Imatinib Accord

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-09-2020

Aktiv bestanddel:
imatinib
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
L01XE01
INN (International Name):
imatinib
Terapeutisk gruppe:
Protein kinase hæmmere
Terapeutisk område:
Forløber Celle Lymfoblastær Leukæmi-Lymfom, Dermatofibrosarcoma, Myelodysplastisk-Myeloproliferative Sygdomme, Leukæmi Myeloid, Kronisk, BCR-ABL Positive, Hypereosinophilic Syndrom
Terapeutiske indikationer:
Imatinib Accord is indicated for the treatment of:paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia-chromosome (bcr-abl)-positive (Ph+) chronic myeloid leukaemia (CML) for whom bone-marrow transplantation is not considered as the first line of treatment;paediatric patients with Ph+ CML in chronic phase after failure of interferon-alpha therapy, or in accelerated phase or blast crisis;adult patients with Ph+ CML in blast crisis;adult patients with newly diagnosed Ph+ acute lymphoblastic leukaemia (ALL) integrated with chemotherapy;adult patients with relapsed or refractory Ph+ ALL as monotherapy;adult patients with myelodysplastic / myeloproliferative diseases (MDS / MPD) associated with platelet-derived-growth-factor-receptor (PDGFR)-gene re-arrangementsadult patients with advanced hypereosinophilic syndrome (HES) and / or chronic eosinophilic leukaemia (CEL) with FIP1L1-PDGFRα rearrangement;adult patients with unresectable dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) and adult patients with recurrent and / or
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002681
Autorisation dato:
2013-06-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/002681

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

19-07-2017

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Imatinib Accord 100 mg filmovertrukne tabletter

Imatinib Accord 400 mg filmovertrukne tabletter

imatinib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger,som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Imatinib Accord

Sådan skal du tage Imatinib Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Imatinib Accord er et lægemiddel, der indeholder et aktivt stof kaldet imatinib. Dette lægemiddel

virker ved at hæmme væksten af unormale celler ved de sygdomme, der er nævnt nedenfor. Disse

omfatter nogle former for kræft.

Imatinib Accord er en behandling til voksne og børn og unge mod:

Kronisk myeloid leukæmi (CML). Leukæmi er kræft i de hvide blodlegemer. Hvide

blodlegemer hjælper som regel kroppen med at bekæmpe infektioner. Kronisk myeloid leukæmi

er en type leukæmi, hvor nogle bestemte unormale hvide blodlegemer (der kaldes myeloide

celler) vokser ukontrolleret.

Philadelphia kromosom positiv akut lymfoblast leukæmi (Ph-positiv ALL). Leukæmi er

kræft i de hvide blodlegemer. Hvide blodlegemer hjælper som regel kroppen med at bekæmpe

infektioner. Akut lymfoblast leukæmi er en form af leukæmi, hvor visse abnorme hvide

blodlegemer (kaldet lymfoblaster) vokser ukontrolleret. Imatinib Accord hæmmer væksten af

disse celler.

Imatinib Accord anvendes til behandling af voksne med:

Myelodysplastiske/myeloproliferative sygdomme (MDS/MDP). Disse er en gruppe af

sygdomme i blodet, hvor nogle blodlegemer begynder at vokse ukontrolleret. Imatinib Accord

hæmmer væksten af disse blodlegemer i en vis undergruppe af disse sygdomme.

Hypereosinofil syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil leukæmi (CEL). Disse er

sygdomme i blodet, i hvilke visse blodlegemer (kaldet eosinofile celler) begynder at vokse

ukontrolleret. Imatinib Accord hæmmer væksten af disse celler i en vis undergruppe af disse

sygdomme.

Dermatofibrosarkom protuberans (DFSP). DFSP er en kræftform i vævet under huden, hvor

visse celler vokser ukontrolleret. Imatinib Accord hæmmer væksten af disse celler.

I resten af denne indlægsseddel vil vi bruge forkortelserne, når vi omtaler disse sygdomme.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Imatinib Accord virker, eller hvorfor du har fået ordineret dette

lægemiddel, kontakt din læge.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Imatinib Accord

Imatinib Accord vil kun blive ordineret til dig af en læge med erfaring i behandlingen af kræft i blodet

eller kræftknuder.

Følg omhyggeligt din læges anvisninger, selvom de er forskellige fra den generelle information i

denne indlægsseddel.

Tag ikke Imatinib Accord

hvis du er allergisk over for imatinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Imatinib Accord

(angivet i afsnit 6).

Hvis dette gælder for dig, skal du fortælle din læge det, før du tager Imatinib Accord.

Hvis du tror, du er allergisk, men ikke er sikker, skal du kontakte din læge for at få rådgivning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Imatinib Accord:

hvis du har eller har haft lever-, nyre- eller hjerteproblemer.

hvis du tager medicin indeholdende levothyroxin, fordi din skjoldbruskkirtel er blevet fjernet.

hvis du nogensinde har været eller måske er smittet med hepatitis B-virus. Dette skyldes, at

Imatinib Accord kan forårsage, at hepatitis B-infektionen bliver aktiv igen, hvilket undertiden

kan være dødeligt. Lægen vil omhyggeligt kontrolleres dig for tegn på denne infektion, før

behandlingen påbegyndes.

hvis du får blå mærker, blødninger, feber, træthed og oplever forvirring, mens du tager Imatinib

Accord, skal du kontakte din læge. Dette kan være tegn på beskadigelse af dine blodkar, hvilket

kaldes trombotisk mikroangiopati (TMA).

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, skal du fortælle din læge det, før du tager Imatinib

Accord.

Du kan blive mere følsom overfor sollys, når du tager Imatinib Accord. Det er vigtigt at dække de

områder af huden, som udsættes for solen, og at bruge solcreme med høj solbeskyttelsesfaktor (SPF).

Disse forholdsregler gælder også for børn.

Du skal straks fortælle din læge, hvis du meget hurtigt tager på i vægt, mens du er i behandling

med Imatinib Accord. kan forårsage, at din krop begynder at ophobe væske (svær væskeretention).

Mens du tager Imatinib Accord, vil din læge regelmæssigt kontrollere, om lægemidlet virker. Du vil

også få taget blodprøver og blive vejet regelmæssigt.

Børn og unge

Imatinib Accord bruges også til behandling af børn og unge med CML. Der er ingen erfaring med

behandling af CML hos børn under 2 år og unge. Der er begrænset erfaring hos børn og unge og Ph-

positiv ALL og meget begrænset erfaring med børn og unge med MDS/MPD, DFSP og HEL/CEL.

Nogle børn og unge, der får Imatinib Accord, kan vokse langsommere end normalt. Lægen vil

kontrollere væksten ved regelmæssige besøg.

Brug af anden medicin sammen med Imatinib Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept (såsom paracetamol), inklusive

naturlægemidler (såsom perikon). Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Imatinib Accord, når

de bruges samtidigt. De kan enten øge eller nedsætte virkningen af Imatinib Accord, hvilket kan

resultere i enten flere bivirkninger, eller de kan gøre Imatinib Accord mindre virksomt. Imatinib

Accord kan gøre det samme ved andre lægemidler.

Fortæl din læge hvis du tager medicin, der forebygger dannelsen af blodpropper.

