Imbruvica

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-09-2020

Aktiv bestanddel:
Ibrutinib
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
L01EL01
INN (International Name):
ibrutinib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler, -, Protein-kinase-hæmmere
Terapeutisk område:
Lymfom, Mantle-Celle Leukæmi, Kronisk, Kronisk, B-Celle
Terapeutiske indikationer:
Imbruvica som en enkelt agent er indiceret til behandling af voksne patienter med recidiverende eller refraktær mantle celle lymfom (MCL). Imbruvica as a single agent or in combination with rituximab or obinutuzumab is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Imbruvica som en enkelt agent eller i kombination med bendamustine og rituximab (BR) er indiceret til behandling af voksne patienter med CLL, som har modtaget mindst én tidligere behandling. Imbruvica som en enkelt agent er indiceret til behandling af voksne patienter med Waldenström ' s macroglobulinaemia (WM), der har modtaget mindst én tidligere behandling, eller i første linje behandling til patienter, der er uegnet for kemo immunterapi. Imbruvica i kombination med rituximab er indiceret til behandling af voksne patienter med WM. Imbruvica som en enkelt agent er indiceret til behandling af voksne patienter med recidiverende eller refraktær mantle celle lymfom (MCL). Imbruvica som en
Produkt oversigt:
Revision: 21
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003791
Autorisation dato:
2014-10-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/003791

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

14-09-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

IMBRUVICA 140 mg hårde kapsler

ibrutinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage IMBRUVICA

Sådan skal du tage IMBRUVICA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er IMBRUVICA

IMBRUVICA er en kræftmedicin, som indeholder det aktive stof ibrutinib. Det tilhører en gruppe af

lægemidler, der kaldes proteinkinasehæmmere.

Hvad IMBRUVICA anvendes til

Lægemidlet anvendes til behandling af følgende former for blodkræft hos voksne:

Mantle-celle-lymfom (MCL), en type af kræft, der påvirker lymfeknuderne, når sygdommen er

vendt tilbage eller ikke har reageret på behandling.

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), en kræftform, der påvirker den type hvide blodlegemer, der

kaldes lymfocytter, og som også involverer lymfeknuderne. IMBRUVICA anvendes til

patienter, som ikke tidligere har været i behandling for CLL, eller hvis sygdommen er vendt

tilbage, eller patienten ikke har reageret på behandling.

Waldenströms makroglobulinæmi (WM), en kræftform, der påvirker den type hvide

blodlegemer, der kaldes lymfocytter. Det anvendes til patienter, som ikke tidligere har været i

behandling for WM, eller hvis sygdommen er vendt tilbage, eller patienten ikke har reageret på

behandling, eller hos patienter for hvem kemoterapi givet sammen med et antistof ikke er en

egnet behandling.

Sådan virker IMBRUVICA

Ved MCL, CLL og WM virker IMBRUVICA ved at blokere Brutons tyrosinkinase, et protein i

kroppen, som hjælper disse kræftceller med at leve og vokse. Ved at blokere dette protein er

IMBRUVICA med til at dræbe og reducere antallet af kræftceller. Det medvirker også til, at kræften

forværres langsommere.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage IMBRUVICA

Tag ikke IMBRUVICA

hvis du er allergisk over for ibrutinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i IMBRUVICA

(angivet i punkt 6).

hvis du tager et naturlægemiddel kaldet perikon, som anvendes mod depression. Hvis du er

usikker, skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager dette

lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager IMBRUVICA:

hvis du nogensinde har fået usædvanlige blå mærker eller blødning, eller hvis du tager medicin

eller kosttilskud, der øger din risiko for blødning (se punktet “Brug af anden medicin sammen

med IMBRUVICA”)

hvis du har uregelmæssige hjerteslag eller har en sygehistorie med uregelmæssige hjerteslag

eller alvorligt hjertesvigt, eller hvis du føler eller oplever noget af følgende: kortåndethed,

svaghed, svimmelhed, ørhed, besvimelse eller tæt på besvimelse, brystsmerter eller hævelser i

benene

hvis du har problemer med leveren eller nyrerne

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du har gennemgået en operation for nylig, især hvis dette kan have betydning for, hvordan

din mave eller dine tarme absorberer mad eller medicin

hvis du planlægger at gennemgå en operation - din læge vil muligvis bede dig om at holde op

med at tage IMBRUVICA i en kortere periode (3 til 7 dage) før og efter operationen

Hvis du har haft eller muligvis nu har en hepatitis B-infektion. Dette skyldes, at IMBRUVICA

kan få hepatitis B til at blive aktiv igen, og det kan være dødeligt. Alle patienter vil blive

undersøgt grundigt af deres læge for tegn på en sådan infektion, før behandlingen påbegyndes.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig

(eller hvis du ikke er sikker), før du tager dette lægemiddel.

Når du tager IMBRUVICA, skal du straks fortælle det til din læge, hvis du bemærker, eller andre

bemærker, at du har symptomer som hukommelsestab, vanskelighed med at samle tankerne,

gangbesvær eller synstab – disse symptomer kan skyldes en meget sjælden, men alvorlig infektion i

hjernen, som kan være dødelig (progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML).

Kontakt straks lægen, hvis du oplever følgende (eller hvis en anden person bemærker følgende hos

dig): pludselig følelsesløshed eller svaghed i arme og ben (navnlig i den ene side af kroppen),

pludselig forvirring, tale- eller forståelsesbesvær, synstab, gangbesvær, tab af balance- eller

koordinationsevnen, pludselig svær hovedpine uden kendt årsag. Disse symptomer kan være tegn på et

slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du udvikler smerter i den øverste venstre side af maven (abdomen), smerter

under ribbenene i venstre side eller ved spidsen af venstre skulder (det kan være tegn på, at milten er

bristet), efter at du er holdt op med at tage IMBRUVICA.

Kontakt straks lægen, hvis du bemærker åndenød, besværet vejrtrækning, når du ligger ned, hævede

fødder, ankler eller ben samt svaghed/træthed (det kan være tegn på hjertesvigt), mens du er i

behandling med IMBRUVICA.

Hæmofagocytisk lymfohistiocytose

Der er i sjældne tilfælde blevet rapporteret om voldsom aktivering af de hvide blodlegemer i

forbindelse med en betændelsestilstand (inflammation), som kaldes hæmofagocytisk

lymofohistiocytose, som kan være dødelig, hvis den ikke opdages og behandles tidligt. Hvis du

oplever flere symptomer så som feber, hævede kirtler, blå mærker eller hududslæt, skal du straks

kontakte lægen.

Test og kontroller før og under behandlingen

Tumorlysesyndrom (TLS): Der er forekommet tilfælde af unormale niveauer i blodet af stoffer fra

tumorhenfald, forårsaget af den hurtige nedbrydning af kræftceller under behandling af kræft og i

visse tilfælde endda uden behandling. Dette kan føre til ændringer i nyrefunktionen, unormal puls og

kramper. Lægen eller sundhedspersonalet kan tage blodprøver for at analysere for TLS.

