Fontex 20 mg dispergible tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-08-2019

Aktiv bestanddel:
FLUOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Danmark A/S
ATC-kode:
N06AB03
INN (International Name):
fluoxetine hydrochloride
Dosering:
20 mg
Lægemiddelform:
dispergible tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
17965
Autorisation dato:
1997-06-30

Side 1 af 11

Indlægsseddel: Information til brugeren

FONTEX 20 mg dispergible tabletter

fluoxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fontex

Sådan skal du tage Fontex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fontex 20 mg dispergible tabletter indeholder det aktive stof fluoxetin, som er et depressionsmiddel

tilhørende gruppen af selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI-præpararter).

Dette lægemiddel bruges til behandling af følgende lidelser:

Voksne

Svære depressive episoder

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Bulimi: Fontex bruges sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af spiseanfald og

tvangsopkastninger

Børn og unge fra 8 år og opefter

Moderate til svære depressive episoder, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange

samtaleterapi. Fontex bør

kun

tilbydes børn og unge med moderat til svær depression i

kombination med sideløbende samtaleterapi.

Virkning

Alle mennesker har stoffet serotonin i hjernen. Mennesker med depression, obsessiv-kompulsiv

tilstand eller bulimi har lavere koncentration af serotonin end andre. Det vides ikke præcist, hvordan

Fontex og andre SSRI’er virker, men de hjælper muligvis ved at øge koncentrationen af serotonin i

hjernen. Det er vigtigt at behandle disse tilstande for, at du kan få det bedre. Hvis din tilstand ikke

behandles, går den måske ikke væk og kan måske forværres og blive sværere at behandle.

Det kan være nødvendigt at være i behandling i nogle få uger eller måneder for at sikre, at du er

symptomfri.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fontex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fontex:

Hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fontex (angivet i

afsnit 6).

Hvis du udvikler udslæt eller andre allergiske reaktioner (såsom kløe, hævelse

af læber eller ansigt eller åndenød), skal du straks stoppe med at tage tabletterne og

omgående kontakte din læge.

Hvis du er i behandling med irreversible, ikke-selektive monoaminooxidase-hæmmere

(MAOI), idet der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (f.eks. iproniazid til

behandling af depression).

Behandling med Fontex må først starte to uger efter, at du er holdt op med at tage en irreversibel,

ikke-selektiv MAOI.

Du må ikke

tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før 5 uger efter, at du er stoppet med at

tage Fontex. Hvis du har fået Fontex i en længere periode og/eller i høje doser, kan din læge

overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne.

Hvis du er i behandling med metoprolol (mod hjertesvigt), da der er en øget risiko for, at dit

hjerte vil slå for langsomt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet

før du tager Fontex, hvis følgende gælder for dig:

hvis du har en hjertesygdom;

hvis du begynder at få feber, muskelstivhed eller -rystelser, ændringer i din psykiske tilstand

som forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det, man kalder

serotoninsyndrom eller neuroleptisk malignt syndrom. Selvom dette syndrom sjældent

forekommer, kan det medføre livstruende tilstande.

Kontakt din læge omgående

, da det er

muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fontex;

hvis du tidligere har haft en manisk episode eller hvis du oplever en manisk episode, skal du

omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage

Fontex;

hvis du tidligere har haft blødningssygdom, får blå mærker eller usædvanlige blødninger;

hvis du tager blodfortyndende medicin (se ”

Brug af anden medicin sammen med Fontex

”);

hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller

oplever en stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er

muligt at du bliver nødt til at holde op med at tage Fontex;

hvis du behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT);

hvis du er i behandling med tamoxifen (bruges mod brystkræft) (se ”

Brug af anden medicin

sammen med Fontex

”);

hvis du begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis

af Fontex kan forværre denne tilstand;

hvis du har diabetes, kan det være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller

anden diabetesbehandling;

hvis du har en leversygdom (det kan blive nødvendigt, at din læge justerer din dosis);

hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af

længerevarende, alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende

lægemidler);

hvis du får diuretika (vanddrivende medicin), specielt hvis du er ældre;

hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet);

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange

længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør du

omgående kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over

ændringer i din opførsel.

Børn og unge fra 8 til 18 år:

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og

fjendtlighed (især aggression, modvillig adfærd og vrede), når de får denne type medicin. Fontex

bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af moderate til svære depressive

episoder (i kombination med samtaleterapi), og bør ikke anvendes til andre indikationer.

I denne aldersgruppe er der kun begrænset information om sikkerheden på lang sigt af behandlingen

med Fontex, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling. På

trods af dette, og selvom du er en patient under 18 år, kan din læge udskrive Fontex mod moderate

til svære depressive episoder i kombination med samtaleterapi, hvis lægen beslutter, at det er i din

bedste interesse. Hvis din læge har udskrevet Fontex til en patient under 18 år, og du ønsker at

drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør fortælle din læge, hvis nogle af de

ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre, når patienter under 18 år tager Fontex.

Fontex bør ikke anvendes til børn under 8 år.

Seksuel dysfunktion

Lægemidler som Fontex (såkaldte SSRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4).

I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen.

Brug af anden medicin sammen med Fontex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Du må ikke tage Fontex sammen med:

Visse

irreversible, ikke-selektive monoaminoxidase-hæmmere (MAOI)

, hvoraf nogle

bruges til behandling af depression. Irreversible, ikke-selektive MAOI’er bør ikke bruges

sammen med Fontex, da der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger

(serotoninsyndrom) (se ”Tag ikke Fontex”). Behandling med Fontex må tidligst påbegyndes

2 uger efter, at du er ophørt med at tage en irreversibel, ikke-selektiv MAOI (f.eks.

tranylcypromin).

Du må ikke

tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før 5 uger efter,

at du er stoppet med at tage Fontex. Hvis du har fået Fontex i en længere periode og/eller i

høje doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem

behandlingerne.

Metoprolol

når det bruges til behandling af hjertesvigt; der er en øget risiko for at dit hjerte

vil slå for langsomt.

Fontex kan påvirke den måde, hvorpå den nedenstående medicin virker (interaktion):

Tamoxifen

(til behandling af brystkræft); din læge kan blive nødt til at overveje en anden

antidepressiv behandling, da Fontex kan ændre niveauet af dette lægemiddel. En nedsat

virkning af tamoxifen kan derfor ikke kan udelukkes.

Monoaminoxidase-hæmmere type A (MAOI-A)

herunder moclobemid, linezolid

(antibiotika) og methylthioniniumchlorid (også kaldet methylenblåt (til behandling af

forhøjet methæmoglobin i blodet)): pga. risiko for alvorlige til livstruende bivirkninger

(serotoninsyndrom). Behandling med fluoxetin kan påbegyndes dagen efter, at du er ophørt

med at tage reversible MAOI’er, men din læge vil muligvis følge din tilstand nøje og give

dig en lavere dosis af MAOI-A lægemidlet.

Mequitazin

(mod allergi); hvis du tager dette lægemiddel samtidig med Fontex, kan det øge

risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.

Phenytoin

(mod epilepsi); fordi Fontex kan påvirke niveauet af denne medicin i blodet, kan

det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt og derefter

følger behandlingen, når du samtidig får Fontex.

Lithium, selegilin, perikum, tramadol

(smertestillende)

, triptaner

(mod migræne) og

tryptophan

; der er en øget risiko for lette tilfælde af serotoninsyndrom, når disse

lægemidler gives sammen med Fontex. Din læge vil derfor kontrollere dig hyppigere.

Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, f.eks.

klasse IA og III antiarytmika

antipsykotika

(f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol),

tricykliske

antidepressiva

, visse

antimikrobielle lægemidler

(f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin,

erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især halofantrin og visse

antihistaminer

(astemizol, mizolastin), da samtidig brug af et eller flere af disse lægemidler og Fontex kan

øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.

Anti-koagulanter

(såsom warfarin)

, NSAID

(såsom ibuprofen og diclofenac),

acetylsalisylsyre

og andre blodfortyndende lægemidler (herunder clozapin til behandling af

visse psykiske lidelser); Fontex kan ændre disse lægemidlers virkning på blodet. Hvis

Fontex-behandlingen startes eller stoppes, mens du er i behandling med warfarin, vil din

læge være nødt til at udføre visse prøver, justere din dosis og kontrollere dig hyppigere.

