Hycamtin

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-12-2020

Aktiv bestanddel:
topotecan
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
L01XX17
INN (International Name):
topotecan
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Æggestokkene Neoplasmer, Livmoder Livmoderhals Neoplasmer, Småcellet Lungekræft
Terapeutiske indikationer:
Hycamtin kapsler er indiceret som monoterapi til behandling af voksne patienter med recidiveret småcellet lungekræft (SCLC), for hvem genbehandling med førsteliniebehandling ikke anses for passende. Topotecan er indiceret til behandling af patienter med metastatisk ovariecancer efter et nederlag i første linje eller efterfølgende terapi. Hycamtin kapsler er indiceret som monoterapi til behandling af voksne patienter med recidiveret småcellet lungekræft (SCLC), for hvem genbehandling med førsteliniebehandling ikke anses for passende.
Produkt oversigt:
Revision: 32
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000123
Autorisation dato:
1996-11-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/000123

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

26-06-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

02-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

02-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

02-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

02-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

26-06-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hycamtin 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hycamtin 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

topotecan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Hycamtin

Sådan får du Hycamtin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hycamtin hjælper med til at ødelægge tumorer. Medicinen gives som intravenøs infusion i en vene, på

hospitalet af en læge eller en sygeplejerske.

Hycamtin bruges til at behandle:

ovariekræft eller småcellet lungekræft

, som er kommet igen efter kemoterapi.

fremskreden livmoderhalskræft

, hvor behandling med kirurgi eller stråleterapi ikke er mulig.

Ved behandling af livmoderhalskræft gives Hycamtin sammen med et andet lægemiddelstof, der

kaldes

cisplatin

Din læge vil sammen med dig beslutte, om behandling med Hycamtin er bedre end at fortsætte med

den kemoterapibehandling, du tidligere har fået.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Hycamtin

Du må ikke få Hycamtin

hvis du er allergisk over for topotecan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6).

hvis du ammer.

hvis dine blodcelletal er for lave. Din læge vil give dig besked, hvis dette er tilfældet på

baggrund af resultaterne fra din seneste blodprøve.

Tal med lægen

, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du får denne medicin, skal lægen vide:

hvis du har nyre- eller leverproblemer. Der kan være behov for at justere din dosis af Hycamtin.

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor.

hvis du planlægger at blive far. Se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor.

Tal med lægen

, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Brug af anden medicin sammen med Hycamtin

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at

tage anden medicin. Dette gælder også naturlægemidler og medicin, som ikke er købt på recept.

Husk at fortælle lægen, hvis du starter med at tage anden medicin under behandlingen med Hycamtin.

Graviditet og amning

Hycamtin bør ikke gives til gravide kvinder. Et ufødt barn kan blive skadet før, under og lige efter

behandlingen. Du skal bruge en effektiv præventionsmetode. Spørg lægen om råd.

Forsøg ikke at blive gravid før lægen siger, at det er sikkert.

Mandlige patienter, som ønsker at blive far, skal spørge lægen til råds om familieplanlægning eller

behandling. Hvis din partner bliver gravid under din behandling, skal du straks fortælle det til lægen.

Du må ikke amme, hvis du er i behandling med Hycamtin. Du må ikke begynde at amme igen, før

lægen har fortalt dig, at der ikke er nogen risiko forbundet hermed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hycamtin kan medføre træthed.

Kør ikke bil og brug ikke værktøj eller maskiner, hvis du føler dig træt eller svag.

Hycamtin indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit. Hvis din læge bruger en saltvandsopløsning til at fortynde Hycamtin med, vil

den dosis af natrium, du får, være højere.

3.

Sådan får du Hycamtin

Den dosis af Hycamtin, som du vil få, vil blive beregnet af din læge på basis af:

din kropsstørrelse (overfladeareal målt i kvadratmeter)

resultaterne af blodprøverne, der er udført inden behandlingens start

din sygdom.

Den sædvanlige dosis er

Ovariecancer eller småcellet lungecancer:

1,5 mg/m

af kroppens overfladeareal pr. dag. Du

vil få behandling en gang daglig i 5 dage. Dette behandlingsmønster vil normalt blive gentaget

hver 3. uge.

Livmoderhalskræft:

0,75 mg/m

af kroppens overfladeareal pr. dag. Du vil få behandling en

gang daglig i 3 dage. Dette behandlingsmønster vil normalt blive gentaget hver 3. uge.

Ved behandling af livmoderhalskræft

gives Hycamtin sammen med et andet lægemiddelstof,

der kaldes

cisplatin

. Din læge vil fastlægge den korrekte dosering af

cisplatin

Behandlingen kan variere afhængigt af resultaterne af dine blodprøver.

Sådan bruges Hycamtin

En læge eller sygeplejerske vil give dig Hycamtin i din arm som en infusion, der varer omkring 30

minutter.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger: Tal med lægen

Disse

meget almindelige

bivirkninger kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10 personer

, der får

Hycamtin:

Tegn på infektion:

Hycamtin kan nedsætte antallet af hvide blodceller og nedsætte din

modstandsdygtighed over for infektioner. Dette kan blive livstruende. Symptomerne omfatter:

feber

alvorlig forværring af din generelle tilstand

lokale symptomer såsom ondt i halsen eller urinvejsproblemer (f.eks. en brændende

følelse, når du tisser, hvilket kan skyldes en urinvejsinfektion).

Lejlighedsvis kan stærke mavesmerter, feber og muligvis diarré (sjældent med blod) være tegn

på tyktarmsbetændelse

(colitis)

Denne

sjældne

bivirkning kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 personer

, der får Hycamtin:

Betændelseslignende reaktion (inflammation) i lungevævet (interstitiel lungesygdom)

: Du er

mest udsat, hvis du har eksisterende lungesygdom, har fået strålebehandling af dine lunger eller

tidligere har fået medicin, der gav skade på lungerne. Symptomer inkluderer:

vejrtrækningsproblemer

hoste

feber.

Kontakt straks lægen

, hvis du får nogle af disse symptomer, da indlæggelse på hospital kan være

nødvendig.

