Fluconazol "KRKA" 200 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-11-2017

Aktiv bestanddel:
FLUCONAZOL
Tilgængelig fra:
Krka Sverige AB
ATC-kode:
J02AC01
INN (International Name):
FLUCONAZOL
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
37817
Autorisation dato:
2005-08-11

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluconazol Krka 50 mg hårde kapsler

Fluconazol Krka 150 mg hårde kapsler

Fluconazol Krka 200 mg hårde kapsler

fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Fluconazol Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Krka

Sådan skal du bruge Fluconazol Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluconazol Krka tilhører en gruppe lægemidler, der hedder antimykotika, og som bruges mod

svampeinfektioner. Det aktive stof er fluconazol.

Fluconazol Krka bruges til behandlling af svampeinfektioner og kan også bruges som forebyggende

behandling mod Candida-infektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en gærsvamp, der

hedder Candida.

Voksne

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

kokcidioidomykose – en sygdom i lungerne

infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden, halsen og

mundbetændelse på grund af tandprotese

svampeinfektioner i skeden eller penis

svampeinfektioner i huden, f.eks. fodsvamp, ringorm, kløe i skridtet, neglesvamp.

Du kan også få Fluconazol Krka til at:

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne

nedsætte hyppigheden af svampeinfektioner i skeden

forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller

hvis det ikke fungerer ordentligt).

Børn og unge (fra 0-17 år)

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden og halsen

Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen.

Du kan også få Fluconazol Krka til at:

forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller

hvis det ikke fungerer ordentligt)

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten

Tag ikke Fluconazol Krka hvis du

er allergisk over for fluconazol, andre svampemidler eller et af de øvrige indholdsstoffer i

dette lægemiddel (angivet i punkt 6). Symptomerne kan omfatte kløe, rødme af huden eller

vejrtrækningsbesvær

tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer mod allergi)

tager cisaprid (mod maveproblemer)

tager pimozid (mod psykotiske lidelser)

tager quinidin (mod forstyrrelser i hjerterytmen ”arytmier”)

tager erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluconazol Krka.

Hvis du

har lever- eller nyreproblemer

har hjerteproblemer, som uregelmæssig hjerterytme

har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet

Fortæl det til lægen, hvis du

får alvorlige hudlidelser (kløe, rødme af huden eller vejtrækningsproblemer)

får tegn på binyrebarkhormon mangel, hvor din binyre ikke producerer tilstrækkelige mængder af

bestemte steroider som f.eks. cortisol (kronisk eller langvarig træthed, muskelsvaghed,

appetitløshed, vægttab, mavesmerter).

Brug af anden medicin sammen med Fluconazol Krka

Fortæl det straks til lægen, hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer til behandling af

allergi), cisaprid (anvendes til maveproblemer), pimozid (mod psykiske sygdomme), quinidin (til

behandling af uregelmæssig hjerterytme ”arytmier”) eller erythromycin (antibiotikum til behandling af

infektioner), da du ikke må tage disse lægemidler sammen med Fluconazol Krka (se afsnittet: ”Tag

ikke Fluconazol Krka hvis du”).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Fluconazol Krka. Tal med lægen, før du tager Fluconazol

Krka, hvis du tager noget af følgende medicin:

rifampicin eller rifabutin (antibiotika til behandling af infektioner)

alfentanil eller fentanyl (bruges mod smerter)

amitriptylin eller nortriptylin (mod depression)

amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)

blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper (warfarin eller lignende medicin)

benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende medicin), som er sovemedicin og

beroligende medicin

carbamazepin eller phenytoin (mod epilepsi)

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin eller losartan (mod forhøjet blodtryk)

ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (for at forhindre afstødning efter

transplantation)

cyclophosphamid eller vincaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende medicin), der bruges

til behandling af kræft

halofantrin (mod malaria)

statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende medicin), der bruges mod forhøjet

kolesterol

methadon (mod smerter)

celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) mod smerter eller gigt)

orale svangerskabsforebyggende lægemidler (f.eks p-piller)

prednison (steroid)

zidovudin (også kendt som AZT) eller saquinavir (bruges til hiv-patienter)

medicin mod diabetes (sukkersyge) som chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller tolbutamid

theophyllin (mod astma)

A-vitamin (kosttilskud)

ivacaftor (til behandling af cystisk fibrose)

amiodaron (til behandling af uregelmæssig hjerterytme ”arytmier”)

hydrochlorthiazid (vanddrivende middel)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Brug af Fluconazol Krka sammen med mad og drikke

Du kan tage Fluconazol Krka med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Fluconazol Krka mens du er gravid, medmindre din læge har sagt det.

Hvis du kun skal tage en enkelt dosis Fluconazol Krka på op til 200 mg, må du gerne amme.

Du må ikke amme, hvis du tager flere doser af Fluconazol krka.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du kører bil eller arbejder med maskiner, skal du være opmærksom på, at svimmelhed og

krampeanfald kan forekomme i nogle tilfælde.

Fluconazol Krka indeholder lactose og azorubin

Fluconazol Krka indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Fluconazol Krka 200 mg kapsler indeholder også farvestoffet azorubin (E122). Kan medføre

allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Fluconazol Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Du skal synke kapslerne hele sammen med et glas vand. Det er bedst at tage kapslerne på samme

tidspunkt hver dag.

Den sædvanlige dosis for de forskellige typer svampeinfektion ses herunder.

Voksne

Tilstand

Dosis

Til behandling af kryptokokmeningitis

400 mg den første dag og derefter 200-400

mg 1 gang dagligt i 6-8 uger eller længere

hvis nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis

øges op til 800 mg

Til forebyggelse af tilbagevendende

kryptokokmeningitis

200 mg dagligt, indtil du får besked på at

stoppe behandlingen

Til behandling af kokcidioidomykose

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og

op til 2 år eller længere hvis nødvendigt. I

visse tilfælde kan dosis øges op til 800 mg

Behandling af indvortes svampeinfektioner,

der skyldes Candida

800 mg den første dag og derefter 400 mg 1

gang dagligt, indtil du får besked på at

stoppe behandlingen

Behandling af infektioner i slimhinderne på

indersiden af munden, halsen eller

mundbetændelse på grund af tandprotese

200-400 mg den første dag og derefter 100-

200 mg, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen

Behandling af svampeinfektioner i

slimhinderne – dosis afhænger af, hvor

infektionen findes

50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil

du får besked på at stoppe behandlingen

Forebyggelse af infektion i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen

100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3

gange om ugen, så længe du har en øget

risiko for at få en infektion

Behandling af svampeinfektioner i skeden

eller penis

150 mg som 1 enkeltdosis

Nedsættelse af risiko for tilbagevendende

svampeinfektioner i skeden

150 mg hver 3. dag. Du skal tage 3 doser i

alt (på dag 1, 4 og 7) og derefter 1 gang om

ugen i 6 måneder, så længe du har en øget

risiko for at få en infektion

Behandling af svampeinfektioner i hud og

negle

Dosis afhænger af, hvor du har infektionen.

50 mg 1 gang dagligt, 150 mg 1 gang om

ugen, 300-400 mg 1 gang om ugen i 1-4

uger (ved fodsvamp kan det være i op til 6

uger, og neglesvamp skal behandles, indtil

der er vokset en ny negl ud).

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

Candida (hvis dit immunforsvar er svækket

eller ikke fungerer ordentligt)

200-400 mg 1 gang dagligt, så længe du har

en øget risiko for at få en infektion.

Unge fra 12-17 år

Følg den dosis, som lægen har ordineret (enten voksen- eller børnedosering).

Børn op til 11 år

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt.

Dosis er baseret på barnets vægt i kg.

Tilstand

Dosis

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der skyldes

Candida. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af

infektionens sværhedsgrad, og hvor i kroppen

infektionen findes.

