Faslodex

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-06-2020

Aktiv bestanddel:
fulvestrant
Tilgængelig fra:
AstraZeneca AB
ATC-kode:
L02BA03
INN (International Name):
fulvestrant
Terapeutisk gruppe:
Endokrine terapi, Anti-østrogener
Terapeutisk område:
Bryst neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Faslodex er indicatedas monoterapi til behandling af østrogen receptor positiv, lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft hos postmenopausale kvinder:ikke tidligere behandlet med endokrin terapi, orwith disease, tilbagefald eller efter adjuverende antiøstrogen terapi, eller sygdommens progression på antiøstrogen terapi. i kombination med palbociclib til behandling af hormon-receptor (HR)-positiv, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft hos kvinder, der har modtaget forudgående endokrine terapi. I præ - eller perimenopausal kvinder, kombinationen behandling med palbociclib bør kombineres med en luteiniserende hormon releasing hormon (LHRH) agonist.
Produkt oversigt:
Revision: 22
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000540
Autorisation dato:
2004-03-09
EMEA kode:
EMEA/H/C/000540

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

27-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

11-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

11-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

11-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

11-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

27-01-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Faslodex 250 mg injektionsvæske, opløsning

fulvestrant

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Faslodex til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Faslodex

Sådan skal du bruge Faslodex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Faslodex indeholder det aktive stof fulvestrant, som tilhører gruppen kaldet østrogen-blokkere.

Østrogener, en type af kvindeligt kønshormon, kan i nogle tilfælde være involveret i væksten af

brystkræft.

Faslodex anvendes enten

alene, til behandling af postmenopausale kvinder med en type brystkræft kaldet

østrogenreceptor-positiv brystkræft, der er lokalt fremskreden eller har spredt sig til andre dele

af kroppen (metastatisk), eller

i kombination med palbociclib til behandling af kvinder med en type brystkræft kaldet

hormonreceptor positiv, human epidermal vækstfaktor receptor 2-negativ brystkræft, der er

lokalt fremskreden eller har spredt sig til andre dele af kroppen (metastatisk). Kvinder, der ikke

har nået overgangsalderen, vil også blive behandlet med et lægemiddel kaldet en luteiniserende

hormonfrigivende hormon (LHRH)-agonist.

Når Faslodex gives i kombination med palbociclib er det vigtigt, at du også læser indlægssedlen for

palbociclib. Spørg lægen, hvis du har spørgsmål om palbociclib.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Faslodex

Brug ikke Faslodex

hvis du er allergisk over for fulvestrant eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du har alvorlige leverproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Faslodex, hvis nogle af

følgende punkter gælder for dig:

nyre- eller leverproblemer

lavt blodpladetal (som fremmer dannelse af blodpropper) eller blødningsforstyrrelse

tidligere problemer med blodpropper

knogleskørhed (nedsat mineralindhold i knoglerne)

alkoholisme

Børn og unge

Faslodex er ikke beregnet til børn og teenagere under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Faslodex

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er specielt vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du tager blodfortyndende medicin (medicin der

forebygger blodpropper).

Graviditet og amning

Du må ikke anvende Faslodex hvis du er gravid. Hvis du kan blive gravid, skal du bruge sikker

prævention, mens du er i behandling med Faslodex og i 2 år efter din sidste dosis.

Du må ikke amme, mens du behandles med Faslodex.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Faslodex forventes ikke at påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Hvis du føler dig træt

efter behandling med Faslodex, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Faslodex indeholder 10 % w/v ethanol (alkohol), dvs. op til 500 mg per injektion, hvilket svarer til

10 ml øl eller 4 ml vin.

Skadeligt for personer der lider af alkoholisme.

Tag hensyn ved behandling af højrisikogrupper så som patienter med leversygdomme eller epilepsi.

Faslodex indeholder 500 mg benzylalkohol per injektion, hvilket svarer til 100 mg/ml.

Benzylalkohol kan give allergiske reaktioner.

Faslodex indeholder 750 mg benzylbenzoat per injektion, hvilket svarer til 150 mg/ml.

3.

Sådan skal du bruge Faslodex

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 500 mg fulvestrant (to 250 mg/5 ml-injektioner), der gives en gang om

måneden, samt en ekstra 500 mg dosis givet 2 uger efter den første dosis.

Din læge eller sygeplejerske vil give dig Faslodex som en langsom intramuskulær injektion, én i hver

balle.

Spørg lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan have behov for omgående lægebehandling, hvis du får en af følgende bivirkninger:

Allergiske reaktioner (overfølsomhed), der kan omfatte hævelser i ansigt, læber, tunge og/eller

svælg, som kan være tegn på anafylaktisk reaktion/shock.

