Fluconazol "HEXAL" 200 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

31-01-2018

Aktiv bestanddel:
FLUCONAZOL
Tilgængelig fra:
Hexal A/S
ATC-kode:
J02AC01
INN (International Name):
FLUCONAZOL
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
32820
Autorisation dato:
2003-01-09

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluconazol Hexal 50 mg hårde kapsler

Fluconazol Hexal 100 mg hårde kapsler

Fluconazol Hexal 150 mg hårde kapsler

Fluconazol Hexal 200 mg hårde kapsler

fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Hexal

Sådan skal du tage Fluconazol Hexal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluconazol Hexal tilhører en gruppe lægemidler, der hedder antimykotika. Det aktive stof er

fluconazol.

Fluconazol Hexal bruges til behandling af svampeinfektioner og kan også bruges som forebyggende

behandling mod

Candida

-infektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en gærsvamp, der

hedder

Candida

Voksne

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Kokcidioidomykose – en sygdom i lungerne

Infektioner, der skyldes

Candida

i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden, halsen og

mundbetændelse på grund af tandprotese

Svampeinfektioner i skeden eller penis

Svampeinfektioner i huden, f.eks. fodsvamp, ringorm, kløe i skridtet, neglesvamp

1.

Virkning og anvendelse

Du kan også få Fluconazol Hexal til at:

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne

nedsætte hyppigheden af svampeinfektioner i skeden

forebygge svampeinfektioner, som skyldes

Candida

(hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis

det ikke fungerer ordentligt)

Børn og unge (0-17 år)

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden og halsen

Infektioner, der skyldes

Candida

i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Du kan også få Fluconazol Hexal til at:

forebygge svampeinfektioner, som skyldes

Candida

(hvis du har nedsat immunforsvar, eller hvis

det ikke fungerer ordentligt)

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fluconazol Hexal:

Fluconazol Hexal 50, 100, 150 mg:

hvis du er allergisk over for fluconazol, andre svampemidler, du har taget til behandling af

svampeinfektioner, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluconazol Hexal (angivet i afsnit 6).

Symptomerne kan omfatte kløe, rødme af huden eller vejrtrækningsbesvær.

Fluconazol Hexal 200 mg:

hvis du er allergisk over for fluconazol, andre svampemidler, du har taget til behandling af

svampeinfektioner, ponceau 4R (E 124) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Symptomerne kan omfatte kløe, rødme af huden eller vejrtrækningsbesvær.

hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer mod allergi)

hvis du tager cisaprid (mod maveproblemer)

hvis du tager pimozid (mod psykotiske lidelser)

hvis du tager quinidin (mod forstyrrelser i hjerterytmen)

hvis du tager erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fluconazol Hexal

hvis du har lever- eller nyreproblemer

hvis du har hjerteproblemer, som uregelmæssig hjerterytme

hvis du har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet

hvis du får alvorlige hudlidelser (kløe, rødme af huden eller vejtrækningsproblemer)

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Hexal

hvis du udvikler tegn på adrenal insufficiens, hvor binyrerne ikke er i stand til at producere

tilstrækkelige mængder af visse steroidhormoner, eksempelvis cortisol (kronisk eller

længerevarende træthed, muskelsvaghed, nedsat appetit, vægttab, mavesmerter).

Brug af anden medicin sammen med Fluconazol Hexal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det

straks

til lægen, hvis du tager astemizol, terfenadin (antihistamin til behandling af allergi)

eller cisaprid (anvendes til maveproblemer) eller pimozid (mod psykiske sygdomme) eller quinidin

(til behandling af uregelmæssig hjerterytme) eller erythromycin (antibiotikum til behandling af

infektioner), da du ikke må tage disse lægemidler sammen med Fluconazol Hexal (se afsnittet: ”Tag

ikke Fluconazol Hexal”).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Fluconazol Hexal og omvendt. Tal med lægen, før du

tager Fluconazol Hexal, hvis du tager noget af følgende medicin:

rifampicin eller rifabutin (antibiotika til behandling af infektioner)

alfentanil eller fentanyl (bruges mod smerter)

amitriptylin eller nortriptylin (mod depression)

amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)

blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper (warfarin eller lignende medicin)

benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende medicin), som er sovemedicin eller

medicin mod angst

carbamazepin eller phenytoin (mod epilepsi)

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin og losartan (mod forhøjet blodtryk)

olaparib (bruges til behandling af kræft i æggestokkene)

ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (for at forhindre afstødning efter

transplantation)

cyclophosphamid eller vincaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende medicin), der bruges

til behandling af kræft

halofantrin (mod malaria)

statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende medicin), der bruges mod forhøjet

kolesterol

methadon (mod smerter)

celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) mod smerter eller gigt)

orale svangerskabsforebyggende lægemidler (f.eks. p-piller)

prednison (steroid)

zidovudin (også kendt som AZT) eller saquinavir (bruges til hiv-patienter)

medicin mod diabetes (sukkersyge) som chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller tolbutamid

theophyllin (mod astma)

tofacitinib (til behandling af leddegigt)

A-vitamin (kosttilskud)

ivacaftor (mod cystisk fibrose)

amiodaron (til behandling af rytmeforstyrrelser (uregelmæssigt hjerteslag))

hydrochlorthiazid (vanddrivende middel)

Brug af Fluconazol Hexal sammen med mad og drikke

Du kan tage Fluconazol Hexal med eller uden mad.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke

tage Fluconazol Hexal mens du er gravid, medmindre din læge har sagt det. Du kan fortsætte med at

amme, hvis du har taget en enkelt dosis af Fluconazol Hexal på 150 mg. Du bør ikke amme, hvis du

har taget flere doser af Fluconazol Hexal.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du kører bil eller arbejder med maskiner, skal du være opmærksom på, at svimmelhed og

krampeanfald kan forekomme i nogle tilfælde.

Fluconazol Hexal

50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg

indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. den er i det

væsentlige natrium-fri.

Fluconazol Hexal 200 mg

indeholder ponceau 4R (E124)

Kan medføre allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Fluconazol Hexal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du skal synke kapslerne hele sammen med et glas vand. Det er bedst at tage kapslerne på samme

tidspunkt hver dag.

Den sædvanlige dosis for de forskellige typer svampeinfektion ses herunder.

Voksne

Tilstand

Dosis

Til behandling af kryptokokmeningitis

400 mg den første dag og derefter 200-400

mg 1 gang dagligt i 6-8 uger eller længere

hvis nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis

øges til højst 800 mg.

Til forebyggelse af tilbagevendende

kryptokokmeningitis

200 mg dagligt, indtil du får besked på at

stoppe behandlingen.

Til behandling af kokcidioidomykose

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og

op til 2 år eller længere hvis nødvendigt. I

visse tilfælde kan dosis øges til højst 800 mg.

Behandling af indvortes svampeinfektioner, der

skyldes

Candida

800 mg den første dag og derefter 400 mg 1

gang dagligt, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen.

Behandling af infektioner i slimhinderne på

indersiden af munden, halsen eller

mundbetændelse på grund af tandprotese

200-400 mg den første dag og derefter 100-

200 mg 1 gang dagligt, indtil du får besked på

at stoppe behandlingen.

Behandling af svampeinfektioner i slimhinderne –

dosis afhænger af, hvor infektionen findes

50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil

du får besked på at stoppe behandlingen.

Forebyggelse af tilbagefald af infektion i

slimhinderne på indersiden af munden eller halsen

100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3

gange om ugen, så længe du har en øget

risiko for at få en infektion.

Behandling af svampeinfektioner i skeden eller

penis

150 mg som 1 enkeltdosis

Nedsættelse af risiko for tilbagevendende

svampeinfektioner i skeden

150 mg hver 3. dag. Du skal tage 3 doser i alt

(på dag 1, 4 og 7) og derefter 1 gang om ugen

i 6 måneder, så længe du har en øget risiko

for at få en infektion.

Behandling af svampeinfektioner i hud og negle

Dosis afhænger af, hvor du har infektionen.

50 mg 1 gang dagligt, 150 mg 1 gang om

ugen, 300-400 mg 1 gang om ugen i 1-4 uger

(ved fodsvamp kan det være i op til 6 uger,

og neglesvamp skal behandles, indtil der er

vokset en ny negl ud).

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

Candida

(hvis dit immunforsvar er svækket eller ikke

fungerer ordentligt)

200-400 mg 1 gang dagligt, så længe du har

en øget risiko for at få en infektion.

