Kanuma

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-12-2020

Aktiv bestanddel:
sebelipase alfa
Tilgængelig fra:
Alexion Europe SAS
ATC-kode:
A16
INN (International Name):
sebelipase alfa
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Lipid Metabolisme, Inborn Fejl
Terapeutiske indikationer:
Kanuma er indiceret til langsigtet enzymbytningsbehandling (ERT) hos patienter i alle aldre med lysosomalsyre lipase (LAL) mangel.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004004
Autorisation dato:
2015-08-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/004004

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

01-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

01-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

01-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

01-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

01-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

01-09-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

KANUMA 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

sebelipase alfa

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du eller dit barn får.

Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få KANUMA

Sådan vil du få KANUMA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

KANUMA indeholder det aktive stof sebelipase alfa. Sebelipase alfa ligner det naturligt

forekommende enzym lysosomal sur lipase (LAL), som nedbryder fedt i kroppen. Det bruges til at

behandle patienter i alle aldre med lysosomal sur lipase-mangel (LAL-mangel).

LAL-mangel er en arvelig sygdom, som medfører leverskade, forhøjet kolesterol i blodet og andre

komplikationer på grund af ophobning af bestemte fedtstoffer (kolesterylestere og triglycerider).

Sådan virker KANUMA

Denne medicin bruges som enzymerstatning. Det vil sige, at den erstatter det manglende eller defekte

LAL-enzym hos patienter med LAL-mangel. Medicinen virker ved at sænke den ophobning af fedt,

som giver de sundhedsmæssige komplikationer, herunder nedsat vækst, leverskade og komplikationer

med hjertet. Den forbedrer også fedtindholdet i blodet, herunder forhøjet LDL (dårligt kolesterol) og

triglycerider.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få KANUMA

Du må ikke få KANUMA

Hvis du eller dit barn har oplevet livstruende allergiske reaktioner på sebelipase alfa, som ikke

kan kontrolleres, når du eller dit barn får medicinen igen, eller på æg eller på et af de øvrige

indholdsstoffer i KANUMA (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du eller dit barn bliver behandlet med KANUMA, kan du eller dit barn få en bivirkning,

mens du eller dit barn får medicinen, eller i timerne efter infusionen (se afsnit 4). Det kaldes en

infusionsreaktion, og den kan sommetider være alvorlig og eventuelt omfatte en allergisk

reaktion, der kan være livstruende og kræve medicinsk behandling. Den første gang du eller dit

barn får KANUMA, skal du overvåges af en sundhedsperson i 1 time for tegn på en

infusionsreaktion.

Hvis du eller dit barn oplever en kraftig infusionsreaktion som denne,

skal du straks kontakte en læge

. Hvis du eller dit barn får en infusionsreaktion, vil du eller dit

barn måske få supplerende lægemidler til behandling eller forebyggelse af reaktioner ved

fremtidige infusioner. Disse lægemidler kan omfatte antihistaminer, febernedsættende medicin

og/eller kortikosteroider (medicin mod betændelseslignende reaktioner (inflammation)).

Hvis infusionsreaktionen er alvorlig, vil din læge måske standse KANUMA-infusionen og give

dig eller dit barn relevant behandling.

Dannelse af blodproteiner mod KANUMA (antistoffer mod lægemidlet), kan forekomme under

behandlingen. Kontakt lægen, hvis du oplever nedsat virkning af KANUMA.

Dette lægemiddel kan indeholde æggeproteiner. Hvis du eller dit barn er allergisk over for æg

eller tidligere har reageret allergisk på æg, skal du fortælle det til lægen eller

sundhedspersonalet (se

Du må ikke få KANUMA

Brug af anden medicin sammen med KANUMA

Fortæl det til lægen, hvis du eller dit barn bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin

eller planlægger at bruge anden medicin.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af sebelipase alfa til gravide kvinder. For en sikkerheds skyld bør du

ikke få KANUMA, hvis du er gravid.

Amning

Det er ukendt, om sebelipase alfa udskilles i modermælk. Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller

planlægger at amme. Lægen vil så hjælpe dig med at beslutte, om du skal holde op med at amme eller

stoppe med at tage KANUMA, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet og fordelene

ved KANUMA for moderen.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

KANUMA kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Bivirkninger

ved sebelipase alfa omfatter svimmelhed, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

KANUMA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder efter fortynding med natriumchloridinfusionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) til

intravenøs administration 33 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) ved den

anbefalede dosis. Dette svarer til 1,7 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for

en voksen. Fortæl det til lægen, hvis du eller dit barn er på en natriumfattig diæt.

3.

Sådan vil du få KANUMA

Den dosis, du eller dit barn skal have, beregnes ud fra kropsvægten.

Spædbørn (< 6 måneder)

For patienter, der har tegn og symptomer på sygdommen, mens de er spæde, er den anbefalede

startdosis 1 mg pr. kg kropsvægt én gang om ugen. Dosisjustering kan overvejes alt efter, hvor godt

behandlingen virker på dit barn.

Børn og unge

Den anbefalede dosis er 1 mg pr. kg legemsvægt én gang hver anden uge via et drop i en vene.

Hver infusion tager ca. 1 til 2 timer. Du eller dit barn vil måske blive overvåget af din læge eller

sygeplejerske i endnu en time efter infusionen. KANUMA bør påbegyndes i en så tidlig alder som

muligt og er beregnet til langtidsbehandling.

Din læge eller sundhedspersonalet vil give dig eller dit barn KANUMA ved infusion ind i en vene.

Medicinen skal fortyndes, før du eller dit barn får den.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er set bivirkninger, mens patienterne fik medicinen eller kort tid efter (infusionsreaktioner). De

alvorligste bivirkninger kan omfatte en allergisk reaktion (meget almindelig [kan forekomme hos flere

end 1 ud af 10 personer] hos spædbørn under 6 måneder, eller almindelig [kan forekomme hos op til

1 ud af 10 personer] hos børn og voksne). Symptomerne kan være åndedrætsbesvær, hurtig

vejrtrækning, hurtig puls, ubehag i brystet, let hævede øjenlåg, røde øjne, løbende næse, ansigtsrødme,

nældefeber, kløe, diarré, bleghed, hvæsende vejrtrækning, lavt iltniveau i blodet, rødme af huden og

irritabilitet.

