Kalydeco

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-01-2021

Aktiv bestanddel:
ivacaftor
Tilgængelig fra:
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
ATC-kode:
R07AX02
INN (International Name):
ivacaftor
Terapeutisk gruppe:
Andet respirationssystem produkter
Terapeutisk område:
Cystisk fibrose
Terapeutiske indikationer:
Kalydeco tablets are indicated:As monotherapy for the treatment of adults, adolescents, and children aged 6 years and older and weighing 25 kg or more with cystic fibrosis (CF) who have an R117H CFTR mutation or one of the following gating (class III) mutations in the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N or S549R. In a combination regimen with tezacaftor/ivacaftor tablets for the treatment of adults, adolescents, and children aged 6 years and older with cystic fibrosis (CF) who are homozygous for the F508del mutation or who are heterozygous for the F508del mutation and have one of the following mutations in the CFTR gene: P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272 26A→G, and 3849+10kbC→T. In a combination regimen with ivacaftor /tezacaftor /elexacaftor tablets for the treatment of adults and adolescents aged 12 years and older with cystic fibrosis (CF) who are homozygous
Produkt oversigt:
Revision: 27
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002494
Autorisation dato:
2012-07-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/002494

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

22-01-2021

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter

ivacaftor

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Kalydeco

Sådan skal du tage Kalydeco

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kalydeco indeholder det aktive indholdsstof ivacaftor. Ivacaftor virker på niveauet for cystisk fibrose

transmembran-konduktansregulatoren (CFTR), et protein, der danner en kanal ved celleoverfladen, så

partikler som chlorid kan føres ind og ud af cellen. På grund af mutationer i

CFTR

-genet (se nedenfor)

er chloridoverførslen nedsat hos personer med cystisk fibrose (CF). Ivacaftor hjælper visse unormale

CFTR-proteiner med at åbne kanalerne hyppigere, så chlorid nemmere kan føres ind og ud af cellen.

Kalydeco tabletter er indiceret:

Som monoterapi til patienter i alderen 6 år og derover, der vejer 25 kg eller mere, med cystisk

fibrose (CF), som har en

R117H-CFTR

-mutation eller en af de følgende

gating

-mutationer i

CFTR

-genet:

G551D

G1244E

G1349D

G178R

G551S

S1251N

S1255P

S549N

eller

S549R

I kombination med tezacaftor/ivacaftor tabletter til patienter i alderen 6 år og ældre med CF,

som har to

F508del-

mutationer i

CFTR-

genet (homozygote for

F508del-

mutationen), eller

som har en

F508del-

mutation og bestemte andre mutationer, der medfører nedsat mængde

og/eller funktion af CFTR-proteinet (heterozygote for

F508del

-mutationen med en resterende

funktion (RF)-mutation). Hvis du har fået ordineret Kalydeco, som skal tages sammen med

tezacaftor/ivacaftor, skal du læse indlægssedlen for sidstnævnte. Den indeholder vigtige

oplysninger om, hvordan disse to lægemidler skal tages.

I kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor tabletter til patienter i alderen 12 år og

ældre med CF, som er homozygote for

F508del-

mutationen i

CFTR-

genet eller heterozygote

F508del

CFTR-

genet med en minimalfunktions (MF)-mutation. En MF-mutation

defineres som én, der resulterer i, at der dannes enten intet CFTR-protein eller et CFTR-

protein, der ikke fungerer, og hvor det er usandsynligt, at det reagerer på ivacaftor alene og

tezacaftor/ivacaftor. Hvis du har fået ordineret, at Kalydeco skal tages sammen med

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, bør du læse indlægssedlen for sidstnævnte. Den indeholder

vigtig information om, hvordan du skal tage disse to lægemidler.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Kalydeco

Tag ikke Kalydeco

hvis du er allergisk over for ivacaftor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kalydeco (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, hvis du har leverproblemer eller har haft det tidligere. Lægen kan finde det

nødvendigt at justere din dosis.

Forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet er blevet observeret hos nogle personer, der fik

Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Fortæl det straks til lægen, hvis du har nogle af disse

symptomer, da de kan være tegn på leverproblemer:

smerter eller ubehag i den øvre højre del af maven

gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene

appetitløshed

kvalme eller opkastning

mørk urin

Din læge vil tage nogle blodprøver for at kontrollere din lever før og under behandlingen, især i

løbet af det første år, og især hvis dine blodprøver tidligere har vist høje leverenzymer.

Kontakt lægen, hvis du har nyreproblemer eller har haft det tidligere.

Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) bør ikke anvendes, hvis du har gennemgået en

organtransplantation.

Tal med lægen, hvis du bruger hormonbaseret prævention – for eksempel kvinder, der bruger

p-piller. Dette kan betyde, at der er større sandsynlighed for, at du får et udslæt, mens du tager

Kalydeco i kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.

En unormal tilstand i linsen i øjet (grå stær), der ikke påvirker synet, er blevet bemærket hos

nogle børn og unge behandlet med Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor

eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Din læge kan udføre nogle øjenundersøgelser før og under

behandlingen.

Kalydeco (alene eller i kombination med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) må kun anvendes, hvis du har en af mutationerne i

CFTR-

genet,

som er anført i punkt 1 (Virkning og anvendelse).

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn under 4 måneder, da det er ukendt, om ivacaftor er sikkert og

effektivt til disse børn.

Dette lægemiddel må ikke gives i kombination med tezacaftor/ivacaftor til børn under 6 år eller i

kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor til børn under 12 år, da det er ukendt, om det er

sikkert og effektivt til dem.

Brug af anden medicin sammen med Kalydeco

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Nogle lægemidler kan påvirke den måde, Kalydeco

virker på, eller gøre bivirkninger mere sandsynlige. Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager et

eller flere af lægemidlerne angivet nedenfor. Lægen kan beslutte at justere din dosis, eller at du har

behov for ekstra kontroller.

Antimykotika

(anvendes til behandling af svampeinfektioner). Disse indbefatter fluconazol,

itraconazol, ketoconazol, posaconazol og voriconazol.

Antibiotika

(anvendes til behandling af bakterieinfektioner). Disse indbefatter clarithromycin,

erythromycin, rifabutin, rifampicin og telithromycin.

Epilepsimedicin

(anvendes til behandling af epileptiske krampeanfald). Disse indbefatter

carbamazepin, phenobarbital og phenytoin.

