Flutiform K-haler 50+5 mikrogram inhalationsspray, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-11-2017

Aktiv bestanddel:
FLUTICASONPROPIONAT, FORMOTEROLFUMARAT DIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Mundipharma A/S
ATC-kode:
R03AK11
INN (International Name):
FLUTICASON PROPIONATE, FORMOTEROLFUMARATE DIHYDRATE
Dosering:
50+5 mikrogram
Lægemiddelform:
inhalationsspray, suspension
Autorisationsnummer:
56938
Autorisation dato:
2017-11-23

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Flutiform K-haler 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension

Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis, inhalationsspray, suspension

fluticasonpropionat/formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Den seneste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Flutiform K-haler

Sådan skal du tage Flutiform K-haler

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Flutiform K-haler

er en inhalationsspray, som indeholder to aktive stoffer:

Fluticasonpropionat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes steroider. Steroider reducerer

hævelse og betændelse i lungerne.

Formoterolfumaratdihydrat, der tilhører en gruppe af medicin, som kaldes langtidsvirkende beta

agonister. En langtidsvirkende beta

-agonist er en bronkodilator, som hjælper med at holde luftvejene i

lungerne åbne, så du lettere kan trække vejret.

Sammen hjælper de to aktive stoffer dig til at få en bedre vejrtrækning. Det er vigtigt, at du tager denne

medicin hver dag som anvist af lægen. Inhalatoren er indåndingsaktiveret, hvilket betyder, at de to aktive

stoffer vil blive udløst, når du trækker vejret gennem mundstykket.

Denne medicin

hjælper til at

forebygge vejrtrækningsproblemer som f.eks. astma og hjælper mod

åndenød og hvæsende vejrtrækning

. Den virker dog ikke, hvis du allerede har et astmaanfald, dvs. hvis du

allerede har åndenød og hiver efter vejret. Hvis det sker, skal du tage en hurtigtvirkende anfaldsmedicin som

f.eks. salbutamol.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Flutiform K-haler

Tag ikke Flutiform K-haler:

hvis du er allergisk over for fluticasonpropionat, formoterolfumarat eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du begynder at bruge denne inhalator.

Inden behandling med Flutiform skal du fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du har:

tuberkulose eller har haft det tidligere. Symptomerne omfatter vedvarende hoste ofte med blodigt slim,

feber, træthed, nedsat appetit, vægttab og natlige svedeture.

infektion i lunger eller bryst

hjerteproblemer såsom problemer med blodtilførslen til hjertet eller forsnævring af en af

hjerteklapperne (aortaklappen); hjertesvigt, som kan forårsage åndenød eller hævede ankler; en

tilstand med forstørret hjertemuskel (hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati); uregelmæssig

hjerterytme (hjertearytmier); eller hvis du har fået at vide, at du har et unormalt hjertediagram

(forlænget QTc-interval)

udvidelse af en pulsåre (aneurisme)

diabetes

forhøjet blodtryk

overaktiv skjoldbruskkirtel, der kan forårsage øget appetit, vægttab eller svedproduktion

(hypertyreose)

lavt kaliumindhold i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal

hjerterytme (hypokaliæmi)

dårlig binyrefunktion (hvis binyren ikke fungerer korrekt, kan du have symptomer som f.eks.

hovedpine, svaghed, træthed, mavesmerter, manglende appetit, vægttab, svimmelhed, meget lavt

blodtryk, diarré, kvalme, opkastninger eller krampeanfald); eller hvis du har en tumor i en binyre

(fæokromocytom)

leverproblemer.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Hvis du skal opereres eller er meget stresset, skal du fortælle det til lægen, da du kan have behov for

yderligere steroidbehandling for at kontrollere din astma.

Brug af anden medicin sammen med Flutiform K-haler

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig,

herunder også medicin som ikke er receptpligtigt. Hvis du tager Flutiform K-haler sammen med visse andre

lægemidler, kan virkningen af Flutiform K-haler eller den anden medicin ændres.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager:

medicin, der kaldes betablokkere (som f.eks. atenolol til behandling af højt blodtryk, sotalol til

behandling af uregelmæssig hjerterytme, metoprolol til behandling af hjertebanken eller timolol-

øjendråber til behandling af glaukom)

visse andre lægemidler, der bruges til behandling af astma eller tilstande med vejrtrækningsproblemer

(som f.eks. theophyllin eller aminophyllin)

lægemidler, der indeholder adrenalin eller relaterede stoffer (herunder andre beta-agonister som f.eks.

salbutamol eller beta-antagonister, herunder atenolol, metoprolol, propranolol og timolol). Andre

langtidsvirkende beta

-agonister skal ikke bruges sammen med denne medicin. Hvis din astma bliver

værre mellem to doser af Flutiform K-haler, skal du tage din hurtigtvirkende anfaldsmedicin.

lægemidler til behandling af overfølsomhedsreaktioner (antihistaminer)

lægemidler til behandling af højt blodtryk eller væskeophobning, der virker ved at øge

urinproduktionen (diuretika)

lægemidler til behandling af hjertesvigt (som f.eks. digoxin)

lægemidler til behandling af unormale hjerterytmer (som f.eks. quinidin, disopyramid, procainamid)

lægemidler, der bruges til behandling af symptomer på depression eller mentale forstyrrelser som

f.eks. monoaminoxidasehæmmere (f.eks. fenelzin og isocarboxazid), tricykliske antidepressiva (f.eks.

amitriptylin og imipramin), eller hvis du har brugt én eller flere af disse typer medicin i de sidste to uger

lægemidler til behandling af psykiske eller mentale forstyrrelser (phenothiaziner eller antipsykotika)

andre lægemidler, der indeholder steroider

svampemidler (som f.eks. ketaconazol eller itraconazol)

nogle lægemidler kan øge effekten af Flutiform K-haler, og din læge kan ønske at følge din

behandling meget tæt, hvis du tager disse lægemidler (herunder nogle lægemidler til behandling af

HIV: ritonavir, atazanavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir eller cobicistat)

antibiotika (som f.eks. clarithromycin, telithromycin eller furazolidon)

medicin til behandling af Parkinsons sygdom (levodopa)

medicin til behandling af underaktiv skjoldbruskkirtel (levothyroxin)

medicin til behandling af Hodgkins sygdom (procarbazin)

ve-stimulerende medicin (oxytocin).

Hvis du skal opereres under fuld bedøvelse, skal du fortælle lægen på hospitalet, at du tager Flutiform K-haler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge lægen til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil fortælle dig, om du kan bruge denne medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Flutiform K-haler indeholder ethanol (alkohol) og natriumcromoglicat

Denne medicin indeholder en meget lille mængde ethanol (alkohol), dvs. 1 mg pr. inhalation (pust). Den

indeholder også en meget lille mængde natriumcromoglicat. Cromoglicat bruges til behandling af astma,

allergisk rhinitis og allergisk konjunktivitis. Hvis du allerede tager cromoglicat, bør du fortsætte denne

behandling som normalt.

3.

Sådan skal du tage Flutiform K-haler

Tag altid Flutiform K-haler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Du skal tage din inhalationsspray regelmæssigt, dvs. du skal tage to inhalationer (pust) om morgenen og to

inhalationer (pust) om aftenen hver dag for at få mest gavn af inhalationssprayen, med mindre lægen har

fortalt dig noget andet eller siger, at du skal stoppe behandlingen. Tag ikke mere end den foreskrevne dosis.

Lægen kan have givet dig Flutiform K-haler for noget andet end astma eller med en anden dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisninger nøje. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ikke er

sikker på, hvor meget du skal tage, eller hvor ofte du skal bruge inhalationssprayen.

Voksne og unge fra 12 år

Den sædvanlige dosis er to inhalationer (pust) to gange dagligt, dvs. to pust om morgenen og to om aftenen.

Din læge vil ordinere den dosis, der er nødvendig for at behandle din astma.

Børn under 12 år bør ikke anvende Flutiform K-haler.

Brugsvejledning

Læs denne information omhyggeligt før anvendelse og følg instruktionerne nedenfor. Lægen eller apoteket

vil vise dig, hvordan du skal bruge din inhalationsspray korrekt.

Inhalatoren er indåndingsaktiveret, hvilket betyder, at den automatisk udløser de to aktive stoffer, når du

trækker vejeret gennem mundstykket. Medicinen befinder sig i en beholder. Beholderen sidder i et

plastikhylster, der er forsynet med en tæller, så du kan se, hvor mange pust (inhalationer) der er tilbage.

Tælleren er farvekodet. Når der er færre end 28 pust (inhalationer) tilbage, begynder den at skifte til rød, og

du skal kontakte lægen for at få en ny inhalationsspray. Du bør ikke bruge inhalationssprayen, hvis tælleren

viser ”0” eller er blevet helt rød.

