Helixate NexGen

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-06-2020

Aktiv bestanddel:
octocog alfa
Tilgængelig fra:
Bayer AG 
ATC-kode:
B02BD02
INN (International Name):
octocog alfa
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hemophilia A
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Dette præparat indeholder ikke von Willebrand-faktor og er derfor ikke indiceret ved von Willebrand ' s sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 31
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000276
Autorisation dato:
2000-08-04
EMEA kode:
EMEA/H/C/000276

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

02-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

02-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

02-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

02-06-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

Helixate NexGen 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Rekombinant koagulationsfaktor VIII (octocog alfa)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Helixate NexGen til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Helixate NexGen

Sådan skal du bruge Helixate NexGen

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Helixate NexGen indeholder det aktive stof rekombinant human faktor VIII (octocog alfa).

Helixate NexGen anvendes til behandling og profylakse af blødning hos voksne, unge og børn i alle

aldre med blødersygdommen hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel).

Helixate NexGen indeholder ikke von Willebrand-faktor og må derfor ikke anvendes ved von

Willebrands sygdom.

Hætteglasset indeholder et tørt, hvidt til svagt gult pulver eller en pulverkage, samt vand til

injektionsvæsker, der skal anvendes til at rekonstituere indholdet i hætteglasset.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Helixate NexGen

Brug ikke Helixate NexGen

hvis du er allergisk over for octocog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i Helixate NexGen

(angivet i puntk 6 og i slutningen af punkt 2).

hvis du er overfølsom over for muse- eller hamsterproteiner

Hvis du er usikker på dette, spørg da din læge.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Helixate NexGen, og kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis:

du får trykken for brystet, bliver svimmel, føler dig syg eller svag, eller bliver svimmel, når du

står op, drejer det sig måske om en sjælden, alvorlig, pludseligt opstået allergisk reaktion (en

såkaldt anafylaktisk reaktion) over for dette lægemiddel. Hvis dette sker, skal du stoppe

behandlingen øjeblikkeligt og søge lægehjælp.

din blødning ikke kan kontrolleres med din sædvanlige dosis af dette lægemiddel. Udvikling af

inhibitorer (antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under behandling med alle

faktor VIII-lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at arbejde korrekt, især ved høje

niveauer, og du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af disse inhibitorer. Fortæl

det straks til lægen, hvis din eller dit barns blødning ikke holdes under kontrol med Helixate

NexGen.

du tidligere har dannet antistoffer mod faktor VIII, og du skifter til et andet faktor VIII-præparat,

kan du risikere, at du igen danner antistoffer mod faktor VIII.

du har fået at vide, at du har en hjertesygdom, eller du har risiko for at få en hjertesygdom.

det er nødvendigt at anlægge centralt venekateter (CVK) til administration af Helixate NexGen.

Du kan have risiko for CVK-relaterede komplikationer, herunder infektioner ved kateterstedet,

bakterier i blodet (bakteriæmi) og dannelse af en blodprop (trombose) i det blodkar, hvor

kateteret indsættes.

Din læge vil måske forestage undersøgelser for at sikre, at din nuværende dosis af dette lægemiddel er

tilstrækkelig til, at der kan opnås et tilstrækkeligt niveau af faktor VIII.

Brug af anden medicin sammen med Helixate NexGen

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Børn og unge

De anførste advarsler og forsigtighedsregler gælder for patienter i alle aldersklasser, voksne og børn.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Der ingen erfaring angående påvirkning af frugtbarheden eller med brug af Helixate NexGen under

graviditet og amning. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du derfor spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Det er ikke sandsynligt, at Helixate NexGen vil påvirke frugtbarheden hos patienter af hverken han-

eller hunkøn, da det aktive stof forekommer naturligt i kroppen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke blevet observeret, at Helixate NexGen påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Helixate NexGen indeholder natrium

Helixate NexGen indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, og anses derfor for i

det væsentlige at være natriumfri.

Dokumentation

Det anbefales at dokumentere navn og batchnummer for produktet, hver gang du Helixate NexGen.

3.

Sådan skal du bruge Helixate NexGen

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller sygeplejersken.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Behandling af blødning

Din læge vil udregne dosis af dette lægemiddel, og hvor ofte du skal have det for at få det nødvendige

niveau af faktor VIII-aktivitet i blodet. Lægen vil altid justere dosis, og hvor ofte du skal anvende det,

i henhold til dine individulle behov. Det afhænger af mange faktorer, hvor meget Helixate NexGen, du

skal anvende, og hvor ofte:

din vægt

alvorlighedsgraden af din blødersygdom

hvor blødningen er, og hvor alvorlig den er

om du har inhibitorer, og hvor høje inhibitor-titrene er

det krævede faktor VIII-niveau.

Forebyggelse af blødning

Hvis du får Helixate NexGen for at forebygge blødninger (profylaktisk), vil din læge udregne din

dosis. Denne vil sædvanligvis være mellem 20 og 40 IE octocog alfa pr. kg legemsvægt indsprøjtet

med 2-3 dages mellemrum. I nogle tilfælde, især hos yngre patienter, kan det være nødvendigt at

forkorte dosisintervallerne eller øge dosis.

Laboratorieprøver

Det anbefales kraftigt, at dit blod med passende mellemrum bliver undersøgt på et laboratorium. Dette

sker for at sikre, at der er opnået tilstrækkelig koncentration af faktor VIII i blodet, og at denne

fastholdes. Især ved større operationer skal substitutionsbehandlingen (behandling, der tilfører

erstatning for det stof, som du ikke selv producerer) nøje overvåges ved at foretage analyse af blodets

størkningsevne.

