Invokana

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
CANAGLIFLOZIN
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International N.V.
ATC-kode:
A10BK02
INN (International Name):
canagliflozin
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus, Type 2
Terapeutiske indikationer:
Invokana er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes som et supplement til kost og motion:som monoterapi når metformin anses for uhensigtsmæssig på grund af intolerance eller contraindicationsin tillæg til andre lægemidler til behandling af diabetes. For undersøgelsens resultater med hensyn til kombination af behandlinger, effekt på glykæmisk kontrol og hjerte-kar-hændelser, og de befolkninger, der studerede, se afsnit 4. 4, 4. 5, og 5.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002649
Autorisation dato:
2013-11-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/002649

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Invokana 100 mg filmovertrukne tabletter

Invokana 300 mg filmovertrukne tabletter

canagliflozin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Invokana

Sådan skal du tage Invokana

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Invokana indeholder det aktive stof canagliflozin, som hører til en gruppe lægemidler, der kaldes

“blodglucosesænkende midler".

Invokana anvendes hos voksne til at behandle type 2-diabetes.

Dette lægemiddel virker ved at øge den mængde sukker, der fjernes fra kroppen med urinen. Derved

nedsættes mængden af sukker i blodet, hvilket kan medvirke til at forebygge hjertesygdomme.

Invokana kan bruges alene eller sammen med andre lægemidler, som du kan anvende til behandling af

type 2-diabetes (f.eks. metformin, insulin, en DPP-IV-hæmmer [f.eks. sitagliptin, saxagliptin eller

linagliptin], et sulfonylurinstof [f.eks. glimepirid eller glipizid] eller pioglitazon) for at sænke

blodsukkeret. Måske får du allerede et eller flere af disse midler mod type 2-diabetes.

Det er også vigtigt, at du altid følger de råd om kost og motion, som du får af din læge eller

sygeplejersken

Hvad er type 2-diabetes?

Type 2-diabetes er en tilstand, hvor kroppen ikke producerer nok insulin, og den insulin, som kroppen

faktisk producerer, ikke virker tilstrækkeligt. Det er også muligt, at kroppen producerer for meget

sukker. Når det er tilfældet, sker der en ophobning af sukker (glucose) i blodet. Det kan føre til en

række alvorlige lidelser såsom hjertesygdom, nyresygdom, blindhed og amputation.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Invokana

Tag ikke Invokana

hvis du er allergisk over for canagliflozin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Invokana

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Invokana og under behandlingen:

for at få at vide, hvad du kan gøre for at forebygge dehydrering (se punkt 4 for tegn på

dehydrering).

hvis du har type 1-diabetes, da Invokana ikke må anvendes til behandling af denne sygdom.

hvis du taber dig meget hurtigt, får kvalme eller kaster op, får mavesmerter, er voldsomt tørstig,

trækker vejret hurtigt og dybt, er forvirret, er usædvanligt søvnig eller træt, din ånde lugter

sødligt, du har en sødlig eller metallisk smag i munden, eller din urin eller sved lugter

anderledes. I disse tilfælde skal du omgående søge læge eller tage til det nærmeste hospital.

Symptomerne kan være tegn på “diabetisk ketoacidose”, som er en sjælden men alvorlig og

somme tider livstruende komplikation, du kan få ved sukkersyge på grund af forhøjet niveau af

“ketonstoffer” i urinen eller blodet. Dette kan påvises i laboratorieanalyser. Risikoen for at

udvikle diabetisk ketoacidose kan øges, hvis du faster i længere tid, har et stort alkoholforbrug,

er dehydreret, pludseligt nedsætter insulindosis eller får et større insulinbehov på grund af en

større operation eller alvorlig sygdom.

hvis du har diabetisk ketoacidose (en følgesygdom til diabetes med højt blodsukker, hurtigt

vægttab, kvalme eller opkastning). Invokana må ikke anvendes til behandling af denne sygdom.

hvis du har alvorlige nyreproblemer eller er i dialyse.

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du nogensinde har lidt af alvorlig hjertesygdom eller har haft et slagtilfælde.

hvis du får medicin til at sænke blodtrykket (antihypertensiva) eller nogensinde har lidt af lavt

blodtryk (hypotension). Du kan finde yderligere oplysninger nedenfor under “Brug af anden

medicin sammen med Invokana”.

hvis du har fået foretaget amputation af en underekstremitet.

det er vigtigt, at du regelmæssigt kontrollerer dine fødder og overholder de retningslinjer for

fodpleje og passende væskeindtagelse, som du får af lægen eller sygeplejersken. Du skal straks

fortælle det til din læge, hvis du opdager sår eller misfarvninger, eller hvis du oplever ømhed

eller smerter i fødderne. Visse studier peger på, at det at tage canagliflozin kan bidrage til

risikoen for amputation af en underekstremitet (primært amputation af tå og mellemfod).

kontakt øjeblikkeligt lægen, hvis du oplever en kombination af smerter, ømhed, rødme eller

hævelse af kønsdelene eller i området mellem kønsdelene og anus med feber eller generel

utilpashed. Disse symptomer kan være tegn på en sjælden, men alvorlig og muligvis livstruende

infektion (såkaldt nekrotiserende fasciitis i mellemkødet eller Fourniers gangræn), der

ødelægger vævet under huden. Fourniers gangræn skal behandles øjeblikkeligt.

hvis du har tegn på en infektion med gærsvamp omkring kønsdelene. Sådanne tegn kan omfatte

irritation, kløe, unormalt udflåd eller en unormal lugt.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis et af disse punkter passer på dig (eller

hvis du har mistanke om det), før du tager dette lægemiddel.

Nyrefunktionen

Du vil få undersøgt dine nyrer ved hjælp af en simpel blodprøve, før du begynder at tage dette

lægemiddel og under behandlingen.

Uringlucose

På grund af medicinens virkemåde vil en urinprøve vise, at du har sukker (glucose) i urinen, mens du

får dette lægemiddel.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må normalt ikke få Invokana.

Brug af anden medicin sammen med Invokana

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette lægemiddel kan påvirke behandlingen med anden medicin, og/eller anden medicin kan påvirke

behandlingen med dette lægemiddel.