Inden du bruger inhalationssprayen første gang, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre

dage

Hvis din inhalationsspray er ny, eller hvis den ikke har været brugt i mere end tre dage, skal du gøre den klar

for at sikre, at den virker korrekt og giver den rette dosis.

Ret altid mundstykket bort fra dig selv, når du klargører inhalationssprayen.

Følg instruktionerne ovenfor for klargøring af din inhalationsspray.

Når mundstykket lukkes udløses et pust (inhalation).

Hvis du taber din inhalationsspray eller mundstykket er åbent i mere end 10 minutter skal din inhalator

udløses en gang, som vist i punkt 1 og 2 ovenfor, før du kan bruge den.

Hvis din inhalationsspray har været udsat for frost, skal du opbevare den ved stuetemperatur i 30 minutter.

Derefter skal du udløse den en gang, som vist i punkt 1 og 2 ovenfor, før du kan bruge den.

Inhalationssprayen skal altid rystes umiddelbart før brug.

Brug af inhalationssprayen

Hvis du synes, du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du er i behandling med Flutiform K-haler,

skal du fortsætte med at tage Flutiform K-haler og kontakte lægen så hurtigt som muligt, da du kan have

brug for yderligere behandling. Når astmaen er under kontrol, vil din læge muligvis finde det

hensigtsmæssigt at nedsætte dosen af Flutiform K-haler.

Inhalationssprayen skal rystes umiddelbart inden hver inhalation for at sikre, at indholdet er blandet.

Sid ret op eller stå op. Pust alt luft ud af dine lunger. Se punkt 1 ovenfor.

Hold inhalatoren lodret, åben den orange beskyttelseshætte og sæt mundstykket ind i munden med

læberne omkring det. Bid ikke i mundstykket.

Start en langsom og dyb indånding gennem mundstykket, hvilket automatisk vil udløse én dosis.

Hold vejret så længe som muligt (ideelt omkring 4-5 sekunder) og fjern samtidig inhalatoren fra

munden. Ånd derefter roligt ud. Ånd ikke ud i inhalatoren. Se punkt 2 og 3 ovenfor. Hvis du ser en

”sky”, når du lukker hætten på mundstykket, har du ikke taget medicinen korrekt, og du skal gentage

punkterne ovenfor.

For anden inhalation, hold inhalatoren lodret og gentag punkterne ovenfor.

Skyl eller gurgl altid munden med vand eller børst dine tænder, når du har brugt inhalationssprayen, og spyt

vandet ud igen. På denne måde kan du mindske risikoen for ømhed i mund og svælg eller at få en hæs

stemme.

Hvis du har taget for meget Flutiform K-haler

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som er aftalt med din læge. Du må

ikke øge eller nedsætte din dosis uden at have fået vejledning fra en læge.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Flutiform K-haler, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Du kan få svære brystsmerter

(angina), højt eller lavt blodtryk, hovedpine, muskelkramper, søvnbesvær, nervøsitet, tørhed i munden,

nedsat appetit eller krampeanfald. Du kan føle, at du ryster, eller at du er svimmel, ved at besvime, træt, syg

eller bare generelt dårligt tilpas. Du kan også bemærke ændringer i hjerterytmen, og du kan have lave

kaliumværdier i blodet eller øget blodsukkerniveau. Du kan også have symptomer som f.eks. mavesmerter,

opkastninger, vægttab, nedsat bevidsthed (hvilket gør at du føler dig døsig eller konfus) eller et lavt

blodsukkerniveau.

Hvis du har taget mere end den ordinerede dosis i længere tid, skal du rådføre dig med lægen eller apoteket,

da store doser kan sænke mængden af de steroidhormoner, der normalt produceres i binyrerne (se afsnit 4).

Hvis du har glemt at tage Flutiform K-haler

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er

tid til din næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Flutiform K-haler

Det er meget vigtigt, at du tager medicinen hver dag som anvist af lægen, også selvom du har det godt, da det

vil hjælpe dig med at få din astma under kontrol. Hvis du ønsker at holde op med at tage medicinen, skal du

tale med lægen først. Lægen vil fortælle dig, hvordan du gør det. Normalt sker det ved gradvis

dosisnedsættelse, så du ikke udløser et astmaanfald.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Lægen vil

foreskrive den laveste dosis, som er nødvendig for at kontrollere din astma. Dette bør reducere

sandsynligheden for, at der forekommer bivirkninger.

Al medicin kan give overfølsomhedsreaktioner, men alvorlige overfølsomhedsreaktioner er sjældent

rapporteret. Kontakt straks en læge, hvis du pludselig får hævede øjenlåg, ansigt, hals, tunge eller læber,

udslæt eller kløe (særligt når disse er udbredt til hele kroppen), symptomer som f.eks. svimmelhed, ør i

hovedet eller besvimelse eller pludselige forandringer i vejrtrækningsmønsteret såsom øget hvæsende

vejrtrækning eller åndenød.

Ligesom med anden inhalationsmedicin kan din vejrtrækning forværres, umiddelbart efter at du har taget

Flutiform K-haler. Du bemærker måske, at du i højere grad hiver efter vejret eller får åndenød. Hvis dette

sker, skal du stoppe med at tage Flutiform K-haler og i stedet for tage din hurtigtvirkende anfaldsmedicin.

Kontakt lægen omgående. Lægen vil vurdere situationen og muligvis starte et andet behandlingsforløb. Du

skal altid have din anfaldsmedicin på dig.

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Forværring af astma

Hovedpine

Rysten

Uregelmæssig hjerterytme eller hjertebanken

Svimmelhed

Søvnbesvær

Stemmeforandringer/hæs stemme

Tør mund, ømt eller irriteret svælg

Udslæt

Sjældne

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Øget blodsukkerniveau. Hvis du har diabetes, kan du have behov for at tjekke dit blodsukker oftere og

tilpasse din sædvanlige diabetesbehandling. Lægen vil måske også kontrollere dig mere grundigt.

Trøske, eller andre svampeinfektioner i mund og svælg

Bihulebetændelse (sinuitis)

Hurtig hjerterytme

Brystsmerter associeret med hjertesygdom

Muskelspasmer

Hoste eller åndenød

Diarré

Fordøjelsesbesvær

Smagsforandringer

Fornemmelse af at være svimmel eller dreje rundt

Unormale drømme

Rastløs uro

Kløende hud

For højt blodtryk

En fornemmelse af usædvanlig svaghed

Hævelse af hænder, ankler eller fødder

Ikke kendt

(frekvens kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data)

Sløret syn

Søvnproblemer, depression, følelse af bekymring, aggression, angst, rastløshed, nervøsitet, ophidselse

eller irritabilitet. Disse bivirkninger er mest sandsynlige hos børn.

De følgende bivirkninger er kendte for formoterolfumarat, men de er ikke blevet rapporteret under de

kliniske forsøg med Flutiform K-haler:

Lavt kaliumindhold i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal

hjerterytme

Unormalt hjertediagram (forlænget QTc-interval)

Højt mælkesyreindhold i blodet

Kvalme

Muskelsmerter

Inhalationssteroider kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i kroppen, særligt hvis du

bruger høje doser i lang tid. Virkningerne omfatter:

ændringer i knoglemineraltæthed (nedbrydning af knoglerne)

katarakt (grå stær, dvs. uklar øjenlinse)

grøn stær (øget tryk i øjet)

blå mærker eller tyndere hud

øget risiko for at få en infektion

nedsat vækstrate hos børn og unge

et rundt (måneformet) ansigt

påvirkning af binyren (en lille kirtel ved nyren), hvilket betyder, at du kan have symptomer som f.eks.

svaghed, træthed, problemer med at klare stress, mavesmerter, manglende appetit, vægttab, hovedpine,

svimmelhed, meget lavt blodtryk, diarré, kvalme, opkastninger eller krampeanfald.

Sandsynligheden for, at disse virkninger indtræder, er meget mindre med inhalationssteroider end med

steroidtabletter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Flutiform K-haler efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. Hvis

Flutiform K-haler udsættes for frost, skal du opbevare det ved stuetemperatur i 30 minutter inden klargøring

(se afsnit 3).

Brug ikke Flutiform K-haler, hvis det er mere end 3 måneder siden, du har taget inhalationssprayen ud af

folieposen, eller hvis dosisindikatoren står på '0'.

Flutiform K-haler må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Beholderen indeholder væske under højt

tryk, så den må ikke punkteres, ødelægges eller brændes, heller ikke selv om den virker tom.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Flutiform K-haler indeholder:

Aktive stoffer: fluticasonpropionat og formoterolfumaratdihydrat. Flutiform K-haler fås i to forskellige

styrker. Hver dosis (hvert pust) indeholder hhv. 50 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat eller 125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram

formoterolfumaratdihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumcromoglicat, ethanol og apafluran HFA 227 (drivgas).