Cyproheptadin

(mod allergi); da det kan hæmme virkningen af Fontex.

Lægemidler, der sænker natriumkoncentrationen i blodet

(herunder lægemidler, der

øger vandladningen, desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin), da disse lægemidler

kan øge risikoen for, at natriumkoncentrationen i blodet bliver for lav, når de tages sammen

med Fontex.

Antidepressiva

såsom tricykliske antidepressiva, andre selektive serotonin-

genoptagshæmmere (SSRI’er) eller buproprion,

mefloquin

chloroquin

(mod malaria),

tramadol

(stærkt smertestillende) samt

antipsykotika

såsom phenothiaziner og

butyrophenoner, da Fontex, når det tages sammen med disse lægemidler, kan øge risikoen

for kramper.

Flecainid, propafenon, nebivolol

encainid

(mod hjerteproblemer),

carbamazepin

(mod

epilepsi),

atomoxetin

tricykliske antidepressiva

(f.eks.

imipramin

desipramin

amitriptylin

) samt

risperidon

(mod skizofreni). Din læge kan blive nødt til at nedsætte

dosis af disse lægemidler, når du samtidig får Fontex, fordi Fontex kan ændre niveauet af

disse lægemidler i blodet.

Brug af Fontex sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Fontex sammen med eller uden mad, afhængigt af, hvad du foretrækker.

Du bør undgå alkohol, mens du tager denne medicin.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du er gravid, hvis du tror, du er gravid, eller hvis du planlægger at

blive gravid.

Visse studier beskriver en øget risiko for medfødte hjertefejl hos spædbørn født af mødre, som tog Fontex

gennem de første måneder af graviditeten. I den almindelige befolkning fødes omkring 1 ud af 100 spædbørn

med hjertefejl. Dette øgedes til omkring 2 ud af 100 spædbørn født af mødre, som tog fluoxetin.

Lægemidler som fluoxetin kan, når de tages under graviditeten og særligt i de sidste 3 måneder, forøge

risikoen for en alvorlig lidelse kaldet persisterende pulmonær hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket

gør barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel inden for de

første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din jordemoder og/eller læge, hvis dette

sker for dit barn.

Det anbefales ikke at bruge denne behandling under graviditet, med mindre den potentielle gavn opvejer den

potentielle risiko. Derfor vil du og din læge måske beslutte gradvist at stoppe behandlingen med Fontex før

eller under din graviditet. Det kan dog også være, afhængigt af omstændighederne, at din læge foreslår, at du

forbliver i behandling med Fontex.

Der bør udvises forsigtighed under graviditet, specielt sent i graviditeten og lige op til fødslen, da der er set

følgende bivirkninger hos det nyfødte barn: irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende gråd, vanske-

lighed ved at die eller ved at sove.

Amning:

Fluoxetin udskilles i modermælken og kan give bivirkninger hos barnet. Du bør kun amme, hvis det er højst

nødvendigt. Hvis amningen fortsættes, kan din læge evt. nedsætte dosis af fluoxetin.

Fertilitet

Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke

set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Psykofarmaka såsom Fontex kan påvirke din dømmekraft og koordinationsevne. Du bør ikke køre

bil eller betjene maskiner, før du ved hvordan Fontex påvirker dig.

Fontex indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 6,71 mg sorbitol i hver tablet. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fontex indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

Fontex indeholder mannitol

Kan have en mild afførende virkning.

3.

Sådan skal du tage Fontex

Tag altid Fontex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Tag ikke flere tabletter end din læge har foreskrevet.

Synk tabletterne med et halvt glas vand, eller opløs tabletterne i et halvt glas vand, som straks skal

drikkes helt. Du må ikke tygge tabletterne.

Voksne:

Den anbefalede dosis er:

Depression

: Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) daglig. 3-4 uger efter, at du er startet i

behandling, vil din læge vurdere din dosis og hvis nødvendigt justere den. Dosis kan gradvist

sættes op til maksimalt 3 tabletter (60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Dosis bør øges

varsomt for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Det er ikke sikkert, at du får det

bedre lige med det samme, når du starter med at tage medicin mod depression. Dette er

almindeligt, da en bedring i de depressive symptomer først sker et par uger efter, at man er

startet i behandling med medicin. Patienter med depression bør behandles i mindst 6 måneder.

Bulimi

: Den anbefalede dosis er 3 tabletter (60 mg) daglig.

OCD

: Den anbefalede dosis er 1 tablet (20 mg) dagligt. Din læge vil efter 2 ugers behandling

vurdere og eventuelt justere din dosis, hvis det er nødvendigt. Dosis kan gradvist sættes op til

maksimalt 3 tabletter (60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Hvis der ingen forbedring er

efter 10 uger, bør behandlingen med Fontex tages op til fornyet overvejelse.

Brug til børn og unge fra 8 til 18 år med depression:

Behandling bør startes og overvåges under vejledning af en speciallæge. Startdosis er 10 mg daglig.

Efter en til to uger kan din læge øge dosis til 20 mg daglig. Dosis bør øges varsomt, for at sikre, at

du får den laveste effektive dosis. Børn med lav vægt skal muligvis have lavere dosis. Hvis

behandlingen virker tilfredsstillende, bør din læge overveje, om det er nødvendigt at fortætte

behandlingen udover 6 måneder. Hvis du ikke får det bedre i løbet af 9 uger, bør behandlingen

overvejes igen.

Ældre:

Din læge vil øge dosis med større forsigtighed, og den daglige dosis bør generelt ikke overstige 2

tabletter (40 mg). Den maksimale dosis er 3 tabletter (60 mg) daglig.

Nedsat leverfunktion:

Hvis du har en leversygdom eller bruger medicin, der kan påvirke fluoxetin, kan din læge beslutte,

at du skal have en lavere dosis eller kun tage Fontex hver anden dag.

Hvis du har taget for meget Fontex

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Fontex, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag Fontex-pakken med dig, hvis du kan.

Symptomer på overdosering er: kvalme, opkastning, kramper, hjerteproblemer (såsom

uregelmæssigt hjerteslag og hjertestop), problemer med lungerne og ændring i din mentale tilstand

strækkende fra uro til koma.

Hvis du har glemt at tage Fontex

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage din næste dosis ved sædvanlig tid næste dag. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du tager Fontex på samme tidspunkt hver dag, er det lettere at huske.

Hvis du holder op med at tage Fontex

Du må ikke stoppe

med at tage Fontex, uden at det sker i samråd med din læge. Selvom du

begynder at få det bedre, er det vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin.

Sørg for, at du ikke løber tør for tabletter.

Du kan opleve følgende, når du stopper med at tage Fontex: Svimmelhed, prikkende følelse som når

noget sover, søvnforstyrrelser (livagtige drømme, mareridt, søvnløshed), rastløshed eller uro,

usædvanlig træthed eller svaghed, angst, kvalme/opkastning, rystelser og hovedpine.

De fleste mennesker synes, at symptomerne ved at stoppe med at tage Fontex er milde og forsvinder

af sig selv inden for et par uger. Hvis du oplever symptomer, når du stopper behandlingen, så

kontakt din læge.

Når du skal stoppe med Fontex, vil din læge hjælpe dig med at nedsætte din dosis langsomt over en

eller to uger. Dette skulle hjælpe med at nedsætte risikoen for gener, når du stopper med

behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående din læge eller hospitalet

, hvis du får selvmordstanker eller tanker om

at gøre skade på dig selv (se afsnit 2).

Hvis du får udslæt eller allergiske reaktioner såsom kløe, hævede læber/tunge eller

hvæsende/besværet vejrtrækning,

skal du stoppe med at tage tabletterne og straks

kontakte din læge eller skadestuen.

Hvis du føler dig rastløs, og det føles som om, du ikke kan sidde eller stå stille, kan det

være, du har noget, der kaldes akatisi. Du kan få det værre af at øge din dosis.

Hvis du

oplever dette, så kontakt din læge.

