Imlygic

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
talimogen laherparepvec
Tilgængelig fra:
Amgen Europe B.V.
ATC-kode:
L01XX51
INN (International Name):
talimogene laherparepvec
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
melanom
Terapeutiske indikationer:
Imlygic er indiceret til behandling af voksne med inoperabel modermærkekræft, regionalt eller fjernt metastatisk (stadie IIIB, IIIC og IVM1a) med ingen ben, hjerne, lunge eller andre visceral sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002771
Autorisation dato:
2015-12-16
EMEA kode:
EMEA/H/C/002771

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Imlygic 10

6

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

Imlygic 10

8

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

talimogen laherparepvec

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før og under behandling med Imlygic

Sådan gives Imlygic

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Imlygic bruges til behandling af voksne patienter med modermærkekræft (melanom), som har spredt

sig i huden eller lymfekirtlerne, og hvor operation ikke er en mulighed.

Det aktive stof i Imlygic er talimogen laherparepvec. Dette er en svækket form af herpes simplex-virus

type 1 (HSV-1), som normalt kan give anledning til forkølelsessår. Dette HSV-1 virus er blevet

ændret, så det formerer sig mere effektivt i tumorceller end i normale celler. Dette fører til

ødelæggelse af inficerede tumorceller. Imlygic virker desuden ved at hjælpe immunsystemet med at

genkende og ødelægge tumorceller i hele kroppen.

2.

Det skal du vide, før og under behandling med Imlygic

Du vil ikke få Imlygic:

hvis du er allergisk over for talimogen laherparepvec eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i afsnit 6).

hvis din læge har fortalt dig, at du har et kraftigt svækket immunsystem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får Imlygic.

Patienter med svækket immunsystem

Der kan opstå livstruende herpes-infektion hos patienter med svækket immunsystem. Fortæl det til din

læge, hvis du har eller nogensinde har haft et svækket immunsystem, hvis du har hiv/aids, blod- eller

knoglemarvskræft, eller hvis du tager steroider eller andre lægemidler, der undertrykker

immunsystemet.

Utilsigtet spredning af Imlygic til dig selv eller andre

Imlygic kan spredes til andre dele af kroppen eller til andre personer gennem direkte kontakt med dine

kropsvæsker eller injektionsstederne.

Du skal gøre følgende for at undgå at sprede Imlygic til andre steder på kroppen eller til nære

kontakter (for eksempel medlemmer af husstanden, omsorgspersoner, seksualpartnere eller personer,

du deler seng med):

Undgå direkte kontakt mellem injektionsstederne eller kropsvæsker (fx blod og urin) og nære

kontakter (brug for eksempel latexkondom, når du har sex, undgå at kysse nære pårørende, hvis

de eller du selv har åbne sår på munden), mens du er i behandling med Imlygic og i op til

30 dage efter din sidste dosis.

Lad være med at berøre eller kradse i injektionsstederne.

Hold injektionsstederne dækkede med luft- og vandtætte forbindinger hele tiden.

Sundhedspersonalet vil vise dig, hvordan du sætter dine forbindinger på. Hvis forbindingerne

går løs eller falder af, skal du straks sætte en ny på.

Læg alle brugte forbindinger og rensematerialer i en forseglet plastpose og kassér det sammen

med husholdningsaffaldet.

Du skal bede dine pårørende og andre tætte kontaktpersoner om at:

Undgå direkte kontakt med dine kropsvæsker og injektionsstederne.

Bruge handsker, når din bandage skiftes.

Hvis dine nære kontakter ved et uheld får Imlygic på sig, skal de rense det ramte område på kroppen

med sæbe og vand og/eller et desinfektionsmiddel. Bed dem søge læge, hvis de får tegn eller

symptomer på herpes-infektion. Hvis der er mistanke om læsion som følge af herpesudbrud i form af

blærer eller sår, har patienten og nære kontakter mulighed for at få foretaget opfølgende test via

indehaveren af markedsføringstilladelsen for at få undersøgt infektionen nærmere. Tal med

sundhedspersonalet om dette.

Nære kontakter, der er gravide eller har svækket immunsystem samt nyfødte

Er der nogle af dine pårørende eller tætte kontaktpersoner, som er gravide eller har et svækket

immunforsvar, er det vigtigt, at de ikke berører injektionsstederne, de brugte forbindinger eller

rensematerialerne. Ligeledes skal brugte forbindinger og rensematerialer holdes på afstand af nyfødte

børn.

Herpes-infektion

Der kan opstå forkølelsessår eller en mere alvorlig herpes-infektion under eller efter behandling med

Imlygic. Tegnene og symptomerne efter behandling med Imlygic kan være de samme som for en

herpes-infektion: smerter, brænden eller prikken i en blære omkring mund, kønsorganer, fingre eller

ører, smerter i øjnene, lysfølsomhed, udflåd fra øjnene eller sløret syn, svækkelse i arme eller ben,

ekstrem døsighed og mental forvirring. Hvis du har disse tegn, skal du følge standardpraksis for

hygiejne for at undgå, at virussen overføres til andre. Hvis der er mistanke om læsion som følge af

herpesudbrud i form af blærer eller sår, har patienten og nære kontakter mulighed for at få foretaget

opfølgende test via indehaveren af markedsføringstilladelsen for at få undersøgt infektionen nærmere.

Tal med sundhedspersonalet om dette.

Infektion og forsinket opheling på injektionsstedet for Imlygic

Imlygic kan medføre infektion på injektionsstedet. Tegnene og symptomerne på infektion er blandt

andet smerter, rødmen, varme, hævelse, udflåd eller et sår, feber og kulderystelser. Det kan tage

længere tid end normalt, inden injektionsstedet heler op. Fortæl det til din læge, hvis du bemærker et

eller flere af disse symptomer.

Autoimmune reaktioner

Imlygic kan forårsage autoimmune reaktioner (en overreaktion i kroppens immunsystem). Nogle

patienter, der har fået Imlygic, har udviklet betændelse i nyrerne (glomerulonefritis), indsnævring eller

blokering af blodkar (vaskulitis), hævelse i lungerne (pneumonitis), forværring af afskalning i huden

(psoriasis) og hudområder uden farve (vitiligo). Fortæl det til din læge eller sundhedspersonalet, hvis

du har haft en autoimmun sygdom.

Plasmacytom

Imlygic kan medføre, at kræftramte hvide blodlegemer samler sig på eller i nærheden af

injektionsstedet (plasmacytom). Fortæl det til din læge eller sundhedspersonalet, hvis du har haft

blodkræft, herunder multipelt myelom.

Åndedrætsbesvær

Hvis du har en tumor i halsen, vil din læge muligvis advare dig om, at dine luftveje kan blive

sammenpressede under behandling med Imlygic.

Patienter uden tidligere herpes-infektion

Hvis du aldrig før har haft en herpes-infektion, kan det være mere sandsynligt, at du får feber,

kulderystelser og influenza-lignende sygdom inden for perioden med de første 6 behandlinger med

Imlygic.

Børn og unge

Imlygic anbefales ikke til børn og unge, da man ikke kender Imlygics virkninger hos personer under

18 år.

Brug af anden medicin sammen med Imlygic

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også

medicin, der bruges til behandling eller forebyggelse af herpes-infektioner, for eksempel acyclovir.

Acyclovir og andre antivirale behandlinger kan nedsætte Imlygics virkninger.

Graviditet og amning

Spørg din læge til råds, hvis du:

har mistanke om, at du er gravid

planlægger at blive gravid

Din læge vil finde ud af, om Imlygic er det rigtige til dig.

Hvis du er gravid eller ammer, skal du spørge din læge til råds, inden du får dette lægemiddel. Imlygic

kan være skadeligt for dit ufødte barn.

Kvinder, der kan blive gravide, skal bruge sikker prævention for at undgå graviditet under behandling

med Imlygic. Tal med lægen eller sundhedspersonalet om egnede præventionsformer.

Det vides ikke, om Imlygic udskilles i modermælk. Det er vigtigt at fortælle det til din læge eller

sundhedspersonalet, hvis du ammer eller planlægger at amme. Din læge vil kunne hjælpe dig med at

finde ud af, om du skal holde op med at amme eller holde op med at tage Imlygic under hensyntagen

til fordelen ved at amme barnet og fordelen ved Imlygic for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du behandles med Imlygic, kan du få symptomer såsom svimmelhed eller forvirring. Det kan

nedsætte din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Vær forsigtig, hvis du kører bil eller

betjener maskiner, indtil du er sikker på, at Imlygic ikke påvirker dig negativt.

Imlygic indeholder natrium og sorbitol

Dette lægemiddel indeholder cirka 30 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

dosis på 4 ml. Dette svarer til 1,5% af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

Dette lægemiddel indeholder 80 mg sorbitol pr. dosis på 4 ml.

3.

