Flagyl 400 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-05-2018

Aktiv bestanddel:
METRONIDAZOL
Tilgængelig fra:
Paranova Danmark A/S
ATC-kode:
P01AB01
INN (International Name):
metronidazole
Dosering:
400 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
55883
Autorisation dato:
2015-06-17

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Flagyl

400 mg filmovertrukne tabletter

metronidazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Flagyl til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flagyl

3. Sådan skal du tage Flagyl

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Flagyl er et bakteriedræbende lægemiddel (antibiotikum).

Du kan bruge Flagyl til:

forebyggelse og behandling af infektioner med bakterier og andre mikroorganismer, som metronidazol virker på.

Morbus Crohn (kronisk betændelse i tarmen).

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLAGYL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Flagyl, hvis du:

er allergisk over for metronidazol, andre lignende stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Flagyl (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Flagyl, hvis du:

har en blodsygdom.

har en sygdom i centralnervesystemet, f.eks. epilepsi, Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom eller multipel sklerose.

har en alvorlig leversygdom.

er i dialyse.

er i behandling med lithium (mod manisk depression dvs. skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning).

Der er rapporteret tilfælde af svær giftpåvirkning af leveren og akut leversvigt, herunder tilfælde med dødelig udgang, hos patienter med Cockaynes

syndrom, efter brug af lægemidler indeholdende metronidazol.

Hvis du har Cockaynes syndrom, bør din læge også overvåge din leverfunktion hyppigt under og efter behandlingen med metronidazol.

Fortæl det straks til lægen og stop med at tage metronidazol, hvis du får:

mavepine, appetitløshed, kvalme, opkastning, feber, utilpashed, træthed, gulsot, mørk urin, kitfarvet eller gulligfarvet afføring eller kløe.

Drik ikke alkohol, mens du tager Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at behandlingen er afsluttet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol samtidig

med behandling mod alkoholmisbrug (disulfiram)). Dette gælder også for medicin, der indeholder alkohol.

Der er rapporteret tilfælde af svære blæredannelser i huden ved behandling med metronidazol.

Kontakt straks din læge eller skadestuen, hvis du oplever blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom), kraftig afskalning og afstødning af huden (toksisk epidermal nekrolyse) eller rødt, skællende

hududslæt med buler under huden og blærer (akut generaliseret eksantematøs pustulose), da disse hudreaktioner kan være livstruende.

Du bør ikke blive behandlet med Flagyl over længere tid. Tal med lægen.

Vær opmærksom på at Flagyl kan farve urinen mørk.

Oplys altid ved evt. blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Flagyl. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Flagyl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du bruger:

medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin og carbamazepin).

blodfortyndende medicin (warfarin).

medicin mod manisk depression (skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning) (lithium).

medicin, der undertrykker immunforsvaret efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus, busulfan).

medicin mod kræft (5-fluorouracil).

medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin).

medicin mod migræne (ergotamin).

medicin mod uregelmæssig hjerterytme (amiodaron).

medicin mod afhængighed af alkohol (disulfiram).

muskelafslappende medicin (vecuronium).

Flagyl

er et registreret varemærke, som tilhører Aventis Pharma S.A.

542382P004

11/2018

Brug af Flagyl sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Flagyl sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt.

Drik ikke alkohol, mens du tager Flagyl, og heller ikke i 3 dage efter, at behandlingen er afsluttet. Det kan medføre kraftigt ubehag i form af

opkastning, rødme (blussen) og varmefølelse, hurtig vejrtrækning og hjertebanken (samme reaktion som opnås efter indtagelse af alkohol samtidig

med behandling mod alkoholmisbrug (disulfiram)).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Flagyl under graviditet.

Amning

Du bør ikke tage Flagyl, hvis du ammer, da Flagyl går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Flagyl tabletter kan give bivirkninger (forvirring, svimmelhed, hallucinationer, kramper og synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig, og undlade at køre bil, motorcykel, cykle eller arbejde med værktøj eller

maskiner, hvis disse symptomer opstår.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FLAGYL

Tag altid Flagyl nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Doseringen af Flagyl er afhængig af din sygdom, både hvor stor dosis du skal have, hvor mange gange om dagen du skal tage Flagyl, og hvor længe

behandlingen skal vare.

