Fluconazol "Accord" 150 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-03-2018

Aktiv bestanddel:
FLUCONAZOL
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
J02AC01
INN (International Name):
FLUCONAZOL
Dosering:
150 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
48499
Autorisation dato:
2012-04-10

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluconazol Accord 50 mg hårde kapsler

Fluconazol Accord 150 mg hårde kapsler

Fluconazol Accord 200 mg hårde kapsler

fluconazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen , apoteketspersonalet eller sygeplejerske, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen , apotekspersonalet eller sygeplejerske, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Accord

Sådan skal du tage Fluconazol Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluconazol Accord tilhører en gruppe lægemidler, der betegnes som svampemidler. Det aktive stof er

fluconazol. Fluconazol Accord anvendes til behandling af infektioner forårsaget af svampe og kan også

anvendes til at forhindre, at du får en infektion med gærsvampen

Candida

Candida

er den mest

almindelig årsag til svampeinfektioner.

Voksne

Din læge kan have ordineret Fluconazol Accord til behandling af følgende svampeinfektioner:

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen.

Kokcidioidomykose – en sygdom i luftrørene/lungerne.

Infektioner forårsaget af

Candida

i blodet, organer (f.eks. hjerte og lunger) eller urinvejene.

Mukøs candidiasis - infektion, der påvirker slimhinderne i mund og hals, og tandprotesesvamp

Genital candidiasis - infektion i skeden eller penis

Hudinfektioner - f.eks. fodsvamp, ringorm, svamp i lysken, negleinfektioner

Du kan også have fået Fluconazol Accord for:

at forhindrer at kryptokokmeningitis vender tilbage

at forhindrer at mukøs candidiasis vender tilbage

at reducere tilbagevenden af skedesvamp

at forhindre, at du får infektioner forårsaget af

Candida

(hvis dit immunsystem er svækket og ikke

fungerer tilstrækkeligt)

Børn og unge (0 til 17 år)

Lægen kan have ordineret Fluconazol Accord til behandling af følgende svampeinfektioner:

Mukøs candidiasis – infektion, der påvirker slimhinderne i mund og hals

Infektioner forårsaget af

Candida

i blodet, organer (f.eks. hjerte og lunger) eller urinvejene

Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen

Lægen kan også have ordineret Fluconazol Accord for:

at forhindre infektioner forårsaget af

Candida

(hvis immunsystemet er svækket og ikke fungerer

tilstrækkeligt)

at forhindrer, at kryptokokmeningitis vender tilbage

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Fluconazol Accord:

hvis

allergisk

over

fluconazol,

over

anden

medicin,

taget mod

svampeinfektioner, eller over for et af de øvrige indholdsstoffer i Fluconazol Accord (angivet i

pkt. 6). Symptomerne kan være kløe, hudrødmen eller vejrtrækningsbesvær.

hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistamin-lægemidler mod allergi)

hvis du tager cisaprid (anvendes mod maveproblemer)

hvis du tager pimozid (anvendes til behandling af psykisk sygdom)

hvis du tager quinidin (anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme)

hvis du tager erythromycin (et antibiotikum til behandling af infektioner)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Fluconazol Accord:

hvis du har lever- eller nyreproblemer

hvis du lider af hjertesygdom, herunder hjerterytmeproblemer

hvis du har unormale mængder kalium, kalcium eller magnesium i blodet.

hvis du får alvorlige hudreaktioner (kløe, hudrødmen eller vejrtrækningsbesvær).

hvis du får tegn på binyresvigt, hvor binyrerne ikke producerer tilstrækkelige mængder af visse

steroidhormoner, såsom

kortisol

(kronisk

eller langvarig

udmattelse, muskelsvaghed,

appetit, vægttab, mavesmerter).

Brug af anden medicin sammen med Fluconazol Accord

Fortæl det

straks

til din læge, hvis du tager astemizol eller terfenadin (antihistamin-lægemidler mod

allergi), cisaprid (anvendes mod maveproblemer), pimozid (anvendes til behandling af psykisk sygdom),

quinidin (anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme) eller erythromycin (et antibiotikum til

behandling af infektioner), da disse lægemidler ikke bør tages sammen med Fluconazol Accord (se

afsnittet "Tag ikke Fluconazol Accord").

Der er nogle lægemidler, der kan påvirke Fluconazol Accord, eller hvis virkning kan blive påvirket af

Fluconazol Accord. Fortæl det til din læge, hvis du tager et af følgende lægemidler:

rifampicin eller rifabutin (antibiotika til behandling af infektioner)

alfentanil, fentanyl (anvendes til bedøvelse)

amitriptylin, nortriptylin (anvendes mod depression)

amphotericin B, voriconazol (midler mod svamp)

medicin, der fortynder blodet og skal forhindre blodpropper (warfarin, indanedione eller lignende

lægemidler)

såkaldte benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende lægemidler), der anvendes mod

søvnproblemer eller angst

carbamazepin og phenytoin (mod epilepsi)

amiodaron (anvendes til behandling af uregelmæssig hjerterytme (hjertearytmi))

hydrochlorothiazid (anvendes som vanddrivende middel)

nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin og losartan (mod for højt blodtryk)

ciclosporin,

everolimus,

sirolimus

eller

tacrolimus

(anvendes

afstødning

efter

transplantation)

cyclophosphamid og vinkaalkaloider (vincristin, vinblastin eller lignende lægemidler) - anvendes

mod kræft

halofantrin (anvendes til behandling af malaria)

statins (atorvastatin, simvastatin og fluvastatin eller lignende lægemidler) – anvendes mod for højt

kolesterolindhold i blodet

methadon (anvendes mod smerte)

celecoxib,

flurbiprofen,

naproxen,

ibuprofen,

lornoxicam,

meloxicam,

diclofenac

(svage

smertestillende lægemidler, såkaldte non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID))

orale kontraceptiver (prævention)

prednison (steroid)

zidovudin, også kendt som AZT, eller saquinavir (anvendes til HIV-inficerede patienter)

medicin mod sukkersyge, såsom chlorpropamid, glibenclamid, glipizid eller tolbutamid

theophyllin (anvendes til at kontrollere astma)

tofacitinib (mod reumatoid arthritis)

vitamin A (kosttilskud)

ivacaftor (til behandling af cystisk fibrose)

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler

Brug af Fluconazol Accord sammen med mad og drikke

Dette lægemiddel kan tages med eller uden mad.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Fluconazol Accord, mens du er gravid, medmindre din læge har sagt, at du skal gøre det.

Hvis du kun skal tage en enkelt dosis fluconazol på 150 mg, må du gerne amme. Du må ikke amme, hvis

du tager flere doser af fluconazol.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner, skal du tage i betragtning, at der kan forekomme

svimmelhed eller krampeanfald.

Fluconazol Accord indeholder lactosemonohydrat

Dette lægemiddel indeholder lactosemonohydrat (en sukkertype). Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke

kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Fluconazol Accord

Tag altid dit lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Synk kapslen hel og drik et glas vand til. Det er bedst, at du tager kapslen på samme tidspunkt hver dag.

Den anbefalede dosis til forskellige infektioner er angivet nedenfor:

Voksne

Tilstand

Dosis

Til behandling af kryptokokmeningitis

400 mg den første dag og derefter 200 mg til

400 mg én gang dagligt i 6 til 8 uger eller om

nødvendigt længere. Nogle gange forøges dosis

op til 800 mg.

For at forhindre, at kryptokokmeningitis vender

tilbage

200 mg én gang dagligt, indtil du får at vide, at

du skal stoppe

Til behandling af kokcidioidomykose

200 mg to 400 mg én gang dagligt fra 11

måneder i op til 24 måneder eller om

nødvendigt længere. Nogle gange forøges dosis

op til 800 mg.

Til behandling af svampeinfektioner i kroppen

forårsaget af gærsvampen

Candida

800 mg den første dag og derefter 400 mg én

gang dagligt, indtil du får at vide, at du skal

stoppe

Til behandling af infektioner i slimhinderne i

mund og hals og til behandling af

tandprotesesvamp

200 mg til 400 mg den første dag og derefter

100 mg til 200 mg, indtil du får at vide, at du

skal stoppe

Til behandling af mukøs candidiasis - dosis

afhænger af, hvor infektionen er lokaliseret

50 mg til 400 mg én gang dagligt i 7 til 30

dage, indtil du får at vide, at du skal stoppe

For at stoppe infektioner i slimhinderne i mund

og hals

100 mg til 200 mg én gang dagligt eller 200 mg

3 gange om ugen, mens du stadig har risiko for

at få en infektion

Til behandling af genital candidiasis

150 mg som én enkelt dosis

For at forhindre tilbagevenden af skedesvamp

150 mg hver tredje dag tre gange (i alt 3 doser

(dag 1, 4 og 7)), og derefter én gang om ugen i

6 måneder, mens du stadig har risiko for at få

en infektion

Til behandling af svampeinfektioner i hud og

negle

Afhængig af infektionsstedet 50 mg én gang

dagligt, 150 mg én gang ugentligt, 300 til 400

mg én gang ugentligt i 1 til 4 uger (måske op til

6 uger ved fodsvamp, ved negleinfektioner

indtil den inficerede negl er erstattet).