Sådan gives Imlygic

Imlygic gives på hospitalet under tilsyn af en læge eller sundhedspersonale. Den anbefalede startdosis

er op til 4 ml Imlygic i en koncentration på 10

(1 million) PFU/ml. De efterfølgende doser vil være op

til 4 ml Imlygic i en koncentration på 10

(100 millioner) PFU/ml.

Lægen eller sundhedspersonalet vil injicere Imlygic direkte ind i din(e) tumor(er) med en kanyle og en

sprøjte. Den anden injektion vil blive givet 3 uger efter den første. Derefter vil du få injektioner hver

2. uge, så længe du stadig har tumoren (tumorerne).

Din læge vil beslutte, hvilken eller hvilke tumorer, der skal injiceres i, og vil muligvis ikke injicere i

hver eneste tumor. Din(e) eksisterende tumor(er) kan blive større, og der kan komme en eller flere nye

tumorer, mens du er i behandling med Imlygic.

Du kan forvente at blive behandlet med Imlygic i mindst 6 måneder.

Hvis du har glemt at få en dosis Imlygic

Det er vigtigt, at du overholder alle aftaler om behandling med Imlygic. Hvis du glemmer en aftale, så

spørg din læge, hvornår næste dosis skal gives.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er i almindelige tilfælde set infektion, som skyldes bakterier (cellulitis), på injektionsstedet hos

patienter, der fik Imlygic. Disse infektionstyper kan forebygges, hvis man holder sårene rene og har

forbindinger på dem.

Der er i meget almindelige tilfælde set influenza-lignende sygdom, feber og kulderystelser hos

patienter, der blev behandlet med Imlygic. Disse symptomer forsvinder generelt inden for de første

72 timer efter behandling.

Følgende bivirkninger er indberettet for patienter, der har fået Imlygic:

Meget almindelig

(kan ramme mere end 1 ud af 10 personer):

Hævelse i væv (perifert ødem)

Hovedpine

Hoste

Opkastning, diarré, forstoppelse, kvalme

Muskelsmerter (myalgi), ømme/hævede led (artralgi), smerter i ekstremiteter

Influenza-lignende sygdom, feber (pyreksi), kulderystelser, træthed, smerter

Smerter, rødmen, blødning, hævelse, betændelse, sekretion, udflåd og varme på injektionsstedet

Almindelig

(kan ramme op til 1 ud af 10 personer):

Infektion, der skyldes bakterier (cellulitis), forkølelsessår (oral herpes)

Tumorsmerter, inficeret tumor

Lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

Bivirkninger, der er forbundet med immunsystemet, for eksempel indsnævring eller blokering af

blodkar (vaskulitis), lungebetændelse (pneumonitis), forværring af afskalning i huden

(forværring af psoriasis) og betændelse i nyrerne (glomerulonefritis)

Dehydrering

Forvirring, angst, depression, svimmelhed, søvnbesvær (insomni)

Smerter i ører, hals, mave, lyske, ryg og armhule

Hurtig hjerterytme i hvile (takykardi)

Blodprop i en dyb vene (dyb venethrombose), forhøjet blodtryk (hypertension), rødmen i

ansigtet (flushing)

Stakåndethed (dyspnø), infektion i øvre luftveje

Ubehag i maven

Hudområder uden farve (vitiligo), udslæt, betændt hud (dermatitis)

Generel utilpashed

Vægttab

Sårkomplikation, sekretion, blå mærker (kontusion), smerter efter proceduren

Ikke almindelig

(kan ramme op til 1 ud af 100 personer):

Infektion på incisionsstedet

Kræftramte hvide blodlegemer på eller tæt ved injektionsstedet (plasmacytom)

Øjeninfektion, der skyldes herpes (herpetisk keratitis)

Sammenpressede luftveje (obstruktiv luftvejssygdom)

Allergisk reaktion (overfølsomhed)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendix V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Imlygic vil blive opbevaret af sundhedspersonalet på hospitalet.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares og transporteres nedfrosset ved -90 °C til -70 °C.

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imlygic indeholder:

Aktivt stof: talimogen laherparepvec.

Hvert hætteglas indeholder 1 ekstraherbar ml opløsning i en nominel koncentration på

1 x 10

(1 million) plaquedannende enheder (PFU)/ml eller 1 x 10

(100 millioner) PFU/ml.

Øvrige indholdsstoffer: dinatriumphosphatdihydrat, natriumdihydrogenphosphatdihydrat,

natriumchlorid, myo-inositol, sorbitol (E 420), vand til injektion (se afsnit 2).

Udseende og pakningsstørrelser

Imlygic er en klar til halvgennemsigtig (10

PFU/ml) eller halvgennemsigtig til uigennemsigtig

PFU/ml) væske. Det leveres som en 1 ml opløsning uden konserveringsmidler i et

engangshætteglas (cyklisk olefin polymer-kunstharpiks) med prop (chlorobutylelastomer) og

forsegling (aluminium) med vippelåg (polypropylen).

Hætteglassets låg har en farvekode: 10

PFU/ml er lysegrønt, og 10

PFU/ml er kongeblåt.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland

Fremstiller

Amgen NV

Telecomlaan 5-7

1831 Diegem

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +370 5 219 7474

България

Амджен България ЕООД

Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige

Tlf.: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000

Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217

España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000

France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220606

Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL

Tel: +4021 527 3000

Ireland

Amgen Ireland Limited

Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 321 114 49

Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial

i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500

Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd

Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100

Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle

Tel: +371 257 25888

United Kingdom

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Optøning af hætteglas med Imlygic

Hætteglassene med frossen Imlygic skal inden anvendelse optøs ved stuetemperatur

(20 °C til 25 °C), indtil Imlygic er flydende (cirka 30 minutter). Skvulpes forsigtigt. Må IKKE

omrystes.

Hætteglassene skal optøs og opbevares i den originale pakning indtil administration for at

beskytte mod lys.

Efter optøning

Imlygic skal efter optøning administreres så hurtigt som praktisk muligt.

Optøet Imlygic er stabilt, hvis det opbevares ved temperaturer på 2 ºC op til 25 ºC, beskyttet

mod lys i det originale hætteglas, i en sprøjte eller i det originale hætteglas efterfulgt af sprøjte.

Opbevaringstiderne i tabel 1 og tabel 2 må ikke overskrides.

Hvis det optøede Imlygic opbevares i det originale hætteglas efterfulgt af sprøjte:

skal det samme temperaturinterval opretholdes under hele opbevaringsperioden indtil

administration.

må opbevaringstiden i sprøjten ved omgivende temperaturer op til 25 °C ikke overstige

2 timer for 10

(1 million) PFU/ml og 4 timer for 10

(100 millioner) PFU/ml (se tabel 1).

må den samlede, maksimale opbevaringstid (opbevaringstid i hætteglas plus

opbevaringstid i sprøjte) ikke overstige opbevaringstiderne i tabel 2.

Imlygic må ikke nedfryses igen, når først det er optøet. Optøet Imlygic i hætteglas eller sprøjte,

der er opbevaret længere end de oplyste tider nedenfor, skal kasseres.

Tabel 1. Maksimal opbevaringstid for optøet Imlygic i sprøjte

10

6

(1 million) PFU/ml

10

8

(100 millioner) PFU/ml

2 °C til 8 °C

8 timer

8 timer

Op til 25 °C

2 timer

4 timer

Tabel 2. Samlet maksimal opbevaringstid (opbevaringstid i hætteglas plus opbevaringstid i

sprøjte) for optøet Imlygic

10

6

(1 million) PFU/ml

10

8

(100 millioner) PFU/ml

2 °C til 8 °C

24 timer

1 uge (7 dage)

Op til 25 °C

12 timer

24 timer

Dette lægemiddel indeholder genetisk modificerede organismer. Ikke anvendt lægemiddel skal

bortskaffes i henhold til institutionens retningslinjer for genetisk modificerede organismer eller

biologisk risikomateriale.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Imlygic 10

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

Imlygic 10

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

2.1

Generel beskrivelse

Talimogen laherparepvec er en svækket herpes simplex-virus type-1 (HSV-1), der er udledt ved

funktionel deletion af 2 gener (ICP34.5 og ICP47) og insertion af en kodningssekvens for human

granulocyt-makrofag-koloni-stimulerende faktor (GM-CSF) (se pkt. 5.1).

Talimogen laherparepvec fremstilles i Vero-celler ved rekombinant DNA-teknologi.

2.2

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Imlygic 10

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 1 ml udviklet volumen Imlygic i en nominel koncentration på

1 x 10

(1 million) plaquedannende enheder (PFU)/ml

Imlygic 10

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 1 ml udviklet volumen Imlygic i en nominel koncentration på

1 x 10

(100 millioner) plaquedannende enheder (PFU)/ml

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver 4 ml dosis indeholder cirka 30 mg (1,3 mmol) natrium og 80 mg sorbitol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Imlygic 10

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

Klar til halvgennemsigtig væske efter optøning fra frossen tilstand.