Anvendelse til børn og unge

Helixate NexGen kan anvendes til børn i alle aldre.

Hvis blødningen ikke er under kontrol

Hvis faktor VIII-koncentrationen i dit blod ikke når de forventede niveauer, eller hvis blødningen ikke

er kommet under kontrol efter en tilsyneladende tilstrækkelig dosis, du have udviklet faktor VIII-

inhibitorer (neutraliserende antistoffer) i dit blod. Dette skal kontrolleres af en erfaren læge.

Hvis du mener, at virkningen af dette lægemiddel er for kraftig eller for svag, skal du tale med din

læge herom.

Patienter med inhibitorer (neutraliserende antistoffer):

Hvis din læge har fortalt dig, at du har dannet faktor VIII-inhibitorer, skal du muligvis anvende en

større mængde af dette lægemiddel for at kontrollere en blødning. Hvis denne dosis ikke kan

kontrollere din blødning, kan din læge overveje at give dig et yderligere præparat, nemlig et faktor

VIIa-koncentrat eller et (aktiveret) protrombinkompleks-koncentrat.

Disse behandlinger skal ordineres af læger, der har erfaring med behandlingen af hæmofili A-

patienter. Tal med din læge, hvis du ønsker flere oplysninger vedrørende dette.

Øg ikke den dosis af dette lægemiddel, du anvender for at kontrollere din blødning, uden at konsultere

din læge.

Behandlingsvarighed

Din læge vil fortælle dig, hvor ofte og med hvilke intervaller behandling med dette lægemiddelskal

foretages.

Behandling med Helixate NexGen som erstatning for faktor VIII-mangel, er normalt en livsvarig

behandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Sådan skal du bruge Helixate NexGen

Dette lægemiddel er beregnet til indsprøjtning i en blodåre over 2-5 minutter afhængigt af den samlede

mængde og dit velbefindende, og det skal anvendes inden for 3 timer efter, at det er opløst.

Sådan forberedes Helixate NexGen til anvendelse

Anvend kun de dele, der leveres med hver pakning med dette lægemiddel. Hvis disse dele ikke kan

anvendes, skal du kontakte din læge. Hvis nogle af delene i pakningen er blevet åbnet eller beskadiget,

må du ikke anvende dem.

Du skal filtrere det opløste præparat før anvendelse for at fjerne eventuelle partikler i opløsningen. Du

filtrerer det ved at anvende Mix2vial- sættet.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre infusionsvæsker. Anvend ikke opløsninger, der

indeholder synlige partikler eller som er uklare. Følg din læges anvisninger nøje og brug den

detaljerede vejledning i opløsning og anvendelse af lægemidlet i slutningen af denne

indlægsseddel.

Hvis du har brugt for meget Helixate NexGen

Der er ikke indberettet symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII. Hvis du

har brugt for meget Helixate NexGen, informer da din læge.

Hvis du har glemt at bruge Helixate NexGen

Gå videre til din næste dosis med det samme, og fortsæt med regelmæssigt interval, som anvist

af din læge.

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Helixate NexGen

Du må ikke holde op med at bruge Helixate NexGen uden at rådføre dig med din læge.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner eller anafylaktisk shock (sjælden

bivirkning).

Hvis der opstår allergiske eller anafylaktiske reaktioner, skal injektionen/infusionen afbrydes

øjeblikkeligt. Kontakt din læge omgående.

Hos børn, som ikke tidligere har været i behandling med faktor VIII-lægemidler, er det meget

almindeligt (flere end 1 ud af 10 patienter), at der udvikles inhibitor-antistoffer (se punkt 2), mens hos

patienter, som tidligere har modtaget behandling med faktor VIII (flere end 150 behandlingsdage), er

risikoen ikke almindelig (færre end 1 ud af 100 patienter). Hvis det sker, kan din eller dit barns

medicin stoppe med at virke korrekt, og du eller dit barn kan opleve vedvarende blødning. Kontakt i så

fald straks din læge.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Samlet liste over bivirkninger:

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere):

udslæt/kløende udslæt

lokale reaktioner på det sted, hvor du indsprøjtede medicinen (for eksempel brændende

fornemmelse, forbigående rødme)

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere):

overfølsomhedsreaktioner, herunder alvorlig, pludselig allergisk reaktion (som kan omfatte

udslæt, kvalme, nældefeber, angioødem, kulderystelser, ansigtsrødme, hovedpine, døsighed,

hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, rastløshed, hurtig puls (takykardi), prikkende

fornemmelse i huden eller anafylaktisk shock), fx trykken for brystet/ildebefindende,

svimmelhed, kvalme og let nedsat blodtryk, som kan medføre, at du føler dig svimmel, når du

rejser dig op)

feber

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

smagsforstyrrelser

Hvis du oplever nogle af nedenstående symptomer under indsprøjtningen, kan dette være en tidlig

advarsel om overfølsomhed eller en anafylaktisk reaktion:

trykken i brystet/ildebefindende

svimmelhed

let nedsat blodtryk (hypotension), som kan få dig til at føle dig svimmel når du står op

kvalme

Hvis der opstår allergiske eller anafylaktiske reaktioner, bør indsprøjtningen afbrydes øjeblikkeligt.

Kontakt din læge omgående.