For at forhindre, at du får en infektion

forårsaget af gærsvampen

Candida

(hvis dit

immunsystem er svækket og ikke fungerer

tilstrækkeligt)

200 mg til 400 mg én gang dagligt, mens du

stadig har risiko for at få en infektion

Unge fra 12 til 17 år

Tag den dosis, som lægen har ordineret (enten voksendosis eller børnedosis).

Børn op til 11 år

Den maksimale dosis for børn er 400 mg dagligt.

Dosis vil være baseret på barnets vægt i kilo.

Tilstand

Daglig dosis

Mukøs candidiasis og halsinfektioner

forårsaget af gærsvampen

Candida

- dosis og

varighed afhænger af, hvor alvorlig infektionen

er, og hvor den er lokaliseret

3 mg pr. kg kropsvægt (måske 6 mg pr. kg

kropsvægt den første dag)

Kryptokokmeningitis eller svampeinfektioner i

kroppen forårsaget af gærsvampen

Candida

6 mg til 12 mg pr. kg kropsvægt

For at forhindre, at børn får en infektion

forårsaget af

Candida

(hvis deres

immunsystem ikke fungerer tilstrækkeligt)

3 mg til 12 mg pr. kg kropsvægt

Anvendelse til børn i alderen 0 til 4 uger

Anvendelse til børn i alderen 3 til 4 uger:

Samme dosis som ovenfor, men dosis gives én gang hver anden dag. Den maksimale dosis er 12 mg pr. kg

kropsvægt hver 48. time.

Anvendelse til børn, der er under 2 uger gamle:

Samme dosis som ovenfor, men dosis gives én gang hver tredje dag. Den maksimale dosis er 12 mg pr. kg

kropsvægt hver 72. time.

Ældre

Den sædvanlige dosis bør anvendes, medmindre du har nyreproblemer.

Patienter med nyreproblemer

Lægen kan ændre din dosis afhængig af din nyrefunktion.

Hvis du har taget for meget Fluconazol Accord

Hvis du tager for mange kapsler på én gang, kan du blive utilpas. Kontakt straks din læge eller den

nærmeste skadestue. Symptomerne på mulig overdosering kan være, at man hører, ser, føler eller tænker

ting, der ikke er virkelige (hallucinationer og paranoid adfærd). Behandling af symptomerne (med

understøttende tiltag og om nødvendigt maveskylning) kan være tilstrækkeligt.

Hvis du har glemt at tage Fluconazol Accord

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis,

skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid til at tage næste dosis, skal du

ikke tage den dosis, du har glemt at tage.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle få mennesker udvikler

overfølsomhedsreaktioner

, dog er alvorlige overfølsomhedsreaktioner

sjældne. Hvis du får bivirkninger, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Hvis du får et eller flere af følgende symptomer,

skal du straks kontakte din læge.

pludselig hvæsen, vejrtrækningsbesvær eller trykken for brystet

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

kløe over hele kroppen, hudrødmen eller kløende røde pletter

hududslæt

alvorlige hudreaktioner såsom udslæt, der giver vabler (dette kan ramme mund og tunge).

Fluconazol Accord kan påvirke din lever. Tegn på leverproblemer er bl.a. følgende:

træthed

tab af appetit

opkastning

gulfarvning af huden eller den hvide del af øjnene (gulsot)

Hvis du får en eller flere af disse bivirkninger, skal du straks holde op med at tage Fluconazol Accord og

straks kontakte din læge

Andre bivirkninger:

Hvis en eller flere af de følgende bivirkninger bliver alvorlig(e), eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her, skal du straks kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

hovedpine

ubehag i maven, diarré, følelse af at være syg, opkastning

stigninger i visse blodprøve-værdier, der vedrører leverfunktionen

udslæt

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

fald i antallet af røde blodceller, hvilket gør huden bleg og medfører svaghed og stakåndethed

nedsat appetit

manglende evne til at sove, døsighed

anfald, svimmelhed, snurrende, svidende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed,

ændringer i smagssansen

forstoppelse, fordøjelsesbesvær, øget luft i maven, tør mund

muskelsmerter

leverskader og gulfarvning af hud og øjne (gulsot)

udslæt (nældefeber), kløe, øget svedtendens

træthed, generel følelse af utilpashed, feber

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

lavere antal af hvide blodceller, som hjælper med at bekæmpe infektioner, og af blodceller, der

hjælper med at stoppe blødning

røde eller lilla misfarvninger af huden, der kan være forårsaget af lavt antal blodplader, andre

blodcelleforandringer

ændringer i blodkemien (højt indhold af kolesterol og fedt)

lavt indhold af kalium i blodet

rysten

unormale resultater ved EKG-scanning, ændringer i den hastighed, hvormed hjertet slår, eller

hjerterytmen

leversvigt

overfølsomhedsreaktioner

(nogle

gange

alvorlige),

herunder

udbredt

udslæt

vabler

hudafskalning, alvorlige hudreaktioner, hævelser i læber eller ansigt

hårtab

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte

mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet eller toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluconazol Accord indeholder

Aktivt stof: fluconazol. Hver hårde kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, natriumlaurilsulfat, kolloid vandfri silica og

magnesiumstearat.

Kapselskal:

50 mg:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Indigo Carmine (E132)

Gul jernoxid (E172)

150 mg:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Patent blue V (E131)

200 mg:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Udseende og pakningsstørrelser

50 mg: kapselskal: størrelse 4, hvid krop og grøn hætte.

150 mg: kapselskal: størrelse 1, blå krop og blå hætte.

200 mg: kapselskal: størrelse 0, hvid krop og hvid hætte.

Fluconazol Accord hårde kapsler fås i PVC-aluminium-blisterpakninger.

50 mg og 200 mg kapsler

Pakningsstørrelser med 7, 14, 20, 28, 50 og 100 hårde kapsler

150 mg kapsler

Pakningsstørrelser med 1, 2, 4, 6 og 10 hårde kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF, Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Danmark

Fluconazol Accord

Tyskland

Fluconazol Accord 50/100/150/200 mg Hartkapseln

Irland

Fluconazole 50/150/200 mg Hard capsules

Italien

Fluconazolo Accord 50/100/150/200 mg capsule rigide

Holland

Fluconazol Accord 50/150/200 mg capsules, hard

Sverige

Fluconazole Accord

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020.

28. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluconazol ”Accord”, hårde kapsler

1.

D.SP.NR.

27735

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluconazol ”Accord”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol.

Hjælpestoffer:

50 mg:

Indeholder 52 mg lactosemonohydrat

150 mg:

Indeholder 157 mg lactosemonohydrat

200 mg:

Indeholder 210 mg lactosemonohydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler.

50 mg:

Kapsel størrelse 4, hvid underdel og grøn overdel.

150 mg:

Kapsel størrelse 1, blå underdel og blå overdel.

200 mg:

Kapsel størrelse 0, hvid underdel og hvid overdel.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Fluconazol ”Accord” er indiceret til følgende svampeinfektioner (se pkt. 5.1).

Fluconazol ”Accord” er indiceret til voksne til behandling af:

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4)

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4)

Invasiv candidiasis

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal og øsofageal candidiasis, candiduri og

kronisk mukokutan candidiasis

48499_spc.docx

Side 1 af 22

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis mundhygiejnen eller

lokalbehandling er utilstrækkelig

Vaginal candidiasis, akut eller recidiverende, hvis lokalbehandling ikke er relevant.

Candida-balanitis, hvis lokalbehandling ikke er relevant

Dermatomykoser inklusive tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor og

dermale Candida-infektioner, når systemisk behandling er indiceret

Tinea unguinium (onykomykose), hvis andre stoffer ikke er relevante

Fluconazol ”Accord” er indiceret profylaktisk hos voksne

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko for recediv

Mod tilbagefald af orofaryngeal eller øsofageal candidiasis hos patienter med hiv-

infektion, der har høj risiko for recediv

For at reducere forekomsten af rekurrerende vaginal candidiasis (4 eller flere episoder

om året)

Mod Candida-infektioner hos patienter med forlænget neutropeni (såsom patienter

med hæmatologiske maligniteter, som får kemoterapi, eller patienter, som har fået

hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt. 5.1))

Fluconazol Accord er indiceret til nyfødte, spædbørn, småbørn, børn og unge i alderen 0-

17 år

Fluconazol Accord anvendes til behandling af mukøs candidiasis (orofaryngeal,

øsofageal), invasiv candidiasis, kryptokokmeningitis og til forebyggelse af

svampeinfektioner hos immunsupprimerede patienter. Fluconazol Accord kan anvendes

som vedligeholdelsesbehandling til forebyggelse af tilbagefald af kryptokokmeningitis hos

børn med høj risiko for recediv (se pkt. 4.4).

