Fluconazol "Fresenius Kabi" 2 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
FLUCONAZOL
Tilgængelig fra:
Fresenius Kabi AB
ATC-kode:
J02AC01
INN (International Name):
FLUCONAZOL
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
42771
Autorisation dato:
2010-02-23

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluconazol Fresenius Kabi 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Sådan skal du bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluconazol Fresenius Kabi tilhører en gruppe lægemidler, der hedder antimykotika, og som bruges

mod svampeinfektioner. Det aktive stof er fluconazol.

Fluconazol Fresenius Kabi bruges til behandlling af svampeinfektioner og kan også bruges som

forebyggende behandling mod Candida-infektion. Den almindeligste svampeinfektion skyldes en

gærsvamp, der hedder Candida.

Voksne

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Kokcidioidomykose – en sygdom i lungerne

Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden, halsen og

mundbetændelse på grund af tandprotese

Du kan også få Fluconazol Fresenius Kabi til at:

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

forebygge tilbagevendende svampeinfektioner i slimhinderne

forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller

hvis det ikke fungerer ordentligt)

Børn og unge (fra 0-17 år)

Du kan få denne medicin af lægen til at behandle følgende typer svampeinfektioner:

Svampeinfektioner i slimhinderne – infektion på indersiden af munden og halsen

Infektioner, der skyldes Candida i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller i urinvejene

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Du kan også få Fluconazol Fresenius Kabi til at:

forebygge svampeinfektioner, som skyldes Candida (hvis du har nedsat immunforsvar, eller

hvis det ikke fungerer ordentligt)

forebygge tilbagevendende kryptokokmeningitis

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

Brug ikke Fluconazol Fresenius Kabi:

hvis du er allergisk over for fluconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fluconazol

Fresenius Kabi.

hvis du er allergisk over for anden medicin, som du har taget for at behandle

svampeinfektioner. Symptomerne kan omfatte kløe, rødmen af huden eller

vejrtrækningsbesvær.

hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer mod allergi)

hvis du tager cisaprid (mod maveproblemer)

hvis du tager pimozid (mod psykotiske lidelser)

hvis du tager quinidin (mod uregelmæssige hjerteslag, arytmier)

hvis du tager erythromycin (antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Fluconazol Fresenius Kabi

hvis du har lever- eller nyreproblemer

hvis du har hjerteproblemer, som uregelmæssig hjerterytme

hvis du har unormale mængder af kalium, calcium eller magnesium i blodet

hvis du får alvorlige hudlidelser (kløe, rødme af huden eller vejtrækningsproblemer)

hvis du udvikler tegn på nedsat binyrebarkfunktion, hvor binyrerne ikke producerer

tilstrækkelige mængder af visse binyrebarkhormoner så som kortisol (kronisk eller

længerevarende træthed, muskelsvaghed, tab af appetit, vægttab, mavesmerter)

Brug af anden medicin sammen med Fluconazol Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det straks til lægen, hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistaminer til behandling af

allergi), cisaprid (anvendes til maveproblemer), pimozid (mod psykiske sygdomme), quinidin (til

behandling af uregelmæssige hjerteslag) eller erythromycin (antibiotikum til behandling af

infektioner), da du ikke må tage disse lægemidler sammen med Fluconazol Fresenius Kabi (se

afsnittet: ”Brug ikke Fluconazol Fresenius Kabi”).

Anden medicin kan påvirke virkningen af Fluconazol Fresenius Kabi. Tal med lægen, før du får

Fluconazol Fresenius Kabi, hvis du tager noget af følgende medicin:

rifampicin eller rifabutin (antibiotika til behandling af infektioner).

alfentanil eller fentanyl (bruges mod smerter)

amitriptylin eller nortriptylin (mod depression)

amphotericin B eller voriconazol (mod svampeinfektioner)

blodfortyndende medicin for at forhindre blodpropper (warfarin eller lignende medicin)

benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende medicin), som er sovemedicin og

beroligende medicin

carbamazepin eller phenytoin (mod epilepsi)

nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, elodipin eller losartan (mod forhøjet blodtryk)

ciclosporin, everolimus, sirolimus eller tacrolimus (for at forhindre afstødning efter

transplantation)

cyclophosphamid eller vincaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende medicin), der

bruges til behandling af kræft

halofantrin (mod malaria)

statiner (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende medicin), der bruges mod

forhøjet kolesterol

methadon (mod smerter)

celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam eller diclofenac (non-

steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) mod smerter eller gigt)

orale svangerskabsforebyggende lægemidler (f.eks p-piller)

prednison (steroid)

zidovudin (også kendt som AZT) eller saquinavir (bruges til HIV-patienter)

medicin mod diabetes (sukkersyge) som chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller

tolbutamid

theophyllin (mod astma)

A-vitamin (kosttilskud)

amiodaron (anvendes til behandling af ujævne hjerteslag ”arytmier”)

hydrochlorthiazid (vanddrivende medicin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke få Fluconazol Fresenius Kabi, hvis du er gravid medmindre, at din læge har sagt det.

Du kan fortsætte med at amme efter, at du har fået en enkelt dosis op til 200 mg af Fluconazol

Fresenius Kabi. Du må ikke amme, hvis du har fået flere doser af Fluconazol Fresenius Kabi.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluconazol Fresenius Kabi påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

Hvis du kører bil eller arbejder med maskiner, skal du være opmærksom på, at svimmelhed og

krampeanfald kan forekomme i nogle tilfælde.

Fluconazol Fresenius Kabi indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 0,154 mmol natrium pr. ml. Der skal tages hensyn hertil ved behandling

af patienter på saltfattig diæt.

3.

Sådan skal du bruge Fluconazol Fresenius Kabi

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver dig denne medicin som en indsprøjtning

(infusion) i en blodåre. Fluconazol Fresenius Kabi fås som en infusionsvæske. Den skal ikke fortyndes

yderligere. Der er yderligere oplysninger til lægen eller sundhedspersonalet i sidste afsnit af

indlægssedlen.

Den anbefalede dosis for de forskellige typer infektion ses herunder. Spørg lægen eller

sundhedspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvorfor du har fået Fluconazol Fresenius Kabi.

Voksne

Dosis

Tilstand

400 mg den første dag, og derefter 200-400

mg 1 gang dagligt i 6-8 uger, eller længere

hvis nødvendigt. I visse tilfælde kan dosis

øges til højst 800 mg.

Til behandling af kryptokokmeningitis

200 mg dagligt, indtil du får besked på at

stoppe behandlingen.

Til forebyggelse af tilbagevendende

kryptokokmeningitis

200-400 mg 1 gang dagligt i 11 måneder og

op til 2 år, eller længere hvis nødvendigt. I

visse tilfælde kan dosis øges til højst 800 mg.

Til behandling af kockidioidomykose

800 mg den første dag og derefter 400 mg 1

gang dagligt indtil du får besked på at stoppe

behandlingen.

Behandling af indvortes svampeinfektioner, der

skyldes Candida

200-400 mg den første dag og derefter 100-

200 mg, indtil du får besked på at stoppe

behandlingen.

Behandling af infektioner i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen, eller

mundbetændelse på grund af tandprotese.

50-400 mg 1 gang dagligt i 7-30 dage, indtil

du får besked på at stoppe behandlingen.

Behandling af svampeinfektioner i slimhinderne

– dosis afhænger af, hvor infektionen findes.

100-200 mg 1 gang dagligt eller 200 mg 3

gange om ugen, så længe du har en øget

risiko for at få en infektion.

Forebyggelse af infektion i slimhinderne på

indersiden af munden eller halsen.

200-400 mg 1 gang dagligt, så længe du har

en øget risiko for at få en svampeinfektion.

Forebyggelse af infektioner, som skyldes

Candida (hvis dit immunforsvar er svækket eller

ikke fungerer ordentligt).

Unge fra 12-17 år

Følg den dosis, som lægen har ordineret (enten voksen- eller børnedosering).

Børn op til 11 år

Den højeste dosis til børn er 400 mg dagligt.

Dosis er baseret på barnets vægt i kg.

Tilstand

Daglig dosis

Svampeinfektioner i slimhinder og hals, der skyldes

Candida. Dosis og behandlingsvarighed afhænger af

infektionens sværhedsgrad, og hvor i kroppen

infektionen findes.

3 mg/kg legemsvægt (6 mg/kg

legemsvægt kan ordineres den første

dag).

Kryptokokmeningitis eller indre svampeinfektioner,

der skyldes Candida.

6-12 mg/kg legemsvægt

Forebyggelse af infektioner, som skyldes Candida

(hvis barnets immunforsvar ikke fungerer ordentligt).

3-12 mg/kg legemsvægt

Spædbørn fra 0-4 uger

Spædbørn mellem 15-28 dage gamle:

Dosis er den samme som ovenfor, men skal gives hver 2. dag. Barnet må højst få en dosis på

12 mg pr. kg legemsvægt hver 48. time.