Udseende og pakningsstørrelser

Flutiform K-haler består af en lille beholder, der er monteret i et gråt plastikhylster men en orange

beskyttelseshætte til mundstykket. Du kan ikke se beholderen i plastikhylstret. Beholderen indeholder en

hvid til råhvid væske (suspension) og er forsynet med en doseringsventil. Hver inhalationsspray indeholder

medicin til 120 doser (pust). Hver pakke indeholder én inhalationsspray. En multipakning består af 3 x 1

inhalationsspray (120 doser).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mundipharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

Tlf. 45 17 48 00

Fremstiller

Mundipharma DC B.V.

Leusderend 16

3832 RC Leusden

Holland

<eller

Bard Pharmaceuticals Ltd.

Cambridge Science Park

Milton Road

Cambridge CB4 0GW

Storbritannien>

Dette lægemiddel er godkendt i EEA under følgende navne

Flutiform K-haler:

Østrig

Belgien

Bulgarien

Cypern

Den Tjekkiske Republik

Danmark

Finland

Tyskland

Irland

Luxemburg

Norge

Portugal

Slovakiet

Spanien

Sverige

Storbritannien

Flutiformo K-haler:

Italien

Denne indlægsseddel blev senest ændret i november 2017.

Andre informationskilder

Se instruktionsvideoer og brug on-line træningsværktøjet på www.k-haler.dk.

Læs hele dokumentet

23. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Flutiform K-haler, inhalationsspray, suspension

0.

D.SP.NR.

27184

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flutiform K-haler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dosis indeholder:

50 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat, hvilket

svarer til en inhaleret mængde på ca. 46 mikrogram fluticasonpropionat og ca. 4,5

mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

125 mikrogram fluticasonpropionat og 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat,

hvilket svarer til en inhaleret mængde på ca. 115 mikrogram fluticasonpropionat og ca.

4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsspray, suspension

Beholderen indeholder en hvid til råhvid væske (suspension). Beholderen er monteret i et

lysegråt plastikhylster med en integreret dosisindikator og en orange beskyttelseshætte til

mundstykket.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Flutiform K-haler er indiceret til regelmæssig behandling af astma, hvor anvendelse af et

kombinationsprodukt (inhalationssteroid og langtidsvirkende β

-agonist) er hensigtsmæssig

hos:

patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og brug af korttidsvirkende

-agonist ved behov,

eller

patienter, der allerede er velkontrollerede på både inhalationssteroid og

langtidsvirkende β

-agonist.

56938_spc.docx

Side 1 af 19

Flutiform K-haler er indiceret til voksne og unge fra 12 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienterne skal trænes i at bruge inhalationssprayen, og deres astma skal jævnligt

kontrolleres af en læge, så dosis forbliver optimal og kun ændres efter medicinsk

vurdering. Der skal titreres til den laveste dosis, som giver effektiv kontrol af

symptomerne. Når astmaen er kommet under kontrol med den laveste styrke af Flutiform

K-haler administreret to gange dagligt, kan behandlingen revurderes, og det kan overvejes,

om patienten skal trappes ned til inhalationssteroid alene. Som generelt princip gælder det,

at der skal titreres til den laveste dosis, der fortsat giver effektiv kontrol af symptomerne.

Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er yderst vigtig.

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform K-haler til patienter med KOL. Flutiform

K-haler bør ikke anvendes til patienter med KOL.

Patienterne skal have Flutiform K-haler i den styrke fluticasonpropionat, der passer til

sværhedsgraden af deres astma. Bemærk, at Flutiform K-haler 50 mikrogram/5 mikrogram

pr. dosis er utilstrækkelig til voksne og unge med svær astma. Lægen skal være

opmærksom på, at hos astmapatienter er fluticasonpropionat ligeså effektiv som visse

andre inhalationssteroider, når det administreres i ca. den halve daglige dosis (i

mikrogram). Hvis en patient har brug for doser, der ligger uden for de anbefalede, bør der

ordineres passende doser af β

-agonist og inhalationssteroid i separate inhalatorer eller

inhalationssteroid alene.

Flutiform K-haler fås som en indåndingsaktiveret inhalationsspray med integreret

dosisindikator. Hver inhalationsspray kan afgive mindst 120 doser (pust) svarende til 60

doseringer.

Anbefalet dosering til voksne og unge fra 12 år:

Flutiform K-haler 50 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis - to inhalationer to gange dagligt,

sædvanligvis om morgenen og om aftenen.

Hvis patientens astma fortsat er dårligt kontrolleret, kan den totale, daglige dosis

inhalationssteroid øges ved at administrere en højere styrke af dette kombinationspræparat,

dvs. Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis: to inhalationer to gange

dagligt.

Kun til voksne:

Hvis patientens astma er dårligt kontrolleret, kan den daglige dosis af dette kombinations-

produkt øges yderligere ved at skifte fra den indåndingsaktiverede Flutiform K-haler 125

mikrogram/5 mikrogram pr. dosis til den højere styrke af Flutiform 250 mikrogram/10

mikrogram pr. dosis, administreret via en standardinhalationsspray, med en dosis på to

inhalationer to gange dagligt.

Børn under 12 år:

Erfaring med behandling af børn under 12 år haves udelukkende for

standardinhalationssprayen og ikke den indåndingsaktiverede inhalationsspray (se pkt. 4.4,

56938_spc.docx

Side 2 af 19

4.8, 5.1 og 5.3). Brug af Flutiform K-haler inhalationsspray, suspension i en hvilken

som helst styrke til børn under 12 år frarådes. Flutiform K-haler bør ikke anvendes

til denne aldersgruppe.

Specielle patientgrupper

Dosisjustering hos ældre patienter er ikke nødvendig.

Der foreligger ingen data for brug af Flutiform K-haler til patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion (se pkt. 5.2). Disse patienter bør regelmæssigt kontrolleres af en læge for at

sikre titrering til den laveste dosis, som giver effektiv astmakontrol. Eftersom den andel af

fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært metaboliseres via leveren,

kan en øget virkning forventes hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Generel information

Inhalationssteroider alene er førstevalgsbehandling for de fleste patienter. Flutiform K-

haler er ikke beregnet som førstevalg ved behandling af mild astma. For patienter med

svær astma anbefales det at etablere behandling med inhalationssteroid, før et

kombinationsprodukt tages i brug.

Patienter bør informeres om, at Flutiform K-haler skal tages hver dag for at opnå fuld

effekt – også i perioder uden symptomer.

Patienter, der bruger Flutiform K-haler, bør undlade at anvende andre langtidsvirkende β

agonister, uanset årsag. Hvis astmasymptomerne optræder i perioden mellem doseringerne,

bør en korttidsvirkende β

-agonist tages som inhalation med henblik på øjeblikkelig

lindring.

For patienter, der aktuelt behandles med middel til høje doser af inhalationssteroider, og

hvis sværhedsgrad af astma klart nødvendiggør behandling med to

vedligeholdelsesterapier, er den anbefalede begyndelsesdosis to inhalationer (pust)

Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram pr. dosis to gange dagligt.

Patienterne bør instrueres i korrekt brug og vedligeholdelse af deres inhalationsspray, og

deres inhalationsteknik bør tjekkes for at sikre optimal levering af det inhalerede

lægemiddel til lungerne.

Indgivelsesmåde

Til inhalation.

For at sikre korrekt administration af lægemidlet bør en læge eller andet sundhedspersonale

vise patienterne, hvordan inhalationssprayen bruges korrekt. Korrekt brug af sprayen er

vigtig, for at behandlingen skal virke. Patienterne skal opfordres til at læse indlægssedlen

grundigt og følge brugsvejledningen og illustrationerne i den.

Inhalationssprayen har en integreret dosisindikator, der tæller ned og viser antallet af

tilbageværende doser. Denne tæller er også farvekodet. Når der er færre end 28 doser

tilbage begynder den at skifte til rød, og patienterne skal opfordres til at kontakte deres

læge med henblik på at få en ny spray. Sprayen bør ikke anvendes, når dosisindikatoren

viser '0' eller er blevet helt rød

Klargøring af inhalationssprayen

56938_spc.docx

Side 3 af 19

Inhalationssprayen skal klargøres, før den tages i brug første gang, eller når den ikke har

været anvendt i tre dage eller mere.

Ryst sprayen grundigt før hver inhalation

Udløs inhalatoren, mens der peges væk fra ansigtet, ved at åbne hætten så meget som

muligt og derefter lukke det igen. Når mundstykket lukkes udløses en inhalation

(pust). Dette skal gøres fire gange.

