Kanuma

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
sebelipase alfa
Tilgængelig fra:
Alexion Europe SAS
ATC-kode:
A16
INN (International Name):
sebelipase alfa
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Lipid Metabolisme, Inborn Fejl
Terapeutiske indikationer:
Kanuma er indiceret til langsigtet enzymbytningsbehandling (ERT) hos patienter i alle aldre med lysosomalsyre lipase (LAL) mangel.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004004
Autorisation dato:
2015-08-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/004004

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

KANUMA 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

sebelipase alfa

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du eller dit barn får. Se

sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få KANUMA

Sådan vil du få KANUMA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

KANUMA indeholder det aktive stof sebelipase alfa. Sebelipase alfa ligner det naturligt forekommende

enzym lysosomal sur lipase (LAL), som nedbryder fedt i kroppen. Det bruges til at behandle patienter i

alle aldre med lysosomal sur lipase-mangel (LAL-mangel).

LAL-mangel er en arvelig sygdom, som medfører leverskade, forhøjet kolesterol i blodet og andre

komplikationer på grund af ophobning af bestemte fedtstoffer (kolesterylestere og triglycerider).

Sådan virker KANUMA

Denne medicin bruges som enzymerstatning. Det vil sige, at den erstatter det manglende eller defekte

LAL-enzym hos patienter med LAL-mangel. Medicinen virker ved at sænke den ophobning af fedt, som

giver de sundhedsmæssige komplikationer, herunder nedsat vækst, leverskade og komplikationer med

hjertet. Den forbedrer også fedtindholdet i blodet, herunder forhøjet LDL (dårligt kolesterol) og

triglycerider.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få KANUMA

Du må ikke få KANUMA

Hvis du eller dit barn har oplevet livstruende allergiske reaktioner på sebelipase alfa, som ikke kan

kontrolleres, når du eller dit barn får medicinen igen, eller på æg eller på et af de øvrige

indholdsstoffer i KANUMA (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis du eller dit barn bliver behandlet med KANUMA, kan du eller dit barn få en bivirkning, mens

du eller dit barn får medicinen, eller i timerne efter infusionen (se afsnit 4). Det kaldes en

infusionsreaktion, og den kan sommetider være alvorlig og eventuelt omfatte en allergisk reaktion,

der kan være livstruende og kræve medicinsk behandling. Den første gang du eller dit barn får

KANUMA, skal du overvåges af en sundhedsperson i 1 time for tegn på en infusionsreaktion.

Hvis

du eller dit barn oplever en kraftig infusionsreaktion som denne, skal du straks kontakte en

læge

. Hvis du eller dit barn får en infusionsreaktion, vil du eller dit barn måske få supplerende

lægemidler til behandling eller forebyggelse af reaktioner ved fremtidige infusioner. Disse

lægemidler kan omfatte antihistaminer, febernedsættende medicin og/eller kortikosteroider

(medicin mod betændelseslignende reaktioner (inflammation)).

Hvis infusionsreaktionen er alvorlig, vil din læge måske standse KANUMA-infusionen og give dig

eller dit barn relevant behandling.

Dette lægemiddel kan indeholde æggeproteiner. Hvis du eller dit barn er allergisk over for æg eller

tidligere har reageret allergisk på æg, skal du fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet (se

Du

må ikke få KANUMA

Brug af anden medicin sammen med KANUMA

Fortæl det til lægen, hvis du eller dit barn bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller

planlægger at bruge anden medicin.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af sebelipase alfa til gravide kvinder. For en sikkerheds skyld bør du ikke

få KANUMA, hvis du er gravid.

Amning

Det er ukendt, om sebelipase alfa udskilles i modermælk. Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller

planlægger at amme. Lægen vil så hjælpe dig med at beslutte, om du skal holde op med at amme eller

stoppe med at tage KANUMA, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet og fordelene ved

KANUMA for moderen.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

KANUMA har ingen eller kun ubetydelig indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

KANUMA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder efter fortynding med natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9 %) til

intravenøs administration 33 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) ved den anbefalede

dosis. Dette svarer til 1,7 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Fortæl det til lægen, hvis du eller dit barn er på en natriumfattig diæt.

3.

Sådan vil du få KANUMA

Den dosis, du eller dit barn skal have, beregnes ud fra kropsvægten.

Spædbørn (< 6 måneder)

For patienter, der har tegn og symptomer på sygdommen, mens de er spæde, er den anbefalede startdosis

1 mg pr. kg kropsvægt én gang om ugen. Dosisjustering kan overvejes alt efter, hvor godt behandlingen

virker på dig eller dit barn.

Børn og unge

Den anbefalede dosis er 1 mg pr. kg legemsvægt én gang hver anden uge via et drop i en vene.

Hver infusion tager ca. 1 til 2 timer. Du eller dit barn vil måske blive overvåget af din læge eller

sygeplejerske i endnu en time efter infusionen. KANUMA bør påbegyndes i en så tidlig alder som muligt

og er beregnet til langtidsbehandling.

Din læge eller sundhedspersonalet vil give dig eller dit barn KANUMA ved infusion ind i en vene.