Unge fra 12-17 år

Følg den dosis, som lægen har ordineret (enten voksen- eller børnedosering).

Børn op til 11 år

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt.

Dosis er baseret på barnets vægt i kg.

Tilstand

Dosis

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der

skyldes

Candida

. Dosis og behandlingsvarighed

afhænger af infektionens sværhedsgrad, og hvor i

kroppen infektionen findes.

3 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt (6 mg/kg

legemsvægt kan ordineres den første dag)

Kryptokokmeningitis eller indre

svampeinfektioner, der skyldes

Candida

6-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt

Forebyggelse af tilbagefald af

kryptokokmeningitis

6 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

Candida

(hvis barnets immunforsvar er svækket eller ikke

fungerer ordentligt)

3-12 mg/kg legemsvægt 1 gang dagligt

Børn fra 0-4 uger

Børn mellem 3-4 uger:

Dosis er den samme som ovenfor, men skal gives hver 2. dag. Barnet må højst få en dosis på 12 mg

pr. kg legemsvægt hver 48. time.

Børn under 2 uger:

Dosis er den samme som ovenstående, men skal gives hver 3. dag. Barnet må højst få en dosis på 12

mg pr. kg legemsvægt hver 72. time.

Ældre

Du skal have den sædvanlige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Lægen kan ændre dosis afhængigt af din nyrefunktion.

Hvis du har taget for meget Fluconazol Hexal

Hvis du tager for mange kapsler på en gang, kan du blive utilpas. Kontakt straks lægen, skadestuen

eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluconazol Hexal end der står i denne information, eller

mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Symptomer på overdosering kan omfatte at

høre, se og føle ting, der ikke er der, og tænke unormale tanker (hallucinationer og paranoid

opførsel). Behandling af symptomerne (med generelle støtteforanstaltninger og om nødvendigt

maveskylning) kan være tilstrækkeligt.

Hvis du har glemt at tage Fluconazol Hexal

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så

tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den

glemte dosis over.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Få personer udvikler

allergiske reaktioner

, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Kontakt

lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Kontakt straks lægen

, hvis du oplever et eller flere af

følgende symptomer:

pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet

hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber

kløe og rødme på hele kroppen eller røde, kløende områder på huden

hududslæt

alvorlige hudreaktioner som udslæt med blærer (eventuelt også i munden og på tungen).

Fluconazol Hexal kan påvirke din lever. Tegn på leverproblemer er:

træthed

appetitløshed

opkastning

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot).

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage Fluconazol Hexal og

straks

kontakte en læge

Andre bivirkninger:

Du skal også kontakte lægen eller apotekspersonalet, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig,

eller hvis du får bivirkninger, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til ud af 10 behandlede

hovedpine

mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning

ændring i blodprøver for leverfunktion

udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger

: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan få huden til at se bleg ud og give følelsen af svaghed

eller åndenød

nedsat appetit

søvnløshed, søvnighed

kramper, svimmelhed, fornemmelse af, at rummet snurrer rundt, prikkende, snurrende

fornemmelser eller følelsesløshed i huden, smagsforstyrrelser

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luft i maven, mundtørhed

muskelsmerter

skadelig påvirkning af leveren og gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

hævelser i huden, blærer (nældefeber), kløe, øget svedtendens

træthed, general utilpashed, feber.

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

nedsat antal hvide blodlegemer (forsvarer kroppen mod infektioner) og blodplader (er med til at

stoppe blødning)

rød eller lilla misfarvning af huden, hvilket skyldes for få blodplader, andre forandringer i blodet

ændringer i visse laboratorieprøver (øget indhold af kolesterol og fedt i blodet)

lavt kaliumindhold i blodet

rysten

unormalt elektrokardiogram (ekg) på grund af ændringer i hjertefrekvens eller hjerterytme

leversvigt

allergiske reaktioner (kan være alvorlige) med udbredt blæredannelse og hudafskalning, alvorlig

hudreaktion, hævelse af læber og ansigt

hårtab.

Ikke kendt

(frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

overfølsomhedsreaktion med udslæt, feber, hævede kirtler, stigning i en type hvide blodlegemer

(eosinofili) og betændelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyrer og tyktarm)

(lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30˚ C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluconazol Hexal indeholder

Aktivt stof: fluconazol.

Hver hård kapsel indeholder 50, 100, 150, 200 mg fluconazol.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold:

lactosemonohydrat, majsstivelse, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, kolloidt

vandfrit silicia.

Kapselskal:

gelatine, titandioxid (E 171)

50, 100, 200 mg hårde kapsler indeholder desuden:

indigocarmin (E 132)

200 mg hårde kapsler indeholder desuden:

Ponceau 4R rødt farvestof (E 124)

Farveprint:

Shellak, sort jernoxid (E 172), propylenglycol (E 1520).

Udseende og pakningsstørrelser

Fluconazol Hexal 50 mg hårde kapsler er turkis og hvide. De er påtrykt ”FC 50”

Pakningsstørrelser: 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 98x1 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 100 mg hårde kapsler er blå og hvide. De er påtrykt ”FC 100”

Pakningsstørrelser: 7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 150 mg hårde kapsler er hvide. De er påtrykt ”FC 150”

Pakningsstørrelser: 1, 2, 4 eller 6 hårde kapsler.

Fluconazol Hexal 200 mg hårde kapsler er lilla og hvide. De er påtrykt ”FC 200”

Pakningsstørrelser: 7, 10, 20, 28, 50 eller 100 hårde kapsler.

De hårde kapsler er pakket i PVC/alufolie blisterpakninger og indsat i en karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 27. februar 2019

Læs hele dokumentet

24. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluconazol "Hexal", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

21059

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluconazol "Hexal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Fluconazol "Hexal" 50 mg:

Hver hård kapsel indeholder 50 mg fluconazol.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver hård kapsel indeholder 46 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Fluconazol "Hexal" 100 mg:

Hver hård kapsel indeholder 100 mg fluconazol.

Hjælpestof

(fer)

, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 93 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Fluconazol "Hexal" 150 mg:

Hver hård kapsel indeholder 150 mg fluconazol.

Hjælpestof

(fer)

, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 139 mg lactose (som lactosemonohydrat).

Fluconazol "Hexal" 200 mg:

Hver hård kapsel indeholder 200 mg fluconazol.

Hjælpestof

(fer)

, som behandleren skal være opmærksom på

Hver hård kapsel indeholder 185 mg lactose (som lactosemonohydrat) og 0,058 mgPonceau

4R (E124).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

Fluconazol "Hexal" 50 mg hårde kapsler har en hvid underdel og en turkis overdel.

Kapslen er påtrykt "FC50".

32820_spc.doc

Side 1 af 23

Fluconazol "Hexal" 100 mg hårde kapsler har en hvid underdel og en blå overdel.

Kapslen er påtryk "FC 100".

Fluconazol "Hexal" 150 mg hårde kapsler har en hvid underdel og en hvid overdel.

Kapslen er påtrykt "FC 150".

Fluconazol "Hexal" 200 mg hårde kapsler har en hvid underdel og en lilla overdel. Kapslen

er påtrykt "FC 200".

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Fluconazol "Hexal" er indiceret til nedenstående svampeinfektioner (se pkt. 5.1).

Fluconazol "Hexal" er indiceret til voksne til behandling af:

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4).

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4).

Invasiv candidiasis.

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal og øsofageal candidiasis, candiduri og

kronisk mukokutan candidiasis.

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis mundhygiejnen eller

lokalbehandling er utilstrækkelig.

Vaginal candidiasis, akut eller recidiverende, når lokalbehandling ikke er relevant.

Candida-balanitis, når lokalbehandling ikke er relevant.

Dermatomykoser inklusive tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og

dermale candida-infektioner, når systemisk behandling er indiceret.

Tinea unguinium (onykomykose), når alternativ behandling ikke er relevant.

Fluconazol "Hexal" er indiceret profylaktisk hos voksne:

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko for recidiv.

Mod tilbagefald af orofaryngeal eller øsofageal candidiasis hos patienter med hiv, som

har høj risiko for recidiv.

For at reducere incidensen af tilbagefald af vaginal candidiasis (4 eller flere episoder

om året).

Mod candida-infektioner hos patienter med forlænget neutropeni (f.eks. patienter med

hæmatologiske maligniteter, der får kemoterapi, eller patienter, der har fået

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt. 5.1)).