Blodprop (øget risiko)*

Leverbetændelse (hepatitis)

Leversvigt

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du bemærker en af følgende

bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Irritation ved injektionsstedet som smerte og/eller betændelse (inflammation)

Unormale niveauer af leverenzymer (i blodprøver)*

Kvalme

Svaghedsfølelse, træthed*

Smerter i led, muskler og knogler

Hedeture

Hududslæt

Allergiske reaktioner, herunder hævelser af ansigt, læber, tunge og/eller hals

Alle andre bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Opkastning, diarré eller appetitløshed*

Urinvejsinfektion

Rygsmerter*

Forhøjet bilirubin (galdefarvestof, der dannes i leveren)

Blodprop (øget risiko)*

Nedsat antal blodplader (trombocytopeni)

Blødning fra skeden

Smerter i lænden, der stråler ned i det ene ben (iskias)

Pludselig svaghed, følelsesløshed, snurren eller manglende bevægelse i benet, især kun i den

ene side af kroppen, pludselige problemer med at gå eller med balancen (perifer neuropati)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Tykt, hvidligt udflåd fra skeden og svamp (infektion)

Blå mærker og blødning ved injektionsstedet

Forhøjet gamma-GT (et leverenzym, der kan påvises i blodprøver)

Leverbetændelse (hepatitis)

Leversvigt

Følelsesløshed, snurren og smerter

Anafylaktisk reaktion/shock

* Omfatter bivirkninger, hvor det nøjagtige omfang af Faslodex bidrag ikke kan bedømmes på grund

af den tilgrundliggende sygdom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen eller sprøjtens etiket efter forkortelsen

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C - 8 °C)

Temperaturudsving uden for 2 °C - 8 °C skal begrænses. Dette indfatter at undgå opbevaring ved

temperaturer, der overstiger 30 °C, samt at undgå at overskride en periode på 28 dage med

gennemsnitlig opbevaringstemperatur for produktet på under 25 °C (men over 2 °C - 8 °C). Efter

temperaturudsving skal produktet straks igen opbevares ved de anbefalede opbevaringsforhold

(opbevares i køleskab og transporteres nedkølet 2 °C - 8 °C). Temperaturudsving har en kumulativ

virkning på produktkvaliteten, og perioden på 28 dage må ikke overskrides i løbet af Faslodex

opbevaringstiden på 4 år for Faslodex. Udsættelse for temperaturer under 2 °C vil ikke beskadige

produktet, forudsat at det ikke opbevares ved temperaturer under -20 °C.

Behold den fyldte injektionssprøjte i den originale pakning, for at beskytte den mod lys.

Personalet har ansvar for den korrekte opbevaring, brug og destruktion af Faslodex.

Dette lægemiddel kan udgøre en risiko for vandmiljøet. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Faslodex indeholder:

Aktivt stof: fulvestrant. Hver fyldt injektionssprøjte (5 ml) indeholder 250 mg fulvestrant.

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): ethanol (96 procent), benzylalkohol, benzylbenzoat og

renset ricinusolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Faslodex er en klar, farveløs til gul, viskøs væske i en fyldt injektionssprøjte lukket med en

sikkerhedsforsegling indeholdende 5 ml opløsning til injektion. Der skal administreres to

injektionssprøjter for at give den anbefalede 500 mg månedlig dosis.

Faslodex leveres i 2 forskellige pakninger, enten en pakning indeholdende 1 fyldt glas-

injektionssprøjte eller en pakning med 2 fyldte glas-injektionssprøjter. Der vedlægges også beskyttede

kanyler (BD SafetyGlide) til montering på hver sprøjte.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Sverige

Fremstiller

AstraZeneca AB

Global External Sourcing (GES)

Astraallén

Gärtunaporten

SE-151 85 Södertälje

Sverige

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Storbritannien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft

Tel: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 0000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: + 40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Faslodex 500 mg (2 x 250 mg/5 ml injektionsvæske, opløsning) skal administreres med 2 fyldte

injektionssprøjter, se pkt. 3.

Administrationsinstruktioner

Advarsel - Den beskyttede kanyle (BD SafetyGlide Shielding Hypodermic Needle) må ikke

autoklaveres forud for anvendelse. Hænderne skal til enhver tid holdes bag ved kanylen under

anvendelse og ved destruktion.

For hver af de to injektionssprøjter:

Tag glassprøjten ud af bakken og undersøg, om den er

uskadt.

Åbn den ydre pakning af den beskyttede kanyle

(SafetyGlide).

Parenterale væsker skal inspiceres visuelt for partikler og

misfarvning forud for administration.

Hold sprøjten lodret, hold på den riflede del (C). Hold fast i

låget (A) med den anden hånd og vip forsigtigt frem og

tilbage, indtil låget brækkes af og kan trækkes af, drej ikke

låget. (se figur 1).

Figur 1

Fjern låget (A) med en lodret bevægelse. For at bevare

steriliteten, må kanylens spids (B) ikke berøres (se figur 2).

Figur 2

Fastgør den beskyttede kanyle til sprøjtens LuerLock-

system og drej for at fastgøre den godt (se figur 3).

Tjek at kanylen er fastlåst til luer-fatningen, før den flyttes

ud af lodret stilling.

Drej for at fastgøre kanylen på luer-fatningen.

Kanylens beskyttelseshylster trækkes af i længderetningen

for at hindre beskadigelse af kanylens spids.

Flyt den fyldte injektionssprøjte til administrationsstedet.

Fjern kanylens beskyttelseshætte.

Fjern overskydende luft fra sprøjten.

Figur 3

Injicér langsomt (1-2 minutter/injektion) intramuskulært i

balden (glutealområdet). For brugervenlighed vendes

kanylens skråspids opad mod vippearmen (se figur 4).

Efter injektion skub omgående med en enkelt finger på den

assisterede vippearm for at aktivere

beskyttelsesmekanismen (se figur 5).

