Jinarc

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-04-2020

Aktiv bestanddel:
Tolvaptan
Tilgængelig fra:
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
ATC-kode:
C03XA01
INN (International Name):
tolvaptan
Terapeutisk gruppe:
Diuretika,
Terapeutisk område:
Polycystic Kidney, Autosomal Dominant
Terapeutiske indikationer:
Jinarc er indiceret til at bremse udviklingen af cyste udvikling og nyreinsufficiens af autosomal dominerende polycystisk nyresygdom (ADPKD) hos voksne med Cementovnstøv fase 1 til 3 på indledning af behandling med beviser for hastigt fremad sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002788
Autorisation dato:
2015-05-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/002788

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

31-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

31-08-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel Information til patienten

Jinarc 15 mg tabletter

Jinarc 30 mg tabletter

Jinarc 45 mg tabletter

Jinarc 60 mg tabletter

Jinarc 90 mg tabletter

Tolvaptan

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Jinarc

Sådan skal du tage Jinarc

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Jinarc indeholder det aktive stof tolvaptan, som blokerer virkningen af vasopressin, et hormon, der

medvirker til at danne cyster i nyrerne hos ADPKD-patienter. Ved at blokere virkningen af

vasopressin bremser Jinarc udviklingen af nyrecyster hos patienter med ADPKD, reducerer

sygdomssymptomer og øger urinproduktionen.

Jinarc er medicin, der anvendes til at behandle en sygdom, der kaldes “autosomal dominant

polycystisk nyresygdom” (ADPKD). Denne sygdom forårsager vækst af væskefyldte cyster i nyrerne,

trykker på det omgivende væv og nedsætter nyrefunktionen, hvilket muligvis kan medføre nyresvigt.

Jinarc anvendes til at behandle ADPKD hos voksne med kronisk nyresygdom (CKD) i stadium 1 til

4 med tegn på stor sygdomsaktivitet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Jinarc

Tag ikke Jinarc

hvis du er allergisk over for tolvaptan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6) ),

eller hvis du er allergisk over for benzazepin eller benzazepinderivater (f.eks. benazepril,

conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazapin).

hvis du har fået at vide, at du har forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet, som ikke tåler

behandling med tolvaptan.

hvis dine nyrer ikke fungerer (ingen produktion af urin)

hvis du har en sygdom, der er forbundet med et meget lavt blodvolumen (f.eks. svær

dehydrering eller blødning).

hvis du har en sygdom, der øger saltindholdet i dit blod.

hvis du ikke kan føle tørst.

hvis du er gravid.

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Jinarc:

hvis du har en leversygdom.

hvis du ikke kan drikke nok vand (se “Drik tilstrækkeligt med vand” nedenfor), eller hvis dit

væskeindtag skal begrænses.

hvis du har besvær med at lade vandet (f.eks. pga. forstørret blærehalskirtel (prostata)).

hvis du har for højt eller for lavt saltindhold i blodet.

hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for benzazepin, tolvaptan eller andre

benzazepinderivater (f.eks. benazepril, conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazapin) eller et

af de øvrige indholdsstoffer (anført i pkt. 6).

hvis du har sukkersyge.

hvis du har fået at vide, at du har høje niveauer af urinsyre i blodet (som kan have forårsaget

podagra-anfald).

hvis du har en fremskreden nyresygdom.

Dette lægemiddel kan bevirke, at din lever ikke fungerer rigtigt. Derfor skal du straks kontakte

din læge, hvis du har symptomer, som kunne indikere mulige leverproblemer som f.eks.:

kvalme

opkastning

feber

træthed

tab af appetit

smerter i maven

mørk urin

gulsot (gulfarvning af hud eller øjne)

kløe på huden

influenzalignende syndrom (led- og muskelsmerter med feber)

Under behandling med dette lægemiddel vil din læge arrangere månedlige blodprøver for at

kontrollere for ændringer i din leverfunktion.

Drik tilstrækkeligt med vand

Dette lægemiddel medfører vandtab, fordi det øger din urinproduktion. Dette vandtab kan medføre

bivirkninger som mundtørhed og tørst eller endnu alvorligere bivirkninger som f.eks. nyreproblemer

(se punkt 4). Det er derfor vigtigt, at du har adgang til vand, og at du er i stand til at drikke

tilstrækkelige mængder, når du er tørstig. Før sengetid skal du drikke 1 eller 2 glas vand, selvom du

ikke er tørstig, og du skal også drikke vand, efter at du har ladet vandet om natten. Der skal udvises

særlig forsigtighed, hvis du har en sygdom, som forhindrer tilstrækkeligt væskeindtag, eller hvis du er

udsat for en øget risiko for vandtab, f.eks. i tilfælde af opkastning eller diarré. På grund af den øgede

urinproduktion er det også vigtigt, at du altid har adgang til et toilet.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge (under 18 år), da det ikke er undersøgt hos disse

aldersgrupper.

Brug af anden medicin sammen med Jinarc

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept.

Følgende lægemidler kan øge virkningen af Jinarc:

amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir og fosamprenavir (anvendes til at behandle hiv/aids)

aprepitant (anvendes til at undgå kvalme og opkastning ved kemoterapi)

crizotinib og imatinib (anvendes til at behandle kræft)

ketoconazol, fluconazol eller itraconazol (anvendes til at behandle svampeinfektioner)

makrolidantibiotika som f.eks. erythromycin eller clarithromycin

verapamil (anvendes til at behandle hjertesygdomme og forhøjet blodtryk)

diltiazem (anvendes til at behandle forhøjet blodtryk og brystsmerter).

Følgende lægemidler kan reducere virkningen af Jinarc:

phenytoin eller carbamazepin (anvendes til at behandle epilepsi)

rifampicin, rifabutin eller rifapentin (anvendes til at behandle tuberkulose)

prikbladet perikum (traditionel urtemedicin til lindring af let depression og angst).

Jinarc kan øge virkningen af følgende lægemidler:

digoxin (anvendes til at behandle uregelmæssigt hjerteslag og hjertesvigt)

dabigatran (blodfortyndende middel)

rosuvastatin eller pitavastatin (middel mod forhøjet kolesterol i blodet)

methotrexat (middel mod kræft og artritis)

ciprofloxacin (et antibiotisk middel)

sulfasalazin (anvendes til at behandle betændelse i tyktarmen eller reumatoid artritis)

metformin (anvende til at behandle diabetes).