Naturlægemidler

. Disse indbefatter prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

Immunundertrykkende midler

(anvendes efter en organtransplantation). Disse indbefatter

ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus.

Hjerteglycosider

(anvendes til behandling af visse hjertetilstande). Disse indbefatter digoxin.

Antikoagulantia

(anvendes til forebyggelse af blodpropper). Disse indbefatter warfarin.

Lægemidler mod diabetes

. Disse indbefatter glimepirid og glipizid.

Lægemidler til sænkning af blodtrykket

. Disse indbefatter verapamil.

Brug af Kalydeco sammen med mad og drikke

Undgå mad og drikke, der indeholder grapefrugt, i løbet af behandlingen med Kalydeco, da det kan

forøge bivirkningerne ved Kalydeco ved at øge mængden af ivacaftor i din krop.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Det kan være bedst at undgå at anvende

Kalydeco under graviditeten, hvis det er muligt, og din læge vil hjælpe dig med at beslutte, hvad der er

det bedste for dig og dit barn.

Det er ukendt, om ivacaftor udskilles i human mælk. Hvis du planlægger at amme, skal du spørge din

læge til råds, før du tager Kalydeco. Din læge vil beslutte, om det er bedst, at du stopper amningen

eller behandlingen med ivacaftor. Din læge vil tage højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kalydeco kan gøre dig svimmel. Hvis du føler dig svimmel, må du ikke føre motorkøretøj, cykle eller

betjene maskiner.

Vigtige oplysninger om Kalydecos indhold

Kalydeco indeholder lactose.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Kalydeco indeholder

mindre end 1 mmol

(23 mg)

natrium

pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natrium-frit

3.

Sådan skal du tage Kalydeco

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Din læge vil bestemme hvilken medicin og dosis, der er den rigtige til dig.

Doseringsanbefalinger for Kalydeco er vist i tabel 1.

Tabel 1: Doseringsanbefalinger

Morgen

Aften

Kalydeco som monoterapi

6 år og ældre, ≥25 kg

Én Kalydeco 150 mg tablet

Én Kalydeco 150 mg

tablet

Kalydeco i kombination med tezacaftor/ivacaftor

6 år til under 12 år, <30 kg

Én tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg

tablet

Én Kalydeco 75 mg tablet

6 år til under 12 år, ≥30 kg

Én tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg

tablet

Én Kalydeco 150 mg

tablet

12 år og ældre

Én tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg

tablet

Én Kalydeco 150 mg

tablet

Kalydeco i kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor

12 år og ældre

To ivacaftor 75 mg/tezacaftor

50 mg/elexacaftor 100 mg tabletter

Én Kalydeco 150 mg

tablet

Morgen- og aftendoserne skal tages med ca. 12 timers mellemrum sammen med mad, der indeholder

fedt.

Du skal blive ved med at bruge alle andre lægemidler, du bruger, medmindre lægen fortæller dig, at du

skal holde op med at bruge et eller flere af dem.

Hvis du har leverproblemer, enten moderate eller svære, kan det være nødvendigt, at din læge

reducerer dosis af dine tabletter, da din lever ikke vil udskille lægemidlet lige så hurtigt som hos

personer med normal leverfunktion.

Brug til børn

Dette lægemiddel er til oral anvendelse.

Slug tabletten hel. Tabletterne må ikke knækkes, tygges eller opløses. Tag Kalydeco tabletterne

sammen med mad, der indeholder fedt.

Måltider eller snacks, der indeholder fedt, omfatter måltider og snacks fremstillet med smør eller olie,

eller som indeholder æg. Andre fedtholdige madvarer er:

ost, sødmælk, sødmælksprodukter, yoghurt, chokolade

kød, fed fisk

avocadoer, hummus, sojabaserede produkter (tofu)

nødder, fedtholdige energibarer eller -drikke

Hvis du har taget for meget Kalydeco

Du kan opleve bivirkninger, herunder bivirkninger, som nævnes i punkt 4 nedenfor. Hvis du gør det,

skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds. Hvis det er muligt, skal du medbringe din

medicin og denne indlægsseddel.

Hvis du har glemt at tage Kalydeco

Tag den glemte dosis, hvis der er gået under 6 timer fra du skulle have taget en dosis. Ellers skal du

vente indtil den næste planlagte dosis, som du normalt ville gøre. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Kalydeco

Tag Kalydeco så længe, som lægen anbefaler det. Du må ikke stoppe, medmindre lægen råder dig til

det. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Mavesmerter og forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet.

Mulige tegn på leverproblemer

Forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet er almindelige hos patienter med CF. Følgende kan være

tegn på leverproblemer:

smerter eller ubehag i den øvre højre del af maven

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

appetitløshed

kvalme eller opkastning

mørk urin

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får en eller flere af disse.

Meget almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

infektion i de øvre luftveje (forkølelse), herunder ondt i halsen og tilstoppet næse

hovedpine

svimmelhed

diarré

mavesmerter

ændrede bakterietyper i slim

forhøjede niveauer af leverenzymer (tegn på belastning af leveren)

udslæt

Almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

næseflåd

øresmerter, øreproblemer

ringen for ørerne

rødme i ørerne

sygdom i det indre øre (følelse af at være svimmel eller dreje rundt)

bihuleproblemer (tilstoppede bihuler)

rødme i halsen

knude i brystet

kvalme

influenza

lavt blodsukker (hypoglykæmi)

unormal vejrtrækning (stakåndethed eller vejrtrækningsproblemer)

luft i maven (flatulens)

bumser (akne)

kløende hud

forhøjet niveau af kreatinfosfokinase (tegn på muskelnedbrydning) påvist i blodprøver

Ikke almindelige

bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

tilstoppede ører

brystbetændelse

forstørrede bryster hos drenge/mænd

ændring af eller smerter i brystvorter

pibende vejrtrækning

forhøjet blodtryk

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Bivirkninger, der observeres hos børn og unge, svarer til dem, der observeres hos voksne. Forhøjede

niveauer af leverenzymer i blodet observeres dog hyppigere hos små børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kalydeco indeholder:

Aktivt stof: ivacaftor.

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter

Hver 75 mg filmovertrukket tablet indeholder 75 mg ivacaftor.