BEMÆRK: Den må ikke aktiveres i nærheden af brugeren

og andre personer. Lyt efter klik og bekræft visuelt, at

kanylespidsen er helt dækket.

Figur 4

Figur 5

Bortskaffelse

Fyldte sprøjter er kun til engangsbrug.

Dette lægemiddel kan udgøre en risiko for vandmiljøet. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf

skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Faslodex 250 mg injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En fyldt injektionssprøjte indeholder 250 mg fulvestrant i 5 ml opløsning.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på (pr. 5 ml)

Ethanol (96 %, 500 mg)

Benzylalkohol (500 mg)

Benzylbenzoat (750 mg)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til gul, viskøs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Faslodex er indiceret:

som monoterapi til behandling af østrogen-receptor-positiv, lokal fremskreden eller metastatisk

brystkræft hos postmenopausale kvinder:

der ikke tidligere har modtaget endokrin behandling, eller

med sygdomstilbagefald under eller efter adjuverende behandling med antiøstrogen, eller

sygdomsprogression under antiøstrogenbehandling.

i kombination med palbociclib til behandling af hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal

vækstfaktor-receptor 2 (HER2)-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft hos

kvinder, der tidligere har modtaget endokrin behandling (se pkt. 5.1).

Til præ- eller perimenopausale kvinder skal kombinationsbehandlingen med palbociclib kombineres

med en luteiniserende hormonfrigivende hormon (LHRH)-agonist.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne kvinder (inklusive ældre)

Den anbefalede dosis er 500 mg givet med 1 måneds interval. Efter den initiale dosis skal en ekstra

dosis på 500 mg gives efter 2 uger.

Se også produktresuméet for palbociclib, når Faslodex anvendes i kombination med palbociclib.

Inden påbegyndelse af behandling med en kombination af Faslodex og palbociclib, samt under hele

behandlingens varighed, skal præ- og perimenopausale kvinder behandles med LHRH-agonister ifølge

lokal klinisk praksis.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering anbefales ikke til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance

≥ 30 ml/min). Sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatinin clearance < 30 ml/min), og derfor anbefales forsigtighed ved behandling af disse patienter

(se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering anbefales ikke til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Da eksponeringen

af fulvestrant kan være øget, skal man anvende Faslodex med forsigtighed hos disse patienter. Der er

ingen data vedrørende patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Faslodex' sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år er ikke klarlagt. De tilgængelige data på

nuværende tidspunkt, er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Faslodex skal indgives som to på hinanden følgende 5 ml injektioner ved langsom intramuskulær

injektion (1-2 minutter/injektion), én i hver balde (glutealområdet).

Der bør udvises forsigtighed, hvis Faslodex injiceres i det dorsogluteale område på grund af den nært

underliggende iskiasnerve.

Se pkt. 6.6. for detaljeret administrationsinstruktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

Alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Faslodex skal anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (se

pkt. 4.2, 4.3 og 5.2).

Anvend Faslodex med forsigtighed til patienter med meget nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance

< 30 ml/min).

På grund af den intramuskulære administrationsvej skal Faslodex anvendes med forsigtighed ved

behandling af patienter med blødningsdiatese, thrombocytopeni eller patienter i

antikoagulationsbehandling.

Thromboemboliske tilfælde ses ofte hos kvinder med fremskreden brystkræft og er observeret i

kliniske studier med Faslodex (se pkt. 4.8). Dette bør tages i betragtning, når Faslodex ordineres til

risikopatienter.

I forbindelse med administration af Faslodex, er bivirkninger, relateret til injektionsstedet, herunder

iskias, neuralgi, neuropatiske smerter og perifer neuropati, observeret og rapporteret. Der bør udvises

forsigtighed ved administration af Faslodex i det dorsogluteale injektionsområde på grund af den nært

underliggende iskiasnerve (se pkt. 4.2 og 4.8).

Der er ingen langtidsdata vedrørende effekten af fulvestrant på knogler. På grund af fulvestrants

virkningsmekanisme, er der en potentiel risiko for osteoporose.

Sikkerheden og virkningen af Faslodex (enten som monoterapi eller i kombination med palbociclib) er

ikke klarlagt hos patienter med kritisk visceral sygdom.

Se også produktresuméet for palbociclib, når Faslodex anvendes i kombination med palbociclib.

Interferens med estradiol antistofanalyser

På grund af strukturligheden mellem fulvestrant og estradiol kan fulvestrant interferere med

antistofbaserede estradiol analyser og udvise falsk forhøjede estradiol niveauer.

Ethanol

Faslodex indeholder 10 % vægt/volumen ethanol (alkohol) som hjælpestof, dvs. op til 500 mg pr.

injektion, svarende til 10 ml øl eller 4 ml vin pr. injektion. Skadelig for alkoholikere og bør tages i

betragtning i højrisikogrupper såsom patienter med leversygdomme og epilepsi.

Benzylalkohol

Faslodex indeholder benzylalkohol som hjælpestof, hvilket kan medføre allergiske reaktioner.