Vær opmærksom på, at Flagyl 400 mg filmovertrukne tabletter ikke nødvendigvis kan bruges til alle de anførte doseringer.

Infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 400 mg 3 gange dagligt.

Børn: 30-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

Akut amøbedysenteri og amøbeleverabsces

Voksne: 2 g 1 gang dagligt i 3 dage eller 600-800 mg 3 gange dagligt i 5-10 dage.

Børn: 35-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 dage.

Amøbeinfektion i tarmsystemet uden symptomer

Voksne: 600-800 mg 3 gange dagligt i 10 dage.

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser i 5-10 dage.

Giardiasis

Voksne: 2 g 1 gang dagligt i 2-3 dage eller 200 mg 3 gange daglig i 7 dage.

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser i 7 dage.

Trichomoniasis

Voksne: 200 mg 2 gange dagligt i 6 dage eller 2 g 1 gang.

Betændelse i tandkødet med sår

Voksne: 200 mg 3 gange dagligt i 3 dage.

Uspecifik betændelse i skeden

Voksne: 2 g 1. og 3. dag eller 400 mg 2 gange dagligt i 7 dage.

Betændelse i tarmen (Morbus Crohn)

Voksne: 400 mg 2 gange dagligt.

Børn: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser. F.eks.

barn på 17 kg skal have 250 mg pr. døgn fordelt på 2 doser.

barn på 34 kg skal have 500 mg pr. døgn fordelt på 2 doser.

Forebyggende ved operationer med risiko for infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 1 g som engangsdosis.

Børn: 25 mg/kg.

Eventuel behandling efter operation

Som angivet ovenfor under: "Infektioner med anaerobe bakterier".

I andre tilfælde vil doseringen være afhængig af sygdommens art, din læge bestemmer din dosis.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har nedsat leverfunktion, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Flagyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Flagyl, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig

utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få symptomer som: kvalme, opkastning, madlede, metallisk smag i munden, hovedpine og svimmelhed.

Mere sjældent kan der være søvnløshed, døsighed, nedsat urinmængde og mørkfarvning af urinen samt krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Flagyl

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis

over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Flagyl

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandling med Flagyl er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. for få hvide blodlegemer. Kontakt straks læge.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt læge eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Træthed og bleghed pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

Forvirring, rysten, svær hovedpine, talebesvær, rykvise ufrivillige øjenbevægelser, påvirket bevidsthed evt. bevidstløshed og koma pga.

forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Leverbetændelse evt. med gulsot og hudkløe. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller

skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.

Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i

synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt der kan være transplantationskrævende. Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syndrom).

Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud (Toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.

Rødt, skællende hududslæt med buler under huden og blærer (eksantematøs pustulose). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Smagsforstyrrelser, metalsmag i munden, mundbetændelse med hvide belægninger.

Kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Hovedpine.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt, ring

112.

Sindslidelser med forvirring, hallucinationer og opstemthed (manisk). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Nedtrykt sindstilstand.

Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse. Kan ses ved langvarig behandling med høje doser.

Svimmelhed, usikre bevægelser, feber, træthed.

Dobbeltsyn, nærsynethed, sløret syn, nedsat synsskarphed, ændringer i farveopfattelsen.

Appetitmangel/madlede.

Mørkfarvning af urinen.

Hududslæt, evt. med blærer, kløe, nældefeber, hudrødme.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Feber.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Afgrænset, brunrød misfarvning af huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Påvirkning af synsnerven.

Nedsat hørelse/tab af hørelse, susen for ørerne (tinnitus).

Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks. som følge af svampevækst).

Hududslæt som følge af allergisk reaktion over for lægemidler.

Flagyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver

for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Flagyl utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

Brug ikke Flagyl efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Flagyl indeholder:

Aktivt stof: Metronidazol 400 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400 og talcum.

Udseende og pakningsstørrelser:

Flagyl 400 mg er en hvid eller hvidlig, aflang, hvælvet filmovertrukken tablet 18 mm med ”FLAGYL 400” præget på den ene side.

Flagyl 400 mg findes i pakningsstørrelserne 28 og 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2018.

Læs hele dokumentet

11. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Flagyl, filmovertrukne tabletter (Paranova)

0.

D.SP.NR.