Informer din læge med det samme

, hvis din hud begynder at blive rød, hvis du får

forskellige hudreaktioner eller din hud begynder at få blærer eller skaller. Dette er meget

sjældent.

De mest almindelige bivirkninger (som har hyppigheden meget almindelig og kan ske hos flere end

1 ud af 10 personer) er søvnløshed, hovedpine, diarré, kvalme og træthed.

Nogle patienter har haft:

en kombination af symptomer (kaldet serotoninsyndrom) inklusive uforklarlig feber med

hurtig vejrtrækning eller puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, udtalt

uro eller søvnighed (kun sjældent);

følelse af svaghed, døsighed eller forvirring mest hos ældre mennesker og hos (ældre)

mennesker, der får vanddrivende medicin;

forlænget og smertefuld rejsning;

irritabilitet og udtalt uro;

hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller

svimmelhed efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets

slagfrekvens.

Hvis du får nogle af ovenstående bivirkninger, skal du omgående kontakte din læge.

Der er også blevet indberettet følgende bivirkninger hos patienter i behandling med Fontex:

Almindelig

(kan ske hos op til 1 ud af 10 personer)

nedsat appetit, vægttab

nervøsitet, angst

rastløshed, nedsat koncentrationsevne

anspændthed

nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med

samleje)

søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme, træthed eller søvnighed

svimmelhed

smagsforvrængning

ukontrollerede rystelser

sløret syn

følelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag

rødmen

gaben

fordøjelsesbesvær, opkast

mundtørhed

udslæt, nældefeber, kløe

øget svedtendens

ledsmerter

hyppigere vandladning

uforklaret vaginalblødning

kulderystelser

Ikke almindelig

(kan ske hos op til 1 ud af 100 personer)

fremmedfølelse

unormal tankevirksomhed

unormal opstemthed

seksuel dysfunktion, inklusiv problemer med orgasme, i nogle tilfælde er disse symptomer

blevet ved efter ophør med behandlingen

tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på sig selv

tænderskæren

muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser eller balance- og koordinationsproblemer

nedsat hukommelse

forstørrede (udvidede) pupiller

ringen for ørerne

lavt blodtryk

stakåndethed

næseblod

synkebesvær

hårtab

øget tendens til blå mærker

uforklarlige blå mærker eller blødninger

koldsved

vandladningsbesvær

kulde- eller varmefølelse

unormale leverprøver

Sjælden

(kan ske hos op til 1 ud af 1000 personer)

lav koncentration af salt i blodet

nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker

nedsat antal hvide blodlegemer

uhæmmet adfærd

hallucinationer

ophidselse

panikanfald

forvirring

stammen

aggression

krampeanfald

vaskulitis (årebetændelse)

hurtig hævelse af vævet i hals, ansigt, mund og/eller svælg

smerter i spiserøret

leverbetændelse

lungeproblemer

lysfølsomhed

muskelsmerter

vandladningsproblemer

udskillelse af brystmælk

Knoglebrud

- hos patienter, som tager denne type medicin, har man set en øget risiko for

knoglebrud.

De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling.

Børn og unge (8 til 18 år):

I tillæg til ovennævnte bivirkninger, kan Fontex hæmme vækst og

muligvis forsinke kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og tanker om

selvmord), fjendtlighed, mani samt næseblod er også almindelige bivirkninger set hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fontex indeholder:

Aktivt stof: Fluoxetinhydrochlorid. Hver tablet indeholder 20 milligram (mg) fluoxetin (som

fluoxetinhydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, saccharinnatrium, mannitol, sorbitol,

anis, pebermynte, kolloid vandfri silica, pregelatineret majsstivelse, natriumstearylfumarat og

crospovidon.

Udseende og pakningsstørrelser

Fontex dispergible tabletter er hvide, aflange ikke overtrukne og med delekærv. Hver tablet kan

deles i to lige store dele.

Fontex 20 mg dispergible tabletter fås i blisterpakninger med 14, 20, 28, 30, 50, 56, 70 og 100

tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelsen indehaves af:

Eli Lilly Danmark A/S

Lyskær 3E, 2. tv

2730 Herlev

Telefon: 45 26 60 00

Fremstilles af:

Patheon France

40, Boulevard de Champaret

38300 Bourgoin-Jallieu

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien: Prozac

Danmark: Fontex

Frankrig: Prozac

Grækenland: Ladose

Holland: Prozac

Island: Fontex

Italien: Prozac

Luxembourg: Prozac

Norge: Fontex

Rumænien: Prozac

Spanien: Prozac

Sverige: Fontex

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2019.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.dkma.dk.

14. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Fontex, dispergible tabletter

0.

D.SP.NR.

06604

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fontex

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dispergibel tablet indeholder 20 mg fluoxetin (som fluoxetinhydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 14,54 mg

mannitol og 6,71 mg sorbitol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergible tabletter

Tabletterne er hvide, ovale, ucoatede, med delekærv og præget med ”4400”.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne:

Svære depressive episoder.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD).

Bulimia nervosa: Fontex er indiceret som supplement til psykoterapi til reduktion af

spiseanfald og tvangsopkastninger.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 1 af 19

Børn og unge fra 8 år og opefter:

Moderate til svære depressive episoder, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange

samtaleterapi. Antidepressive midler bør kun tilbydes børn og unge med moderat til svær

depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Moderat til svær depression

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. Dosis bør evalueres og hvis

nødvendigt justeres indenfor 3 - 4 uger efter behandlingsstart, og derefter når det skønnes

klinisk relevant. På trods af den mulige forøgede risiko for bivirkninger ved højere doser,

kan dosis øges gradvist til 60 mg hos patienter med utilstrækkelig respons på 20 mg (se

pkt. 5.1). For at holde patienten på den laveste effektive dosis, bør dosisjustering foretages

med forsigtighed ud fra den enkelte patients behov.

Patienter med depression bør behandles i en periode på mindst 6 måneder for at sikre, at de

er symptomfrie.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD)

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt. På trods af den mulige forøgede

risiko for bivirkninger ved højere doser kan dosis for nogle patienter øges gradvist op til 60

mg, hvis der efter to uger er utilstrækkeligt respons på 20 mg. Hvis der ikke observeres

bedring inden for 10 uger, bør behandlingen med fluoxetin tages op til fornyet overvejelse.

Hvis der er opnået god effekt, kan behandlingen fortsættes med dosis justeret efter

individuelt behov. Der er ingen systematiske undersøgelser, der viser hvor lang tid man bør

fortsætte fluoxetin-behandlingen; men idet OCD er en kronisk tilstand, vil det være

rimeligt at overveje behandling udover 10 uger hos responderende patienter. Justering af

dosis bør foretages på en individuel basis, således at patienten kan holdes på den laveste

effektive dosis. Behovet for behandling bør periodisk revurderes. Nogle læger er fortalere

for samtidig adfærdsterapi til patienter, der har responderet på medicinsk behandling.

Effekten ved behandling udover 24 uger er ikke påvist for OCD.

Bulimia nervosa

Voksne og ældre: 60 mg daglig. Effekten ved behandling udover 3 mdr. af bulimia nervosa

er ikke påvist.

Alle indikationer

De anbefalede doser kan øges eller mindskes. Der foreligger ingen systematiske

evalueringer af doser over 80 mg daglig.

Pædiatrisk population

Børn og unge fra 8 år og opefter (moderate til svære depressive episoder):

Behandling bør startes og overvåges under vejledning af specialist. Startdosis er 10 mg

dagligt givet som 2,5ml Fontex mikstur. Dosisjustering bør foretages varsomt og efter

individuelt behov, for at holde patienten på den laveste effektive dosis.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 2 af 19

Efter en til to uger kan dosis øges til 20 mg dagligt. Der er begrænset erfaring fra kliniske

forsøg med doser over 20 mg. Der er kun begrænsede data om behandling ud over 9 uger.

Børn med lav vægt:

På grund af højere plasmaniveau hos børn med lav vægt kan den terapeutiske effekt

muligvis opnås med lavere dosis (se pkt. 5.2).

Hos pædiatriske patienter, der responderer på behandling, bør fortsat behandling vurderes

efter 6 måneder. Hvis der efter 9 uger ikke er opnået klinisk forbedring, bør behandlingen

genovervejes.

