Fluoxetine "Orion" 20 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-03-2021

Aktiv bestanddel:
FLUOXETINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
N06AB03
INN (International Name):
fluoxetine hydrochloride
Dosering:
20 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
57918
Autorisation dato:
2017-03-03

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetine Orion 20 mg hårde kapsler

fluoxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fluoxetine Orion til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetine Orion

Sådan skal du tage Fluoxetine Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluoxetine Orion indeholder det aktive stof fluoxetin, som er et lægemiddel mod depressioner. Det

tilhører gruppen af lægemidler, som hedder selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI-præparater).

Denne medicin bruges til behandling af følgende lidelser:

Voksne:

Svære depressive episoder

Tvangstanker og tvangshandlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand – ”OCD”)

Spiseforstyrrelser (bulimi nervosa): Fluoxetine Orion bruges sideløbende med samtaleterapi til

nedsættelse af spiseanfald og tvangsopkastninger.

Børn og unge fra 8 år og opefter:

Moderate til svære depressive forstyrrelser, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange

samtaleterapi. Fluoxetine Orion

bør

kun

tilbydes børn og unge med moderat til svære depressive

forstyrrelser i kombination med sideløbende samtaleterapi.

Fluoxetine Orions virkning

Alle mennesker har et stof, som hedder serotonin i deres hjerne. Mennesker, som er depressive eller har

obsessive-kompulsive

forstyrrelser eller bulimi nervosa har lavere koncentration af serotonin end andre.

Det vides ikke præcist, hvordan

Fluoxetine Orion og andre antidepressive midler, som kaldes SSRI’ere

virker, men de hjælper muligvis ved at øge koncentrationen af serotonin i hjernen. Det er vigtigt at

behandle disse tilstande for at du kan få det bedre. Hvis din tilstand ikke behandles, går den måske ikke

væk og kan måske forværres og blive sværere at behandle.

Det kan være nødvendigt at være i behandling i nogle få uger eller måneder for at sikre, at du er

symptomfri.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetine Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fluoxetine Orion, hvis du er

allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluoxetine Orion (angivet i

afsnit 6). Hvis

du udvikler udslæt eller andre allergiske reaktioner (såsom kløe, hævelse af

læber eller ansigt eller åndenød), skal du straks stoppe med at tage kapslerne og omgående

kontakte din læge.

i behandling med medicin, der er kendt som irreversible, ikke-selektive monoaminooxidase-

hæmmere (MAOI), idet der kan opstå alvorlige eller endda livstruende bivirkninger (f.eks.

iproniazid til behandling af

depression).

tager metoprolol (til behandling af hjertesvigt), idet der er en øget risiko for at din puls bliver

langsommere.

Behandling med Fluoxetine Orion må først starte 2 uger efter, at du er holdt op med at tage en

irreversibel, ikke-selektiv MAOI.

Du må ikke

tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før mindst 5 uger efter, at du er stoppet med at

tage Fluoxetine Orion. Hvis du har fået Fluoxetine Orion i en længere periode og/eller i høje doser, kan

din læge overveje, om du skal holde en længere pause mellem behandlingerne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Fluoxetine Orion, hvis følgende gælder for dig:

hjertesygdomme

forekomst af feber, muskelstivhed eller -rystelser, ændringer i din psykiske tilstand som

forvirring, irritabilitet og voldsom uro. Du kan have fået det, man kalder ” serotoninsyndrom”

eller ”neuroleptisk malignt syndrom”. Selvom dette syndrom sjældent forekommer, kan det

medføre livstruende tilstande.

Kontakt din læge omgående

, da det er muligt, at du bliver nødt

til at holde op med at tage Fluoxetine Orion

mani eller tidligere maniske episoder. Hvis du oplever en manisk episode, skal du omgående

kontakte din læge. Det er muligt, at du bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetine Orion

tidligere blødningsforstyrrelser eller forekomst af blå mærker eller usædvanlig blødning eller du er

gravid (se "Graviditet")

aktuel behandling med blodfortyndende lægemidler (se ”

Brug af anden medicin sammen med

Fluoxetine Orion

”)

epilepsi eller krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller oplever en stigning i

hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt at du bliver nødt

til at holde op med at tage Fluoxetine Orion

aktuel elektrokonvulsiv terapi (ECT)

aktuel behandling med tamoxifen (et lægemiddel til behandling af brystkræft) (se ”

Brug af

anden medicin sammen med Fluoxetine Orion

”)

begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis af

Fluoxetine Orion kan forværre denne tilstand

sukkersyge (diabetes), det kan være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller anden

diabetesbehandling

leversygdomme (det kan blive nødvendigt, at din læge justerer din dosis)

lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af længerevarende,

alvorlig diarré og opkastning eller brug af vanddrivende lægemidler (diuretika)

aktuel behandling med vanddrivende medicin (diuretika), specielt hvis du er ældre

grøn stær (glaukom – forhøjet tryk i øjet).

Lægemidler som Fluoxetine Orion (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion

(se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om

at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin,

fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere

tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv,

bør du

omgående kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at du er deprimeret eller har

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig,

hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer

din opførsel.

Børn og unge fra 8 til 18 år:

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og

fjendtlighed (især aggression, modvillig adfærd og vrede), når de får denne type medicin. Fluoxetine

Orion bør

kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af moderate til svære

depressive episoder (i kombination med samtaleterapi), og bør ikke anvendes til andre indikationer.

I denne aldersgruppe er der derudover kun begrænset information om den langsigtede sikkerhed af

behandlingen

med Fluoxetine Orion, hvad angår vækst, pubertet, mental, følelsesmæssig og

adfærdsmæssig udvikling. På trods af dette, og selvom du er en patient under 18 år, kan din læge

ordinere Fluoxetine Orion mod moderate til svære depressive episoder i kombination med

samtaleterapi, hvis lægen beslutter, at det er i din bedste interesse. Hvis din læge har ordineret

Fluoxetine Orion til en patient under 18 år, og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din

læge. Du bør fortælle din læge, hvis nogle af de ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når

patienter under 18 år tager Fluoxetine Orion.

Fluoxetine Orion bør ikke anvendes til behandling af børn under 8 år.

