Intuniv

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-07-2020

Aktiv bestanddel:
guanfacinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd
ATC-kode:
C02AC02
INN (International Name):
guanfacine
Terapeutisk gruppe:
Antihypertensiva, , Antiadrenergic agenter, centralt virkende
Terapeutisk område:
Attention Deficit Disorder med hyperaktivitet
Terapeutiske indikationer:
Behandling af opmærksomhedsunderskud hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) hos børn og unge 6 til 17 år, for hvormed stimulanter ikke er egnede, tolereres ikke eller har vist sig at være ineffektive. Intuniv skal bruges som en del af et omfattende ADHD behandling program, typisk, herunder psykologiske, pædagogiske og sociale foranstaltninger.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003759
Autorisation dato:
2015-09-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/003759

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

06-10-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-07-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

06-10-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Intuniv 1 mg depottabletter

Intuniv 2 mg depottabletter

Intuniv 3 mg depottabletter

Intuniv 4 mg depottabletter

guanfacin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Denne indlægsseddel er blevet skrevet, som om personen, der tager lægemidlet, læser den.

Hvis du giver lægemidlet til dit barn, skal du erstatte ”du” med ”dit barn” i hele indlægssedlen.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Intuniv

Sådan skal du tage Intuniv

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Intuniv indeholder det aktive stof guanfacin. Dette lægemiddel tilhører en gruppe lægemidler, som

påvirker hjerneaktiviteten. Dette lægemiddel kan hjælpe dig med at forbedre din opmærksomhed og

gør dig mindre impulsiv og hyperaktiv.

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til at behandle ’attention deficit hyperactivity disorder’ (ADHD) hos børn

og unge i alderen 6-17 år, hvor aktuelt stimulerende medicin ikke er passende, og/eller hvor aktuel

medicin ikke kontrollerer ADHD-symptomerne i tilstrækkelig grad.

Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter:

psykoterapi

pædagogisk behandling

social behandling

Om ADHD

Personer med ADHD har besvær med at:

sidde stille

koncentrere sig.

ADHD kan give problemer i hverdagen. Børn og unge personer med ADHD kan have problemer med

indlæring og med at lave lektier. De kan have svært med at opføre sig ordentligt hjemme, i skolen og

andre steder.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Intuniv

Tag ikke Intuniv:

hvis du er allergisk over for guanfacin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Intuniv (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel, hvis:

du har et lavt eller højt blodtryk, hjerteproblemer, eller der er hjerteproblemer i familien

du for nylig er besvimet

du har tanker eller følelser om selvmord

du lider af andre psykiske sygdomme

Intuniv kan påvirke din vægt og højde, hvis du tager det i lange perioder. Derfor vil din læge overvåge

din vækst.

Du må ikke holde op med at tage Intuniv uden først at have talt med din læge. Hvis du pludselig

holder op med at tage Intuniv, kan du få abstinenssymptomer som forhøjet hjertefrekvens og forhøjet

blodtryk (se pkt. 4).

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller du ikke er sikker), skal du kontakte din læge eller

apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel. Dette lægemiddel kan nemlig forværre disse

problemer. Din læge vil overvåge dig rutinemæssigt for at se, hvordan lægemidlet påvirker dig.

Børn (under 6 år) og voksne (18 år og derover)

Dette lægemiddel må ikke anvendes af børn under 6 år og af voksne på 18 år og derover, da det er

ukendt, om det virker eller er sikkert.

Kontroller, din læge vil udføre, mens du tager Intuniv

Før du begynder at tage dette lægemiddel vil din læge kontrollere, at dette lægemiddel er sikkert for

dig, og at det vil hjælpe dig. Mens du tager dette lægemiddel, vil din læge gentage disse kontroller

ugentligt i løbet af den indledende dosering, efter dosisjustering, mindst hver 3. måned i løbet af det

første år, og dernæst mindst to gange årligt. Disse kontroller kan omfatte:

dit blodtryk og din puls samt andre kontroller af dit hjerte, hvis det er relevant

din reaktion på behandlingen, især hvis den gør dig søvnig eller døsig

din højde og vægt

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre og føler dig meget søvnig eller

døsig, efter du har taget lægemidlet i omtrent 6 uger. Det kan være, at lægen vil justere din behandling.

Brug af anden medicin sammen med Intuniv

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Intuniv og nogle andre lægemidler kan nemlig påvirke hinanden.

Du skal især fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af de følgende typer

lægemidler:

lægemidler, der sænker dit blodtryk (antihypertensiva)

lægemidler mod epilepsi, såsom valproinsyre

lægemidler, der gør dig søvnig (sedativa)

lægemidler mod psykiske problemer (benzodiazepiner, barbiturater og antipsykotika)

lægemidler, der kan påvirke den måde, Intuniv udskilles af leveren på (se tabellen nedenfor)

Lægemidler

Bruges til at behandle

Aprepitant

Kvalme og svimmelhed (vertigo).

Atazanavir, efavirenz, etravirine,

fosamprenavir, indinavir, nevirapin,

ritonavir, saquinavir

Hiv-infektion.

Ciprofloxacin, chloramphenicol,

clarithromycin, erythromycin, rifabutin,

rifampicin, telithromycin

Bakterieinfektioner.

Fluconazol, itraconazol, posaconazol,

ketoconazol

Svampeinfektioner.

Crizotinib, imatinib

Kræft.

Diltiazem, verapamil

Hjerte-kar-sygdomme.

Boceprevir, telaprevir

Viral hepatitis.