Spædbørn mellem 0-14 dage gamle:

Dosis er den samme som ovenstående, men skal gives hver 3. dag. Barnet må højst få en dosis

på 12 mg pr. kg legemsvægt hver 72. time.

Lægen kan have ordineret en anden dosis end nævnt her. Følg altid lægens anvisning. Spørg lægen

eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Ældre

Du skal have den sædvanlige voksendosis, medmindre du har nedsat nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion:

Lægen kan ændre dosis afhængigt af din nyrefunktion.

Hvis du har fået for meget Fluconazol Fresenius Kabi

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Fluconazol

Fresenius Kabi. Symptomer på mulig overdosering kan omfatte at høre, se, og føle ting, der ikke er

der, og tænke unormale tanker (hallucinationer og paranoid opførsel).

Hvis du har glemt at få Fluconazol Fresenius Kabi

Da du vil få denne medicin under tæt overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt.

Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at en dosis er blevet glemt.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig

usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Få personer udvikler allergiske reaktioner, men alvorlige allergiske reaktioner er sjældne. Kontakt

straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

Almindelig bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) er:

hududslæt

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) er:

kløe over hele kroppen, rødmen af huden eller røde, kløende områder

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) er:

pludselig hiven efter vejret, vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

alvorlige hudreaktioner som udslæt med blærer (eventuelt også i munden og på tungen).

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at bruge Fluconazol Fresenius Kabi og

straks kontakte din læge.

Fluconazol Fresenius Kabi kan påvirke din lever. Tegn på leverproblemer er:

Almindelig bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer) er:

opkastning

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) er:

træthed

appetitløshed

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)

Fluconazol Fresenius Kabi kan ligeledes påvirke andre organsystemer, som kan resultere i følgende

symptomer:

Ikke almindelig bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer) er:

kramper

Sjælden bivirkning (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer) er:

lavere antal end normalt af hvide blodlegemer, som hjælper med at beskytte mod infektioner

og blodlegemer, som hjælper med at stoppe blødninger. Dette kan føre til uforklarlige blå

mærker eller blødning, pludselig feber, ondt i halsen eller sår i munden.

Hvis du får nogle af disse bivirkninger, skal du stoppe med at bruge Fluconazol Fresenius Kabi.

Fortæl det straks til din læge.

Andre bivirkninger:

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis en af følgende bivirkninger bliver alvorlig, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

mavesmerter, diarré

ændring i laboratorieprøver for leverfunktion

udslæt

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

nedsat antal røde blodlegemer, hvilket kan få huden til at se bleg ud og give følelsen af

svaghed eller åndenød

søvnløshed, søvnighed

svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

smagsforstyrrelser

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, luft i maven, mundtørhed

muskelsmerter

skadelig påvirkning af leveren

hævelse, nældefeber, kløe, øget svedtendens

generel utilpashed, feber

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter):

rød eller lilla misfarvning af huden, hvilket skyldes for få blodplader (andre forandringer i

blodet)

ændringer i visse laboratorieprøver (øget indhold af kolesterol og triglycerider i blodet)

rysten

for lavt kaliumindhold i blodet

unormalt elektrokardiogram (ekg) på grund af ændringer i hjertefrekvens eller hjerterytme

leversvigt

hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og etiketten. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Poser (freeflex

®

): Må ikke opbevares over 25ºC. Må ikke nedfryses.

Flasker (Kabipac

®

): Må ikke nedfryses.

Produktet skal anvendes umiddelbart efter anbrud af beholderen.

Brug ikke lægemidlet, hvis opløsningen ikke er klar og hvis du observerer synlige partikler. Må ikke

anvendes, hvis flasken eller posen er beskadiget.

Flasker og poser er kun til engangsbrug. Når produktet er anvendt, skal flasken eller posen og en

eventuel rest bortskaffes.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluconazol Fresenius Kabi indeholder

Aktivt stof: fluconazol

Hver ml indeholder 2 mg fluconazol

De øvrige indholdsstoffer er: natriumchlorid, vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid eller

saltsyre (til pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Fluconazol Fresenius Kabi er en klar, farveløs opløsning uden synlige partikler.

Pakningsstørrelser:

1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 flasker/poser x 50 ml med 100 mg fluconazol

1, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 flasker/poser x 100 ml med 200 mg fluconazol

1, 10, 20, 25, 30, 40 flasker/poser x 200 ml med 400 mg fluconazol

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller:

Flasker (KabiPac

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

Polen

Poser (freeflex

®

):

Fresenius Kabi France

6, Rue de Rempart

27400 Louviers

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

England:

Fluconazole 2mg/ml solution for infusion

Belgien:

Fluconazole Fresenius Kabi 2mg/ml oplossing voor infusie

Tjekkiet:

Fluconazol Kabi 2mg/ml, infúzny roztok

Tyskland:

Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung

Danmark:

Fluconazol Fresenius Kabi

Spanien:

Fluconazol Kabi 2mg/ml solución para perfusión

Grækenland:

Fluconazole/Kabi 2mg/ml ενέσιμο διάλυμα

Finland:

Fluconazol Fresenius Kabi

Frankrig:

Fluconazole Kabi 2mg/ml

Ungarn:

Fluconazol Kabi

Italien:

Fluconazolo Kabi 2mg/ml soluzione per infusione

Luxembourg:

Fluconazol Kabi 2mg/ml Infusionslösung

Holland:

Fluconazole Fresenius Kabi 2mg/ml oplossing voor infusie

Polen:

Fluconazol Kabi

Portugal:

Fluconazol Kabi

Rumænien:

Fluconazol Kabi 2mg/ml soluţie perfuzabilă

Sverige:

Fluconazol Fresenius Kabi

Slovakiet:

Fluconazol Kabi 2mg/ml, infúzny roztok

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2016.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Intravenøs infusion bør administreres med en hastighed, der ikke overskrider 10 ml/min. Fluconazol

Fresenius Kabi er formuleret i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning til infusion, og hver 200 mg

(100 ml flaske) indeholder 15 mmol af både Na+ og Cl-. Da Fluconazol Fresenius Kabi findes som

fortyndet natriumchloridopløsning til patienter, som kræver natrium- eller væskerestriktion, bør

hastigheden af væskeadministration overvejes.

Fluconazol infusionsvæske er kompatibel med følgende infusionsvæsker:

- Glucose 20%

- Ringeropløsning

- Ringer-lactatopløsning

- Kaliumchlorid i 5% glucoseopløsning

- Natriumbicarbonat 4,2% opløsning

- Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning

Fluconazol kan indgives via et eksisterende drop med en af ovennævnte væsker. Selvom der ikke er

set specifikke uforligeligheder, anbefales det ikke at blande det med andre lægemidler inden infusion.

Dette lægemiddel er kun til éngangsbrug.

Kemisk og fysisk stabilitet for det fortyndede produkt er påvist i 24 timer ved 25 °C.

Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet straks anvendes. Hvis præparatet ikke anvendes straks,

er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og betingelser inden anvendelse, som normalt ikke bør

overstige 24 timer ved 2-8 °C, medmindre fortyndingen har fundet sted i kontrollerede og validerede

aseptiske omgivelser.

Fortynding skal udføres under aseptiske forhold. Den fortyndede opløsning skal inspiceres

visuelt for partikler og misfarvning inden indgift. Opløsningen må kun anvendes, hvis den er

klar og fri for partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

22. august 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluconazol ”Fresenius Kabi”, infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

25763

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluconazol ”Fresenius Kabi”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver 50 ml infusionsvæske, opløsning indeholder 100 mg fluconazol.

Hver 100 ml infusionsvæske, opløsning indeholder 200 mg fluconazol.

Hver 200 ml infusionsvæske, opløsning indeholder 400 mg fluconazol.

Hver ml indeholder 2 mg fluconazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml indeholder også 9 mg natriumchlorid (svarende til 0,154 mmol natrium).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning fri for synlige partikler.

pH 4,0 – 8,0.

Osmolalitet: ca. 308 mOsm/kg H

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Fluconazol Fresenius Kabi er indiceret til nedenstående svampeinfektioner (se pkt. 5.1).

Fluconazol Fresenius Kabi er indiceret til voksne til behandling af:

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4)

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4)

Invasiv candidiasis.

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal, øsofageal candidiasis, candiduri og

kronisk mukokutan candidiasis.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

1 af 21

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis mundhygiejnen

eller lokalbehandling er utilstrækkelig.

Fluconazol Fresenius Kabi er indiceret profylaktisk hos voksne:

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko for recediv.

Mod tilbagefald af orofaryngal eller øsofagal candidiasis hos patienter med HIV,

som har høj risiko for recediv.

Mod candida-infektioner hos patienter med forlænget neutropeni (f.eks. patienter

med hæmatologiske maligniteter, der får kemoterapi, eller patienter der har fået

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt.5.1)).