Jinarc kan reducere virkningen af følgende lægemidler:

vasopressin-analoger som f.eks. desmopressin (benyttes til at øge koagulationsfaktorerne i

blodet eller regulere urinproduktionen eller ved ufrivillig natlig vandladning).

Disse lægemidler kan påvirke eller blive påvirket af Jinarc:

diuretika (anvendes til at øge urinproduktionen). Hvis disse tages sammen med Jinarc, kan de

øge risikoen for bivirkninger på grund af vandtab eller forårsage nyreproblemer.

diuretika og andre lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk. Hvis disse tages sammen med

Jinarc, kan de øge risikoen for lavt blodtryk, når du rejser dig fra siddende eller liggende

stilling.

lægemidler, der øger niveauet af natrium i blodet, eller som indeholder store mængder salt

(f.eks. tabletter, der opløses i vand, og fordøjelsesmidler). Disse kan øge virkningen af Jinarc.

Der er risiko for, at dette kan medføre for meget natrium i dit blod.

Du kan måske alligevel godt tage disse lægemidler sammen med Jinarc. Din læge vil kunne afgøre,

hvad der er egnet til dig.

Brug af Jinarc sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager dette lægemiddel.

Graviditet og amning

ikke

dette lægemiddel, hvis du er gravid eller ammer.

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen med Jinarc.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle mennesker kan føle sig svimle, svage eller trætte, efter at de har taget Jinarc. Kør ikke bil eller

motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, hvis dette er tilfældet

for dig.

Jinarc indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Jinarc

Jinarc må kun ordineres af læger, som har specialkundskab inden for ADPKD. Tag altid dette

lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosis

Den daglige mængde Jinarc skal deles i to doser, den ene større end den anden. Den højeste dosis skal

tages om morgenen, når du vågner, mindst 30 minutter før morgenmaden. Den laveste dosis tages

8 timer senere.

Dosiskombinationerne er:

45 mg + 15 mg

60 mg + 30 mg

90 mg + 30 mg

Din behandling vil normalt begynde med en dosis på 45 mg om morgenen og 15 mg 8 timer senere.

Din læge kan øge din dosis gradvist til en maksimal kombination på 90 mg, når du vågner og 30 mg

efter 8 timer. For at finde den bedste dosis vil din læge jævnligt kontrollere, hvor godt du kan tåle en

ordineret dosis. Du skal altid tage den højeste dosiskombination, du kan tåle, og som din læge har

ordineret.

Hvis du tager andre lægemidler, som kan øge virkningen af Jinarc, kan du eventuelt få lavere doser. I

dette tilfælde kan din læge ordinere Jinarc tabletter med 30 mg eller 15 mg tolvaptan, som skal tages

én gang dagligt om morgenen.

Administration

Tabletterne sluges hele med et glas vand.

Morgendosis skal tages mindst 30 minutter før morgenmaden. Den anden daglige dosis kan tages

sammen med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Jinarc

Hvis du har taget flere tabletter end den ordinerede dosis,

skal du straks drikke rigeligt med vand og

kontakte din læge eller nærmeste hospital

. Husk at tage medicinens emballage med, så de ved, hvad

du har taget. Hvis du tager den højeste dosis meget sent på dagen, kan det være, at du skal på toilettet

hyppigere om natten.

Hvis du har glemt at tage Jinarc

Hvis du har glemt at tage din medicin, skal du tage dosis, så snart du husker det samme dag. Hvis du

glemmer at tage dine tabletter den ene dag, skal du tage den normale dosis den næste dag. Du må

IKKE

tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Jinarc

Hvis du holder op med at tage dette lægemiddel, kan dine cyster vokse lige så hurtigt, som de gjorde,

før du begyndte at blive behandlet med Jinarc. Derfor bør du kun holde op med at tage dette

lægemiddel, hvis du får bivirkninger, der kræver akut lægehjælp (se pkt. 4) eller hvis din læge har

sagt, at du skal stoppe.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Hvis du bemærker en eller flere af følgende bivirkninger, kan du få brug for akut lægehjælp.

Hold op med at tage Jinarc og kontakt straks en læge eller nærmeste hospital, hvis du:

har svært ved at lade vandet.

opdager hævelse i ansigtet, på læberne eller på tungen, hvis du har kløe, generaliseret udslæt

eller hvæsende vejrtrækning eller åndenød (symptomer på en allergisk reaktion).

Jinarc kan bevirke, at din lever ikke fungerer rigtigt.

Kontakt din læge, hvis du oplever symptomer som kvalme, opkastning, feber, træthed, appetitløshed,

mavesmerter, mørk urin, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), kløende hud eller led- og muskelsmerter

med feber.

Andre bivirkninger:

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

tørst (der gør det nødvendigt at drikke store mængder vand)

hovedpine

svimmelhed

diarré

mundtørhed

større behov for at lade vandet eller oftere vandladning

træthed

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

dehydrering

højt indhold af natrium, urinsyre og sukker i blodet

urinsyregigt

nedsat appetit

søvnproblemer

hjertebanken

åndenød

mavesmerter

følelse af mæthed eller ubehag i maven

forstoppelse

halsbrand

unormal leverfunktionstest

udslæt

kløe

muskelkramper

almen svaghed

forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet

vægttab

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

forhøjet bilirubin (et stof, der kan forårsage gulfarvning af hud eller øjne) i blodet

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

allergiske reaktioner (se ovenfor)

generaliseret udslæt

akut leversvigt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, etuiet eller blisteren efter “EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Smid ikke medicinrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Jinarc indeholder

Aktivt stof: tolvaptan.

Hver 15 mg tablet indeholder 15 mg tolvaptan.

Hver 30 mg tablet indeholder 30 mg tolvaptan.

Hver 45 mg tablet indeholder 45 mg tolvaptan.

Hver 60 mg tablet indeholder 60 mg tolvaptan.