Behandling kan påbegyndes, før kulturerne er identificeret og resultaterne af andre

laboratorieundersøgelser foreligger. Dog skal antiinfektionsbehandlingen justeres i

overensstemmelse med resultaterne, når de foreligger.

Officielle retningslinjer vedrørende korrekt brug af antimykotika bør følges.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis skal baseres på svampeinfektionens art og sværhedsgrad. Behandling af infektioner,

som kræver flergangsdosering, skal fortsætte, indtil kliniske parametre eller

laboratorieprøver viser, at den aktive svampeinfektion er aftaget. En utilstrækkelig

behandlingsvarighed kan det medføre recidiv af den aktive infektion.

Voksne

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Kryptokokkose

Behandling af

kryptokokmening

itis.

Støddosis:

400 mg på dag 1

Efterfølgende dosis:

200 mg til 400 mg

daglig

Sædvanligvis mindst 6-8

uger.

Ved livstruende infektioner

kan den daglige dosis øges

til 800 mg.

Vedligeholdelses

-behandling til

forebyggelse af

200 mg daglig

På ubestemt tid med en

daglig dosis på 200 mg.

48499_spc.docx

Side 2 af 22

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

tilbagefald af

kryptokok-

meningitis hos

patienter med høj

risiko for

recediv.

Kokcidioidomykos

e

200 mg til 400 mg

daglig

Fra 11 måneder op til 24

måneder eller længere

afhængig af patienten. 800

mg daglig kan overvejes

ved nogle infektioner og

især ved meningeale

sygdomme.

Invasiv candidiasis

Støddosis:

800 mg på dag 1

Efterfølgende dosis:

400 mg daglig

Generelt er den anbefalede

behandlingsvarighed for

candidæmi 2 uger efter

første negative

bloddyrkning og manglende

tegn og symptomer på

candidæmi.

Behandling af

mukøs candidiasis

Orofaryngeal

candidiasis

Støddosis: 200 mg til

400 mg på dag 1

Efterfølgende dosis:

100 mg til 200 mg

daglig

7–21 dage (indtil

orofaryngeal candidiasis er i

bedring).

Længere perioder kan

anvendes ved patienter med

alvorligt nedsat

immunforsvar.

Øsofageal

candidiasis

Støddosis:

200 mg til 400 mg på

dag 1

Efterfølgende dosis:

100 mg til 200 mg

daglig

14-30 dage (indtil øsofageal

candidiasis er i bedring).

Længere perioder kan

anvendes til patienter med

alvorligt nedsat

immunfunktion.

Candiduri

200 mg til 400 mg

daglig

7–21 dage. Længere

perioder kan anvendes til

patienter med alvorligt

nedsat immunfunktion.

Kronisk atrofisk

candidiasis

50 mg daglig

14 dage

Kronisk

mukokutan

candidiasis

50 mg til 100 mg daglig

Op til 28 dage. Længere

afhængigt af både

infektionens sværhedsgrad

og underliggende

immunsuppression/infektio

Forebyggelse af

tilbagefald af

mukøs candidiasis

hos patienter med

Orofaryngeal

candidiasis

100 mg til 200 mg

daglig eller 200 mg 3

gange pr. uge

På ubestemt tid hos

patienter med kronisk

immunsuppression

Øsofageal

100 mg til 200 mg

På ubestemt tid hos

48499_spc.docx

Side 3 af 22

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

hiv-infektion, som

har høj risiko for

candidiasis

daglig eller 200 mg 3

gange pr. uge

patienter med kronisk

immunsuppression.

Genital candidiasis

Akut vaginal

candidiasis

Candidal balani-

150 mg

Enkeltdosis

Behandling af og

profylaktisk mod

tilbagevendende

vaginal

candidiasis (4

eller flere

episoder pr. år)

150 mg hver 3. dag i alt

3 gange (dag 1, 4 og 7)

efterfulgt af 150 mg én

gang ugentligt som

vedligeholdelses-dosis

Vedligeholdelsesdosis:

6 måneder.

Dermatomykoser

Tinea pedis

Tinea corporis

Tinea cruris

Candida-infek-

tioner

150 mg én gang

ugentligt eller 50 mg én

gang dagligt

2-4 uger. Tinea pedis kan

kræve op til 6 ugers

behandling.

Tinea versicolor

300 mg til 400 mg én

gang ugentligt

1 til 3 uger

50 mg én gang daglig

2 til 4 uger

Tinea unguium

(onykomykose)

150 mg én gang

ugentligt

Behandlingen skal

fortsættes, indtil den

inficerede negl er erstattet

(ikke inficeret negl groet

ud). Det tager normalt 3-6

måneder for en fingernegl at

gro ud og 6-12 måneder for

en tånegl.

Væksthastigheden varierer

dog meget fra person til

person og med alderen.

Efter en succesfuld

behandling af langvarige

kroniske infektioner kan

neglen af og til forblive

misdannet.

Indikation

Dosering

Behandlingsvarighed

Profylakse ved

Candida-

infektioner hos

patienter med

langvarig

neutropeni

200 mg til 400 mg

Behandlingen bør indledes

flere dage før forventet

forekomst af neutropeni og

skal fortsættes i 7 dage efter

patientens bedring efter

neutropenien, efter

neutrofiltallet er nået over

1.000 celler pr. mm

Særlige patientgrupper

48499_spc.docx

Side 4 af 22

Ældre

Dosis skal justeres i forhold til nyrefunktionen (se ”Nedsat nyrefunktion”).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af enkeltdosisbehandling er ikke nødvendig. Hos patienter (inklusive børn)

med nedsat nyrefunktion, som skal have flere doser fluconazol, gives initialt 50-400 mg

baseret på den anbefalede daglige dosis for den pågældende indikation. Efter den initiale

støddosis bør daglig dosis (afhængig af indikation) baseres på følgende tabel:

Kreatinin-clearance (ml / min)

Procent af anbefalet dosis

>50

100 %

≤50 (ingen dialyse)

50 %

Regelmæssig dialyse

100 % efter hver dialyse

Patienter i regelmæssig dialyse bør få 100 % af den anbefalede dosis efter hver dialyse. På

dage uden dialyse bør patienten doseres i henhold til kreatinin-clearance.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede tilgængelige data for patienter med nedsat leverfunktion. Fluconazol

skal derfor administreres med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4. og 4.8).

Pædiatrisk population

Lægen skal ordinere den mest passende lægemiddelform og -styrke i henhold til alder,

vægt og dosis. Kapselformuleringen er ikke egnet til spædbørn og små børn. Der

forefindes flydende formuleringer af fluconazol, som passer bedre til denne population.

En maksimal daglig dosis på 400 mg bør ikke overskrides i den pædiatriske population.

Som ved tilsvarende infektioner hos voksne afhænger behandlingens varighed af klinisk og

mykologisk respons. Fluconazol Accord gives som én enkelt daglig dosis.

Til børn med nedsat nyrefunktion, se dosering under ”Nedsat nyrefunktion”. Fluconazols

farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos børn med nyreinsufficiens (se nedenfor

vedrørende ”Nyfødte født til termin”, der ofte udviser primær umoden nyrefunktion).

Spædbørn, småbørn og børn (fra 28 dage til 11 år)

Indikation

Dosering

Anbefalinger

Mukøs candidiasis

Initialdosis: 6 mg/kg

Efterfølgende dosis:

3 mg/kg daglig

Initialdosis kan gives den

første dag for hurtigere at opnå

steady state niveau.

Invasiv candidiasis

Kryptokokmeningitis

Dosis: 6-12 mg/kg

daglig

Afhængig af sygdommens

sværhedsgrad.

Vedligeholdelses-

behandling til forebyggelse

af tilbagefald af

kryptokokmeningitis hos

Dosis: 6 mg/kg daglig

Afhængig af sygdommens

sværhedsgrad.

48499_spc.docx

Side 5 af 22

Indikation

Dosering

Anbefalinger

børn med høj risiko for

tilbagefald.

Profylakse af Candida hos

immunsupprimerede

patienter

Dosis: 3-12 mg/kg

daglig

Afhængig af sværhedsgrad og

varighed af den inducerede

neutropeni (se under dosering

til voksne)

Unge (fra 12 til 17 år)

Afhængig af vægt og pubertal udvikling vil lægen vurdere, hvilken dosering (voksne eller

børn) der er mest hensigtsmæssig. Kliniske data indikerer, at børn har en højere

fluconazol-clearance end den, der ses hos voksne. Doser på 100, 200 og 400 mg til voksne

svarer til doser på 3, 6 og 12 mg/kg til børn for opnåelse af sammenlignelig systemiske

eksponering.

Sikkerhed og virkning ved indikationen genital candidiasis hos børn er ikke klarlagt. De

foreliggende sikkerhedsdata for andre pædiatriske indikationer er beskrevet i afsnit 4.8.