Fluconazol Fresenius Kabi

er indiceret til nyfødte (født til termin), spædbørn, småbørn,

børn og unge i alderen 0-17 år:

Fluconazol Fresenius Kabi anvendes til behandling af mukøs candidiasis (orofaryngal,

øsofagal), invasiv candidiasis, kryptokokmeningitis samt til forebyggelse af

svampeinfektioner hos immunsupprimerede patienter. Fluconazol Fresenius Kabi kan

anvendes som vedligeholdesesbehandling til at forebygge tilbagefald af

kryptokokmeningitis hos børn med høj risiko for recediv (se pkt. 4.4).

Behandling kan startes, før identifikation og resultaterne af andre laboratorieundersøgelser

foreligger. Den antiinfektive behandling skal justeres i overensstemmelse med disse

resultater, når de foreligger.

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis afhænger af svampeinfektionens art og sværhedsgrad. Ved infektioner, der kræver

flergangsdosering, skal behandlingen fortsættes, indtil kliniske parametre eller

laboratorieprøver viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. Hvis behandlingen er for

kortvarig, kan det medføre recidiv af den aktive infektion.

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Kryptokokkose

- Behandling af

kryptokokmeningitis

Støddosis: 400 mg på Dag 1.

Efterfølgende doser: 200 mg til

400 mg én gang dagligt

Sædvanligvis mindst 6-8

uger.

Ved livstruende

infektioner kan den

daglige dosis øges til 800

- Vedligeholdelsesdosis til

forebyggelse af tilbagefald af

kryptokokmeningitis hos patienter

med høj risiko for recediv.

200 mg én gang dagligt

På ubestemt tid med en

daglig dosis på 200 mg

Kokcidioidomykos

e

200 mg til 400 mg én gang

dagligt

Fra 11 måneder og op til

24 måneder eller længere

afhængig af patienten. 800

mg dagligt kan overvejes

til nogle infektioner og

især ved meningeale

sygdomme.

Invasiv candidiasis

Støddosis:

800 mg på dag 1.

Efterfølgende doser:

I almindelighed er den

anbefalede

behandlingsvarighed for

dk_hum_42771_spc.doc

Side

2 af 21

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

400 mg én gang dagligt

candidæmi 2 uger efter

første negative

bloddyrkning og

manglende tegn og

symptomer på candidæmi.

Behandling af

mukøs candidiasis

- Orofaryngeal candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på dag 1.

Efterfølgende dosis: 100-200

mg én gang dagligt

7–21 dage (indtil

orofaryngeal candidiasis

er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter med

alvorligt nedsat

immunforsvar.

- Øsofageal candidiasis

Støddosis:

200-400 mg på

dag 1. Efterfølgende dosis:

100-200 mg én gang dagligt

14-30 dage (indtil

øsofageal candidiasis er i

bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter med

alvorlig nedsat

immunfunktion.

- Candiduri

200 mg til 400 mg én gang

dagligt

7–21 dage. Længere

perioder kan anvendes til

patienter med alvorlig

nedsat immunfunktion.

- Kronisk atrofisk candidiasis

50 mg én gang dagligt

14 dage

- Kronisk mukokutan candidiasis

50 mg til 100 mg én gang

dagligt

Op til 28 dage. Længere

afhængigt af både

infektionens sværhedsgrad

og underliggende

immunsuppression og

infektion.

Forebyggelse af

tilbagefald af

mukøs candidiasis

hos patienter med

HIV, der har høj

risiko for

tilbagefald

- Orofaryngeal candidiasis

100 mg til 200 mg én gang

dagligt eller 200 mg 3 gange

om ugen

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression

- Øsofageal candidiasis

100 mg til 200 mg én gang

dagligt eller 200 mg 3 gange

om ugen

Ubegrænset periode hos

patienter med kronisk

immunsuppression

Profylakse ved

candida-

infektioner hos

patienter med

langvarig

neutropeni

200 mg til 400 mg én gang

dagligt

Behandlingen bør indledes

flere dage før, neutropeni

forventes at opstå, og skal

fortsættes i 7 dage efter

patientens bedring efter

neutropenien, efter

neutrofiltallet er nået

>1.000/mm

Særlige patientgrupper:

Ældre

Dosis bør justeres i henhold til nyrefunktionen (se ”Nedsat nyrefunktion”).

dk_hum_42771_spc.doc

Side

3 af 21

Nedsat nyrefunktion

Fluconazol Fresenius Kabi udskilles hovedsagligt i urinen som uændret aktivt stof.

Der kræves ingen ændring af enkeltdosisbehandling. Hos patienter (inklusive børn) med

nedsat nyrefunktion, der skal i flerdosisbehandling med fluconazol, gives initialt 50–400

mg under hensyntagen til anbefalet daglig dosis for den pågældende indikation. Efter den

initiale støddosis bør daglig dosis (under hensyntagen til indikation) baseres på følgende

tabel:

Kreatininclearance (ml/min)

Procent af anbefalet dosis

>50

100%

≤50 (ingen hæmodialyse)

Hæmodialyse

100% efter hver hæmodialyse

Patienter i hæmodialyse bør få 100% af den anbefalede dosis efter hver hæmodialyse, og

på ikke-dialyse-dage bør patienten få en reduceret dosis i henhold til kreatininclearance.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede tilgængelige data for patienter med nedsat leverfunktion. Fluconazol

skal derfor administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4. og 4.8).

Pædiatrisk population

Til børn bør en maksimaldosis på 400 mg dagligt ikke overskrides.

Som ved tilsvarende infektioner hos voksne afhænger behandlingens varighed af det

kliniske og mykologiske respons. Fluconazol Fresenius Kabi gives som én enkelt daglig

dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under ”Nedsat nyrefunktion”. Fluconazols

farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos børn med nedsat nyrefunktion (se

nedenstående for ”Nyfødte (født til termin)” som ofte udviser primær umoden

nyrefunktion).

Spædbørn, småbørn og børn (fra 28 dage til 11 år):

Indikation

Dosering

Anbefalinger

Mukøs candidiasis

Initialdosis: 6 mg/kg

Efterfølgende doser: 3 mg/kg én

gang dagligt

Initialdosis kan gives den

første dag for hurtigere at

opnå steady state niveau.

- Invasiv candidiasis

- Kryptokokmeningitis

Dosis: 6 til 12 mg/kg én gang

dagligt

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

Vedligeholdelsesbehand-

ling til forebyggelse af

tilbagefald af

kryptokokmeningitis hos

børn med høj risiko for

recidiv

Dosis: 6 mg/kg én gang dagligt

Afhængigt af sygdommens

sværhedsgrad.

Profylakse ved Candida

hos immunsupprimerede

patienter

Dosis: 3 til 12 mg/kg én gang

dagligt

Afhængigt af sværhedsgrad

og varighed af den

inducerede neutropeni (se

under dosering til voksne).

dk_hum_42771_spc.doc

Side

4 af 21

Unge (mellem 12-17 år):

Afhængigt af vægt og udvikling vil lægen vurdere, hvilken dosering (voksne eller børn),

der er den mest hensigtsmæssige. Kliniske data tyder på, at børn har en højere fluconazol-

clearance end den, der ses hos voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg til voksne svarer til

doser på 3, 6 og 12 mg/kg til børn for opnåelse af samme systemiske eksponering.

Nyfødte (født til termin) (0-27 dage):

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der er kun få farmakokinetiske data til at

understøtte nedenstående dosering til nyfødte (se pkt. 5.2).

Aldersgruppe

Dosering

Anbefalinger

Nyfødte (født til termin)

(0-14 dage)

Samme dosis mg/kg som til

spædbørn, småbørn og børn skal

gives hver 72. time.

En maksimal dosis på 12 mg/

kg hver 72. time bør ikke

overskrides.

Nyfødte (født til termin)

(15-27 dage)

Samme dosis mg/kg som til

spædbørn, småbørn og børn skal

gives hver 48. time.

En maksimal dosis på 12 mg/

kg hver 48. time bør ikke

overskrides.

Administrationsmåde

Fluconazol Fresenius Kabi kan administreres enten oralt eller ved intravenøs infusion.

Indgivelsesvejen afhænger af patientens kliniske tilstand. Det er ikke nødvendigt at ændre

den daglige dosis, når indgivelsesvejen ændres fra intravenøs til oral eller vice versa.

Intravenøs infusion bør administreres med en infusionshastighed, der ikke overstiger 10

ml/min. Fluconazol Fresenius Kabi er formuleret i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

infusionsvæske, og 200 mg (100 ml flaske) indeholder 15 mmol Na+ og Cl-. Da

Fluconazol Fresenius Kabi findes som fortyndet natriumchloridopløsning, skal

infusionshastigheden overvejes hos patienter, som kræver natrium- eller væskerestriktion.

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for relaterede azoler.

