Foclivia

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-12-2019

Aktiv bestanddel:
influenzavirusoverfladeantigener, inaktiveret: A / Viet Nam / 1194/2004 (H5N1)
Tilgængelig fra:
Seqirus S.r.l. 
ATC-kode:
J07BB02
INN (International Name):
pandemic influenza vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)
Terapeutisk gruppe:
Vacciner,
Terapeutisk område:
Influenza, Human, Immunisering, Sygdomsudbrud
Terapeutiske indikationer:
Prophylax af influenza i en officielt erklæret pandemisk situation. Pandemic influenza vaccine bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001208
Autorisation dato:
2009-10-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/001208

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-09-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-12-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-12-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-12-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-09-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Foclivia injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Foclivia

Sådan får du Foclivia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Foclivia er en vaccine, som er beregnet til at forebygge influenza, når den officielt er blevet erklæret

pandemisk (udbredt over det meste af jordkloden).

Pandemisk influenza er en type influenza, som opstår i tidsintervaller, der varierer fra under 10 år til

årtier. Den spredes hurtigt over hele verden. Symptomerne på pandemisk influenza ligner

symptomerne på almindelig influenza, men de kan være mere alvorlige.

Vaccinen bruges til voksne (18-60 år) og ældre (over 60 år) for at forebygge influenza af

virustypen H5N1.

Efter indsprøjtning af vaccinen vil kroppens naturlige forsvarssystem (immunsystemet) danne sin egen

beskyttelse (antistoffer) mod sygdommen. Ingen af stofferne i vaccinen kan give influenza.

Ligesom med andre vacciner er det ikke sikkert, at Foclivia yder fuld beskyttelse til alle, der får

vaccinen.

2.

Det skal du vide, før du får Foclivia

Du må ikke få Foclivia, hvis du:

har opleveret alvorlige allergiske (dvs. livstruende) reaktioner over for nogen af Foclivias

indholdsstoffer

er overfølsom (allergisk) over for influenzavacciner eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Foclivia

er allergisk over for æg eller hønseprotein

er allergisk over for antibiotika, formaldehyd, cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) eller

polysorbat 80.

Tegn på en allergisk reaktion kan omfatte kløende hududslæt, stakåndethed og hævelser

i ansigt eller tunge.

I en pandemisk situation vil du måske alligevel få vaccinen. I så fald skal der være

umiddelbar adgang til lægebehandling i tilfælde af, at du får en allergisk reaktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får denne vaccine:

hvis du har feber,

hvis du er syg eller har en infektion,

hvis du får behandling, der undertrykker dit immunsystem, f.eks. kortikosteroidbehandling eller

kemoterapi mod kræft, eller hvis du har en lidelse, som gør dig modtagelig for infektioner

(immundefektlidelser).

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har problemer med, at dit blod ikke størkner,

eller hvis du let får blå mærker.

Lægen skal informere dig om risikoen for at få kramper, især hvis du tidligere har haft epilepsi.

Besvimelse kan forekomme efter eller endda før enhver indsprøjtning med kanyle. Hvis du tidligere er

besvimet i forbindelse med en injektion, skal du derfor fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, SKAL DU FORTÆLLE DET TIL LÆGEN ELLER

SUNDHEDSPERSONALET, da det kan være, at du så ikke bør få vaccinen, eller at tidspunktet for,

hvornår du skal have den, skal udskydes.

Brug af anden medicin sammen med Foclivia

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Foclivia bør ikke gives samtidig med

andre vacciner (hvis en anden vaccination er nødvendig på samme tid, bør indsprøjtningerne gives på

forskellige lemmer. I så fald kan bivirkningerne være mere intense.)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får denne vaccine. Din læge skal afveje

fordelene op mod de mulige risici ved at give dig vaccinen. Du skal drøfte med din læge, om du skal

have Foclivia. Vaccinen kan anvendes under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle af de bivirkninger, der er omtalt under punkt 4 ”Bivirkninger”, kan påvirke evnen til at køre

motorkøretøj og betjene maskiner. Det er bedst at se, hvordan Foclivia påvirker dig, inden du forsøger

at gøre disse ting.

Foclivia indeholder natrium og kalium

Foclivia indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) og mindre end 1 mmol kalium (39 mg) per

dosis. Det er stort set natrium- og kaliumfrit.

3.

Sådan får du Foclivia

Lægen eller sygeplejersken giver vaccinen i overensstemmelse med de officielle retningslinjer.

En dosis (0,5 ml) vaccine injiceres i overarmen (deltamusklen).

Der bør gives en ny dosis vaccine efter et interval på mindst 3 uger.

4.

Bivirkninger

Foclivia kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelig: (kan forekomme hos 1-10 ud af 100 vaccinerede).

Rødme, hævelse, smerte ved injektionsstedet, blodudtrædninger, hårdere hud ved injektionsstedet.

I visse tilfælde kan bivirkningerne også omfatte højere temperatur, ubehag (en generel følelse af

utilpashed), rystelser, træthed, hovedpine, tendens til at svede, smerter i muskler og led. Disse

reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling. TAL MED LÆGEN, hvis

de varer ved.

Ikke almindelig: (kan forekomme hos 1-10 ud af 1.000 vaccinerede).

Hudreaktioner over hele kroppen, herunder kløe, knopper på huden eller ikke-specifikt udslæt.

Sjælden: (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 vaccinerede). Følelsesløshed eller prikkende

fornemmelse, ufrivillige muskelsammentrækninger eller trombocytopeni (nedsat antal af en særlig

type celler i blodet, der kaldes blodplader, hvilket i enkelte tilfælde kan give voldsomme blå mærker

eller blødning).

Der kan forekomme allergiske reaktioner efter vaccinationen, som i sjældne tilfælde kan føre til shock.

Lægerne er opmærksomme på denne mulighed og har nødbehandling til rådighed til brug i disse

tilfælde.

Meget sjælden:

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 vaccinerede)

Vaskulitis (betændelse i blodkarrene, hvilket kan forårsage hududslæt, ledsmerter og nyreproblemer)

og væskende Stevens-Johnsons syndrom (erythema multiforme). Neurologiske lidelser som

encefalomyelitis (betændelse i centralnervesystemet), neuritis (nervebetændelse) og en type af

lammelse, som kaldes Guillain-Barrés syndrom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Foclivia efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Foclivia indeholder:

Aktivt stof:

De aktive stoffer i vaccinen er rensede virus-proteiner (kaldet hæmagglutinin og neuraminidase).

De isoleres fra overfladen af influenzaviruspartikler, som er formeret i befrugtede hønseæg fra sunde

hønsehold og inaktiveret med formaldehyd. Disse virus-proteiner er tilberedt af stammen af den

influenzavirus, som er i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefalinger

og EU’s bestemmelser vedrørende en officielt erklæret pandemisk situation.

En dosis (0,5 ml) af vaccinen indeholder mindst 7,5 mikrogram hæmagglutinin af følgende anbefalede

influenzavirusstamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Adjuvans:

Vaccinen indeholder et ‘adjuvans’ (et hjælpestof, som indeholder squalen) for at stimulere en bedre

reaktion. Adjuvanset indeholder også polysorbat 80 og sorbitantrioleat i en citratbuffer (natriumcitrat,

citronsyre).

Øvrige indholdsstoffer:

De øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, kaliumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat,

dinatriumphosphatdihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, calciumchloriddihydrat og vand til

injektioner.

Udseende og pakningsstørrelser

Foclivia er en mælkehvid væske.

Foclivia leveres i en brugsklar injektionssprøjte, der indeholder en enkelt dosis (0,5 ml), i æske med 1

eller 10 stk. med eller uden kanyle.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Seqirus S.r.l.

Via del Pozzo 3/A, S. Martino

53035 Monteriggioni (SI)

Italien

Fremstiller

Seqirus Vaccines Ltd

Gaskill Road, Speke, Liverpool

L24 9GR

Storbritannien

Seqirus Netherlands B.V.

Paasheuvelweg 28

1105BJ Amsterdam

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{MM/ÅÅÅÅ}

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det af videnskabelige årsager ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation

for dette lægemiddel. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil hvert år vurdere nye oplysninger

om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om Foclivia på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Anvisninger i administration af vaccinen:

Vaccinen må ikke administreres intravaskulært eller subkutant.

Når der anvendes en fyldt injektionssprøjte uden kanyle, som leveres med et Luer-Lock system,

fjernes hætten på sprøjtens spids ved at skrue den mod uret. Når hætten er taget af, påsættes en kanyle

på sprøjten ved at skrue den med uret, indtil den låser. Når kanylen er låst på plads, fjernes

kanylebeskytteren, og vaccinen administreres.

Brugsklar injektionssprøjte, der indeholder en enkelt dosis på 0,5 ml.

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug.

Omrystes forsigtigt før brug.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Foclivia injektionsvæske, suspension

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Foclivia

Sådan får du Foclivia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Foclivia er en vaccine, som er beregnet til at blive givet for at forebygge en influenza, når den officielt

er blevet erklæret pandemisk (udbredt over det meste af jordkloden).

Pandemisk influenza er en type influenza, som opstår i tidsintervaller, der varierer fra under 10 år

til flere årtier. Den spredes hurtigt over hele verden. Symptomerne på pandemisk influenza ligner

symptomerne på almindelig influenza, men de kan være mere alvorlige.

Det skal bruges til voksne (18-60 år) og ældre (over 60 år) for at forebygge influenza som følge af

virus-typen H5N1.

Efter indsprøjtning af vaccinen vil kroppens naturlige forsvarssystem (immunsystemet) danne sin

egen beskyttelse (antistoffer) mod sygdommen. Ingen af stofferne i vaccinen kan give influenza.

Ligesom med andre vacciner er det ikke sikkert, at Foclivia yder fuld beskyttelse til alle, der får

vaccinen.

2.

Det skal du vide, før du får Foclivia

Du må ikke fåFoclivia, hvis du:

har opleveret alvorlige allergiske (dvs. livstruende) reaktioner over for nogen af Foclivias

indholdsstoffer

er overfølsom (allergisk) over for influenzavacciner eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Foclivia

er allergisk eller hønseprotein

er allergisk over for antibiotika, formaldehyd, cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) og

polysorbat 80.

Tegn på en allergisk reaktion kan omfatte kløende hududslæt, stakåndethed og hævelser

i ansigt eller tunge.

Men i en pandemisk situation vil du måske alligevel få vaccinen. I så fald skal der være

umiddelbar adgang til lægebehandling i tilfælde af, at du får en allergisk reaktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får denne vaccine:

hvis du har feber,

hvis du er syg eller har en infektion,

hvis du får behandling, der undertrykker dit immunsystem, f.eks. kortikosteroidbehandling

eller kemoterapi mod kræft, eller hvis du har en lidelse, som gør dig modtagelig for infektioner

(immundefektlidelser).

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har problemer med, at dit blod ikke størkner,

eller hvis du let får blå mærker.

Lægen skal informere dig om risikoen for at få kramper, især hvis du tidligere har haft epilepsi.

Besvimelse kan forekomme efter eller endda før enhver indsprøjtning med kanyle. Hvis du tidligere er

besvimet i forbindelse med en injektion, skal du derfor fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, SKAL DU FORTÆLLE DET TIL LÆGEN ELLER

SUNDHEDSPERSONALET, da det kan være, at du så ikke bør få vaccinen, eller at tidspunktet for,

hvornår du skal have den, skal udskydes.

Brug af anden medicin sammen med Foclivia

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Foclivia bør ikke gives samtidig med

andre vacciner (hvis en anden vaccination er nødvendig på samme tid, bør indsprøjtningerne gives på

forskellige lemmer. I så fald kan bivirkningerne være mere intense.)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får denne vaccine. Din læge skal afveje

fordelene op mod de mulige risici ved at give dig vaccinen. Du skal drøfte med din læge, om du skal

have Foclivia.

Vaccinen kan anvendes under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle af de bivirkninger, der er omtalt under punkt 4 ”Bivirkninger”, kan påvirke evnen til at køre

motorkøretøj og betjene maskiner. Det er bedst at se, hvordan Foclivia påvirker dig, inden du forsøger

at gøre disse ting.

Foclivia indeholder natrium og kalium

Foclivia indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) og mindre end 1 mmol kalium (39 mg) per

dosis. Det er stort set natrium- og kaliumfrit.

3.

Sådan får du Foclivia

Lægen eller sygeplejersken giver vaccinen i overensstemmelse med de officielle retningslinjer.

En dosis (0,5 ml) vaccine injiceres i overarmen (deltamusklen).

Der bør gives en ny dosis vaccine efter et interval på mindst 3 uger.

4.

Bivirkninger

Foclivia kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelig: (kan forekomme hos 1-10 af 100 vaccinerede).