Graviditet, amning og frugtbarhed

-

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Imatinib Accord anbefales ikke under graviditeten, medmindre det er strengt nødvendigt, da det

kan skade din baby. Din læge vil fortælle dig om de mulige risici, der er forbundet med brug af

Imatinib Accord under graviditeten.

Under behandlingen

og i 15 dage efter ophør af behandlingen anbefales det, at kvinder som kan

blive gravide, anvender effektiv beskyttelse mod graviditet.

Du må ikke amme, mens du er i behandling

og i 15 dage efter ophør af behandling med Imatinib

Accord, da det kan skade din baby.

Hvis du er bekymret for din frugtbarhed, mens du tager Imatinib Accord, skal du kontakte din

læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel eller søvnig eller få sløret syn, mens du tager dette lægemiddel. Hvis dette sker,

bør du ikke køre bil eller bruge værktøj og maskiner, før du føler dig godt tilpas igen.

3.

Sådan skal du tage Imatinib Accord

Din læge har udskrevet Imatinib Accord, fordi du lider af en alvorlig sygdom. Imatinib Accord kan

hjælpe dig med at bekæmpe denne tilstand.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Det er vigtigt, at du

tager det så længe, lægen eller apotekspersonalet fortæller dig, at du skal. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Du må ikke stoppe med at tage Imatinib Accord, medmindre din læge fortæller dig det. Hvis du ikke

er i stand til at tage medicinen, som din læge har foreskrevet, eller hvis du føler, at du ikke længere

behøver den, skal du kontakte din læge med det samme.

Den sædvanlige dosis af Imatinib Accord er

Brug til voksne

Din læge vil fortælle dig, præcis hvor mange Imatinib Accord-tabletter, du skal tage.

Hvis du er i behandling for CML

Afhængigt af din tilstand er den almindelige startdosis enten 400 mg eller 600 mg:

400 mg som skal tages som 4 tabletter à 100 mg eller én tablet af 400 mg én gang daglig.

600 mg som skal tages som 6 tabletter à 100 mg eller én tablet à 400 mg plus to tabletter

à 100 mg én gang daglig.

Ved CML kan din læge foreskrive højere eller lavere dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på

behandlingen. Hvis din daglige dosis er 800 mg (8 tabletter à 100 mg eller to tabletter à 400 mg), skal

du tage 4 tabletter à 100 mg eller én tablet à 400 mg om morgenen og 4 tabletter à 100 mg eller én

tablet à 400 mg om aftenen.

Hvis du behandles for Ph-positiv ALL

Startdosis er 600 mg, som skal tages som 6 tabletter à 100 mg eller én tablet à 400 mg plus to

tabletter à 100 mg én gang daglig.

Hvis du behandles for MDS/MPD

Startdosis er 400 mg, som skal tages som 4 tabletter à 100 mg eller én tablet à 400 mg én gang

daglig.

Hvis du behandles for HES/CEL

Startdosis er 100 mg, som skal tages som én tablet à 100 mg én gang daglig. Din læge kan

beslutte at øge dosis til 400 mg, som skal tages som 4 tabletter à 100 mg eller én tablet à 400 mg

én gang daglig afhængig af, hvordan du responderer på behandlingen.

Hvis du behandles for DSFP

Dosis er 800 mg pr. dag, som skal tages som 4 tabletter à 100 mg eller én tablet à 400 mg om

morgenen og 4 tabletter à 100 mg eller én tablet à 400 mg om aftenen.

Brug til børn og unge

Lægen vil fortælle dig, hvor mange Imatinib Accord-tabletter, du skal give dit barn. Antallet af

Imatinib Accord-tabletter afhænger af barnets tilstand, kropsvægt og højde. Den totale daglige dosis til

børn og unge må ikke overstige 800 mg for CML-patienter og 600 mg for Ph+ALL-patienter.

Behandlingen kan enten gives til dit barn som én daglig dosis, eller alternativt kan den daglige dosis

deles og gives to gange (halvdelen om morgenen og den anden halvdel om aftenen).

Hvornår og hvordan skal du tage Imatinib Accord

Tag Imatinib Accord sammen med et måltid. Dette vil hjælpe med at beskytte dig mod

maveproblemer, når du tager Imatinib Accord.

Synk tabletterne hele med et stort glas vand.

Hvis du ikke er i stand til at synke tabletterne, kan du opløse dem i et glas almindeligt vand eller

æblejuice:

Anvend ca. 50 ml til en 100 mg tablet og 200 ml til en 400 mg tablet

Omrør med en ske, indtil tabletten/tabletterne er fuldstændig opløst.

Når tabletten/tabletterne er opløst, skal opløsningen drikkes med det samme. Der kan være spor

af de opløste tabletter tilbage i glasset.

Hvor længe skal du tage Imatinib Accord

Bliv ved med at tage Imatinib Accord hver dag, så længe som din læge har foreskevet det.

Hvis du har taget for meget Imatinib Accord

Hvis du ved et uheld har indtaget for mange tabletter, skal du kontakte din læge med det samme.

Lægebehandling kan være nødvendig. Tag pakningen med dig.

Hvis du har glemt at tage Imatinib Accord

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Men hvis det

næsten er tid til at tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.

Fortsæt derefter med den planlagte dosering.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De er

som regel lette til moderate.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever nogle

af de følgende bivirkninger

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) eller almindelige (kan

forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Hurtig vægtøgning. Imatinib Accord kan føre til, at din krop kan begynde at ophobe væske

(svære ødemer).

Symptomer på infektioner såsom feber, kraftige kulderystelser, ondt i halsen eller sår i munden.

Imatinib Accord kan nedsætte antallet af hvide blodlegemer, så du lettere kan få infektioner.

Hvis du oplever uventede blødninger eller blå mærker (når du ikke er kommet til skade).

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) til sjældne (kan forekomme hos op

til 1 ud af 1.000 patienter)

Brystsmerter, uregelmæssig hjerterytme (tegn på hjerteproblemer).

Hoste, åndedrætsbesvær eller smerter ved vejrtrækning (tegn på lungeproblemer).

Føle sig svimmel eller besvime (tegn på lavt blodtryk).

Have kvalme med tab af appetitten, mørk urin, gul hud eller øjne (tegn på leverproblemer).

Udslæt, rød hud med små blærer på læber, øjne, hud eller mund, afskallet hud, feber, hævede

røde eller lilla hudområder, kløe, brændende fornemmelse, pustuløst udslæt (tegn på

hudproblemer).

Kraftige mavesmerter, blod i opkast, afføring eller urin, sortfarvet afføring (tegn på mave-tarm-

sygdomme).

Kraftigt nedsat urinmængde, følelse af tørst (tegn på nyreproblemer).

Have kvalme med diarré og opkastning, mavesmerter eller feber (tegn på tarmproblemer).

Kraftig hovedpine, svækkelse eller lammelser af lemmer eller ansigt, talebesvær, pludseligt

bevidsthedstab (tegn på problemer med nervesystemet såsom blødning eller hævelse i

kranie/hjerne).

Bleghed, føle sig træt og stakåndet og have mørk urin (tegn på lavt antal røde blodceller).

Øjensmerter eller svækkelse af dit syn, blødning i øjnene.

Smerte i hoften eller svært ved at gå.

Følelsesløse eller kolde tæer og fingre (tegn på Raynaud´s syndrom).

Pludselig hævelse og rødme af huden (tegn på en hudinfektion kaldet cellulitis).

Hørebesvær.

