Jetrea

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-01-2021

Aktiv bestanddel:
ocriplasmin
Tilgængelig fra:
Inceptua AB
ATC-kode:
S01XA22
INN (International Name):
ocriplasmin
Terapeutisk gruppe:
Ophthalmologicals,
Terapeutisk område:
Retinale sygdomme
Terapeutiske indikationer:
Jetrea er indiceret hos voksne til behandling af vitreomaculær traktion (VMT), herunder når det er forbundet med makulært hul med en diameter på mindre end eller lig med 400 mikron.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002381
Autorisation dato:
2013-03-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/002381

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

26-01-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

26-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

26-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

26-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

26-01-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Jetrea 0,375 mg/0,3 ml injektionsvæske, opløsning

ocriplasmin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt. 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Jetrea

Sådan vil du få Jetrea

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Jetrea indeholder det aktive stof ocriplasmin (ocriplasminum).

Jetrea anvendes til at behandle voksne med en øjensygdom betegnet vitreomaculær traktion (VMT),

herunder når det er forbundet med et lille hul i macula (”den gule plet”, som er den centrale del af det

lysfølsomme cellelag bagest i øjet).

VMT skyldes, at et gel-lignende materiale i bagerste del af øjet, kaldet glaslegemet, har hæftet sig fast

ved macula og udøver et træk der. Macula sørger for det centrale syn, som man bruger ved udførelsen

af dagligdags opgaver, såsom at køre bil, læse og genkende ansigter. VMT kan give symptomer i form

af forvrænget eller svækket syn. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, kan det tilknyttede træk i

sidste ende medføre, at der dannes et hul i macula (kaldet et maculahul).

Jetrea fungerer ved at adskille glaslegemet fra macula og hjælpe med at lukke maculahullet, hvis et

sådant findes, hvilket kan mindske symptomerne fra VMT.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Jetrea

Du må ikke få Jetrea

hvis du er allergisk over for ocriplasmin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Jetrea (angivet i

pkt. 6)

hvis du har (eller har mistanke om, at du har) en betændelseslignende tilstand (infektion) i eller

omkring øjet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen/øjenlægen, før du får Jetrea.

Jetrea gives som en injektion i øjet. Din læge/øjenlæge vil undersøge dig i tilfælde af, at du udvikler en

betændelseslignende tilstand (infektion) eller eventuelle komplikationer efter injektionen. Kontakt

straks din læge/øjenlæge, hvis du udvikler et af de øjensymptomer, som er beskrevet i pkt. 4, efter

injektion af Jetrea.

Du vil ikke få Jetrea i begge øjne samtidigt.

Du vil ikke få Jetrea mere end én gang i det samme øje.

Fortæl din læge/øjenlæge, hvis du har eller har haft nogen øjensygdomme eller har modtaget nogen

øjenbehandlinger. Din læge/øjenlæge vil beslutte, om behandling med Jetrea er det rigtige for dig.

Børn og unge

Der er ingen relevante indikationer for Jetrea til børn og unge i alderen 0-18 år. Brug af Jetrea

anbefales derfor ikke til denne patientgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Jetrea

Fortæl altid lægen/øjenlægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. Informér

din læge/øjenlæge, hvis du for nylig har fået en injektion af et lægemiddel i øjet. Der vil blive taget

hensyn til disse oplysninger for at vurdere, om Jetrea kan injiceres i samme øje.

Graviditet og amning

Der er ingen erfaring med brug af Jetrea til gravide eller ammende kvinder. Jetrea må ikke bruges

under graviditet eller amning, medmindre din læge/øjenlæge mener, det er klart nødvendigt. Hvis du

er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge/øjenlæge til råds, før du får dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efter behandling med Jetrea kan du opleve en vis midlertidig svækkelse af synet. Hvis det sker, må du

ikke køre bil eller arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn er klart igen.

3.

Sådan vil du få Jetrea

Jetrea skal gives af en specialuddannet oftalmolog (speciallæge i øjensygdomme), som har erfaring i at

give injektioner i øjet.

Jetrea gives som en enkelt injektion i det berørte øje. Den anbefalede dosis er 0,125 mg.

Din læge/øjenlæge vil muligvis give dig antibiotika-øjendråber før og efter injektionen. Dette er for at

forbygge en mulig betændelseslignende tilstand (infektion) i øjet.

Inden din læge eller øjenlæge giver dig injektionen, vil de først dryppe øjet med antimikrobielle

øjendråber og rense øjet og øjenlåget grundigt for at forhindre infektion. Din læge/øjenlæge vil

muligvis også give dig lokalbedøvelse for at undgå eventuel smerte i forbindelse med injektionen.

Efter injektionen vil din læge/øjenlæge overvåge dit syn.

Spørg lægen/øjenlægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge/øjenlæge

, hvis du udvikler

et af følgende symptomer

efter en injektion

med Jetrea. Din læge/øjenlæge vil overvåge dig og træffe særlige foranstaltninger, hvis det viser sig

nødvendigt.

alvorlig

synsforringelse er rapporteret i op til 1 ud af 10 patienter inden for en uge efter

behandling med Jetrea. Den er almindeligvis forbigående og forsvinder normalt uden

behandling.

Symptomer såsom øjensmerter,

forværring

af rødme i øjet,

svært

sløret eller svækket syn,

øget

lysfølsomhed eller

øget

antal mørke pletter i synsfeltet (”flyvende fluer”) er også observeret hos

op til 1 ud af 10 patienter og kan være et tegn på en betændelseslignende tilstand (infektion),

blødning, løsning eller rift i øjets bageste del (nethindeløsning eller -rift) eller en stigning i

trykket i det behandlede øje.

Symptomer såsom synsforstyrrelser, dobbeltsyn, hovedpine, glorier omkring lyskilder, kvalme

og opkastning er rapporteret hos op til 1 ud af 100 patienter, og kan være tegn på, at linsen i øjet

vipper eller er forskudt fra dens normale position.