Overfølsomhedsreaktioner

Under afprøvning på patienter udviklede ingen af patienterne klinisk relevante antistoftitre (titer:

enhed for mængden af et virksomt stof i en opløsning, der giver en reaktion) mod de spormængder af

muse- og hamsterprotein, der findes i præparatet. Der er risiko for allergiske reaktioner over for

indholdsstoffer i medicinen, fx spor af muse- og hamsterprotein, hos visse patienter med anlæg for det.

Indberetning af bivirkninger

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at

beskytte dem mod lys.

Inden udløbsdatoen på etiketten kan dette lægemiddel, hvis det opbevares i den ydre karton, opbevares

ved stuetemperatur (op til 25 °C) i en begrænset periode på 12 måneder. I dette tilfælde udløber dette

lægemiddel ved slutningen af denne 12-måneders periode eller ved udløbsdatoen på hætteglasset, hvis

det er en tidligere dato. Den nye udløbsdato skal noteres på den ydre karton.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Du må ikke opbevare den brugsfærdige opløsning i køleskab. Den blandede (rekonstituerede)

opløsning skal anvendes inden for 3 timer. Dette præparat er til engangsbrug. Eventuel ikke-anvendt

opløsning skal kasseres.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker partikler, eller hvis opløsningen er uklar.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Helixate NexGen indeholder

Pulver:

Aktivt stof: Human koagulationsfaktor VIII (octocog alfa), der er fremstillet ved rekombinant DNA-

teknologi. Hvert hætteglas med Helixate NexGen indeholder nominelt 250, 500, 1000, 2000 eller

3000 IE octocog alfa.

Øvrige indholdsstoffer: Glycin, natriumchlorid, kalciumchlorid, histidin, polysorbat 80 og

saccharose (se slutningen på pkt. 2).

Solvens:

Vand til injektionsvæske

Udseende og pakningsstørrelse

Helixate NexGen findes som pulver og solvens (væske, som pulveret skal opløses i inden

indsprøjtning) til opløsning til injektion. Pulveret er et tørt, hvidt til svagt gult pulver eller en

pulverkage. Opløsningen fremstår som en klar væske. Medicinsk udstyr til opløsning og anvendelse

findes i hver pakke med lægemidlet.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland

Fremstiller

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via delle Groane 126

20024 Garbagnate Milanese (MI)

Italien

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20

Lietuva

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

България

Novimed Ltd.

Teл. + 359 2 850 86 17

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring N.V.

Tél/Tel: +32-(0)15 28 89 20

Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring KFT

Tel: +36-1-213 4290

Danmark

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333

Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: +31-(0) 85 111 96 00

Eesti

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46-(0)8-54496670

Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ: +30-210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH

Tel: +43-(0)1-80101-2463

España

CSL Behring, S. A.

Tel: +34 93 367 1870

Polska

CSL Behring sp. z o.o.

Tel. +48 22 213 22 65

France

CSL Behring S.A.

Tél: +33-(0)1-53585400

Portugal

CSL Behring, Lda.

Tel. +351-21-7826230

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o.

Tel: +385 (1) 631-1833

România

Prisum International Trading srl

Tel. +40 21 322 01 71

Ireland

CSL Behring UK Limited

Tel: +44(0)1444 447405

Slovenija

MediSanus d.o.o.

Tel: +386 1 25 71 496

Ísland

CSL Behring AB

Simi: +46-(0)8-54496670

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: +421 911 653 862

Italia

CSL Behring S.p.A.

Tel: +39-02-34964200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46-(0)8-54496670

Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ,

Τηλ: +30-210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46-(0)8-54496670

Latvija

CSL Behring GmbH

Tel: +49-(0)69-30584437

United Kingdom

CSL Behring UK Limited

Tel: +44(0)1444 447405

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om Helixate NexGen på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Detaljerede instruktioner om opløsning og indgift af Helixate:

Vask dine hænder grundigt med sæbe og varmt vand.

Varm begge uåbnede hætteglas i hænderne til en behagelig temperatur (højst 37 °C).

Fjern beskyttelseskapperne fra hætteglassene med pulver og vand. Tør propperne af med en

antiseptisk opløsning, og lad dem tørre, før Mix2Vial-pakningen åbnes.

Åbn Mix2Vial-pakningen ved at trække låget af. Fjern ikke Mix2Vial fra

blisterpakningen!

Placer vandhætteglasset på et plant og rent underlag, og hold det fast. Tag

blisterpakningen med Mix2Vial-sættet og skub spidsen på den blå adapterdel

lige ned gennem vandhætteglassets prop.

Tag forsigtigt blisterpakningen væk fra Mix2Vial-sættet ved at holde i

kanten og trække lodret opad. Sørg for kun at fjerne blisterpakningen og

ikke Mix2Vial-sættet.

Stil pulverhætteglasset på et plant og fast underlag. Vend vandhætteglasset

med det monterede Mix2Vial-sæt, og tryk spidsen på den gennemsigtige

adapter del lige ned gennem proppen på pulverhætteglasset. Vandet flyder

automatisk ned i pulverhætteglasset.

Tag med den ene hånd fat i den del af Mix2Vial-sættet, hvor

pulverhætteglasset sidder, og tag med den anden hånd fat i den del, hvor

vandhætteglasset sidder, og skru forsigtigt sættet fra hinanden. Bortskaf

vandhætteglasset med den monterede blå Mix2Vial-adapter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Roter forsigtigt pulverhætteglasset med detn monterede transparente adapter,

indtil pulveret er helt opløst. Ryst ikke glasset. Inspicer for partikler og

misfarvning før administration. Opløsninger med synlige partikler eller som

er uklare må ikke anvendes.