Muskelsvaghed, kramper og en unormal hjerterytme (tegn på ændringer i mængden af kalium i

dit blod).

Let ved at få blå mærker.

Mavesmerter med kvalme.

Muskelkramper med feber, rød-brun urin, smerter eller svaghed i dine muskler (tegn på

muskelproblemer).

Bækkensmerter, nogle gange med kvalme og opkastninger med uventet vaginalblødning, føle

sig svimmel eller besvime pga. nedsat blodtryk (tegn på problemer med dine æggestokke eller

livmoder).

Kvalme, åndenød, uregelmæssig hjerterytme (puls), uklar urin, træthed og/eller ubehag

forbundet med abnorme resultater af laboratorieprøver (f.eks. højt indhold af kalium-, urinsyre-

og calcium i blodet og lavt indhold af fosfor i blodet).

Blodpropper i små blodkar (trombotisk mikroangiopati).

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Kombination af omfattende svært udslæt, følelse af at være syg, feber, højt indhold af visse hvide

blodlegemer eller gul hud eller øjne (tegn på gulsot) med stakåndethed, brystsmerter/ubehag,

svært nedsat urinproduktion og tørst osv. (tegn på en behandlingsrelateret allergisk reaktion).

Kronisk nyresvigt.

Genopblussen (reaktivering) af hepatitis B-infektion, hvis du tidligere har haft hepatitis B

(leverbetændelse type B).

Kontakt din læge med det samme, hvis du oplever en af ovenstående bivirkninger.

Andre bivirkninger kan omfatte

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine eller følelse af træthed.

Kvalme opkastninger, diarré eller fordøjelsesbesvær.

Udslæt.

Muskelkramper eller led-, muskel- eller knoglesmerter mens du er i behandling med Imatinib

Accord, eller efter du er stoppet med at tage Imatinib Accord.

Hævelse, som fx af anklerne eller omkring øjnene.

Vægtøgning.

Fortæl din læge, hvis du er meget påvirket af nogle af ovenstående symptomer.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Appetitløshed, vægttab eller smagsforstyrrelser.

Føle sig svimmel eller svag.

Svært ved at sove (søvnløshed).

Flåd fra øjet med kløe, rødme og hævelse (betændelse af øjets bindehinde), øget tåreflåd eller

sløret syn.

Næseblod.

Smerte eller oppustning af maven, luft i maven, halsbrand eller forstoppelse.

Kløe.

Usædvanligt hårtab eller udtyndning af håret.

Følelsesløshed i hænder eller fødder.

Sår i munden.

Hævede led og ledsmerter

Mundtørhed, tør hud eller tørre øjne.

Nedsat eller øget følsomhed i huden.

Hedeture, kulderystelser eller natlig svedtendens.

Fortæl din læge, hvis du er meget påvirket af nogle af ovenstående symptomer.

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Rødmen og/eller hævelse af håndflader eller fodsåler, hvilket kan være ledsaget af en prikkende

følelse eller brændende smerte.

Smertefulde og/eller blæredannende hudlæsioner.

Langsommere vækst hos børn og unge.

Fortæl din læge, hvis du er meget påvirket af nogle af ovenstående symptomer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

PVC/PVdC/alu-blister:

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Alu/alu-blister:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Pakningen må ikke anvendes, hvis den er beskadiget, eller der er tegn på, at pakningen har

været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Imatinib Accord indeholder:

Aktivt stof: imatinibmesilat.

Hver Imatinib Accord 100 mg tablet indeholder 100 mg imatinib (som mesilat).

Hver Imatinib Accord 400 mg tablet indeholder 400 mg imatinib (som mesilat).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, hypromellose 6 cps (E464),

magnesiumstearat og vandfri kolloid silica.Tabletovertrækket består af hypromellose 6 cps

(E464), talkum (E553b), polyethylenglycol, gul jernoxid (E172) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Imatinib Accord 100 mg filmovertrukne tabletter er brun-orange, runde, bikonvekse filmovertrukne

tabletter, præget med ‘IM’ og ‘T1’ på hver sin side af delekærven på den ene side, jævne på den

anden side.

Imatinib Accord 400 mg filmovertrukne tabletter er brun-orange, ovale, bikonvekse filmovertrukne

tabletter, præget med ‘IM’ og ‘T2’ på hver sin side af delekærven på den ene side, jævne på den

anden.

Imatinib Accord 100 mg filmovertrukne tabletter leveres i pakker, der indeholder 20, 60, 120 eller 180

tabletter, men ikke alle pakningsstørrelser fås nødvendigvis i dit land.

Desuden kan Imatinib Accord 100 mg tabletter fås i perforeret enhedsdosis-blister af PVC/PVdC/alu i

pakningsstørrelser med 30 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 120 x 1 eller 180 x 1 filmovertrukne tabletter.

Imatinib Accord 400 mg filmovertrukne tabletter leveres i pakker, der indeholder 10, 30 eller 90

tabletter, men ikke alle pakningsstørrelser fås nødvendigvis i dit land.

Desuden kan Imatinib Accord 400 mg tabletter fås i perforeret enhedsdosis-blister af PVC/PVdC/alu i

pakningsstørrelser med 30 x 1, 60 x 1 eller 90 x 1 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

eller

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Imatinib Accord 100 mg filmovertrukne tabletter

Imatinib Accord 400 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg imatinib (som mesilat).

Hver filmovertrukket tablet indeholder 400 mg imatinib (som mesilat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

Imatinib Accord 100 mg filmovertrukne tabletter

Brun-orange, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter, præget med ‘IM’ og ‘T1’ på hver sin side af

delekærven på den ene side, jævne på den anden side.

Imatinib Accord 400 mg filmovertrukne tabletter

Brun-orange, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter, præget med ‘IM’ og ‘T2’ på hver sin side af

delekærven på den ene side, jævne på den anden.

Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Imatinib Accord er indiceret til behandling af

voksne og børn med nydiagnosticeret Philadelphiakromosom (bcr-abl) positiv (Ph+) kronisk

myeloid leukæmi (CML), for hvilke knoglemarvstransplantation ikke anses for

førstevalgsbehandling.

voksne og børn med Ph+ CML i kronisk fase efter manglende effekt af alfa-

interferonbehandling, eller i accelereret fase eller blastkrise.

voksne og børn patienter med nydiagnosticeret Philadelphiakromosom positiv akut

lymfoblastær leukæmi (Ph+ ALL) integreret med kemoterapi.

voksne patienter med Ph+ ALL med tilbagefald eller refraktær sygdom som monoterapi.

voksne patienter med myelodysplastisk syndrom/myeloproliferative sygdomme (MDS/MPD)

som er forbundet med platelet-derived growth factor receptor-omlejring (PDGFR-omlejring).

voksne patienter med refraktært hypereosiniphil syndrom (HES) og/eller kronisk eosinofil

leukæmi (CEL) med FIP1L1-PDGFR

-omlejring.

voksne patienter med inoperabel dermatofibrosarkom protuberans (DFSP) og voksne patienter

med residiverende og/eller metastaserende DFSP som ikke er tilgængelig for kirurgi.

Effekten af imatinib på resultatet af knoglemarvstransplantation er ikke blevet bestemt.