Det kan indeholde hvide, synlige virusholdige partikler i forskellige former.

Imlygic 10

plaquedannende enheder (PFU)/ml injektionsvæske, opløsning

Halvgennemsigtig til uigennemsigtig væske efter optøning fra frossen tilstand.

Det kan indeholde hvide, synlige virusholdige partikler i forskellige former.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Imlygic er indiceret til behandling af voksne med ikke-resekterbart melanom, der har regionale eller

fjern metastaser (stadie IIIB, IIIC og IVM1a), dog uden knogle-, hjerne-, lunge- eller anden visceral

sygdom (se pkt. 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandling med talimogen laherparepvec skal initieres og overvåges af en kvalificeret læge med

erfaring inden for cancerbehandling.

Patienter, der behandles med Imlygic, skal have udleveret patientkortet og informeres om risiciene ved

Imlygic (se også indlægssedlen).

Dosering

Imlygic leveres i engangshætteglas på hver 1 ml i to forskellige koncentrationer:

(1 million) PFU/ml – kun til initialdosis.

(100 millioner) PFU/ml – til alle efterfølgende doser.

Den totale injektionsvolumen ved hver behandling skal maksimalt være 4 ml. Den anbefalede

initialdosis er op til maksimalt 4 ml Imlygic i en koncentration på 10

(1 million) PFU/ml.

Efterfølgende doser skal administreres med op til 4 ml Imlygic i en koncentration på

(100 millioner) PFU/ml.

Den anbefalede doseringsplan for Imlygic vises i tabel 1.

Tabel 1. Anbefalet doseringsplan for Imlygic

Behandlings-

besøg

Behandlings-

interval

Maksimal

total

injektions-

volumen

Dosis-

koncentrationer

Prioritering af læsioner, der

skal injiceres

Første

Op til 4 ml

(1 million)

PFU/ml

Injicér største læsion(er)

først.

Prioritér injektion af

resterende læsioner

baseret på

læsionsstørrelse, indtil

maksimal

injektionsvolumen er nået.

Anden

3 uger efter

første

behandling

Op til 4 ml

(100 millioner)

PFU/ml

Injicér først eventuelle

nye læsioner (udviklet

siden første behandling).

Prioritér injektion af

resterende læsioner

baseret på

læsionsstørrelse, indtil

maksimal

injektionsvolumen er nået.

Behandlings-

besøg

Behandlings-

interval

Maksimal

total

injektions-

volumen

Dosis-

koncentrationer

Prioritering af læsioner, der

skal injiceres

Alle

efterfølgende

behandlingsbesøg

(inkl. reinitiering)

2 uger efter

foregående

behandling

Op til 4 ml

(100 millioner)

PFU/ml

Injicér først eventuelle

nye læsioner (udviklet

siden foregående

behandling).

Prioritér injektion af

resterende læsioner

baseret på

læsionsstørrelse, indtil

maksimal

injektionsvolumen er nået.

Fastlæggelse af dosisvolumen af Imlygic (pr. læsion)

Den mængde Imlygic, der skal injiceres i hver læsion, afhænger af læsionens størrelse og skal

fastlægges i henhold til tabel 2. Den samlede injektionsvolumen for hver behandling skal maksimalt

være 4 ml.

Tabel 2. Valg af injektionsvolumen af Imlygic baseret på læsionsstørrelse

Læsionsstørrelse

(længste dimension)

Injektionsvolumen af Imlygic

> 5 cm

op til 4 ml

> 2,5 cm til 5 cm

op til 2 ml

> 1,5 cm til 2,5 cm

op til 1 ml

> 0,5 cm til 1,5 cm

op til 0,5 ml

≤ 0,5 cm

op til 0,1 ml

Patienterne kan opleve forøget størrelse af eksisterende læsion(er) eller nye, tilkomne læsioner, inden

der opnås respons. Så længe der stadig er injicerbare læsioner, skal behandling med Imlygic fortsætte i

mindst 6 måneder, medmindre lægen mener, at patienten ikke har fordel af behandling med Imlygic,

eller at der er behov for anden behandling.

Behandling med Imlygic kan reinitieres, hvis der dukker nye læsioner op efter komplet respons, og

lægen mener, at patienten vil have fordel af behandlingen.

Specielle populationer

Pædiatrisk population

Imlygics sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Ældre personer

Der er ikke behov for justering af dosis til patienter på ≥ 65 år (se pkt. 5.1).

Nedsat lever- og nyrefunktion

Der er ikke udført kliniske studier med undersøgelse af effekten af lever- eller nyresvækkelse på

farmakokinetikken af talimogen laherparepvec. Det er dog ikke nødvendigt at justere dosis til patienter

med lever- eller nyresvækkelse.

Administration

Imlygic skal administreres som en intralæsional injektion i kutane, subkutane og/eller nodale læsioner,

der er synlige, palperbare eller påviselige ved ultralydsundersøgelse.

Hvis sundhedspersonalet ved et uheld eksponeres for Imlygic, se pkt. 4.4 og 6.6.

Sundhedspersonale, der er immunkompromitterede eller gravide, skal ikke administrere Imlygic og

skal ikke være i direkte kontakt med de steder, hvor Imlygic injiceres, eller med behandlede patienters

kropsvæsker (se pkt. 4.3 og 4.4).

Nedenstående instruktioner til klargøring og administration af Imlygic til patienterne skal følges:

Før injektion

Optø hætteglasset (-glassene) med Imlygic ved stuetemperatur. Optøet Imlygic kan opbevares

inden administration (se pkt. 6.3).

Træk den ønskede mængde Imlygic ud af hætteglasset og ind i en sprøjte ved hjælp af aseptisk

teknik. Det anbefales at bruge en 22-26 gauge nål.

Injektionsstedet kan behandles med et topisk anæstetikum. Et injicerbart anæstetikum kan

injiceres i læsionens omkreds, men skal ikke injiceres direkte i læsionen.

Rens læsionen og det omgivende område med en alkoholserviet og lad det tørre.

Injektion

Injicér Imlygic intralæsionalt i kutane, subkutane og/eller nodale læsioner, der er synlige,

palperbare eller påviselige ved ultralydsundersøgelse.

Brug tabel 2 ovenfor til at fastlægge injektionsvolumenen for hver læsion.

Injicér Imlygic med anvendelse af et enkelt indføringspunkt langs flere spor, så langt som

kanylens radiale rækkevidde tillader det inde i læsionen, så der opnås en ensartet og fuldstændig

spredning. Der kan bruges flere indføringspunkter, hvis læsionen er større end kanylens radiale

rækkevidde.

Kutane læsioner

Subkutane læsioner

Nodale læsioner

Figur 1.

Injektion af kutane læsioner

Figur 2.

Injektion af subkutane

læsioner

Figur 3.

Injektion af nodale

læsioner

Spred Imlygic jævnt og fuldstændigt inde i læsionen ved at trække kanylen tilbage uden at gå ud

af læsionen. Flyt kanylens retning så ofte, det er nødvendigt, mens den resterende dosis Imlygic

injiceres. Fortsæt, indtil hele dosen er jævnt og fuldstændig fordelt.

Træk kanylen langsomt ud af læsionen, når den skal fjernes, for at undgå lækage eller

tilbagesprøjt af Imlygic på indføringspunktet.

Gentag disse trin for andre læsioner, der skal injiceres i. Brug en ny kanyle hver gang kanylen

har været fjernet helt fra en læsion, og hver gang der skal injiceres i en anden læsion.

Efter injektion

Læg pres på injektionsstedet med en steril serviet i mindst 30 sekunder.

Rens injektionsstedet og det omgivende område med alkohol og dæk den injicerede læsion med

et absorberende kompres og en tør okklusionsbandage.

Bortskaffelse

Alle materialer, der har været i kontakt med Imlygic (fx hætteglas, sprøjte, kanyle, vat eller servietter),

skal kasseres i overensstemmelse med institutionens procedurer (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Patienter med tidligere overfølsomhed over for talimogen laherparepvec eller et eller flere af

hjælpestofferne.

Patienter, der er svært immunkompromitterede (fx patienter med alvorlig kongenit eller

erhvervet cellulær og/eller humoral immundefekt) (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tidligere behandlede patienter

Effektdata for Imlygic i det aktuelle andet eller senere behandlingsforløb er begrænsede.

Immunkompromitterede patienter

Imlygic er ikke undersøgt på immunkompromitterede patienter. Baseret på data fra dyreforsøg kan

patienter, som er svært immunkompromitterede, have forhøjet risiko for dissemineret herpetisk

infektion og skal ikke behandles med Imlygic (se pkt. 4.3 og 5.3). Der kan også opstå dissemineret

herpetisk infektion hos immunkompromitterede patienter (for eksempel patienter med hiv/aids,

leukæmi, lymfom, almindelig variabel immundefekt eller patienter med behov for kronisk behandling

med højdosis-steroider eller andre immunsuppressive midler). Risici og fordele ved behandlingen skal

overvejes, inden Imlygic administreres til disse patienter.