Medicinen skal fortyndes, før du eller dit barn får den.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er set bivirkninger, mens patienterne fik medicinen eller kort tid efter (infusionsreaktioner). De

alvorligste bivirkninger kan omfatte en allergisk reaktion (meget almindelig [kan forekomme hos flere end

1 ud af 10 personer] hos spædbørn under 6 måneder, eller almindelig [kan forekomme hos op til 1 ud af

10 personer] hos børn og voksne). Symptomerne kan være åndedrætsbesvær, hævelse af halsen, hurtig

vejrtrækning, hurtig puls, ubehag i brystet, let hævede øjenlåg, røde øjne, løbende næse, ansigtsrødme og

nældefeber.

Hvis du eller dit barn får symptomer som disse, skal du straks kontakte en læge.

Hvis du

eller dit barn får en infusionsreaktion, vil du eller dit barn måske få supplerende medicin til behandling

eller forebyggelse af reaktioner ved fremtidige infusioner. Hvis infusionsreaktionen er alvorlig, vil din

læge måske standse infusionen af KANUMA i din vene og give relevant behandling.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer) bivirkninger, som er indberettet for

spædbørn (1 til 6 måneder gamle), er:

hævede øjenlåg

højt blodtryk

muskelslaphed

åndedrætsbesvær

hvæsende vejrtrækning

bleghed

tilstoppet eller hævet næse

nysen

hoste

halsbrand (sure opstød)

opkastningsfornemmelse

diarré

nældefeber

udslæt

opkastning

kløe

hævet udslæt

rød, hævet hud

feber

hævelse

kulderystelser

hurtig vejrtrækning

nedsat ilt i blodet

hurtig puls

irritabilitet

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) bivirkninger, som er indberettet hos børn og

unge (4 til 18 år gamle) og voksne, er:

alvorlig allergisk reaktion

(anafylaktisk reaktion)

urinvejsinfektion

hævede øjenlåg

midlertidigt forhøjede niveauer

af kolesterol og/eller

triglycerider (fedtstoffer) i

blodet

hurtig puls

angst

søvnløshed

svimmelhed

lavt blodtryk

rødme i ansigtet

kortåndethed

hævelse af halsen

diarré

mavesmerter

oppustet mave

kvalme

nældefeber

udslæt

kløe

rød, hævet hud

kraftigere

menstruationsblødning

kulderystelser

ubehag i brystet

hævelse

træthed

hårdt område omkring

infusionsstedet

feber

Bivirkningernes hyppighed, type og alvorlighed hos børn er de samme som hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C–8 °C). Må ikke nedfryses. Må ikke omrystes. Opbevares i den originale

yderpakning for at beskytte mod lys.

Det anbefales, at den fortyndede infusionsvæske anvendes straks. Hvis den ikke anvendes straks, kan

infusionsvæsken opbevares i op til 24 timer ved 2 °C til 8 °C eller i op til 12 timer ved temperaturer under

25 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

KANUMA indeholder

Aktivt stof: Sebelipase alfa. Hver ml koncentrat indeholder 2 mg sebelipase alfa. Hvert hætteglas

indeholder 20 mg sebelipase alfa i 10 ml.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat (se afsnit 2 under ‘KANUMA indeholder natrium’),

citronsyremonohydrat, humant serumalbumin og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

KANUMA udleveres som et koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat). Opløsningen er

klar til svagt opaliserende og farveløs til svagt farvet.

Pakningsstørrelse: 1 hætteglas indeholdende 10 ml koncentrat.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alexion Europe SAS

103-105 rue Anatole France

92300 Levallois-Perret

Frankrig

Fremstiller:

Almac Pharma Services

Seagoe Industrial Estate

Craigavon BT63 5UA

Storbritannien

Alexion Pharma International Operations Unlimited Company

College Business and Technology Park

Blanchardstown

Dublin 15

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og

om, hvordan de behandles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med andre

lægemidler.

Hvert hætteglas med KANUMA er kun beregnet til engangsbrug. KANUMA skal fortyndes med 9 mg/ml

(0,9 %) natriumchlorid infusionsvæske ved brug af aseptisk teknik.

Den fortyndede infusionsvæske skal administreres til patienter ved brug af et infusionssæt med lav

proteinbinding og med et

in-line

0,2 μm filter med lav proteinbinding og så vidt muligt et overfladeareal

på over 4,5 cm

for at undgå tilstopning af filteret.

Klargøring af sebelipase alfa-infusionen

KANUMA skal klargøres og anvendes i henhold til nedenstående trin. Der skal anvendes aseptisk teknik.

Antallet af hætteglas, der skal fortyndes til infusion skal bestemmes ud fra patientens vægt og den

ordinerede dosis.

Det anbefales at lade hætteglassene med KANUMA opnå en temperatur på mellem 15 ºC og 25 ºC

før fortynding for at minimere eventuel dannelse af sebelipase alfa-proteinpartikler i opløsningen.

Hætteglassene må ikke efterlades uden for køleskab længere end 24 timer før fortynding til infusion.

Hætteglassene må ikke nedfryses, varmes eller opvarmes i mikrobølgeovn og skal beskyttes mod

lys.

Hætteglassene må ikke omrystes. Før fortynding skal koncentratet i hætteglassene inspiceres visuelt;

koncentratet skal være klart til svagt opaliserende, farveløst til svagt farvet (gul). Da lægemidlet er

et proteinprodukt, kan der være let flokkulering (f.eks. tynde, gennemskinnelige fibre) til stede i

koncentratet i hætteglassene, og dette er acceptabelt.