Træk luft ind i en tom, steril sprøjte. Hold pulverhætteglasset lodret og skru

sprøjten på Mix2Vial-sættet Luer-lås. Sprøjt luft ind i pulverhætteglasset.

Mens sprøjtens stempel holdes trykket ind, vendes bunden i vejret på

pulverhætteglasset med sæt og sprøjte. Træk opløsningen ind i sprøjten ved

langsomt at trække stemplet tilbage.

Når al opløsning er overført til sprøjten, hold da godt fast i sprøjtecylinderen

(mens stemplet vender nedad) og afmonter den transparente Mix2Vial-

adapter fra sprøjten ved at skrue den mod uret. Hold sprøjten opad, og tryk

på stemplet, indtil der ikke er mere luft i sprøjten.

Anlæg staseslange om armen.

Bestem indstikssted og rengør dette med en antiseptisk swab.

Stik kanylen ind i venen, og fastgør venepunkturslangen med plaster.

Lad blod flyde tilbage til den åbne ende af venepunkturslangen, og fastgør dernæst sprøjten

med opløsningen. Sørg for, at der ikke kommer blod ind i sprøjten.

Fjern stasen.

Indsprøjt opløsningen i en vene i løbet af 2-5 minutter, mens du holder øje med kanylens

position. Infusionshastigheden bør afstemmes efter patientens velbefindende, men må ikke være

hurtigere end maksimalt 2 ml/min.

Hvis en yderligere dosis er nødvendig, brug da en ny sprøjte med pulver opløst som angivet

ovenfor.

Hvis yderligere dosis ikke er nødvendig, fjernes venepunkturslangen og sprøjte. Hold en swab

fast imod indstiksstedet i ca. 2 minutter, med patientens arm strakt ud. Til slut lægges en lille

kompressionsforbinding på såret.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Helixate NexGen 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Helixate NexGen 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250/500/1000/2000/3000 IE human koagulationsfaktor VIII

(INN: octocog alfa).

Human koagulationsfaktor VIII er fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi (rDNA) i nyreceller fra

hamsterunger, indeholdende det humane faktor VIII-gen.

1 ml Helixate NexGen 250 IE indeholder ca. 100 IE (250 IE / 2,5 ml) human

koagulationsfaktorVIII (INN: octocog alfa) efter rekonstitution.

1 ml Helixate NexGen 500 IE indeholder ca. 200 IE (500 IE / 2,5 ml) human

koagulationsfaktorVIII (INN: octocog alfa) efter rekonstitution.

1 ml Helixate NexGen 1000 IE indeholder ca. 400 IE (1000 IE / 2,5 ml) human

koagulationsfaktorVIII (INN: octocog alfa) efter rekonstitution.

1 ml Helixate NexGen 2000 IE indeholder ca. 400 IE (2000 IE / 5 ml) human

koagulationsfaktorVIII (INN: octocog alfa) efter rekonstitution.

1 ml Helixate NexGen 3000 IE indeholder ca. 600 IE (3000 IE / 5 ml) human

koagulationsfaktorVIII (INN: octocog alfa) efter rekonstitution.

Potensen (IE) er bestemt ved en 1-trins koagulationganalyse i henhold til FDA Mega-standard, som er

kalibreret i henhold til WHO’s standard i Internationale Enheder (IE). Helixate NexGen specifikke

aktivitet er omtrent 4000 IE/mg protein.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Tørt, hvidt til svagt gulligt pulver eller pulverkage.

Solvens: Vand til injektionsvæsker, en klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af og profylakse mod blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-

mangel).

Dette præparat indeholder ikke von Willebrand-faktor og er således ikke indiceret ved von

Willebrands sygdom.

Dette præparat er indiceret til voksne, unge og børn i alle aldre.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.2

Dosering og administration

Behandling bør superviseres af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Dosering

Antallet af indgivne enheder af faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE) i henhold til den

gældende WHO-standard for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten

som en procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i Internationale Enheder (i forhold til den

Internationale Standard for faktor VIII i plasma).

1 International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i 1 ml normal

human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International

Enhed (IE) af faktor VIII pr. kg legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med mellem 1,5%

og 2,5% af den normale aktivitet. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendig IE = legemsvægt (kg) × den ønskede faktor VIII-stigning (% af normal) × 0,5

Forventet faktor VIII-stigning (% af normal) =

2 × indgivet IE

legemsvægt (kg)

Dosis, hyppighed samt varighed af substitutionsbehandlingen skal fastsættes individuelt afhængigt af

patientens behov (legemsvægt, grad af hæmostaseforstyrrelse, blødningens lokalisering og omfang,

tilstedeværelse af inhibitorer og det ønskede faktor VIII-niveau).

Følgende skema giver en oversigt over de laveste blodværdier for faktor VIII. I de nævnte

blødningstilfælde bør faktor VIII-aktiviteten ikke komme under det givne niveau (i % af

normalniveauet) i den tilsvarende periode:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tabel 1: Doseringsvejledning ved blødning og kirurgi

Blødningsgrad/

Type af kirurgi

Krævet faktor VIII-

niveau (%)(IE/dl)

Hyppighed af doser(timer)/

behandlingsvarighed (dage)

Hæmorrhagi

Tidligt hæmartron,

muskelblødning eller oral

blødning

20 - 40

Gentag hver 12. til 24. time i mindst

én dag, indtil blødningsepisoden,

der er kendetegnet ved smerter, er

gået i ro eller opheling er nået.

