Jevtana

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
cabazitaxel
Tilgængelig fra:
sanofi-aventis groupe 
ATC-kode:
L01CD
INN (International Name):
cabazitaxel
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Prostatiske neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Jevtana i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af patienter med hormon-ildfast metastatisk prostatacancer, der tidligere er behandlet med en docetaxelholdig behandling.
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002018
Autorisation dato:
2011-03-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/002018

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

JEVTANA 60 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning

cabazitaxel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få JEVTANA

Sådan får du JEVTANA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Navnet på din medicin er JEVTANA. Fællesnavnet er cabazitaxel. Det tilhører en gruppe

lægemidler, der betegnes "taxaner” og anvendes til at behandle cancer.

JEVTANA bruges til at behandle prostatacancer, der har udviklet sig efter anden

kemoterapibehandling. Det virker ved at forhindre celler i at vokse og formere sig.

I forbindelse med din behandling vil du også få kortikosteroid-medicin (prednison eller prednisolon)

oralt hver dag. Bed din læge om at fortælle dig mere om denne medicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få JEVTANA

Du må ikke få JEVTANA hvis:

du er allergisk over for cabazitaxel, over for andre taxaner, over for polysorbat 80 eller et af de

øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6),

antallet af hvide blodlegemer er for lavt (neutrofiltal på eller mindre end eller lig med

1.500 /mm

din lever fungerer meget dårligt,

du for nyligt er blevet vaccineret eller snart skal vaccineres mod gul feber.

Du må ikke få JEVTANA, hvis nogen af ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg din

læge, inden du får JEVTANA.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden den enkelte behandling med JEVTANA, vil der blive taget blodprøver for at sikre, at du

har nok blodlegemer og tilstrækkelig lever- og nyrefunktion til at modtage JEVTANA.

Fortæl straks din læge hvis:

du har feber. Under behandlingen med JEVTANA er det sandsynligt, at det antal hvide

blodlegemer, som du har i kroppen, reduceres. Din læge vil holde øje med dit blod og din

generelle tilstand for tegn på infektioner. Lægen vil eventuelt give dig anden medicin for at

opretholde antallet af blodlegemer. Personer med et lavt antal blodlegemer kan udvikle

livstruende infektioner. Det tidligste tegn på infektion kan være feber, så hvis du får feber, skal

du straks fortælle det til din læge.

du nogensinde har haft allergier. Der kan opstå alvorlige allergiske reaktioner under

behandling med JEVTANA.

du har alvorlig eller langvarig diarré, du føler dig syg (kvalme), eller du er syg (opkastning).

Alle disse hændelser kan forårsage svær dehydrering (væsketab). Din læge kan være nødt til at

behandle dig for dehydrering (væsketab).

du oplever følelsesløshed, prikken eller en brændende eller nedsat følelse i hænder eller

fødder.

du har blødningsproblemer fra tarmen eller har ændringer i farven på din afføring eller har

mavesmerter. Hvis blødningen eller smerten er alvorlig, vil lægen stoppe behandlingen med

JEVTANA. Dette skyldes, at JEVTANA kan øge risikoen for blødning eller for at udvikle

huller på tarmen.

du har nyreproblemer.

der opstår problemer med leveren under behandlingen.

hvis du oplever et betydeligt fald eller en betydelig stigning i din daglige mængde urin.

du har blod i din urin.

Hvis en af ovenstående gælder for dig, skal du straks underrette din læge. Din læge vil muligvis

reducere din JEVTANA-dosis eller indstille behandlingen.

Brug af anden medicin sammen med JEVTANA

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller

har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks.

naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Det skyldes, at visse lægemidler kan påvirke den

måde, JEVTANA virker på, eller JEVTANA kan påvirke, hvordan andre lægemidler virker. Disse

lægemidler omfatter følgende:

ketoconazol, rifampicin (mod infektioner);

carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin (mod krampeanfald);

perikon (

Hypericum perforatum)

(et naturlægemiddel mod depression og andre lidelser);

statiner (såsom simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin eller pravastatin) (til at nedsætte

kolesterol i blodet);

valsartan (mod forhøjet blodtryk);

repaglinid (mod sukkersyge (diabetes)).

Tal med din læge, inden du bliver vaccineret, mens du får JEVTANA.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Gravide kvinder og kvinder i den fødedygtige alder, som ikke bruger prævention, må ikke

få JEVTANA.

JEVTANA må ikke bruges under amning.

Brug kondom, når du dyrker sex, hvis din partner er eller kan blive gravid. Der kan være JEVTANA

i din sæd, og det kan påvirke fosteret. Det tilrådes, at du ikke gør en kvinde gravid under og op til 6

måneder efter behandlingen, og at du søger råd om opbevaring af sæd inden behandlingen, fordi

JEVTANA kan påvirke mænds frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt eller svimmel, når du tager denne medicin. Hvis det sker, må du ikke køre bil

eller andet motorkøretøj eller betjene værktøjer eller maskiner, før du har det bedre.

JEVTANA indeholder ethanol (alkohol)

Denne medicin indeholder 15 % v/v ethanol (alkohol), hvilket svarer til 14 ml øl eller 6 ml vin.

Denne medicin kan være skadelig for alkoholikere.

Der skal tages hensyn hertil, hvis du er i en højrisikogruppe f.eks. har en leversygdom eller epilepsi.

3.

Sådan får du JEVTANA

Brugsanvisning

Du vil få anti-allergisk medicin, inden du får JEVTANA, for at mindske risikoen for allergiske

reaktioner.

Du vil få JEVTANA af en læge eller sygeplejerske.

JEVTANA skal klargøres (fortyndes), inden det kan indgives. Indlægssedlen indeholder

praktiske oplysninger om håndtering og indgivelse af JEVTANA for læger, sygeplejersker og

farmaceuter (apoteket).

JEVTANA gives med drop (infusion) ind i en af dine vener (intravenøs brug) på hospitalet i

ca. en time.

I forbindelse med din behandling vil du også få kortikosteroid-medicin (prednison eller

prednisolon) peroralt hver dag.

Dosis og hyppighed af medicin

Den normale dosis afhænger af din krops overfladeareal. Din læge vil beregne din krops

overfladeareal i kvadratmeter (m²) og vil beslutte, hvilken dosis du skal have.

Du vil sædvanligvis få en infusion hver 3. uge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Din

læge vil tale med dig om dem og forklare de potentielle risici og fordele ved behandlingen.

Søg straks læge, hvis du bemærker nogen af følgende bivirkninger:

feber (høj temperatur). Dette er meget almindeligt (kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter).

stort tab af kropsvæsker (dehydrering). Dette er almindeligt (kan påvirke op til 1 ud

af 10 patienter). Dette kan ske, hvis du har svær eller langvarig diarré eller feber, eller hvis du

kaster op.

alvorlige mavesmerter eller mavesmerter, der ikke går over. Dette kan forekomme, hvis du har

hul i mavesækken, på spiserøret eller tarmen (gastrointestinal perforation). Dette kan medføre

døden.

Hvis en af ovenstående gælder for dig, skal du straks underrette din læge.

Andre bivirkninger inkluderer:

Meget almindeligt

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 patienter):

fald i antallet af røde (anæmi) eller hvide blodlegemer (der er vigtige ved bekæmpelse af

infektion)

fald i antal blodplader, (der resulterer i en øget blødningsrisiko)

appetitløshed (anoreksi)

ændringer i smagssansen

stakåndethed

hoste

mavebesvær, inklusive at føle sig syg (kvalme), opkastning, diarré eller forstoppelse

mavesmerter

hårtab på kort sigt (i det fleste tilfælde vender almindelig hårvækst tilbage)

rygsmerter

ledsmerter

blod i urinen

træthed, mathed eller mangel på energi.

Almindeligt

(kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

urinvejsinfektion

mangel på hvide blodlegemer forbundet med feber og infektion

følelsesløshed, prikkende eller brændende fornemmelse eller nedsat følelse i hænder og fødder

svimmelhed

hovedpine

fald eller stigning i blodtryk

ubehagelig fornemmelse i maven, halsbrand eller ræben

mavesmerter

hæmorider

muskelkramper

smertefuld eller hyppig vandladning

urininkontinens

nyresygdom eller -problemer

sår i munden eller på læberne

infektioner eller risiko for infektioner

højt blodsukker

lavt blodkalium

sindsforvirring

ængstelse

unormal fornemmelse eller følelsestab eller smerter i hænder og fødder

ringen for øret

problemer med balancen

hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag

blodprop i benet

følelse af varme eller blussende hud

smerter i munden eller halsen

rektal blødning

hudrødmen

smerter eller ubehag i muskler

hævelse i fødder eller ben

kuldegysninger.

Ikke almindeligt

(kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

Blærebetændelse, som kan forekomme, når din blære tidligere har været udsat for

strålebehandling (cystitis, som skyldes

radiation recall

fænomen).

Frekvens ikke kendt

(kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

interstitiel lungesygdom (betændelse i lungerne der forårsager hoste og åndedrætsbesvær).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der er anført på yderemballagen og på

hætteglassets etiket efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Må ikke opbevares i køleskab.

Information om opbevaring og om, hvor lang tid JEVTANA kan bruges, når det er blevet fortyndet

og klar til brug, er beskrevet i afsnittet "PRAKTISKE OPLYSNINGER TIL LÆGER OG

SUNDHEDSPERSONALE OM KLARGØRING OG HÅNDTERING AF JEVTANA".

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

JEVTANA indeholder:

Aktiv stof: cabazitaxel. En ml koncentrat indeholder 40 mg cabazitaxel. Hvert hætteglas med

koncentrat indeholder 60 mg cabazitaxel.

Øvrige indholdsstoffer: polysorbat 80 og citronsyre i koncentratet samt ethanol 96 % og vand til

injektionsvæsker i solvensen (se punkt 2 ”JEVTANA indeholder alkohol”).

Bemærk: Både hætteglasset med JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrat (påfyldningsvolumen: 73,2 mg

cabazitaxel/1,83 ml) og hætteglasset med solvens (påfyldningsvolumen: 5,67 ml) indeholder et

overskud for at kompensere for væsketab under blanding. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med

HELE

indholdet af det medfølgende hætteglas med solvens fremstår en opløsning

indeholdende 10 mg cabazitaxel per ml.

Udseende og pakningsstørrelser

JEVTANA er et koncentrat til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er en klar gul til brun-gul olieagtig opløsning.

Solvensen er en klar og farveløs opløsning.

En pakke JEVTANA indeholder:

Et engangshætteglas med 1,5 ml (nominelt volumen) koncentrat i et gennemsigtigt hætteglas,

der er lukket med en grå gummiprop af chlorbutyl og forseglet med en aluminiumshætte, der

er dækket af en lysegrøn flip-off hætte af plastik.