Hvis du eller dit barn får symptomer som disse, skal du straks kontakte en læge.

Hvis

du eller dit barn får en infusionsreaktion, vil du eller dit barn måske få supplerende medicin til

behandling eller forebyggelse af reaktioner ved fremtidige infusioner. Hvis infusionsreaktionen er

alvorlig, vil din læge måske standse infusionen af KANUMA i din vene og give relevant behandling.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) bivirkninger, som er

indberettet for spædbørn (1 til 6 måneder gamle), er:

Overfølsomhed (irritabilitet, ophidselse, opkastning, nældefeber, eksem, kløe, bleghed og

lægemiddeloverfølsomhed), alvorlige allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner)

Hævede øjenlåg

Hurtig puls

Åndedrætsbesvær

Diarré, opkastning

Udslæt, hævet udslæt

Feber

Nedsat iltniveau i blodet, forhøjet blodtryk, hurtig vejrtrækning, dannelse af blodproteiner

Meget almindelige (kan forekomme hos 1 ud af 10 personer eller flere) bivirkninger, som er

indberettet hos børn og unge (4 til 18 år) og voksne, er:

Svimmelhed

Mavesmerter, diarré

Træthed, feber

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) bivirkninger, som er indberettet hos

børn og unge (4 til 18 år gamle) og voksne, er:

Alvorlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), overfølsomhed (kulderystelser, eksem, ødem i

strubehovedet, kvalme, kløe og nældefeber)

Hurtig puls

Rødme af huden, lavt blodtryk

Kortåndethed

Oppustet mave

Udslæt, rød hævet hud

Ubehag i brystet, reaktion på infusionsstedet

Bivirkningernes hyppighed, type og alvorlighed er stort set ens hos børn og hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C–8 °C). Må ikke nedfryses. Må ikke omrystes. Opbevares i den originale

yderpakning for at beskytte mod lys.

Det anbefales, at den fortyndede infusionsvæske anvendes straks. Hvis den ikke anvendes straks, kan

infusionsvæsken opbevares i op til 24 timer ved 2 °C til 8 °C eller i op til 12 timer ved temperaturer

under 25 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

KANUMA indeholder

Aktivt stof: Sebelipase alfa. Hver ml koncentrat indeholder 2 mg sebelipase alfa. Hvert

hætteglas indeholder 20 mg sebelipase alfa i 10 ml.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat (se afsnit 2 under ‘KANUMA indeholder natrium’),

citronsyremonohydrat, humant serumalbumin og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

KANUMA udleveres som et koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat). Opløsningen

er klar til svagt opaliserende og farveløs til svagt farvet.

Pakningsstørrelse: 1 hætteglas indeholdende 10 ml koncentrat.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alexion Europe SAS

103-105 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Frankrig

Fremstiller:

Almac Pharma Services

Seagoe Industrial Estate

Craigavon BT63 5UA

Storbritannien

Alexion Pharma International Operations Unlimited Company

College Business and Technology Park

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

Hvert hætteglas med KANUMA er kun beregnet til engangsbrug. KANUMA skal fortyndes med

9 mg/ml (0,9 %) natriumchlorid infusionsvæske ved brug af aseptisk teknik.

Den fortyndede infusionsvæske skal administreres til patienter ved brug af et infusionssæt med lav

proteinbinding og med et

in-line

0,2 μm filter med lav proteinbinding og så vidt muligt et

overfladeareal på over 4,5 cm

for at undgå tilstopning af filteret.

Klargøring af sebelipase alfa-infusionen

KANUMA skal klargøres og anvendes i henhold til nedenstående trin. Der skal anvendes aseptisk

teknik.

Antallet af hætteglas, der skal fortyndes til infusion skal bestemmes ud fra patientens vægt og

den ordinerede dosis.

Det anbefales at lade hætteglassene med KANUMA opnå en temperatur på mellem 15 ºC og

25 ºC før fortynding for at minimere eventuel dannelse af sebelipase alfa-proteinpartikler i

opløsningen. Hætteglassene må ikke efterlades uden for køleskab længere end 24 timer før

fortynding til infusion. Hætteglassene må ikke nedfryses, varmes eller opvarmes i

mikrobølgeovn og skal beskyttes mod lys.

Hætteglassene må ikke omrystes. Før fortynding skal koncentratet i hætteglassene inspiceres

visuelt; koncentratet skal være klart til svagt opaliserende, farveløst til svagt farvet (gul). Da

lægemidlet er et proteinprodukt, kan der være let flokkulering (f.eks. tynde, gennemskinnelige

fibre) til stede i koncentratet i hætteglassene, og dette er acceptabelt.

Må ikke anvendes, hvis koncentratet er uklart, eller hvis der er fremmedlegemer i form af

partikler til stede.

Op til 10 ml koncentrat skal langsomt trækkes ud af hvert hætteglas og fortyndes med 9 mg/ml

(0,9 %) natriumchlorid infusionsvæske. Se tabel 1 for det anbefalede samlede infusionsvolumen

efter vægtinterval. Infusionsvæsken skal blandes forsigtigt og må ikke omrystes.

Tabel 1: Anbefalede infusionsvolumener*

1 mg/kg dosis

3 mg/kg dosis**

5 mg/kg dosis***

Vægtinterval (kg)

Samlet

infusionsvolumen (ml)

Samlet

infusionsvolumen (ml)

Samlet

infusionsvolumen (ml)

1-10

11-24

25-49

50-99

100-120

* Infusionsvolumenet skal baseres på den ordinerede dosis og skal fremstilles, så den endelige

sebelipase alfa-koncentration bliver 0,1-1,5 mg/ml.