Det er særlig vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager et af følgende midler:

andre lægemidler mod diabetes (antidiabetika) - enten insulin eller et sulfonylurinstof (f.eks.

glimepirid eller glipizid) – i så fald vil lægen måske nedsætte din dosis for at undgå, at dit

blodsukkerniveau bliver alt for lavt (hypoglykæmi)

lægemidler til at sænke blodtrykket (antihypertensiva), herunder vanddrivende midler

(diuretika), da dette lægemiddel også kan sænke blodtrykket ved at fjerne for meget væske i

kroppen. Se listen over symptomer på for stort væsketab fra kroppen i punkt 4.

perikon (naturlægemiddel mod depression)

carbamazepin, phenytoin eller phenobarbital (midler til kontrol af krampeanfald)

efavirenz eller ritonavir (middel til at behandle hiv-infektion)

rifampicin (antibiotikum til at behandle tuberkulose)

colestyramin (middel til at nedsætte blodets indhold af kolesterol). Se punkt 3 under "Sådan skal

du tage medicinen".

digoxin eller digitoxin (middel mod visse hjerteproblemer). Du skal måske have målt blodets

indhold af digoxin eller digitoxin, hvis du tager disse midler sammen med Invokana.

dabigatran (blodfortyndende middel, der nedsætter risikoen for at danne blodpropper).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager eller fortsætter med at tage dette

lægemiddel. Invokana bør ikke anvendes under graviditeten. Tal med din læge, så snart du ved, at du

er gravid, om hvordan du bedst kan stoppe med Invokana og kontrollere dit blodsukker.

Du bør ikke tage dette lægemiddel, hvis du ammer. Tal med din læge om at holde op med at tage

medicinen eller stoppe amningen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Invokana påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at køre bil eller motorcykel, cykle eller

betjene værktøj eller maskiner. Der er dog forekommet svimmelhed og uklarhed, som kan påvirke din

evne til at køre, cykle eller betjene værktøj eller maskiner.

Hvis du tager Invokana sammen med visse andre midler mod diabetes, såkaldte sulfonylurinstoffer

(f.eks. glimepirid eller glipizid) eller sammen med insulin, kan du have en øget risiko for at få lavt

blodsukker (hypoglykæmi). Tegn på dette omfatter uskarpt syn, snurren i læberne, skælven,

svedudbrud, bleghed, humørforandring eller en følelse af ængstelse eller forvirring. Det kan påvirke

din evne til at køre bil, cykle og bruge værktøj og maskiner. Kontakt lægen snarest muligt, hvis du

bemærker tegn på lavt blodsukker.

Invokana indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Invokana indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige ”natriumfrit”.

3.

Sådan skal du tage Invokana

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Så meget skal du tage

Startdosis af Invokana er 1 tablet a 100 mg om dagen. Din læge afgør, om du skal øge dosis til

300 mg.

Hvis du har nyreproblemer, kan lægen begrænse dosis til 100 mg.

Din læge foreskriver den styrke, der passer bedst til dig.

Sådan skal du tage medicinen

Synk tabletten hel med vand.

Du kan tage tabletten alene eller sammen med mad. Det er bedst at tage tabletten før dagens

første måltid.

Forsøg at tage tabletten til samme tid hver dag. Så kan du lettere huske at tage den.

Hvis din læge har foreskrevet canagliflozin sammen med en galdesyrebindende ionbytter såsom

colestyramin (middel til sænkning af kolesteroltallet), skal du tage canagliflozin mindst 1 time

før eller 4-6 timer efter ionbytteren.

Din læge kan ordinere Invokana sammen med et andet glucosesænkende lægemiddel. Husk at tage alle

lægemidler efter lægens anvisninger, så du opnår den bedste behandling af din sygdom.

Kost og motion

For at kontrollere din diabetes skal du samtidig følge de råd, du får om kost og motion fra din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken Hvis du er på diabetesdiæt med vægtkontrol, skal du fortsat

følge diæten, mens du tager dette lægemiddel.

Hvis du har taget for mange Invokana

Hvis du har taget mere af dette lægemiddel end du burde, kontakt da din læge eller tag øjeblikkeligt til

det nærmeste hospital.

Hvis du har glemt at tage Invokana

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det

næsten er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis (to doser på samme dag) som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Invokana

Dit blodsukker kan stige, hvis du holder op med at tage dette lægemiddel. Kontakt lægen, hvis du

ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Invokana.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Invokana, og kontakt din læge, eller tag øjeblikkeligt til det nærmeste hospital,

hvis du får en af følgende alvorlige bivirkninger:

Alvorlig allergisk reaktion (sjælden, kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer)

Mulige tegn på en alvorlig allergisk reaktion kan omfatte:

hævelser af ansigt, læber, mund, tunge eller svælg, som kan gøre det vanskeligt at trække vejret

eller synke.

Diabetisk ketoacidose (sjælden, kan berøre op til 1 ud af 1.000 personer)

Symptomerne på diabetisk ketoacidose (se også punkt 2) er:

forhøjet niveau af “ketonstoffer” i urinen eller blodet

hurtigt vægttab

kvalme eller opkastning

mavesmerter

voldsom tørst

hurtig og dyb vejrtrækning

forvirring

usædvanlig søvnighed eller træthed

din ånde lugter sødligt, du har en sødlig eller metallisk smag i munden, eller din urin eller sved

lugter anderledes

Dette kan forekomme uanset blodglucoseniveau. Lægen kan beslutte at stoppe behandlingen med

Invokana midlertidigt eller permanent.

Dehydrering (ikke almindelig, kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

et voldsomt væsketab fra kroppen (dehydrering). Det forekommer oftere hos ældre

(over 75 år), personer med nyreproblemer og personer, der får vanddrivende medicin

(diuretika).

Mulige tegn på dehydrering:

du føler dig ør eller svimmel

du besvimer, er svimmel eller bliver svimmel, når du rejser dig

meget tør eller klæbrig mund, voldsom tørst

meget afkræftet eller træt

kun lidt eller ingen urin ved vandladning

hurtig puls.

Tal med lægen snarest muligt, hvis du får en eller flere af følgende symptomer:

Hypoglykæmi (meget almindelig, kan berøre flere end 1 ud af 10 personer):

lavt blodsukker (hypoglykæmi) - når dette lægemiddel tages sammen med insulin eller et

sulfonylurinstof (såsom glimepirid eller glipizid).

Mulige tegn på lavt blodsukker:

uskarpt syn

snurren i læberne

skælven, svedudbrud, blegt udseende

humørforandring, ængstelse eller forvirring.

Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal behandle lavt blodsukker, og hvad du skal gøre, hvis du

bemærker et af de nævnte tegn.

Urinvejsinfektioner (almindelige, kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

Disse er tegn på en alvorlig infektion i urinvejene, f.eks.:

feber og/eller kulderystelser

brændende fornemmelse ved vandladning

smerter i ryggen eller siden.

Det forekommer ikke hyppigt, men du skal straks fortælle det til din læge, hvis du ser blod i urinen.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige (kan berøre flere end 1 ud af 10 personer)

svampeinfektion i skeden.