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetine Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Du må ikke tage Fluoxetine Orion sammen med:

Visse

irreversible, ikke-selektive monoaminoxidase-hæmmere (MAOI)

, hvoraf nogle bruges

til behandling af depression. Irreversible, ikke-selektive MAOI’er bør ikke bruges sammen med

Fluoxetine Orion, da der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom) (se

”Tag ikke Fluoxetine Orion”). Behandling med Fluoxetine Orion må tidligst påbegyndes 2 uger

efter ophør med en irreversibel, ikke-selektiv MAOI (f.eks. tranylcypromin).

Du må ikke

tage

nogen irreversibel, ikke-selektiv MAOI før mindst 5 uger efter, at du er stoppet med at tage

Fluoxetine Orion. Hvis du har fået ordineret Fluoxetine Orion i en længere periode og/eller i høje

doser, kan din læge overveje, om du skal holde en længere pause end 5 uger mellem

behandlingerne.

Metoprolol

når det bruges til behandling af hjertesvigt; der er en øget risiko for at dit hjerte

vil slå for langsomt.

Fluoxetine Orion kan påvirke den måde, hvorpå den nedenstående medicin virker (interaktion):

Tamoxifen

(til behandling af brystkræft); da Fluoxetine Orion kan ændre

blodkoncentrationen af dette lægemiddel, kan det medføre en nedsat virkning af tamoxifen

og din læge kan blive nødt til at overveje en anden antidepressiv behandling

Monoaminoxidase-hæmmere type A (MAOI-A)

herunder moclobemid, linezolid (antibiotika)

og methylthioniniumchlorid (også kaldet methylenblåt (til behandling af forhøjet

methæmoglobin i blodet)): pga. risiko for alvorlige til livstruende bivirkninger

(serotoninsyndrom). Behandling med fluoxetin kan påbegyndes dagen efter, at du er ophørt med

at tage reversible MAOI’er, men din læge vil muligvis følge din tilstand nøje og give dig en

lavere dosis af MAOI-A lægemidlet.

Mequitazin

(mod allergier); hvis du tager dette lægemiddel samtidig med Fluoxetine Orion,

kan det øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.

Phenytoin

(mod epilepsi); fordi Fluoxetine Orion kan påvirke blodkoncentrationen af denne

medicin, kan det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt og

derefter følger behandlingen, når du samtidig får Fluoxetine Orion.

Lithium, selegilin, perikum, tramadol

(smertestillende lægemiddel)

,

buprenorphin, triptaner

(mod migræne) og

tryptophan

; der er en øget risiko for lette tilfælde af serotoninsyndrom, når

disse lægemidler gives sammen med Fluoxetine Orion. Din læge vil derfor kontrollere dig

hyppigere.

Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen, f.eks.

klasse IA og III antiarytmika

antipsykotika

(f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol),

tricykliske

antidepressiva

, visse

antimikrobielle lægemidler

(f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin,

erythromycin IV, pentamidin),

malariabehandling

især halofantrin og visse

antihistaminer

(astemizol, mizolastin), da samtidig brug af et eller flere af disse lægemidler og Fluoxetine

Orion kan øge risikoen for ændringer i hjertets elektriske aktivitet.

Blodfortyndende lægemidler

(såsom warfarin)

, NSAID (såsom ibuprofen og diclofenac),

acetylsalicylsyre

andre blodfortyndende lægemidler

(herunder andre lægemidler til

behandling af

visse psykiske lidelser som clozapin); Fluoxetine Orion kan ændre disse

lægemidlers virkning på blodet. Hvis Fluoxetine Orion-behandlingen startes eller stoppes, mens

du er i behandling med warfarin, vil din læge være nødt til at udføre visse prøver, justere din

dosis og kontrollere dig hyppigere.

Cyproheptadin

(mod allergier); da det kan hæmme virkningen af Fluoxetine Orion.

Lægemidler, der sænker natriumkoncentrationen i blodet

(herunder lægemidler, der øger

vandladningen, desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin), da disse lægemidler kan øge

risikoen for, at natriumkoncentrationen i blodet bliver for lav, når de tages sammen med

Fluoxetine Orion.

Lægemidler mod depression

såsom tricykliske antidepressiva, andre selektive serotonin-

genoptagshæmmere (SSRI’ere) eller buproprion,

mefloquin

chloroquin

(til behandling mod

malaria),

tramadol

(til behandling af stærke smerter) samt

antipsykotika

såsom phenothiaziner

og butyrophenoner, da Fluoxetine Orion, når det tages sammen med disse lægemidler, kan øge

risikoen for krampeanfald.

Flecainid, propafenon, nebivolol

encainid

(mod hjerteproblemer),

carbamazepin

(mod

epilepsi),

atomoxetin

tricykliske antidepressiva

(f.eks.

imipramin

desipramin

amitriptylin

) samt

risperidon

(mod skizofreni). Din læge kan blive nødt til at nedsætte dosis af

disse lægemidler, når du samtidig får Fluoxetine Orion, fordi Fluoxetine Orion kan ændre

blodkoncentrationen af disse lægemidler.

Brug af Fluoxetine Orion sammen med mad og drikke

Du kan tage Fluoxetine Orion sammen med eller uden mad, afhængigt af, hvad du foretrækker.

Du bør undgå alkohol, mens du tager denne medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Tal med din læge hurtigst muligt, hvis du er gravid, hvis du tror, du er gravid, eller hvis du planlægger

at blive gravid.

Visse studier beskriver en øget risiko for medfødte hjertefejl hos spædbørn født af mødre, som tog

Fluoxetine Orion gennem de første måneder af graviditeten. I den almindelige befolkning fødes

omkring 1 ud af 100 spædbørn med hjertefejl. Dette øgedes til omkring 2 ud af 100 spædbørn født af

mødre, som tog fluoxetin.

Lægemidler som fluoxetin kan, når de tages under graviditeten og særligt i de sidste 3 måneder, forøge

risikoen for en alvorlig lidelse kaldet persisterende pulmonær hypertension hos spædbørn (PPHN),

hvilket gør barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel

indenfor de første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din jordemoder og/eller

læge, hvis dette sker for dit barn.