Tal med din læge/øjenlæge

, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

mørke pletter, der bevæger sig i synsfeltet (fluer)

smerter i øjet

blødning i øjets overflade

ændringer i farvesynet.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

nedsat syn, som kan være kraftigt nedsat

synsforstyrrelser

nedsat syn eller blinde pletter i dele af synsfeltet

sløret syn

blødning inde i øjet

blind plet eller blindt område i synsfeltet

forvrænget syn

hævelse i øjets overflade

hævelse af øjenlåget

betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet

lysglimt i øjet

røde øjne

irritation på øjets overflade

tørre øjne

en følelse af at have noget i øjet

kløe i øjet

ubehag i øjet

lysfølsomhed

øget tåreproduktion

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

forbigående kraftig nedsættelse af synet

besvær med at se om natten eller i dæmpet lys

forstyrrelser i øjets reaktion på lys, som kan øge følsomheden over for lys (nedsat pupilrefleks)

dobbeltsyn

ophobning af blod i den forreste del af øjet

unormal forsnævring af pupillen (det sorte i midten af øjet)

pupiller af forskellig størrelse

en rift eller en afskrabning på hornhinden (det gennemsigtige lag på øjets overflade)

Nogle tests og billedundersøgelser af det bageste i øjet (nethinden) har vist sig at være unormale efter

indgift af Jetrea. Din læge vil være opmærksom på dette og tage hensyn til det ved øjenundersøgelser.

I nogle tilfælde kan der også opleves bivirkninger såsom lysglimt og ”fluer” (pletter i synsfeltet) i det

ubehandlede øje.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Oplysninger om opbevaring og anvendelsestidspunktet for Jetrea efter optøning beskrives i punktet til

sundhedspersonalet.

Din øjenlæge/læge eller apotekspersonalet har ansvaret for korrekt opbevaring af dette lægemiddel og

bortskaffelse af ikke anvendt opløsning.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger:

Jetrea indeholder:

Aktivt stof: ocriplasmin (ocriplasminum). Et hætteglas med Jetrea indeholder 0,375 mg

ocriplasmin i 0,3 ml opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid (NaCl) mannitol, citronsyre, natriumhydroxid (NaOH)

(til pH-justering), saltsyre (HCl) (til pH-justering), vand til injektionsvæsker (natrii chloridum,

mannitolum, acidum citricum, natrii hydroxidum, acidum hydrochloridum, aqua ad iniectabile).

Udseende og pakningsstørrelser

Jetrea er et til injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. Opløsningen er klar og farveløs. Hver pakke

indeholder et hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Inceptua AB

Gustavslundsv. 143

16751 Bromma

Sverige

Fremstiller

Oxurion NV

Gaston Geenslaan 1

B-3001 Leuven

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Jetrea skal administreres af en specialuddannet oftalmolog, der har erfaring med intravitreale

injektioner. Diagnosticeringen af vitreomaculær traktion (VMT) skal foretages på baggrund af det

samlede kliniske billede, herunder patientens anamnese og kliniske undersøgelser ved hjælp af alment

godkendt diagnostisk værktøj, såsom optisk kohærenstomografi (OCT).

Jetrea 0,375 mg/0,3 ml injektionsvæske er en “færdigfortyndet” formel, der ikke kræver yderligere

fortynding. Den anbefalede dosis er 0,125 mg (0,1 ml af den opløsning), som administreres ved

intravitreal injektion i det berørte øje som éngangsdosis. Hvert hætteglas må kun anvendes én gang og

til behandling af et enkelt øje. Da forløbet skal overvåges i dagene efter injektionen, og da der er risiko

for nedsat syn i det øje, hvor injektionen blev givet, anbefales det ikke at behandle det andet øje med

Jetrea samtidigt med eller inden for 7 dage efter den indledende injektion. Gentagen administration i

det samme øje anbefales ikke.

Se pkt. 4.4 i produktresumeet for instruktioner i monitorering efter injektionen.

Engangshætteglas udelukkende til intravitreal anvendelse.

Der kan administreres antibiotikadråber præoperativt efter den behandlende oftalmologs vurdering.

Den intravitreale injektionsprocedure skal udføres under kontrollerede aseptiske forhold, hvilket

omfatter brug af kirurgisk hånddesinfektion, sterile handsker, et sterilt afdækningsstykke og et sterilt

spekulum til øjenlåg (eller tilsvarende) og mulighed for steril paracentese (hvis påkrævet). Den

periokulære hud, øjenlåget og den okulære overflade skal desinficeres, og tilstrækkelig anæstesi og et

bredspektret topikalt antibiotikum skal administreres inden injektionen efter gældende medicinsk

praksis.

Der må kun administreres 0,1 ml af de i alt 0,3 ml opløsning i hætteglasset. Enhver overskydende

volumen skal presses ud inden injektionen, så der leveres en enkelt dosis på 0,1 ml, som indeholder

0,125 mg ocriplasmin.

Injektionskanylen skal indføres 3,5 - 4,0 mm posteriort for limbus i retning af midten af glaslegemet,

idet den horisontale meridian undgås. Injektionsvolumenet på 0,1 ml injiceres derpå ind i midten af

glaslegemet.

Brugsanvisning

Tag hætteglasset ud af dybfryseren og lad det optø ved stuetemperatur (tager ca. 2 minutter).

Når det er helt optøet, tages den beskyttende blå flip-off hætte af polypropylen af hætteglasset

(figur 1)

Desinficer toppen af hætteglasset med en spritserviet

(figur 2)

Se hætteglasset efter for småpartikler. Der må kun bruges en klar, farveløs opløsning uden synlige

partikler.

Brug aseptisk teknik til at trække al den opløsning ud ved hjælp af en passende steril kanyle (sæt

hætteglasset let på skrå for at gøre det lettere at trække den ud)

(figur 3)

og bortskaf kanylen, når

alt hætteglassets indhold er trukket ud. Brug ikke denne kanyle til intravitreal injektion.

Udskift kanylen med en passende steril kanyle, pres forsigtigt overskydende volumen ud af

sprøjten ved langsomt at trykke stemplet ned, indtil stempelspidsen flugter med 0,1-stregen på

sprøjten (svarende til 0,125 mg ocriplasmin).

(figur 4)

Injicer med det samme 0,1 ml af opløsningen midt i glaslegemet.