3 mg/kg legemsvægt (6 mg/kg

legemsvægt kan ordineres den

første dag)

Kryptokokmeningitis eller indre svampeinfektioner,

der skyldes Candida

6-12 mg/kg legemsvægt

Forebyggelse af infektioner, som skyldes Candida

(hvis barnets immunforsvar er svækket eller ikke

fungerer ordentligt)

3-12 mg/kg legemsvægt

Børn fra 0-4 uger

Børn mellem 3-4 uger:

Dosis er den samme som ovenfor, men skal gives hver 2. dag. Barnet må højst få en dosis på 12 mg pr.

kg legemsvægt hver 48. time.

Børn under 2 uger:

Dosis er den samme som ovenstående, men skal gives hver 3. dag. Barnet må højst få en dosis på 12

mg pr. kg legemsvægt hver 72. time.

Lægen kan have ordineret en anden dosis end nævnt her. Følg altid lægens anvisning. Spørg lægen

eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Ældre

Du skal have den sædvanlige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Lægen kan ændre dosis afhængigt af din nyrefunktion.

Hvis du har taget for mange Fluconazol Krka

Hvis du tager for mange kapsler på en gang, kan du blive utilpas.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluconazol Krka end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan omfatte at høre, se og føle ting, der ikke er der, og tænke unormal

tanker (hallucinationer og paranoid opførsel). Behandling af symptomerne (med generelle

støtteforanstaltninger og om nødvendigt maveskylning) kan være tilstrækkeligt.

Hvis du har glemt at tage Fluconazol Krka

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så

tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den

glemte dosis over.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Få personer udvikler allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Kontakt

straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

kløe og rødme på hele kroppen eller røde, kløende områder på huden

hududslæt

alvorlige hudreaktioner som udslæt med blærer (eventuelt også i munden og på tungen).

Fluconazol Krka kan påvirke dine lever. Tegn på leverproblemer er:

træthed

appetitløshed

opkastning

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage Fluconazol Krka og straks

kontakte en læge.

Fluconazol Krka kan påvirke din binyre og mængderne af produceret steorid hormoner. Tegn på

binyreproblemer er:

træthed

muskelsvaghed

appetitløshed

vægttab

mavesmerter

Hvis du får nogle af disse bivirkninger skal du straks kontakte en læge.

Andre bivirkninger:

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

hovedpine

mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning

ændring i laboratorieprøver for leverfunktion

udslæt

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan få huden til at se bleg ud og give følelsen af

svaghed eller åndenød

nedsat appetit

søvnløshed, søvnighed

kramper, svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

smagsforstyrrelser

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luft i maven, mundtørhed

muskelsmerter

skadelig påvirkning af leveren og gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

hævelse, nældefeber, kløe, øget svedtendens

træthed, general utilpashed, feber

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer

nedsat antal hvide blodlegemer (forsvarer kroppen mod infektioner) og blodplader (er med til

at stoppe blødning)

rød eller lilla misfarvning af huden, hvilket skyldes for få blodplader (andre forandringer i

blodet)

ændringer i visse laboratorieprøver (øget indhold af kolesterol og triglycerider i blodet)

for lavt kaliumindhold i blodet

rysten

unormalt elektrokardiogram (ekg) på grund af ændringer i hjertefrekvens eller hjerterytme

leversvigt

allergiske reaktioner (kan være alvorlige) med udbredt blæredannelse og hudafskalning,

alvorlig hudreaktion, hævede læber og ansigt

hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluconazol Krka, indeholder:

Aktivt stof: fluconazol: 50, 150 eller 200 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, kolloid

vandfri silica og majsstivelse.

Kapselskallen til Fluconazol Krka 50 mg og 150 mg indeholder patent blue V (E131),

titandioxid (E171) og gelatine.

Kapelskallen til Fluconazol 200 mg indeholder titandioxid (E171), azorubin (E122),

indigocarmin (E132) og gelatine.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

50 mg: blå/hvid kapsel.

150 mg: blå/ blå kapsel.

200 mg: violet/hvid kapsel.

Blisterpakninger

50 mg:100x1, 7, 10, 20, 28, 50 og 98 kapsler.

150 mg: 1, 2, 4, 6, 12 kapsler.

200 mg:100x1, 7, 10, 20, 28, 30, 50 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d, Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Denne indlægsseddel blev senest ændret 2017/07

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluconazol ”Krka”, hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

22848

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluconazol ”Krka”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En hård kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

50 mg kapsler

150 mg kapsler

200 mg kapsler

Lactosemonohydrat

49,8 mg

149,4 mg

199,2 mg

Azorubin

0,05 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Fluconazol ”Krka” 50 mg: Blå/hvid kapsel.

Fluconazol ”Krka” 150 mg: Blå kapsel.

Fluconazol ”Krka” 200 mg: Violet/hvid kapsel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Fluconazol “Krka” er indiceret til nedenstående svampeinfektioner (se pkt. 5.1).

Fluconazol “Krka” er indiceret til voksne til behandling af:

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4).

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4).

Invasiv candidiasis.

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal og øsofageal candidiasis, candiduri og

kronisk mukokutan candidiasis.

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis mundhygiejnen eller

lokalbehandling er utilstrækkelig.

37817_spc.doc

Side 1 af 23

Vaginal candidiasis, akut eller recidiverende, når lokalbehandling ikke er relevant.

Candida-balanitis, når lokalbehandling ikke er relevant.

Dermatomykoser inklusive tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og

dermale candida-infektioner, når systemisk behandling er indiceret.

Tinea unguinium (onykomykose), når alternativ behandling ikke er relevant.

Fluconazol “Krka” er indiceret profylaktisk hos voksne:

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko for recidiv.

Mod tilbagefald af orofaryngeal eller øsofageal candidiasis hos patienter med hiv, som

har høj risiko for recidiv.

For at reducere incidensen af tilbagefald af vaginal candidiasis (4 eller flere episoder

om året).

Mod candida-infektioner hos patienter med forlænget neutropni (f.eks. patienter med

hæmatologiske maligniteter, der får kemoterapi, eller patienter, der har fået

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt. 5.1)).

Fluconazol “Krka” er indiceret til nyfødte (født til termin), spædbørn, småbørn, børn

og unge i alderen 0-17 år:

Fluconazol “Krka” anvendes til behandling af mukøs candidiasis (orofaryngeal, øsofageal),

invasiv candidiasis, kryptokokmeningitis samt til forebyggelse af svampeinfektioner hos

immunsupprimerede patienter. Fluconazol “Krka” kan anvendes som

vedligeholdelsesbehandling til at forebygge tilbagefald af kryptokokmeningitis hos børn

med høj risiko for recidiv (se pkt. 4.4).

Behandling kan startes, før identifikation og resultaterne af andre laboratorieundersøgelser

foreligger. Den antiinfektive behandling skal justeres i overensstemmelse med disse

resultater, når de foreligger.

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis afhænger af svampeinfektionens art og sværhedsgrad. Ved infektioner, der kræver

flergangsdosering, skal behandlingen fortsættes, indtil kliniske parametre eller

laboratorieprøver viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. Hvis behandlingen er for

kortvarig, kan det medføre recidiv af den aktive infektion.

Voksne:

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Kryptokokkose

Behandling af

kryptokok-

meningitis

Støddosis:

400 mg på dag 1.

Efterfølgende doser:

200-400 mg dagligt

Sædvanligvis mindst

6-8 uger.

Ved livstruende

infektioner kan den

daglige dosis øges til

800 mg.

Vedlige-

holdelsesdosis

til forebyggelse

af tilbagefald af

kryptokok-

200 mg dagligt

På ubestemt tid med en

daglig dosis på 200 mg

37817_spc.doc

Side 2 af 23

meningitis hos

patienter med

høj risiko for

recidiv.

Kokcidioido-mykose

200-400 mg

Fra 11 måneder eller

24 måneder eller

længere afhængig af

patienten. 800 mg

dagligt kan overvejes

til nogle infektioner og

især ved meningeale

sygdomme.

Invasiv candidiasis

Støddosis:

800 mg på dag 1.

Efterfølgende doser:

400 mg dagligt

I almindelighed er den

anbefalede

behandlingsvarighed

for candidæmi 2 uger

efter første negative

bloddyrkning og

manglende tegn og

symptomer på

candidæmi.