Meget almindelige bivirkninger

De kan forekomme hos

flere end 1 ud af 10

personer

, der får Hycamtin:

Følelse af almen slaphed og træthed (forbigående

blodmangel

). I nogle tilfælde kan det være

nødvendigt, at du får en blodtransfusion.

Usædvanlige blå mærker eller blødninger, der er forårsaget af en nedsættelse i antallet af de

celler, som får blodet til at størkne. Dette kan medføre alvorlige blødninger fra relativt små

skader så som en lille rift. I sjældne tilfælde kan det resultere i en mere alvorlig blødning. Tal

med lægen om, hvordan risikoen for blødninger kan minimeres.

Vægttab og appetitløshed, udmattelse (træthed), slaphed.

Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, forstoppelse.

Betændelse og sår i mund, på tunge eller gummer.

Høj kropstemperatur (feber).

Hårtab.

Almindelige bivirkninger

De kan forekomme hos

op til 1 ud af 10

personer

, der får Hycamtin:

Allergi eller

overfølsomhedsreaktioner

(herunder udvikling af udslæt).

Gulfarvning af huden.

Utilpashed.

En kløende fornemmelse.

Sjældne bivirkninger

De kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000

personer

, der får Hycamtin:

Alvorlige allergiske eller

anafylaktiske

reaktioner.

Hævelser under hud eller slimhinder forårsaget af væskeophobning (

angioødemer

Lette smerter og betændelse på injektionsstedet.

Kløende udslæt (eller

nældefeber

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hyppigheden af nogle bivirkninger er ikke kendt (hændelser fra spontane rapporteringer, og

hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige data):

Alvorlige mavesmerter, kvalme, opkastning af blod, sort eller blodig afføring (mulige

symptomer på perforering af mave-tarmkanalen).

Mundsår, synkebesvær, mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, blodig afføring (mulige tegn

og symptomer på betændelse i mundslimhinden, maven og/eller tarmene

[slimhindeinflammation]).

Hvis du er i behandling for livmoderhalskræft

, kan du få bivirkninger af den anden medicin

(cisplatin), som du vil få sammen med Hycamtin. Disse bivirkninger er anført i indlægssedlen for

cisplatin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apotekspersonalet

. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Dette lægemiddel er kun til engangsbrug. Efter åbning skal lægemidlet anvendes straks. Hvis

lægemidlet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og –forhold inden anvendelse brugerens ansvar.

Hvis rekonstitution og fortynding udføres under strenge aseptiske forhold (fx i en LAF-bænk), skal

lægemidlet anvendes (infusion fuldført) inden for 24 timer, hvis lægemidlet opbevares ved 2 °C - 8 °C

efter den første åbning.

Eventuelt ubrugt lægemiddel eller affald bør bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav til

cytotoksisk materiale.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hycamtin indeholder:

Aktivt stof:

topotecan. Hvert hætteglas indeholder 1 mg eller 4 mg topotecan (som

hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

vinsyre (E334), mannitol (E421), saltsyre (E507) og natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Hycamtin fås som pulver til koncentrat til opløsning beregnet til intravenøs infusion.

Det findes i pakninger med 1 eller 5 hætteglas; hvert hætteglas indeholder 1 mg eller 4 mg topotecan.

Pulveret skal opløses og fortyndes før infusion.

Pulveret i hætteglasset giver 1 mg aktivt stof pr. ml, såfremt det fortyndes som anbefalet.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

Novartis Pharmaceuticals UK Limited

Frimley Business Park

Frimley

Camberley, Surrey GU16 7SR

Storbritannien

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A

Strada Provinciale Asolana 90

43056 San Polo di Torrile

Parma

Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Sandoz A/S

Tlf: +45 63 95 10 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

Tel: +34 900 456 856

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Sandoz

Tél: +33 800 45 57 99

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Sandoz S.R.L.

Tel: +40 21 40751 60

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Sandoz A/S

Tel: +45 63 95 10 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktion i rekonstitution, opbevaring og bortskaffelse af Hycamtin

Rekonstitution

Hycamtin 1 mg pulver

til koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal rekonstitueres med 1,1 ml

vand til injektionsvæsker for at få 1 mg pr. ml topotecan.

Hycamtin 4 mg pulver

til koncentrat til infusionsvæske, opløsning skal rekonstitueres med 4 ml vand

til injektionsvæsker for at få 1 mg pr. ml topotecan.

Yderligere fortynding er påkrævet

. Det passende volumen af den rekonstituerede opløsning bør

fortyndes med

enten

0,9 % w/v natriumchloridinfusionsvæske

eller

5 % w/v glucoseinfusionsvæske

til en endelig koncentration mellem 25 og 50 mikrogram pr. ml.

Opbevaring af den tilberedte opløsning.

Produktet skal anvendes umiddelbart efter, at det er tilberedt til infusion. Hvis rekonstitutionen

foretages under strenge aseptiske forhold, bør Hycamtin infusionen afsluttes inden for 12 timer ved

stuetemperatur (eller inden for 24 timer, hvis produktet opbevares ved 2-8 °C).

Håndtering og bortskaffelse

De normale procedurer for omgang med anti-cancer medicin skal følges:

Personalet skal være uddannet i at rekonstituere lægemidlet.

Gravide medarbejdere må ikke arbejde med dette lægemiddel.

Personale, som håndterer dette lægemiddel under rekonstitution, skal bære beskyttelsesdragt

herunder maske, briller og handsker.

Alt udstyr brugt til administration eller rengøring, herunder handsker, bør anbringes i en

højrisiko-affaldssæk til forbrænding ved høj temperatur.

Uforvarende berøring med hud eller øjne skal omgående behandles med rigelige mængder vand.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hycamtin 0,25 mg hårde kapsler

Hycamtin 1 mg hårde kapsler

topotecan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Hycamtin

Sådan skal du tage Hycamtin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hycamtin hjælper med til at ødelægge tumorer.