Rødme, hævelse, smerte ved injektionsstedet, blodudtrædninger, hårdere hud ved injektionsstedet.

I visse tilfælde kan bivirkningerne også omfatte højere temperatur, ubehag (en generel følelse af

utilpashed), rystelser, træthed, hovedpine, tendens til at svede, smerter i muskler og led. Disse

reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling. TAL MED LÆGEN, hvis de

varer ved.

Ikke almindelig: (kan forekomme hos 1-10 af 1.000 vaccinerede).

Hudreaktioner over hele kroppen, herunder kløe, knopper på huden eller ikke-specifikt udslæt.

Sjælden: (kan forekomme hos 1-10 af 10.000 vaccinerede). Følelsesløshed eller prikkende

fornemmelse, ufrivillige muskelsammentrækninger eller trombocytopeni (nedsat antal af en særlig

type celler i blodet, der kaldes blodplader, hvilket i enkelte tilfælde kan give voldsomme blå mærker

eller blødning). Der kan forekomme allergiske reaktioner efter vaccinationen, som i sjældne tilfælde

kan føre til shock. Lægerne er opmærksomme på denne mulighed og har nødbehandling til rådighed

til brug i disse tilfælde.

Meget sjælden:

(kan forekomme hos færre end 1 af 10.000 vaccinerede)

Vaskulitis (betændelse i blodkarrene, hvilket kan forårsage hududslæt, ledsmerter og nyreproblemer)

og væskende Stevens-Johnsons syndrom (erythema multiforme). Neurologiske lidelser som

encefalomyelitis (betændelse i centralnervesystemet), neuritis (nervebetændelse) og en type af

lammelse, som kaldes Guillain-Barrés syndrom. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Foclivia efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Foclivia indeholder:

Aktivt stof:

De aktive stoffer i vaccinen er rensede virus-proteiner (kaldet hæmagglutinin og neuraminidase).

De isoleres fra overfladen af influenzaviruspartikler, som er formeret i befrugtede hønseæg fra sunde

hønsehold og inaktiveret med formaldehyd. Disse virus-proteiner er tilberedt af stammen af den

influenzavirus, som er i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens (WHO’s)

anbefalinger og EU’s bestemmelser vedrørende en officielt erklæret pandemisk situation.

En dosis (0,5 ml) af vaccinen indeholder mindst 7,5 mikrogram hæmagglutinin af følgende anbefalede

influenzavirusstamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Adjuvans:

Vaccinen indeholder et ‘adjuvans’ (et hjælpestof, som indeholder squalen) for at stimulere en bedre

reaktion. Adjuvanset indeholder også polysorbat 80 og sorbitantrioleat i en citratbuffer (natriumcitrat,

citronsyre).

Øvrige indholdsstoffer:

De øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, kaliumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat,

dinatriumphosphatdihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, calciumchloriddihydrat og vand til

injektioner.

Udseende og pakningsstørrelser

Foclivia er en mælkehvid væske.

Foclivia leveres: i et hætteglas, der indeholder en enkelt dosis (0,5 ml) til injektion.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Seqirus S.r.l.

Via del Pozzo 3/A, S. Martino

53035 Monteriggioni (SI)

Italien

Fremstiller

Seqirus Vaccines Ltd

Gaskill Road, Speke, Liverpool

L24 9GR

Storbritannien

Seqirus Netherlands B.V.

Paasheuvelweg 28

1105BJ Amsterdam

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{MM/ÅÅÅÅ}

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det af videnskabelige årsager ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation

for dette lægemiddel. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil hvert år vurdere nye oplysninger

om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om Foclivia på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Enkeltdosishætteglas: 1 hætteglas, der indeholder en enkelt dosis (0,5 ml) til injektion.

Anvisninger i administration af vaccinen:

Vaccinen må ikke administreres intravaskulært eller subkutant.

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug.

Omrystes forsigtigt før brug.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Foclivia injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får vaccinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Foclivia

Sådan får du Foclivia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Foclivia er en vaccine, som er beregnet til at blive givet for at forebygge en influenza, når den officielt

er blevet erklæret pandemisk (udbredt over det meste af jordkloden).

Pandemisk influenza er en type influenza, som opstår i tidsintervaller, der varierer fra under 10 år

til flere årtier. Den spredes hurtigt over hele verden. Symptomerne på pandemisk influenza ligner

symptomerne på almindelig influenza, men de kan være mere alvorlige.

Det skal bruges til voksne (18-60 år) og ældre (over 60 år) for at forebygge influenza som følge af

virus-typen H5N1.

Efter indsprøjtning af vaccinen vil kroppens naturlige forsvarssystem (immunsystemet) danne sin

egen beskyttelse (antistoffer) mod sygdommen. Ingen af stofferne i vaccinen kan give influenza.

Ligesom med andre vacciner er det ikke sikkert, at Foclivia yder fuld beskyttelse til alle, der får

vaccinen.

2.

Det skal du vide, før du får Foclivia

Du må ikke få Foclivia, hvis du:

har opleveret alvorlige allergiske (dvs. livstruende) reaktioner over for nogen af Foclivias

indholdsstoffer

er overfølsom (allergisk) over for influenzavacciner eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Foclivia

er allergisk over for æg eller hønseprotein

er allergisk over for antibiotika, formaldehyd, cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB)

og polysorbat 80.

Tegn på en allergisk reaktion kan omfatte kløende hududslæt, stakåndethed og hævelser

i ansigt eller tunge.

Men i en pandemisk situation vil du måske alligevel få vaccinen. I så fald skal der være

umiddelbar adgang til lægebehandling i tilfælde af, at du får en allergisk reaktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du får denne vaccine:

hvis du har feber,

hvis du er syg eller har en infektion,

hvis du får behandling, der undertrykker dit immunsystem, f.eks. kortikosteroidbehandling

eller kemoterapi mod kræft, eller hvis du har en lidelse, som gør dig modtagelig for infektioner

(immundefektlidelser).

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har problemer med, at dit blod ikke størkner,

eller hvis du let får blå mærker.

Lægen skal informere dig om risikoen for at få kramper, især hvis du tidligere har haft epilepsi.

Besvimelse kan forekomme efter eller endda før enhver indsprøjtning med kanyle. Hvis du tidligere er

besvimet i forbindelse med en injektion, skal du derfor fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, SKAL DU FORTÆLLE DET TIL LÆGEN ELLER

SUNDHEDSPERSONALET, da det kan være, at du så ikke bør få vaccinen, eller at tidspunktet for,

hvornår du skal have den, skal udskydes.

Brug af anden medicin sammen med Foclivia

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Foclivia bør ikke gives samtidig med

andre vacciner (hvis en anden vaccination er nødvendig på samme tid, bør indsprøjtningerne gives på

forskellige lemmer. I så fald kan bivirkningerne være mere intense.)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får denne vaccine. Din læge skal afveje

fordelene op mod de mulige risici ved at give dig vaccinen. Du skal drøfte med din læge, om du skal

have Foclivia.

Vaccinen kan anvendes under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle af de bivirkninger, der er omtalt under punkt 4 ”Bivirkninger”, kan påvirke evnen til at køre

motorkøretøj og betjene maskiner. Det er bedst at se, hvordan Foclivia påvirker dig, inden du forsøger

at gøre disse ting.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Foclivia

Foclivia indeholder thiomersal

Foclivia indeholder thiomersal som konserveringsmiddel. Det er derfor muligt, at du kan opleve en

allergisk reaktion. Fortæl din læge, hvis du er allergisk over for noget.

Foclivia indeholder natrium og kalium

Foclivia indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) og mindre end 1 mmol kalium (39 mg) per

dosis. Det er stort set natrium- og kaliumfrit.

3.

Sådan får du Foclivia

Lægen eller sygeplejersken giver vaccinen i overensstemmelse med de officielle retningslinjer.

En dosis (0,5 ml) vaccine injiceres i overarmen (deltamusklen).

Der bør gives en ny dosis vaccine efter et interval på mindst 3 uger.

4.

Bivirkninger

Foclivia kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelig: (kan forekomme hos 1-10 af 100 vaccinerede).

Rødme, hævelse, smerte ved injektionsstedet, blodudtrædninger, hårdere hud ved injektionsstedet.

I visse tilfælde kan bivirkningerne også omfatte højere temperatur, ubehag (en generel følelse af

utilpashed), rystelser, træthed, hovedpine, tendens til at svede, smerter i muskler og led. Disse

reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling. TAL MED LÆGEN, hvis

de varer ved.

Ikke almindelig: (kan forekomme hos 1-10 af 1.000 vaccinerede).

Hudreaktioner over hele kroppen, herunder kløe, knopper på huden eller ikke-specifikt udslæt.

Sjælden: (kan forekomme hos 1-10 af 10.000 vaccinerede). Følelsesløshed eller prikkende

fornemmelse, ufrivillige muskelsammentrækninger eller trombocytopeni (nedsat antal af en særlig

type celler i blodet, der kaldes blodplader, hvilket i enkelte tilfælde kan give voldsomme blå mærker

eller blødning). Der kan forekomme allergiske reaktioner efter vaccinationen, som i sjældne tilfælde

kan føre til shock. Lægerne er opmærksomme på denne mulighed og har nødbehandling til rådighed

til brug i disse tilfælde.

Meget sjælden:

(kan forekomme hos færre end 1 af 10.000 vaccinerede)

Vaskulitis (betændelse i blodkarrene, hvilket kan forårsage hududslæt, ledsmerter og nyreproblemer)

og væskende Stevens-Johnsons syndrom (erythema multiforme). Neurologiske lidelser som

encefalomyelitis (betændelse i centralnervesystemet), neuritis (nervebetændelse) og en type af

lammelse, som kaldes Guillain-Barrés syndrom. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Foclivia efter den udløbsdato, der står på pakningen og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Foclivia indeholder:

Aktivt stof:

De aktive stoffer i vaccinen er rensede virus-proteiner (kaldet hæmagglutinin og neuraminidase).

De isoleres fra overfladen af influenzaviruspartikler, som er formeret i befrugtede hønseæg fra sunde

hønsehold og inaktiveret med formaldehyd. Disse virus-proteiner er tilberedt af stammen af den

influenzavirus, som er i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens (WHO’s)

anbefalinger og EU’s bestemmelser vedrørende en officielt erklæret pandemisk situation.

En dosis (0,5 ml) af vaccinen indeholder mindst 7,5 mikrogram hæmagglutinin af følgende anbefalede

influenzavirusstamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Adjuvans:

Vaccinen indeholder et ‘adjuvans’ (et hjælpestof, som indeholder squalen) for at stimulere en bedre

reaktion. Adjuvanset indeholder også polysorbat 80 og sorbitantrioleat i en citratbuffer (natriumcitrat,

citronsyre).

Øvrige indholdsstoffer:

De øvrige indholdsstoffer er: thiomersal, natriumchlorid, kaliumchlorid, kaliumdihydrogenphosphat,

dinatriumphosphatdihydrat, magnesiumchloridhexahydrat, calciumchloriddihydrat og vand til

injektioner.

Udseende og pakningsstørrelser

Foclivia er en mælkehvid væske.

Foclivia leveres: i et hætteglas, der indeholder ti doser (0,5 ml hver) til injektion.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Seqirus S.r.l.

Via del Pozzo 3/A, S. Martino

53035 Monteriggioni (SI)

Italien

Fremstiller

Seqirus Vaccines Ltd

Gaskill Road, Speke, Liverpool

L24 9GR

Storbritannien

Seqirus Netherlands B.V.

Paasheuvelweg 28

1105BJ Amsterdam

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

{MM/ÅÅÅÅ}

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det af videnskabelige årsager ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation

for dette lægemiddel. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vil hvert år vurdere nye oplysninger

om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om Foclivia på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Flerdosishætteglas:

Hætteglas, der indeholder 10 doser (hver på 0,5 ml) til injektion.

Anvisninger i administration af vaccinen:

Vaccinen må ikke administreres intravaskulært eller subkutant.

Flerdosishætteglasset omrystes forsigtigt, før en dosis (0,5 ml) trækkes op i en injektionssprøjte.

Vaccine, der er blevet trukket op i injektionssprøjten, skal opnå stuetemperatur før brug. Selv om

Foclivia i flerdosishætteglas indeholder konserveringsmiddel, der hæmmer mikrobiel vækst, påhviler

det brugeren at minimere risikoen for kontaminering af flerdosishætteglas ved hver optrækning af

en dosis.

Registrér dato og klokkeslæt for første dosisudtrækning på hætteglasetiketten.

Mellem hver brug opbevares flerdosishætteglas ved de anbefalede opbevaringsbetingelser

mellem 2 °C og 8 °C. Flerdosishætteglas bør benyttes inden for 24 timer fra første udtrækning.