Bortskaf hætteglasset og eventuelle ubrugte dele af den opløsning efter en enkelt anvendelse.

Eventuelt ubrugt lægemiddel eller affald skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

Jetrea

0,375 mg/0,3 ml

injektionsvæske

Jetrea

0,375 mg/0,3 ml

injektionsvæske

Jetrea

0,375 mg/0,3 ml

injektionsvæske

Jetrea

0,375 mg/0,3 ml

injektionsvæske

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Oplysninger om opbevaring

Dette lægemiddel må ikke anvendes efter udløbsdatoen, som er angivet på etiketten og kartonen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

Opbevares i fryser (-20 °C ± 5 °C).

Efter optøning

Når det uåbnede hætteglas opbevares i den oprindelige karton beskyttet mod lys, kan det opbevares i

køleskab ved (2 °C til 8 °C) i op til 1 uge. Den nye udløbsdato skal beregnes og skrives på kartonen,

inden denne anbringes i køleskabet.

Så snart lægemidlet er taget ud af fryseren eller køleskabet, skal det opbevares ved under 25 °C i op til

8 timer. Når dette tidsrum er forløbet, skal produktet anvendes med det samme eller kasseres.

Hætteglasset må ikke fryses igen, når det først har været optøet.

Efter åbning

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal lægemidlet anvendes med det samme efter åbning

Hætteglas og eventuelt ikke anvendt opløsning skal bortskaffes efter hver anvendelse.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Jetrea 0,375 mg/0,3 ml injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 0,375 mg ocriplasmin

i 0,3 ml opløsning (1,25 mg/ml).

Dette giver en brugbar mængde til levering af en enkeltdosis på 0,1 ml, som indeholder 0,125 mg

ocriplasmin.

Ocriplasmin (ocriplasminum)

er en trunkeret form af humant plasmin, som fremstilles ved

rekombinant DNA-teknologi i et

Pichia pastoris

ekspressionssystem.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske (opløsning).

Klar og farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Jetrea er indiceret til voksne til behandling af vitreomaculær traktion (VMT), herunder også når

tilstanden er forbundet med maculahul med en diameter på mindre end eller svarende til 400

mikrometer (µ) (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Jetrea skal administreres af en specialuddannet oftalmolog, der har erfaring med intravitreale

injektioner. Diagnosticeringen af vitreomaculær traktion (VMT) skal foretages på baggrund af det

samlede kliniske billede, herunder patientens anamnese og kliniske undersøgelser ved hjælp af alment

godkendt diagnostisk værktøj, såsom optisk kohærenstomografi (OCT).

Dosering

Jetrea 0,375 mg/0,3 ml injektionsvæske er en “færdigfortyndet” opløsning, som ikke kræver yderligere

fortynding. Den anbefalede dosis er 0,125 mg i 0,1 ml af opløsningen, som administreres ved

intravitreal injektion i det berørte øje som éngangsdosis. Hvert hætteglas må kun anvendes én gang og

til behandling af et enkelt øje. Da forløbet skal overvåges i dagene efter injektionen, og da der er risiko

for nedsat syn i det øje, hvor injektionen blev givet, anbefales det ikke at behandle det andet øje med

Jetrea samtidigt med eller inden for 7 dage efter den indledende injektion. Gentagen administration i

det samme øje anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Se pkt. 4.4 for instruktioner i monitorering efter injektionen.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført nogen formelle studier med Jetrea hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der

forventes ingen dosisjustering eller særlige hensyn for patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført nogen formelle studier med Jetrea hos patienter med nedsat leverfunktion. Der

forventes ingen dosisjustering eller særlige hensyn for patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Ældre

Den ældre population er blevet undersøgt i kliniske studier. Der kræves ingen dosisjusteringer.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Jetrea til børn i alderen 0-18 år til indikationen vitreomaculær

traktion (VMT), heller ikke når tilstanden er forbundet med maculahul med en diameter på mindre end

eller svarende til 400 mikrometer.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1.

Administration

Engangshætteglas udelukkende til intravitreal anvendelse.

Der kan administreres antibiotikadråber præoperativt efter den behandlende oftalmologs vurdering.

Sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages før håndtering og administration af lægemidlet.

Den intravitreale injektionsprocedure skal udføres under kontrollerede aseptiske forhold, hvilket

omfatter brug af kirurgisk hånddesinfektion, sterile handsker, et sterilt afdækningsstykke og et sterilt

spekulum til øjenlåg (eller tilsvarende) og mulighed for steril paracentese (hvis påkrævet). Den

periokulære hud, øjenlåget og den okulære overflade skal desinficeres, og tilstrækkelig anæstesi og et

topikalt, bredspektret antibiotikum skal administreres inden injektionen efter gældende medicinsk

praksis.

Der må kun administreres 0,1 ml af de i alt 0,3 ml injektionsvæske i hætteglasset. Enhver

overskydende volumen skal presses ud inden injektionen, så der leveres en enkelt dosis på 0,1 ml, som

indeholder 0,125 mg ocriplasmin. For instruktioner i håndtering af lægemidlet, se pkt. 6.6.

Injektionskanylen skal indføres 3,5 - 4,0 mm posteriort for limbus i retning af midten af glaslegemet,

idet den horisontale meridian undgås. Injektionsvolumenet på 0,1 ml injiceres derpå ind i midten af

glaslegemet.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Aktive eller formodede okulære eller periokulære infektioner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Monitorering efter injektion

Jetrea administreres kun ved intravitreal injektion. Intravitreale injektioner har været forbundet med

intraokulær inflammation/infektion, intraokulær blødning og øget intraokulært tryk (IOP). Der skal

altid bruges korrekte aseptiske injektionsteknikker. Efter intravitreal injektion skal patienten

monitoreres for eventuelle bivirkninger, såsom (men ikke begrænset til) intraokulær

inflammation/infektion og stigning i IOP. Forbigående stigninger i IOP, inklusive forbigående

blindhed og manglende perfusion af synsnerven, er konstateret inden for 60 minutter efter Jetrea-

injektionen. Monitorering af stigninger i IOP kan bestå i en kontrol for perfusion af synsnerven straks

efter injektionen og tonometri inden for 30 minutter efter injektionen. Intraokulær

inflammation/infektion kan vurderes ved hjælp af biomikroskopi mellem 2 og 7 dage efter injektionen.