Mere udbredt hæmartron,

muskelblødning eller

hæmatom

30 - 60

Gentag infusionen hver 12. til 24.

time i 3-4 dage eller mere, indtil

smerte og funktionsnedsættelse er

forsvundet.

Livstruende hæmoragi (som

f.eks. intrakranielle blødninger,

blødninger fra svælget og

alvorlige abdominale

blødninger)

60 - 100

Gentag indgiften hver 8. til 24. time,

indtil den kritiske tilstand er ophørt.

Kirurgi

Mindre

inklusive tandudtrækning

30 - 60

Hver 24. time i mindst én dag, indtil

opheling er nået.

Større

80 - 100

(præ- og postoperativ)

a) Ved bolusindgifter

Gentag indgiften hver 8. til 24. time,

indtil der er opnået en passende

sårheling, Fortsæt derefter

behandlingen i yderligere mindst 7

dage for at opretholde en faktor

VIII-aktivitet på 30-60% (IE/dl).

b) Ved kontinuerlig indgift

Hæv faktor VIII -aktiviteten

præoperativt med en initial

bolusindgift, som straks skal

efterfølges af kontinuerlig indgift (i

IE/kg/time). Den kontinuerlige

indgift skal justeres i forhold til

patientens daglige clearance og de

ønskede faktor VIII-niveauer i

mindst 7 dage.

Dosisstørrelsen samt doseringshyppigheden bør altid tilpasses den kliniske effekt i det enkelte tilfælde.

Under visse omstændigheder kan det være nødvendigt at indgive større doser end de beregnede, især

hvad angår initialdosis.

Under behandlingen anbefales det at foretage en passende fastsættelse af faktor VIII-niveauerne som

rettesnor for, hvilken dosis, der skal indgives, og den hyppighed, hvormed indgifterne skal gentages.

Specielt ved større kirurgiske indgreb er en nøje overvågning af substitutionsbehandlingen ved hjælp

af koagulationsanalyse (faktor VIII-aktiviteten i plasma) et absolut krav. De enkelte patienter kan have

forskellig respons på faktor VIII, udvise forskellige halveringstider og bedringer.

Kontinuerlig infusion

Til beregning af den initiale indgiftshastighed kan clearance opnås ved at foretage en præoperativ

henfaldskurve eller ved at begynde med en gennemsnitlig populationsværdi (3,0-3,5 ml/time/kg), og

derefter justere i overensstemmelse hermed.

Indgiftshastigheden (i IE/kg/time) = Clearance (i ml/time/kg) × ønsket faktor VIII-niveau (i IE/ml).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Ved kontinuerlig indgift er klinisk stabilitet og

in vitro

-stabilitet vist ved brug af flytbare pumper med

et PVC-reservoir. Helixate NexGen har et lavt indhold af hjælpestoffet polysorbat-80, som er kendt for

at øge ekstraktionshastigheden for di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) fra polyvinylkloridmaterialer

(PVC). Dette bør tages i betragtning ved kontinuerlig indgift.

Profylakse

Ved landtidsforebyggelse af blødninger hos patienter med svær hæmofili A er den sædvanlige dosis på

20-40 IE Helixate NexGen pr. kg legemsvægt med 2-3 dages mellemrum. I nogle tilfælde, især hos

yngre patienter, kan kortere dosisinterval eller højere doser være nødvendige.

Specielle populationer

Pædiatrisk population

Helixate NexGens sikkerhed og virkning hos børn i alle aldre er klarlagt. Der foreligger data fra

kliniske studier med 61 børn i alderen op til 6 år og ikke-interventionelle studier med børn i alle aldre.

Patienter med inhibitorer

Patienten bør overvåges for udvikling af faktor VIII-inhibitorer. Hvis de forventede faktor VIII-

aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en passende

dosis, bør der udføres en analyse for at fastslå, om en faktor VIII-inhibitor er til stede. Hvis inhibitoren

er til stede med niveauer på mindre end 10 Bethesda Enheder (BE) pr. ml, kan indgift af yderligere

rekombinant koagulationsfaktor VIII muligvis neutralisere inhibitoren og tillade fortsat klinisk effektiv

behandling med Helixate NexGen.Hvis der er en inhibitor til stede, varierer den nødvendige dosis

imidlertid, og dosis må justeres i forhold til den kliniske respons og overvågningen af aktiviteten i

faktor VIII i plasma. Hos patienter med inhibitor-titre på over 10 BE eller med en høj anamnestisk

respons må man overveje brugen af (aktiveret) prothrombinkompleks-koncentrat (PCC) eller

rekombinant aktiveret faktor VII (rFVIIa)-præparater. Disse behandlinger bør foretages af en læge

med erfaring i behandling af patienter med hæmofili A.

Administration

Intravenøs anvendelse.

Helixate NexGen bør injiceres intravenøst over 2-5 minutter. Indgiftshastigheden bør afgøres af

patientens velbefindende (maksimal infusionshastighed 2 ml/min).

Kontinuerlig infusion

Helixate NexGen kan infunderes ved kontinuerlig infusion. Infusionshastigheden bør beregnes på

basis af clearance og det ønskede FVIII-niveau.

Eksempel: Ved en patient, der vejer 75 kg og har en clearance på 3 ml/time/kg, vil den initiale

infusionstighed være 3 IE/time/kg for at opnå et FVIII-niveau på 100%. Til beregning af ml/time

multipliceres indgiftshastigheden i IE/time/kg med kg legemsvægt/opløsningskoncentration (IE/ml).