Ældre patienter:

Forsigtighed tilrådes ved øgning af dosis. Daglig dosis bør generelt ikke overstige 40 mg.

Maksimal anbefalet dosis er 60 mg daglig.

Nedsat leverfunktion:

Hos patienter med leverfunktionsnedsættelse bør en lavere eller mindre hyppig dosis

(f.eks. 20 mg hver 2. dag) overvejes (se pkt. 5.2). Tilsvarende overvejelser bør foretages

ved samtidig medicinering med præparater med potentielle interaktioner med Fontex (se

pkt. 4.5).

Seponeringssymptomer ved ophør af Fontex-behandling: Pludselig afbrydelse af

behandlingen bør undgås. Ved ophør af behandling med Fontex bør dosis gradvist

nedsættes over en periode på mindst en til to uger, for at mindske risikoen for

seponeringssymptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Ved forekomst af utålelige symptomer efter en

nedsættelse af dosis eller ved seponering kan det overvejes at vende tilbage til den tidligere

ordinerede dosis. Derefter kan lægen fortsætte nedsættelse af dosis – denne gang i flere

trin.

Administration

Til oral administration.

Fluoxetin kan gives som en enkelt dosis eller som opdelt dosis under eller mellem

måltider.

Når behandlingen seponeres, forbliver der aktivt stof i kroppen i flere uger, hvilket bør

tages i betragtning når behandling startes eller seponeres.

Kapslen og den dispergible tablet er bioækvivalente.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

under pkt. 6.1.

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive

monoaminooxidasehæmmere (f.eks. iproniazid) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med metoprolol anvendt til behandling af

hjertesvigt (se pkt. 4.5).

dk_hum_17965_spc.doc

Side 3 af 19

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population - børn og unge under 18 år

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed

(fortrinsvist aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske

undersøgelser blandt børn og unge behandlet med antidepressive midler i forhold til

gruppen behandlet med placebo. Fontex bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18

år til behandling af moderat til svær depression og bør ikke anvendes til anden indikation.

Hvis det under hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i

denne gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Derudover er

der begrænsede oplysninger om langtidspåvirkningen af sikkerheden hos børn og unge,

inklusiv påvirkning af vækst, kønsmodning og kognitiv, følelsesmæssig og adfærdsmæssig

udvikling (se pkt. 5.3).

I et 19 ugers klinisk forsøg blev der set nedsat vækst i højde og vægt hos børn og unge

behandlet med fluoxetin (se pkt. 5.1). Det er ikke fastslået, om der er en effekt på børnenes

endelige højde som voksne. Muligheden for en forsinkelse af puberteten kan ikke udeluk-

kes (se pkt. 5.3 og 4.8). Vækst og pubertetsudvikling (højde, vægt og Tanner-stadie) bør

derfor overvåges under og efter behandling med fluoxetin. Hvis en af ovenstående er ned-

sat, bør henvisning til en børnelæge overvejes.

I forsøg med børn var mani og hypomani almindeligt rapporteret (se pkt. 4.8). Det anbe-

fales derfor regelmæssigt at kontrollere for forekomsten af mani/hypomani. Behandling

med fluoxetin bør seponeres, hvis patienten kommer i en manisk fase.

Det er vigtigt, at den ordinerende læge omhyggeligt diskuterer risici og fordele ved

behandlingen med barnet/den unge person og/eller dennes forældre.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredelsesstadier.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres Fontex, kan også være forbundet med

en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse tilstande være co-

morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme forholdsregler ved

behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved patienter med svær

depression.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd

hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med

placebogruppen.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 4 af 19

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Kardiovaskulære virkninger

Tilfælde af forlænget QT-interval samt ventrikulær arytmi, herunder torsades de pointes, er

blevet indberettet efter markedsføring (se pkt. 4.5, 4.8 og 4.9).

Fluoxetin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tilstande såsom medfødt langt

QT-syndrom, familiær disposition for QT-forlængelse eller andre kliniske tilstande som

prædisponerer for arytmi (f.eks. hypokalæmi, hypomagnesæmi, bradykardi, akut

myokardieinfarkt eller ubehandlet hjerteinsufficiens) eller ved forhøjet eksponering for

fluoxetin (f.eks. ved nedsat levefunktion), eller ved samtidig behandling med lægemidler,

som vides at inducere forlænget QT-interval og/eller torsades de pointes (se pkt. 4.5).

EKG-evaluering skal overvejes inden behandlingsstart hos patienter med stabil

hjertesygdom.

Hvis der under behandlingen med fluoxetin opstår tegn på hjertearytmi, skal behandlingen

afbrydes og et EKG udføres.

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks.

iproniazid)

Alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner er rapporteret for patienter, der behandles

med et SSRI-præparat i kombination med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer,

Disse reaktioner mindede om serotoninsyndrom (som kan forveksles med/diagnosticeres

som neuroleptisk malignt syndrom). Patienter med sådanne reaktioner kan have gavn af

cyproheptadin eller dantrolen. Symptomer på interaktion med en MAO-hæmmer

inkluderer hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige

udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og

ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma.

Fluoxetin er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den 2 uger lange virkningsvarighed af sidstnævnte, bør

behandling med fluoxetin først startes 2 uger efter seponering af en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer. Tilsvarende bør der gå mindst 5 uger fra seponering af fluoxetin

til behandlingsstart med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer

Serotonin syndrom eller malignt neuroleptisk syndrom-lignende tilfælde

Udvikling af serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilfælde er

sjældent rapporteret ved behandling med fluoxetin. Dette er specielt set i kombination med

andre præparater med serotonerg virkning (bl.a. L-tryptophan) og/eller neuroleptika (se

pkt. 4.5). Da disse syndromer (karakteriseret ved en samling af symptomer såsom

hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige udsving i vitale

værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og ekstrem agitation,

der kan føre til delirium og koma) kan resultere i potentielt livstruende tilstande skal

behandling med fluoxetin seponeres og symptomatisk behandling igangsættes.

Mani

Antidepressiva bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere manifestationer af

mani/hypomani. Som ved alle antidepressiva skal behandling med fluoxetin seponeres hvis

patienten indtræder i en manisk fase.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 5 af 19

Blødning

Der har i forbindelse med SSRI-præparater været rapporter om kutane blødnings-

abnormaliteter såsom ekkymose og purpura. Ekkymose er rapporteret som en ikke

almindelig hændelse ved behandling med fluoxetin. Andre blødningsmanifestationer

(f.eks. gynækologiske, gastrointestinale og andre kutane eller mukøse blødninger) er

rapporteret som værende sjældne. Forsigtighed tilrådes specielt hos patienter, der samtidig

med et SSRI-præparat behandles med orale antikoagulantia, præparater med kendt effekt

på trombocyt-funktionen (f.eks. atypiske antipsykotika som clozapin, phenothiazin, de

fleste tricykliske antidepressiva, acetylsalicylsyre, NSAID’er) eller andre præparater, der

kan øge blødningsrisikoen. Desuden tilrådes forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft blødningsforstyrrelser (se pkt. 4.5).

Krampeanfald

Krampeanfald er en potentiel risiko ved brug af antidepressiva. Derfor, som ved andre

antidepressiva, bør fluoxetin introduceres med forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft krampeanfald. Behandlingen skal seponeres, hvis patienten udvikler krampeanfald

eller hvor disse stiger i frekvens. Fluoxetin bør undgås til patienter med dårligt

kontrollerede anfaldslidelser/epilepsi og patienter med kontrolleret epilepsi bør nøje

monitoreres (se pkt. 4.5).

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Forsigtighed bør udvises, da der i sjældne tilfælde er observeret forlængede krampeanfald

hos patienter i samtidig behandling med fluoxetin og ECT.

Tamoxifen

Fluoxetin er en potent CYP2D6-hæmmer og kan derfor føre til nedsat koncentration af

endoxifen, som er en af de vigtigste aktive metabolitter af tamoxifen. Fluoxetin bør derfor i

videst muligt omfang undgås ved behandling med tamoxifen (se pkt. 4.5).