Utilsigtet eksponering for Imlygic

Utilsigtet eksponering kan føre til overførsel af Imlygic og herpetisk infektion. Sundhedspersonale og

nære kontakter (fx medlemmer af husstanden, omsorgspersoner, seksualpartnere eller personer, der

deler samme seng) skal undgå direkte kontakt med de injicerede læsioner eller kropsvæsker fra

behandlede patienter i hele behandlingsperioden og op til 30 dage efter sidste administration af

behandlingen (se pkt. 6.6). Der er rapporteret om utilsigtede kanylestik og tilbagesprøjt på

sundhedspersonale i forbindelse med klargøring og administration af Imlygic.

Nære kontakter, der er gravide eller immunkompromitterede, skal ikke skifte patientens forbinding

eller rense injektionsstedet. Gravide kvinder, nyfødte børn og immunkompromitterede personer bør

ikke eksponeres for potentielt kontaminerede materialer.

Sundhedspersonalet skal sikre, at patienterne kan opfylde kravet til afdækning af injektionsstederne

med okklusionsforbindinger (se pkt. 6.6). Patienterne skal desuden anbefales at undgå at berøre eller

kradse i injektionsstederne, da det kan føre til utilsigtet overførsel af Imlygic til andre områder af

kroppen eller til nære kontakter.

Det vides ikke, om Imlygic kan overføres gennem seksuel kontakt, men man ved, at vildtype-HSV-1

kan overføres på denne måde. Patienterne skal anbefales at bruge latexkondom under seksuel kontakt

for at undgå eventuel overførsel af Imlygic. Kvinder i den fertile alder skal anbefales at bruge en

sikker kontraceptionsmetode for at forhindre graviditet under behandling med Imlygic (se pkt. 4.6).

Omsorgspersoner skal anbefales at bruge beskyttelseshandsker, når de hjælper patienterne i

forbindelse med påsætning eller skift af okklusionsforbindinger, og at følge

sikkerhedsforanstaltningerne for bortskaffelse af brugte forbindinger og rensematerialer (se pkt. 4.2

og 6.6).

I tilfælde af utilsigtet eksponering for Imlygic skal de eksponerede personer anbefales at rense det

berørte område grundigt med sæbe og vand og/eller et desinfektionsmiddel. De eksponerede personer

skal søge læge, hvis der opstår tegn eller symptomer på herpetisk infektion. Talimogen laherparepvec

er følsomt over for acyclovir. Hvis der opstår læsioner, som mistænkes at være herpetiske, har

patienten, nære kontakter og sundhedspersonalet mulighed for at få foretaget opfølgende test via

indehaveren af markedsføringstilladelsen for at få undersøgt infektionen nærmere.

Herpetisk infektion hos Imlygic-behandlede patienter

I kliniske studier er der indberettet herpetiske infektioner (herunder forkølelsessår og herpes keratitis)

hos patienter, der blev behandlet med Imlygic. Symptomerne på en lokal eller systemisk infektion, der

kan være forbundet med Imlygic, forventes at være de samme symptomer som dem, der skyldes

vildtype-HSV-1-infektioner.

Personer med vildtype-HSV-1-infektion vides at have en livslang risiko for symptomatisk herpetisk

infektion, der skyldes reaktivering af latent vildtype-HSV-1. Symptomatisk herpetisk infektion, der

skyldes en mulig reaktivering af Imlygic, skal overvejes.

Patienter, der får herpetiske infektioner, skal anbefales at følge standardpraksis for hygiejne for at

forebygge overførsel af virus.

Talimogen laherparepvec er følsomt over for acyclovir. Risici og fordele ved behandling med Imlygic

skal overvejes, inden acyclovir eller andre antivirale midler gives til behandling af en herpetisk

infektion. Disse præparater kan indvirke på effekten af Imlygic, hvis de administreres systemisk eller

topisk direkte på injektionsstedet.

Cellulitis på injektionsstedet

Der kan opstå nekrose eller ulceration af tumorvæv efter behandling med Imlygic. Der er indberettet

cellulitis og systemisk bakteriel infektion. Omhyggelig sårpleje og infektionsprofylakse anbefales –

især, hvis vævsnekrose medfører åbne sår.

Forringet opheling på injektionsstedet

I kliniske studier er der indberettet forringet opheling på injektionsstedet. Imlygic kan forhøje risikoen

for forringet opheling hos patienter med underliggende faktorer (fx tidligere bestråling på

injektionsstedet eller læsioner i områder med ringe vaskularisering).

Risici og fordele ved behandling med Imlygic skal overvejes, inden behandlingen fortsætter, hvis der

opstår persisterende infektion eller forsinket opheling.

Immunmedierede hændelser

Der er i kliniske studier indberettet immunmedierede hændelser, herunder glomerulonefritis,

vaskulitis, pneumonitis, forværring af psoriasis samt vitiligo hos patienter, der blev behandlet med

Imlygic.

Risici og fordele ved behandling med Imlygic skal overvejes, inden behandlingen starter hos patienter

med underliggende autoimmun sygdom, eller inden behandlingen fortsætter hos patienter, der udvikler

immunmedierede hændelser.

Plasmacytom på injektionsstedet

Der er indberettet plasmacytom i nærheden af injektionsstedet efter administration af Imlygic. Risici

og fordele ved behandling med Imlygic skal overvejes hos patienter med multipelt myelom eller

patienter, der udvikler plasmacytom under behandlingen.

Obstruktiv luftvejssygdom

Der er indberettet obstruktiv luftvejssygdom efter behandling med Imlygic. Der skal udvises

forsigtighed i forbindelse med injektion i læsioner tæt på de store luftveje.

HSV-1-seronegative patienter

Det blev rapporteret, at patienter, som var HSV-1-seronegative ved baseline, havde øget forekomst af

pyreksi, kulderystelser og influenza-lignende sygdom sammenlignet med patienter, der var

HSV-1-seropositive ved baseline. Dette gjorde sig især gældende inden for perioden med de første

6 behandlinger (se pkt. 4.8).

Alle patienter

Dette lægemiddel indeholder 80 mg sorbitol (E420) pr. dosis på 4 ml. Den additive virkning af

samtidigt administrerede produkter indeholdende sorbitol (eller fructose) og indtagelse af sorbitol i

kosten (eller fructose) bør tages i betragtning.

Dette lægemiddel indeholder cirka 30 mg natrium pr. dosis på 4 ml, svarende til 1,5% af den WHO-

anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Imlygics sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts handelsnavn

og batchnummer registreres tydeligt (eller angives) i patientjournalen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med Imlygic. Acyclovir og andre antivirale midler kan indvirke

på effekten af Imlygic, hvis de administreres systemisk eller topisk direkte på injektionsstedet. Risici

og fordele ved behandling med Imlygic skal overvejes, inden acyclovir eller andre antivirale midler

gives til behandling af en herpetisk infektion.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception

Kvinder i den fertile alder skal anbefales at bruge en sikker kontraceptionsmetode for at forhindre

graviditet under behandling med Imlygic.

Alle patienter skal anbefales at bruge latexkondom under seksuel kontakt for at undgå eventuel

overførsel af Imlygic (se pkt. 4.4).

Graviditet

Der er ikke udført fyldestgørende og velkontrollerede studier med anvendelse af talimogen

laherparepvec til gravide kvinder.

Hvis en gravid kvinde er inficeret med vildtype-HSV-1 (primær eller reaktivering), er der mulighed

for, at virusset passerer placenta og desuden risiko for overførsel under fødslen som følge af

virusspredningen. Infektioner med vildtype-HSV-1 har været forbundet med alvorlige bivirkninger,

herunder multiorgansvigt og dødsfald, hvis et foster eller et nyfødt barn pådrager sig en vildtype-

herpesinfektion. Selvom der indtil dato ikke er nogen kliniske data vedrørende talimogen

laherparepvec-infektioner hos gravide kvinder, kan der være en risiko for fosteret eller det nyfødte

barn, hvis talimogen laherparepvec virker på samme måde. Der er ikke observeret nogen effekter på

embryoets/fosterets udvikling i dyrestudier (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld skal talimogen

laherparepvec undgås under graviditeten.

Der kan opstå transplacentale metastaser af malignt melanom. Da talimogen laherparepvec er udviklet

til at trænge ind i og kopiere sig selv i tumorvæv, kan der være risiko for, at fosteret eksponeres for

talimogen laherparepvec fra tumorvæv, der har krydset placenta.

Patienten skal informeres om den potentielle fare for fosteret og/eller det nyfødte barn, hvis Imlygic

anvendes under graviditeten, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun tager Imlygic.