Et engangshætteglas med 4,5 ml (nominelt volumen) solvens i et gennemsigtigt hætteglas,

der er lukket med en grå gummiprop af chlorbutyl og forseglet med en guldfarvet

aluminiumshætte, der er dækket af en farveløs flip-off hætte af plastik.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Frankrig

Fremstiller

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.p.A.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: +39.800.536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændretjuli 2019

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

PRAKTISKE OPLYSNINGER FOR LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE

OM KLARGØRING, ADMINISTRATION OG HÅNDTERING AF JEVTANA 60 mg

KONCENTRAT OG SOLVENS TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING

Disse oplysninger supplerer pkt. 3 og 5 for brugeren.

Det er vigtigt, at du læser hele indholdet af denne procedure, inden du klargør infusionsvæsken.

Uforligeligheder

Denne medicin må ikke blandes med anden medicin ud over dem, som anvendes til fortynding.

Holdbarhed og særlige forholdsregler for opbevaring

For pakken med JEVTANA 60 mg koncentrat og solvens

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Efter åbning

Hætteglassene med koncentrat og solvens skal anvendes med det samme. Hvis de ikke anvendes

med det samme, vil brugeren være ansvarlig for, hvor længe og hvordan de opbevares for at kunne

anvendes. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal totrins-fortyndingsprocessen finde sted under

kontrollerede og aseptiske forhold (se nedenfor under "Forholdsregler under klargøring og

administration").

Efter den indledende fortynding

af JEVTANA 60 mg koncentrat med

hele

indholdet af

hætteglasset med solvens er der påvist kemisk og fysisk stabilitet under brug i 1 time ved

stuetemperatur.

Efter endelig fortynding i infusionsposen/glasset

Kemisk og fysisk stabilitet af infusionsvæsken er blevet påvist i 8 timer ved stuetemperatur (15 ºC –

30 ºC) inklusive infusionstiden på 1 time og i 48 timer ved opbevaring i køleskab inklusive

infusionstiden på 1 time.

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal infusionsvæsken anvendes med det samme. Hvis den ikke

anvendes med det samme, er brugeren ansvarlig for holdbarheden og for de forhold, som den

opbevares under, hvilket normalt ikke vil være mere end 24 timer ved 2 °C-8 °C, medmindre

fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Forholdsregler ved klargøring og indgivelse

Som med ethvert andet antineoplastisk middel skal der udvises forsigtighed ved håndtering og

klargøring af JEVTANA-opløsninger, idet der tages hensyn til brugen af indkapslings-

anordninger, personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. handsker) og klargøringsprocedurer.

Hvis JEVTANA på noget tidspunkt under håndteringen kommer i kontakt med huden, skal den

straks vaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis det skulle komme i kontakt med slimhinderne, skal

der straks skylles grundigt med vand.

JEVTANA må kun klargøres og indgives af personale, som er uddannet i håndtering af

cytotoksiske midler. Gravide medarbejdere må ikke håndtere det.

Fortynd altid koncentratet til infusionsvæske, opløsning, med

hele

indholdet af det medfølgende

hætteglas med solvens, inden det føjes til en infusionsvæske.

Klargøringstrin

Læs

HELE

dette afsnit grundigt inden blanding og fortynding. JEVTANA kræver

TO

fortyndinger

inden administration. Følg nedenstående instruktioner for præparation.

Bemærk: Både hætteglasset med JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrat (påfyldningsvolumen: 73,2 mg

cabazitaxel/1,83 ml) og hætteglasset med solvens (påfyldningsvolumen: 5,67 ml) indeholder et

overskud for at kompensere for væsketab under præparation. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med

HELE

indholdet af det medfølgende hætteglas med solvens, fremstår en opløsning

indeholdende 10 mg cabazitaxel per ml.

Følgende totrins-fortyndingsproces skal udføres på aseptisk vis med henblik på at klargøre

infusionsvæsken.

Trin

1: Indledende fortynding af koncentrat til infusionsvæske, opløsning med den

medfølgende solvens.

Trin

1.1

Inspicer hætteglasset med koncentrat og den

medfølgende solvens. Koncentratopløsningen

og solvensen skal være klar.

Trin

1.2

Brug en sprøjte med påsat kanyle til aseptisk

at trække

hele

indholdet ud af det

medfølgende hætteglas med solvens ved at

vende det delvist på hovedet.

Hætteglas

med solvens

Hætteglas med

koncentrat

Hætteglas

med solvens

Trin

1.3

Injicer

hele

indholdet ned i hætteglasset med

koncentrat.

Kanylen rettes mod indersiden af hætteglasset

med koncentratopløsning og injiceres langsomt

for så vidt muligt at undgå skumdannelse.

Efter rekonstitution indeholder opløsningen

10 mg cabazitaxel per ml.

Trin

1.4

Fjern sprøjten og kanylen og bland manuelt og

forsigtigt ved at vende hætteglasset gentagne

gange, indtil der fås en klar og homogen

opløsning. Det kan tage ca. 45 sekunder.

Trin

1.5

Lad denne opløsning stå i ca. 5 minutter og

kontrollér derpå, at opløsningen er klar og

homogen.

Det er helt almindeligt, at der stadig er skum

efter dette tidsrum.

Denne blanding af koncentrat og solvens indeholder 10 mg/ml cabazitaxel (ekstraherbart volumen på

mindst 6 ml). Den skal straks fortyndes (inden for 1 time) som beskrevet i Trin 2.

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas af koncentrat + solvens blandingen for at

administrere den ordinerede dosis.

Hætteglas

med solvens

Koncentrat +

solvens-blanding

mg/ml

Koncentrat +

solvens- blanding

mg/ml

Koncentrat +

solvens-blanding

mg/ml

Trin

2: Anden (afsluttende) fortynding. Fremstilling af infusionsvæske

Trin

2.1

Det nødvendige volumen af koncentrat +

solvens-blanding (10 mg cabazitaxel per ml)

udtrækkes aseptisk med en gradueret sprøjte

med påsat kanyle. Som eksempel vil en dosis på

45 mg JEVTANA kræve 4,5 ml af koncentrat +

solvens-blandingen, fremstillet som beskrevet i

Trin 1.

Da der stadig kan sidde skum på hætteglassets

inderside, efter at blandingen er klargjort i

Trin 1, er det bedst at placere kanylen i midten,

når blandingen ekstraheres.

Trin

2.2

Injicer blandingen i en steril PVC-fri

infusionsbeholder med enten 5 % glucose-

eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvæske. Koncentrationen af

infusionsvæsken skal være mellem 0,10 mg/ml

og 0,26 mg/ml.

Trin

2.3

Træk kanylen ud, og bland indholdet i

infusionsposen eller -flasken manuelt med en

vippende bevægelse.

Nødvendigt volumen

af koncentrat +

solvens-blanding.

5 % glucose- eller

natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvæske,

opløsning.

Koncentrat +

solvens-blanding

mg/ml

Trin

2.4

Som alle parenterale produkter skal den

færdigblandede infusionsvæske undersøges

visuelt inden brug. Da infusionsvæsken er

overmættet, kan den udkrystallisere med tiden. I

dette tilfælde må infusionsvæsken ikke

anvendes, men skal kasseres.

Infusionsvæsken skal anvendes med det samme. Holdbarheden kan imidlertid være længere under

de særlige forhold, der er nævnt ovenfor i afsnittet

Holdbarhed og særlige forholdsregler for

opbevaring.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer

Administration

JEVTANA indgives som en 1-times infusion.

Et inline-filter med 0,22 mikrometer nominel porestørrelse (også betegnet som 0,2 mikrometer)

anbefales under indgiften.

PVC-infusionsbeholdere eller infusionssæt i polyurethan må ikke anvendes til klargøring

og indgivelse af infusionsvæsken.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

JEVTANA 60 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml koncentrat indeholder 40 mg cabazitaxel.

Hvert 1,5 ml (nominelt volumen) hætteglas med koncentrat indeholder 60 mg cabazitaxel.

Efter første fortynding med hele solvensopløsningen indeholder hver ml opløsning 10 mg

cabazitaxel.

Bemærk: Både hætteglasset med JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrat (påfyldningsvolumen: 73,2 mg

cabazitaxel/1,83 ml) og hætteglasset med solvens (påfyldningsvolumen: 5,67 ml) indeholder et

overskud for at kompensere for væsketab under præparation. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med

HELE

indholdet af det medfølgende hætteglas med solvens fremstår en opløsning

indeholdende 10 mg cabazitaxel per ml.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas med solvens indeholder 573,3 mg ethanol 96 %.

Alle hjælpestoffer er anført i pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning (sterilt koncentrat).

Koncentratet er en klar gul til brun-gul olieagtig opløsning.

Solvensen er en klar og farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

JEVTANA i kombination med prednison eller prednisolon er indiceret til behandling af voksne

patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der tidligere er blevet behandlet med

et regime indeholdende docetaxel (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Brugen af JEVTANA skal begrænses til sygehusafdelinger, der er specialiseret i administration af

cytotoksiske stoffer, og det må kun administreres under supervision af en læge med erfaring i

kemoterapi mod cancer. Faciliteter og udstyr til behandling af alvorlige allergiske reaktioner såsom

hypotension og bronkospasme skal være til rådighed (se pkt. 4.4).

Præmedicinering

Det anbefalede præmedicineringsregime skal gives mindst 30 minutter før hver administration af

JEVTANA med følgende intravenøse lægemidler for at mindske risikoen for og sværheden af

overfølsomhed:

antihistamin (dexchlorpheniramin 5 mg eller diphenhydramin 25 mg eller tilsvarende)

kortikosteroid (dexamethason 8 mg eller tilsvarende) og

-antagonist (ranitidin eller tilsvarende) (se pkt. 4.4).

Antiemetisk profylakse anbefales og kan gives oralt eller intravenøst efter behov.

Under behandlingen skal det sikres, at patienten hydreres tilstrækkeligt for at forebygge

komplikationer, såsom nyresvigt.

Dosering

Den anbefalede dosis af JEVTANA er 25 mg/m

administreret som 1 times intravenøs infusion

hver 3. uge i kombination med oral administration af prednison eller prednisolon 10 mg dagligt

under hele behandlingen.