Imatinibs effekt er hos voksne og børn baseret på generelle hæmatologiske og cytogene responsrater

og progressionsfri overlevelse ved CML, på hæmatologiske og cytogenetiske responsrater ved Ph+

ALL, MDS/MPD, på hæmatologiske responsrater ved HES/CEL, på objektive responsrater hos

voksne med inoperabel og/eller metastaserende DFSP. Der er kun begrænset erfaring med imatinib

hos patienter med MDS/MPD forbundet med PDGFR-omlejring (se pkt 5.1). Med undtagelse af nyligt

diagnosticerede patienter med CML i kronisk fase, er der ikke gennemført kontrollerede

undersøgelser, der har vist klinisk bedring eller øget overlevelse ved disse sygdomme.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør initieres af en læge med erfaring i behandling af patienter med maligne

hæmatologiske lidelser og/eller maligne sarkomer eller som passende.

Dosering ved CML hos voksne patienter

Den anbefalede dosis af

Imatinib

er 400 mg/dag til voksne patienter med CML i kronisk fase. CLM i kronisk

fase defineres ved, at alle følgende kriterier er opfyldt: blaster <15 % i blod og knoglemarv, perifere

blodbasofiltal <20%, trombocyttal > 100 x 109 /l.

Den anbefalede dosis af

Imatinib

er 600 mg/dag til voksne patienter i accelereret fase. Accelereret fase

defineres som tilstedeværelse af én eller flere af følgende: blaster

15 %, men <30 % i blod eller knoglemarv,

blaster plus promyelocytter

30 % i blod eller knoglemarv (hvilket giver <30 % blaster), perifere blodbasofiltal

20 %, trombocyttal <100 x 10

/l uafhængigt af behandlingen.

Den anbefalede dosis af Imatinib er 600 mg/dag til voksne patienter i blastkrise. Blastkrise defineres

som ≥30 % blaster i blod eller knoglemarv eller ekstramedullær sygdom ud over hepatosplenomegali.

Behandlingsvarighed: I kliniske undersøgelser fortsattes behandling med imatinib indtil

sygdomsprogression. Effekt af seponering af behandling efter opnåelse af komplet cytogenetisk

respons er ikke undersøgt.

Dosisøgninger fra

400 mg til 600 mg eller 800 mg til patienter med CML i kronisk fase, eller fra 600 mg til

maksimalt 800 mg (givet som 400 mg 2 gange daglig) til patienter i accelereret fase eller i blastkrise

kan, hvis der ikke opstår svære bivirkninger og svær ikke-leukæmirelateret neutropeni eller

trombocytopeni, overvejes i følgende tilfælde: Sygdomsprogression (til enhver tid), udeblivende

tilfredsstillende hæmatologisk respons efter mindst 3 måneders behandling, udeblivende opnåelse af

cytogenetisk respons efter 12 måneders behandling, samt hvis tidligere hæmatologisk og/eller

cytogenetisk respons ikke genopnås. Patienterne bør, på baggrund af risikoen for øget

bivirkningsincidens ved højere doser, monitoreres tæt efter dosistitrering.

Dosering ved CML hos børn og unge

Dosering til børn og unge bør baseres på legemsoverfladeareal (mg/m

). Der anbefales en dosering på

340 mg/m

daglig til børn og unge med CML i kronisk fase og i fremskredne faser (må ikke

overskride en total dosering på 800 mg). Behandlingen kan gives én gang daglig eller alternativt deles

i to - én dosis om morgenen og én om aftenen. De aktuelle dosisanbefalinger er baseret på et lille antal

pædiatriske patienter (se pkt. 5.1 og 5.2). Der er ingen erfaringer med behandling af børn under 2 år.

Dosisøgning fra 340 mg/m

daglig til 570 mg/m

daglig (uden at overstige total dosis på 800 mg) kan

overvejes hos børn og unge ved fravær af alvorlige bivirkninger og svær ikke-leukæmirelateret

neutropeni eller trombocytopeni ved følgende omstændigheder: sygdomsprogression (på ethvert

tidspunkt); hvis der ikke er opnået tilfredsstillende hæmatologisk respons efter mindst 3 måneders

behandling; hvis der ikke er opnået cytogenetisk respons efter 12 måneders behandling; eller ved tab

af tidligere opnået hæmatologisk og/eller cytogenetisk respons. Patienterne bør monitoreres tæt under

dosiseskaleringen, da der er mulighed for øget forekomst af bivirkninger ved højere doseringer.

Dosering ved Ph+ ALL hos voksne patienter

Den anbefalede dosis af Imatinib er 600 mg/dag til voksne patienter med Ph+ ALL. Gennem alle faser

af omsorgen bør behandlingen overvåges af hæmatologiske eksperter, som er ansvarlige for denne

sygdom.

Behandlingsskema: Eksisterende data har vist, at imatinib er effektiv og sikker ved administration af

600 mg/dag i kombination med kemoterapi i induktionsfasen, i konsoliderings- og

vedligeholdelsesfaser af kemoterapi (se pkt. 5.1) brugt i behandlingen af voksne patienter med

nydiagnosticeret Ph+ALL. Varigheden af behandling med imatinib kan variere med det valgte

behandlingsprogram, men generelt har længere eksponering for imatinib givet de bedste resultater.

Imatinib monoterapi med 600 mg/dag er sikker og effektiv hos voksne patienter med recidiverende

eller refraktiv Ph+ALL, og kan gives indtil der sker sygdomsprogression.

Dosering ved Ph+ ALL hos børn og unge

Dosering hos og unge børn bør baseres på legemsoverflade (mg/m

). Der anbefales en dosis på

340 mg/m

daglig til børn og unge med Ph+ ALL (totaldosis på 600 mg må ikke overskrides).

Dosering ved MDS/MPD

Den anbefalede dosis af Imatinib Accord er 400 mg/dag til voksne patienter med MDS/MPD.

Behandlingsvarighed: I det eneste kliniske studie, der er udført indtil nu, fortsattes behandlingen med

imatinib indtil sygdomsprogression (se pkt. 5.1). På opgørelsestidspunktet var medianen for

behandlingstiden 47 måneder (24 dage – 60 måneder).

Dosering ved HES/CEL

Den anbefalede dosis af Imatinib Accord er 100 mg/dag til voksne patienter med HES/CEL.

Dosisøgning fra 100 mg til 400 mg kan overvejes, hvis der ikke er observeret bivirkninger, og respons

på behandlingen vurderes som værende utilstrækkeligt.

Behandling bør fortsættes, så længe patienten har gavn af det.

Dosering ved DFSP

Den anbefalede dosis af Imatinib er 800 mg/dag til voksne patienter med DFSP.

Dosisjustering i forbindelse med bivirkninger

Ikke-hæmatologiske bivirkninger

Hvis der opstår alvorlige ikke-hæmatologiske bivirkninger ved behandling med imatinib, skal

behandlingen seponeres, indtil bivirkningerne er ophørt. Alt efter bivirkningernes sværhedsgrad kan

behandlingen derefter genoptages.

Hvis der opstår stigninger i bilirubin >3 x IULN (institutional upper limit of normal) eller i

levertransaminaser >5 x IULN, skal imatinib seponeres indtil bilirubinniveauerne er faldet til <1,5 x

IULN og transaminaseniveauer til <2,5 x IULN. Behandling med imatinib kan da genoptages ved

reduceret daglig dosis. Hos voksne bør dosis reduceres fra 400 til 300 mg eller fra 600 til 400 mg, eller

fra 800 mg til 600 mg, og hos børn og unge fra 340 til 260 mg/m

/dag.