Det anbefales ikke at bruge denne behandling under graviditet, med mindre den potentielle fordel

opvejer den potentielle risiko. Derfor vil du og din læge måske beslutte gradvist at stoppe

behandlingen med Fluoxetine Orion før eller under din graviditet. Det kan dog også være, afhængigt af

omstændighederne, at din læge foreslår, at du forbliver i behandling med Fluoxetine Orion.

Der bør udvises forsigtighed under graviditet, specielt sent i graviditeten og lige op til fødslen, da der

er set følgende bivirkninger hos det nyfødte barn: irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed, vedvarende

gråd, vanskelighed ved at die eller ved at sove.

Hvis du tager Fluoxetine Orion tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig

blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen

eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Fluoxetine Orion, så de kan rådgive dig.

Amning:

Fluoxetin udskilles i modermælken og kan give bivirkninger hos barnet. Du bør kun amme, hvis det er

højst nødvendigt. Hvis amningen fortsættes, kan din læge evt. nedsætte dosis af fluoxetin.

Frugtbarhed:

Fluoxetin har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke frugtbarheden, men der er

ikke set en påvirkning af frugtbarheden hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Psykofarmaka såsom Fluoxetine Orion kan påvirke din dømmekraft og koordinationsevne. Du bør ikke

køre bil eller betjene maskiner, før du ved hvordan Fluoxetine Orion påvirker dig.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige

natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Fluoxetine Orion

Tag altid Fluoxetine Orion nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Tag ikke flere kapsler end din læge har foreskrevet.

Synk kapslerne med vand. Du må ikke tygge kapslerne.

Voksne

Den anbefalede dosis er:

Depression

: Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) dagligt. 3-4 uger efter, at du er startet i

behandling, vil din læge vurdere din dosis og hvis nødvendigt justere den. Dosis kan gradvist

sættes op til maksimalt 3 kapsler (60 mg) dagligt, hvis det er nødvendigt. Dosis bør øges varsomt

for at sikre, at du får den laveste effektive dosis. Det er ikke sikkert, at du får det bedre lige med

det samme, når du starter med at tage medicin mod depression. Dette er almindeligt, da

bedring i de depressive symptomer først sker et par uger efter, at man er startet i behandling med

medicin. Patienter med depression bør behandles i mindst 6 måneder.

Bulimi

: Den anbefalede dosis er 3 kapsler (60 mg) dagligt.

OCD

: Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) dagligt. Din læge vil efter 2 ugers behandling

vurdere og eventuelt justere din dosis, hvis det er nødvendigt. Dosis kan gradvist sættes op til

maksimalt 3 kapsler (60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Hvis der ingen forbedring er efter

10 uger, bør behandlingen med Fluoxetine Orion tages op til fornyet overvejelse.

Brug til børn og unge fra 8 til 18 år med depression:

Behandling bør startes og overvåges af en speciallæge. Startdosis er 10 mg dagligt. Da den mindste

dosis af Fluoxetine Orion er 20 mg, vil lægen vælge et andet fluoxetinpræparat til dig eller dit barn.

Efter 1 til 2 uger kan din læge øge dosis til 20 mg dagligt. Dosis bør øges forsigtigt, for at sikre, at du

får den laveste effektive dosis. Børn med lav vægt skal muligvis have lavere dosis. Hvis behandlingen

virker tilfredsstillende, bør din læge overveje, om det er nødvendigt at fortætte behandlingen udover 6

måneder. Hvis du ikke får det bedre i løbet af 9 uger, bør behandlingen overvejes igen.

Ældre:

Din læge vil øge dosis med større forsigtighed, og den daglige dosis bør generelt ikke overstige 2

kapsler (40 mg). Den maksimale dosis er 3 kapsler (60 mg) dagligt.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har en leversygdom eller bruger medicin, der kan påvirke Fluoxetine Orion, kan din læge

beslutte, at du skal have en lavere dosis eller kun tage Fluoxetine Orion hver anden dag.

Hvis du har taget for meget Fluoxetine Orion

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Fluoxetine Orion, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag Fluoxetine Orion-pakken med dig, hvis du kan.

Symptomer på overdosering omfatter kvalme, opkastning, krampeanfald, hjerteproblemer (såsom

uregelmæssigt hjerteslag og hjertestop), problemer med lungerne og ændring i din mentale tilstand som

kan variere fra uro til koma.

Hvis du har glemt at tage Fluoxetine Orion

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage din næste dosis ved sædvanlig tid næste dag. Du må

ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du tager Fluoxetine Orion på samme tidspunkt hver dag, er det lettere at huske.

Hvis du holder op med at tage Fluoxetine Orion

Du må ikke stoppe

med at tage Fluoxetine Orion, uden at det sker i samråd med din læge. Selvom du

begynder at få det bedre, er det er vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin.

Sørg for at du ikke løber tør for kapsler.

Du kan opleve følgende bivirkninger (afvænningssymptomer), når du stopper med at tage Fluoxetine

Orion: svimmelhed, prikkende følelse som når noget sover, søvnforstyrrelser (livagtige drømme,

mareridt, søvnløshed), rastløshed eller uro, usædvanlig træthed eller svaghed, angstfølelse,

kvalme/opkastning, rystelser og hovedpine.

De fleste mennesker synes, at symptomerne ved at stoppe med at tage Fluoxetine Orion er lette og

forsvinder af sig selv indenfor et par uger. Hvis du oplever symptomer, når du stopper behandlingen, så

kontakt din læge.

Når du skal stoppe med Fluoxetine Orion, vil din læge hjælpe dig med at nedsætte din dosis langsomt

over en eller to uger. Dette skulle hjælpe med at nedsætte risikoen for gener, når du stopper med

behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt omgående din læge eller hospitalet

, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at

gøre skade på dig selv (se afsnit 2).

Hvis du får udslæt eller en allergisk reaktion såsom kløe, hævede læber/tunge eller

hvæsende/besværet vejrtrækning,

skal du stoppe med at tage kapslerne og straks

kontakte din læge eller skadestuen.

Hvis du føler dig rastløs, og det føles som om, du ikke kan sidde eller stå stille, kan det være, du

har noget, der kaldes akatisi. Du kan få det værre af at øge din dosis. Hvis du oplever dette, så

kontakt din læge.