Suboxon

Stofmisbrug.

Bosentan

Hjerte-kar-sygdomme (f.eks. sammentrækning af

blodkar i lungerne).

Carbamazepin, oxcarbazepin,

phenobarbital, phenytoin, primidon

Bruges til at kontrollere epilepsi.

Modafinil

Er et lægemiddel, der fremmer opmærksomhed og

bruges til at behandle søvnforstyrrelser.

Perikon

Er et naturlægemiddel, der bruges til at behandle

depression.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller du ikke er sikker), skal du kontakte din læge eller

apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel.

Brug af Intuniv sammen med mad, drikke og alkohol

Tag ikke lægemidlet sammen med mad med et højt fedtindhold (f.eks. morgenmad med et højt

fedtindhold), da det kan påvirke den måde, lægemidlet virker på.

Tag ikke grapefrugtjuice sammen med lægemidlet, da det kan påvirke den måde, lægemidlet

virker på.

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager lægemidlet, da det kan gøre dig søvnig eller døsig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tag ikke lægemidlet, hvis du er gravid, eller hvis du ikke bruger prævention. Det er ukendt, om

Intuniv kan påvirke dit ufødte barn.

Du må ikke amme, mens du tager Intuniv, medmindre lægen har bedt dig om det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel og døsig, når du tager lægemidlet, især i begyndelsen af behandlingen, og det

kan vare i 2 til 3 uger, muligvis længere. Hvis dette forekommer, må du ikke føre motorkøretøj, cykle,

betjene værktøj eller maskiner eller deltage i aktiviteter, der kan forårsage personskade, indtil du ved,

hvordan lægemidlet påvirker dig. Besvimelse er også blevet rapporteret, men det er ikke er almindelig

virkning.

Intuniv indeholder lactose:

Lactose er en type sukker. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager dette lægemiddel, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle eller fordøje visse sukkerarter.

Intuniv indeholder natrium:

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige "natriumfrit".

3.

Sådan skal du tage Intuniv

Din behandling vil blive påbegyndt under overvågning af en passende specialist i adfærdssygdomme

hos børn og/eller unge.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Som en del af din behandling vil din læge nøje overvåge, hvordan Intuniv påvirker dig i løbet af den

indledende dosering og/eller dosisjusteringer.

Hvor meget skal du tage?

Din læge vil starte dig på 1 mg dagligt. Din læge kan øge din dosis baseret på din legemsvægt,

og hvordan Intuniv virker på dig, men ikke med mere end 1 mg ugentligt. Afhængigt af,

hvordan du reagerer på behandlingen, kan din læge øge dosis mere langsomt. Den anbefalede

vedligeholdelsesdosis er fra 0,05 op til 0,12 mg pr. kg legemsvægt dagligt.

Du bemærker måske ikke nogen umiddelbar virkning, når behandlingen startes. Nogle patienter

kan mærke en forbedring efter den første uge, men det kan tage længere.

Din daglige dosis vil være fra 1 til 7 mg afhængigt af din alder, og hvordan du reagerer på

Intuniv, men den vil ikke være over 7 mg.

Sådan skal du tage Intuniv

Dette lægemiddel bør tages en gang dagligt, enten om morgenen eller aftenen.

Det kan tages sammen med eller uden mad, men det må ikke tages sammen med fedtholdigt

mad (f.eks. morgenmad med et højt fedtindhold).

Slug tabletten hel sammen med vand eller anden væske (men ikke grapefrugtjuice).

Tabletten må ikke knækkes, knuses eller tygges. Det vil påvirke virkningen af tabletten. Fortæl

det til lægen, hvis du ikke kan sluge tabletten hel.

Behandlingsvarighed

Hvis det er nødvendigt, at du tager Intuniv i over et år, vil lægen overvåge din behandlingsreaktion, og

din læge kan afbryde lægemidlet i en kort periode, dette kan finde sted i løbet af skoleferien. Dette vil

vise, om du stadig har behov for at tage medicinen.

Hvis du har taget for meget Intuniv

Hvis du har taget for meget Intuniv, bør du straks kontakte en læge eller tage på hospitalet. Tag

medicinpakningen med dig, og fortæl dem, hvor meget du har taget.

Der kan evt. opstå de følgende virkninger: lavt eller højt blodtryk, langsom puls, langsom

vejrtrækning, træthedsfølelse eller udmattelse.

Hvis du har glemt at tage Intuniv

Hvis du har glemt en dosis, skal du vente til næste dag og tage din sædvanlige dosis.

Hvis du har sprunget to eller flere doser over, skal du kontakte lægen, da det kan være, at du

skal påbegynde Intuniv-behandlingen igen med en lavere dosis.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Intuniv

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at kontakte lægen.

Hvis du holder op med at tage dette lægemiddel, kan dit blodtryk og din puls måske stige (se

pkt. 4 nedenfor).

For at stoppe lægemidlet vil din læge vil langsomt nedtrappe din dosis af Intuniv for at mindske

bivirkningerne.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt

lægen, hvis du er bekymret.

Hvis du på en eller anden måde føler dig utilpas, mens du tager din medicin, bedes du straks

fortælle det til en voksen.

Alvorlige bivirkninger

De følgende alvorlige bivirkninger er blevet rapporteret: søvnighed (sedation), svimmelhedsfølelse

(hypotension), langsom puls (bradykardi), følelse af at besvime eller bevidstløshed (synkope), en

alvorlig ophørsbivirkning i form af forhøjet blodtryk ved pludseligt ophør med Intuniv; symptomerne

kan være hovedpine, forvirring, nervøsitet, uro og rystelser (hypertensiv encefalopati).