Hæmatologiske bivirkninger

I tilfælde af svær neutropeni og trombocytopeni anbefales dosisreduktion eller seponering af

behandlingen, som angivet i nedenstående tabel:

Dosisjusteringer på grund af neutropeni og trombocytopeni

HES/CEL (start

dosering 100 mg)

ANC <1,0 x 10

og/eller

trombocytter <50 x 10

Seponer Imatinib Accord indtil

1,5 x 10

/l og

trombocytter

75 x 10

Genoptag Imatinib Accord-behandlingen

ved den tidligere dosis (dvs. før svære

bivirkninger).

CML i kronisk

fase, MDS/MPD

(startdosis 400 mg)

HES/CEL

(ved 400 mg dosis)

ANC <1,0 x 10

og/eller

trombocytter <50 x 10

Seponer Imatinib Accord indtil ANC

1,5 x 10

/l og trombocytter

75 x 10

Genoptag Imatinib Accord-behandlingen

ved den tidligere dosis (dvs. før svære

bivirkninger).

I tilfælde af recidiverende ANC

<1,0 x 10

/l og/eller trombocytter

<50 x 10

/l, gentag trin 1 og genoptag

behandling med Imatinib Accord i en

reduceret dosis på 300 mg.

Børn med CML i

kronisk fase

(ved en dosis på

340 mg/m

ANC <1,0 x 10

og/eller

trombocytter <50 x 10

Seponer Imatinib Accord indtil ANC

1,5 x 10

/l og trombocytter

75 x 10

Genoptag Imatinib Accord-behandlingen

ved den tidligere dosis (dvs. før svære

bivirkninger).

I tilfælde af recidiverende ANC

<1,0 x 10

/l og/eller trombocytter

<50 x 10

/l, gentag trin 1 og genoptag

behandling med Imatinib Accord i en

reduceret dosis på 260 mg/m

CML i accelereret

fase og blastkrise

og Ph+ ALL

(startdosis 600 mg)

ANC<0,5 x 10

og/eller

trombocytter <10 x 10

Undersøg om cytopeni er relateret til

leukæmi (marv-aspirat eller biopsi).

Hvis cytopeni ikke er leukæmirelateret,

reducér Imatinib Accord-dosis til 400 mg.

Hvis cytopeni vedvarer i 2 uger, reducér

dosis yderligere til 300 mg.

Hvis cytopeni vedvarer i 4 uger og stadig

ikke er leukæmirelateret, seponér

Imatinib Accord-behandling indtil ANC

1,0 x 10

/l og trombocytter

20 x 10

og genoptag herefter behandlingen med

300 mg.

Børn med CML i

accelereret fase og

blastkrise

(startdosis

340 mg/m

ANC<0,5 x 10

/l og/eller

trombocytter <10 x 10

Undersøg om cytopeni er relateret til

leukæmi (marv-spirat eller biopsi).

Hvis cytopeni ikke er leukæmirelateret,

reducér Imatinib Accord-dosis til

260 mg/m

Hvis cytopeni vedvarer i 2 uger, reducér

dosis yderligere til 200 mg/m

Hvis cytopeni vedvarer i 4 uger og stadig

ikke er leukæmirelateret, seponér

Imatinib Accord-behandlingen indtil

1,0 x 10

l og trombocytter

20 x 10

l og genoptag behandling med

200 mg/m

DFSP

(ved 800 mg dosis)

ANC <1,0 x 10

og/eller

trombocytter <50 x 10

Stop Imatinib Accord indtil ANC

1,5 x 10

/l og trombocytter

75 x 10

Genoptag behandling med Imatinib

Accord 600 mg.

I tilfælde af tilbagevenden af ANC

<1,0 x 10

/l og/eller trombocytter

<50 x 10

/l, gentages trin 1 og Imatinib

Accord reintroduceres med nedsat

dosering på 400 mg.

ANC = fuldstændigt antal neutrofilocytter

opstået efter mindst 1 måneds behandling

Specielle populationer

Leverinsufficiens: Imatinib metaboliseres primært i leveren. Patienter med mild, moderat eller svær

nedsat leverfunktion bør gives den mindste anbefalede dosis på 400 mg daglig. Dosis kan reduceres

ved intolerance (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Klassificering af nedsat leverfunktion:

Nedsat leverfunktion

Leverfunktionstest

Mild

Total bilirubin: = 1,5 ULN

ASAT: >ULN (kan være normal eller <ULN hvis total bilirubin

er >ULN)

Moderat

Total bilirubin: >1,5–3,0 ULN

ASAT: alt

Svær

Total bilirubin: >3–10 ULN

ASAT: alt

ULN = laboratoriets øvre normalgrænse

ASAT = aspartataminotransferase

Nedsat nyrefunktion: Patienter med nedsat nyrefunktion eller i dialyse bør gives den mindste

anbefalede dosis på 400 mg dagligt som startdosis. Forsigtighed anbefales dog hos disse patienter.

Dosis kan reduceres, hvis den ikke tolereres. Hvis dosis tolereres, kan den øges ved manglede effekt

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Ældre: Imatinibs farmakokinetik er ikke specifikt undersøgt hos ældre. Der er ikke set signifikante

aldersrelaterede farmakokinetiske forskelle hos voksne patienter i kliniske afprøvninger, hvor mere

end 20% patienter af de inkluderede patienter var over 65 år. Specifik dosisjustering er ikke nødvendig

til ældre.

Pædiatrisk population: Der er ingen erfaring med behandling af børn under 2 år med CML og børn

under 1 år med Ph+ ALL (se pkt. 5.1). Der er begrænset erfaring hos børn og unge med MDS/MPD,

DFSP og HES/CEL.

Imatinibs sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år med MDS/MPD, DFSP og HES/CEL er

ikke klarlagt i kliniske studier. De foreliggende publicerede data er opsummeret i pkt. 5.1, men der

kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Den ordinerede dosis bør administreres oralt sammen med et måltid og et stort glas vand for at

minimere risikoen for gastrointestinale irritationer. Doser på 400 mg og 600 mg bør administreres 1

gang daglig, mens daglige doser på 800 mg bør administreres som 400 mg 2 gange daglig, én dosis

om morgnen og én dosis om aftenen.

Til patienter (børn), der ikke er i stand til at synke tabletterne, kan indholdet opløses i et glas

almindeligt vand eller æblejuice. Det nødvendige antal tabletter skal placeres i en drik af passende

volumen (ca. 50 ml til en 100 mg tablet og 200 ml til en 400 mg tablet) og omrøres med en ske.

Suspensionen skal administreres straks efter fuldstændig opløsning af tabletten/tabletterne.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Når imatinib administreres sammen med andre lægemidler, er der risiko for lægemiddelinteraktioner..

Der bør udvises forsigtighed, når imatinib tages sammen med proteasehæmmere, azol-antimykotika,

bestemte makrolider (se pkt. 4.5), CYP3A4 substrater med et snævert terapeutisk vindue (f.eks.

ciclosporin, pimozid, tacrolimus, sirolimus, ergotamin, diergotamin, fentanyl, alfentanil, terfenadin,

bortezomib, docetaxel, quinidin) eller warfarin og andre coumarin-derivater (se pkt. 4.5).