Samtidig behandling med terfenadin er kontraindiceret hos patienter, der får Fluconazol

Fresenius Kabi 400 mg dagligt eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne i et

interaktionsforsøg med flerdosisbehandling. Samtidig behandling med andre lægemidler

kendt for at forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres via cytokrom P450 (CYP)3A4

som f.eks. cisaprid, astemizol, pimozid, quinidin og erythromycin er kontraindiceret hos

patienter, der får fluconazol (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og succesraten var generelt mindre end 20%. Derfor bør

Fluconazol Fresenius Kabi ikke anvendes mod tinea capitis.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

5 af 21

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af kryptokokkose andre

steder (f.eks. pulmonal eller kutan kryptokokkose). Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Dyb endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols virkning ved behandling af andre former for

endemiske mykoser som f.eks. parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose. Dosisanbefaling er derfor ikke mulig.

Nyresystemet

Fluconazol Fresenius Kabi bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Adrenal insufficiens

Det er kendt, at ketoconazol kan forårsage adrenal insufficiens, og dette kunne om end

sjældent set, også gælde for fluconazol.

Adrenal insufficiens, som er relateret til samtidig behandling med prednison, se afsnit 4.5.

Effekten af fluconazol på andre lægemidler.

Lever og galdeveje

Fluconazol Fresenius Kabi bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat

leverfunktion.

Fluconazol Fresenius Kabi er i sjældne tilfælde blevet forbundet med hepatotoksicitet,

herunder letale tilfælde, primært hos patienter med alvorlige tilgrundliggende sygdomme.

Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem hepatotoksicitet og den totale døgndosis af

fluconazol, behandlingsvarigheden eller patientens køn eller alder. I de fleste tilfælde var

hepatotoksiciteten reversibel efter seponering.

Patienter, som udvikler unormale leverfunktionsværdier under behandling med fluconazol,

skal monitoreres tæt for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leversygdom (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot) Behandlingen med fluconazol skal

straks ophøre, og patienten skal kontakte en læge

Kardiovaskulært system

Nogle azoler, herunder fluconazol, er blevet forbundet med forlængelse af QT-intervallet i

elektrokardiogram (EKG). Fluconazol forårsager forlængelse af QT-intervallet ved at

hæmme den korrigerende kaliumstrøm (I

). Forlængelse af QT-intervallet som forårsages

af andre lægemidler (herunder amiodaron), kan forstærkes via hæmning af cytochrom

P450 (CYP) 3A4. Efter markedsføring er der set meget sjældne tilfælde af forlængelse af

QT-intervallet og torsades de pointes hos patienter i behandling med fluconazol. Disse

rapporter omfatter alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer, som

strukturel hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin.

Patienter med hypokaliæmi og fremskreden hjertesvigt har øget risiko for livstruende tilfælde

af ventrikulære arytmier og torsades de pointes.

Fluconazol Fresenius Kabi bør administreres med forsigtighed til patienter med disse

potentielt proarytmiske tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, der er

kendt for at forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres via cytokromet P450 (CYP)

3A4 er kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.5).

dk_hum_42771_spc.doc

Side

6 af 21

Halofantrin

Det er blevet påvist, at den anbefalede terapeutiske dosis af halofantrin forlænger QTc-

intervallet, og at det er et CYP3A4-substrat. Samtidig brug af fluconazol og halofantrin

anbefales derfor ikke (se pkt. 4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative kutane reaktioner, som f.eks. Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse under behandling med fluconazol.

AIDS- patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige hudreaktioner i forbindelse med

mange lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, der kan tilskrives fluconazol, hos en patient i

behandling for en overfladisk svampeinfektion, skal fluconazol seponeres. Hvis patienter

med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, skal de monitoreres tæt og

fluconazol seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller erythema multiforme.

Overfølsomhed

I sjældne tilfælde er der rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

Cytokrom P450

Fluconazol er en moderat CYP2C9- og CYP3A4-hæmmer. Fluconazol er også en

stærk

hæmmer af CYP2C19. Patienter, der får Fluconazol samtidig med lægemidler med et smalt

terapeutisk vindue, og som metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4, skal

monitoreres (se pkt. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion).

Terfenadin

Patienter i samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin

bør monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.3 og 4.5).

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 0,154 mmol natrium pr. ml. Der skal tages hensyn hertil hos

patienter på diæt med kontrolleret saltindtagelse.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler er kontraindiceret:

Cisaprid: Der har været rapporter om hjertetilfælde, herunder torsades de pointes, hos

patienter, som fik fluconazol sammen med cisaprid. Et kontrolleret forsøg har vist, at

fluconazol 200 mg én gang dagligt sammen med cisaprid 20 mg 4 gange dagligt gav en

signifikant stigning i plasmakoncentrationen af cisaprid og forlængelse af QTc-intervallet.

Samtidig behandling med fluconazol og cisaprid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Terfenadin

Eftersom der er set alvorlige hjertearytmier sekundært til forlænget QTc-

interval hos patienter i behandling med antimykotiske azoler og terfenadin, er der udført

interaktionsforsøg. Ét forsøg med 200 mg fluconazol én gang dagligt viste ingen

forlængelse af QTc-intervallet. Et andet forsøg med henholdsvis 400 mg og 800 mg

fluconazol én gang dagligt viste, at fluconazol i doser på 400 mg eller mere dagligt øger

plasmakoncentrationen af terfenadin signifikant. Samtidig behandling med fluconazol i

doser på 400 mg eller mere dagligt og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved

samtidig behandling med fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin bør

patienten følges nøje.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

7 af 21

Astemizol: Samtidig behandling med fluconazol og astemizol kan nedsætte astemizols

clearance, resulterende i en stigning i astemizols plasmakoncentration, som kan føre til

QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig behandling med

fluconazol og astemizol er kontraindiceret (se pkt 4.3).

Pimozid: Selv om det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozids metabolisme. Stigning i pimozid-

plasmakoncentration kan føre til QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin: Selv om det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig administration

af fluconazol og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med

quinidin er blevet associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes.

Samtidig behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Erythromycin: Ved samtidig anvendelse af fluconazol og erythromycin er der øget risiko

for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf

pludselig hjertedød. Samtidig behandling med fluconazol og erythromycin er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler kan ikke anbefales

:

Halofantrin: Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en

hæmmende effekt på CYP3A4. Ved samtidig behandling med fluconazol og halofantrin er

der øget risiko for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som

følge deraf pludselig hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse hvor der skal udvises forsigtighed:

Amiodaron: Samtidig administration af fluconazol og amiodaron kan øget QT

forlængelsen. Der skal derfor udvises forsigtighed, når disse lægemidler kombineres,

særligt ved høje doser af fluconazol (800 mg).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler medfører forsigtighedsregler og

dosisjustering:

Andre

lægemidlers virkninger på fluconazol

Rifampicin: Samtidig behandling med fluconazol og rifampicin resulterer i et 25% fald i

AUC og en 20% kortere halveringstid for fluconazol. Dosisøgning af fluconazol bør

overvejes til patienter, der behandles samtidig med fluconazol og rifampicin.

Interaktionsforsøg har vist, at der ikke sker klinisk signifikant ændring i absorptionen af

oralt administreret fluconazol ved anvendelse sammen med føde, cimetidin, antacida eller

efter helkrops-strålebehandling i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Hydrochlorthiazid: I et farmakokinetisk interaktionsstudie, hvor raske frivillige fik flere

doser af hydrochlorthiazid samtidig med fluconazol, blev plasmakoncentrationen af

fluconazol forøget med 40%. En effekt af denne størrelsesorden nødvendiggør ikke en

ændring i dosisregimet for fluconazol til patienter, som samtidig får diuretika.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

8 af 21

Fluconazols virkning på andre lægemidler:

Fluconazol er en moderat hæmmer af cytochrom P450 (CYP) isoenzym 2C9 og 3A4.

Fluconazol er også en stærk hæmmer af isoenzymet CYP2C19. Ud over de

observerede/dokumenterede interaktioner anført nedenfor er der en risiko for øget

plasmakoncentration af andre stoffer metaboliseret af CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4

ved administration sammen med fluconazol. Der skal derfor udvises forsigtighed ved brug

af disse kombinationer, og patienterne bør følges nøje. Den enzymhæmmende effekt af

fluconazol fortsætter i 4-5 dage efter ophør med fluconazolbehandling pga. fluconazols

lange halveringstid (se pkt. 4.3).

Alfentanil: Ved samtidig behandling med fluconazol (400 mg) og intravenøs alfentanil (20

μg/kg) hos raske forsøgspersoner steg AUC

for alfentanil til det dobbelte, sandsynligvis

på grund af hæmning af CYP3A4. Dosisjustering af alfentanil kan være nødvendig.

Amitriptylin, nortriptylin: Fluconazol øger effekten af amitriptylin og nortriptylin. 5-

nortriptylin og/eller S-amitriptylin kan evt. måles ved start af kombinationsbehandling og

efter en uge. Dosis af amitriptylin/nortriptylin bør justeres, hvis nødvendigt.