Nogle af disse bivirkninger opstår hyppigere i starten af behandlingen og kan forsvinde, når du

fortsætter behandlingen. Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger, skal du straks kontakte lægen.

Andre bivirkninger

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret.

Meget almindelig

kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

følelse af at være søvnig (døsighed)

træthedsfølelse

hovedpine

mavepine (abdominalsmerter).

Almindelig

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

langsom hjerterytme (puls)

lavt blodtryk

rastløshed eller irritabilitet

søvnproblemer (insomni) eller afbrudt søvn (søvnløshed midt om natten) eller mareridt

depression, bekymringer (angst) eller humørsvingninger (affektlabilitet)

mangel på energi (letargi)

vægtøgning

appetitløshed

mundtørhed

ufrivillig vandladning (enurese)

kvalme eller opkastning

diarré, mave- eller fordøjelsesbesvær

lavt blodtryk, når man rejser sig op (ortostatisk hypotension)

udslæt.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

allergiske reaktioner (overfølsomhed)

brystsmerter

fordøjelsesbesvær (dyspepsi)

vejrtrækningsproblemer (astma)

svaghedsfølelse (asteni)

bleghed

krampeanfald

hyppig vandladningstrang (pollakisuri)

en følelse af at være ophidset (agitation)

ændrede resultater af leverblodprøver (øget ALAT (alaninaminotransferase))

blodtryksstigning

unormal puls (sinusarytmi og 1. grads atrioventrikulært blok)

hurtigt hjerteslag (takykardi)

nedsat puls

svimmelhedsfølelse, når man rejser sig op (postural svimmelhed)

hudkløe (pruritus)

se eller høre ting, som ikke eksisterer (hallucinationer).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

sover mere end normalt (hypersomni)

højt blodtryk (hypertension)

utilpashed.

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

en alvorlig ophørsbivirkning i form af forhøjet blodtryk ved pludseligt ophør med Intuniv;

symptomerne kan være hovedpine, forvirring, nervøsitet, uro og rystelser (hypertensiv

encefalopati).

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

problemer med at få eller holde en rejsning (erektil dysfunktion).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisterpakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet, hvis tabletterne eller blisterpakningen ser beskadiget ud.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Intuniv indeholder:

Hver 1 mg tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 1 mg guanfacin

Hver 2 mg tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 2 mg guanfacin

Hver 3 mg tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 3 mg guanfacin

Hver 4 mg tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 4 mg guanfacin

Øvrige indholdsstoffer: hypromellose 2208, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer,

lactosemonohydrat, povidon, crospovidon Type A, mikrokrystallinsk cellulose, silica, kolloid

vandfri, natriumlaurilsulfat, polysorbat 80, fumarsyre, glyceroldibehenat.

Tabletterne med 3 mg og 4 mg indeholder også indigotin (E 132) og gul jernoxid (E 172)

Udseende og pakningsstørrelser

Intuniv er en depottablet, hvilket betyder, at det aktive stof frigives fra tabletten over en tidsperiode.

Tabletterne fås i pakningsstørrelser med 7, 28 eller 84 tabletter, men ikke alle pakningsstørrelser kan

nødvendigvis fås.

1 mg depottabletter er runde og hvide, hårde tabletter, præget med 1MG på den ene side og med

503 på den anden side.

2 mg depottabletter er ovale og hvide, hårde tabletter, præget med 2MG på den ene side og med

503 på den anden side.

3 mg depottabletter er runde og grønne, hårde tabletter, præget med 3MG på den ene side og

med 503 på den anden side.

4 mg depottabletter er ovale og grønne, hårde tabletter, præget med 4MG på den ene side og

med 503 på den anden side.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

e-mail: medinfoEMEA@shire.com

Tel: +800 66838470

Denne indlægsseddel blev senest ændret.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Intuniv 1 mg depottabletter

Intuniv 2 mg depottabletter

Intuniv 3 mg depottabletter

Intuniv 4 mg depottabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Intuniv 1 mg depottablet

Hver tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 1 mg guanfacin.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 22,41 mg lactose (som monohydrat)

Intuniv 2 mg depottablet

Hver tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 2 mg guanfacin.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 44,82 mg lactose (som monohydrat)

Intuniv 3 mg depottablet

Hver tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 3 mg guanfacin.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 37,81 mg lactose (som monohydrat)

Intuniv 4 mg depottablet

Hver tablet indeholder guanfacinhydrochlorid svarende til 4 mg guanfacin.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 4 mg tablet indeholder 50,42 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottablet

Intuniv 1 mg depottablet

7,14 mm runde, hvide til off-white tabletter præget med ’1MG’ på den ene side og med ’503’ på den

anden side.

Intuniv 2 mg depottablet

12,34 mm x 6,10 mm aflange, hvide til off-white tabletter præget med ’2MG’ på den ene side og med

’503’ på den anden side.

Intuniv 3 mg depottablet

7,94 mm runde, grønne tabletter præget med ’3MG’ på den ene side og med ’503’ på den anden side.

Intuniv 4 mg depottablet

12,34 mm x 6,10 mm aflange, grønne tabletter præget med ’4MG’ på den ene side og med ’503’ på

den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Intuniv er indiceret til behandling af attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) hos børn og unge

i alderen 6-17 år, hvor stimulantia ikke er egnede, ikke kan tolereres eller har vist sig at være

ineffektive.

