Ferriprox

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-12-2020

Aktiv bestanddel:
Deferiprone
Tilgængelig fra:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
ATC-kode:
V03AC02
INN (International Name):
deferiprone
Terapeutisk gruppe:
Alle andre terapeutiske produkter
Terapeutisk område:
beta-Thalassemia, jernophobning
Terapeutiske indikationer:
Ferriprox monoterapi er indiceret til behandling af overbelastning af jern hos patienter med thalassæmi major, når den nuværende chelationsterapi er kontraindiceret eller utilstrækkelig. Ferriprox i kombination med en anden chelator er indiceret hos patienter med thalassaemia major, når monoterapi med nogen strygejern chelator er ineffektive, eller når forebyggelse og behandling af livstruende konsekvenser af jernophobning (primært hjerte-overload) begrunder hurtige eller intensiv korrektion.
Produkt oversigt:
Revision: 29
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000236
Autorisation dato:
1999-08-25
EMEA kode:
EMEA/H/C/000236

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

28-10-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ferriprox 500 mg filmovertrukne tabletter

deferipron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Se punkt 4.

Sammen med denne folder finder du et informationskort til patient/plejer. Tag kortet af, udfyld

det, læs det omhyggeligt og sørg for at have det på dig. Vis dette kort til lægen, hvis du udvikler

symptomer på infektion, f.eks. feber, ondt i halsen eller influenzalignende symptomer.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ferriprox

Sådan skal du tage Ferriprox

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ferriprox indeholder det aktive stof deferipron. Ferriprox er en jernchelator, dvs. en type medicin, der

fjerner overskydende jern fra kroppen.

Ferriprox bruges til at behandle jernophobning som følge af hyppige blodtransfusioner hos talassæmi-

patienter, hvor nuværende kelationsterapi er kontraindiceret eller utilstrækkelig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ferriprox

Tag ikke Ferriprox

hvis du er overfølsom over for deferipron eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i punkt 6).

hvis du har haft gentagne episoder med neutropeni (et lavt antal hvide blodlegemer (neutrofiler)).

hvis du har haft agranulocytose (et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutrofiler)).

hvis du tager medicin, der vides at kunne forårsage neutropeni eller agranulocytose (se pkt.

“Anden medicin og Ferriprox”).

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

de alvorligste bivirkninger, som kan fremkomme, mens du tager Ferriprox, er et meget lavt antal

hvide blodlegemer (neutrofiler)). Denne tilstand, som kaldes svær neutropeni eller agranulocytose,

optrådte hos 1 til 2 ud af 100 personer, som tog Ferriprox i kliniske studier. Da hvide blodlegemer

hjælper med at bekæmpe infektioner, vil et lavt antal neutrofiler udsætte dig for en risiko for at

udvikle en alvorlig eller evt. livstruende infektion. Din læge vil bede dig om at få taget en

blodprøve for at undersøge for neutropeni (kontrollere antallet af hvide blodlegemer)

regelmæssigt, så ofte som hver uge, mens du behandles med Ferriprox. Det er meget vigtigt, at du

overholder alle disse aftaler. Se informationskort til patient/plejer, som er hæftet på denne

indlægsseddel. Søg straks læge, hvis du får symptomer på infektion som f.eks. feber, ondt i halsen

eller influenzalignende symptomer. Antallet af hvide blodlegemer skal kontrolleres inden for et

døgn for at opdage potentiel agranulocytose.

hvis du er HIV-positiv, eller hvis din lever- eller nyrefunktion er kraftigt nedsat, kan din læge

anbefale yderligere undersøgelser.

Din læge vil også bede dig møde til undersøgelser for at kontrollere din krops jernbelastning.

Derudover kan han eller hun måske bede dig få taget nogle leverbiopsier.

Brug af anden medicin sammen med Ferriprox

Du må ikke tage medicin, der vides at forårsage neutropeni eller agranulocytose (se pkt. “Tag ikke

Ferriprox”). Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin, eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tag ikke aluminiumbaserede syreneutraliserende midler, samtidig med at du tager Ferriprox.

Kontakt din læge eller apoteket, før du tager ascorbinsyre (C-vitamin) sammen med Ferriprox.

Graviditet og amning

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, eller hvis du forsøger på at blive gravid. Dette

lægemiddel kan skade dit barn alvorligt. Du skal benytte effektive præventionsmidler, mens du tager

Ferriprox. Spørg din læge hvilken metode der er bedst egnet til dig. Hvis du bliver gravid, mens du

tager Ferriprox, skal du omgående ophøre med at tage lægemidlet og underrette din læge.

Brug ikke Ferriprox, hvis du ammer. Referér venligst til det informationskort til patient/plejer, der

følger med denne indlægsseddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant.

3.

Sådan skal du tage Ferriprox

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du er i tvivl.

Den mængde Ferriprox, du tager, afhænger af din vægt. Den normale dosis er 25 mg/kg, 3 gange

daglig, for en total daglig dosis på 75 mg/kg. Den totale daglige dosis bør ikke overstige 100 mg/kg.

Tag den første dosis om morgenen. Tag den anden dosis midt på dagen. Tag den tredje dosis om

aftenen. Ferriprox kan tages med eller uden mad; det kan dog være lettere for dig at huske at tage

Ferriprox, hvis du tager det sammen med dine måltider.

Hvis du har taget for meget Ferriprox

Der foreligger ingen indberetninger om akut overdosering med Ferriprox. Hvis du ved en fejltagelse

har indtaget mere end den anbefalede dosis, skal du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at tage Ferriprox

Ferriprox er mest effektivt, hvis du ikke springer nogen doser over. Hvis du har sprunget en dosis

over, skal du tage den så snart, du kommer i tanker om det, og så tage den næste dosis til det normalt

planlagte tidspunkt. Hvis du springer mere end én dosis over, må du ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for glemte enkeltdoser, du skal blot fortsætte efter den normale behandlingsplan. Foretag

ikke ændringer i den daglige dosering, uden først at have talt med lægen.

4.

Bivirkninger

Denne medicin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Den alvorligste bivirkning ved Ferriprox er et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutrofiler). Denne

tilstand, der betegnes som alvorlig neutropeni eller agranulocytose, er forekommet hos 1 til 2 ud af

100 patienter, som har taget Ferriprox i studier med patienter. Et lavt antal hvide blodlegemer kan

være forbundet med en alvorlig og måske livstruende infektion. Kontakt straks din læge, hvis du har

symptomer på infektion såsom feber, ondt i halsen eller influenzalignende symptomer.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

mavesmerter

kvalme

opkastning

rødbrun misfarvning af urinen

Hvis du får kvalme eller kaster op, kan det måske hjælpe at indtage Ferriprox sammen med mad.