Dosisjusteringer

Der bør foretages dosisændringer, hvis patienterne oplever følgende bivirkninger (grader

refererer til fælles terminologiske kriterier for bivirkninger [CTCAE v4.0]):

Tabel 1 - Anbefalede dosisændringer som følge af bivirkninger hos patienter, som behandles med

cabazitaxel

Bivirkninger

Dosisændring

Langvarig grad ≥ 3 neutropeni (længere end

1 uge) på trods af passende behandling,

inklusive G-CSF

Udsæt behandlingen, indtil neutrofiltallet er

> 1.500

celler/mm

, reducer derpå dosis af

cabazitaxel

fra 25 mg/m

til 20 mg/m

Febril neutropeni eller neutropenisk infektion

Udsæt behandlingen indtil bedring eller ophør

og indtil neutrofiltallet er >1.500 celler/mm

Reducer derpå dosis af cabazitaxel fra

25 mg/m

til 20 mg/m

Grad ≥3 diarré eller vedvarende diarré

på trods af hensigtsmæssig medicinering,

inklusive væske og elektrolyterstatning

Udsæt behandlingen indtil bedring eller ophør

og reducer derpå dosis af cabazitaxel fra

25 mg/m

til 20 mg/m

Grad >2 perifer neuropati

Udsæt behandling indtil der ses bedring,

reducér derefter dosis af cabazitaxel fra

25 mg/m

til 20 mg/m

Hvis patienten fortsat oplever nogen af disse reaktioner ved 20 mg/m

, bør yderligere

dosisreduktion til 15 mg/m

eller seponering af JEVTANA overvejes. Data for patienter, der

får en dosis under 20 mg/m

, er begrænsede.

Særlige populationer

Patienter med nedsat leverfunktion

Cabazitaxel metaboliseres i udtalt grad i leveren. Patienter med let nedsat leverfunktion (total-

bilirubin >1 til ≤1,5 x øvre normalgrænse (ULN) eller ASAT > 1,5 x ULN) skal have reduceret

dosis af cabazitaxel til 20 mg/m

. Administration af cabazitaxel til patienter med let nedsat

leverfunktion skal foretages med forsigtighed og under tæt monitorering af sikkerheden.

Hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (total-bilirubin >1,5 til ≤3,0 x ULN) var den

maksimale tolererede dosis (MTD) 15 mg/m

. Hvis behandling af patienter med moderat nedsat

leverfunktion planlægges, bør dosis af cabazitaxel ikke overstige 15 mg/m

. Der findes dog kun

begrænsede data om effekten ved denne dosis.

Cabazitaxel bør ikke gives til patienter med svært nedsat leverfunktion (total-bilirubin >3 x ULN)

(se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Cabazitaxels udskillelse gennem nyrerne er minimal. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter

med nedsat nyrefunktion, der ikke kræver hæmodialyse. Patienter med nyresygdom i terminalstadie

(kreatinin clearance (CL

)< 15 ml/min/1.73 m

) skal på baggrund af deres tilstand og de

begrænsede tilgængelige data behandles med forsigtighed og monitoreres omhyggeligt under

behandlingen (se pkt. 4.4 og 5.2).

Ældre

Der anbefales ingen specifikke dosisjusteringer for anvendelse af cabazitaxel hos ældre patienter

(se også pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Samtidig anvendelse af andre lægemidler

Samtidig behandling med lægemidler, der er potente induktorer eller potente hæmmere af CYP3A,

bør undgås (se pkt. 4.4 og 4.5). Såfremt patienter har behov for samtidig administration af en potent

CYP3A-hæmmer, skal 25 % reduktion af cabazitaxeldosis overvejes (se pkt. 4.4 og 4.5).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant anvendelse af JEVTANA i den pædiatriske population.

JEVTANAs sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data (se pkt. 5.1).

Administration

For instruktioner i klargøring og administration af præparatet se pkt. 6.6

Brug ikke PVC infusionsbeholdere og infusionssæt i polyurethan.

JEVTANA må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for cabazitaxel, andre taxaner, polysorbat 80, eller et af de øvrige

hjælpestoffer anført i pkt. 6.1.

Neutrofiltal på under 1.500/mm

Svært nedsat leverfunktion (total-bilirubin >3 x ULN).

Samtidig vaccination med vaccine mod gul feber (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forholdsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

Alle patienter skal præmedicineres, inden infusionen af cabazitaxel påbegyndes (se pkt. 4.2).

Patienter skal observeres nøje for overfølsomhedsreaktioner, især under første og anden infusion.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme inden for nogle få minutter efter, at infusionen af

cabazitaxel er påbegyndt, så faciliteter og udstyr til behandling af hypotension og bronkospasme

bør være tilgængelige. Svære reaktioner kan forekomme og kan omfatte generaliseret

udslæt/erytem, hypotension og bronkospasme. I tilfælde af svære overfølsomhedsreaktioner skal

cabazitaxel seponeres med det samme, og der skal gives passende behandling. Hos patienter med

overfølsomhedsreaktioner skal behandling med JEVTANA seponeres (se pkt. 4.3).

Knoglemarvsdepression

Knoglemarvsdepression manifesteret som neutropeni, anæmi, trombocytopeni eller pancytopeni

kan forekomme (se ”Risiko for neutropeni” og ”Anæmi” i pkt. 4.4 nedenfor).

Risiko for neutropeni

Patienter behandlet med cabazitaxel kan modtage profylaktisk G-CSF i henhold til retningslinjerne

fra American Society of Clinical Oncology (ASCO) og/eller gældende lokale retningslinjer for at

mindske risikoen for, eller håndtere neutropenikomplikationer (febril neutropeni, langvarig

neutropeni eller neutropenisk infektion). Primær profylakse med G-CSF bør overvejes hos høj-risiko

patienter (alder > 65 år, dårlig performance status, tidligere episoder med febril neutropeni,

omfattende tidligere strålefelter, dårlig ernæringsstatus eller andre alvorlige komorbiditeter), der gør

dem modtagelige for komplikationer ved langvarig neutropeni. Brugen af G-CSF er blevet påvist at

begrænse forekomsten og sværhedsgraden af neutropeni.

Neutropeni er den mest almindelige bivirkning forårsaget af cabazitaxel (se pkt. 4.8). Det er

essentielt at monitorere det fulde blodbillede ugentligt i serie 1 og inden hver enkelt efterfølgende

behandlingsserie, så dosis kan justeres om nødvendigt. Dosis bør reduceres i tilfælde af febril

neutropeni eller langvarig neutropeni trods passende behandling (se pkt. 4.2).

Patienter bør kun genbehandles, når neutrofiltallet vender tilbage til et niveau ≥1.500/mm

pkt. 4.3).

Gastrointestinale lidelser

Symptomer såsom abdominal smerte og ømhed, feber, vedvarende forstoppelse og diarré med eller

uden neutropeni kan være tidlige manifestationer på alvorlig gastrointestinal toksicitet og bør

evalueres og behandles omgående. Udsættelse eller afbrydelse af behandling med cabazitaxel kan

være nødvendig.

Risiko for kvalme, opkastning, diarré og dehydrering

Hvis patienter oplever diarré efter administration af cabazitaxel, kan de behandles med almindeligt

anvendt medicin mod diarré. Der skal træffes foranstaltninger for at rehydrere patienterne. Diarré

kan forekomme hyppigere hos patienter, der tidligere har modtaget bestråling af bug- og

bækkenhulerne. Dehydrering er mere almindelig hos patienter i alderen 65 år og derover. Der bør

træffes passende foranstaltninger for at rehydrere patienterne og monitorere og korrigere

elektrolytniveauerne i serum, særligt kalium. Udsættelse af behandlingen eller dosisreduktion kan

være nødvendig ved diarré af grad ≥3 (se pkt. 4.2). Hvis patienter oplever kvalme eller opkastning,

kan de behandles med almindeligt anvendte antiemetika.

Risiko for alvorlige gastrointestinale bivirkninger

Gastrointestinal (GI) blødning og perforation, ileus, colitis, inklusive dødelige tilfælde, er rapporteret

hos patienter behandlet med cabazitaxel (se pkt. 4.8). Der bør udvises forsigtighed ved behandling af

patienter, der især har risiko for at udvikle gastrointestinale komplikationer: neutropene patienter,

ældre, samtidig brug af NSAID, trombocythæmmer eller antikoagulans, samt patienter, der tidligere

har fået strålebehandling af bækkenet eller har haft gastrointestinal sygdom, såsom ulceration og GI-

blødning.

Perifer neuropati

Der er observeret tilfælde af perifer neuropati, perifer sensorisk neuropati (f.eks. paræstesier og

dysæstesier) og perifer motorisk neuropati hos patienter, der behandles med cabazitaxel. Hvis der

under behandling med cabazitaxel opstår symptomer på neuropati så som smerte, brændende

fornemmelse, snurren, følelsesløshed eller svaghed, bør patienterne rådgives om at informere deres

læge, før behandlingen fortsættes. Læger skal vurdere tilstedeværelse eller forværring af neuropati

før hver behandling. Behandling bør udskydes, indtil symptomerne bedres. Dosis af cabazitaxel bør

reduceres fra 25 mg/m

til 20 mg/m

ved persisterende grad >2 perifer neuropati (se pkt. 4.2).

Anæmi

Anæmi er observeret hos patienter, der behandles med cabazitaxel (se pkt 4.8). Hæmoglobin og

hæmatokrit skal kontrolleres før behandling med cabazitaxel og hvis patienter udviser tegn eller

symptomer på anæmi eller blodmangel. Der anbefales forsigtighed hos patienter med hæmoglobin

<10 g/dl, og der bør tages passende forholdsregler efter den kliniske indikation.

Risiko for nyresvigt

Nyresygdomme er blevet rapporteret i forbindelse med sepsis, svær dehydrering på grund af diarré,

opkastning og obstruktiv uropati. Nyresvigt, inklusiv tilfælde med dødeligt udfald, er blevet

observeret. Der bør træffes passende foranstaltninger for at identificere årsagen og behandle

patienterne intensivt, hvis dette forekommer.

Der skal sørges for tilstrækkelig hydrering under hele behandlingen med cabazitaxel. Patienten skal

anmodes om straks at rapportere signifikante ændringer i den daglige vandladningsmængde.

Serumkreatinin skal måles før behandlingsstart (

baseline

), i forbindelse med hver blodtælling, og når

som helst patienten rapporterer en ændring i vandladningsmængden. Cabazitaxel skal seponeres ved

enhver forværring af nyrefunktion til nyresvigt ≥ grad 3 CTCAE v4.0.

Respiratoriske sygdomme

Interstitiel pneumoni/pneumonitis og interstitiel lungesygdom er rapporteret og kan være forbundet

med dødeligt udfald (se pkt. 4.8).

Hvis nye eller forværrede lungesymptomer opstår, skal patienter overvåges nøje, undersøges straks,

og behandles på passende vis. Afbrydelse af behandling med cabazitaxel anbefales, indtil diagnosen

foreligger. Tidlig understøttende behandling kan hjælpe til med at forbedre tilstanden. Fordelen ved

at genoptage behandling med cabazitaxel skal overvejes nøje.

Risiko for hjertearytmi

Der er indberettet tilfælde af hjertearytmi, oftest takykardi og atrieflimren (se pkt. 4.8).