** Til patienter, som ikke opnår et optimalt klinisk respons med en dosis på 1 mg/kg.

*** Til patienter med LAL-mangel, der viser sig inden for de første 6 levemåneder, som ikke opnår et

optimalt klinisk respons med en dosis på 3 mg/kg.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

KANUMA 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 2 mg sebelipase alfa*.

Hvert hætteglas med 10 ml indeholder 20 mg sebelipase alfa.

* produceret i æggehvide fra transgene

Gallus

ved rekombinant DNA (rDNA)- teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder 33 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar til svagt opaliserende, farveløs til svagt farvet opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

KANUMA er indiceret til langvarig enzymerstatningsterapi (ERT) hos patienter i alle aldre med

lysosomal sur lipase (LAL)-mangel.

4.2

Dosering og administration

Behandling med KANUMA skal superviseres af sundhedspersonale med erfaring i behandling af

LAL-mangel, andre stofskiftesygdomme eller kroniske leversygdomme. KANUMA skal administreres

af uddannet sundhedspersonale, som kan håndtere akutte kliniske situationer.

Dosering

Det er vigtigt, at behandlingen initieres så hurtigt som muligt efter diagnosticering af LAL-mangel.

For instruktioner i forebyggende foranstaltninger og monitorering af overfølsomhedsreaktioner, se

pkt. 4.4.

Efter forekomst af en overfølsomhedsreaktion skal relevant forbehandling overvejes i

overensstemmelse med gældende retningslinjer (se pkt. 4.4).

Spædbørn (< 6 måneder)

Den anbefalede startdosis til spædbørn (< 6 måneder) med hurtigt progredierende LAL-mangel er

1 mg/kg som intravenøs infusion én gang ugentligt. Dosisoptrapninger skal overvejes baseret på

respons på kliniske og biokemiske kriterier, herunder f.eks. dårlig vækst (især omkreds midt på

overarmen), forværring af biokemiske markører (f.eks. levertransaminaser, ferritin, C-reaktivt protein

og koagulationsparametre), organomegali, som persisterer eller forværres, øget hyppighed af

samtidige infektioner og persisterende forværring af andre symptomer (f.eks. gastrointestinale

symptomer):

en dosisoptrapning til 3 mg/kg skal overvejes i tilfælde af suboptimalt klinisk respons efter

mindst 4 infusioner;

en yderligere dosisoptrapning op til 5 mg/kg skal overvejes i tilfælde af suboptimalt klinisk

respons efter mindst 4 yderligere infusioner.

Yderligere dosisjusteringer, såsom reduktion af dosis eller forlængelse af dosisintervallet, kan

foretages på individuel basis baseret på opnåelse og opretholdelse af behandlingsmål. I kliniske studier

blev doser i intervallet fra 1 til 5 mg/kg én gang ugentligt evalueret, idet én patient fik en højere dosis

på 7,5 mg/kg én gang ugentligt. Der er ikke blevet undersøgt doser på mere end 7,5 mg/kg.

Børn og voksne

Den anbefalede dosis til børn og voksne, der ikke udviser hurtigt progredierende LAL-mangel før 6-

månedersalderen, er 1 mg/kg som intravenøs infusion én gang hver anden uge. Dosisoptrapning til

3 mg/kg én gang hver anden uge skal overvejes baseret på klinisk respons.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Baseret på den aktuelle viden om sebelipase alfas farmakokinetik og farmakodynamik anbefales

dosisjustering ikke hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Baseret på den aktuelle viden om sebelipase alfas farmakokinetik og farmakodynamik anbefales

dosisjustering ikke hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Ældre population (

65 år)

Sebelipase alfas sikkerhed og virkning hos patienter over 65 år er ikke blevet evalueret, og alternative

dosisregimer for disse patienter kan ikke anbefales for disse patienter (se pkt. 5.1).

Overvægtige patienter

Sebelipase alfas sikkerhed og virkning hos overvægtige patienter er ikke blevet grundigt evalueret, og

alternative dosisregimer for disse patienter kan derfor ikke anbefales på nuværende tidspunkt.

Pædiatrisk population

Administration af sebelipase alfa til spædbørn med bekræftet multiorgansvigt bør finde sted efter den

behandlende læges skøn.

Administration

KANUMA er kun til intravenøs (i.v.) administration.

Det samlede infusionsvolumen skal administreres over ca. 2 timer. Infusion over 1 time kan overvejes,

når patienttolerabiliteten er klarlagt. Infusionsperioden kan forlænges i tilfælde af dosisstigning.

KANUMA skal administreres gennem et 0,2 μm filter (se pkt. 6.6).

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Livstruende overfølsomhed (anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof, når forsøg på gentagen

provokation (

rechallenge

) ikke lykkes, eller over for æg eller et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1 (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi

Der er indberettet overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, hos patienter, der blev behandlet

med sebelipase alfa, se pkt. 4.8. Relevante nødhjælpsforanstaltninger skal derfor være umiddelbart

tilgængelig, når sebelipase alfa administreres. Hvis der forekommer alvorlige reaktioner, skal infusion

af sebelipase alfa straks standses og relevant behandling initieres.

Risici og fordele ved

genadministration af sebelipase alfa efter en alvorlig reaktion skal overvejes.

Efter første infusion af sebelipase alfa, herunder første infusion efter en dosisstigning, skal patienterne

overvåges i 1 time for eventuelle tegn eller symptomer på anafylaksi eller en alvorlig

overfølsomhedsreaktion.

Behandling af overfølsomhedsreaktioner kan omfatte midlertidig afbrydelse af infusionen, sænkning

af infusionshastigheden og/eller behandling med antihistaminer, antipyretika og/eller kortikosteroider.