Tabel 2: Eksempel til udregning af infusionshastighed ved kontinuerlig infusion efter initial

bolusinjektion

Ønsket

FVIII-niveau i plasma

Indgiftshastighed

IE/time/kg

Indgiftshastighed i ml/time for

patient på 75 kg

Clearance:

3 ml/time/kg

rFVIII-opløsningskoncentrationer

100 IE/ml 200 IE/ml 400 IE/ml

100% (1 IE/ml)

2,25 1,125 0,56

60% (0,6 IE/ml)

1,35 0,68 0,34

40% (0,4 IE/ml)

0,9 0,45 0,225

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Under kirurgiske indgreb kan det ved accelereret clearance i forbindelse med store blødninger eller

udtalt vævsbeskadigelse være nødvendigt med en højere indgiftshastighed.

Efter de initiale 24 timers kontinuerlig infusion skal clearance genberegnes hver dag sammen med det

målte FVIII-niveau og infusionshastigheden med følgende ligning:

Clearance = indgiftshastighed/faktisk FVIII-niveau.

Ved kontinuerlig infusion skal infusionsposerne skiftes hver 24. time.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6 og indlægssedlen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Kendt allergisk reaktion over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Der kan forekomme allergilignende overfølsomhedsreaktioner med Helixate NexGen. Lægemidlet

indeholder spor af muse- og hamsterproteiner samt humane proteiner udover faktor VIII (se pkt. 5.1).

Patienten skal informeres om straks at seponere lægemidlet og kontakte læge, hvis der opstår

symptomer på overfølsomhed.

Patienten skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, kvalme,

generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock skal standardbehandling af shock udføres.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) til faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner

rettet mod faktor VIII

s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml

plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til

sygdommens sværhedsgrad samt eksponering af faktor VIII. Denne risiko er størst i løbet af de

første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét

faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere

end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor

at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Den kliniske relevans af inhibitorudviklingen afhænger af inhibitorens titer, hvor lavtiter-inhibitorer,

som er forbigående til stede eller konsekvent forbliver lav titer, udgør en mindre risiko for

utilstrækkeligt klinisk respons end højtiter-inhibitorer.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII-produkter overvåges omhyggeligt

for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede

faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en

passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer

af inhibitor kan behandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør

overvejes. Behandling af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af hæmofili og

faktor VIII-inhibitorer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Kontinuerlig infusion

I et klinisk studie vedrørende brugen af kontinuerlig infusion ved kirurgi blev heparin anvendt til at

forebygge tromboflebitis på indgiftsstedet som ved enhver anden langvarig intravenøs indgift.

Natriumindhold

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

Kardiovaskulære hændelser

Hæmofili-patienter med kardiovaskulære risikofaktorer eller sygdomme kan have samme risiko for at

udvikle kardiovaskulære hændelser som ikke-hæmofile patienter, når koagulationen er normaliseret

ved behandling med FVIII. En stigning i FVIII-niveauerne efter administration kan, især hos patienter,

der allerede har kardiovaskulære risikofaktorer, give patienten mindst den samme risiko for kar-

okklusion eller myokardieinfarkt som den del af befolkningen, der ikke har hæmofili. Derfor skal

patienterne undersøges og overvåges for kardielle risikofaktorer.

Kateterrelatede komplikationer

Hvis det er nødvendigt at anlægge centralt venekateter (CVK), skal der tages hensyn til risikoen for

CVK-relaterede komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet.

Dokumentation

Det anbefales på det kraftigste at registrere navn og batch-nr. på produktet, hver gang Helixate

NexGen administreres til patienten, så der opretholdes en forbindelse mellem patienten og den

pågældende batch af lægemidlet.

Pædiatrisk population

De angivne advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem Helixate NexGen og andre lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke gennemført reproduktionsstudier på dyr med Helixate NexGen.

Graviditet og amning

På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med anvendelse af

Helixate NexGen under graviditet og amning. Helixate NexGen bør derfor kun anvendes under

graviditet og amning på tvingende indikation.

Fertilitet

Fertilitetsdata er ikke tilgængelige.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Helixate NexGen påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brændende og

sviende fornemmelse på infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria,

hovedpine, udslæt, hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende

fornemmelse, opkastning, hvæsende vejrtrækning) er blevet observeret for præparater med

rekombinant faktor VIII, og kan i nogle tilfælde udvikle sig til svær anafylaksi (herunder shock). Især

hudreaktioner kan være almindeligt forekommende, hvorimod udvikling til alvorlig anafylaksi

(herunder shock) anses for at være sjælden.

Der kan udvikles neutraliserende antistoffer (inhibitorer) hos patienter med hæmofili A, som

behandles med faktor VIII, herunder med Helixate NexGen. Hvis disse inhibitorer opstår, vil

tilstanden komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at

kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Tabel over bivirkninger

Tabellen nedenfor er i henhold til MedDRA-systemorganklassifikationen (SOC og foretrukket term).