Lymfocytose: Laboratorietest kan vise en forøgelse af hvide blodlegemer (kaldet “lymfocytter”) i dit

blod i de første par uger af behandlingen. Dette er forventeligt og kan vare i et par måneder. Det

betyder ikke nødvendigvis, at din blodkræft bliver værre. Din læge vil kontrollere dine blodtal før eller

under behandlingen, og i sjældne tilfælde kan det blive nødvendigt at give dig anden medicin. Tal med

din læge om, hvad dine testresultater betyder.

Børn og unge

IMBRUVICA bør ikke anvendes til børn og unge. Det skyldes, at medicinen ikke er undersøgt hos

disse aldersgrupper.

Brug af anden medicin sammen med IMBRUVICA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, naturlægemidler og kosttilskud. Dette skyldes, at IMBRUVICA kan påvirke den måde, visse

andre lægemidler virker på. Der er også nogle lægemidler, der påvirker måden, IMBRUVICA virker

på.

IMBRUVICA kan medføre, at du bløder lettere. Det betyder, at du skal fortælle det til lægen, hvis

du tager anden medicin, der kan øge din risiko for blødning. Dette omfatter:

acetylsalicylsyre og non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID'er) såsom ibuprofen eller

naproxen

blodfortyndende midler såsom warfarin, heparin eller anden medicin mod blodpropper

kosttilskud, der kan øge din risiko for blødning såsom fiskeolie, E-vitamin eller hørfrø.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig

(eller hvis du ikke er sikker), før du tager IMBRUVICA.

Fortæl det også til lægen, hvis du tager nogen af følgende lægemidler – virkningen af

IMBRUVICA eller andre lægemidler kan blive påvirket, hvis du tager IMBRUVICA sammen med et

eller flere af følgende lægemidler:

medicin, der kaldes antibiotika, som anvendes til at behandle bakterieinfektioner –

clarithromycin, telithromycin, ciprofloxacin, erythromycin eller rifampicin

medicin mod svampeinfektioner – posaconazol, ketoconazol, itraconazol, fluconazol eller

voriconazol

medicin mod HIV-infektion – ritonavir, cobicistat, indinavir, nelfinavir, saquinavir, amprenavir,

atazanavir eller fosamprenavir

medicin mod kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi – aprepitant

medicin mod depression – nefazodon

medicin kaldet kinasehæmmere til behandling af andre kræftformer – crizotinib eller imatinib

medicin kaldet calciumantagonister mod for højt blodtryk eller smerter i brystet – diltiazem eller

verapamil

medicin kaldet statiner til behandling af forhøjet kolesterol - rosuvastin

hjertemedicin/antiarytmika – amiodaron eller dronedaron

medicin til forhindring af krampeanfald eller til behandling af epilepsi, eller medicin til

behandling af en smertefuld ansigtslidelse kaldet trigeminusneuralgi – carbamazepin eller

phenytoin.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig

(eller hvis du ikke er sikker), før du tager IMBRUVICA.

Hvis du tager digoxin, medicin som anvendes til hjerteproblemer, eller methotrexat, medicin som

anvendes til behandling af andre typer kræft og til at nedsætte immunsystemets aktivitet (f.eks. ved

leddegigt eller psoriasis), skal det tages mindst 6 timer før eller efter IMBRUVICA.

Brug af IMBRUVICA sammen med mad

Tag ikke IMBRUVICA sammen med grapefrugt eller pomeranser (bitre appelsiner) – dette

betyder, at du ikke må spise dem, drikke juicen fra dem eller tage et kosttilskud, der kan indeholde

dem. Det skyldes, at dette kan øge mængden af IMBRUVICA i dit blod.

Graviditet og amning

Du skal undgå at blive gravid, mens du tager dette lægemiddel. IMBRUVICA bør ikke anvendes

under graviditeten. Der er ingen oplysninger om IMBRUVICAs sikkerhed hos gravide kvinder.

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende en yderst effektiv form for prævention, mens de får

IMBRUVICA, og i op til tre måneder efter, at de har fået IMBRUVICA, for at undgå at blive gravide,

mens de er i behandling med IMBRUVICA.

Fortæl det straks til lægen, hvis du bliver gravid.

Undlad at amme, mens du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt eller svimmel, efter at du har taget IMBRUVICA, og det kan påvirke din evne til

at køre eller anvende værktøj eller maskiner.

IMBRUVICA indeholder natrium

IMBRUVICA indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage IMBRUVICA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken.

Hvor meget du skal tage

Mantle-celle-lymfom (MCL)

Den anbefalede dosis IMBRUVICA er fire kapsler (560 mg) en gang om dagen.

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) / Waldenströms makroglobulinæmi (WM)

Den anbefalede dosis IMBRUVICA er tre kapsler (420 mg) en gang om dagen.

Din læge kan justere din dosis.

Sådan skal du tage IMBRUVICA

Kapslerne skal indtages gennem munden (oralt) sammen med et glas vand.

Tag kapslerne på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Kapslerne skal synkes hele. Du må ikke åbne, knække eller tygge dem.

Hvis du har taget for meget IMBRUVICA

Hvis du har taget for meget IMBRUVICA, skal du tale med en læge eller tage på hospitalet med

det samme. Tag kapslerne og denne indlægsseddel med dig.

Hvis du har glemt at tage IMBRUVICA

Hvis du glemmer at tage en dosis, kan du tage den snarest muligt den samme dag og fortsætte

med den normale plan den efterfølgende dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du ikke er sikker på, hvornår

du skal tage din næste dosis.

Hvis du holder op med at tage IMBRUVICA

Hold ikke op med at tage dette lægemiddel, medmindre din læge beder dig om det.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger kan forekomme med dette lægemiddel:

Hold op med at tage IMBRUVICA, og fortæl det til en læge med det samme, hvis du oplever

nogen af følgende bivirkninger:

kløende udslæt med knopper, åndedrætsbesvær, opsvulmen af ansigtet, læberne, tungen eller svælget –

der kan være tale om en allergisk reaktion på lægemidlet.

Fortæl det til en læge med det samme, hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

feber, kulderystelser, ømhed i kroppen, træthed, symptomer på forkølelse eller influenza,

kortåndethed – disse kan være tegn på en infektion (med virus, bakterier eller svampe). Det kan

være infektioner i næsen, bihulerne eller svælget (de øvre luftveje), i lungerne eller i huden.

blå mærker eller en øget tendens til blå mærker

mundsår

svimmelhed

hovedpine

forstoppelse

en fornemmelse af at være syg (kvalme eller opkastning)

diarré, det kan være nødvendigt, at din læge giver dig ekstra væske og salt eller et andet

lægemiddel

hududslæt

smerter i arme eller ben

smerter i ryggen eller leddene

kramper eller smerter i musklerne eller ufrivillige muskelsammentrækninger

et lavt antal af de celler, der hjælper blodet med at størkne (blodplader), et meget lavt antal

hvide blodlegemer (påvist i blodprøver)

en stigning i antallet eller andelen af hvide blodlegemer (påvist i blodprøver)

et højt niveau af ”urinsyre” i blodet (påvist i blodprøver), som kan medføre urinsyregigt

opsvulmede hænder, ankler eller fødder

forhøjet blodtryk

en stigning i niveauet af ”kreatinin” i blodet.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

alvorlige infektioner i hele kroppen (blodforgiftning)

urinvejsinfektioner

næseblod, små røde eller lilla pletter, der skyldes blødning under huden

blod i maven, tarmen, afføringen eller urinen, kraftigere menstruation eller blødning, som ikke

kan standses, fra et sår

hjertesvigt

hurtig puls, hjerteslag, der springes over, svag eller uregelmæssig puls, ørhed, kortåndethed,

ubehag i brystet (symptomer på problemer med hjerterytmen)

lavt antal hvide blodlegemer sammen med feber (febril neutropeni)

non-melanom hudkræft, oftest pladecellekarcinom og basalcellekarcinom

sløret syn

hudrødme

inflammation (en betændelseslignende reaktion) i lungerne, som kan medføre varig skade

neglene knækker

svaghed, følelsesløshed, snurren eller smerter i hænder, fødder eller andre kropsdele (perifer

neuropati).