Behandling af mukøs

candidiasis

Orofaryngeal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på dag 1.

Efterfølgende dosis:

100-200 mg dagligt.

7–21 dage (indtil

orofaryngeal

candidiasis er i

bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter

med alvorligt nedsat

immunforsvar.

Øsofageal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på dag 1.

Efterfølgende dosis:

100-200 mg dagligt.

14-30 dage (indtil

øsofageal candidiasis

er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter

med alvorlig nedsat

immunfunktion.

Candiduri

200-400 mg dagligt

7–21 dage. Længere

perioder kan anvendes

til patienter med

alvorlig nedsat

immunfunktion.

Kronisk atrofisk

candidiasis

50 mg dagligt

14 dage

Kronisk

mukokutan

candidiasis

50-100 mg dagligt

Op til 28 dage.

Længere perioder

afhængigt af både

infektionens

37817_spc.doc

Side 3 af 23

sværhedsgrad og

underliggende

immunsuppression/

infektion.

Forebyggelse af

tilbagefald af mukøs

candidiasis hos

patienter med hiv, der

har høj risiko for

tilbagefald

Orofaryngeal

candidiasis

100-200 mg dagligt

eller 200 mg 3 gange

om ugen.

Ubegrænset periode

hos patienter med

kronisk

immunsuppression

Øsofageal

candidiasis

100-200 mg dagligt

eller 200 mg 3 gange

om ugen

Ubegrænset periode

hos patienter med

kronisk

immunsuppression.

Genital candidiasis

Akut vaginal

candidiasis

Candidal

balanitis

150 mg

Enkeltdosis

Behandling af

og profylaktisk

mod tilbage-

vendende

vaginal

candidiasis (4

eller flere

episoder pr. år)

150 mg hver 3. dag i

alt 3 gange (dag 1, 4

og 7) efterfulgt af 150

mg én gang ugentligt

som vedligeholdelses-

dosis

Vedligeholdelsesdosis:

6 måneder.

Dermatomykoser

- tinea pedis

- tinea corporis

- tinea cruris

- candida-

infektioner

150 mg én gang om

ugen eller 50 mg én

gang dagligt

2-4 uger, ved tinea

pedis kan op til 6 ugers

behandling være

nødvendig.

- tinea

versicolor

300-400 mg én gang

om ugen

1-3 uger

50 mg én gang dagligt

2-4 uger

- tinea

unguinium

(onykomykose)

150 mg én gang om

ugen

Behandlingen skal

fortsættes, indtil den

inficerede negl er

erstattet (ikke inficeret

negl groet ud). Det kan

tage 3-6 måneder for

en fingernegl at gro ud

på ny og 6–12 måneder

for en tånegl.

Væksthastigheden har

dog betydelig

individuel variation og

aldersvariation. Efter

en succesfuld

behandling af

langvarige kroniske

infektioner kan neglen

37817_spc.doc

Side 4 af 23

af og til forblive

beskadiget.

Profylakse ved

candida-infektioner

hos patienter med

langvarig neutropeni

200 mg til 400 mg

Behandlingen bør

indledes flere dage før,

neutropeni forventes at

opstå, og skal

fortsættes i 7 dage efter

patientens bedring

efter neutropenien,

efter neutrofiltallet er

nået >1.000/mm

Særlige patientgrupper

Ældre

Dosis bør justeres i henhold til nyrefunktionen (se ”Nedsat nyrefunktion”).

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen ændring af enkeltdosisbehandling. Hos patienter (inklusive børn) med

nedsat nyrefunktion, der skal i flerdosisbehandling med fluconazol, gives initialt 50–400 mg

under hensyntagen til anbefalet daglig dosis for den pågældende indikation. Efter den

initiale støddosis bør daglig dosis (under hensyntagen til indikation) baseres på følgende

tabel:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent af anbefalet dosis

> 50

100%

≤ 50 (ingen dialyse)

Regelmæssig dialyse

100% efter hver dialyse

Patienter i regelmæssig dialyse bør få 100% af den anbefalede dosis efter hver dialyse, og på

ikke-dialyse-dage bør patienten få en reduceret dosis i henhold til kreatininclearance.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede tilgængelige data for patienter med nedsat leverfunktion. Fluconazol skal

derfor administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4. og

4.8).

Pædiatrisk population

Til børn bør en maksimaldosis på 400 mg dagligt ikke overskrides.

Som ved tilsvarende infektioner hos voksne afhænger behandlingens varighed af det kliniske

og mykologiske respons. Fluconazol “Krka” gives som én enkelt daglig dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under ”Nedsat nyrefunktion”. Fluconazols

farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos børn med nedsat nyrefunktion (se nedenstående

for ”Nyfødte (født til termin)” som ofte udviser primær umoden nyrefunktion).

Spædbørn, småbørn og børn (fra 28 dage til 11 år):

Indikation

Dosering

Anbefaling

37817_spc.doc

Side 5 af 23

Mukøs candidiasis

Initialdosis: 6 mg/kg

Efterfølgende doser: 3

mg/kg dagligt

Initialdosis kan gives

den første dag for

hurtigere at opnå steady

state niveau.

Invasiv candidiasis

Kryptokokmeningitis

Dosis: 6-12 mg/kg dagligt

Afhængigt af

sygdommens

sværhedsgrad.

Vedligeholdelses-behandling til

forebyggelse af tilbagefald af

kryptokokmeningitis hos børn med

høj risiko for recidiv

Dosis: 6 mg/kg dagligt

Afhængigt af

sygdommens

sværhedsgrad.

Profylakse ved Candida hos

immunsupprimerede patienter

Dosis: 3-12 mg/kg dagligt

Afhængigt af

sværhedsgrad og

varighed af den

inducerede neutropeni

(se under dosering til

voksne)

Unge (mellem 12-17 år):

Afhængigt af vægt og udvikling vil lægen vurdere, hvilken dosering (voksne eller børn) der er

den mest hensigtsmæssige. Kliniske data tyder på, at børn har en højere fluconazol-clearance

end den, der ses hos voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg til voksne svarer til doser på 3, 6

og 12 mg/kg til børn for opnåelse af samme systemiske eksponering.

Sikkerhed og virkning ved indikationen genitial candidiasis hos børn er ikke klarlagt. De

tilgængelige sikkerhedsdata for andre pædiatriske indikationer er beskrevet i afsnit 4.8. Hvis

behandling af genitial candidiasis hos unge (fra 12-17 år) er tvingende nødvendig, bør dosis

være den samme som til voksne.

Nyfødte (født til termin) (0-27 dage):

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at understøtte

nedenstående dosering til nyfødte (se pkt. 5.2).

Aldersgruppe

Dosering

Anbefaling

Nyfødte (født til termin) (0-14 dage)

Samme dosis mg/kg som

til ældre børn, men dosis

skal administreres hver 72.

time

En maksimal dosis på 12

mg/kg hvert 3. døgn bør

ikke overskrides.

Nyfødte (født til termin) (15-27 dage)

Samme dosis mg/kg som

til ældre børn, men dosis

skal administreres hver 48.

time.

En maksimal dosis på 12

mg/kg hvert 2. døgn bør

ikke overskrides.

Administrationsmåde

Fluconazol “Krka” kan administreres enten oralt eller ved intravenøs infusion.

Indgivelsesvejen afhænger af patientens kliniske tilstand. Det er ikke nødvendigt at ændre

den daglige dosis, når indgivelsesvejen ændres fra intravenøs til oral eller vice versa.

Kapslerne skal synkes hele og kan tages uafhængigt af måltider.

37817_spc.doc

Side 6 af 23

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for fluconazol, andre azolderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Samtidig behandling med terfenadin er kontraindiceret hos patienter, der får Fluconazol

“Krka” 400 mg dagligt eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne i et

interaktionsforsøg med flerdosisbehandling. Samtidig behandling med andre lægemidler

kendt for at forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres af CYP3A4 som f.eks. cisaprid,

astemizol, pimozid, quinidin og erythromycin er kontraindiceret hos patienter, der får

fluconazol (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og succesraten var generelt mindre end 20%. Derfor bør

Fluconazol “Krka” ikke anvendes mod tinea capitis.