Hyppighederne er blevet evalueret i henhold til den følgende konvention: Meget almindelig: (

1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 3: Hyppighed af bivirkninger

MedDRA

standard

Systemorganklass

e

Hyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget

sjælden /

ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Inhibering af

faktor VIII

(PUPs)*

Inhibering af

faktor VIII

(PTPs)*

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Reaktioner på

injektionsstedet

Infusions-

relateret febril

reaktion

Immunsystemet

Overfølsomheds-

reaktioner fra

huden (pruritus,

urticaria og

udslæt)

Systemiske

overfølsomheds

-reaktioner

(herunder

anafylaktisk

reaktion,

kvalme,

unormalt

blodtryk og

svimmelhed)

Nervesystemet

Dysgeusi

* Hyppigheden er baseret på studier med alle FVIII-produkter, som omfattede patienter med svær

hæmofili A. PTPs = tidligere behandlede patienter, PUPs = tidligere ubehandlede patienter

Pædiatrisk population

Hyppigheden, typen og sværhedsgraden af bivirkninger hos børn forventes at være den samme som i

andre populationsgrupper med undtagelse af dannelsen af inhibitorer.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hæmostatika, blodkoagulationsfaktor VIII, ATC-kode: B02B D02.

Virkningsmekanisme

Faktor VIII/von Willebrand faktor-kompleks (vWF) består af to molekyler (faktor VIII og vWF) med

forskellige fysiologiske funktioner. Ved indgift til en hæmofilipatient binder faktor VIII sig til vWF i

patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX, hvilket

accelererer omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til

trombin. Herefter omdanner trombin fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en

kønsbunden, arvelig sygdom med forstyrrelse i blodets koagulation. Sygdommen skyldes et nedsat

niveau af faktor VIII:C og medfører voldsom blødning i led, muskler eller indre organer, enten

spontant eller som følge af et traume i forbindelse med en ulykke eller et kirurgisk indgreb. Ved

substitutionsbehandling øges plasmaniveauerne for faktor VIII, hvorved der opnås en midlertidig

korrektion af faktormanglen og en korrektion af blødningstendensen.

Farmakodynamisk virkning

Fastsættelse af den aktiverede partielle tromboplastintid (aPTT) er en konventionel

in vitro

analysemetode for faktor VIII's biologiske aktivitet. aPTT er forlænget hos alle hæmofili-patienter.

Graden og varigheden af normaliseringen af aPTT, der er observeret efter indgift af Helixate NexGen,

svarer til det, der kan opnås med plasmaderiveret faktor VIII.

Kontinuerlig infusion

Et klinisk studie med voksne hæmofili A-patienter, som gennemgik et større kirurgisk indgreb, har

vist, at Helixate NexGen kan administreres som kontinuerlig infusion ved kirurgi (præ-, per- og

postoperativt). Heparin blev anvendt i studiet til at forebygge tromboflebitis på administrationsstedet

som ved enhver anden langvarig intravenøs infusion.

Overfølsomhed

I studierne udviklede ingen af patienterne klinisk relevante antistof-titre mod de spormængder af

muse- og hamsterprotein, der findes i præparatet. Der foreligger imidlertid en risiko for allergiske

reaktioner over for præparatets indholdsstoffer, f.eks. spor af muse- og hamsterprotein, hos visse

prædisponerede patienter (se pkt. 4.3 og 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Immuntolerans-induktion (ITI)

Data for immuntolerans-induktion er blevet indsamlet hos patienter med hæmofili A, som havde

udviklet inhibitorer over for FVIII. Der blev udført en retrospektiv gennemgang af 40 patienter, og

39 patienter blev inkluderet i et prospektivt investigator-initieret klinisk studie. Data viser, at Helixate

NexGen er blevet anvendt til at inducere immuntolerans. Hos patienter, hvor immuntolerans blev

opnået, kunne blødningerne igen forhindres eller kontrolleres med Helixate NexGen, og patienten

kunne fortsætte med profylaktisk behandling som vedligeholdelsesbehandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Analysen af alle registrerede

in vivo-

bedringer hos tidligere behandlede patienter viste en middel

stigning på 2% pr. IE/kg legemsvægt for Helixate NexGen. Dette resultat svarer til de rapporterede

værdier for faktor VIII deriveret fra humant plasma.

Fordeling og elimination

Efter administration af Helixate NexGen, fulgte peak faktor-VIII-aktiviteten en bi-fasisk eksponentiel

eliminationskurve med en middel terminal halveringstid på omkring 15 timer. Dette svarer til

halveringstiden for plasmaderiveret faktor VIII, som har en gennemsnitlig terminal halveringstid på

omkring 13 timer. Yderligere farmakokinetiske parametre for Helixate NexGen til bolusindgift er: en

mean residence time [MRT (0 - 48)] på omkring 22 timer og en clerance på omkring 160 ml/time. Den

gennemsnitlige baseline-clearance for 14 voksne patienter, der gennemgik større kirurgiske indgreb

med kontinuerlig indgift, var 188 ml/time, hvilket svarer til 3,0 ml/time/kg (variationsbredde 1,6 -4,6

ml/time/kg).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Selv doser, der er adskillige gange større end den anbefalede kliniske dosis (relateret til legemsvægt)

viste ingen akutte eller subakutte toksiske virkninger for Helixate NexGen hos dyr (mus, rotter,

kaniner og hunde).

Der er ikke foretaget specifikke studier med gentagen indgift af octocog alfa, for eksempel med

henblik på reproduktionstoksicitet, kronisk toksicitet og karcinogenicitet på grund af det

immunrespons over for heterologe proteiner, som findes hos alle ikke humane pattedyr.

Der er ikke foretaget studier af Helixate NexGen’s mutagene potentiale, eftersom der ikke kunne

detekteres noget mutagent potentiale

in vitro

eller

in vivo

for forgængeren til Helixate NexGen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Glycin

Natriumchlorid

Kalciumchlorid

Histidin

Polysorbat 80

Saccharose

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/308649/2012

EMEA/H/C/000276

EPAR – sammendrag for offentligheden

Helixate NexGen

human koagulationsfaktor VIII (octocog alfa)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Helixate

NexGen. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Helixate NexGen.