Hycamtin bruges til at behandle småcellet lungekræft

, som er kommet igen efter kemoterapi.

Din læge vil sammen med dig beslutte, om behandling med Hycamtin er bedre end at fortsætte med

den kemoterapibehandling, du tidligere har fået.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Hycamtin

Tag ikke Hycamtin

hvis du er allergisk over for topotecan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i afsnit 6).

hvis du ammer.

hvis dine blodcelletal er for lave. Din læge vil give dig besked, hvis dette er tilfældet på

baggrund af resultaterne fra din seneste blodprøve.

Tal med lægen

, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Inden du får denne medicin, skal lægen vide:

hvis du har nyre- eller leverproblemer. Der kan være behov for at justere din dosis af Hycamtin.

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor.

hvis du planlægger at blive far. Se afsnittet ”Graviditet og amning” nedenfor.

Tal med lægen

, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Brug af anden medicin sammen med Hycamtin

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at

tage anden medicin. Dette gælder også naturlægemidler og medicin, som ikke er købt på recept.

Hvis du også bliver behandlet med ciclosporin A, kan risikoen for at få bivirkninger være større. Du

vil blive nøje overvåget, hvis du får begge disse lægemidler.

Husk at fortælle lægen, hvis du starter med at tage anden medicin under behandlingen med Hycamtin.

Graviditet og amning

Hycamtin bør ikke gives til gravide kvinder. Et ufødt barn kan blive skadet før, under og lige efter

behandlingen. Du skal bruge en effektiv præventionsmetode. Spørg lægen om råd.

Forsøg ikke at blive gravid før lægen siger, at det er sikkert.

Mandlige patienter, som ønsker at blive far, skal spørge lægen til råds om familieplanlægning eller

behandling. Hvis din partner bliver gravid under din behandling, skal du straks fortælle det til lægen.

Du må ikke amme, hvis du er i behandling med Hycamtin. Du må ikke begynde at amme igen, før

lægen har fortalt dig, at der ikke er nogen risiko forbundet hermed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hycamtin kan medføre træthed.

Kør ikke bil og brug ikke værktøj eller maskiner, hvis du føler dig træt eller svag.

Hycamtin indeholder ethanol

Dette lægemiddel indeholder små mængder ethanol (alkohol).

3.

Sådan skal du tage Hycamtin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Kapslen/kapslerne skal synkes hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Den dosis (og antal kapsler) af Hycamtin, som du vil få, vil blive beregnet af din læge på basis af:

din kropsstørrelse (overfladeareal målt i kvadratmeter)

resultaterne af blodprøverne, der er udført inden behandlingens start

Det anførte antal kapsler skal tages en gang daglig i 5 dage. Kapslerne skal synkes hele.

Hycamtin kapsler må ikke åbnes eller knuses.

Hvis en kapsel går i stykker, eller åbner sig, skal du

straks vaske hænderne grundigt med vand og sæbe. Hvis du får kapslens indhold i øjet, skal du straks

skylle forsigtigt med vand i mindst 15 minutter. Kontakt lægen hvis du får noget i øjet eller oplever en

forandring i huden.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

HYCAMTIN 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

HYCAMTIN 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

HYCAMTIN 1 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 1 mg topotecan (som hydrochlorid).

Det totale indhold af aktivt lægemiddelstof i hætteglasset giver 1 mg pr. ml aktivt lægemiddelstof, når

det rekonstitueres som anbefalet.

HYCAMTIN 4 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder 4 mg topotecan (som hydrochlorid).

Det totale indhold af aktivt lægemiddelstof i hætteglasset giver 1 mg pr. ml aktivt lægemiddelstof, når

det rekonstitueres som anbefalet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Lysegult til grønligt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Topotecan-monoterapi er indiceret til behandling af:

patienter med metastaserende ovariecancer, hvor 1. linje-behandling eller efterfølgende

behandling er slået fejl.

patienter med recidiverende småcellet lungecancer (SCLC) for hvem gentagelse af 1. linje-

behandling ikke anses for hensigtsmæssig (se pkt. 5.1).

Topotecan i kombination med cisplatin er indiceret til behandling af patienter med cervixcancer, som

recidiverer efter strålebehandling eller til patienter i sygdomsstadie IVB. Patienter, der tidligere har

fået cisplatin, skal have et vedvarende behandlingsfrit interval, for at kombinationsbehandlingen er

berettiget (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Brug af topotecan bør begrænses til afdelinger specialiseret i brug af cytotoksisk kemoterapi.

Topotecan bør kun administreres under supervision af en læge, der har erfaring med kemoterapi (se

pkt. 6.6).

Dosering

Ved brug af topotecan i kombination med cisplatin bør cisplatins produktinformation konsulteres.

Før administration af den første serie med topotecan skal patienten have et neutrofiltal på

1,5 x 10

et trombocyttal på

100 x 10

/l og et hæmoglobinniveau på

9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion)

ved baseline.

Ovariecancer og småcellet lungecancer

Første dosis

Den anbefalede dosis af topotecan er 1,5 mg/m

legemsoverflade pr. dag administreret som intravenøs

infusion over 30 minutter hver dag fem dage i træk, med et interval på tre uger mellem begyndelsen af

hver serie. Hvis behandlingen er veltolereret, kan den fortsættes, indtil sygdommen progredierer (se

pkt. 4.8 og 5.1).

Efterfølgende doser

Efterfølgende doser af topotecan bør ikke gives, medmindre neutrofiltallet er

1 x 10

/l, trombocyt-

tallet er

100 x 10

/l og hæmoglobinniveauet er

9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

Standard onkologisk praksis for behandling af neutropeni er enten at administrere topotecan sammen

med andre lægemidler (f.eks. G-CSF), eller at reducere dosis for at opretholde neutrofiltallet.

Ved dosisreduktion hos patienter, som oplever alvorlig neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) i syv

dage eller mere, eller alvorlig neutropeni forbundet med feber eller infektion, eller hvis behandling er

blevet udskudt på grund af neutropeni, bør dosis reduceres med 0,25 mg/m

/dag til 1,25 mg/m

/dag

(eller derefter om nødvendigt ned til 1,0 mg/m

/dag).