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver 150 mg filmovertrukket tablet indeholder 150 mg ivacaftor.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk, lactosemonohydrat, hypromelloseacetatsuccinat,

croscarmellosenatrium, natriumlaurilsulfat (E487), silica, kolloid vandfri, og magnesiumsterat.

Filmovertræk:

polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol (PEG3350), talcum,

indigocarmin aluminium lake (E132) og carnaubavoks.

Prægeblæk: shellac, jernoxid, sort (E172), propylenglycol (E1520) og ammoniakopløsning,

koncentreret.

Se sidst i punkt 2 – Vigtige oplysninger om Kalydecos indhold.

Udseende og pakningsstørrelser

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter er lyseblå, kapselformede, 12,7 mm x 6,8 mm og præget med

“V 75” i sort blæk på den ene side og glat på den anden side.

Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige:

Blisterkortpakning med 28 filmovertrukne tabletter

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter er lyseblå, kapselformede, 16,5 mm x 8,4 mm og præget

med “V 150” i sort blæk på den ene side og glat på den anden side.

Findes i følgende pakningsstørrelser:

Blisterkortpakning med 28 filmovertrukne tabletter

Blisterpakning med 56 filmovertrukne tabletter

Beholder med 56 filmovertrukne tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

28-32 Pembroke Street Upper

Dublin 2, D02 EK84

Irland

Tlf.: +353 (0)1 761 7299

Fremstiller

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irland

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

County Armagh

BT63 5UA

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien, България, Česká

republika, Danmark, Deutschland, Eesti,

France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος,

Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg,

Magyarország, Malta, Nederland, Norge,

Österreich, Polska, Portugal, România,

Slovenija, Slovenská republika,

Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

Tél/Tel/Teл/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:

+353 (0) 1 761 7299

España

Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L.

Tel: + 34 91 7892800

Ελλάδα

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη

Εταιρία

Λ. Κηφισίας 62

GR-151 25 Αθήνα

Τηλ: +30 (211) 2120535

Italia

Vertex Pharmaceuticals

(Italy) S.r.l.

Tel: +39 0697794000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Indlægsseddel: Information til patienten

Kalydeco 25 mg granulat i brev

Kalydeco 50 mg granulat i brev

Kalydeco 75 mg granulat i brev

ivacaftor

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg dit barns læge eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som dit barn har.

Kontakt dit barns læge eller apotekspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før dit barn begynder at tage Kalydeco

Sådan skal dit barn tage Kalydeco

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kalydeco indeholder det aktive indholdsstof ivacaftor. Ivacaftor virker på niveauet for cystisk fibrose

transmembran-konduktansregulatoren (CFTR), et protein, der danner en kanal ved celleoverfladen, så

partikler som chlorid kan føres ind og ud af cellen. På grund af mutationer i

CFTR

-genet (se nedenfor)

er chloridoverførslen nedsat hos personer med cystisk fibrose (CF). Ivacaftor hjælper visse unormale

CFTR-proteiner med at åbne kanalerne hyppigere, så chlorid nemmere kan føres ind og ud af cellen.

Kalydeco-granulat anvendes til behandling af spædbørn og børn i alderen 4 måneder og derover, der

vejer fra 5 kg til mindre end 25 kg, med cystisk fibrose (CF), som har en

R117H-CFTR

-mutation eller

en af de følgende

gating

-mutationer i

CFTR

-genet:

G551D

G1244E

G1349D

G178R

G551S

S1251N

S1255P

S549N

eller

S549R

2.

Det skal du vide, før dit barn begynder at tage Kalydeco

Tag ikke Kalydeco

hvis dit barn er allergisk over for ivacaftor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kalydeco

(angivet i punkt 6).

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg ivacaftor.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 83,6 mg lactosemonohydrat.

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg ivacaftor.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 167,2 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

Kalydeco 75 mg filmovertrukne tabletter

Lyseblå, kapselformede filmovertrukne tabletter, præget med “V 75” i sort blæk på den ene side og glat

på den anden side (12,7 mm x 6,8 mm i en modificeret tabletform).

Kalydeco 150 mg filmovertrukne tabletter

Lyseblå, kapselformede filmovertrukne tabletter, præget med “V 150” i sort blæk på den ene side og

glat på den anden side (16,5 mm x 8,4 mm i en modificeret tabletform).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Kalydeco tabletter er indiceret:

Som monoterapi til behandling af voksne, unge og børn i alderen 6 år og derover, der vejer

25 kg eller mere, med cystisk fibrose (CF), som har en

R117H-CFTR

-mutation eller en af de

følgende

gating

(klasse III)-mutationer i cystisk fibrose-transmembran-konduktansregulator

CFTR)

-genet:

G551D

G1244E

G1349D

G178R

G551S

S1251N

S1255P

S549N

eller

S549R

(se pkt. 4.4 og 5.1).

I et kombinationsregime med tezacaftor /ivacaftor tabletter til behandling af voksne, unge og

børn i alderen 6 år og ældre med cystisk fibrose (CF), som er homozygote for

F508del

mutationen, eller som er heterozygote for

F508del

-mutationen og har en af de følgende

mutationer i

CFTR-

genet:

P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A→G,

S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G→A, 3272-26A→G

3849+10kbC→T

I et kombinationsregime med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor tabletter til behandling af voksne

og unge i alderen 12 år og ældre med cysisk fibrose (CF), som er homozygote for

F508del-

mutationen i

CFTR-

genet eller heterozygote for

F508del

og har en minimalfunktions (MF)-

mutation i

CFTR-

genet (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Kalydeco bør kun ordineres af læger med erfaring i behandling af cystisk fibrose. Hvis patientens

genotype er ukendt, skal genotypebestemmelse udføres ved en præcis og valideret metode før

behandlingsstart, så tilstedeværelsen af en indiceret

mutation i

CFTR

-genet bekræftes (se pkt. 4.1).

Hvilken fase af poly-T-varianten, der er identificeret sammen med

R117H

-mutationen, skal

bestemmes i henhold til lokale kliniske anbefalinger.

Dosering

Voksne, unge og børn i alderen 6 år og ældre skal doseres ifølge tabel 1.