Misfarvet urin er en meget almindelig bivirkning og er ikke skadelig.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

lavt antal hvide blodlegemer (agranulocytose og neutropeni)

hovedpine

diarré

stigning i leverenzymer

træthed

forøget appetit

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke skønnes fra de tilgængelige data):

allergiske reaktioner som f.eks. hududslæt eller nældefeber

Ledsmerte og hævelse spændende fra let smerte i et eller flere led til alvorlig funktionsnedsættelse. I

de fleste tilfælde forsvandt smerten, selv om patienterne fortsatte med at tage Ferriprox.

Nerveforstyrrelser (såsom tremor, gangforstyrrelser, dobbeltsyn, ufrivillige muskelsammentrækninger,

problemer med bevægelseskoordination) er rapporteret hos børn, som igennem flere år frivilligt har

fået ordineret mere end 2 gange den maksimalt anbefalede dosis på 100 mg/kg/dag, og er også

observeret hos børn ved standarddoser af deferipron. Disse symptomer forsvandt, når børnene ophørte

med at tage Ferriprox.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anvendes inden/EXP.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ferriprox indeholder:

Aktivt stof: deferipron. Hver 500 mg tablet indeholder 500 mg deferipron.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, kolloid silica.

Tabletovertræk:

Hypromellose, macrogol, titandioxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Ferriprox 500 mg tabletter er hvide til off-white, kapselformede, filmovertrukne tabletter påtrykt

“APO” på den ene halvdel og “500” på den anden, uden påtryk på bagsiden. Tabletterne er forsynet

med rille og kan brækkes over i to dele. Ferriprox er pakket i glas med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Indehaver af virksomhedsgodkendelse:

Eurofins PROXY Laboratories B.V.

Archimedesweg 25

2333 CM Leiden

Holland

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Ferriprox, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Aurovitas, spol. s r.o.

Tel: +00420 234 705 700

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ: + 30 210 8161802

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 934948000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Τηλ: + 357 25 371056

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ferriprox 100 mg/ml oral opløsning

deferipron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Se punkt 4.

Sammen med denne folder finder du et informationskort til patient/plejer. Tag kortet af, udfyld

det, læs det omhyggeligt og sørg for at have det på dig. Vis dette kort til lægen, hvis du udvikler

symptomer på infektion, f.eks. feber, ondt i halsen eller influenzalignende symptomer.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ferriprox

Sådan skal du tage Ferriprox

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ferriprox indeholder det aktive stof deferipron. Ferriprox er en jernchelator, dvs. en type medicin, der

fjerner overskydende jern fra kroppen.

Ferriprox bruges til at behandle jernophobning som følge af hyppige blodtransfusioner hos

talassæmi-patienter, hvor nuværende kelationsterapi er kontraindiceret eller utilstrækkelig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ferriprox

Tag ikke Ferriprox

hvis du er overfølsom over for deferipron eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i punkt 6).

hvis du har haft gentagne episoder med neutropeni (et lavt antal hvide blodlegemer (neutrofiler)).

hvis du har haft agranulocytose (et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutrofiler)).

hvis du tager medicin, der vides at kunne forårsage neutropeni eller agranulocytose (se pkt.

“Anden medicin og Ferriprox”).

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

de alvorligste bivirkninger, som kan fremkomme, mens du tager Ferriprox, er et meget lavt antal

hvide blodlegemer (neutrofiler)). Denne tilstand, som kaldes svær neutropeni eller agranulocytose,

optrådte hos 1 til 2 ud af 100 personer, som tog Ferriprox i kliniske studier. Da hvide blodlegemer

hjælper med at bekæmpe infektioner, vil et lavt antal neutrofiler udsætte dig for en risiko for at

udvikle en alvorlig eller evt. livstruende infektion. Din læge vil bede dig om at få taget en

blodprøve for at undersøge for neutropeni (kontrollere antallet af hvide blodlegemer)

regelmæssigt, så ofte som hver uge, mens du behandles med Ferriprox. Det er meget vigtigt, at du

overholder alle disse aftaler. Se informationskort til patient/plejer, som er hæftet på denne

indlægsseddel. Søg straks læge, hvis du får symptomer på infektion som f.eks. feber, ondt i halsen

eller influenzalignende symptomer. Antallet af hvide blodlegemer skal kontrolleres inden for et

døgn for at opdage potentiel agranulocytose.

hvis du er HIV-positiv, eller hvis din lever- eller nyrefunktion er kraftigt nedsat, kan din læge

anbefale yderligere undersøgelser.

Din læge vil også bede dig møde til undersøgelser for at kontrollere din krops jernbelastning.

Derudover kan han eller hun måske bede dig få taget nogle leverbiopsier.

Brug af anden medicin sammen med Ferriprox

Du må ikke tage medicin, der vides at forårsage neutropeni eller agranulocytose (se pkt. “Tag ikke

Ferriprox”). Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for

nylig eller evt. tager anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tag ikke aluminiumbaserede syreneutraliserende midler, samtidig med at du tager Ferriprox.

Kontakt din læge eller apoteket, før du tager ascorbinsyre (C-vitamin) sammen med Ferriprox.

Graviditet og amning

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, eller hvis du forsøger på at blive gravid. Dette

lægemiddel kan skade dit barn alvorligt. Du skal benytte effektive præventionsmidler, mens du tager

Ferriprox. Spørg din læge hvilken metode der er bedst egnet til dig. Hvis du bliver gravid, mens du

tager Ferriprox, skal du omgående ophøre med at tage lægemidlet og underrette din læge.

Brug ikke Ferriprox, hvis du ammer. Referér venligst til det informationskort til patient/plejer, der

følger med denne indlægsseddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant.

Ferriprox oral opløsning indeholder Sunset yellow (E110)

Sunset yellow (E110) er et farvestof, som kan forårsage allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Ferriprox

Tag altid denne medicin nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du er i tvivl.

Den mængde Ferriprox, du tager, afhænger af din vægt. Den normale dosis er 25 mg/kg, 3 gange

daglig, for en total daglig dosis på 75 mg/kg. Den totale daglige dosis bør ikke overstige 100 mg/kg.

Tag den første dosis om morgenen. Tag den anden dosis midt på dagen. Tag den tredje dosis om

aftenen. Ferriprox kan tages med eller uden mad; det kan dog være lettere for dig at huske at tage

Ferriprox, hvis du tager det sammen med dine måltider.

Hvis du har taget for meget Ferriprox

Der foreligger ingen indberetninger om akut overdosering med Ferriprox. Hvis du ved en fejltagelse

har indtaget mere end den anbefalede dosis, skal du kontakte din læge.