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

leversvigt, herunder tilfælde med dødelig udgang

alvorlige svampeinfektioner

forvirring, hovedpine med taleforstyrrelser eller svimmelhed – disse kan være tegn på alvorlige

indre blødninger hjernen

unormale niveauer af visse stoffer i blodet er set under behandling af kræft og i visse tilfælde

endda uden behandling (tumorlysesyndrom). Dette skyldes den hurtige nedbrydning af

kræftceller

allergisk reaktion, der til tider kan være alvorlig, og som kan omfatte hævelser af ansigtet,

læberne, munden, tungen eller halsen, synke- eller vejrtrækningsbesvær, kløende udslæt

(nældefeber)

betændelse i fedtvævet under huden

forbigående episode med nedsat hjerne- eller nervefunktion forårsaget af tab af

blodgennemstrømning, slagtilfælde

smertefulde sår i huden (pyoderma gangrenosum) eller røde, hævede smertefulde områder på

huden, feber og en stigning i antallet af hvide blodlegemer (dette kan være tegn på akut febril

neutrofil dermatose eller Sweets syndrom).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

kraftigt forhøjet antal hvide blodlegemer, som kan få disse til at klumpe sig sammen.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)

alvorligt udslæt med vabler og skallende hud, især omkring munden, næsen, øjnene og

kønsorganerne (Stevens-Johnsons syndrom).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderens etiket efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

IMBRUVICA indeholder:

Aktivt stof: ibrutinib. Hver hård kapsel indeholder 140 mg ibrutinib.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslens indhold: croscarmellosenatrium, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose

og natriumlaurylsulfat (E487)

Kapselskal: gelatine og titandioxid (E171)

Trykfarve: shellac, sort jernoxid (E172) og propylenglycol (E1520).

Udseende og pakningsstørrelser

IMBRUVICA er hvide, uigennemsigtige, hårde kapsler mærket med “ibr 140 mg” med sort på den ene

side.

Kapslerne leveres i en plastbeholder med børnesikret polypropylenlåg. Hver beholder indeholder enten

90 eller 120 kapsler. Hver pakning indeholder én beholder.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Tel.: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

AM MANGION LTD.

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Janssen-Cilag AS

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH

Tel: +43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Tel.:+48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Johnson & Johnson România SRL

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Tel.: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Tel: +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Tel: 800 688 777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Tel: +371 678 93561

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel: Information til patienten

IMBRUVICA 140 mg filmovertrukne tabletter

IMBRUVICA 280 mg filmovertrukne tabletter

IMBRUVICA 420 mg filmovertrukne tabletter

IMBRUVICA 560 mg filmovertrukne tabletter

ibrutinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage IMBRUVICA

Sådan skal du tage IMBRUVICA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er IMBRUVICA

IMBRUVICA er en kræftmedicin, som indeholder det aktive stof ibrutinib. Det tilhører en gruppe af

lægemidler, der kaldes proteinkinasehæmmere.

Hvad IMBRUVICA anvendes til

Lægemidlet anvendes til behandling af følgende former for blodkræft hos voksne:

Mantle-celle-lymfom (MCL), en type af kræft, der påvirker lymfeknuderne, når sygdommen er

vendt tilbage eller ikke har reageret på behandling.

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), en kræftform, der påvirker den type hvide blodlegemer, der

kaldes lymfocytter, og som også involverer lymfeknuderne. IMBRUVICA anvendes til

patienter, som ikke tidligere har været i behandling for CLL, eller hvis sygdommen er vendt

tilbage, eller patienten ikke har reageret på behandling.

Waldenströms makroglobulinæmi (WM), en kræftform, der påvirker den type hvide

blodlegemer, der kaldes lymfocytter. Det anvendes til patienter, som ikke tidligere har været i

behandling for WM, eller hvis sygdommen er vendt tilbage, eller patienten ikke har reageret på

behandling, eller hos patienter for hvem kemoterapi givet sammen med et antistof ikke er en

egnet behandling.

Sådan virker IMBRUVICA

Ved MCL, CLL og WM virker IMBRUVICA ved at blokere Brutons tyrosinkinase, et protein i

kroppen, som hjælper disse kræftceller med at leve og vokse. Ved at blokere dette protein er

IMBRUVICA med til at dræbe og reducere antallet af kræftceller. Det medvirker også til, at kræften

forværres langsommere.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

IMBRUVICA 140 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 140 mg ibrutinib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel (kapsel).

Hvid uigennemsigtig, hård kapsel, 22 mm lang, mærket med “ibr 140 mg” med sort farve.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

IMBRUVICA som monoterapi er indiceret til behandling af voksne patienter med recidiverende eller

refraktært mantle-celle-lymfom (MCL).

IMBRUVICA som monoterapi eller i kombination med rituximab eller obinutuzumab er indiceret til

voksne patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) (se pkt. 5.1).

IMBRUVICA som monoterapi eller i kombination med bendamustin og rituximab (BR) er indiceret til

behandling af voksne patienter med CLL, som har fået mindst én tidligere behandling.

IMBRUVICA som monoterapi er indiceret til behandling af voksne patienter med Waldenströms

makroglobulinæmi (WM), som har fået mindst én tidligere behandling, eller som førstelinje-

behandling til patienter, for hvem kemo-immunterapi ikke er egnet. IMBRUVICA i kombination med

rituximab er indiceret til behandling af voksne patienter med WM.

4.2

Dosering og administration

Behandling med dette lægemiddel bør indledes og monitoreres af en læge, der har erfaring med brug

af lægemidler mod cancer.

Dosering

MCL

Den anbefalede dosis til behandling af MCL er 560 mg (fire kapsler) en gang dagligt.

CLL og WM

Den anbefalede dosis til behandling af CLL og WM, enten som monoterapi eller som

kombinationsbehandling, er 420 mg (tre kapsler) en gang dagligt (for yderligere oplysninger om

kombinationsregimer, se pkt. 5.1).

Behandlingen bør fortsættes indtil sygdomsprogression, eller indtil den ikke længere tåles af patienten.

Ved administration af IMBRUVICA i kombination med anti-CD20-terapi anbefales det at

administrere IMBRUVICA før anti-CD20-terapi, når de gives samme dag.

Dosisjusteringer

Moderate og potente CYP3A4-hæmmere øger eksponeringen for ibrutinib (se pkt. 4.4 og 4.5).