Hvis inhalatoren tabes, udsættes for frost (se pkt. 6.4) eller hætten har været åben i mere

end 10 minutter, skal inhalatoren udløses en gang ved at åbne hætten så meget som muligt

og lukke den igen.

Patienten skal helst stå op eller sidde ret op ved brug af inhalatoren.

Brug af inhalationssprayen

Inhalatoren rystes umiddelbart før hvert pust for at sikre, at inhalatorens indhold er

blandet.

Patienten skal puste helt ud så længe som muligt.

Inhalatoren holdes lodret, åben den orange hætte helt og patienten lukker læberne tæt

omkring mundstykket uden at bide i det.

Patienten skal ånde langsomt og dybt ind gennem mundstykket for at udløse en dosis

(pust).

Mens patienten holder vejret, fjernes inhalatoren, og hætten lukkes. Patienten bør

holde vejret så lang tid som muligt. Patienten må ikke åndes ud i inhalatoren. Hvis

inhalatoren udløser en dosis når hætten lukkes, har patienten ikke fået medicinen og

skal derfor gentage trin 1 til 5.

For den anden dosis (pust) holdes inhalatoren lodret, og trin 1 til 5 gentages.

Patienterne bør efter inhalation gurgle, skylle munden med vand eller børste tænder og

efterfølgende ”spytte ud” for at minimere risikoen for oral candidiasis eller dysfoni.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af de aktive stoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling af astma bør følge et trinvist skema, og patienterne bør kontrolleres både

klinisk og med lungefunktionsundersøgelse.

Flutiform K-haler er ikke til akut brug. Her skal anvendes en korttidsvirkende

bronkodilatator med hurtigt indsættende virkning, som patienterne skal tilrådes altid at

have med sig og bruge ved et akut astmaanfald.

Det er ikke undersøgt, om Flutiform K-haler kan anvendes profylaktisk til

anstrengelsesudløst astma. Til sådan brug kan en korttidsvirkende bronkodilatator

overvejes.

Det bør understreges over for patienterne, at de skal huske at tage Flutiform K-haler som

ordineret, også selvom de ikke har symptomer.

Flutiform K-haler bør ikke initieres hos patienter med aktuel exacerbation, eller hos

patienter med signifikante eller akutte forværringer.

56938_spc.docx

Side 4 af 19

Alvorlige astmarelaterede bivirkninger og exacerbationer kan opstå under behandling med

Flutiform K-haler. Patienterne bør rådes til at fortsætte behandlingen men søge lægehjælp,

hvis astmasymptomerne ikke kommer under kontrol eller forværres efter initiering af

Flutiform K-haler-behandlingen.

Flutiform K-haler er ikke førstevalg ved behandling af astma.

Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til lindring af astma, mindre eller

manglende effekt af korttidsvirkende bronkodilatatorer eller vedvarende astmasymptomer

kan betyde forværring af astmaen, og patientens tilstand bør revurderes af en læge så

hurtigt som muligt med henblik på eventuel ændring af behandlingen.

Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende, og

patienten bør straks tilses af en læge. Højere steroiddosis bør overvejes. Hvis den valgte

dosis Flutiform K-haler ikke giver tilstrækkelig effekt, bør patienten også undersøges af en

læge med henblik på evaluering af eventuelt behov for øget steroiddosis.

Når astmasymptomerne er under kontrol, kan det overvejes gradvist at reducere dosis af

Flutiform K-haler. Jævnlig kontrol af patienterne under nedtrapning er vigtig. Den laveste

effektive dosis af Flutiform K-haler bør anvendes (se pkt. 4.2).

Behandling med Flutiform K-haler bør ikke seponeres pludseligt hos astmatikere på grund

af risiko for exacerbationer. Nedtitrering af behandlingen bør ske under overvågning af en

læge.

Bakteriel infektion i luftvejene kan medføre exacerbation. Behandling med relevante

antibiotika, øget brug af inhalationssteroider og en kortvarig kur med orale kortikosteroider

kan være påkrævet. En hurtigtvirkende inhaleret bronkodilatator bør anvendes efter behov.

Som ved al anden inhalationsbehandling med kortikosteroider bør der udvises forsigtighed

ved lungetuberkulose, latent tuberkulose, svampe- eller virusinfektion eller andre

infektioner i luftvejene. Sådanne infektioner skal altid behandles tilstrækkeligt samtidig

med anvendelse af Flutiform K-haler.

Flutiform K-haler bør gives med forsigtighed til patienter med hyperthyroidismus,

fæokromocytom, diabetes mellitus eller ubehandlet hypokaliæmi eller patienter, der er

disponeret for lave serumkaliumkoncentrationer, hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati,

idiopatisk subvalvulær aortastenose, svær hypertension, aneurismer eller andre svære

hjerte-kar-sygdomme såsom iskæmisk hjertesygdom, hjertearytmier eller svært hjertesvigt.

Høje doser af β

-agonister kan medføre alvorlig hypokaliæmi. Samtidig behandling med

-agonister og lægemidler, der kan inducere hypokaliæmi eller forstærke en

hypokaliæmisk virkning, f.eks. xantin-derivater, steroider og diuretika, kan forstærke en

mulig hypokaliæmisk virkning af β

-agonisten. Det anbefales at udvise særlig forsigtighed

ved ustabil astma med varierende brug af behovsmedicin, ved akut svær astma, da den

forbundne risiko kan øges af hypoksi, og ved andre lidelser, hvor sandsynligheden for

hypokaliæmi-relaterede bivirkninger er øget. Det anbefales at monitorere

serumkaliumkoncentrationerne under disse omstændigheder.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med eksisterende forlængelse af

QTc-intervallet. Formoterol kan i sig selv inducere forlængelse af QTc-intervallet.

56938_spc.docx

Side 5 af 19

Som med alle andre β

-agonister gælder det, at yderligere kontrol af blodsukker bør

overvejes hos diabetikere.

Der bør udvises forsigtighed ved skift af behandling til Flutiform K-haler, specielt for

patienter med nedsat binyrefunktion på grund af tidligere brug af systemisk steroid.

Som med andre inhalationsbehandlinger gælder det, at paradoks bronkospasme kan

forekomme med øjeblikkeligt tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

administration. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende inhaleret

bronkodilatator og bør behandles med det samme. Flutiform K-haler bør seponeres

øjeblikkeligt, patienten undersøges og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Systemisk virkning kan opstå efter inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet

i længere perioder, men det er langt mindre sandsynligt end ved oral kortikosteroid-

behandling. Eventuel systemisk virkning kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide

træk, binyresuppression, vækstretardation hos børn og unge, nedsat knoglemineraltæthed,

katarakt og glaukom og sjældnere, en række psykiske og adfærdsrelaterede bivirkninger,

inklusive psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller

aggression (specielt hos børn). Det er derfor vigtigt, at patienten tilses regelmæssigt, og at

dosen af inhalationssteroid reduceres til den laveste dosis, der giver effektiv astmakontrol.

Forlænget behandling af patienter med høje doser inhalationssteroid kan medføre

binyresuppression og akut binyrekrise. Børn og unge under 16 år, der tager høje doser af

fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000 mikrogram/dag) kan være særligt udsatte. Meget

sjældne tilfælde af binyresuppression og akut binyrekrise er også blevet beskrevet med

doser af fluticasonpropionat på mellem 500 og 1.000 mikrogram. Situationer, som

muligvis kan udløse akut binyrekrise, omfatter traumer, operationer, infektioner eller

hurtig reduktion af dosis. De symptomer, der viser sig, er typisk uklare og kan omfatte

anoreksi, mavesmerter, vægttab, træthed, hovedpine, kvalme, opkastning, hypotension,

nedsat bevidsthed, hypoglykæmi og krampeanfald. Yderligere systemisk kortikosteroid-

behandling bør overvejes i perioder med stress eller planlagt operation.

Fordelene ved behandling med inhaleret fluticasonpropionat bør minimere behovet for

orale steroider, men patienter, der skifter fra orale steroider, kan fortsat risikere nedsat

binyrefunktion i en længere periode. Patienter, der tidligere har haft behov for

akutbehandling med kortikosteroider i høje doser, kan også have en risiko for rest-

funktionshæmning. Dette bør altid tages i betragtning i nødstilfælde og ved planlagte

situationer, som sandsynligvis vil fremkalde stress, og relevant kortikosteroidbehandling

skal overvejes. Omfanget af funktionsnedsættelse i binyrerne kan nødvendiggøre

konsultation hos speciallæge inden planlagte operationer. I tilfælde af eventuel nedsat

binyrefunktion bør HPA-akse-funktionen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark)

monitoreres regelmæssigt.

56938_spc.docx

Side 6 af 19

Der er en øget risiko for systemiske bivirkninger, når fluticasonpropionat kombineres med

potente CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.5).