Amning

Det er ukendt, om talimogen laherparepvec videreføres til human mælk. Det skal besluttes, om amning

skal ophøre eller behandling med Imlygic seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ikke udført nogen kliniske studier med undersøgelse af effekterne af talimogen laherparepvec

på fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Talimogen laherparepvec kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. På grund af de potentielle bivirkninger, for eksempel svimmelhed og konfusion (se

pkt. 4.8), skal patienterne tilrådes til forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner,

indtil de er sikre på, at talimogen laherparepvec ikke påvirker dem negativt.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Imlygics sikkerhed blev undersøgt i det pivotale studie, hvor 292 patienter fik mindst 1 dosis af

Imlygic (se pkt. 5.1). Medianvarigheden af eksponering for Imlygic var 23 uger (5,3 måneder).

26 patienter blev eksponeret for Imlygic i mindst et år.

De hyppigst indberettede bivirkninger (≥ 25%) hos de Imlygic-behandlede patienter var træthed

(50,3%), kulderystelser (48,6%), pyreksi (42,8%), kvalme (35,6%), influenza-lignende sygdom

(30,5%) og smerter på injektionsstedet (27,7%). Overordnet var otteoghalvfems procent (98%) af

disse indberettede bivirkninger milde eller moderate i styrke. Den mest almindelige bivirkninger

(grad 3 eller derover) var cellulitis (2,1%) (se pkt. 4.4).

Tabelinddelt liste over bivirkninger

Bivirkningerne blev fastlagt på baggrund af kliniske studier med patienter med melanom, der blev

behandlet med Imlygic, sammenlignet med GM-CSF og erfaringer efter markedsføringen.

Forekomsten af bivirkninger er inddelt efter systemorganklasse og frekvens. Frekvenserne defineres

således: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) og ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100). Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Tabel 3. Bivirkninger fra kliniske studier med patienter med melanom og erfaringer efter

markedsføringen

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Cellulitis

, oral herpes

Ikke almindelig

Infektion på incisionsstedet

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Almindelig

Tumorsmerter, inficeret neoplasme

Ikke almindelig

Plasmacytom på injektionsstedet

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Perifert ødem

Almindelig

Anæmi

Immunsystemet

Almindelig

Immunmedierede hændelser

†*

Ikke almindelig

Hypersensitivitet

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Dehydrering

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Konfusion, angst, depression, svimmelhed, insomni

Øjne

Ikke almindelig

Herpetisk keratitis

Øre og labyrint

Almindelig

Øresmerter

Hjerte

Almindelig

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Dyb venethrombose, hypertension, flushing

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelig

Hoste

Almindelig

Dyspnø, orofaryngeale smerter, infektion i øvre luftveje

Ikke almindelig

Obstruktiv luftvejssygdom

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Opkastning, diarré, obstipation, kvalme

Almindelig

Abdominalsmerter, abdominalt ubehag

Hud og subkutane væv

Almindelig

Vitiligo, udslæt, dermatitis

Ikke almindelig

Granulomatøs dermatitis

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Myalgi, artralgi, smerter i ekstremitet

Almindelig

Rygsmerter, lyskesmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Influenza-lignende sygdom

, pyreksi, kulderystelser, træthed, smerter, reaktioner

på injektionsstedet

Almindelig

Utilpashed, smerter i aksiller

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Almindelig

Sårkomplikationer, sårsekretion, kontusion, smerter efter proceduren

Reaktioner på injektionsstedet omfatter: meget almindeligt forekommende smerter på injektionsstedet,

almindeligt forekommende erythem på injektionsstedet, blødning på injektionsstedet, hævelse på

injektionsstedet, reaktion på injektionsstedet, inflammation på injektionsstedet, sekretion, udflåd på

injektionsstedet, ikke almindeligt forekommende varme på injektionsstedet.

Immunmedierede hændelser omfatter: ikke almindeligt forekommende vaskulitis, pneumonitis, forværring af

psoriasis og glomerulonefritis.

Se beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Immunmedierede hændelser

De immunmedierede hændelser, der er indberettet i det pivotale kliniske studie, omfatter et enkelt

tilfælde af forværret psoriasis hos en patient med psoriasis i anamnesen, et enkelt tilfælde af

pneumonitis hos en patient med autoimmun sygdom i anamnesen, et enkelt tilfælde af vaskulitis og to

tilfælde af glomerulonefritis, hvoraf det ene var samtidig med akut nyreinsufficiens.

Plasmacytom

I kliniske studier blev der observeret et enkelt tilfælde af plasmacytom på injektionsstedet hos en

patient, der viste sig at have multipelt myelom.

Cellulitis

I det pivotale kliniske studie (studie 005/05) blev der registreret hændelser med cellulitis, hvoraf nogle

blev anset for at være alvorlige bivirkninger. Ingen førte dog til permanent seponering af behandlingen

med Imlygic. Omhyggelig sårpleje og infektionsprofylakse anbefales – især, hvis vævsnekrose

medfører åbne sår.

Influenza-lignende sygdom

90% af de patienter, der blev behandlet med Imlygic, fik influenza-lignende symptomer. Pyreksi,

kulderystelser og influenza-lignende sygdom, der kan opstå når som helst under behandling med

Imlygic, svandt generelt inden for 72 timer. Disse hændelser blev indberettet hyppigere inden for

perioden med de første 6 behandlinger – især hos patienter, der var HSV-1-negative ved baseline.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix V.

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med overdosering af Imlygic. I kliniske studier er der administreret doser

på op til 4 ml i en koncentration på 10

PFU/ml hver 2. uge uden tegn på dosisbegrænsende toksicitet.

Den maksimale dosis Imlygic, som er sikker at administrere, er ikke fastlagt. Patienten skal behandles

symptomatisk i tilfælde af mistanke om overdosering eller utilsigtet intravenøs administration, for

eksempel med acyclovir eller andre antivirale midler (se pkt. 4.4), og supportive foranstaltninger skal

iværksættes efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske og immunmodulerende midler, ATC-kode:

L01XX51.

Virkningsmekanisme

Talimogen laherparepvec er en onkolytisk immunterapi, som er udledt af HSV-1. Talimogen

laherparepvec er blevet modificeret, så det kopierer sig selv inde i tumorer og producerer det

immunstimulerende protein human GM-CSF. Talimogen laherparepvec dræber tumorceller og

forårsager frigivelse af tumorudledte antigener. Det menes, at det sammen med GM-CSF vil fremme

en systemisk antitumor-immunrespons og en effektor-T-cellerespons. Mus, som havde komplet

regression af deres primære tumorer efter behandling, var resistente over for efterfølgende rechallenge

af tumorerne.

Modificeringerne af talimogen laherparepvec fra HSV-1 omfatter deletion af ICP34.5 og ICP47. Mens

antivirale immunresponser forsvarer normale celler efter infektion med talimogen laherparepvec, har

tumorer vist sig at være følsomme over for skader og celledød fra ICP34.5-fattige HSV-1-virusser,

herunder talimogen laherparepvec. Deletion af ICP47 forhindrer nedregulering af

antigenpræsenterende molekyler, øger ekspressionen af HSV US11-genet og styrker derved

virusreplikationen i tumorceller.

Klinisk virkning og sikkerhed

Studie 005/05

Sikkerheden og virkningen ved monoterapi med Imlygic sammenlignet med subkutant administreret

GM-CSF blev undersøgt i et multinationalt, åbent, randomiseret fase 3-studie med patienter med

melanom i stadie IIIB, IIIC og IV, der ikke blev anset for at være kirurgisk resekterbart. Tidligere

systemisk behandling af melanom var tilladt, men ikke obligatorisk. Patienter med aktive

hjernemetastaser, knoglemetastaser, omfattende visceral sygdom, primært okulært eller mucosalt

melanom, tegn på immunsuppression, eller som fik behandling med et systemisk middel mod herpes,

var udelukket fra studiet.

Patienterne blev randomiseret i forholdet 2:1 til at få enten Imlygic eller GM-CSF (N = 436; 295

Imlygic, 141 GM-CSF). Imlygic blev administreret som en intralæsional injektion i en indledende

koncentration på 10

(1 million) PFU/ml på dag 1 efterfulgt af en koncentration på

(100 millioner) PFU/ml på dag 21 og derefter hver 2. uge i en dosis på op til 4 ml. GM-CSF blev

administreret subkutant med 125 µg/m

tilført dagligt i 14 dage efterfulgt af 14-dages pause med

gentagne intervaller.

For at give plads til, at forsinkede immunmedierede antitumor-virkninger opstod, blev patienterne

behandlet i mindst 6 måneder, eller indtil der ikke længere var nogen injicerbare læsioner. I dette

tidsrum skulle behandlingen fortsætte på trods af en stigning i den eller de eksisterende læsioners

størrelse og/eller udvikling af nye læsioner, medmindre patienten udviklede uudholdelig toxicitet, eller

det efter investigators mening var i patientens bedste interesse at seponere behandlingen eller få en

anden behandling af melanom. Efter 6 måneders behandling skulle patienterne fortsætte med

behandlingen indtil klinisk relevant sygdomsprogression (dvs. at sygdomsprogression var ledsaget af

et fald i performance status, og/eller alternativ terapi var nødvendig efter investigators mening).

