Farydak

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-06-2020

Aktiv bestanddel:
vandfri vandfri panobinostat
Tilgængelig fra:
Secura Bio Limited
ATC-kode:
L01XX42
INN (International Name):
panobinostat
Terapeutisk gruppe:
Andre antineoplastiske midler
Terapeutisk område:
Multipelt myelom
Terapeutiske indikationer:
Farydak, er i kombination med bortezomib og dexamethason, indiceret til behandling af voksne patienter med recidiverende og/eller ildfaste myelomatose, der har modtaget mindst to tidligere regimer herunder bortezomib og immunmodulerende agent.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003725
Autorisation dato:
2015-08-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/003725

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-09-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

11-09-2015

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Farydak 10 mg hårde kapsler

Farydak 15 mg hårde kapsler

Farydak 20 mg hårde kapsler

panobinostat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Farydak

Sådan skal du tage Farydak

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Om Farydak

Farydak er et lægemiddel mod kræft, der indeholder det aktive stof panobinostat, og tilhører en gruppe

af lægemidler, som kaldes pan-deacetylase-hæmmere.

Anvendelse af Farydak

Farydak bruges til at behandle voksne patienter med en sjælden type blodkræft, som hedder

myelomatose. Myelomatose er en forstyrrelse i plasmacellerne (en slags blodceller), som vokser

ukontrolleret i knoglemarven.

Farydak blokerer kræftplasmacellernes vækst og nedsætter antallet af kræftceller.

Farydak bruges altid sammen med to andre typer medicin: bortezomib og dexamethason.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan Farydak virker, eller hvorfor du skal tage det, skal du spørge lægen

eller apotekspersonalet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Farydak

Tag ikke Farydak:

hvis du er allergisk over for panobinostat eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Følg alle lægens anvisninger omhyggeligt.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Farydak:

hvis du har problemer med leveren eller nogensinde har haft en leversygdom.

hvis du har problemer med hjertet eller hjerterytmen, fx uregelmæssig hjerterytme eller en

tilstand, der hedder langt QT-syndrom.

hvis du har en bakterie-, virus- eller svampeinfektion.

hvis du har mave-tarmproblemer, fx diarré, kvalme eller opkastning.

hvis du har problemer med at få blodet til at størkne (koagulationsforstyrrelse).

Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet under behandlingen med Farydak:

hvis du bemærker et eller flere tegn på et mave-tarmproblem.

hvis du bemærker et eller flere tegn på problemer med leveren.

hvis du bemærker et eller flere tegn på en infektion.

hvis du bemærker et eller flere tegn på et hjerteproblem.

Listen over de tilknyttede symptomer findes i punkt. 4, Bivirkninger.

Din læge skal måske ændre din dosis, midlertidigt afbryde eller helt stoppe behandlingen med

Farydak, hvis du oplever nogle bivirkninger.

Overvågning under behandlingen med Farydak

Du vil få taget regelmæssige blodprøver under behandlingen med Farydak. Dette gøres for at:

undersøge hvor godt din lever fungerer (ved at måle blodets indhold af bilirubin og

transaminase, som er stoffer, der dannes i leveren).

undersøge mængden af bestemte celler i dit blod (hvide blodlegemer, røde blodlegemer,

blodplader).

undersøge mængden af salte (fx kalium, magnesium, fosfat) i din krop.

kontrollere hvor godt din skjoldbruskkirtel og hypofyse virker (ved at måle niveauet af dine

skjoldbruskkirtel-hormoner i blodet)

Din hjertefrekvens vil også blive undersøgt med et apparat, der måler hjertets elektriske aktivitet

(EKG).

Børn og unge

Farydak må ikke bruges til børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Farydak

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, som fx vitaminer eller naturlægemidler, da de

kan påvirke eller påvirkes af Farydak.

Du skal især fortælle det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af følgende

lægemidler:

medicin til behandling af infektioner, herunder svampeinfektioner (fx ketoconazol, itraconazol,

voriconazol eller posaconazol) og visse bakterieinfektioner (fx antibiotika som clarithromycin

og telithromycin). Medicin til behandling af tuberkulose, som fx rifambutin eller rifampicin.

medicin til at stoppe krampeanfald (anti-epileptika, som fx carbamazepin, pherphenazin,

phenobarbital eller phenytoin).

medicin til behandling af HIV, som fx ritonavir eller saquinavir.

medicin til behandling af depression, som fx nefazodon.