Amphotericin B: Samtidig administration af fluconazol og amphotericin B hos inficerede

normale og immunsupprimerede mus viste følgende resultater: en lille additiv antimykotisk

effekt ved systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion ved intrakraniel infektion

med Cryptococcus neoformans, og antagonisme mellem de to lægemidler ved systemisk

infektion med Aspergillus fumigatus. Det vides ikke, om resultaterne fra disse studier er

klinisk signifikante.

Antikoagulantia: Som for andre antimykotiske azoler har erfaringer efter markedsføring

vist blødningstilfælde (blå mærker, epistaxis, gastrointestinal blødning, hæmaturi og

melæna) i forbindelse med forlænget protrombintid hos patienter, der får fluconazol

samtidig med warfarin. Ved samtidig behandling med fluconazol og warfarin var

protrombintiden forlænget til op til det dobbelte, sandsynligvis på grund af hæmning af

warfarin-metabolismen via CYP2C9. Protrombintiden skal monitoreres nøje hos patienter,

der får antikoagulantia af coumarin-typen eller indanedion samtidig med fluconazol.

Dosisjustering af antikoagulaten kan blive nødvendig.

Benzodiazepiner (korttidsvirkende), f.eks. midazolam, triazolam: Efter oral administration

af midazolam medførte fluconazol en væsentlig stigning i midazolams koncentration og en

væsentligt øget psykomotorisk påvirkning. Samtidig oral administration af fluconazol 200

mg og midazolam 7,5 mg øgede midazolams AUC og halveringstid henholdsvis 3,7 og 2,2

gange. Samtidig oral administration af fluconazol 200 mg og triazolam 0,25 mg øgede

triazolams AUC og halveringstid henholdsvis 4,4 og 2,3 gange. Potenseret og forlænget

virkning af triazolam er set ved samtidig behandling med fluconazol. Hvis samtidig

behandling med benzodiazepin er nødvendig hos patienter i behandling med fluconazol,

bør det overvejes at give en mindre benzodiazepindosis, og patienterne bør moniteres i

passende grad.

Carbamazepin: Fluconazol hæmmer metaboliseringen af carbamazepin, og der er set

stigning i serum-carbamazepin på ca. 30%. Der er risiko for udvikling af carbamazepin-

toksicitet. Dosisjustering af carbamazepin kan blive nødvendig afhængigt af

koncentrationsmålinger/effekt.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

9 af 21

Calcium-kanal-blokkere: Visse calcium-kanal-antagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin,

verapamil og felodipin) metaboliseres via CYP3A4. Fluconazol kan muligvis øge den

systemiske eksponering af calcium-kanal-antagonister. Hyppig monitorering for

bivirkninger anbefales.

Celecoxib: Under samtidig behandling med fluconazol (200 mg dagligt) og celecoxib (200

mg) steg C

og AUC for celecoxib med henholdsvis 68% og 134%. Det kan være

nødvendigt at halvere celecoxibdosis ved samtidig behandling med fluconazol.

Cyclophosphamid: Kombinationsbehandling med cyclophosphamid og fluconazol fører til

stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin. Kombinationen kan anvendes med øget

opmærksomhed på risikoen for stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin.

Fentanyl: Et letalt tilfælde af fentanylforgiftning er blevet rapporteret i forbindelse med en

mulig fentanyl-fluconazol-interaktion. Endvidere er det hos raske forsøgspersoner vist, at

fluconazol forsinkede eliminationen af fentanyl signifikant. En øget fentanylkoncentration

kan føre til respirationsdepression. Patienter skal overvåges nøje for en potentiel risiko for

respirationsdepression. Dosisjustering af fentanyl kan blive nødvendig.

HMG-CoA-reduktasehæmmere: Der er en øget risiko for myopati og rabdomyolyse ved

samtidig anvendelse af fluconazol og HMG-CoA-reduktasehæmmere, der metaboliseres

via CYP3A4, som f.eks. atorvastatin og simvastatin, eller via CYP2C9, som f.eks.

fluvastatin. Hvis samtidig behandling er nødvendig, skal patienten observeres for

symptomer på myopati og rabdomyolyse, og kreatinkinase bør monitoreres. HMG-CoA-

reduktase-hæmmere bør seponeres, hvis der ses markant stigning i kreatinkinase, eller hvis

myopati/rabdomyolyse diagnosticeres eller mistænkes.

Olaparib: Moderate hæmmere af CYP3A4, såsom fluconazol, øger plasmakoncentrationen af

olaparib, og samtidig brug anbefales ikke. Hvis kombinationen ikke kan undgås, skal dosis af

olaparib begrænses til 200 mg to gange dagligt.

Immunsuppressiva (f.eks. ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus):

Ciclosporin: Fluconazol øger koncentrationen og AUC af ciclosporin signifikant. Ved

samtidig behandling med fluconazol 200 mg dagligt og ciclosporin (2,7 mg/kg dagligt)

blev AUC for ciclosporin øget 1,8 gange. Kombinationen kan anvendes med

dosisnedsættelse af ciclosporin afhængigt af ciclosporin-koncentrationen.

Everolimus: Selv om det ikke er undersøgt in vivo og in vitro, kan fluconazol muligvis øge

serum-koncentrationen af everolimus via hæmning af CYP3A4.

Sirolimus: Fluconazol øger plasmakoncentrationen af sirolimus sandsynligvis ved at

hæmme metaboliseringen af sirolimus via CYP3A4 og P-glykoprotein. Kombinationen kan

anvendes med dosisjustering af sirolimus afhængigt af effekt/koncentrationsmålinger.

Tacrolimus: Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af oralt administreret tacrolimus op

til 5 gange pga. hæmning af metabolismen af tacrolimus via CYP3A4 i tarmen. Der ses

ingen signifikante farmakokinetiske ændringer, hvis tacrolimus gives intravenøst. Forhøjet

tacrolimus-koncentration er forbundet med nefrotoksicitet. Dosis af oral tacrolimus bør

nedsættes afhængigt af tacrolimus-koncentrationen.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

10 af 21

Losartan: Fluconazol hæmmer losartans metabolisering til dets aktive metabolit (E-31 74),

som er ansvarlig for størstedelen af angiotensin-II-receptor-antagonismen under

losartanbehandling. Patienter bør løbende få kontrolleret deres blodtryk.

Methadon: Fluconazol kan øge methadons serumkoncentration. Dosisjustering af

methadon kan blive nødvendig

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler: C

og AUC for flurbiprofen blev øget med

henholdsvis 23% og 81% ved kombinationsbehandling med fluconazol sammenlignet med

administration af flurbiprofen alene. Tilsvarende blev C

og AUC for den farmakologisk

aktive isomer [S-(+)-ibuprofen] øget med henholdsvis 15% og 82%, når fluconazol blev

administreret samtidig med racemisk ibuprofen (400 mg) sammenlignet med

administration af racemisk ibuprofen alene.

Skønt det ikke specifikt er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge den systemiske

eksponering af andre NSAID, som metaboliseres af CYP2C9 (f.eks. naproxen, lornoxicam,

meloxicam, diclofenac). Hyppig monitorering for NSAID-relaterede bivirkninger og

toksicitet anbefales. Dosisjustering af NSAID kan være nødvendig.

Phenytoin: Fluconazol hæmmer den hepatiske metabolisering af phenytoin. Samtidig

gentagen administration af 200 mg fluconazol og 250 mg phenytoin intravenøst

forårsagede en stigning i phenytoins AUC

med 75% og C

med 128%. Ved

kombinationsbehandling anbefales monitorering af serum-phenytoin for at undgå

phenytointoksicitet.

Prednison: Der har været en caserapport, hvor en levertransplanteret patient i behandling

med prednison udviklede akut binyrebarkinsufficiens, da en tre måneders behandling med

fluconazol blev seponeret. Seponeringen af fluconazol forårsagede formentlig en øget

CYP3A4-aktivitet, som førte til øget metabolisering af prednison. Patienter i

langtidsbehandling med fluconazol og prednison bør overvåges nøje for

binyrebarkinsufficiens, når fluconazol seponeres.

Rifabutin: Fluconazol øger serumkoncentrationen af rifabutin, hvilket fører til en stigning i

AUC for rifabutin med op til 80%. Der har været rapporter om uveitis hos patienter, som

blev behandlet med fluconazol og rifabutin samtidig. Ved kombinationsbehandling

anbefales øget opmærksomhed på rifabutintoksicitet.

Saquinavir: Fluconazol øger AUC og C

for saquinavir med henholdsvis ca. 50% og ca.

55% pga. hæmning af saquinavirs hepatiske metabolisering via CYP3A4 og hæmning af P-

glykoprotein. Interaktion med sanquinavir/ritonavir er ikke blevet undersøgt og kan være

betydelig. Dosisjustering af saquinavir kan være nødvendig.