Patienten skal instrueres i straks at rapportere symptomer, som antyder intraokulær

inflammation/infektion eller enhver anden form for visuelle eller okulære symptomer. Hvis nogen af

ovenstående hændelser forekommer, skal patienten behandles efter gældende medicinsk praksis.

Administration i begge øjne

Jetreas sikkerhed og virkning ved samtidig administration i begge øjne er ikke undersøgt. Samtidig

administration i begge øjne anbefales derfor ikke.

Gentagen administration

Gentagen administration af Jetrea i samme øje er ikke tilstrækkeligt undersøgt og anbefales derfor

ikke.

Population med begrænsede eller manglende data

Jetrea er endnu ikke undersøgt hos patienter med maculahuller med stor diameter (> 400 mikrometer),

høj myopi (> 8 dioptri sfærisk korrektion eller aksial længde > 28 mm), afaki, fortilfælde af

rhegmatogen nethindeløsning, manglende zonulær linsestabilitet, nylig okulær kirurgi eller

intraokulær injektion (herunder laserbehandling), proliferativ diabetisk retinopati, iskæmisk retinopati,

retinal veneokklusion, exudativ aldersrelateret maculadegeneration (AMD) og glaslegemeblødning.

Behandling anbefales ikke hos sådanne patienter.

Der er begrænset erfaring hos patienter med non-proliferativ diabetisk retinopati eller fortilfælde af

uveitis (herunder alvorlig aktiv inflammation) eller signifikant øjentraume. Der skal udvises

forsigtighed ved behandling af sådanne patienter.

Andet

Risikoen for linsesubluksation eller phacodonese kan ikke udelukkes. Hvis det skulle opstå, skal der

gives medicinsk standardbehandling. Patienten skal monitoreres på passende vis (se pkt. 4.8 og 5.3).

Virkningen af ocriplasmin (især om det fremkalder en nomalisering af vitreomaculær adhæsion

(VMA) eller forårsager total posterior glaslegemeløsning [PVD]) er nedsat hos forsøgspersoner med

en epiretinal membran (ERM) eller en VMA-diameter > 1500 mikrometer (se pkt. 5.1)

Der er risiko for en betydelig reduktion af visus i løbet af den første uge efter injektionen. Patienten

skal monitoreres på passende vis (se pkt. 4.8).

Oftalmologiske undersøgelser kan være unormale efter administration af JETREA. Disse kan være

oftalmoskopi (foveal refleks), test af farvesyn (Roth 28 farver) og fuldfelts-ERG. Der skal tages højde

for dette, når disse tests anvendes til diagnosticering eller monitorering af andre tilstande (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier.

Ocriplasmin er et proteolytisk enzym med serin proteaseaktivitet, som kan være til stede i øjet i flere

dage efter intravitreal injektion (se pkt. 5.2). Tidsmæssig tæt administration af andre lægemidler med

samme administrationsvej kan påvirke aktiviteten af begge lægemidler og kan derfor ikke anbefales.

Der foreligger ingen kliniske data for samtidig anvendelse af ocriplasmin og VEGF-hæmmere

(vaskulær endotelvækstfaktor) og det anbefales derfor ikke.

Der forventes ingen systemiske interaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af Jetrea til gravide kvinder. Der er ikke udført

reproduktionstoksikologiske studier. Den systemiske eksponering af Jetrea forventes at være meget lav

efter intravitreal injektion. Jetrea må kun anvendes under graviditet, hvis den kliniske fordel opvejer

de potentielle risici.

Amning

Det er ukendt, om Jetrea udskilles i human mælk. Jetrea må kun anvendes under amning, hvis den

kliniske fordel opvejer de potentielle risici.

Fertilitet

Der er ingen data vedrørende Jetreas virkning på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Intravitreal injektion af Jetrea kan have moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner på grund af potentielle midlertidige synsforstyrrelser (se pkt. 4.8). I sådanne tilfælde

må patienten ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før synsforstyrrelserne er ophørt.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Over 1400 patienter er blevet behandlet med den anbefalede dosis på 0,125 mg Jetrea i kliniske

interventionsundersøgelser.

Alle bivirkninger var okulære. I 3 kliniske undersøgelser med opfølgning fra 6 måneder (TG-MV-006

og TG-MV-007) til 24 måneder (TG-MV-014) var de hyppigst rapporterede bivirkninger mouches

volantes (uklarheder i glaslegemet), øjensmerter, fotopsi og kromatopsi samt konjunktival blødning

som følge af injektionsproceduren. De fleste bivirkninger forekom inden for den første uge efter

injektionen. Størstedelen af disse reaktioner var ikke-alvorlige, milde til moderate i intensitet og

ophørte inden for 2 til 3 uger. Information om normalisering af specifikke hændelser så som

kromatopsi og ændringer i ERG kan findes i de relevante afsnit i sektionen ”beskrivelse af udvalgte

bivirkninger”.

De klinisk mest relevante bivirkninger var forbigående blindhed, nethinderift, nethindeløsning,

linsesubluksation og progression af maculahul.

Tabeloversigt over bivirkninger

Følgende tabel sammenfatter de bivirkninger, der blev indberettet for det behandlede øje i forbindelse

med kliniske studier og/eller efter markedsføring.

Der er også indberettet visuelle symptomer i det kontralaterale øje eller bilateralt.

Bivirkninger, hvor der er rimelig grund til at antage en årsagssammenhæng med injektionen eller

JETREA, er angivet efter MedDRA-systemorganklasse og hyppighed ved hjælp af følgende

konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne præsenteret

efter faldende alvorlighed.