Ældre

Ældre personer (≥65 år) kan være mere tilbøjelige til at opleve bestemte bivirkninger,

herunder neutropeni og febril neutropeni (se pkt. 4.8).

Patienter med nedsat leverfunktion

Behandling med JEVTANA er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion (total-

bilirubin >3 x ULN) (se pkt. 4.3 og 5.2).

Dosis skal reduceres hos patienter med let nedsat leverfunktion (total-bilirubin >1 til ≤1,5 x ULN

eller ASAT > 1,5 x ULN) (se pkt 4.2 og 5.2).

Interaktioner

Samtidig administration af potente CYP3A-hæmmere bør undgås, da de kan øge

plasmakoncentrationen af cabazitaxel (se pkt. 4.2 og 4.5). Hvis samtidig administration af en

potent CYP3A-hæmmer ikke kan undgås, skal patienten observeres nøje for cabazitaxeltoksicitet

og reduktion af cabazitaxeldosis bør overvejes (se pkt. 4.4 og 4.5).

Samtidig administration med potente CYP3A-induktorer bør undgås, da de kan reducere

plasmakoncentrationen af cabazitaxel (se pkt. 4.2 og 4.5).

Hjælpestoffer

Et hætteglas med solvens indeholder 573,3 mg ethanol 96 %, svarende til 14 ml øl eller 6 ml

vin. Skadelig for alkoholikere.

Der bør tages hensyn hertil i højrisikogrupper, såsom patienter med leversygdom eller epilepsi.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro

studier har vist, at cabazitaxel hovedsageligt metaboliseres via CYP3A (80-90 %) (se

pkt. 5.2).

CYP3A-inhibitorer

Gentagen administration af ketoconazol (400 mg én gang daglig), en potent CYP3A-hæmmer,

resulterede i et fald i cabazitaxel-clearance på 20 % svarende til 25 % stigning i AUC. Derfor skal

samtidig administration af potente CYP3A-hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol,

clarithromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin, voriconazol)

undgås, da en stigning i plasmakoncentrationen af cabazitaxel kan forekomme. Samtidig indgift af

potente CYP3A-hæmmere bør således undgås (se pkt. 4.2 og 4.4).

Samtidig administration af aprepitant, en moderat CYP3A-hæmmer, havde ingen effekt på

cabazitaxel clearance.

CYP3A-induktorer

Gentagen administration af rifampin (600 mg én gang daglig), en potent CYP3A-induktor,

resulterede i 21 % stigning i cabazitaxel-clearance svarende til et fald i AUC på 17 %. Derfor

skal samtidig indgift af potente CYP3A-induktorer (f.eks. phenytoin, carbamazepin, rifampin,

rifabutin, rifapentin, phenobarbital) undgås, da et fald i plasmakoncentrationen af cabazitaxel

kan forekomme (se pkt. 4.2 og 4.4). Patienter skal desuden undgå at indtage perikon.

OATP1B1

Det er vist

in vitro

, at cabazitaxel hæmmer det organisk anion-transporterende polypeptid OATP1B1.

Der er en potentiel risiko for interaktion med OATP1B1-substrater (f.eks. statiner, valsartan,

repaglinid), især under infusionen (1 time) og i op til 20 minutter efter infusionens afslutning. Det

anbefales, at OATP1B1-substrater ikke administreres i tidsrummet fra 12 timer før infusionen til

mindst 3 timer efter infusionens afslutning.

Vaccinationer

Administration af levende, eller levende svækkede vacciner hos patienter, der er

immunkompromitteret af kemoterapeutiske midler, kan resultere i alvorlige eller dødelige

infektioner. Vaccination med en levende, svækket vaccine bør undgås hos patienter, der er i

behandling med cabazitaxel. Døde eller inaktiverede vacciner kan administreres; dog kan respons

på disse vacciner være formindsket.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra brug af cabazitaxel hos gravide kvinder. Dyrestudier har vist

reproduktionstoksicitet ved toksiske doser hos mater (se pkt. 5.3), og at cabazitaxel krydser

placentabarrieren (se pkt. 5.3). Som andre cytotoksiske lægemidler kan cabazitaxel skade fosteret

hos eksponerede gravide kvinder.

Cabazitaxel anbefales ikke under graviditet og hos fødedygtige kvinder, som ikke bruger

prævention.

Amning

Foreliggende farmakokinetiske data hos dyr har vist udskillelse af cabazitaxel og dets metabolitter i

mælk (se pkt. 5.3). Det kan ikke udelukkes, at det ammende barn vil være udsat for risiko.

Cabazitaxel bør ikke bruges under amning.

Fertilitet

Dyrestudier har vist, at cabazitaxel påvirkede det reproduktive system hos hanrotter og -hunde,

uden at det havde nogen indvirkning på fertiliteten (se pkt. 5.3). I betragtning af taxanernes

farmakologiske aktivitet, deres genotoksiske potentiale og indvirkningen af flere forbindelser i

denne klasse på fertiliteten i dyrestudier, kunne indvirkning på fertiliteten hos mænd dog ikke

udelukkes.

På grund af den potentielle indvirkning på mandlige gameter og på potentiel eksponering via

seminalvæske anbefales det, at mænd, som behandles med cabazitaxel, bruger effektiv

prævention under hele behandlingen og fortsætter hermed i 6 måneder efter den sidste dosis

cabazitaxel. På grund af potentiel eksponering via seminalvæsken skal mænd, som behandles

med cabazitaxel, i hele behandlingsperioden undgå, at andre kommer i kontakt med ejakulatet.

Mænd, som behandles med cabazitaxel, anbefales at søge råd om, hvordan sperma kan

konserveres inden behandlingen.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Cabazitaxel kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, da det kan forårsage

træthed og svimmelhed. Patienter rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis

de oplever disse bivirkninger under behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Resumé af bivirkningsprofilen

Sikkerheden ved JEVTANA i kombination med prednison eller prednisolon blev evalueret hos

371 patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der blev behandlet med

25 mg/m

cabazitaxel en gang hver tredje uge i et randomiseret, åbent, kontrolleret fase III-studie.

Den mediane behandlingsvarighed var 6 serier cabazitaxel.

De hyppigst forekommende (≥ 10 %) bivirkninger i alle grader var anæmi (97,3 %), leukopeni

(95,6 %), neutropeni (93,5 %), trombocytopeni (47,4 %) og diarré (46,6 %). De mest almindeligt

forekommende (≥ 5 %) grad ≥3 bivirkninger i cabazitaxel-gruppen var neutropeni (81,7 %),

leukopeni (68,2 %), anæmi (10,5 %), febril neutropeni (7,5 %), diarré 6,2 %).

Behandlingsafbrydelse på grund af bivirkninger forekom hos 68 patienter (18,3 %), som

modtog cabazitaxel. Den bivirkning, som hyppigst medførte seponering af cabazitaxel, var

neutropeni.

Tabel over bivirkninger:

Bivirkninger er angivet i tabel 2 i henhold til MedDRA-systemorganklasse og hyppighedskategorier.

Inden for hver kategori, er bivirkningerne listet efter aftagende alvorlighed. Intensiteten af

bivirkninger klassificeres i henhold til CTCAE v4.0 (grad ≥3 = G≥3). Hyppigheder er baseret på alle

grader og defineres som: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10); ualmindelig

(≥1/1,000 til <1/100); sjælden (≥1/10,000 til <1/1,000); meget sjælden (<1/10,000); ukendt (kan ikke

estimeres ud fra de tilgængelige data).

Tabel 2: Rapporterede bivirkninger og hæmatologiske abnormiteter med cabazitaxel i kombination

med prednison eller prednisolon i TROPIC studiet (n=371)

MedDRA-

systemorganklasser

Bivirkning

Alle grader

n (%)

Grad>3

n (%)

Meget almindelig

Almindelig

Infektioner og

parasitære sygdomme

Septisk shock

4 (1,1)

4 (1,1)

Sepsis

4 (1,1)

4 (1,1)

Cellulitis

6 (1,6)

2 (0,5)

Urinvejsinfektion

27 (7,3)

4 (1,1)

Influenza

11 (3)

Cystitis

10 (2,7)

1 (0,3)

Infektion i de øvre

luftveje

10 (2,7)

Herpes zoster

5 (1,3)

Candidiasis

4 (1,1)

Blod og lymfesystem

Neutropeni

347 (93,5)

303 (81,7)

Anæmi

361 (97,3)

39 (10,5)

Leukopeni

355 (95,7)

253 (68,2)

Trombocytopeni

176 (47,4)

15 (4)

Febril neutropeni

28 (7,5)

28 (7,5)

Immunsystemet

Hypersensitivitet

5 (1,3)

Metabolisme og

ernæring

Anoreksi

59 (15,9)

3 (0,8)

Dehydrering

18 (4,9)

8 (2,2)

Hyperglykæmi

4 (1,1)

3 (0,8)

Hypokaliæmi

4 (1,1)

2 (0,5)

Psykiske forstyrrelser

Angst

11 (3)

Konfusion

5 (1,3)

Nervesystemet

Dysgeusi

41 (11,1)

Perifer neuropati

30 (8,1)

2 (0,5)

Perifer sensorisk

neuropati

20 (5,4)

1 (0,3)

Svimmelhed

30 (8,1)

Hovedpine

28 (7,5)

Paræstesi

17 (4,6)

Letargi

5 (1,3)

1 (0,3)

Hypoæstesi

5 (1,3)

Ischias

4 (1,1)

1 (0,3)

Øjne

Conjunctivitis

5 (1,3)

Øget tåreflod

5 (1,3)

Øre og labyrint

Tinnitus

5 (1,3)

Vertigo

5 (1,3)

Hjerte*

Atrieflimren

4 (1,1)

2 (0,5)

Takykardi

6 (1,6)

Vaskulære sygdomme

Hypotension

20 (5,4)

2 (0,5)

Dyb venøs

trombose

8 (2,2)

7 (1,9)

Hypertension

6 (1,6)

1 (0,3)

MedDRA-

systemorganklasser

Bivirkning

Alle grader

n (%)

Grad>3

n (%)

Meget almindelig

Almindelig

Ortostatisk

hypotension

5 (1,3)

1 (0,3)

Hedetur

5 (1,3)

Rødmen

4 (1,1)

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

44 (11,9)

5 (1,3)

Hoste

40 (10,8)

Orofaryngeale

smerter

13 (3,5)

Pneumoni

9 (2,4)

6 (1,6)

Mave-tarm-kanalen

Diarré

173 (46,6)

23 (6,2)

Kvalme

127 (34,2)

7 (1,9)

Opkastning

84 (22,6)

7 (1,9)

Forstoppelse

76 (20,5)

4 (1,1)

Mavesmerter

43 (11,6)

7 (1,9)

