebo. Palifermin blev indgivet som en daglig intravenøs injektion

af 60 mikrogram/kg i 3 på hinanden følgende dage forud for initiering af den cytotoksiske behandling

og i 3 på hinanden følgende dage efter infusion af perifere blodstamceller med ni dage mellem den

sidste dosis før og den første dosis efter.

Det vigtigste effektivitetsmål for studiet var antallet af dage, hvorunder patienterne oplevede alvorlig

oral mucositis (grad 3/4 på Verdenssundhedsorganisationens (WHO) skala). Andre mål omfattede

forekomst, varighed og grad af oral mucositis og behovet for opioide analgesika. Der var ingen tegn på

forsinkelse i tid til hæmatopoietisk restitution hos patienter, der modtog palifermin, sammenlignet med

patienter, der modtog placebo. Effektivitetsresultaterne er vist i Tabel 2.

Tabel 2. Oral Mucositis & Relaterede kliniske sequelae - HSC Transplantatstudie

Placebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrogram/kg/dag)

n = 106

p-værdi

*

Median (25., 75. percentil) dage med

WHO Grad 3/4 oral mucositis

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

Patientforekomst af WHO Grad 3/4 oral

mucositis

< 0,001

Median (25., 75. percentil) dage med

WHO Grad 3/4 oral mucositis hos

berørte patienter

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

(n = 67)

Patientforekomst af WHO Grad 4 oral

mucositis

< 0,001

Median (25., 75. percentil) dage med

WHO Grad 2/3/4 oral mucositis

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Opioide analgesika for oral mucositis:

Median (25., 75. percentil) dage

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

Median (25., 75. percentil)

kumulativ dosis

(morfin mg ækvivalenter)

(269, 1429)

(3, 558)

< 0,001

Patientforekomst af total parenteral

ernæring (TPN)

< 0,001

Patientforekomst af febril neutropeni

< 0,001

Ved anvendelse af Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) test stratificeret for forsøgscenteret.

WHO Oral Mucositis-skala: Grad 1 = ømhed/erytem; Grad 2 = erytem, ulcus, kan spise fast

føde; Grad 3 = ulcus, kræver udelukkende flydende diæt; Grad 4 = fødeindtagelse ikke mulig

I dette fase 3 kliniske studie udviste palifermin-behandlede patienter signifikante fordele i patient-

rapporteret resultat af mund- og svælg-ømhed og dets indvirken på at synke, drikke, spise og tale.

Disse patient-rapporterede resultater var i høj grad korreleret til klinikerens graduering af oral

mucositis efter WHO skalaen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der blev udført et randomiseret placebokontrolleret dobbeltblindt studie efter godkendelsen for at

vurdere virkningen af palifermin administreret før kemoterapi eller før og efter kemoterapi (CT).

Studiet omfattede 3 behandlingsarme og var designet til at sammenligne hver palifermin-arm (før og

før/efter) med placebo.

I dette studie (n = 281) fik patienter med multipelt myelom konditionerende behandling med

melphalan (200 mg/m

) inden autolog hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Forekomsten af ulcerativ mucositits var 57,9% i placebo-armen, 68,7% i før/efter CT-gruppen

og 51,4% i før CT-gruppen. Ingen af de to dosisregimer viste statistisk signifikante resultater versus

placebo. Forekomsten af alvorlig (grad 3 og 4) oral mucositis i de 3 grupper var henholdsvis 36,8%,

38,3% og 23,9% for placebo, før/efter CT og før CT-grupperne. Der var ingen statistisk signifikans.

Kataraktogene virkninger af palifermin kan ikke udelukkes ifølge resultater fra oftalmologiske

undersøgelser i en subgruppe af patienter (n = 66; 14 i placebo-gruppe, 52 i palifermin-gruppen), der

blev fulgt i 12 måneder efter den akutte fase i ovennævnte studie efter godkendelsen. For det primære

endepunkt, der var forekomst af kataraktudvikling eller -progression efter 12 måneder (defineret som

en stigning på ≥ 0,3 i LOCS III-scoren), oplevede en større del af patienterne i palifermin-gruppen

udvikling af katarakt sammenlignet med placebo-gruppen (28,6 % i placebo-gruppen i forhold

til 48,1% i palifermin-gruppen). Denne forskel var ikke statistisk signifikant. Skarpsynet var ikke

påvirket ved måned 6 eller 12 i nogen af behandlingsgrupperne. Der var en skævhed i

aldersfordelingen med flest ældre (> 65 år) patienter i palifermin-gruppen.

Pædiatrisk population

Et fase I-dosiseskaleringsstudie blev udført med pædiatriske patienter i alderen 1-16 år. I alt 27

pædiatriske patienter med leukæmi blev randomiseret til 40, 60 eller 80 mikrogram palifermin/kg/dag i

3 dage før og efter hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT). Den konditionerende behandling

bestod af helkropsbestråling (TBI), etoposid og cyclophosphamid. Der var en lavere forekomst af

alvorlig oral mucositis hos patienter, der fik 80 mikrogram/kg/dag, men ingen indflydelse på

forekomsten af akut graft-

versus

-vært-sygdom (GVHD). Selvom palifermin var sikkert ved alle

afprøvede doser, øgedes forekomsten af hudreaktioner med dosis.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for palifermin blev undersøgt hos raske frivillige og hos patienter med

hæmatologiske maligniteter. Efter enkelte intravenøse doser på 20 til 250 mikrogram/kg (raske

frivillige) og 60 mikrogram/kg (cancerpatienter) udviste palifermin hurtig ekstravaskulær distribution.