Almindelige (kan berøre op til 1 ud af 10 personer)

udslæt eller rødme på penis eller forhuden (svampeinfektion)

ændringer i vandladning (herunder hyppigere vandladning eller større urinmængde, akut trang

til at lade vandet, natlig trang til at lade vandet)

forstoppelse

tørst

kvalme

blodprøver kan vise ændringer i blodets fedtindhold (kolesteroltal) og et øget antal røde

blodlegemer i blodet (hæmatokrit).

Ikke almindelige (kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

udslæt eller rødmen i huden, som kan være ledsaget af kløe og omfatte hævede områder i

huden, udsivende væske eller blærer

nældefeber

blodprøver kan vise forandringer i nyrefunktionen (forhøjet kreatinin eller urinstof) eller

forhøjet kalium

blodprøver kan vise stigninger i blodets indhold af fosfat

knoglebrud

nyresvigt (hovedsageligt som en konsekvens af et forhøjet væsketab fra kroppen)

amputation af en underekstremitet (primært en tå), især hvis du har høj risiko for hjertesygdom

forhudsforsnævring – problemer med at trække forhuden omkring penishovedet tilbage

hudreaktioner efter eksponering for sollys.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastslås ud fra forhåndenværende data)

nekrotiserende fasciitis i mellemkødet (Fourniers gangræn), en alvorlig bløddelsinfektion i

kønsdelene eller området mellem kønsdelene og anus.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejerske. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og æsken efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Invokana, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på, at den har været åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Invokana indholder:

Aktivt stof: canagliflozin.

En tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 100 mg eller 300 mg

canagliflozin.

Øvrige indholdsstoffer:

tabletkerne: croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, lactose (se punkt 2

”Invokana indeholder lactose”), magnesiumstearat og mikrokrystallinsk cellulose

filmovertræk: macrogol 3350, poly(vinylalkohol), talcum og titandioxid (E171).

Tabletten på 100 mg indeholder også gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Invokana 100 mg filmovertrukne tabletter er gule, kapselformede tabletter, 11 mm lange, med

“CFZ” på den ene side og “100” på den anden side.

Invokana 300 mg filmovertrukne tabletter er hvide, kapselformede tabletter, 17 mm lange, med

“CFZ” på den ene side og “300” på den anden side.

Invokana udleveres i perforeret enkeltdosisblister af PVC/aluminium. Pakningsstørrelserne er æsker

med 10 x 1, 30 x 1, 90 x 1 eller 100 x 1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen

Borgo San Michele

04100 Latina

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mundipharma Comm VA

Blarenberglaan 3C

B-2800 Mechelen

Tél/Tel: +32 15 45 11 80

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Konstitucijos pr. 21C

LT-08130 Vilnius

Lithuania

Tel: +370 5 278 68 88

България

ТП„Мундифарма медикъл ООД“

ул. „Кораб планина“ № 8

офис 1

София 1407

Тел.: +359 2 962 13 56

Luxembourg/Luxemburg

Mundipharma Comm VA

Blarenberglaan 3C

B-2800 Mechelen

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 15 45 11 80

Česká republika

Mundipharma GesmbH. Austria - organizační

složka ČR

Karolinská 650/1

CZ-186 00 Praha 8 – Karlín

Tel: +420 222 318 221

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Danmark

Mundipharma A/S

Frydenlundsvej 30

DK-2950 Vedbæk

Tlf: +45 45 17 48 00

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955-955

Nederland

Mundipharma Pharmaceuticals B.V.

Leusderend 24

NL-3832 RC Leusden

Tel: +31 33 450 82 70

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Norge

Mundipharma AS

Dicks vei 10B

NO-1366-Lysaker

Tlf: +47 67 51 89 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.

Apollogasse 16-18

A-1070 Wien

Tel: +43 1 523 25 05 -0

España

Mundipharma Pharmaceuticals, S.L.

Bahía de Pollensa, 11

28042 Madrid

Tel: +34 91 3821870

Polska

Mundipharma Polska Sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 45a

PL – 01-864 Warszawa

Tel.: +48 22 866 87 12

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal

Mundipharma Farmacêutica, Lda.

Lagoas Park - Edifício 8

PT-2740-268 Porto Salvo

Tel: +351 21 90 13 162

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Mundipharma Pharmaceuticals Limited

Millbank House, Arkle Road

Sandyford

IRL-Dublin 18

Tel: +353 1 2063800

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska cesta 53

SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabær

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Mundipharma Ges.m.b.H.-o.z.

Svätoplukova 28

SK-821 08 Bratislava

Tel: +421 2 6381 1611

Italia

Mundipharma Pharmaceuticals Srl

Via G. Serbelloni 4

I-20122 Milano

Tel: +39 02 3182881

Suomi/Finland

Mundipharma Oy

Rajatorpantie 41B

FI-01640 Vantaa/Vanda

Puh/Tel: +358 9 8520 2065

Κύπρος

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

Οθέλλου 13, Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου

CY-2540, Λευκωσία

Τηλ: +357 22 815656

Sverige

Mundipharma AB

Mölndalsvägen 30B

S-412 63 Göteborg

Tel: +46 31 773 75 30

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101

Rīga, LV-1004

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

Napp Pharmaceuticals Limited,

Cambridge Science Park,

Milton Road,

Cambridge, CB4 0AB

Tel: +44 1223 424444

Denne indlægsseddel blev godkendt {måned ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Invokana 100 mg filmovertrukne tabletter

Invokana 300 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Invokana 100 mg filmovertrukne tabletter

En tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 100 mg canagliflozin.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

En tablet indeholder 39,2 mg lactose.

Hver tablet indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) og er i det væsentlige natriumfri.

Invokana 300 mg filmovertrukne tabletter

En tablet indeholder canagliflozinhemihydrat svarende til 300 mg canagliflozin.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

En tablet indeholder 117,78 mg lactose.

Hver tablet indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) og er i det væsentlige natriumfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Invokana 100 mg filmovertrukne tabletter

En gul, kapselformet tablet, ca. 11 mm lang, med konventionel udløsning og filmovertrukket, præget

med “CFZ” på den ene side og “100” på den anden side.

Invokana 300 mg filmovertrukne tabletter

En hvid, kapselformet tablet, ca. 17 mm lang, med konventionel udløsning og filmovertrukket, præget

med “CFZ” på den ene side og “300” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Invokana er indiceret til behandling af voksne med utilstrækkeligt kontrolleret type 2-diabetes mellitus

som supplement til diæt og motion:

som monoterapi når metformin ikke bør anvendes på grund af intolerans eller

kontraindikationer

sammen med andre lægemidler til behandling af diabetes.