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af kryptokokkose andre

steder (f.eks. pulmonal eller kutan kryptokokkose). Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Dyb endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af andre former for

endemiske mykoser som f.eks. parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose. Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Nyresystemet

Fluconazol “Krka” bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.2).

Lever og galdeveje

Fluconazol “Krka” bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat

leverfunktion.

Fluconazol “Krka” er i sjældne tilfælde blevet forbundet med sjældne tilfælde af

hepatotoksicitet, herunder letale tilfælde, primært hos patienter med alvorlige

tilgrundliggende sygdomme. Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem

hepatotoksicitet og den totale døgndosis af fluconazol, behandlingsvarigheden eller

patientens køn eller alder. I de fleste tilfælde var hepatotoksiciteten reversibel efter

seponering.

Patienter, som udvikler unormale leverfunktionsværdier under behandling med fluconazol,

skal monitoreres tæt for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leversygdom (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot) og om straks at afbryde behandlingen

og kontakte en læge.

Kardiovaskulært system

37817_spc.doc

Side 7 af 23

Nogle azoler, herunder fluconazol, er blevet forbundet med forlængelse af QT-intervallet i

EKG. Efter markedsføring er der set meget sjældne tilfælde af forlængelse af QT-

intervallet og torsades de pointes hos patienter i behandling med Fluconazol “Krka”. Disse

rapporter omfatter alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer, som

strukturel hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin.

Fluconazol “Krka” bør administreres med forsigtighed til patienter med potentielt

proarytmiske tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, der er kendt for at

forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4 er kontraindiceret (se pkt. 4.3

og 4.5).

Adrenal insufficiens

Ketoconazol er kendt for at forårsage adrenal insufficiens, og denne virkning kan også ses i

forbindelse med fluconazol, om end sjældent.

Adrenal insufficiens forbundet med samtidig behandling med prednison er beskrevet i pkt.

4.5, Virkningen af fluconazol på andre lægemidler.

Halofantrin

Det er blevet påvist, at den anbefalede terapeutiske dosis af halofantrin forlænger QTc-

intervallet, og at det er et CYP3A4-substrat. Samtidig brug af fluconazol og halofantrin

anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative kutane reaktioner, som f.eks. Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse under behandling med fluconazol. Aids-

patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige hudreaktioner i forbindelse med mange

lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, der kan tilskrives fluconazol, hos en patient i

behandling for en overfladisk svampeinfektion, skal fluconazol seponeres. Hvis patienter

med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, skal de monitoreres tæt og

fluconazol seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller erythema multiforme.

Overfølsomhed

I sjældne tilfælde er der rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

CYP-isoenzymer

Fluconazol er en potent CYP2C9-hæmmer og en moderat CYP3A4-hæmmer. Fluconazol

er også en hæmmer af CYP2C19. Patienter, der får Fluconazol “Krka” samtidig med

lægemidler med et smalt terapeutisk vindue, og som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19

og CYP3A4, skal monitoreres (se pkt. 4.5).

Terfenadin

Patienter i samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin

bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3 og 4.5).

Særlig information om hjælpestoffer

Fluconazol ”Krka” 200 mg indeholder azorubin (E122), som kan medføre allergiske

reaktioner.

37817_spc.doc

Side 8 af 23

Fluconazol ”Krka” indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende andre lægemidler er kontraindiceret:

Cisaprid

Der har været rapporter om hjertetilfælde herunder torsade de pointes hos patienter, der fik

fluconazol samtidig med cisaprid. En kontrolleret undersøgelse har vist, at samtidig

administration af fluconazol 200 mg én gang dagligt og cisaprid 20 mg fire gange dagligt

fremkaldte en signifikant stigning i plasmakoncentrationen af cisaprid og forlængelse af

QTc-intervallet. Samtidig behandling med fluconazol og cisaprid er kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Terfenadin

På grund af forekomst af alvorlige hjertedysrytmier sekundært til forlængelse af QTc-

intervallet hos patienter i behandling med azolpræparater sammen med terfenadin, er der

udført interaktionsundersøgelser. En undersøgelse med 200 mg fluconazol dagligt viste

ingen forlængelse af QTc-intervallet. En anden undersøgelse med 400 mg og 800 mg

fluconazol dagligt viste, at fluconazol i doser på 400 mg eller mere dagligt signifikant øger

plasmaniveauet af terfenadin, hvis de to stoffer tages samtidigt. Samtidig administration af

fluconazol i doser på 400 mg eller mere og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved

samtidig administration af fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin bør

patienten følges nøje.

Astemizol

Samtidig behandling med fluconazol og astemizol kan nedsætte astemizols clearance.

Efterfølgende stigning i astemizols plasmakoncentration kan føre til QT-forlængelse og i

sjældne tilfælde Torsades de Pointes. Samtidig behandling med fluconazol og astemizol er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Pimozid

Skønt der ikke er udført in vitro- eller in vivo-forsøg, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozid-metabolismen. Stigning i pimozid-

plasmakoncentration kan føre til QT-forlængelse og i sjældne tilfælde Torsades de Pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin

Selv om det ikke er undersøgt in vitro og in vivo, kan samtidig administration af fluconazol

og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med quinidin er

blevet associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig

behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Erytromycin

Samtidig administration af fluconazol og erytromycin kan øge risikoen for kardiotoksicitet

(forlænget QT-interval, Torsade de Pointes) og dermed pludselig hjertedød. Samtidig

behandling med fluconazol og erythromycin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

37817_spc.doc

Side 9 af 23

Samtidig anvendelse af følgende andre lægemidler frarådes:

Amiodaron

Samtidig administration af fluconazol med amiodaron kan forårsage QT-forlængelse.

Derfor bør der udvises forsigtighed, når begge stoffer kombineres, specielt ved høje doser

fluconazol (800 mg).

Halofantrin

Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en hæmmende effekt på

CYP3A4. Ved samtidig behandling med fluconazol og halofantrin er der øget risiko for

kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf pludselig

hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse af følgende andre lægemidler medfører forholdsregler og

dosisjusteringer:

Andre lægemidlers virkning på fluconazol

Hydrochlorthiazid

I et farmakokinetisk interaktionsstudie øgede en samtidig administration af flere doser

hydrochlorthiazid til raske forsøgspersoner, som var i behandling med fluconazol,

fluconazols plasmakoncentrationer med 40 %. En virkning af en sådan størrelse

nødvendiggør ikke en ændring af fluconazoldosis til personer, som samtidig får diuretika.

Rifampicin

Samtidig behandling med fluconazol og rifampicin resulterer i et 25% fald i AUC og en

20% kortere halveringstid for fluconazol. Dosisøgning af fluconazol bør overvejes til

patienter, der behandles samtidig med fluconazol og rifampicin.

Interaktionsundersøgelser har vist, at der ikke forekommer klinisk signifikant nedsat

absorption af fluconazol ved peroral administration sammen med føde, cimetidin, antacida

eller helkropsbestråling i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Virkningen af fluconazol på andre lægemidler

Fluconazol er en potent cytochrom P450 (CYP) isoenzym 2C9 inhibitor og en moderat

CYP3A4 inhibitor. Fluconazol er også en hæmmer af isoenzymet CYP2C19. Foruden de

observerede/dokumenterede interaktioner anført nedenfor er der en risiko for øget

plasmakoncentration af andre stoffer, som metaboliseres af CYP2C9, CYP2C19 og

CYP3A4, når disse administreres samtidigt med fluconazol. Forsigtighed bør derfor

udvises ved brug af disse kombinationer, og patienterne bør følges nøje. Fluconazols

enzymhæmmende virkning vil vare ved i 4-5 dage efter ophør med

fluconazolbehandlingen pga. fluconazols lange halveringstid (se pkt. 4.3).

Alfentanil

Ved samtidig behandling med fluconazol (400 mg) og intravenøst alfentanil (20

mikrogram/kg) hos raske forsøgspersoner steg AUC

for alfentanil til det dobbelte,

37817_spc.doc

Side 10 af 23

sandsynligvis på grund af hæmning af CYP3A4. Dosisjustering af alfentanil kan være

nødvendig

Amitriptylin, nortriptylin

Fluconazol øger virkningen af amitriptylin og nortriptylin.