Doserne skal ligeledes reduceres, hvis trombocyttallet falder til under 25 x 10

/l. I kliniske studier blev

topotecan-behandlingen stoppet, hvis dosis var blevet reduceret til 1,0 mg/m

/dag og yderligere

reduktion af dosis var nødvendig for at håndtere bivirkninger.

Cervixcancer

Første dosis

Den anbefalede dosis af topotecan er 0,75 mg/m

legemsoverflade/dag administreret som en intravenøs

infusion over 30 minutter på dag 1, 2 og 3. Cisplatin administreres som intravenøs infusion på dag 1

med en dosis på 50 mg/m

legemsoverflade/dag, efter administration af topotecan. Denne serie

gentages hver 21. dag seks gange eller indtil progression af sygdommen.

Efterfølgende doser

Efterfølgende doser af topotecan bør ikke gives, medmindre neutrofiltallet er

1,5 x 10

trombocyttallet er

100 x 10

/l og hæmoglobinniveauet er

9 g/dl (om nødvendigt efter transfusion).

Standard onkologisk praksis for behandling af neutropeni er enten at administrere topotecan sammen

med anden medicin (f.eks. G-CSF), eller at reducere dosis for at opretholde neutrofiltallet.

Ved dosisreduktion hos patienter, som oplever alvorlig neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) i syv

dage eller mere, eller alvorlig neutropeni forbundet med feber eller infektion, eller hvis behandling er

blevet udskudt på grund af neutropeni, bør dosis reduceres med 20 % til 0,60 mg/m

/dag i de

efterfølgende serier (eller derefter om nødvendigt ned til 0,45 mg/m

/dag).

Doserne bør ligeledes reduceres, hvis trombocyttallet falder til under 25 x 10

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion

Monoterapi (ovariecancer og småcellet lungecancer):

Der er utilstrækkelig erfaring med anvendelsen af topotecan hos patienter med alvorligt nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance <20 ml/min). Anvendelse af topotecan i denne gruppe af patienter

anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Begrænsede data indikerer, at dosis bør reduceres hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion. Den

rekommanderede topotecandosis ved monoterapi hos patienter med ovariecancer eller småcellet

lungecancer og en kreatinin-clearance mellem 20 og 39 ml/min er 0,75 mg/m

/dag i fem

sammenhængende dage.

Kombinationsterapi (cervixcancer):

I kliniske studier med kombinationsbehandling med topotecan og cisplatin til behandling af

cervixcancer blev behandlingen kun initieret for patienter med serumkreatinin ≤ 1,5 mg/dl. Hvis

serumkreatinin under kombinationsbehandling overstiger 1,5 mg/dl anbefales det at konsultere

cisplatins produktinformation vedrørende dosisreduktion/fortsat behandling. Hvis behandlingen med

cisplatin ophører, er der utilstrækkelige data til at underbygge fortsat monoterapi med topotecan til

patienter med cervixcancer.

Patienter med nedsat leverfunktion

Et mindre antal patienter med nedsat leverfunktion (serumbilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl) fik

intravenøst 1,5 mg/m

/dag topotecan i fem dage hver tredje uge. En reduktion i topotecan clearance

blev observeret. Der er dog ikke tilstrækkelige data til rådighed til at foretage en dosisanbefaling til

denne patientgruppe (se pkt. 4.4).

Der er utilstrækkelig erfaring med brugen af topotecan hos patienter med alvorlig nedsat leverfunktion

(serum bilirubin

10 mg/dl) på grund af cirrose. Det anbefales ikke at anvende topotecan i denne

patientgruppe (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Topotecan skal rekonstitueres og fortyndes yderligere inden anvendelse (se pkt. 6.6).

4.3

Kontraindikationer

Alvorlig overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Amning (se pkt. 4.6).

Alvorlig knoglemarvssuppression allerede inden første serie indledes, defineret som et

neutrofiltal på < 1,5 x 10

/l og/eller et trombocyttal på < 100 x 10

/l ved baseline.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Den hæmatologiske toksicitet er dosisafhængig, og det samlede blodbillede

herunder trombocyttal

bør fastlægges jævnligt (se pkt. 4.2).

Som for andre cytostatika kan topotecan forårsage svær myelosuppression. Der er rapporteret om

myelosuppression, der har ført til sepsis, som igen har ført til dødsfald, efter behandling med topotecan

(se pkt. 4.8).

Topotecan-induceret neutropeni kan medføre neutropenisk colitis. I kliniske studier med topotecan er

der set dødsfald på grund af neutropenisk colitis. Hos patienter, som har feber, neutropeni og et

kompatibelt mønster med mavesmerter, bør risikoen for neutropenisk colitis overvejes.

Topotecan er blevet associeret med rapporter om interstitiel lungesygdom (ILD), og nogle af disse

tilfælde har været letale (se pkt. 4.8). Underliggende risikofaktorer inkluderer tidligere ILD, pulmonal

fibrose, lungecancer, eksponering af thorax for stråler og brug af pneumotoksiske stoffer og/eller

kolonistimulerende faktorer. Patienter bør monitoreres for pulmonale symptomer, der indikerer ILD

(f.eks. hoste, feber, dyspnø og/eller hypoxia), og topotecan bør seponeres, hvis en ny diagnose af ILD

bekræftes.

Topotecan-monoterapi og topotecan i kombination med cisplatin er sædvanligvis associeret med

klinisk relevant trombocytopeni. Dette bør overvejes, når HYCAMTIN ordineres f.eks. i tilfælde, hvor

det overvejes at behandle patienter med øget risiko for tumorblødning.

Som det ville være forventet har patienter med dårlig performancestatus (PS > 1) en lavere responsrate

og en øget forekomst af komplikationer såsom feber, infektion og sepsis (se pkt. 4.8). Det er vigtigt

med en omhyggelig vurdering af performancestatus ved påbegyndelse af behandling for at sikre, at

patienter ikke forværres til PS 3.