For studieresultater i relation til kombinering af behandlinger, indvirkning på glykæmisk kontrol og

kardiovaskulære hændelser, samt de undersøgte populationer se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede initialdosis af canagliflozin er 100 mg en gang dagligt. Hos patienter, der tåler

canagliflozin 100 mg, og som har en estimeret glomerulær filtrationshastighed

(eGFR) ≥ 60 ml/min/1,73 m

eller CrCl ≥ 60 ml/min og derfor har behov for skærpet glykæmisk

kontrol, kan dosis øges til 300 mg en gang dagligt oralt (se nedenfor samt pkt. 4.4).

Der bør udvises forsigtighed ved øgning af dosis hos patienter i alderen ≥ 75 år, patienter med kendt

kardiovaskulær sygdom eller andre patienter, hos hvem den indledende canagliflozin-inducerede

diurese udgør en risiko (se pkt. 4.4). Det anbefales, at patienter, der har fået påvist volumen-

depletering, får denne tilstand korrigeret inden initiering af canagliflozinbehandling (se pkt. 4.4).

Når canagliflozin anvendes som tillæg til insulin eller et ß-cellestimulerende middel (f.eks. et

sulfonylurinstof), kan det overvejes at give en lavere dosis af insulinet eller det ß-cellestimulerende

middel for at reducere risikoen for hypoglykæmi (se pkt. 4.5 og 4.8).

Særlige populationer

Ældre (i alderen ≥ 65 år)

Der bør tages højde for nyrefunktionen og risikoen for volumendepletering (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med eGFR 60 ml/min/1,73 m

< 90 ml/min/1,73 m

eller CrCl 60 ml/min til < 90 ml/min.

Canagliflozin bør ikke initieres hos patienter med eGFR < 60 ml/min/1,73 m

eller CrCl < 60 ml/min.

Hos patienter, der tåler canagliflozin, men hos hvem eGFR falder vedholdende til under

60 ml/min/1,73 m

eller CrCl til under 60 ml/min, bør doseringen af canagliflozin justeres til eller

opretholdes på 100 mg en gang dagligt. Canagliflozin bør seponeres ved vedvarende eGFR

under 45 ml/min/1,73 m

eller vedvarende CrCl under 45 ml/min (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2).

Canagliflozin bør heller ikke anvendes til patienter med nyresygdom i terminalstadiet (ESRD) eller til

patienter i dialyse, da det ikke forventes at virke hos disse populationer (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion.

Canagliflozin er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion, og det anbefales ikke til

denne population (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Canagliflozins sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Til oral anvendelse.

Invokana skal tages oralt en gang dagligt - og helst før dagens første måltid. Tabletterne skal synkes

hele.

Hvis en dosis glemmes, skal den tages, så snart patienten kommer i tanke om den. Der må dog ikke

tages en dobbeltdosis på samme dag.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat nyrefunktion

Canagliflozins virkning afhænger af nyrefunktionen, og virkningen er reduceret hos patienter, som har

moderat nedsat nyrefunktion, mens det formentlig ikke virker hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Hos patienter med eGFR < 60 ml/min/1,73m

eller CrCl < 60 ml/min blev der rapporteret en større

incidens af bivirkninger associeret med volumendepletering (f.eks. postural svimmelhed, ortostatisk

hypotension, hypotension), især med en dosis på 300 mg. Desuden blev der hos sådanne patienter

rapporteret flere hændelser i form af forhøjet kalium og større stigninger i serumkreatinin og P-

carbamid (se pkt. 4.8).

Doseringen af canagliflozin bør derfor begrænses til 100 mg en gang dagligt hos patienter med

eGFR < 60 ml/min/1,73m

eller CrCl < 60 ml/min, og canagliflozin bør ikke anvendes til patienter

med eGFR < 45 ml/min/1,73 m

eller CrCl< 45 ml/min (se pkt. 4.2). Canagliflozin er ikke undersøgt

hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (eGFR < 30 ml/min/1,73 m

eller CrCl < 30 ml/min) eller

nyresygdom i terminalstadiet.

Det anbefales at monitorere nyrefunktionen som følger:

Før initiering af behandling med canagliflozin og derefter mindst én gang om året (se pkt. 4.2,

4.8, 5.1 og 5.2)

Før initiering af behandling med samtidige lægemidler, der kan nedsætte nyrefunktionen, og

periodisk derefter

Ved nyrestatus der nærmer sig moderat nedsat nyrefunktion, mindst 2-4 gange om året. Hvis

nyrefunktionen falder til eGFR < 45 ml/min/1,73 m

eller CrCl < 45 ml/min, bør behandlingen

med canagliflozin seponeres.

Anvendelse til patienter med risiko for bivirkninger, der er forbundet med volumendepletering

På grund af dets virkningsmekanisme, som øger udskillelse af glucose i urin (UGE), inducerer

canagliflozin osmotisk diurese, hvilket kan reducere det intravaskulære volumen og sænke blodtrykket

(se pkt. 5.1). I kontrollerede kliniske studier af canagliflozin var en øget forekomst af bivirkninger

relateret til volumendepletering (f.eks. postural svimmelhed, ortostatisk hypotension eller

hypotension) mere almindelig ved en dosis på 300 mg, og den optrådte hyppigst i løbet af de første tre

måneder (se pkt. 4.8).

Forsigtighed tilrådes hos patienter, hos hvem et blodtryksfald udløst af canagliflozin kunne være

risikabelt, herunder patienter med kendt kardiovaskulær sygdom, patienter med

eGFR < 60 ml/min/1,73 m

, patienter i behandling med antihypertensiva eller med hypotension i

anamnesen, patienter der får diuretika eller ældre patienter (i alderen ≥ 65 år) (se pkt.4.2 og 4.8).

På grund af volumendepletering sås der generelt små gennemsnitlige fald i eGFR i løbet af de første

6 uger efter indledning af behandling med canagliflozin. Hos patienter, der var modtagelige over for

større reduktioner i intravaskulært volumen som beskrevet ovenfor, forekom der somme tider større

fald i eGFR (> 30 %), som senere atter blev bedre og kun sjældent krævede afbrydelse af

behandlingen med canagliflozin (se pkt. 4.8).

Patienterne bør opfordres til at indberette symptomer på volumendepletering. Canagliflozin bør ikke

anvendes til patienter i behandling med loop-diuretika (se pkt. 4.5), eller som er volumendepleterede

f.eks. på grund af akut sygdom (såsom mave-tarm-sygdom).

I tilfælde af tilstødende lidelser, der kan føre til volumendepletering (så som sygdom i mave-tarm-

kanalen), anbefales det, at patienter, der får canagliflozin, monitoreres nøje for volumenstatus

(f.eks. ved lægeundersøgelse, blodtryksmåling, laboratorieprøver inklusive nyrefunktionstests) og

serumelektrolytter. Hos patienter, der får volumendepletering under behandling med canagliflozin, kan

behandlingen midlertidigt afbrydes, indtil dette er korrigeret. Ved afbrydning af behandlingen bør

hyppigere glucosekontrol overvejes.