Hos patienter, der har oplevet allergiske reaktioner under infusion, skal der udvises forsigtighed ved

genadministration. Hvis en infusion afbrydes, kan den genoptages ved en lavere hastighed, som kan

øges, hvis det tolereres. Forbehandling med antipyretika og/eller antihistaminer kan forbygge

efterfølgende reaktioner i de tilfælde, hvor der var behov for symptomatisk behandling.

I tilfælde af alvorlige infusionsreaktioner og i tilfælde af mangel på eller tab af effekt skal patienten

testes for tilstedeværelse af antistoffer.

Dette lægemiddel kan indeholde spor af æggeproteiner. Patienter med kendt allergi over for æg blev

udelukket fra de kliniske studier (se pkt. 4.3).

Immunogenicitet

Som for alle andre terapeutiske proteiner er der potentiel risiko for immunogenicitet. I det kliniske

program for sebelipase alfa blev patienterne rutinemæssigt testet for antistoffer (anti-drug antibodies

(ADA)) mod sebelipase alfa for at vurdere immunogenicitetsrisikoen for sebelipase alfa. Patienter, der

blev testet positive for ADA, blev også testet for hæmmende antistofaktivitet. Tilstedeværelsen af

hæmmende aktivitet er påvist på nogle tidspunkter efter baseline i kliniske studier (se pkt. 4.8). Samlet

set, kan der ikke drages nogen konklusion vedrørende forbindelsen mellem udvikling af ADA/Nabs og

dermed forbundne overfølsomhedsreaktioner eller suboptimalt klinisk respons.

I kliniske studier udviklede 3 patienter, som var homozygote for en deletion, der påvirkede begge

alleler af generne lipase A, lysosomalsyre [LIPA] og kolesterol-25-hydroxylase, hæmmende

antistofaktivitet forbundet med et suboptimalt klinisk respons. Disse patienter fik enten

immunmodulerende behandling alene eller i kombination med hæmatopoietisk

stamcelletransplantation (HSCT) eller knoglemarvstransplantation, hvilket resulterede i forbedret

klinisk respons på sebelipase alfa.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 33 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 1,7 % af den WHO-anbefalede

maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen. Det administreres i 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid infusionsvæske, opløsning (se pkt. 6.6). Der skal tages hensyn til dette hos patienter,

der er på en natriumfattig diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Da sebelipase alfa er et rekombinant humant protein, er det usandsynlig, at det er involveret i CYP-

medierede eller andre lægemiddelinteraktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af sebelipase alfa til gravide kvinder. Dyrestudier

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se

pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør sebelipase alfa undgås under graviditet.

Amning

Der foreligger ingen data fra studier hos ammende kvinder. Det er ukendt, om sebelipase

alfa/metabolitter udskilles i human mælk. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling

med sebelipase alfa seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de

terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data om sebelipase alfas virkning på fertilitet. Dyrestudier påviser ingen

tegn på forringet fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

KANUMA kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der er

indberettet bivirkninger i form af svimmelhed ved brug af sebelipase alfa, som kan påvirke evnen til at

føre motorkøretøj og betjene maskiner (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De nedenfor beskrevne data afspejler eksponeringen for sebelipase alfa hos 125 patienter ved doser i

intervallet fra 0,35 mg/kg én gang hver anden uge til 7,5 mg/kg én gang ugentligt i kliniske studier (se

pkt. 5.1) med en behandlingsvarighed fra 1 dag til 60,5 måneder (5 år).

Ud af de 106 børn og voksne, der indgik i kliniske studier, fik 102 (96,2 %) sebelipase alfa med en

median eksponeringsvarighed på 33 måneder (6, 59 måneder). Den mediane eksponeringsvarighed for

de 19 spædbørn, der indgik i kliniske studier, var 35,5 måneder (1 dag til 60 måneder).

De alvorligste bivirkninger, som forekom hos 4 % af patienterne i kliniske studier, var tegn og

symptomer på anafylaksi. Tegn og symptomer omfattede ubehag i brystet, konjunktival hyperæmi,

dyspnø, hyperæmi, øjenlågsødem, rinoré, udtalt vejrtrækningsbesvær, takykardi, takypnø, irritabilitet,

rødmen, pruritus, urticaria, stridor, hypoksi, bleghed og diarré.

Bivirkninger opstillet i tabelform

Dataene i tabel 1 beskriver bivirkninger indberettet for spædbørn, der fik sebelipase alfa i kliniske

studier. Dataene i tabel 2 beskriver bivirkninger indberettet for børn og voksne, der fik sebelipase alfa

i kliniske studier.

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne er defineret efter

følgende konvention: meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig

1/1.000 til < 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1: Bivirkninger indberettet for spædbørn, der fik sebelipase alfa (N = 19 patienter)

MedDRA systemorganklasse

MedDRA foretrukken term

Hyppighed

Immunsystemet

Overfølsomhed

Anafylaktisk reaktion

Meget

almindelig

Øjne

Øjenlågsødem

Meget

almindelig

Hjerte

Takykardi

Meget

almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Vejrtrækningsbesvær

Meget

almindelig

Mave-tarm-kanalen

Opkastning

Diarré

Meget

almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Makulopapuløst udslæt

Meget

almindelig

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Hypertermi

Meget

almindelig

Undersøgelser

Lægemiddelspecifikt antistof til stede

Forhøjet kropstemperatur

Nedsat iltmætning

Forhøjet blodtryk

Øget hjertefrekvens

Hurtigere vejrtrækning

Meget

almindelig

Kan omfatte: irritabilitet, agitation, opkastning, urticaria, eksem, pruritus, bleghed og

lægemiddeloverfølsomhed.

Forekommet hos 3 spædbørn, der fik behandling i kliniske studier. Baseret på den foretrukne term

"anafylaktisk reaktion" og anvendelse af Sampson-kriterier til at identificere tegn/symptomer, der

stemte overens med anafylaksi.