Der er ikke tilstrækkelig erfaring i brugen af topotecan til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatinin-clearance < 20 ml/min) eller svært nedsat leverfunktion (serumbilirubin

10 mg/dl) på

grund af cirrose. Anvendelse af topotecan til disse patienter anbefales ikke (se pkt. 4.2).

Et lille antal hepatisk svækkede patienter (serumbilirubin mellem 1,5 og 10 mg/dl) fik topotecan

1,5 mg/m

/dag intravenøst i fem dage hver tredje uge. En reduktion i clearance af topotecan blev

observeret. Der er dog ikke en tilstrækkelig mængde data tilgængelig til at kunne give en anbefaling

vedrørende dosering til denne patientgruppe (se pkt. 4.2).

Hycamtin indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit. Hvis der imidlertid anvendes en saltvandsopløsning (0,9 % v/v natriumchlorid-

opløsning) til at fortynde Hycamtin med før administration, vil den modtagne dosis af natrium være

højere.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført

in vivo

humane farmakokinetiske interaktionsstudier.

Topotecan hæmmer ikke humane P450-enzymer (se pkt. 5.2). I et populationsstudie med intravenøs

administrationen havde samtidig administration af granisetron, ondansetron, morphin eller

kortikosteroider ingen signifikant virkning på farmakokinetikken af total-topotecan (aktiv og inaktiv

form).

Når topotecan gives sammen med andre kemoterapeutika, kan det være nødvendigt at reducere dosis

af de enkelte lægemidler for at forbedre tolerancen. Ved kombination med platin-baseret kemoterapi er

der dog en særlig sekvens-afhængig interaktion, afhængigt af om platin-stoffet gives på dag 1 eller 5 i

forhold til topotecan-doseringen. Hvis enten cisplatin eller carboplatin gives på dag 1 for topotecan-

doseringen, skal der gives en lavere dosis af begge stoffer for at forbedre tolerancen sammenlignet

med den dosis af de enkelte stoffer, der kan gives, hvis platin-stoffet gives på dag 5 for topotecan-

doseringen.

Ved administration af topotecan (0,75 mg/m

legemsoverflade/dag i 5 sammenhængende dage) og

cisplatin (60 mg/m

legemsoverflade/dag på dag 1) til 13 patienter med ovariecancer, blev en svag

stigning set i AUC (12 %, n = 9) og C

(23 %, n = 11) på dag 5. Det er vurderet usandsynligt, at

denne stigning har klinisk relevans.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/prævention til mænd og kvinder

Prækliniske studier har vist, at topotecan medfører embryo/fosterdødelighed og misdannelser (se

pkt. 5.3). Som for andre cytostatika kan topotecan forårsage fosterskader, hvorfor kvinder i den fertile

alder bør rådes til at undgå graviditet, hvis de er i behandling med topotecan.

Som med al cytotoksisk kemoterapi skal patienter, der behandles med topotecan, rådes til, at de eller

deres partner skal anvende en effektiv præventionsmetode.

Graviditet

Hvis topotecan anvendes under graviditet, eller hvis graviditet indtræder under behandlingen med

topotecan, skal patienten advares om den potentielle risiko for barnet.

Amning

Topotecan er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3). Selvom det ikke vides, om topotecan

udskilles i human brystmælk, skal amning stoppes ved behandlingsstart.

Fertilitet

I reproduktionstoksiske studier med rotter er der ikke set påvirkning af fertilitet hos hverken hanner

eller hunner (se pkt. 5.3). Topotecan er dog som andre cytostatika genotoksisk, og påvirkning af

fertiliteten, herunder den mandlige fertilitet, kan ikke udelukkes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Forsigtighed bør dog udvises ved kørsel med motorkøretøj eller ved betjening af maskineri,

hvis træthed og asteni vedvarer.

4.8

Bivirkninger

I studier til dosisbestemmelse omfattende 523 patienter med recidiverende ovariecancer og

631 patienter med recidiverende småcellet lungecancer var den dosisbegrænsende toksicitet af

topotecan-monoterapi hæmatologisk. Toksiciteten var forudsigelig og reversibel. Der var ingen tegn

på kumulativ hæmatologisk eller non-hæmatologisk toksicitet.

Sikkerhedsprofilen fra kliniske studier med topotecan, givet i kombination med cisplatin mod

cervixcancer, er i overensstemmelse med, hvad der er set ved topotecan-monoterapi. Den samlede

hæmatologiske toksicitet er lavere hos patienter behandlet med topotecan i kombination med cisplatin

sammenlignet med topotecan-monoterapi, men højere end med cisplatin alene.

Flere bivirkninger blev set for topotecan givet i kombination med cisplatin. Disse bivirkninger er dog

tidligere set som følge af behandling med cisplatin-monoterapi og skyldtes ikke topotecan. Cisplatins

produktinformation bør konsulteres for en komplet liste over bivirkninger associeret til brugen af

cisplatin.

De samlede sikkerhedsdata for topotecan-monoterapi fremgår herunder.

Bivirkningerne nævnt herunder er opdelt efter systemorganklasse og absolut hyppighed (alle

indberettede hændelser). Hyppigheden defineres som: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100

til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden

(< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Infektion

Almindelig

Sepsis

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Febril neutropeni, neutropeni (se “Mave-tarm-kanalen”), trombocytopeni,

anæmi, leukopeni

Almindelig

Pancytopeni

Ikke kendt

Alvorlig blødning (associeret med trombocytopeni)

Immunsystemet

Almindelig

Overfølsomhedsreaktion herunder udslæt

Sjælden

Anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Anoreksi (muligvis alvorlig)

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

Interstitiel lungesygdom (nogle tilfælde har været letale)

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, opkastning og diarré (alle muligvis alvorlige), forstoppelse,

mavesmerter

, mucositis

Ikke kendt

Gastrointestinal perforation

Lever- og galdeveje

Almindelig

Hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Alopeci

Almindelig

Pruritus

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Pyreksi, asteni, træthed

Almindelig

Utilpashed

Meget sjælden

Ekstravasation

Ikke kendt

Slimhindeinflammation

Dødsfald på grund af sepsis er rapporteret for patienter i behandling med topotecan (se pkt. 4.4).