Pædiatrisk population

Faslodex anbefales ikke til børn og unge, da sikkerheden og virkningen ikke er klarlagt hos denne

patientgruppe (se pkt. 5.1).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Et klinisk interaktionsstudie med midazolam (substrat af CYP3A4) viste at fulvestrant ikke hæmmer

CYP3A4. Kliniske interaktionsstudier med rifampicin (en CYP3A4 inducer) og ketoconazol

(CYP3A4 hæmmer) viste ingen klinisk relevant ændring i fulvestrant clearance. Dosisjustering er

derfor ikke nødvendig hos patienter, som får fulvestrant og CYP3A4 hæmmere eller inducere

samtidig.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Patienter, der potentielt kan blive gravide, skal bruge effektiv prævention under behandlingen med

Faslodex og i 2 år efter sidste dosis.

Graviditet

Faslodex er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3). Det er vist, at fulvestrant passerer placenta

hos rotter og kaniner efter en enkelt intramuskulær dosis. Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet,

Inklusive en øget forekomst af føtale abnormiteter og dødsfald (se pkt. 5.3). Hvis graviditet indtræder

under Faslodexbehandlingen, skal patienten informeres om de mulige skadevirkninger på fostret og

den potentielle risiko for spontan abort.

Amning

Amning skal ophøre under behandling med Faslodex. Fulvestrant udskilles i mælken hos diende rotter.

Det er ukendt, om fulvestrant udskilles i human brystmælk. Med henblik på muligheden for potentielt

alvorlige bivirkninger hos ammede børn på grund af fulvestrant, er anvendelse under amning

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Faslodex’ virkning på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet undersøgt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Faslodex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Dog er asteni rapporteret som meget almindeligt under behandling med Faslodex. Derfor skal

patienter, som oplever denne bivirkning, være forsigtige, når de fører motorkøretøj eller betjener

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Monoterapi

Dette afsnit giver information baseret på alle bivirkninger fra kliniske studier, post-marketing-studier

eller rapporterede spontane bivirkninger. I de poolede datasæt med fulvestrant som monoterapi var de

hyppigst rapporterede bivirkninger reaktioner ved injektionsstedet, asteni, kvalme og forhøjede

leverenzymer (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase (ALP)).

I nedenstående tabel 1 er frekvenskategorier for bivirkninger baseret på en Faslodex 500 mg

behandlingsgruppe i kombinerede sikkerhedsanalyser af studier, hvor Faslodex 500 mg blev

sammenlignet med Faslodex 250 mg [CONFIRM (studie D6997C00002), FINDER 1 (studie

D6997C00004), FINDER 2 (studie D6997C00006) og NEWEST (studie D6997C00003)] eller fra

FALCON (Studie D699BC00001) alene, hvor Faslodex 500 mg blev sammenlignet med anastrozol

1 mg. Hvor frekvenserne adskiller sig mellem de kombinerede sikkerhedsanalyser og FALCON, er

den højeste frekvens præsenteret. Frekvenserne i tabel 1 er baseret på alle indberettede bivirkninger,

uden hensyn til om investigatoren mente, at der var en årsagssammenhæng. Medianvarigheden af

behandling med fulvestrant 500 mg på tværs af det poolede datasæt (inklusive ovennævnte studier

plus FALCON) var 6,5 måneder.

Bivirkningsliste i tabelform

Bivirkningerne, der er opremset herunder, er klassificeret i henhold til frekvens og systemorganklasse.

Frekvensopdelingen er defineret i henhold til følgende: Meget almindelig (≥1/10), Almindelig

(≥1/100 til <1/10), Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige, de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1

Bivirkninger rapporteret hos patienter behandlet med Faslodex monoterapi

Bivirkninger efter systemorganklasse og hyppighed

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Urinvejsinfektioner

Blod og lymfesystem

Almindelig

Nedsat antal blodplader

Immunsystemet

Meget almindelig

Overfølsomhedsreaktioner

Ikke almindelig

Anafylaktiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

Almindelig

Venøs thromboembolisme

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Opkastning, diarré.

Lever og galdeveje

Meget almindelig

Forhøjede leverenzymer (ALAT,

ASAT, alkalisk fosfatase)

Almindelig

Forhøjet bilirubin

Ikke almindelig

Leversvigt

c, f

, hepatitis

, forhøjet

gamma-GT

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Smerter i led, muskler og knogler

Almindelig

Rygsmerter

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Vaginal blødning

Ikke almindelig

Vaginal candidiasis

, leukoré

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Asteni

, reaktioner ved

injektionsstedet

Almindelig

Perifer neuropati

, iskias

Ikke almindelig

Blødning ved injektionsstedet

hæmatom ved injektionsstedet

neuralgi

c, f

Omfatter bivirkninger, hvor det nøjagtige omfang af Faslodexs bidrag ikke kan bedømmes på grund af

den tilgrundliggende sygdom.

Termen reaktioner ved injektionsstedet dækker ikke termerne blødning ved injektionsstedet, hæmatom

ved injektionsstedet, iskias, neuralgi og perifer neuropati.

Denne bivirkning blev ikke observeret i de vigtigste kliniske studier (CONFIRM, FINDER 1, FINDER 2,

NEWEST). Hyppigheden blev beregnet ved hjælp af den øvre grænse for 95% konfidensintervallet for

punktestimatet. Dette estimat beregnes som 3/560 (hvor 560 er antallet af patienter i de vigtigste kliniske

studier), hvilket svarer til hyppighedskategorien ‘ikke almindelig’.

Inkluderer: artralgi og mindre hyppigt smerter i muskler og knogler, myalgi og smerter i ekstremiteterne.