Hvis behandling af genital candidiasis hos unge (fra 12-17 år) er tvingende nødvendig, bør

doseringen være den samme som til voksne.

Nyfødte født til termin (0 til 27 dage)

Nyfødte udskiller fluconazol langsomt. Der foreligger kun få farmakokinetiske data til at

understøtte denne dosering til nyfødte (se pkt. 5.2).

Aldersgruppe

Dosering

Anbefalinger

Nyfødte født til termin

(0-14 dage)

Samme dosis mg/kg som

til ældre børn, men dosis

skal administreres hver 72.

time.

En maksimal dosis på 12

mg/kg hvert 3. døgn bør

ikke overskrides.

Nyfødte født til termin

(15-27 dage)

Samme dosis mg/kg som

til ældre børn, men dosis

skal administreres hver 48.

time.

En maksimal dosis på 12

mg/kg hvert 2. døgn bør

ikke overskrides.

Administrationsmåde

Fluconazol kan administreres enten oralt eller ved intravenøs infusion. Indgivelsesvejen

afhænger af patientens kliniske tilstand. Ved ændring af indgivelsesvejen fra intravenøs til

oral eller vice versa, er det ikke nødvendigt at ændre den daglige dosis.

Kapslerne skal synkes hele og kan tages uafhængigt af måltider.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre azolderivater eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af terfenadin er kontraindiceret hos patienter, som får fluconazol

400 mg dagligt eller højere i flergangsdosering, baseret på resultaterne af et

interaktionsforsøg med flerdosisbehandling. Samtidig behandling med andre lægemidler,

der vides at forlænge QT-intervallet, og som metaboliseres af CYP3A4, som f.eks.

cisaprid, astemizol, pimozid, quinidin og erythromycin er kontraindiceret hos patienter,

som får fluconazol (se pkt. 4.4 og 4.5).

48499_spc.docx

Side 6 af 22

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tinea capitis

Fluconazol er blevet undersøgt til behandling af tinea capitis hos børn. Resultatet er ikke

bedre end for griseofulvin, og den samlede succesrate var mindre end 20 %. Derfor bør

fluconazol ikke anvendes mod tinea capitis.

Kryptokokkose

Der er begrænset bevis for fluconazols effekt ved behandling af kryptokokkose andre

steder (f.eks. pulmonal eller kutan kryptokokkose), hvorfor det ikke er muligt at give

dosisanbefalinger.

Dyb endemisk mykose

Der er begrænset bevis for fluconazols effekt ved behandling af andre former for

endemiske mykoser såsom parakokcidioidomykose, lymfokutan sporotrikose og

histoplasmose, hvorfor det ikke er muligt at give dosisanbefalinger.

Nyresystemet

Fluconazol Accord bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.2).

Det hepatobiliære system

Fluconazol Accord bør administreres med forsigtighed til patienter med nedsat

leverfunktion.

Fluconazol er i sjældne tilfælde sat i forbindelse med hepatotoksicitet, herunder letale

tilfælde, primært hos patienter med alvorlige underliggende sygdomme. I tilfælde med

fluconazol-associeret hepatotoksicitet, er der ikke påvist nogen sammenhæng med den

totale døgndosis, behandlingsvarigheden eller patientens køn eller alder. I de fleste tilfælde

var fluconazol-hepatotoksiciteten reversibel efter behandlingsophør.

Patienter, der udvikler unormale leverfunktionsværdier under behandling med fluconazol,

skal monitoreres nøje for udvikling af mere alvorlige leverskader.

Patienten skal informeres om mulige tegn på alvorlig leversygdom (vigtigst asteni,

anoreksi, vedvarende kvalme, opkastning og gulsot). Forekommer disse tegn, skal

behandlingen straks afbrydes, og patienten skal søge læge.

Det kardiovaskulære system

Nogle azoler, herunder fluconazol, er sat i forbindelse med forlængelse af QT-intervallet i

EKG. Fluconazol forårsager QT-forlængelse via hæmning af den korrigerende

kaliumstrøm (I

). Den QT-forlængelse, der forårsages af andre lægemidler (såsom

amiodaron), kan blive forstærket via hæmning af cytochrom P450 (CYP) 3A4. Efter

markedsføring er der set meget sjældne tilfælde af forlængelse af QT-intervallet og

torsades de pointes hos patienter, der tog Fluconazol Accord. Disse rapporter omfatter

alvorligt syge patienter med flere sammenblandede risikofaktorer, såsom strukturel

hjertesygdom, elektrolytforstyrrelser og samtidig brug af anden medicin. Patienter med

hypokaliæmi og fremskredent hjertesvigt har øget risiko for forekomst af livstruende

ventrikulære arytmier og torsades de pointes.

Fluconazol Accord bør administreres med forsigtighed til patienter med potentielt

proarytmiske tilstande. Samtidig administration af andre lægemidler, som vides at forlænge

48499_spc.docx

Side 7 af 22

QT-intervallet, og som metaboliseres via cytochrom P450 (CYP) 3A4, er kontraindiceret

(se pkt. 4.3 og 4.5).

Halofantrin

Halofantrin har vist sig at forlænge QTc-intervallet i den anbefalede terapeutiske dosis, og

det er et CYP3A4-substrat. Samtidig anvendelse af fluconazol og halofantrin anbefales

derfor ikke (se pkt. 4.5).

Dermatologiske reaktioner

Patienter har i sjældne tilfælde udviklet eksfoliative kutane reaktioner, såsom Stevens-

Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, under behandling med fluconazol.

Aids-patienter er mere tilbøjelige til at udvikle alvorlige kutane reaktioner i forbindelse

med mange lægemidler. Hvis der udvikles udslæt, som kan tilskrives fluconazol, hos en

patient, som behandles for en overfladisk svampeinfektion, skal fluconazol seponeres. Hvis

patienter med invasive/systemiske svampeinfektioner udvikler udslæt, skal de monitoreres

nøje, og fluconazol skal seponeres, hvis der udvikles bulløse læsioner eller erythema

multiforme.

Overfølsomhed

Der er i sjældne tilfælde rapporteret om anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.3).

Cytochrom P450

Fluconazol er en potent CYP2C9-hæmmer og en moderat CYP3A4-hæmmer. Fluconazol

hæmmer også CYP2C19. Patienter, som behandles med Fluconazol samtidig med

lægemidler med et smalt terapeutisk vindue, der metaboliseres via CYP2C9, CYP2C19 og

CYP3A4, bør monitoreres (se pkt. 4.5).

Terfenadin

Samtidig administration af fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin bør

monitoreres nøje (se pkt. 4.3 og 4.5).

Hjælpestoffer

Kapslerne indeholder lactosemonohydrat. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Binyrebarkinsufficiens

Ketoconazol er kendt for at forårsage binyrebarkinsufficiens, og dette kan også gælde

fluconazol, selvom om det kun er set sjældent.

Binyrebarkinsufficiens relateret til samtidig behandling med prednison er beskrevet i pkt.

4.5, ”Fluconazols virkning på andre lægemidler”.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler er kontraindiceret:

Cisaprid

Der har været rapporter om hjertetilfælde, herunder torsades de pointes, hos patienter, der

fik fluconazol samtidig med cisaprid. Et kontrolleret forsøg viste, at fluconazol 200 mg én

gang dagligt samtidig med cisaprid 20 mg 4 gange dagligt medførte en signifikant stigning

48499_spc.docx

Side 8 af 22

i plasmakoncentrationen af cisaprid og forlængelse af QTc-intervallet. Samtidig

behandling med fluconazol og cisaprid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Terfenadin

Da der er forekommet alvorlige hjertearytmier sekundært til forlænget QTc-interval hos

patienter, som fik antimykotiske azoler og terfenadin, er der udført interaktionsforsøg. Ét

forsøg med 200 mg fluconazol én gang dagligt viste ingen forlængelse af QTc-intervallet.

Et andet forsøg med henholdsvis 400 mg og 800 mg fluconazol én gang dagligt viste, at

fluconazol i doser på 400 mg eller mere pr. dag øger plasmakoncentrationerne af terfenadin

signifikant, når terfenadin tages samtidig. Kombineret brug af fluconazol i doser på 400

mg eller mere dagligt og terfenadin er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Ved samtidig

administration af fluconazol i doser under 400 mg dagligt og terfenadin bør patienten

monitoreres nøje.

Astemizol

Samtidig administration af fluconazol og astemizol kan nedsætte astemizols clearance. De

resulterende øgede astemizol-plasmakoncentrationer kan føre til QT-forlængelse og i

sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig behandling med fluconazol og astemizol er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Pimozid

Selvom det ikke er undersøgt in vitro eller in vivo, kan samtidig behandling med

fluconazol og pimozid resultere i hæmning af pimozids metabolisme. Øgede pimozid-

plasmakoncentrationer kan føre til QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de

pointes. Samtidig behandling med fluconazol og pimozid er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Quinidin

Selvom det ikke er undersøgt in vitro og in vivo, kan samtidig administration af fluconazol

og quinidin medføre hæmning af quinidins metabolisme. Behandling med quinidin har

været associeret med QT-forlængelse og i sjældne tilfælde torsades de pointes. Samtidig

behandling med fluconazol og quinidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Erythromycin

Samtidig anvendelse af fluconazol og erythromycin kan potentielt øge risikoen for

kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf pludselig

hjertedød. Samtidig behandling med fluconazol og erythromycin er kontraindiceret (se pkt.