Må ikke anvendes, hvis koncentratet er uklart, eller hvis der er fremmedlegemer i form af partikler

til stede.

Op til 10 ml koncentrat skal langsomt trækkes ud af hvert hætteglas og fortyndes med 9 mg/ml

(0,9 %) natriumchlorid infusionsvæske. Se tabel 1 for det anbefalede samlede infusionsvolumen

efter vægtinterval. Infusionsvæsken skal blandes forsigtigt og må ikke omrystes.

Tabel 1: Anbefalede infusionsvolumener (1 mg/kg dosis)*

Vægtinterval (kg)

Samlet infusionsvolumen (ml)

1-10

11-24

25-49

50-99

100-120

* Infusionsvolumenet skal baseres på den ordinerede dosis og skal fremstilles, så den endelige sebelipase

alfa-koncentration bliver 0,1-1,5 mg/ml.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

KANUMA 2 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 2 mg sebelipase alfa*.

Hvert hætteglas med 10 ml indeholder 20 mg sebelipase alfa.

*produceret i æggehvide fra transgene

Gallus

ved rekombinant DNA (rDNA)- teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder 33 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Klar til svagt opaliserende, farveløs til svagt farvet opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

KANUMA er indiceret til langvarig enzymerstatningsterapi (ERT) hos patienter i alle aldre med

lysosomal sur lipase (LAL)-mangel.

4.2

Dosering og administration

Behandling med KANUMA skal superviseres af sundhedspersonale med erfaring i behandling af LAL-

mangel, andre stofskiftesygdomme eller kroniske leversygdomme. KANUMA skal administreres af

uddannet sundhedspersonale, som kan håndtere akutte kliniske situationer.

Dosering

Det er vigtigt, at behandlingen initieres så hurtigt som muligt efter diagnosticering af LAL-mangel.

For instruktioner i forebyggende foranstaltninger og monitorering af overfølsomhedsreaktioner, se

pkt. 4.4.

Efter forekomst af en overfølsomhedsreaktion skal relevant forbehandling overvejes i

overensstemmelse med gældende retningslinjer (se pkt. 4.4).

Spædbørn (< 6 måneder)

Den anbefalede startdosis til spædbørn (< 6 måneder) med hurtigt progredierende LAL-mangel er 1 mg/kg

som intravenøs infusion én gang ugentligt. Dosisoptrapning til 3 mg/kg én gang ugentligt skal overvejes

baseret på klinisk respons.

Børn og voksne

Den anbefalede dosis til børn og voksne, der ikke udviser hurtigt progredierende LAL-mangel før 6-

månedersalderen, er 1 mg/kg som intravenøs infusion én gang hver anden uge.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Baseret på den aktuelle viden om sebelipase alfas farmakokinetik og farmakodynamik anbefales

dosisjustering ikke hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Baseret på den aktuelle viden om sebelipase alfas farmakokinetik og farmakodynamik anbefales

dosisjustering ikke hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Ældre population (

65 år)

Sebelipase alfas sikkerhed og virkning hos patienter over 65 år er ikke blevet evalueret, og alternative

dosisregimer for disse patienter kan ikke anbefales for disse patienter(se pkt. 5.1).

Overvægtige patienter

Sebelipase alfas sikkerhed og virkning hos overvægtige patienter er ikke blevet grundigt evalueret, og

alternative dosisregimer for disse patienter kan derfor ikke anbefales på nuværende tidspunkt.

Pædiatrisk population

Administration af sebelipase alfa til spædbørn med bekræftet multiorgansvigt bør finde sted efter den

behandlende læges skøn.

Administration

KANUMA er kun til intravenøs administration.

Det samlede infusionsvolumen skal administreres over ca. 2 timer. Infusion over 1 time kan overvejes, når

patienttolerabiliteten er klarlagt. Infusionsperioden kan forlænges i tilfælde af dosisstigning.

KANUMA skal administreres gennem et 0,2 μm filter (se pkt. 6.6).

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Livstruende overfølsomhed (anafylaktisk reaktion) over for det aktive stof, når forsøg på gentagen

provokation (

rechallenge

) ikke lykkes, eller over for æg eller et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1 (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede lægemiddels navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi

Der er indberettet overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, hos patienter, der blev behandlet med

sebelipase alfa, se pkt. 4.8. Relevante nødhjælpsforanstaltninger skal derfor være umiddelbart tilgængelig,

når sebelipase alfa administreres. Hvis der forekommer alvorlige reaktioner, skal infusion af sebelipase

alfa straks standses og relevant behandling initieres.

Risici og fordele ved genadministration af sebelipase

alfa efter en alvorlig reaktion skal overvejes.

Efter første infusion af sebelipase alfa, herunder første infusion efter en dosisstigning, skal patienterne

overvåges i 1 time for eventuelle tegn eller symptomer på anafylaksi eller en alvorlig

overfølsomhedsreaktion.