Frekvenskategorien er ikke den samme i de kombinerede sikkerhedsdatasæt og i FALCON.

Der blev ikke observeret bivirkninger i FALCON.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

De nedenstående beskrivelser er baseret på sikkerhedsanalysesættet med henholdsvis 228 patienter,

som fik mindst én (1) dosis fulvestrant og 232 patienter, som fik mindst én (1) dosis anastrozol i fase 3

FALCON-studiet.

Smerter i led, muskler og knogler

I FALCON-studiet var antallet af patienter, som rapporterede en bivirkning i form af smerter i led,

muskler og knogler, henholdsvis 65 (31,2 %) og 48 (24,1 %) for fulvestrant-armen og

anastrozol-armen. Ud af de 65 patienter i Faslodex-armen rapporterede 40 % (26/65) af patienterne om

smerter i led, muskler og knogler inden for den første måneds behandling, og 66,2 % (43/65) af

patienterne inden for de første 3 måneders behandling. Der var ingen patienter, som rapporterede om

bivirkninger, der var af CTCAE grad ≥3, eller som krævede dosisreduktion, dosisafbrydelse eller

seponering af behandlingen som følge af disse bivirkninger.

Kombinationsbehandling med palbociclib

Den samlede sikkerhedsprofil for fulvestrant, når det anvendes i kombination med palbociclib, er

baseret på data fra 517 patienter med HR-positiv, HER2-negativ fremskreden eller metastatisk

brystkræft i det randomiserede PALOMA3-studie (se pkt. 5.1). De mest almindelige bivirkninger

(≥20 %) af enhver grad rapporteret hos patienter, der fik fulvestrant i kombination med palbociclib,

var neutropeni, leukopeni, infektioner, træthed, kvalme, anæmi, stomatitis, diarré, trombocytopeni og

opkastning. De mest almindelige (≥2 %) grad ≥3-bivirkninger var neutropeni, leukopeni, infektioner,

anæmi, øget ASAT, trombocytopeni og træthed.

Tabel 2 viser bivirkningerne fra PALOMA3.

Medianvarigheden af eksponering for fulvestrant var 11,2 måneder i fulvestrant + palbociclib-armen

og 4,8 måneder i fulvestrant + placebo-armen. Medianvarigheden af eksponering for palbociclib i

fulvestrant + palbociclib-armen var 10,8 måneder.

Tabel 2

Bivirkninger baseret på PALOMA3 studiet (N=517)

Systemorganklasse

Hyppighed

Foretrukken Term

a

Faslodex + palbociclib (N=345)

Faslodex + placebo

(N=172)

Enhver grad

n (%)

Grad ≥ 3

n (%)

Enhver

grad

n (%)

Grad ≥ 3

n (%)

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Infektioner

188 (54,5)

19 (5,5)

60 (34,9)

6 (3,5)

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Neutropeni

290 (84,1)

240 (69,6)

6 (3,5)

Leukopeni

207 (60,0)

132 (38,3)

9 (5,2)

1 (0,6)

Anæmi

109 (31,6)

15 (4,3)

24 (14,0)

4 (2,3)

Thrombocytopeni

88 (25,5)

10 (2,9)

Ikke almindelig

Febril neutropeni

3 (0,9)

3 (0,9)

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Nedsat appetit

60 (17,4)

4 (1,2)

18 (10,5)

1 (0,6)

Nervesystemet

Almindelig

Dysgeusi

27 (7,8)

6 (3,5)

Øjne

Almindelig

Øget tåresekretion

25 (7,2)

2 (1,2)

Sløret syn

24 (7,0)

3 (1,7)

Tørre øjne

15 (4,3)

3 (1,7)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Epistaxis

25 (7,2)

4 (2,3)

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

124 (35,9)

2 (0,6)

53 (30,8)

1 (0,6)

Stomatitis

104 (30,1)

3 (0,9)

24 (14,0)

Diarré

94 (27,2)

35 (20,3)

2 (1,2)

Opkastning

75 (21,7)

2 (0,6)

28 (16,3)

1 (0,6)

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Alopeci

67 (19,4)

11 (6,4)

Udslæt

63 (18,3)

3 (0,9)

10 (5,8)

Almindelig

Tør hud

28 (8,1)

3 (1,7)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Træthed

152 (44,1)

9 (2,6)

54 (31,4)

2 (1,2)

Feber

47 (13,6)

1 (0,3)

10 (5,8)

Almindelig

Asteni

27 (7,8)

1 (0,3)

13 (7,6)

2 (1,2)

Undersøgelser

Meget almindelig

Forhøjet ASAT

40 (11,6)

11 (3,2)

13 (7,6)

4 (2,3)

Almindelig

Forhøjet ALAT

30 (8,7)

7 (2,0)

10 (5,8)

1 (0,6)

ALAT=alanin aminotransferase; ASAT=aspartat aminotransferase; N/n=antal patienter, IR=Ikke relevant

Foretrukne Termer (PTs) er anført i henhold til MedDRA 17.1.

Infektioner inkluderer alle PTs, som er inkluderet i systemorganklassen Infektioner og parasitære sygdomme.

Neutropeni inkluderer de følgende PTs: neutropeni, nedsat neutrofiltal.

Leukopeni inkluderer de følgende PTs: leukopeni, nedsat antal hvide blodlegemer.