Dosis af ibrutinib skal reduceres til 280 mg en gang dagligt (to kapsler) ved brug samtidig med

moderate CYP3A4-hæmmere.

Dosis af ibrutinib skal reduceres til 140 mg en gang dagligt (én kapsel) eller indstilles i op til 7 dage

ved brug samtidig med potente CYP3A4-hæmmere.

Behandling med IMBRUVICA skal tilbageholdes ved ny forekomst eller forværring til grad ≥ 3 af

non-hæmatologisk toksicitet, neutropeni af grad 3 eller derover med infektion eller feber eller

hæmatologiske toksiciteter af grad 4. Når toksicitetssymptomerne er mildnet til grad 1 eller baseline

(bedring), kan behandling med IMBRUVICA genoptages ved startdosis. Hvis toksiciteten forekommer

igen, skal dosis en gang dagligt reduceres med én kapsel (140 mg). Dosis kan reduceres endnu en gang

med 140 mg efter behov. Hvis toksiciteten varer ved eller opstår igen efter to reduktioner af dosis, skal

brugen af lægemidlet seponeres.

Anbefalede modifikationer af dosis er beskrevet nedenfor:

Forekomst af

toksicitet

Ændring af MCL-dosis efter bedring

Ændring af CLL-/WM-dosis efter

bedring

Første

start igen med 560 mg dagligt

start igen med 420 mg dagligt

Anden

start igen med 420 mg dagligt

start igen med 280 mg dagligt

Tredje

start igen med 280 mg dagligt

start igen med 140 mg dagligt

Fjerde

seponer IMBRUVICA

seponer IMBRUVICA

Glemt dosis

Hvis en dosis ikke tages på det planlagte tidspunkt, kan den tages snarest muligt samme dag, og den

normale plan kan følges fra den efterfølgende dag. Patienten må ikke tage ekstra kapsler som

erstatning for den glemte dosis.

Særlige populationer

Ældre

Ingen specifik dosisjustering er påkrævet for ældre patienter (i alderen ≥ 65 år).

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført specifikke kliniske studier hos patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter med let

eller moderat nedsat nyrefunktion blev behandlet i kliniske studier med IMBRUVICA. Der er ikke

behov for dosisjustering til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

over 30 ml/min.). Hydrering skal opretholdes, og serumkreatinin monitoreres regelmæssigt.

IMBRUVICA må kun administreres til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

< 30 ml/min.), hvis fordelene opvejer risikoen, og patienterne skal monitoreres omhyggeligt for tegn

på toksicitet. Der findes ingen data vedr. patienter med svært nedsat nyrefunktion eller patienter i

dialyse (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Ibrutinib metaboliseres i leveren. Data fra et studie hos patienter med nedsat leverfunktion viste en

øget eksponering for ibrutinib (se pkt. 5.2). For patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klasse A) er den anbefalede daglige dosis 280 mg dagligt (to kapsler). For patienter med moderat

nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) er den anbefalede daglige dosis 140 mg dagligt (én

kapsel). Monitorer patienterne for tegn på IMBRUVICA-toksicitet, og følg vejledningen vedr.

modifikation af dosis efter behov. Det frarådes at administrere IMBRUVICA til patienter med svært

nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C).

Alvorlig hjertesygdom

Patienter med alvorlig kardiovaskulær sygdom blev ekskluderet fra kliniske studier med

IMBRUVICA.

Pædiatrisk population

IMBRUVICAs sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

IMBRUVICA skal indtages oralt en gang dagligt med et glas vand på omtrent samme tidspunkt på

dagen. Kapslerne skal synkes hele med vand og må ikke åbnes, deles eller tygges. IMBRUVICA må

ikke indtages sammen med grapefrugtjuice eller pomeranser (se pkt. 4.5).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Brug af præparater, som indeholder perikon, er kontraindiceret hos patienter, som behandles med

IMBRUVICA.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Blødningsrelaterede hændelser

Der er indberettet blødningshændelser hos patienter i behandling med IMBRUVICA, både med og

uden trombocytopeni. Disse omfatter mindre blødningshændelser såsom kontusion, epistaxis og

petekkier, og større blødningshændelser, nogle med dødelig udgang, herunder gastrointestinal

blødning, intrakraniel blødning og hæmaturi.

Warfarin eller andre K-vitamin-antagonister bør ikke administreres samtidig med IMBRUVICA.

Brug af enten antikoagulantia eller lægemidler, som hæmmer blodpladernes funktion

(trombocytfunktionshæmmende midler), samtidig med IMBRUVICA øger risikoen for større

blødning. Der blev observeret en højere risiko for større blødning med antikoagulantia end med

trombocytfunktionshæmmende midler. Der skal tages højde for risici og fordele ved behandlingen

med antikoagulantia eller trombocytfunktionshæmmende midler, når disse administreres sammen med

IMBRUVICA. Monitorer for tegn og symptomer på blødning.

Kosttilskud såsom fiskeolie og præparater med E-vitamin bør undgås.

IMBRUVICA skal tilbageholdes mindst 3 til 7 dage før og efter operation, afhængigt af typen af

operation og risikoen for blødning.

Mekanismen bag blødningsrelaterede hændelser er ikke fuldt afklaret. Patienter med kongenit

blødningsdiatese er ikke blevet undersøgt.

Leukostase

Der er blevet indberettet tilfælde af leukostase hos patienter i behandling med IMBRUVICA. Et højt

antal cirkulerende lymfocytter (> 400 x 10

/l) kan medføre en øget risiko. Overvej at tilbageholde

IMBRUVICA midlertidigt. Patienterne skal monitoreres nøje. Administrer støttebehandling, herunder

hydrering og/eller cytoreduktion efter behov.

Miltruptur

Der er blevet indberettet tilfælde af miltruptur efter seponering af behandling med IMBRUVICA.

Sygdomsstatus og miltens størrelse skal monitoreres nøje (f.eks. vha. klinisk undersøgelse og/eller

ultralyd), når behandling med IMBRUVICA afbrydes eller ophører. Patienter, som udvikler smerter i

den øvre venstre side af abdomen eller ved venstre skulderblad skal undersøges, og diagnosen

miltruptur skal overvejes.

Infektioner

Infektioner (herunder sepsis, neutropen sepsis og infektioner med bakterier, vira eller svampe)

observeredes hos patienter i behandling med IMBRUVICA. Nogle af disse infektioner er blevet

forbundet med hospitalsindlæggelse og dødsfald. De fleste patienter med dødelige infektioner havde

også neutropeni. Patienterne skal monitoreres for feber, neutropeni og infektioner, og relevant

infektionsbekæmpende behandling skal igangsættes efter behov. Overvej profylakse ifølge

standardbehandlingen hos patienter, der er i forhøjet risiko for opportunistiske infektioner.

Der er rapporteret tilfælde af invasive svampeinfektioner, herunder tilfælde af aspergillose,

kryptokokkose og pneumocystis jiroveci-infektioner efter anvendelse af ibrutinib. Rapporterede

tilfælde af invasive svampeinfektioner har været forbundet med dødelig udgang.