Akathisi/psykomotorisk uro

Brugen af fluoxetin er forbundet med udvikling af akathisi. Dette kommer til udtryk ved

subjektivt ubehagelig eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab

med manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt at øge dosis for patienter, der udvikler disse symptomer.

Diabetes

Den glykæmiske regulering kan ændres hos diabetikere i behandling med et SSRI-

præparat. Hypoglykæmi er set under behandling med fluoxetin, mens hyperglykæmi har

vist sig efter seponering af fluoxetin. Det kan være nødvendigt at justere doseringen af

insulin og/eller orale antidiabetika.

Lever- og nyrefunktion

Fluoxetin metaboliseres i stor udstrækning i leveren og udskilles via nyrerne. Behandling

med nedsat dosis, evt. dosering hver anden dag, anbefales hos patienter med betydelig

leverfunktionsnedsættelse. Ved indgift af fluoxetin 20 mg daglig i 2 måneder observeredes

ingen forskel i plasmakoncentrationerne af fluoxetin og norfluoxetin hos patienter med

alvorlig dialysekrævende nyresvigt (GFR < 10 ml/min) i forhold til kontrolgruppen med

normal nyrefunktion.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 6 af 19

Udslæt og allergiske reaktioner

Udslæt, anafylaktiske og progredierende systemiske reaktioner, som undertiden er

alvorlige (involverende hud, nyrer, lever eller lunger) er observeret. Hvis der forekommer

udslæt eller andre mulige allergiske reaktioner, for hvilke en alternativ ætiologi ikke kan

bestemmes, bør fluoxetin seponeres.

Vægttab

Vægttab kan forekomme hos patienter, der tager fluoxetin. Dette er sædvanligvis

proportionalt med personens startvægt.

Seponeringssymptomer ved ophør af SSRI behandling

Ved ophør af behandling er seponeringssymptomer almindeligt, specielt hvis

behandlingsstoppet sker pludseligt (se pkt. 4.8). I kliniske forsøg er der set bivirkninger

ved behandlingsstop hos omkring 60 % af patienterne både i fluoxetingruppen og i

placebogruppen. Af disse bivirkninger var 17 % i fluoxetingruppen og 12 % i

placebogruppen alvorlige.

Risikoen for seponeringssymptomer kan være afhængig af flere faktorer inklusiv dosis og

varighed af behandlingen samt hastigheden af dosisnedsættelse. Svimmelhed, sensoriske

forstyrrelser (inkl. paræstesi), søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshed og intense drømme),

asteni, uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten og hovedpine er de mest

almindeligt rapporteret reaktioner. Generelt er disse symptomer lette til moderate, men kan

hos nogle patienter være af svær grad. Reaktionerne optræder ofte inden for de første få

dage efter behandlingsstop. Disse symptomer forsvinder sædvanligvis inden for to uger,

men kan hos nogle individer vare længere (2-3 måneder eller mere). Ved behandlingsophør

anbefales det derfor, at Fontex-dosis nedtrappes over en periode på mindst en til to uger, i

overensstemmelse med patientens behov (se ”Seponeringssymptomer ved ophør af Fontex

behandling” under pkt. 4.2).

Mydriasis

Mydriasis er indberettet i forbindelse med fluoxetin; der skal derfor udvises forsigtighed

ved ordination af fluoxetin til patienter med forhøjet intraokulært tryk og til patienter med

risiko for akut snævervinklet glaukom.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI) kan give symptomer på seksuel

dysfunktion (se pkt. 4.8). Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion,

hvor symptomerne er blevet ved på trods af seponering af SSRI.

Sorbitol

På grund af indhold af sorbitol bør dette lægemiddel ikke anvendes til patienter med

hereditær fructoseintolerance.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i

det væsentlige natriumfri.

Mannitol

Kan have en mild afførende virkning.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 7 af 19

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Halveringstid: Den lange halveringstid for både fluoxetin og norfluoxetin skal tages i

betragtning (se pkt. 5.2) når farmakodynamiske eller farmakokinetiske interaktioner

overvejes (f.eks. ved skift fra fluoxetin til andet antidepressivum).

Kontraindicerede kombinationer

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks.

iproniazid): Alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner er rapporteret for patienter, der

behandles med et SSRI-præparat i kombination med en irreversibel, non-selektiv MAO-

hæmmer.

Disse reaktioner mindede om serotoninsyndrom (som kan forveksles med/diagnosticeres

som neuroleptisk malignt syndrom). Patienter med sådanne reaktioner kan have gavn af

cyproheptadin eller dantrolen. Symptomer på interaktion med en MAO-hæmmer

inkluderer hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige

udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og

ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma.

Fluoxetin er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den 2 uger lange virkningsvarighed af sidstnævnte, bør

behandling med fluoxetin først startes 2 uger efter seponering af en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer. Tilsvarende bør der gå mindst 5 uger fra seponering af fluoxetin

til behandlingsstart med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Metoprolol anvendt ved hjertesvigt: Da fluoxetin hæmmer dets metabolisering, kan det

medføre en øget risiko for bivirkninger af metoprolol, herunder voldsom bradykardi (se

pkt. 4.3).

Kombinationer, der frarådes

Tamoxifen: I litteraturen er der rapporteret om en farmakokinetisk interaktion mellem

CYP2D6-hæmmere og tamoxifen, med en 65-75 % reduktion i plasmakoncentrationen af

en af de mere aktive former af tamoxifen, endoxifen, I visse studier er der rapporteret om

en reduceret virkning af tamoxifen ved kombination med visse SSRI-præparater. Da en

reduceret virkning af tamoxifen ikke kan udelukkes, bør kombination med potente

CYP2D6-hæmmere (herunder fluoxetin) som vidt muligt undgås (se pkt. 4.4).

Alkohol: Forsøg har vist, at fluoxetin ikke øger alkoholmængden i blodet eller forstærker

effekten af alkohol. Dog frarådes samtidig brug af et SSRI-præparat og alkohol.

MAO-A-hæmmere herunder linezolid og methylthioniniumchlorid (methylenblåt): Risiko

for serotoninsyndrom herunder diarré, tachykardi, svedtendens, tremor, konfusion og

koma. Hvis kombination af fluoxetin og disse aktive stoffer ikke kan undgås, bør patienten

følges nøje og startdosis af kombinationspræparaterne bør være den laveste anbefalede

dosis (se pkt. 4.4).

Mequitazin: Da fluoxetin hæmmer dets metabolisering, kan det medføre en øget risiko for

bivirkninger af mequitazin (f.eks. QT-forlængelse).

dk_hum_17965_spc.doc

Side 8 af 19

Kombinationer, der kræver forsigtighed

Phenytoin: Ændringer i plasmakoncentration er observeret i kombination med fluoxetin. I

nogle tilfælde er toksiske manifestationer observeret. Forsigtig titrering af det ledsagende

lægemiddel bør overvejes under samtidig monitorering af den kliniske tilstand.

Præparater med serotonerg virkning (lithium, tramadol, triptaner, tryptophan, selegilin

(MAO-B-hæmmer), perikum ((Hypericum perforatum)): Der er indberettet lette tilfælde af

serotoninsyndrom, når SSRI-præparater blev givet i kombination med lægemidler, som

også har en serotonerg effekt. Der skal derfor udvises forsigtighed, når fluoxetin

kombineres med disse lægemidler, og en tættere og hyppigere klinisk overvågning

iværksættes (se pkt. 4.4).

Forlænget QT interval: Der er ikke udført farmakokinetiske og farmakodynamiske studier

med fluoxetin og andre lægemidler, som forlænger QT-intervallet. En additiv effekt af

fluoxetin og disse lægemidler kan ikke udelukkes. Der skal derfor udvises forsigtighed ved

samtidig administration af fluoxetin og lægemidler, som forlænger QT-intervallet, såsom

klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid,

haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks.

sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især

halofantrin samt visse antihistaminer (astemizol, mizolastin) (se pkt. 4.4, 4.8 og 4.9).

Lægemidler, der påvirker hæmostasen (orale antikoagulantia uanset virkningsmekanisme,

blodpladehæmmere, herunder acetylsalicylsyre og NSAID’er): Risiko for øget blødning.