2048

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Flagyl

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Metronidazol 400 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter (Paranova)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse

behandling

infektioner

forårsaget

metronidazolfølsomme

mikroorganismer. Morbus Crohn.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Styrelsen gør opmærksom på, at ikke alle godkendte doseringsmuligheder/

anvendelsesmuligheder kan følges med dette præparat, hvorfor indlægssedlen bør informere

brugeren om dette.

Som angivet nedenfor under de specifikke indikationer.

Infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 400 mg 3 gange daglig.

Børn: 30-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.

Akut amøbedysenteri og amøbeleverabsces

Voksne: 2 g 1 gang daglig i 3 dage eller 600-800 mg 3 gange daglig i 5-10 dage.

Børn: 35-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 dage.

Asymptomatisk intestinal amøbiasis

Voksne: 600-800 mg 3 gange daglig i 10 dage.

55883_spc.doc

Side 1 af 10

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser i 5-10 dage.

Giardiasis

Voksne: 2 g 1 gang daglig i 2-3 dage eller 200 mg 3 gange daglig i 7 dage.

Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser i 7 dage.

Trichomoniasis

Voksne: 200 mg 2 gange daglig i 6 dage eller 2 g 1 gang.

Ulcerøs gingivitis

Voksne: 200 mg 3 gange daglig i 3 dage.

Uspecifik vaginitis

Voksne: 2 g 1. og 3. dag eller 400 mg 2 gange daglig i 7 dage.

Morbus Crohn

Voksne: 400 mg 2 gange daglig.

Børn: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.

Profylaktisk ved operationer med risiko for infektioner med anaerobe bakterier

Voksne: 1 g som engangsdosis.

Børn: 25 mg/kg.

Eventuel postoperativ behandling

Som angivet ovenfor under: Infektioner med anaerobe bakterier.

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion ved svær leverinsufficiens.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for metronidazol, andre nitroimidazolderivater eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges.

Cockaynes syndrom

Der er rapporteret tilfælde af svær hepatotoksicitet/akut leversvigt, herunder tilfælde med

dødeligt udfald og meget hurtig symptomdebut, hos patienter med Cockaynes syndrom,

der har fået systemisk behandling med metronidazol. Hos denne population bør

metronidazol derfor kun anvendes efter nøje vurdering af benefit/risk-forholdet, og kun

hvis der ikke foreligger en alternativ behandlingsmulighed. Der skal udføres

leverfunktionstests umiddelbart før behandlingsstart, under hele behandlingen og efter

afslutning af behandling, indtil leverfunktionstestene ligger inden for normalområderne,

eller indtil baseline-værdierne er nået. Hvis leverfunktionstestene bliver markant forhøjede

under behandlingen, bør lægemidlet seponeres.

Patienter med Cockaynes syndrom skal informeres om øjeblikkeligt at kontakte lægen ved

ethvert symptom på en mulig leverskade og ophøre med at tage metronidazol.

55883_spc.doc

Side 2 af 10

Hæmatopoietiske sygdomme samt aktiv sygdom i centralnervesystemet

Forsigtig dosering ved sygdomme i det hæmatopoietiske system og i centralnervesystemet.

Ved behandling i længere tid end den sædvanligt anbefalede bør der monitoreres for

hæmatologiske bivirkninger (specielt leukocyttælling) og neurologiske bivirkninger som

perifer eller central neuropati (såsom paræstesi, ataksi, svimmelhed, krampeanfald).

Leversygdomme

Dosisreduktion hos patienter med svær leverinsufficiens. Dette er specielt gældende ved

hepatisk encefalopati, da metronidazols bivirkninger kan forstærke symptomerne herpå (se

pkt. 4.8).

Alkohol inkl. alkohol i lægemidler

Samtidig indtagelse af alkohol bør undgås under behandling med metronidazol og 3 dage

efter seponering af denne på grund af risiko for en disulfiramlignende reaktion mellem

metronidazol og alkohol (se pkt. 4.5). Dette gælder også for alkoholholdige lægemidler, både

orale og parenterale lægemiddelformer.

Lithium

Ved samtidig behandling med lithium og metronidazol bør der under behandling og i 2-3 uger

efter seponering af metronidazol foretages en nøje overvågning af S-lithium, S-creatinin og

serumelektrolytter (se pkt. 4.5).

Nyresygdom

Metronidazol fjernes under hæmodialyse og bør først indgives, når dialysen er afsluttet.