Hos patienter med hæmatologiske maligniteter var gennemsnitlig V

5 l/kg, og gennemsnitlig

clearance cirka 1300 ml/time/kg med en gennemsnitlig terminal halveringstid på cirka 4,5 timer.

Omtrentlig dosis-lineær farmakokinetik blev observeret hos raske frivillige efter enkeltdosis indgivelse

på op til 250 mikrogram/kg. Ingen akkumulation af palifermin forekom efter 3 på hinanden følgende

daglige doser på 20 og 40 mikrogram/kg (raske frivillige) eller 60 mikrogram/kg (voksne patienter)

eller 40 til 80 mikrogram/kg (pædiatriske patienter). Variansen forsøgspersonerne imellem er høj med

en CV% på cirka 50% for CL og 60% for V

Der er ikke observeret nogen kønsrelaterede forskelle i farmakokinetikken for palifermin. Let

til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance 30-80 ml/min) påvirkede ikke palifermins

farmakokinetik. Hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens (kreatinin-clearance

< 30 ml/min.) reduceredes clearance med 22% (n = 5). Hos patienter med terminal nyrelidelse

(dialysekrævende) reduceredes palifermin-clearance med 10% (n = 6). Den farmakokinetiske

profil hos patienter med leverinsufficiens, er ikke blevet vurderet.

Ældre personer

I et enkeltdosisstudie var palmifermins clearance cirka 30% lavere hos 8 raske forsøgspersoner i

alderen 66-73 år efter en dosis på 90 mikrogram/kg end hos yngre forsøgspersoner (≤65 år) efter en

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

dosis på 180 mikrogram/kg. Der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosisjustering baseret

på disse begrænsede data.

Pædiatrisk population

I et lille flerdosisstudie med pædiatriske patienter (1 til 16 år), der fik 40, 60 eller

80 mikrogram/kg/dag i 3 dage før og efter HSCT, havde alderen ingen indvirkning på palifermins

farmakokinetik, omend der observeredes stor variabilitet i de estimerede parametre. Systemisk

eksponering syntes ikke at øges med dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Væsentlige fund under toksikologiforsøg på rotter og aber kunne generelt tilskrives palifermins

farmakologiske aktivitet, specielt proliferation af epitelvæv.

I fertilitets-/generelle reproduktionstoksicitets-forsøg på rotter var palifermin-behandling forbundet med

systemisk toksicitet (kliniske tegn og/eller ændringer i legemsvægt) og bivirkninger på mandlige og

kvindelige reproduktions-/fertilitetsparametre ved doser på over eller lig med 300 mikrogram/kg/dag.

Der blev ikke observeret nogen bivirkninger på reproduktions-/fertilitetsparametre ved doser på op

til 100 mikrogram/kg/dag. Disse doser på ingen-observerede-bivirkninger-niveau (NOAEL) var

forbundet med systemisk eksponering på op til 2,5 gange større end den forventede kliniske eksponering.

I embryo-/føtaludviklings-toksicitetsforsøg på rotter og kaniner var palifermin behandling forbundet

med udviklingstoksicitet (øget post-implantationstab, reduceret kuldstørrelse og/eller reduceret føtal

vægt) ved doser på henholdsvis 500 og 150 mikrogram/kg/dag. Behandling med disse doser var også

forbundet med maternelle effekter (kliniske tegn og/eller forandringer i legemsvægt/fødeindtagelse),

som tydede på, at palifermin ikke var selektivt toksisk for udvikling hos nogen af arterne. Der blev

ikke observeret nogen udviklingseffekter hos rotter og kaniner ved doser på op til henholdsvis 300 og

60 mikrogram/kg/dag. Disse NOAEL-doser var forbundet med systemisk eksponering (baseret på

AUC) på op til henholdsvis 9,7 og 2,1 gange den forventede kliniske eksponering. Peri- og postnatal

udvikling er ikke blevet undersøgt.

Palifermin er en vækstfaktor, som primært stimulerer epitelceller via KGF-receptoren. Hæmatologiske

maligniteter udtrykker ikke KGF receptoren. Patienter behandlet med kemoterapi og/eller

strålingsterapi er dog udsat for højere risiko for at udvikle sekundære tumorer, hvoraf visse kan

udtrykke KGF-receptorer og teoretisk kan stimuleres af KGF-receptorligander. I et studie, der havde

til formål at vurdere potentiel carcinogenicitet i transgene rasH2-mus, blev der ikke observeret

behandlingsrelaterede stigninger i forekomsten af neoplastiske læsioner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

L-histidin

Mannitol

Saccharose

Polysorbat 20

Fortyndet saltsyre

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis der anvendes heparin til opretholdelse af en fast intravenøs slange, bør der anvendes

natriumklorid opløsning til skylning af slangerne før og efter indgivelse af Kepivance, idet palifermin

har vist sig at binde sig til heparin

in vitro

6.3

Opbevaringstid

6 år.

Efter rekonstitution: 24 timer ved 2 °C – 8 °C, beskyttet mod lys.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelse

6,25 mg pulver i et hætteglas (Type I glas) med gummiprop, aluminiumforsegling og en plasttop, der

kan vippes af.

Pakning indeholder 6 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kepivance er et sterilt produkt, men uden konserveringsmiddel, og er kun beregnet til engangsbrug.

Kepivance bør kun rekonstitueres med 1,2 ml vand til injektionsvæsker. Diluenten skal indsprøjtes

langsomt i hætteglasset med Kepivance. Indholdet bør slynges forsigtigt under opløsningen. Undgå at

ryste eller bevæge hætteglasset voldsomt.