Fluconazol "Hexal" er indiceret til nyfødte (født til termin), spædbørn, småbørn, børn og

unge i alderen 0-17 år:

Fluconazol "Hexal" anvendes til behandling af mukøs candidiasis (orofaryngeal,

øsofageal), invasiv candidiasis, kryptokokmeningitis samt til forebyggelse af

svampeinfektioner hos immunsupprimerede patienter. Fluconazol "Hexal" kan anvendes

som vedligeholdelsesbehandling til at forebygge tilbagefald af kryptokokmeningitis hos

børn med høj risiko for recidiv (se pkt. 4.4).

Behandling kan startes, før identifikation og resultaterne af andre laboratorieundersøgelser

foreligger. Den antiinfektive behandling skal justeres i overensstemmelse med disse

resultater, når de foreligger.

32820_spc.doc

Side 2 af 23

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis afhænger af svampeinfektionens art og sværhedsgrad. Ved infektioner, der kræver

flergangsdosering, skal behandlingen fortsættes, indtil kliniske parametre eller

laboratorieprøver viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. Hvis behandlingen er for

kortvarig, kan det medføre recidiv af den aktive infektion.

Voksne

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Kryptokokkose

- Behandling af

kryptokokmeningitis

Støddosis:

400 mg på dag 1.

Efterfølgende doser:

200-400 mg daglig

Sædvanligvis mindst 6-8

uger.

Ved livstruende

infektioner kan den

daglige dosis øges til 800

- Vedligeholdelses-

dosis til forebyggelse

af tilbagefald af

kryptokokmeningitis

hos patienter med høj

risiko for recidiv.

200 mg daglig

På ubestemt tid med en

daglig dosis på 200 mg

Kokcidioido-mykose

200-400 mg daglig

Fra 11 måneder og op til

24 måneder eller længere

afhængig af patienten.

800 mg daglig kan

overvejes til nogle

infektioner og især ved

meningeale sygdomme.

Invasiv candidiasis

Støddosis:

800 mg på dag 1.

Efterfølgende doser:

400 mg daglig

I almindelighed er den

anbefalede

behandlingsvarighed for

candidæmi 2 uger efter

første negative

bloddyrkning og

manglende tegn og

symptomer på

candidæmi.

Behandling af mukøs

candidiasis

- Orofaryngeal

candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på dag

1. Efterfølgende

dosis: 100-200 mg

daglig.

7–21 dage (indtil

orofaryngeal candidiasis

er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter

med alvorligt nedsat

immunforsvar.

32820_spc.doc

Side 3 af 23

- Øsofageal candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på dag

1. Efterfølgende

dosis:

100-200 mg daglig.

14-30 dage (indtil

øsofageal candidiasis er i

bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter

med alvorlig nedsat

immunfunktion.

Candiduri

200 mg-400 mg

daglig

7–21 dage. Længere

perioder kan anvendes til

patienter med alvorlig

nedsat immunfunktion.

- Kronisk atrofisk

candidiasis

50 mg daglig

14 dage

- Kronisk mukokutan

candidiasis

50-100 mg daglig

Op til 28 dage. Længere

afhængigt af både

infektionens

sværhedsgrad og

underliggende

immunsuppression /

infektion.

Forebyggelse af

tilbagefald af mukøs

candidiasis hos

patienter med hiv,

der har høj risiko for

tilbagefald

- Orofaryngeal

candidiasis

100-200 mg daglig

eller 200 mg 3 gange

om ugen.

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression

Øsofageal candidiasis

100-200 mg daglig

eller 200 mg 3 gange

om ugen.

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression

Genital candidiasis

- Akut vaginal

candidiasis

- Candidal balanitis

150 mg

Enkeltdosis

- Behandling af og

profylaktisk mod

tilbagevendende

vaginal candidiasis (4

eller flere episoder pr.

år)

150 mg hver 3. dag i

alt 3 gange (dag 1, 4

og 7) efterfulgt af

150 mg én gang

ugentligt som

vedligeholdelses-

dosis

Vedligeholdelsesdosis:

6 måneder.

Dermatomykoser

- tinea pedis

- tinea corporis

- tinea cruris

- candidainfektioner

150 mg én gang om

ugen eller 50 mg én

gang daglig

2-4 uger, ved tinea pedis

kan op til 6 ugers

behandling være

nødvendig.

- tinea versicolor

300-400 mg én gang

om ugen

1-3 uger

50 mg én gang

daglig

2-4 uger

- tinea unguinium

(onykomykose)

150 mg én gang om

ugen

Behandlingen skal

fortsættes, indtil den

32820_spc.doc

Side 4 af 23

inficerede negl er

erstattet (ikke inficeret

negl groet ud). Det kan

tage 3-6 måneder for en

fingernegl at gro ud på

ny og 6–12 måneder for

en tånegl.

Væksthastigheden har

dog betydelig individuel

variation og

aldersvariation. Efter en

succesfuld behandling af

langvarige kroniske

infektioner kan neglen af

og til forblive

beskadiget.

Profylakse ved

candidainfektioner

hos patienter med

langvarig neutropeni

200-400 mg

Behandlingen bør

indledes flere dage før,

neutropeni forventes at

opstå, og skal fortsættes i

7 dage efter patientens

bedring efter

neutropenien, efter

neutrofiltallet er nået

>1.000/mm

Særlige patientgrupper

Ældre

Dosis bør justeres i henhold til nyrefunktionen (se "Nedsat nyrefunktion").

Nedsat nyrefunktion

Der kræves ingen ændring af enkeltdosisbehandling. Hos patienter (inklusive børn) med

nedsat nyrefunktion, der skal i flerdosisbehandling med fluconazol, gives initialt 50–400

mg under hensyntagen til anbefalet daglig dosis for den pågældende indikation. Efter den

initiale støddosis bør daglig dosis (under hensyntagen til indikation) baseres på følgende

tabel:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent af anbefalet dosis

> 50

100%

≤50 (ingen dialyse)

Regelmæssig dialyse

100% efter hver dialyse

Patienter i regelmæssig dialyse bør få 100% af den anbefalede dosis efter hver dialyse, og

på ikke-dialyse-dage bør patienten doseres i henhold til kreatininclearance.

32820_spc.doc

Side 5 af 23

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede tilgængelige data for patienter med nedsat leverfunktion. Derfor skal

fluconazol administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4. og 4.8).

Pædiatrisk population

Til børn bør en maksimaldosis på 400 mg daglig ikke overskrides.

Som ved tilsvarende infektioner hos voksne afhænger behandlingens varighed af det

kliniske og mykologiske respons. Fluconazol "Hexal" gives som én enkelt daglig dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under "Nedsat nyrefunktion". Fluconazols

farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos børn med nedsat nyrefunktion (se

nedenstående for "Nyfødte (født til termin)" som ofte udviser primær umoden

nyrefunktion).

Spædbørn, småbørn og børn (fra 28 dage til 11 år):

Indikation

Dosering

Anbefaling

- Mukøs candidiasis

Initialdosis: 6 mg/kg

Efterfølgende doser: 3

mg/kg daglig

Initialdosis kan gives

den første dag for

hurtigere at opnå

steady-state niveau.

- Invasiv candidiasis

- Kryptokokmeningitis

Dosis: 6-12 mg/kg daglig

Afhængigt af

sygdommens

sværhedsgrad.

- Vedligeholdelses-behandling

til forebyggelse af tilbagefald

af kryptokokmeningitis hos

børn med høj risiko for

recidiv

Dosis: 6 mg/kg daglig

Afhængigt af

sygdommens

sværhedsgrad.

- Profylakse ved Candida hos

immunsupprimerede

patienter

Dosis: 3-12 mg/kg daglig

Afhængigt af

sværhedsgrad og

varighed af den

inducerede neutropeni

(se under dosering til

voksne)

Unge (mellem 12-17 år):

Afhængigt af vægt og udvikling vil lægen vurdere, hvilken dosering (voksne eller børn)

der er den mest hensigtsmæssige. Kliniske data tyder på, at børn har en højere fluconazol-

clearance end den, der ses hos voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg til voksne svarer til

doser på 3, 6 og 12 mg/kg til børn for opnåelse af samme systemiske eksponering.

Sikkerhed og virkning ved indikationen genitial candidiasis hos børn er ikke klarlagt. De

tilgængelige sikkerhedsdata for andre pædiatriske indikationer er beskrevet i afsnit 4.8.

Hvis behandling af genitial candidiasis hos unge (fra 12-17 år) er tvingende nødvendig, bør

dosis være den samme som til voksne.