Hudreaktioner

Der er rapporteret tilfælde af svære bulløse hudreaktioner såsom Stevens-Johnsons

syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller akut generaliseret eksantematøs pustulose

(AGEP) med metronidazol (se pkt. 4.8). Hvis der forekommer symptomer eller tegn på

Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller AGEP, så skal behandlingen

straks seponeres.

Generelt

Patienter bør advares om, at metronidazol kan farve urinen mørk.

Brug af Flagyl til længerevarende behandling bør overvejes nøje (se pkt. 5.3).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af følgende præparater kan ikke anbefales

Alkohol, herunder alkohol i lægemidler

Mulig mekanisme: Metronidazol hæmmer acetaldehydmetaboliseringen.

Effekt: Disulfiramlignende reaktion (rødme, opkastning, varmefølelse, øget

respirationsfrekvens, takykardi). Samtidig brug bør undgås (se pkt. 4.4).

Amiodaron

Mulig mekanisme: Metronidazol hæmmer metaboliseringen af amiodaron.

Effekt: Øget risiko for kardiotoksicitet (forlængelse af QTc intervallet, torsades de pointes,

hjertestop).

Busulfan

55883_spc.doc

Side 3 af 10

Metronidazol kan øge plasmakoncentrationen og dermed toksiciteten af busulfan.

Disulfiram

Mulig mekanisme: Ukendt.

Effekt: Psykotiske symptomer, konfusion.

Samtidig anvendelse af følgende præparater kan medføre, at der skal iagttages

forholdsregler

Colestyramin

Mulig mekanisme: Reduceret absorption af metronidazol.

Effekt: Reduceret virkning af metronidazol.

Phenobarbital

Mulig mekanisme: Øget hepatisk metabolisering af metronidazol.

Effekt: Nedsat plasmakoncentration af metronidazol.

Phenytoin

Mulig mekanisme: Hæmning af phenytoinmetabolismen eller mikrosomal induktion af

metronidazolmetabolismen.

Effekt: Øget risiko for phenytointoksicitet eller nedsat plasmakoncentration af metronidazol.

Carbamazepin

Mulig mekanisme: Ukendt, men metronidazol hæmmer muligvis metaboliseringen af

carbamazepin.

Effekt: Metronidazol kan øge serumkoncentrationen af carbamazepin og derved øge

risikoen for carbamazepintoksicitet.

Ciclosporin

Mulig mekanisme: Metronidazol kan øge serumkoncentrationen af ciclosporin.

S-ciclosporin og S-creatinin bør kontrolleres hyppigt, når samtidig administration er

nødvendig.

Fluorouracil

Mulig mekanisme: Nedsat clearance af fluorouracil.

Effekt: Forhøjede serumkoncentrationer af fluorouracil og øget risiko for

fluorouraciltoksicitet (granulocytopeni, anæmi, trombocytopeni, stomatit, opkastninger).

Lithium

Mulig mekanisme: Reduceret renal clearance af lithium.

Effekt: Forhøjet plasmakoncentration af lithium og øget risiko for lithiumtoksicitet (svaghed,

tremor, udtalt tørst, konfusion).

Forholdsregler, se pkt. 4.4.

Sekalealkaloider (f.eks. ergotamin)

Mulig mekanisme: Metronidazol hæmmer cytochrom P450 3A4 og derved metaboliseringen

af sekalealkaloider.

Effekt: Øget risiko for ergotisme (kvalme, opkastninger, vasospastisk iskæmi).

Tacrolimus

Mulig mekanisme: Metronidazol hæmmer metabolisering og udskillelse af tacrolimus.

55883_spc.doc

Side 4 af 10

Effekt: Metronidazol kan øge serumkoncentrationen af tacrolimus og derved øge risikoen

for tacrolimustoksicitet (nyretoksicitet, hyperglykæmi, hyperkaliæmi).

Vecuronium

Effekt: Metronidazol kan forstærke effekten af vecuronium.

Warfarin

Mulig mekanisme: Metronidazol hæmmer metaboliseringen af warfarin.

Effekt: Øget effekt af warfarin og derved øget blødningsrisiko.

Ved samtidig behandling bør protrombintiden kontrolleres hyppigt og warfarindosis evt.

justeres.