Intuniv skal anvendes som en del af et omfattende behandlingsprogram for ADHD, der typisk omfatter

psykoterapi, pædagogisk og social behandling.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes under overvågning af en passende specialist i adfærdssygdomme hos

børn og/eller unge.

Screening før behandling

Før ordinering er det nødvendigt at udføre en

baseline

evaluering for at identificere patienter med en

øget risiko for døsighed og sedation, hypotension og bradykardi, arytmi forårsaget af QT-forlængelse

og vægtøgning/risiko for fedme. Denne evaluering skal omfatte en patients kardiovaskulære status,

herunder blodtryk og puls, dokumentere en omfattende anamnese over samtidige lægemidler, tidligere

og aktuelle komorbide medicinske og psykiatriske lidelser eller symptomer, familiær anamnese med

pludselig hjertedød/uforklaret død og akkurat registrering af højde og vægt før behandlingen på en

vækstkurve (se pkt. 4.4).

Dosering

Det er nødvendigt med en nøje dosistitrering og -overvågning ved begyndelsen af behandlingen, da

klinisk forbedring og risici for flere klinisk signifikante bivirkninger (synkope, hypotension,

bradykardi, døsighed og sedation) er dosis- og eksponeringsrelaterede. Patienter skal informeres om,

at døsighed og sedation kan forekomme, især tidligt i behandlingen eller ved dosisforhøjelser. Hvis det

bedømmes, at døsighed og sedation er klinisk bekymrende eller vedvarende, bør det overvejes at

reducere eller seponere doseringen.

For alle patienter er den anbefalede startdosis 1 mg guanfacin, der tages oralt en gang dagligt.

Dosis kan justeres med trin på ikke over 1 mg om ugen. Dosis bør justeres individuelt i henhold til

patientens respons og tolerabilitet.

Afhængigt af patientens respons og tolerabilitet over for Intuniv er det anbefalede interval for

vedligeholdelsesdosen fra 0,05-0,12 mg/kg/dag. Den anbefalede dosistitrering for børn og unge er

anført nedenfor (se tabel 1 og 2). Dosisjusteringer (forhøjelser eller reduktioner) til en maksimalt

tolereret dosis inden for det anbefalede optimale vægtjusterede dosisinterval baseret på klinisk

bedømmelse af respons og tolerabilitet kan forekomme ved et hvilket som helst ugentligt interval efter

initialdosis.

Overvågning under titreringen

Under dosistitreringen bør der udføres en ugentlig overvågning for tegn og symptomer på døsighed og

sedation, hypotension og bradykardi.

Løbende overvågning

I løbet af det første års behandling bør patienten vurderes mindst hver 3. måned for:

Tegn og symptomer på:

døsighed og sedation

hypotension

bradykardi

vægtøgning/risiko for fedme

Det anbefales, at en klinisk bedømmelse skal udføres i løbet af denne periode med efterfølgende

overvågning hver 6. måned og hyppigere overvågning efter dosisjusteringer (se pkt. 4.4).

Tabel 1

Dosistitreringsskema for børn i alderen 6-12 år

Vægtgruppe

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

25 kg og derover

Maks. dosis=4 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

Tabel 2

Dosistitreringsskema for unge (i alderen 13-17 år)

Vægtgruppe

Uge 1

Uge 2

Uge 3

Uge 4

Uge 5

Uge 6

Uge 7

34-41,4 kg

Maks. dosis=4 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

41,5-49,4 kg

Maks. dosis=5 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

49,5-58,4 kg

Maks. dosis=6 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

58,5 kg og derover

Maks. dosis=7 mg

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

7 mg

Unge skal veje mindst 34 kg.

Unge, der vejer 58,5 kg og derover, kan titreres til en dosis på 7 mg/dag, efter at personen

har gennemført mindst 1 uges behandling med en dosis på 6 mg/dag, og efter at lægen har

udført en grundig gennemgang af tolerabilitet og virkning for personen.

Lægen, som vælger at anvende guanfacin i længere perioder (over 12 måneder), bør reevaluere nytten

af guanfacin hver 3. måned i løbet af det første år og derefter mindst årligt baseret på klinisk

bedømmelse (se pkt. 4.4) og overveje forsøgsperioder uden medicin for at vurdere patientens funktion

uden farmakoterapi, fortrinsvis i løbet af skoleferier.

Nedtitrering og seponering

Patienter/plejere skal instrueres i ikke at seponere guanfacin uden at kontakte lægen.

Når behandlingen seponeres, skal dosen nedtrappes med højst 1 mg hver 3.-7. dag, og blodtryk og puls

skal overvåges for at minimere eventuelle abstinenssymptomer, navnlig forhøjet blodtryk og forhøjet

hjertefrekvens (se pkt. 4.4).

I et vedligeholdelsesstudie med skift fra guanfacin til placebo oplevede 4,4 % af forsøgspersonerne

(7/158) stigninger i blodtrykket til over 5 mmHg, hvilket også lå over 95-percentilen for alder, køn og

statur (se pkt. 4.8 og 5.1).

Glemt dosis

Hvis en dosis springes over, kan den ordinerede dosis genoptages dagen efter. Hvis der springes to

eller flere på hinanden følgende doser over, anbefales det at gentage titreringen baseret på patientens

tolerabilitet over for guanfacin.

Skift fra andre guanfacin-formuleringer

Guanfacin-tabletter med øjeblikkelig udløsning bør ikke substitueres mg for mg, da de

farmakokinetiske profiler er forskellige.