5-nortriptylin og/eller S-amitriptylin kan måles ved start af kombinationsbehandlingen og

efter en uge. Dosis af amitriptylin/nortriptylin bør justeres, hvis nødvendigt.

Amphotericin B

Samtidig brug af fluconazol og amphotericin B hos inficerede normale og

immunsupprimerede mus viste følgende resultater: en lille additiv antimykotisk virkning

ved systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion ved intrakraniel infektion med

Cryptococcus neoformans og antagonisme mellem de to lægemidler ved systemisk

infektion med A. fumigatus. Den kliniske signifikans af disse resultater er ikke kendt.

Antikoagulantia

Som for andre antimykotiske azoler har erfaringer efter markedsføring vist

blødningstilfælde (blå mærker, epistaxis, gastrointestinal blødning, hæmaturi og melæna) i

forbindelse med øget prothrombintid hos patienter, der får fluconazol samtidig med

warfarin. Under samtidig behandling med fluconazol og warfarin var protrombintiden

forlænget op til det dobbelte, formentlig på grund af en hæmning af warfarinmetabolismen

via CYP2C9. Hos patienter, der får indanedione antikoagulantia eller antikoagulantia af

coumarin-typen samtidig med fluconazol, bør prothrombintiden overvåges nøje.

Dosisjustering af antikoagulantia kan være nødvendig.

Benzodiazepiner (korttidsvirkende), f.eks. midazolam, triazolam

Efter oral administration af midazolam medførte fluconazol en væsentlig stigning i

midazolams koncentration og en væsentligt øget psykomotorisk påvirkning. Samtidig oral

administration af fluconazol 200 mg og midazolam 7,5 mg øgede midazolams AUC og

halveringstid henholdsvis 3,7 og 2,2 gange. Samtidig oral administration af fluconazol 200

mg og triazolam 0,25 mg øgede triazolams AUC og halveringstid henholdsvis 4,4 og 2,3

gange. Potenseret og forlænget virkning af triazolam er set ved samtidig behandling med

fluconazol. Hvis samtidig behandling med benzodiazepin er nødvendig hos patienter i

behandling med fluconazol, bør det overvejes at give en mindre benzodiazepindosis, og

patienterne bør moniteres i passende grad.

Carbamazepin

Fluconazol hæmmer metaboliseringen af carbamazepin, og der er set stigning i serum-

carbamazepin på 30 %. Der er risiko for udvikling af carbamazepin-toksicitet.

Dosisjustering af carbamazepin kan blive nødvendig afhængig af

koncentrationsmålinger/virkning.

Calciumkanalblokkere

Visse calciumkanalantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil og felodipin)

metaboliseres via CYP3A4. Fluconazol har potentiale til at øge den systemiske

eksponering af calciumkanalantagonister. Hyppig monitorering af bivirkninger anbefales.

Celecoxib

Under samtidig behandling med fluconazol (200 mg dagligt) og celecoxib (200 mg) steg

celecoxibs C

og AUC med henholdsvis 68% og 134%.

37817_spc.doc

Side 11 af 23

Det kan være nødvendigt at halvere celecoxibdosis ved samtidig behandling med

fluconazol.

Cyclophosphamid

Kombinationsbehandling med cyclophosphamid og fluconazol medfører stigning i serum-

bilirubin og serum-kreatinin. Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på

risiko for stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin.

Fentanyl

Et dødsfald af fentanylforgiftning er blevet rapporteret i forbindelse med en mulig

fentanyl-fluconazol interaktion. Endvidere er det hos raske forsøgspersoner vist, at

fluconazol forsinkede eliminationen af fentanyl signifikant. En forøget fentanyl-

koncentration kan føre til respirationsdepression. Patienter skal overvåges nøje for en

potentiel risiko for respirationsdepression. Dosisjustering af fentanyl kan blive nødvendig.

HMG-CoA- reduktasehæmmere

Der er en øget risiko for myopati og rhabdomyolyse ved samtidig anvendelse af fluconazol

og HMG-CoA-reduktasehæmmere, der metaboliseres via CYP3A4, som f.eks. atorvastatin

og simvastatin eller via CYP2C9, som f.eks. fluvastatin. Hvis samtidig behandling er

nødvendig, bør patienten observeres for symptomer på myopati og rhabdomyolyse, og

kreatininkinase bør monitoreres. HMG-CoA-reduktase-hæmmere bør seponeres, hvis der

ses markant stigning i kreatininkinase, eller myopati/rhabdomyolyse diagnosticeres eller

mistænkes.

Immunsuppressiva (f.eks. ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus):

Ciclosporin

Fluconazol øger koncentrationen og AUC af ciclosporin signifikant. Ved samtidig

behandling med fluconazol 200 mg dagligt og ciclosporin (2,7 mg/kg dagligt) blev AUC

for ciclosporin øget 1,8 gange. Kombinationen kan anvendes med dosisnedsættelse af

ciclosporin afhængigt af ciclosporin-koncentrationen.

Everolimus

Selv om det ikke er undersøgt in vivo og in vitro, kan fluconazol muligvis øge serum-

koncentrationen af everolimus via hæmning af CYP3A4.

Sirolimus

Fluconazol øger plasmakoncentrationen af sirolimus sandsynligvis ved at hæmme metabo-

liseringen af sirolimus via CYP3A4 og P-glykoprotein. Kombinationen kan anvendes med

dosisjustering af sirolimus afhængigt af effekt/koncentrationsmålinger.

Tacrolimus

Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af oralt administreret tacrolimus op til 5 gange

pga. hæmning af metabolismen af tacrolimus via CYP3A4 i tarmen. Der ses ingen

signifikante farmakokinetiske ændringer, hvis tacrolimus gives intravenøst. Forhøjet

tacrolimus-koncentration er forbundet med nefrotoksicitet. Dosis af oral tacrolimus bør

nedsættes afhængigt af tacrolimus-koncentrationen.

Losartan

37817_spc.doc

Side 12 af 23

Fluconazol hæmmer losartans metabolisering til dets aktive metabolit (E-31 74), som er

ansvarlig for størstedelen af angiotensin-II-receptor-antagonismen under losartan-

behandling. Patienter bør løbende få kontrolleret deres blodtryk.

Metadon

Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af metadon. Dosisjustering af metadon kan være

nødvendig.

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

og AUC for flurbiprofen blev øget med henholdsvis 23 % og 81 % ved

kombinationsbehandling med fluconazol sammenlignet med administration af flurbiprofen

alene. Ligeledes blev C

og AUC øget med henholdsvis 15 % og 82 % for den

farmakologiske aktive isomer [S-(+)-ibuprofen], når fluconazol blev administreret samtidig

med racemisk ibuprofen (400 mg) sammenlignet med administration af racemisk ibuprofen

alene.

Selvom det ikke specifikt er undersøgt, har fluconazol potentiale til at øge den systemiske

eksponering af andre NSAIDere, som metaboliseres af CYP2C9 (f.eks. naproxen,

lornoxicam, meloxicam, diclofenac). Der anbefales hyppig monitorering af bivirkninger og

NSAID relateret toksicitet. Dosisjustering af NSAIDere kan være nødvendig.

Phenytoin

Fluconazol hæmmer den hepatiske metabolisering af phenytoin. Samtidig gentagne

administrationer af 200 mg fluconazol og 250 mg phenytoin intravenøst medførte en stigning

af phenytoins AUC

med 75% og C

med 128%. Ved samtidig administration skal

phenytoinkoncentrationer monitoreres for at undgå phenytointoksicitet.

Prednison

En levertransplanteret patient i behandling med prednison udviklede akut

binyrebarkinsufficiens, da en tre måneders behandling med fluconazol blev seponeret.

Seponeringen af fluconazol forårsagede formentlig en forøget CYP3A4-aktivitet, som

medførte øget metabolisering af prednison. Patienter i langtidsbehandling med fluconazol

og prednison bør overvåges nøje for binyrebarkinsufficiens, når fluconazol seponeres.