Tilgængelige data tyder på, at flerdosishætteglas kan anvendes op til maksimalt 72 timer efter første

udtrækning, men en sådan forlænget opbevaringsperiode bør ikke udgøre en foretrukket måde.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Foclivia injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus overfladeantigen (hæmagglutinin og neuraminidase)* af følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

formeret i befrugtede hønseæg fra sunde hønsehold

udtrykt i mikrogram hæmagglutinin.

Adjuvans MF59C.1, som indeholder:

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Natriumcitrat

0,66 milligram

Citronsyre

0,04 milligram

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s bestemmelser i forbindelse med en pandemi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte.

Mælkehvid væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i forbindelse med en officielt deklareret influenzapandemi. Foclivia bør

anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne og ældre: 0,5 ml gives på en udvalgt dato.

En ekstra vaccinedosis bør gives efter et interval på mindst 3 uger.

Foclivia er blevet vurderet hos voksne (18 til 60 år) og ældre (over 60 år) efter en primær

vaccinationsserie med vaccination på dag 1 og dag 22.

Der foreligger begrænsede data vedrørende en tredje dosis (booster) administreret 6 måneder efter den

første dosis (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pædiatrisk population:

Foclivias sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 6 måneder til 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data for børn under 6 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret (afhængigt af

muskelmasse).

4.3

Kontraindikationer

Anamnese med anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion på ethvert indholdsstof eller spor af æg,

hønseproteiner, kanamycin og neomycinsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid

(CTAB) i denne vaccine. I en pandemisituation kan det imidlertid alligevel være relevant at give

vaccinen under forudsætning af, at faciliteter til genoplivning er lettilgængelige, hvis behovet skulle

opstå.

Se pkt. 4.4.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed, når denne vaccine gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over

anafylaktiske reaktioner) over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1, over for æg, hønseproteiner, kanamycin og neomycinsulfat, formaldehyd og

cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling samt mulighed for overvågning

altid være let tilgængelige i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immunisering udskydes hos patienter med alvorlig

febril sygdom eller akut infektion.

Foclivia må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller subkutant. Derfor skal

sundhedspersonalet overveje benefit/risk-forholdet inden administration af denne vaccine til personer

med trombocytopeni eller andre blødningslidelser, som kontraindicerer intramuskulær injektion,

medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødninger.

Patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan have et utilstrækkeligt antistofrespons.

Et beskyttende respons kan ikke med sikkerhed opnås hos alle vaccinerecipienter (se pkt. 5.1).

Der er observeret en vis krydsbeskyttelse mod beslægtede H5N1-virusvarianter i kliniske studier

(se pkt. 5.1).

Da det anbefales at give en ekstra dosis, bør det bemærkes, at der ikke foreligger data vedrørende

sikkerhed, immunogenicitet eller virkning, som understøtter, at Foclivia kan udskiftes med andre

monovalente H5N1-vacciner.

Der er ingen data tilgængelige fra brug af Foclivia, men der er rapporteret tilfælde af kramper med

og uden feber hos personer, der blev vaccineret med Focetria, en MF59.1-adjuveret pandemisk

H1N1-vaccine, som ligner Foclivia.

De fleste feberkramper opstod hos pædiatriske personer. Nogle tilfælde blev observeret hos personer

med epilepsi i anamnesen. Særlig opmærksomhed skal udvises hos personer, der lider af epilepsi, og

lægen skal informere personerne (eller forældrene) om risikoen for, at der opstår kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination som en psykogen reaktion på

kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som f.eks. forbigående

synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er

vigtigt, at de nødvendige procedurer er etableret for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Foclivia bør ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis samtidig administrering af en anden

vaccine er indiceret, skal immuniseringen ske på forskellige lemmer. Bemærk, at bivirkningerne

kan forstærkes.

Det immunologiske respons kan reduceres, hvis patienten behandles med immunsuppressiva.

Efter influenzavaccination kan ELISA-metoden give falsk positive serologiske testresultater

for antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især HTLV-1.

I disse tilfælde giver Western Blot-teknikken negativt resultat. Disse forbigående falsk positive

resultater kan skyldes IgM-produktion som respons på vaccinen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke genereret data fra anvendelse af Foclivia til gravide kvinder.

Sikkerhedsdata er tilgængelige, men de stammer fra gravide kvinder, som blev eksponeret for Focetria

(en pandemisk H1N1-vaccine, som ligner Foclivia), der indeholder samme mængde MF59C.1 som

Foclivia. Spontant rapporterede bivirkninger efter markedsføring og et interventionsstudie tyder

hverken på direkte eller indirekte skadelige virkninger af Focetria-eksponering på graviditet. To store

observationsstudier designet til at vurdere sikkerheden af Focetria-eksponering under graviditet viste

heller ingen stigning i forekomsten af svangerskabsdiabetes, præeklampsi, abort, dødfødsel, lav

fødselsvægt, præmatur fødsel, neonatale dødsfald eller kongenitale misdannelser blandt

næsten 10.000 vaccinerede gravide kvinder og deres børn sammenlignet med uvaccinerede

kontrolpersoner.

Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved administration af Foclivia-vaccine til

gravide kvinder og tage officielle anbefalinger med i vurderingen.

Amning

Vaccinen kan anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data vedrørende fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Voksne og ældre (over 18 år)

I de kliniske studier udført med den pandemiske adjuverede H5N1-beredskabsvaccine hos voksne og

ældre (se pkt. 5.1 for yderligere information) var de fleste reaktioner lette, kortvarige og kvalitativt

på samme niveau som dem, der blev induceret af konventionelle sæson-influenzavacciner. Det er

almindeligt accepteret, at den adjuverende effekt, som medfører øget immunogenicitet, er forbundet

med en let øget hyppighed af lokale reaktioner (især lette smerter) sammenlignet med konventionelle,

ikke-adjuverede influenzavacciner. Der var færre bivirkninger efter den anden dosis end efter den

første.

Børn og unge i alderen 6 måneder til 17 år

I et klinisk fase II-studie (Studie V87P6) blev sikkerheden af en pandemisk adjuveret H5N1-

beredskabsvaccine vurderet hos børn og unge (se pkt. 5.1 for yderligere information).

Uanset alder var reaktogeniciteten højere efter den første dosis end efter den anden vaccination.

Reaktogeniciteten efter en tredje dosis, som blev administreret 12 måneder efter den anden dosis,

var højere end efter både første og anden dosis. Procentdelen af personer, der rapporterede lokale

reaktioner, var højere i de ældre aldersklasser, hovedsagelig på grund af flere rapporter om smerte.

Hos småbørn var erytem og ømhed de hyppigst rapporterede lokale reaktioner, mens irritabilitet og

usædvanlig gråd var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. Hos børn og unge var smerte

den hyppigst rapporterede lokale reaktion, mens træthed og hovedpine var de hyppigst rapporterede

systemiske reaktioner. På tværs af alle aldre var der en lav procentdel, der rapporterede om feber.

Sikkerhedsdata efter den første og anden dosis hos børn og unge med en lignende pandemisk vaccine

(Focetria H1N1v) tyder på, at sikkerhedsprofilen svarer til den rapporterede sikkerhedsprofil for den

pandemiske aH5N1- beredskabsvaccineformulering (Foclivia).

Bivirkningshyppighederne fra kliniske forsøg og overvågning efter markedsføring angives herunder.

Kliniske studier

Bivirkninger fra klinisk studie hos voksne og ældre (over 18 år)

Incidensen af bivirkninger blev evalueret i fire kliniske studier med forskellige influenzastammer og

formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1). 3.696 voksne og ældre forsøgspersoner blev eksponeret. Af

disse forsøgspersoner fik 3.618 forsøgspersoner den pandemiske beredskabsvaccine Foclivia

(A/H5N1) (se pkt. 5.1).

De bivirkninger, der er observeret i kliniske studier med den pandemiske beredskabsvaccine Foclivia,

er opført nedenfor.

Hyppigheden af bivirkninger blandt personer over 60 år var lavere end blandt de 18- til 60-årige.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Nervesystemet

Almindelig (>1/100, <1/10): hovedpine

Hud og subkutane væv

Almindelig (>1/100, <1/10): svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (>1/100, <1/10): led- og muskelsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (>1/100, <1/10): rødme, hævelse, smerte, ekkymose, induration ved injektionsstedet.

Feber, utilpashed, træthed og kulderystelser.

De fleste af disse reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling.

Bivirkninger fra klinisk studie hos børn i alderen 6 måneder til 17 år

Der er blevet udført et klinisk studie (Studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans vs. sæsoninfluenzavaccine (n=137).

Første dosis

Anden dosis (21 dage

efter første dosis)

Tredje dosis (12 måneder

efter anden dosis)

Adjuveret H5N1-vaccine

Småbørn (6-<36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket hændelse

54 %

49 %

35 %

Børn (3-<9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket hændelse

36 %

31 %

19 %

Unge (9-<18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket hændelse

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 77 børn i alderen 3-8 år og 80 børn og unge

i alderen 9-17 år, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

Injektion 1

Injektion 2

Børn (3-8 år)

N=77

N=75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

14 %

17 %

Unge (9- 17 år)

N=80

N=79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

13 %

10 %

Data for børn og unge i alderen 3-17 år tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden

øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos børn og unge i alderen 3-17 år:

Smerte, induration og erytem, utilpashed, myalgi, hovedpine og træthed.

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 73 spædbørn i alderen 6-11 måneder og 73 småbørn

i alderen 12-35 måneder, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

Injektion 1

Injektion 2

Spædbørn (6-11 måneder)

N=73

N=68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

32 %

31 %

Småbørn (12-35 måneder)

N=73

N=71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Enhver anden bivirkning

21 %

24 %

Data for spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter

anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos 146 spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder:

Ømhed, erytem, irritabilitet, usædvanlig gråd, søvnighed, diarré, opkastning og ændrede spisevaner.

Induration og ekkymose var meget almindelige reaktioner hos småbørn, men mindre almindelige hos

spædbørn.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring

Ud over de rapporterede bivirkninger fra kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret

efter markedsføringen af Focetria H1N1v:

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati.

Hjerte

Palpitationer, takykardi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelsvaghed, ekstremitetssmerter.

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud og subkutane væv

Generaliserede hudreaktioner, herunder pruritus, urticaria eller uspecifikt udslæt, angioødem.

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed, døsighed, synkope. Neurologiske symptomer som neuralgi, paræstesi,

kramper og neuritis.

Immunsystemet

Allergiske reaktioner, anafylaksi inklusive dyspnø, bronkospasme, larynxødem, i sjældne tilfælde

førende til shock.

Ved bivirkningsovervågning efter markedsføring af adjuverede, interpandemiske, trivalente vacciner

med en sammensætning svarende til Foclivia (en MF59C.1-adjuveret pandemisk H1N1-vaccine -) er

der rapporteret følgende yderligere bivirkninger:

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000):

Trombocytopeni (nogle meget sjældne tilfælde var svære med trombocyttal under 5.000 per mm

Meget sjælden (<1/10.000):

Vasculitis med forbigående nyrepåvirkning og ekssudativ erythema multiforme.

Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis, neuritis og Guillain Barrés-syndrom.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring med pandemivaccinen: Endnu ingen registreret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode J07BB02

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med de pandemiske H5N1-beredskabsvacciner efter

administrering af to doser på 7,5 mikrogram.

Pandemiske beredskabsvacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end antigenerne i

de aktuelt cirkulerende influenza-vira. Disse antigener kan betragtes som ’nye’ antigener og simulerer

en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data indhentet med en

pandemisk beredskabsvaccine vil understøtte en vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive

anvendt med den pandemiske vaccine: data vedrørende klinisk effekt og sikkerhed af pandemiske

beredskabsvacciner er relevante for pandemi-vacciner.

Voksne (18-60 år)

Der er blevet udført et klinisk fase II-studie (Studie V87P1) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans hos 312 raske voksne. Der blev med tre ugers mellemrum givet to doser vaccine,

som indeholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HemoAgglutinin (HA)/dosis adjuveret)

til 156 forsøgspersoner.

Et andet klinisk studie (fase III) (Studie V87P13) omfattede 2.693 raske voksne, som fik to doser

vaccine indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers

mellemrum. Immunogeniciteten blev vurderet hos en delgruppe (n=197) af forsøgspersonerne.

Seroprotektionsrate*, serokonverteringsrate* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne målt med enkelt radial hæmolyse (SRH-analyse) var som

følger:

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=149

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Serokonvertering (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=69

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=128

Serostatus ved baseline

< 4 mm

≥ 4 mm

Seroprotektion (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Serokonvertering (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

Mikroneutraliserings(MN)-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektionsrate og

serokonverteringsrate på henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89).