Samtidig anvendelse af imatinib og lægemidler, der inducerer CYP3A4 (f.eks. dexamethason,

phenytoin, carbamazepin, rifampicin, phenobarbital eller Hypericum perforatum, også kendt som

prikbladet perikum) kan signifikant reducere følsomheden over for imatinib, og dermed potientielt øge

risikoen for terapeutisk svigt. Samtidig anvendelse af stærke CYP3A4 induktorer og imatinib bør

derfor undgås (se pkt. 4.5).

Hypotyroidisme

Kliniske tilfælde af hypotyroidisme er rapporteret hos patienter, der har fået foretaget tyroidektomi, og

som er i levothyroxin-erstatningsterapi samtidig med imatinib-behandling (se pkt. 4.5). Thyroid-

stimulerende hormon (TSH)-niveauer bør følges nøje hos sådanne patienter.

Hepatotoksicitet

Imatinib metaboliseres primært i leveren, og kun 13% udskilles via nyrerne. Hos patienter med nedsat

leverfunktion (let, moderat eller svær) bør perifere blodtal og leverenzymer monitoreres omhyggeligt

(se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2). Det bør bemærkes, at GIST-patienter kan have levermetastaser, hvilket kan

medføre leverinsufficiens.

Tilfælde af leverskade, inklusive leversvigt og levernekrose er blevet observeret med imatinib. Når

imatinib kombineres med højdosis kemoterapi, ses en øget forekomst af alvorlige leverreaktioner.

Nøje monitoring af leverfunktionen skal udføres i tilfælde, hvor imatinib kombineres med

kemoterapiregimer, som også vides at være forbundet med leverdysfunktion (se pkt. 4.5 og 4.8).

Væskeretention

Hos ca. 2,5% af nyligt diagnosticerede CML-patienter i behandling med imatinib er der rapporteret

tilfælde af svær væskeretention (pleuraeksudat, ødem, pulmonalt ødem,ascites, perifert ødem). Det

anbefales derfor stærkt, at patienterne vejes jævnligt. Uventede, hurtige vægtstigninger bør undersøges

nøje, og om nødvendigt bør understøttende terapi indledes, og relevante indgreb foretages. Der er i

kliniske undersøgelser set øget incidens af disse hændelser hos ældre og hos patienter med

hjertesygdom i anamnesen. Der bør derfor udvises forsigtighed hos patienter med kardiel dysfunktion.

Patienter med hjertesygdom

Patienter med hjertesygdom, risikofaktorer for hjerteinsufficiens eller nyreinsufficiens i anamnesen

skal monitoreres omhyggeligt, og alle patienter, som har symptomer forenelige med hjerte- eller

nyreinsufficiens, bør undersøges og behandles.

Hos patienter med hypereosinofilt syndrom (HES) med skjult infiltration af HES celler i myokardiet,

har der været isolerede tilfælde af carcinogent chok/dysfunktion af venstre ventrikel forbundet med

HES celledegranulering ved initiering af imatinibterapi. Tilstanden blev rapporteret som værende

reversibel ved indgift af systemiske steroider, understøttelse af kredsløbet og midlertidigt stop af

imatinib. Da der er rapporteret tilfælde af hjertebivirkninger med imatinib, bør der foretages en nøje

benefit/risk-vurdering hos HES/CEL-populationen før påbegyndelse af behandling.

Myelodysplastiske/myeloproliferative sygdomme med PDGFR-omlejring kan være forbundet med

høje eosinofiltal. Undersøgelse hos en kardiolog, optagelse af ekkokardiogram og bestemmelse af

serumtroponin bør derfor overvejes hos patienter med MDS/MPD, som har høje eosinofiltal, før der

gives imatinib. Hvis en af disse undersøgelser viser abnormalitet, bør det overvejes at kombinere

imatinib med profylaktisk brug af systemisk steroid (1-2 mg/kg) i en til to uger ved behandlingsstart.

Gastrointestinal blødning

I undersøgelsen med patienter med inoperabel og/eller metastaserende GIST rapporteredes både

gastrointestinale og intra-tumorale blødninger (se pkt. 4.8). Der er, baseret på tilgængelige data, ikke

identificeret disponerende faktorer (for eksempel tumorstørrelse, tumorplacering,

koagulationsforstyrrelser), der kan placere GIST-patienter i en højere risikogruppe for nogen af

blødningstyperne. Da øget vaskularisering og blødningstendens er en del af det kliniske billede ved

GIST, bør der hos alle patienter anvendes standardtiltag og -procedurer for monitorering og

behandling af blødning.

Derudover er der efter markedsføring rapporteret gastric antral vascular ecstasia (GAVE), en sjælden

form for gastrointestinal blødning, hos patienter med CML, ALL og andre sygdomme (se pkt. 4.8).

Om nødvendigt kan det overvejes at ophøre med Imatinib-behandling.

Tumorlysesyndrom

På grund af den mulige forekomst af tumorlysesyndrom (TLS) anbefales korrektion af klinisk

signifikant dehydrering og behandling af forhøjede urinsyreniveauer før påbegyndelse af behandling

med imatinib (se pkt. 4.8).

Reaktivering af hepatitis B

Reaktivering af hepatitis B er forekommet hos kroniske bærere af hepatitis B-virus (HBV), efter at

patienten har fået en BCR-ABL-tyrosinkinasehæmmer. I nogle tilfælde har dette medført akut

leversvigt eller fulminant hepatitis, førende til levertransplantation eller død.

Patienten bør testes for HBV-infektion før initiering af behandling med Imatinib Accord. En specialist

i leversygdomme og i behandling af hepatitis B skal konsulteres, før behandling initieres hos patienter

med positiv hepatitis B-serologi (herunder patienter med aktiv sygdom), og hvis patienten testes HBV-

positiv under behandlingen. Bærere af HBV, hvor behandling med Imatinib Accord er nødvendig, skal

overvåges tæt for tegn og symptomer på aktiv HBV-infektion i hele behandlingsperioden og i flere

måneder efter behandlingsophør (se pkt. 4.8).

Fototoksicitet

Eksponering for direkte sollys bør undgås eller minimeres på grund af risikoen for fototoksicitet, der

er forbundet med behandling med imatinib. Patienter bør instrueres i at tage forholdsregler såsom at

bære beskyttende tøj eller bruge solcreme med en høj solbeskyttelsesfaktor (SPF).

Trombotisk mikroangiopati

BCR-ABL-tyrosinkinasehæmmere (TKI’er) er blevet associeret med trombotisk mikroangiopati

(TMA), herunder enkeltstående rapporter for imatinib (se pkt. 4.8). Hvis laboratorie- eller kliniske

fund associeret med TMA forekommer hos en patient, som er i behandling med Imatinib Accord, skal

behandlingen seponeres og der skal foretages en grundig undersøgelse for TMA, inklusiv

ADAMTS13-aktivitet og anti-ADAMTS13-antistofbestemmelse. Hvis niveauet af ADAMTS13-

antistoffer er forøget samtidig med lav ADAMTS13-aktivitet, må behandlingen med Imatinib Accord

ikke genoptages.

Laboratorieundersøgelser

Fuldstændige blodtællinger skal foretages jævnligt under behandling med imatinib. Behandling af

CML-patienter med imatinib har været associeret med neutropeni eller trombocytopeni. Disse

cytopenier opstår imidlertid sandsynligvis relateret til det sygdomsstadie, der behandles, og er

hyppigere hos patienter med CML i accelereret fase eller blastkrise end hos patienter med CML i

kronisk fase. Behandling med imatinib kan seponeres eller dosis kan reduceres, som anbefalet i pkt.