Særlige populationer

Voksne og ældre

Guanfacins sikkerhed og virkning hos voksne og til ældre med ADHD er ikke klarlagt. Derfor bør

guanfacin ikke anvendes til denne gruppe.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at reducere dosis hos patienter med forskellige grader af nedsat leverfunktion

(se pkt. 5.2).

Påvirkningen af en nedsat leverfunktion på guanfacins farmakokinetik hos pædiatriske patienter (børn

og unge i alderen 6-17 år) er ikke vurderet.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at reducere dosis hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(GFR 29-15 ml/min) og en nyresygdom i slutstadiet (GFR<15 ml/min) eller dialysekrævende.

Påvirkningen af en nedsat nyrefunktion på guanfacins farmakokinetik hos pædiatriske patienter (børn

og unge i alderen 6-17 år) er ikke vurderet (se pkt. 5.2).

Børn under 6 år

Guanfacins sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 6 år er endnu ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data

Patienter i behandling med CYP3A4- og CYP3A5-hæmmere/-inducere

CYP3A4/5-hæmmere har vist sig at have en signifikant virkning på guanfacins farmakokinetik ved

samtidig administration. Der anbefales dosisreduktion ved samtidig anvendelse af moderate/kraftige

CYP3A4/5-hæmmere (f.eks. ketoconazol, grapefrugtjuice) eller kraftige CYP3A4-inducere (f.eks.

carbamazepin) (se pkt. 4.5).

Ved samtidig anvendelse af kraftige og moderate CYP3A-hæmmere anbefales en 50 % reduktion af

guanfacindosis. Grundet variabiliteten i virkningen hvad angår interaktion, kan det være nødvendigt

med yderligere dosistitrering (se ovenfor).

Hvis guanfacin kombineres med kraftige enzyminducere kan det overvejes at gentage titreringen for at

øge dosis til en maksimal daglig dosis på 7 mg, hvis det er nødvendigt. Hvis induktionsbehandlingen

er gennemført, anbefales en gentagen titrering for at reducere guanfacindosis i løbet af de følgende

uger (se pkt. 4.5).

Administration

Oral anvendelse.

Guanfacin tages en gang dagligt enten om morgenen eller om aftenen. Tabletterne må ikke knuses,

tygges eller knækkes, før den sluges, da dette øger hastigheden af guanfacinfrigørelsen.

Behandlingen anbefales kun for børn, der er i stand til at sluge tabletten hel uden problemer.

Guanfacin kan administreres sammen med eller uden mad, men må ikke administreres sammen med

måltider med højt fedtindhold på grund af en øget eksponering (se pkt. 4.5 og 5.2).

Guanfacin må ikke administreres sammen med grapefrugtjuice (se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hypotension, bradykardi og synkope

Guanfacin kan forårsage synkope, hypotension og bradykardi. Synkope kan omfatte risikoen for fald

eller uheld, hvilket kunne føre til alvorlig skade (se pkt. 4.8 og 4.7).

Før behandlingen påbegyndes, skal patientens kardiovaskulære status vurderes, herunder puls og

blodtryksparametre, familiær anamnese med pludselig hjertedød/uforklaret dødsfald, for at identificere

patienter med en øget risiko for hypotension, bradykardi og QT-forlængelse/risiko for arytmi.

Overvågning af puls og blodtryksparametre bør fortsætte ugentligt i løbet af dosistitrering og

stabilisering samt mindst hver 3. måned i løbet af det første år efter klinisk bedømmelse tages i

betragtning. Derefter skal overvågningen udføres hver 6. måned med hyppigere overvågning efter

dosisjusteringer.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling med guanfacin til patienter, som tidligere har haft

hypotension, hjerteblok, bradykardi eller kardiovaskulær sygdom, eller som tidligere har haft synkope

eller en tilstand, der kan disponere dem for synkope, såsom hypotension, ortostatisk hypotension,

bradykardi eller dehydrering. Der rådes også til forsigtighed ved behandling af patienter, hvis de

samtidigt behandles med antihypertensiva eller andre lægemidler, der kan reducere blodtrykket eller

pulsen eller øge risikoen for synkope (se pkt. 4.5). Patienterne skal rådes til at drikke rigeligt med

væske.

Forhøjet blodtryk og forhøjet hjertefrekvens efter seponering

Efter seponering af guanfacin kan blodtrykket og pulsen stige. Efter markedsføringen er der

rapporteret om meget sjældne tilfælde af hypertensiv encefalopati efter brat seponering af

behandlingen (se pkt. 4.8). For at minimere risikoen for forhøjet blodtryk ved seponering skal den

samlede daglige dosis nedtrappes med højst 1 mg hver 3.-7. dag (se pkt. 4.2). Blodtryk og puls skal

overvåges ved dosisreduktion eller seponering af behandlingen.

QTc-interval

I fase II-III randomiserede, dobbeltblinde monoterapistudier var forhøjelser i QT

-intervalforlængelse,

der overskred ændringer fra

baseline

med over >60 ms Fridericia-korrektion og Bazett-korrektion hhv.

0 (0,0 %) og 2 (0,3 %) hos placebopatienter og hhv. 1 (0,1 %) og 1 (0,1 %) hos guanfacin-patienter.

Den kliniske relevans af dette fund er uvis.