Dyspepsi

25 (6,7)

Øvre mavesmerter

20 (5,4)

Hæmorider

14 (3,8)

Gastroøsofageal

refluks sygdom

12 (3,2)

Rektal blødning

8 (2,2)

2 (0,5)

Tør mund

8 (2,2)

1 (0,3)

Abdominal

udspilning

5 (1,3)

1 (0,3)

Hud og subkutane

væv

Alopeci

37 (10)

Tør hud

9 (2,4)

Erytem

5 (1,3)

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rygsmerter

60 (16,2)

14 (3,8)

Arthralgi

39 (10,5)

4 (1,1)

Smerter i

ekstremitet

30 (8,1)

6 (1,6)

Muskelkramper

27 (7,3)

Myalgi

14 (3,8)

1 (0,3)

Muskuloskeletale

smerter i brystet

11 (3)

1 (0,3)

Flankesmerter

7 (1,9)

3 (0,8)

Nyrer og urinveje

Akut nyresvigt

8 (2,2)

6 (1,6)

Nyresvigt

7 (1,9)

6 (1,6)

Dysuri

25 (6,7)

Nyrekolik

5 (1,3)

1 (0,3)

Hæmaturi

62 (16,7)

7 (1,9)

Pollakisuri

13 (3,5)

1 (0,3)

Hydronefrose

9 (2,4)

3 (0,8)

Urinretention

9 (2,4)

3 (0,8)

Urininkontinens

9 (2,4)

Ureter obstruktion

7 (1,9)

5 (1,3)

Det reproduktive

system og mammae

Bækkensmerter

7 (1,9)

1 (0,3)

MedDRA-

systemorganklasser

Bivirkning

Alle grader

n (%)

Grad>3

n (%)

Meget almindelig

Almindelig

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

136 (36,7)

18 (4,9)

Asteni

76 (20,5)

17 (4,6)

Pyreksi

45 (12,1)

4 (1,1)

Perifert ødem

34 (9,2)

2 (0,5)

Inflammation i

slimhinderne

22 (5,9)

1 (0,3)

Smerter

20 (5,4)

4 (1,1)

Brystsmerter

9 (2,4)

2 (0,5)

Ødem

7 (1,9)

1 (0,3)

Kuldegysninger

6 (1,6)

Utilpashed

5 (1,3)

Undersøgelser

Vægttab

32 (8,6)

Forhøjet ASAT

4 (1,1)

Forhøjede

levertransaminaser

4 (1,1)

a baseret på laboratorieværdier

* se detaljeret pkt. herunder

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Neutropeni og tilknyttede kliniske hændelser

Forekomst af grad ≥3 neutropeni baseret på laboratoriedata var 81,7 %. Forekomsten af grad ≥3

klinisk neutropeni og febril neutropeni var henholdsvis 21,3 % og 7,5 %. Den mest almindelige

bivirkning, som førte til seponering af lægemidlet, var neutropeni (2,4 %).

Neutropeniske komplikationer inkluderede neutropeniske infektioner (0,5 %), neutropenisk

sepsis (0,8 %) og septisk shock (1,1 %), der i nogle tilfælde resulterede i et dødeligt udfald.

Brugen af G-CSF er blevet påvist at begrænse forekomsten og sværhedsgraden af neutropeni (se

pkt. 4.2 og 4.4).

Hjertelidelser og arytmier

Alle grader af hjertelidelser var hyppigere forekommende i cabazitaxel-gruppen, hvoraf 6 patienter

(1,6 %) havde hjertearytmier grad

3. Forekomsten af takykardi for cabaziataxel var 1,6 %, hvoraf

ingen var grad

3. Forekomsten af atrieflimren var 1,1 % i cabazitaxel-gruppen. Tilfælde med

hjertesvigt var mere almindelige for cabazitaxel, denne hændelse blev rapporteret hos 2 patienter

(0,5 %). En patient i cabazitaxel-gruppen døde af hjertesvigt. Dødelig ventrikelflimren blev

rapporteret for en patient (0,3 %) og hjertestop for 2 patienter (0,5 %). Ingen af tilfældene blev anset

som relateret af investigatoren.

Hæmaturi

Hyppigheden af alle grader af hæmaturi var 20,8 % ved 25 mg/m

i EFC11785-studiet (se pkt. 5.1).

Konfunderende årsager såsom sygdomsprogression, instrumentering, infektion eller behandling med

antikoagulans/NSAID/acetylsalicylsyre blev identificeret i næsten to tredjedele af tilfældene.

Andre laboratorieabnormiteter

Forekomsten af grad ≥3 anæmi, forhøjet ASAT, ALAT og bilirubin baseret på

laboratorieabnormiteter var henholdsvis 10,5 %, 0,7 %, 0,9 % og 0,6 %.

Gastrointestinale lidelser

Colitis, enterocolitis, gastritis og neutropenisk enterocolitis er blevet observeret.

Gastrointestinal blødning og perforation, ileus og intestinal obstruktion er også blevet

rapporteret (se pkt. 4.4)

Respiratoriske sygdomme

Der er rapporteret om tilfælde af interstitiel pneumoni/pneumonitis og interstitiel lungesygdom, i

nogle tilfælde med dødeligt udfald med ukendt frekvens (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data) (se pkt. 4.4).

Lidelser i nyrer og urinveje

Cystitis, som skyldes

radiation recall

fænomen herunder hæmoragisk cystitis, er rapporteret som

ikke almindelig.

Pædiatrisk population

Se pkt. 4.2

Andre særlige populationer

Ældre

Blandt de 371 patienter, som blev behandlet med cabazitaxel i prostatacancerstudiet, var

240 patienter 65 år eller derover, inklusiv 70 patienter, som var ældre end 75 år.

Bivirkninger, som blev rapporteret med hyppigheder, der var ≥5 % højere hos patienter i

aldersgruppen 65 år og derover sammenlignet med yngre patienter, var træthed (40,4 %

versus

29,8 %), klinisk neutropeni (24,2 %

versus

17,6 %), asteni (23,8 %

versus

14,5 %), pyreksi (14,6 %

versus

7,6 %), svimmelhed (10,0 %

versus

4,6 %), urinvejsinfektion (9,6 %

versus

3,1 %) og

dehydrering (6,7 %

versus

1,5 %).

Forekomsten af følgende bivirkninger af grad ≥3 var højere hos patienter i alderen ≥65 år

sammenlignet med yngre patienter: Neutropeni baseret på laboratorieabnormiteter (86,3 %

versus

73,3 %), klinisk neutropeni (23,8 %

versus

16,8 %) og febril neutropeni (8,3 %

versus

6,1 %) (se

pkt. 4.2 og 4.4).

Af de 595 patienter, som blev behandlet med cabazitaxel 25 mg/m

i prostatacancer-studiet

EFC 11785, var 420 patienter 65 år eller derover. Bivirkninger, som blev rapporteret med

hyppigheder, der var mindst 5% højere hos patienter på 65 år og derover sammenlignet med yngre

patienter, var diarré (42,9 %

versus

32,6 %), træthed (30,2 %

versus

19,4 %), asteni (22,4 %

versus

13,1 %), obstipation (20,2 %

versus

12,6 %), klinisk neutropeni (12,9 %

versus

6,3 %), febril

neutropeni (11,2 %

versus

4,6 %) og dyspnø (9,5 %

versus

3,4 %).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke nogen kendt antidot til cabazitaxel. De forventede komplikationer fra overdosering ville

være eksacerbation af bivirkninger såsom knoglemarvssuppression og gastrointestinale sygdomme.

I tilfælde af overdosis skal patienten anbringes på særlig afdeling og monitoreres nøje. Patienter

skal modtage terapeutisk G-CSF hurtigst muligt, efter at overdosen opdages.

Der bør tages andre

hensigtsmæssige symptomatiske foranstaltninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Antineoplastiske midler, taxaner, ATC-kode: L01CD04

Virkningsmekanisme

Cabazitaxel er et antineoplastisk middel, der virker ved at forstyrre det mikrotubulære netværk i

cellerne. Cabazitaxel binder til tubulin og fremmer samlingen af tubulin i mikrotubuli samtidig

med, at det hæmmer deres adskillelse. Dette fører til stabilisering af mikrotubuli, hvilket

resulterer i hæmning af mitotiske og interfase cellulære funktioner.

Farmakodynamisk virkning

Cabazitaxel udviste et bredt spektrum af antitumoraktiviteter over for avancerede humane tumorer

xenotransplanteret hos mus. Cabazitaxel er aktiv i docetaxel-følsomme tumorer. Cabazitaxel

udviste desuden aktivitet i tumormodeller, som er ufølsomme over for kemoterapi inklusiv

docetaxel.

Klinisk virkning og sikkerhed

Effekten og sikkerheden af JEVTANA i kombination med prednison eller prednisolon blev evalueret

i et randomiseret, åbent, internationalt fase III-multicenterstudie (EFC6193-studiet) hos patienter

med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der tidligere var blevet behandlet med et regime

indeholdende docetaxel.

Samlet overlevelse (OS) var studiets primære effektendepunkt.

Sekundære endepunkter inkluderede progressionsfri overlevelse [PFS (defineret som tid fra

randomisering til tumorprogression, prostatisk specifik antigen (PSA) -progression,

smerteprogression eller død uanset årsagen, hvad der forekommer først], tumor responsrate

baseret på respons evalueringskriterier i faste tumorer (RECIST), PSA-progression (defineret som

en henholdsvis ≥25 % stigning eller >50 % hos PSA ikke-respondere eller respondere), PSA-

respons (fald i serum PSA-niveauer på mindst 50 %), smerteprogression [vurderet ved hjælp af

Present Pain Intensity

(PPI) -skalaen fra McGill-Melzack spørgeskemaet og en analgetisk score

(AS)] og smerterespons (defineret som 2-punkts større reduktion fra

baseline

median PPI uden

nogen samtidig stigning i AS eller reduktion på ≥50 % i brug af analgetika i forhold til

baseline

middelværdi for AS uden nogen samtidig stigning i smerte).

I alt 755 patienter blev randomiseret til enten at modtage JEVTANA 25 mg/m

intravenøst hver

3. uge i højst 10 serier med prednison eller prednisolon 10 mg oralt dagligt (n=378) eller til at

modtage mitoxantron 12 mg/m

intravenøst hver 3. uge i maksimalt 10 serier med prednison

eller prednisolon 10 mg oralt dagligt (n=377).

Dette studie omfattede patienter over 18 år med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer,

enten målelig med RECIST-kriterierne eller ikke-målelig sygdom med stigende PSA-niveauer

eller forekomst af nye læsioner og en ECOG (

Eastern Cooperative Oncology Group

) performance

status på 0 til 2. Patienter skulle have neutrofilocytter >1.500/mm

, trombocytter >100.000/mm

hæmoglobin >10 g/dl, kreatinin <1,5 x ULN, total-bilirubin <1 x øvre normalgrænse (ULN),

ASAT og ALAT <1,5 x ULN.