Behandling af overfølsomhedsreaktioner kan omfatte midlertidig afbrydelse af infusionen, sænkning af

infusionshastigheden og/eller behandling med antihistaminer, antipyretika og/eller kortikosteroider. Hos

patienter, der har oplevet allergiske reaktioner under infusion, skal der udvises forsigtighed ved

genadministration. Hvis en infusion afbrydes, kan den genoptages ved en lavere hastighed, som kan øges,

hvis det tolereres. Forbehandling med antipyretika og/eller antihistaminer kan forbygge efterfølgende

reaktioner i de tilfælde, hvor der var behov for symptomatisk behandling.

I tilfælde af alvorlige infusionsreaktioner og i tilfælde af mangel på eller tab af effekt skal patienten testes

for tilstedeværelse af antistoffer.

Dette lægemiddel kan indeholde spor af æggeproteiner. Patienter med kendt allergi over for æg blev

udelukket fra de kliniske studier (se pkt. 4.3).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 33 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 1,7 % af den WHO-anbefalede

maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen. Det administreres i 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid infusionsvæske, opløsning (se pkt. 6.6). Der skal tages hensyn til dette hos patienter, der er

på en natriumfattig diæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Da sebelipase alfa er et rekombinant humant protein, er det usandsynlig, at det er involveret i CYP-

medierede eller andre lægemiddelinteraktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af sebelipase alfa til gravide kvinder. Dyrestudier

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se

pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør sebelipase alfa undgås under graviditet.

Amning

Der foreligger ingen data fra studier hos ammende kvinder. Det er ukendt, om sebelipase alfa/metabolitter

udskilles i human mælk. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med sebelipase alfa

seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for

moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen kliniske data om sebelipase alfas virkning på fertilitet. Dyrestudier påviser ingen tegn

på forringet fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

KANUMA påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste bivirkninger, som forekom hos 3 % af patienterne i kliniske studier, var tegn og symptomer

på anafylaksi. Tegn og symptomer omfattede ubehag i brystet, konjunktival injektion, dyspnø,

generaliseret og kløende udslæt, hyperæmi, let øjenlågsødem, rinoré, udtalt vejrtrækningsbesvær,

takykardi, takypnø og urticaria.

Bivirkninger opstillet i tabelform

Dataene i tabel 1 beskriver bivirkninger indberettet for spædbørn, der fik sebelipase alfa i kliniske forsøg i

doser på op til 3 mg/kg ugentligt. Dataene i tabel 2 beskriver bivirkninger indberettet for børn og voksne,

der fik sebelipase alfa i kliniske forsøg i en dosis på 1 mg/kg én gang hver anden uge.

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne er defineret efter

følgende konvention: meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig

1/1.000 til < 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for de enkelte frekvensgrupperinger er de alvorligste

bivirkninger angivet først.

Tabel 1: Bivirkninger indberettet for spædbørn

c

, der fik sebelipase alfa

MedDRA systemorganklasse

Hyppighed

a

MedDRA foretrukken term

Immunsystemet

Meget

almindelig

Øjenlågsødem

Psykiske forstyrrelser

Meget

almindelig

Agitation

, irritabilitet

Nervesystemet

Meget

almindelig

Hypotoni

Hjerte

Meget

almindelig

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Meget

almindelig

Hypertension, bleghed

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget

almindelig

Vejrtrækningsbesvær, hvæsende

vejrtrækning, hoste, rhinitis, nasal

kongestion, nysen

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Diarré, gastroøsofageal reflukssygdom,

kløgning, opkastning

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig

Urticaria

, udslæt

, eksem

, pruritus,

makulopapuløst udslæt

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

Kulderystelser, hypertermi, pyreksi

ødem

Undersøgelser

Meget

almindelig

Forhøjet kropstemperatur, nedsat

iltmætning, forhøjet blodtryk, øget

hjertefrekvens, hurtigere vejrtrækning

Meget almindelig = Indberettet for

1 patient, der fik sebelipase alfa

Indberettet for

2 patienter, der fik sebelipase alfa

Alder ved første dosis: 1 til 6 måneder

Tabel 2: Bivirkninger indberettet for børn og voksne

d

, der fik sebelipase alfa

MedDRA systemorganklasse

Hyppighed

a

MedDRA foretrukken term

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Urinvejsinfektion

Immunsystemet

Almindelig

Anafylaktisk reaktion, øjenlågsødem

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Forbigående hyperkolesterolæmi,

forbigående hypertriglyceridæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Angst

, insomnia

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed

Hjerte

Almindelig

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hyperæmi

, hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Laryngealt ødem

, dyspnø

b,c,e

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Diarré

, abdominalsmerter

abdominal distension, kvalme

Hud og subkutane væv

Almindelig

Urticaria, udslæt

(herunder papuløst

og kløende udslæt), pruritus

, eksem

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Menoragi

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Kulderystelser, ubehag i brystet

ødem, træthed, induration på

infusionsstedet, pyreksi

Undersøgelser

Almindelig

Forhøjet kropstemperatur

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Almindelig

Infusionsrelateret reaktion

Almindelig = Indberettet for

1 patient, der fik sebelipase alfa

Indberettet lige hyppigt for patienter, der fik sebelipase alfa og placebo, eller hyppigere for patienter, der

fik placebo, under den dobbeltblinde del af LAL-CL02

Indberettet som en del af en bivirkning hos en enkelt patient, der fik sebelipase alfa i LAL-CL02

Alder ved første dosis: 4 til 58 år

Indberettet for

2 patienter, der fik sebelipase alfa

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Overfølsomhed

I kliniske forsøg oplevede tre patienter ud af 106 (3 %) patienter, der blev behandlet med sebelipase alfa,

herunder 1 ud af 14 (7 %) spædbørn og 2 ud af 92 (2 %) børn og voksne, tegn og symptomer, der stemte

overens med anafylaksi. Anafylaksi forekom under infusionen så sent som 1 år efter behandlingsinitiering.