Der er rapporteret tilfælde af progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), heraf nogle med dødelig

udgang, ved anvendelse af ibrutinib i forbindelse med forudgående eller samtidig immunsuppressiv

behandling. Lægen bør overveje PML som differentialdiagnose hos patienter med nyopståede

neurologiske, kognitive eller adfærdsrelaterede symptomer eller forværring af sådanne. Hvis der er

mistanke om PML, skal passende diagnostiske undersøgelser iværksættes og behandlingen afbrydes,

indtil PML er udelukket. I tvivlstilfælde bør henvisning til neurolog og passende diagnostiske tiltag for

PML, herunder MR-scanning fortrinsvist med kontrastmiddel, undersøgelse af cerebrospinalvæsken

(CSF) for JC-virus-DNA og en gentagelse af de neurologiske undersøgelser, overvejes.

Cytopenier

Der er blevet indberettet cytopenier af grad 3 eller 4 (neutropeni, trombocytopeni og anæmi), der er

opstået efter behandlingsstart, hos patienter i behandling med IMBRUVICA. Komplette blodtal skal

monitoreres månedligt.

Interstitiel lungesygdom (ILS)

Der er rapporteret tilfælde af ILS hos patienter i behandling med IMBRUVICA. Patienterne skal

monitoreres for lungesymptomer, der kan tyde på ILS. Hvis der udvikles symptomer, skal behandling

med IMBRUVICA afbrydes og relevant behandling af ILS iværksættes. Hvis symptomerne vedvarer,

skal risici og fordele ved behandling med IMBRUVICA overvejes og retningslinjerne for modifikation

af dosis følges.

Kardiel arytmi og hjertesvigt

Der er indberettet tilfælde med atrieflimren, atrieflagren og tilfælde af ventrikulær takyarytmi og

hjertesvigt hos patienter i behandling med IMBRUVICA. Tilfælde af atrieflimren og atrieflagren er

især rapporteret hos patienter med kardielle risikofaktorer, hypertension, akutte infektioner samt

anamnese med atrieflimren. Alle patienter skal jævnligt monitoreres klinisk for kardielle

manifestationer, herunder kardiel arytmi og hjertesvigt. Patienter, der udvikler symptomer på arytmi

eller ny forekomst af dyspnø, svimmelhed eller besvimelse, skal evalueres klinisk, og der skal tages et

elektrokardiogram (EKG) på klinisk indikation.

Hos patienter, der udvikler tegn og/eller symptomer på ventrikulær takyarytmi, skal IMBRUVICA

seponeres midlertidigt, og der skal udføres en grundig klinisk benefit/risk-evaluering før en eventuel

genoptagelse af behandlingen.

Hos patienter med præeksisterende atrieflimren, som kræver behandling med antikoagulantia, skal

alternative behandlingsmuligheder til IMBRUVICA overvejes. Hos patienter, som udvikler

atrieflimren ved behandling med IMBRUVICA, skal der foretages en omhyggelig vurdering af

risikoen for tromboembolisk sygdom. Hos patienter med høj risiko, og hvor alternativer til

IMBRUVICA er uegnede, skal en nøje kontrolleret behandling med antikoagulantia overvejes.

Patienterne skal monitoreres for tegn og symptomer på hjertesvigt under behandling med

IMBRUVICA. I nogle af disse tilfælde forsvandt eller bedredes hjertesvigtet efter seponering eller

dosisreduktion af IMBRUVICA.

Cerebrovaskulære hændelser

Der er rapporteret om cerebrovaskulære hændelser, transitoriske iskæmiske attakker og iskæmiske

slagtilfælde, herunder med dødelig udgang, hos patienter, som fik behandling med IMBRUVICA, med

og uden samtidig atrieflimren og/eller hypertension. Blandt tilfælde med rapporteret latens var

perioden fra påbegyndelse af behandling med IMBRUVICA til forekomst af iskæmiske vaskulære

tilstande i centralnervesystemet i de fleste tilfælde flere måneder (over 1 måned i 78 % af tilfældene

og over 6 måneder i 44 % af tilfældene), hvilket understreger behovet for regelmæssig monitorering af

patienterne (se pkt. 4.4 under Hjertearytmier og Hypertension og pkt. 4.8).

Tumorlysesyndrom

Der foreligger rapporter om tumorlysesyndrom i forbindelse med behandling med IMBRUVICA. De

patienter, der har risiko for tumorlysesyndrom, er dem, der har en stor tumorbyrde forud for

behandlingen. Patienterne skal monitoreres nøje, og der skal tages passende forholdsregler.

Non-melanom hudcancer

Non-melanom hudcancer blev rapporteret hyppigere hos patienter i behandling med IMBRUVICA

end hos patienter i behandling med komparatorer i puljede, komparative, randomiserede fase 3-studier.

Patienterne skal monitoreres for forekomst af non-melanom hudcancer.

Viral reaktivering

Der foreligger rapporter om tilfælde af hepatitis B-reaktivering, herunder med dødelig udgang, hos

patienter, der får IMBRUVICA. Hepatitis B-virusstatus (HBV-status) skal bestemmes før

iværksættelse af behandling med IMBRUVICA. For patienter, der testes positive for HBV-infektion,

anbefales det at konsultere en læge med erfaring i behandlingen af hepatitis B. Hvis patienten har

positiv hepatitis B-serologi, bør en ekspert i leversygdomme konsulteres før påbegyndelse af

behandling, og patienten skal monitoreres og behandles i henhold til lokale medicinske standarder for

at forebygge hepatitis B-reaktivering.

Hypertension

Der er forekommet tilfælde af hypertension hos patienter behandlet med IMBRUVICA (se pkt. 4.8).

Mål jævnligt blodtrykket hos patienter i behandling med IMBRUVICA, og påbegynd eller juster

antihypertensiva under hele behandlingen med IMBRUVICA efter behov.

Hæmofagocytisk lymfohistiocytose (HLH)

Der er blevet indberettet tilfælde af HLH (herunder med dødelig udgang) hos patienter, som fik

behandling med IMBRUVICA. HLH er et livstruende syndrom med patologisk immunaktivering, som

er kendetegnet ved kliniske tegn og symptomer på ekstrem systemisk inflammation. HLH er

kendetegnet ved feber, hepatosplenomegali, hypertriglyceridæmi, højt serum-ferritin og cytopenier.

Patienterne skal informeres om symptomerne på HLH. Patienter, som udvikler tidlige manifestationer

af patologisk immunaktivering, skal undersøges omgående, og diagnosen HLH skal overvejes.

Lægemiddelinteraktioner

Co-administration af potente eller moderate CYP3A4-hæmmere sammen med IMBRUVICA kan føre

til forhøjet ibrutinib-eksponering med deraf følgende øget risiko for toksicitet. I modsætning hertil kan

co-administration af CYP3A4-induktorer medføre formindsket IMBRUVICA-eksponering med deraf

følgende risiko for manglende effekt. Derfor skal samtidig brug af IMBRUVICA og potente CYP3A4-

hæmmere samt potente eller moderate CYP3A4-induktorer undgås, når det er muligt, og co-

administration bør udelukkende overvejes, når de potentielle fordele tydeligt opvejer de potentielle

risici. Patienterne skal monitoreres nøje for tegn på IMBRUVICA-toksicitet, hvis der skal anvendes en

CYP3A4-hæmmer (se pkt. 4.2 og 4.5). Hvis der skal anvendes en CYP3A4-induktor, skal patienterne

nøje monitoreres for tegn på manglende effekt af IMBRUVICA.