Øjne

Meget almindelige

Mouches volantes, øjensmerter, konjunktival blødning, kromatopsi

Almindelige

Nedsat visus

, svækkelse af synet

, synsfeltdefekt

,sløret syn, retinal blødning,

blødning i glaslegemet, , maculahul

, maculadegeneration, nethindedegeneration,

maculært ødem

, nethindeødem

, retinapigmentepiteliopati, metamorfopsier,

konjunktivalt ødem, øjenlågsødem, vitritis, celler i forreste kammer, flare i

forreste kammer, iritis, fotopsi, konjunktival hyperæmi, okulær hyperæmi,

posterior glaslegmeløsning, øjenirritation, øjentørhed, fornemmelse af

fremmedlegeme i øjet, øjenkløe, ubehag i øjet, fotofobi, , øget tåredannelse

Ikke almindelig

Forbigående blindhed, linsesubluksation

, nethinderift

, nethindeløsning

natteblindhed, nedsat pupilrefleks, diplopi, hyfæma, miose, forskel i

pupilstørrelse, hornhindeabrasion, forkammerinflammation, betændelse i øjet,

konjunktival irritation

Undersøgelser

Meget almindelig

Abnormt retinogram

, abnorm farvesynstest

Almindelig

Øget intraokulært tryk, abnorm macularefleks, abnorm OCT (optical coherence

tomography)

se afsnittet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

herunder tågesyn

herunder skotom

herunder cystoidt maculaødem

herunder subreatinal væske

hændelser som forekommer før vitrektomi

med Roth 28-farvers farvesynstest. Se også pkt. 4.4.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Nedsat visus

I de placebokontrollerede, pivotale fase III-studier (TG-MV-006 og TG-MV-007) oplevede 7,7 % af

Jetrea-patienterne og 1,6 % af placebo-patienterne akut, forbigående fald på ≥ 2-line (≥ 10 ETDRS

bogstaver) i bedste korrigerede visus (BCVA) i løbet af den første uge efter injektionen, uden nogen

anden forklaring på ændringen. For størstedelen af Jetrea-patienterne (80,6 %) var tabet i visus

normaliseret ved afslutningen af studierne, men for nogle af patienterne blev tilstanden ikke

normaliseret på trods af vitrektomi. Den mediane tid til normalisering var 22 dage.

I studiet TG-MV-014 oplevede 2,8 % af Jetrea-patienterne og 1,4 % af placebopatienterne akut tab

≥ 2 linjer i BCVA i løbet af den første uge efter injektionen. Af de 4 Jetrea-patienter med akut nedsat

visus normaliseredes tilstanden for de 3 efter vitrektomi. Se pkt. 4.4 for anbefalinger vedrørende

monitorering.

Kromatopsi (herunder dyskromatopsi og abnorm farvesynstest)

Ændringer i farvesyn (herunder gulligt syn og abnorm Roth 28-farvers farvesynstest) blev rapporteret

som en meget almindelig bivirkning hos patienter, som fik injiceret Jetrea. Størstedelen af

hændelserne, undtagen en enkelt, var ikke-alvorlige, milde og 14 ud af de 17 tilfælde forsvandt

generelt spontant. Mediantiden til nomalisering var 3 måneder.

Anomalt retinogram

Elektroretinografiske (ERG) ændringer (fald i a- og b-tak amplitude) blev rapporteret som en meget

almindelig bivirkning hos patienter, som fik injiceret Jetrea; i størstedelen af tilfældene blev der også

rapporteret nedsat synsfunktion og kromatopsi.

I studiet TG-MV-014 gennemgik en undergruppe på 40 patienter, som fik JETREA, systematisk ERG-

test. De ERG-ændringer, der havde udviklet sig hos 16 ud af 40 patienter, forsvandt hos de fleste af

patienterne (13 ud af 16). Mediantiden til normalisering var 6 måneder. ERG-ændringer var ikke

prædiktive for negative resultater med hensyn til visus. Visus blev forbedret eller opretholdt hos 15 ud

af 16 patienter sammenlignet med

baseline

Nethinderuptur (nethindeløsning og -rift)

I de placebokontrollerede, pivotale fase III-studier (TG-MV-006 og TG-MV-007) blev der rapporteret

nethinderuptur (nethindeløsning og -rift) hos 1,9 % af de patienter, som fik injiceret Jetrea,

4,3 %,

som fik injiceret placebo. De fleste af disse hændelser forekom under eller efter vitrektomi i begge

grupper. Forekomsten af nethindeløsning før vitrektomi var henholdsvis 0,4 % i Jetrea-gruppen og

ingen i placebogruppen, mens forekomsten af nethinderifter (uden nethindeløsning) før vitrektomi var

0,2 % i Jetrea-gruppen og 0,5 % i placebogruppen.

I studiet TG-MV-014 blev der rapporteret nethinderift hos 1,4 % af de patienter, som fik injiceret

Jetrea, og 6,8 % af dem, som fik injiceret placebo. Forekomsten af nethindeløsning var 1,4 % i begge

arme. I placebogruppen forekom der ingen hændelser før vitrektomi. I Jetrea-gruppen fik 1 patient

(0,7 %) nethinderift og nethindeløsning mellem dag 0 og dag 7 efter injektionen.

Maculahul

I de placebokontrollerede, pivotale fase III-studier (TG-MV-006 og TG-MV-007) blev der rapporteret

om hændelser med maculahul (herunder både progression og nyt maculahul) hos 6,7 % af alle

patienter, som fik injiceret Jetrea,

9,6 %, som fik injiceret placebo, ved måned 6.

I studiet TG-MV-014 blev der rapporteret tilfælde med maculahul (herunder både progression og nyt

maculahul) hos 15,8 % af de patienter, som fik Jetrea,

13,5 % af de patienter, som fik placebo, ved

måned 24.

Tidlige forekomster af maculahul med fuld tykkelse (indtil dag 7 efter injektionen) ved RPE

(retinapigmentepitel) var højere hos patienter behandlet med Jetrea i forhold til placebo.

Progressionsrater efter måned 6 var dog højere ved placebo end hos patienter behandlet med Jetrea.

Vedvarende eller progredierende maculahul bør behandles i henhold til standardpraksis.