Patienter, der opnåede respons efter 12 måneders behandling, kunne fortsætte behandlingen i op til

yderligere 6 måneder. Den gennemsnitlige (SD) behandlingsvarighed for ITT-populationen (

intent to

treat

) var 15,76 uger (15,79) i GM-CSF-armen og 26,83 uger (18,39) i Imlygic-armen. Det primære

endemål var varig responsrate (DRR) [defineret som procentdelen af patienter med komplet respons

(CR) eller partiel respons (PR), opretholdt kontinuerligt i mindst 6måneder] pr. blindet central

gennemgang. De sekundære endemål omfattede samlet overlevelse (OS), samlet responsrate (ORR)

[PR+CR], tid indtil respons, responsvarighed og tid indtil behandlingssvigt (tiden fra randomisering

indtil første episode med klinisk relevant sygdomsprogression, hvor der ikke er opnået nogen respons

efter progressionen, eller indtil dødsfald).

Gennemsnitsalderen var 63 år (inden for intervallet 22 til 94); 26,5% var over 65 år, og 23,3% var

over 74 år. Størstedelen af patienterne (98%) var kaukasere. De mandlige patienter udgjorde 57% af

studiepopulationen, og 70% af patienterne havde ECOG performance status 0 ved baseline. Ud af de

inkluderede patienter havde 22% M1c-sygdom i stadie IV, og 53% af patienterne havde fået tidligere

behandling af melanom, såsom kemoterapi og cytokin-baseret immunterapi, foruden adjuverende

behandling eller strålebehandling. Samlet set var 58% af alle patienter, der var inkluderet i studiet,

seropositive for vildtype-HSV-1 ved baseline, og 32,6% var seronegative; de resterende 9,4%’s

HSV-1-serostatus var ukendt.

Forskellen i DRR mellem Imlygic og GM-CSF i ITT-populationen var statistisk signifikant (se

tabel 4) til Imlygics fordel.

Tabel 4. Resumé af resultater for ITT-populationen fra Imlygic-studie 005/05

Studiets

endemål

Imlygic N = 295

GM-CSF N = 141

Varig responsrate

Primært

16,3% (n = 48)

(95% CI: 12,1; 20,5)

2,1% (n = 3)

(95% CI: 0,0; 4,5)

Odds ratio 8,9 (95% CI: 2,7; 29,2)

P < 0,0001

Samlet responsrate (%

CR, % PR)

Sekundært

26,4% (n = 78)

(95%CI: 21,4%, 31,5%)

(10,8% CR, 15,6% PR)

5,7% (n = 8)

(95% CI: 1,9%, 9,5%)

(0,7% CR, 5% PR)

Samlet overlevelse

Sekundært

Median 23,3

(95% CI: 19,5; 29,6) mdr.

Median 18,9

(95% CI: 16,0; 23,7) mdr.

HR: 0,79 (95% CI: 0,62; 1,00) p = 0,051

Responsvarighed

(vedvarende respons

ved sidste

tumorundersøgelse)

Sekundært

Ikke opnået

(interval: > 0,0 til

> 16,8 mdr.)

Median 2,8 mdr.

(interval: 1,2 til > 14,9 mdr.)

HR: 0,46 (95% CI: 0,35; 0,60)

Tid indtil respons

(median)

Sekundært

4,1 mdr.

3,7 mdr.

Tid indtil

behandlingssvigt

(median)

Sekundært

8,2 mdr.

(95% CI: 6,5; 9,9)

2,9 mdr.

(95% CI: 2,8; 4,0)

HR: 0,42 (95% CI: 0,32; 0,54)

Blandt de Imlygic-behandlede respondenter var 56 (72%) responser stadig i gang på tidspunktet for

den primære analyse. Ud af respondenterne opnåede 42 (54%) en stigning på ≥ 25% i eksisterende

læsions (læsioners) størrelse og/eller udviklede en ny læsion (læsioner), inden de til sidst opnåede

respons.

I en analyse til undersøgelse af Imlygics systemiske aktivitet havde 27 ud af 79 patienter (34,2%) et

samlet fald på ≥ 50% i ikke-viscerale læsioner, der ikke blev injiceret med Imlygic, og 8 ud af

71 patienter (11,3%) havde et samlet fald på ≥ 50% i viscerale læsioner, der ikke blev injiceret med

Imlygic.

Figur 4. Kaplan-Meier kurve – samlet overlevelse (ITT-population)

Der blev ikke observeret nogen overordnede forskelle i sikkerhed eller virkning mellem ældre

patienter (≥ 65 år) og yngre voksne patienter.

Eksploratiske delgrupper

Der blev også udført eksploratoriske delgruppeanalyser af DRR og samlet overlevelse (se figur 5 og

tabel 5). Mens det pivotale studie ikke havde styrke til at evaluere virkningen i disse individuelle

delgrupper, opnåede patienter uden visceral sygdom øget fordel af behandling med Imlygic end

patienter med mere fremskreden sygdom.

Tabel 5. Resumé af resultater fra eksploratoriske delgruppeanalyser fra Imlygic-studie 005/05

DRR (%)

ORR (%)

OS (hazard ratio)

Imlygic

GM-CSF

Imlygic

GM-CSF

Imlygic vs. GM-CSF

Stadie

IIIB/IIIC/stadie IVM1a

(Imlygic, n = 163; GM-CSF,

n = 86)

25,2

40,5

0,57 (95% CI: 0,40;

0,80);

Stadie

IVM1B/IVM1C

(Imlygic, n = 131; GM-CSF,

n = 55)

10,9

1,07 (95% CI: 0,75;

1,52);

American Joint Committee on Cancer (AJCC) staging 6

edition.

Censurering vist som lodret streg I.

Imlygic

GM-CSF

Imlygic

GM-CSF

Median [95% CI] 23,3 [19,5, 29,6] måneder

Median [95% CI] 18,9 [16,0, 23,7] måneder

Log-rank p-værdi = 0,0511

Hazard ratio [95% CI] = 0,79 [0,62, 1,00]

100%

Antal patienter med risiko

Andel i live

GRH0259DAv1

Måneder

Figur 5. Kaplan-Meier-estimat af samlet overlevelse, inddelt efter randomiseret behandlingsarm

for sygdomsstadie IIIB/IIIC/stadie IVM1a (eksploratorisk delgruppeanalyse)

Censurering vist som lodret streg ׀

NE = kan ikke estimeres

Grundet analysens eksploratoriske form og baseret på aktuel evidens er det ikke blevet fastslået, at

Imlygic kan sættes i forbindelse med en virkning på den samlede overlevelse.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Imlygic i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med melanom (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Talimogen laherparepvec er en genetisk modificeret og replikationskompetent HSV-1-virus. Dens

farmakokinetik og biodistribution er derfor drevet af det intralæsionale injektionssted, tumorselektiv

replikation og frigivelse fra tumorvæv.

Absorption

Den cellulære optagelse af talimogen laherparepvec opstår via HSV-1-receptorer på tumorer og celler,

der ikke er tumorceller, efter lokal injektion i tumorer. Da talimogen laherparepvec injiceres og

kopierer sig selv intratumoralt, siger biotilgængeligheden og den systemiske koncentration af

talimogen laherparepvec ikke noget om lægemiddelstoffets aktivitet og er derfor ikke undersøgt.

100%

Kaplan-Meier procent i live

Antal patienter med risiko:

1: GM-CSF (N = 86) Median (95% CI) 21,5 (17,4, 29,6) måneder

2: Talimogen laherparepvec (N = 163) Median (95% CI) 41,1 (30,6, NE) måneder

Studiemåned

GRH03237DAv1

Metabolisme/elimination

Talimogen laherparepvec udskilles gennem de generelle forsvarsmekanismer hos værten (fx autofagi,

adaptive immunresponser). Talimogen laherparepvec nedbrydes gennem typiske endogene proteinveje

og DNA-katabolske veje. Som det er tilfældet med andre vildtype-HSV-1-infektioner, kan der fortsat

være en latent pulje af talimogen laherparepvec-DNA i neuronale cellelegemer, der innerverer

injektionsstederne. Forekomst af en latent infektion med talimogen laherparepvec kan derfor ikke

udelukkes.

Biodistribution (inde i kroppen) og virusspredning (udskillelse/sekretion)

Talimogen laherparepvec-DNA blev kvantificeret med en særdeles følsom og specifik kvantitativ

polymerasekædereaktionsanalyse (qPCR), der muligvis ikke korrelerer med risikoen for

virusinfektivitet. Talimogen laherparepvec blev desuden kvantificeret i udvalgte patientprøver i

kliniske studier med anvendelse af virusinfektivitetsanalyser på injektionsstederne og i nogle tilfælde

af potentielle herpetiske læsioner.