32820_spc.doc

Side 6 af 23

Nyfødte (født til termin) (0-27 dage):

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at

understøtte nedenstående dosering til nyfødte (se pkt. 5.2).

Aldersgruppe

Dosering

Anbefaling

Nyfødte (født til termin)

(0-14 dage)

Samme dosis mg/kg som til

ældre børn, men dosis skal

administreres hver 72. time

En maksimal dosis på 12

mg/kg hvert 3. døgn bør

ikke overskrides.

Nyfødte (født til termin)

(15-27 dage)

Samme dosis mg/kg som til

ældre børn, men dosis skal

administreres hver 48. time.

En maksimal dosis på 12

mg/kg hvert 2. døgn bør

ikke overskrides.

Administration

Fluconazol "Hexal" kan administreres enten oralt eller ved intravenøs infusion.

Indgivelsesvejen afhænger af patientens kliniske tilstand. Det er ikke nødvendigt at ændre

den daglige dosis, når indgivelsesvejen ændres fra intravenøs til oral eller vice versa.

Kapslerne skal synkes hele og kan tages uafhængigt af måltider.

4.3

Kontraindikationer

Fluconazol "Hexal" 50, 100 og 150 mg hårde kapsler:

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre azolderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Fluconazol "Hexal" 200 mg hårde kapsler:

Overfølsomhed over for fluconazol, andre azolderivater, Ponceau 4R (E124) eller over for

et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Samtidig behandling med terfenadin er kontraindiceret hos patienter, der får Fluconazol

"Hexal" 400 mg daglig eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne i et

interaktionsforsøg med flerdosisbehandling. Samtidig behandling med andre lægemidler

kendt for at forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres af CYP3A4 som f.eks. cisaprid,

astemizol, pimozid, quinidin og erythromycin, er kontraindiceret hos patienter, der får

fluconazol (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og succesraten var generelt mindre end 20%. Derfor bør

fluconazol ikke anvendes mod tinea capitis.

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af kryptokokkose andre

steder (f.eks. pulmonal eller kutan kryptokokkose). Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

32820_spc.doc

Side 7 af 23

Dyb endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af andre former for

endemiske mykoser som f.eks. parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose. Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Nyresystemet

Fluconazol "Hexal" bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.2).

Binyreinsufficiens

Ketokonazol vides at forårsage binyreinsufficiens, og dette kan i sjældne tilfælde også gøre

sig gældende for fluconazol. Binyreinsufficiens relateret til samtidig behandling med

prednison er beskrevet i pkt. 4.5.

Lever og galdeveje

Fluconazol bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion.

Fluconazol er i sjældne tilfælde blevet forbundet med hepatotoksicitet, herunder letale

tilfælde, primært hos patienter med alvorlige tilgrundliggende sygdomme. Der er ikke

påvist nogen sammenhæng mellem hepatotoksicitet og den totale døgndosis af fluconazol,

behandlingsvarigheden eller patientens køn eller alder. I de fleste tilfælde var

hepatotoksiciteten reversibel efter seponering.

Patienter, som udvikler unormale leverfunktionsværdier under behandling med fluconazol,

skal monitoreres tæt for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leversygdom (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot) og om straks at afbryde behandlingen

og kontakte en læge.

Kardiovaskulært system

Nogle azoler, herunder fluconazol, er blevet forbundet med forlængelse af QT-intervallet i

ekg. Fluconazol forårsager forlængelse af QT-intervallet ved at hæmme den korrigerende

kaliumstrøm (I

). Forlængelse af QT-intervallet som forårsages af andre lægemidler

(herunder amiodaron), kan forstærkes via hæmning af cytochrom P450 (CYP) 3A4. Efter

markedsføring er der set meget sjældne tilfælde af forlængelse af QT-intervallet og

torsades de pointes hos patienter i behandling med fluconazol. Disse rapporter omfatter

alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer, som strukturel

hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin. Patienter med

hypokaliæmi og fremskreden hjertesvigt har øget risiko for livstruende tilfælde af

ventrikulære arytmier og torsades de pointes.

Fluconazol "Hexal" bør administreres med forsigtighed til patienter med potentielt

proarytmiske tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, der er kendt for at

forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres via CYP3A4 er kontraindiceret (se pkt. 4.3

og 4.5).

32820_spc.doc

Side 8 af 23

Halofantrin

Det er blevet påvist, at den anbefalede terapeutiske dosis af halofantrin forlænger QTc-

intervallet, og at det er et CYP3A4-substrat. Samtidig brug af fluconazol og halofantrin

anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative kutane reaktioner, som f.eks. Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse under behandling med fluconazol.

AIDS-patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige hudreaktioner i forbindelse med

mange lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, der kan tilskrives fluconazol, hos en patient i

behandling for en overfladisk svampeinfektion, skal fluconazol seponeres. Hvis patienter

med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, skal de monitoreres tæt og

fluconazol seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller erythema multiforme.

Overfølsomhed

I sjældne tilfælde er der rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

CYP-isoenzymer

Fluconazol er en potent CYP2C9-hæmmer og en moderat CYP3A4-hæmmer. Fluconazol

er også en hæmmer af CYP2C19. Patienter, der får Fluconazol "Hexal" samtidig med

lægemidler med et smalt terapeutisk vindue, og som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19

og CYP3A4, skal monitoreres (se pkt. 4.5).

Terfenadin

Patienter i samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg daglig og terfenadin

bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3 og 4.5).

Dette lægemiddel indeholder lactose: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase Deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Desuden for Fluconazol "Hexal" 200 mg:

Azofarvestoffet ponceau 4R (E 124) kan forårsage allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler er kontraindiceret:

Cisaprid: Der har været rapporter om hjertetilfælde, herunder torsades de pointes, hos

patienter, som fik fluconazol sammen cisaprid.

Et kontrolleret forsøg har vist, at fluconazol 200 mg én gang daglig sammen med cisaprid

20 mg 4 gange daglig gav en signifikant stigning i plasmakoncentrationen af cisaprid og

forlængelse af QTc-intervallet. Samtidig behandling med fluconazol og cisaprid er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Terfenadin: Eftersom der er set alvorlige hjertearytmier sekundært til forlænget QTc-

interval hos patienter i behandling med antimykotiske azoler og terfenadin, er der udført

interaktionsforsøg. Ét forsøg med 200 mg fluconazol én gang daglig viste ingen

forlængelse af QTc-intervallet. Et andet forsøg med henholdsvis 400 mg og 800 mg

32820_spc.doc

Side 9 af 23

fluconazol én gang daglig viste, at fluconazol i doser på 400 mg eller mere daglig øger

plasmakoncentrationen af terfenadin signifikant. Samtidig behandling med fluconazol i

doser på 400 mg eller mere daglig og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved

samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg daglig og terfenadin bør

patienten følges nøje.

Astemizol: Samtidig behandling med fluconazol og astemizol kan nedsætte astemizols

clearance resulterende i en stigning i astemizols plasmakoncentration, som kan føre til QT-

forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og astemizol er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Pimozid: Selv om det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozids metabolisme. Stigning i pimozid-

plasmakoncentration kan føre til QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin: Selv om det ikke er undersøgt in vitro og in vivo, kan samtidig administration af

fluconazol og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med

quinidin er blevet associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Erythromycin: Ved samtidig anvendelse af fluconazol og erythromycin er der øget risiko

for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf

pludselig hjertedød. Samtidig behandling med fluconazol og erythromycin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler kan ikke anbefales:

Halofantrin: Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en

hæmmende effekt på CYP3A4. Ved samtidig behandling med fluconazol og halofantrin er

der øget risiko for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som

følge deraf pludselig hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig brug af følgende lægemidler skal anvendes med forsigtighed

Amiodaron: Samtidig administration af fluconazol og amiodaron kan øge risikoen for QT

forlængelse. Der skal udvises forsigtighed, hvis samtidig administration af fluconazol og

amiodaron er nødvendigt, især ved høje doser af fluconazol (800 mg).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler medfører forsigtighedsregler og

dosisjusteringer:

Andre lægemidlers virkning på fluconazol

Rifampicin: Samtidig behandling med fluconazol og rifampicin resulterer i et 25 % fald i

AUC og en 20 % kortere halveringstid for fluconazol. Dosisøgning af fluconazol bør

overvejes til patienter, der behandles samtidig med fluconazol og rifampicin.