Immunrespons på vaccination vurderet med MN-analyse stemmer overens med resultater opnået

med SRH.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population blev vurderet med

Hæmagglutination-Inhibition-(HI-), SRH- og MN-analyser. Sammenlignet med antistofniveauer

opnået på dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsserier var antistofniveauerne på

dag 202 nedsat med 1/5 til 1/2 fra de tidligere niveauer.

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøgspersoner på over 60 år (et begrænset antal forsøgspersoner

var over 70 år) målt med SRH og vurderet i to kliniske studier var som følger:

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=84

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=210

Seroprotektion (95 % CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Serokonvertering (95 % CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=66

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=143

Serostatus ved baseline

< 4 mm

≥ 4 mm

Seroprotektion (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Serokonvertering (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på

henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultaterne viste

i lighed med SRH-resultaterne et stærkt immunrespons efter gennemførelse af de primære

vaccinationsserier hos en population af ældre forsøgspersoner.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population vurderet med HI-, SRH- og

MN-test faldt fra 1/2 til 1/5 af post-vaccinationsniveauet på dag 202 sammenlignet med dag 43 efter

gennemførelse af de primære vaccinationsplaner vurderet med HI-, SRH- og MN-test. Op til 50 % af

de ældre forsøgspersoner, der var blevet immuniseret med H5N1-vaccine kombineret med MF59C,

var serumbeskyttet seks måneder senere.

Boosterdosis

En tredje (booster-) dosis af H5N1-vaccine kombineret med MF59C blev administreret fra og

med 6 måneder efter den primære vaccinationsserie. Resultaterne vises efter SRH.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt med SRH var som følger:

Studie V87P1 voksne

booster (6 måneder efter 2. dosis)

Studie V87P1 ældre

booster (6 måneder efter 2. dosis)

N=71

N=38

Seroprotektion (95 % CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Serokonvertering (95 % CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

Erfaringerne med booster-dosen hos den ældre population er begrænsede.

Understøttende data hos populationer af voksne og ældre

I to “dose-finding”-studier modtog 78 voksne en adjuveret pandemisk beredskabsvaccine (H5N3 eller

H9N2). Der blev administreret to doser vaccine med H5N3-stammen (A/Duck/Singapore/97)

i 3 forskellige styrker (7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med tre ugers mellemrum.

Serumprøver blev testet mod den originale H5N3 og også et antal H5N1-isolater.

Serologisk respons målt med SRH-analyse viste, at 100 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion,

og at 100 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg. Desuden blev det konstateret, at den

adjuverede vaccine inducerede antistoffer, der krydsbeskyttede mod de H5N1-stammer, som blev

isoleret i 2003 og 2004, som udviser antigen drift sammenlignet med de originale stammer.

Der blev administreret to doser vaccine, som indeholdt H9N2-stammen

(A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 forskellige styrker (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med fire ugers

mellemrum. Serologisk respons målt med HI-analyse viste, at 92 % af de vaccinerede opnåede

seroprotektion, og 75 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg.

Krydsreaktivitet

Voksne (18-60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos voksne på 18-60 år målt med SRH- og HI-analyser

var som følger:

Anti-HA-antistof

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=70

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

N=69

N=197

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

målt med HI-analyse ≥ 40

°°

geometriske middelværdier for HI

I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel viste en seroprotektion mod

A/turkey/Turkey/05 på 27 % (17-39) (studie V87P1) til 39% (32-46) (studie V87P13) og en

serokonvertering på 36 % (29-43) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR

mod A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos ældre >60 år målt med SRH- og HI-analyser var som

følger:

Anti-HA-antistof

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=37

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=207

Seroprotektion (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

N=36

N=208

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

målt med HI-analyse ≥ 40

°°

geometriske middelværdier for HI

I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel viste en seroprotektion mod

A/turkey/Turkey/05 på 11 % (3-25) (studie V87P1) til 30 % (24-37) (studie V87P13) og en

serokonvertering på 25 % (19-31) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR

mod A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data hos pædiatriske populationer

Der er blevet udført et klinisk studie (studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans hos 471 børn fra 6 måneder til 17 år. Der blev administreret to doser

på 7,5 mikrogram med tre ugers mellemrum og en tredje dosis 12 måneder efter den første dosis.

Efter 3 uger fra den 2. vaccination (dag 43) havde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år

og 9-17 år) opnået høje antistofniveauer mod (A/Vietnam/1194/2004) evalueret med SRH- og

HI-analyser som vist i nedenstående tabel*. I dette studie blev der ikke observeret nogen alvorlige

vaccinerelaterede bivirkninger.

Småbørn

(6-<36 måneder)

Børn (3-<9 år)

Unge (9-<18 år)

N=134

N=91

N=89

Seroprotektion

(95 % CI)

Dag 43

97 %

(92-99)

97 %

(91-99)

89 %

(80-94)

Serokonverteringsfaktor

(95 % CI)

Dag 43 til Dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

Serokonvertering

(95 % CI)

Dag 43

97 %

(92-99)

97 %

(91-99)

89 %

(80-94)

N=133

N=91

N=90

Seroprotektion

(95 % CI)

Dag 43

100 %

(97-100)

100 %

(96-100)

100 %

(96-100)

Serokonverteringsfaktor

(95 % CI)

Dag 43 til Dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

Serokonvertering

(95 % CI)

Dag 43

98 %

(95-100)

100 %

(96-100)

99 %

(94-100)

I mangel af CHMP-immunogenicitetskriterier for børn blev de CHMP-immunogenicitetskriterier, der

anvendes til at evaluere sæsoninfluenzavacciner hos voksne, anvendt på de serologiske data, der blev

opnået efter vaccination af børn. Relevansen for klinisk beskyttelse kendes imidlertid ikke.

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion på 99 % (95 % CI: 94-100), en

serokonvertering på 97 % (95 % CI: 91-99) til 99 % (95 % CI: 96-100) og en GMR på 29 (95 %

CI: 25-35) til 50 (95 % CI: 44-58).

Immunogenicitetsresultater med Focetria H1Nv (Studie V111_03):

Seroprotektionsrate og serokonverteringsrate målt med HI-analyse og serokonverteringsfaktor udtrykt

som geometriske middelværdier af HI for anti-HA-antistof til H1N1v efter administration af en og

to 7,5 μg doser Focetria blev evalueret hos 70 børn og unge (9-17 år), 60 børn (3-8 år), 58 småbørn

(12-35 måneder) og 49 spædbørn (6-11 måneder). De fastsatte CHMP-immunogenicitetskriterier for

voksne (18-60 år) blev nået efter både 1. og 2. dosis i alle ovennævnte aldersgrupper (både i den

samlede population og i den delgruppe, der var seronegativ ved baseline).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Foclivia i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til aktiv immunisering mod

H5N1-influenza A-virus. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel af

videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information

vedrørende produktet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ikke relevant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data opnået med Foclivia og med sæsoninfluenzavaccine indeholdende

MF59C.1-adjuvans viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance, kvindelig fertilitet samt reproduktions- og

udviklingstoksicitet (gennem hele ammeperioden).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Kaliumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphatdihydrat

Magnesiumchloridhexahydrat

Calciumchloriddihydrat

Vand til injektionsvæsker.

Se pkt. 2 vedrørende adjuvanset.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml i fyldt injektionssprøjte (type I-glas) med stempelprop (brombutylgummi). Pakninger

med 1 og 10 med eller uden kanyle. Sprøjter uden kanyle er udstyret med et Luer-Lock system.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Omrystes forsigtigt før brug.

Kontroller suspensionen visuelt før administration. I tilfælde af partikler og/eller usædvanligt

udseende skal vaccinen kasseres.

Når der anvendes en fyldt injektionssprøjte uden kanyle, som leveres med et Luer-Lock system,

fjernes hætten på sprøjtens spids ved at skrue den mod uret. Når hætten er taget af, påsættes en kanyle

på sprøjten ved at skrue den med uret, indtil den låser. Når kanylen er låst på plads, fjernes

kanylebeskytteren, og vaccinen administreres.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via del Pozzo 3/A, S. Martino

53035 Monteriggioni (SI)

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/577/001-002

EU/1/09/577/005-006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. oktober 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Foclivia injektionsvæske, suspension

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus overfladeantigen (hæmagglutinin og neuraminidase)* af følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

formeret i befrugtede hønseæg fra sunde hønsehold

udtrykt i mikrogram hæmagglutinin.

Adjuvans MF59C.1, som indeholder:

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Natriumcitrat

0,66 milligram

Citronsyre

0,04 milligram

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s bestemmelser i forbindelse med en pandemi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Mælkehvid væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i forbindelse med en officielt deklareret influenzapandemi.

Foclivia bør anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Adults and elderly: 0.5 ml gives på en udvalgt dato.

Der bør gives en til vaccinedosis efter et interval på mindst 3 uger.

Foclivia er blevet vurderet hos voksne (18 til 60 år) og ældre (over 60 år) efter en primær

vaccinationsplan med vaccination på dag 1 og dag 22.

Der foreligger begrænsede data vedrørende en tredje dosis (booster) administreret 6 måneder efter den

første dosis (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pædiatrisk population:

Foclivias sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 6 måneder til 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data for børn under 6 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret (afhængigt

af muskelmasse).

4.3

Kontraindikationer

Anamnese med anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion på ethvert indholdsstof eller spor af æg,

hønseproteiner, kanamycin- og neomycinsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid

(CTAB) i denne vaccine. I en pandemisituation kan det imidlertid alligevel være relevant at give

vaccinen under forudsætning af, at faciliteter til genoplivning er lettilgængelige, hvis behovet skulle

opstå. Se pkt. 4.4.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed, når denne vaccine gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over

anafylaktiske reaktioner) over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne anført under

pkt. 6.1, over for æg, hønseproteiner, kanamycin og neomycinsulfat, formaldehyd og

cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling samt mulighed for overvågning

altid være let tilgængelig i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immunisering udskydes hos patienter med alvorlig

febril sygdom eller akut infektion.

Foclivia må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller subkutant. Derfor skal

sundhedspersonalet overveje benefit/risk-forholdet inden administration af denne vaccine til personer

med trombocytopeni eller andre blødningslidelser, som kontraindicerer intramuskulær injektion,

medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødninger.

Patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan have et utilstrækkeligt antistofrespons.

Et beskyttende respons kan ikke med sikkerhed opnås hos alle vaccinerecipienter (se pkt. 5.1).

Der er observeret en vis krydsbeskyttelse mod beslægtede H5N1-virusvarianter i kliniske forsøg

(se pkt. 5.1).

Da det anbefales at give en ny dosis efter den første, bør det bemærkes, at der ikke foreligger data

vedrørende sikkerhed, immunogenicitet eller virkning, som understøtter udbyttelighed af Foclivia

ud med andre monovalente vacciner med H5N1.

Der er ingen data tilgængelige fra brug af Foclivia, men der er rapporteret tilfælde af kramper med

og uden feber hos personer, der blev vaccineret med Focetria, en MF59.1-adjuveret pandemisk

H1N1-influenzavaccine, som ligner Foclivia.

De fleste feberkramper opstod hos pædiatriske personer. Nogle tilfælde blev observeret hos personer

med epilepsi i anamnesen. Særlig opmærksomhed skal udvises hos personer, der lider af epilepsi, og

lægen skal informere personerne (eller forældrene) om risikoen for, at der opstår kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination som en psykogen reaktion på

kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som f.eks. forbigående

synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er

vigtigt, at de nødvendige procedurer er etableret for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Foclivia bør ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis samtidig administrering af en anden

vaccine er indiceret, skal immuniseringen ske på forskellige lemmer. Bemærk, at bivirkningerne

kan forstærkes.

Det immunologiske respons kan reduceres, hvis patienten behandles med immunsuppressiva.

Efter influenzavaccination kan ELISA-metoden give falsk positive serologiske testresultater

for antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især HTLV-1.

I disse tilfælde giver Western Blot-teknikken negativt resultat. Disse forbigående falsk positive

resultater kan skyldes IgM-produktion som respons på vaccinen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke genereret data fra anvendelse af Foclivia til gravide kvinder.

Sikkerhedsdata er tilgængelige, men de stammer fra gravide kvinder, som blev eksponeret for Focetria

(en pandemisk H1N1-vaccine, som ligner Foclivia), der indeholder samme mængde MF59C.1 som

Foclivia. Spontant rapporterede bivirkninger efter markedsføring og et interventionsstudie tyder

hverken på direkte eller indirekte skadelige virkninger af Focetria-eksponering på graviditet. To store

observationsstudier designet til at vurdere sikkerheden af Focetria-eksponering under graviditet viste

heller ingen stigning i forekomsten af svangerskabsdiabetes, præeklampsi, abort, dødfødsel, lav

fødselsvægt, præmatur fødsel, neonatale dødsfald eller kongenitale misdannelser blandt

næsten 10.000 vaccinerede gravide kvinder og deres børn sammenlignet med uvaccinerede

kontrolpersoner.

Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved administration af Foclivia-vaccine til

gravide kvinder og tage officielle anbefalinger med i vurderingen.

Amning

Vaccinen kan anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data vedrørende fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Voksne og ældre (over 18 år)

I de kliniske studier udført med den pandemiske adjuverede H5N1-beredskabsvaccine hos voksne og

ældre (se pkt. 5.1 for yderligere information) var de fleste reaktioner lette, kortvarige og kvalitativt på

samme niveau som dem, der blev induceret af konventionelle sæson-influenzavacciner. Det er

almindeligt accepteret, at den adjuverende effekt, som medfører øget immunogenicitet, er forbundet

med en let øget hyppighed af lokale reaktioner (især lette smerter) sammenlignet med konventionelle,

ikke-adjuverede influenzavacciner. Der var færre bivirkninger efter den anden dosis end efter den

første.

Børn og unge i alderen 6 måneder til 17 år

I et fase II klinisk studie (Studie V87P6) blev sikkerheden af en pandemisk adjuveret

H5N1-beredskabsvaccine vurderet hos børn og unge (se pkt. 5.1 for yderligere information).

Uanset alder var reaktogeniciteten højere efter den første dosis end efter den anden vaccination.

Reaktogeniciteten efter en tredje dosis, som blev administreret 12 måneder efter den anden dosis,

var højere end efter både første og anden dosis. Procentdelen af fpersoner, der rapporterede lokale

reaktioner, var højere i de ældre aldersklasser, hovedsagelig på grund af flere rapporter om smerte.

Hos småbørn var erytem og ømhed de hyppigst rapporterede lokale reaktioner, mens irritabilitet og

usædvanlig gråd var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. Hos børn og unge var smerte

den hyppigst rapporterede lokale reaktion, mens træthed og hovedpine var de hyppigst rapporterede

systemiske reaktioner. På tværs af alle aldre var der en lav procentdel, der rapporterede om feber.

Sikkerhedsdata efter den første og anden dosis hos børn og unge med en lignende pandemisk vaccine

(Focetria H1N1v) tyder på, at sikkerhedsprofilen svarer til den rapporterede sikkerhedsprofil for den

pandemiske aH5N1-beredskabsvaccineformulering (Foclivia).

Bivirkningshyppighederne fra kliniske forsøg og overvågning efter markedsføring angives herunder.

Kliniske studier

Bivirkninger fra klinisk studie hos voksne og ældre (over 18 år)

Incidensen af bivirkninger blev evalueret i fire kliniske studier med forskellige influenzastammer og

formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1); 3696 voksne og ældre forsøgspersoner blev eksponeret. Af

disse forsøgspersoner fik 3618 forsøgspersoner den pandemiske beredskabsvaccine Foclivia

(A/H5N1) (se pkt. 5.1).

De bivirkninger, der er observeret i kliniske studier med den pandemiske beredskabsvaccine Foclivia

er opført nedenfor.

Hyppigheden af bivirkninger blandt personer over 60 år var lavere end blandt de 18- til 60-årige.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstilletefter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger eranført først.

Nervesystemet

Almindelig (>1/100, <1/10): hovedpine

Hud og subkutane væv

Almindelig (>1/100, <1/10): svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (>1/100, <1/10): led-og muskelsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (>1/100, <1/10): rødme, hævelse, smerte, ekkymose, induration ved injektionsstedet.

Feber, utilpashed, træthed og kulderystelser.

De fleste af disse reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling.

Bivirkninger fra klinisk studie hos børn i alderen 6 måneder til 17 år

Der er blevet udført et klinisk studie (Studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans vs. sæsoninfluenzavaccine (n=137).

Injektion 1

Injektion 2

Injektion 3

Adjuveret

H5N1-vaccine

Adjuveret

H5N1-vaccine

Adjuveret

H5N1-vaccine

Småbørn (6-<36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket

hændelse

54 %

49 %

35 %

Børn (3-<9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket

hændelse

36 %

31 %

19 %

Unge (9-<18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket

hændelse

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 77 børn i alderen 3-8 år og 80 børn og unge

i alderen 9-17 år, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

Injektion 1

Injektion 2

Børn (3-8 år)

N=77

N=75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

14 %

17 %

Unge (9- 17 år)

N=80

N=79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

13 %

10 %

Data for børn og unge i alderen 3-17 år tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden

øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos børn og unge i alderen 3-17 år:

Smerte, induration og erytem, utilpashed, myalgi, hovedpine og træthed.

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 73 spædbørn i alderen 6-11 måneder og 73 småbørn

i alderen 12-35 måneder, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

Injektion 1

Injektion 2

Spædbørn (6-11 måneder)

N=73

N=68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

32 %

31 %

Småbørn (12-35 måneder)

N=73

N=71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Enhver anden bivirkning

21 %

24 %

Data for spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter

anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos 146 spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder:

Ømhed, erytem, irritabilitet, usædvanlig gråd, søvnighed, diarré, opkastning og ændrede spisevaner.

Induration og ekkymose var meget almindelige reaktioner hos småbørn, men mindre almindelige hos

spædbørn.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring

Ud over de rapporterede bivirkninger fra kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret

efter markedsføringen af Focetria H1N1v:

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati.

Hjerte

Palpitationer, takykardi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelsvaghed, ekstremitetssmerter.

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud og subkutane væv

Generaliserede hudreaktioner, herunder pruritus, urticaria eller uspecifikt udslæt, angioødem.

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed, døsighed, synkope. Neurologiske symptomer som neuralgi, paræstesi,

kramper og neuritis.

Immunsystemet

Allergiske reaktioner, anafylaksi inklusive dyspnø, bronkospasme, larynxødem, i sjældne tilfælde

førende til shock.

Ved bivirkningsovervågning efter markedsføring af adjuverede, interpandemiske, trivalente vacciner

med en sammensætning svarende til Foclivia (en MF59C.1-adjuveret pandemisk H1N1-vaccine) er

der rapporteret følgende yderligere bivirkninger:

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000):

Trombocytopeni (nogle meget sjældne tilfælde var svære med trombocyttal under 5.000 per mm

Meget sjælden (<1/10.000):

Vasculitis med forbigående nyrepåvirkning og ekssudativ erythema multiforme.

Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis, neuritis og Guillain Barrés syndrom.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring med pandemivaccinen: Endnu ingen registreret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode J07BB02

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med de pandemiske H5N1-beredskabsvacciner efter

administrering af to doser på 7,5 mikrogram.

Pandemiske beredskabsvacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end antigenerne i

de aktuelt cirkulerende influenza-vira. Disse antigener kan betragtes som ’nye’ antigener og simulerer

en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data indhentet med en

pandemisk beredskabsvaccine vil understøtte en vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive

anvendt med den pandemiske vaccine: data vedrørende klinisk effekt og sikkerhed af pandemiske

beredskabsvacciner er relevante for pandemi-vacciner.

Voksne (18-60 år)

Der er blevet udført et klinisk fase II-studie (Studie V87P1) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans hos 312 raske voksne. Der blev med tre ugers mellemrum givet to doser vaccine,

som indeholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HemoAgglutinin (HA)/dosis adjuveret)

til 156 forsøgspersoner.

Et andet klinisk studie (fase III) (Studie V87P13) omfattede 2693 raske voksne, som fik to doser

vaccine indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers

mellemrum. Immunogeniciteten blev vurderet hos en delgruppe (n=197) af forsøgspersonerne.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne målt med enkelt radial hæmolyse (SRH-analyse) var som

følger:

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=149

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Serokonvertering (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=69

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=128

Serostatus ved baseline

< 4 mm

≥ 4 mm

Seroprotektion (95 %CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Serokonvertering (95 %CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Serokonverteringsfaktor (95 %CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

Mikroneutraliserings(MN)-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og

serokonvertering på henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89).

Immunrespons på vaccination vurderet med MN-analyse stemmer overens med resultater opnået

med SRH.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population blev vurderet med

Hæmagglutination-Inhibition-(HI-), SRH- og MN-analyser. Sammenlignet med antistofniveauer

opnået på dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsplaner var antistofniveauerne på

dag 202 nedsat med 1/5 til 1/2 fra de tidligere værdier.

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøgspersoner på over 60 år (et begrænset antal forsøgspersoner

var over 70 år) målt med SRH og vurderet i to kliniske studier var som følger:

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=84

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=210

Seroprotektion (95 %CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Serokonvertering (95 %CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serokonverteringsfaktor (95 %CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=66

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=143

Serostatus ved baseline

< 4 mm

≥ 4 mm

Seroprotektion (95 %CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Serokonvertering (95 %CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serokonverteringsfaktor (95 %CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på

henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultaterne viste i

lighed med SRH-resultaterne et stærkt immunrespons efter gennemførelse af primer-vaccinationsserier

hos en population af ældre forsøgspersoner.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population vurderet med HI-, SRH- og

MN-test faldt fra 1/2 til 1/5 af post-vaccinationsniveauet på dag 202 sammenlignet med dag 43 efter

gennemførelse af de primære vaccinationsplaner vurderet med HI-, SRH- og MN-test. Op til 50 % af

de ældre forsøgspersoner, der var blevet immuniseret med H5N1-vaccine kombineret med MF59C var

serumbeskyttet ved seks måneder.

Boosterdosis

En tredje (booster-) dosis af H5N1-vaccine kombineret med MF59C blev administreret fra og

med 6 måneder efter den primære vaccinationsserie. Resultaterne vises efter SRH.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt med SRH var som følger:

Studie V87P1 voksne

booster (6 måneder efter 2. dosis)

Studie V87P1 ældre

booster (6 måneder efter 2. dosis)

N=71

N=38

Seroprotektion (95 % CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Serokonvertering (95 % CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

Erfaringerne med booster-dosen hos den ældre population er begrænsede.

Understøttende data hos populationer af voksne og ældre

I to “dose-finding”-studier modtog 78 voksne en adjuveret pandemisk beredskabsvaccine

(H5N3 eller H9N2). Der blev administreret to doser vaccine med H5N3-stammen

(A/Duck/Singapore/97) i 3 forskellige styrker (7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med tre ugers mellemrum.

Serumprøver blev testet mod den originale H5N3 og også et antal H5N1-isolater.

Serologisk respons målt med SRH-analyse viste, at 100 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion,

og at 100 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg. Desuden blev det konstateret, at den

adjuverede vaccine inducerede antistoffer, der krydsbeskyttede mod de H5N1-stammer, som blev

isoleret i 2003 og 2004, som udviser antigen drift sammenlignet med de originale stammer.

Der blev administreret to doser vaccine, som indeholdt H9N2-stammen

(A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 forskellige styrker (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med fire ugers

mellemrum. Serologisk respons målt med HI-analyse viste, at 92 % af de vaccinerede opnåede

seroprotektion, og 75 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg.

Krydsreaktivitet

Voksne (18-60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos voksne på 18-60 år målt med SRH- og HI-analyser

var som følger:

Anti-HA-antistof

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=70

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

N=69

N=197

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

målt med HI-analyse ≥ 40

°°

geometriske middelværdier for HI

I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod

A/turkey/Turkey/05 på 27 % (17-39) (studie V87P1) til 39% (32-46) (studie V87P13) og en

serokonvertering på 36 % (29-43) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR

mod A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos ældre >60 år målt med SRH- og HI-analyser var som

følger:

Anti-HA-antistof

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=37

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=207

Seroprotektion (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

N=36

N=208

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

målt med HI-analyse ≥ 40

°°

geometriske middelværdier for HI

I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod

A/turkey/Turkey/05 på 11 % (3-25) (studie V87P1) til 30 % (24-37) (studie V87P13) og en

serokonvertering på 25 % (19-31) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en

GMR mod A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data hos pædiatriske populationer

Der er blevet udført et klinisk studie (studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans hos 471 børn fra 6 måneder til 17 år. Der blev administreret to doser

på 7,5 mikrogram med tre ugers mellemrum og en tredje dosis 12 måneder efter den første dosis.

Efter 3 uger fra den 2. vaccination (dag 43) havde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år

og 9-17 år) opnået høje antistofniveauer mod (A/Vietnam/1194/2004) evalueret med SRH- og

HI-analyser som vist i nedenstående tabel*. I dette studie blev der ikke observeret nogen

vaccinerelaterede alvorlige uønskede hændelser.