Klinisk biodistribution, elimination og spredning

Biodistributionen og spredningen af intralæsionalt administreret talimogen laherparepvec blev

undersøgt i et klinisk studie, der målte talimogen laherparepvec-DNA i blod, i urin, på

injektionsstedet, på ydersiden af okklusionsforbindingen, i mundslimhinden, i det anogenitale område

samt i læsioner, som mistænktes at være herpetiske. Tres (60) patienter med melanom fik Imlygic som

intralæsional injektion i en dosis og efter en doseringsplan svarende til det kliniske studie 005/05 (se

pkt. 5.1). Der blev indsamlet prøver fra okklusionsforbindinger under behandlingen. Der blev

indsamlet prøver fra blod og urin under behandlingen og i op til 30 dage efter afsluttet behandling. Der

blev indsamlet prøver fra injektionsstedet, mundslimhinden og det anogenitale område under

behandlingen og i op til 60 dage efter afsluttet behandling. Der blev indsamlet prøver fra læsioner, der

mistænktes at være herpetiske, hver gang en patient fik en læsion, der mistænktes at være af herpetisk

oprindelse. Hvis qPCR-test for talimogen laherparepvec-DNA var positiv, blev der udført en

TCID

-analyse for at måle virusinfektivitet. Data for de 60 behandlede patienter indikerede, at der var

talimogen laherparepvec-DNA til stede på alle prøvesteder under studiet (se tabel 6).

Tabel 6. Patienter med detekterbart DNA under behandlingen

Kropsvæske/sted

Patienter med detekterbart DNA under

behandlingen (n = 60)

Blod

59 (98%)

Urin

19 (32%)

Injektionssted

60 (100%)

Ydersiden af okklusionsforbindingen

48 (80%)

Mundslimhinden

8 (13%)

Det anogenitale område

5 (19%)

For det anogenitale område blev 26 patienter testet for Imlygic-DNA.

Andelen af prøver og patienter med talimogen laherparepvec-DNA var højest under 2. cyklus af

behandlingen for blod, urin, injektionssted og okklusionsforbindinger, højest under 1. cyklus af

behandlingen for mundslimhinden og højest under 1. og 2. cyklus af behandlingen for det anogenitale

område. Blandt patienter med detekterbart talimogen laherparepvec-DNA i blod, urin, mundslimhinde

og det anogenitale område havde ingen prøver detekterbart talimogen laherparepvec-DNA 30 dage

efter afsluttet behandling. For patienter med detekterbart DNA i injicerede læsioner havde ingen

prøver detekterbart talimogen laherparepvec-DNA 60 dage efter afsluttet behandling.

Samlet set havde 3 ud af 19 patienter med læsioner, der mistænktes at være af herpetisk oprindelse,

talimogen laherparepvec-DNA til stede på et vilkårligt tidspunkt under studiet. Virusaktiviteten blev

målt i prøver, der var positive for talimogen laherparepvec-DNA fra injektionsstedet,

okklusionsforbindinger, mundslimhinden, det anogenitale område og læsioner, der mistænktes at være

af herpetisk oprindelse. Der blev ikke påvist virusaktivitet i prøver fra okklusionsforbindinger,

mundslimhinden, det anogenitale område og læsioner, der mistænktes at være af herpetisk oprindelse.

Der blev på flere tidspunkter under studiet påvist smitsom talimogen laherparepvec-virus på

injektionsstedet hos 7 (11%) patienter. Ingen prøver var positive for virusinfektivitet efter 2. cyklus

eller efter afsluttet behandling.

Farmakokinetikken i specielle populationer

Der er ikke udført farmakokinetiske studier med talimogen laherparepvec i specielle populationer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ved doser på op til 4 x 10

PFU/kg eller 10

PFU/dosis (60 gange så meget som den højeste foreslåede

kliniske dosis) blev enkelte eller gentagne doser talimogen laherparepvec, der blev administreret s.c.,

i.v. eller som intratumoral injektion, tolereret godt hos immunkompetente mus, rotter og hunde. Der

blev ikke observeret nogen neuropatologi eller uønskede neurologiske virkninger. I et studie

in vivo

med intracerebral injektion var talimogen laherparepvec 10.000 gange mindre neurovirulent end

vildetype-HSV-1-dosen, der i 50% af tilfældene medfører dødsfald hos mus.

Talimogen laherparepvec blev injiceret i forskellige xenograft-tumorer i doser på op til 2 x 10

PFU/kg

(30 gange mere end den højeste foreslåede kliniske dosis) til immundefekte mus (nude og SCID). Der

blev observeret letal systemisk virusinfektion hos op til 20% af nude-musene (primært utilstrækkelige

i T-lymfocyt-funktion) og 100% af SCID-musene (blottede for både T- og B-lymfocytter).

Der blev på tværs af studierne observeret fatal dissemineret virusinfektion hos 14% af nude-musene

efter behandling med talimogen laherparepvec i doser, som var 10 til 100 gange højere end dem, der

medfører 100% letalitet med vildtype-HSV-1.

Mutagenicitet

Talimogen laherparepvecs genotoksicitet er ikke blevet undersøgt i langsigtede forsøg på dyr eller

mennesker. Da vildtype-HSV-1 ikke integreres i værtsgenomet, er risikoen for insertionel mutagenese

ved talimogen laherparepvec ubetydelig.

Karcinogenicitet

Talimogen laherparepvecs karcinogenicitet er ikke blevet undersøgt i langsigtede forsøg på dyr eller

mennesker. De tilgængelige data for talimogen laherparepvec og vildtype-HSV-1 tyder dog ikke på

nogen karcinogen risiko hos mennesker.

Reproduktions- og udviklingstoksicitet

Der var ingen indvirkninger på hanners eller hunners reproduktionsvæv efter behandling af voksne

mus i doser på op til 4 x 10

PFU/kg (på PFU/kg-basis 60 gange højere end den maksimale kliniske

dosis). Der blev ikke observeret nogen virkninger på embryoets/fosterets udvikling, da talimogen

laherparepvec blev administreret under organogenesen til drægtige mus i doser på op til

4 x 10

(400 millioner) PFU/kg (på PFU/kg-basis 60 gange højere end den maksimale kliniske dosis).

Der blev fundet ubetydelige mængder (< 0,001% af maternelle niveauer i blod) talimogen

laherparepvec-DNA i fosterblod.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Natriumchlorid

Myo-inositol

Sorbitol (E 420)

Vand til injektion

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

5 år.

Optøning af hætteglas med Imlygic

Hætteglassene med frossen Imlygic skal inden anvendelse optøs ved stuetemperatur

(20 °C til 25 °C), indtil Imlygic er flydende (cirka 30 minutter). Skvulpes forsigtigt. Må IKKE

omrystes.

Hætteglassene skal optøs og opbevares i den originale pakning indtil administration for at

beskytte mod lys.

Efter optøning

Imlygic skal efter optøning administreres så hurtigt som praktisk muligt.

Optøet Imlygic er stabilt, hvis det opbevares ved temperaturer på 2 °C op til 25 °C, beskyttet

mod lys i det originale hætteglas, i en sprøjte eller i det originale hætteglas efterfulgt af sprøjte.

Opbevaringstiderne i tabel 7 og tabel 8 må ikke overskrides.

Hvis det optøede Imlygic opbevares i det originale hætteglas efterfulgt af sprøjte:

skal det samme temperaturinterval opretholdes under hele opbevaringsperioden indtil

administration.

må opbevaringstiden i sprøjten ved omgivende temperaturer op til 25 °C ikke overstige

2 timer for 10

(1 million) PFU/ml og 4 timer for 10

(100 millioner) PFU/ml (se tabel 7).

må den samlede, maksimale opbevaringstid (opbevaringstid i hætteglas plus

opbevaringstid i sprøjte) ikke overstige opbevaringstiderne i tabel 8.

Imlygic må ikke nedfryses igen, når først det er optøet. Optøet Imlygic i hætteglas eller sprøjte,

der er opbevaret længere end de oplyste tider nedenfor, skal kasseres.

Tabel 7. Maksimal opbevaringstid for optøet Imlygic i sprøjte

10

6

(1 million) PFU/ml

10

8

(100 millioner) PFU/ml

2 °C til 8 °C

8 timer

8 timer

Op til 25 °C

2 timer

4 timer

Tabel 8. Samlet maksimal opbevaringstid (opbevaringstid i hætteglas plus opbevaringstid i

sprøjte) for optøet Imlygic

10

6

(1 million) PFU/ml

10

8

(100 millioner) PFU/ml

2 °C til 8 °C

24 timer

1 uge (7 dage)

Op til 25 °C

12 timer

24 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres nedfrosset (-90 °C til -70 °C).