Klinisk overvågning og hyppigere monitorering af INR med orale antikoagulantia bør

iværksættes. Dosisjustering under og efter behandling med fluoxetin kan være påkrævet (se

pkt. 4.4 og 4.8).

Cyproheptadin: Der er enkeltstående tilfælde af nedsat antidepressiv aktivitet af fluoxetin,

når det blev givet i kombination med cyproheptadin.

Lægemidler, der inducerer hyponatriæmi: Hyponatriæmi er en bivirkning ved fluoxetin.

Kombination med andre stoffer forbundet med hyponatriæmi (f.eks. diuretika,

desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin) kan medføre en øget risiko (se pkt. 4.8).

Lægemidler, der sænker den epileptogene tærskel: Kramper er en bivirkning ved fluoxetin.

Kombination med andre stoffer, som kan sænke tærsklen for krampeanfald (f.eks. TCA’er,

andre SSRI’er, phenothiazin, butyophenoner, mefloquin, chloroquin, buproprion,

tramadol) kan medføre en øget risiko.

Andre lægemidler, der metaboliseres af CYP2D6: Da fluoxetin er en potent hæmmer af

CYP2D6-enzymet, kan det føre til lægemiddelinteraktioner, når det kombineres med andre

lægemidler, som metaboliseres af dette enzym, særligt de af dem, som har et snævert

terapeutisk indeks (såsom flecainid, propafenon og nebivolol) og dem, som skal titreres,

men også atomoxetin, carbamazepin, tricykliske antidepressiva og risperidon. De bør

initieres ved eller justeres til den lave ende af dosisintervallet. Dette gælder også for

patienter, der har taget fluoxetin inden for de sidste 5 uger.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 9 af 19

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Visse epidemiologiske data tyder på en øget risiko for kardiovaskulære defekter forbundet

med brugen af fluoxetin under første trimester. Mekanismen er ukendt. Overordnet tyder

data på, at risikoen for at føde et barn med en kardiovaskulær defekt som følge af

moderens brug af fluoxetin, er i omegnen af 2 ud af 100 sammenlignet med en forventet

rate for denne type defekter på ca. 1 ud af 100 i den almindelige befolkning.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI-præparater under graviditet, især sent i

graviditeten, kan forøge risikoen for persisterende pulmonær hypertension hos nyfødte

(PPHN). Den observerede risiko var ca. 5 tilfælde pr. 1000 graviditeter. I den almindelige

befolkning forekommer der 1 til 2 PPHN-tilfælde pr. 1000 graviditeter.

Fluoxetin bør ikke anvendes under graviditet med mindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med fluoxetin og retfærdiggør en potentiel risiko for fostret. Abrupt seponering

af behandlingen skal undgås under graviditet (se pkt. 4.2 ”Dosering og administration”).

Hvis fluoxetin anvendes under graviditet, bør der udvises forsigtighed, specielt sent i

graviditeten eller lige op til fødslen, eftersom andre virkninger er rapporteret hos nyfødte:

irritabilitet, tremor, hypotoni, vedvarende gråd, problemer med at sutte samt

søvnproblemer. Disse symptomer kan indikere enten serotonerg effekt eller

abstinenssymptomer. Tidspunktet og varigheden af disse symptomer kan være relateret til

den lange halveringstid for fluoxetin (4-6 dage) og den aktive metabolit norfluoxetin (4-16

dage).

Amning

Fluoxetin og norfluoxetin udskilles i modermælken. Bivirkninger er rapporteret for

spædbørn, der ammes. Hvis behandling med fluoxetin skønnes nødvendig, bør det

overvejes at stoppe amningen. Hvis amningen imidlertid fortsættes, bør den laveste

effektive dosis udskrives.

Fertilitet

Data fra dyrestudier har vist, at fluoxetin kan påvirke sædkvaliteten (se pkt. 5.3). Humane

spontane rapporter om brug af visse SSRI’er har vist, at en påvirkning af sædkvaliteten er

reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fontex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner Fluoxetin har hos raske forsøgspersoner vist ikke at have psykomotorisk effekt.

Dog kan alle psykofarmaka potentielt forringe de motoriske evner samt evnen til at

bedømme. Patienter bør frarådes at køre bil eller betjene farlige maskiner, før de er sikre

på, at deres evner ikke er påvirket.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige indberettede bivirkninger hos patienter behandlet med fluoxetin var

hovedpine, kvalme, søvnløshed, træthed og diarré. Bivirkninger vil kunne formindskes i

intensitet og hyppighed ved fortsat behandling og bør generelt ikke lede til et ophør med

behandlingen.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 10 af 19

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Tabellen nedenfor viser bivirkninger observeret i den voksne og i den pædiatriske

population. Nogle af disse bivirkninger er fælles for andre SSRI’er.

Nedenstående hyppigheder er beregnet ud fra kliniske studier hos voksne (n = 9297) og fra

spontane indberetninger.

Estimeret hyppighed: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000).

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Neutropeni

Leukopeni

Immunsystemet

Anafylatisk reaktion

Serum-sygdom

Det endokrine system

Uhensigtsmæssig

sekretion af

antidiuretisk hormon

Metabolisme og ernæring

Nedsat appetit

Hyponatriæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Angst

Nervøsitet

Rastløshed

Anspændthed

Nedsat libido

Søvnforstyrrelser

Abnorme

drømme

Depersonalisering

Hævet stemningsleje

Eufori

Unormal

tankevirksomhed

Abnorm orgasme

Tænderskæren

Selvmordstanker og

-adfærd

Hypomani

Mani

Hallucinationer

Agitation

Panikanfald

Konfusion

Dysfemi

Aggression

Nervesystemet

Hovedpine

Opmærksomheds-

forstyrrelser

Svimmelhed

Smags-

forvrængning

Sløvhed

Somnolens

Tremor

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Dyskinesi

Ataksi

Balanceforstyrrelse

Myoklonus

Nedsat hukommelse

Kramper

Akatisi

Bucco-mastico-

lingvalt (BML)

syndrom

Serotonin-syndrom

Øjne

Sløret syn

Mydriasis

Øre og labyrint

Tinnitus

dk_hum_17965_spc.doc

Side 11 af 19

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Forlænget QT ved

elektrokardiogra

m (QTcF

≥450 ms)

Ventrikulær arytmi

inklusive torsades de

pointes

Vaskulære sygdomme

Rødmen

Hypotension

Vasculitis

Vasodilatation

Luftveje, thorax og mediastinum

Gaben

Dyspnø

Epistaxis

Faryngitis

Lungesymptomer

(forskellige

histopatologiske

inflammatoriske

processer og/eller

fibrose)

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Kvalme

Opkastning

Dyspepsi

Mundtørhed

Dysfagi

Gastro-intestinal

blødning

Øsofageal smerte

Lever og galdeveje

Idiosynkratisk

hepatitis

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urtikaria

Pruritus

Hyperhidrose

Alopeci

Øget tendens til blå

mærker

Koldsved

Angioødem

Ekkymose

Fotosensitivitet

Purpura

Erythema multiforme

Stevens-Johnson

Syndrom

Toksisk epidermal

nekrolyse (Lyell

Syndrom)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi

Muskeltrækninger

Myalgi

Nyrer og urinveje

Hyppig

vandladning

Dysuri

Vandladningsbesvær

Vandladningsforstyrre

lser

Det reproduktive system og mammae

Gynækologisk

blødning

Erektil

dysfunktion

Ejakulations-

Sexuel dysfunktion

Galaktorré

Hyperprolaktinæmi

Priapisme

dk_hum_17965_spc.doc

Side 12 af 19

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

forstyrrelser

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Træthed

Følelse af

nervøsitet

Kulderystelser

Utilpashed

Abnorm følelse

Kuldefølelse

Varmefølelse

Mukøse blødninger

Undersøgelser

Vægttab

Forhøjet

transaminaser

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase

Inkluderer anoreksi

Inkluderer opvågning tidligt om morgenen, initiel søvnløshed, medium søvnløshed

Inkluderer tab af libido

Inkluderer mareridt

Inkluderer anorgasme

Inkluderer fuldført selvmord, suicidal depression, bevidst selvskade, tanker om at skade

sig selv, selvmordsrelateret adfærd, tanker om selvmord, selvmordsforsøg, morbide tanker,

selvskadende adfærd. Disse symptomer kan skyldes underliggende sygdom.