Sulfonylurinstoffer: Fluconazol er vist at forlænge serumhalveringstiden af samtidigt

administrerede orale sulfonylurinstoffer (f.eks. chlorpropamid, glibenclamid, glipizid,

tolbutamid) hos raske forsøgspersoner. Hyppig monitorering af blodglucose og passende

dosisreduktion af sulfonylurinstof anbefales ved kombinationsbehandling.

Theophyllin: I et placebokontrolleret interaktionsforsøg resulterede administration af

fluconazol 200 mg i 14 dage i et 18% fald i gennemsnitlig plasmaclearance af theophyllin.

Patienter i behandling med høje doser theophyllin, eller som af andre årsager har en øget

risiko for theophyllintoksicitet, bør observeres for tegn på theophyllintoksicitet ved

samtidig behandling med fluconazol. Behandlingen bør justeres, hvis der udvikles tegn på

toksicitet.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

11 af 21

Vinkaalkaloider: Skønt det ikke er undersøgt, kan fluconazol muligvis øge

plasmakoncentrationen af vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) og medføre

neurotoksicitet, som er mulig pga. en hæmmende effekt på CYP3A4.

Vitamin A: Baseret på en caserapport på en patient, der fik kombinationsbehandling med

all-trans-retinoidsyre (en syreform af vitamin A) og fluconazol, blev der set udvikling af

CNS-bivirkninger i form af pseudotumor cerebri, som forsvandt efter seponering af

fluconazol. Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på forekomsten af

CNS-bivirkninger.

Voriconazol (CYP2C9, CYP2C19 og CYP3A4-hæmmer): Samtidig administration af oral

voriconazol (400 mg/12 timer i 1 dag, derefter 200 mg/12 timer i 2,5 dage) og oral

fluconazol (400 mg på dag 1, derefter 200 mg/24 timer i 4 dage) hos 8 raske mandlige

forsøgspersoner resulterede i en stigning i C

og AUC for voriconazol med

gennemsnitligt 57% (90% CI: 20%, 107%) henholdsvis 79% (90% CI: 40%, 128%).

Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af voriconazol og fluconazol,

der vil eliminere denne virkning, er ikke fastlagt. Monitorering for voriconazol-relaterede

bivirkninger anbefales, hvis voriconazol anvendes sekventielt efter fluconazol.

Zidovudin: Fluconazol øger C

og AUC for zidovudin med henholdsvis 84% og 74% pga.

fald i zidovudins orale clearance med ca. 45%. Zidovudins halveringstid blev ligeledes

forlænget med ca. 128% ved kombinationsbehandling med fluconazol. Patienter, der bliver

behandlet med denne kombination, bør monitoreres for udvikling af zidovudinrelaterede

bivirkninger. Dosisreduktion af zidovudin kan være nødvendig.

Azithromycin: I et åbent, randomiseret, trevejs-crossover forsøg med 18 raske

forsøgspersoner blev det vurderet, om en enkelt oral dosis på 1.200 mg azithromycin havde

effekt på farmakokinetikken af en enkelt oral dosis på 800 mg fluconazol såvel som

fluconazols effekt på azithromycins farmako-kinetik. Der var ingen signifikant

farmakokinetisk interaktion mellem fluconazol og azithromycin.

Orale kontraceptiva: Der er udført 2 farmakokinetiske forsøg med et oral kontraceptivum

af kombinationstypen og gentagen dosering med fluconazol. Hormonkoncentrationerne

blev ikke påvirket i væsentlig grad i forsøget med 50 mg fluconazol, men ved døgndoser

på 200 mg steg AUC for ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 40% og 24%.

Det er således næppe sandsynligt, at gentagne doser af fluconazol på dette niveau vil

påvirke effekten af et oralt kontraceptivum af kombinationstypen.

Ivacaftor: Samtidig administration af ivacaftor, en cystisk fibrose transmembran konduktans

regulator (CFTR) potentiator, forhøjede eksponeringen over for ivacaftor 3 gange, og

eksponeringen over for M1 1,9 gange. En reduktion af ivacaftor-dosis til 150 mg én gang

dagligt anbefales til patienter, der samtidig behandles med moderate CYP3A-hæmmere,

herunder fluconazol og erythromycin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Et observationsstudie har vist en øget risiko for spontan abort hos kvinder, der er blevet

behandlet med fluconazol i første trimester.

Der er indberettet multiple, kongenitale anormaliteter (inklusive brakycefali, øredysplasi,

stor forreste fontanelle, femoral bøjning og radial-humeral synostose) hos spædbørn, hvis

dk_hum_42771_spc.doc

Side

12 af 21

mødre var blevet behandlet i mindst tre eller flere måneder med høje doser fluconazol

(400-800 mg dagligt) for kokcidioidomykose. Det er ikke afklaret, om der er en

sammenhæng mellem fluconazol og disse hændelser.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Fluconazol bør ikke anvendes i standarddoseringer og kortvarig behandling til gravide,

medmindre det er absolut nødvendigt.

Fluconazol bør kun anvendes i høje doser og/eller i længerevarende behandling til gravide

med potentielt livstruende infektioner.

Amning

Fluconazol går over i modermælk og opnår en koncentration, der svarer til den i plasma (se

afsnit 5.2). Amning kan fortsættes efter en enkelt dosis på 150 mg fluconazol. Amning

anbefales ikke efter gentagne doser eller efter høje fluconazoldoser.

De udviklingsmæssige

og sundhedsmæssige fordele ved amning bør overvejes sammen med moderens kliniske behov

for Fluconazol Fresenius Kabi og eventuelle mulige bivirkninger på det ammede barn fra

Fluconazol Fresenius Kabi eller fra moderens underliggende sygdom.

Fertilitet

Fluconazol påvirker ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier over virkning af Fluconazol Fresenius Kabi på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienterne bør advares om risikoen for

svimmelhed eller kramper (se pkt. 4.8), medens de tager Fluconazol Fresenius Kabi, og bør

rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis disse symptomer

forekommer.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger (>1/10) er hovedpine, mavesmerter, diarré, kvalme,

opkastning, forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet aspartataminotransferase, forhøjet

alkalisk fosfatase i blodet og udslæt.

Følgende bivirkninger er observeret og rapporteret ved behandling med Fluconazol

Fresenius Kabi med følgende hyppighed: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

< 1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til < 1/100); sjælden ( ≥1/10.000 til < 1/1.000); meget

sjælden (<1/10.000); ukendt hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

dk_hum_42771_spc.doc

Side

13 af 21

Systemorgan-

klasser

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Agranulocytose,

leukopeni,

trombocytopeni,

neutropeni

Immunsystemet

Anafylaksi

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hyperkolesterolæmi,

hypertriglyceridæmi,

hypokaliæmi

Psykiske

forstyrrelser

Søvnighed, insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper,

paræstesier,

svimmelhed,

smagsforstyrrelse

Tremor

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Torsades de pointes (se

pkt 4.4), QT-

forlængelse (se pkt.4.4)

Mave-

tarmkanalen

Abdominale

smerter,

opkastning, diarré,

kvalme

Obstipation,

dyspepsi, flatulens,

mundtørhed

Lever og

galdeveje

Forhøjet alanin

aminotransferase

(ALAT) (se pkt.

4.4), forhøjet

asparat

aminotransferase

(ASAT) (se pkt.

4.4), forhøjet

alkalisk fosfatase

(se pkt. 4.4)

Cholestase (se pkt.

4.4), gulsot (se pkt.

4.4), forhøjet

bilirubin (se pkt. 4.4)

Leversvigt (se pkt. 4.4),

hepatocellulær nekrose

(se pkt. 4.4), hepatitis

(se pkt. 4.4),

hepatocellulær skade

(se pkt. 4.4)

Hud og

subkutane væv

Udslæt (se pkt.

4.4)

Lægemiddeludslæt*

(se pkt. 4.4),

urticaria (se pkt.

4.4), pruritus, øget

svedtendens

Toksisk epidermal

nekrolyse (se pkt. 4.4),

Stevens-Johnsons

syndrom (se pkt. 4.4),

akut generaliseret

eksantematøs pustulose

(se pkt. 4.4),

eksfoliative

kutanreaktioner,

angioødem,

ansigtsødem, alopeci

Lægemiddelfremkaldt

reaktion med

eosinofili og

systemiske symptomer

(DRESS)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene

symptomer og

reaktioner på

Træthed, utilpashed,

asteni, feber

dk_hum_42771_spc.doc

Side

14 af 21

Systemorgan-

klasser

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

administrations-

stedet

*inklusive Fixed Drug Eruption

Pædiatrisk population

Forekomsten af bivirkninger og abnorme laboratorieværdier set i pædiatriske kliniske

forsøg er sammenlignelige med forekomsten af bivirkninger hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der har været rapporter om overdosering med Fluconazol Fresenius Kabi og

hallucinationer og paranoid opførsel er samtidig blevet rapporteret.

I tilfælde af overdosering er symptomatisk behandling (med understøttende

foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) sandsynligvis tilstrækkelig.

Fluconazol udskilles overvejende i urinen. Forceret diurese vil sandsynligvis øge

eliminationshastigheden. 3-timers hæmodialyse nedsætter plasmakoncentrationen med ca.