Anæmi inkluderer de følgende PTs: anæmi, nedsat hæmoglobin, nedsat hæmatokrit.

Thrombocytopeni inkluderer de følgende PTs: thrombocytopeni, nedsat trombocyttal.

Stomatitis inkluderer de følgende PTs: aftøs stomatitis, cheilitis, glossitis, glossodyni, mundsår,

slimhindeinflammation, mundsmerter, orofaryngealt ubehag, orofaryngeale smerter, stomatitis.

Udslæt inkluderer de følgende PTs: udslæt, makulopapuløst udslæt, kløende udslæt, erytematøst udslæt,

papulært udslæt, dermatitis, acneiform dermatitis, toksisk hududslæt.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Neutropeni

Hos patienter, der fik fulvestrant i kombination med palbociclib i PALOMA3-studiet, blev der

rapporteret neutropeni af enhver grad hos 290 (84,1 %) patienter, hvor der blev rapporteret grad 3-

neutropeni hos 200 (58,0 %) patienter, og neutropeni i grad 4 blev rapporteret hos 40

(11,6 %) patienter. I fulvestrant + placebo-armen (n = 172) blev neutropeni af enhver grad rapporteret

hos 6 (3,5 %) patienter. Der var ingen rapporteringer om grad 3 og 4 neutropeni i fulvestrant +

placebo-armen.

Hos patienter, der fik fulvestrant i kombination med palbociclib, var mediantid til første tilfælde af

enhver grad af neutropeni 15 dage (interval: 13-512 dage), og medianvarigheden af

grad ≥3-neutropeni var 16 dage. Febril neutropeni blev rapporteret hos 3 (0,9 %) af patienterne, der fik

fulvestrant i kombination med palbociclib.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der findes enkeltstående rapporter om overdosering med Faslodex hos mennesker. Hvis der sker en

overdosering, anbefales symptomatisk, understøttende behandling. Dyreforsøg tyder på, at ingen

påvirkninger, udover de direkte eller indirekte relaterede til antiøstrogen aktivitet, var evidente ved

højere doser af fulvestrant (se pkt. 5.3).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Endokrin behandling, antiøstrogener, ATC-kode: L02BA03

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Fulvestrant er en kompetitiv østrogen receptor (ER)-antagonist med en affinitet sammenlignelig med

østradiol. Fulvestrant blokerer de trofiske østrogenvirkninger uden at have nogen partiel agonist-

aktivitet (østrogenlignende). Virkningsmekanismen hænger sammen med nedregulering af niveauet af

østrogen receptor-protein. Kliniske studier hos postmenopausale kvinder med primær brystkræft har

vist, at fulvestrant nedregulerer ER-protein signifikant i ER positive tumorer i forhold til placebo. Der

sås også en signifikant nedsat progesteron receptor-ekspression i overensstemmelse med en

manglende intrinsic østrogen agonist effekt. Det er også påvist, at fulvestrant 500 mg nedregulerer ER

og proliferationsmarkøren Ki67 i højere grad end fulvestrant 250 mg ved brysttumorer i et

postmenopausalt neoadjuverende regi.

Klinisk virkning og sikkerhed ved fremskreden brystkræft

Monoterapi

Et klinisk fase 3-studie blev gennemført hos 736 postmenopausale kvinder med fremskreden

brystkræft, som havde sygdomstilbagefald under, eller efter, adjuvant endokrin behandling, eller

progression efter endokrin behandling for fremskreden sygdom. Forsøget omfattede 423 patienter med

recidiverende eller progredierende sygdom under antiøstrogen-behandlingen (AE-undergruppe), og

313 patienter med recidiverende eller progredierende sygdom under aromatasehæmmer-behandlingen

(AI-undergruppe). I dette studie blev virkning og sikkerhed af Faslodex 500 mg (n=362)

sammenlignet med Faslodex 250 mg (n=374). Progressionsfri overlevelse (PFS) var det primære

endepunkt. Blandt de vigtigste sekundære effektendepunkter var objektiv responsrate (ORR), klinisk

gevinstrate (CBR) og total overlevelse (OS). Effektresultater for CONFIRM-forsøget er opsummeret i

tabel 3.

Tabel 3

Resumé af resultater for det primære effektendepunkt (PFS) og vigtige

sekundære effektendepunkter i CONFIRM forsøget

Variabel

Type af estimat;

behandlings-

sammenligning

Faslodex

500 mg

(N=362)

Faslodex

250 mg

(N=374)

Sammenligning mellem grupper

(Faslodex 500 mg/Faslodex 250 mg)

Hazard

ratio

95% CI

p-værdi

PFS

K-M median i

måneder;

hazard ratio

Alle patienter

0,80

0,68-0,94

0,006

-AE-undergruppe (n=423)

0,76

0,62-0,94

0,013

-AI-undergruppe (n=313)

a

0,85

0,67-1,08

0,195

OS

b

K-M median i

måneder;

hazard ratio

Alle

patienter

26,4

22,3

0,81

0,69-0,96

0,016

-AE-undergruppe (n=423)

30,6

23,9

0,79

0,63-0,99

0,038

-AI-undergruppe (n=313)

a

24,1

20,8

0,86

0,67-1,11

0,241

Variabel

Type af estimat;

behandlings-

sammenligning

Faslodex

500 mg

(N=362)