Tabel 1: Doseringsanbefalinger

Morgen

Aften

Ivacaftor som monoterapi

6 år og ældre,

≥ 25 kg

Én ivacaftor 150 mg tablet

Én ivacaftor 150 mg tablet

Ivacaftor i kombination med tezacaftor/ivacaftor

6 år til < 12 år,

< 30 kg

Én tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg tablet

Én ivacaftor 75 mg tablet

6 år til < 12 år,

≥ 30 kg

Én tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg tablet

Én ivacaftor 150 mg tablet

12 år og ældre

Én tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg tablet

Én ivacaftor 150 mg tablet

Ivacaftor i kombination med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor

12 år og ældre

To ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/elexacaftor

100 mg tabletter

Én ivacaftor 150 mg tablet

Morgen- og aftendosen skal tages med et interval på ca. 12 timer med et fedtholdigt måltid (se

Administration).

Glemt dosis

Hvis der er gået 6 timer eller mindre siden den glemte morgen- eller aftendosis, skal patienten have

besked om at tage dosen så snart som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale planlagte

tidspunkt. Hvis der er gået over 6 timer fra det tidspunkt, dosen normalt tages på, skal patienten have

besked om at vente til den næste planlagte dosis.

Patienter, der får Kalydeco i et kombinationsregime, skal have besked om ikke at tage mere end én

dosis af hvert lægemiddel på samme tid.

Anvendelse sammen med CYP3A-hæmmere

Ved administration sammen med moderate eller potente CYP3A-hæmmere, enten som monoterapi

eller i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, bør dosen

reduceres (se tabel 2 for den anbefalede dosis). Doseringsintervaller skal modificeres i henhold til

klinisk respons og tolerabilitet (se pkt. 4.4 og 4.5).

Tabel 2: Doseringsanbefalinger ved anvendelse sammen med moderate eller potente

CYP3A-hæmmere

Moderate CYP3A-hæmmere

Potente CYP3A-hæmmere

Ivacaftor som monoterapi

6 år og ældre,

25 kg

Én morgentablet med ivacaftor

150 mg én gang dagligt.

Ingen aftendosis.

Én morgentablet med ivacaftor

150 mg to gange om ugen med ca. 3

til 4 dages mellemrum.

Ingen aftendosis.

Ivacaftor i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor

6 år til < 12 år,

< 30 kg

Skiftevis hver morgen:

én tablet med tezacaftor

50 mg/ivacaftor 75 mg den første

én tablet med ivacaftor 75 mg den

næste dag

Fortsæt med tabletterne skiftevis hver

dag.

Ingen aftendosis.

Én morgentablet med tezacaftor

50 mg/ivacaftor 75 mg to gange om

ugen med ca. 3 til 4 dages

mellemrum.

Ingen aftendosis.

6 år < 12 år,

30 kg

Skiftevis hver morgen:

én tablet med tezacaftor

100 mg/ivacaftor 150 mg én gang

dagligt den første dag

én tablet med ivacaftor 150 mg

den næste dag

Fortsæt med tabletterne skiftevis hver

dag.

Ingen aftendosis.

Én morgentablet med tezacaftor

100 mg/ivacaftor 150 mg to gange om

ugen med ca. 3 til 4 dages

mellemrum.

Ingen aftendosis.

12 år og ældre

Skiftevis hver morgen:

én tablet med

tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150

mg den første dag

én tablet med ivacaftor 150 mg

den næste dag

Forsæt med tabletterne skiftevis hver

dag.

Ingen aftendosis.

Én morgentablet med tezacaftor

100 mg/ivacaftor 150 mg to gange om

ugen med ca. 3 til 4 dages

mellemrum.

Ingen aftendosis.

Ivacaftor i et kombinationregime med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor

12 år og ældre

Skiftevis hver morgen:

to tabletter med

ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/

elexacaftor 100 mg den første dag

én tablet med ivacaftor 150 mg

den næste dag

Forsæt med tabletterne skiftevis hver

dag.

Ingen aftendosis.

To morgentabletter med

ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/

elexacaftor 100 mg to gange om ugen

med ca. 3 til 4 dages mellemrum.

Ingen aftendosis.

Specielle populationer

Ældre

Meget begrænsede data er tilgængelige vedrørende ældre patienter behandlet med ivacaftor

(administreret som monoterapi eller i et kombinationsregime). Der kræves ingen dosisjustering

specifikt for denne patientpopulation (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Der rådes til

forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under eller lig med

30 ml/min), eller med nyresygdom i slutstadiet (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for ivacaftor som monoterapi eller i et kombinationsregime hos

patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A).

For patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) skal dosis af ivacaftor som

monoterapi reduceres til 150 mg én gang dagligt.

For patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) skal dosis af ivacaftor som

monoterapi reduceres til 150 mg hver anden dag eller mindre hyppigt.

Til anvendelse som en aftendosis i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor se tabel 3 for anbefalinger til doseringsregimer.

Tabel 3: Doseringsanbefalinger for patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion

Moderat (Child-Pugh klasse B)

Svært (Child-Pugh klasse C)

Ivacaftor som monoterapi

6 år eller

ældre,

25 kg

Én morgentablet med

ivacaftor 150 mg én gang dagligt.

Ingen aftendosis.

Bør ikke anvendes, medmindre

fordelene forventes at opveje risiciene.

Ved anvendelse: én morgentablet med

ivacaftor 150 mg hver anden dag eller

mindre hyppigt.

Doseringsintervallet skal modificeres i

henhold til klinisk respons og

tolerabilitet.

Ingen aftendosis.

Ivacaftor i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor

6 år til < 12 år,

< 30 kg

Én morgentablet med tezacaftor

50 mg/ivacaftor 75 mg én gang

dagligt.

Ingen aftendosis.

Bør ikke anvendes, medmindre

fordelene forventes at opveje risiciene.

Ved anvendelse: én morgentablet med

tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg én

gang dagligt eller mindre hyppigt.

Doseringsintervallet skal modificeres i

henhold til klinisk respons og

tolerabilitet.

Ingen aftendosis.

Moderat (Child-Pugh klasse B)

Svært (Child-Pugh klasse C)

6 år til < 12 år,

30 kg

Én morgentablet med tezacaftor

100 mg/ivacaftor 150 mg én gang

dagligt.

Ingen aftendosis.

Bør ikke anvendes, medmindre

fordelene forventes at opveje risiciene.

Ved anvendelse: én morgentablet med

tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg én

gang dagligt eller mindre hyppigt.

Doseringsintervallet skal modificeres i

henhold til klinisk respons og

tolerabilitet.

Ingen aftendosis.

12 år eller

ældre

Én morgentablet med

tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg

én gang dagligt.