Rifabutin

Fluconazol øger rifabutins serumkoncentration, hvilket fører til øget AUC for rifabutin

med op til 80 %. Der har været rapporter om uveitis hos patienter, der blev behandlet med

fluconazol og rifabutin samtidig. Ved kombinationsbehandling anbefales øget

opmærksomhed på symptomer på rifabutintoksicitet.

Saquinavir

Fluconazol øger AUC og C

for saquinavir med henholdsvis ca. 50% og ca. 55% pga.

hæmning af saquinavirs hepatiske metabolisering via CYP3A4 og hæmning af P-

glykoprotein. Interaktion med sanquinavir/ritonavir er ikke blevet undersøgt og kan være

betydelig. Dosisjustering af saquinavir kan være nødvendig.

Sulfonylurinstof

37817_spc.doc

Side 13 af 23

Det er vist at fluconazol kan forlænge serum-halveringstiden af samtidigt administrerede

orale sulfonylurinstoffer (f.eks. chlorpropamid, glibenclamid, glipizid, tolbutamid) hos

raske forsøgspersoner. Hyppig monitorering af blodsukker og passende nedsættelse

sulfonylurin-dosis anbefales under kombinationsbehandling.

Theophyllin

I et placebokontrolleret interaktionsforsøg resulterede administration af fluconazol 200 mg

i 14 dage i et 18 % fald i gennemsnitlig plasmaclearance af theophyllin. Patienter i

behandling med høje doser theophyllin, eller som af andre årsager har en øget risiko for

theophyllintoksicitet, bør observeres for tegn på theophyllintoksicitet ved samtidig

behandling med fluconazol. Behandlingen bør justeres, hvis der udvikles tegn på toksicitet.

Vinkaalkaloider

Selvom det ikke er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge vinkaal-kaloiders (f.eks.

vincristin og vinblastin) plasmaniveau og føre til neurotoksicitet, hvilket muligvis skyldes

en hæmmende effekt på CYP3A4.

Vitamin A

Baseret på en case-rapport for én patient, der fik kombinationsbehandling med all-trans-

retionid-syre (en syreform af vitamin A) og fluconazol, blev der set udvikling af CNS-

bivirkninger i form af pseudotumor cerebri, som forsvandt efter seponering af fluconazol-

behandlingen. Kombinationen kan anvendes ved øget opmærksomhed på forekomsten af

CNS-bivirkninger.

Voriconazol (CYP2C9-,

CYP2C19-

og CYP3A4-hæmmer)

Samtidig administration af oral voriconazol (400 mg/12 timer i 1 dag, derefter 200 mg/12

timer i 2,5 dage) og oral fluconazol (400 mg på dag 1, derefter 200 mg/24 timer i 4 dage)

hos 8 raske mandlige forsøgspersoner resulterede i en stigning i C

og AUCτ for

voriconazol med gennemsnitligt 57% (90% CI: 20%, 107%) henholdsvis 79% (90% CI:

40%, 128%). Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af

voriconazfluconazol, der vil elimenere denne virkning, er ikke fastlagt. Monitorering for

voriconazol-relaterede bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes sekventielt efter

fluconazol.

Zidovudin

Fluconazol øger C

og AUC for zidovudin med henholdsvis 85 % og 75 % pga. fald i

zidovudins orale clearance på ca. 45 %. Halveringstiden for zidovudin blev ligeledes

forlænget med ca. 128 % ved kombinationsbehandling med fluconazol.

Patienter, der får denne kombination, skal kontrolleres for forekomst af zidovudin-

relaterede bivirkninger. Dosisjustering af zidovudin kan blive nødvendig.

Azithromycin

I et åbent, randomiseret, trevejs-crossover forsøg med 18 raske forsøgspersoner blev det

vurderet, om en enkelt oral dosis på 1.200 mg azithromycin havde effekt på

farmakokinetikken af en enkelt oral dosis på 800 mg fluconazol såvel som fluconazols

effekt på azithromycins farmakokinetik. Der var ingen signifikant farmakokinetisk

interaktion mellem fluconazol og azithromycin.

Orale kontraceptiva

37817_spc.doc

Side 14 af 23

Der er udført 2 farmakokinetiske forsøg med et oral kontraceptivum af kombinationstypen

og gentagen dosering med fluconazol. Hormonkoncentrationerne blev ikke påvirket i

væsentlig grad i forsøget med 50 mg fluconazol, men ved døgndoser på 200 mg steg AUC

for ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 40% og 24%. Det er således næppe

sandsynligt, at gentagne doser af fluconazol på dette niveau vil påvirke effekten af et oralt

kontraceptivum af kombinationstypen.

Ivacaftor

Samtidig administration af ivacaftor, en cystisk fibrose transmembran konduktans

regulator (CFTR) potentiator, forhøjede eksponeringen over for ivacaftor 3 gange, og

eksponeringen over for

hydroxymethyl-ivacaftor (

M1) 1,9 gange. En reduktion af ivacaftor-

dosis til 150 mg én gang dagligt anbefales til patienter, der samtidig behandles med

moderate CYP3A-hæmmere, herunder fluconazol og erythromycin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Et observationsstudie har vist en øget risiko for spontan abort hos kvinder, der er blevet

behandlet med fluconazol i første trimester.

Der er indberettet multiple kongenitale anomalier (inklusive brakycefali, øredysplasi, stor

forreste fontanelle, femoral bøjning og radial-humeral synostose) hos spædbørn, hvis

mødre var i behandling i mindst tre eller flere måneder med høje doser (400-800 mg

dagligt) fluconazol for coccidioidomykose. Det er ikke afklaret, om der er en sammenhæng

mellem fluconazol og disse hændelser.

Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Fluconazol bør ikke anvendes i standarddoseringer og kortvarig behandling til gravide,

medmindre det er absolut nødvendigt.

Fluconazol bør kun anvendes i høje doser og/eller i længerevarende behandling til gravide

med potentielt livstruende infektioner.

Amning

Fluconazol går over i modermælk og opnår en koncentration, der er lavere end i plasma.

Amning kan fortsættes efter en enkelt standarddosis på 200 mg fluconazol eller mindre.

Amning anbefales ikke efter gentagne doser eller efter høje fluconazoldoser.

Fertilitet

Fluconazol påvirker ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier over Fluconazol “Krka”s virkning på evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienterne bør advares om risikoen for svimmelhed eller kramper (se pkt. 4.8), medens de

tager Fluconazol “Krka”, og bør rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner,

hvis disse symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

37817_spc.doc

Side 15 af 23

De hyppigst rapporterede bivirkninger (>1/10) er hovedpine, abdominalsmerter, diarré,

kvalme, opkastning, forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase,

forhøjet alkalisk fosfatase og udslæt

Følgende bivirkninger er set ved behandling med Fluconazol ”Krka” med følgende

hyppigheder: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til < 1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (≥1/10.000);

ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasser

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Anæmi

Agranulocytose,

leukopeni,

trombocytopeni,

neutropeni

Immunsystemet

Anafylaksi

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hyperkolesterolæmi,

hypertriglyceridæmi,

hypokaliæmi

Psykiske

forstyrrelser

Somnolens,

insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper,

paræstesier,

svimmelhed,

smagsforstyrrelse

Tremor

Øre og labyrinth

Vertigo

Hjerte

Torsades de pointes (se

pkt. 4.4), QT-

forlængelse (se pkt.4.4)

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter,

opkastning, diarré,

kvalme

Obstipation,

dyspepsi, flatulens,

mundtørhed

Lever og galdeveje

Forhøjet alanin-

aminotransferase

(ALAT) (se pkt. 4.4),

forhøjet aspartat-

aminotransferase

(ASAT) (se pkt. 4.4),

forhøjet alkalisk

fosfatase (se pkt. 4.4)

Kolestase (se pkt.

4.4), gulsot (se pkt.

4.4), forhøjet

bilirubin (se pkt.