Hvis du har glemt at tage Ferriprox

Ferriprox er mest effektivt, hvis du ikke springer nogen doser over. Hvis du har sprunget en dosis

over, skal du tage den så snart, du kommer i tanker om det, og så tage den næste dosis til det normalt

planlagte tidspunkt. Hvis du springer mere end én dosis over, må du ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for glemte enkeltdoser, du skal blot fortsætte efter den normale behandlingsplan. Foretag

ikke ændringer i den daglige dosering, uden først at have talt med lægen.

4.

Bivirkninger

Denne medicin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Den alvorligste bivirkning ved Ferriprox er et meget lavt antal hvide blodlegemer (neutrofiler). Denne

tilstand, der betegnes som alvorlig neutropeni eller agranulocytose, er forekommet hos 1 til 2 ud af

100 patienter, som har taget Ferriprox i studier med patienter. Et lavt antal hvide blodlegemer kan

være forbundet med en alvorlig og måske livstruende infektion. Kontakt straks din læge, hvis du har

symptomer på infektion såsom feber, ondt i halsen eller influenza-lignende symptomer.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

mavesmerter

kvalme

opkastning

rødbrun misfarvning af urinen

Hvis du får kvalme eller kaster op, kan det måske hjælpe at indtage Ferriprox sammen med mad.

Misfarvet urin er en meget almindelig bivirkning og er ikke skadelig.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

lavt antal hvide blodlegemer (agranulocytose og neutropeni)

hovedpine

diarré

stigning i leverenzymer

træthed

forøget appetit

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke skønnes fra de tilgængelige data):

allergiske reaktioner som f.eks. hududslæt eller nældefeber

Ledsmerte og hævelse spændende fra let smerte i et eller flere led til alvorlig funktionsnedsættelse. I

de fleste tilfælde forsvandt smerten, selv om patienterne fortsatte med at tage Ferriprox.

Nerveforstyrrelser (såsom tremor, gangforstyrrelser, dobbeltsyn, ufrivillige muskelsammentrækninger,

problemer med bevægelseskoordination) er rapporteret hos børn, som igennem flere år frivilligt har

fået ordineret mere end 2 gange den maksimalt anbefalede dosis på 100 mg/kg/dag, og er også

observeret hos børn ved standarddoser af deferipron. Disse symptomer forsvandt, når børnene ophørte

med at tage Ferriprox.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anvendes inden/EXP.

Skal anvendes inden 35 dage efter første åbning. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ferriprox indeholder:

Aktivt stof: deferipron. Hver ml oral opløsning indeholder 100 mg deferipron.

De øvrige indholdsstoffer er: renset vand; hydroxyethylcellulose; glycerol (E422); koncentreret

saltsyre (til pH-regulering); kunstig kirsebærsmag; pebermynteolie; Sunset Yellow (E110); sucralose

(E955).

Udseende og pakningsstørrelser

Ferriprox oral opløsning er en klar, rød-orange væske. Den er emballeret i flasker à 250 ml eller

500 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Indehaver af virksomhedsgodkendelse:

Eurofins PROXY Laboratories B.V.

Archimedesweg 25

2333 CM Leiden

Holland

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Ferriprox, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Aurovitas, spol. s r.o.

Tel: +00420 234 705 700

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ferriprox 500 mg filmovertrukne tabletter

Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ferriprox 500 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 500 mg deferipron.

Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter

Hver tablet indeholder 1000 mg deferipron.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet.

Ferriprox 500 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til off-white, kapselformede, filmovertrukne tabletter påtrykt “APO” på den ene halvdel og

“500” på den anden, uden påtryk på bagsiden. Tabletten har delekærv. Tabletten kan deles i to lige

store dele.

Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter

Hvide til off-white, kapselformede, filmovertrukne tabletter påtrykt “APO” på den ene halvdel og

“1000” på den anden, uden påtryk på bagsiden. Tabletten har delekærv. Tabletten kan deles i to lige

store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ferriprox monoterapi er indiceret til behandling af jernophobning hos talassæmi-patienter, hvor

nuværende kelationsterapi er kontraindiceret eller utilstrækkelig.

Ferriprox

i kombination med et andet kelerende stof (se pkt. 4.4) er indiceret til behandling af

talassæmi-patienter, hvor monoterapi med et andet jernkelerende stof er utilstrækkelig eller hvor

forebyggelse eller behandling af livstruende konsekvenser af jernophobning (hovedsagelig i hjertet)

kræver hurtig eller intensiv korrektion (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Deferipron-behandling bør indledes og opretholdes af en læge, der har erfaring i behandling af

patienter med talassæmi.

Dosering

Deferipron indgives som regel oralt med 25 mg/kg legemsvægt tre gange dagligt for en total daglig

dosis på 75 mg/kg legemsvægt. Dosering pr. kilogram legemsvægt bør beregnes til nærmeste halve

tablet. Se nedenstående skemaer for anbefalede doser for legemsvægt i 10 kg trin.

For at opnå en dosis på ca. 75 mg/kg/dag anvendes det antal tabletter, der foreslås i følgende skemaer

til patientens kropsvægt. Eksempler på legemsvægt i 10 kg trin er anført.

Doseringsskema for Ferriprox 500 mg filmovertrukne tabletter

Kropsvægt

(kg)

Samlet daglig dosis

(mg)

Dosis

(mg, tre gange daglig)

Antal tabletter

(tre gange daglig)

1.500

2.250

3.000

1.000

3.750

1.250

4.500

1.500

5.250

1.750

6.000

2.000

6.750

2.250

Doseringsskema for Ferriprox 1000 mg filmovertrukne tabletter

Kropsvægt

(kg)

Samlet daglig dosis

(mg)

Antal af 1000 mg tabletter*

Morgen

Middag

Aften

1.500

2.250

3.000

3.750

4.500

5.250

6.000

6.750

*antal tabletter rundet op til den nærmeste halve tablet

En total daglig dosis på over 100 mg/kg kropsvægt kan ikke anbefales, da der muligvis er en øget

risiko for bivirkninger (se pkt. 4.4, 4.8 og 4.9).

Dosisjustering

Hvor effektiv Ferriprox er til at reducere kroppens jernophobning påvirkes direkte af doseringen, og

hvor stor jernophobningen er. Efter påbegyndelse af Ferriprox-behandling anbefales det, at

koncentrationerne af serumferritin eller andre indikatorer for jernophobning i kroppen overvåges hver

anden til tredje måned for at vurdere den langsigtede effektivitet af et kelationsregimen til styring af

jernophobning i kroppen. Dosisjusteringer bør skræddersys til de enkelte patienters respons og

terapeutiske mål (vedligeholdelse eller reduktion af kroppens jernbelastning). Afbrydelse af

behandling med deferipron bør overvejes, hvis serumferritin falder under 500 µg/l.