Ingen aftendosis.

Bør ikke anvendes, medmindre

fordelene forventes at opveje risiciene.

Ved anvendelse: én morgentablet med

tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg én

gang dagligt eller mindre hyppigt.

Doseringsintervallet skal modificeres i

henhold til klinisk respons og

tolerabilitet.

Ingen aftendosis.

Ivacaftor i et kombinationsregime med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor

12 år eller

ældre

Bør ikke anvendes.

Anvendelse bør kun overvejes, hvis

der er et klart medicinsk behov, og

fordelene forventes at opveje

risiciene.

Hvis det anvendes: Skift hver dag

mellem to tabletter med

ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/ele

xacaftor 100 mg tabletter og én tablet

ivacaftor 75 mg/tezacaftor 50 mg/

elexacaftor 100 mg.

Ingen aftendosis.

Bør ikke anvendes.

Pædiatrisk population

Ivacaftors sikkerhed og virkning er ikke klarlagt hos børn under 4 måneder som monoterapi og heller

ikke i kombination med tezacaftor/ivacaftor hos børn under 6 år eller i kombination med

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor hos børn under 12 år. Der foreligger ingen data.

Der foreligger begrænsede data hos patienter under 6 år med en

R117H

-mutation i

CFTR

-genet.

Foreliggende data hos patienter i alderen 6 år og ældre er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2.

Administration

Oral anvendelse.

Patienterne skal instrueres i at sluge tabletterne hele. Tabletterne må ikke tygges, knuses eller deles,

før de sluges, da der aktuelt ikke foreligger nogen kliniske data til understøtning af andre

administrationsmetoder.

Ivacaftor tabletter skal tages sammen med fedtholdig mad.

Mad eller drikke, der indeholder grapefrugt, bør undgås under behandlingen (se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Kun patienter med CF, som havde en

G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P,

S549N, S549R

gating

-mutation (klasse III),

G970R

eller

R117H

-mutation i mindst én allel på

CFTR

genet, blev inkluderet i studie 1, 2, 5 og 6 (se pkt. 5.1).

I studie 5 var fire patienter med

G970R

-mutationen inkluderet. Hos tre ud af fire patienter var

ændringen i sved-chlorid-testen <5 mmol/l, og denne gruppe udviste ikke en klinisk relevant

forbedring i FEV

efter 8 ugers behandling. Klinisk virkning hos patienter med

G970R

-mutationen i

CFTR

-genet kunne ikke klarlægges (se pkt. 5.1).

Resultater for virkning fra et fase 2-studie hos patienter med CF, som er homozygote for

F508del-

mutationen i

CFTR

-genet, viste ingen statistisk signifikant forskel i FEV

i løbet af 16-ugers

behandling med ivacaftor, sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1). Derfor bør ivacaftor som

monoterapi ikke anvendes til disse patienter.

Der er påvist mindre evidens for en positiv virkning af ivacaftor hos patienter med en

R117H-7T

mutation, som er forbundet med sygdom af mindre sværhedsgrad, i studie 6 (se pkt. 5.1).

Ivacaftor i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor må ikke ordineres til patienter med CF,

som er heterozygote for

F508del

-mutationen og har en anden

CFTR

-mutation, der ikke er anført i

pkt. 4.1.

Virkning på leverfunktionsprøver

Moderate forhøjelser af aminotransferaser (alaninaminotransferase [ALAT] eller

aspartataminotransferase [ASAT]) er almindelige hos personer med CF. Der er blevet observeret

forhøjelser af aminotransferaser hos nogle patienter i behandling med ivacaftor som monoterapi og i

kombinationsregimer med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor. Derfor anbefales

leverfunktionsprøver for alle patienter, før ivacaftor påbegyndes, hver 3. måned i løbet af det første års

behandling og derefter årligt. For alle patienter med tidligere forhøjede aminotransferaser bør der

overvejes en hyppigere monitorering af leverfunktionsprøverne. I tilfælde af signifikante forhøjelser af

aminotransferaser (f.eks. patienter med ALAT eller ASAT > 5 x den øvre normalgrænse (ULN) eller

ALAT eller ASAT > 3 x ULN med bilirubin > 2 x ULN) bør doseringen afbrydes, og

laboratorieprøver skal følges nøje, indtil anomalierne har fortaget sig. Efter

aminotransferaseforhøjelserne er vendt tilbage til normalen, bør fordele og risici ved at genoptage

behandlingen overvejes (se pkt. 4.8).

Nedsat leverfunktion

Ivacaftor, enten som monoterapi eller i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor, bør ikke

anvendes til patienter med svært nedsat leverfunktion, medmindre fordelene forventes at opveje

risiciene. Patienter med svært nedsat leverfunktion bør ikke behandles med ivacaftor i et

kombinationsregime med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (se tabel 3 og pkt. 4.2 og 5.2).

Ivacaftor i et kombinationsregime med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor bør ikke anvendes til patienter

med moderat nedsat leverfunktion. Behandling bør kun overvejes, hvis der er et klart medicinsk

behov, og fordelene forventes at opveje risiciene. Hvis det anvendes, skal det ske med forsigtighed ved

en reduceret dosis (se tabel 3 og pkt. 4.2 og 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Der bør udvises forsigtighed, når ivacaftor, enten som monoterapi eller i et kombinationsregime med

tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, anvendes til patienter med svært nedsat

nyrefunktion eller med nyresygdom i slutstadiet (se pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter efter organtransplantation

Ivacaftor, enten som monoterapi eller i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, er ikke blevet undersøgt hos patienter med CF, som har gennemgået

organtransplantation. Derfor bør det ikke anvendes til patienter, der har gennemgået en transplantation.

Se pkt. 4.5 for interaktioner med ciclosporin eller tacrolimus.

Udslætshændelser

Hyppigheden af udslætshændelser med ivacaftor i et kombinationsregime med

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor var højere hos kvinder end hos mænd, især hos kvinder, der tog

hormonel kontraception. Det kan ikke udelukkes, at hormonel kontraception spiller en rolle i

forekomsten af udslæt. For patienter, der tager hormonel kontraception og udvikler udslæt, bør det

overvejes at afbryde behandlingen med ivacaftor i et kombinationsregime med

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor og hormonal kontraception. Når udslættet er forsvundet, bør det

overvejes, om det er hensigtsmæssigt at genoptage ivacaftor i et kombinationsregime med

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor uden hormoneal kontraception. Hvis udslættet ikke kommer igen, kan

genoptagelse af hormonel kontraception overvejes (se pkt. 4.8).