Hvad er Helixate NexGen?

Helixate NexGen består af et pulver og en solvens, som blandes til en injektionsvæske, opløsning.

Helixate NexGen indeholder det aktive stof human koagulationsfaktor VIII (octocog alfa).

Hvad anvendes Helixate NexGen til?

Helixate NexGen anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med hæmofili A

(medfødte blødningsforstyrrelser). Helixate NexGen er beregnet enten til kortvarig eller langvarig

behandling.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Helixate NexGen?

Behandling med Helixate NexGen bør indledes af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Helixate NexGen gives ved injektion i en vene over flere minutter. Dosis og injektionshyppighed

afhænger af, om Helixate NexGen anvendes til behandling eller forebyggelse af blødning eller til at

mindske blødning under et kirurgisk indgreb. Dosis tilpasses afhængigt af sværhedsgrad og

blødningssted eller arten af det kirurgi

ske indgreb.

Helixate NexGen kan også gives kontinuerligt i op

til syv dage som en infusion (drop i en vene) hos patienter, som gennemgår større kirurgiske indgreb.

De nærmere oplysninger om, hvordan doserne beregnes, fremgår af produktresuméet (også en del af

denne EPAR).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvordan virker Helixate NexGen?

Det aktive stof i Helixate NexGen, human koagulationsfaktor VIII, er et stof, der hjælper blodet med at

størkne. Patienter med hæmofili A mangler faktor VIII, hvilket medfører blodstørkningsproblemer

såsom blødninger i led, muskler eller indre organer

Helixate NexGen anvendes til at korrigere manglen

på faktor VIII ved at erstatte den manglende faktor VIII, hvorved der opnås midlertidig kontrol med

blødningsforstyrrelser.

Human koagulationsfaktor VIII i Helixate NexGen udvindes ikke af humant blod, men produceres ved

hjælp af en metode, der kaldes ”rekombinant dna-teknologi”. Det fremstilles af en celle, som har

modtaget et gen (dna), der sætter det i stand til at producere human koagulationsfaktor VIII.

Hvordan blev Helixate NexGen undersøgt?

Helixate NexGen ligner et andet lægemiddel, som tidligere er godkendt i Den Europæiske Union (EU),

kaldet Helixate, men fremstilles på en anden måde, så lægemidlet ikke indeholder humant afledte

proteiner. Derfor er Helixate NexGen blevet sammenlignet med Helixate for at vise, at de to

lægemidler svarer til hinanden.

Helixate NexGen givet som en injektion i en vene blev undersøgt hos 66 patienter, som tidligere er

blevet behandlet med rekombinant human koagulationsfaktor VIII, og hos 61 børn, som ikke har

modtaget denne behandling. De primære effektmål i undersøgelserne var antallet af behandlinger, som

var nødvendigt for at standse hver ny blødning.

Helixate NexGen givet som en kontinuerlig infusion blev også undersøgt hos 15 patienter med hæmofili

A, der gennemgik større kirurgiske indgreb. Det primære effektmål var lægens vurdering af, hvor godt

blødningen var standset.

Nogle patienter kan udvikle faktor VIII-inhibitorer, dvs. antistoffer (proteiner), som kroppens

immunsystem producerer mod faktor VIII, og som kan være årsag til, at lægemidlet holder op med at

virke, hvilket medfører manglende kontrol med blødninger. Helixate NexGen givet ved høj dosis er

blevet undersøgt for at se, om det er effektivt til at nedbryde antistoffer mod faktor VIII fra blodet (en

proces, der kaldes immuntoleransinduktion), så behandlingen med faktor VIII forbliver effektiv.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Helixate NexGen?

Som helhed reagerede 95 % af blødningerne hos de tidligere behandlede patienter på en eller to

injektioner af Helixate NexGen i en vene. Hos de ikke tidligere behandlede patienter reagerede cirka 90

% af blødningsepisoderne på behandling med en eller to injektioner i en vene.

Når det blev givet som en kontinuerlig infusion, vurderedes standsningen af blødningen som ”særdeles

god” hos alle 15 patienter.

De data, der blev fremlagt om immuntoleransinduktion hos patienter med inhibitorer, viste, at den

høje dosering gavner nogle patienter, og at inhibitoren kan elimineres. Dataene blev dog ikke betragtet

som tilstrækkelige til specifikt at godkende lægemidlet til denne anvendelse.

Hvilken risiko er der forbundet med Helixate NexGen?

De hyppigste bivirkninger ved Helixate NexGen (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af

100) er udvikling af antistoffer mod faktor VIII, hovedsageligt hos patienter, der ikke før er blevet

behandlet med faktor VIII, reaktioner på infusionsstedet og allergiske hudreaktioner (overfølsomhed)

(kløe, nældefeber og udslæt). Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved

Helixate NexGen fremgår af indlægssedlen.

Helixate NexGen

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Helixate NexGen

Side 3/3

Helixate NexGen må ikke anvendes til personer, som er overfølsomme (allergiske) over for human

koagulationsfaktor VIII eller andre af indholdsstofferne

Det må heller ikke anvendes til personer, som

er allergiske over for muse- eller hamsterprotein.

Hvorfor blev Helixate NexGen godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Helixate NexGen opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Helixate NexGen.

Andre oplysninger om Helixate NexGen:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Helixate NexGen den 4. august 2000.

Den fuldstændige EPAR for Helixate NexGen findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Helixate NexGen, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2012.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information