Laboratorieundersøgelser

Metronidazol kan påvirke visse analyser af blodprøver som aspartataminotransferase

(ASAT), alaninaminotransferase (ALAT), laktatdehydrogenase (LDH), triglycerider og

hexokinaseglucose. Værdier på nul kan forekomme.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Kan anvendes.

Metronidazol passerer placenta, og koncentrationen i navlestrengsblodet er den samme som

koncentrationen i moderens blod.

Metaanalyser har vist, at der ikke er en øget risiko for teratogenicitet ved brug af metronidazol

i første trimester.

Amning

Bør ikke anvendes i ammeperioden.

Hvis behandling er nødvendig, bør amning ophøre. Amningen kan genoptages 24 timer efter

sidste dosering.

Metronidazol udskilles i modermælk. Mælk:plasmakoncentrationsratioen er ca. 1:1.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Flagyl kan på grund af bivirkninger (svimmelhed, konfusion, hallucinationer, kramper,

synsforstyrrelser (se pkt. 4.8)) påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i

mindre eller moderat grad. Patienterne bør advares om dette og rådes til at undlade at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis disse symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Gastrointestinale symptomer som kvalme eller en metallisk smag i munden ses hos ca. 5-

10 %. Risiko for reversibel neuropati ved langtidsbehandling.

Liste over bivirkninger

Hyppigheder er defineret i henhold til følgende MedDRA-konvention: Meget almindelig

(>1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

55883_spc.doc

Side 5 af 10

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Leukopeni.

Trombocytopeni.

Agranulocytose, aplastisk anæmi, neutropeni.

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktisk shock.

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

Psykotiske lidelser inkl. konfusion,

hallucinationer og manisk opførsel, specielt

hos patienter med hepatisk encefalopati,

nedtrykt sindstilstand.

Nervesystemet

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Hovedpine.

Kramper, perifer sensorisk neuropati*,

paræstesi, svimmelhed, træthed, ataksi.

Encefalopati og subakut cerebralt syndrom

(f.eks. ataksi, dysartri, nystagmus, usikker

gang og rysten), som kan være reversible ved

seponering af lægemidlet.

Aseptisk meningitis.

Øjne

Sjælden

Ikke kendt

Forbigående synsforstyrrelser som diplopi og

myopi, sløret syn, nedsat synsskarphed,

ændringer i farveopfattelsen.

Optisk neuropati/neuritis.

Øre og labyrint

Ikke kendt

Nedsat hørelse/tab af hørelse, tinnitus.

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Smagsforstyrrelser (metalsmag), kvalme,

opkastning, mavesmerter, diarré, obstipation,

oral mucositis.

Pankreatit (reversibel), anoreksi.

Pseudomembranøs colit.

Misfarvning af tungen/lodden tunge (f.eks.

som følge af svampevækst).

55883_spc.doc

Side 6 af 10

Lever- og galdeveje

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Ikterus.

Forhøjede leverenzymer, kolestatisk eller

blandet hepatit og hepatocellulær leverskade,

nogle gange med ikterus.

Tilfælde af transplantationskrævende

leversvigt er rapporteret hos patienter

behandlet med metronidazol i kombination

med andre antibiotika.

Hud og subkutane væv

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Allergiske hudreaktioner som angioødem,

eksantem, pruritus, erythema multiforme,

urticaria, rødme.

Pustuløst udslæt, erythema fixum.

Lokaliseret lægemiddelreaktion, Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse, akut generaliseret

eksantematøs pustulose (AGEP).

Nyrer og urinveje

Sjælden

Mørkfarvning af urinen.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Sjælden

Feber.

* Reversibel perifer sensorisk neuropati kan optræde ved intensiv langtidsbehandling med

høje doser (totaldoser over 30 g).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

55883_spc.doc

Side 7 af 10

Symptomer

De hyppigst sete symptomer efter overdosering er kvalme, opkastninger, madlede, metallisk

smag i munden, hovedpine og svimmelhed. Sjældnere ses søvnløshed, døsighed, CNS-

hæmning, oliguri og mørkfarvning af urinen. Ototoksicitet og krampeanfald er rapporteret i

enkeltstående tilfælde.