Dosisjusteringer ved anvendelse sammen med andre jernkelerende stoffer

Hos patienter, hvor monoterapi er utilstrækkelig, kan Ferriprox anvendes sammen med deferoxamin

med en standarddosis (75 mg/kg/dag), men bør ikke overstige 100 mg/kg/dag.

I tilfælde af jerninduceret hjertesvigt bør Ferriprox med 75-100 mg/kg/dag tilføjes til behandlingen

med deferoxamin. Det anbefales at rådføre sig med produktinformationen for deferoxamin.

Samtidig brug af jernkelerende stoffer frarådes hos patienter, hvis serumferritin falder under 500

på grund af risikoen for overdreven jernfjernelse.

Pædiatrisk population

Der er begrænsede data til rådighed om brugen af deferipron til børn i alderen fra 6 til 10 år og ingen

data om brug af deferipron til børn under 6 år.

Nyreinsufficiens

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let, moderat eller svær nyreinsufficiens (se

pkt. 5.2). Ferriproxs sikkerhed og farmakokinetik hos patienter med nyresygdom i slutstadiet er ikke

kendt.

Leverinsufficiens

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat leverinsufficiens (se pkt. 5.2).

Ferriproxs sikkerhed og farmakokinetik hos patienter med svær leverinsufficiens er ikke kendt.

Indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.

6.1.

Tidligere gentagen forekomst af neutropeni.

Tidligere forekomst af agranulocytose.

Graviditet (se pkt. 4.6).

Amning (se pkt. 4.6).

Da mekanismen for neutropeni fremkaldt af deferipron ikke er kendt, bør patienterne ikke indtage

medicin, der vides at være forbundet med neutropeni, eller medicin, der kan medføre

agranulocytose (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Neutropeni/agranulocytose

Deferipron har vist sig at forårsage neutropeni, herunder agranulocytose (se pkt. 4.8

“Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”). Patientens absolutte neutrofiltal (ANC) skal

kontrolleres hver uge under det første års behandling. For patienter, som ikke har fået afbrudt

behandlingen med Ferriprox i løbet af det første år på grund af fald i neutrofiltallet, kan

perioden mellem kontrol af det absolutte neutrofiltal efter et års behandling med deferipron

forlænges til patientens blodtranfusionsinterval (hver 2.-4. uge).

Ændringen fra ugentlig kontrol af det absolutte neutrofiltal til tidspunktet for transfusionsbesøgene

efter 12 måneders behandling med Ferriprox skal tilpasses den enkelte patient efter lægens vurdering

af patientens forståelse for de nødvendige risikominimeringsforanstaltninger under behandlingen (se

pkt. 4.4 nedenfor).

Ved kliniske studier har ugentlig monitorering af neutrofiltallet vist sig effektivt til identifikation af

tilfælde af neutropeni og agranulocytose. Agranulocytose og neutropeni forsvinder normalt, når

behandlingen med Ferriprox seponeres, men der har været rapporter om tilfælde af agranulocytose

med dødelig udgang. Hvis patienten udvikler en infektion under behandlingen med deferipron, skal

behandlingen omgående seponeres, og det absolutte neutrofiltal skal kontrolleres hurtigst muligt.

Neutrofiltallet skal derefter kontrolleres hyppigere.

Patienterne skal have besked på at henvende sig til deres læge, hvis de oplever symptomer, der

kan tyde på infektion (såsom feber, ondt i halsen og influenzalignende symptomer). Deferipron

seponeres omgående, hvis patienten får en infektion.

Forslag til behandling af tilfælde af neutropeni er angivet nedenfor. Det anbefales, at en sådan

behandlingsprotokol er på plads, før der indledes patientbehandling med deferipron.

Behandling med deferipron bør ikke indledes, hvis patienten har neutropeni.

Risikoen for

agranulocytose og neutropeni er højere, hvis ANC-tallet i udgangspunktet er mindre end 1,5 x 10

I tilfælde af neutropeni (ANC < 1,5x10

/l og > 0,5x10

/l):

Giv patienten besked på omgående at ophøre med indtagelsen af deferipron og alle øvrige lægemidler,

som muligvis kan forårsage neutropeni. Patienten bør rådes til at begrænse kontakten med andre

personer for at reducere risikoen for infektion. Indhent en komplet blodstælling (CBC) med

leukocyttal (WBC) korrigeret for tilstedeværelse af kerneindeholdende erytrocytter, et neutrofiltal og

et trombocyttal umiddelbart efter diagnosticering af tilfældet og gentag dernæst daglig. Det anbefales,

at der efter restituering efter neutropeni fortsat indhentes ugentlige CBC, WBC, neutrofil- og

trombocyttal i tre på hinanden følgende uger for at sikre, at patienten er helt restitueret. Dersom der

udvikler sig tegn på infektion samtidigt med neutropenien, skal de aktuelle dyrkninger og diagnostiske

procedurer gennemføres, og en egnet behandlingsplan påbegyndes.

I tilfælde af agranulocytose (ANC < 0,5x10

/l):

Følg ovenstående retningslinjer og sørg for passende behandling, så som

granulocytkolonistimulerende faktor, som indledes samme dag som tilfældet identificeres. Indgiv dette

daglig, indtil tilstanden er afhjulpet. Sørg for beskyttende isolation og indlæg patienten på sygehus,

hvis det er klinisk indiceret.

Der er begrænsede informationer tilgængelige vedrørende fornyet behandling. I tilfælde af neutropeni

kan fornyet behandling derfor ikke anbefales. I tilfælde af agranulocytose er fornyet behandling

kontraindiceret.

Carcinogenitet/mutagenicitet

I betragtning af genotoksicitetsresultaterne kan en carcinogen virkning af deferipron ikke udelukkes

(se pkt. 5.3).

Plasma Zn

koncentration

Det anbefales at kontrollere plasma Zn

koncentrationen og tilføre ekstra i tilfælde af mangel.

HIV-positive eller på anden vis immunudsatte patienter

Der findes ingen tilgængelige data om anvendelse af deferipron på patienter, som er HIV-positive eller

på anden vis har et defekt immunforsvar. Eftersom deferipron kan forbindes med neutropeni og

agranulocytose, bør behandling af patienter med svækket immunforsvar ikke indledes, medmindre de

mulige fordele overstiger de mulige risici.

Nyre- eller leverinsufficiens og leverfibrose

Der foreligger ingen tilgængelige informationer om anvendelsen af deferipron hos patienter med

nyresygdom i slutstadiet eller svær leverinsufficiens (se pkt. 5.2). Der skal udvises forsigtighed hos

patienter med nyresygdom i slutstadiet eller svær nyreinsufficiens. Nyre- og leverfunktion bør

overvåges hos disse patientpopulationer, mens de er i behandling med deferipron. Hvis der

forekommer vedvarende forøgelse af serumalanin-aminotransferase (ALAT), bør det overvejes at

seponere behandlingen med deferipron.