Tabel 2: Bivirkninger indberettet for børn og voksne

d

, der fik sebelipase alfa

(N = 106 patienter)

MedDRA systemorganklasse

MedDRA foretrukken term

Hyppighed

a

Immunsystemet

Overfølsomhed

Meget

almindelig

Anafylaktisk reaktion

Almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Meget

almindelig

Hjerte

Takykardi

Almindelig

Vaskulære sygdomme

Hyperæmi

Hypotension

Almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter

Diarré

Meget

almindelig

Abdominal distension

Almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Papuløst udslæt

Almindelig

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Pyreksi

Meget

almindelig

Ubehag i brystet

Reaktion på infusionsstedet

Almindelig

Undersøgelser

Forhøjet kropstemperatur

Almindelig

Forekommet hos 2 patienter, der fik behandling i kliniske studier. Baseret på den foretrukne term

"anafylaktisk reaktion" og anvendelse af Sampson-kriterier til at identificere tegn/symptomer, der

stemte overens med anafylaksi.

Kan omfatte: kulderystelser, eksem, laryngealt ødem, kvalme, pruritus, urticaria.

Omfatter: ekstravasation på infusionsstedet, smerter på infusionsstedet og urticaria på

infusionsstedet.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhed

I kliniske studier oplevede 5 patienter ud af 125 (4 %) patienter, der blev behandlet med sebelipase

alfa, herunder 3 ud af 19 (16 %) spædbørn og 2 ud af 106 (2 %) børn og voksne, alvorlige tegn og

symptomer, der stemte overens med anafylaksi over for sebelipase alfa. Anafylaksi forekom under

infusionen så sent som 1 år efter behandlingsinitiering.

I kliniske studier oplevede 59 ud af 125 (47 %) sebelipase alfa-behandlede patienter, herunder 13 ud

af 19 (68 %) spædbørn og 46 ud af 106 (43 %) børn og voksne, mindst 1 overfølsomhedsreaktion

(udvalgt ved anvendelse af et valideret, forudbestemt termsæt, der var sammenstillet med henblik på at

identificere potentielle overfølsomhedsreaktioner). Tegn og symptomer, der enten stemte overens med

eller kunne være relateret til en overfølsomhedsreaktion, som forekom hos to eller flere patienter,

omfattede, men var ikke begrænset til, abdominalsmerter, agitation, bronkospasme, kulderystelser,

diarré, øjenlågsødem, eksem, ansigtsødem, hypertension, irritabilitet, laryngealt ødem, hævelse af

læber, kvalme, ødem, bleghed, pruritus, pyreksi/forhøjet kropstemperatur, udslæt, takykardi, urticaria

og opkastning. Hovedparten af reaktionerne forekom under eller inden for 4 timer efter afsluttet

infusion.

Forbigående hyperlipidæmi

I overensstemmelse med dets kendte virkningsmekanisme er der blevet observeret asymptomatiske

stigninger i cirkulerende kolesterol og triglycerider efter behandlingsinitiering. Disse stigninger er som

regel forekommet inden for de første 2 til 4 uger og er bedret inden for yderligere 8 ugers behandling.

Se pkt. 5.1.

Immunogenicitet

Der er potentiel risiko for immunogenicitet (se pkt. 4.4). Patienter har udviklet antistoffer (

anti-drug

antibodies

(ADA)) mod sebelipase alfa. Der blev i sammenligning med forekomsten hos børn og

voksne observeret en øget forekomst af ADA-positivitet i spædbarnspopulationen (10/19 patienter).

Blandt 125 patienter med LAL-mangel, derindgik i de kliniske studier, blev 19/125 (15,0 %) patienter

testet positive for ADA på et eller andet tidspunkt efter påbegyndelse af behandling med sebelipase

alfa (9 børn og voksne patienter og 10 spædbørn). For børn og voksne patienter med LAL-mangel var

ADA-positivitet forbigående med indberettede ADA-titre, der generelt var lave. Persistens af ADA-

positivitet blev observeret for alle 10 spædbørn, og persistens af højtiter-ADA blev observeret for 3 af

de 10 spædbørn

.

Blandt de 19 patienter udviste 11 (58 %) også tilstedeværelse af hæmmende

antistofaktivitet (NAbs) på nogle tidspunkter efter baseline.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I kliniske studier blev sebelipase alfa-doser på op til 7,5 mg/kg én gang ugentligt undersøgt, og der

blev ikke identificeret specifikke tegn eller symptomer efter de højeste doser. For behandling af

bivirkninger, se pkt. 4.4 og 4.8.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler til fordøjelsesorganer og stofskifte, Enzymer; ATC-

kode:

A16AB14

Lysosomal sur lipase (LAL)-mangel

LAL-mangel er en sjælden sygdom, som er forbundet med signifikant morbiditet og mortalitet, og som

rammer individer fra spædbarnsalderen til og med voksenlivet. LAL-mangel hos spædbørn er en akut

medicinsk situation med hurtig sygdomsprogression over en periode på uger, som typisk er dødelig

inden for de første 6 levemåneder. LAL-mangel er en autosomal, recessiv lysosomal

lagringsforstyrrelse, som er kendetegnet ved en genetisk defekt, som medfører et markant fald i eller

tab af aktiviteten af enzymet lysosomal sur lipase (LAL).

Manglende LAL-enzymaktivitet medfører lysosomal akkumulering af kolesterylestere og triglycerider

i en række cellepopulationer, organer og organsystemer, herunder hepatocytter og makrofager. I

leveren medfører denne akkumulering hepatomegali, forøget leverfedtindhold,

aminotransferaseforhøjelse som tegn på kronisk leverskade og progression til fibrose, cirrose og

komplikationer fra terminal leversygdom. I milten medfører LAL-mangel splenomegali, anæmi og

trombocytopeni. Lipidakkumulering i tarmvæggen medfører malabsorption og væksthæmning.