Neutropenisk colitis, herunder letal neutropenisk colitis, er set som en komplikation til topotecan-

induceret neutropeni (se pkt. 4.4).

Reaktionerne har været milde og har generelt ikke krævet specifik behandling.

Bivirkningerne ovenfor kan forekomme med større hyppighed hos patienter, som har en dårlig

performancestatus (se pkt. 4.4).

Hyppighederne forbundet med hæmatologiske og non-hæmatologiske bivirkninger anført nedenfor er

repræsentative for de bivirkningsrapporter, som anses for at være relateret eller muligvis relateret til

behandling med topotecan.

Hæmatologisk

Neutropeni

Alvorlig neutropeni (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) under serie 1 hos 55 % af patienterne med en varighed

syv dage hos 20 % og totalt set hos 77 % af patienterne (39 % af serierne). I forbindelse med

alvorlig neutropeni forekom feber eller infektion hos 16 % af patienterne under serie 1 og totalt set hos

23 % af patienterne (6 % af serierne). Mediantiden til indtræden af alvorlig neutropeni var ni dage, og

medianvarigheden syv dage. Alvorlig neutropeni varede længere end syv dage i 11 % af alle serierne.

Blandt alle patienter, der blev behandlet i de kliniske studier (herunder både dem med alvorlig

neutropeni og dem, der ikke udviklede alvorlig neutropeni), udviklede 11 % (4 % af serierne) feber, og

26 % (9 % af serierne) udviklede infektion. Endvidere udviklede 5 % (1 % af serierne) af alle de

behandlede patienter sepsis (se pkt. 4.4).

Trombocytopeni

Alvorlig trombocytopeni (trombocyttal < 25 x 10

/l) hos 25 % af patienterne (8 % af serierne),

moderat (trombocyttal mellem 25,0 og 50,0 x 10

/l) hos 25 % af patienterne (15 % af serierne).

Mediantiden før indtræden af alvorlig trombocytopeni var dag 15, og medianvarigheden var fem dage.

Der blev givet trombocyttransfusioner i 4 % af serierne. Signifikante følger af trombocytopeni

herunder letal tumorblødning er sjældent rapporteret.

Anæmi

Moderat til alvorlig anæmi (Hb

8,0 g/dl) hos 37 % af patienterne (14 % af serierne). Der blev givet

transfusioner af røde blodlegemer til 52 % af patienterne (21 % af serierne).

Non-hæmatologisk

Hyppigt rapporterede non-hæmatologiske bivirkninger var gastrointestinale, såsom kvalme (52 %),

opkastning (32 %), diarré (18 %), obstipation (9 %) og mucositis (14 %). Hyppigheden af alvorlig

(grad 3 eller 4) kvalme, opkastning, diarré og mucositis var henholdsvis 4, 3, 2 og 1 %.

Lette abdominalsmerter blev rapporteret hos 4 % patienterne.

Træthed blev observeret hos ca. 25 % og asteni hos 16 % af patienterne, som blev behandlet med

topotecan. Hyppigheden af alvorlig (grad 3 eller 4) træthed og asteni var i begge tilfælde 3 %.

Total eller udtalt alopeci blev observeret hos 30 % af patienterne, og partiel alopeci hos 15 % af

patienterne.

Andre alvorlige hændelser registreret som relateret til eller muligvis relateret til behandling med

topotecan var anoreksi (12 %), utilpashed (3 %) og hyperbilirubinæmi (1 %).

I sjældne tilfælde er der rapporteret overfølsomhedsreaktioner heriblandt udslæt, urticaria, angioødem

og anafylaktiske reaktioner. I kliniske studier er udslæt rapporteret hos 4 % af patienterne og pruritus

hos 1,5 % af patienterne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering er blevet rapporteret hos patienter i behandling med intravenøs topotecan (op til 10

gange den anbefalede dosis) og topotecan kapsler (op til 5 gange den anbefalede dosis). De tegn og

symptomer der blev observeret efter overdosering var i overensstemmelse med de kendte bivirkninger

forbundet med topotecan (se pkt. 4.8). De primære komplikationer forbundet med overdosering er

knoglemarvssuppression og mucositis. Yderligere er forhøjede leverenzymer blevet rapporteret ved

overdosering med topotecan intravenøst.

Der findes ikke nogen kendt antidot mod topotecan-overdosering. Yderligere behandling bør være som

klinisk indiceret eller efter anbefaling fra Giftlinjen.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antineoplastiske stoffer, andre antineoplastiske stoffer: ATC-kode:

L01XX17.

Virkningsmekanisme

Anti-tumor-aktiviteten af topotecan involverer hæmning af topoisomerase-I, et enzym tæt involveret i

DNA-replikation, da den eliminerer det torsionale belastning, der opstår foran den bevægelige

replikationsgaffel. Topotecan hæmmer topoisomerase-I ved at stabilisere det kovalente kompleks af

enzym og strengkløvet DNA, som er et intermediært produkt af den katalytiske mekanisme. Den

cellulære følge af topotecans hæmning af topoisomerase-I skyldes proteinassocierede enkelstrengsbrud

på DNA.

Klinisk virkning og sikkerhed

Recidiverende ovariecancer

I et sammenlignende studie med topotecan og paclitaxel hos patienter tidligere behandlet for

ovariecancer med platinbaseret kemoterapi (henholdsvis n = 112 og n = 114), var responsraten (95 %

CI) 20,5 % (13 %, 28 %)

versus

14 % (8 %, 20 %) og mediantiden til progression var 19 uger

versus

15 uger (hazard ratio 0,7

0,6; 1,0

) for henholdsvis topotecan og paclitaxel. Median samlet

overlevelse var 62 uger for topotecan

versus

53 uger for paclitaxel (hazard ratio 0,9

0,6; 1,3

Responsraten i hele ovariecancerprogrammet (n = 392, alle tidligere behandlet med cisplatin eller

cisplatin og paclitaxel) var 16 %. I kliniske studier var mediantiden til respons 7,6-11,6 uger. Hos

patienter, der var refraktære eller som fik tilbagefald inden for 3 måneder efter cisplatinbehandling

(n = 186), var responsraten 10 %.