Småbørn

(6-<36 måneder)

Børn (3-<9 år)

Unge (9-<18 år)

N=134

N=91

N=89

Seroprotektion (95 % CI)

Dag 43

97 %

(92-99)

97 %

(91-99)

89 %

(80-94)

Serokonverteringsfaktor

(95 % CI)Dag 43 til Dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

Serokonvertering (95 % CI)

Dag 43

97 %

(92-99)

97 %

(91-99)

89 %

(80-94)

N=133

N=91

N=90

Seroprotektion (95 % CI)

Dag 43

100 %

(97-100)

100 %

(96-100)

100 %

(96-100)

Serokonverteringsfaktor

(95 % CI)Dag 43 til Dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

Serokonvertering (95 % CI)

Dag 43

98 %

(95-100)

100 %

(96-100)

99 %

(94-100)

I mangel af CHMP-immunogenicitetskriterier for børn blev de CHMP-immunogenicitetskriterier, der

anvendes til at evaluere sæsoninfluenzavacciner hos voksne, anvendt på de serologiske data, der blev

opnået efter vaccination af børn. Relevansen for klinisk beskyttelse kendes imidlertid ikke.

MN-resultater mod en A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion på 99 % (95 %CI: 94-100), en

serokonvertering på 97 % (95 %CI: 91-99) til 99 % (95 %CI: 96-100) og en GMR

på 29 (95 %CI: 25-35) til 50 (95 %CI: 44-58).

Immunogenicitetsresultater med Focetria H1Nv (Studie V111_03):

Seroprotektionsrate og serokonverteringsrate målt med HI-analyse og serokonverteringsfaktor udtrykt

som geometriske middelværdier af HI for anti-HA-antistof til H1N1v efter administration af en og

to 7,5 μg doser Focetria blev evalueret hos 70 børn og unge (9-17 år), 60 børn (3-8 år), 58 småbørn

(12-35 måneder) og 49 spædbørn (6-11 måneder). De fastsatte CHMP-immunogenicitetskriterier for

voksne (18-60 år) blev nået efter både 1. og 2. dosis i alle ovennævnte aldersgrupper (både i den

samlede population og i den delgruppe, der var seronegativ ved baseline).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Foclivia i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til aktiv immunisering mod

H5N1 deltype af Influenza A-virus. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel af

videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information

vedrørende produktet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ingen oplysninger.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data opnået med Foclivia og med sæson-influenzavaccine indeholdende

MF59C.1-adjuvans viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance, kvindelig fertilitet samt reproduktions- og

udviklingstoksicitet (gennem hele ammeperioden).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid,

Kaliumchlorid,

Kaliumdihydrogenphosphat,

Dinatriumphosphatdihydrat,

Magnesiumchloridhexahydrat,

Calciumchloriddihydrat,

Vand til injektionsvæsker.

Se pkt. 2 vedrørende adjuvanset.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

0,5 ml i enkeltdosis hætteglas (type I-glas) med prop (halobutylgummi). Pakninger med 10 stk.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Vaccinen skal have stuetemperatur før brug. Omrystes forsigtigt før brug.

Kontroller suspensionen visuelt før administration. I tilfælde af partikler og/eller usædvanligt

udseende skal vaccinen kasseres.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via del Pozzo 3/A, S. Martino

53035 Monteriggioni (SI)

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/577/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. oktober 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Foclivia injektionsvæske, suspension i flerdosisbeholder

Pandemisk influenzavaccine (H5N1) (overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret)

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Influenzavirus overfladeantigen (hæmagglutinin og neuraminidase)* af følgende stamme:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 mikrogram**

pr. 0,5 ml dosis

formeret i befrugtede hønseæg fra sunde hønsehold

udtrykt i mikrogram hæmagglutinin.

Adjuvans MF59C.1, som indeholder:

Squalen

9,75 milligram

Polysorbat 80

1,175 milligram

Sorbitantrioleat

1,175 milligram

Natriumcitrat

0,66 milligram

Citronsyre

0,04 milligram

Hjælpestoffer:

Thiomersal

0,05 milligram

Dette er en beholder med flere doser. Se pkt. 6.5 vedrørende antal doser pr. hætteglas

Denne vaccine opfylder WHO’s anbefalinger og EU’s bestemmelser i forbindelse med en pandemi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Mælkehvid væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Profylakse mod influenza i forbindelse med en officielt deklareret influenzapandemi. Foclivia bør

anvendes i overensstemmelse med officielle retningslinjer.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Adults and elderly: 0.5 ml gives på en udvalgt dato.

Der bør gives en til vaccinedosis efter et interval på mindst 3 uger.

Foclivia er blevet vurderet hos voksne (18-60 år) og ældre (over 60 år) efter en primær

vaccinationsplan med vaccination på dag 1 og dag 22.

Der foreligger begrænsede data vedrørende en tredje dosis (booster) administreret 6 måneder efter den

første dosis (se pkt. 4.8 og 5.1).

Pædiatrisk population:

Foclivias sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt.

De foreliggende data for børn i alderen 6 måneder til 18 år er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Der foreligger ingen data for børn under 6 måneder.

Administration

Vaccinen skal injiceres intramuskulært i musculus deltoideus eller anterolateralt i låret (afhængigt af

muskelmasse).

4.3

Kontraindikationer

Anamnese med anafylaktisk (dvs. livstruende) reaktion på ethvert indholdsstof eller spor af æg,

hønseproteiner, kanamycin- og neomycinsulfat, formaldehyd og cetyltrimethylammoniumbromid

(CTAB) i denne vaccine. I en pandemisituation kan det imidlertid alligevel være relevant at give

vaccinen under forudsætning af, at faciliteter til genoplivning er lettilgængelige, hvis behovet skulle

opstå. Se pkt. 4.4.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der bør udvises forsigtighed, når denne vaccine gives til personer med kendt overfølsomhed

(ud over anafylaktiske reaktioner) over for det aktive stof, over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1, over for thiomersal, æg, hønseproteiner, kanamycin- og neomycinsulfat, formaldehyd

og cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB).

Som med alle injicerbare vacciner skal relevant medicinsk behandling samt mulighed for overvågning

altid være let tilgængelig i tilfælde af en sjælden anafylaktisk reaktion efter indgift af vaccinen.

Hvis den pandemiske situation tillader det, skal immunisering udskydes hos patienter med alvorlig

febril sygdom eller akut infektion.

Foclivia må under ingen omstændigheder gives intravaskulært eller subkutant. Derfor skal

sundhedspersonalet overveje benefit/risk-forholdet inden administration af denne vaccine til personer

med trombocytopeni eller andre blødningslidelser, som kontraindicerer intramuskulær injektion,

medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen for blødninger.

Patienter med endogen eller iatrogen immunsuppression kan have et utilstrækkeligt antistofrespons.

Et beskyttende respons kan ikke med sikkerhed opnås hos alle vaccinerecipienter (se pkt. 5.1).

Der er observeret en vis krydsbeskyttelse mod beslægtede H5N1-virusvarianter i kliniske forsøg

(se pkt. 5.1).

Da det anbefales at give en ny dosis efter den første, bør det bemærkes, at der ikke foreligger data

vedrørende sikkerhed, immunogenicitet eller virkning, som understøtter udbyttelighed af Foclivia

med andre monovalente vacciner med H5N1.

Der er ingen data tilgængelige fra brug af Foclivia, men der er rapporteret tilfælde af kramper med

og uden feber hos personer, der blev vaccineret med Focetria, en MF59.1-adjuveret pandemisk

H1N1-influenzavaccine, som ligner Foclivia.

De fleste feberkramper opstod hos pædiatriske personer. Nogle tilfælde blev observeret hos personer

med epilepsi i anamnesen. Særlig opmærksomhed skal udvises hos personer, der lider af epilepsi, og

lægen skal informere personerne (eller forældrene) om risikoen for, at der opstår kramper (se pkt. 4.8).

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination som en psykogen reaktion på

kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som f.eks. forbigående

synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under opvågningen. Det er

vigtigt, at de nødvendige procedurer er etableret for at undgå skader i forbindelse med besvimelse.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Foclivia bør ikke gives samtidig med andre vacciner. Hvis samtidig administrering af en anden

vaccine er indiceret, skal immuniseringen ske på forskellige lemmer. Bemærk, at bivirkningerne

kan forstærkes.

Det immunologiske respons kan reduceres, hvis patienten behandles med immunsuppressiva.

Efter influenzavaccination kan ELISA-metoden give falsk positive serologiske testresultater

for antistoffer mod humant immundefektvirus-1 (HIV-1), hepatitis C-virus og især HTLV-1.

I disse tilfælde giver Western Blot-teknikken negativt resultat. Disse forbigående falsk positive

resultater kan skyldes IgM-produktion som respons på vaccinen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke genereret data fra anvendelse af Foclivia til gravide kvinder.

Sikkerhedsdata er tilgængelige, men de stammer fra gravide kvinder, som blev eksponeret for Focetria

(en pandemisk H1N1-vaccine, som ligner Foclivia), der indeholder samme mængde MF59C.1 som

Foclivia. Spontant rapporterede bivirkninger efter markedsføring og et interventionsstudie tyder

hverken på direkte eller indirekte skadelige virkninger af Focetria-eksponering på graviditet. To store

observationsstudier designet til at vurdere sikkerheden af Focetria-eksponering under graviditet viste

heller ingen stigning i forekomsten af svangerskabsdiabetes, præeklampsi, abort, dødfødsel, lav

fødselsvægt, præmatur fødsel, neonatale dødsfald eller kongenitale misdannelser blandt

næsten 10.000 vaccinerede gravide kvinder og deres børn sammenlignet med uvaccinerede

kontrolpersoner.

Sundhedspersonalet skal vurdere fordele og potentielle risici ved administration af Foclivia-vaccine til

gravide kvinder og tage officielle anbefalinger med i vurderingen.

Amning

Vaccinen kan anvendes under amning.

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data vedrørende fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8, kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Voksne og ældre (over 18 år)

I de kliniske studier udført med den pandemiske adjuverede H5N1 beredskabsvaccine hos voksne og

ældre (se pkt. 5.1 for yderligere information) var de fleste reaktioner lette, kortvarige og kvalitativt

på samme niveau som dem, der blev induceret af konventionelle sæson-influenzavacciner. Det er

almindeligt accepteret, at den erende effekt, som medfører øget immunogenicitet, er forbundet med

en let øget hyppighed af lokale reaktioner (især lette smerter) sammenlignet med konventionelle,

ikke-adjuverede influenzavacciner. Der var færre bivirkninger efter den anden dosis end efter den

første.

Børn og unge i alderen 6 måneder til 17 år

I et fase II klinisk studie (Studie V87P6) blev sikkerheden af en adjuveret H5N1 -beredskabsvaccine

vurderet hos børn og unge (se pkt. 5.1 for yderligere information).

Uanset alder var reaktogeniciteten højere efter den første dosis end efter den anden vaccination.

Reaktogeniciteten efter en tredje dosis, som blev administreret 12 måneder efter den anden dosis,

var højere end efter både første og anden dosis. Procentdelen af personer, der rapporterede lokale

reaktioner, var højere i de ældre aldersklasser, hovedsagelig på grund af flere rapporter om smerte.

Hos småbørn var erytem og ømhed de hyppigst rapporterede lokale reaktioner, mens irritabilitet og

usædvanlig gråd var de hyppigst rapporterede systemiske reaktioner. Hos børn og unge var smerte

den hyppigst rapporterede lokale reaktion, mens træthed og hovedpine var de hyppigst rapporterede

systemiske reaktioner. På tværs af alle aldre var der en lav procentdel, der rapporterede om feber.

Sikkerhedsdata efter den første og anden dosis hos børn og unge med en lignende pandemisk vaccine

(Focetria H1N1v) tyder på, at sikkerhedsprofilen svarer til den rapporterede sikkerhedsprofil for den

pandemiske aH5N1 -beredskabsvaccineformulering (Foclivia).

Bivirkningshyppighederne fra kliniske forsøg og overvågning efter markedsføring angives herunder.

Kliniske studier

Bivirkninger fra klinisk studie hos voksne og ældre (over 18 år)

Incidensen af bivirkninger blev evalueret i fire kliniske studier med forskellige influenzastammer og

formuleringer (H5N3, H9N2 og H5N1); 3696 voksne og ældre forsøgspersoner blev eksponeret. Af

disse forsøgspersoner fik 3618 forsøgspersoner den pandemiske beredskabsvaccine Foclivia

(A/H5N1) (se pkt. 5.1).

De bivirkninger, der er observeret i kliniske studier med den pandemiske beredskabsvaccine Foclivia

er opført nedenfor.

Hyppigheden af bivirkninger blandt personer over 60 år var lavere end blandt de 18- til 60-årige.

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstilletefter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger eranført først.