Hver 90 mg tablet indeholder 90 mg tolvaptan.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2), majsstivelse, mikrokrystallinsk

cellulose, hydroxypropylcellulose, magnesiumstearat, indigocarmin aluminium lake (E 132).

Udseende og pakningsstørrelser

Jinarc tabletternes forskellige styrker har forskellige former og prægning:

15 mm tablet: blå, trekantet, præget med “OTSUKA” og “15” på den ene side.

30 mm tablet: blå, rund, præget med “OTSUKA” og “30” på den ene side.

45 mm tablet: blå, firkantet, præget med “OTSUKA” og “45” på den ene side.

60 mm tablet: blå, modificeret rektangulær, præget med “OTSUKA” og “60” på den ene side.

90 mm tablet: blå, femkantet, præget med “OTSUKA” og “90” på den ene side.

Din medicin leveres i følgende pakningsstørrelser:

Jinarc 15 mg tabletter

: pakninger indeholdende 7 tabletter eller 28 tabletter

Jinarc 30 mg tabletter

: pakninger indeholdende 7 tabletter eller 28 tabletter

Jinarc 45 mg tabletter + Jinarc 15 mg tabletter

: pakninger (blistre med eller uden etui) indeholdende

14 tabletter (7 tabletter i den højeste styrke + 7 tabletter i den laveste styrke),

28 tabletter (14 tabletter i den højeste styrke + 14 tabletter i den laveste styrke) eller

56 tabletter (28 tabletter i den højeste styrke + 28 tabletter i den laveste styrke).

Jinarc 60 mg tabletter + Jinarc 30 mg tabletter

: pakninger (blistre med eller uden etui) indeholdende

14 tabletter (7 tabletter i den højeste styrke + 7 tabletter i den laveste styrke),

28 tabletter (14 tabletter i den højeste styrke + 14 tabletter i den laveste styrke) eller

56 tabletter (28 tabletter i den højeste styrke + 28 tabletter i den laveste styrke).

Jinarc 90 mg tabletter + Jinarc 30 mg tabletter

: pakninger (blistre med eller uden etui) indeholdende

14 tabletter (7 tabletter i den højeste styrke + 7 tabletter i den laveste styrke),

28 tabletter (14 tabletter i den højeste styrke + 14 tabletter i den laveste styrke) eller

56 tabletter (28 tabletter i den højeste styrke + 28 tabletter i den laveste styrke).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Holland

Fremstiller

AndersonBrecon (UK) Limited

Units 2-7, Wye Valley Business Park, Brecon Road, Hay-on-Wye

Hereford - HR3 5PG

Storbritannien

Almac Pharma Services Limited

Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate

Craigavon - BT63 5QD

Storbritannien

Almac Pharma Service (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate, Dundalk,

Co. Louth - A91 P9KD

Irland

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co.

Meath, K32 YD60

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

България

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Teл: +31 (0) 20 85 46 555

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Česká republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Malta

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49691 700 860

Nederland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Eesti

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Ελλάδα

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Thλ: +31 (0) 20 85 46 555

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

España

Otsuka Pharmaceutical S.A

Tel: +3493 2081 020

Polska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

France

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33147 080 000

Portugal

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Hrvatska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

România

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Ireland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Slovenija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Ísland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Sími: +46854 528 660

Slovenská republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Puh/Tel: +46854 528 660

Κύπρος

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Thλ: +31 (0) 20 85 46 555

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46854 528 660

Latvija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

United Kingdom

Otsuka Pharmaceuticals (UK) Ltd.

Tel: +44 (0)203 747 5300

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Jinarc 15 mg tabletter

Jinarc 30 mg tabletter

Jinarc 45 mg tabletter

Jinarc 60 mg tabletter

Jinarc 90 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Jinarc 15 mg tabletter

Hver tablet indeholder 15 mg tolvaptan.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 15 mg tablet indeholder ca. 35 mg lactose (som monohydrat).

Jinarc 30 mg tabletter

Hver tablet indeholder 30 mg tolvaptan.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 30 mg tablet indeholder ca. 70 mg lactose (som monohydrat).

Jinarc 45 mg tabletter

Hver tablet indeholder 45 mg tolvaptan.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 45 mg tablet indeholder ca. 12 mg lactose (som monohydrat).

Jinarc 60 mg tabletter

Hver tablet indeholder 60 mg tolvaptan.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 60 mg tablet indeholder ca. 16 mg lactose (som monohydrat).

Jinarc 90 mg tabletter

Hver tablet indeholder 90 mg tolvaptan.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 90 mg tablet indeholder ca. 24 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet

Jinarc 15 mg tabletter

Blå, trekantet (større akse: 6,58 mm, mindre akse: 6,20 mm), flad, konveks, præget med “OTSUKA”

og “15” på den ene side.

Jinarc 30 mg tabletter

Blå, rund (diameter: 8 mm), flad, konveks, præget med “OTSUKA” og “30” på den ene side.

Jinarc 45 mg tabletter

Blå, firkantet (6,8 mm på den ene side, større akse 8,2 mm), flad, konveks, præget med “OTSUKA”

og “45” på den ene side.

Jinarc 60 mg tabletter

Blå, modificeret rektangulær (større akse: 9,9 mm, mindre akse: 5,6 mm), flad, konveks, præget med

“OTSUKA” og “60” på den ene side.

Jinarc 90 mg tabletter

Blå, femkantet (større akse: 9,7 mm, mindre akse: 9,5 mm), flad, konveks, præget med “OTSUKA” og

“90” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Jinarc er indiceret til at bremse progressionen af cysteudvikling og nyreinsufficiens hos voksne med

autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD). Behandlingen initieres hos patienter med

kronisk nyresygdom (CKD) i stadium 1-4 med evidens på hurtigt progredierende sygdom (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandling med tolvaptan skal indledes og monitoreres under supervision af læger med

specialkundskab inden for ADPKD og fuld forståelse af risici ved behandling med tolvaptan, herunder

hepatisk toksicitet og monitoreringskrav (se pkt. 4.4).

Dosering

Jinarc skal administreres to gange dagligt i delte dosisregimer med 45 mg + 15 mg, 60 mg + 30 mg

eller 90 mg + 30 mg. Morgendosis skal tages mindst 30 minutter før morgenmaden. Den anden

daglige dosis kan tages sammen med eller uden mad. I overensstemmelse med disse delte

dosisregimer er den totale daglige dosis på 60 mg, 90 mg eller 120 mg.