32820_spc.doc

Side 10 af 23

Interaktionsforsøg har vist, at der ikke sker klinisk signifikant ændring i absorptionen af

oralt administreret fluconazol ved anvendelse sammen med føde, cimetidin, antacida eller

efter helkropsstrålebehandling i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Hydrochlorthiazid: I et farmakokinetisk interaktionsstudie, hvor raske frivillige, der fik

fluconazol, samtidig fik flere doser hydrochlorthiazid, steg plasmakoncentration af

fluconazol med 40 %. En virkning af denne størrelsesorden bør ikke nødvendiggøre en

ændring i doseringsregimet for fluconazol hos patienter, der samtidig får diuretika.

Fluconazols virkning på andre lægemidler

Fluconazol er en potent hæmmer af CYP-isoenzym 2C9 og en moderat hæmmer af

CYP3A4. Fluconazol er også en hæmmer af isoenzymet CYP2C19. Ud over de

observerede/dokumenterede interaktioner anført nedenfor er der en risiko for øget

plasmakoncentration af andre stoffer metaboliseret af CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4

ved administration sammen med fluconazol. Der skal derfor udvises forsigtighed ved brug

af disse kombinationer, og patienterne bør følges nøje. Den enzymhæmmende effekt af

fluconazol fortsætter i 4-5 dage efter ophør med fluconazolbehandling pga. fluconazols

lange halveringstid (se pkt. 4.3).

Alfentanil: Ved samtidig behandling med fluconazol (400 mg) og intravenøs alfentanil (20

μg/kg) hos raske forsøgspersoner steg AUC

for alfentanil til det dobbelte, sandsynligvis

på grund af hæmning af CYP3A4. Dosisjustering af alfentanil kan være nødvendig.

Amitriptylin, nortriptylin: Fluconazol øger effekten af amitriptylin og nortriptylin. 5-

nortriptylin og/eller S-amitriptylin kan evt. måles ved starten af kombinationsbehandlingen

og efter én uge. Doseringen af amitriptylin/nortriptylin bør justeres, hvis nødvendigt.

Amphotericin B: Samtidig administration af fluconazol og amphotericin B hos inficerede

normale og immunsupprimerede mus viste følgende resultater: En lille additiv

antimykotisk effekt ved systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion ved

intrakraniel infektion med Cryptococcus neoformans og antagonisme mellem de to

lægemidler ved systemisk infektion med Aspergillus fumigatus. Det vides ikke, om

resultaterne fra disse studier er klinisk signifikante.

Antikoagulantia: Som for andre antimykotiske azoler har erfaringer efter markedsføring

vist blødningstilfælde (blå mærker, epistaxis, gastrointestinal blødning, hæmaturi og

melæna) i forbindelse forlænget protrombintid hos patienter, der får fluconazol samtidig

med warfarin. Ved samtidig behandling med fluconazol og warfarin var protrombintiden

forlænget til op til det dobbelte, sandsynligvis på grund af hæmning af warfarin-

metabolismen via CYP2C9. Protrombintiden skal monitoreres nøje hos patienter, der får

antikoagulantia af coumarin- eller indanediontypen samtidig med fluconazol.

Dosisjustering af antikoagulanten kan blive nødvendig.

Benzodiazepiner (korttidsvirkende), f.eks. midazolam, triazolam: Efter oral administration

af midazolam medførte fluconazol en væsentlig stigning i midazolams koncentration og en

væsentligt øget psykomotorisk påvirkning. Samtidig oral administration af fluconazol 200

mg og midazolam 7,5 mg øgede midazolams AUC og halveringstid henholdsvis 3,7 og 2,2

gange. Samtidig oral administration af fluconazol 200 mg og triazolam 0,25 mg øgede

triazolams AUC og halveringstid henholdsvis 4,4 og 2,3 gange. Potenseret og forlænget

32820_spc.doc

Side 11 af 23

virkning af triazolam er set ved samtidig behandling med fluconazol. Hvis samtidig

behandling med benzodiazepin er nødvendig hos patienter i behandling med fluconazol,

bør det overvejes at give en mindre benzodiazepindosis, og patienterne bør moniteres i

passende grad.

Carbamazepin: Fluconazol hæmmer metaboliseringen af carbamazepin, og der er set

stigning i serumcarbamazepin på cirka 30 %. Der er risiko for at udvikle carbamazepin-

toksicitet. Dosisjustering af carbamazepin kan blive nødvendig afhængigt af

koncentrationsmålinger/effekt.

Calciumantagonister: Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil

og felodipin) metaboliseres via CYP3A4. Fluconazol kan muligvis øge den systemiske

eksponering af calciumantagonister. Hyppig monitorering for bivirkninger anbefales.

Celecoxib: Under samtidig behandling med fluconazol (200 mg daglig) og celecoxib (200

mg) steg C

og AUC for celecoxib med henholdsvis 68 % og 134 %. Det kan være

nødvendigt at halvere celecoxibdosis ved samtidig behandling med fluconazol.

Cyclophosphamid: Kombinationsbehandling med cyclophosphamid og fluconazol fører til

stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin. Kombinationen kan anvendes med øget

opmærksomhed på risikoen for stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin.

Fentanyl: Et letalt tilfælde af fentanylforgiftning er blevet rapporteret i forbindelse med en

mulig fentanyl-fluconazol-interaktion. Endvidere er det hos raske forsøgspersoner vist, at

fluconazol forsinkede eliminationen af fentanyl signifikant. En øget fentanylkoncentration

kan føre til respirationsdepression. Patienter skal overvåges nøje for en potentiel risiko for

respirationsdepression. Dosisjustering af fentanyl kan blive nødvendig.

HMG-CoA-reduktasehæmmere: Der er en øget risiko for myopati og rabdomyolyse ved

samtidig anvendelse af fluconazol og HMG-CoA-reduktasehæmmere, der metaboliseres

via CYP3A4, som f.eks. atorvastatin og simvastatin, eller via CYP2C9, som f.eks.

fluvastatin.

Hvis samtidig behandling er nødvendig, skal patienten observeres for symptomer på

myopati og rabdomyolyse, og kreatinkinase bør monitoreres. HMG-CoA-reduktase-

hæmmere bør seponeres, hvis der ses markant stigning i kreatinkinase, eller hvis

myopati/rabdomyolyse diagnosticeres eller mistænkes.

Immunsuppressiva (f.eks. ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus):

Ciclosporin: Fluconazol øger koncentrationen og AUC af ciclosporin signifikant. Ved

samtidig behandling med fluconazol 200 mg daglig og ciclosporin (2,7 mg/kg daglig) blev

AUC for ciclosporin øget 1,8 gange. Kombinationen kan anvendes med dosisnedsættelse

af ciclosporin afhængigt af ciclosporin-koncentrationen.

Everolimus: Selv om det ikke er undersøgt in vivo og in vitro, kan fluconazol muligvis øge

serumkoncentrationen af everolimus via hæmning af CYP3A4.

Sirolimus: Fluconazol øger plasmakoncentrationen af sirolimus sandsynligvis ved at

hæmme metaboliseringen af sirolimus via CYP3A4 og P-glykoprotein. Kombinationen kan

anvendes med dosisjustering af sirolimus afhængigt af effekt/koncentrationsmålinger.

32820_spc.doc

Side 12 af 23

Tacrolimus: Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af oralt administreret tacrolimus op

til 5 gange pga. hæmning af metabolismen af tacrolimus via CYP3A4 i tarmen. Der ses

ingen signifikante farmakokinetiske ændringer, hvis tacrolimus gives intravenøst. Forhøjet

tacrolimus-koncentration er forbundet med nefrotoksicitet. Dosis af oral tacrolimus bør

nedsættes afhængigt af tacrolimuskoncentrationen.

Losartan: Fluconazol hæmmer losartans metabolisering til dets aktive metabolit (E-31 74),

som er ansvarlig for størstedelen af angiotensin-II-receptor-antagonismen under

losartanbehandling. Patienter bør løbende få kontrolleret deres blodtryk.

Methadon: Fluconazol kan øge methadons serumkoncentration. Dosisjustering af

methadon kan blive nødvendig.

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler: C

og AUC af flurbiprofen blev øget med

henholdsvis 23 % og 81 % ved kombinationsbehandling med fluconazol sammenlignet

med administration af flurbiprofen alene. Tilsvarende blev C

og AUC for den

farmakologisk aktive isomer [S-(+)-ibuprofen] øget med henholdsvis 15% og 82%, når

fluconazol blev administreret samtidig med racemisk ibuprofen (400 mg) sammenlignet

med administration af racemisk ibuprofen alene.