Faslodex

250 mg

(N=374)

Sammenligning mellem grupper

(Faslodex 500 mg/Faslodex 250 mg)

Absolut

forskel i %

95% CI

ORR

d

% patienter

med OR;

absolut forskel

i%

Alle patienter

13,8

14,6

-0,8

-5,8-6,3

-AE-undergruppe (n=296)

18,1

19,1

-1,0

-8,2-9,3

-AI-undergruppe (n=205)

a

-1,0

-5,5-9,8

CBR

e

% patienter

med CB;

absolut forskel

i%

Alle patienter

45,6

39,6

-1,1-13,3

-AE-undergruppe (n=423)

52,4

45,1

-2,2-16,6

-AI-undergruppe (n=313)

a

36,2

32,3

-6,1-15,2

Faslodex er indiceret til patienter med recidiverende eller progredierende sygdom under antiøstrogen-behandling.

Resultaterne i AI-undergruppen er inkonklusive.

OS vises for de endelige overlevelsesanalyser ved 75 % modenhed.

Nominel p-værdi uden foretagne justeringer for multiplicitet mellem de indledende samlede overlevelsesanalyser ved

50 % modenhed og de opdaterede overlevelsesanalyser ved 75 % modenhed.

ORR blev vurderet hos patienter, som kunne evalueres for respons ved baseline (dvs. dem med sygdom, som kunne

måles ved baseline: 240 patienter i Faslodex 500 mg gruppen og 261 patienter i Faslodex 250 mg gruppen).

Patienter med det bedste objektive respons blandt dem med fuldkomment respons, delvist respons eller stabil sygdom

≥24 uger.

PFS: Progressionsfri overlevelse; ORR: objektiv respons rate; OR: objektiv respons; CBR: klinisk gevinstrate; CB: klinisk

gevinst; OS: overordnet overlevelse; K-M: Kaplan-Meier; CI: konfidensinterval; AI: Aromatasehæmmer; AE: Anti-østrogen.

Der blev udført et randomiseret, dobbeltblindet, dobbelt-dummy, fase 3-multicenterstudie med

Faslodex 500 mg versus anastrozol 1 mg med postmenopausale kvinder med ER-positiv og/eller

PgR-positiv lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft, som ikke tidligere havde fået

hormonbehandling. I alt 462 patienter blev randomiseret 1:1 sekventielt til at modtage enten

fulvestrant 500 mg eller anastrozol 1 mg. Randomiseringen blev stratificeret efter

sygdomsomstændigheder (lokalt fremskreden eller metastatisk), tidligere kemoterapi mod

fremskreden sygdom og målbar sygdom.

Det primære effektmål af studiet var investigatorvurderet, progressionsfri overlevelse (PFS) evalueret

ifølge RECIST 1.1 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours). Vigtige sekundære effektmål

omfattede samlet overlevelse (OS) og objektiv responsrate (ORR).

Patienterne, der deltog i dette studie, havde en medianalder på 63 år (interval 36-90). Størstedelen af

patienterne (87,0 %) havde metastatisk sygdom ved studiets udgangspunkt. 55 % af patienterne havde

viscerale metastaser ved studiets udgangspunkt. I alt 17,1 % af patienterne havde tidligere modtaget

kemoterapi imod fremskreden sygdom; 84,2 % af patienterne havde målbar sygdom.

Der blev observeret overensstemmende resultater på tværs af størstedelen af de præspecificerede

undergrupper af patienter. For undergruppen af patienter med sygdom, der var begrænset til

ikke-viscerale metastaser (n=208), var hazard ratio 0,592 (95 % CI: 0,419; 0,837) for Faslodex-armen

sammenlignet med anastrozol-armen. For undergruppen af patienter med viscerale metastaser (n=254)

var HR 0,993 (95 % CI: 0,740; 1,331) for Faslodex-armen sammenlignet med anastrozol-armen.

Effektresultaterne af FALCON-studiet er præsenteret i tabel 4 og figur 1.

Tabel 4

Sammenfatning af resultater af de primære effektmål (PFS) og vigtige

sekundære effektmål (investigatorvurdering, intent-to-treat-population) ─

FALCON-studiet

Faslodex

500 mg

(N=230)

Anastrozol

1 mg

(N=232)

Progressionsfri overlevelse

Antal PFS-hændelser (%)

143 (62,2 %)

166 (71,6 %)

PFS hazard ratio (95 % CI) og

p-værdi

HR 0,797 (0,637 - 0,999)

p = 0,0486

PFS-median [måneder (95 %

CI)]

16,6 (13,8 – 21,0)

13,8 (12,0 – 16,6)

Antal OS-hændelser*

67 (29,1 %)

75 (32,3 %)

OS-hazard ratio (95 % CI) og

p-værdi

HR 0,875 (0,629 1,217)

p = 0,4277

ORR**

89 (46,1 %)

88 (44,9 %)

ORR-odds ratio (95 % CI) og

p-værdi

OR 1,074 (0,716 – 1,614)

p = 0,7290

Median responsvarighed

(måneder)

20,0

13,2

Klinisk benefit rate

180 (78,3 %)

172 (74,1 %)

Klinisk benefit rate-odds ratio

(95 % CI) og p-værdi

OR 1,253 (0,815 – 1,932)

p = 0.3045

*(31 % modenhed) - ikke endelig OS-analyse

**for patienter med målbar sygdom

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/507875/2017

EMEA/H/C/000540

EPAR — sammendrag for offentligheden

Faslodex

fulvestrant

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Faslodex. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Faslodex bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Faslodex, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Faslodex, og hvad anvendes det til?