4.2.

Leverfunktionen (transaminaser, bilirubin og alkalisk fosfatase) bør monitoreres jævnligt hos patienter

i imatinib-behandling.

Plasmaeksponeringen synes at være højere hos patienter med nedsat nyrefunktion end hos patienter

med normal nyrefunktion, formentlig på grund af forhøjede plasmaniveauer af alpha-acid glucoprotein

(AGP), et imatinib-bindende protein, hos disse patienter. Der bør anvendes mindste startdosis til

patienter med nedsat nyrefunktion. Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med svært

nedsat nyrefunktion. Startdoseringen af imatinib kan reduceres, hvis den ikke tolereres (se pkt. 4.2 og

5.2).

Langtidsbehandling med imatinib kan være forbundet med en klinisk signifikant nedsættelse af

nyrefunktionen. Nyrefunktionen bør derfor vurderes før behandlingsstart med imatinib og monitoreres

omhyggeligt under behandlingen med særligt fokus på patienter, der har risikofaktorer for nedsat

nyrefunktion. Hvis nedsat nyrefunktion observeres, skal passende håndtering og behandling i

overensstemmelse med standard behandlingsguidelines iværksættes.

Pædiatrisk population

Der har været case-rapporter med væksthæmning hos børn og præ-teenagere, der fik imatinib. I et

observationsstudie i den pædiatriske population med CML blev der rapporteret et statistisk signifikant

fald (men med usikker klinisk relevans) i resultaterne for standardafvigelse af medianhøjde efter 12 og

24 måneders behandling i to små undergrupper, uanset pubertetsstatus og køn. Hos børn og unge, der

er i behandling med imatinib, anbefales tæt monitorering af væksten (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aktive stoffer der kan øge plasmakoncentrationen af imatinib

Stoffer der hæmmer cytochrom P450 isoenzym CYP3A4-aktivitet (f.eks. proteasehæmmere som f.eks.

indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, saquinavir, teleprevir, nelfinavir, boceprevir; azol-

antimykotika inklusiv ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol; bestemte makrolider som

f.eks. erythromycin, clarithromycin og telithromycin) kan nedsætte metabolismen og øge

koncentrationen af imatinib. Der sås signifikant øgning i følsomhed for imatinib (gennemsnitlig C

og AUC for imatinib steg med henholdsvis 26% og 40%) hos raske frivillige ved samtidig

administration af enkeltdosis ketoconazol (en CYP3A4-hæmmer). Forsigtighed bør udvises, når

imatinib administreres sammen med hæmmere af CYP3A4-familien.

Aktive stoffer der kan reducere plasmakoncentrationen af imatinib

Stoffer, der inducerer CYP3A4-aktivitet (f.eks. dexamethason, phenytoin, carbamazepin, rifampicin,

phenobarbital, fosphenytoin, primidon eller perikon (Hypericum perforatum), kan signifikant reducere

følsomheden for Imatinib og dermed potentielt øge risikoen for terapeutisk svigt. Præbehandling med

gentagne doser af rifampicin 600 mg efterfulgt af enkeltdosis Imatinib 400 mg resulterede i fald i C

og AUC

(0-∞)

på mindst 54% og 74% af værdierne uden rifampicinbehandling. Lignende resultater blev

observeret hos patienter med maligne gliomer behandlet med Imatinib samtidig med indtagelse af

enzyminducerende antiepileptiske lægemidler (EIAEDs) som carbamazepin, oxcarbazepin og

phenytoin. Plasma AUC for imatinib blev reduceret med 73% sammenlignet med patienter som ikke

blev behandlet med EIAEDs. Samtidig anvendelse af rifampicin eller andre stærke CYP3A4-

induktorer og imatinib bør undgås.

Aktive stoffer hvis plasmakoncentration kan ændres af imatinib

Imatinib øger gennemsnitligt C

og AUC af simvastatin (et CYP3A4-substrat) henholdsvis 2 og

3,5 gange, hvilket indikerer, at imatinib hæmmer CYP3A4. Forsigtighed tilrådes derfor, når Imatinib

administreres sammen med CYP3A4-substrater med snævert terapeutisk interval (f.eks. ciclosporin,

pimozid, tacrolimus, sirolimus, ergotamin, diergotamin, fentanyl, alfentanil, terfenadin, bortezomib,

docetaxel og quinidin). Imatinib kan øge plasmakoncentrationen af andre CYP3A4-metaboliserede

lægemidler (for eksempel triazol-benzodiazepiner, dihydropyridin-calciumantagonister, visse HMG-

CoA reduktasehæmmere, såsom statiner osv.).

På grund af kendt øget risiko for blødning i forbindelse med brug af Imatinib (f.eks. hæmoragi) bør

patienter med behov for antikoagulantia have heparin med lav molekylevægt eller standardheparin i

stedet for coumarinderivater som warfarin.

In vitro hæmmer Imatinib cytochrom P450 isoenzym CYP2D6-aktivitet ved koncentrationer svarende

til dem, der påvirker CYP3A4-aktivitet. 400 mg imatinib to gange daglig havde en inhibitorisk effekt

på CYP2D6-medieret metoprololmetabolisme, som gav en stigning af C

og AUC for metoprolol på

cirka 23% (90%CI [1,16-1,30]). Dosisjustering ser ikke ud til at være nødvendigt, når imatinib

administreres samtidig med CYP2D6-substrater. Forsigtighed tilrådes dog ved CYP2D6-substrater

med et snævert terapeutisk vindue som f.eks. metoprolol. Hos patienter, der behandles med

metoprolol, bør klinisk monitorering overvejes.

In vitro hæmmer Imatinib O-glucuronidationen af paracetamol med en Ki-værdi på 58,5 mikromol/l.

Denne hæmning er ikke observeret in vivo efter administrationen af 400 mg Imatinib og 1 g

paracetamol. Højere doser af Imatinib og paracetamol er ikke blevet undersøgt.

Der rådes derfor til forsigtighed, når høje doser Imatinib og paracetamol anvendes samtidig.

Plasmaeksponeringen af levothyroxin kan muligvis mindskes, når Imatinib gives samtidig til

thyreoidektomerede patienter (se pkt. 4.4). Det anbefales derfor at udvise forsigtighed. Mekanismen

for den observerede interaktion er dog endnu ukendt.

Der er klinisk erfaring med administration af Imatinib sammen med kemoterapi til patienter med Ph+

ALL, men specifikke interaktionsstudier mellem imatinib og kemoterapiregimer er ikke tilstrækkeligt

karakteriseret. Bivirkninger af Imatinib f.eks. hepatotoksicitet, myelosuppression eller andre kan øges.

Det er rapporteret, at samtidig brug med L-asparaginase kan være associeret med øget hepatotoksicitet

(se pkt. 4.8). Brug af Imatinib i denne kombination kræver derfor særlig forsigtighed.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal tilrådes at anvende sikker kontraception under behandlingen og i

mindst 15 dage efter ophør af behandlingen med Imatinib Accord.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af imatinib til gravide kvinder. Der har efter markedsføring

været rapporter om spontane aborter og medfødte abnormaliteter hos spædbørn født af kvinder, som

har taget imatinib. Dyreforsøg har dog påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for fostret er ukendt. Imatinib bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart

nødvendigt. Hvis imatinib anvendes under graviditet, skal patienten informeres om den potentielle

risiko for fostret.