Informer din læge med det samme

, hvis din hud begynder at blive rød, hvis du får

forskellige hudreaktioner eller din hud begynder at få blærer eller skaller. Dette er meget

sjældent.

De mest almindelige bivirkninger (som har hyppigheden meget almindelig og kan forekomme hos flere

end 1 ud af 10 personer) er søvnløshed, hovedpine, diarré, kvalme og træthed.

Nogle patienter har haft:

en kombination af symptomer (kendt som ”serotoninsyndrom”) inklusive uforklarlig feber med

hurtig vejrtrækning eller puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, udtalt uro

eller søvnighed (kun sjældent)

følelse af svaghed, døsighed eller forvirring hyppigst hos ældre mennesker og hos (ældre)

mennesker, der får vanddrivende medicin (diuretika)

forlænget og smertefuld rejsning

irritabilitet og udtalt uro

hjerteproblemer, såsom hurtig eller uregelmæssig puls, besvimelse, kollaps eller svimmelhed

efter at have rejst sig, hvilket kan tyde på unormal funktion af hjertets slagfrekvens.

Hvis du får nogle af ovenstående bivirkninger, skal du omgående kontakte din læge.

Der er også blevet indberettet følgende bivirkninger hos patienter i behandling med fluoxetin:

Almindelig

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

nedsat appetit, vægttab

nervøsitet, angst

rastløshed, nedsat koncentrationsevne

anspændthed

nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med samleje)

søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme, træthed eller søvnighed

svimmelhed

smagsforvrængning

ukontrollerede rystelser

sløret syn

følelse af hurtige og uregelmæssige hjerteslag

rødmen

gaben

fordøjelsesbesvær, opkast

mundtørhed

udslæt, nældefeber, kløe

øget svedtendens

ledsmerter

hyppigere vandladning

uforklarlig vaginalblødning

kulderystelser

Ikke almindelig

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

fremmedfølelse

unormal tankevirksomhed

unormal opstemthed

problemer med orgasme

tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på sig selv

tænderskæren

muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser eller balance- og koordinationsproblemer

nedsat hukommelse

forstørrede (udvidede) pupiller

ringen for ørerne

lavt blodtryk

stakåndethed

næseblod

synkebesvær

hårtab

øget tendens til blå mærker

uforklarlige blå mærker eller blødninger

koldsved

vandladningsbesvær

kulde- eller varmefølelse

unormale leverprøver

Sjælden

kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer

lav saltkoncentration i blodet

nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker

nedsat antal hvide blodlegemer

uhæmmet adfærd

hallucinationer

ophidselse

panikanfald

forvirring

stammen

aggression

krampeanfald

årebetændelse

hurtig hævelse af vævet i hals, ansigt, mund og/eller svælg

smerter i spiserøret

leverbetændelse

lungeproblemer

lysfølsomhed

muskelsmerter

vandladningsproblemer

udskillelse af brystmælk

Ikke kendt (

kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under

"Graviditet" i afsnit 2.

Knoglebrud

- hos patienter, som tager denne type medicin, har man set en øget risiko for knoglebrud.

De fleste af disse bivirkninger vil sandsynligvis forsvinde ved fortsat behandling.

Børn og unge (8 til 18 år gamle):

I tillæg til ovennævnte bivirkninger, kan Fluoxetine Orion hæmme vækst eller muligvis forsinke

kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og tanker om selvmord), fjendtlighed, mani

samt næseblod er også almindelige bivirkninger set hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren, etiketten eller kartonen.

Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetine Orion indeholder:

Aktivt stof: Fluoxetinhydrochlorid. Hver kapsel indeholder fluoxetinhydrochlorid svarende til 20 mg

fluoxetin.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold: Pregelatineret majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica.

Kapselskal: Gul jernoxid (E172), patent blue V (E131), titandioxid (E171), gelatine, natriumlaurilsulfat.

Printblæk: Shellak, sort jernoxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Uigennemsigtig grøn overdel/gul underdel, 14,4 mm lang, hård gelatinekapsel fyldt med hvidt til

næsten hvidt pulver, præget med sort blæk med ”J” på den uigennemsigtige grønne overdel og ”96” på

den gule underdel.

Pakningsstørrelser:

7, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 70, 90, 98, 100 og 500 kapsler i blisterpakninger af klar

PVC/PVdC – aluminiumfolie.

28 og 500 kapsler i HDPE-tabletbeholder med skruelåg af polypropylen med induktionsforsegling.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokal repræsentant:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Dette lægemiddel er godkendt i EAAs medlemslande under følgende navne:

DK, NO, SE: Fluoxetine Orion

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

03/2021

4. marts 2021

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluoxetine "Orion", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

30339

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluoxetine "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder fluoxetinhydrochlorid svarende til 20 mg fluoxetin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

Uigennemsigtig grøn overdel/gul underdel, 14,4 mm lang, hård gelatinekapsel fyldt med

hvidt til næsten hvidt pulver, præget med sort blæk med ”J” på den uigennemsigtige

grønne overdel og ”96” på den gule underdel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne:

Svære depressive episoder.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD).

Bulimia nervosa: Fluoxetine "Orion" er indiceret som supplement til psykoterapi til

reduktion af spise-anfald og tvangsopkastninger.

Børn og unge fra 8 år og opefter:

Moderate til svære depressive episoder, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange

samtaleterapi. Antidepressive midler bør kun tilbydes børn og unge med moderat til svær

depression i kombination med sideløbende samtaleterapi.

dk_hum_57918_spc.doc

Side 1 af 18

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Svære depressive episoder

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg daglig. Dosis bør revurderes og om

nødvendig justeres inden for 3-4 uger efter behandlingsstart og herefter efter klinisk behov.

På trods af den mulige forøgede risiko for bivirkninger ved højere doser kan dosis øges op

til maksimaldosis på 60 mg (se pkt. 5.1) hos de patienter, der ikke responderer

tilstrækkeligt på 20 mg. Justering af dosis bør foretages omhyggeligt og på individuel

basis, således at patienten kan holdes på den laveste effektive dosis.