Dosistitrering

Den indledende dosis er 60 mg tolvaptan dagligt som et delt dosisregime med 45 mg + 15 mg (45 mg

tages ved opvågning og inden morgenmaden, og 15 mg tages 8 timer senere). Den indledende dosis

skal titreres op til et delt dosisregime på 90 mg tolvaptan (60 mg + 30 mg) dagligt og derefter til et

endeligt delt dosisregime på 120 mg tolvaptan (90 mg + 30 mg) dagligt, hvis det kan tolereres, med

mindst ugentlige intervaller mellem titreringer. Dosistitrering skal foretages med forsigtighed for at

sikre, at høje doser ikke tolereres dårligt på grund af for hurtig optitrering. Patienter kan nedtitreres til

lavere doser baseret på tolerabilitet. Patienter skal vedligeholde den højeste tolvaptandosis, der kan

tolereres.

Målet med dosistitrering er at blokere aktiviteten af vasopressin i den renale V2-receptor så

fuldstændigt og konstant som muligt, samtidig med at der bibeholdes en acceptabel væskebalance (se

pkt. 4.4).

Det anbefales at måle urinosmolalitet for at monitorere, om vasopressin hæmmes tilstrækkeligt.

Periodisk monitorering af plasmaosmolalitet eller serumnatrium (for at beregne plasmaosmolaritet)

og/eller kropsvægt bør overvejes for at monitorere risikoen for dehydrering sekundært til den

aquaretiske effekt af tolvaptan, i tilfælde af patientens vandindtag ikke er tilstrækkeligt.

Jinarcs sikkerhed og virkning i CKD stadium 5 er ikke blevet undersøgt. Behandlingen med tolvaptan

skal derfor seponeres, hvis nyreinsufficiens progredierer til CKD stadium 5 (se pkt. 4.4).

Hvis evnen til at drikke eller adgangen til vand er begrænset, skal behandlingen seponeres (se

pkt. 4.4).

Tolvaptan må ikke tages sammen med grapefrugtjuice (se pkt. 4.5). Patienter skal opfordres til at

drikke tilstrækkelige mængder vand eller andre vandholdige væsker (se pkt. 4.4).

Dosisjustering for patienter, der tager stærke CYP3A-hæmmere

Hos patienter, der tager stærke CYP3A-hæmmere (se pkt. 4.5), skal dosis af tolvaptan reduceres som

følger:

Daglig delt dosis af tolvaptan

Reduceret dosis (én gang dagligt)

90 mg + 30 mg

30 mg (yderligere reduktion til 15 mg, hvis 30 mg ikke tolereres godt)

60 mg + 30 mg

30 mg (yderligere reduktion til 15 mg, hvis 30 mg ikke tolereres godt)

45 mg + 15 mg

15 mg

Dosisjustering for patienter, der tager moderate CYP3A-hæmmere

Hos patienter, der tager moderate CYP3A-hæmmere, skal dosis af tolvaptan reduceres som følger:

Daglig delt dosis af tolvaptan

Reduceret delt dosis

90 mg + 30 mg

45 mg + 15 mg

60 mg + 30 mg

30 mg + 15 mg

45 mg + 15 mg

15 mg + 15 mg

Hvis patienter ikke kan tolerere de reducerede doser af tolvaptan, skal yderligere reduktioner

overvejes.

Særlige populationer

Ældre population

Alder har ingen virkning på koncentrationerne af tolvaptan i plasma. Der er begrænsede oplysninger

om tolvaptans sikkerhed og virkning hos ADPKD-patienter over 55 år (se pkt. 5.1).

Nedsat nyrefunktion

Tolvaptan er kontraindiceret til patienter med anuri (se pkt. 4.3).

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Der er ikke udført studier af patienter med værdier for den glomerulære filtrationshastighed

på < 10 ml/min eller hos patienter i dialyse. Risikoen for leverskade hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (dvs. estimeret glomerulær filtrationshastighed [eGFR] < 20) kan øges. Disse patienter

skal monitoreres nøje for levertoksicitet. Data for patienter med tidligt CKD-stadium 4 er mere

begrænsede end for patienter med stadium 1, 2 eller 3 (se pkt. 5.1). Der er ingen oplysninger for

patienter med sent CKD-stadium 4 (eGFR < 25 ml/min/1,73 m

) og stadium 5. Behandling med

tolvaptan bør seponeres, hvis nyreinsufficiensen progredierer til CKD-stadium 5 (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med svært nedsat leverfunktion skal fordele og risici i forbindelse med behandling med

Jinarc vurderes nøje. Patienter skal kontrolleres nøje, og leverenzymer skal monitoreres jævnligt (se

pkt. 4.4).

Jinarc er kontraindiceret til patienter med forhøjede leverenzymer og/eller tegn eller symptomer på

leverskade før indledning af behandling, som opfylder kravene for permanent seponering af tolvaptan

(se pkt. 4.3 og 4.4).

Ingen dosisjustering er nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse A og B).

Pædiatrisk population

Tolvaptans sikkerhed og virkning hos børn og unge er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Det frarådes at anvende tolvaptan til børn.

Administration

Oral anvendelse.

Tabletterne skal synkes hele uden at tygge sammen med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1 eller over for benzazepin eller benzazepinderivater (se pkt. 4.4).

Forhøjede leverenzymer og/eller tegn eller symptomer på leverskade før indledning af

behandling, som opfylder kravene for permanent seponering af tolvaptan (se pkt. 4.4).

Anuri.

Volumendepletering.

Hypernatriæmi.

Patienter, som ikke føler tørst.

Graviditet (se pkt. 4.6).

Amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Idiosynkratisk levertoksicitet

Tolvaptan er blevet forbundet med idiosynkratisk forhøjet alanin- og aspartataminotransferase (ALT

og AST) i blodet med sjældne tilfælde af samtidigt forhøjet totalt bilirubin (BT).

Efter markedsføringen er der ved brug af tolvaptan til behandling af ADPKD rapporteret om akut

leversvigt, hvor levertransplantation var påkrævet.