Guanfacin skal ordineres med forsigtighed til patienter med kendt tidligere QT-forlængelse,

risikofaktorer for torsade de pointes (f.eks. hjerteblok, bradykardi, hypokaliæmi) eller patienter, der

tager lægemidler, som vides at forlænge QT-intervallet (se pkt. 4.5). Disse patienter bør gennemgå

yderligere hjerteevaluering baseret på klinisk bedømmelse (se pkt. 4.8).

Sedation og døsighed

Guanfacin kan forårsage døsighed og sedation, hovedsageligt ved behandlingsstart, og det kan typisk

vare i 2-3 uger og længere i nogle tilfælde. Det anbefales derfor, at patienterne overvåges nøje

ugentligt i løbet af dosistitrering og -stabilisering (se pkt. 4.2) og hver 3. måned i løbet af det første år

efter klinisk bedømmelse tages i betragtning. Før guanfacin anvendes sammen med andre centralt

virkende undertrykkende midler (såsom alkohol, sedativa, phenothiaziner, barbiturater eller

benzodiazepiner), skal muligheden for additive sederende virkninger overvejes (se pkt. 4.5). Patienter

må ikke drikke alkohol, mens de tager guanfacin.

Patienter rådes fra at betjene tungt udstyr, føre motorkøretøj eller cykle, indtil de ved, hvordan de

responderer på behandlingen med guanfacin (se pkt. 4.7).

Selvmordstanker

Patienter, der får selvmordstanker eller oplever selvmordsadfærd under behandlingen af ADHD, bør

straks evalueres af deres læge. Behandling af en underliggende psykisk sygdom kan være nødvendig,

og en mulig ændring i behandlingsprogrammet for ADHD bør overvejes.

Virkning på højde, vægt og BMI (Body Mass Index)

Børn og unge i behandling med guanfacin kan vise en forhøjelse i deres BMI. Derfor skal højde, vægt

og BMI overvåges, før behandlingen påbegyndes, og dernæst hver 3. måned i løbet af det første år

efter klinisk bedømmelse tages i betragtning. Derefter skal overvågningen udføres hver 6. måned med

hyppigere overvågning efter dosisjusteringer.

Hjælpestoffer

Intuniv indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total

lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige "natriumfrit".

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når guanfacin anvendes sammen med CYP3A4/5-hæmmere eller -inducere, kan

plasmakoncentrationerne af guanfacin være forhøjet eller nedsat, hvilket muligvis kan påvirke

guanfacins virkning og sikkerhed. Guanfacin kan øge plasmakoncentrationerne af samtidigt

administrerede lægemidler, der metaboliseres via CYP3A4/5 (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

Guanfacin er en

in vitro

-hæmmer af MATE1, og den kliniske relevans af MATE1-hæmning kan ikke

udelukkes. Samtidig administration af guanfacin og MATE1-substrater kan medføre øget

plasmakoncentration af disse lægemidler. I henhold til

in vitro

-studier tyder det desuden på, at

guanfacin kan være en hæmmer af OCT1 ved maksimal portåre-koncentration. Samtidig

administration af guanfacin og OCT1-substrater med en lignende T

(f.eks. metformin) kan medføre

øget C

af disse lægemidler.

Guanfacins farmakodynamiske virkning kan have en additiv virkning, når lægemidlet tages sammen

med andre præparater, der vides at forårsage sedation, hypotension eller QT-forlængelse (se pkt. 4.4).

Interaktionsstudier er kun blevet udført hos voksne. Men udfaldet forventes at svare til i det indicerede

pædiatriske aldersinterval.

Lægemidler, der forårsager QT-forlængelse

Guanfacin sænker pulsen. Når virkningen af guanfacin på pulsen tages i betragtning, anbefales

anvendelse af guanfacin sammen med lægemidler, der forårsager QT-forlængelse, normalt ikke (se

pkt. 4.4).

CYP3A4- og CYP3A5-hæmmere

Der bør udvises forsigtighed, når guanfacin administreres til patienter, der tager ketoconazol og andre

moderate og kraftige CYP3A4/5-hæmmere. En reduktion af guanfacin-dosis inden for det anbefalede

dosisinterval anbefales (se pkt. 4.2). Administration af guanfacin sammen med moderate og kraftige

CYP3A4/5-hæmmere øger plasmakoncentrationen af guanfacin og øger risikoen for bivirkninger,

såsom hypotension, bradykardi og sedation. Der var en betydeligt forhøjelse af hyppigheden og

omfanget af guanfacineksponeringen ved administration sammen med ketoconazol. Den maksimale

koncentration af guanfacin (C

) og eksponeringen (AUC) var hhv. 2 og 3 gange forhøjet. Andre

CYP3A4/5-hæmmere kan have en sammenlignelig virkning. Se tabel 3 for en liste med eksempler på

moderate og kraftige CYP3A4/5-hæmmere. Denne liste er ikke udtømmende.

CYP3A4-inducere

Når patienterne tager guanfacin samtidigt med en CYP3A4-inducer, foreslås en forhøjelse af

guanfacin-dosis inden for det anbefalede dosisinterval (se pkt. 4.2). Der var en signifikant reduktion i

hyppigheden og omfanget af guanfacineksponering, når det blev administreret sammen med

rifampicin, en CYP3A4-inducer. De maksimale plasmakoncentrationer (C

) og eksponeringen

(AUC) for guanfacin faldt med hhv. 54 % og 70 %. Andre CYP3A4-hæmmere kan have en

sammenlignelig virkning. Se tabel 3 for en liste med eksempler på CYP3A4/5-inducere. Denne liste er

ikke udtømmende.