Fertile kvinder

Fertile kvinder skal anvende en yderst effektiv præventionsmetode, mens de tager IMBRUVICA (se

pkt. 4.6).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ibrutinib metaboliseres primært af CYP3A4.

Stoffer, der kan øge koncentrationen af ibrutinib i plasma

Samtidig brug af IMBRUVICA og lægemidler, som hæmmer CYP3A4 i kraftig eller moderat grad,

kan øge eksponering for ibrutinib, og potente CYP3A4-hæmmere bør undgås.

Potente CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af ketoconazol, en meget potent CYP3A4-hæmmer, hos 18 fastende, raske

forsøgspersoner øgede eksponering (C

og AUC) for ibrutinib hhv. 29 og 24 gange. Simuleringer

med forsøgspersoner, der fastede, tydede på, at den potente CYP3A4-hæmmer clarithromycin kan øge

AUC for ibrutinib med en faktor på 14. Hos patienter med B-celle-maligniteter, der tog IMBRUVICA

sammen med mad, forøgede samtidig administration af den potente CYP3A4-hæmmer voriconazol

6,7 gange og AUC 5,7 gange. Potente hæmmere af CYP3A4 (f.eks. ketoconazol, indinavir,

nelfinavir, ritonavir, saquinavir, clarithromycin, telithromycin, itraconazol, nefazodon, cobicistat,

voriconazol og posaconazol) bør undgås. Hvis fordelene opvejer risikoen, og der skal anvendes en

potent CYP3A4-hæmmer, skal dosis af IMBRUVICA reduceres til 140 mg (én kapsel) i det tidsrum,

hæmmeren anvendes, eller også skal IMBRUVICA midlertidigt tilbageholdes (i 7 dage eller

derunder). Monitorer patienten nøje for toksicitet, og følg vejledningen vedr. modifikation af dosis

efter behov (se pkt. 4.2 og 4.4).

Moderate CYP3A4-hæmmere

Hos patienter med B-celle-maligniteter, der tog IMBRUVICA sammen med mad, forøgede samtidig

administration af CYP3A4-hæmmeren erythromycin C

3,4 gange og AUC 3,0 gange. Hvis en

moderat CYP3A4-hæmmer (f.eks. fluconazol, erythromycin, amprenavir, aprepitant, atazanavir,

ciprofloxacin, crizotinib, diltiazem, fosamprenavir, imatinib, verapamil, amiodaron og dronedaron) er

indiceret, skal IMBRUVICA-dosis reduceres til 280 mg (to kapsler) i det tidsrum, hæmmeren

anvendes. Monitorer patienten nøje for toksicitet, og følg vejledningen vedr. modifikation af dosis

efter behov (se pkt. 4.2 og 4.4).

Svage CYP3A4-hæmmere

Simuleringer med patienter under fastende omstændigheder tydede på, at de svage CYP3A4-hæmmere

azithromycin og fluvoxamin kan øge AUC for ibrutinib med < 2 gange. Der kræves ingen

dosisjustering ved brug sammen med svage hæmmere. Monitorer patienten nøje for toksicitet, og følg

vejledningen vedr. modifikation af dosis efter behov.

Samtidig administration af grapefrugtjuice, som indeholder CYP3A4-hæmmere, hos otte raske

forsøgspersoner øgede eksponering (C

og AUC) for ibrutinib hhv. ca. 4 og 2 gange. Grapefrugt og

pomeranser skal undgås under behandling med IMBRUVICA, da disse indeholder moderate CYP3A4-

hæmmere (se pkt. 4.2).

Stoffer, der kan mindske koncentrationen af ibrutinib i plasma

Administration af IMBRUVICA sammen med CYP3A4-induktorer kan mindske koncentrationen af

ibrutinib i plasma.

Samtidig administration af rifampicin, en potent CYP3A4-induktor, hos 18 fastende, raske

forsøgspersoner mindskede eksponering (C

og AUC) for ibrutinib med hhv. 92 og 90 %. Undgå

samtidig brug af potente eller moderate CYP3A4-induktorer (f.eks. carbamazepin, rifampicin,

phenytoin). Præparater, som indeholder perikon, er kontraindiceret under behandling med

IMBRUVICA, da effekten kan blive reduceret. Overvej at bruge alternative stoffer med lavere

CYP3A4-induktion. Hvis fordelen opvejer risikoen, og det er nødvendigt at anvende en potent eller

moderat CYP3A4-induktor, skal patienten monitoreres nøje for manglende effekt (se pkt. 4.3 og 4.4).

Milde induktorer kan anvendes samtidigt med IMBRUVICA, men patienterne skal monitoreres for

potentielt manglende effekt.

Ibrutinibs opløselighed er pH-afhængig med faldende opløselighed ved stigende pH. Der blev

observeret en lavere C

hos fastende, raske forsøgspersoner, som fik en enkelt dosis på 560 mg

ibrutinib efter at have taget 40 mg omeprazol én gang dagligt i 5 dage (se pkt. 5.2). Der er ingen

evidens for, at den lavere C

vil have klinisk signifikans, og lægemidler, som øger mavens pH (f.eks.

protonpumpehæmmere) har været anvendt uden begrænsninger i de pivotale kliniske studier.

Stoffer hvis koncentration i plasma kan ændres af ibrutinib

Ibrutinib er en hæmmer af P-gp og brystcancerresistensprotein (BCRP) in vitro. Eftersom der ikke

foreligger kliniske data vedrørende denne interaktion, kan det ikke udelukkes, at ibrutinib kan hæmme

intestinal P-gp og BCRP efter en terapeutisk dosis. For at minimere potentialet for interaktion i mave-

tarm-kanalen skal orale P-gp- og BCRP-substrater med et smalt terapeutisk område, såsom digoxin

eller methotrexat, indtages mindst 6 timer før eller efter IMBRUVICA. Ibrutinib kan også hæmme

BCRP i leveren og øge eksponeringen af lægemidler, der undergår BCRP-medieret hepatisk effluks

som f.eks. rosuvastatin.

I et lægemiddelinteraktionsstudie med patienter med B-cellemaligniteter havde en enkelt dosis på

560 mg ibrutinib ikke en klinisk betydningsfuld virkning på eksponeringen for CYP3A4-substratet

midazolam. I det samme studie havde 2 ugers behandling med ibrutinib med en dosis på 560 mg

dagligt ingen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af orale kontraceptiva (ethinylestradiol

og levonorgestrel), CYP3A4-substratet midazolam eller CYP2B6-substratet bupropion.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/prævention til kvinder

Baseret på fund i dyreforsøg kan IMBRUVICA medføre fosterskader, hvis det administreres til

gravide kvinder. Kvinder skal undgå at blive gravide, mens de tager IMBRUVICA, og i op til

3 måneder efter behandlingens afslutning. Derfor skal fertile kvinder anvende en meget sikker form

for prævention, mens de tager IMBRUVICA, og i op til 3 måneder efter behandlingens afslutning.