Inkluderer hypersomni, sedation

Baseret på EKG-målinger fra kliniske forsøg

Inkluderer hedeture

Inkluderer atelektase, interstitiel lungesygdom, lungebetændelse

Inkluderer hyppigst tandkødsblødning, hæmatemese, hæmatokesi, rektal blødning,

blodig diarré, melæna og blødning fra mavesår

Inkluderer erythema, exfoliativt udslæt, varmeudslæt, udslæt, erytematøst udslæt,

follikulært udslæt, generelt udslæt, makulært udslæt, makulært-papuløst udslæt,

morbilliformt udslæt, papuløst udslæt, pruritisk udslæt, vesikulært udslæt, umbilikal

erytema udslæt

Inkluderer pollakisuri

forsinket ejakulation, retrograd ejakulation

Inkluderer cervixblødning, uterin dysfunktion, uterin blødning, genitalblødning,

menometrorragi, menorragi, metrorragi, polymenorré, postmenopausal blødning, uterin

blødning, vaginal blødning

Inkluderer manglende ejakulation, ejakulationsdysfunktion, præmatur ejakulation,

forsinket ejakulation, retrograd ejakulation

I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen

Inkluderer asteni

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring: Tilfælde af selvmordstanker og

selvmordsadfærd er rapporteret under fluoxetinbehandling eller kort tid efter

behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Knoglefrakturer: Epidemiologiske studier foretaget hovedsagligt med patienter på 50 år og

derover, viser en øget risiko for knoglefrakturer hos patienter i behandling med SSRI’er og

TCA’er. Mekanismen bag dette er ukendt.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 13 af 19

Seponeringssymptomer ved ophør af fluoxetin-behandling: Ophør af fluoxetin-behandling

medfører sædvanligvis seponeringssymptomer. Svimmelhed, sensoriske forstyrrelser (inkl.

paræstesi), søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshed og intense drømme), asteni, uro eller angst,

kvalme og/eller opkastning, rysten og hovedpine er de mest almindeligt rapporteret

reaktioner. Generelt er disse symptomer milde til moderate og er selvbegrænsende, men

kan hos nogle patienter være af svær grad/eller have forlænget varighed (se pkt. 4.4). Når

behandling med Fontex ikke længere behøves anbefales det derfor gradvist at afbryde

behandlingen ved at nedtrappe dosis (se pkt. 4.2 og pkt. 4.4)

Pædiatrisk population (se pkt. 4.4 og 5.1)

Bivirkninger er set specifikt eller med en anden hyppighed i denne population er beskrevet

nedenfor. Hyppigheden for disse bivirkninger er baseret på kliniske studier hos børn (n =

610).

I kliniske forsøg med børn var selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og

selvmordsforestillinger), fjendtlighed (de indberettede bivirkninger var vrede, irritabilitet,

aggression, agitation og aktiveringssyndrom), maniske reaktioner herunder mani og

hypomani (ingen maniske fortilfælde hos disse patienter) og epistaxis indberettet med

hyppigheden almindelig og mere hyppigt observeret hos børn og unge, der var behandlet

med antidepressiva sammenlignet med dem, der fik placebo.

Enkeltstående tilfælde af væksthæmning er set i klinisk brug (se også pkt. 5.1).

I kliniske forsøg med børn var behandling med fluoxetin også forbundet med en

nedsættelse af niveauet af basisk fosfatase.

Enkeltstående tilfælde af bivirkninger, der potentielt indikerede en forsinkelse af

kønsmodning eller seksuel dysfunktion, er rapporteret fra klinisk brug hos børn (se også

pkt. 5.3).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Tilfælde af overdosering med fluoxetin alene har sædvanligvis et mildt forløb.

Symptomerne ved overdosering har inkluderet kvalme, opkastning, kramper,

kredsløbsforstyrrelser rangerende fra asymptomatiske arytmier (herunder nodal rytmi og

ventrikulær arytmi) eller EKG-forandringer, som tyder på QTc-forlængelse, til hjertestop

(herunder meget sjældne tilfælde af Torsade de Pointes), pulmonær dysfunktion samt

ændret CNS-status rangerende fra irritation til koma. Dødsfald som følge af overdosering

med fluoxetin alene har været yderst sjældne.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 14 af 19

Behandling

Det anbefales at monitorere hjertefunktion og andre vitale funktioner samt at yde generel

symptomatisk behandling. Der kendes ingen specifik antidot.

Tvungen diurese, dialyse, hæmoperfusion og udskiftningstransfusion vil formodentlig ikke

have effekt. Aktivt kul, der kan benyttes med sorbitol, kan være ligeså effektivt eller bedre

end provokeret opkastning og ventrikelskylning. Ved behandling af overdosering bør

muligheden for involvering af flere lægemidler overvejes. En tidsmæssig forlængelse af

den medicinske monitorering kan være nødvendig for patienter, der har taget en overdosis

af tricykliske antidepressiva, hvis de samtidig eller kort forinden har været i behandling

med fluoxetin.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

N 06 AB 03 – Selektive serotonin re-optagelse inhibitorer

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Fluoxetin hæmmer specifikt genoptagelsen af serotonin, hvilket regnes for at være

virkningsmekanismen. Fluoxetin har næsten ingen affinitet til andre receptorer, såsom

- og

-adrenerge, serotonerge, dopaminerge, histaminerge, muskarine og GABA-

receptorer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Svære depressive episoder: Der er foretaget kliniske forsøg hos patienter med svære

depressive episoder versus placebo og aktiv kontrolgruppe. Fontex er vist at være

signifikant mere effektiv end placebo målt ved Hamilton Depression Rating Scale (HAM-

D). I disse forsøg gav Fontex en signifikant højere responsrate (defineret ud fra en 50 %

nedsættelse i HAM-D score) samt remissionsrate i forhold til placebo.

Dosis-respons: I forsøg med fast dosering hos patienter med svær depression er der en flad

dosis-respons kurve. Denne kurve giver ikke nogen begrundelse for en effektfordel ved at

bruge højere doser end de rekommanderede. Det er derimod klinisk erfaret, at optitrering

kan være gavnlig for nogle patienter.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD): I forsøg af kort varighed (< 24 uger) er det vist, at

fluoxetin er signifikant mere effektivt end placebo. Der sås behandlingsmæssig effekt ved

20 mg daglig, men højere doser (40 eller 60 mg daglig) medførte en højere responsrate. I

længerevarende forsøg (tre forsøg af kort varighed inklusiv forlængelsesfase samt en

undersøgelse af tilbagefald) er effekten ikke blevet vist.

Bulimia nervosa: I forsøg af kort varighed (< 16 uger) hos ambulante patienter, der

opfylder DSM-III-R-kriteriet for bulimia nervosa, er det vist, at 60 mg fluoxetin daglig er

dk_hum_17965_spc.doc

Side 15 af 19

signifikant mere effektivt end placebo til reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger.

For langtids-effekten kunne der ikke drages konklusioner.

Præmentruel dysforisk lidelse:

To placebo-kontrollerede forsøg er udført med patienter, der opfylder DSM-IV-kriteriet for

præmenstruel dysforisk lidelse (PMDD). Patienterne blev inkluderet i forsøgene, hvis de

havde symptomer af en tilstrækkelig sværhedsgrad, der hæmmede den sociale og

arbejdsmæssige funktion og forholdet til andre. Patienter der benyttede orale kontraceptiva,

blev ekskluderet fra forsøgene. I det første forsøg anvendtes en kontinuerlig dosis på 20

mg daglig i 6 cykli. Her observeredes en forbedring i de primære effektmål (irritabilitet,

angst og dysfori). I det andet forsøg anvendtes en intermitterende luteralfase-dosering (20

mg daglig i 14 dage) i 3 cykli. Her observeredes en forbedring i det primære effektmål

(”Daily Record of Severity of Problems score”). Der kan på baggrund af disse forsøg dog

ikke drages endelige konklusioner om effekt og behandlingslængde.