Nervesystemet

Almindelig (>1/100, <1/10): hovedpine

Hud og subkutane væv

Almindelig (>1/100, <1/10): svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig (>1/100, <1/10): led-og muskelsmerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig (>1/100, <1/10): rødme, hævelse, smerte, ekkymose, induration ved injektionsstedet.

Feber, utilpashed, træthed og kulderystelser.

De fleste af disse reaktioner forsvinder som regel inden for 1-2 dage uden behandling.

Bivirkninger fra klinisk studie hos børn i alderen 6 måneder til 17 år

Der er blevet udført et klinisk studie (Studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans vs. sæsoninfluenzavaccine (n=137).

Første

dosis

Anden dosis

(21 dage efter første dosis)

Tredje dosis

(12 måneder efter anden dosis)

Adjuveret H5N1-vaccine

Småbørn (6-<36 måneder)

N=145

N=138

N=124

Alle

76 %

68 %

80 %

Lokale

47 %

46 %

60 %

Systemiske

59 %

51 %

54 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket hændelse

54 %

49 %

35 %

Børn (3-<9 år)

N=96

N=93

N=85

Alle

72 %

68 %

79 %

Lokale

66 %

58 %

74 %

Systemiske

32 %

33 %

45 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket hændelse

36 %

31 %

19 %

Unge (9-<18 år)

N=93

N=91

N=83

Alle

91 %

82 %

89 %

Lokale

81 %

70 %

81 %

Systemiske

69 %

52 %

69 %

Feber ≥ 38 °C (≥ 40 °C)

Enhver anden uønsket hændelse

30 %

27 %

22 %

Focetria (H1N1v)

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 77 børn i alderen 3-8 år og 80 børn og unge

i alderen 9-17 år, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

Injektion 1

Injektion 2

Børn (3-8 år)

N=77

N=75

Alle bivirkninger

74 %

69 %

Lokale

62 %

56 %

Systemiske

39 %

35 %

Feber ≥ 38 °C til 38,9 °C

4 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

14 %

17 %

Unge (9- 17 år)

N=80

N=79

Alle bivirkninger

79 %

66 %

Lokale

70 %

58 %

Systemiske

45 %

30 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

3 %

1 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

0 %

0 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

13 %

10 %

Data for børn og unge i alderen 3-17 år tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter anden dosis, uden

øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos børn og unge i alderen 3-17 år:

Smerte, induration og erytem, utilpashed, myalgi, hovedpine og træthed.

I ugen efter vaccination med Focetria H1N1v hos 73 spædbørn i alderen 6-11 måneder og 73 småbørn

i alderen 12-35 måneder, som fik 7,5 µg formuleringen, blev følgende bivirkninger rapporteret:

Injektion 1

Injektion 2

Spædbørn (6-11 måneder)

N=73

N=68

Alle bivirkninger

79 %

65 %

Lokale

44 %

26 %

Systemiske

70 %

56 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

11 %

9 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

3 %

4 %

Feber ≥ 40 °C

0 %

0 %

Enhver anden bivirkning

32 %

31 %

Småbørn (12-35 måneder)

N=73

N=71

Alle bivirkninger

70 %

71 %

Lokale

51 %

49 %

Systemiske

60 %

49 %

Feber ≥38 °C til 38,9 °C

10 %

11 %

Feber 39 °C til 39,9 °C

4 %

1 %

Feber ≥ 40 °C

1 %

0 %

Enhver anden bivirkning

21 %

24 %

Data for spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder tyder på en let nedsat reaktogenicitet efter

anden dosis, uden øget forekomst af feber.

Meget almindelige reaktioner rapporteret hos 146 spædbørn og småbørn i alderen 6-35 måneder:

Ømhed, erytem, irritabilitet, usædvanlig gråd, søvnighed, diarré, opkastning og ændrede spisevaner.

Induration og ekkymose var meget almindelige reaktioner hos småbørn, men mindre almindelige hos

spædbørn.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring

Ud over de rapporterede bivirkninger fra kliniske studier er følgende bivirkninger blevet rapporteret

efter markedsføringen af Focetria H1N1v:

Blod og lymfesystem

Lymfadenopati.

Hjerte

Palpitationer, takykardi.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskelsvaghed, ekstremitetssmerter.

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste.

Hud og subkutane væv

Generaliserede hudreaktioner, herunder pruritus, urticaria eller uspecifikt udslæt, angioødem.

Mave-tarm-kanalen

Gastrointestinale gener som kvalme, opkastning, mavesmerter og diarré.

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed, døsighed, synkope. Neurologiske symptomer som neuralgi, paræstesi,

kramper og neuritis.

Immunsystemet

Allergiske reaktioner, anafylaksi inklusive dyspnø, bronkospasme, larynxødem, i sjældne tilfælde

førende til shock.

Ved bivirkningsovervågning efter markedsføring af adjuverede, interpandemiske, trivalente vacciner

med en sammensætning svarende til Foclivia (en MF59C.1-adjuveret pandemisk H1N1-vaccine) er

der rapporteret følgende yderligere bivirkninger:

Sjælden (>1/10.000, <1/1.000):

Trombocytopeni (nogle meget sjældne tilfælde var svære med trombocyttal under 5.000 per mm

Meget sjælden (<1/10.000):

Vasculitis med forbigående nyrepåvirkning og ekssudativ erythema multiforme.

Neurologiske forstyrrelser, såsom encefalomyelitis, neuritis og Guillain Barrés syndrom.

Bivirkningsovervågning efter markedsføring med pandemivaccinen: Endnu ingen registreret.

Dette lægemiddel indeholder thiomersal (en organisk kviksølvforbindelse) som konserveringsmiddel.

Det er derfor muligt, at der kan forekomme sensibiliseringsreaktioner (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Influenzavaccine, ATC-kode J07BB02

Dette afsnit beskriver den kliniske erfaring med de pandemiske H5N1-beredskabsvacciner efter

administrering af to doser på 7,5 mikrogram.

Pandemiske beredskabsvacciner indeholder influenza-antigener, som er anderledes end antigenerne i

de aktuelt cirkulerende influenza-vira. Disse antigener kan betragtes som ’nye’ antigener og simulerer

en situation, hvor målpopulationen for vaccination er immunologisk naive. Data indhentet med en

pandemisk beredskabsvaccine vil understøtte en vaccinationsstrategi, der sandsynligvis vil blive

anvendt med den pandemiske vaccine: data vedrørende klinisk effekt og sikkerhed af pandemiske

beredskabsvacciner er relevante for pandemi-vacciner.

Voksne (18-60 år)

Der er blevet udført et klinisk fase II-studie (Studie V87P1) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans hos 312 raske voksne. Der blev med tre ugers mellemrum givet to doser vaccine,

som indeholdt H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HemoAgglutinin(HA)/dosis adjuveret)

til 156 forsøgspersoner.

Et andet klinisk studie (fase III) (Studie V87P13) omfattede 2693 raske voksne, som fik to doser

vaccine indeholdende H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/dosis adjuveret) med tre ugers

mellemrum. Immunogeniciteten blev vurderet hos en delgruppe (n=197) af forsøgspersonerne.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos voksne målt med enkelt radial hæmolyse (SRH-analyse) var som

følger:

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=149

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

85 % (79-91)

91 % (87-95)

Serokonvertering (95 % CI)*

85 % (78-90)

78 % (72-84)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=69

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=128

Serostatus ved baseline

< 4 mm

≥ 4 mm

Seroprotektion (95 % CI)*

87 % (77-94)

94 % (88-97)

Serokonvertering (95 % CI)*

87 % (77-94)

73 % (65-81)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

Mikroneutraliserings(MN)-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og

serokonvertering på henholdsvis 67 % (60-74) til 85 % (78-90) og 65 % (58-72) til 83 % (77-89).

Immunrespons på vaccination vurderet med MN-analyse stemmer overens med resultater opnået med

SRH.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population blev vurderet med

Hæmagglutination-Inhibition-(HI-), SRH- og MN-analyser. Sammenlignet med antistofniveauer

opnået på dag 43 efter gennemførelse af de primære vaccinationsplaner var antistofniveauerne på

dag 202 nedsat med 1/5 til 1/2 fra de tidligere værdier.

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 hos forsøgspersoner på over 60 år (et begrænset antal forsøgspersoner

var over 70 år) målt med SRH og vurderet i to kliniske studier var som følger:

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=84

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=210

Seroprotektion (95 % CI)*

80 % (70-88)

82 % (76-87)

Serokonvertering (95 % CI)*

70 % (59-80)

63 % (56-69)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

Anti-HA-antistof (SRH)

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=66

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=143

Serostatus ved baseline

< 4 mm

≥ 4 mm

Seroprotektion (95 % CI)*

82 % (70-90)

82 % (75-88)

Serokonvertering (95 % CI)*

82 % (70-90)

54 % (45-62)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

MN-resultater mod A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion og serokonvertering på

henholdsvis 57 % (50-64) til 79 % (68-87) og 55 % (48-62) til 58 % (47-69). MN-resultaterne viste i

lighed med SRH-resultaterne et stærkt immunrespons efter gennemførelse af primer-vaccinationsserier

hos en population af ældre forsøgspersoner.

Antistoffernes persistens efter primær vaccination i denne population vurderet med HI-, SRH- og

MN-test faldt fra 1/2 til 1/5 af post-vaccinationsniveauet på dag 202 sammenlignet med dag 43 efter

gennemførelse af de primære vaccinationsplaner vurderet med HI-, SRH- og MN-test. Op til 50 % af

de ældre forsøgspersoner, der var blevet immuniseret med H5N1-vaccine kombineret med MF59C var

serumbeskyttet ved seks måneder.

Boosterdosis

En tredje (booster-) dosis af H5N1-vaccine kombineret med MF59C blev administreret fra

og med 6 måneder efter den primære vaccinationsserie. Resultaterne vises efter SRH.

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA-antistof mod

H5N1 A/Vietnam/1194/2004 målt med SRH var som følger:

Studie V87P1 voksne

Booster (6 måneder efter 2. dosis)

Studie V87P1 ældre

booster (6 måneder efter 2. dosis)

N=71

N=38

Seroprotektion (95 %CI)*

89 % (79-95)

84 % (69-94)

Serokonvertering (95 %CI)*

83 % (72-91)

63 % (46-78)

Serokonverteringsfaktor

(95 %CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

Erfaringerne med booster-dosen hos den ældre population er begrænsede.

Understøttende data hos populationer af voksne og ældre

I to “dose-finding”-studier modtog 78 voksne en adjuveret pandemisk beredskabsvaccine (H5N3 eller

H9N2). Der blev administreret to doser vaccine med H5N3-stammen (A/Duck/Singapore/97)

i 3 forskellige styrker (7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med tre ugers mellemrum.

Serumprøver blev testet mod den originale H5N3 og også et antal H5N1-isolater.

Serologisk respons målt med SRH-analyse viste, at 100 % af de vaccinerede opnåede seroprotektion,

og at 100 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg. Desuden blev det konstateret, at den

adjuverede vaccine inducerede antistoffer, der krydsbeskyttede mod de H5N1-stammer, som blev

isoleret i 2003 og 2004, som udviser antigen drift sammenlignet med de originale stammer.

Der blev administreret to doser vaccine, som indeholdt H9N2-stammen

(A/chicken/Hong Kong/G9/97) i 4 forskellige styrker (3,75; 7,5; 15 og 30 µg HA/dosis) med fire ugers

mellemrum. Serologisk respons målt med HI-analyse viste, at 92 % af de vaccinerede opnåede

seroprotektion, og 75 % serokonverterede efter to injektioner med 7,5 µg.

Krydsreaktivitet

Voksne (18-60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos voksne på 18-60 år målt med SRH- og HI-analyser

var som følger:

Anti-HA-antistof

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=70

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=197

Seroprotektion (95 % CI)*

70 % (58-80)

59 % (52-66)

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

49 % (42-56)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

2,37 (2,1-2,67)

N=69

N=197

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (25-49)

23 % (18-30)

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,92 (1,64-2,25)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm

geometriske middelværdier for SRH

målt med HI-analyse ≥ 40

°°

geometriske middelværdier for HI

I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod

A/turkey/Turkey/05 på 27 % (17-39) (V87P1) til 39% (32-46) (V87P13) og en serokonvertering

på 36 % (29-43) for V87P13-studiet. MN-resultater fra V87P13 gav en GMR mod

A/turkey/Turkey/05 på 2,77 (2,4-3,2).