4.3).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler kan ikke anbefales:

Halofantrin

Fluconazol kan øge halofantrins plasmakoncentration på grund af en hæmmende effekt på

CYP3A4. Samtidig behandling med fluconazol og halofantrin kan potentielt øge risikoen

for kardiotoksicitet (forlænget QT-interval, torsades de pointes) og som følge deraf

pludselig hjertedød. Kombinationen bør undgås (se pkt. 4.4).

Samtidig anvendelse, som skal ske med forsigtighed:

Amiodaron

48499_spc.docx

Side 9 af 22

Samtidig administration af fluconazol og amiodaron kan øge QT-forlængelse. Der skal

udvises forsigtighed, hvis samtidig anvendelse af fluconazol og amiodaron er nødvendig,

især ved høj dosis af fluconazol (800 mg).

Samtidig anvendelse af følgende lægemidler medfører forsigtighedsregler og

dosisjustering:

Andre lægemidlers virkning på fluconazol

Rifampicin

Samtidig behandling med fluconazol og rifampicin resulterede i et fald på 25 % i AUC og

en 20 % kortere halveringstid for fluconazol. Hos patienter, som får samtidig behandling

med fluconazol og rifampicin, bør dosisøgning af fluconazol overvejes.

Interaktionsstudier har vist, at der ikke sker klinisk signifikant nedsættelse af absorptionen

af oralt administreret fluconazol ved administration sammen med mad, cimetidin, antacida

eller efter helkrops-strålebehandling i forbindelse med knoglemarvstransplantation.

Fluconazols virkning på andre lægemidler

Fluconazol er en potent hæmmer af cytochrom P450 (CYP) isoenzym 2C9 og en moderat

hæmmer af CYP3A4. Fluconazol hæmmer også isoenzymet CYP2C19. Ud over de

observerede/dokumenterede interaktioner, der er nævnt nedenfor, er der en risiko for øgede

plasmakoncentrationer af andre stoffer, som metaboliseres af CYP2C9 og CYP3A4 ved

samtidig administration af fluconazol. Der skal derfor udvises forsigtighed ved brug af

disse kombinationer, og patienterne bør monitoreres nøje. Fluconazols enzymhæmmende

effekt fortsætter i 4-5 dage efter fluconazolbehandlingens ophør pga. fluconazols lange

halveringstid (se pkt. 4.3).

Alfentanil

Under samtidig behandling med fluconazol (400 mg) og intravenøs alfentanil (20

g/kg)

hos raske forsøgspersoner steg AUC

for alfentanil til det dobbelte, antagelig pga.

hæmning af CYP3A4. Dosisjustering af alfentanil kan være nødvendig.

Amitriptylin, nortriptylin

Fluconazol øger effekten af amitriptylin og nortriptylin. 5-nortriptylin og/eller S-

amitriptylin kan måles ved påbegyndelse af kombinationsbehandling og efter en uge. Dosis

af amitriptylin/nortriptylin bør om nødvendigt justeres.

Amphotericin B

Samtidig administration af fluconazol og amphotericin B hos inficerede normale og

immunsupprimerede mus viste følgende resultater: en lille additiv antimykotisk virkning

ved systemisk infektion med C. albicans, ingen interaktion ved intrakraniel infektion med

Cryptococcus neoformans, og antagonisme mellem de to lægemidler ved systemisk

infektion med Aspergillus fumigatus. Den kliniske betydning af disse resultater er ukendt.

Antikoagulantia

Som ved andre antimykotiske azoler har erfaringer efter markedsføring vist

blødningstilfælde (blå mærker, epistaxis, gastrointestinal blødning, hæmaturi og melæna) i

forbindelse med forlænget protrombintid hos patienter, som får fluconazol samtidig med

warfarin. Ved samtidig behandling med fluconazol og warfarin var protrombintiden

forlænget til op til det dobbelte, antagelig pga. hæmning af warfarin-metabolismen via

48499_spc.docx

Side 10 af 22

CYP2C9. Hos patienter, som får antikoagulantia af coumarin-typen eller indanedione

antikoagulanter samtidig med fluconazol, bør protrombintiden monitoreres nøje. Justering

af antikoagulantdosis kan være nødvendig.

Benzodiazepiner (korttidsvirkende), dvs. midazolam, triazolam

Efter oral administration af midazolam resulterede fluconazol i en betragtelig stigning i

midazolam-koncentrationer og psykomotorisk effekt. Samtidig oral administration af

fluconazol 200 mg og midazolam 7,5 mg øgede midazolams AUC og halveringstid

henholdsvis 3,7 og 2,2 gange.

Samtidig oral indgift af fluconazol 200 mg og triazolam 0,25 mg øgede triazolams AUC og

halveringstid henholdsvis 4,4 og 2,3 gange. Potenseret og forlænget virkning af triazolam

er observeret ved samtidig behandling med fluconazol. Hvis samtidig behandling med

benzodiazepin er nødvendig hos patienter, der behandles med fluconazol, bør det overvejes

at nedsætte benzodiazepindosis, og patienterne bør moniteres passende.

Carbamazepin

Fluconazol hæmmer metaboliseringen af carbamazepin, og der er observeret en stigning i

serum-carbamazepin på ca. 30 %. Der er risiko for udvikling af carbamazepin-toksicitet.

Justering af carbamazepin-dosis kan blive nødvendig afhængig af

koncentrationsmålinger/effekt.

Calciumantagonister

Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil og felodipin)

metaboliseres via CYP3A4. Fluconazol kan potentielt øge den systemiske eksponering af

calciumantagonister. Hyppig monitorering for uønskede hændelser anbefales.

Celecoxib

Under samtidig behandling med fluconazol (200 mg dagligt) og celecoxib (200 mg) steg

og AUC for celecoxib med henholdsvis 68 % og 134 %. Det kan være nødvendigt at

halvere celecoxibdosis ved kombinationsbehandling med fluconazol.

Cyclophosphamid

Kombinationsterapi med cyclophosphamid og fluconazol resulterer i en stigning i serum-

bilirubin og serum-kreatinin. Kombinationen kan anvendes med øget opmærksomhed på

risikoen for stigning i serum-bilirubin og serum-kreatinin.

Fentanyl

Et letalt tilfælde af fentanylforgiftning pga. mulig fentanyl-fluconazol-interaktion er blevet

rapporteret. Endvidere er det påvist, at fluconazol forsinkede eliminationen af fentanyl

signifikant hos raske forsøgspersoner. En øget fentanylkoncentration kan føre til

respirationsdepression. Patienter skal overvåges nøje for en potentiel risiko for

respirationsdepression. Dosisjustering af fentanyl kan være nødvendig.

HMG-CoA-reduktasehæmmere

Risikoen for myopati og rabdomyolyse forøges ved samtidig administration af fluconazol

og HMG-CoA-reduktasehæmmere, som metaboliseres via CYP3A4, såsom atorvastatin og

simvastatin, eller via CYP2C9, såsom fluvastatin. Hvis samtidig behandling er nødvendig,

skal patienten observeres for symptomer på myopati og rabdomyolyse, og kreatinkinase

bør monitoreres. HMG-CoA-reduktase-hæmmere bør seponeres, hvis der observeres en

48499_spc.docx

Side 11 af 22

markant stigning i kreatinkinase, hvis der er mistanke om myopati/rabdomyolyse, eller

hvis myopati/rabdomyolyse diagnosticeres.

Immunosuppressiva (dvs. ciclosporin, everolimu, sirolimus og tacrolimus)

Ciclosporin

Fluconazol øger koncentration og AUC af ciclosporin signifikant. Ved samtidig

behandling med fluconazol 200 mg dagligt og ciclosporin (2,7 mg/kg/dag) blev AUC for

ciclosporin øget 1,8 gange. Denne kombination kan anvendes med dosisnedsættelse af

ciclosporin afhængigt af ciclosporin-koncentrationen.

Everolimus

Selv om det ikke er undersøgt in vivo og in vitro, kan fluconazol muligvis øge

serumkoncentrationen af everolimus via hæmning af CYP3A4.

Sirolimus

Fluconazol øger plasmakoncentrationen af sirolimus, antagelig ved at hæmme

metaboliseringen af sirolimus via CYP3A4 og P-glykoprotein. Denne kombination kan

anvendes med dosisjustering af sirolimus afhængig af effekt/koncentrationsmålinger.