Hos talassæmi-patienter er der en forbindelse mellem leverfibrose og jernophobning og/eller

hepatitis C. Der skal udvises særlig forsigtighed for at sikre, at jernkeleringen hos patienter med

hepatitis C er optimal. Hos disse patienter anbefales omhyggelig overvågning af leverhistologien.

Misfarvning af urinen

Patienterne skal informeres om, at deres urin kan udvise en rødlig/brunlig misfarvning på grund af

udskillelsen af jerndeferipronkompleks.

Neurologiske forstyrrelser

Neurologiske forstyrrelser er observeret hos børn, som i flere år frivilligt har fået ordineret mere end

2,5 gange den maksimalt anbefalede dosis, men er også observeret ved standarddoser af deferipron.

Ordinerende læger mindes om, at brugen af doser over 100 mg/kg/dag frarådes. Anvendelse af

deferipron bør ophøre, hvis der observeres neurologiske forstyrrelser (se pkt. 4.8 og 4.9).

Kombineret brug sammen med andre jernkelerende stoffer

Brugen af kombinationsterapi bør overvejes i hvert enkelt tilfælde. Respons på behandling bør

vurderes jævnligt, og forekomsten af bivirkninger bør overvåges nøje. Dødsfald og livstruende

situationer (forårsaget af agranulocytose) er rapporteret med deferipron i kombination med

deferoxamin. Kombinationsterapi med deferoxamin frarådes, når monoterapi med et af de kelerende

stoffer er tilstrækkelig, eller når serumferritin falder under 500 µg/l. Der foreligger kun begrænsede

data om den kombinerede brug af Ferriprox og deferasirox, og der skal udvises forsigtighed, når det

overvejes at anvende en sådan kombination.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da mekanismen for neutropeni fremkaldt af deferipron ikke er kendt, bør patienterne ikke indtage

medicin, der vides at være forbundet med neutropeni, eller medicin, der kan medføre agranulocytose

(se pkt. 4.3).

Da deferipron binder sig til metalkationer, er der dog mulighed for interaktioner mellem deferipron og

trivalente kationafhængige lægemidler, såsom aluminium-baserede antacida. Det kan derfor ikke

anbefales, at indtage aluminium-baserede antacida og deferipron samtidigt.

Sikkerheden ved samtidig anvendelse af deferipron og C-vitamin er ikke blevet formelt undersøgt.

Baseret på de rapporterede utilsigtede interaktioner, der kan forekomme mellem deferoxamin og C-

vitamin, bør der udvises forsigtighed ved samtidig indgivelse af deferipron og C-vitamin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af deferipron hos gravide kvinder. Dyrestudier har

vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ikke kendt.

Kvinder i den fødedygtige alder skal rådes til at undgå graviditet pga. de klastogene og teratogene

egenskaber af dette lægemiddel. Disse kvinder bør rådes til at anvende sikker kontraception og skal

informeres om øjeblikkeligt at stoppe med at tage deferipron, hvis de bliver gravide eller planlægger at

blive gravide (se pkt. 4.3).

Amning

Det vides ikke, om deferipron udskilles i modermælk. Der er ikke udført prænatale eller postnatale

reproduktionsstudier hos dyr. Deferipron må ikke anvendes af ammende mødre. Hvis behandling ikke

kan undgås, skal amningen stoppes (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Der er ikke observeret nogen virkninger på fertilitet eller tidlig fosterudvikling hos dyr (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

De bivirkninger, der hyppigst er blevet rapporteret i løbet af behandling med deferipron i kliniske

studier var kvalme, opkastning, mavesmerte og kromaturi, som blev rapporteret hos mere end 10% af

patienterne. Den alvorligste bivirkning rapporteret i kliniske studier med deferipron var

agranulocytose, defineret som et absolut neutrofiltal på mindre end 0,5 x 10

/l, som opstod hos ca. 1%

af patienterne. Mindre alvorlige anfald af neutropeni blev rapporteret hos ca. 5% af patienterne.

Bivirkninger i tabelform

Bivirkningshyppighed: Meget almindelig (≥1/10), Almindelig (≥1/100 til <1/10), Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

SYSTEMORGANKLASSE

MEGET

ALMINDELIG

(≥1/10)

ALMINDELIG

(≥1/100 TIL

<1/10)

HYPPIGHED IKKE

KENDT

Blod og lymfesystem

Neutropeni

Agranulocytose

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner

Metabolisme og ernæring

Øget appetit

Nervesystemet

Hovedpine

Mave-tarmkanalen

Kvalme

Abdominalsmerter

Opkastning

Diarré

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artralgi

Nyrer og urinveje

Kromaturi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Undersøgelser

Forhøjede

leverenzymer

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

De mest alvorlige bivirkninger, der er rapporteret ved kliniske studier med deferipron, er

agranulocytose (neutrofiltal < 0,5 x 10

/l) med en forekomst på 1,1% (0,6 tilfælde pr. 100 patient-års-

behandling) (se pkt. 4.4). Data fra poolede kliniske studier med patienter med systemisk

jernophobning viser, at 63 % af episoderne med agranulocytose forekom inden for de første seks

måneders behandling, 74 % inden for det første år og 26 % efter et års behandling. Mediantiden til den

første episode med agranulocytose var 190 dage (22 dage-17,6 år) og medianvarigheden var 10 dage i

kliniske forsøg. Der blev observeret dødsfald i 8,3 % af de rapporterede episoder med agranulocytose

fra kliniske forsøg og efter markedsføring.

Tilfælde af diarré, som oftest lette og forbigående, er blevet rapporteret hos patienter, der er behandlet

med deferipron. Gastrointestinale virkninger ses hyppigere i begyndelsen af behandlingen, og hos de

fleste patienter ophører de inden for nogle få uger, uden at behandlingen seponeres. Hos nogle

patienter kan det være gavnligt at reducere deferiprondosis og dernæst skalere den tilbage op til den

tidligere dosis. Artroser, der strakte sig fra lettere smerter i et eller flere led og op til alvorlig arthritis

med effusion og signifikant funktionsnedsættelse er ligeledes blevet rapporteret hos patienter, der har

modtaget behandling med deferipron. Lettere artroser er generelt forbigående.

Øgede niveauer af serumleverenzymer er blevet rapporteret hos nogle patienter, der tager deferipron.

Hos flertallet af disse patienter var forøgelsen asymptomatisk og forbigående og vendte tilbage til

baseline, uden seponering eller dosisnedsættelse af deferipron (se pkt. 4.4).