Ældre (>60 år)

Seroprotektion*, serokonvertering* og serokonverteringsfaktor** for anti-HA antistof mod

H5N1 A/turkey/Turkey/05 efter den 2. dosis hos ældre >60 år målt med SRH- og HI-analyser

var som følger:

Anti-HA-antistof

Studie V87P1

21 dage efter 2. dosis

N=37

Studie V87P13

21 dage efter 2. dosis

N=207

Seroprotektion (95 % CI)*

57 % (39-73)

20 % (18-23)

Serokonvertering (95 % CI)*

NA***

48 % (41-55)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)**

NA***

1,74 (1,57-1,94)

N=36

N=208

Seroprotektion (95 % CI)°

36 % (21-54)

25 % (19-32)

Serokonvertering (95 % CI)°

NA***

19 % (14-25)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)°°

NA***

1,79 (1,56-2,06)

målt med SRH-analyse ≥ 25 mm2

geometriske middelværdier for SRH

målt med HI-analyse ≥ 40

°°

geometriske middelværdier for HI

I V87P1: baseline ikke testet

MN-resultater fra de kliniske studier i ovenstående tabel afslørede en seroprotektion mod

A/turkey/Turkey/05 på 11 % (3-25) (studie V87P1) til 30 % (24-37) (studie V87P13) og en

serokonvertering på 25 % (19-31) for studie V87P13. MN-resultater fra studie V87P13 gav en GMR

mod A/turkey/Turkey/05 på 2,01 (1,78-2,26).

Data hos pædiatriske populationer

Der er blevet udført et klinisk studie (studie V87P6) med en H5N1-vaccine kombineret med

MF59C.1-adjuvans hos 471 børn fra 6 måneder til 17 år. Der blev administreret to doser

på 7,5 mikrogram med tre ugers mellemrum og en tredje dosis 12 måneder efter den første dosis.

Efter 3 uger fra den 2. vaccination (dag 43) havde alle aldersgrupper (dvs. 6-35 måneder, 3-8 år

og 9-17 år) opnået høje antistofniveauer mod (A/Vietnam/1194/2004) evalueret med SRH- og

HI-analyser som vist i nedenstående tabel*. I dette studie blev der ikke observeret nogen

vaccinerelaterede alvorlige uønskede hændelser.

Småbørn

(6-<36 måneder)

Børn

(3-<9 år)

Unge

(9-<18 år)

N=134

N=91

N=89

Seroprotektion (95 % CI)

Dag 43

97 %

(92-99)

97 %

(91-99)

89 %

(80-94)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)

Dag 43 til Dag 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

Serokonvertering (95 % CI)

Dag 43

97 %

(92-99)

97 %

(91-99)

89 %

(80-94)

N=133

N=91

N=90

Seroprotektion (95 % CI)

Dag 43

100 %

(97-100)

100 %

(96-100)

100 %

(96-100)

Serokonverteringsfaktor (95 % CI)

Dag 43 til Dag 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

Serokonvertering (95 % CI)

Dag 43

98 %

(95-100)

100 %

(96-100)

99 %

(94-100)

I mangel af CHMP-immunogenicitetskriterier for børn blev de

CHMP-immunogenicitetskriterier, der anvendes til at evaluere sæsoninfluenzavacciner hos

voksne, anvendt på de serologiske data, der blev opnået efter vaccination af børn. Relevansen

for klinisk beskyttelse kendes imidlertid ikke.

MN-resultater mod en A/Vietnam/1194/2004 viser en seroprotektion på 99 % (95 %CI: 94-100),

en serokonvertering på 97 % (95 %CI: 91-99) til 99 % (95 %CI: 96-100) og en GMR

på 29 (95 %CI: 25-35) til 50 (95 %CI: 44-58).

Immunogenicitetsresultater med Focetria H1Nv (Studie V111_03):

Seroprotektionsrate og serokonverteringsrate målt med HI-analyse og serokonverteringsfaktor udtrykt

som geometriske middelværdier af HI for anti-HA-antistof til H1N1v efter administration af en og

to 7,5 μg doser Focetria blev evalueret hos 70 børn og unge (9-17 år), 60 børn (3-8 år), 58 småbørn

(12-35 måneder) og 49 spædbørn (6-11 måneder). De fastsatte CHMP-immunogenicitetskriterier for

voksne (18-60 år) blev nået efter både 1. og 2. dosis i alle ovennævnte aldersgrupper (både i den

samlede population og i den delgruppe, der var seronegativ ved baseline).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Foclivia i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til aktiv immunisering mod

H5N1 deltype af Influenza A-virus. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Foclivia er godkendt under ”særlige omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel af

videnskabelige årsager. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information

vedrørende produktet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive opdateret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ingen oplysninger.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data opnået med Foclivia og med sæson-influenzavaccine indeholdende

MF59C.1-adjuvans viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

toksicitet efter gentagne doser, lokal tolerance, kvindelig fertilitet samt reproduktions- og

udviklingstoksicitet (gennem hele ammeperioden).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Kaliumchlorid

Kaliumdihydrogenphosphat

Dinatriumphosphatdihydrat

Magnesiumchloridhexahydrat

Calciumchloriddihydrat

Thiomersal

Vand til injektionsvæsker.

Se pkt. 2 vedrørende adjuvanset.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5,0 ml i 10-dosis hætteglas (type I-glas) med prop (halobutylgummi). Pakninger med 10 stk.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Kontroller suspensionen visuelt før administration. I tilfælde af partikler og/eller usædvanligt

udseende skal vaccinen kasseres.

Flerdosishætteglasset omrystes forsigtigt, før en dosis (0,5 ml) trækkes op i en injektionssprøjte.

Vaccine, der er blevet trukket op i injektionssprøjten, skal opnå stuetemperatur før administration.

Selv om Foclivia i flerdosishætteglas indeholder konserveringsmiddel, der hæmmer mikrobiel

vækst, påhviler det brugeren at minimere risikoen for kontaminering af flerdosishætteglas ved hver

optrækning af en dosis.

Registrér dato og klokkeslæt for første dosisudtrækning på hætteglasetiketten.

Mellem hver brug opbevares flerdosishætteglas ved de anbefalede opbevaringsbetingelser

mellem 2 °C og 8 °C. Flerdosishætteglas bør benyttes inden for 24 timer fra første udtrækning.

Tilgængelige data tyder på, at flerdosishætteglas kan anvendes op til maksimalt 72 timer efter første

udtrækning, men en sådan forlænget opbevaringsperiode bør ikke udgøre en foretrukket måde.

Ikke anvendt vaccine samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Seqirus S.r.l.

Via del Pozzo 3/A, S. Martino

53035 Monteriggioni (SI)

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/577/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. oktober 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. oktober 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/445120/2019

EMEA/H/C/001208

Foclivia (pandemisk influenzavaccine [H5N1]

[overfladeantigen, inaktiveret, adjuveret])

En oversigt over Foclivia, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Foclivia, og hvad anvendes det til?

Foclivia er en vaccine, der anvendes til at beskytte voksne mod influenza, når udbrud af en pandemi

officielt er erklæret af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) eller af Den Europæiske Union (EU). En

influenzapandemi forekommer, når der opstår en ny type (stamme) af et influenzavirus, der let kan

spredes fra person til person, fordi de ikke har nogen immunitet (beskyttelse) mod den. En pandemi

kan berøre de fleste lande og regioner i verden. Foclivia gives i overensstemmelse med de officielle

anbefalinger.

Foclivia indeholder visse dele af inaktiveret (dræbt) influenzavirus. Det indeholder influenzastammen

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1).

Hvordan anvendes Foclivia?

Foclivia gives ved injektion i overarms- eller lårmusklen i to doser med mindst tre ugers mellemrum.

Vaccinen fås kun på recept og bør anvendes i henhold til de officielle anbefalinger.

Hvordan virker Foclivia?

Foclivia er en pandemisk beredskabsvaccine, dvs. en særlig vaccinetype, der kan udvikles for at

kontrollere en fremtidig pandemi.

Inden der udbryder en pandemi, er der ingen, som ved, hvilken influenzavirusstamme der forårsager

den, så virksomhederne kan ikke på forhånd fremstille den korrekte vaccine. I stedet kan de fremstille

en vaccine med en influenzavirusstamme, der specifikt udvælges, fordi ingen har været udsat for den,

og ingen er immune over for den. De kan så afprøve denne vaccine på mennesker for at se, hvordan

de reagerer på den. Derved kan det forudsiges, hvordan mennesker vil reagere, når den

influenzastamme, der er årsag til en pandemi, inkluderes i vaccinen.

Foclivia (pandemisk influenzavaccine [H5N1] [overfladeantigen, inaktiveret,

adjuveret])

EMA/445120/2019

Side 2/3

Vacciner virker ved at lære immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal forsvare sig

mod en sygdom. Foclivia indeholder visse dele af H5N1-virusset. Virusset er først blevet inaktiveret

(dræbt), så det ikke er sygdomsfremkaldende. Under en pandemi skal virusstammen i Foclivia

erstattes med den stamme, der forårsager pandemien, inden vaccinen kan bruges.

Når en person vaccineres, opfatter immunsystemet virusset som fremmed og producerer antistoffer

mod det. Når personen kommer i kontakt med dette eller et lignende virus, vil disse antistoffer

sammen med andre komponenter i immunsystemet være i stand til at dræbe virusset og hjælpe med

at beskytte mod sygdommen.

Immunsystemet kan således danne antistoffer hurtigere, når det eksponeres for det samme virus igen.

Dette medvirker til at beskytte mod den sygdom, som virusset forårsager. Vaccinen indeholder også

en såkaldt adjuvans (en olieholdig forbindelse), som gør vaccinen mere effektiv.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Foclivia?

Hovedstudiet med Foclivia omfattede 486 raske forsøgspersoner (hvoraf en tredjedel var over 60 år),

og her blev virkningen ved to forskellige doser af Foclivia sammenlignet, hvad angår dannelse af

antistoffer (den immunogene virkning). Deltagerne fik med 21 dages mellemrum to injektioner af

Foclivia med enten 7,5 eller 15 mikrogram hæmagglutinin (et protein, der findes i influenzavira). Det

primære mål for virkning var mængden af antistoffer mod influenzavirusset i blodet før vaccination, på

datoen for anden injektion (dag 22) og 21 dage senere (dag 43).

Ifølge EMA's kriterier skal en beredskabsvaccine frembringe en beskyttende mængde antistoffer hos

mindst 70 % af personerne for at kunne anses for egnet.

I studiet udløste Foclivia et antistofrespons, der opfylder disse kriterier. 21 dage efter den anden

injektion havde 86 % af de personer, der havde fået en vaccine med 7,5 mikrogram hæmagglutinin,

produceret antistofmængder, der var tilstrækkelige til at beskytte dem mod H5N1. Hos de personer,

der fik 15 mikrogram, var den tilsvarende andel 85 %.

Hvilke risici er der forbundet med Foclivia?

De hyppigste bivirkninger ved Foclivia (der kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

hovedpine, svedtendens, ledsmerter, muskelsmerter, reaktioner på injektionsstedet (rødme, hævelse,

hård hud, blå mærker og smerter), feber, utilpashed, træthed og kulderystelser. Hovedparten af disse

bivirkninger forsvinder efter 1-2 dage. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Foclivia fremgår af

indlægssedlen.

Foclivia bør ikke gives til personer, der har haft en anafylaktisk reaktion (en alvorlig

overfølsomhedsreaktion) over for en af vaccinens komponenter eller øvrige stoffer, der findes på

sporstofniveau, f.eks. æg, kyllingeprotein, kanamycin eller neomycin (antibiotika), formaldehyd og

cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB). Hvis der er udbrudt en pandemi, kan det dog være

hensigtsmæssigt at vaccinere sådanne personer, forudsat at der er genoplivningsudstyr til rådighed.

Hvorfor er Foclivia godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Foclivia opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Foclivia er godkendt under "særlige omstændigheder". Det betyder, at det ikke har været muligt at

indhente fyldestgørende oplysninger om den endelige pandemiske vaccine, da det er en pandemisk

Foclivia (pandemisk influenzavaccine [H5N1] [overfladeantigen, inaktiveret,

adjuveret])

EMA/445120/2019

Side 3/3

beredskabsvaccine, som endnu ikke indeholder den influenzavirusstamme, der forårsager en pandemi.

Hvert år gennemgår Det Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og

ajourfører om nødvendigt dette sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Foclivia?

Da Foclivia er godkendt under særlige omstændigheder, skal den virksomhed, der markedsfører

Foclivia, indsamle oplysninger om sikkerheden og virkningen ved den endelige pandemivaccine, når

den influenzastamme, der forårsager en pandemi, inkluderes i vaccinen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Foclivia?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Foclivia.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Foclivia løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Foclivia vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Foclivia

Foclivia fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 19. oktober 2009.

Markedsføringstilladelsen var baseret på den tilladelse, som blev udstedt for Focetria i 2007

("informeret samtykke").

Yderligere information om Foclivia findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/foclivia.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 09-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information