Tacrolimus

Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af oralt administreret tacrolimus op til 5 gange

som følge af hæmning af metaboliseringen af tacrolimus via CYP3A4 i tarmene. Der er

ikke observeret nogen signifikante farmakokinetiske ændringer, hvis tacrolimus gives

intravenøst. Forøgede tacrolimus-koncentrationer har været associeret med nefrotoksicitet.

Dosis af oralt tacrolimus bør nedsættes afhængig af tacrolimus-koncentrationen.

Losartan

Fluconazol hæmmer metaboliseringen af losartan til dets aktive metabolit (E-3174), som er

ansvarlig for størstedelen af den angiotensin-II-receptor-antagonisme, der forekommer

under losartanbehandling. Patienter bør løbende få kontrolleret deres blodtryk.

Methadon

Fluconazol kan øge serumkoncentrationen af methadon. Justering af methadon-dosis kan

være nødvendig.

Non-steroide antiinflammatoriske lægemidler

og AUC for flurbiprofen blev øget med henholdsvis 23 % og 81 % ved samtidig

administration med fluconazol sammenlignet med administration af flurbiprofen alene.

Tilsvarende blev C

og AUC for den farmakologisk aktive isomer [S-(+)-ibuprofen] øget

med henholdsvis 15 % og 82 %, når fluconazol blev administreret samtidig med racemisk

ibuprofen (400 mg) sammenlignet med administration af racemisk ibuprofen alene.

Selvom det ikke er blevet undersøgt specifikt, kan fluconazol potentielt øge den systemiske

eksponering af andre NSAID, som metaboliseres af CYP2C9 (f.eks. naproxen, lornoxicam,

meloxicam, diclofenac). Hyppig monitorering for NSAID-relaterede uønskede hændelser

og toksicitet anbefales. Justering af NSAID-dosis kan være nødvendig.

Phenytoin

Fluconazol hæmmer den hepatiske metabolisering af phenytoin. Samtidig gentagen

administration af 200 mg fluconazol og 250 mg phenytoin intravenøst bevirkede en

48499_spc.docx

Side 12 af 22

stigning i phenytoins AUC24 med 75 % og C

med 128 %. Ved samtidig administration

bør serum-phenytoin-koncentrationerne monitoreres for at undgå phenytointoksicitet.

Prednison

Der har været en case-rapport, hvor en levertransplanteret patient behandlet med prednison

udviklede akut binyrebark-insufficiens, da en tre måneders behandling med fluconazol

blev seponeret. Seponeringen af fluconazol forårsagede antagelig en øget CYP3A4-

aktivitet, som førte til øget metabolisering af prednison. Patienter i langtidsbehandling med

fluconazol og prednison bør monitoreres nøje for binyrebarkinsufficiens, når fluconazol

seponeres.

Rifabutin

Fluconazol øger serumkoncentrationen af rifabutin, hvilket medfører en stigning i AUC for

rifabutin på op til 80 %. Der har været rapporter om uveitis hos patienter, der blev

behandlet med fluconazol og rifabutin samtidig. Ved kombinationsterapi skal man være

opmærksom på symptomer på rifabutin-toksicitet.

Saquinavir

Fluconazol øger AUC og C

for saquinavir med henholdsvis ca. 50 % og ca. 55 % pga.

hæmning af saquinavirs hepatiske metabolisering via CYP3A4 og hæmning af P-

glykoprotein. Interaktion med sanquinavir/ritonavir er ikke blevet undersøgt og kan være

mere markant. Dosisjustering af saquinavir kan være nødvendig.

Sulfonylurinstof

Fluconazol er vist sig at forlænge serumhalveringstiden af samtidigt administrerede orale

sulfonylurinstoffer (f.eks. chlorpropamid, glibenclamid, glipizid, tolbutamid) hos raske

forsøgspersoner. Hyppig monitorering af blodglucose og passende reduktion af dosis af

sulfonylurinstof anbefales ved kombinationsbehandling.

Theophyllin

I et placebokontrolleret interaktionsstudie resulterede administration af fluconazol 200 mg

i 14 dage i et fald på 18 % i gennemsnitlig plasmaclearance af theophyllin. Patienter i

behandling med høje doser theophyllin, eller som af andre grunde har en øget risiko for

theophyllin-toksicitet, bør observeres for tegn på theophyllin-toksicitet ved samtidig

behandling med fluconazol. Behandlingen bør justeres, hvis der udvikles tegn på toksicitet.

Vinkaalkaloider

Selvom det ikke er blevet undersøgt, kan fluconazol muligvis øge plasmakoncentrationen

af vinkaalkaloider (f.eks. vincristin og vinblastin) og føre til neurotoksicitet, der er mulig

pga. en hæmmende effekt på CYP3A4.

Vitamin A

Baseret på en case-rapport om en patient, som fik kombinationsbehandling med all-trans-

retinoidsyre (en vitamin A-syreform) og fluconazol, udvikledes der CNS-bivirkninger i

form af pseudotumor cerebri, der forsvandt efter seponering af fluconazol. Kombinationen

kan anvendes, men man bør være opmærksom på forekomsten af CNS-relaterede

bivirkninger.

Voriconazol (CYP2C9- og CYP3A4-hæmmer)

Samtidig administration af oral voriconazol (400 mg/12 timer i 1 dag, derefter 200 mg/12

timer i 2,5 dage) og oral fluconazol (400 mg på dag 1, derefter 200 mg/24 timer i 4 dage)

48499_spc.docx

Side 13 af 22

hos 8 raske mandlige forsøgspersoner resulterede i en stigning i C

og AUC

voriconazol på gennemsnitligt henholdsvis 57 % (90 % CI: 20 %, 107 %) og 79 % (90 %

CI: 40, 128 %). Hvilken dosisreduktion og/eller ændring i doseringsfrekvens af

voriconazol og fluconazol, som vil eliminere denne virkning, er ikke blevet fastslået.

Monitorering for voriconazol-associerede bivirkninger anbefales, hvis voriconazol

anvendes sekventielt efter fluconazol.

Zidovudin

Fluconazol øger C

og AUC for zidovudin med henholdsvis 85 % og 75 % pga. et fald i

zidovudins orale clearance på ca. 45 %. Zidovudins halveringstid blev ligeledes forlænget

med ca. 128 % efter kombinationsbehandling med fluconazol. Patienter, som behandles

med denne kombination, bør monitoreres for udvikling af zidovudin-relaterede

bivirkninger. Dosisreduktion af zidovudin kan overvejes.

Azithromycin

I et åbent, randomiseret, trevejs-crossover-studie med 18 raske forsøgspersoner vurderedes,

om en enkelt oral dosis på 1.200 mg azithromycin havde effekt på farmakokinetikken af en

enkelt oral dosis på 800 mg fluconazol, og samtidig vurderedes fluconazols effekt på

azithromycins farmakokinetik. Der var ingen signifikant farmakokinetisk interaktion

mellem fluconazol og azithromycin.

Orale kontraceptiva

Der er blevet udført to farmakokinetiske studier med et oralt kontraceptivum af

kombinationstypen og gentagen dosering med fluconazol. Der var ingen relevant effekt på

hormonkoncentrationerne i studiet med 50 mg fluconazol, men ved døgndoser på 200 mg

steg AUC for ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 40 % og 24 %. Det er

derfor næppe sandsynligt, at gentagen brug af fluconazol i disse doser vil have en effekt på

et oralt kontraceptivum af kombinationstypen.

Samtidig brug af følgende andre lægemidler medfører forholdsregler og dosisjustering:

Hydrochlorthiazid: I et farmakokinestisk interaktionsstudie forøgede administration af

flerdosis-hydrochlorthiazid samtidig med flunconazol plasmakoncentrationen af

flunconazol med 40 % hos raske frivillige forsøgspersoner. En effekt i denne

størrelsesorden bør ikke nødvendiggøre en ændring i fluconazoldosisregimenet hos

patienter, som er i samtidig behandling med diuretika.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Et observationsstudie har vist en øget risiko for spontan abort hos kvinder, der er blevet

behandlet med fluconazol i første trimester.

Der er indberettet multiple, kongenitale anormaliteter (inklusive brakycefali, øredysplasi,

stor forreste fontanelle, femoral bøjning og radial-humeral synostose) hos spædbørn, hvis

mødre var blevet behandlet i mindst tre eller flere måneder med høje doser (400-800 mg

dagligt) fluconazol mod kokcidioidomykose. Sammenhængen mellem brugen af

fluconazol og disse hændelser er uklar.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

48499_spc.docx

Side 14 af 22

Standarddoser af fluconazol og kortvarig behandling bør ikke anvendes under graviditet,

medmindre det er absolut nødvendigt.

Høje fluconazoldoser og/eller længerevarende behandling med fluconazol bør ikke

anvendes til gravide, bortset fra ved potentielt livstruende infektioner.