Patienter bør gøres opmærksomme på, at dette kombinationsprodukt er en profylaktisk

behandling, og at det som sådan skal anvendes regelmæssigt for at opnå optimal virkning,

også selvom patienterne er symptomfrie.

Eftersom den andel af fluticason og formoterol, der når systemisk cirkulation, primært

metaboliseres via leveren, kan en øget eksponering forventes hos patienter med svært

nedsat leverfunktion.

Patienterne bør oplyses om, at Flutiform K-haler indeholder en meget lille mængde ethanol

(ca. 1,00 mg pr. afmålt dosis); denne mængde er dog ubetydelig og udgør ingen risiko for

patienterne.

Pædiatrisk population

Regelmæssig overvågning af højden hos børn anbefales, hvis de modtager længerevarende

behandling med inhalationssteroider. Hvis væksten bliver langsommere, bør behandlingen

gennemgås med henblik på at reducere dosen af inhalationssteroider, om muligt, til den

laveste dosis, der giver fortsat effektiv astmakontrol. Det bør endvidere overvejes at

henvise patienten til en pædiatrisk specialist i luftvejssygdomme.

Eventuel systemisk virkning, som er rapporteret for de enkelte aktive stoffer i Flutiform K-

haler, kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression og

vækstretardation hos børn og unge. Børn kan også opleve angst, søvnproblemer og

adfærdsændringer, heriblandt hyperaktivitet og irritabilitet (se pkt. 4.8).

Kliniske data, vedrørende brugen af dette kombinationsprodukt til børn under 12 år,

er kun tilgængelige med en standardinhalationsspray. Indåndingsaktiveret Flutiform

K-haler inhalationsspray frarådes derfor til børn under 12 år, indtil der foreligger

yderligere oplysninger.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført interaktionsundersøgelser med Flutiform K-haler.

Flutiform K-haler indeholder natriumcromoglicat i ikke-farmakologisk relevante mængder.

Patienterne skal ikke seponere eventuel anden behandling med cromoglicat-holdige

lægemidler.

Fluticasonpropionat, det ene af de aktive stoffer i Flutiform K-haler, er et CYP3A4-

substrat. Samtidig behandling med CYP3A-hæmmere (f.eks. ritonavir, atazanavir,

clarithromycin, indinavir, itraconazol, nelfinavir, saquinavir, ketoconazol, telithromycin og

cobicistat) forventes at øge risikoen for systemiske bivirkninger. Samtidig behandling bør

undgås, medmindre fordelene opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger.

EKG-forandringer og/eller hypokaliæmi, der kan være forårsaget af administrationen af

ikke-kaliumbesparende diuretika (såsom loop- eller thiazid-diuretika), kan akut forværres

af β-agonister, især når den anbefalede dosis af β-agonisten overskrides. Selvom den

kliniske betydning af disse virkninger ikke er kendt, tilrådes forsigtighed ved samtidig

56938_spc.docx

Side 7 af 19

administration af en β-agonist og ikke-kaliumbesparende diuretika. Xantinderivater og

glukokortikosteroider kan forstærke en mulig hypokaliæmisk virkning af β-agonister.

Derudover kan L-dopa, L-thyroxin, oxytocin og alkohol nedsætte hjertets tolerance over

for β

-sympatomimetika.

Samtidig behandling med monoaminoxidasehæmmere, herunder stoffer med lignende

egenskaber såsom furazolidon og procarbazin, kan fremkalde hypertensive reaktioner.

Der er en forhøjet risiko for arytmier hos patienter, der behandles samtidigt med anæstetika

indeholdende halogeniserede kulbrinter.

Samtidig brug af andre β-adrenergika kan have en potentielt additiv virkning.

Hypokaliæmi kan øge risikoen for arytmier hos patienter, der behandles med

digitalisglykosider.

Formoterolfumarat bør ligesom andre β

-agonister administreres med forsigtighed til

patienter i behandling med tricykliske antidepressiva eller monoaminoxidasehæmmere, og

i to uger umiddelbart efter seponering deraf. Dette gælder også for andre lægemidler, der

forlænger QTc-intervallet såsom antipsykotika (herunder phenothiaziner), quinidin,

disopyramid, procainamid og antihistaminer. Lægemidler, der forlænger QTc-intervallet,

kan øge risikoen for ventrikulære arytmier (se pkt. 4.4).

Hvis der skal administreres yderligere adrenergika, uanset indgivelsesvej, bør de anvendes

med forsigtighed, da formoterols farmakologisk forudsigelige, sympatiske virkninger kan

blive forstærket.

Beta-adrenerge receptorantagonister (β-blokkere) og formoterolfumarat kan ophæve

hinandens virkning, når de administreres samtidigt. Beta-blokkere kan også fremkalde

svær bronkospasme hos astmatikere. Derfor bør astmatikere normalt ikke behandles med

β-blokkere. Dette gælder også β-blokkere anvendt som øjendråber til behandling af

glaukom. Imidlertid kan der under visse omstændigheder, f.eks. profylaktisk efter

myokardieinfarkt, ikke være andre alternativer end at bruge en β-blokker til astmatikere. I

sådanne tilfælde kan kardioselektive β-blokkere overvejes, men de bør administreres med

forsigtighed.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data for anvendelse til gravide kvinder. Dette gælder både for

fluticasonpropionat og formoterolfumarat administreret alene eller samtidigt men i separate

inhalatorer samt for kombinationsproduktet, Flutiform K-haler. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Administration af Flutiform K-haler frarådes under graviditet og bør kun overvejes, hvis

den forventede fordel for moderen er større end eventuelle risici for fostret. I så fald bør

der anvendes den laveste dosis, der giver effektiv astmakontrol.

56938_spc.docx

Side 8 af 19

Brug af Flutiform K-haler til behandling af astma under en fødsel bør begrænses til de

patienter, hvor fordelene opvejer risiciene på grund af mulig påvirkning af uterin

kontraktilitet.

Amning

Det er ukendt, om fluticasonpropionat eller formoterolfumarat udskilles i human mælk. En

risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Det skal derfor besluttes, om amning skal

ophøre eller behandling med Flutiform K-haler seponeres, idet der tages højde for

fordelene ved amning i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende indvirkning på fertiliteten efter administration af

Flutiform K-haler. Der er i dyreforsøg ikke observeret nogen indvirkning på fertiliteten

efter administration af de enkelte aktive stoffer ved klinisk relevante doser (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Flutiform K-haler påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af Flutiform K-haler er anført pr.

organklasse. I tabellen anvendes følgende frekvenser til klassificering af bivirkningerne:

meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført

først.

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Oral candidiasis

Oral svampeinfektion

Sinuitis

Sjælden

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Sjælden

Psykiske forstyrrelser

Søvnforstyrrelser, herunder

søvnløshed

Ikke almindelig

Unormale drømme

Agitation

Sjælden

Psykomotorisk

hyperaktivitet, angst,

depression, aggression,

adfærdsforandringer

(hovedsageligt hos børn)

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Svimmelhed

Ikke almindelig

Dysgeusi

Sjælden

Øjne

Sløret syn

Ikke kendt

Øre og labyrint

Vertigo

Sjælden

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

56938_spc.docx

Side 9 af 19

Ventrikulære ekstrasystoler

Angina pectoris

Takykardi

Sjælden

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Astma exacerbation

Dysfoni

Irritation i halsen

Ikke almindelig

Dyspnø

Hoste

Sjælden

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed

Ikke almindelig

Diarré

Dyspepsi

Sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

Pruritus

Sjælden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Perifert ødem

Asteni

Sjælden

Som med andre inhalationsbehandlinger gælder det, at paradoks bronkospasme kan

forekomme med øjeblikkeligt tiltagende hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

administration. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende inhaleret

bronkodilatator og bør behandles med det samme. Flutiform K-haler bør seponeres

øjeblikkeligt, patienten undersøges og alternativ behandling iværksættes om nødvendigt.

Da Flutiform K-haler indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat, kan

bivirkninger rapporteret for disse stoffer muligvis også forekomme. Bivirkningerne nævnt

nedenfor er kendte for fluticasonpropionat og formoterolfumarat, men er ikke set i den

kliniske udvikling af Flutiform K-haler.

Fluticasonpropionat: Overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, pruritus, angioødem

(især facialt og orofaryngealt), anafylaktiske reaktioner. Systemisk virkning kan opstå efter

inhalation af kortikosteroider, især ved høje doser givet i længere perioder, og kan omfatte

Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression, vækstretardation hos børn og

unge, fald i knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom, kontusion, hudatrofi og følsomhed

over for infektioner. Evnen til at håndtere stress kan være nedsat. De beskrevne systemiske

virkninger er imidlertid langt mindre sandsynlige med inhalerede kortikosteroider end med

orale kortikosteroider. Forlænget behandling med høje doser af inhalerede kortikosteroider

kan medføre klinisk betydningsfuld binyresuppression og akut binyrekrise. Yderligere

behandling med en systemisk kortikosteroid kan være påkrævet i perioder med stress

(traume, operation, infektion).