Patienter med fortilfælde af kongestiv hjerteinsufficiens eller myokardieinfarkt inden for de sidste

6 måneder eller patienter med ukontrolleret hjertearytmi, angina pectoris og/eller hypertension

blev ikke inkluderet i studiet.

Demografi, inklusiv alder, race og ECOG-performancestatus (0 til 2) var afbalanceret mellem

behandlingsarmene. I JEVTANA-gruppen var gennemsnitsalderen 68 år, intervallet (46-92) og

racefordelingen 83,9 % hvide, 6,9 % asiater, 5,3 % sorte og 4 % andre.

Antallet af serier var mediant 6 i JEVTANA-gruppen og 4 i mitoxantron-gruppen. Det antal

patienter, der fuldførte behandlingen i studiet (10 serier), var henholdsvis 29,4 % og. 13,5 % i

JEVTANA-gruppen og i komparator-gruppen.

Den samlede overlevelse var signifikant længere med JEVTANA sammenlignet med

mitoxantron (henholdsvis 15,1 måneder

versus

12,7) med en 30 % reduktion i risikoen for død

sammenlignet med mitoxantron (se tabel 3 og figur 1).

En undergruppe på 59

patienter havde modtaget en kumulativ dosis af docetaxel <225

mg/m

patienter i JEVTANA-armen, 30

patienter i mitoxantron-armen). Der var ingen signifikant

forskel i den samlede overlevelse i denne gruppe patienter (HR (95

%CI)

0.96

(0.49-1.86)).

Tabel 3 - Effekt af JEVTANA i EFC6193-studiet ved behandling af patienter med

metastatisk kastrationsresistent prostatacancer

JEVTANA + prednison

mitoxantron + prednison

n=378

n=377

Samlet overlevelse

Antal patienter, der døde (%)

234 (61,9 %)

279 (74 %)

Median overlevelse (måneder) (95 % CI)

15,1 (14,1-16,3)

12,7 (11,6-13,7)

Hazard

ratio (HR)

(95 % CI)

0,70 (0,59-0,83)

p-værdi

< 0,0001

HR estimeret ved hjælp af Cox-modellen. HR under 1 er til fordel for JEVTANA

Figur 1: Kaplan Meier-kurver for samlet overlevelse (EFC6193)

Der var en forbedring i PFS i JEVTANA armen sammenlignet med mitoxantron armen, henholdsvis

(2,4-3,0)

måneder

versus

(1,4-1,7), HR

%CI) 0,74

(0,64-0,86), p<0,0001.

Der var en signifikant højere tumor respons på 14,4

% (95

% CI:

9,6-19,3) hos patienter i

JEVTANA-armen sammenlignet med 4,4

% (95

% CI:

1,6-7,2) hos patienter i mitoxantron-armen,

p=0,0005.

PSA sekundære endepunkter var positive i JEVTANA-armen. Der var en median PSA progression på

måneder (95

% CI:

5,1–7,3) for patienter i JEVTANA-armen, sammenlignet med 3,1

måned

% CI:

2,2-4,4) i mitoxantron-armen, HR 0,75

måneder (95

% CI:

0,63 - 0,90), p=0,0010. PSA

respons var 39,2

% hos patienter i JEVTANA-armen (95

% CI:

33,9–44,5)

versus

17,8

% hos

patienter på mitoxantron (95

% CI:

13,7–22,0) p=0,0002.

Der var ingen statistisk signifikant forskel på begge behandlingsarme vedrørende smerte og smerte

progression.

I et noninferioritet, multinationalt, randomiseret, åbent fase III-multicenterstudie (EFC11785-studiet),

blev 1.200 patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, der tidligere var behandlet

med et docetaxel-indeholdende regime, randomiseret til at få cabazitaxel i en dosis på enten

25 mg/m

(n = 602) eller 20 mg/m

(n = 598). Samlet overlevelse (OS) var det primære endepunkt.

Studiet mødte det primære mål at demonstrere noninferioritet af cabazitaxel 20 mg/m

sammenlignet

med 25 mg/m

(se tabel 4). En statistisk signifikant højere procentdel (p <0,001) af patienterne

udviste et PSA-respons i 25 mg/m

-gruppen (42,9 %) sammenlignet med 20 mg/m

-gruppen

Andel af patienter i live (%)

Mitoxantron

+ prednison

cabazitaxel

+ prednison

Antal i risiko

mitoxantron

+ prednison

cabazitaxel

+ prednison

(29,5 %). En statistisk signifikant højere risiko for PSA-progression

blev observeret hos patienter, der

fik 20 mg/m

dosis, i forhold til 25 mg/m

(HR 1,195; 95 % CI: 1,025-1,393). Der var ingen statistisk

forskel med hensyn til de andre sekundære endepunkter (PFS, tumor og smerterespons, tumor og

smerteprogression og fire underkategorier af FACT-P).

Tabel 4 - Samlet overlevelse i EFC11785-studie med cabazitaxel 25 mg/m

2

versus cabazitaxel 20

mg/m

2

(Intent to-treat analyse) – Effekt som primære endepunkt

CBZ20+PRED

n=598

CBZ25+PRED

n=602

Samlet overlevelse

Antal døde, n (%)

497 (83,1 %)

501 (83,2 %)

Median overlevelse (95 % CI)

(måneder)

13,4 (12,19-14,88)

14,5 (13,47-15,28)

Hazard

ratio

versus

CBZ25+PRED

1,024

1-sidet 98,89 % UCI

1,184

1-sidet 95 % LCI

0,922

CBZ20 = Cabazitaxel 20 mg/m

, CBZ25 = Cabazitaxel 25 mg/m

, PRED = Prednison/Prednisolon

CI = konfidensinterval, LCI = nedre grænse for konfidensintervallet, UCI = øvre grænse af konfidensintervallet

a

Hazard

ratio er estimeret ved hjælp af en Cox-proportionel-risiko-regressions model.

Hazard

ratio <1 indikerer en lavere risiko for

Cabazitaxel 20 mg/m

i forhold til 25 mg/m

Sikkerhedsprofilen for cabazitaxel 25 mg/m

observeret i dette studie var kvalitativt og kvantitativt

svarerende til det observerede i EFC6193

studiet. EFC11785-studiet viste en bedre sikkerhedsprofil

for cabazitaxel 20 mg/m

-dosen.

Table 5 Resume af sikkerhedsdata for cabazitaxel 25 mg/m

versus

cabazitaxel 20 mg/m

EFC11785studiet

CBZ20+PRED

n=580

CBZ25+PRED

n=595

Mediant antal serier / median

behandlingsvarighed

6 / 18 uger

7 / 21 uger

Antal patienter, der fik

dosisreduktion

n (%)

Fra 20 til 15 mg/m

: 58 (10,0%)

Fra 15 til 12 mg/m

: 9 (1,6%)

Fra 25 til 20 mg/m

: 128 (21,5%)

Fra 20 til 15 mg/m

: 19 (3,2%)

Fra 15 til 12 mg/m

: 1 (0,2%)

Bivirkning, alle grader

Diarré

30,7

39,8

Kvalme

24,5

32,1

Træthed

24,7

27,1

Hæmaturi

14,1

20,8

Asteni

15,3

19,7

Appetitløshed

13,1

18,5

Opkastning

14,5

18,2

Obstipation

17,6

18,0

Rygsmerter

11,0

13,9

Klinisk neutropeni

10,9

Urinvejsinfektion

10,8

Perifer sensorisk neuropati

10,6

Dysgeusi

10,6

Grad ≥ 3 bivirkninger

Klinisk neutropeni

Febril neutropeni

Hæmatologiske abnormiteter

Grad ≥ 3 neutropeni

41,8

73,3

Grad ≥ 3 anæmi

13,7

Grad ≥ 3 trombocytopeni

CBZ20=Cabazitaxel 20 mg/m

, CBZ25=Cabazitaxel 25 mg/m

, PRED=Prednison/Prednisolon

a

Bivirkninger af enhver grad med en hyppighed over 10%

b

Grad ≥ 3 bivirkninger med en hyppighed over 5%

c

Baseret på laboratorieværdier

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af

studier med JEVTANA i alle undergrupper af den pædiatriske population med prostatacancer (se

pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

JEVTANA blev evalueret i et åbent fase 1/2-multicenterstudie hos i alt 39 pædiatriske patienter (i

alderen 4 til 18 år for fase 1-delen af studiet og i alderen 3 til 16 år for fase 2-delen af studiet). Fase

2-delen viste ikke effekt af cabazitaxel som enkeltstof i en pædiatrisk population med recidiverende

eller refraktær diffust intrapontint gliom (DIPG) og højgrads-gliom (HGG) behandlet med 30 mg/m².

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

En farmakokinetisk populationsanalyse blev udført på 170 patienter, inklusiv patienter med

avancerede faste tumorer (n=69), metastatisk brystkræft (n=34) og metastatisk prostatacancer

(n=67). Disse patienter modtog cabazitaxel i doser på 10-30 mg/m

ugentligt eller hver tredje uge.

Absorption

Efter 1-times intravenøs administration af cabazitaxel ved 25 mg/m

hos patienter med metastatisk

prostatacancer (n=67) var C

226 nanog/ml (variationskoefficient (CV): 107 %), og den blev nået

efter 1-times infusion (T

). Middel AUC var 991 nanog·time/ml (CV: 34 %).

Der blev ikke observeret nogen større afvigelse i dosis proportionaliteten fra 10 til 30 mg/m² hos

patienter med avancerede faste tumorer (n=126).

Distribution

Distributionsvolumenet (V

) var 4870 l (2640 l/m² for en patient med en median BSA på 1,84 m²)

ved steady state.

In vitro

var bindingen af cabazitaxel til humane serumproteiner 89-92 % og kunne ikke mættes op til

50.000 ng/ml, hvilket omfatter den maksimale koncentration, som er observeret i kliniske studier.

Cabazitaxel er først og fremmest bundet til humant serumalbumin (82,0 %) og lipoproteiner (87,9 %

for HDL, 69,8 % for LDL og 55,8 % for VLDL). Forholdet mellem blod-plasma koncentrationer i

humant blod lå på mellem 0,90 og 0,99

in vitro

, hvilket indikerede, at cabazitaxel var ligeligt fordelt

mellem blod og plasma.

Biotransformation

Cabazitaxel metaboliseres ekstensivt i leveren (> 95 %), hovedsageligt af CYP3A-isoenzymet (80-

90 %). Cabazitaxel er den primære cirkulerende forbindelse i humant plasma. Der blev detekteret

syv metabolitter i plasma (inklusive 3 aktive metabolitter, som dannes ud fra O-demethyleringer),

hvor hovedmetabolitten udgjorde 5 % af eksponeringen. Ca. 20 metabolitter af cabazitaxel udskilles

i human urin og fæces.