I et dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie af patienter med ADPKD lå perioden inden debut af

hepatocellulær skade (ved forhøjet ALT på > 3 × ULN) inden for 3 til 14 måneder efter indledning af

behandling. Disse stigninger var reversible. ALT vendte tilbage til < 3 × ULN inden for 1 til

4 måneder. De samtidige forhøjede værdier var reversible ved hurtig seponering af tolvaptan, men

udgør en risiko for signifikant leverskade. Lignende ændringer set hos andre lægemidler er blevet

forbundet med risiko for at forårsage irreversibel og potentielt livstruende leverskade (se pkt. 4.8).

Ordinerende læger skal overholde nedenstående sikkerhedsforanstaltninger.

For at mindske risikoen for signifikant og/eller irreversibel leverskade, er det nødvendigt at tage

blodprøver for hepatiske transaminaser og bilirubin før behandlingen påbegyndes, samt fortsætte

hermed hver måned i 18 måneder derefter med 3-måneders intervaller. Det anbefales samtidigt at

kontrollere for symptomer, som kan indikere leverskade (f.eks. træthed, anoreksi, kvalme, smerter i

den øverste højre del af maven, opkastning, feber, udslæt, pruritus, mørk urin eller gulsot).

Hvis en patient inden behandlingsstart har unormale ALT-, AST- eller BT-niveauer, som opfylder

kriterierne for permanent seponering (se nedenfor), er brugen af tolvaptan kontraindiceret (se pkt. 4.3).

I tilfælde af baseline-niveauer under grænserne for permanent seponering må behandling kun indledes,

hvis de estimerede fordele ved behandlingen vejer tungere end de potentielle risici.

Leverfunktionstests fortsættes med større hyppighed. Det anbefales at søge råd hos en hepatolog.

I løbet af de første 18 måneders behandling må Jinarc kun gives til patienter, hvis deres læge har

bestemt, at leverfunktionen kan klare fortsat behandling.

Ved symptomer eller tegn, der svarer til leverskade, eller hvis der konstateres klinisk signifikante

unormale ALT- eller AST-stigninger under behandlingen, skal administrationen af Jinarc øjeblikkeligt

afbrydes, og gentagne blodprøver, herunder af ALT, AST, BT og alkalinfosfatase (AP), skal foretages

hurtigst muligt (ideelt inden for 48 timer til 72 timer). Monitoreringen fortsættes med større

hyppighed, indtil symptomerne/tegnene/de unormale laboratorieprøver er stabiliseret eller forsvundet.

Da kan behandlingen med Jinarc påbegyndes igen.

Nuværende klinisk praksis antyder, at behandlingen skal pauseres ved bekræftelse af vedvarende eller

stigende transaminaseniveauer og seponeres permanent, hvis signifikante stigninger og/eller kliniske

symptomer på leverskade vedvarer.

Anbefalede retningslinjer for permanent seponering omfatter:

ALT eller AST > 8 gange ULN

ALT eller AST > 5 gange ULN i mere end 2 uger

ALT eller AST > 3 gange ULN og (BT > 2 gange ULN eller internationalt normaliseret ratio

[INR] > 1,5)

ALT eller AST > 3 gange ULN med vedvarende symptomer på leverskade, som angivet

ovenfor.

Hvis ALT- og AST-niveauer forbliver under 3 gange ULN, må behandlingen med Jinarc genstartes

med forsigtighed, med hyppig kontrol ved den samme eller lavere doser, da transaminaseniveauer hos

nogle patienter lader til at stabilisere sig ved fortsat behandling.

Adgang til vand

Tolvaptan kan have bivirkninger, som er relateret til vandtab, f.eks. tørst, polyuri, nykturi og

pollakisuri (se pkt. 4.8). Derfor skal patienter have adgang til vand (eller andre vandholdige væsker)

og være i stand til at drikke tilstrækkelige mængder af disse væsker (se pkt. 4.2). Patienter skal

opfordres til at drikke vand eller andre vandholdige væsker ved det første tegn på tørst for at undgå for

kraftig tørst eller dehydrering.

Endvidere skal patienter drikke 1 til 2 glas væske før sengetid uden hensyn til om de er tørstige. De

skal drikke væske igen om natten efter hver episode af nykturi.

Dehydrering

Væskestatus skal monitoreres hos patienter, der tager tolvaptan, fordi behandling med tolvaptan kan

medføre svær dehydrering, hvilket udgør en risikofaktor for nyredysfunktion. Det anbefales at følge

legemsvægten nøje. Et progressivt vægttab kan være et tidligt tegn på progressiv dehydrering. Hvis

dehydrering konstateres, skal der træffes passende foranstaltninger, hvilket kan gøre det nødvendigt at

seponere tolvaptan eller reducere dosis af tolvaptan og øge væskeindtaget. Der skal udvises særlig

forsigtighed hos patienter, der har sygdomme, som forhindrer tilstrækkeligt væskeindtag eller som er

udsat for større risiko for vandtab, f.eks. i tilfælde af opkastning eller diarré.

Urinvejsobstruktion

Det skal sikres, at der ikke er urinvejsobstruktion. Patienter med partiel obstruktion af urinvejene,

f.eks. patienter med prostatahypertrofi eller hæmning af miktion, har øget risiko for at udvikle akut

retention.

Væske- og elektrolytbalance

Væske- og elektrolytbalancen skal monitoreres hos alle patienter. Administration af tolvaptan

fremkalder rigelig aquaresis og kan forårsage dehydrering og stigninger i serum-natrium (se pkt. 4.8).

Tolvaptan er derfor kontraindiceret hos patienter med hypernatriæmi (se pkt. 4.3). Serum-kreatinin,

elektrolytter og symptomer på manglende elektrolytbalance (f.eks. svimmelhed, besvimelse,

palpitationer, konfusion, svaghed, ustabil gang, hyperrefleksi, krampeanfald, koma) skal vurderes

inden og efter start af tolvaptan for at kontrollere dehydrering.

Under vedvarende behandling skal elektrolytter kontrolleres mindst hver 3. måned.

Serum-natriumabnormiteter

Natriumabnormiteter (hyponatriæmi eller hypernatriæmi) inden behandling skal korrigeres før

indledning af behandling med tolvaptan.