I kliniske forsøg oplevede 21 ud af 106 (20 %) sebelipase alfa -behandlede patienter, herunder 9 ud af 14

(64 %) spædbørn og 12 ud af 92 (13 %) børn og voksne, tegn og symptomer, der enten stemte overens

med eller kunne være relateret til en overfølsomhedsreaktion. Disse indberettede tegn og symptomer, som

forekom hos to eller flere patienter, omfattede abdominalsmerter, agitation, kulderystelser, diarré, eksem,

hypertension, irritabilitet, laryngealt ødem, kvalme, ødem, bleghed, pruritus, pyreksi/forhøjet

kropstemperatur, udslæt, takykardi, urticaria og opkastning. Hovedparten af reaktionerne forekom under

eller inden for 4 timer efter afsluttet infusion.

Forbigående hyperlipidæmi

I overensstemmelse med dets kendte virkningsmekanisme er der blevet observeret asymptomatiske

stigninger i cirkulerende kolesterol og triglycerider efter behandlingsinitiering. Disse stigninger er som

regel forekommet inden for de første 2 til 4 uger og er bedret inden for yderligere 8 ugers behandling. Se

pkt. 5.1.

Immunogenicitet

Patienter har udviklet antistoffer (

anti-drug antibodies

(ADA)) mod sebelipase alfa. Baseret på de

begrænsede data, der foreligger i øjeblikket, synes udvikling af ADA at forekomme hyppigere hos

spædbørn.

I LAL-CL03 udviklede 4 ud af 7 evaluerbare spædbørn (57 %) ADA under behandlingen med sebelipase

alfa. På tidspunktet for første ADA-positivitet fik 3 patienter en dosis på 1 mg/kg én gang ugentligt, og

1 patient fik en dosis på 3 mg/kg én gang ugentligt. De fleste patienter, der udviklede ADA, gjorde det

inden for de første 2 måneder efter eksponering. ADA-titrene faldt til under detektionsgrænsen under

fortsat behandling hos 3 af de 4 patienter. To patienter blev bestemt positive for antistoffer, der hæmmer

in vitro

enzymaktivitet og cellulær optagelse af enzymet. I et separat studie hos spædbørn udviklede en ud

af fem evaluerbare patienter antistoffer, der hæmmer

in vitro

enzymaktivitet og cellulær optagelse af

enzymet.

I LAL-CL02 udviklede 5 ud af 35 evaluerbare børn og voksne (14 %), som fik administreret sebelipase

alfa under forsøgets 20 uger lange dobbeltblinde periode, ADA. Alle patienterne fik 1 mg/kg én gang hver

anden uge. De patienter, der udviklede ADA, gjorde det inden for de første 3 måneder efter eksponering.

ADA-titrene faldt til under detektionsgrænsen under fortsat behandling hos alle patienter. To af

patienterne var kun positive på et enkelt tidspunkt. Ingen af patienterne udviklede antistoffer, der hæmmer

in vitro

enzymaktiviteten, men én patient udviklede antistoffer, der hæmmer den cellulære optagelse af

enzymet

in vitro

Sammenhængen mellem udvikling af ADA mod sebelipase alfa og fald i behandlingseffekt eller

forekomst af bivirkninger er ikke blevet klarlagt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I kliniske studier blev sebelipase alfa-doser på op til 5 mg/kg én gang ugentligt undersøgt, og der blev ikke

identificeret specifikke tegn eller symptomer efter de højeste doser. For behandling af bivirkninger, se

pkt. 4.4 og 4.8.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler til fordøjelsesorganer og stofskifte, Enzymer; ATC-kode:

A16AB14

Lysosomal sur lipase (LAL)-mangel

LAL-mangel er en sjælden sygdom, som er forbundet med signifikant morbiditet og mortalitet, og som

rammer individer fra spædbarnsalderen til og med voksenlivet. LAL-mangel hos spædbørn er en akut

medicinsk situation med hurtig sygdomsprogression over en periode på uger, som typisk er dødelig inden

for de første 6 levemåneder. LAL-mangel er en autosomal, recessiv lysosomal lagringsforstyrrelse, som er

kendetegnet ved en genetisk defekt, som medfører et markant fald i eller tab af aktiviteten af enzymet

lysosomal sur lipase (LAL).

Manglende LAL-enzymaktivitet medfører lysosomal akkumulering af kolesterylestere og triglycerider. I

leveren medfører denne akkumulering hepatomegali, forøget leverfedtindhold, aminotransferaseforhøjelse

som tegn på kronisk leverskade og progression til fibrose, cirrose og komplikationer fra terminal

leversygdom. I milten medfører LAL-mangel splenomegali, anæmi og trombocytopeni.