Amning

Der er begrænset information om fordelingen af imatinib i modermælk. Studier i to ammende kvinder

viste, at både imatinib og dets aktive metabolit kan blive udskilt i modermælk. Mælk/plasma ratio

undersøgt i en enkelt patient blev bestemt til at være 0,5 for imatinib og 0,9 for metabolitten, hvilket

tyder på en større fordeling af metabolitten i modermælken. Den totale koncentration af imatinib og

metabolitten og spædbørns maksimale daglige indtagelse af mælk taget i betragtning, er det forventet,

at den totale eksponering er lav (~10% af den terapeutiske dosis). Da effekten af lavdosiseksponering

af imatinib hos spædbarnet er ukendt, bør kvinderikke amme under behandlingen og i mindst 15 dage

efter ophør af behandlingen med Imatinib Accord.

Fertilitet

I prækliniske studier var fertiliteten hos han- og hunrotter ikke påvirket, selvom der blev observeret

påvirkninger af reproduktionsparametre (se pkt. 5.3). Der er ikke udført studier med patienter, der fik

Imatinib Accord, og dets virkning på fertilitet og gametogenese. Patienter, får behandling med

Imatinib Accord og er bekymrede for deres fertilitet, bør konsultere deres læge.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patienter skal advares om, at de kan opleve bivirkninger som svimmelhed, sløret syn eller døsighed

under behandling med imatinib. Forsigtighed anbefales derfor, når der føres motorkøretøj eller

betjenes maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofil

Patienter med fremskredne stadier af maligne lidelser kan frembyde en kompleks blanding af

sygdomsbilleder, der kan gøre det svært at vurdere årsagen til bivirkninger på grund af prævalens og

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393159/2017

EMEA/H/C/002681

EPAR - sammendrag for offentligheden

Imatinib Accord

imatinib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Imatinib

Accord. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Imatinib Accord bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Imatinib Accord, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Imatinib Accord, og hvad anvendes det til?

Imatinib Accord er et lægemiddel mod kræft, som anvendes til at behandle følgende sygdomme:

kronisk myeloid leukæmi (CML), en form for kræft, som angriber de hvide blodlegemer, hvori der

er granulocytter (en form for hvide blodlegemer), som begynder at vokse ukontrolleret. Imatinib

Accord anvendes, når patienten er "Philadelphiakromosompositiv" (Ph+). Det betyder, at nogle af

patientens gener har omarrangeret sig, så de danner et specielt kromosom, der kaldes

Philadelphiakromosomet. Imatinib Accord anvendes til voksne og børn, som for nylig har fået

diagnosticeret Ph+ CML og ikke er egnede til en knoglemarvstransplantation. Det anvendes også til

voksne og børn i den "kroniske fase" af sygdommen, hvis den ikke reagerer på interferon alfa (et

andet lægemiddel mod kræft), og i de mere fremskredne faser af sygdommen ("accelereret fase"

og "blastkrise")

Ph+ akut lymfoblastisk leukæmi (ALL), en kræftform, hvor lymfocytterne (en anden form for hvide

blodlegemer) formerer sig for hurtigt. Imatinib Accord anvendes i kombination med andre

kræftlægemidler til voksne og børn, som for nylig har fået diagnosticeret Ph+ ALL. Det anvendes

desuden alene hos voksne til behandling af Ph+ ALL ved tilbagefald af sygdommen efter

forudgående behandling eller når sygdommen ikke reagerer på andre lægemidler

myelodysplastiske eller myeloproliferative sygdomme (MD/MPD), som er en gruppe af sygdomme,

hvor kroppen producerer et stort antal unormale blodlegemer. Imatinib Accord anvendes til

Imatinib Accord

EMA/393159/2017

Side 2/3

behandling af voksne med MD/MPD, hos hvem genet for blodpladederiveret vækstfaktorreceptor

(PDGFR) har omarrangeret sig

fremskredent hypereosinofilt syndrom (HES) eller kronisk eosinofil leukæmi (CEL), som er

sygdomme, hvor eosinofiler (en anden form for hvide blodlegemer) begynder at vokse

ukontrolleret. Imatinib Accord anvendes til behandling af voksne med HES eller CEL, hos hvem der

forekommer en særlig-omarrangering af de to gener FIP1L1 og PDGFRα

dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP), en form for kræft (sarkom), hvor cellerne i vævet under

huden begynder at dele sig ukontrolleret. Imatinib Accord anvendes til behandling af voksne med

DFSP, der ikke kan fjernes ved operation, og til voksne, som er uegnede til operation, når der er

tilbagefald af kræften efter behandling, eller når den har bredt sig til andre dele af kroppen.

Imatinib Accord indeholder det aktive stof imatinib. Det er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at

Imatinib Accord er identisk med et "referencelægemiddel", som allerede er godkendt i Den Europæiske

Union (EU), og som hedder Glivec. Der kan indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler

i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Imatinib Accord?

Imatinib Accord leveres som tabletter (100 og 400 mg). Det udleveres kun efter recept, og

behandlingen bør ordineres og iværksættes af en læge med erfaring i behandling af patienter med

blodkræft eller faste svulster. Imatinib Accord gives gennem munden sammen med et måltid og et

stort glas vand for at mindske risikoen for irritation af mave-tarmkanalen. Dosis afhænger af den

behandlede sygdom, patientens alder og tilstand samt reaktionen på behandlingen, men den bør ikke

overstige 800 mg dagligt. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Imatinib Accord?

Det aktive indholdsstof i Imatinib Accord, imatinib, er en protein-tyrosinkinasehæmmer. Det vil sige, at

stoffet blokerer enzymer af typen tyrosinkinaser. Disse enzymer findes i visse receptorer på

kræftcellernes overflade, herunder de receptorer, der medvirker til at stimulere cellerne til at dele sig

ukontrolleret. Ved at blokere disse receptorer er Imatinib Accord med til at begrænse celledelingen.

Hvordan blev Imatinib Accord undersøgt?

Der er allerede gennemført undersøgelser af fordelene og risiciene ved det aktive stof i de godkendte

anvendelser med referencelægemidlet, Glivec, og det er ikke nødvendigt at gentage disse med

Imatinib Accord.

Som for alle lægemidler fremlagde virksomheden undersøgelser af kvaliteten af Imatinib Accord.

Virksomheden gennemførte også undersøgelser, der viste, at lægemidlet er "bioækvivalent" med

referencelægemidlet, Glivec. To lægemidler er bioækvivalente, når de danner den samme mængde af

det aktive stof i kroppen og derfor forventes at have samme virkning.

Hvilken fordel og risiko er der forbundet med Imatinib Accord?

Da Imatinib Accord er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Imatinib Accord

EMA/393159/2017

Side 3/3

Hvorfor blev Imatinib Accord godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav er blevet

påvist, at Imatinib Accord er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Glivec. Agenturet

fandt derfor, at fordelene er større end risiciene, ligesom for Glivec. Agenturet anbefalede, at Imatinib

Accord godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Imatinib Accord?

I produktresuméet og indlægssedlen er der indført anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Imatinib

Accord.

Andre oplysninger om Imatinib Accord

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Imatinib Accord den 1. juli 2013.

Den fuldstændige EPAR for Imatinib Accord findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Imatinib Accord, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information