Lægemiddelinteraktioner

CYP3A-induktorer

Eksponeringen for ivacaftor reduceres signifikant, og eksponeringerne for elexacaftor og tezacaftor

forventes at falde ved samtidig anvendelse af CYP3A-induktorer, hvilket muligvis resulterer i nedsat

virkning af ivacaftor, derfor bør ivacaftor (som monoterapi eller i et kombinationregime med

tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) ikke administreres sammen med potente

CYP3A-induktorer (se pkt. 4.5).

CYP3A-hæmmere

Eksponeringen for ivacaftor, tezacaftor og elexacaftor forøges ved administration sammen med

potente eller moderate CYP3A-hæmmere. Dosis af ivacaftor (som monoterapi eller i et

kombinationregime med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) skal justeres ved

anvendelse sammen med potente eller moderate CYP3A-hæmmere (se tabel 2 og pkt. 4.2 og 4.5).

Pædiatrisk population

Tilfælde af ikke medfødte uigennemsigtigheder af linsen/grå stær, der ikke påvirker synet, er blevet

rapporteret hos pædiatriske patienter i behandling med ivacaftor og ivacaftor-indeholdende regimer.

Selvom andre risikofaktorer var til stede i nogle tilfælde (såsom anvendelse af kortikosteroider og

eksponering for stråling), kan det ikke udelukkes, at en mulig risiko kan tilskrives behandlingen med

ivacaftor. Oftalmologiske undersøgelser ved

start af behandlingen og som opfølgning anbefales hos

pædiatriske patienter, der påbegynder behandling med ivacaftor enten som monoterapi eller i et

kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor (se pkt. 5.3).

Lactose-indhold

Kalydeco indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total

lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Natrium-indhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ivacaftor er et substrat for CYP3A4 og CYP3A5. Det er en svag hæmmer af CYP3A og P-gp og en

potentiel hæmmer af CYP2C9.

In vitro

-studier har vist, at ivacaftor ikke er et substrat for P-gp.

Lægemidler, der påvirker farmakokinetikken for ivacaftor

CYP3A-induktorer

Administration af ivacaftor sammen med rifampicin, en potent CYP3A-induktor, nedsatte

eksponeringen for ivacaftor (AUC) med 89 % og nedsatte hydroxymethyl-ivacaftor (M1) i mindre

grad end ivacaftor. Administration af ivacaftor (som monoterapi eller i et kombinationsregime med

tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) sammen med potente CYP3A-induktorer,

såsom rifampicin, rifabutin, phenobarbital, carbamazepin, phenytoin og perikon (

Hypericum

perforatum

), bør undgås (se pkt. 4.4).

Ingen dosisjustering er nødvendig, når ivacaftor (som monoterapi eller i et kombinationsregime med

tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) anvendes sammen med moderate eller svage

CYP3A-induktorer.

CYP3A-hæmmere

Ivacaftor er et følsomt CYP3A-substrat. Administration sammen med ketoconazol, en potent CYP3A-

hæmmer, øgede eksponeringen for ivacaftor (målt som arealet under kurven [AUC]) 8,5 gange og

øgede M1 i mindre grad end ivacaftor. Reduktion af ivacaftor-dosis (som monoterapi eller i et

kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) anbefales ved

administration sammen med potente CYP3A-hæmmere såsom ketoconazol, itraconazol, posaconazol,

voriconazol, telithromycin og clarithromycin (se tabel 2 og pkt. 4.2 og 4.4).

Administration sammen med fluconazol, en moderat CYP3A-hæmmer, øgede eksponeringen for

ivacaftor 3 gange og øgede M1 i mindre grad end ivacaftor. Reduktion af ivacaftor-dosis (som

monoterapi eller i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) anbefales til patienter, der samtidig behandles med moderate

CYP3A-hæmmere, såsom fluconazol, erythromycin og verapamil (se tabel 2 og pkt. 4.2 og 4.4).

Administration af ivacaftor sammen med grapefrugtjuice, der indeholder et eller flere stoffer, som

hæmmer CYP3A moderat, kan øge eksponeringen for ivacaftor. Mad eller drikke, der indeholder

grapefrugt, bør undgås under behandling med ivacaftor (som monoterapi eller i et kombinationsregime

med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, se pkt. 4.2).

Ivacaftors potentiale til at interagere med transportører

In vitro

-studier har vist, at ivacaftor ikke er et substrat for OATP1B1 eller OATP1B3. Ivacaftor og

dets metabolitter er substrater for BCRP

in vitro

. Som følge af den høje intrinsiske permeabilitet og

lave sandsynlighed for at blive udskilt intakt forventes samtidig administration af BCRP-hæmmere

ikke at ændre eksponeringen for ivacaftor og M1-IVA, mens potentielle ændringer i

M6-IVA-eksponeringer ikke forventes at være klinisk relevante.

Ciprofloxacin

Administration af ciprofloxacin sammen med ivacaftor påvirkede ikke eksponeringen for ivacaftor.

Dosisjustering er ikke nødvendig, når ivacaftor (som monoterapi eller i et kombinationsregime med

tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) administreres sammen med ciprofloxacin.

Lægemidler, der påvirkes af ivacaftor

Administration af ivacaftor kan forøge den systemiske eksponering af lægemidler, som er følsomme

CYP2C9- og/eller P-gp- og/eller CYP3A-substrater, hvilket kan forøge eller forlænge deres

terapeutiske virkning og bivirkninger.

CYP2C9-substrater

Ivacaftor kan hæmme CYP2C9. Derfor anbefales det, at den internationale, normaliserede ratio (INR)

overvåges ved administration af warfarin sammen med ivacaftor (som monoterapi eller i et

kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor). Andre

lægemidler, hvor eksponeringen kan være øget, omfatter glimepirid og glipizid. Disse lægemidler skal

anvendes med forsigtighed.

Digoxin og andre P-gp-substrater

Administration sammen med digoxin, et følsomt P-gp-substrat, øgede eksponeringen for digoxin

1,3 gange, i overensstemmelse med ivacaftors svage P-gp-hæmning. Administration af ivacaftor (som

monoterapi eller i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) kan forøge den systemiske eksponering af lægemidler, som er

følsomme P-gp-substrater, hvilket kan forøge eller forlænge deres terapeutiske virkning og

bivirkninger. Ved brug sammen med digoxin eller andre substrater for P-gp med et snævert terapeutisk

indeks, såsom ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus, skal der udvises forsigtighed med

passende overvågning.