Lipidakkumulering i tarmvæggen medfører malabsorption og væksthæmning. Dyslipidæmi er almindelig

med forhøjet LDL og forhøjede triglycerider og lavt HDL i forbindelse med øget leverfedtindhold og

aminotransferaseforhøjelser. Foruden leversygdom oplever patienter med LAL-mangel en øget risiko for

hjerte-karsygdomme og accelereret aterosklerose.

Virkningsmekanisme

Sebelipase alfa er en rekombinant human lysosomal sur lipase (rhLAL).

Sebelipase alfa bindes til receptorer på celleoverfladen via glykaner, som udtrykkes på proteinet, hvorefter

det internaliseres i lysosomerne. Sebelipase alfa katalyserer lysosomal hydrolyse af kolesterylestere og

triglycerider til frit kolesterol, glycerol og frie fedtsyrer. Erstatning af LAL-enzymaktiviteten medfører

fald i leverfedtindhold og transaminaser og muliggør metabolisering af kolesterylestere og triglycerider i

lysosomet, hvorved lavdensitetslipoprotein (LDL)-kolesterol, ikke-højdensitetslipoprotein (ikke-HDL)-

kolesterol og triglycerider falder, og HDL-kolesterol stiger. Forbedring i væksten sker som følge af

substratreduktion i tarmen.

Kliniske studier

Spædbørn med LAL-mangel

LAL-CL03 var et åbent, enkeltarmet multicenterstudie af sebelipase alfa hos 9 patienter med LAL-mangel

med væksthæmning eller andre tegn på hurtigt progredierende sygdom før 6-måneders alderen.

Patienterne havde også hurtigt progredierende leversygdom og svær hepatosplenomegali.

Aldersspredningen ved indtrædelse i studiet var 1-6 måneder. Patienterne fik sebelipase alfa med

0,35 mg/kg én gang ugentligt de første 2 uger og derefter 1 mg/kg én gang ugentligt. Baseret på klinisk

respons blev dosis optrappet til 3 mg/kg én gang ugentligt så tidligt som 1 måned og op til 20 måneder

efter påbegyndelse af behandlingen med 1 mg/kg. Yderligere optrapning af dosis til 5 mg/kg én gang

ugentligt var tilladt.

Effekten blev vurderet ved at sammenligne overlevelseserfaringen for sebelipase alfa -behandlede

patienter, der overlevede længere end til 12-måneders alderen i LAL-CL03, med en historisk kohorte af

ubehandlede spædbørn, som præsenterede med LAL-mangel med lignende kliniske karakteristika. I

LAL-CL03 overlevede 6 ud af 9 sebelipase alfa -behandlede spædbørn længere end til 12-måneders

alderen (67 % 12-måneders overlevelse, 95 % CI: 30 % til 93 %). Ved fortsat behandling efter

12 måneders alderen døde endnu 1 patient 15 måneder gammel. I den historiske kohorte overlevede 0 ud

af 21 patienter længere end til 8-måneders alderen (0 % 12-måneders overlevelse, 95 % CI: 0 % til 16 %).

Sebelipase alfa i doser op til 1 mg/kg én gang ugentligt medførte forbedringer i alaninaminotransferase

(ALAT)- og aspartataminotransferase (ASAT)-niveauer og vægtstigning inden for de første flere ugers

behandling. Fra

baseline

til uge 48 var middelreduktionerne i ALAT og ASAT henholdsvis -34,0 E/l

og -44,5 E/l. Dosistitrering til 3 mg/kg én gang ugentligt var forbundet med yderligere forbedringer i

vægtstigning, lymfadenopati og serumalbumin.

Fra baseline til uge 48 forbedredes middelpercentilen for

vægt i forhold til alder fra 12,74 % til 29,83 % og middelværdierne for serumalbumin fra 26,7 g/l til

38,7 g/l.

Ét spædbarn blev behandlet med 5 mg/kg én gang ugentligt i LAL-CL03; der blev ikke indberettet nye

bivirkninger ved denne dosis. Da der ikke foreligger flere kliniske data, frarådes denne dosis.

Børn og voksne med LAL-mangel

LAL-CL02 var et dobbeltblindt, placebokontrolleret multicenterstudie hos 66 børn og voksne med LAL-

mangel. Patienterne blev randomiseret til at få sebelipase alfa i en dosis på 1 mg/kg (n=36) eller placebo

(n=30) én gang hver anden uge i 20 uger i den dobbeltblinde periode. Aldersspredningen ved

randomisering var 4-58 år (71 % var < 18 år gamle). For at indtræde i studiet skulle patienterne have

ALAT-niveauer

1,5 X den øvre normalgrænse (ULN). Hovedparten af patienterne (58 %) havde LDL-

kolesterol > 190 mg/dl ved indtrædelse i studiet, og 24 % af patienterne med LDL-kolesterol > 190 mg/dl

fik lipidsænkende lægemidler. Af de 32 patienter, som havde fået foretaget leverbiopsi ved indtrædelse i

studiet, havde 100 % fibrose, og 31 % havde cirrhose. Aldersspredningen for patienter med

biopsiverificeret cirrhose var 4-21 år.

Følgende endepunkter blev vurderet: Normalisering af ALAT, fald i LDL-kolesterol, fald i ikke-HDL-

kolesterol, normalisering af ASAT, fald i triglycerider, stigning i HDL-kolesterol, fald i leverfedtindhold

vurderet ved multi-ekko-gradient-ekko magnetisk resonans-scanning (MEGE-MRI) og forbedring i

hepatisk steatose målt ved morfometri.