Diabetisk ketoacidose

Der errapporteret om sjældne og undertiden livstruende og dødelige tilfælde af diabetisk ketoacidose

(DKA) hos patienter i behandling med SGLT2-hæmmere, herunder canagliflozin. I en række af disse

tilfælde fremstod tilstanden atypisk med kun moderat forhøjet blodglucose, under 14 mmol/l

(250 mg/dl). Det vides ikke, om højere doser af canagliflozin vil øge risikoen for DKA.

Risikoen for diabetisk ketoacidose skal overvejes i tilfælde af ikke-specifikke symptomer som f.eks.

kvalme, opkastning, anoreksi, abdominalsmerter, udtalt tørst, vejrtrækningsbesvær, forvirring

samtusædvanlig træthed eller søvnighed. Patienterne skal undersøges for ketoacidose med det samme,

hvis disse symptomer opstår, uanset blodglucoseniveau.

Canagliflozin skal straks seponeres ved mistænkt eller verificeret DKA.

Behandlingen skal afbrydes hos patienter, som hospitalsindlægges for at få foretaget større operationer

eller i forbindelse med akut alvorlig sygdom. Det anbefales, at disse patienter overvåges for

ketonstoffer. Niveauet af ketonstoffer bør måles i blodet snarere end i urinen. Behandlingen med

canagliflozin kan genoptages, når ketonstofværdierne er normale, og patientens tilstand er stabiliseret.

Før indledning af behandling med canagliflozin skal faktorer i patientens anamnese, som kan

prædisponere for ketoacidose, tages i betragtning.

Patienter, der kan have en højere risiko for DKA, omfatter patienter med lav restfunktion af betaceller

(f.eks. patienter med type 2-diabetes med lavt C-peptid, latent autoimmun diabetes hos voksne

(LADA) og patienter med pancreatitis i anamnesen), patienter med tilstande, der medfører lav

fødeindtagelse eller svær dehydrering, patienter, hvis insulindosis er blevet nedsat, samt patienter med

øget insulinbehov på grund af akut sygdom, kirurgi eller alkoholmisbrug. SGLT2-hæmmere skal

anvendes med forsigtighed til disse patienter.

Genoptagelse af behandling med SGLT2-hæmmer hos patienter med fortilfælde af DKA under

behandling med SGLT2-hæmmer frarådes, medmindre en anden tydelig medvirkende faktor

identificeres og afhjælpes.

Canagliflozins sikkerhed og virkning hos patienter med type 1-diabetes er ikke blevet klarlagt, og

canagliflozin bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes. Begrænsede data fra kliniske studier

tyder på, at diabetisk ketoacidose optræder med hyppigheden ”almindelig”, når patienter med type 1-

diabetes behandles med SGLT2-hæmmere.

Amputation af underekstremitet

I kliniske langtidsstudier med canagliflozin hos patienter med type 2-diabetes og etableret

kardiovaskulær sygdom eller mindst to risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom har der været

observeret ca. en fordobling af risikoen for amputation af en underekstremitet (primært tå og

mellemfod) hos patienter, der fik canagliflozin (se pkt. 4.8). Da den underliggende mekanisme ikke er

blevet fastlagt, kendes risikofaktorerne for amputation ikke, bortset fra de generelle risikofaktorer.

Før behandling med Invokana initieres, skal faktorer i patientens anamnese, som kan forøge risikoen

for amputation, tages i betragtning. Som en forebyggende foranstaltning bør det overvejes at overvåge

patienter med øget risiko for amputation tæt og at rådgive patienterne om vigtigheden af rutinemæssig

forebyggende fodpleje og opretholdelse af passende hydrering. Det kan også overvejes at stoppe

behandlingen med Invokana hos patienter, der udvikler lidelser, der kan være forløbere for

amputation, som f.eks. sår på underekstremitet, infektion, osteomyelitis eller gangræn.

Nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers gangræn)

Der er efter markedsføring rapporteret om tilfælde af nekrotiserende fasciitis i perineum (også kendt

som Fourniers gangræn) hos kvindelige og mandlige patienter, der behandles med SGLT2-hæmmere.

Dette er en sjælden, men alvorlig og potentielt livstruende hændelse, der kræver hurtig operation og

antibiotisk behandling.

Patienter skal have besked på at søge lægehjælp, hvis de oplever en kombination af smerter, ømhed,

erytem eller hævelse i området omkring kønsdelene eller mellemkødet med feber eller utilpashed. Vær

opmærksom på, at såvel urogenitale infektioner som abscesser i mellemkødet kan optræde før

forekomst af nekrotiserende fasciitis. Hvis der er mistanke om Fourniers gangræn, bør Invokana

seponeres, og øjeblikkelig behandling (herunder antibiotika og kirurgisk debridement) bør

iværksættes.

Forhøjet hæmatokrit

Der blev observeret stigning i hæmatokrit i forbindelse med canagliflozinbehandling (se pkt. 4.8), og

nøje overvågning tilrådes hos patienter, der allerede har forhøjet hæmatokrit.

Ældre (i alderen ≥ 65 år)

Hos ældre patienter kan risikoen for volumendepletering være øget, og diuretisk behandling samt

nedsat nyrefunktion er mere sandsynligt hos denne population. Hos patienter ≥ 75 år blev der

rapporteret en større incidens af bivirkninger associeret med volumendepletering (f.eks. postural

svimmelhed, ortostatisk hypotension, hypotension). Derudover blev der rapporteret større fald i eGFR

hos denne patientgruppe (se pkt. 4.2 og 4.8).

Genitale svampeinfektioner

I kliniske studier med canagliflozin blev der i overensstemmelse med mekanismen bag hæmning af

natriumglucose-co-transportør 2 (SGLT2), der øger glucoseudskillelse i urinen, rapporteret om

vulvovaginal candidiasis hos kvinder og balanitis eller balanopostitis hos mænd (se pkt. 4.8). Der sås

en øget sandsynlighed for, at mandlige og kvindelige patienter med genitale svampeinfektioner i

anamnesen fik infektioner. Balanitis og balanopostitis optrådte primært hos mandlige patienter, der

ikke var omskåret, hvilket i nogle tilfælde resulterede i phimosis og/eller omskæring. De fleste

svampeinfektioner i kønsorganerne blev behandlet udvortes med antimykotika, enten efter ordination

af en læge eller som egenbehandling under den fortsatte behandling med Invokana.

Hjertesvigt

Der er begrænsede erfaringer med patienter i NYHA-klasse III (defineret af New York Heart

Association), og der er ingen erfaringer med NYHA-klasse IV fra kliniske studier af canagliflozin.