Anafylaksi

Ved erfaring efter markedsføring er der rapporteret meget sjældne tilfælde af anafylaksi (herunder

anafylaktisk shock og generaliseret udslæt) efter administration af tolvaptan. Denne type reaktion

indtraf efter den første administration af tolvaptan.Patienterne skal overvåges omhyggeligt under

behandlingen. Patienter med kendt overfølsomhed over for benzazepiner eller benzazepinderivater

(f.eks. benazepril, conivaptan, fenoldopammesylat eller mirtazepin) kan have en risiko for

overfølsomhedsreaktioner over for tolvaptan (se pkt. 4.3).

Hvis der opstår en anafylaktisk reaktion eller andre alvorlige allergiske reaktioner, skal

administrationen af tolvaptan straks seponeres, og passende behandling iværksættes. Da

overfølsomhed er en kontraindikation (se pkt. 4.3), må behandlingen aldrig påbegyndes igen efter en

anafylaktisk reaktion eller andre alvorlige allergiske reaktioner.

Diabetes mellitus

Diabetespatienter med forhøjet glucosekoncentration (f.eks. over 300 mg/dl) kan have

pseudohyponatriæmi. Denne tilstand skal udelukkes inden og under behandling med tolvaptan.

Tolvaptan kan forårsage hyperglykæmi (se pkt. 4.8). Derfor skal diabetespatienter på tolvaptan

behandles med forsigtighed. Dette gælder især for patienter med utilstrækkeligt kontrolleret type

2 diabetes.

Stigninger i urinsyre

Nedsat clearance af urinsyre i nyrerne er en kendt bivirkning ved tolvaptan. I et dobbelt-blindet,

placebo-kontrolleret studie af patienter med ADPKD blev der indberettet et potentielt klinisk

signifikant øget indhold af urinsyre (mere end 10 mg/dl) med en højere forekomst hos tolvaptan-

patienter (6,2 %) sammenlignet med placebo-behandlede patienter (1,7 %). Bivirkninger i form af

podagra indberettedes hyppigere hos tolvaptan-behandlede patienter (28/961, 2,9 %) end hos patienter,

der fik placebo (7/483, 1,4 %). Endvidere observeredes øget brug af allopurinol og andre lægemidler

til at behandle podagra i det dobbelt-blindede, placebo-kontrollerede studie. Virkninger på urinsyre i

serum tilskrives de reversible hæmodynamiske ændringer i nyrerne, der indtræder som reaktion på

tolvaptans virkninger på urinosmolalitet, og kan være klinisk relevante. Tilfældene af øget indhold af

urinsyre og/eller af podagra var dog ikke alvorlige og bevirkede ikke seponering af behandling i det

dobbelt-blindede, placebo-kontrollerede studie. Koncentrationer af urinsyre skal vurderes før

behandling med Jinarc og under behandlingen baseret på symptomer.

Tolvaptans virkning på glomerulær filtrationsrate (GFR)

En reversibel reduktion i GFR er blevet observeret i ADPKD-studier ved indledningen af behandling

med tolvaptan.

Kronisk nyresygdom

Sikkerheden og virkningen af Jinarc ved sent CKD-stadium 4 (eGFR < 25 ml/min/1,73 m

) og

stadium 5 er ikke undersøgt. Behandling med tolvaptan bør seponeres, hvis nyreinsufficiensen

progredierer til CKD-stadium 5.

Lactose

Jinarc indeholder lactose som hjælpestof. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningen af andre lægemidler på tolvaptans farmakokinetik

CYP3A-hæmmere

Samtidig anvendelse af lægemidler, der er moderate CYP3A-hæmmere (f.eks. amprenavir, aprepitant,

atazanavir, ciprofloxacin, crizotinib, darunavir/ritonavir, diltiazem, erythromycin, fluconazol,

fosamprenavir, imatinib, verapamil) eller stærke CYP3A-hæmmere (f.eks. itraconazol, ketoconazol,

ritonavir, clarithromycin) øger eksponeringen for tolvaptan.

Samtidig administration af tolvaptan og ketoconazol medførte en 440 % stigning i arealet under

tidskurven (AUC) og en 248 % stigning i den maksimale observerede plasmakoncentration (C

) for

tolvaptan.

Samtidig administration af tolvaptan og fluconazol, en moderat CYP3A-hæmmer, medførte en

stigning i tolvaptans AUC og C

på hhv. 200 % og 80 %.

Samtidig administration af tolvaptan og grapefrugtjuice, en moderat til stærk CYP3A-hæmmer,

medførte en fordobling af de maksimale koncentrationer af tolvaptan (C

Det anbefales at reducere dosis af tolvaptan for patienter, mens de tager moderate eller stærke

CYP3A-hæmmere (se pkt. 4.2). Patienter, der tager moderate eller stærke CYP3A-hæmmere, skal

kontrolleres nøje, især hvis disse tages oftere end én gang om dagen.

CYP3A-inducere

Samtidig anvendelse af lægemidler, der er stærke CYP3A-inducere (f.eks. rifampicin) vil nedsætte

eksponeringen for og virkningen af tolvaptan. Samtidig administration af tolvaptan og rifampicin

reducerer C

og AUC for tolvaptan med ca. 85 %. Derfor skal samtidig administration af tolvaptan

og stærke CYP3A-inducere (f.eks. rifampicin, rifabutin, rifapentin, phenytoin, carbamazepin og

prikbladet perikum) undgås.

Samtidig administration med lægemidler, der øger koncentrationen af serum-natrium

Der er ingen erfaring fra kontrollerede kliniske studier med samtidig anvendelse af tolvaptan og

hypertont natriumchloridopløsning, orale natriumformuleringer og lægemidler, der øger

koncentrationen af serum-natrium. Lægemidler med højt natriumindhold, f.eks. analgetiske

brusetabletter og visse natriumholdige præparater mod dyspepsi, kan også øge koncentrationen af

serum-natrium. Samtidig anvendelse af tolvaptan og andre lægemidler, der øger koncentrationen af

serum-natrium, kan medføre en højere risiko for at udvikle hypernatriæmi (se pkt. 4.4) og frarådes

derfor.