Opbevares i den originale karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Imlygic fås som en 1 ml opløsning uden konserveringsmidler i et engangshætteglas (cyklisk olefin

polymer-kunstharpiks) med prop (chlorobutylelastomer) og forsegling (aluminium) med vippelåg

(polypropylen) i to forskellige udformninger:

Figur 6. Engangshætteglas, der sidder permanent i et gennemsigtigt plasthylster af copolyester

ELLER

Figur 7. Engangshætteglas uden et gennemsigtigt plasthylster

Hætteglassets låg har en farvekode: 10

(1 million) PFU/ml er lysegrønt, og

(100 millioner) PFU/ml er kongeblåt.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Institutionens retningslinjer for håndtering og administration, personligt beskyttelsesudstyr,

uforsætlige spild og bortskaffelse af affald skal følges.

Under klargøring eller administration af Imlygic skal der bruges beskyttelsesdragt eller

laboratoriekittel, beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm og handsker. Eventuelle synlige sår skal

dækkes inden administration. Kontakt med hud, øjne og slimhinder skal undgås.

Der skal skiftes handsker efter administration og inden påsætning af okklusionsforbindinger på

de injicerede læsioner. Ydersiden af okklusionsbandagen skal aftørres med en alkoholserviet.

Det anbefales, at injektionsstederne om muligt altid er dækkede med luft- og

vandtætteforbindinger. For at minimere risikoen for overførsel af virus skal patienterne holde

injektionsstederne dækkede i mindst 8 dage efter sidste behandling eller længere, hvis der

kommer væske eller siveblødning fra injektionsstedet. Patienterne skal anbefales at påsætte

bandagen efter sundhedspersonalets anvisninger og at skifte bandagen, hvis den falder af.

Alle materialer, der har været i kontakt med Imlygic (fx hætteglas, sprøjte, kanyle, vat eller

servietter), skal kasseres i overensstemmelse med institutionens procedurer.

Utilsigtet eksponering

I tilfælde af, at personale utilsigtet eksponeres for Imlygic (fx på grund af sprøjt i øjne eller

slimhinder) i forbindelse med klargøring eller administration, skylles med rent vand i mindst

15 minutter. I tilfælde af eksponering af ødelagt hud eller kanylestik renses det ramte område

grundigt med sæbe og vand og/eller et desinfektionsmiddel.

Alle spild af Imlygic skal behandles med et virusdræbende middel og absorberende materialer.

Patienterne skal anbefales at anbringe brugte forbindinger og rensematerialer i en forseglet

plastpose, da de kan være kontaminerede, og at kassere posen sammen med

husholdningsaffaldet.

Dette lægemiddel indeholder genetisk modificerede organismer. Ikke anvendt lægemiddel skal

bortskaffes i henhold til institutionens retningslinjer for genetisk modificerede organismer eller

biologisk risikomateriale.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1064/001

EU/1/15/1064/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 16. december 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/708487/2015

EMEA/H/C/002771

EPAR - sammendrag for offentligheden

Imlygic

talimogen laherparepvec

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Imlygic.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Imlygic bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Imlygic, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Imlygic, og hvad anvendes det til?

Imlygic er et lægemiddel til behandling af voksne med hudkræft af typen melanom, der har bredt sig

til andre dele af kroppen (men ikke til knogler, lunger, hjerne eller andre indre organer) og ikke kan

fjernes ved operation.

Imlygic er et lægemiddel til avanceret terapi, som kaldes et "genterapiprodukt". Denne type

lægemiddel virker ved at tilføre gener til kroppens celler. Det indeholder det aktive stof talimogen

laherparepvec.

Hvordan anvendes Imlygic?

Behandling med Imlygic bør påbegyndes og gives under opsyn af en læge med ekspertise i behandling

af kræft.

Imlygic fås som injektionsvæske i to forskellige styrker. Det gives ved indsprøjtning i

melanomsvulster. Den første dosis gives med den lave styrke af Imlygic, men til de efterfølgende

doser anvendes den høje styrke. Den anden dosis gives tre uger efter den første dosis, og

behandlingen fortsættes hver anden uge i mindst seks måneder, medmindre lægen finder, at patienten

ikke har gavn af lægemidlet. Det volumen, der skal indsprøjtes, afhænger af svulstens størrelse, og

Imlygic

EMA/708487/2015

Side 2/3

hvor mange svulster, der skal indsprøjtes i. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet, der

ligeledes er en del af EPAR.

Hvordan virker Imlygic?

Det aktive stof i Imlygic, talimogen laherparepvec, er genterapi af typen "onkolytisk virus". Det er

afledt af svækkede herpes simplex virus 1 (forkølelsessår-virus). Virusset er ændret, så det kan

inficere og formere sig i melanomceller. Imlygic anvender melanomcellernes eget system til at formere

sig, så det til sidst overvinder melanomcellerne og dræber dem. Imlygic kan indtræde i raske celler,

men er ikke beregnet til at formere sig i dem.

Imlygic bevirker desuden, at de inficerede melanomcellerne producerer proteinet GM-CSF. Dette

protein stimulerer patientens naturlige forsvar (immunsystemet), så det genkender og ødelægger

melanomcellerne.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Imlygic?

Imlygic er undersøgt i én hovedundersøgelse med 436 patienter med melanom, der ikke kunne

opereres og havde bredt sig til andre dele af kroppen (men ikke til knoglerne eller hjernen). I denne

undersøgelse, der varede 24 måneder, blev Imlygic sammenlignet med GM-CSF indsprøjtet under

huden. Det vigtigste mål for virkningen var den andel af patienterne, der havde virkning af

behandlingen, og hos hvem virkningen varede mindst seks måneder, før patienternes helbred blev

forringet, eller de behøvede anden behandling. Virkning af behandlingen blev defineret som mindst

50 % reduktion i tegnene på melanom.

For den undergruppe af patienterne i undersøgelsen (249 patienter), hvis sygdom ikke havde bredt sig

til lungerne eller andre indre organer, havde 25 % (41 ud af 163) af de patienter, der blev behandlet

med Imlygic, vedholdende virkning af behandlingen, sammenholdt med omkring 1 % (1 out of 86) af

dem, der blev behandlet GM-CSF.

Hvilke risici er der forbundet med Imlygic?

De hyppigste bivirkninger ved Imlygic (som kan forekomme hos over til 1 ud af 4 behandlede) er

træthed, kulderystelser, feber, kvalme, influenzalignende sygdom og smerter på injektionsstedet.

Størstedelen af disse bivirkninger var lette eller moderate. Den hyppigste alvorlige bivirkning (der

omfatter omkring 2 ud af 100 personer) var infektion i de øvre hudlag (cellulitis). Da Imlygic

indeholder et herpesvirus, kan det genaktiveres på et senere tidspunkt og forårsage herpesinfektioner

såsom forkølelsessår. Hos patienter med svækket immunsystem (fx patienter med hiv) kan Imlygic

medføre mere udbredt sygdom. Imlygic må ikke anvendes hos patienter med stærkt svækket

immunsystem, da reaktivering af virus kan medføre, at herpesinfektionen breder sig til andre dele af

kroppen. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Imlygic fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Imlygic blevet godkendt?

Agenturets udvalg for lægemidler til mennesker (CHMP) bemærkede, at Imlygic er et lægemiddel med

en ny virkningsmekanisme, som kan være et værdifuldt supplement til eksisterende behandlinger for

fremskredent inoperabelt melanom, som frembyder et uopfyldt medicinsk behov. Patienter med

melanom, der havde bredt sig til andre dele af kroppen (man ikke til knoglerne, hjernen eller lungerne)

udviste langvarig reduktion i deres melanomsvulster ved behandling med Imlygic, skønt det endnu

ikke vides, om dette vil medføre længere overlevelse. Hvad sikkerheden angår, var Imlygic forholdsvis

Imlygic

EMA/708487/2015

Side 3/3

veltolereret, og de fleste bivirkninger var lette eller moderate. CHMP afgjorde derfor, at fordelene ved

Imlygic overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Imlygic?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Imlygic anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Imlygic, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Virksomheden har iværksat et program for kontrolleret distribution til kvalificerede centre for at sikre

overholdelse af kravene til kold opbevaring og håndtering og til kontrol af fordelingen til patienterne.

Som led i dette program vil lægemidlet kun blive udleveret til læger, som har modtaget passende

oplysningsmateriale om risikoen for herpesinfektion, navnlig hos patienter med nedsat immunforsvar,

og risikoen for overførsel af virusset til sundhedspersoner eller andre med tæt kontakt til patienten

(accidentel eksponering), og om de forholdsregler, der skal træffes ved indgift og bortskaffelse af

produktet. Patienterne vil desuden få udleveret oplysningsmateriale og et patientkort, der informerer

om risiciene ved lægemidlet, og om, hvordan de skal undgå utilsigtet udsættelse for Imlygic.

Virksomheden skal desuden udføre tre undersøgelser til yderligere karakterisering af fordelene og

risiciene ved Imlygic, herunder en undersøgelse af Imlygic hos patienter med fremskredent melanom,

som kan fjernes ved operation.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen.

Andre oplysninger om Imlygic

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Imlygic findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Imlygic, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information