Laboratorieundersøgelser af urin

På grund af canagliflozins virkningsmekanisme vil patienter, der tager dette lægemiddel, teste positivt

for glucose i urinen.

Lactoseintolerans

Tabletterne indeholder lactose.

Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Diuretika

Canagliflozin kan forstærke virkningen af diuretika samt øge risikoen for dehydrering og hypotension

(se pkt. 4.4).

Insulin og ß-cellestimulerende midler

Insulin og ß-cellestimulerende midler såsom sulfonylurinstoffer kan medføre hypoglykæmi. Det kan

derfor være nødvendigt at give en lavere dosis af insulinet eller det ß-cellestimulerende middel for at

reducere risikoen for hypoglykæmi ved anvendelse i kombination med canagliflozin (se pkt. 4.2 og

4.8).

Farmakokinetiske interaktioner

Andre lægemidlers indvirken på canagliflozin

Canagliflozin metaboliseres primært via glucuronidkonjugering udvirket af UDP-glucuronosyl-

transferase 1A9 (UGT1A9) og 2B4 (UGT2B4). Canagliflozin transporteres af P-glykoprotein (P-gp)

og brystcancer-resistensprotein (BCRP).

Enzyminduktorer (såsom perikon [Hypericum perforatum], rifampicin, barbiturater, phenytoin,

carbamazepin, ritonavir, efavirenz) kan give anledning til nedsat eksponering for canagliflozin. Efter

samtidig administration af canagliflozin og rifampicin (induktor af en række aktive transportører og

lægemiddelmetaboliserende enzymer) blev der observeret fald på henholdsvis 51 % og 28 % i

systemisk eksponering for canagliflozin (AUC) og maksimal plasmakoncentration (C

). Den

reducerede eksponering for canagliflozin kan nedsætte lægemidlets virkning.

Hvis samtidig administration af canagliflozin og en kombineret induktor af sådanne UGT-renzymer og

transportproteiner er nødvendig, indebærer det et behov for monitorering af glykæmisk kontrol for at

vurdere responset på canagliflozin. Hvis en induktor af disse UGT-enzymer skal administreres

samtidig med canagliflozin, kan det overvejes at øge dosis til 300 mg en gang dagligt, hvis patienterne

får canagliflozin 100 mg en gang dagligt og tåler dette godt, har eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m

eller

CrCl ≥ 60 ml/min og har behov for supplerende glykæmisk kontrol. Hos patienter med

eGFR 45 ml/min/1,73 m

til < 60 ml/min/1,73 m

eller CrCl 45 ml/min til < 60 ml/min, der tager

canagliflozin 100 mg, og som er i samtidig behandling med en UGT-enzyminduktor og har behov for

supplerende glykæmisk kontrol, bør andre glucosesænkende midler overvejes (se pkt. 4.2 og 4.4).

Colestyramin kan muligvis reducere eksponeringen for canagliflozin. For at minimere mulig

interferens med absorptionen bør canagliflozin indtages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter

administration af en galdesyrebindende ionbytter.

Interaktionsstudier indikerer, at canagliflozins farmakokinetik ikke påvirkes af metformin,

hydrochlorthiazid, orale kontraceptiva (ethinylestradiol og levonorgestrel), ciclosporin eller

probenecid.

Canagliflozins indvirken på andre lægemidler

Digoxin:

En kombination af canagliflozin 300 mg en gang dagligt i 7 dage med en enkelt dosis digoxin på

0,5 mg efterfulgt af 0,25 mg dagligt i 6 dage resulterede i en stigning på 20 % i AUC og en stigning på

36 % i C

for digoxin, hvilket sandsynligvis skyldes hæmning af P-gp. Der er observeret in

vitro-hæmning af P-gp. Patienter, der tager digoxin eller andre hjerteglykosider (f.eks. digitoxin), skal

have passende monitorering.

Dabigatran:

Virkningen ved samtidig administration af canagliflozin (svag hæmmer af P-gp) og dabigatranetexilat

(substrat for P-gp) er ikke undersøgt. Eftersom der kan forekomme forhøjede koncentrationer af

dabigatran ved tilstedeværelse af canagliflozin, bør patienten monitoreres for tegn på blødning eller

anæmi ved kombination af dabigatran og canagliflozin.

Simvastatin:

En kombination af canagliflozin 300 mg en gang dagligt i 6 dage med en enkelt dosis simvastatin

(substrat for CYP3A4) på 40 mg resulterede i en stigning på 12 % i AUC og en stigning på 9 % i C

for simvastatin samt en stigning på 18 % i AUC og en stigning på 26 % i C

for simvastatinsyre. Den

øgede eksponering for simvastatin og simvastatinsyre anses ikke for klinisk relevante.

Det kan ikke udelukkes, at canagliflozin hæmmer BCRP i tarmene, og der kan derfor forekomme øget

eksponering for lægemidler, der transporteres af BCRP, f.eks. visse statiner som rosuvastatin og visse

lægemidler mod cancer.

I interaktionsstudier havde canagliflozin ved steady state ingen klinisk relevant virkning på

farmakokinetikken af metformin, orale kontraceptiva (ethinylestradiol og levonorgestrel),

glibenclamid, paracetamol, hydrochlorthiazid eller warfarin.

Interferens med lægemiddel/laboratorietest

1,5-AG-analyse

Øget udskillelse af glucose i urin i forbindelse med Invokana kan medføre falsk nedsat niveau af 1,5-

anhydroglucitol (1,5-AG), hvilket kan medføre, at målinger af 1,5-AG ikke er pålidelige ved vurdering

af glykæmisk kontrol. Derfor bør 1,5-AG-analyser ikke anvendes til vurdering af glykæmisk kontrol

hos patienter, der får canagliflozin. For yderligere oplysninger tilrådes det at kontakte producenten af

den specifikke 1,5-AG-analyse.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ingen data fra anvendelse af canagliflozin til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Canagliflozin bør ikke anvendes under graviditeten. Ved påvisning af graviditet bør canagliflozin

seponeres.

Amning

Det er ukendt, om canagliflozin og/eller dets metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyrestudier viser, at canagliflozin og dets metabolitter

udskilles i mælk, og der er set farmakologisk fremkaldt påvirkning af diende afkom og unge rotter

efter eksponering for canagliflozin (se pkt. 5.3). En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Canagliflozin må ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen studier af canagliflozins påvirkning af fertiliteten hos mennesker. Der sås ingen

virkninger på fertilitet i dyrestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Canagliflozin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Patienter bør dog være opmærksomme på risikoen for hypoglykæmi, når canagliflozin

anvendes som tillægsbehandling til insulin eller et ß-cellestimulerende middel, og på den forhøjede

risiko for bivirkninger relateret til volumendepletering såsom postural svimmelhed (se pkt. 4.2, 4.4 og

4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Canagliflozins sikkerhed blev evalueret hos 18.248 patienter med type 2-diabetes, herunder 11.078

patienter, som blev behandlet med canagliflozin og 7.170 patienter, som blev behandlet med

komparator, der fik lægemiddel i 14 dobbeltblinde, kontrollerede kliniske fase 3- og fase 4-studier. I

alt 10.134 patienter blev behandlet i to dedikerede kardiovaskulære studier, eksponeret i gennemsnitlig

149 uger (eksponeret i gennemsnitlig 223 uger i CANVAS og 94 uger i CANVAS-R), og

8.114 patienter blev behandlet i 12 dobbeltblinde, kontrollerede kliniske fase 3- og fase 4-studier og

blev fulgt i gennemsnitlig 49 uger.