Graviditet

IMBRUVICA bør ikke anvendes under graviditeten. Der er ingen data fra anvendelse af

IMBRUVICA til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det er ukendt, om ibrutinib eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for børn der

ammer kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med IMBRUVICA.

Fertilitet

Der blev ikke observeret virkninger på fertilitet eller reproduktionsevne hos han- og hunrotter op til

den maksimalt testede dosis, 100 mg/kg/dag (HED [humanækvivalent dosis] 16 mg/kg/dag) (se

pkt. 5.3). Der foreligger ingen data om ibrutinibs indvirkning på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

IMBRUVICA påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Der foreligger rapporter om træthed, svimmelhed og asteni hos nogle af de patienter, der fik

IMBRUVICA, og dette bør tages i betragtning ved vurderingen af en patients evne til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsprofilen er baseret på puljede data fra 1.552 patienter, som blev behandlet med

IMBRUVICA i tre kliniske fase 2-studier og syv randomiserede fase 3-studier og fra rapporter efter

markedsføringen. Patienter, som blev behandlet for MCL i kliniske studier, fik IMBRUVICA i en

dosis på 560 mg en gang dagligt, og patienter, som blev behandlet for CLL eller WM i kliniske

studier, fik IMBRUVICA i en dosis på 420 mg en gang dagligt. Alle patienter i kliniske studier fik

IMBRUVICA indtil sygdomsprogression, eller indtil lægemidlet ikke længere tåltes.

De hyppigste bivirkninger (≥ 20 %) var diarré, neutropeni, muskuloskeletale smerter, udslæt, blødning

(f.eks. blå mærker), trombocytopeni, kvalme, pyreksi, artralgi og infektion i øvre luftveje. De

hyppigste grad 3/4-bivirkninger (≥ 5 %) var neutropeni, lymfocytose, trombocytopeni, pneumoni og

hypertension.

Bivirkninger opstillet i tabelform

Bivirkninger hos patienter behandlet med ibrutinib for B-celle-maligniteter og bivirkninger rapporteret

efter markedsføringen er anført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighedsgruppe. Hyppigheden

defineres som følger: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende

sværhedsgrad.

Tabel 1:

Bivirkninger rapporteret i kliniske studier eller under overvågning efter

markedsføringen hos patienter med B-celle-maligniteter

Systemorganklasse

Hyppighed

(Alle grader)

Bivirkninger

Alle grader

(%)

Grad ≥ 3 (%)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Meget almindelig

Pneumoni

Infektion i øvre luftveje

Hudinfektion

Almindelig

Sepsis

Urinvejsinfektion

Sinusitis

Ikke almindelig

Kryptokokinfektioner

Pneumocystisinfektioner

Aspergillusinfektioner

Hepatitis B-reaktivering

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl. cyster og

polypper)

Almindelig

Non-melanom hudcancer

Basalcellekarcinom

Pladecellekarcinom

< 1

< 1

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Neutropeni

Trombocytopeni

Lymfocytose

Almindelig

Febril neutropeni

Leukocytose

Sjælden

Leukostasesyndrom

< 1

< 1

Immunsystemet

Almindelig

Interstitiel lungesygdom

*,#,a

< 1

Metabolisme og

ernæring

Meget almindelig

Hyperurikæmi

Ikke almindelig

Tumorlysesyndrom

Nervesystemet

Meget almindelig

Svimmelhed

Hovedpine

< 1

Almindelig

Perifer neuropati

< 1

Ikke almindelig

Cerebrovaskulær hændelse

Transitorisk iskæmisk attak

< 1

< 1

< 1

< 1

Sjælden

Iskæmisk slagtilfælde

< 1

< 1

Øjne

Almindelig

Sløret syn

Hjerte

Almindelig

Hjertesvigt

Atrieflimren

Ventrikulær takyarytmi

*,a,#

< 1

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Blødning

Blå mærker

Hypertension

Almindelig

Epistaxis

Petekkier

< 1

Ikke almindelig

Subduralt hæmatom

< 1

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diarré

Opkastning

Stomatitis

Kvalme

Obstipation

< 1

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Leversvigt

*,a,#

< 1

< 1

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Udslæt

Almindelig

Urticaria

Erytem

Onychoclasis

< 1

Ikke almindelig

Angioødem

Panniculitis

Neutrofile dermatoser

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

< 1

Ikke kendt

Stevens-Johnsons syndrom

Ikke kendt

Ikke kendt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Artralgi

Muskelspasmer

Muskuloskeletale smerter

< 1

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Pyreksi

Perifert ødem

Undersøgelser

Meget almindelig

Forhøjet kreatinin i blodet

< 1

Hyppigheder er afrundet til nærmeste heltal.

Omfatter flere bivirkningstermer.

Omfatter hændelser med dødelig udgang.

LLT-term (Lower Level Term) brugt til valget.

Spontane indberetninger efter markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Behandlingsafbrydelse og dosisreduktion på grund af bivirkninger

Af de 1.552 patienter, som blev behandlet med IMBRUVICA for B-celle-maligniteter, afbrød 6 %

behandlingen primært som følge af bivirkninger, bl.a. pneumoni, atrieflimren, trombocytopeni,

blødning, neutropeni, udslæt og artralgi. Bivirkninger, som medførte dosisreduktion, forekom hos ca.

8 % af patienterne.

Ældre

Af de 1.552 patienter, som blev behandlet med IMBRUVICA, var 52 % 65 år eller ældre. Pneumoni af

grad 3 eller derover (12 % hos patienter ≥ 65 år versus 5 % hos patienter < 65 år) og trombocytopeni

(12 % hos patienter ≥ 65 år versus 6 % hos patienter < 65 år) forekom hyppigere hos ældre patienter

behandlet med IMBRUVICA.

Langtidssikkerhed

Der blev analyseret data for langtidssikkerhed over 5 år fra 1.178 patienter (behandlingsnaiv CLL/SLL

n = 162, recidiverende/refraktær CLL/SLL n = 646 og recidiverende/refraktær MCL n = 370)

behandlet med IMBRUVICA. Medianvarigheden af behandlingen af CLL/SLL var 51 måneder

(interval 0,2 til 98 måneder), hvor henholdsvis 70 % og 52 % af patienterne modtog behandling i mere

end 2 år og 4 år. Medianvarigheden af behandlingen af MCL var 11 måneder (interval 0 til

87 måneder), hvor henholdsvis 31 % og 17 % af patienterne modtog behandling i mere end 2 år og

4 år. Den samlede kendte sikkerhedsprofil for IMBRUVICA-eksponerede patienter forblev

konsekvent, bortset fra en øgning i prævalensen af hypertension, og der blev ikke identificeret nye

sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Prævalensen af hypertension af grad 3 eller derover var 4 %

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/423223/2020

EMEA/H/C/003791

Imbruvica (ibrutinib)

En oversigt over Imbruvica, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Imbruvica, og hvad anvendes det til?

Imbruvica er et lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne patienter med følgende typer

blodkræft:

mantelcellelymfom hos patienter, hvis sygdom ikke har reageret på tidligere behandling eller er

vendt tilbage efterfølgende

kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) hos både tidligere behandlede og ubehandlede patienter

Waldenströms makroglobulinæmi (også kaldet lymfoplasmacytoidt lymfom).