4.4)

Leversvigt (se pkt. 4.4),

hepatocellulær nekrose

(se pkt. 4.4), hepatitis

(se pkt. 4.4),

hepatocellulær skade (se

pkt. 4.4)

Hud og subkutane

væv

Udslæt (se pkt. 4.4)

Lægemiddeludslæt*

(se pkt. 4.4),

urticaria (se pkt.

4.4), pruritus, øget

svedtendens

Toksisk epidermal

nekrolyse (se pkt. 4.4),

Stevens-Johnsons

syndrom (se pkt. 4.4),

akut generaliseret

eksantematøs pustulose

(se pkt. 4.4),

eksfoliative

kutanreaktioner,

37817_spc.doc

Side 16 af 23

angioødem,

ansigtsødem, alopeci

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed,

utilpashed, asteni,

feber

*Inklusive afgrænset lægemiddeludslæt

Pædiatriske patienter

Forekomsten af bivirkninger og abnorme laboratorieværdier set i pædiatriske kliniske

forsøg, eksklusive indikationen genital candidiasis, er sammenlignelig med forekomsten af

bivirkninger hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Der har været rapporter om overdosering med Fluconazol “Krka”, og hallucinationer og

paranoid opførsel er samtidig blevet rapporteret.

Behandling

I tilfælde af overdosering er symptomatisk behandling (med understøttende

foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) sandsynligvis tilstrækkelig.

Fluconazol udskilles overvejende i urinen. Forceret diurese vil sandsynligvis øge

eliminations-hastigheden. 3-timers hæmodialyse nedsætter plasmakoncentrationen med ca.

50%.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Antimykotika til systemisk brug, triazol-derivater

ATC-kode: J 02 AC 01

37817_spc.doc

Side 17 af 23

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Fluconazol er et triazol-antimykotikum. Den primære virkemekanisme er hæmning af et

essentielt trin i svampenes ergosterolbiosyntese, den CYP-medierede 14-alfa-demetylering

af lanosterol. Akkumulering af 14-alfa-methylsterol korrelerer med det efterfølgende fald i

ergosterol-koncentrationen i svampens cellemembran og kan være årsagen til fluconazols

antimykotiske effekt. Fluconazol er vist at være mere selektiv for CYP-enzymer hos

svampe end for forskellige CYP-enzymsystemer hos pattedyr.

Det er vist, at fluconazol 50 mg dagligt i op til 28 dage hverken påvirker plasma-

testosteron hos mænd eller steroidkoncentrationen hos kvinder i den fertile alder.

Fluconazol 200-400 mg dagligt har ingen klinisk signifikant effekt på endogene

steroidniveauer eller på ACTH-stimuleret respons hos raske, mandlige, frivillige

forsøgspersoner. Interaktionsforsøg med phenazon tyder på, at enkeltdosis eller gentagne

doser af fluconazol 50 mg ikke påvirker dets metabolisering.

Følsomhed

in vitro

Fluconazol viser in vitro en antimykotisk aktivitet mod de fleste klinisk almindelige

Candida-arter (herunder C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata viser et

bredt følsomhedsspektrum, hvorimod C. krusei er resistent over for fluconazol.

Fluconazol viser også aktivitet mod Cryptococcus neoformans og Cryptococcus gatti samt

de endemiske skimmelsvampe Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis,

Histoplama capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis.

Farmakokinetiske/farmakodynamiske forhold

Der er i dyreforsøg set korrelation mellem mindste hæmmende koncentrations (MIC)-

værdier og effekt over for eksperimentelle mykoser pga. Candida spp. I kliniske forsøg er

der en næsten 1:1 lineær sammenhæng mellem AUC og fluconazol-dosis. Der er også en

direkte, men ufuldkommen sammenhæng mellem AUC eller dosis og en positiv klinisk

respons for behandling af oral candidiasis og i mindre grad candidæmi. Ligeledes kureres i

mindre grad infektioner forårsaget af stammer med en højere fluconazol-MIC.

Resistensmekanisme(r)

Candida spp har udviklet et antal resistensmekanismer mod azol-antimykotika.

Svampearter, som har udviklet en eller flere resistensmekanismer, er kendte for at udvise

høje mindste hæmmende koncentrationsværdier (MIC) over for fluconazol. Dette påvirker

effekten in vivo og klinisk negativt.

Der har været rapporter om tilfælde af superinfektion med andre Candida-arter end C.

albicans, som ofte ifølge deres natur ikke er følsomme for fluconazol (f.eks. Candida

krusei). Sådanne tilfælde kan kræve behandling med et andet svampemiddel.

Grænseværdier (i henhold til EUCAST)

Baseret på analyser af farmakokinetiske/farmakodynamiske data (PK/PD), følsomheden in

vitro og klinsk respons har EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial

Susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) fastlagt

breakpoints for fluconazol for Candida-arter (EUCAST fluconazol rational document

(2007)-version 2). Disse er blevet delt i ikke-artsrelaterede breakpoints, som primært er

37817_spc.doc

Side 18 af 23

fastlagt på baggrund af PK/PD-data og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke

arter, og i arts-relaterede breakpoints for de arter, som hyppigst er forbundet med infektion

hos mennesker. Disse breakpoints er angivet i tabellen nedenfor:

Antimykotiku

Artsrelaterede breakpoints

(S≤/R>)

Ikke-

artsrelaterede

breakpoints

S≤/R>

Candida

albicans

Candida.

glabrata

Candid

a

krusei

Candida

parapsilosis

Candida

tropicali

s

Fluconazol

S = Følsom, R = Resistent

A = Ikke-artsrelaterede breakpoints er blevet fastlagt primært på baggrund af PK/PD-data

og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke arter. De er kun til brug ved

organismer, som ikke har specifikke breakpoints.

-- = Følsomhedstest anbefales ikke, da arten er et dårligt mål for terapi med lægemidlet.

IE = Der er utilstrækkelig evidens for, at den pågældende art er et godt mål for terapi med

lægemidlet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluconazols farmakokinetiske egenskaber er ens efter intravenøs og oral indgift.

Absorption

Absorberes godt efter oral indgift. Plasmakoncentrationen (og den systemiske

biotilgængelighed) er over 90% af de niveauer, som nås efter intravenøs indgift. Den orale

absorption påvirkes ikke af samtidig føde-indtagelse. Den maksimale plasmakoncentration

i fastende tilstand nås 0,5-1,5 time efter dosisindtagelse. Plasmakoncentrationen er

proportional med dosis. 90% af steady state-niveauet er nået 4-5 dage efter gentagen daglig

éngangsdosering. Indgift af støddosis (på dag 1) af dobbelt normal daglig dosis giver

plasmakoncentrationer på ca. 90% af steady state på dag 2.

Distribution

Det tilsyneladende fordelingsvolumen svarer til legemets totale vandfase.

Plasmaproteinbindingen er lav (11-12%).

Fluconazol har god fordeling i hele legemets vandfase. Koncentrationen i spyt og sputum

svarer til plasmakoncentrationen. Hos patienter med svampemeningitis er koncentrationen

af fluconazol i cerebrospinalvæsken ca. 80% af den tilsvarende plasmakoncentration.

I stratum corneum, epidermis-dermis og i ekkrin sved opnås højere koncentrationer af

fluconazol end i serum. Fluconazol akkumuleres i stratum corneum. Ved en dosis på 50 mg

1 gang dagligt var koncentrationen af fluconazol efter 12 dage 73 μg/g, og 7 dage efter

behandlingsophør var den stadig 5,8 μg/g. Efter 150 mg 1 gang ugentligt var

koncentrationen af fluconazol i stratum corneum 23,4 μg/g på 7. dagen og 7 dage efter

anden dosis stadig 7,1 μg/g.

37817_spc.doc

Side 19 af 23

Koncentrationen af fluconazol var 4,05 μg/g i raske negle og 1,8 μg/g i syge negle efter

150 mg 1 gang ugentligt i 4 måneder. Fluconazol kunne stadig måles i negleprøver 6

måneder efter behandlingsophør.