Normalt tager opløsning af Kepivance mindre end 5 minutter. Kontroller visuelt opløsningen for

misfarvning og partikler inden indgivelse. Kepivance bør ikke indgives, hvis der observeres

misfarvning eller partikler.

Før injektion kan Kepivance få lov at nå stuetemperatur i maksimalt 1 time, men det skal beskyttes

mod lys. Kepivance, der har stået i stuetemperatur i mere end 1 time, bør kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/05/314/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dato første markedsføringstilladelse: 25. oktober 2005

Dato seneste fornyelse: 23. september 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kepivance 6,25 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 6,25 mg palifermin.

Palifermin er en human keratinocyt vækstfaktor (KGF), produceret ved rekombinant DNA-teknologi i

Escherichia coli

Efter rekonstitution indeholder Kepivance 5 mg/ml palifermin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning (pulver til injektionsvæske).

Hvidt, frysetørret pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kepivance er indiceret til at mindske forekomst, varighed og grad af oral mucositis hos voksne

patienter med hæmatologiske maligniteter, der får myeloablativ radiokemoterapi forbundet med en høj

forekomst af alvorlig mucositis, og som behøver autolog hæmatopoietisk stamcellestøtte.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Kepivance skal superviseres af en læge, som har erfaring med brug af

anticancerbehandling.

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis af Kepivance er 60 mikrogram/kg/dag, indgivet som en intravenøs

bolusinjektion tre på hinanden følgende dage før og tre på hinanden følgende dage efter myeloablativ

radiokemoterapi, i alt seks doser. Varigheden mellem den sidste dosis Kepivance før myeloablativ

radiokemoterapi og den første dosis Kepivance efter myeloablativ radiokemoterapi skal mindst være

syv dage.

Præ-myeloablativ radiokemoterapi:

De første tre doser bør indgives forud for den myeloablative behandling, og heraf den tredje

dosis 24 til 48 timer før den myeloablative radiokemoterapi.

Post-myeloablativ radiokemoterapi:

De sidste tre doser bør indgives efter den myeloablative radiokemoterapi; den første af disse bør

indgives efter, men samme dag som den hæmatopoietiske stamcelleinfusion og mindst syv dage efter

den seneste Kepivance-indgivelse (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Pædiatrisk population

Kepivances sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt. De foreliggende data

er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Nyreinsufficiens

Dosisjustering hos patienter med nyreinsufficiens er ikke nødvendig (se pkt. 5.2).

Leverinsufficiens

Sikkerhed og virkning er ikke evalueret hos patienter med leverinsufficiens (se pkt. 5.2). Der skal

udvises forsigtighed ved dosering til patienter med leverinsufficiens.

Ældre personer

Sikkerhed og virkning er ikke evalueret hos ældre personer. De foreliggende data er beskrevet i pkt.

5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Kepivance bør ikke indgives subkutant på grund af dårlig lokal tolerance.

Rekonstitueret Kepivance bør ikke stå ved stuetemperatur i mere end en time, og det skal beskyttes

mod lys. Inden indgivelsen skal opløsningen kontrolleres visuelt for misfarvning og partikeldannelse,

før den indgives, se pkt. 6.6.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

eller over for proteiner, som er produceret af

Escherichia coli

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug ved kemoterapi

Kepivance bør ikke indgives inden for 24 timer før, under infusion af, eller inden for 24 timer efter

indgivelse af cytotoksisk kemoterapi. I et klinisk forsøg medførte indgivelse af Kepivance inden

for 24 timer fra kemoterapi en øget grad og varighed af oral mucositis.

Samtidig brug af heparin

Hvis der anvendes heparin til opretholdelse af en fast intravenøs slange, bør der anvendes

natriumklorid-opløsning til skylning af slangerne før og efter indgivelse af Kepivance (se pkt. 6.2).

Skarpsyn

Det vides, at KGF-receptorer udtrykkes på øjets linse. Kataraktogene virkninger af palifermin kan ikke

udelukkes (se pkt. 5.1). Langtidseffekterne er endnu ikke kendt.

Langtidssikkerhed

Langtidssikkerheden for Kepivance er ikke fuldt ud evalueret med hensyn til generel overlevelse,

progressionsfri overlevelse og sekundære maligniteter.

Ikke-hæmatologiske maligniteter

Kepivance er en vækstfaktor, som stimulerer proliferation af epitelceller, som udtrykker KGF-

receptor. Kepivances sikkerhed og virkning er ikke påvist hos patienter med ikke-hæmatologiske

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

maligniteter, som udtrykker KGF-receptor. Palifermin bør derfor ikke gives til patienter med kendte

ikke-hæmatologiske maligniteter, eller hvis der er mistanke om ikke-hæmatologiske maligniteter.

Manglende virkning og risiko for infektion med konditionerende behandling med høj dosis melphalan

I et klinisk post-marketing-forsøg, der undersøgte patienter med multipelt myelom, der fik

melphalan 200 mg/m

som konditionerende behandling, viste administration af palifermin med fire

dage mellem den sidste præ-dosis og den første post-dosis ingen terapeutisk fordel med hensyn til

hyppigheden eller varigheden af alvorlig oral mucositis sammenlignet med placebo.

Hertil kommer, at der var en højere forekomst af infektioner hos patienter, der fik palifemin før og

efter kemoterapi (49,5%) sammenlignet med patienter, som fik placebo (24,6%). Sammenlignet med

placebogruppen havde præ/post-kemoterapigruppen en højere forekomst af herpesvirusinfektion (9%

mod 0%), svampeinfektion i munden (7% mod 2%) og sepsis/septisk chok (12% mod 2%).