Perikum, et naturlægemiddel, til at behandle depression.

medicin mod blodpropper, som kaldes antikoagulatia, som fx warfarin eller heparin.

medicin til behandling af hoste, som fx dextromethorphan.

medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme, som fx amiodaron, disopyramid,

procainamid, quinidin, propafenon og sotalol.

medicin, der kan have en uønsket virkning på hjertet (kaldet QT-forlængelse), fx chloroquin,

halofantrin, methadon, moxifloxacin, bepridil eller pimozid.

medicin til at behandle forhøjet blodtryk, som fx metoprolol eller nebivolol.

medicin til behandling af alvorlige psykiske problemer, som fx risperidon.

medicin til behandling af brystkræft, som fx tamoxifen.

medicin til behandling af kvalme og opkastning, som fx dolasetron, granisetron, ondansetron

eller tropisetron, da de også kan have en uønsket virkning på hjertet (QT-forlængelse).

atomoxetin, medicin til behandling af ADHD

Disse lægemidler skal anvendes med forsigtighed eller skal måske helt undgås under behandlingen

med Farydak. Hvis du tager et eller flere af disse lægemidler, vil din læge måske ordinere et andet

lægemiddel til dig, mens du er i behandling med Farydak.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er usikker på, om din medicin er et af de lægemidler, der

er nævnt ovenfor.

Under behandlingen med Farydak skal du også fortælle det til din læge eller apotekspersonalet, hvis

du får ordineret andre lægemidler, som du ikke tog i forvejen.

Brug af Farydak sammen med mad og drikke

Du må ikke spise carambole (stjernefrugt), granatæble eller grapefrugt eller drikke granatæble-

eller grapefrugtjuice

under behandlingen med Farydak, da det kan øge den mængde lægemiddel, der

optages i blodet.

Graviditet og amning

På grund af den potentielle risiko for død eller misdannelser af fosteret, bør Farydak ikke tages under:

Graviditet

Farydak må ikke tages under graviditet, medmindre den mulige fordel for moren er større end den

mulige risiko for barnet. Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Farydak. Din læge vil drøfte de mulige risici, der

er ved at tage Farydak under graviditet med dig.

Amning

Du må ikke tage Farydak, hvis du ammer.

Prævention til kvinder og mænd

På grund af den potentielle risiko for død eller misdannelser af fosteret, bør du bruge følgende

præventionsmetoder, mens du tager Farydak:

Til kvinder, der tager Farydak

Hvis du er en seksuelt aktiv kvinde, skal du have taget en graviditetstest, før du starter behandlingen

med Farydak, og du skal bruge en yderst effektiv præventionsmetode under behandlingen med

Farydak. Det skal du også gøre i tre måneder efter, at du er holdt op med at tage Farydak. Din læge vil

drøfte med dig, hvilken metode der passer bedst til dig. Hvis du bruger prævention, der indeholder

hormoner, skal du derudover også bruge en barrieremetode (som fx kondom eller spiral).

Til mænd, der tager Farydak

Hvis du er en seksuelt aktiv mand, skal du bruge kondomer under behandlingen med Farydak. Det skal

du også gøre i seks måneder, efter at du er holdt op med at tage Farydak. Hvis din partner er i stand til

at blive gravid, skal hun også bruge en yderst effektiv præventionsmetode under behandlingen og i

seks måneder derefter. Fortæl det straks til din læge, hvis din partner bliver gravid, mens du tager

Farydak, eller i løbet af de første seks måneder efter behandlingen med Farydak.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Farydak kan have en minimal påvirkning på evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Hvis du føler

dig svimmel, mens du tager denne medicin, må du ikke køre bil, bruge værktøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Farydak

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Så meget skal du tage

Farydak tages over 21 dage (2 uger med og 1 uge uden) – det kaldes en behandlingscyklus.

Du skal ikke tage medicinen hver dag.

Baseret på anbefalinger fra din læge, vil Farydak-dosis være enten 20 mg eller 15 mg eller

10 mg, som skal tages en gang daglig på dag 1, 3, 5, 8, 10 og 12 i den 21 dage lange

behandlingscyklus.

Du skal ikke tage Farydak i den tredje uge.

Efter uge 3 begynder du på en ny cyklus igen, som vist i tabel 1 og 2 nedenfor.

Se venligst tabel 1 for cyklus 1 til 8 og tabel 2 for cyklus 9-16.

Tabel 1

Anbefalet skema for at tage Farydak i kombination med bortezomib og

dexamethason (cyklus 1-8)

Cyklus 1-8

(3-ugers cyklus)

Uge 1

Dage

Uge 2

Dage

Uge 3

Farydak

Hvileperiode

Bortezomib

Hvileperiode

Dexamethason

Hvileperiode

Tabel 2

Anbefalet skema for at tage Farydak i kombination med bortezomib og

dexamethason (cyklus 9-16).