Amning

Fluconazol udskilles i modermælk i en koncentration, som er lavere end i plasma. Amning

kan fortsættes efter en enkelt standarddosis på 200 mg fluconazol eller mindre. Amning

anbefales ikke efter gentagne doser eller efter høje doser fluconazol.

Fertilitet

Fluconazol påvirker ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af fluconazols virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Patienterne bør advares om risikoen for svimmelhed eller kramper (se

pkt. 4.8), mens de tager fluconazol, og bør rådes til ikke at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner, hvis disse symptomer forekommer.

5.8

Bivirkninger

De hyppigst indberettede bivirkninger (>1/10) er hovedpine, abdominalsmerter, diaré,

kvalme, opkastning, forhøjet alanin-aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase,

forhøjet alkalisk fosfatase og udslæt.

Følgende bivirkninger er set og indberettet ved behandling med fluconazol med følgende

hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1,000 til <1/100); sjælden (≥1/10,000 til <1/1,000) og meget sjælden (<1/10,000),

ukendt (hyppighed (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Anæmi

Agranulocytose

Leukopeni

Trombocytopeni

Neutropeni

Immunsystemet

Anafylaksi

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hyperkolesterolæmi

Hypertriglyceridæmi

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnighed

Insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Kramper

Paræstesier

Svimmelhed

Smagsforstyrrelse

Tremor

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Torsades de pointes

(se pkt. 4.4)

QT-forlængelse

48499_spc.docx

Side 15 af 22

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

(se pkt. 4.4)

Mave-tarmkanalen

Abdominalsmerter

Opkastning

Diaré

Kvalme

Obstipation

Dyspepsi

Flatulens

Mundtørhed

Lever og galdeveje

Forhøjet alanin-

aminotransferase

(se pkt. 4.4)

Forhøjet aspartat-

aminotransferase

(se pkt. 4.4)

Forhøjet alkalisk

fosfatase

(se pkt. 4.4)

Kolestase

(se pkt. 4.4)

Gulsot

(se pkt. 4.4),

Forøget bilirubin

(se pkt. 4.4)

Leversvigt

(se pkt. 4.4)

hepatocellulær nekrose

(se pkt. 4.4)

Hepatitis

(se pkt. 4.4)

Hepatocellulær skade

(se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv

Udslæt

(se pkt. 4.4)

Lægemiddeludslæt

(se pkt. 4.4)

Urticaria

(se pkt. 4.4)

Pruritus

Øget svedtendens

Toksisk epidermal

nekrolyse

(se pkt. 4.4)

Stevens-Johnsons

syndrom

(se pkt. 4.4)

Akut generaliseret

eksantematøs pustulose

(se pkt. 4.4)

Eksfoliative

kutanreaktioner

Angioødem

Ansigtsødem

Alopeci

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Utilpashed

Asteni

Feber

* Herunder fikseret medicinudslæt

Pædiatrisk population

Forekomsten af bivirkninger og abnorme laboratorieværdier observeret i pædiatriske

kliniske forsøg, eksklusive indikationen genital candidiasis, er sammenlignelig med

forekomsten af bivirkninger hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

48499_spc.docx

Side 16 af 22

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der har været rapporter om overdosering med fluconazol, og hallucinationer og paranoid

opførsel er samtidig rapporteret.

I tilfælde af overdosering kan symptomatisk behandling (med understøttende

foranstaltninger og om nødvendigt maveskylning) være tilstrækkelig.

Fluconazol udskilles primært i urinen. Forceret volumendiurese vil sandsynligvis øge

eliminationshastigheden.

Tre timers hæmodialyse nedsætter plasmakoncentrationen med ca. 50 %.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antimykotika til systemisk anvendelse, triazolderivater.

ATC-kode: J 02 AC 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Fluconazol er et triazol-antimykotikum. Detnprimære virkemekanisme er hæmning af den

CYP-medierede 14-alfa-demetylering af lanosterol, et essentielt trin i svampenes

ergosterolbiosyntese. Akkumulering af 14-alfa-methyl-sterol korrelerer med det

efterfølgende fald i ergosterol i svampens cellemembran og kan være årsagen til

fluconazols antimykotiske effekt. Det er påvist, at fluconazol er mere selektivt for CYP-

enzymer hos svampe end for forskellige CYP-enzymsystemer hos pattedyr.

Det er påvist, at fluconazol 50 mg dagligt i op til 28 dage hverken påvirker plasma-

testosteron hos mænd eller steroidkoncentrationen hos kvinder i den fødedygtige alder.

Fluconazol 200-400 mg dagligt har ingen klinisk signifikant effekt på endogene

steroidniveauer eller på ACTH-stimuleret respons hos raske, mandlige, frivillige

forsøgspersoner. Interaktionsstudier med phenazon indikerer, at enkeltdosis eller gentagne

doser af fluconazol 50 mg ikke påvirker dets metabolisering.

Følsomhed

in vitro

In vitro udviser fluconazol antimykotisk aktivitet mod de fleste klinisk almindelige

Candida-arter (herunder C. albicans, C. parapsilosis og C. tropicalis). C. glabrata viser et

bredt følsomhedsspektrum, mens C. krusei er resistent over for fluconazol.

Fluconazol uviser også aktivitet in vitro mod Cryptococcus neoformans og Cryptococcus

gatti såvel som mod de endemiske skimmelsvampe Blastomyces dermatitidis,

Coccidioides immitis, Histoplama capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis.

48499_spc.docx

Side 17 af 22

Farmakokinetiske/farmakodynamisk forhold

I dyreforsøg er der set korrelation mellem “mindste hæmmende koncentration”-værdier

(MIC) og effekt over for eksperimentelle mykoser pga. Candida spp. I kliniske forsøg er

der en næsten 1:1 lineær relation mellem AUC og dosis af fluconazol. Der er også en

direkte, men ufuldkommen relation mellem AUC eller dosis og en positiv klinisk respons

for behandling af oral candidiasis og i mindre grad candidæmi. Tilsvarende er kurering af

infektioner forårsaget af stammer med en højere fluconazol-MIC mindre sandsynlig.

Resistensmekanisme(r)

Candida spp. har udviklet et antal resistensmekanismer over for azol-antimykotika.

Svampearter, der har udviklet en eller flere resistensmekanismer, er kendte for at udvise

høje “mindste hæmmende koncentration”-værdier (MIC) over for fluconazol. Dette

påvirker effekten in vivo og klinisk negativt.

Der foreligger rapporter om superinfektion med andre Candida-arter end C. albicans, som

ofte ifølge deres natur ikke er følsomme for fluconazol (f.eks. Candida krusei). Sådanne

tilfælde kan kræve behandling med et andet svampemiddel.

Grænseværdier (i henhold til EUCAST)

Baseret på analyser af farmakokinetiske/farmakodynamiske data (PK/PD), følsomheden in

vitro og klinisk respons har EUCAST-AFST (European Committee on Antimicrobial

Susceptibility Testing-subcommittee on Antifungal Susceptibility Testing) fastlagt

breakpoints for fluconazol for Candida-arter (EUCAST fluconazol rational document

(2007)-version 2). Disse er blevet inddelt i ikke-artsrelaterede breakpoints, der primært er

fastlagt på baggrund af PK/PD-data og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke

arter, og i arts-relaterede breakpoints for de arter, der hyppigst er associeret med infektion

hos mennesker. Disse breakpoints er angivet i tabellen nedenfor:

Antimykotiku

Artsrelaterede breakpoints (S≤/R>)

Ikke-arts-

relaterede

breakpoints

S≤/R>

Candida

albicans

Candida

glabrata

Candida

krusei

Candida

parapsilosi

s

Candida

tropicalis

Fluconazol

S = Følsom, R = resistent

A = Ikke-artsrelaterede breakpoints er blevet bestemt primært på grundlag af PK/PD-data

og er uafhængige af MIC-fordelingen hos specifikke arter. De er kun til brug ved

organismer, der ikke har specifikke breakpoints.

-- = Følsomhedstest anbefales ikke, da arten er et dårligt mål for behandling med

lægemidlet.

IE = Der er utilstrækkelig evidens for, at den pågældende art er et godt mål for behandling

med lægemidlet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fluconazols farmakokinetiske egenskaber er ens efter intravenøs og oral administration.

48499_spc.docx

Side 18 af 22

Absorption

Efter oral administration absorberes fluconazol godt, og plasmakoncentrationerne (og den

systemiske biotilgængelighed) er over 90 % af de niveauer, der nås efter intravenøs

administration. Den orale absorption påvirkes ikke af samtidig fødeindtagelse. De

maksimale plasmakoncentrationer i fastende tilstand nås 0,5-1,5 time efter dosisindtagelse.

Plasmakoncentrationerne er proportional med dosis. 90 % af steady state-niveauet er nået

4-5 dage efter gentagen dosering én gang om dagen. Administration af støddosis (på dag 1)

af dobbelt normal daglig dosis giver plasmakoncentrationer på ca. 90 % af steady state på

dag 2.

Distribution:

Det tilsyneladende fordelingsvolumen svarer til legemets totale vandfase.