Tabel 3

Moderate CYP3A4/5-

hæmmere

Kraftige CYP3A4/5-

hæmmere

CYP3A4-inducere

Aprepitant

Boceprevir

Bosentan

Atazanavir

Chloramphenicol

Carbamazepin

Ciprofloxacin

Clarithromycin

Efavirenz

Crizotinib

Indinavir

Etravirin

Diltiazem

Itraconazol

Modafinil

Erythromycin

Ketoconazol

Nevirapin

Fluconazol

Posaconazol

Oxcarbazepin

Fosamprenavir

Ritonavir

Phenobarbital

Imatinib

Saquinavir

Phenytoin

Verapamil

Suboxon

Primidon

Grapefrugtjuice

Telaprevir

Rifabutin

Telithromycin

Rifampicin

Perikon

Se pkt. 4.2 for yderligere doseringsvejledning

Valproinsyre

Administration af guanfacin sammen med valproinsyre kan føre til forhøjede koncentrationer af

valproinsyre. Mekanismen for denne interaktion er ukendt, selvom både guanfacin og valproinsyre

metaboliseres ved glucuronidation, hvilket muligvis fører til kompetitiv hæmning. Når guanfacin

administreres sammen med valproinsyre, skal patienterne overvåges for mulige additive virkninger på

centralnervesystemet (CNS), og det bør overvejes at overvåge valproinsyrekoncentrationen i serum.

Justering af dosis af valproinsyre og guanfacin kan være indiceret ved samtidig administration.

Antihypertensiva

Der bør udvises forsigtighed, når guanfacin administreres sammen med antihypertensiva, da der er

mulighed for additive farmakodynamiske virkninger, såsom hypotension og synkope (se pkt. 4.4).

CNS-undertrykkende lægemidler

Der bør udvises forsigtighed, når guanfacin administreres sammen med CNS-undertrykkende

lægemidler (f.eks. alkohol, sedativa, hypnotika, benzodiazepiner, barbiturater og antipsykotika), da der

er mulighed for additive farmakodynamiske virkninger, såsom sedation og døsighed (se pkt. 4.4).

Oral methylphenidat

I et interaktionsstudie blev det fundet, at hverken guanfacin eller Osmotic Release Oral System

(OROS)-methylphenidat HCl påvirkede farmakokinetikken af andre lægemidler, når de blev taget i

kombination.

Lisdexamfetamindimesylat

I et lægemiddelinteraktionsstudie inducerede administration af guanfacin i kombination med

lisdexamfetamindimesylat en 19 % forhøjelse i den maksimale plasmakoncentration af guanfacin,

hvorimod eksponering (arealet under kurven, AUC) var forhøjet med 7 %. Disse små ændringer

forventes ikke at have klinisk betydning. I dette studie blev der ikke observeret nogen virkning af

dexamfetamin-eksponering efter kombination af guanfacin og lisdexamfetamindimesylat.

Fødevareinteraktion

Guanfacin må ikke administreres sammen med måltider med et højt fedtindhold på grund af den øgede

eksponering, da det er blevet vist, at måltider med højt fedtindhold har en signifikant virkning på

absorptionen af guanfacin (se pkt. 4.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af guanfacin til gravide kvinder.Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).Guanfacin bør ikke anvendes under graviditeten og til

kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Amning

Det er ukendt, om guanfacin og dets metabolitter udskilles i human mælk.

Tilgængelige farmakodynamiske og toksikologiske data fra dyr har vist udskillelse af guanfacin og

dets metabolitter i mælk (se pkt. 5.3). Derfor kan en risiko for det ammede spædbarn ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning skal ophøre og/eller behandling med guanfacin seponeres, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ingen eller utilstrækkelige data om virkningen på fertilitet fra anvendelse af guanfacin til

mennesker.

Dyrestudier indikerer en virkning på fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Guanfacin kan i moderat til væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Guanfacin kan forårsage svimmelhed og døsighed. Disse virkninger opstår primært ved

behandlingsstart, og kan forekomme mindre hyppigt, når behandlingen fortsættes. Der er også blevet

observeret synkope. Patienterne bør advares om disse mulige virkninger og rådes til at undgå disse

aktiviteter, hvis de er påvirket (se pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Oversigt af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger omfatter døsighed (40,6 %), hovedpine (27,4 %), træthed

(18,1 %), øvre abdominalsmerter (12,0 %), og sedation (10,2 %). De mest alvorlige, hyppigt

rapporterede bivirkninger omfatter hypotension (3,2 %), vægtøgning (2,9 %), bradykardi (1,5 %) og

synkope (0,7 %). Bivirkningerne døsighed og sedation forekom hovedsageligt ved behandlingsstart,

og kan typisk vare i 2-3 uger og længere i nogle tilfælde.

Skema over bivirkninger

Den følgende tabel opstiller alle bivirkninger på basis af kliniske studier og spontane rapporter. Alle

bivirkninger fra erfaring efter markedsføring er

skrevet med kursiv.

Følgende definitioner gælder for den herefter anvendte terminologi for hyppighed:

meget almindelig (≥1/10)

almindelig (≥1/100 til <1/10)

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

meget sjælden (<1/10.000)

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 4. Bivirkninger

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighedskategori

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Almindelig

Psykiske forstyrrelser

Depression

Almindelig

Angst

Almindelig

Affektlabilitet

Almindelig

Insomni

Almindelig

Insomni midt om natten

Almindelig

Mareridt

Almindelig

Agitation

Ikke almindelig

Hallucination

Ikke almindelig

Nervesystemet

Døsighed

Meget almindelig

Hovedpine

Meget almindelig

EMA/597493/2015

EMEA/H/C/003759

EPAR - sammendrag for offentligheden

Intuniv

guanfacine

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Intuniv.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Intuniv bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Intuniv, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Intuniv, og hvad anvendes det til?