Diuretika

Tolvaptan er ikke blevet undersøgt grundigt i forbindelse med ADPKD i kombination med diuretika.

Selvom det ikke ser ud til, at der er en synergistisk eller additiv virkning ved samtidig anvendelse af

tolvaptan og loop- og thiaziddiuretika, kan hver præparatklasse potentielt føre til svær dehydrering,

hvilket udgør en risikofaktor for nyredysfunktion. Hvis der konstateres dehydrering eller

nyredysfunktion, skal der træffes passende foranstaltninger, hvilket kan gøre det nødvendigt at

seponere tolvaptan eller reducere dosis af tolvaptan og/eller diuretika samt øge væskeindtaget. Andre

potentielle årsager til nyredysfunktion eller dehydrering skal evalueres og korrigeres.

Tolvaptans virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

CYP3A-substrater

Hos raske forsøgspersoner havde tolvaptan, et CYP3A-substrat, ingen virkning på

plasmakoncentrationer af andre CYP3A-substrater (f.eks. warfarin eller amiodaron). Tolvaptan øgede

lovastatins plasmaniveauer 1,3 til 1,5 gange. Selvom denne øgning ikke er klinisk relevant, indikerer

det, at tolvaptan potentielt kan øge eksponeringen for CYP3A4-substrater.

Transportørsubstrater

In-vitro

-studier indikerer, at tolvaptan er et substrat og en kompetitiv hæmmer af P-glykoprotein

(P-gp).

In-vitro

-studier indikerer, at tolvaptan og dets oxobutylsyremetabolit kan have potentialet for

at hæmme OATP1B1-, OATP1B3-, OAT3-, BCRP- og OCT1-transportører. Steady state-

digoxinkoncentrationer er set øget (1,3 gange øgning i maksimal observeret plasmakoncentration

] og 1,2 gange øgning af arealet under tidskurven for plasmakoncentration over

doseringsintervallet [AUC

]) ved samtidig administration af flere doser tolvaptan på 60 mg én gang

dagligt. Patienter, der får digoxin eller andre smalle terapeutiske P-gp substrater (f.eks. dabigatran),

skal derfor kontrolleres nøje og evalueres for overdreven effekt, når de behandles med tolvaptan.

Statiner, der var i almindelig brug i fase-3 pivotalstudiet med tolvaptan (f.eks. rosuvastatin og

pitavastatin), er OATP1B1- eller OATP1B3-substrater. Der observeredes dog ikke nogen forskel i

bivirkningsprofilen under fase-3 pivotalstudiet for tolvaptan i ADPKD. Hvis OATP1B1- og

OATP1B3-substrater (f.eks. sådanne statiner som rosuvastatin og pitavastatin), OAT3-substrater

(f.eks. methotrexat, ciprofloxacin), BCRP-substrater (f.eks. sulfasalazin) eller OCT1-substrater (f.eks.

metformin) administreres sammen med tolvaptan, skal patienter kontrolleres nøje for overdreven

effekt af disse lægemidler.

Diuretika eller ikke-diuretiske antihypertensiva

Stående blodtryk er ikke blevet målt rutinemæssigt i ADPKD-studier. Derfor kan en risiko for

ortostatisk/postural hypotension på grund af en farmakodynamisk interaktion med tolvaptan ikke

udelukkes.

Samtidig administration af vasopressinanaloger

Ud over dets virkning på reabsorptionen af vand i nyrerne er tolvaptan i stand til at blokere vaskulære

vasopressin-V2-receptorer, der er involveret i frigivelsen af koagulationsfaktorer (f.eks. von

Willebrands faktor) fra endotelceller. Virkningen af vasopressinanaloger, som f.eks. desmopressin,

kan derfor nedsættes hos patienter, som anvender disse analoger for at forhindre eller kontrollere

blødning, når de administreres samtidigt med tolvaptan. Det frarådes at administrere Jinarc sammen

med vasopressinanaloger.

Rygning og alkohol

Data vedrørende tidligere rygning eller alkoholforbrug i ADPKD-studier er for begrænsede til at

afgøre mulige interaktioner af rygning eller alkoholforbrug med virkningen og sikkerheden af

ADPKD-behandling med tolvaptan.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af tolvaptan til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Jinarc bør ikke anvendes til fertile kvinder , der ikke

anvender sikker kontraception.

Jinarc er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3).

Amning

Det vides ikke, om tolvaptan udskilles i brystmælk hos mennesker. Studier med rotter har vist, at

tolvaptan udskilles i mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Jinarc er

kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er

ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Jinarc påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der skal ved

bilkørsel og betjening af maskiner tages højde for, at der kan forekomme svimmelhed, asteni eller

træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De farmakodynamisk forudsigelige og mest almindeligt indberettede bivirkninger er tørst, polyuri,

nykturi og pollakisuri, der forekommer hos ca. hhv. 55 %, 38 %, 29 % og 23 % af patienterne.

Endvidere er tolvaptan blevet forbundet med idiosynkratisk forhøjet alaninaminotransferase (ALT –

4,4 %) og aspartataminotransferase (AST – 3,1 %) i blodet med sjældne tilfælde af samtidigt forhøjet

totalt bilirubin (BT – 0,2 %).

Tabel over bivirkninger

Incidensen af bivirkninger forbundet med tolvaptan-behandling er angivet i tabellen nedenfor.

Tabellen er baseret på bivirkninger rapporteret under kliniske studier og/eller efter markedsføringen.

Bivirkningerne er angivet efter systemorganklasse og hyppighed: meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opført efter, hvor alvorlige de er.

Hyppigheden af bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføringen, kan ikke fastsættes, da der er

tale om spontane indberetninger. Hyppigheden af sådanne bivirkninger er derfor angivet som "ikke

kendt".

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Ikke kendt

Immunsystemet

Anafylaktisk

shock,

Generaliseret

udslæt

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/484979/2018

EMEA/H/C/002788

Jinarc (tolvaptan)

En oversigt over Jinarc, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Jinarc, og hvad anvendes det til?