Der blev observeret en statistisk signifikant forbedring i flere endepunkter i gruppen, der blev behandlet

med sebelipase alfa, sammenlignet med placebogruppen ved afslutningen af studiets 20 uger lange

dobbeltblinde periode, som vist i tabel 3. Det absolutte fald i middel-ALAT var -57,9 E/l (-53 %) i

sebelipase alfa-gruppen, og -6,7 E/l (-6 %) i placebogruppen.

Tabel 3: Primære og sekundære effektendepunkter i LAL-CL02

Endepunkt

Sebelipase

alfa

(n=36)

Placebo

(n=30)

P-værdi

d

Primært endepunkt

Normalisering af ALAT

31 %

0,0271

Sekundære endepunkter

LDL-kolesterol, gennemsnitlig procentvis ændring fra

baseline

-28 %

-6 %

< 0,0001

Ikke-HDL-kolesterol, middel % ændring fra baseline

-28 %

-7 %

< 0,0001

Normalisering af ASAT

42 %

0,0003

Triglycerider, middel % ændring fra baseline

-25 %

-11 %

0,0375

HDL-kolesterol, middel % ændring fra baseline

20 %

-0,3 %

<0,0001

Leverfedtindhold

, middel % ændring fra baseline

-32 %

-4 %

< 0,0001

Andel af patienter, der opnåede normalisering defineret som 34 eller 43 E/l afhængigt af alder og køn.

Andel af patienter, der opnåede normalisering defineret som 34-59 E/l afhængigt af alder og køn.

Evalueret hos patienter med abnorme

baseline

-værdier (n=36 for sebelipase alfa; n=29 for placebo).

Evalueret hos patienter, hvor MEGE-MRI-vurdering er udført (n=32 for sebelipase alfa; n=25 for

placebo).

P-værdier er fra Fishers eksakte test for normaliseringsendepunkter og Wilcoxon rank-sum test for alle

andre endepunkter.

Parrede leverbiopsier ved baseline og uge 20 var tilgængelige for en delgruppe af patienterne (n=26). Af

patienter med parrede leverbiopsier havde 63 % (10/16) af de sebelipase alfa -behandlede patienter

forbedring i hepatisk steatose (et fald på mindst 5 %) målt ved morfometri sammenlignet med 40 % (4/10)

af placebo-patienterne. Denne forskel var ikke statistisk signifikant.

Åben periode

65 ud af 66 patienter indtrådte i den åbne periode (op til 130 uger) med en sebelipase alfa -dosis på

1 mg/kg én gang hver anden uge. Hos de patienter, der havde fået sebelipase alfa i den dobbeltblinde

periode, blev de reducerede ALAT-niveauer fra de første 20 ugers behandling opretholdt, og der sås

yderligere forbedringer i lipidparametre, inklusive LDL-kolesterol- og HDL-kolesterol-niveauer. Hos 4 ud

af 65 patienter i den åbne periode blev dosis optrappet til 3 mg/kg én gang hver anden uge baseret på

klinisk respons.

Patienterne i placebo-gruppen havde vedvarende forhøjede serum-aminotransferaser og abnorme

serumlipidniveauer i den dobbeltlinde periode. I overensstemmelse med det, der blev observeret hos

sebelipase alfa -behandlede patienter i den dobbeltblinde periode, fremkaldte initiering af behandling med

sebelipase alfa i den åbne periode hurtigt forbedringer i ALAT-niveauer og i lipidparametre, herunder

LDL-kolesterol- og HDL-kolesterolniveauer.

I et separat åbent studie (LAL-CL01/LAL-CL04) hos voksne patienter med LAL-mangel blev

forbedringerne i serum-aminotransferase og serum-lipider opretholdt gennem hele den 104 uger lange

behandlingsperiode.

Pædiatrisk population

56 af 84 patienter (67 %), der fik sebelipase alfa i de kliniske studier (LAL-CL01/LAL-CL04, LAL-CL02

og LAL-CL03), var børn og unge (1 måned op til 18 år).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier med

sebelipase alfa i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved LAL-mangel (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

LAL-mangel-register

Læger eller sundhedspersonale opfordres til at tage del i og indskrive alle patienter, der får stillet

diagnosen LAL-mangel, i LAL-mangel-registeret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Børn og voksne

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/446507/2015

EMEA/H/C/004004

EPAR - sammendrag for offentligheden

Kanuma

sebelipase alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Kanuma. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Kanuma bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Kanuma, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Kanuma, og hvad anvendes det til?

Kanuma er et lægemiddel til behandling af patienter i alle aldre med lysosomal sur lipase-mangel.

Denne arvelige sygdom skyldes mangel på enzymet lysosomal sur lipase, der er nødvendigt til at

nedbryde fedtstofferne i cellerne. Når dette enzym mangler eller kun findes i lav koncentration,

ophober der sig fedtstoffer i kroppens celler. Dette medfører symptomer som væksthæmning og

leverskader.

Da antallet af patienter med lysosomal sur lipase-mangel er lavt, betragtes sygdommen som

"sjælden", og Kanuma blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 17. december 2010.

Kanuma indeholder det aktive stof sebelipase alfa.

Hvordan anvendes Kanuma?