Formoterolfumarat: Overfølsomhedsreaktioner (herunder hypotension, urticaria,

angioneurotiske ødemer, pruritus, exantem), forlænget QTc-interval, hypokaliæmi,

kvalme, myalgi, øgede blodlaktatniveauer. Behandling med

-agonister som formoterol

kan medføre øgede blodværdier af insulin, frie fedtsyrer, glycerol og ketonstoffer.

Overfølsomhedsreaktioner er rapporteret hos patienter, der bruger inhaleret

natriumcromoglicat som aktivt stof. Selvom Flutiform K-haler kun indeholder en lille

56938_spc.docx

Side 10 af 19

mængde natriumcromoglicat som hjælpestof, vides det ikke, om overfølsomhedsreaktioner

er dosisafhængige.

I det usandsynlige tilfælde af en overfølsomhedsreaktion som følge af Flutiform K-haler

bør behandling påbegyndes i henhold til standardbehandlingen for enhver

overfølsomhedsreaktion, hvilket kan omfatte brug af antihistaminer og anden påkrævet

behandling. Det kan være nødvendigt at seponere Flutiform K-haler øjeblikkeligt og

iværksætte alternativ astmabehandling.

Dysfoni og candidiasis kan forebygges ved at gurgle eller skylle munden med vand eller

ved at børste tænder efter brug af produktet. Symptomatisk candidiasis kan behandles med

et topikalt antisvampemiddel, mens behandling med Flutiform K-haler fortsættes.

Pædiatrisk population

Eventuel systemisk virkning, som er rapporteret for de enkelte aktive stoffer i Flutiform K-

haler, kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyresuppression og

vækstretardation hos børn og unge. Børn kan også opleve angst, søvnproblemer og

adfærdsændringer, heriblandt hyperaktivitet og irritabilitet. Forsøg udført med

standardinhalationsspray med fluticasonpropionat og formoterolfumarat viste tilsvarende

sikkerheds- og tolerabilitetsprofil som fluticasonmonoterapi hos børn i alderen 5-12 år og

fluticason/salmeterol hos børn i alderen 4-12 år. Længerevarende behandling med

standardinhalationssprayen i 6 måneder hos børn viste ingen indikation på vækstretardation

eller binyresuppression. Et andet pharmakodynamisk forsøg hos børn viste lignende effekt

på lavere benvæksthastighed, målt ved knemometri efter behandling i to uger med

standardinhalationssprayen sammenlignet med fluticasonmonoterapi.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen data fra kliniske forsøg vedrørende overdosering med Flutiform K-

haler; derfor anføres data for overdosering for hvert enkelt aktivt stof nedenfor.

Formoterolfumarat

En overdosis med formoterol vil sandsynligvis medføre en forstærkelse af de virkninger,

der er typiske for β

-agonister, dvs.: angina, hypertension eller hypotension, palpitationer,

takykardi, arytmi, forlænget QTc-interval, hovedpine, tremor, nervøsitet, muskelkramper,

mundtørhed, søvnløshed, træthed, ubehag, krampeanfald, metabolisk acidose,

hypokaliæmi, hyperglykæmi, kvalme og opkastning.

Behandling af overdosering med formoterol består i seponering af lægemidlet samt

iværksættelse af passende symptomatisk og/eller understøttende behandling. Fornuftig

anvendelse af kardioselektive β-blokkere kan overvejes, så længe man husker på, at disse

lægemidler kan inducere bronkospasme. Der er ikke tilstrækkelig evidens til at fastslå, om

56938_spc.docx

Side 11 af 19

dialyse kan være nyttigt i tilfælde af overdosering med formoterol. Monitorering af

hjerteaktiviteten anbefales.

Hvis det er nødvendigt at seponere behandling med Flutiform K-haler på grund af en

overdosis af β-agonist-komponenten i lægemidlet, bør iværksættelse af en passende

substitutionsbehandling med steroider overvejes. Serumkaliumkoncentrationerne bør

monitoreres, da hypokaliæmi kan forekomme. Kaliumsubstitution bør overvejes.

Fluticasonpropionat

Akut overdosering med fluticasonpropionat er normalt ikke et klinisk problem. Den eneste

skadelige virkning efter inhalation af en stor mængde af lægemidlet over en kort periode er

suppression af HPA-akse-funktionen (hypothalamus-hypofyse-binyrebark). HPA-akse-

funktionen vender sædvanligvis tilbage igen i løbet af nogle dage, hvilket bekræftes ved

målinger af plasmakortisol. Behandling med inhaleret kortikosteroid bør fortsættes med

den anbefalede dosis for at kontrollere astmaen.

Der er rapporteret sjældne tilfælde af akut binyrekrise. Børn og unge under 16 år, der tager

høje doser af fluticasonpropionat (typisk ≥ 1.000 mikrogram/dag), kan være særligt

udsatte. De symptomer, der viser sig, kan være svage (anoreksi, mavesmerter, vægttab,

træthed, hovedpine, kvalme, opkastning og hypotension). Typiske symptomer på en

binyrekrise er nedsat bevidsthed, hypoglykæmi og/eller krampeanfald.

Efter kronisk brug af meget høje doser kan binyrebarkatrofi og HPA-akse-suppression

forekomme til en vis grad. Monitorering af binyrereserver kan være nødvendig. Eventuelle

systemiske bivirkninger kan omfatte Cushings syndrom, cushingoide træk, binyre-

suppression, vækstretardation hos børn og unge, nedsat knoglemineraltæthed, katarakt og

glaukom (se pkt. 4.4).

Ved behandling af kronisk overdosering kan orale eller systemiske kortikosteroider være

nødvendige i stress-situationer. Alle patienter, der vurderes at være kronisk overdoserede,

bør behandles, som var de steroidafhængige med en passende vedligeholdelsesdosis af en

systemisk kortikosteroid. Efter stabilisering bør behandlingen fortsættes med en inhaleret

kortikosteroid med den anbefalede dosis for symptomkontrol.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 AK 11. Midler mod obstruktiv lungesygdom, adrenergica i kombination

med corticosteroider eller andre midler, ex. anticholinergica.

56938_spc.docx

Side 12 af 19

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme og farmakodynamiske virkninger

Flutiform K-haler indeholder både fluticasonpropionat og formoterolfumarat.

Virkningsmekanismen er beskrevet for hver enkelt komponent nedenfor. Der er tale om et

syntetisk kortikosteroid og en selektiv, langtidsvirkende β

-adrenerg receptoragonist, og

som med andre kombinationer af inhalerede kortikosteroider og langtidsvirkende β

agonister ses der additive virkninger i form af et fald i astma-exacerbationer.

Fluticasonpropionat

Fluticasonpropionat er et syntetisk, trifluorineret glukokortikoid med potent

antiinflammatorisk aktivitet i lungerne, når stoffet administreres via inhalation.

Fluticasonpropionat reducerer astmasymptomer og -exacerbationer og har færre

bivirkninger, end når kortikosteroider administreres systemisk.

Formoterolfumarat

Formoterolfumarat er en langtidsvirkende, selektiv β

-adrenerg receptoragonist. Inhaleret

formoterolfumarat virker lokalt i lungen som en bronkodilatator. Den bronkodilaterende

virkning kommer hurtigt, inden for 1-3 minutter, og virkningen varer i mindst 12 timer

efter en enkelt dosis.

Flutiform K-haler

I kliniske forsøg af 12-ugers varighed med voksne og unge, ved anvendelse af

standardinhalationssprayen, medførte kombination af formoterol og fluticasonpropionat en

forbedring af astmasymptomerne og lungefunktionen samt færre exacerbationer. Den

terapeutiske virkning af kombinationen af fluticasonpropionat og formoterolfumarat var

større end den terapeutiske virkning af fluticasonpropionat alene. Der foreligger ingen

langtidsdata, som sammenligner kombinationen af fluticasonpropionat og formoterol-

fumarat med fluticasonpropionat.

Data fra et klinisk forsøg på 8 uger, hvor standardinhalationssprayen blev anvendt, viste, at

virkningen på lungefunktionen var mindst den samme som virkningen af kombinationen af

fluticasonpropionat og formoterolfumarat ved separat administration. Sammenlignende

data for langtidsbehandling med standardinhalationssprayen vs. fluticasonpropionat og

formoterolfumarat er ikke tilgængelige. Der var ingen tegn på forringelse af effekten af

standardinhalationssprayen i forsøg, der varede i op til 12 måneder, og hvori voksne og

unge patienter deltog.