Skønt det ikke specifikt er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge den systemiske

eksponering af andre NSAID, som metaboliseres af CYP2C9 (f.eks. naproxen, lornoxicam,

meloxicam, diclofenac). Hyppig monitorering for NSAID-relaterede bivirkninger og

toksicitet anbefales. Dosisjustering af NSAID kan være nødvendig.

Phenytoin: Fluconazol hæmmer den hepatiske metabolisering af phenytoin. Samtidig

gentagen administration af 200 mg fluconazol og 250 mg phenytoin intravenøst

forårsagede en stigning i phenytoins AUC

med 75% og C

med 128%. Ved

kombinationsbehandling anbefales monitorering af serum-phenytoin for at undgå

phenytointoksicitet.

Prednison: Der har været en caserapport, hvor en levertransplanteret patient i behandling

med prednison udviklede akut binyrebarkinsufficiens, da en tre måneders behandling med

fluconazol blev seponeret. Seponeringen af fluconazol forårsagede formentlig en øget

CYP3A4-aktivitet, som førte til øget metabolisering af prednison. Patienter i

langtidsbehandling med fluconazol og prednison bør overvåges nøje for

binyrebarkinsufficiens, når fluconazol seponeres.

Rifabutin: Fluconazol øger serumkoncentrationen af rifabutin, hvilket fører til en stigning i

AUC for rifabutin med op til 80%. Der har været rapporter om uveitis hos patienter, som

blev behandlet med fluconazol og rifabutin samtidig. Ved kombinationsbehandling

anbefales øget opmærksomhed på rifabutintoksicitet.

Saquinavir: Fluconazol øger AUC og C

for saquinavir med henholdsvis ca. 50% og ca.

55% pga. hæmning af saquinavirs hepatiske metabolisering via CYP3A4 og hæmning af P-

glykoprotein. Interaktion med sanquinavir/ritonavir er ikke blevet undersøgt og kan være

betydelig. Dosisjustering af saquinavir kan være nødvendig.

Sulfonylurinstoffer: Fluconazol er vist at forlænge serumhalveringstiden af samtidigt

administrerede orale sulfonylurinstoffer (f.eks. chlorpropamid, glibenclamid, glipizid,

32820_spc.doc

Side 13 af 23

tolbutamid) hos raske forsøgspersoner. Hyppig monitorering af blodglucose og passende

dosisreduktion af sulfonylurinstof anbefales ved kombinationsbehandling.

Theophyllin: I et placebokontrolleret interaktionsforsøg resulterede administration af

fluconazol 200 mg i 14 dage i et 18% fald i gennemsnitlig plasmaclearance af theophyllin.

Patienter i behandling med høje doser theophyllin, eller som af andre årsager har en øget

risiko for theophyllintoksicitet, bør observeres for tegn på theophyllintoksicitet ved

samtidig behandling med fluconazol. Behandlingen bør justeres, hvis der udvikles tegn på

toksicitet.

Vinkaalkaloider: Skønt det ikke er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge

plasmakoncentrationen af vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) og medføre

neurotoksicitet, som er mulig pga. en hæmmende effekt på CYP3A4.

Vitamin A: Baseret på en caserapport på en patient, der fik kombinationsbehandling med

all-trans-retinoidsyre (en syreform af vitamin A) og fluconazol, blev der set udvikling af

CNS-bivirkninger i form af pseudotumor cerebri, som forsvandt efter seponering af

fluconazol. Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på forekomsten af

CNS-bivirkninger.

Voriconazol (CYP2C9-, CYP2C19- og CYP3A4-hæmmer): Samtidig administration af

oral voriconazol (400 mg/12 timer i 1 dag, derefter 200 mg/12 timer i 2,5 dage) og oral

fluconazol (400 mg på dag 1, derefter 200 mg/24 timer i 4 dage) hos 8 raske mandlige

forsøgspersoner resulterede i en stigning i C

og AUC for voriconazol med

gennemsnitligt 57 % (90 % CI: 20 %, 107 %) henholdsvis 79 % (90 % CI: 40 %, 128 %).

Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af voriconazfluconazol, der

vil eliminere denne virkning, er ikke fastlagt. Monitorering for voriconazol-relaterede

bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes sekventielt efter fluconazol.

Zidovudin: Fluconazol øger C

og AUC for zidovudin med henholdsvis 85% og 75%

pga. fald i zidovudins orale clearance med ca. 45%. Zidovudins halveringstid blev

ligeledes forlænget med ca. 128% ved kombinationsbehandling med fluconazol. Patienter,

der bliver behandlet med denne kombination, bør monitoreres for udvikling af

zidovudinrelaterede bivirkninger. Dosisreduktion af zidovudin kan være nødvendig.

Azithromycin: I et åbent, randomiseret, trevejs-crossover forsøg med 18 raske

forsøgspersoner blev det vurderet, om en enkelt oral dosis på 1.200 mg azithromycin havde

effekt på farmakokinetikken af en enkelt oral dosis på 800 mg fluconazol såvel som

fluconazols effekt på azithromycins farmakokinetik. Der var ingen signifikant

farmakokinetisk interaktion mellem fluconazol og azithromycin.

Perorale kontraceptiva: Der er udført to farmakokinetiske forsøg med et oralt

kontraceptivum af kombinationstypen og gentagen dosering med fluconazol.

Hormonkoncentrationerne blev ikke påvirket i væsentlig grad i forsøget med 50 mg

fluconazol, men ved døgndoser på 200 mg steg AUC for ethinylestradiol og levonorgestrel

med henholdsvis 40% og 24%. Det er således næppe sandsynligt, at gentagne doser af

fluconazol på dette niveau vil påvirke effekten af et oralt kontraceptivum af

kombinationstypen.

32820_spc.doc

Side 14 af 23

Ivacaftor: Samtidig administration af ivacaftor,

potentiator for proteinet CFTR (Cystic

fibrosis transmembrane conductance regulator), medførte en 3-dobling i eksponeringen for

ivacaftor og en 1,9-folds stigning i eksponeringen for hydroxymethylivacaftor (M1). Det

anbefales at reducere ivacaftordosen til 150 mg én gang daglig hos patienter, der samtidig

tager moderate CYP3A-hæmmere, såsom fluconazol og erythromycin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Et observationsstudie tyder på, at der er en øget risiko for spontan abort hos kvinder, der

bliver behandlet med fluconazol i første graviditetstrimester.

Der er indberettet multiple, kongenitale anormaliteter (inklusive brakycefali, øredysplasi,

stor forreste fontanelle, femoral bøjning og radial-humeral synostose) hos spædbørn, hvis

mødre var blevet behandlet i mindst tre eller flere måneder med høje doser fluconazol

(400-800 mg daglig) for kokcidioidomykose. Det er ikke afklaret, om der er en

sammenhæng mellem fluconazol og disse hændelser.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Fluconazol bør ikke anvendes i standarddoseringer og kortvarig behandling til gravide,

medmindre det er absolut nødvendigt.

Fluconazol bør kun anvendes i høje doser og/eller i længerevarende behandling til gravide

med potentielt livstruende infektioner.

Amning

Fluconazol går over i modermælk og opnår en koncentration, der er lavere end i plasma.

Amning kan fortsættes efter en enkelt standarddosis på 200 mg fluconazol eller mindre.

Amning anbefales ikke efter gentagne doser eller efter høje fluconazoldoser.

Fertilitet

Fluconazol påvirker ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier over fluconazols virkning på evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

Patienterne bør advares om risikoen for svimmelhed eller kramper (se pkt. 4.8), medens de

tager Fluconazol "Hexal", og bør rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner,

hvis disse symptomer forekommer.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger (>1/10) er hovedpine, abdominalsmerter, diarré,

kvalme, opkastning, forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase,

forhøjet alkalisk fosfatase og udslæt.

Følgende bivirkninger er set ved behandling med fluconazol med følgende hyppighed:

meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000).

32820_spc.doc

Side 15 af 23

Systemorganklasser

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Anæmi

Sjælden

Agranulocytose, leukopeni, neutropeni,

trombocytopeni

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Nedsat appetit

Sjælden

Hypertriglyceridæmi,

hyperkolesterolæmi, hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Søvnighed, insomni

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Kramper, svimmelhed, paræstesier,

smagsforstyrrelser

Sjælden

Tremor

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Hjerte

Sjælden

Torsades de pointes (se pkt. 4.4), QT-

forlængelse (se pkt. 4.4)

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, diarré, kvalme,

opkastning

Ikke almindelig

Obstipation, dyspepsi, flatulens,

mundtørhed

Lever og galdeveje

Almindelig

Forhøjet alanin-aminotransferase

(ALAT), forhøjet aspartat-

aminotransferase (ASAT) (se pkt. 4.4),

forhøjet alkalisk fosfatase (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Kolestase (se pkt. 4.4), gulsot (se pkt.