Linsesubluksation/phacodonese

Der blev rapporteret om et tilfælde af linsesubluksation/phacodonese i kliniske studier hos voksne,

hvilket synes at have en mulig årssagssammenhæng med Jetrea-behandlingen. I et pædiatrisk studie,

hvor Jetrea blev evalueret som et supplement til vitrektomi, blev der rapporteret et tilfælde af

subluksation hos et præmaturt barn, der modtog en enkelt intravitreal injektion af Jetrea 0,175 mg.

Linsesubluksation blev observeret hos 3 dyrearter ved ocriplasmin-koncentrationer over den tiltænkte

kliniske koncentration (se pkt. 5.3).

På grundlag af den proteolytiske aktivitet af ocriplasmin, prækliniske og kliniske fund kan potentialet

for linsesubluksation eller phacodonese ikke udelukkes. Hvis denne hændelse forekommer, skal det

behandles efter gældende medicinsk praksis.

Abnorm OCT (optical coherence tomography)

I studiet TG-MV-014 var ukomplet indre/ydre segmentbånd (IS/OS) (også kaldet den ellipsoide zone)

i det centrale område meget almindeligt ved

baseline

(65,8 % i Jetrea-gruppen og 62,2 % i

placebogruppen). Efter behandling havde en større andel af patienterne i Jetrea-gruppen imidlertid en

ændring fra et intakt IS/OS-bånd ved

baseline

til et ukomplet IS/OS-bånd i det centrale område på et

senere tidspunkt i Jetrea-gruppen sammenlignet med placebogruppen (henholdsvis 7,7 % og 2,8 % ved

dag 28). Andre steder end i det centrale område er der observeret unormale aspekter af IS/OS-båndet,

som kan tilskrives Jetrea, hos op til 10 % af patienterne.

Rifter i den ellipsoide zone i og uden for det centrale område er blevet rapporteret i ikke-

interventionelle studier og indberetninger efter markedsføring. I størstedelen af tilfældene forekom

normalisering inden for 6 måneder. Der blev rapporteret subretinal væske samt tegn og symptomer på

nedsat fotoreceptorfunktion, herunder nedsat visus (i nogle tilfælde i svær grad), i forbindelse med

disse hændelser.

Se pkt. 4.4 for anbefalinger vedrørende monitorering. Rutinemæssig monitorering anbefales i alle

ovennævnte situationer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

De kliniske data om virkningen af en overdosis af Jetrea er begrænsede. Et tilfælde af utilsigtet

overdosis på 0,250 mg ocriplasmin (det dobbelte af den anbefalede dosis) er blevet rapporteret.

Patienten oplevede et fald i bedst korrigerede visus (BCVA) på 21 ETDRS-bogstaver i forhold til

baseline

, som reduceredes til et fald på 9 ETDSR-bogstaver i forhold til

baseline

ved studiets

afslutning. Patienten udviklede også mild konjunktival hyperæmi, øjeninflammation og miosis, som

blev afhjulpet med kortikosteroid-øjendråber.

Hvis en overdosis forekommer anbefales nøje monitorering. Hvis en bivirkning forekommer, skal den

behandles efter gældende medicinsk praksis.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologika, Andre oftalmologika, ATC-kode: S01XA22

Virkningsmekanisme

Ocriplasmin har en proteolytisk aktivitet mod proteinkomponenter i glaslegemet og den vitreoretinale

grænseflade (VRI) (f.eks

laminin, fibronectin og kollagen), og behandlingsmålet med brugen er at

opløse den proteinmatrix, der er ansvarlig for den unormale vitreomaculære adhæsion (VMA).

Proteinkomponenternes tætte binding inden for det maculære område af den vitreoretinale interfase

(VRI) bidrager til vitreomaculær traktion (VMT), som fører til nedsat synsfunktion og/eller

maculahuller.

Klinisk virkning og sikkerhed

Jetreas kliniske virkning og sikkerhed ved behandling af vitreomaculær traktion (VMT) blev vurderet i

3 dobbeltmaskerede studier.

Studie TG-MV-006 og TG-MV-007

Effekten af Jetrea blev påvist i 2 pivotale multicenter, randomiserede, dobbeltmaskerede,

placebokontrollerede studier af 6 måneders varighed hos patienter med VMT. I alt 652 patienter

(Jetrea 464, placebo 188) blev randomiseret i disse 2 studier.

I begge pivotale studier var den andel af patienter, som opnåede en nomalisering af VMA på dag 28

(primære endpoint), signifikant (p ≤ 0,003) højere i Jetrea-gruppen sammenlignet med

placebogruppen. Forskellen fortsatte med at være statistisk signifikant til og med måned 6 i hvert

studie (p ≤ 0,024). I de integrerede data opnåede 26,5 % i Jetrea-gruppen sammenlignet med 10,1 % i

placebogruppen en nomalisering af VMA på dag 28 (p <0,001). Forskellen blev opretholdt fra dag 7 til

og med måned 6

(figur

1)

Figur 1:

Andel af patienter, der opnåede en nomalisering af VMA frem til dag 180 (måned 6)

(TG-MV-006, TG-MV-007 og integrerede data)

Patienter uden ERM ved

baseline

havde større sandsynlighed for at opnå en normalisering af VMA på

dag 28 sammenlignet med patienter med ERM ved

baseline

. I de integrerede data var forekomsten af

normalisering af VMA på dag 28 højere hos patienter, som blev behandlet med Jetrea sammenlignet

med placebo, både i undergruppen uden ERM (37,4 % vs. 14,3 % p<0,001) og i undergruppen med

ERM (8,7 %

1,5 %, p=0,046).

Patienter med en mindre VMA-diameter ved

baseline

(≤ 1500 mikrometer) havde større

sandsynlighed for at opnå en nomalisering af VMA på dag 28 sammenlignet med patienter, som havde

en VMA-diameter på > 1500 mikrometer. I de integrerede data var forekomsten af normalisering af

VMA på dag 28 højere hos patienter, som blev behandlet med Jetrea sammenlignet med placebo, både

i undergruppen med VMA ≤ 1500 mikrometer ved

baseline

(34,7 %

14,6 %, p<0,001) og i

undergruppen med VMA > 1500 mikrometer ved

baseline

(5,9 %

0 %, p=0,113).