Pædiatrisk population

Moderate til svære depressive episoder: Kliniske forsøg med børn og unge fra 8 år og

opefter er blevet udført over for placebo. Fontex i doser på 20 mg er vist at være

signifikant mere effektiv end placebo i to korttidspivotal forsøg. Dette er målt ved en

reduktion i samlet score i Childhood Depresion Rating Scale-Revised (CDRS-R) og scoren

i Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I). I begge forsøg opfyldte patienterne

kriterierne for moderat til svær MDD (DSM-III eller DSM-IV) ved tre forskellige

evalueringer hos praktiserende børnepsykiatere. Effekten i fluoxetin-forsøgene kan

afhænge af inkluderingen af en selektiv patientpopulation (en der ikke spontant er blevet

rask inden for en periode på 3-5 uger og hvis depression varede ved på trods af væsentlig

opmærksomhed). Der er kun begrænsede data omkring sikkerhed og effekt ud over 9 uger.

Generelt var effekten af fluoxetin moderat. Responsraten (det primære endpoint, defineret

som en 30% nedsættelse i CDRS-R scoren) viste en statistisk signifikant forskel i ét af de

to pivotal forsøg (58% for fluoxetin mod 32% for placebo, P=0,013 og 65% for fluoxetin

mod 54% for placebo, P=0,093). I disse to forsøg var den gennemsnitlige absolutte

ændring i CDRS-R fra baseline til endpoint 20 for fluoxetin mod 11 for placebo, P=0,002

og 22 for fluoxetin mod 15 for placebo, P<0,001.

Virkninger på vækst, se pkt. 4.4 og 4.8:

Efter 19 ugers behandling havde pædiatriske patienter, der blev behandlet med fluoxetin,

opnået en højdeforøgelse på gennemsnitligt 1,1 cm mindre (p=0,004) og en vægtforøgelse

på 1,1 kg mindre (p=0,008) end patienter behandlet med placebo.

I et retrospektivt parret kontrol observationsstudie med en gennemsnitlig behandlingstid på

1,8 år for fluoxetin, var der ingen forskel i vækst korrigeret for forventet højdevækst hos

pædiatriske patienter behandlet med fluoxetin sammenlignet med deres tilsvarende

ubehandlede kontrol (0,0 cm, p = 0,9673).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Fluoxetin absorberes godt efter oral administration. Fødeindtagelse har ingen indflydelse

på biotilgængeligheden.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 16 af 19

Fordeling

Proteinbindingsgraden er ca. 95%. Fordelingsvolumenet er 20-40 l/kg. Steady-state

plasmakoncentrationer opnås først efter flere ugers behandling. Steady-state

koncentrationer efter langvarig behandling svarer til de koncentrationer, som observeres

efter 4-5 ugers behandling.

Biotransformation

Fluoxetin har en non-lineær farmakokinetisk profil med first-pass metabolisme i leveren.

Maksimal plasmakoncentration nås generelt ca. 6-8 timer efter oral administration.

Fluoxetin metaboliseres i udpræget grad via det polymorfe enzym CYP2D6. Fluoxetin

mataboliseres primært i leveren til den aktive metabolit norfluoxetin (demethylfluoxetin)

via demethylering.

Elimination

Halveringstiden for fluoxetin er 4-6 dage og for norfluoxetin 4-16 dage. Disse lange

halveringstider er skyld i tilstedeværelsen af lægemidlet op til 5-6 uger efter endt

behandling. Udskillelsen foregår hovedsageligt (ca. 60 %) gennem nyrerne. Fluoxetin

udskilles via modermælken.

Særlige populationer:

Ældre: Farmakokinetiske parametre er ikke ændret hos raske ældre i forhold til yngre

personer.

Pædiatrisk population: Den gennemsnitlige fluoxetin-koncentration hos børn er omtrent 2

gange højere end den, der ses hos unge og den gennemsnitlige norfluoxetin-koncentration

1,5 gange højere. Steady-state plasmakoncentrationer er afhængig af kropsvægt og er

højere hos børn med lav vægt (se pkt. 4.2). Som hos voksne akkumuleres fluoxetin og

norfluoxetin i vid udstrækning efter multipel oral dosering, og steady-state koncentration

opnås efter 3-4 uger med daglig dosering.

Leverinsufficiens: I tilfælde af leverinsufficiens (alkoholinduceret cirrhose) vil

halveringstiden for fluoxetin og norfluoxetin forøges til henholdsvis 7 og 12 dage. Her bør

en lavere eller mindre hyppig dosering overvejes.

Nyreinsufficiens: Efter enkeltdosering af fluoxetin til patienter med let, moderat eller

fuldstændig (anuri) nyreinsufficiens er ikke observeret ændrede farmakokinetiske

parametre i forhold til raske frivillige forsøgspersoner. Ved gentagen indgift vil en forhøjet

steady-state koncentration eventuelt kunne observeres.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke påvist karcinogen eller mutagen effekt med fluoxetin i in vitro undersøgelser

eller i dyreforsøg.

Studier i voksne forsøgsdyr

I et 2-generations reproduktionsstudie i rotter påvirkede fluoxetin ikke parring eller

fertilitet. Fluoxetin var ikke teratogent og påvirkede ikke vækst, udvikling eller

reproduktive parametre hos afkommet.

Koncentrationer i foderet medførte doser svarende omtrent til 1,5, 3,9 og 9,7 mg fluoxetin/

kg legemsvægt.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 17 af 19

I hanmus, der blev behandlet i 3 måneder med fluoxetin i foderet i doser svarende omtrent

til 31 mg/kg, observeredes et fald i testisvægt og hypospermatogenese. Denne dosis

overskred den maksimale tolererede dosis, da der blev observeret signifikante tegn på

toksicitet.

Studier i juvenile forsøgsdyr

I et juvenil toksikologiforsøg i CD-rotter resulterede administration af fluoxetin

hydrochlorid 30 mg/kg/dag på postnatal dag 21 til 90 i irreversibel testikulær degeneration

og nekrose, epididymal epithelial vacuolation, umodenhed og uvirksomhed af hunrotternes

forplantningskanal samt nedsat fertilitet. Forsinket kønsmodning optrådte i hanner (10 og

30 mg/kg/dag) og hunner (30 mg/kg/dag). Signifikansen af disse fund er ukendt i

mennesker. Rotter, der fik 30 mg/kg, havde også en nedsættelse i længden af femur sam-

menlignet med kontrolgruppen samt degeneration, nekrose og regeneration af skelet-

muskulaturen. Ved 10 mg/kg/dag var de opnåede plasmaniveauer i dyr omtrent 0,8 til 8,8

gange (fluoxetin) og 3,6 til 23,2 gange (norfluoxetin) dem, der sædvanligvis ses hos

pædiatriske patienter. Ved 3 mg/kg/dag var de opnåede plasmaniveauer i dyr omtrent 0,04

til 0,5 gange (fluoxetin) og 0,3 til 2,1 gange (norfluoxetin) dem, der sædvanligvis ses hos

pædiatriske patienter.

Et forsøg i juvenile mus har indikeret, at hæmning af serotonin-transporteren hindrer

tilvækst af knogle. Disse fund synes at være understøttet af kliniske fund. Det er ikke

fastlagt, om denne effekt er reversibel.

Et andet forsøg i juvenile mus (behandlet på postnatal dag 4 til 21) har demonstreret, at

hæmning af serotonin-transporteren havde en længerevarende effekt på musenes adfærd.

Der er ingen information om, hvorvidt denne effekt var reversibel. Den kliniske relevans af

disse fund er ikke fastlagt.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose. Saccharinnatrium. Mannitol. Sorbitol. Vandfri, kolloid silica.

Crospovidon. Natriumstearylfumarat. Tør flydende stivelse (prægelatiniseret majsstivelse).

Anis. Pebermynte.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PCTFE/Aluminium blisterpakninger på 14, 20, 28, 30, 50, 56, 70 og 100

dispergible tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_17965_spc.doc

Side 18 af 19

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Danmark A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

17965

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. december 1987

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. august 2019

dk_hum_17965_spc.doc

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information