Palifermins virkning og sikkerhed er kun fastslået i forbindelse med konditionerende regimer til

autolog hæmatopoietisk stamcellestøtte, der omfatter helkropsbestråling og højdosis kemoterapi

(cyclofosfamid og etoposid) (se pkt. 5.1). Paliferm bør ikke anvendes, hvis det i forbindelse med

myeloablativ kemoterapi anvendes som eneste konditionerende behandling.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da Kepivance er et proteinbaseret lægemiddel, er risikoen for, at det interagerer med andre

lægemidler, lav.

In vitro

in vivo

data tyder på, at palifermin binder til både ufraktionerede hepariner og hepariner

med lav molekylvægt. I to studier med raske frivillige resulterede samtidig administration af

Kepivance og heparin i en cirka 5 gange højere systemisk eksponering for palifermin på grund af en

lavere distributionsvolumen. Palifermins farmakodynamiske effekt, målt ved hjælp af ændringen i

Ki67-ekspression, havde en tendens til at være mindre, når det blev administreret sammen med

heparin, men den kliniske relevans af dette fund er uklar. Administration af palifermin påvirkede dog

ikke heparins antikoagulerende virkning under de betingelser, der var gældende for studiet

(enkeltdosis, subterapeutisk dosisregime). På grund af de begrænsede data fra patienter skal hepariner

anvendes med forsigtighed til patienter, der får palifermin, og passende analyser af blodets

koagulation skal udføres for at overvåge behandlingen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen adækvate data vedrørende anvendelse af Kepivance til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet og udviklingstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for det humane embryo eller foster er ukendt. Kepivance bør ikke anvendes under graviditet,

medmindre det er klart nødvendigt.

Amning

Det vides ikke, om Kepivance udskilles i human mælk. Derfor bør Kepivance ikke anvendes til

kvinder, der ammer.

Fertilitet

I forsøg med rotter blev der ikke observeret nogen effekt på reproduktivitet/fertilitet ved doser på op

til 100 mikrogram/kg/dag. Der blev observeret systemisk toksicitet (kliniske tegn og/eller ændringer i

legemsvægt) og bivirkninger på mandlige og kvindelige reproduktions-/fertilitetsparametre ved doser

på over eller lig med 300 mikrogram/kg/dag (5 gange større end den forventede kliniske eksponering).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Sikkerhedsdata er baseret på patienter med hæmatologiske maligniteter, der deltog i randomiserede,

placebokontrollerede kliniske studier, inklusive et farmakokinetisk studie og post-marketing erfaring.

De hyppigst rapporterede bivirkninger (rapporteret hos > 1/10 patienter) er reaktioner, der er i

overensstemmelse med Kepivances farmakologiske virkning på hud og oralt epitel, f.eks. ødem,

inklusive perifert ødem, og hypertrofi i mundstrukturen. Disse reaktioner var primært af let til moderat

grad, og de var reversible. Kepivance blev givet 3 på hinanden følgende dage; reaktionerne startede i

gennemsnit cirka 6 dage efter den første dosis, og den gennemsnitlige varighed var cirka 5 dage.

Smerte og artralgi er andre almindelige bivirkninger i overensstemmelse med Kepivance-behandlede

patienter, som havde fået mindre opioid analgetika end placebobehandlede patienter (se Tabel 2).

Overfølsomhed, inklusive anafylaktiske reaktioner, er også blevet forbundet med palifermin.

Tabel 1. Bivirkninger fra kliniske forsøg og spontan rapportering.

Hyppighederne opført nedenfor er defineret ud fra følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Immunsystemet

Ikke kendt

anafylaktisk reaktion/overfølsomhed

Nervesystemet

Meget almindelig:

Almindelig:

Dysgeusi

paræstesi oral

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig:

Ikke kendt:

oral hypertrofi af slimhinden /

hypertrofi af tungepapiller, oral

slimhindemisfarvning

/tungemisfarvning

lidelser i tungen (f.eks. rødmen,

knopper), tungeødem

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Almindelig:

Ikke kendt:

udslæt, kløe og erytem

hyperpigmenteret hud

palmoplantar erytrodysæstesi-

syndrom (dysæstesi, erytem, ødem i

håndflader og fodsåler)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Det reproduktive system og

mammae

Meget almindelig:

Ikke kendt

Artralgi

vaginalt ødem og vulvovaginalt

erytem

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Undersøgelser

Meget almindelig:

Almindelig:

Ikke kendt:

Meget almindelig:

ødem, perifert ødem, smerter og feber

hævelse af læber, øjenlågsødem

ansigtsødem, mundødem

forhøjet blodamylase og forhøjet

lipase

Kepivance kan forårsage forhøjede lipase- og amylaseniveauer hos visse patienter med eller uden

symptomer på mavesmerter eller rygsmerter. Der er ikke blevet rapporteret åbenlyse tilfælde af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

pankreatitis i denne patientpopulation. Fraktionering af forhøjede amylaseniveauer afslørede, at

forhøjelsen overvejende stammede fra spytkirtlerne.

Hæmatopoietisk restitution efter PBPC-infusion var ens blandt patienter, der modtog Kepivance eller

placebo, og der observeredes ingen forskelle i sygdomsprogression eller overlevelse.

Dosisbegrænsende toksiciteter blev observeret hos 36% (5 ud af 14) patienter, der modtog 6 doser

à 80 mikrogram/kg/dag indgivet intravenøst over 2 uger (3 doser før og 3 doser efter myeloablativ

behandling). Disse hændelser var overensstemmende med det, der blev observeret ved den anbefalede

dosis, men var generelt mere alvorlige.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring med Kepivance doser på mere end 80 mikrogram/kg/dag indgivet intravenøst

over 2 uger (3 doser før og 3 doser efter myeloablativ behandling).