4.4), forhøjet bilirubin (se pkt. 4.4)

Sjælden

Leversvigt (se pkt. 4.4), hepatocellulær

nekrose (se pkt. 4.4), hepatitis (se

pkt.4.4), hepatocellulær skade (se pkt.

4.4)

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt (se pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Lægemiddeludslæt* (se pkt. 4.4), urticaria

(se pkt. 4.4), pruritus, øget svedtendens

Sjælden

Toksisk epidermal nekrolyse (se pkt. 4.4),

Stevens-Johnsons syndrom (se pkt. 4.4),

akut generaliseret eksantematøs pustulose

(se pkt. 4.4), eksfoliative kutanreaktioner,

angioødem, ansigtsødem, alopeci

Knogler, led, muskler og

Ikke almindelig

Myalgi

32820_spc.doc

Side 16 af 23

bindevæv

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig

Træthed, utilpashed, asteni, feber

*Inklusive erythema fixum

Desuden gælder det for Fluconazol "Hexal" 200 mg kapsler, hårde:

Fluconazol "Hexal" 200 mg kapsler, hårde indeholder azofarvestoffet ponceau 4R (E 124),

som kan forårsage allergiske reaktioner.

Pædiatrisk population

Forekomsten af bivirkninger og abnorme laboratorieværdier set i pædiatriske kliniske

forsøg, eksklusive indikationen genitial candidiasis, er sammenlignelig med forekomsten

af bivirkninger hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

Der har været rapporter om overdosering med Fluconazol "Hexal", og hallucinationer og

paranoid opførsel er samtidig blevet rapporteret.

I tilfælde af overdosering er symptomatisk behandling (med understøttende

foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) sandsynligvis tilstrækkelig.

Fluconazol udskilles overvejende i urinen. Forceret diurese vil sandsynligvis øge

eliminations-hastigheden. 3-timers hæmodialyse nedsætter plasmakoncentrationen med ca.

50%.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 02 AC 01. Antimykotika til systemisk brug, triazol-derivater.

32820_spc.doc

Side 17 af 23

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Fluconazol er et triazol-antimykotikum. Den primære virkemekanisme er hæmning af et

essentielt trin i svampenes ergosterolbiosyntese, den CYP-medierede 14-alfa-demetylering

af lanosterol. Akkumulering af 14-alfa-methylsterol korrelerer med det efterfølgende fald i

ergosterol-koncentrationen i svampens cellemembran og kan være årsagen til fluconazols

antimykotisk effekt. Fluconazol er vist at være mere selektiv for CYP-enzymer hos svampe

end for forskellige CYP-enzymsystemer hos pattedyr.

Det er vist, at fluconazol 50 mg daglig i op til 28 dage hverken påvirker plasma-testosteron

hos mænd eller steroidkoncentrationen hos kvinder i den fertile alder. Fluconazol 200-400

mg daglig har ingen klinisk signifikant effekt på endogene steroidniveauer eller på ACTH-

stimuleret respons hos raske, mandlige, frivillige forsøgspersoner. Interaktionsforsøg med

phenazon tyder på, at enkeltdosis eller gentagne doser af fluconazol 50 mg ikke påvirker

dets metabolisering.

Følsomhed

in vitro

Fluconazol viser in vitro en antimykotisk aktivitet mod de fleste klinisk almindelige

Candida-arter (herunder C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata viser et

bred følsomhedsspektrum, hvorimod C. krusei er resistent over for fluconazol.

Fluconazol viser også aktivitet mod Cryptococcus neoformans og Cryptococcus gatti samt

de endemiske skimmelsvampe Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis,

Histoplama capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis.

Farmakokinetiske/farmakodynamisk forhold

Der er i dyreforsøg set korrelation mellem mindste hæmmende koncentrations(MIC)-

værdier og effekt over for eksperimentelle mykoser pga. Candida spp. I kliniske forsøg er

der en næsten 1:1 lineær sammenhæng mellem AUC og fluconazol-dosis. Der er også en

direkte, men ufuldkommen sammenhæng mellem AUC eller dosis og en positiv klinisk

respons for behandling af oral candidiasis og i mindre grad candidæmi. Ligeledes kureres i

mindre grad infektioner forårsaget af stammer med en højere fluconazol-MIC.

Resistensmekanismer

Candida spp har udviklet et antal resistensmekanismer mod azol-antimykotika.

Svampearter, som har udviklet en eller flere af disse resistensmekanismer, er kendte for at

udvise høje mindste hæmmende koncentrationsværdier (MIC) over for fluconazol. Dette

påvirker effekten in vivo og klinisk negativt.

Der har været rapporter om tilfælde af superinfektion med andre Candida-arter end C.

albicans, som ofte ifølge deres natur ikke er følsomme for fluconazol (f.eks. Candida

krusei). Sådanne tilfælde kan kræve behandling med et andet svampemiddel.

Grænseværdier (i henhold til EUCAST)

Baseret på analyser af farmakokinetiske/farmakodynamiske data (PK/PD), følsomheden in

vitro og klinisk respons har EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial

Susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) fastlagt

breakpoints for fluconazol for Candida-arter (EUCAST fluconazol rational document

(2007)-version 2). Disse er blevet delt i ikke-artsrelaterede breakpoints, som primært er

32820_spc.doc

Side 18 af 23

fastlagt på baggrund af PK/PD-data og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke

arter, og i arts-relaterede breakpoints for de arter, som hyppigst er forbundet med infektion

hos mennesker. Disse breakpoints er angivet i tabellen nedenfor:

Antimykotikum

Species-relaterede breakpoints

(S≤/R>)

Non-species

relaterede

breakpoints

(S≤/R>)

Candida

albicans

Candida

glabrata

Candida

krusei

Candida

parapsilosi

s

Candida

tropicalis

Fluconazol

S = Følsom, R = Resistent

A = Non-species-relaterede breakpoints er blevet fastlagt primært på baggrund af PK/PD-data og er

uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke arter. De er kun til brug ved organismer, som ikke

har specifikke breakpoints.

-- = Følsomhedstest anbefales ikke, da arten er et dårligt mål for terapi med lægemidlet.

IE = Der er utilstrækkelig evidens for, at den pågældende art er et godt mål for terapi med

lægemidlet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluconazols farmakokinetiske egenskaber er ens efter intravenøs og oral indgift.

Absorption

Absorberes godt efter oral indgift. Plasmakoncentrationen (og den systemiske

biotilgængelighed) er over 90% af de niveauer, som nås efter intravenøs indgift. Den orale

absorption påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. Den maksimale plasmakoncentration i

fastende tilstand nås 0,5-1,5 time efter dosisindtagelse. Plasmakoncentrationen er

proportional med dosis. 90% af steady-state-niveauet er nået 4-5 dage efter gentagen

daglig éngangsdosering. Indgift af støddosis (på dag 1) af dobbelt normal daglig dosis

giver plasmakoncentrationer på ca. 90% af steady-state på dag 2.

Fordeling

Det tilsyneladende fordelingsvolumen svarer til legemets totale vandfase.

Plasmaproteinbindingen er lav (11-12%).

Fluconazol har god fordeling i hele legemets vandfase. Koncentrationen i spyt og sputum

svarer til plasmakoncentrationen. Hos patienter med svampemeningit er koncentrationen af

fluconazol i cerebrospinalvæsken ca. 80% af den tilsvarende plasmakoncentration.

I stratum corneum, epidermis-dermis og i ekkrin sved opnås højere koncentrationer af

fluconazol end i serum. Fluconazol akkumuleres i stratum corneum. Ved en dosis på 50 mg

1 gang daglig var koncentrationen af fluconazol efter 12 dage 73 µg/g, og 7 dage efter

behandlingsophør var den stadig 5,8 µg/g. Efter 150 mg 1 gang ugentligt var

koncentrationen af fluconazol i stratum corneum 23,4 µg/g på 7. dagen og 7 dage efter

anden dosis stadig 7,1 µg/g.

Koncentrationen af fluconazol var 4,05 µg/g i raske negle og 1,8 µg/g i syge negle efter

150 mg 1 gang ugentligt i 4 måneder. Fluconazol kunne stadig måles i negleprøver 6

måneder efter behandlingsophør.