Der var en klar tendens til dosis-respons sammenhæng for symptombaserede endepunkter.

Øget effekt ved højdosis- vs. lavdosisbehandling med standardinhalationssprayen er mest

sandsynligt for patienter med svær astma.

Et enkeltdosis farmakokinetisk/farmakodynamisk forsøg blev udført for at sammenligne

farmakokinetikken og farmakodynamikken for fluticasonpropionat og formoterolfumarat

ved brug af Flutiform K-haler og af standardinhalationssprayen (med og uden spacer). De

farmakokinestiske data fra dette forsøg bliver diskuteret i pkt. 5.2. Den farmakodynamiske

del af forsøget evaluerede effekten af formorterolfumarat, afgivet af den indåndings-

aktiverede inhalationsspray, på serumkalium, serumglukose, hjertefrekvens, systolisk

blodtryk og diastolisk blodtryk. For hver af disse parametre blev det vist, at formoterol-

fumarat indgivet med den indåndingsaktiverede inhalationsspray havde effekt i en

56938_spc.docx

Side 13 af 19

størrelsesorden, der ikke var klinisk relevant, og som lå imellem resultaterne for

standardinhalationssprayen med og uden spacer.

Pædiatrisk population

I et 12-ugers dobbeltblindet randomiseret forsøg blev 512 børn i alderen 5-12 år behandlet

med standardinhalationssprayen (2 inhalationer af 50/5 mikrogram to gange dagligt),

fluticason/salmeterol eller fluticasonmonoterapi. Standardinhalationssprayen (2

inhalationer af 50/5 mikrogram to gange dagligt) var mere effektiv end

fluticasonmonoterapi og havde samme effekt som fluticason/salmeterol. Forbedringer af

lungefunktion ved brug af standardinhalationssprayen oversteg konsekvent forbedringerne

ved brug af fluticasonmonoterapi.

I et andet 12-ugers pædiatrisk forsøg med en 6-måneders forlængelsesfase til undersøgelse

af langtidssikkerhed blev 210 børn i alderen 4-12 år behandlet med en

vedligeholdelsesdosis af Flutiform K-haler (to inhalationer af 50 mikrogram/5 mikrogram

to gange dagligt) eller med en fastkombinationskomparator. Efter den 12-ugers

forsøgsperiode fortsatte 208 patienter i en 6-måneders forlængelsesfase. Tohundredeogfem

(205) patienter gennemførte den 6-måneders forlængelsesfase, som viste, at Flutiform K-

haler både er sikker og veltolereret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluticasonpropionat

Absorption

Efter inhalation sker den systemiske absorbtion af fluticasonpropionat primært gennem

lungerne og den har vist sig at være dosislineær i området 500-2.000 mikrogram.

Absorptionen sker først hurtigt og derefter langsommere.

Det er i publicerede forsøg, hvor radioaktivt mærkede og ikke-mærkede lægemidler er

administreret oralt, blevet påvist, at den absolutte orale biotilgængelighed af

fluticasonpropionat er ubetydelig (<1 %) på grund af en kombination af ufuldstændig

absorption fra mave-tarm-kanalen og omfattende førstepassage-metabolisme.

Fordeling

Efter intravenøs administration fordeles fluticasonpropionat i vid udstrækning i kroppen.

Den indledende fordelingsfase for fluticasonpropionat er hurtig og i overensstemmelse

med stoffets høje fedtopløselighed og vævsbinding. Fordelingsvolumenet er i gennemsnit

4,2 l/kg. Plasmaproteinbindingen er i gennemsnit 91 %. Fluticasonpropionat er svagt og

reversibelt bundet til erytrocytter, mens binding til humant transcortin er ubetydelig.

Biotransformation

Clearance af fluticasonpropionat er høj (gennemsnitligt 1,093 ml/min). Renal clearance

udgør mindre end 0,02 % af den samlede clearance. Den meget høje clearancehastighed

indikerer omfattende leverclearance. Den eneste metabolit, der er påvist i mennesker, er

17β-carboxylsyre-derivatet af fluticasonpropionat, der omdannes via cytokrom P450-

enzymet CYP3A4. Metabolitten har mindre affinitet (cirka 1/2.000) til glukokortikoid-

receptoren i humant lunge cytosol in vitro end fluticasonpropionat. Andre metabolitter, der

er fundet in vitro i humane hepatocellulære carcinoma-celler, er ikke påvist i mennesker.

56938_spc.docx

Side 14 af 19

Elimination

87-100 % af en oral dosis udskilles i fæces, op til 75 % uomdannet. Der er også en større,

ikke-aktiv metabolit.

Efter intravenøs administration udviser fluticasonpropionat polyeksponentiel

farmakokinetik med en terminal halveringstid på cirka 7,8 timer. Mindre end 5 % af en

radioaktivt mærket dosis udskilles i urinen som metabolitter, resten udskilles i fæces som

moderstof og metabolitter.

Formoterolfumarat

Farmakokinetiske data for formoterol blev indsamlet hos raske, frivillige efter inhalation af

doser, der var højere end de anbefalede, og hos KOL-patienter efter inhalation af

terapeutiske doser.

Absorption

Efter inhalation af en enkelt dosis på 120 mikrogram formoterolfumarat blev formoterol

hos raske, frivillige forsøgspersoner hurtigt absorberet og nåede en maksimal

plasmakoncentration på 91,6 pg/ml 5 minutter efter inhalation. Hos KOL-patienter, der var

blevet behandlet i 12 uger med formoterolfumarat 12 eller 24 mikrogram to gange dagligt,

var plasmakoncentrationerne af formoterolfumarat henholdsvis mellem 4,0 og 8,9 pg/ml og

8,0 og 17,3 pg/ml 10 minutter, 2 timer og 6 timer efter inhalation.

Forsøg, der havde til formål at undersøge den kumulerede udskillelse af formoterol og/eller

dets (RR)- og (SS)-enantiomerer i urin efter inhalation af formuleringer af pulver (12-96

mikrogram) eller spray (12-96 mikrogram), har vist, at absorptionen øges lineært med

dosis.

Efter 12 ugers administration af 12 mikrogram eller 24 mikrogram formoterol-pulver to

gange dagligt steg udskillelsen i urin af uomdannet formoterol med 63-73 % hos voksne

astmatikere, med 19-38 % hos voksne KOL-patienter og med 18-84 % hos børn, hvilket

tyder på en begrænset akkumulering af formoterol i plasma efter gentagen dosering.

Fordeling

Plasmaproteinbindingen er 61-64 % (34 % primært til albumin).

Der er ingen mætning af bindingssteder i det koncentrationsområde, der nås med

terapeutiske doser.

Koncentrationerne af formoterol, der anvendes til at vurdere plasmaproteinbindingen, var

højere end dem, der blev opnået i plasma efter inhalation af en enkelt dosis på 120

mikrogram.

Biotransformation

Formoterol elimineres primært ved metabolisme, med direkte glucoronidering som den

største biotransformationsvej, men også via O-demethylering efterfulgt af glukoronidering.

Mindre biotransformationsveje omfatter sulfatkonjugation af formoterol og deformylering

efterfulgt af sulfatkonjugation. Flere enzymer katalyserer glukoronideringen (UGT1A1,

1A3, 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 1A10, 2B7 og 2B15) og O-demethyleringen (CYP 2D6, 2C19,

2C9 og 2A6) af formoterol, hvilket begrænser muligheden for metabolisk

lægemiddelinteraktion. Formoterol hæmmede ikke cytokrom P450-enzymerne ved

terapeutisk relevante koncentrationer. Formoterols kinetik er den samme efter enkelt og

56938_spc.docx

Side 15 af 19

gentagen administration, hvilket indikerer, at der ikke er autoinduktion eller hæmning af

metabolismen.

Elimination

Hos astmatikere og KOL-patienter, der var blevet behandlet i 12 uger med 12 eller 24

mikrogram formoterolfumarat to gange dagligt, blev henholdsvis cirka 10 % og 7 % af

dosen genfundet som uomdannet formoterol i urinen. Hos astmatiske børn blev cirka 6 %

af dosen genfundet i urinen som uomdannet formoterol efter gentagen dosering med 12 og

24 mikrogram. (RR)- og (SS)-enantiomererne udgjorde henholdsvis 40 % og 60 % af

uomdannet formoterol i urinen efter enkeltdoser (12-120 mikrogram) hos raske, frivillige

forsøgspersoner og efter enkelt og gentagen dosering hos astmatikere.

Efter en enkelt oral dosis

H-formoterol blev 59-62 % af dosen genfundet i urin, og 32-34

% i fæces. Den renale clearance af formoterol er 150 ml/min.