Dyslipidæmi er almindelig med forhøjet lavdensitetslipoproteinkolesterol (LDL-C) og forhøjede

triglycerider og lavt højdensitetslipoproteinkolesterol (HDL-C) i forbindelse med øget

leverfedtindhold og aminotransferaseforhøjelser. Foruden leversygdom oplever patienter med LAL-

mangel en øget risiko for hjerte-karsygdomme og accelereret aterosklerose.

Virkningsmekanisme

Sebelipase alfa er en rekombinant human lysosomal sur lipase (rhLAL).

Sebelipase alfa bindes til receptorer på celleoverfladen via glykaner, som udtrykkes på proteinet,

hvorefter det internaliseres i lysosomerne. Sebelipase alfa katalyserer lysosomal hydrolyse af

kolesterylestere og triglycerider til frit kolesterol, glycerol og frie fedtsyrer. Erstatning af LAL-

enzymaktiviteten medfører fald i leverfedtindhold og transaminaser og muliggør metabolisering af

kolesterylestere og triglycerider i lysosomet, hvorved LDL-C, ikke-HDL-C og triglycerider falder, og

HDL-C stiger. Forbedring i væksten sker som følge af substratreduktion i tarmen.

Kliniske studier

Spædbørn med LAL-mangel

Studiet LAL-CL03

LAL-CL03 var et åbent, enkeltarmet multicenterstudie af sebelipase alfa hos 9 patienter med en alder

på under 24 måneder og med bekræftet diagnose på LAL-mangel og væksthæmning med debut før 6-

måneders alderen. Patienterne havde også hurtigt progredierende leversygdom og svær

hepatosplenomegali. Patienternes medianalder på tidspunktet for dosisinitiering var 3 måneder

(interval = 1 til 6 måneder). Den mediane varighed af eksponering for sebelipase alfa var

55,5 måneder for hver patient (interval = 1 dag til 60 måneder). Patienterne fik sebelipase alfa med

0,35 mg/kg én gang ugentligt de første 2 uger og derefter 1 mg/kg én gang ugentligt. Baseret på

klinisk respons blev dosis optrappet til 3 mg/kg én gang ugentligt så tidligt som 1 måned og op til

20 måneder efter påbegyndelse af behandlingen med 1 mg/kg én gang ugentligt for 6 patienter. 2 af

disse 6 patienter fik efterfølgende optrappet dosis til 5 mg/kg én gang ugentligt, som tilladt ifølge

studieprotokollen.

Effekten blev vurderet ved at sammenligne overlevelseserfaringen for sebelipase alfa -behandlede

patienter, der overlevede længere end til 12-måneders alderen i studiet LAL-CL03, med en historisk

kohorte af ubehandlede spædbørn, som præsenterede med LAL-mangel med lignende kliniske

karakteristika. I LAL-CL03 overlevede 6 ud af 9 sebelipase alfa -behandlede spædbørn længere end til

12-måneders alderen (67 % 12-måneders overlevelse, 95 % CI: 30 % til 93 %). Ved fortsat behandling

indtil 48-måneders alderen døde endnu 1 patient 15 måneder gammel. I den historiske kohorte

overlevede 0 ud af 21 patienter længere end til 8-måneders alderen (0 % 12-måneders overlevelse,

95 % CI: 0 % til 16 %).

Sebelipase alfa medførte forbedringer i alaninaminotransferase (ALAT)-/aspartataminotransferase

(ASAT)-niveauer (hvilket indikerer en reduktion af leverskade) og i vægtstigning; forbedringerne blev

bemærket inden for de første flere ugers behandling og blev opretholdt indtil studiets afslutning. Fra

baseline til uge 240 (måned 60) var middelreduktionerne i ALAT og ASAT henholdsvis -43,5 E/l

og -45,25 E/l. Fra baseline til uge 240 forbedredes middelpercentilen for vægt i forhold til alder fra

12,74 % til 43,17 %, og middelværdierne for serumalbumin steg fra 26,9 g/l til 31,98 g/l.

Dosistitrering til 3 mg/kg én gang ugentligt var forbundet med yderligere forbedringer i vægtstigning,

lymfadenopati og serumalbumin.

Studiet LAL-CL08

Studiet LAL-CL08 var et åbent multicenterstudie af sebelipase alfa hos 10 spædbørn ≤ 8-måneder

gamle med bekræftet diagnose på hurtigt progredierende LAL-mangel, der krævede uopsættelig

intervention, herunder men ikke begrænset til, udtalt abdominal distension og hepatomegali,

trivselsforstyrrelse, koagulationsforstyrrelse, svær anæmi og/eller en søskende med et hurtigt

progredierende forløb af LAL-mangel.

Den mediane alder på studiets patienter på datoen for deres første infusion af sebelipase alfa var

3 måneder (interval: 0,5 til 4 måneder). Otte (80 %) patienter gennemførte studiet. Den mediane

eksponeringsvarighed var 34 måneder (interval: 1 til 37 måneder). 2 (20 %) patienter blev betragtet

som afsluttet før tid som følge af dødsfald. Samtlige 10 patienter fik en startdosis på 1 mg/kg én gang

ugentligt. De 9 patienter, som overlevede ud over uge 4, fik hver optrappet dosis til 3 mg/kg én gang

ugentligt, og 7 af disse patienter fik efterfølgende optrappet dosis til 5 mg/kg én gang ugentligt, som

tilladt ifølge studieprotokollen. 1 patient fik optrappet dosis yderligere til 7,5 mg/kg én gang ugentligt.

2 patienter fik efterfølgende reduceret deres dosis, hvilket fandt sted efter vellykkede

transplantationsprocedurer; den ene patient fik foretaget en knoglemarvstransplantation, og den anden

patient fik foretaget en HSCT. De procentdele (95 % konfidensintervaller [CI]) af patienterne, der

overlevede til 12-, 18-, 24- og 36-måneders alderen, var henholdsvis 90 % (55,5 %; 99,7 %), 80 %

(44,4 %; 97,5 %), 80 % (44,4 %; 97,5 %) og 75 % (34,9 %; 96,8 %). 2 patienter var < 36 måneder

gamle ved studiets afslutning og blev udelukket fra analysen vedrørende overlevelse til 36 måneder.