Jinarc er et lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne med autosomal dominant polycystisk

nyresygdom. Det er en arvelig sygdom, hvor der udvikles mange væskefyldte cyster i nyrerne, hvilket

efterhånden nedsætter nyrefunktionen og kan bevirke, at nyrerne svigter. Jinarc kan anvendes hos

patienter med normal til svært nedsat nyrefunktion, hvis sygdom udvikler sig hurtigt.

Jinarc indeholder det aktive stof tolvaptan.

Hvordan anvendes Jinarc?

Jinarc udleveres kun efter recept, og behandlingen skal iværksættes og overvåges af en læge med

erfaring i behandling af autosomal dominant polycystisk nyresygdom og med viden om risiciene ved

behandling med Jinarc.

Jinarc fås som tabletter (15, 30, 45, 60 og 90 mg). Patienten bør starte med en dosis på 45 mg om

morgenen og 15 mg om aftenen (45+15 mg), og dosen bør derefter øges til 60+30 mg eller

90+30 mg alt efter bivirkningernes omfang. Morgendosen bør tages mindst 30 minutter inden

morgenmåltidet, mens aftendosen kan tages med eller uden mad. Det kan være nødvendigt at

reducere dosen hos patienter, der får visse andre lægemidler. Patienterne skal drikke masser af vand

eller anden væske (bortset fra grapefrugtjuice), mens de er i behandling.

For mere information om brug af Jinarc, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Jinarc?

Det aktive stof i Jinarc, tolvaptan, er en vasopressin-2-receptorantagonist, dvs. det blokerer de

receptorer i nyrerne, som hormonet vasopressin binder til. Vasopressin kontrollerer den mængde vand

og natrium, som nyrerne fjerner. Ved autosomal dominant polycystisk nyresygdom mener man, at

nyrecellerne ikke reagerer normalt på vasopressin, hvorved der dannes væskefyldte cyster. Ved at

blokere vasopressinreceptorerne i nyrerne kan Jinarc bremse cystedannelsen.

Jinarc (tolvaptan)

EMA/484979/2018

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Jinarc?

I to hovedstudier med voksne med autosomal dominant polycystisk nyresygdom, hvis sygdom

udviklede sig hurtigt, er det påvist, at Jinarc er effektivt til at bremse cystedannelsen sammenholdt

med placebo (ikke-aktivt stof).

Det første studie omfattede 1.445 patienter med normal eller moderat nedsat nyrefunktion og målte

ændringen i nyrestørrelse efter 3 års behandling. Nyrestørrelsen øges med sygdommens sværhedsgrad

på grund af hævelse, der skyldes cystedannelse. Hos patienter, der fik placebo, voksede nyrernes

samlede størrelse med 19 %, mens forøgelsen hos patienter, der fik Jinarc, var 10 %. Virkningerne af

behandlingen var størst i det første år. Efterfølgende understøttende resultater bekræftede, at

forøgelsen af nyrernes størrelse over 5 år skete langsommere ved brug af Jinarc.

Det andet studie omfattede 1.370 patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion. Resultaterne

viste, at forringelsen af nyrefunktionen var 35 % mindre hos patienter i Jinarc-gruppen end hos

patienter i placebo-gruppen efter 1 års behandling. Hos 262 patienter med svært nedsat nyrefunktion

var forringelsen af nyrefunktionen 17 % mindre i Jinarc-gruppen end i placebo-gruppen efter 1 års

behandling.

Hvilke risici er der forbundet med Jinarc?

De hyppigste bivirkninger ved Jinarc (der kan forekomme hos mere end 2 ud af 10 patienter) er tørst,

øget urinproduktion (polyuri), vandladningstrang om natten (nykturi) og øget vandladningstrang om

dagen (pollakisuri). Jinarc kan øge koncentrationen af visse leverenzymer i blodet (et tegn på mulige

leverproblemer). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Jinarc fremgår af

indlægssedlen.

Jinarc må ikke anvendes hos visse patienter med forhøjede koncentrationer af leverenzymer i blodet

eller med tegn eller symptomer på leverskade. Der skal tages blodprøver for at kontrollere patientens

leverfunktion, inden behandling med Jinarc iværksættes, og disse skal gentages hver måned i

18 måneder og derefter hver tredje måned. Patienten skal også overvåges for symptomer på

leverskade under behandlingen (f.eks. appetitløshed, kvalme og opkastning, kløe, træthed og smerter i

øvre højre side af maveregionen). Jinarc må ikke anvendes hos patienter, der ikke kan eller har svært

ved at lade vandet (anuri), hos patienter med reduceret væskemængde i kroppen

(volumendepletering) eller hos patienter, der ikke opfatter eller reagerer på tørst. Jinarc må ikke

anvendes hos patienter med forhøjede natriumniveauer i blodet (hypernatriæmi) eller hos patienter,

som er allergiske over for tolvaptan eller lignende stoffer, såkaldte benzazepiner eller derivater heraf.

Jinarc må heller ikke anvendes hos gravide eller ammende kvinder. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Jinarc godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderede, at fordelene ved Jinarc opvejer risiciene, og at det kan

godkendes til anvendelse i EU. Agenturet fremhævede det uopfyldte behov for behandling af

autosomal dominant polycystisk nyresygdom og vurderede, at Jinarc er effektivt til at bremse

cystedannelsen og forringelsen af nyrefunktionen hos patienter med denne tilstand. Mens de hyppigste

bivirkninger kan håndteres, identificerede agenturet levertoksicitet som den væsentligste risiko ved

Jinarc. Dette tages der hensyn til ved hjælp af en række foranstaltninger (se nedenfor).

Jinarc (tolvaptan)

EMA/484979/2018

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Jinarc?

Den virksomhed, der markedsfører Jinarc, skal sikre, at patienter og læger, som forventes at anvende

lægemidlet, informeres om risikoen for levertoksicitet og om vigtigheden af at undgå graviditet under

behandlingen. Virksomheden skal også gennemføre et studie for at fremskaffe flere data om

lægemidlets sikkerhed, herunder risikoen for levertoksicitet.

I produktresuméet og indlægssedlen er der desuden indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Jinarc.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Jinarc løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Jinarc vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at beskytte

patienterne.

Andre oplysninger om Jinarc

Jinarc fik markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 27. maj 2015.

Yderligere information om Jinarc findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information