Den primære vurdering af sikkerhed og tolerabilitet blev udført som en puljet analyse (n = 2.313) af

fire 26-ugers placebokontrollerede kliniske studier (som monoterapi og som tillægsbehandling til

metformin, metformin og et sulfonylurinstof og metformin og pioglitazon). Under behandlingen var de

hyppigst indberettede bivirkninger hypoglykæmi i kombination med insulin eller et sulfonylurinstof,

vulvovaginal candidiasis, urinvejsinfektion og polyuri eller pollakisuri (d.v.s. hyppig vandladning). I

studierne var de bivirkninger, der førte til seponering hos ≥ 0,5 % af alle patienter, der fik

canagliflozin, vulvovaginal candidiasis (0,7 % af de kvindelige patienter) og balanitis eller

balanopostitis (0,5 % af de mandlige patienter). For at vurdere de indberettede bivirkinger og

derigennem identificere bivirkninger (se tabel 1) blev der udført supplerende sikkerhedsanalyser af

data inklusive langtidsdata fra hele canagliflozin-programmet (placebokontrollerede og aktivt

kontrollerede studier) (se pkt. 4.2 og 4.4).

Bivirkninger opstillet i tabelform.

Bivirkningerne i tabel 1 er baseret på den puljede analyse af de placebokontrollerede og aktivt

kontrollerede studier beskrevet ovenfor. Bivirkninger, som er indberettet på baggrund af global brug af

canagliflozin efter markedsføringen, er ligeledes medtaget i denne tabel. Bivirkningerne er opstillet

efter hyppighed og systemorganklasse. Hyppighed defineres i henhold til følgende konvention: meget

almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Tabel 1:

Bivirkninger (MedDRA) opstillet i tabelform på baggrund af

placebokontrollerede

e

og aktivt kontrollerede studier

e

og erfaringer efter

markedsføringen

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Vulvovaginal candidiasis

Almindelig

Balanitis eller balanoposthitis

, urinvejsinfektion

(pyelonephritis og urosepsis er blevet indberettet

efter markedsføringen)

Ikke kendt

Nekrotiserende fasciitis i perineum (Fourniers

gangræn)

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Hypoglykæmi i kombination med insulin eller et

sulfonylurinstof

Ikke almindelig

Dehydrering

Sjælden

Diabetisk ketoacidose

Nervesystemet

Ikke almindelig

Postural svimmelhed

, synkope

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypotension

, ortostatisk hypotension

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Obstipation, tørst

, kvalme

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Lysfølsomhed, udslæt

, urticaria

Sjælden

Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig

Knoglebrud

Nyrer og urinveje

Almindelig

Polyuri eller pollakisuri

Ikke almindelig

Nyresvigt

(hovedsageligt i forbindelse med

volumendepletering)

Undersøgelser

Almindelig

Dyslipidæmi

, forhøjet hæmatokrit

Ikke almindelig

Forhøjet blodkreatinin

,forhøjet carbamid i

blodet

, forhøjet kalium i blodet

, forhøjet

phosphat i blodet

Kirurgiske og medicinske procedurer

Ikke almindelig

Amputation af underekstremitet (primært en tå og

mellemfoden) særligt hos patienter med høj risiko

for hjertesygdom

Relateret til volumendepletering, se pkt. 4.4 og beskrivelse af bivirkninger nedenfor.

Se pkt. 4.4 og beskrivelse af bivirkninger nedenfor.

Se beskrivelse af bivirkninger nedenfor.

Se pkt. 4.4.

Sikkerhedsdataprofiler fra individuelle pivotale studier (herunder studier af patienter med moderat nedsat

nyrefunktion, ældre patienter [i alderen > 55 år til < 80 år], patienter med øget risiko for kardiovaskulær sygdom)

stemte generelt overens med de bivirkninger, der fremgår af tabellen.

Tørst omfatter termerne tørst, mundtørhed og polydipsi.

Udslæt omfatter termerne erytematøst udslæt, generaliseret udslæt, makuløst udslæt, makulopapuløst udslæt, papuløst

udslæt, kløende udslæt, pustuløst udslæt og vesikuløst udslæt.

Baseret på erfaringer med canagliflozin efter markedsføringen.

Relateret til knoglebrud, se beskrivelse af bivirkninger nedenfor.

Polyuri eller pollakisuri omfatter termerne polyuri, pollakisuri, imperiøs vandladningstrang, nykturi og øget

urinproduktion.

Vulvovaginal candidiasis omfatter termerne vulvovaginal candidiasis, vulvovaginal svampeinfektion, vulvovaginitis,

vaginal infektion, vulvitis og genital svampeinfektion.

Balanitis eller balanopostitis omfatter termerne balanitis, balanopostitis, balanitis candida og genital svampeinfektion.

Gennemsnitsstigningerne (%) fra baseline med henholdsvis canagliflozin 100 mg og 300 mg versus placebo var som

følger: totalkolesterol 3,4 % og 5,2 % versus 0,9 %; HDL-kolesterol 9,4 % og 10,3 % versus 4,0 %; LDL-kolesterol

5,7 % og 9,3 % versus 1,3 %; non- HDL-kolesterol 2,2 % og 4,4 % versus 0,7 %; triglycerider 2,4 % og 0,0 % versus

7,6 %.

Gennemsnitsændringerne fra baseline i hæmatokrit var henholdsvis 2,4 % og 2,5 % med canagliflozin 100 mg og

300 mg sammenlignet med 0,0 % med placebo.

Gennemsnitsændringerne (%) fra baseline in kreatinin var 2,8 % og 4,0 % med henholdsvis canagliflozin 100 mg og

300 mg sammenlignet med 1,5 % med placebo.

Gennemsnitsændringerne (%) fra baseline i P-karbamid var henholdsvis 17,1 % og 18,0 % med canagliflozin 100 mg

og 300 mg sammenlignet med 2,7 % med placebo.