32820_spc.doc

Side 19 af 23

Biotransformation

Fluconazol metaboliseres kun i lille omfang. Kun 11% af en radioaktiv dosis udskilles i

urinen som metabolitter. Fluconazol er en selektiv hæmmer af isoenzymerne CYP2C9 og

CYP3A4 (se pkt. 4.5). Fluconazol hæmmer også isozym CYP2C19.

Elimination

Plasmahalveringstiden for fluconazol er ca. 30 timer. Fluconazol udskilles overvejende

renalt, og ca. 80% af den indtagne dosis udskilles i urinen som uomdannet lægemiddel.

Fluconazolclearance er proportional med kreatinin-clearance. Der er ikke påvist

cirkulerende metabolitter.

Den lange plasmahalveringstid har skabt basis for enkeltdosisbehandling ved vaginal

candidiasis og dosering 1 gang daglig og 1 gang ugentligt ved andre indikationer.

Farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion

Hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, (GFR<20 ml/min) stiger halveringstiden

fra 30 til 98 timer. Som konsekvens heraf er dosisreduktion nødvendig. Fluconazol fjernes

ved hæmodialyse og i mindre grad ved peritonealdialyse. Efter 3 timers hæmodialyse-

behandling er ca. 50% af fluconazol elimineret fra blodet.

Farmakokinetik hos børn

Farmakokinetiske data blev vurderet hos 113 pædiatriske patienter i 5 forsøg; 2

enkeltdosisforsøg, 2 flerdosisforsøg samt 1 forsøg med præmature nyfødte. Data fra et

forsøg kunne ikke tolkes pga. ændringer i formuleringen i løbet af forsøget. Yderligere

data var tilgængelige fra et specielt klinisk program ("compassionate use").

Efter administration af 2-8 mg/kg fluconazol til børn i alderen 9 måneder til 15 år fandtes

en AUC på 38 μg·t/ml pr. 1 mg/kg dosisenhed. Den gennemsnitlige plasma-halveringstid

for fluconazol var 15-18 timer, og distributionsvolumen var ca. 880 ml/kg efter gentagne

doser. Efter indgift af en enkelt dosis fandtes en højere plasmahalveringstid på ca. 24

timer. Denne er sammenlignelig med plasma-halveringstiden for fluconazol efter en enkelt

indgift af 3 mg/kg i.v. til børn i alderen 11 dage til 11 måneder. Distributionsvolumen i

denne aldersgruppe var ca. 950 ml/kg.

Erfaringerne med fluconazol hos nyfødte er begrænset til farmakokinetiske forsøg med

præmature nyfødte. Den gennemsnitlige alder ved den første dosis var 24 timer (9-36

timer), og den gennemsnitlige fødselsvægt var 0,9 kg (0,75-1,1 kg) for 12 for tidligt fødte

med en gennemsnitlig gestationsalder på ca. 28 uger. 7 patienter gennemførte

undersøgelsen. Der blev maksimalt givet 5 intravenøse infusioner à 6 mg fluconazol/kg

hver 72. time. Den gennemsnitlige halveringstid var 74 timer (44-185 timer) på dag 1 og

faldt over tid til gennemsnitligt 53 timer (30-131 timer) på dag 7, og 47 timer (27-68 timer)

på dag 13. AUC var 271 μg·t/ml (173-385 μg t/ml) på dag 1 og steg til gennemsnitligt 490

μg·t/ml (292-734 μg t/ml) på dag 7, og faldt til gennemsnitligt 360 μg·t/ml (167-566 μg

t/ml) på dag 13. Distributionsvolumen var 1.183 ml/kg (1.070-1.470 ml/kg) på dag 1 og

steg over tid til gennemsnitligt 1.184 ml/kg (510-2.130 ml/kg) på dag 7 og 1.328 ml/kg

(1.040-1.680 ml/kg) på dag 13.

32820_spc.doc

Side 20 af 23

Farmakokinetik hos ældre

Et farmakokinetisk forsøg blev foretaget med 22 personer, der var 65 år eller ældre, og

som fik en enkelt dosis 50 mg fluconazol. 10 af disse patienter fik samtidig diuretika. C

var 1,54 μg/ml og blev nået 1,3 timer efter indtagelse. Gennemsnitligt AUC var 76,4 ±

20,3 μg·t/ml, og den gennemsnitlige halveringstid var 46,2 timer. Disse farmakokinetiske

parametre er højere end de tilsvarende værdier rapporteret hos unge, raske, frivillige

mænd. Samtidig administration af diuretika ændrede ikke AUC eller C

signifikant.

Kreatininclearance (74 ml/min), den procentdel af lægemidlet, der blev genfundet

uomdannet i urinen (0-24 time, 22%), og estimater for fluconazols renale clearance (0,124

ml/min/kg) hos ældre var desuden generelt lavere end værdierne hos yngre, frivillige

forsøgspersoner. Ændringen i fluconazols fordeling hos ældre synes derfor at være relateret

til nedsat nyrefunktion, som er karakteristisk hos denne patientgruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske forsøg blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad

overstiger den maksimale humane eksponering. Disse virkninger vurderes derfor til at være

af ringe klinisk relevans.

Karcinogenicitet

Fluconazol viste ikke tegn på karcinogenicitet hos mus og rotter behandlet i 24 måneder

med doser på 2,5, 5 eller 10 mg/kg/dag oralt (ca. 27 gange den anbefalede humane dosis).

Hanrotter behandlet med 5 og 10 mg/kg/dag havde en øget hyppighed af hepatocellulære

adenomer.

Mutagenese

Fluconazol, med eller uden metabolisk aktivering, var negativ i mutagenicitetstest hos 4

stammer af Salmonelle typhimurium og i muselymfomsystem L5178Y. Cytogenetiske

studier in vivo (knoglemarvsceller fra mus, efter oral administration af fluconazol) og in

vitro (humane lymfocytter eksponeret for fluconazol ved 1000 µg/ml) viste ingen evidens

for kromosomale mutationer.

Reproduktionstoksicitet

Fluconazol påvirkede ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter behandlet med daglige doser

på 5, 10 eller 20 mg/kg oralt eller 5, 25 eller 75 mg/kg parenteralt.

Der var ingen føtale virkninger ved 5 eller 10 mg/kg; stigning i føtale anatomiske varianter

(overtallige ribben, dilatation af pelvis renalis) og forsinket ossifikation er set ved 25 og 50

mg/kg og højere doser. Ved doser mellem 80 og 320 mg/kg steg embryoletaliteten hos

rotter; de føtale misdannelser inkluderede bølgeformede ribben, ganespalte og abnorm

kranio-facial ossifikation.

Fødslens indtræden var let forsinket efter 20 mg/kg oralt, og dystoci og forlænget fødsel

blev set hos nogle få moderdyr efter 20 og 40 mg/kg intravenøst. Fødselsforstyrrelserne

reflekteredes i en let stigning i antallet af dødfødte unger og nedsat neonatal overlevelse

ved disse dosisniveauer. Disse virkninger på fødslen hos rotter er i overensstemmelse med

den artsspecifikke østrogensænkende egenskab, som opstår efter høje doser fluconazol.

Tilsvarende hormonforandringer er ikke set hos kvinder behandlet med fluconazol (se pkt.

5.1).

32820_spc.doc

Side 21 af 23

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Natriumlaurylsulfat

Kapselskal:

Fluconazol "Hexal" 50 mg og 100 mg:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Indigocarmin (E 132)

Fluconazol "Hexal" 150 mg:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Fluconazol "Hexal" 200 mg:

Gelatine

Titandioxid (E 171)

Indigocarmin (E 132)

Ponceau 4R (E 124)

Farveprint:

Shellac

Sort jernoxid (E 172)

Propylenglycol (E 1520)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30º C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakninger af PVC/alufolie indsat i en karton.

Pakningsstørrelser:

Fluconazol "Hexal" 50 mg: 3, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98, 98×1 og 100 kapsler, hårde.

Fluconazol "Hexal" 100 mg: 7, 10, 20, 28, 50 og 100 kapsler, hårde.

Fluconazol "Hexal" 150 mg: 1, 2, 4 og 6 kapsler, hårde.

Fluconazol "Hexal" 200 mg: 7, 10, 20, 28, 50 og 100 kapsler, hårde.

32820_spc.doc

Side 22 af 23

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

32817

100 mg:

32818

150 mg:

32819

200 mg:

32820

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. januar 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. januar 2018

32820_spc.doc

Side 23 af 23

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information