For information om dosisbegrænsende toksiciteter, se pkt. 4.8.

En enkelt dosis på 250 mikrogram/kg er blevet indgivet intravenøst til 8 raske frivillige uden alvorlige

bivirkninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Afgiftningsmidler ved cytostatikabehandling,

ATC-kode: V03A F08.

Palifermin er et 140 aminosyre-protein med en molekylvægt på 16,3 kilodalton. Det adskiller sig fra

endogent humant KGF ved, at de første 23 N-terminale aminosyrer er fjernet for at forbedre

proteinstabiliteten.

Virkningsmekanisme

KGF er et protein, der retter sig mod epitelceller ved at binde sig til specifikke celle-overflade-

receptorer og derved stimulere proliferation, differentiering og opregulering af cytobeskyttende

mekanismer (f.eks. induktion af antioxidantenzymer). Endogent KGF er en epitelcellespecifik

vækstfaktor, der produceres af mesenchymale celler og opreguleres naturligt som reaktion på skader

på epitelvævet.

Farmakodynamisk virkning

Epitelcelleproliferation blev vurderet via Ki67 immunhistokemisk farvning hos raske forsøgspersoner.

En 3 ganges eller større forøgelse af Ki67-farvningen blev observeret ved buccale biopsier fra 3 ud

af 6 raske forsøgspersoner, som fik palifermin ved 40 mikrogram/kg/dag intravenøst i 3 dage, ved

måling 24 timer efter den tredje dosis. Dosisafhængig epitelcelleproliferation blev observeret 48 timer

efter dosering hos raske forsøgspersoner, som fik enkelte intravenøse doser

på 120 til 250 mikrogram/kg.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Klinisk virkning og sikkerhed

Det kliniske palifermin-program til indstilling af myelotoksisk behandling, som kræver

hæmatopoietisk stamcelle- (HSC) understøtning, omfattede 650 patienter med hæmatologiske

maligniteter, som deltog i 3

randomiserede, placebo kontrollerede kliniske studier og et

farmakokinetisk studie.

Effektivitet og sikkerhed for palifermin blev fastslået i et randomiseret, dobbeltblindt, placebo

kontrolleret studie, hvor patienterne modtog højdosis cytotoksisk behandling bestående af fraktioneret

helkropsbestråling (12 Gy total dosis, dag -8 til -5), højdosis etoposid (60 mg/kg, dag -4) og højdosis

cyclofosfamid (100 mg/kg, dag -2) efterfulgt af PBPC-understøtning til behandling af hæmatologiske

maligniteter (Non-Hodgkins lymfom (NHL), Hodgkin’s sygdom, Akut Myeloid Leukæmi (AML),

Akut Lymfocytisk Leukæmi (ALL), Kronisk Myeloid Leukæmi (CML), Kronisk Lymfocytisk

Leukæmi (CLL) eller multipelt myelom). I dette studie randomiseredes 212 patienter og modtog enten

palifermin eller placebo. Palifermin blev indgivet som en daglig intravenøs injektion

af 60 mikrogram/kg i 3 på hinanden følgende dage forud for initiering af den cytotoksiske behandling

og i 3 på hinanden følgende dage efter infusion af perifere blodstamceller med ni dage mellem den

sidste dosis før og den første dosis efter.

Det vigtigste effektivitetsmål for studiet var antallet af dage, hvorunder patienterne oplevede alvorlig

oral mucositis (grad 3/4 på Verdenssundhedsorganisationens (WHO) skala). Andre mål omfattede

forekomst, varighed og grad af oral mucositis og behovet for opioide analgesika. Der var ingen tegn på

forsinkelse i tid til hæmatopoietisk restitution hos patienter, der modtog palifermin, sammenlignet med

patienter, der modtog placebo. Effektivitetsresultaterne er vist i Tabel 2.

Tabel 2. Oral Mucositis & Relaterede kliniske sequelae - HSC Transplantatstudie

Placebo

n = 106

Palifermin

(60 mikrogram/kg/dag)

n = 106

p-værdi

*

Median (25., 75. percentil) dage med

WHO Grad 3/4 oral mucositis

9 (6, 13)

3 (0, 6)

< 0,001

Patientforekomst af WHO Grad 3/4 oral

mucositis

< 0,001

Median (25., 75. percentil) dage med

WHO Grad 3/4 oral mucositis hos

berørte patienter

9 (6, 13)

(n = 104)

6 (3, 8)

(n = 67)

Patientforekomst af WHO Grad 4 oral

mucositis

< 0,001

Median (25., 75. percentil) dage med

WHO Grad 2/3/4 oral mucositis

14 (11, 19)

8 (4, 12)

< 0,001

Opioide analgesika for oral mucositis:

Median (25., 75. percentil) dage

11 (8, 14)

7 (1, 10)

< 0,001

Median (25., 75. percentil)

kumulativ dosis

(morfin mg ækvivalenter)

(269, 1429)

(3, 558)

< 0,001

Patientforekomst af total parenteral

ernæring (TPN)

< 0,001

Patientforekomst af febril neutropeni

< 0,001

Ved anvendelse af Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) test stratificeret for forsøgscenteret.

WHO Oral Mucositis-skala: Grad 1 = ømhed/erytem; Grad 2 = erytem, ulcus, kan spise fast

føde; Grad 3 = ulcus, kræver udelukkende flydende diæt; Grad 4 = fødeindtagelse ikke mulig

I dette fase 3 kliniske studie udviste palifermin-behandlede patienter signifikante fordele i patient-

rapporteret resultat af mund- og svælg-ømhed og dets indvirken på at synke, drikke, spise og tale.