Nogle patienter fik progression af fibrosen, forbundet med en øgning af jernophobningen eller

hepatitis C.

Lave plasmazinkniveauer er blevet forbundet med deferipron hos et mindre antal patienter. Niveauerne

blev normaliseret med supplerende oral zinktilførsel.

Der er observeret neurologiske forstyrrelser (såsom cerebellare symptomer, diplopi, lateral nystagmus,

nedsat psykomotorisk tempo, håndbevægelser og aksial hypotoni) hos børn, som igennem flere år

frivilligt har fået ordineret mere end 2,5 gange den maksimalt anbefalede dosis på 100 mg/kg/dag.

Episoder med hypotoni, ustabilitet, manglende evne til at gå og hypertoni med manglende evne til at

bevæge lemmerne er rapporteret hos børn efter markedsføringen ved standarddoser af deferipron. De

neurologiske forstyrrelser svandt gradvist efter seponering af deferipron (se pkt. 4.4 og 4.9).

Sikkerhedsprofilen for kombinationsterapi (med deferipron og deferoxamin), der er observeret i

kliniske studier, erfaring efter markedsføring og publicerede date, stemmer overens med den

sikkerhedsprofil, som er karakteristisk for monoterapi.

Data fra den poolede sikkerhedsdatabase fra kliniske studier (1343 patientårs eksponering for

Ferriprox-monoterapi og 244 patientårs eksponering for Ferriprox og deferoxamin) viste statistisk

signifikante (p<0,05) forskelle i forekomsten af bivirkninger baseret på systemorganklassen “Hjerte",

"Knogler, led, muskler og bindevæv” samt "Nyrer og urinveje". Forekomsten af bivirkninger i

systemorganklassen “Knogler, led, muskler og bindevævs” og "Nyrer og urinveje" var lavere under

kombinationsterapi end monoterapi, hvorimod forekomsten af bivirkninger i systemorganklassen

“Hjerte" var højere under kombinationsterapi end monoterapi. Den højere forekomst af bivirkninger i

systemorganklassen “Hjerte", rapporteret under kombinationsterapi end monoterapi, skyldtes muligvis

den højere forekomst af allerede eksisterende hjertesygdomme hos patienter, som fik

kombinationsterapi. Omhyggelig monitorering af hjertetilfælde hos patienter, der fik

kombinationsterapi, er berettiget (se pkt. 4.4).

Forekomsten af bivirkninger hos 18 børn og 97 voksne behandlet med kombinationsterapi var ikke

signifikant forskellig mellem de to aldersgrupper, undtagen i forekomsten af artrose (11,1 % hos børn

vs. ingen hos voksne, p=0,02). Vurdering af antallet af reaktioner pr. 100 patientårs eksponering viste,

at kun forekomsten af diarré var signifikant højere hos børn (11,1) end hos voksne (2,0, p=0,01).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af akut overdosering. Der er dog observeret neurologiske

forstyrrelser (såsom cerebellare symptomer, diplopi, lateral nystagmus, nedsat psykomotorisk tempo,

håndbevægelser og aksial hypotoni) hos børn, som igennem flere år frivilligt har fået ordineret mere

end 2,5 gange den maksimalt anbefalede dosis på 100 mg/kg dagligt. De neurologiske forstyrrelser

svandt gradvist efter seponering af deferipron.

I tilfælde af en overdosering er tæt lægelig supervision af patienten nødvendig.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation:

Jernkelerende stoffer, ATC-kode:

V03AC02

Virkningsmekanisme

Det aktive stof er deferipron (3-hydroxy-1,2-dimetylpyridin-4-et), en bidentat ligand, som binder sig

til jern i molarforholdet 3:1.

Farmakodynamisk virkning

Kliniske studier har vist, at Ferriprox er effektivt til fremme af jernudskillelse, og at en dosis på

25 mg/kg tre gange daglig kan forebygge progression af jernakkumulation vurderet ved serumferritin

hos patienter med transfusions-afhængig talassæmi. Publicerede data om jernbalancestudier hos

talassæmi-patienter viser, at brugen af Ferriprox samtidig med deferoxamin (samtidig administration

af begge kelerende stoffer på samme dag enten samtidigt eller sekventielt, f.eks. Ferriprox om dagen

og deferoxamin om aftenen), fremmer større jernudskillelse end med kun ét af disse lægemidler.

Doserne af Ferriprox i disse studier lå mellem 50 og 100 mg/kg/dag og doserne af deferoxamin

mellem 40 og 60 mg/kg/dag. Kelationsterapi beskytter dog ikke nødvendigvis mod jerninduceret

organskade.

Klinisk virkning og sikkerhed

Studierne LA16-0102, LA-01 og LA08-9701 sammenlignede Ferriprox’ virkning med deferoxamins

virkning til styring af serumferritin hos transfusionsafhængige talassæmi-patienter. Ferriprox og

deferoxamin var ækvivalente med hensyn til at fremme en nettostabilisering eller reduktion af

kroppens jernophobning, til trods for den kontinuerlige jernindgivelse via transfusion hos disse

patienter (ingen forskel i andelen af patienter med en negativ tendens i serumferritin mellem de to

behandlingsgrupper ved regressionsanalyse; p >0,05).

Der blev også anvendt en MR-skanningsmetode, T2*, til at kvantificere myokardial jernophobning.

Jernophobning forårsager koncentrationsafhængig MRI T2*-signaltab. Følgelig reducerer øget

myokardial jern de myokardiale MRI T2*-værdier. Myokardial MRI T2*-værdier på mindre end

20 ms indikerer jernophobning i hjertet. En stigning i MRI T2* på behandling indikerer, at jern fjernes

fra hjertet. En positiv sammenhæng mellem MRI T2*-værdier og hjertefunktion (som målt ved venstre

ventrikulære uddrivningsfraktion (eller LVEF)) er blevet dokumenteret.

Studie LA16-0102 sammenlignede Ferriprox’ virkning med deferoxamins virkning mht. reduktion af

kardial jernophobning og forbedring af hjertefunktionen (som målt med LVEF) hos

transfusionsafhængige talassæmi-patienter. 61 patienter med jernophobning i hjertet, som tidligere

blev behandlet med deferoxamin, blev randomiseret til at fortsætte med deferoxamin (gennemsnitlig

dosis på 43 mg/kg/dag; N=31) eller skifte til Ferriprox (gennemsnitlig dosis på 92 mg/kg/dag N=29). I

studiets 12-måneders-forløb var Ferriprox superior til deferoxamin mht. reduktion af kardial

jernophobning. Der var en forbedring i kardial T2* på mere end 3 ms hos patienter behandlet med

Ferriprox sammenlignet med en forandring på ca. 1 ms hos patienter behandlet med deferoxamin. På

samme tidspunkt var LVEF steget fra baseline med 3,07 ± 3,58 absolutte enheder (%) hos Ferriprox-

gruppen og med 0,32 ± 3,38 absolutte enheder (%) hos deferoxamin-gruppen (forskel mellem

grupperne: p=0,003).