Patienter med depression bør behandles i en tilstrækkelig lang periode på mindst 6

måneder for at sikre, at de er symptomfrie.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD) Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg

daglig. På trods af den mulige forøgede risiko for bivirkninger ved højere doser kan en

gradvis øgning af dosis op til maksimalt 60 mg overvejes efter 2 uger, hvis patienten ikke

har responderet på 20 mg.

Hvis der ikke observeres bedring inden for 10 uger, bør behandlingen med fluoxetin tages

op til fornyet overvejelse. Hvis der er opnået god virkning, kan behandlingen fortsættes

med dosis justeret efter individuelt behov. Der er ingen systematiske undersøgelser, der

viser hvor lang tid man bør fortsætte fluoxetin-behandlingen; men idet OCD er en kronisk

tilstand, vil det være rimeligt at overveje behandling ud over 10 uger hos responderende

patienter. Justering af dosis bør foretages omhyggeligt og på individuel basis, for at holde

patienten på den laveste effektive dosis. Behovet for behandling bør periodisk revurderes.

Nogle læger er fortalere for samtidig psykoterapi til patienter, der har responderet godt på

medicinsk behandling. Langtidsvirkningen (ved behandling ud over 24 uger) er ikke påvist

for OCD.

Bulimia nervosa

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 60 mg daglig. Langtidsvirkningen ved

behandling (ud over 3 måneder) af bulimia nervosa er ikke påvist.

Alle indikationer

De anbefalede doser kan øges eller mindskes. Der foreligger ingen systematiske

evalueringer af doser over 80 mg daglig.

Pædiatrisk population - børn og unge fra 8 år og opefter (moderate til svære depressive

episoder)

Behandling bør initieres og overvåges under vejledning af en specialist. Startdosis er 10

mg daglig. Det er ikke muligt at give doser under 20 mg med dette præparat. Det skal

derfor undersøges, hvilke andre lægemiddelformer med fluoxetin der er tilgængelige.

Dosisjustering bør foretages varsomt og efter individuelt behov for at holde patienten på

den laveste effektive dosis.

Efter en til to uger kan dosis øges til 20 mg daglig. Der er minimal erfaring fra kliniske

studier med doser over 20 mg. Der er kun begrænsede data om behandling ud over 9 uger.

dk_hum_57918_spc.doc

Side 2 af 18

Børn med lav vægt

På grund af højere plasmaniveau hos børn med lav vægt kan den terapeutiske virkning

muligvis opnås med lavere dosis (se pkt. 5.2).

Hos pædiatriske patienter, der responderer på behandling, bør behovet for fortsat

behandling revurderes efter 6 måneder. Hvis der efter 9 uger ikke er opnået klinisk

forbedring, bør behandlingen genovervejes.

Ældre

Forsigtighed tilrådes ved øgning af dosis. Daglig dosis bør generelt ikke overstige 40 mg.

Maksimal anbefalet dosis er 60 mg daglig.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leverfunktionsnedsættelse bør en lavere eller mindre hyppig dosis

(f.eks. 20 mg hver 2. dag) overvejes (se pkt. 5.2). Tilsvarende overvejelser bør foretages

ved samtidig medicinering med præparater med potentielle interaktioner med Fluoxetine

"Orion" (se pkt. 4.5).

Seponeringssymptomer set i forbindelse med ophør af fluoxetin-behandling: Brat ophør

med behandlingen bør undgås. Hvis behandlingen med Fluoxetine "Orion" afsluttes, bør

dosis gradvist reduceres over en periode på mindst 1-2 uger for at mindske risikoen for

seponeringssymptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Hvis der opstår uacceptable symptomer efter

reducering af dosis eller efter ophør med behandling, kan det overvejes at genoptage den

tidligere dosis. Lægen kan herefter fortsætte med at nedsætte dosis i et mere gradvist

tempo.

Administration

Til oral anvendelse.

Fluoxetin kan gives som en enkelt dosis eller som opdelt dosis under eller mellem

måltider.

Ved seponering af behandlingen vil aktive stoffer forblive i kroppen i nogle uger. Dette bør

tages i betragtning ved påbegyndelse eller seponering af behandling.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

under pkt. 6.1.

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive monoamino-

oxidasehæmmere (f.eks. iproniazid) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med metoprolol anvendt til behandling af

hjertesvigt (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population - børn og unge under 18 år

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed

(fortrinsvist aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske

undersøgelser blandt børn og unge behandlet med antidepressive midler i forhold til

gruppen behandlet med placebo. Fluoxetine "Orion" bør kun anvendes til børn og unge

dk_hum_57918_spc.doc

Side 3 af 18

mellem 8 og 18 år til behandling af moderat til svær depression og bør ikke anvendes til

anden indikation.

Hvis det under hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i

denne gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Derudover er

der begrænsede oplysninger om langtidspåvirkningen af sikkerheden hos børn og unge,

inklusiv påvirkning af vækst, kønsmodning og kognitiv, følelsesmæssig og adfærdsmæssig

udvikling (se pkt. 5.3).

I et 19 ugers klinisk studie blev der set nedsat vækst i højde og vægt hos børn og unge

behandlet med fluoxetin (se pkt. 5.1). Det er ikke fastslået, om der er en virkning på

børnenes endelige højde som voksne. Risikoen for en forsinkelse af puberteten kan ikke

udelukkes (se pkt. 5.3 og 4.8). Vækst og pubertetsudvikling (højde, vægt og Tanner-stadie)

bør derfor overvåges under og efter behandling med fluoxetin. Hvis en af ovenstående er

nedsat, bør henvisning til en børnelæge overvejes.

I pædiatriske studier var mani og hypomani almindeligt rapporterede bivirkninger (se

pkt. 4.8). Det anbefales derfor regelmæssigt at kontrollere for forekomsten af

mani/hypomani. Behandling med fluoxetin bør seponeres, hvis patienten kommer i en

manisk fase.

Det er vigtigt, at den ordinerende læge omhyggeligt diskuterer risici og fordele ved

behandlingen med barnet/den unge person og/eller dennes forældre.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredelsesstadier.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres Fluoxetine "Orion", kan også være

forbundet med en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse

tilstande være co-morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme

forholdsregler ved behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved

patienter med svær depression.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, der udviser en

signifikantgrad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste kun en øget risiko for

selvmordsadfærd hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet

med placebogruppen.