Disse data bør evalueres i lyset af den totale sikkerhedsprofil af lægemidlet, specielt den signifikante

hæmatologiske toksicitet (se pkt. 4.8).

En supplerende retrospektiv analyse blev udført på data fra 523 patienter med recidiverende

ovariecancer. Samlet set blev 87 fuldstændige og partielle responser observeret, heraf 13, som optrådte

mellem 5. og 6. serie, og 3, som optrådte derefter. Af de patienter, som fik flere end 6 serier

kemoterapi, fuldførte 91 % studiet som planlagt eller blev behandlet, indtil sygdommen progredierede,

og heraf blev kun 3 % ekskluderet på grund af bivirkninger.

Recidiverende SCLC

I et fase III-studie (studie 478) blev oral topotecan plus best supportive care (BSC) (n = 71)

sammenlignet med BSC alene (n = 70) hos patienter, som havde tilbagefald efter 1. linje-behandling

(mediantid til progression [TTP] fra 1. linje-behandling: 84 dage for oral topotecan plus BSC, 90 dage

for BSC alene) og for hvem gentagelse af behandling med intravenøs kemoterapi ikke var

hensigtsmæssig. I oral topotecan plus BSC-gruppen var der en statistisk signifikant forbedring i samlet

overlevelse sammenlignet med gruppen med BSC alene (log-rank p = 0,0104). Den ikke-justerede

hazard ratio for oral topotecan plus BSC-gruppen i forhold til gruppen med BSC alene var 0,64 (95 %

CI: 0,45; 0,90). Medianoverlevelsen hos patienter behandlet med oral topotecan plus BSC var 25,9

uger (95 % CI: 18,3; 31,6) sammenlignet med 13,9 uger (95 % CI: 11,1; 18,6) for patienter, der fik

BSC alene (p = 0,0104).

Patienternes egen rapportering af symptomer vha. ublindede vurderinger viste en klar tendens mod

symptomforbedring med oral topotecan plus BSC.

Et fase II-studie (studie 065) og et fase III-studie (studie 396) blev gennemført til vurdering af

virkningen af oral topotecan

versus

intravenøs topotecan til patienter, der havde oplevet

tilbagefald ≥ 90 dage efter afslutningen af et tidligere behandlingsforløb med kemoterapi (se tabel 1). I

patienternes egne rapporteringer vha. en ublindet vurdering på en symptomskala i begge studier var

oral og intravenøs topotecan forbundet med samme symptomlindring hos patienter med recidiverende,

sensitiv SCLC.

Tabel 1

Oversigt over overlevelse, responsrate og tid til progression hos SCLC-patienter, der

er behandlet med oral eller intravenøs topotecan

Studie 065

Studie 396

Oral

topotecan

Intravenøs

topotecan

Oral

topotecan

Intravenøs

topotecan

(N = 52)

(N = 54)

(N = 153)

(N = 151)

Medianoverlevelse (uger)

32,3

25,1

33,0

35,0

(95 % CI)

(26,3; 40,9)

(21,1; 33,0)

(29,1; 42,4)

(31,0; 37,1)

Hazard ratio (95 % CI)

0,88 (0,59; 1,31)

0,88 (0,7; 1,11)

Responsrate (%)

23,1

14,8

18,3

21,9

(95 % CI)

(11,6; 34,5)

(5,3; 24,3)

(12,2; 24,4)

(15,3; 28,5)

Forskel i responsrate

(95 % CI)

8,3 (-6,6; 23,1)

-3,6 (-12,6; 5,5)

Mediantid til progression

(uger)

14,9

13,1

11,9

14,6

(95 % CI)

(8,3; 21,3)

(11,6; 18,3)

(9,7; 14,1)

(13,3; 18,9)

Hazard ratio (95 % CI)

0,90 (0,60; 1,35)

1,21 (0,96; 1,53)

N = antal behandlede patienter

CI = konfidensinterval

I et andet randomiseret fase III-studie, som sammenlignede intravenøs (IV) topotecan med

cyclophosphamid, doxorubicin og vincristin (CAV) hos patienter med recidiverende, sensitiv SCLC,

var den samlede responsrate 24,3 % for topotecan sammenlignet med 18,3 % for CAV-gruppen.

Mediantid til progression var ens i de to grupper (13,3 uger henholdsvis 12,3 uger).

Medianoverlevelsen for de to grupper var 25,0 henholdsvis 24,7 uger. Hazard ratio for overlevelse

med intravenøs topotecan relativt til CAV var 1,04 (95 % CI: 0,78, 1,40).

Responsraten for topotecan var 20,2 % i det kombinerede program for småcellet lungecancer (n = 480)

for patienter med recidiverende sygdom efter 1. linje-behandling. Medianoverlevelsen var 30,3 uger

(95 % CI: 27,6; 33,4).

I en population af patienter med refraktær SCLC (dem som ikke responderer på 1. linje-behandling)

var responsraten 4,0 %.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/248288/2015

EMEA/H/C/000123

EPAR - sammendrag for offentligheden

Hycamtin

topotecan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Hycamtin. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Hycamtin skal anvendes.

Hvad er Hycamtin?

Hycamtin er et kræftlægemiddel, der indeholder det aktive stof topotecan. Det fås som et pulver, der

blandes til en opløsning til infusion (drop i en vene), og som kapsler (0,25 og 1 mg).

Hvad anvendes Hycamtin til?

Hycamtin anvendes som eneste lægemiddel til behandling af patienter med:

metastatisk kræft i æggestokkene (når canceren har bredt sig til andre dele af kroppen). Det

anvendes, når mindst en anden behandling ikke har virket

småcellet lungekræft, når kræften er vendt tilbage. Det anvendes, når det ikke anbefales at

gentage den oprindelige behandling.