Behandlingen med Kanuma bør overvåges af en læge med erfaring i behandling af lysosomal sur

lipase-mangel, andre stofskiftesygdomme eller leversygdomme. Behandlingen bør gives af en erfaren

sundhedsperson, der kan tage sig af akutte sygdomstilstande (såsom svær allergi). Lægemidlet

udleveres kun efter recept.

Kanuma

EMA/446507/2015

Side 2/3

Kanuma fås som et koncentrat, der efter opløsning indgives med drop i en vene (koncentrat til

infusionsvæske, opløsning). Den anbefalede dosis er 1 mg/kg legemsvægt, der gives én gang hver

anden uge. Infusionen skal vare ca. 1 til 2 timer.

Hos patienter med hurtigt fremadskridende sygdom inden 6-måneders alderen gives en dosis på

1 mg/kg én gang ugentligt i stedet for én gang hver anden uge; hos sådanne patienter kan dosis

sættes op til 3 mg/kg én gang ugentligt afhængigt af behandlingens virkning.

Behandlingen med Kanuma bør påbegyndes snarest muligt efter diagnosen, og lægemidlet er beregnet

til langtidsbehandling.

Hvordan virker Kanuma?

Det aktive stof i Kanuma, sebelipase alfa, er en kopi af det enzym, der mangler hos patienter med

lysosomal sur lipase-mangel. Sebelipase alfa erstatter det manglende enzym, medvirker til at

nedbryde fedtstoffer og standser ophobningen af dem i kroppens celler.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Kanuma?

Kanuma er blevet undersøgt i to hovedundersøgelser hos patienter med lysosomal sur lipase-mangel.

Den første undersøgelse omfattede ni spædbørn med væksthæmning eller andre tegn på hurtigt

fremadskridende sygdom i de første seks måneders levetid. Undersøgelsen viste, at seks ud af ni

spædbørn, der fik Kanuma, overlevede til 1-års-alderen. Der var desuden bedring i væksten hos alle

de seks overlevende spædbørn.

Den anden undersøgelse omfattede 66 patienter (børn og voksne). Her blev Kanuma sammenlignet

med placebo (en virkningsløs behandling). Virkningen blev hovedsagelig bedømt på andelen af

patienterne, der opnåede normal koncentration af leverenzymet ALT efter fem måneders behandling.

Høj koncentration af enzymet ALT er et tegn på leverskade. I denne undersøgelse opnåede 31 % af de

patienter, der fik Kanuma (11 ud af 36) normale koncentrationer af enzymet ALT, sammenholdt med

7 % af dem, der fik placebo (2 ud af 30).

Hvilke risici er der forbundet med Kanuma?

De alvorligste bivirkninger med Kanuma (der optræder hos ca. 3 ud af 100 patienter) er tegn og

symptomer på svære allergiske reaktioner. Disse består i ubehag i brystet, røde øjne, hævede øjenlåg,

vejrtrækningsbesvær, kløende udslæt, nældefeber, rødme, løbende næse, hjertebanken og hurtig

vejrtrækning. Der er indberettet om dannelse af antistoffer mod lægemidlet, navnlig hos spædbørn.

Hvis der dannes antistoffer, vil Kanuma muligvis ikke virke effektivt. Den fuldstændige liste over

indberettede bivirkninger ved Kanuma fremgår af indlægssedlen.

Kanuma må ikke anvendes hos patienter, der har haft en livstruende allergisk reaktion over for det

aktive stof, og hos hvem reaktionen vendte tilbage, når behandlingen blev genoptaget efter at have

være standset. Det må heller ikke anvendes hos patienter med livstruende allergi over for æg eller

over for nogen af indholdsstofferne i Kanuma.

Hvorfor blev Kanuma godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Kanuma

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Udvalget bemærkede, at der

savnes en effektiv behandling af lysosomal sur lipase-mangel, og at dødeligheden er høj hos spædbørn

med hurtigt fremadskridende sygdom. CHMP fandt, at Kanuma væsentligt forbedrede overlevelsen hos

spædbørn og gav effektiv bedring i symptomerne på sygdommen hos patienter i alle aldre.

Kanuma

EMA/446507/2015

Side 3/3

Sikkerhedsmæssigt er der ikke fundet større problemer, og alvorlige bivirkninger var sjældne eller

håndterbare. Der behøves dog mere viden om lægemidlets fordele og sikkerhed på lang sigt.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Kanuma?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Kanuma anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Kanuma, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Desuden er den virksomhed, der markedsfører Kanuma, i færd med at udføre en undersøgelse hos

spædbørn med hurtigt fremadskridende sygdom, og virksomheden vil oprette et register over patienter

i alle aldre for at skaffe yderligere oplysninger om Kanumas fordele og sikkerhed på lang sigt, navnlig

hvad angår risikoen for allergiske reaktioner og dannelse af antistoffer mod lægemidlet. Virksomheden

vil endvidere udlevere oplysningsmateriale til alle læger, der forventes at udskrive Kanuma. Heri vil de

blive opfordret til at optage patienter i registret, og de vil få information om, hvordan de skal overvåge

patienterne for antistoffer og behandle patienter, som får alvorlige allergiske reaktioner

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen.

Andre oplysninger om Kanuma

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Kanuma findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Kanuma, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Kanuma findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information