Behandling

Der findes ingen specifik antidot, hvorfor behandlingen typisk er symptomatisk og

understøttende. Metronidazol kan fjernes ved hæmodialyse, men det er sjældent nødvendigt.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

P 01 AB 01 – Midler mod amøbe- og andre protozosygdomme, imidazolderivater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Metronidazol er et antibiotikum med virkning på obligat anaerobe bakterier og protozoer som

f.eks. Trichomonas og Giardia.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Oralt metronidazol absorberes næsten fuldstændigt, og maksimal plasmakoncentration opnås

efter 1-3 timer. Ved indgift af enkeltdoser på 200 mg, 400 mg og 2 g opnås

plasmakoncentrationer på 5, 10 og 40

g/ml. Maksimal serumkoncentration på 10

g/ml efter

enkeltdosis på 1000 mg opnås efter ca. 4 timer.

Metronidazol distribueres jævnt i alle væv, intra- og ekstracellulærvæsken, inklusive

cerebrospinalvæsken, i koncentrationer, der overstiger MIC-værdien for følsomme anaerobe

bakterier.

Metronidazol metaboliseres ved oxidation og hydrolyse samt konjugering med glukoronsyre.

Plasmahalveringstiden er ca. 8 timer hos voksne og børn ældre end 8 uger. Hos præmature og

børn yngre end 8 uger er der påvist langsommere eliminering med en plasmahalveringstid på

ca. 24 timer.

Den aktive metabolit, hydroxymetronidazol, har en plasmahalveringstid på 10-13 timer hos

voksne. Udskillelse af uomdannet metronidazol sker hovedsagelig gennem urinen og for en

mindre dels vedkommende gennem galden.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Metronidazols sikkerhed er undersøgt hos mus, rotter, hunde og rhesusaber.

Hos rotter, behandlet med 75-100 mg i 26-80 uger, kunne der ikke påvises ændringer i

adfærd, biokemiske parametre eller autopsifund. Ved doser på 300 mg/kg givet over samme

periode blev der hos hanrotter påvist irreversibel testikeldystrofi. Ved doser på 600 mg/kg i 13

dage sås foruden mere udtalt testikeldystrofi også atrofi af prostata.

Hos hunde fremkalder doser på 75-225 mg/kg CNS påvirkning med ataksi, rigiditet og

tremor.

55883_spc.doc

Side 8 af 10

Til aber er givet doser på 45 mg/kg, 100 mg/kg og 225 mg/kg i 10 uger. Eneste abnorme fund

var uspecifikke forandringer i leveren ved postmortel histologisk undersøgelse hos enkelte af

de aber, som havde fået den højeste dosis.

Der er lavet embryotoksiske og teratogenicitetsundersøgelser på rotter og kaniner. Ved doser

på 30 mg/kg-200 mg/kg givet fra 3-13 dage under graviditet, kunne ikke påvises

embryotoksiske eller teratogene virkninger af metronidazol.

Reproduktionsstudier på rotter og mus behandlet med doser på 50-100 mg/kg i indtil 65 dage

før konception og indtil 19 dage efter kunne ikke påvise ændret fertilitet. Ved doser på 200

mg/kg blev der for hanrotter observeret nedsat fertilitet. Der kunne ikke påvises

fertilitetsændringer hos hunrotter behandlet med samme dosis.

Metronidazol har vist at være tumorigent hos mus og rotter.

Tumorgenicitet og mutagenicitet er undersøgt på rotter, mus og hamstere.

En undersøgelse på mus, som gennem 18 måneder var blevet tilført metronidazol gennem

kosten, kunne påvise øget incidens af lungetumorer og malignt lymfom, mens to lignende

studier ikke kunne bekræfte øget incidens af malignt lymfom, men derimod af lungetumorer.

Undersøgelse på hamstere har ikke kunnet påvise tumorgenicitet eller mutagenicitet.

Omfattende epidemiologiske undersøgelser hos mennesker har ikke vist en øget risiko for

carcinogenicitet hos mennesker.

Metronidazol er påvist at være mutagent for bakterier in vitro. I studier på pattedyrceller in

vitro såvel som hos gnavere eller mennesker in vivo var der utilstrækkeligt bevis for, at

metronidazol er mutagent, idet nogle studier rapporterer mutagene effekter mens andre studier

var negative.

Brug af Flagyl til længerevarende behandling bør derfor overvejes nøje (se pkt. 4.4).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Calciumhydrogenphosphat, majsstivelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellose, macro-

gol 400, talcum.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blister.

55883_spc.doc

Side 9 af 10

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55883

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. juni 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. maj 2018

55883_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information