Studie LA12-9907 sammenlignede overlevelse, forekomst af kardial sygdom samt progression af

kardial sygdom hos 129 talassæmi-patienter, som blev behandlet i mindst 4 år med Ferriprox (N=54)

eller deferoxamin (N=75). Kardiale

endpoints

blev vurderet ved brug af ekkokardiogram,

elektrokardiogram, New York Heart Association-klassificering og dødsfald som følge af kardial

sygdom. Der var ingen signifikant forskel i procentdelen af patienter med kardial dysfunktion ved

første vurdering (13% for Ferriprox vs. 16% for deferoxamin). Ved første vurdering oplevede ingen af

patienterne med kardial dysfunktion, som blev behandlet med deferipron, sammenlignet med fire

(33%) behandlet med deferoxamin en forværring af deres kardiale status (p=0,245). Nyligt

diagnosticeret kardial dysfunktion opstod hos 13 (20,6%) deferoxamin-behandlede patienter og hos

2 (4,3%) Ferriprox-behandlede patienter, som var fri for hjertesygdomme ved første vurdering

(p=0,013). Generelt viste færre Ferriprox-behandlede patienter end deferoxamin-behandlede patienter

en forværring af den kardiale dysfunktion fra første vurdering til sidste vurdering (4% vs. 20%,

p=0,007).

Publicerede data stemmer overens med resultaterne fra Apotex-studiet, der påviste færre

hjertesygdomme og/eller forøget overlevelse hos Ferriprox-behandlede patienter end hos dem, der

blev behandlet med deferoxamin.

Et randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindt studie vurderede effekten af samtidig behandling

med Ferriprox og deferoxamin hos talassæmi-patienter, der tidligere havde fået standard

kelationsmonoterapi med sukutan deferoxamin og som havde mild til moderat jernophobning i hjertet

(myokardial T2* fra 8 til 20 ms). Efter randomisering fik 32 patienter deferoxamin (34,9 mg/kg/dag i

5 dage/uge) og Ferriprox (75 mg/kg/dag), og 33 patienter fik deferoxamin monoterapi (43,4 mg/kg/dag

i 5 dage/uge). Efter 1 års studiebehandling havde patienter, som fik samtidig kelationsterapi. oplevet

en signifikant større reduktion i serumferritin (1574 µg/l til 598 µg/l med samtidig terapi vs. 1379 µg/l

til 1146 µg/l med deferoxamin monoterapi, p<0.001), signifikant større reduktion i myokardial

jernophobning bedømt ved en stigning i MRI T2* (11,7 ms til 17,7 ms med samtidig terapi vs. 12,4 ms

til 15,7 ms med deferoxamin monoterapi, p=0,02) og signifikant større reduktion i jernkoncentrationen

i leveren, også bedømt ved en stigning i MRI T2* (4,9 ms til 10,7 ms ved samtidig terapi vs. 4,2 ms til

5,0 ms med deferoxamin monoterapi, p<0,001).

Studie LA37-1111 udførtes for at vurdere virkningen af en enkelt terapeutisk (33 mg/kg) eller

supraterapeutisk (50 mg/kg) oral dosis af deferipron på varigheden af hjertets QT-interval hos raske

forsøgspersoner. Den maksimale forskel mellem middelværdierne (beregnet ved mindste kvadraters

metode) ved den terapeutiske dosis og placebo var 3,01 ms (95% ensidet øvre konfidensgrænse

(UCL): 5,01 ms), og mellem middelværdierne (beregnet ved mindste kvadraters metode) ved den

supraterapeutiske dosis og placebo var 5,23 ms (95% ensidet UCL: 7,19 ms). Det konkluderedes, at

ferriprox ikke fremkaldte nogen signifikant forlængelse af QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Deferipron absorberes hurtigt fra den øverste del af gastrointestinalkanalen. Maksimal

serumkoncentration ses 45 til 60 minutter efter en enkeltdosis hos fastende patienter, men kan være

forsinket til 2 timer hos patienter, der har indtaget føde.

Efter en dosis på 25 mg/kg er der detekteret lavere spidskoncentrationer i serum hos patienter, der

havde indtaget føde (85

mol/l) end ved fastende tilstand (126

mol/l), selv om der ikke var noget fald

i mængden af absorberet deferipron, da det blev givet sammen med føde.

Biotransformation

Deferipron metaboliseres primært til et glukuronidkonjugat. Denne metabolit mangler

jernbindingsevne på grund af inaktivering af 3-hydroxy-gruppen i deferipron. Spidskoncentrationer i

serum for glukuronidet forekommer 2 til 3 timer efter indgivelse af deferipron.

Elimination

Hos mennesker udskilles deferipron hovedsageligt via nyrerne. 75% til 90% af den indtagne dosis

rapporteres som værende genfundet i urinen i løbet af de første 24 timer i form af frit deferipron,

glucuronidmetabolitten og jerndeferipronkompleks. Der er rapporteret en variabel mængde udskillelse

via fæces. Halveringstiden hos de fleste patienter er 2 til 3 timer.

Nyreinsufficiens

Et åbent, ikke-randomiseret klinisk studie med parallelle grupper blev udført med henblik på at

vurdere effekten af nyreinsufficiens på sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik for en enkelt oral

dosis på 33 mg/kg Ferriprox. Forsøgsdeltagerne blev opdelt i 4 grupper ud fra estimeret glomerulær

filtrationshastighed (eGFR): raske frivillige (eGFR) ≥ 90 ml/min/1,73m

), let nyreinsufficiens (eGFR

60-89 ml/min/1,73m

), moderat nyreinsufficiens (eGFR 30-59 ml/min/1,73m

) og svær

nyreinsufficiens (eGFR 15-29 ml/min/1,73m

). Systemisk eksponering for deferipron og dets

metabolit deferipron 3-

O

-glucuronid blev vurderet med PK-parametrene C

og AUC.

Uanset graden af nyreinsufficiens blev størstedelen af Ferriprox-dosen udskilt i urinen som deferipron

O

-glucuronid over de første 24 timer. Der sås ingen signifikant effekt af nyreinsufficiensen på den

systemiske eksponering for deferipron. Den systemiske eksponering for det inaktive 3-

O

-glucuronid

steg med faldende eGFR. Ud fra resultaterne af dette studie er justering af Ferriprox-dosisregimet ikke

nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens. Sikkerhed og farmakokinetik for Ferriprox hos

patienter med nyresygdom i slutstadiet er ikke kendt.