CYP3A-substrater

Administration sammen med (oral) midazolam, et følsomt CYP3A-substrat, øger eksponeringen for

midazolam 1,5 gange, i overensstemmelse med ivacaftors svage CYP3A-hæmning. En dosisjustering

af CYP3A-substrater, såsom midazolam, alprazolam, diazepam eller triazolam, er ikke nødvendig, når

disse administreres sammen med ivacaftor (som monoterapi eller i et kombinationsregime med

tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor).

Hormonel kontraception

Ivacaftor (som monoterapi eller i et kombinationsregime med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor) er blevet undersøgt sammen med oral kontraception indeholdende

østrogen/progesteron, og der blev ikke fundet nogen signifikant indvirkning på eksponeringen for det

orale kontraceptivum. Derfor er dosisjustering af oral kontraception ikke nødvendig.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/424167/2020

EMEA/H/C/002494

Kalydeco (ivacaftor)

En oversigt over Kalydeco, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Kalydeco, og hvad anvendes det til?

Kalydeco er et lægemiddel til behandling af cystisk fibrose, der er en arvelig sygdom med svær

indvirkning på lungerne, fordøjelsessystemet og andre organer.

Kalydeco anvendes som enkeltstofbehandling hos patienter fra 4 måneder og opefter med cystisk

fibrose, som har en af følgende mutationer (forandringer) i genet for proteinet CFTR ("cystic fibrosis

transmembrane conductance regulator"): R117H, G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N,

S1255P, S549N og S549R.

Kalydeco anvendes også sammen med et lægemiddel, der indeholder tezacaftor og ivacaftor, til

behandling af patienter fra 6 år og opefter, som har arvet mutationen F508del i CFTR-genet fra begge

forældre, eller som har arvet F508del-mutationen plus en af følgende mutationer i CFTR: P67L, R117C,

L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A

G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789+5G

A, 3272

26A

G eller 3849+10kbC

T.

Kalydeco anvendes også sammen med et lægemiddel, der indeholder ivacaftor, tezacaftor og

elexacaftor, til behandling af patienter fra 12 år og opefter, som har arvet mutationen F508del fra

begge forældre, eller som har arvet F508del-mutationen plus en minimalfunktionsmutation.

Kalydeco indeholder det aktive stof ivacaftor.

Cystisk fibrose er sjælden, og Kalydeco blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den

8. juli 2008. Yderligere information om lægemidler til sjældne sygdomme kan findes her:

ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu308556

Hvordan anvendes Kalydeco?

Kalydeco fås kun på recept. Kalydeco bør kun ordineres af en læge med erfaring i behandling af cystisk

fibrose og bør kun gives til patienter, der har fået konstateret ovennævnte mutationer.

Kalydeco fås som tabletter og granulat i breve. Hos spædbørn og børn fra 4 måneder og opefter, som

vejer 5-25 kg, bør granulatet anvendes. Det bør blandes med 5 ml blød mad eller væske, og denne

blanding tages gennem munden.

Tabletterne anvendes til voksne og til børn i alderen 6 år og derover, som vejer 25 kg eller derover.

Kalydeco (ivacaftor)

EMA/424167/2020

Side 2/4

Dosis og doseringshyppighed afhænger af, om Kalydeco anvendes alene eller sammen med

tezacaftor/ivacaftor eller ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor.

Det kan være nødvendigt at justere Kalydeco-dosen, hvis patienten også tager en såkaldt moderat

eller stærk CYP3A-hæmmer (f.eks. visse antibiotika eller svampemidler); patienter i alderen 4-

6 måneder bør ikke tage disse lægemidler sammen med Kalydeco. Det kan også være nødvendigt at

justere dosis hos patienter med nedsat leverfunktion.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Kalydeco, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Kalydeco?

Cystisk fibrose skyldes mutationer i CFTR-genet. Dette gen danner CFTR-proteinet, som virker på

overfladen af celler ved at regulere produktionen af slim og fordøjelsesvæsker. Mutationerne nedsætter

antallet af CFTR-proteiner på celleoverfladen eller påvirker den måde, som proteinet virker på.

Det aktive stof i Kalydeco, ivacaftor, øger aktiviteten af det defekte CFTR-protein. Dette gør slim og

fordøjelsesvæsker tyndere og hjælper derved med at lindre symptomerne på sygdommen.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Kalydeco?

Mutationerne G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R og

R117H

Fire hovedstudier af patienter med cystisk fibrose, der havde forskellige mutationer, viste, at Kalydeco

er effektivt til at forbedre lungefunktionen. Det primære mål for virkning i disse studier var forbedring

af patienternes FEV

. FEV

er den maksimale mængde luft, som en person kan udånde på et sekund,

og er et mål for, hvor godt lungerne virker. I studierne blev Kalydeco sammenlignet med placebo

(ikke-aktivt stof).

To af studierne omfattede 219 patienter med cystisk fibrose, der havde G551D-mutationen. Det ene

omfattede patienter over 12 år, mens det andet omfattede patienter i alderen 6-11 år. Hos patienter i

alderen 12 år og derover var den gennemsnitlige forbedring af FEV

efter 24 ugers behandling

10,6 procentpoint højere i Kalydeco-gruppen end i placebo-gruppen. Tilsvarende resultater blev opnået

hos patienter i alderen 6-11 år, hvor Kalydeco-gruppen oplevede en forbedring, der var

12,5 procentpoint højere end i placebo-gruppen.

Det tredje studie omfattede 39 patienter over 6 år med cystisk fibrose, der skyldtes flere andre

mutationer end G551D. Efter 8 ugers behandling oplevede de patienter, der fik Kalydeco, en

gennemsnitlig forbedring på 10,7 procentpoint mere end de patienter, der fik placebo.