I de integrerede data var fuld tykkelses macula-hul (FTMH) til stede hos henholdsvis

106/464 patienter (22,8 %) og 47/188 patienter (25 %) i Jetrea- og placebogrupperne ved

baseline

Heraf var den andel af patienter, som opnåede FTMH-lukning uden vitrektomi på dag 28, højere i

Jetrea-gruppen end i placebogruppen (40,6 %

10,6 %; p < 0,001). En forskel blev opretholdt til og

med studiernes afslutning (6. måned).

En signifikant højere procentvis andel af patienter, som blev behandlet med Jetrea, oplevede total PVD

(nomalisering af den posteriore vitreoretinale interfase) på dag 28 sammenlignet med patienter, som

blev behandlet med placebo (integrerede data: 13,4 %

3,7 %; p = 0,001).

Vitrektomi kunne udføres efter investigators vurdering i løbet af studierne. Der var mindre

sandsynlighed for, at patienter behandlet med Jetrea havde gennemgået vitrektomi ved studiets

afslutning (6. måned) sammenlignet med patienter behandlet med placebo (integrerede data: 17,7 %

26,6 %; p = 0,016).

En større andel af patienter, som blev behandlet med Jetrea, oplevede en forøgelse på ≥ 2 eller

≥ 3 linjer i BCVA (bedst korrigerede synsstyrke) (uanset vitrektomi) i 6. måned (henholdsvis 28,0 %

og 12,3 %) sammenlignet med patienter, som blev behandlet med placebo (17,1 % og 6,4 %)

(henholdsvis p = 0,003 og p=0,024). Desuden viste andelen af patienter med en forøgelse på ≥ 2 eller

≥ 3 linjer i BCVA uden vitrektomi en fordel ved Jetrea i 6. måned (23,7 %

11,2 %, p<0,001 for en

forøgelse på ≥ 2 linjer og 9,7 %

3,7 %, p=0,008 for en forøgelse på ≥ 3 linjer).

% VMA-nomalisering

Dage efter injektion

TG-MV-006

JETREA

TG-MV-007

JETREA

Kombineret

JETREA

TG-MV-006

Placebo

TG-MV-007

Placebo

Kombineret

Placebo

7

14

28

90

180

På alle dage efter injektionen, p ≤ 0,024 i TG-MV-006, p ≤ 0,009 i TG-MV-007, p < 0,001 i integrerede data

I den integrerede analyse fra National Eye Institute Visual Function Questionnaire 25 (VFQ 25) viste

hver subskala-score og den sammensatte score også en numerisk forskel til fordel for Jetrea over for

placebo. Forskellen i forbedring i den generelle subskala-score for synsevne var statistisk signifikante

(6,1 Jetrea

2,1 placebo, p = 0,024).

Studie TG-MV-014

Jetreas effekt er blevet undersøgt yderligere i et randomiseret, dobbeltmaskeret, placebokontrolleret

studie af 24 måneders varighed med patienter med VMT, som blev afsluttet efter godkendelse af den

første markedsføringstilladelse. I dette studie blev der i alt randomiseret 220 patienter (Jetrea 146,

placebo 74).

Andelen af patienter, der opnåede normalisering af VMA ved dag 28 (primært endepunkt), var 41,7 %

i Jetrea-gruppen sammenlignet med 6,2 % i placebogruppen (p<0,001). Denne virkning blev

opretholdt over tid, og normaliseringen af VMA var konsekvent større i Jetrea-gruppen ved alle

studiebesøg efter injektionen sammenlignet med placebogruppen.

I dette studie var FTMH til stede ved

baseline

hos henholdsvis 50/145 (34,5 %) og 26/73 (35,6 %) af

patienterne i Jetrea- og placebogrupperne. Af disse oplevede 30 % af de Jetrea-behandlede patienter og

15,4 % af patienterne i placebogruppen ikke-kirurgisk FTMH-lukning i måned 24. Alle disse patienter

oplevede det senest ved måned 3.

Andelen af patienter, som fik foretaget vitrektomi, var mindre i Jetrea-gruppen end i placebogruppen

ved alle besøg. Ved måned 24 var andelene henholdsvis 48/145 (33,3 %) og 32/73 (43 %). Den mest

almindelige årsag til udførelse af vitrektomi var FTMH (hos 24,8 % af Jetrea-behandlede patienter og

23,3 % af placebobehandlede patienter). Andelen af patienter, som fik foretaget vitrektomi for en

hændelse med VMA/VMT, var 8,3 % i Jetrea-gruppen sammenlignet med 19,2 % i placebogruppen.

Andelen af patienter, som oplevede en forøgelse på ≥ 2 eller ≥ 3 linjer i BCVA ved måned 6, uanset

om der var foretaget vitrektomi eller ej, var lidt højere i Jetrea-gruppen (36,2 %, 18,6 %) end i

placebogruppen (28,6 %, 13,1 %). Ved måned 24 var andelen af patienter med ≥ 2 linjers forbedring i

BCVA i forhold til

baseline

større i Jetrea-gruppen end i placebogruppen (50,5 %

39,1 %).

Andelen af patienter med en forøgelse på ≥ 3 linjer i forhold til

baseline

var kun større i Jetrea-

gruppen (hhv. 23,4 %

12,8 %) i den undergruppe, som ikke havde nogen FTMH ved

baseline

Forøgelsen på ≥ 2 eller ≥ 3 linjer i BCVA uden vitrektomi var større ved Jetrea i forhold til placebo

både ved måned 6 (henholdsvis 26,8 %, 14,0 %,

15,62 %, 6,2 %) og måned 24 (31,9 %, 16,8 %,

11,7 %, 4,1 %).

En større andel af patienterne i Jetrea-gruppen havde en forbedring ≥ 5 point i den sammensatte score

og i subskala-score for VFQ-25, uanset om der var foretaget vitrektomi eller ej, ved alle besøg. Ved

måned 24 havde 51,4 % af Jetrea-patienterne ≥ 5 point forbedring i den sammensatte score for VFQ-

25 sammenlignet med 30,1 % i placebogruppen.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra forpligtelsen til at indgive resultaterne af

studier med Jetrea i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af vitreomaculær

traktion (VMT), herunder også når tilstanden er forbundet med maculahul med en diameter på mindre

end eller svarende til 400 mikrometer (se pkt. 4.2 for information om pædiatrisk brug).