På basis af

in vitro

studier er der muligvis en potentiel risiko for at cabazitaxel ved klinisk relevante

koncentrationer inhiberer lægemidler, som hovedsagelig er substrater af CYP3A.

Et klinisk studie har imidlertid vist, at cabazitaxel (25 mg/m

administreret som en enkelt 1-times

infusion) ikke påvirkede plasmaniveauet af midazolam, et CYP3A-testsubstrat. Samtidig

administration af CYP3A-substrater og cabazitaxel i terapeutiske doser forventes derfor ikke at have

nogen klinisk betydning.

Der er ingen potentiel risiko for hæmning af lægemidler, der er substrater for andre CYP-enzymer

(1A2, 2B6, 2C9, 2C8, 2C19, 2E1, and 2D6), og der er ingen potentiel risiko for, at cabazitaxel giver

anledning til induktion af lægemidler, der er substrater for CYP1A, CYP2C9 og CYP3A. Cabazitaxel

hæmmede ikke

in

vitro

den vigtigste biotransformationsvej for warfarin til 7-hydroxywarfarin, der

medieres af CYP2C9. Der forventes således ikke nogen farmakokinetisk interaktion af cabazitaxel på

warfarin

in vivo

In vitro

hæmmede cabazitaxel ikke

Multidrug-Resistance

Proteiner (MRP): MRP1 og MRP2 eller

organisk kation-transportør (OCT1).

Cabazitaxel hæmmede transporten af P-glykoprotein (PgP)

(digoxin, vinblastin), Breast-Cancer-Resistance Proteiner (BCRP) (methotrexat) og organisk anion-

transporterende polypeptid OATP1B3 (CCK8) ved koncentrationer, der var mindst 15 gange højere

end under kliniske forhold, hvorimod det hæmmede transporten af OATP1B1 (estradiol-17β-

glukuronid) ved koncentrationer kun 5 gange højere end under kliniske forhold. Risikoen for

interaktion med substrater af MRP, OCT1, PgP, BCRP og OATP1B3 er derfor usandsynlig

in vivo

ved en dosis på 25 mg/m

. Risikoen for interaktion med OATP1B1-transportøren er begrænset til

infusionens varighed (1 time) og op til 20 minutter efter infusionens afslutning (se pkt. 4.5).

Elimination

Efter en 1-times intravenøs [

C]-cabazitaxel-infusion ved 25 mg/m

hos patienter, blev ca. 80 % af

den indgivne dosis elimineret inden for 2 uger. Cabazitaxel udskilles hovedsageligt i fæces som

adskillige metabolitter (76 % af dosen), mens renal udskillelse af cabazitaxel og metabolitter udgør

mindre end 4 % af dosen (2,3 % som uomdannet lægemiddel i urinen).

Cabazitaxel havde en høj plasma clearance på 48,5 l/t (26,4 l/t/m² for en patient med en median

BSA på 1,84 m²) og en lang terminal halveringstid på 95 timer.

Særlige populationer

Ældre patienter

I den farmakokinetiske populationsanalyse af 70 patienter på 65 år og derover (57 i alderen 65-75

og 13 patienter over 75), blev der ikke observeret nogen aldersmæssig indvirkning på cabazitaxels

farmakokinetik.

Pædiatriske patienter

JEVTANAs sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

Nedsat leverfunktion

Cabazitaxel elimineres primært via levermetabolisme.

Et dedikeret studie med 43 cancerpatienter med nedsat leverfunktion viste ingen påvirkning af

cabazitaxels farmakokinetik ved let (total-bilirubin >1 til ≤1,5 x ULN eller ASAT >1,5 x ULN)

eller moderat (total-bilirubin >1,5 til ≤3,0 x ULN) nedsat leverfunktion. Den maksimale tolererede

dosis (MTD) af cabazitaxel var hhv. 20 og 15 mg/m

Hos 3 patienter med svært nedsat leverfunktion (total-bilirubin >3 ULN) blev et fald i clearance på

39 % observeret, sammenlignet med patienter med let nedsat leverfunktion, hvilket indikerer en vis

påvirkning af cabazitaxels farmakokinetik ved svært nedsat leverfunktion. MTD af cabazitaxel hos

patienter med svært nedsat leverfunktion blev ikke fastlagt.

Baseret på sikkerhed- og tolerabilitetsdata, skal dosis af cabazitaxel reduceres hos patienter med let

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 4.4). JEVTANA er kontraindiceret til patienter med svært

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Cabazitaxel udskilles minimalt gennem nyren (2,3 % af dosen). En farmakokinetisk

populationsanalyse, der blev udført hos 170 patienter, omfattede 14 patienter med moderat nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance i området 30-50 ml/min) og 59 patienter med let nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance i området 50-80 ml/min), og den viste, at let til moderat nedsat

nyrefunktion ikke havde nogen væsentlig indvirkning på cabazitaxels farmakokinetik. Dette blev

bekræftet af et specifikt komparativt farmakokinetisk studie med patienter med solide tumorer og

med normal nyrefunktion (8 patienter), moderat nedsat (8 patienter) og svært nedsat (9 patienter)

nyrefunktion, som fik flere serier af cabazitaxel op til 25 mg/m

som en enkelt i.v.-infusion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bivirkninger, som ikke blev observeret i kliniske studier, men som blev set i hunde efter en

administration af en enkelt dosis hver 5. dag eller en gang om ugen ved eksponeringsniveauer, som

var lavere end kliniske eksponeringsniveauer og med mulig relevans for klinisk brug, var

arteriolar/periarterolar nekrose i leveren, ductulus hyperplasi i galden og/eller hepatocellulær nekrose

(se pkt. 4.2).

Bivirkninger, som ikke er blevet observeret i kliniske studier, men som er set i rotter under

toksicitetsstudier med gentagne doser ved højere eksponeringsniveauer end kliniske

eksponeringsniveauer og med mulig relevans for klinisk brug, var øjensygdomme, som var

karakteriseret ved subkapsulær hævelse/degeneration af linsefibre. Disse virkninger var delvist

reversible efter 8 uger.

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med cabazitaxel.

Cabazitaxel inducerede ikke mutationer i den bakterielle tilbagemutations- (Ames) test. Det var ikke

klastogent i en

in vitro

test med humane lymfocytter (ingen induktion af strukturel

kromosomaberration, men øgede antallet af polyploide celler) og inducerede en stigning i antallet af

mikronuklei i

in

vivo

test hos rotter. Disse genotoksicitetsfund er naturlige for forbindelsens

farmakologiske aktivitet,

(hæmning af tubulin depolymerisering) og har været observeret ved

lægemidler, som udviser den samme farmakologiske aktivitet.

Cabazitaxel påvirkede ikke parringspræstationen eller fertiliteten af behandlede hanrotter. Ved

toksicitetsstudier med gentagne doser blev der observeret degenation af sædblære og atrofi i

sædkanalerne i testiklerne hos rotter, og der blev observeret testikulær degeneration (minimal

enkelt-epitelcellenekrose i epididymis) i hunde. Eksponering i dyr var tilsvarende eller lavere end

dem, der ses hos mennesker, som modtager klinisk relevante doser af cabazitaxel.

Cabazitaxel inducerede embryoføtal toksicitet i hunrotter, der blev behandlet intravenøst en gang

dagligt fra 6. til og med 17. gestationsdag forbundet med maternel toksicitet, og bestod af føtale

dødsfald og mindsket føtal middelvægt forbundet med forsinket skeletal ossifikation. Eksponering

hos dyr var lavere end dem, der ses hos mennesker, som modtager klinisk relevante doser af

cabazitaxel. Cabazitaxel krydsede placentabarrieren i rotter.

I rotter udskilles cabazitaxel og dets metabolitter i modermælken i en mængde op til 1,5 % af

den indgivne dosis over 24 timer.

Miljørisikovurdering

Resultater af miljøundersøgelser indikerede, at brugen af JEVTANA ikke vil udgøre nogen

signifikant risiko for vandmiljøet (se pkt. 6.6 for bortskaffelse af ikke anvendt produkt).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

SDS-koncentrat

Polysorbat 80

Citronsyre

Solvens

96 % ethanol

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er angivet i pkt. 6.6.

Brug ikke PVC-infusionsbeholdere eller infusionssæt i polyurethan til fremstilling og administration

af infusionsvæsken.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnede hætteglas

3 år

Efter åbning

Hætteglassene med koncentrat og solvens skal anvendes med det samme. Hvis de ikke anvendes

med det samme, vil brugeren være ansvarlig for, hvor længe og hvordan de skal opbevares for at

kunne anvendes.

Efter indledende fortynding af koncentratet med solvensen

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist i 1 time ved stuetemperatur (15 °C-30 °C). Fra

et mikrobiologisk synspunkt skal koncentrat-solvens-blandingen anvendes med det samme. Hvis den

ikke anvendes med det samme, er brugeren ansvarlig for holdbarheden og for de forhold, som den

opbevares under, hvilket normalt ikke bør være mere end 24 timer ved 2 °C-8 °C, medmindre

fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Efter endelig fortynding i infusionsposen/-glasset

Kemisk og fysisk stabilitet af infusionsvæsken er blevet påvist i 8 timer ved stuetemperatur

(inklusive infusionstiden på 1 time) og i 48 timer ved opbevaring i køleskab (inklusive

infusionstiden på 1 time).

Fra et mikrobiologisk synspunkt skal infusionsvæsken anvendes med det samme. Hvis den ikke

anvendes med det samme, er brugeren ansvarlig for holdbarheden og for de forhold, som den

opbevares under, hvilket normalt ikke vil være mere end 24 timer ved 2 °C-8 °C, medmindre

fortyndingen har fundet sted under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

En pakke indeholder et hætteglas med koncentrat og et hætteglas med solvens:

Koncentrat: 1,5 ml koncentrat i et 15 ml gennemsigtigt hætteglas (type I), der er lukket med

en grå gummiprop af chlorbutyl og forseglet med en aluminiumshætte, der er dækket af en

lysegrøn flip-off hætte af plastik. Hvert hætteglas indeholder 60 mg cabazitaxel per 1,5 ml

nominelt volumen (påfyldningsvolumen: 73,2 mg cabazitaxel/1,83 ml). Dette

påfyldningsvolumen er blevet fastlagt under udviklingen af JEVTANA for at kompensere for

væsketab under fremstilling af præmiks. Dette overskud sikrer, at der efter fortynding med

hele

indholdet af det medfølgende hætteglas med solvens til JEVTANA er et mindste

ekstraherbart præmiksvolumen på 6 ml indeholdende 10 mg/ml JEVTANA, hvilket svarer til

den angivne mængde på 60 mg per hætteglas.