Intuniv anvendes til behandling af hyperaktiv opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD) hos børn og unge

mellem 6 og 17 år, når stimulerende lægemidler ikke er hensigtsmæssige eller ikke kontrollerer

symptomerne godt nok.

Intuniv anvendes som led i et omfattende behandlingsprogram, der typisk omfatter psykologiske,

uddannelsesmæssige og andre indgreb.

Det aktive stof i Intuniv er guanfacine.

Hvordan anvendes Intuniv?

Behandling med Intuniv skal påbegyndes af en læge, der er specialiseret i adfærdsforstyrrelser hos

børn og unge. Før påbegyndelse af behandlingen bør lægen kontrollere, om patienten har risiko for

bivirkninger fra lægemidlet (navnlig søvnighed, påvirkning af hjertefrekvens og blodtryk, og

vægtøgning).

Dosis af Intuniv kræver omhyggelig justering under hensyntagen til bivirkninger og gavnlige virkninger

hos patienten. I begyndelsen af behandlingen behøves overvågning en gang om ugen, og patienten

bør fortsat overvåges mindst hver 3. måned i det første år.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Lægemidlet fås som tabletter (1, 2, 3 og 4 mg). Den anbefalede startdosis for alle patienter er 1 mg,

der tages gennem munden én gang dagligt. Vedrørende oplysninger om de dosisjusteringer og

kontroller, der skal foretages af lægen, henvises til produktresuméet.

Lægemidlet Intuniv udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Intuniv?

Den nøjagtige måde, Intuniv virker på ved ADHD, er ikke fastlagt. Det aktive stof, guanfacine, kan

måske påvirke den måde, hvorpå signalerne overføres mellem cellerne i de områder af hjernen, der

kaldes af den præfrontale cortex og basalganglierne. Det sker ved, at det bindes til visse receptorer,

der er stærkt koncentreret i disse områder.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Intuniv?

Flere undersøgelser har vist, at Intuniv bedrer symptomscore ved ADHD (ADHD-RS-IV) hos børn og

unge.

I en undersøgelse med 337 børn mellem 6 og 17 år var reduktionen i ADHD-symptomer ved

behandling med Intuniv 24 point efter 10-13 uger, sammenholdt med en reduktion på 15 point ved

virkningsløs behandling (placebo) og 19 point med ADHD-lægemidlet atomoxetin. I en anden

undersøgelse med 312 unge i alderen 13-17 år var reduktionen i ADHD-score efter 13 uger 25 point

med Intuniv og 19 point med placebo. To andre kortvarige undersøgelser med 631 patienter viste

også, at Intuniv i forskellige doser forbedrer ADHD-score mere end placebo.

Intuniv blev desuden vurderet i form af behandlingssvigt (baseret enten på forværring af ADHD-

symptomer eller på ophør af behandlingen). I en langvarig vedligeholdelsesundersøgelse hos 301 børn

og voksne i alderen 6-17 år var der behandlingssvigt hos 49 % af de patienter, der fik Intuniv,

sammenholdt med 65 % af dem, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Intuniv?

De hyppigste bivirkninger ved Intuniv er søvnighed (hos næsten halvdelen af alle patienterne),

hovedpine (hos over 1 ud af 4), træthed (hos omkring 1 patient ud af 5) og smerter i den øvre del af

maveområdet og døsighed (begge hos omkring 1 ud af hver 10). Søvnighed begynder sædvanligvis

ved påbegyndelse af behandlingen og varer i 2-3 uger.

For lavt blodtryk samt vægtøgning (begge hos omkring 1 patient ud af 30), langsom hjertefrekvens (1

ud af 60) og besvimelsesanfald (hos mindre end 1 ud af 100).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Intuniv godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) bemærkede, at stimulerende lægemidler er

førstevalgsbehandling ved ADHD, og at disse lægemidler giver en større og mere ensartet bedring i

symptomerne på ADHD som led i et omfattende behandlingsprogram. På baggrund af de fordele, der

ses ved Intuniv, konkluderede udvalget imidlertid, at lægemidlet kan anvendes som et alternativ hos

patienter, hos hvem stimulerende lægemidler ikke kan anvendes eller ikke kontrollerer symptomerne

godt nok.

De vigtigste sikkerhedsrisici er langsom hjertefrekvens, lavt blodtryk, besvimelsesanfald, søvnighed og

døsighed. CHMP har anbefalet forskellige foranstaltninger, herunder regelmæssig overvågning, til

håndtering af disse risici.

Intuniv

EMA/597493/2015

Side 2/3

CHMP konkluderede derfor, at fordelene ved Intuniv overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Intuniv?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Intuniv anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Intuniv, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Den virksomhed, der markedsfører Intuniv, skal desuden udlevere nationalt godkendt

oplysningsmateriale til sundhedspersoner, før lægemidlet bringes på markedet. Oplysningsmaterialet

skal omfatte oplysninger om bivirkninger, en tjekliste, der udpeger børn med risiko, og en tjekliste og

et diagram til overvågning af børnene under behandlingen.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Intuniv

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Intuniv findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Intuniv, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Intuniv

EMA/597493/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information