Sikkerheden og virkningen af ocriplasmin hos pædiatriske forsøgspersoner, som var blevet henvist til

vitrektomi, blev undersøgt i studiet TG-MV-009. En enkelt intravitreal injektion på 0,175 mg (over

anbefalet dosis), eller placebo, blev injiceret midt i glaslegemet i 24 øjne hos børn i alderen 0 til 16 år,

30 til 60 minutter inden det planlagte starttidspunkt for vitrektomien. Hovedårsagerne til vitrektomien

var nethindeløsning og præmatur retinopati. Behandlingen med ocriplasmin viste ingen virkning på

forekomsten af posterior glaslegemeløsning, graden af likvefaktion af glaslegemet, forekomsten af

omgående postoperativ nethindetilhæftning, udviklingen af proliferativ vitreoretinopati eller stadiet af

præmatur retinopati. De sikkerhedsmæssige observationer i studiet TG-MV-009 stemte overens med

den kendte sikkerhedsprofil for Jetrea. På grundlag af resultaterne af dette studie kan brug af Jetrea

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/765736/2016

EMEA/H/C/002381

EPAR - sammendrag for offentligheden

Jetrea

ocriplasmin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Jetrea.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Jetrea bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Jetrea, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Jetrea, og hvad anvendes det til?

Jetrea er et lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne med vitreomakulær traktion, som en

øjensygdom, der kan give svære synsforstyrrelser.

Det indeholder det aktive stof ocriplasmin.

Hvordan anvendes Jetrea?

Jetrea er en opløsning til injektion i øjet. Det udleveres kun efter recept og skal indgives af en

oftalmolog (øjenlæge) med erfaring i intravitreale injektioner (injektioner i øjets glaslegeme, det

geléagtige materiale bagest i øjet). Proceduren skal udføres under sterile forhold.

Den anbefalede dosis er 0,125 mg, der gives som en enkelt injektion i det pågældende øje og ikke bør

gentages. Det andet øje bør ikke behandles med Jetrea, før der er gået mindst syv dage.

Øjenlægen kan ordinere antibiotiske øjendråber før og efter behandlingen med Jetrea for at forebygge

øjeninfektioner.

Hvordan virker Jetrea?

Vitreomakulær traktion skyldes vitreomakulær adhæsion, dvs. unormalt stærk vedhæftning af

glaslegemet til den centrale del af nethinden (den lysfølsomme hinde på øjets bagvæg). Når

Jetrea

EMA/765736/2016

Side 2/3

glaslegemet skrumper ind med alderen, bevirker den stærke vedhæftning, at nethinden udsættes for

en trækbelastning. Det medfører hævelse af nethinden og sløret eller forvrænget syn.

Det aktive stof i Jetrea, ocriplasmin, svarer til det naturlige enzym plasmin i øjet, som er i stand til at

nedbryde de proteiner mellem glaslegemet og nethinden, der forårsager vedhæftningen. Derved

mindskes hævelsen af nethinden, og synet bliver bedre.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Jetrea?

Undersøgelserne har vist, at Jetrea effektivt ophæver vedhæftningen mellem glaslegemet og

nethinden, så behovet for operation nedsættes.

I to hovedundersøgelser med 652 voksne med vitreomakulær adhæsion og synsnedsættelse fik

patienterne enten en enkelt intravitreal injektion på 0,125 mg Jetrea eller en placeboinjektion (en

virkningsløs behandling). Efter 28 dage var vedhæftningen ophævet hos 25 % og 28 % af de

patienter, der fik en injektion af Jetrea (61 ud af 219 og 62 ud af 245), sammenholdt med 13 % og 6

% af dem, der fik placebo (14 ud af 107 og 5 ud af 81). En vellykket behandling af vitreomakulær

adhæsion kan modvirke synsforstyrrelser fremkaldt af vitreomakulær traktion og forebygge et

yderligere synstab som følge af en ubehandlet og gradvist stigende trækbelastning i nethinden.

Hvilke risici er der forbundet med Jetrea?

Bivirkningerne ved Jetrea påvirker øjet. De hyppigste bivirkninger er flydere i glaslegemet (små, ofte

uregelmæssige, mørke former i synsfeltet), øjensmerter, fotopsi (opfattelse af lysglimt i synsfeltet) og

kromatopsi (ændret farveopfattelse) samt konjunktival blødning (blødning i den hinde, der dækker den

hvide del af øjet). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Jetrea fremgår af

indlægssedlen.

Jetrea må ikke anvendes til patienter, som har eller formodes at have infektioner i eller omkring

øjnene. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Jetrea godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Jetrea opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Undersøgelserne viste, at Jetrea var

effektivt til behandling af vitreomakulær adhæsion. Det forventes derfor at være effektivt til at

forebygge den forværring af synet, der kan forekomme ved ubehandlet fremadskridende

vitreomakulær traktion. Selv om virkningerne var beskedne (vitreomakulær adhæsion svandt hos en

fjerdedel af patienterne), blev de anset for betydelige, fordi behandlingen kan forbedre synet og give

mulighed for at undgå operation. Hvad sikkerheden angår, var størstedelen af bivirkningerne

kortvarige og kunne behandles, og de skyldtes ofte injektionsproceduren eller var forbundet med

helbredelsen af sygdommen i sig selv. Der synes kun at være lille risiko for mere alvorligere

bivirkninger, såsom permanent synsnedsættelse, andre ændringer af nethindens funktion eller af

linsens støttestrukturer.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Jetrea?

Den virksomhed, der fremstiller Jetrea, sørger for, at alle sundhedspersoner, der forventes at anvende

Jetrea, modtager produktresuméet for lægemidlet samt en informationspakke, der skal udleveres til

patienter.

Jetrea

EMA/765736/2016

Side 3/3

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Jetrea.

Andre oplysninger om Jetrea

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Jetrea den 13. marts 2013.

Den fuldstændige EPAR for Jetrea findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Jetrea, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført 12-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information