50%.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimykotika til systemisk anvendelse, triazolderivater

ATC-kode: J 02 AC 01.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimykotika til systemisk brug, triazol-derivater, ATC

kode: J 02 AC 01.

Virkningsmekanisme

Fluconazol er et triazol-antimykotikum. Den primære virkningsmekanisme er hæmning af

et essentielt trin i svampenes ergosterolbiosyntese, den CYP-medierede 14-alfa-

demetylering af lanosterol. Akkumulering af 14-alfa-methylsterol korrelerer med det

efterfølgende fald i ergosterol-koncentrationen i svampens cellemembran og kan være

dk_hum_42771_spc.doc

Side

15 af 21

årsagen til fluconazols antimykotisk effekt. Fluconazol er vist at være mere selektiv for

CYP-enzymer hos svampe end for forskellige CYP-enzymsystemer hos pattedyr.

Det er vist, at fluconazol 50 mg dagligt i op til 28 dage hverken påvirker plasma-

testosteron hos mænd eller steroidkoncentrationen hos kvinder i den fertile alder.

Fluconazol 200-400 mg dagligt har ingen klinisk signifikant effekt på endogene

steroidniveauer eller på ACTH-stimuleret respons hos raske, mandlige, frivillige

forsøgspersoner. Interaktionsforsøg med antipyrin tyder på, at enkeltdosis eller gentagne

doser af fluconazol 50 mg ikke påvirker dets metabolisering.

Følsomhed

in vitro

Fluconazol viser in vitro en antimykotisk aktivitet mod de fleste klinisk almindelige

Candida-arter (herunder C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis). C. glabrata viser et

bredt følsomhedsspektrum, hvorimod C. krusei er resistent over for fluconazol.

Fluconazol viser også aktivitet mod Cryptococcus neoformans og Cryptococcus gatti samt

de endemiske skimmelsvampe Blastomyces dermatitides, Coccidioides immitis,

Histoplasma capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis.

Farmakodynamiske virkninger

Der er i dyreforsøg set korrelation mellem mindste hæmmende koncentrations (MIC)-

værdier og effekt over for eksperimentelle mykoser pga. Candida spp. I kliniske forsøg er

der en næsten 1:1 lineær sammenhæng mellem AUC og fluconazol-dosis. Der er også en

direkte, men ufuldkommen sammenhæng mellem AUC eller dosis og en positiv klinisk

respons for behandling af oral candidiasis og i mindre grad candidæmi. Ligeledes kureres i

mindre grad infektioner forårsaget af stammer med en højere fluconazol-MIC.

Resistensmekanisme(r)

Candida spp har udviklet et antal resistensmekanismer mod azol-antimykotika.

Svampearter, som har udviklet en eller flere resistensmekanisme(r), er kendte for at udvise

høje mindste hæmmende koncentrationsværdier (MIC) over for fluconazol. Dette påvirker

effekten in vivo og klinisk negativt.

Der har været rapporter om tilfælde af superinfektion med andre Candida-arter end C.

albicans, som ofte ifølge deres natur ikke er følsomme for fluconazol (f.eks. Candida

krusei). Sådanne tilfælde kan kræve behandling med et andet svampemiddel.

Grænseværdier (i henhold til

EUCAST

Baseret på analyser af farmakokinetiske/farmakodynamiske data (PK/PD), følsomheden in

vitro og klinsk respons har EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial

Susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) fastlagt

breakpoints for fluconazol for Candida-arter (EUCAST fluconazol rational document

(valid fra 2015-11-16 version 8.0). Disse er blevet delt i ikke-artsrelaterede breakpoints,

som primært er fastlagt på baggrund af PK/PD-data og er uafhængige af MIC-fordelingen

hos specifikke arter, og i arts-relaterede breakpoints for de arter, som hyppigst er forbundet

med infektion hos mennesker. Disse breakpoints er angivet i tabellen nedenfor:

dk_hum_42771_spc.doc

Side

16 af 21

Antimykoti

Species-relaterede breakpoints

(S≤/R> (mg/l))

Non-species

relaterede

breakpoints

(S≤/R>

(mg/l))

Candida

albicans

Candida

glabrata

Candida

krusei

Candida

parapsilosis

Candida

tropicalis

Candida

guilliermon-

dii

Fluconazol

0,002/32

S = Følsom, R = Resistent

A = Non-species-relaterede breakpoints er blevet fastlagt primært på baggrund af PK/PD-data og er

uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke arter. De er kun til brug ved organismer, som ikke

har specifikke breakpoints.

-- = Følsomhedstest anbefales ikke, da arten er et dårligt mål for terapi med lægemidlet.

IE = Der er utilstrækkelig evidens for, at den pågældende art er et godt mål for terapi med

lægemidlet. De epidemiologiske cut-off værdier (ECOFFs) for disse arter er generelt højere end for

C.albicans.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluconazols farmakokinetiske egenskaber er ens efter intravenøs og oral indgift.

Absorption

Absorberes godt efter oral indgift. Plasmakoncentrationen (og den systemiske

biotilgængelighed) er over 90% af de niveauer, som nås efter intravenøs indgift. Den orale

absorption påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. Den maksimale plasmakoncentration i

fastende tilstand nås 0,5-1,5 time efter dosisindtagelse. Plasmakoncentrationen er

proportional med dosis. 90% af steady state-niveauet er nået 4-5 dage efter gentagen

daglig éngangsdosering. Indgift af støddosis (på dag 1) af dobbelt normal daglig dosis

giver plasmakoncentrationer på ca. 90% af steady state på dag 2.

Distribution

Det tilsyneladende fordelingsvolumen svarer til legemets totale vandfase.

Plasmaproteinbindingen er lav (11-12%).

Fluconazol har god fordeling i hele legemets vandfase. Koncentrationen i spyt og sputum

svarer til plasmakoncentrationen. Hos patienter med svampemeningit er koncentrationen af

fluconazol i cerebrospinalvæsken ca. 80% af den tilsvarende plasmakoncentration.

I stratum corneum, epidermis-dermis og i ekkrin sved opnås højere koncentrationer af

fluconazol end i serum. Fluconazol akkumuleres i stratum corneum. Ved en dosis på 50 mg

1 gang dagligt var koncentrationen af fluconazol efter 12 dage 73 µg/g, og 7 dage efter

behandlingsophør var den stadig 5,8 µg/g. Efter 150 mg 1 gang ugentligt var

koncentrationen af fluconazol i stratum corneum 23,4 µg/g på 7. dagen og 7 dage efter

anden dosis stadig 7,1 µg/g.

Koncentrationen af fluconazol var 4,05 µg/g i raske negle og 1,8 µg/g i syge negle efter

150 mg 1 gang ugentligt i 4 måneder. Fluconazol kunne stadig måles i negleprøver 6

måneder efter behandlingsophør.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

17 af 21

Biotransformation

Fluconazol metaboliseres kun i mindre omfang. Kun 11% af en radioaktiv dosis udskilles i

en ændret form i urinen. Fluconazol er en moderat hæmmer af isoenzymerne CYP2C9 og

CYP3A4 (se pkt. 4.5). Fluconazol er også en stærk hæmmer også isozym CYP2C19.

Elimination

Plasmahalveringstiden for fluconazol er ca. 30 timer. Fluconazol udskilles overvejende

renalt, og ca. 80% af den indtagne dosis udskilles i urinen som uomdannet lægemiddel.

Fluconazolclearance er proportional med kreatininclearance. Der er ikke påvist

cirkulerende metabolitter.

Den lange plasmahalveringstid har skabt basis for enkeltdosisbehandling ved vaginal

candidiasis og dosering 1 gang dagligt og 1 gang ugentligt ved andre indikationer.

Farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion

Hos patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, (GFR<20 ml/min) stiger halveringstiden

fra 30 til 98 timer. Som konsekvens heraf er dosisreduktion nødvendig. Fluconazol fjernes

ved hæmodialyse og i mindre grad ved peritonealdialyse. Efter 3 timers

hæmodialysebehandling er ca. 50% af fluconazol elimineret fra blodet.

Farmakokinetik under amning

I et farmakokinetisk forsøg med ti ammende kvinder, som midlertidigt eller permanent var

stoppet med at amme deres spædbørn, blev koncentrationerne af fluconazol i plasma og

modermælk målt i 48 timer efter en enkeltdosis på 150 mg fluconazol. Den gennemsnitlige

koncentration af fluconazol, der blev påvist i modermælk, var ca. 98 % af de

koncentrationer, der sås i moderens plasma. Den gennemsnitlige maksimale koncentration

i modermælk var 2,61 mg/l 5,2 timer efter dosering. Den estimerede daglige dosis af

fluconazol fra modermælk hos spædbørn (forudsat en gennemsnitlig indtagelse af

modermælk på 150 ml/kg/dag) baseret på den gennemsnitlige maksimale koncentration i

mælk er 0,39 mg/kg/dag, hvilket er ca. 40 % af den anbefalede dosis til spædbørn (< 2

uger) eller 13 % af den anbefalede dosis til spædbørn mod mukøs candidiasis.