Der blev observeret reduktioner i ASAT, gamma-glutamyltransferase (GGT) og totalbilirubin samt

stigninger i serumalbumin i den samlede studiepopulation med medianændringer fra baseline til sidste

vurdering på henholdsvis -34,5 E/l, -66,67 IE/l, -63,64 μmol/l og 33,33 g/l.

Højde og vægt blev øgedes gradvist. Medianændringerne i forhold til baseline i Z-scorer for vægt i

forhold til højde faldt til og med uge 4. Fra og med uge 24 var der konsistente forbedringer. I uge 144

var medianændringen (interval) i Z-scorerne for vægt i forhold til højde 3,07 (-1,0; 5,3) i forhold til

baseline.

Børn og voksne med LAL-mangel

Studiet LAL-CL02

Studiet LAL-CL02 var et dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterstudie hos 66 børn og voksne

med LAL-mangel. Patienterne blev randomiseret til at få sebelipase alfa i en dosis på 1 mg/kg (n=36)

eller placebo (n=30) én gang hver anden uge i 20 uger i den dobbeltblinde periode. Den

gennemsnitlige alder ved randomisering var 16,5 år, interval 4-58 år (36 % var < 12 år gamle, og 71 %

var < 18 år gamle). For at indtræde i studiet skulle patienterne have ALAT-niveauer

1,5 X den øvre

normalgrænse (ULN). Hovedparten af patienterne (58 %) havde LDL-kolesterol > 190 mg/dl ved

indtrædelse i studiet, og 24 % af patienterne med LDL-kolesterol > 190 mg/dl fik lipidsænkende

lægemidler. Af de 32 patienter, som havde fået foretaget leverbiopsi ved indtrædelse i studiet, havde

100 % fibrose, og 31 % havde cirrhose. Aldersspredningen for patienter med biopsiverificeret cirrhose

var 4-21 år.

Følgende endepunkter blev vurderet: Normalisering af ALAT, fald i LDL-kolesterol, fald i ikke-HDL-

kolesterol, normalisering af ASAT, fald i triglycerider, stigning i HDL-kolesterol, fald i

leverfedtindhold vurderet ved multi-ekko-gradient-ekko magnetisk resonans-scanning (MEGE-MRI)

og forbedring i hepatisk steatose målt ved morfometri.

Der blev observeret en statistisk signifikant forbedring i flere endepunkter i gruppen, der blev

behandlet med sebelipase alfa, sammenlignet med placebogruppen ved afslutningen af studiets 20 uger

lange dobbeltblinde periode, som vist i tabel 3. Det absolutte fald i middel-ALAT var -57,9 E/l

(-53 %) i sebelipase alfa-gruppen, og -6,7 E/l (-6 %) i placebogruppen.

Tabel 3: Primære og sekundære effektendepunkter i LAL-CL02

Endepunkt

Sebelipase

alfa

(n=36)

Placebo

(n=30)

P-værdi

d

Primært endepunkt

Normalisering af ALAT

31 %

0,0271

Sekundære endepunkter

LDL-kolesterol, gennemsnitlig procentvis ændring fra

baseline

-28 %

-6 %

< 0,0001

Ikke-HDL-kolesterol, middel % ændring fra baseline

-28 %

-7 %

< 0,0001

Normalisering af ASAT

42 %

0,0003

Triglycerider, middel % ændring fra baseline

-25 %

-11 %

0,0375

HDL-kolesterol, middel % ændring fra baseline

20 %

-0,3 %

<0,0001

Leverfedtindhold

, middel % ændring fra baseline

-32 %

-4 %

< 0,0001

Andel af patienter, der opnåede normalisering defineret som 34 eller 43 E/l afhængigt af alder og

køn.

Andel af patienter, der opnåede normalisering defineret som 34-59 E/l afhængigt af alder og køn.

Evalueret hos patienter med abnorme

baseline

-værdier (n=36 for sebelipase alfa; n=29 for

placebo).

Evalueret hos patienter, hvor MEGE-MRI-vurdering er udført (n=32 for sebelipase alfa; n=25 for

placebo).

P-værdier er fra Fishers eksakte test for normaliseringsendepunkter og Wilcoxon rank-sum test for

alle andre endepunkter.

Parrede leverbiopsier ved baseline og uge 20 var tilgængelige for en delgruppe af patienterne (n=26).

Af patienter med parrede leverbiopsier havde 63 % (10/16) af de sebelipase alfa -behandlede patienter

forbedring i hepatisk steatose (et fald på mindst 5 %) målt ved morfometri sammenlignet med 40 %

(4/10) af placebo-patienterne. Denne forskel var ikke statistisk signifikant.

Åben periode

Patienter, der deltog i studiet LAL-CL02, var egnede til at fortsætte med behandling i en åben periode

af studiet. 66 patienter indtrådte i den første åbne periode (op til 130 uger) med en sebelipase alfa -

dosis på 1 mg/kg én gang hver anden uge. Hos de patienter, der havde fået sebelipase alfa i den

dobbeltblinde periode, blev de reducerede ALAT-niveauer fra de første 20 ugers behandling

opretholdt, og der sås yderligere forbedringer i lipidparametre, inklusive LDL-kolesterol- og

HDL-kolesterol-niveauer. Hos 12 ud af 66 patienter i den åbne periode blev dosis optrappet til

3 mg/kg én gang hver anden uge baseret på klinisk respons.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/446507/2015

EMEA/H/C/004004

EPAR - sammendrag for offentligheden

Kanuma

sebelipase alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Kanuma. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Kanuma bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Kanuma, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Kanuma, og hvad anvendes det til?

Kanuma er et lægemiddel til behandling af patienter i alle aldre med lysosomal sur lipase-mangel.