Det fjerde studie omfattede 69 patienter i alderen 6 år og derover med cystisk fibrose, der havde

R117H-mutationen. Ved analyse af en undergruppe af patienter på 18 år og derover sås dog en

gennemsnitlig forbedring i FEV

på ca. 5 procentpoint hos patienter, der fik Kalydeco, sammenholdt

med placebo. Der sås dog ingen forskel mellem placebo og Kalydeco hos børn i alderen 6 år og

derover. Studiet så også på ændringer i kloridindholdet i patienternes sved. I alle aldersgrupper

oplevede de patienter, der fik Kalydeco, et fald i kloridindholdet i sveden sammenlignet med dem, der

fik placebo. Patienter med cystisk fibrose har et højt indhold af klorid i sveden, fordi CFTR ikke

fungerer korrekt, og et lavere kloridindhold i sveden kan være et tegn på, at lægemidlet virker.

Et yderligere studie undersøgte Kalydeco-granulat hos 34 patienter i alderen 2-5 år, som havde cystisk

fibrose forårsaget af G551D- eller S549N-mutation. Studiet viste, at Kalydeco-granulat gav øget

Kalydeco (ivacaftor)

EMA/424167/2020

Side 3/4

legemsvægt og lavere kloridindhold i sveden. Patienter med cystisk fibrose har lav legemsvægt på

grund af problemer med fordøjelsen.

Der er opnået positive resultater med Kalydeco-granulat i et studie med 6 børn fra 4 måneder til under

6 måneder, 11 børn fra 6 måneder til under 12 måneder og 19 børn fra 12 måneder til under

24 måneder.

F508del-mutation fra begge forældre eller F508del-mutation fra én forælder og mutation

P67L, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A

G, S945L, S977F, R1070W, D1152H,

2789+5G

A, 3272 26A

G eller 3849+10kbC

T

Det er i to hovedstudier af patienter med cystisk fibrose i alderen 12 år og derover og ét studie af

patienter i alderen 6-12 år påvist, at Kalydeco taget sammen med tezacaftor/ivacaftor er effektivt til at

forbedre lungefunktionen.

Det første studie omfattede 510 patienter med cystisk fibrose, som har arvet F508del-mutationen fra

begge forældre. Kalydeco taget sammen med tezacaftor/ivacaftor blev sammenlignet med placebo.

Efter 24 ugers behandling havde de patienter, der fik disse lægemidler, en gennemsnitlig stigning i

på 3,4 procentpoint, sammenholdt med et fald på 0,6 procentpoint hos de patienter, der fik

placebo.

Det andet studie omfattede 248 patienter med cystisk fibrose, som har arvet F508del-mutationen fra

den ene forælder, og som også har en anden CFTR-mutation. Kalydeco taget sammen med

tezacaftor/ivacaftor blev sammenlignet med Kalydeco taget alene og med placebo. Lungefunktionen

blev målt efter 4 og 8 ugers behandling. De patienter, der fik Kalydeco og tezacaftor/ivacaftor, havde

en gennemsnitlig stigning i FEV

på 6,5 procentpoint sammenholdt med en stigning på

4,4 procentpoint hos patienter, der fik Kalydeco alene, og et fald på 0,3 procentpoint hos patienter, der

fik placebo.

Studiet af patienter fra 6 til 12 år omfattede 69 patienter, som har arvet F508del-mutationen fra begge

forældre eller fra én forælder sammen med en anden mutation. I studiet undersøgte forskerne det

såkaldte lungeclearanceindeks (LCI), der er et mål for lungesygdom. Efter 8 ugers behandling havde

de patienter, der fik Kalydeco sammen med tezacaftor/ivacaftor, et moderat fald i LCI, hvilket kan tyde

på, at lægemidlet har en virkning.

F508del-mutation fra begge forældre eller F508del-mutation fra én forælder og

minimalfunktionsmutation

I to hovedstudier af patienter med cystisk fibrose i alderen 12 år og derover er det påvist, at Kalydeco

taget sammen med ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor er effektivt til at forbedre lungefunktionen. Det

primære mål for virkning var ppFEV

, dvs. en persons FEV

sammenholdt med værdien hos en

gennemsnitlig person med lignende karakteristika (f.eks. alder, højde og køn). I disse studier begyndte

patienterne med værdier, der svarede til 60-62 % af værdierne hos en gennemsnitlig rask person.

Det første studie omfattede 403 patienter, der havde en F508del- og en minimalfunktionsmutation.

Efter 24 ugers behandling havde de patienter, der fik Kalydeco og ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, en

gennemsnitlig stigning i ppFEV

på 13,9 procentpoint, sammenholdt med et fald på 0,4 procentpoint

hos de patienter, der fik placebo.

I det andet studie, der omfattede 107 patienter med en F508del-mutation fra begge forældre, havde

de patienter, som fik Kalydeco og ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor, en gennemsnitlig stigning i ppFEV

på 10,4 procentpoint, sammenholdt med en stigning på 0,4 procentpoint hos de patienter, der fik en

kombination af Kalydeco og tezacaftor.

Kalydeco (ivacaftor)

EMA/424167/2020

Side 4/4

Hvilke risici er der forbundet med Kalydeco?

De hyppigste bivirkninger ved Kalydeco (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

hovedpine, ondt i halsen, infektion i de øvre luftveje (næse og svælg), tilstoppet næse, mavesmerter,

betændelse i næse og svælg, diarré, svimmelhed, udslæt, bakteriefyldt opspyt og øget koncentration

af visse leverenzymer. Alvorlige bivirkninger er bl.a. forhøjede leverenzymer, som kan være tegn på

leverskade, og mavesmerter.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Kalydeco fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Kalydeco godkendt i EU?

Det er påvist, at Kalydeco anvendt alene eller sammen med tezacaftor/ivacaftor eller

ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor forbedrer lungefunktionen eller sænker kloridindholdet i sveden hos

patienter med specifikke mutationer. Lægemidlet har en acceptabel sikkerhedsprofil. Det Europæiske

Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Kalydeco opvejer risiciene, og at det kan

godkendes til anvendelse i EU. Agenturet bemærkede også, at der kun er begrænsede data om de

langsigtede virkninger af lægemidlet, og at virksomheden skal fremskaffe yderligere data.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Kalydeco?

Den virksomhed, der markedsfører Kalydeco, gennemfører i øjeblikket et studie med børn, der er 2-

5 år gamle ved behandlingsstart, for at vurdere den langsigtede effekt af tidlig behandling.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Kalydeco.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Kalydeco løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Kalydeco vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Kalydeco

Kalydeco fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 23. juli 2012.

Yderligere information om Kalydeco findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/kalydeco

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information