Imbruvica kan tages alene, men også sammen med bendamustin og rituximab eller sammen med

enten obinutuzumab eller rituximab hos patienter med CLL. For patienter med Waldenströms

makroglobulinæmi kan det tages sammen med rituximab.

Disse sygdomme er sjældne, og Imbruvica blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" til

behandling af CLL den 26. april 2012, mantelcellelymfom den 12. marts 2013 og

Waldenströms

makroglobulinæmi den 29. april 2014.

Imbruvica indeholder det aktive stof ibrutinib.

Hvordan anvendes Imbruvica?

Imbruvica findes som kapsler (140 mg) og tabletter (140, 280, 420 og 560 mg). Hos patienter med

mantelcellelymfom er dosen 560 mg én gang dagligt, og hos patienter med CLL eller Waldenströms

makroglobulinæmi er den sædvanlige dosis af Imbruvica 420 mg én gang dagligt.

Behandling med Imbruvica bør fortsættes, så længe symptomerne bedres eller holder sig stabile, og

bivirkningerne er tålelige.

Ved behandling med andre lægemidler, der kan vekselvirke med Imbruvica, eller ved svære

bivirkninger kan dosis sættes ned, eller behandlingen afbrydes. Hvis du ønsker mere information om

anvendelsen af Imbruvica, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Imbruvica (ibrutinib)

EMA/423223/2020

Side 2/4

Imbruvica fås kun på recept, og behandlingen skal iværksættes og overvåges af en læge med erfaring

i brug af kræftmedicin.

Hvordan virker Imbruvica?

Det aktive stof i Imbruvica, ibrutinib, virker mod maligne B-lymfocytter (en type hvide blodlegemer).

Det virker ved at blokere et enzym kaldet Brutons tyrosinkinase (Btk), der fremmer overlevelsen af B-

lymfocytter og disses vandring til organerne, hvor de typisk deler sig. Ved at blokere Btk nedsætter

ibrutinib B-lymfocytternes overlevelse og vandring, så kræftsygdommens udvikling forsinkes.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Imbruvica?

CLL

I et studie med 391 patienter, hvis sygdom ikke havde reageret på eller var kommet tilbage efter

tidligere behandling, var 66 % af de patienter, der fik Imbruvica, stadig i live efter et år uden

sygdomsforværring, sammenholdt med ca. 6 % af de patienter, der fik ofatumumab (et andet

kræftlægemiddel).

I et studie med 269 patienter, der ikke var blevet behandlet tidligere, var ca. 90 % af de patienter, der

fik Imbruvica, stadig i live uden sygdomsforværring efter 1½ års behandling, sammenholdt med ca.

52 % af de patienter, der fik chlorambucil (et andet kræftlægemiddel).

I et studie med 578 patienter, hvis sygdom ikke havde reageret på eller var vendt tilbage efter

tidligere behandling, blev der observeret død eller tegn på sygdomsforværring hos 19 % af de

patienter, der tog Imbruvica sammen med kræftlægemidlerne bendamustin og rituximab,

sammenholdt med 63 % af de patienter, der tog bendamustin og rituximab uden Imbruvica.

I et studie med 229 tidligere ubehandlede patienter var 79 % af de patienter, der fik Imbruvica og

obinutuzumab, i live uden sygdomsprogression efter 31 måneder, sammenholdt med 36 % af de

patienter, der fik chlorambucil og obinutuzumab.

I et andet studie med 529 tidligere ubehandlede patienter oplevede ca. 12 % af de patienter, der var

blevet behandlet med Imbruvica og rituximab, en forværring eller døde af deres sygdom efter tre år,

sammenholdt med 25 % af de patienter, der blev behandlet med kemoterapi plus rituximab.

Mantelcellelymfom

I et studie med 111 patienter med mantelcellelymfom, der ikke havde reageret på eller var vendt

tilbage efter tidligere behandling, oplevede 21 % af de patienter, der fik Imbruvica, fuldstændigt

respons (dvs. alle tegn på kræft forsvandt), og 47 % oplevede delvist respons (dvs. patienten fik det

bedre, men havde stadig nogle tegn på kræftsygdommen). I gennemsnit varede responset på

behandlingen 17,5 måneder.

I et andet studie med 280 patienter sammenlignedes Imbruvica med et andet kræftlægemiddel,

temsirolimus. Den gennemsnitlige tid, inden patienterne døde eller sygdommen forværredes, var

15 måneder ved behandling med Imbruvica, sammenholdt med 6 måneder ved behandling med

temsirolimus.

Waldenströms makroglobulinæmi

I et hovedstudie med 63 patienter, der tidligere havde fået en anden behandling mod Waldenströms

makroglobulinæmi, reagerede 87 % af patienterne på behandling med Imbruvica. Responset på

Imbruvica (ibrutinib)

EMA/423223/2020

Side 3/4

behandlingen blev målt som reduktionen i blodets indhold af proteinet IgM, der findes i store mængder

i blodet hos patienter med Waldenströms sygdom.

I et studie med 150 patienter med Waldenströms makroglobulinæmi blev der observeret død eller tegn

på progression af kræften hos 19 % af de patienter, der fik Imbruvica og rituximab, sammenholdt med

56 % af de patienter, der kun fik rituximab.

Hvilke risici er der forbundet med Imbruvica?

De hyppigste bivirkninger ved Imbruvica (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 5 personer) er

diarré, neutropeni (lavt antal neutrofiler, en type hvide blodlegemer), smerter i muskler og knogler,

blødning, udslæt, feber, ledsmerter, kvalme, næse- og halsinfektioner og trombocytopeni (lavt antal

blodplader).

De alvorligste bivirkninger (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 20 patienter) er neutropeni,

pneumoni (lungebetændelse), trombocytopeni, lymphocytose (for højt antal hvide blodlegemer af

typen lymfocytter) og forhøjet blodtryk. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Imbruvica

fremgår af indlægssedlen.

Under behandling med Imbruvica må patienterne ikke få prikbladet perikum (et plantelægemiddel, der

anvendes mod depression og angst). Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Imbruvica godkendt i EU?

Det blev påvist, at Imbruvica er effektivt til at forsinke sygdomsforværring ved CLL, både hos

ubehandlede og tidligere behandlede patienter. Desuden var Imbruvica effektivt hos patienter med

mantelcellelymfom, hvis sygdom ikke havde reageret på eller var kommet igen efter tidligere

behandling, en patientgruppe med dårlig prognose og kun få andre behandlingsmuligheder. Derudover

blev det påvist, at Imbruvica er effektivt hos patienter med Waldenströms makroglobulinæmi.

Bivirkningerne ved lægemidlet ansås for at være acceptable.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Imbruvica opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Imbruvica?

Virksomheden, der markedsfører Imbruvica, skal indsende yderligere oplysninger om fordelene ved

Imbruvica til behandling af CLL fra opfølgningen af tidligere behandlede patienter.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Imbruvica.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Imbruvica løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Imbruvica vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Imbruvica (ibrutinib)

EMA/423223/2020

Side 4/4

Andre oplysninger om Imbruvica

Imbruvica fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 21. oktober 2014.

Yderligere information om Imbruvica findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/imbruvica.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information