Biotransformation

Fluconazol metaboliseres kun i lille omfang. Kun 11% af en radioaktiv dosis udskilles i

urinen som metabolitter. Fluconazol er en selektiv hæmmer af isoenzymerne CYP2C9 og

CYP3A4 (se pkt. 4.5). Fluconazol hæmmer også isozym CYP2C19.

Elimination

Plasmahalveringstiden for fluconazol er ca. 30 timer. Fluconazol udskilles overvejende

renalt, og ca. 80% af den indtagne dosis udskilles i urinen som uomdannet lægemiddel.

Fluconazolclearance er proportional med kreatinin-clearance. Der er ikke påvist

cirkulerende metabolitter.

Den lange plasmahalveringstid har skabt basis for enkeltdosisbehandling ved vaginal

candidiasis og dosering 1 gang dagligt og 1 gang ugentligt ved andre indikationer.

Farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion

Hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, (GFR<20 ml/min) stiger halveringstiden

fra 30 til 98 timer. Som konsekvens heraf er dosisreduktion nødvendig. Fluconazol fjernes

ved hæmodialyse og i mindre grad ved peritonealdialyse. Efter 3 timers

hæmodialysebehandling er ca. 50% af fluconazol elimineret fra blodet.

Farmakokinetik hos børn

Farmakokinetiske data blev vurderet hos 113 pædiatriske patienter i 5 forsøg; 2

enkeltdosisforsøg, 2 flerdosisforsøg samt 1 forsøg med præmature nyfødte. Data fra et

forsøg kunne ikke tolkes pga. ændringer i formuleringen i løbet af forsøget. Yderligere

data var tilgængelige fra et specielt klinisk program (”compassionate use”).

Efter administration af 2-8 mg/kg fluconazol til børn i alderen 9 måneder til 15 år fandtes

en AUC på 38 μg·t/ml pr. 1 mg/kg dosisenhed. Den gennemsnitlige plasma-halveringstid

for fluconazol var 15-18 timer, og distributionsvolumen var ca. 880 ml/kg efter gentagne

doser. Efter indgift af en enkelt dosis fandtes en højere plasma-halveringstid på ca. 24

timer. Denne er sammenlignelig med plasma-halveringstiden for fluconazol efter en enkelt

indgift af 3 mg/kg i.v. til børn i alderen 11 dage til 11 måneder. Distributionsvolumen i

denne aldersgruppe var ca. 950 ml/kg.

Erfaringerne med fluconazol hos nyfødte er begrænset til farmakokinetiske forsøg med

præmature nyfødte. Den gennemsnitlige alder ved den første dosis var 24 timer (9-36

timer), og den gennemsnitlige fødselsvægt var 0,9 kg (0,75-1,1 kg) for 12 for tidligt fødte

med en gennemsnitlig gestationsalder på ca. 28 uger. 7 patienter gennemførte

undersøgelsen. Der blev maksimalt givet 5 intravenøse infusioner à 6 mg fluconazol/kg

hver 72. time. Den gennemsnitlige halveringstid var 74 timer (44-185 timer) på dag 1 og

faldt over tid til gennemsnitligt 53 timer (30-131 timer) på dag 7, og 47 timer (27-68 timer)

på dag 13. AUC var 271 μg·t/ml (173-385 μg t/ml) på dag 1 og steg til gennemsnitligt 490

μg·t/ml (292-734 μg t/ml) på dag 7, og faldt til gennemsnitligt 360 μg·t/ml (167-566 μg

t/ml) på dag 13. Distributionsvolumen var 1.183 ml/kg (1.070-1.470 ml/kg) på dag 1 og

steg over tid til gennemsnitligt 1.184 ml/kg (510-2.130 ml/kg) på dag 7 og 1.328 ml/kg

(1.040-1.680 ml/kg) på dag 13.

37817_spc.doc

Side 20 af 23

Farmakokinetik hos ældre

Et farmakokinetisk forsøg blev foretaget med 22 personer, der var 65 år eller ældre, og

som fik en enkelt dosis 50 mg fluconazol. 10 af disse patienter fik samtidig diuretika. C

var 1,54 μg/ml og blev nået 1,3 timer efter indtagelse. Gennemsnitligt AUC var 76,4 ±

20,3 μg·t/ml, og den gennemsnitlige halveringstid var 46,2 timer. Disse farmakokinetiske

parametre er højere end de tilsvarende værdier rapporteret hos unge, raske, frivillige

mænd. Samtidig administration af diuretika ændrede ikke AUC eller C

signifikant.

Kreatininclearance (74 ml/min), den procentdel af lægemidlet, der blev genfundet

uomdannet i urinen (0-24 time, 22%), og estimater for fluconazols renale clearance (0,124

ml/min/kg) hos ældre var desuden generelt lavere end værdierne hos yngre, frivillige

forsøgspersoner. Ændringen i fluconazols fordeling hos ældre synes derfor at være relateret

til nedsat nyrefunktion, som er karakteristisk hos denne patientgruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske forsøg blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad

overstiger den maksimale humane eksponering. Disse virkninger vurderes derfor til at være

af ringe klinisk relevans.

Karcinogenicitet

Fluconazol viste ikke tegn på karcinogenicitet hos mus og rotter behandlet i 24 måneder

med doser på 2,5, 5 eller 10 mg/kg/dag oralt (ca. 2 til 7 gange den anbefalede humane

dosis). Hanrotter behandlet med 5 og 10 mg/kg/dag havde en øget hyppighed af

hepatocellulære adenomer.

Mutagenese

Fluconazol, med eller uden metabolisk aktivering, viste negative mutagenicitetstest i 4

stammer af S. typhimurium, og i lymphoma L5178Y-systemet hos mus.

Cytogene in vivo- (murine knoglemarvsceller, efter oral indgift af fluconazol) og in vitro

studier (humane lymfocytter eksponeret for fluconazol ved 1000 μg/ml) viste ingen tegn på

kromosomale mutationer.

Reproduktionstoksicitet

Fluconazol påvirkede ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter behandlet med daglige doser

på 5, 10 eller 20 mg/kg oralt eller 5, 25 eller 75 mg/kg parenteralt.

Der var ingen føtale virkninger ved 5 eller 10 mg/kg; stigning i føtale anatomiske varianter

(overtallige ribben, dilatation af pelvis renalis) og forsinket ossifikation er set ved 25 og 50

mg/kg og højere doser. Ved doser mellem 80 og 320 mg/kg steg embryoletaliteten hos

rotter; de føtale misdannelser inkluderede bølgeformede ribben, ganespalte og abnorm

kraniofacial ossifikation.

Fødslens indtræden var let forsinket efter 20 mg/kg oralt, og dystoci og forlænget fødsel

blev set hos nogle få moderdyr efter 20 og 40 mg/kg intravenøst. Fødselsforstyrrelserne

reflekteredes i en let stigning i antallet af dødfødte unger og nedsat neonatal overlevelse

ved disse dosisniveauer. Disse virkninger på fødslen hos rotter er i overensstemmelse med

den artsspecifikke østrogensænkende egenskab, som opstår efter høje doser fluconazol.

Tilsvarende hormonforandringer er ikke set hos kvinder behandlet med fluconazol (se pkt.

5.1).

37817_spc.doc

Side 21 af 23

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold:

Lactosemonohydrat

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

Kolloid, vandfri silica,

Majsstivelse

Kapselskal Fluconazol ”Krka” 50 mg og 150 mg:

Patent Blue V (E131)

Titandioxid (E171)

Gelatine

Kapselskal Fluconazol ”Krka” 200 mg:

Titandioxid (E171)

Azorubin (E122)

Indigocarmin (E132)

Gelatine.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakninger af (aluminium/PVC-PVDC).

50 mg:100x1, 7, 10, 20, 28, 50, 98 kapsler.

150 mg: 1, 2, 4, 6 og 12 kapsler.

200 mg:100x1, 7, 10, 20, 28, 30, 50 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel eller affald skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

118 72 Stockholm

Sverige

37817_spc.doc

Side 22 af 23

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

50 mg:

37814

150 mg:

37816

200 mg:

37817

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. august 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

37817_spc.doc

Side 23 af 23

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information