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

Kardiovaskulære virkninger

Tilfælde af forlænget QT-interval samt ventrikulære arytmier, herunder torsades de

pointes, er blevet indberettet efter markedsføring (se pkt. 4.5, 4.8 og 4.9).

dk_hum_57918_spc.doc

Side 4 af 18

Fluoxetin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tilstande såsom medfødt langt

QT-syndrom, familiær disposition for QT-forlængelse eller andre kliniske tilstande som

prædisponerer for arytmi (f.eks. hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, bradykardi, akut

myokardieinfarkt eller ubehandlet hjerteinsufficiens) eller ved forhøjet eksponering for

fluoxetin (f.eks. ved nedsat levefunktion), eller ved samtidig behandling med lægemidler,

som vides at inducere forlænget QT-interval og/eller torsades de pointes (se pkt. 4.5).

EKG-evaluering skal overvejes inden behandlingsstart hos patienter med stabil

hjertesygdom.

Hvis der under behandlingen med fluoxetin opstår tegn på hjertearytmier, skal

behandlingen afbrydes og et EKG udføres.

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks.

iproniazid)

Alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner er rapporteret for patienter, der behandles

med et SSRI-præparat i kombination med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Disse reaktioner mindede om serotoninsyndrom (som kan forveksles med/diagnosticeres

som neuroleptisk malignt syndrom). Patienter med sådanne reaktioner kan have gavn af

cyproheptadin eller dantrolen. Symptomer på interaktion med en MAO-hæmmer

inkluderer hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige

udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og

ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma.

Fluoxetin er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den 2 uger lange virkningsvarighed af sidstnævnte, bør

behandling med fluoxetin først startes 2 uger efter seponering af en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer. Tilsvarende bør der gå mindst 5 uger fra seponering af fluoxetin

til behandlingsstart med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer

Serotonin syndrom eller malignt neuroleptisk syndrom-lignende tilfælde

Udvikling af serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilfælde er

sjældent rapporteret ved behandling med fluoxetin. Dette er specielt set i kombination med

andre præparater med serotonerg virkning (bl.a. L-tryptophan) og/eller neuroleptika

(se pkt. 4.5) og buprenorphin. Da disse syndromer (karakteriseret ved en samling af

symptomer såsom hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige

hurtige udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet

og ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma) kan resultere i potentielt

livstruende tilstande skal behandling med fluoxetin seponeres og symptomatisk behandling

igangsættes.

Mani

Antidepressiva bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere manifestationer af

mani/hypomani. Som ved alle antidepressiva skal behandling med fluoxetin seponeres hvis

patienten indtræder i en manisk fase.

Blødning

Der har i forbindelse med SSRI-præparater været rapporter om kutane blødnings-

abnormaliteter såsom ekkymose og purpura. Ekkymose er rapporteret som en ikke

almindelig hændelse ved behandling med fluoxetin. Andre blødningsmanifestationer

(f.eks. gynækologiske, gastrointestinale og andre kutane eller mukøse blødninger) er

rapporteret som værende sjældne. Forsigtighed tilrådes specielt hos patienter, der samtidig

med et SSRI-præparat behandles med orale antikoagulantia, præparater med kendt

virkning på trombocytfunktionen (f.eks. atypiske antipsykotika som clozapin,

dk_hum_57918_spc.doc

Side 5 af 18

phenothiazin, de fleste tricykliske antidepressiva, acetylsalicylsyre, NSAID’ere) eller andre

præparater, der kan øge blødningsrisikoen. Desuden tilrådes forsigtighed hos patienter, der

tidligere har haft blødningsforstyrrelser (se pkt. 4.5).

SSRI/SNRI kan øge risikoen for postpartum blødning (se pkt. 4.6 og 4.8).

Krampeanfald

Krampeanfald er en potentiel risiko ved brug af antidepressiva. Derfor, som ved andre

antidepressiva, bør fluoxetin introduceres med forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft krampeanfald. Behandlingen skal seponeres, hvis patienten udvikler krampeanfald

eller hvor disse stiger i frekvens. Fluoxetin bør undgås til patienter med dårligt

kontrollerede anfaldslidelser/epilepsi og patienter med kontrolleret epilepsi bør nøje

monitoreres (se pkt. 4.5).

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Forsigtighed bør udvises, da der i sjældne tilfælde er observeret forlængede krampeanfald

hos patienter i samtidig behandling med fluoxetin og ECT.

Tamoxifen

Fluoxetin er en potent CYP2D6-hæmmer og kan medføre en nedsat koncentration af

endoxifen, som er en af de vigtigste aktive metabolitter af tamoxifen. Fluoxetin bør derfor i

videst muligt omfang undgås ved behandling med tamoxifen (se pkt. 4.5).

Akatisi/psykomotorisk uro

Brugen af fluoxetin er forbundet med udvikling af akatisi, der viser sig ved subjektivt

ubehagelig eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab med

manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt at øge dosis for patienter, der udvikler disse symptomer.

Diabetes

Den glykæmiske regulering kan ændres hos diabetikere i behandling med et SSRI-

præparat. Hypoglykæmi er set under behandling med fluoxetin, mens hyperglykæmi har

vist sig efter seponering af fluoxetin. Det kan være nødvendigt at justere doseringen af

insulin og/eller orale antidiabetika.

Lever- og nyrefunktion

Fluoxetin metaboliseres i stor udstrækning i leveren og udskilles via nyrerne. Behandling

med nedsat dosis, evt. dosering hver anden dag, anbefales hos patienter med betydelig

leverfunktionsnedsættelse. Ved indgift af fluoxetin 20 mg daglig i 2 måneder observeredes

ingen forskel i plasmakoncentrationerne af fluoxetin og norfluoxetin hos patienter med

alvorlig dialysekrævende nyresvigt (GFR < 10 ml/min) sammenlignet med kontrolgruppen

med normal nyrefunktion.