Det anvendes også sammen med cisplatin (et andet lægemiddel mod kræft) til behandling af kvinder

med livmoderhalskræft ved tilbagefald af sygdommen efter strålebehandling, og når sygdommen er

fremskreden (kræften har spredt sig fra livmoderhalsen).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hycamtin

EMA/248288/2015

Side 2/3

Hvordan anvendes Hycamtin?

Behandling med Hycamtin bør kun gives under overvågning af en læge med erfaring i anvendelse af

kemoterapi. Infusionerne bør indgives på en specialiseret kræftafdeling.

Hvilken dosis Hycamtin, som skal anvendes, afhænger af den pågældende kræfttype og patientens

vægt og højde. Når Hycamtin anvendes alene til behandling af kræft i æggestokkene, gives det ved

intravenøs infusion i løbet af 30 minutter. Ved lungekræft kan Hycamtin gives som infusion eller, hos

voksne, i kapselform Ved behandling af både kræft i æggestokkene og lungekræft gives Hycamtin hver

dag i fem dage med et interval på tre uger mellem starten på hvert forløb. Behandlingen kan

fortsætte, indtil sygdommen forværres.

Når Hycamtin anvendes sammen med cisplatin til behandling af livmoderhalskræft, indgives det som

en infusion på dag 1, 2 og 3 (cisplatin gives på dag 1). Dette gentages hver 21. dag, indtil patienten

har fået seks kure, eller indtil sygdommen forværres.

Det kan være nødvendigt at tilpasse dosen af Hycamtin eller udsætte behandlingen afhængigt af

bivirkningerne. De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet (også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Hycamtin?

Det aktive stof i Hycamtin, topotecan, er et lægemiddel mod kræft, der tilhører gruppen af

"topoisomerasehæmmere". Det blokerer et enzym, der kaldes topoisomerase I, og som har betydning

for delingen af DNA. Når enzymet blokeres, går DNA-strengene i stykker. Det forhindrer kræftcellerne i

at dele sig, og de dør efterhånden. Hycamtin påvirker også andre celler end kræftcellerne, hvilket

medfører bivirkninger.

Hvordan blev Hycamtin undersøgt?

Hycamtin givet som infusion blev undersøgt hos flere end 480 kvinder, som havde kræft i

æggestokkene og var blevet behandlet med platinholdig kræftmedicin uden resultat. Tre af

undersøgelserne var åbne, hvilket vil sige, at lægemidlet ikke blev sammenlignet med nogen anden

behandling, og at patienterne godt vidste, de fik Hycamtin. Den fjerde undersøgelse omfattede 226

kvinder. Her blev Hycamtin sammenlignet med paclitaxel (et andet kræftmiddel). Behandlingens

virkning blev hovedsagelig bedømt på antallet af patienter, hvis tumor reagerede positivt på

behandlingen.

Hycamtin er desuden blevet undersøgt i tre hovedundersøgelser med 656 patienter med tilbagefald af

småcellet lungekræft. I den ene undersøgelse blev Hycamtin i kapselform sammenlignet med

symptomkontrol alene, og i den anden blev Hycamtin som infusion sammenlignet med

cyclophosphamid, doxorubicin og vinkristin (en almindeligt anvendt kombineret kemoterapi). I den

tredje undersøgelse blev Hycamtin givet som infusion sammenlignet med Hycamtin i kapselform.

Virkningen blev bedømt på overlevelsesprocenten eller responsraten.

Hycamtin givet som infusion er blevet undersøgt hos 293 kvinder med fremskreden livmoderhalskræft,

hvor virkningen af Hycamtin kombineret med cisplatin blev sammenlignet med virkningen af cisplatin

alene. Virkningen blev bedømt på den samlede overlevelse.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Hycamtin?

Ved kræft i æggestokkene viser undersøgelserne, at Hycamtin giver en samlet responsrate på ca. 16

%. I hovedundersøgelsen reagerede 21 % af de patienter, der fik Hycamtin (23 ud af 112), positivt på

behandlingen. Af de patienter, der fik paclitaxel, reagerede 14 % positivt (16 ud af 114).

Hycamtin

EMA/248288/2015

Side 3/3

Hvis resultaterne for lungekræft fra alle tre undersøgelser lægges sammen (480 patienter, der fik

Hycamtin), var responsraten 20 %. I forhold til symptomkontrol alene forlængede Hycamtin

overlevelsen med 12 uger. Det var lige så effektivt som sædvanlig kombineret kemoterapi. Hycamtin

givet i kapselform var lige så effektivt som Hycamtin givet som infusion.

Ved livmoderhalskræft overlevede de patienter, der fik Hycamtin kombineret med cisplatin,

gennemsnitligt i 9,4 måneder, sammenlignet med 6,5 måneder for de patienter, der kun fik cisplatin.

Hvilken risiko er der forbundet med Hycamtin?

De almindeligste bivirkninger (der ses hos flere end 1 ud af 10 patienter) er neutropeni (mangel på

hvide blodlegemer), neutropeni med feber, trombocytopeni (for lavt antal blodplader), anæmi (mangel

på røde blodlegemer), leukopeni (mangel på hvide blodlegemer), kvalme, opkastning og diarré (som

alle kan forekomme i svær grad), forstoppelse, mavepine, mucositis (mundsår), alopeci (hårtab),

appetitløshed (som kan forekomme i svær grad), infektioner, pyreksi (feber), asteni (kraftesløshed) og

træthed.

Hycamtin må ikke anvendes til patienter, der ammer, eller til patienter, der før behandlingen har svært

knoglemarvssvigt (for lavt antal hvide blodlegemer og blodplader). Den fuldstændige liste over

bivirkninger og begrænsninger ved Hycamtin fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Hycamtin godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Hycamtin opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Hycamtin.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Hycamtin?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Hycamtin anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Hycamtin, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Hycamtin:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Hycamtin den 12. november 1996.

Den fuldstændige EPAR for Hycamtin findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Hycamtin, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information