Denne arvelige sygdom skyldes mangel på enzymet lysosomal sur lipase, der er nødvendigt til at

nedbryde fedtstofferne i cellerne. Når dette enzym mangler eller kun findes i lav koncentration,

ophober der sig fedtstoffer i kroppens celler. Dette medfører symptomer som væksthæmning og

leverskader.

Da antallet af patienter med lysosomal sur lipase-mangel er lavt, betragtes sygdommen som

"sjælden", og Kanuma blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 17. december 2010.

Kanuma indeholder det aktive stof sebelipase alfa.

Hvordan anvendes Kanuma?

Behandlingen med Kanuma bør overvåges af en læge med erfaring i behandling af lysosomal sur

lipase-mangel, andre stofskiftesygdomme eller leversygdomme. Behandlingen bør gives af en erfaren

sundhedsperson, der kan tage sig af akutte sygdomstilstande (såsom svær allergi). Lægemidlet

udleveres kun efter recept.

Kanuma

EMA/446507/2015

Side 2/3

Kanuma fås som et koncentrat, der efter opløsning indgives med drop i en vene (koncentrat til

infusionsvæske, opløsning). Den anbefalede dosis er 1 mg/kg legemsvægt, der gives én gang hver

anden uge. Infusionen skal vare ca. 1 til 2 timer.

Hos patienter med hurtigt fremadskridende sygdom inden 6-måneders alderen gives en dosis på

1 mg/kg én gang ugentligt i stedet for én gang hver anden uge; hos sådanne patienter kan dosis

sættes op til 3 mg/kg én gang ugentligt afhængigt af behandlingens virkning.

Behandlingen med Kanuma bør påbegyndes snarest muligt efter diagnosen, og lægemidlet er beregnet

til langtidsbehandling.

Hvordan virker Kanuma?

Det aktive stof i Kanuma, sebelipase alfa, er en kopi af det enzym, der mangler hos patienter med

lysosomal sur lipase-mangel. Sebelipase alfa erstatter det manglende enzym, medvirker til at

nedbryde fedtstoffer og standser ophobningen af dem i kroppens celler.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Kanuma?

Kanuma er blevet undersøgt i to hovedundersøgelser hos patienter med lysosomal sur lipase-mangel.

Den første undersøgelse omfattede ni spædbørn med væksthæmning eller andre tegn på hurtigt

fremadskridende sygdom i de første seks måneders levetid. Undersøgelsen viste, at seks ud af ni

spædbørn, der fik Kanuma, overlevede til 1-års-alderen. Der var desuden bedring i væksten hos alle

de seks overlevende spædbørn.

Den anden undersøgelse omfattede 66 patienter (børn og voksne). Her blev Kanuma sammenlignet

med placebo (en virkningsløs behandling). Virkningen blev hovedsagelig bedømt på andelen af

patienterne, der opnåede normal koncentration af leverenzymet ALT efter fem måneders behandling.

Høj koncentration af enzymet ALT er et tegn på leverskade. I denne undersøgelse opnåede 31 % af de

patienter, der fik Kanuma (11 ud af 36) normale koncentrationer af enzymet ALT, sammenholdt med

7 % af dem, der fik placebo (2 ud af 30).

Hvilke risici er der forbundet med Kanuma?

De alvorligste bivirkninger med Kanuma (der optræder hos ca. 3 ud af 100 patienter) er tegn og

symptomer på svære allergiske reaktioner. Disse består i ubehag i brystet, røde øjne, hævede øjenlåg,

vejrtrækningsbesvær, kløende udslæt, nældefeber, rødme, løbende næse, hjertebanken og hurtig

vejrtrækning. Der er indberettet om dannelse af antistoffer mod lægemidlet, navnlig hos spædbørn.

Hvis der dannes antistoffer, vil Kanuma muligvis ikke virke effektivt. Den fuldstændige liste over

indberettede bivirkninger ved Kanuma fremgår af indlægssedlen.

Kanuma må ikke anvendes hos patienter, der har haft en livstruende allergisk reaktion over for det

aktive stof, og hos hvem reaktionen vendte tilbage, når behandlingen blev genoptaget efter at have

være standset. Det må heller ikke anvendes hos patienter med livstruende allergi over for æg eller

over for nogen af indholdsstofferne i Kanuma.

Hvorfor blev Kanuma godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Kanuma

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget bemærkede, at der

savnes en effektiv behandling af lysosomal sur lipase-mangel, og at dødeligheden er høj hos spædbørn

med hurtigt fremadskridende sygdom. CHMP fandt, at Kanuma væsentligt forbedrede overlevelsen hos

spædbørn og gav effektiv bedring i symptomerne på sygdommen hos patienter i alle aldre.

Kanuma

EMA/446507/2015

Side 3/3

Sikkerhedsmæssigt er der ikke fundet større problemer, og alvorlige bivirkninger var sjældne eller

håndterbare. Der behøves dog mere viden om lægemidlets fordele og sikkerhed på lang sigt.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Kanuma?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Kanuma anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Kanuma, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Desuden er den virksomhed, der markedsfører Kanuma, i færd med at udføre en undersøgelse hos

spædbørn med hurtigt fremadskridende sygdom, og virksomheden vil oprette et register over patienter

i alle aldre for at skaffe yderligere oplysninger om Kanumas fordele og sikkerhed på lang sigt, navnlig

hvad angår risikoen for allergiske reaktioner og dannelse af antistoffer mod lægemidlet. Virksomheden

vil endvidere udlevere oplysningsmateriale til alle læger, der forventes at udskrive Kanuma. Heri vil de

blive opfordret til at optage patienter i registret, og de vil få information om, hvordan de skal overvåge

patienterne for antistoffer og behandle patienter, som får alvorlige allergiske reaktioner

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen.

Andre oplysninger om Kanuma

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Kanuma findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Kanuma, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Kanuma findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information