Udslæt og allergiske reaktioner

Udslæt, anafylaktiske og progredierende systemiske reaktioner, som undertiden er

alvorlige (involverende hud, nyrer, lever eller lunger) er observeret. Hvis der forekommer

udslæt eller andre mulige allergiske reaktioner, for hvilke en alternativ ætiologi ikke kan

bestemmes, bør fluoxetin seponeres.

dk_hum_57918_spc.doc

Side 6 af 18

Vægttab

Vægttab kan forekomme hos patienter, der tager fluoxetin. Dette er sædvanligvis

proportionalt med personens startvægt.

Seponeringssymptomer ved ophør af SSRI behandling

Ved ophør af behandling er seponeringssymptomer almindeligt, specielt hvis

behandlingsstoppet sker pludseligt (se pkt. 4.8). I kliniske studier er der set bivirkninger

ved behandlingsstop hos omkring 60 % af patienterne både i fluoxetingruppen og i

placebogruppen. Af disse bivirkninger var 17 % i fluoxetingruppen og 12 % i

placebogruppen alvorlige.

Risikoen for seponeringssymptomer kan være afhængig af flere faktorer inklusiv dosis og

varighed af behandlingen samt hastigheden af dosisnedsættelse. Svimmelhed, sensoriske

forstyrrelser (inkl. paræstesi), søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshed og intense drømme),

asteni, uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten og hovedpine er de mest

almindeligt rapporteret reaktioner. Generelt er disse symptomer lette til moderate, men kan

hos nogle patienter være af svær grad. Reaktionerne optræder ofte inden for de første få

dage efter behandlingsstop. Disse symptomer forsvinder sædvanligvis inden for 2 uger,

men kan hos nogle individer vare længere (2-3 måneder eller mere). Ved behandlingsophør

anbefales det derfor, at Fluoxetine "Orion"-dosis nedtrappes over en periode på mindst en

til to uger, i overensstemmelse med patientens behov (se pkt. 4.2).

Mydriasis

Mydriasis er indberettet i forbindelse med fluoxetin; der skal derfor udvises forsigtighed

ved ordination af fluoxetin til patienter med forhøjet intraokulært tryk og til patienter med

risiko for akut snævervinklet glaukom.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)/serotonin- og noradrenalin-

genoptagelseshæmmere (SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4.8).

Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion, hvor symptomerne er

blevet ved på trods af seponering af SSRI/SNRI.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Halveringstid: Den lange halveringstid for både fluoxetin og norfluoxetin skal tages i

betragtning (se pkt. 5.2) når farmakodynamiske eller farmakokinetiske interaktioner

overvejes (f.eks. ved skift fra fluoxetin til andet antidepressivum).

Kontraindicerede kombinationer

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks.

iproniazid): Nogle tilfælde med alvorlige og nogle tilfælde med fatale reaktioner er

rapporteret for patienter, der behandles med et SSRI-præparat i kombination med en

irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Disse reaktioner mindede om serotoninsyndrom (som kan forveksles med/diagnosticeres

som neuroleptisk malignt syndrom). Patienter med sådanne reaktioner kan have gavn af

cyproheptadin eller dantrolen. Symptomer på interaktion med en MAO-hæmmer

dk_hum_57918_spc.doc

Side 7 af 18

inkluderer hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige

udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og

ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma. Fluoxetin er derfor kontraindiceret i

kombination med irreversible, non-selektive MAO-hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den

2 uger lange virkningsvarighed af sidstnævnte, bør behandling med fluoxetin først startes 2

uger efter seponering af en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer. Tilsvarende bør der

gå mindst 5 uger fra seponering af fluoxetin til behandlingsstart med en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer.

Metoprolol anvendt ved hjertesvigt: Da fluoxetin hæmmer dets metabolisering, kan det

medføre en øget risiko for bivirkninger af metoprolol, herunder voldsom bradykardi (se

pkt. 4.3).

Kombinationer, der frarådes

Tamoxifen: I litteraturen er der rapporteret om en farmakokinetisk interaktion mellem

CYP2D6-hæmmere og tamoxifen, med en 65-75 % reduktion i plasmakoncentrationen af

en af de mere aktive former af tamoxifen, endoxifen. I visse studier er der rapporteret om

en reduceret virkning af tamoxifen ved kombination med visse SSRI-antidepressiva. Da en

reduceret virkning af tamoxifen ikke kan udelukkes, bør kombination med potente

CYP2D6-hæmmere (herunder fluoxetin) som vidt muligt undgås (se pkt. 4.4).

Alkohol: Studier har vist, at fluoxetin ikke øger alkoholmængden i blodet eller forstærker

virkningen af alkohol. Dog frarådes samtidig brug af et SSRI-præparat og alkohol.

MAO-A-hæmmere herunder linezolid og methylthioniniumchlorid (methylenblåt): Risiko

for serotoninsyndrom herunder diarré, tachykardi, svedtendens, tremor, konfusion og

koma. Hvis kombination af fluoxetin og disse aktive stoffer ikke kan undgås, bør patienten

følges nøje og startdosis af kombinationspræparaterne bør være den laveste anbefalede

dosis (se pkt. 4.4).

Mequitazin: Da fluoxetin hæmmer dets metabolisering, kan det medføre en øget risiko for

bivirkninger af mequitazin (f.eks. QT-forlængelse).

Kombinationer, der kræver forsigtighed

Phenytoin: Ændringer i plasmakoncentration er observeret i kombination med fluoxetin. I

nogle tilfælde er toksiske manifestationer observeret. Forsigtig titrering af det ledsagende

lægemiddel bør overvejes under samtidig monitorering af den kliniske tilstand.

Præparater med serotonerg virkning (f.eks lithium, tramadol, buprenorphin, triptaner,

tryptophan, selegilin (MAO-B-hæmmer), perikum ((Hypericum perforatum)): Der er

indberettet lette tilfælde af serotoninsyndrom, når SSRI-præparater blev givet i

kombination med lægemidler, som også har en serotonerg virkning. Der skal derfor

udvises forsigtighed, når fluoxetin kombineres med disse lægemidler, og en tættere og

hyppigere klinisk overvågning iværksættes (se pkt. 4.4).