Solvens: 4,5 ml koncentrat i et 15 ml gennemsigtigt hætteglas (type I), der er lukket med en

grå gummiprop af chlorbutyl og forseglet med en guldfarvet aluminiumshætte, der er dækket

af en farveløs flip-off hætte af plastik. Hvert hætteglas indeholder 4,5 ml nominelt volumen

(påfyldningsvolumen: 5,67 ml). Dette påfyldningsvolumen er fastsat under udviklingen, og

overskuddet sikrer, at der efter tilsætning af

hele

indholdet i hætteglasset med solvens til

hætteglasset med JEVTANA 60 mg koncentrat, fås en præmiksopløsning med en

koncentration på 10 mg/ml JEVTANA.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Som med ethvert andet antineoplastisk middel skal der udvises forsigtighed ved håndtering og

klargøring af JEVTANA-opløsninger, idet der tages hensyn til brugen af indkapslingsanordninger,

personligt beskyttelsesudstyr (f.eks. handsker) og klargøringsprocedurer. Hvis JEVTANA på noget

tidspunkt under håndteringen kommer i kontakt med huden, skal der straks skylles grundigt med

vand og sæbe. Hvis det skulle komme i kontakt med slimhinderne, skal der straks skylles grundigt

med vand.

Fortynd altid koncentratet til infusionsvæske, opløsning, med

hele

indholdet af det medfølgende

hætteglas med solvens, inden det føjes til en infusionsvæske.

Læs

HELE

dette afsnit grundigt inden blanding og fortynding. JEVTANA kræver

TO

fortyndinger

inden administration. Følg nedenstående instruktioner for præparation.

Bemærk: Både hætteglasset med JEVTANA 60 mg/1,5 ml koncentrat (påfyldningsvolumen: 73,2 mg

cabazitaxel/1,83 ml) og hætteglasset med solvens (påfyldningsvolumen: 5,67 ml) indeholder et

overskud for at kompensere for væsketab under præparation. Dette overskud sikrer, at der efter

fortynding med

HELE

indholdet af det medfølgende hætteglas med solvens, fremstår en opløsning

indeholdende 10 mg cabazitaxel per ml.

Følgende totrins-fortyndingsproces skal udføres på aseptisk vis med henblik på at klargøre

infusionsvæsken.

Trin 1: Indledende fortynding af koncentratet til infusionsvæske med den medfølgende

solvens.

Trin

1.1

Inspicer hætteglasset med koncentrat og den

medfølgende solvens. Koncentratopløsningen

og solvensen skal være klar.

Trin

1.2

Brug en sprøjte med påsat kanyle til aseptisk

at trække

hele

indholdet ud af det

medfølgende hætteglas med solvens ved at

vende det delvist på hovedet.

Trin

1.3

Injicer

hele

indholdet ned i hætteglasset med

koncentrat.

Kanylen rettes mod indersiden af hætteglasset

med koncentratopløsning og injiceres langsomt

for så vidt muligt at undgå skumdannelse.

Efter rekonstitution indeholder opløsningen

10 mg cabazitaxel per ml.

Hætteglas

med solvens

vial

Hætteglas med

koncentrat

Hætteglas

med solvens

Hætteglas

med solvens

Koncentrat +

solvens-blanding

mg/ml

Trin

1.4

Fjern sprøjten og kanylen og bland manuelt og

forsigtigt ved at vende hætteglasset gentagne

gange, indtil der fås en klar og homogen

opløsning. Det kan tage ca. 45 sekunder.

Trin

1.5

Lad denne opløsning stå i ca. 5 minutter og

kontrollér derpå, at opløsningen er klar og

homogen.

Det er helt almindeligt, at der stadig er skum

efter dette tidsrum.

Denne blanding af koncentrat og solvens indeholder 10 mg/ml cabazitaxel (ekstraherbart volumen på

mindst 6 ml). Den skal straks fortyndes (inden for 1 time) som beskrevet i Trin 2.

Det kan være nødvendigt at anvende mere end et hætteglas af koncentrat + solvens-blandingen for at

administrere den ordinerede dosis.

Trin

2: Anden (afsluttende) fortynding. Fremstilling af infusionsvæske

Trin

2.1

Det nødvendige volumen af koncentrat +

solvens-blandingen (10 mg cabazitaxel per ml)

udtrækkes aseptisk med en gradueret sprøjte

med påsat kanyle. Som eksempel vil en dosis på

45 mg JEVTANA kræve 4,5 ml af koncentrat +

solvens-blandingen, fremstillet som beskrevet i

Trin 1.

Da der stadig kan sidde skum på hætteglassets

inderside, efter at blandingen er klargjort i

Trin 1, er det bedst at placere kanylen i midten,

når blandingen ekstraheres.

Koncentrat +

solvens-blanding

mg/ml

Koncentrat +

solvens-blanding

mg/ml

Koncentrat +

solvens-blanding

mg/ml

Trin

2.2

Injicer blandingen i en steril PVC-fri

infusionsbeholder med enten 5 % glucose-

eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvæske. Koncentrationen i

infusionsvæsken skal være mellem 0,10 mg/ml

og 0,26 mg/ml.

Trin

2.3

Træk kanylen ud og bland indholdet i

infusionsposen eller -flasken manuelt med en

vippende bevægelse.

Trin

2.4

Som alle parenterale produkter skal den

færdigblandede infusionsvæske undersøges

visuelt inden brug. Da infusionsvæsken er

overmættet, kan den udkrystallisere med tiden. I

dette tilfælde må opløsningen ikke anvendes,

men skal kasseres.

Infusionsvæsken skal anvendes med det samme. Holdbarheden kan imidlertid være længere under

de særlige forhold, der er nævnt i pkt. 6.3.

Et inline-filter med 0,22 mikrometer nominel porestørrelse (også betegnet som 0,2 mikrometer)

anbefales under administrationen.

PVC-infusionsbeholdere eller infusionssæt af polyurethan må ikke anvendes til

klargøring og administration af JEVTANA.

JEVTANA må ikke blandes med andre lægemidler end de anførte.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Nødvendigt volumen

af koncentrat +

solvens-blanding

5 % glucose- eller

natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvæske

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/11/676/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17. marts 2011

Dato for seneste fornyelse: 19. november 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om JEVTANA findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/161960/2017

EMEA/H/C/002018

EPAR – sammendrag for offentligheden

Jevtana

cabazitaxel

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Jevtana.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Jevtana skal anvendes.

Hvad er Jevtana, og hvad anvendes det til?

Jevtana er et kræftlægemiddel til behandling af mænd med kastrationsresistent metastatisk

prostatakræft. Det er en kræfttype, der berører prostatakirtlen, som er den kirtel, som producerer

sædvæske. Jevtana anvendes, når kræften har bredt sig til andre dele af kroppen (metastatisk kræft)

trods behandlinger til forebyggelse af produktion af testosteron eller efter kirurgisk fjernelse af

testiklerne (kastrering). Jevtana anvendes i kombination med prednison eller prednisolon

(antiinflammatoriske lægemidler) hos patienter, der tidligere er blevet behandlet med docetaxel (et

andet lægemiddel mod kræft).

Jevtana indeholder det aktive stof cabazitaxel.

Hvordan anvendes Jevtana?

Jevtana udleveres kun efter recept og bør udelukkende anvendes på afdelinger, der er specialiseret i

kemoterapi (lægemidler til behandling af kræft), under opsyn af en læge, som har erfaring med brugen

af kemoterapi.

Jevtana fås som et koncentrat og en solvens, der anvendes til at fremstille en væske til infusion (drop)

i en vene. Det gives én gang hver tredje uge som en infusion, der varer en time, med en dosis på

25 mg pr. kvadratmeter kropsoverflade (beregnet ved hjælp af patientens vægt og højde). Det gives i

kombination med prednison eller prednisolon, som tages dagligt i løbet af hele behandlingen.

Hvis patienten oplever visse bivirkninger, bør behandlingen afbrydes eller dosis nedsættes. Dosen bør

også nedsættes for patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion.

Jevtana

EMA/161960/2017

Side 2/3

Inden der gives infusioner af Jevtana, skal patienterne have lægemidler, der mindsker risikoen for

allergiske reaktioner og forhindrer opkastning.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Jevtana?

Det aktive stof i Jevtana, cabazitaxel, tilhører en gruppe lægemidler mod kræft, der er kendt som

"taxaner". Cabazitaxel virker ved at hæmme kræftcellernes evne til at nedbryde deres interne "skelet",

som gør det muligt for dem at dele sig og formere sig. Når skelettet stadig er der, kan cellerne ikke

dele sig, og de dør efterhånden. Jevtana påvirker også andre celler end kræftceller, f.eks. blod- og

nerveceller, hvilket kan medføre bivirkninger.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Jevtana?

Jevtana forlængede den samlede overlevelse (hvor længe patienterne levede i gennemsnit) i en

hovedundersøgelse med 755 mænd med kastrationsresistent metastatisk prostatakræft, som tidligere

var blevet behandlet med docetaxel. Virkningen af Jevtana blev sammenlignet med virkningen af et

andet lægemiddel mod kræft, mitoxantron. Begge lægemidler blev givet i kombination med prednison

eller prednisolon. Den gennemsnitlige samlede overlevelse for patienter behandlet med Jevtana var

15,1 måneder sammenlignet med 12,7 måneder for patienter, der fik mitoxantron.

Hvilke risici er der forbundet med Jevtana?

De hyppigste bivirkninger ved Jevtana (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er anæmi

(lavt antal røde blodlegemer), leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer), neutropeni (lavt antal

neutrofiler, som er en type hvide blodlegemer), trombocytopeni (lavt antal blodplader) og diarré. Nogle

af disse bivirkninger var alvorlige. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Jevtana

fremgår af indlægssedlen.

Jevtana må ikke anvendes hos personer, som er overfølsomme (allergiske) over for cabazitaxel, andre

taxaner eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke gives til patienter med et neutrofiltal på under

1 500/mm

, som har svært nedsat leverfunktion eller som lige er blevet eller snart vil blive vaccineret

mod gul feber.

Hvorfor blev Jevtana godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) anså Jevtanas evne til at forlænge den

samlede overlevelse hos patienter med kastrationsresistent metastatisk prostatakræft for klinisk

betydningsfuld. CHMP konkluderede, at fordelene ved Jevtana er større end risiciene, og anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Jevtana.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Jevtana?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Jevtana.

Jevtana

EMA/161960/2017

Side 3/3

Andre oplysninger om Jevtana

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Jevtana den 17. marts 2011.

Den fuldstændige EPAR for Jevtana findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Jevtana, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2017.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information