Farmakokinetiske data for formoterol og udskillelseshastighed i urin hos raske, frivillige

forsøgspersoner efter inhalation tyder på en tofaset eliminering med en terminal

halveringstid for (RR)- og (SS)-enantiomererne på henholdsvis 13,9 og 12,3 timer.

Maximal udskillelse sker hurtigt, inden for 1,5 timer. Cirka 6,4-8 % af dosis blev

genfundet i urin som uomdannet formoterol, hvoraf (RR)- og (SS)-enantiomererne

udgjorde henholdsvis 40 % og 60 %.

Flutiform K-haler (kombination af fluticasonpropionat og formoterolfumarat)

To enkeltdosis farmakokinetikforsøg er blevet lavet for at undersøge farmakokinetikken

for fluticasonpropionat og formoterolfumarat i Flutiform K-haler. Det første forsøg

sammenlignede pulmonal biotilgængelighed af fluticasonpropionat og formoterolfumarat

ved brug af enten Flutiform K-haler eller standardinhalationssprayen (med og uden

spacer). Behandling med aktivt kul blev anvendt for at forhindre, at formoterol blev

absorberet fra mavetarmkanalen. Det andet forsøg sammenlignede den totale systemiske

biotilgængelighed af fluticasonpropionat og formoterolfumarat ved brug af Flutiform K-

haler eller standardinhalationssprayen (med og uden spacer) og inkluderede et

farmakodynamisk sammenligningsgrundlag, hvor farmakokinetisk ækvivalens ikke kunne

påvises for nogle af enkeltkomponenterne.

Disse forsøg viste, at den pulmonale biotilgængelighed og den totale systemiske

eksponering af fluticasonpropionat med anvendelse af Flutiform K-haler ligger mellem det,

der opnås med standardinhalationssprayen med og uden spacer. Den pulmonale

biotilgængelighed af formoterol med anvendelse af Flutiform K-haler er større end det, der

opnås med standardinhalationssprayen og ækvivalent med det, der opnås med

standardinhalationssprayen sammen med en spacer. Den samlede systemiske eksponering

af formoterol med Flutiform K-haler svarer til den med standardinhalationssprayen

(selvom bioækvivalens ikke blev bekræftet) og større end den opnået med

standardinhalationssprayen plus spacer (hvilket udelukker mærkbar oral absorption af

formoterol). Samlet set angiver disse data, suppleret med farmakodynamiske

sikkerhedsdata (se pkt. 5.1), at Flutiform K-haler har en effektivitets- og sikkerhedsprofil i

overensstemmelse med den, der er demonstreret for fluticasonpropionat og

formoterolfumarat standardinhalationssprayen med og uden spacer.

Farmakokinetisk ækvivalens mellem Flutiform K-haler og de enkelte komponenter er ikke

demonstreret. Sammenlignende data for langtidsbehandling med Flutiform K-haler vs.

fluticasonpropionat og formoterolfumarat er ikke tilgængelige (se pkt. 5.1).

56938_spc.docx

Side 16 af 19

Absorption

Flutiform K-haler – fluticasonpropionat:

Efter inhalation af to pust Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram, svarende til en

dosering på 250 mikrogram fluticasonpropionat, hos raske frivillige forsøgspersoner, som

tidligere havde fået aktivt kul, blev fluticason hurtigt absorberet og nåede en gennemsnitlig

maksimal plasmakoncentration på 25,0 pg/ml 1,3 timer efter inhalation.

Efter inhalation af to pust Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram, svarende til en

dosering på 250 mikrogram fluticasonpropionat, blev fluticason hurtigt absorberet og

nåede en gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration på 17,6 pg/ml 1,25 timer efter

inhalation hos raske, frivillige forsøgspersoner.

Flutiform K-haler – formoterolfumarat:

Inhalation af to pust Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram, svarende til en

dosering på 10 mikrogram formoterolfumarat, hos raske frivillige forsøgspersoner, der

tidligere havde fået aktivt kul, medførte en gennemsnitlig maksimal plasmakoncentration

af formoterol på 7,8 pg/ml omkring 6 minutter efter inhalation, hvilket svarer til

biotilgængeligheden af formoterolfumarat efter absorption fra lungerne.

Inhalation af to pust Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram, svarende til en

dosering på 10 mikrogram formoterolfumarat, medførte en gennemsnitlig maksimal

plasmakoncentration af formoterol på 6,0 pg/ml omkring 10 minutter efter inhalation hos

raske frivillige forsøgspersoner. Dette svarer til biotilgængeligheden af formoterolfumarat

efter absorption fra både lungerne og mavetarmkanalen.

Fordeling

Der er på nuværende tidspunkt ingen oplysninger vedrørende plasmaproteinbinding

specifikt for fluticasonpropionat eller formoterolfumarat fra Flutiform K-haler.

Biotransformation

Der er på nuværende tidspunkt ingen data vedrørende metabolisering af

fluticasonpropionat eller formoterolfumarat specifikt for inhalation af Flutiform K-haler.

Elimination

Fluticasonpropionat:

Efter inhalation af to pust Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram har

fluticasonpropionat en halveringstid på cirka 13 timer.

Formoterolfumarat:

Efter inhalation af to pust Flutiform K-haler 125 mikrogram/5 mikrogram har

formoterolfumarat en halveringstid på cirka 9,2 timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreforsøg med formoterolfumarat og fluticasonpropionat administreret sammen eller

hver for sig blev der observeret toksiske virkninger, som hovedsagelig skyldtes den

forhøjede farmakologiske påvirkning. Virkninger på det kardiovaskulære system er

relateret til administration af formoterol og omfattede hyperæmi, takykardi, arytmier og

myokardielæsioner. Der blev hverken observeret øget toksicitet eller uventede resultater

efter administration af kombinationen.

56938_spc.docx

Side 17 af 19

I reproduktionsforsøg i rotter og kaniner med fluticasonpropionat og formoterolfumarat

blev de kendte embryoføtale virkninger af de to individuelle stoffer bekræftet, herunder

vækstretardering hos fostre, ufuldstændig knogledannelse, embryoletalitet, ganespalte,

ødemer og skeletale ændringer. Disse virkninger blev observeret ved lavere eksponeringer

end dem, som var forventet ved den klinisk maksimale, anbefalede dosis. Hos hanrotter sås

en noget reduceret fertilitet ved meget høj systemisk eksponering for formoterol.

I standard in vitro- og in vivo-tests har hverken formoterolfumarat eller fluticasonpropionat

vist sig at være genotoksiske, når de testes hver for sig. Der er ikke gennemført

karcinogenicitetsforsøg med kombinationen. Der er ikke konstateret et karcinogent

potentiale for fluticasonpropionat. En lille stigning i forekomsten af godartede tumorer er

observeret i genitaltrakten hos hunmus og -rotter efter administration af formoterol. Denne

virkning menes at være en klasseeffekt hos gnavere efter langvarig eksponering for høje

doser af β

-agonister og antyder ikke nogen potentiel risiko for karcinogenicitet hos

mennesker.

Prækliniske forsøg med HFA 227 viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

undersøgelser af toksicitet efter gentagen administration, genotoksicitet, karcinogenicitet

og reproduktionstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumcromoglicat

Ethanol, vandfri

Apafluran HFA 227

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Opbevaringstid efter ibrugtagning: 3 måneder efter åbning af folieposen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Hvis inhalationssprayen udsættes for frost, skal patienten have besked på at opbevare

sprayen ved stuetemperatur i 30 minutter inden klargøring (se pkt. 4.2).

Beholderen indeholder væske under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

Undgå at punktere, ødelægge eller brænde beholderen, selv når den virker tom.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Inhalationsspray med 120 doser.

Den indåndingsaktiverede inhalationsspray er lysegrå med en integreret dosisindikator og

en orange beskyttelseshætte til mundstykket. Suspensionen er fyldt i en aluminiums-

beholder forsynet med en doseringsventil. Denne beholder er monteret i et plastikhylster,

der er forsynet med en beskyttelseshætte til mundstykket (begge er fremstillet af

56938_spc.docx

Side 18 af 19

polypropylen) og en integreret dosisindikator, der angiver antallet af tilbageværende doser.

Hver beholder kan afgive 120 doser. Inhalationssprayen er pakket i en foliepose af

aluminium, som er lagt i en karton.

Pakningsstørrelser:

1 inhalationsspray (120 doser)

Multipakning med 3 × 1 inhalationsspray (120 doser)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Detaljeret vejledning i brug af lægemidlet er anført under pkt. 4.2 (Dosering og

indgivelsesmåde).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mundipharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50/5 mikrogram: 56938

125/5 mikrogram: 56939

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. september 2012 (Flutiform)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56938_spc.docx

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information