Faslodex er et antiøstrogent lægemiddel til behandling af fremskreden eller metastatisk brystkræft

(kræft, der har spredt sig til andre dele af kroppen) hos følgende patienter:

kvinder efter overgangsalderen med en type brystkræft kaldet "østrogenreceptor-positiv kræft",

der ikke tidligere har fået hormonbehandling, eller hvis kræft er vendt tilbage efter behandling med

et andet antiøstrogent middel

kvinder med en type brystkræft kaldet "HR-positiv, HER2-negativ kræft", som tidligere har fået

hormonbehandling. Hos kvinder med denne type brystkræft anvendes Faslodex i kombination med

palbociclib (et andet kræftlægemiddel).

Faslodex indeholder det aktive stof fulvestrant.

Hvordan anvendes Faslodex?

Faslodex fås som injektionsvæske i fyldte sprøjter (250 mg). Den anbefalede dosis er 500 mg én gang

om måneden med en ekstra dosis på 500 mg to uger efter den første dosis. Dosen gives som to

injektioner, en i hver sædemuskel over ét til to minutter.

Faslodex

EMA/507875/2017

Side 2/3

Faslodex udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Faslodex?

De fleste typer brystkræft stimuleres til at vokse, når hormonet østrogen binder sig til mål (receptorer)

på kræftcellerne. Det aktive stof i Faslodex, fulvestrant, er et antiøstrogen. Det blokerer receptorerne

for østrogen på cellerne og bevirker et fald i antallet af østrogenreceptorer. Dette medfører, at

kræftcellerne ikke stimuleres af østrogen, hvorved tumorens vækst bremses.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Faslodex?

Det er i fem hovedundersøgelser påvist, at Faslodex er effektivt til at forlænge patienternes

overlevelsestid, uden at deres sygdom forværres.

To af disse undersøgelser, som omfattede 851 kvinder, viste, at Faslodex var lige så effektivt som et

andet lægemiddel, anastrozol; kvinder, der fik Faslodex, levede i gennemsnit 5,4 måneder, uden at

deres sygdom blev værre, sammenholdt med 4,1 måneder for dem, der fik anastrozol.

En tredje undersøgelse, som omfattede 736 kvinder, viste, at den højere dosis på 500 mg Faslodex var

mere effektiv end 250 mg. Kvinder, der fik den højere dosis, levede her i gennemsnit 6,5 måneder,

uden at deres sygdom blev værre, sammenholdt med 5,5 måneder hos dem, der fik den lavere dosis.

Den fjerde undersøgelse, som omfattede 462 kvinder med fremskreden eller metastatisk brystkræft,

som ikke tidligere havde fået hormonbehandling, viste, at kvinder, der fik Faslodex (500 mg én gang

om måneden), levede gennemsnitligt 16,6 måneder, uden at deres sygdom blev værre, sammenholdt

med 13,8 måneder hos kvinder, der fik anastrozol.

Endelig viste en undersøgelse af brugen af Faslodex i kombination med palbociclib hos 521 kvinder

med (HR)-positiv, (HER2)-negativ fremskreden eller metastatisk brystkræft, at kvinder, der fik

Faslodex plus palbociclib, levede gennemsnitligt 9,2 måneder, uden at deres sygdom blev værre,

sammenholdt med 3,8 måneder for kvinder, der fik Faslodex alene.

Hvilke risici er der forbundet med Faslodex?

Når Faslodex gives alene, er de hyppigste bivirkninger (som optræder hos flere end 1 ud af 10

patienter) reaktioner på injektionsstedet (f.eks. ømhed eller betændelse), kraftesløshed, kvalme og et

forhøjet antal leverenzymer i blodet (tegn på leverproblemer). Når Faslodex gives i kombination med

palbociclib, er de hyppigste bivirkninger (som optræder hos mere end 2 ud af 10 patienter) lavt antal

hvide og røde blodlegemer, lavt antal blodplader, infektioner, træthed, kvalme, mundbetændelse og

diarré. De hyppigste alvorlige bivirkninger er lavt antal hvide og røde blodlegemer, lavt antal

blodplader, infektioner, forhøjet leverenzymniveau og træthed.

Faslodex må ikke anvendes til kvinder, der er gravide eller ammer, eller hos patienter med svær

leversygdom. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Faslodex fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Faslodex godkendt?

Undersøgelser har vist, at Faslodex, der er et antiøstrogent lægemiddel, er effektivt til at forlænge den

tid, som patienter med østrogenreceptor-positiv brystkræft kan leve, uden at deres sygdom bliver

værre. Desuden er lægemidlet effektivt i kombination med palbociclib hos patienter med HR-positiv,

HER2-negativ brystkræft. Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved

Faslodex opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Faslodex.

Faslodex

EMA/507875/2017

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Faslodex?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Faslodex.

Andre oplysninger om Faslodex

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Faslodex den 10. marts 2004.

Den fuldstændige EPAR for Faslodex findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker flere oplysninger om

behandling med Faslodex, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din

læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information