Disse patient-rapporterede resultater var i høj grad korreleret til klinikerens graduering af oral

mucositis efter WHO skalaen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Der blev udført et randomiseret placebokontrolleret dobbeltblindt studie efter godkendelsen for at

vurdere virkningen af palifermin administreret før kemoterapi eller før og efter kemoterapi (CT).

Studiet omfattede 3 behandlingsarme og var designet til at sammenligne hver palifermin-arm (før og

før/efter) med placebo.

I dette studie (n = 281) fik patienter med multipelt myelom konditionerende behandling med

melphalan (200 mg/m

) inden autolog hæmatopoietisk stamcelletransplantation.

Forekomsten af ulcerativ mucositits var 57,9% i placebo-armen, 68,7% i før/efter CT-gruppen

og 51,4% i før CT-gruppen. Ingen af de to dosisregimer viste statistisk signifikante resultater versus

placebo. Forekomsten af alvorlig (grad 3 og 4) oral mucositis i de 3 grupper var henholdsvis 36,8%,

38,3% og 23,9% for placebo, før/efter CT og før CT-grupperne. Der var ingen statistisk signifikans.

Kataraktogene virkninger af palifermin kan ikke udelukkes ifølge resultater fra oftalmologiske

undersøgelser i en subgruppe af patienter (n = 66; 14 i placebo-gruppe, 52 i palifermin-gruppen), der

blev fulgt i 12 måneder efter den akutte fase i ovennævnte studie efter godkendelsen. For det primære

endepunkt, der var forekomst af kataraktudvikling eller -progression efter 12 måneder (defineret som

en stigning på ≥ 0,3 i LOCS III-scoren), oplevede en større del af patienterne i palifermin-gruppen

udvikling af katarakt sammenlignet med placebo-gruppen (28,6 % i placebo-gruppen i forhold

til 48,1% i palifermin-gruppen). Denne forskel var ikke statistisk signifikant. Skarpsynet var ikke

påvirket ved måned 6 eller 12 i nogen af behandlingsgrupperne. Der var en skævhed i

aldersfordelingen med flest ældre (> 65 år) patienter i palifermin-gruppen.

Pædiatrisk population

Et fase I-dosiseskaleringsstudie blev udført med pædiatriske patienter i alderen 1-16 år. I alt 27

pædiatriske patienter med leukæmi blev randomiseret til 40, 60 eller 80 mikrogram palifermin/kg/dag i

3 dage før og efter hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT). Den konditionerende behandling

bestod af helkropsbestråling (TBI), etoposid og cyclophosphamid. Der var en lavere forekomst af

alvorlig oral mucositis hos patienter, der fik 80 mikrogram/kg/dag, men ingen indflydelse på

forekomsten af akut graft-

versus

-vært-sygdom (GVHD). Selvom palifermin var sikkert ved alle

afprøvede doser, øgedes forekomsten af hudreaktioner med dosis.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken for palifermin blev undersøgt hos raske frivillige og hos patienter med

hæmatologiske maligniteter. Efter enkelte intravenøse doser på 20 til 250 mikrogram/kg (raske

frivillige) og 60 mikrogram/kg (cancerpatienter) udviste palifermin hurtig ekstravaskulær distribution.

Hos patienter med hæmatologiske maligniteter var gennemsnitlig V

5 l/kg, og gennemsnitlig

clearance cirka 1300 ml/time/kg med en gennemsnitlig terminal halveringstid på cirka 4,5 timer.

Omtrentlig dosis-lineær farmakokinetik blev observeret hos raske frivillige efter enkeltdosis indgivelse

på op til 250 mikrogram/kg. Ingen akkumulation af palifermin forekom efter 3 på hinanden følgende

daglige doser på 20 og 40 mikrogram/kg (raske frivillige) eller 60 mikrogram/kg (voksne patienter)

eller 40 til 80 mikrogram/kg (pædiatriske patienter). Variansen forsøgspersonerne imellem er høj med

en CV% på cirka 50% for CL og 60% for V

Der er ikke observeret nogen kønsrelaterede forskelle i farmakokinetikken for palifermin. Let

til moderat nyreinsufficiens (kreatinin-clearance 30-80 ml/min) påvirkede ikke palifermins

farmakokinetik. Hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens (kreatinin-clearance

< 30 ml/min.) reduceredes clearance med 22% (n = 5). Hos patienter med terminal nyrelidelse

(dialysekrævende) reduceredes palifermin-clearance med 10% (n = 6). Den farmakokinetiske

profil hos patienter med leverinsufficiens, er ikke blevet vurderet.

Ældre personer

I et enkeltdosisstudie var palmifermins clearance cirka 30% lavere hos 8 raske forsøgspersoner i

alderen 66-73 år efter en dosis på 90 mikrogram/kg end hos yngre forsøgspersoner (≤65 år) efter en

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

dosis på 180 mikrogram/kg. Der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosisjustering baseret

på disse begrænsede data.

Pædiatrisk population

I et lille flerdosisstudie med pædiatriske patienter (1 til 16 år), der fik 40, 60 eller

80 mikrogram/kg/dag i 3 dage før og efter HSCT, havde alderen ingen indvirkning på palifermins

farmakokinetik, omend der observeredes stor variabilitet i de estimerede parametre. Systemisk

eksponering syntes ikke at øges med dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Væsentlige fund under toksikologiforsøg på rotter og aber kunne generelt tilskrives palifermins

farmakologiske aktivitet, specielt proliferation af epitelvæv.