Forlænget QT interval: Der er ikke udført farmakokinetiske og farmakodynamiske studier

med fluoxetin og andre lægemidler, som forlænger QT-intervallet. En additiv virkning af

fluoxetin og disse lægemidler kan ikke udelukkes. Der skal derfor udvises forsigtighed ved

samtidig administration af fluoxetin og lægemidler, som forlænger QT-intervallet, såsom

dk_hum_57918_spc.doc

Side 8 af 18

klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid,

haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks.

sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især

halofantrin samt visse antihistaminer (astemizol, mizolastin) (se pkt. 4.4, 4.8 og 4.9).

Lægemidler, der påvirker hæmostasen (orale antikoagulantia uanset virkningsmekanisme,

blodpladehæmmere, herunder acetylsalicylsyre og NSAID’ere): Risiko for øget blødning.

Klinisk overvågning og hyppigere monitorering af INR med orale antikoagulantia bør

iværksættes. Dosisjustering under og efter behandling med fluoxetin kan være påkrævet (se

pkt. 4.4 og 4.8).

Cyproheptadin: Der er enkeltstående tilfælde af nedsat antidepressiv aktivitet af fluoxetin,

når det blev givet i kombination med cyproheptadin.

Lægemidler, der inducerer hyponatriæmi: Hyponatriæmi er en bivirkning ved fluoxetin.

Kombination med andre stoffer forbundet med hyponatriæmi (f.eks. diuretika,

desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin) kan medføre en øget risiko (se pkt. 4.8).

Lægemidler, der sænker den epileptogene tærskel: Kramper er en bivirkning ved fluoxetin.

Kombination med andre stoffer, som kan sænke tærsklen for krampeanfald (f.eks. TCA’er,

andre SSRI-præparater, phenothiaziner, butyophenoner, mefloquin, chloroquin,

buproprion, tramadol) kan medføre en øget risiko.

Andre lægemidler, der metaboliseres af CYP2D6: Da fluoxetin er en potent hæmmer af

CYP2D6-enzymet, kan det føre til lægemiddelinteraktioner, når det kombineres med andre

lægemidler, som metaboliseres af dette enzym, særligt de af dem, som har et snævert

terapeutisk indeks (såsom flecainid, propafenon og nebivolol) og dem, som skal titreres,

men også atomoxetin, carbamazepin, tricykliske antidepressiva og risperidon. De bør

initieres ved eller justeres til den lave ende af dosisintervallet. Dette gælder også for

patienter, der har taget fluoxetin inden for de sidste 5 uger.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Nogle epidemiologiske studier har vist en øget risiko for medfødte kardiovaskulære

misdannelser forbundet med brugen af fluoxetin under første trimester af graviditeten.

Mekanismen er ukendt. Overordnet set indikerer data at risikoen for at få et barn med

kardiovaskulær defekt hvis moderens har taget fluoxetin er ca. 2/100. Den forventede

hyppighed for sådanne defekter er omkring 1/100 i den almene befolkning.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI-præparater under graviditet, især sent i

graviditeten, kan forøge risikoen for persisterende pulmonær hypertension hos nyfødte

(PPHN). Den observerede risiko var ca. 5 tilfælde pr. 1000 graviditeter. I den almindelige

befolkning forekommer der 1 til 2 PPHN-tilfælde pr. 1000 graviditeter.

Fluoxetin bør ikke anvendes under graviditet med mindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med fluoxetin og retfærdiggør en potentiel risiko for fostret. Abrupt seponering

af behandlingen skal undgås under graviditet (se pkt. 4.2). Hvis fluoxetin anvendes under

graviditet, bør der udvises forsigtighed, specielt sent i graviditeten eller lige op til fødslen,

eftersom andre virkninger er rapporteret hos nyfødte: Irritabilitet, tremor, hypotoni,

vedvarende gråd, problemer med at sutte samt søvnproblemer. Disse symptomer kan

indikere enten serotonerg virkning eller abstinenssymptomer. Tidspunktet og varigheden af

dk_hum_57918_spc.doc

Side 9 af 18

disse symptomer kan være relateret til den lange halveringstid for fluoxetin (4-6 dage) og

den aktive metabolit norfluoxetin (4-16 dage).

Observationsdata indikerer øget risiko (mindre end en fordobling) for postpartum blødning

efter eksponering for SSRI/SNRI i måneden forud for fødslen (se pkt. 4.4 og 4.8).

Amning

Det vides, at fluoxetin og dens metabolit norfluoxetin udskilles i modermælken.

Bivirkninger er rapporteret for spædbørn, der ammes. Hvis behandling med fluoxetin

skønnes nødvendig, bør det overvejes at stoppe amningen. Hvis amningen imidlertid

fortsættes, bør den laveste effektive dosis udskrives.

Fertilitet

Data fra dyrestudier har vist, at fluoxetin kan påvirke sædkvaliteten (se pkt. 5.3). Humane

spontane rapporter om brug af visse SSRI-præparatere har vist, at en påvirkning af

sædkvaliteten er reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane

fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fluoxetin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Fluoxetin har hos raske forsøgspersoner vist ikke at have psykomotorisk

virkning. Dog kan alle psykofarmaka potentielt forringe de motoriske evner samt evnen til

at bedømme. Patienter bør frarådes at køre bil eller betjene farlige maskiner, før de er sikre

på, at deres evner ikke er påvirket.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige indberettede bivirkninger hos patienter behandlet med fluoxetin var

hovedpine, kvalme, søvnløshed, træthed og diarré. Bivirkninger vil kunne formindskes i

intensitet og hyppighed ved fortsat behandling og bør generelt ikke lede til et ophør med

behandlingen.

Oversigt over bivirkninger i tabelform

Tabellen nedenfor viser bivirkninger observeret i den voksne og i den pædiatriske

population. Nogle af disse bivirkninger er fælles for andre SSRI’er.

Nedenstående hyppigheder er beregnet ud fra kliniske studier hos voksne (n = 9297) og fra

spontane indberetninger.

Estimeret hyppighed: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget

almindeli

g

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke

kendt

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni,

neutropeni, leukopeni

Immunsystemet

Anafylatisk reaktion,

seerum-sygdom

Det endokrine

system

Uhensigtsmæssig

sekretion af

dk_hum_57918_spc.doc

Side 10 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information