Gennemsnitsændringerne (%) fra baseline i serumkalium var henholdsvis 0,5 % 1,0 % med canagliflozin 100 mg og

300 mg sammenlignet med 0,6 % med placebo.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/744622/2013

EMEA/H/C/002649

EPAR - sammendrag for offentligheden

Invokana

canagliflozin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Invokana. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Invokana bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Invokana, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Invokana, og hvad anvendes det til?

Invokana er et lægemiddel mod sukkersyge, der indeholder det aktive stof canagliflozin. Det anvendes

til regulering af blodsukkeret (glukose) hos voksne med type 2-sukkersyge.

Invokana kan anvendes som selvstændig behandling til patienter, hos hvem blodsukkeret ikke er

tilfredsstillende reguleret med diæt og motion alene, og som ikke må få metformin (et andet

lægemiddel mod sukkersyge).

Invokana kan desuden anvendes som tillægsbehandling til andre lægemidler mod sukkersyge, også

insulin, når disse lægemidler sammen med motion og diæt ikke giver tilfredsstillende regulering af

sukkersygen.

Hvordan anvendes Invokana?

Invokana leveres som tabletter (100 og 300 mg) og udleveres kun efter recept. Tabletterne skal tages

én gang dagligt, helst før dagens første måltid. Startdosis er normalt 100 mg én gang dagligt. Dosis

kan øges til 300 mg én gang dagligt, hvis det er hensigtsmæssigt.

Da virkningerne af Invokana afhænger af nyrefunktionen, er dets virkning og tolerabilitet nedsat hos

patienter med nedsat nyrefunktion. Derfor frarådes anvendelse af Invokana hos patienter med svært

Invokana

EMA/744622/2013

Side 2/3

nedsat nyrefunktion. Hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion bør dosis begrænses til 100 mg

én gang dagligt.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Invokana?

Ved type 2-sukkersyge producerer bugspytkirtlen enten ikke nok insulin til at regulere blodsukkeret,

eller også er kroppen ikke i stand til at udnytte insulinet tilstrækkeligt. Dette medfører for højt indhold

af sukker (glukose) i blodet.

Det aktive stof i Invokana, canagliflozin, virker ved at blokere proteinet natrium-glukose

kotransporter 2 (SGLT2) i nyrerne. SGLT2 er et protein, der transporterer glukose tilbage fra urinen til

blodbanen, når blodet filtreres i nyrerne. Ved at blokere virkningen af SGLT2 bevirker Invokana, at der

udskilles mere glukose gennem urinen, så glukoseindholdet i blodet falder.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Invokana?

Invokana blev vurderet i 9 hovedundersøgelser, hvori der i alt deltog ca. 10 000 patienter med type 2-

sukkersyge. I den ene af undersøgelserne blev Invokana sammenlignet med placebo (virkningsløs

behandling), anvendt selvstændigt hos patienter, hvis blodsukker ikke var tilfredsstillende reguleret

med diæt og motion alene. I tre af undersøgelserne blev Invokana anvendt som tillægsbehandling til et

andet lægemiddel mod sukkersyge (metformin eller insulin), og i yderligere tre undersøgelser blev

Invokana anvendt som tillægsbehandling til to andre lægemidler mod sukkersyge (herunder

metformin) hos patienter, hos hvem motion og diæt ikke gav tilstrækkelig regulering af sukkersygen.

Der blev desuden udført en undersøgelse hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion og en

undersøgelse hos ældre patienter mellem 55 og 80 år. I alle undersøgelserne blev virkningen

hovedsagelig bedømt ved måling af blodets indhold af glykosyleret hæmoglobin (HbA1c). Dette

fortæller, hvor godt blodsukkeret er reguleret.

Invokana var mere effektivt end placebo og mindst ligeså effektivt som sammenligningspræparaterne

til at nedsætte mængden af HbA1c, når det blev anvendt selvstændigt eller i kombination med andre

lægemidler mod sukkersyge:

Når Invokana blev anvendt selvstændigt i en dosis på 100 mg, nedsatte det indholdet af HbA1c

med 0,91 % mere end placebo efter 26 uger, og i en dosis på 300 mg nedsatte det indholdet

1,16 % mere end placebo.

I alle de undersøgelser, hvor Invokana blev anvendt som tillægsbehandling til et eller to andre

lægemidler mod sukkersyge, var reduktionen i HbA1c efter 26 uger i forhold til placebo 0,76 % til

0,92 % ved en dosis på 300 mg, og fra 0,62 % til 0,74 % ved en dosis på 100 mg.

Når Invokana blev anvendt som tillægsbehandling til insulin i en dosis på 300 mg, nedsatte det

efter 18 uger HbA1c-indholdet med 0,73 % mere end placebo, og i en dosis på 100 mg nedsatte

det indholdet 0,65 % mere end placebo.

Invokana blev desuden påvist at være mindst ligeså effektivt som sukkersygelægemidlerne

glimepirid og sitagliptin efter 52 ugers behandling.

Undersøgelsen hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion viste, at virkningerne af Invokana

var nedsat hos disse patienter, men stadig klinisk relevant: I forhold til placebo var nedsættelsen

af HbA1c 0,30 % ved en dosis på 100 mg.

Invokana

EMA/744622/2013

Side 3/3

Undersøgelsen hos ældre patienter viste, at Invokana også havde klinisk relevante virkninger hos

patienter over 75 år, hos hvem der opnåedes en reduktion af HbA1c i forhold til placebo på 0,70 %

og 0,57 % ved en dosis på henholdsvis 300 mg og 100 mg.

Hvilke risici er der forbundet med Invokana?

De hyppigste bivirkninger med Invokana er lavt blodsukker (hypoglykæmi) ved anvendelse sammen

med insulin eller sulfonylurinstof, trøske omkring de kvindelige kønsorganer (vulvovaginal candidiasis,

en svampeinfektion forårsaget af Candida), urinvejsinfektion samt abnormt stor urinproduktion (polyuri)

eller abnormt hyppig vandladning (pollakisuri).

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Invokana fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Invokana blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede, at fordelene ved Invokana er

større end risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP konkluderede, at

Invokana var påvist at være effektivt til at regulere blodsukkeret. Behandlingen med Invokana

resulterede desuden i vægttab og nedsættelse af blodtrykket, som anses for gavnlige virkninger hos

patienter med sukkersyge. Sikkerheden af Invokana blev anset for at svare til sikkerheden af andre

lægemidler i samme klasse (SGLT2-hæmmere). Der blev iagttaget vigtige bivirkninger, herunder

dehydrering og urinvejsinfektion, som dog fandtes at kunne behandles.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Invokana?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Invokana anvendes så risikofrit som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Invokana, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale bør træffe.

Andre oplysninger om Invokana

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Invokana den 15.11.2013.

Den fuldstændige EPAR for Invokana findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Invokana, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2013.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information