I fertilitets-/generelle reproduktionstoksicitets-forsøg på rotter var palifermin-behandling forbundet med

systemisk toksicitet (kliniske tegn og/eller ændringer i legemsvægt) og bivirkninger på mandlige og

kvindelige reproduktions-/fertilitetsparametre ved doser på over eller lig med 300 mikrogram/kg/dag.

Der blev ikke observeret nogen bivirkninger på reproduktions-/fertilitetsparametre ved doser på op

til 100 mikrogram/kg/dag. Disse doser på ingen-observerede-bivirkninger-niveau (NOAEL) var

forbundet med systemisk eksponering på op til 2,5 gange større end den forventede kliniske eksponering.

I embryo-/føtaludviklings-toksicitetsforsøg på rotter og kaniner var palifermin behandling forbundet

med udviklingstoksicitet (øget post-implantationstab, reduceret kuldstørrelse og/eller reduceret føtal

vægt) ved doser på henholdsvis 500 og 150 mikrogram/kg/dag. Behandling med disse doser var også

forbundet med maternelle effekter (kliniske tegn og/eller forandringer i legemsvægt/fødeindtagelse),

som tydede på, at palifermin ikke var selektivt toksisk for udvikling hos nogen af arterne. Der blev

ikke observeret nogen udviklingseffekter hos rotter og kaniner ved doser på op til henholdsvis 300 og

60 mikrogram/kg/dag. Disse NOAEL-doser var forbundet med systemisk eksponering (baseret på

AUC) på op til henholdsvis 9,7 og 2,1 gange den forventede kliniske eksponering. Peri- og postnatal

udvikling er ikke blevet undersøgt.

Palifermin er en vækstfaktor, som primært stimulerer epitelceller via KGF-receptoren. Hæmatologiske

maligniteter udtrykker ikke KGF receptoren. Patienter behandlet med kemoterapi og/eller

strålingsterapi er dog udsat for højere risiko for at udvikle sekundære tumorer, hvoraf visse kan

udtrykke KGF-receptorer og teoretisk kan stimuleres af KGF-receptorligander. I et studie, der havde

til formål at vurdere potentiel carcinogenicitet i transgene rasH2-mus, blev der ikke observeret

behandlingsrelaterede stigninger i forekomsten af neoplastiske læsioner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

L-histidin

Mannitol

Saccharose

Polysorbat 20

Fortyndet saltsyre

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis der anvendes heparin til opretholdelse af en fast intravenøs slange, bør der anvendes

natriumklorid opløsning til skylning af slangerne før og efter indgivelse af Kepivance, idet palifermin

har vist sig at binde sig til heparin

in vitro

6.3

Opbevaringstid

6 år.

Efter rekonstitution: 24 timer ved 2 °C – 8 °C, beskyttet mod lys.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelse

6,25 mg pulver i et hætteglas (Type I glas) med gummiprop, aluminiumforsegling og en plasttop, der

kan vippes af.

Pakning indeholder 6 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kepivance er et sterilt produkt, men uden konserveringsmiddel, og er kun beregnet til engangsbrug.

Kepivance bør kun rekonstitueres med 1,2 ml vand til injektionsvæsker. Diluenten skal indsprøjtes

langsomt i hætteglasset med Kepivance. Indholdet bør slynges forsigtigt under opløsningen. Undgå at

ryste eller bevæge hætteglasset voldsomt.

Normalt tager opløsning af Kepivance mindre end 5 minutter. Kontroller visuelt opløsningen for

misfarvning og partikler inden indgivelse. Kepivance bør ikke indgives, hvis der observeres

misfarvning eller partikler.

Før injektion kan Kepivance få lov at nå stuetemperatur i maksimalt 1 time, men det skal beskyttes

mod lys. Kepivance, der har stået i stuetemperatur i mere end 1 time, bør kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/05/314/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dato første markedsføringstilladelse: 25. oktober 2005

Dato seneste fornyelse: 23. september 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG II

A.

FREMSTILLERE AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG

FREMSTILLER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER

VEDRØRENDE UDLEVERING OG ANVENDELSE

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED

HENSYN TIL SIKKER OG EFFEKTIV ANVENDELSE AF

LÆGEMIDLET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A.

FREMSTILLER AF DET BIOLOGISK AKTIVE STOF OG FREMSTILLER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på fremstillerne af det biologisk aktive stof

Amgen Inc

5550 Airport Boulevard

Boulder, Colorado 80301

Amgen Inc

4000 Nelson Road

Longmont, Colorado 80503

Navn og adresse på den fremstiller, der er ansvarlig for batchfrigivelse

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet må kun udleveres efter ordination på en recept udstedt af en begrænset lægegruppe (se

bilag I: Produktresumé, pkt. 4.2).

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal fremsende PSUR’er for dette lægemiddel i

overensstemmelse med kravene på listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel

107c, stk. 7, i direktiv 2001/83/EF og offentliggjort på den europæiske webportal for lægemidler.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsprogram (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

Hvis tidsfristen for en PSUR og for opdatering af en RMP er sammenfaldende, kan de fremsendes

samtidig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG III

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

A. ETIKETTERING

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE PAKNING

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kepivance 6,25 mg pulver til injektionsvæske, opløsning.

Palifermin

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hvert hætteglas indeholder 6,25 mg palifermin.

Rekonstitueret Kepivance indeholder 5 mg/ml palifermin

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

L-histidin, mannitol, saccharose, polysorbat 20 og fortyndet saltsyre

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

6 hætteglas indeholdende pulver til injektionsvæske, opløsning.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Kun til engangsbrug

Læs indlægssedlen inden brug

Til intravenøs anvendelse

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Rekonstitueret produkt skal opbevares i køleskab og anvendes inden for 24 timer.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/05/314/001

13.

FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel.

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om blindeskrift

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING, PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

HÆTTEGLASETIKET

1.

LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Kepivance 6,25 mg pulver til injektionsvæske

Palifermin

2.

ADMINISTRATIONSMETODE

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

6,25 mg

6.

ANDET

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kepivance 6,25 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

palifermin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Kepivance

Sådan skal De bruge Kepivance

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kepivance indeholder det aktive stof palifermin, som er et protein fremstillet ved bioteknologi i en

bakterie ved navn

Escherichia coli

. Palifermin stimulerer væksten af specifikke celler kaldet

epitelceller, som danner det væv, der dækker Deres mund og fordøjelseskanal, samt andet væv, såsom

huden. Palifermin virker på samme måde som keratinocyt vækstfaktor (KGF), der produceres naturligt

af kroppen i små mængder.

Kepivance benyttes til at behandle oral mucositis (ømhed, tørhed og betændelse i munden), der er

opstået som bivirkning ved behandling af Deres blodkræft.

For at behandle Deres blodkræft kan De få kemoterapi, strålebehandling og autolog

knoglemarvstransplantation (celler fra Deres egen krop, som producerer blod). En af bivirkningerne

ved disse behandlinger er mucositis (ømhed, tørhed og betændelse i munden). Kepivance benyttes til

at reducere hyppigheden, varigheden og sværhedsgraden af symptomerne på oral mucositis.

Kepivance bør kun anvendes til voksne over 18 år.

2.

Det skal De vide, før

De begynder at bruge Kepivance

Brug ikke Kepivance:

Hvis De er allergisk over for palifermin, over for proteiner, som er produceret af

Escherichia coli

, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kepivance (angivet i punkt 6).

Børn

Kepivance anbefales ikke til børn (0 til 18 år).

Brug af anden medicin sammen med Kepivance

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Kepivance kan interagere med medicin, der indeholder heparin. Fortæl det til lægen, hvis De får eller

for nyligt har fået heparin.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Graviditet og amning

Kepivance er ikke blevet testet på gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle Deres læge, hvis De:

er gravid,

tror at De kan være gravid eller

planlægger at blive gravid.

Hvis De er gravid, bør De ikke få Kepivance, medmindre det tydeligt er nødvendigt.

Det vides ikke, om Kepivance udskilles i human modermælk. Brug ikke Kepivance, hvis De ammer.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal De bruge Kepivance

De vil få Kepivance af en læge eller sygeplejerske med erfaring i kræftbehandling.

Den normale dosis af Kepivance er 60 mikrogram pr. kg legemsvægt pr. dag. Denne dosis vil De få

som en intravenøs injektion (i en blodåre).

Når De får Kepivance

De får Kepivance tre dage i træk

før

kemoterapi og strålingsterapi og tre dage i træk

efter

kemoterapi

og strålingsterapi, i alt seks doser.

Den sidste af de tre doser, der gives før kemoterapi og strålebehandling, skal gives

mindst 24 til 48 timer før, kemoterapien og strålebehandlingen starter. Den første af de tre doser, der

gives efter kemoterapien og strålebehandlingen skal gives mindst syv dage efter den seneste

Kepivance-indgivelse.

For information om forberedelse og indgivelse af Kepivance henvises der til oplysningerne til

sundhedspersonalet sidst i denne indlægsseddel.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

hududslæt, kløe og rødmen (pruritus og erytem),

en fortykkelse i mund eller på tunge,

ændring af farven i munden eller på tungen,

generel hævelse (ødem),

hævelse af hænder, ankler eller fødder,

smerter,

feber,

smertende led (artralgi),

smagsforandring,

øget indhold af lipase og amylase (fordøjelsesenzymer) i blodet (kræver ikke behandling og

normaliseres sædvanligvis efter, at behandling med Kepivance er ophørt).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) er:

prikkende følelse i munden,

mørkfarvning af et hudområde (hyperpigmentering),

hævede øjenlåg,

hævede læber.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

rødmen, buler eller hævelse på tungen,

hævelse (ødem) i ansigt eller mund,

hævelse eller rødme i vagina,

håndflade-fodsål syndrom (håndflader eller fodsåler prikker, bliver følelsesløse, smertende,

hævede eller røde),

allergiske reaktioner.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kepivance indeholder

Aktivt stof: palifermin. Hvert hætteglas indeholder 6,25 mg palifermin.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, saccharose, L-histidin, polysorbat 20 og fortyndet saltsyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Kepivance er et hvidt pulver, som leveres i hætteglas. Hver pakke indeholder 6 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere information om Kepivance på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Kepivance er et sterilt produkt, men uden konserveringsmiddel, og er kun beregnet til engangsbrug.

Kepivance skal rekonstitueres med 1,2 ml vand til brug for injektion. Sprøjt langsomt

fortyndingsmidlet ind i hætteglasset med Kepivance. Kør forsigtigt indholdet rundt i hætteglasset for

at opløse det. Undlad at ryste hætteglasset eller udsætte det for kraftige bevægelser.

Opløsningen af Kepivance tager normalt mindre end 5 minutter. Foretag visuel inspektion af

opløsningen for at sikre, at der ikke er misfarvninger eller uopløste partikler, før den indgives.

Kepivance må ikke indgives, hvis der er misfarvninger eller uopløste partikler i opløsningen.

Før indgivelse må Kepivance ligge i stuetemperatur i maksimum 1 time og må ikke udsættes for lys.

Kepivance, som har ligget i stuetemperatur i mere end 1 time, skal kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information