Farmakokinetik

hos børn

Farmakokinetiske data er vurderet fra 113 pædiatriske patienter, der indgik i 5 studier; 2

enkeltdosisstudier, 2 flerdosisstudier samt 1 studie med præmature nyfødte. Data fra et

studie kunne ikke tolkes pga. ændringer i produktformuleringen i løbet af studiet.

Yderligere data var tilgængelige fra et ”compassionate use”-studie.

Efter administration af 2-8 mg/kg fluconazol til børn i alderen 9 måneder til 15 år, fandtes

en AUC på 38 µg t/ml pr. 1 mg/kg dosisenhed. Den gennemsnitlige plasmahalveringstid

for fluconazol var 15-18 timer, og distributionsvolumenet var ca. 880 ml/kg efter gentagne

doser. Efter indgift af enkeltdosis fandtes en højere plasmahalveringstid på ca. 24 timer.

Denne er sammenlignelig med plasmahalveringstiden for fluconazol efter en enkelt indgift

af 3 mg/kg i.v. til børn i alderen 11 dage til 11 måneder. Distributionsvolumenet i denne

aldersgruppe var ca. 950 ml/kg.

Erfaringerne med fluconazol hos nyfødte er begrænset til farmakokinetiske studier hos for

tidligt fødte. Den gennemsnitlige alder ved den første dosis var 24 timer (9-36 timer), og

den gennemsnitlige fødselsvægt var 0,9 kg (0,75-1,10 kg) hos 12 for tidligt fødte med

gennemsnitlig gestationsalder på ca. 28 uger. 7 patienter gennemførte studiet. Der blev

maksimalt givet 5 intravenøse infusioner af 6 mg/kg fluconazol hver 72. time. Den

gennemsnitlige halveringstid var 74 timer (44-185 timer) på dag 1, hvilket faldt over tid til

gennemsnitligt 53 timer (30-131 timer) på dag 7 og til 47 timer (27-68 timer) på dag 13.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

18 af 21

AUC var 271 µg t/ml (173-385 µg t/ml) på dag 1 og steg til gennemsnitligt 490 µg t/ml

(292-734 µg t/ml) på dag 7 og faldt til 360 µg t/ml (167-566 µg t/ml) på dag 13.

Distributionsvolumenet var 1183 ml/kg (1070-1470 ml/kg) på dag 1 og steg over tid til

gennemsnitligt 1184 ml/kg (510-2130 ml/kg) på dag 7 og 1328 ml/kg (1040-1680 ml/kg)

på dag 13.

Farmakokinetik hos ældre

Et farmakokinetisk forsøg blev foretaget med 22 personer, der var 65 år eller ældre, og

som fik en enkelt dosis 50 mg fluconazol. 10 af disse patienter fik samtidig diuretika. C

var 1,54 μg/ml og blev nået 1,3 timer efter indtagelse. Gennemsnitligt AUC var 76,4 ±

20,3 μg·t/ml, og den gennemsnitlige halveringstid var 46,2 timer. Disse farmakokinetiske

parametre er højere end de tilsvarende værdier rapporteret hos unge, raske, frivillige

mænd. Samtidig administration af diuretika ændrede ikke AUC eller C

signifikant.

Kreatininclearance (74 ml/min), den procentdel af lægemidlet, der blev genfundet

uomdannet i urinen (0-24 time, 22%), og estimater for fluconazols renale clearance (0,124

ml/min/kg) hos ældre var desuden generelt lavere end værdierne hos yngre, frivillige

forsøgspersoner. Ændringen i fluconazols fordeling hos ældre synes derfor at være relateret

til nedsat nyrefunktion, som er karakteristisk hos denne patientgruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I de prækliniske forsøg blev der kun set virkninger efter doser, der i væsentlig grad

overstiger den maksimale humane eksponering. Disse virkninger vurderes derfor til at

være af ringe klinisk relevans.

Karcinogenicitet

Fluconazol viste ikke tegn på karcinogenicitet hos mus og rotter behandlet i 24 måneder

med doser på 2,5, 5 eller 10 mg/kg/dag oralt (ca. 2-7 gange den anbefalede humane dosis).

Hanrotter behandlet med 5 og 10 mg/kg/dag havde en øget hyppighed af hepatocellulære

adenomer.

Mutagenese

Fluconazol, med eller uden metabolisk aktivering, viste negative mutagenicitetstest i 4

stammer af S. typhimurium, og i lymphoma L5178Y-systemet hos mus.

Cytogene in vivo- (murine knoglemarvsceller, efter oral indgift af fluconazol) og in vitro

studier (humane lymfocytter eksponeret for fluconazol ved 1000 μg/ml) viste ingen tegn på

kromosomale mutationer.

Reproduktionstoksicitet

Fluconazol påvirkede ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter behandlet med daglige doser

på 5, 10 eller 20 mg/kg oralt eller 5, 25 eller 75 mg/kg parenteralt.

Der var ingen føtale virkninger ved 5 eller 10 mg/kg; stigning i føtale anatomiske varianter

(overtallige ribben, dilatation af pelvis renalis) og forsinket ossifikation er set ved 25 og 50

mg/kg og højere doser. Ved doser mellem 80 og 320 mg/kg steg embryoletaliteten hos

rotter; de føtale misdannelser inkluderede bølgeformede ribben, ganespalte og abnorm

kranio-facial ossifikation.

Fødslens indtræden var let forsinket efter 20 mg/kg oralt, og dystoci og forlænget fødsel

blev set hos nogle få moderdyr efter 20 og 40 mg/kg intravenøst. Fødselsforstyrrelserne

reflekteredes i en let stigning i antallet af dødfødte unger og nedsat neonatal overlevelse

ved disse dosisniveauer. Disse virkninger på fødslen hos rotter er i overensstemmelse med

den artsspecifikke østrogensænkende egenskab, som opstår efter høje doser fluconazol.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

19 af 21

Tilsvarende hormonforandringer er ikke set hos kvinder behandlet med fluconazol (se pkt.

5.1).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Vand til injektioner

Saltsyre eller natriumhydroxid til pH-justering

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, som er anført i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet

LDPE flasker (KabiPac

): 3 år

Polyolefin poser (freeflex

®

): 2 år

Efter åbning

Præparatet anvendes straks.

Efter fortynding

Fortynding er ikke nødvendig før administration.

Kemisk og fysisk stabilitet for det fortyndede produkt er påvist i 24 timer ved 25 °C. Fra et

mikrobiologisk synspunkt bør produktet straks anvendes.

Hvis præparatet ikke anvendes straks, er brugeren ansvarlig for opbevaringstid og betingel-

ser inden anvendelse, som normalt ikke bør overstige 24 timer ved 2-8 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Polyolefin poser (freeflex

®

): Må ikke opbevares over 25ºC. Må ikke fryses.

LDPE flasker (KabiPac): Må ikke fryses.

Opbevaringsforhold efter fortynding eller anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Infusionsvæsken findes i LDPE beholdere (KabiPac) eller i polyolefin poser (freeflex

®

Pakningsstørrelser

50 ml flasker eller 50 ml poser (100 mg fluconazol) i pakninger med 1, 10, 20, 25, 30, 40,

50 eller 60.

100 ml flasker eller 100 ml poser (200 mg fluconazol) i pakninger med 1, 10, 20, 25, 30,

40, 50 eller 60.

200 ml flasker eller 200 ml poser (400 mg fluconazol) i pakninger med 1, 10, 20, 25, 30

eller 40.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Opløsningen skal inspiceres visuelt før brug og kun klare opløsninger, uden partikler, må anvendes.

Må ikke anvendes, hvis flasken/posen er beskadiget.

dk_hum_42771_spc.doc

Side

20 af 21

Fluconazol infusionsvæske er kompatibel med følgende infusionsvæsker:

- Glucose 20%

- Ringeropløsning

- Ringer-lactatopløsning

- Kaliumchlorid i 5% glucoseopløsning

- Natriumbicarbonat 4,2% opløsning

- Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning

Fluconazol kan indgives via et eksisterende drop med en af ovennævnte væsker. Selvom

der ikke er set specifikke uforligeligheder, anbefales det ikke at blande det med andre

lægemidler inden brug.

Infusionsvæsken er kun til engangsbrug. Efter anvendelse bortskaffes beholder og eventuel

rest.

Fortynding skal udføres under aseptiske forhold. Den fortyndede opløsning skal inspiceres

visuelt for partikler og misfarvning inden indgift. Opløsningen må kun anvendes, hvis den

er klar og fri for partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant

Fresenius Kabi

(Filial af Fresenius Kabi AB)

Islands Brygge 57

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

42771

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. november 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. august 2018

dk_hum_42771_spc.doc

Side

21 af 21

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information