Leverinsufficens

Et åbent, ikke-randomiseret klinisk studie med parallelle grupper blev udført med henblik på at

vurdere effekten af leverinsufficiens på sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik for en enkelt oral

dosis på 33 mg/kg Ferriprox. Forsøgsdeltagerne blev inddelt i 3 grupper ud fra Child-Pugh-

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/473109/2019

EMEA/H/C/000236

Ferriprox (deferipron)

En oversigt over Ferriprox, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ferriprox, og hvad anvendes det til?

Ferriprox er et "jernchelat (et stof, der binder sig til jern). Lægemidlet anvendes til behandling af

jernophobning (overskud af jern i kroppen) hos patienter med thalassæmi major. Det er en arvelig

sygdom, hvor patienterne ikke er i stand til at danne tilstrækkeligt hæmoglobin, som er det protein i

de røde blodlegemer, der transporterer ilt rundt i kroppen.

Ferriprox anvendes:

alene, når en jernchelaterende standardbehandling ikke kan anvendes eller ikke fungerer godt nok

i kombination med et andet jernchelat, når behandling med ét jernchelat ikke fungerer, eller når

jernniveauerne hurtigt eller intensivt skal korrigeres for at forebygge eller behandle livstruende

sygdomme (som primært påvirker hjertet).

Ferriprox indeholder det aktive stof deferipron.

Hvordan anvendes Ferriprox?

Ferriprox fås kun på recept, og behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i at

behandle thalassæmi. Det findes som tabletter (500 og 1.000 mg) og som oral opløsning (100 mg/ml).

Den anbefalede dosis af Ferriprox er 25 mg pr. kg legemsvægt én gang ugentligt. Lægen kan justere

dosen af Ferriprox alt efter, hvor godt patientens jernindhold reguleres, hvilket bør måles hver 2.-3.

måned med blodprøver. Den samlede daglige dosis bør være mindre end 100 mg pr. kg kropsvægt.

Lægen kan afbryde behandlingen, hvis jernniveauet bliver for lavt.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Ferriprox, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Ferriprox?

Patienter med thalassæmi major har behov for hyppige blodtransfusioner. De overførte røde

blodlegemer bringer jern ind i kroppen. Med gentagne transfusioner ophobes jern, fordi kroppen ikke

kan fjerne overskydende jern ad naturlig vej. Med tiden kan overskud af jern beskadige vitale organer

såsom hjerte og lever. Det aktive stof i Ferriprox, deferipron, er et "jernchelat". Det binder sig til jernet

Ferriprox Ferriprox (deferipron)

EMA/473109/2019

Side 2/3

i kroppen og danner en forbindelse, som kan fjernes fra kroppen, hovedsageligt gennem urinen og i

mindre grad i afføringen. Udskillelse af jern på denne måde bidrager til at afhjælpe jernophobningen

og forebygge skader på grund af overskud af jern.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ferriprox?

Ferriprox blev undersøgt hos 247 patienter over 6 år med thalassæmi major. Virkningen blev

hovedsageligt bedømt på ændringen af ferritin-niveauet i blodet. Ferritin-niveauet viser, hvor meget

jern der er lagret i kroppen.

I hovedstudiet, der omfattede 71 patienter, blev Ferriprox sammenlignet med deferoxamin, et andet

jernchelat, over 2 år. Deferoxamin blev indgivet ved injektion under huden for natten. De

gennemsnitlige ferritin-niveauer i de to behandlingsgrupper var lig hinanden. Den gennemsnitlige

koncentration af jern i leveren hos Ferriprox-behandlede patienter syntes dog at stige mere end hos

patienter behandlet med deferoxamin.

I et andet studie med deltagelse af 60 patienter, der blev behandlet over 12 måneder, blev en

kombination af Ferriprox og deferoxamin (Ferriprox i 5 dage plus deferoxamin i 2 dage hver uge)

sammenlignet med deferoxamin alene. Ferritin-niveauet i blodet blev reduceret i samme grad hos

patienter, der fik kombinationsbehandlingen, som hos patienter, der fik deferoxamin alene. Der var for

få patienter i studiet til at bevise, om en sådan behandling er lige så effektiv som deferoxamin taget

alene.

Offentliggjorte studier om anvendelsen af Ferriprox sammen med deferoxamin har desuden vist større

fald i jernniveauerne , når begge lægemidler blev taget sammen, end når de blev taget hver for sig. I

et offentliggjort studie førte Ferriprox sammen med deferoxamin også til større fald i jern i hjertet

sammenlignet med patienter, der tager deferoxamin alene.

Hvilke risici er der forbundet med Ferriprox?

De hyppigste bivirkninger ved Ferriprox (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

rødbrun urin (der viser, at der bliver udskilt jern), kvalme, mavesmerter og opkastninger. Mindre

hyppige men mere alvorlige bivirkninger er agranulocytose (meget lave mængder af granulocytter, en

form for hvide blodlegemer) og neutropeni (lave mængder af neutrofiler, en form for hvide

blodlegemer, der bekæmper infektioner).

Ferriprox må ikke anvendes hos personer, der har haft neutropeni eller agranulocytose. Ferriprox må

heller ikke anvendes sammen med lægemidler, der kan forårsage neutropeni eller agranulocytose. Når

patienten tager Ferriprox, bør vedkommendes neutrofiltal kontrolleres regelmæssigt (hver uge i det

første år og derefter sjældnere). Hvis patienten får en infektion, bør behandlingen med Ferriprox

ophøre midlertidigt, og neutrofiltallet kontrolles oftere. Patienter bør straks underrette deres læge, hvis

de har symptomer, der kan skyldes en infektion, såsom feber, ondt i halsen og influenzalignende

symptomer.

Ferriprox må ikke anvendes af kvinder, der er gravide eller ammer.

Den fuldstændige liste over begrænsninger og bivirkninger ved Ferriprox fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Ferriprox godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Ferriprox opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Ferriprox Ferriprox (deferipron)

EMA/473109/2019

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ferriprox?

Virksomheden, der markedsfører Ferriprox, skal sørge for, at patienter eller deres omsorgspersoner får

udleveret et påmindelseskort med information om vigtigheden af regelmæssige kontroller af

neutrofiltal, af at holde øje med symptomer på infektion og af at undgå at blive gravid under

behandling med Ferriprox.

I produktresuméet og indlægssedlen er der desuden indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Ferriprox.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Ferriprox løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Ferriprox vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ferriprox

Ferriprox fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 25. august 1999.

Yderligere information om Ferriprox findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ferriprox.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 09-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information