Plasmaproteinbindingen er lav (11-12 %).

Fluconazol opnår god fordeling i alle undersøgte kropsvæsker. Koncentrationen af

fluconazol i spyt og sputum svarer til plasmakoncentrationen. Hos patienter med

svampemeningit er koncentrationen af fluconazol i cerebrospinalvæsken ca. 80 % af de

tilsvarende plasmakoncentrationer.

Højere koncentrationer af fluconazol end i serum opnås i stratum corneum, epidermis-

dermis og i ekkrin sved. Fluconazol akkumuleres i stratum corneum. Ved en dosis på 50

mg 1 gang dagligt var koncentrationen af fluconazol efter 12 dage 73

g/g, og 7 dage efter

behandlingsophør var den stadig 5,8

g/g. Ved 150 mg 1 gang ugentligt var

koncentrationen af fluconazol i stratum corneum 23,4

g/g på 7 og 7 dage efter anden

dosis stadig 7,1

g/g.

Koncentrationen af fluconazol i negle efter 4 måneder med 150 mg 1 gang ugentligt var

4,05

g/g i raske negle og 1,8

g/g i syge negle. Fluconazol kunne stadig måles i

negleprøver 6 måneder efter behandlingsophør.

Biotransformation

Fluconazol metaboliseres kun i ringe grad. Kun 11 % af en radioaktiv dosis udskilles som

metabolitter i urinen. Fluconazol er en selektiv hæmmer af isoenzymerne CYP2C9 og

CYP3A4 (se pkt. 4.5). Fluconazol hæmmer også isozym CYP2C19.

Elimination

Plasmahalveringstiden for fluconazol er ca. 30 timer. Fluconazol udskilles primært renalt,

og ca. 80 % af den administrerede dosis udskilles i urinen som uomdannet lægemiddel.

Fluconazol-clearance er proportional med kreatinin-clearance. Der er ikke tegn på

cirkulerende metabolitter.

Den lange plasmahalveringstid har skabt grundlag for enkeltdosisbehandling ved vaginal

candidiasis og dosering 1 gang dagligt og 1 gang ugentligt ved andre indikationer.

Farmakokinetik ved nedsat nyrefunktion

Hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens (GFR<20 ml/min) steg halveringstiden fra 30

til 98 timer. Som følge heraf er dosisreduktion nødvendig. Fluconazol fjernes ved

hæmodialyse og i mindre grad ved peritonealdialyse. Efter 3 timers hæmodialyse er ca. 50

% af fluconazol elimineret fra blodet.

Farmakokinetik hos børn

48499_spc.docx

Side 19 af 22

Farmakokinetiske data blev vurderet hos 113 pædiatriske patienter i 5 forsøg; 2

enkeltdosisforsøg, 2 flerdosisforsøg samt 1 forsøg med præmature nyfødte. Data fra et

forsøg kunne ikke tolkes pga. ændringer i formuleringen i løbet af forsøget. Yderligere

data var tilgængelige fra et specielt klinisk program (”compassionate use”).

Efter administration af 2-8 mg/kg fluconazol til børn i alderen 9 måneder til 15 år fandtes

en AUC på 38 µg∙t/ml pr. 1 mg/kg dosisenhed. Den gennemsnitlige plasma-halveringstid

for fluconazol var 15-18 timer, og distributionsvolumen var ca. 880 ml/kg efter gentagne

doser. Efter en enkelt dosis fandtes en højere plasma-halveringstid på ca. 24 timer. Dette er

sammenligneligt med plasma-halveringstiden for fluconazol efter en enkelt indgift af 3

mg/kg intravenøst til børn i alderen 11 dage til 11 måneder. Distributionsvolumen i denne

aldersgruppe var ca. 950 ml/kg.

Erfaringerne med fluconazol hos nyfødte er begrænset til farmakokinetiske studier med

præmature nyfødte. Den gennemsnitlige alder ved den første dosis var 24 timer (9-36

timer), og den gennemsnitlige fødselsvægt var 0,9 kg (0,75-1,1 kg) for 12 for tidligt fødte

med en gennemsnitlig gestationsalder på ca. 28 uger. Syv patienter gennemførte

undersøgelsen. Der blev maksimalt givet 5 intravenøse infusioner à 6 mg fluconazol/kg

hver 72. time. Den gennemsnitlige halveringstid var 74 timer (44-185 timer) på dag 1 og

faldt over tid til gennemsnitligt 53 timer (30-131 timer) på dag 7, og 47 timer (27-68 timer)

på dag 13. AUC var 271 µg∙t/ml (fra 173 til 385) på dag 1 og steg til gennemsnitligt 490

µg∙t/ml (292-734) på dag 7, og faldt til gennemsnitligt 360 µg∙t/ml (167-566) på dag 13.

Distributionsvolumen var 1.183 ml/kg (1.070-1.470) på dag 1 og steg over tid til

gennemsnitligt 1.184 ml/kg (510-2.130) på dag 7 og 1.328 ml/kg (1.040-1.680) på dag 13.

Farmakokinetik hos ældre

Et farmakokinetisk forsøg blev gennemført med 22 personer, som var 65 år eller ældre, og

som fik en enkelt oral dosis 50 mg fluconazol. Ti af disse patienter fik samtidig diuretika.

var 1,54 µg/ml og blev nået 1,3 timer efter indtagelse. Gennemsnitligt AUC var 76,4 ±

20,3 µg∙t/ml, og den gennemsnitlige halveringstid var 46,2 timer. Disse farmakokinetiske

parametre er højere end de tilsvarende værdier rapporteret hos unge, raske, frivillige

mænd. Samtidig administration af diuretika ændrede ikke AUC eller C

signifikant.

Kreatininclearance (74 ml/min), den procentdel af lægemidlet, som blev genfundet

uomdannet i urinen (0-24 time, 22 %) og estimater for fluconazols renale clearance (0,124

ml/min/kg) hos ældre var desuden generelt lavere end værdierne hos yngre, frivillige

forsøgspersoner. Derfor ser ændringen i fluconazols fordeling hos ældre ud til at være

relateret til nedsat nyrefunktion, der er karakteristisk hos denne patientgruppe.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I ikke-kliniske forsøg blev der kun set virkninger efter doser, som overstiger den

maksimale humane eksponering betragteligt, hvilket indikerer ringe klinisk relevans.

Karcinogenicitet

Fluconazol udviste ikke tegn på karcinogent potentiale hos mus og rotter behandlet i 24

måneder med doser på 2,5, 5 eller 10 mg/kg/dag oralt (ca. 27 gange den anbefalede dosis

til mennesker). Hanrotter behandlet med 5 og 10 mg/kg/dag havde en øget hyppighed af

hepatocellulære adenomer.

Reproduktionstoksicitet

48499_spc.docx

Side 20 af 22

Fluconazol påvirkede ikke fertiliteten hos han- eller hunrotter behandlet med daglige doser

på 5, 10 eller 20 mg/kg oralt eller med parenterale doser på 5, 25 eller 75 mg/kg

parenteralt.

Der var ingen føtale virkninger ved 5 eller 10 mg/kg. Der sås stigning i føtale anatomiske

varianter (overtallige ribben, dilatation af pelvis renalis) og forsinket ossifikation ved 25 og

50 mg/kg og højere doser. Ved doser mellem 80 og 320 mg/kg steg embryoletaliteten hos

rotter. De føtale misdannelser indbefattede bølgeformede ribben, ganespalte og abnorm

kranio-facial-ossifikation. Fødslens indtræden var let forsinket efter 20 mg/kg oralt, og

dystoci og forlænget fødsel sås hos nogle få moderdyr efter 20 og 40 mg/kg intravenøst.

Fødselsforstyrrelserne afspejledes i en let stigning i antallet af dødfødte unger og nedsat

neonatal overlevelse ved disse dosisniveauer. Disse virkninger på fødslen er i

overensstemmelse med den artsspecifikke østrogensænkende egenskab, der forekommer

efter høje doser fluconazol. Sådanne hormonforandringer er ikke observeret hos kvinder

behandlet med fluconazol (se pkt. 5.1).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold:

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat (E470b)

Silica, kolloid vandfri

Kapselskal:

50 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Indigocarmin (E132)

Gul jernoxid (E172)

150 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

Patent Blue V (E131)

200 mg

Gelatine

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod fugt.

48499_spc.docx

Side 21 af 22

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Fluconazol ”Accord” er pakket i PVC-aluminium-blister.

50 mg og 200 mg

Pakningsstørrelser: 7, 14, 20, 28, 50 og 100 hårde kapsler

150 mg

Pakningsstørrelser: 1, 2, 4, 6 og 10 hårde kapsler

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare AB

Erik Dahlbergsgatan 11B

SE-411 26 Góteborg

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

50 mg:

48497

150 mg:

48499

200 mg:

48500

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. april 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. februar 2018

48499_spc.docx

Side 22 af 22

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information