Cyklus 9-16

(3-ugers cyklus)

Uge 1

Dage

Uge 2

Dage

Uge 3

Farydak

Hvileperiode

Bortezomib

Hvileperiode

Dexamethason

Hvileperiode

Din læge vil fortælle dig nøjagtigt, hvor mange kapsler med Farydak du skal tage. Du må ikke ændre

din dosis uden at tale med din læge.

Tag Farydak én gang om dagen på samme tidspunkt hver dag og kun på de angivne dage.

Sådan tages medicinen

Kapslerne skal synkes hele sammen med et glas vand.

Medicinen kan tages sammen med mad eller uden mad.

Kapslerne må ikke tygges eller knuses.

Hvis kaster op, efter at du har taget Farydak, må du ikke tage flere kapsler, før din næste planlagte

dosis.

Sådan skal du bruge Farydak blisterpakning

En Farydak blisterpakning = 3 uger = 1 cyklus

Dagene i cyklus er nummererede på blisterpakningen.

Tag Farydak på dag 1, 3 og 5 og på dag 8, 10 og 12.

Tryk Farydak kapsler gennem blisterens hulrum på dag 1, 3 og

5 i uge 1 og dag 8, 10 og 12 i uge 2.

Du kan skrabe de relevante tomme hulrum med din fingernegl

på de dage, hvor du ikke behøver at tage Farydak, inklusive

hvileperioden i uge 3, for at hjælpe dig med at holde styr på dit

medicinregnskab.

Så længe skal du tage Farydak

Fortsæt med at tage Farydak, så længe din læge siger, at du skal gøre det. Dette er en

langtidsbehandling med 16 cyklusser (48 uger). Din læge vil holde øje med din tilstand, for at se om

behandlingen virker. Hvis du har spørgsmål om, hvor længe du skal tage Farydak, skal du tale med din

læge eller apotekspersonalet.

Hvis du har taget for meget Farydak

Hvis du ved et uheld har taget flere kapsler end du skulle, eller hvis nogen ved et uheld har taget din

medicin, skal du/I straks kontakte en læge eller tage på hospitalet. Tag pakningen og denne

indlægsseddel med. Det kan være nødvendigt med lægebehandling.

Hvis du har glemt at tage Farydak

Hvis det er mindre end 12 timer siden, du skulle have taget medicinen, skal du tage den glemte

dosis, så snart du kommer i tanke om det. Fortsæt derefter med at tage medicinen, som du

plejer.

Hvis det er mere end 12 timer siden, du skulle have taget medicinen, skal du springe den glemte

dosis over. Fortsæt derefter med at tage medicinen, som du plejer.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du må aldrig tage en glemt dosis Farydak på en af de dage, hvor du ifølge planen ikke skal tage

Farydak.

Fortæl din læge om alle de doser, du har glemt i løbet af den 21 dage lange behandlingscyklus.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

STOP med at tage Farydak og søg straks lægehjælp, hvis du oplever noget af følgende:

problemer med at trække vejret eller synke, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals, alvorlig

hudkløe med rødt udslæt eller knopper (mulige tegn på en allergisk reaktion)

kraftig hovedpine, svaghedsfølelse eller lammelse i arme, ben eller ansigt, talebesvær, pludselig

besvimelse (mulige tegn på problemer i nervesystemet, som fx blødning eller hævelse i kraniet

eller hjernen)

hurtig vejrtrækning, svimmelhed

pludselige og knugende brystsmerter, træthed, uregelmæssig hjerterytme (mulige tegn på et

hjerteanfald)

ophostning af blod, blodig væske, der siver ud af næsen (tegn på blødning i lungerne)

opkastning af blod, sort eller blodig afføring, frisk blod fra endetarmen, som regel i eller

sammen med afføringen (tegn på mave-tarmblødning)

vejrtrækningsbesvær med blåfarvning omkring munden, som kan medføre besvimelse (tegn på

alvorlige lungeproblemer)

feber, brystsmerter, hurtig hjerterytme, nedsat blodtryk, kortåndethed eller hurtig vejrtrækning

(tegn på blodforgiftning, som også kaldes sepsis)

brystsmerter eller -ubehag, ændringer i hjerterytmen (hurtigere eller langsommere),

hjertebanken, ørhed, besvimelse, svimmelhed, blå misfarvning af læberne, kortåndethed,

hævelse af benene eller huden (tegn på hjerteproblemer)

Fortæl det straks til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bemærker en eller flere af disse

bivirkninger:

mavesmerter, kvalme, diarré, opkastning, sort eller blodig afføring, forstoppelse, halsbrand,

oppustet eller udspilet mave (tegn på et mave-tarmproblem)

nye eller forværrede symptomer, som fx hoste med eller uden slim, feber, besværet eller

smertefuld vejrtrækning, hvæsende vejrtrækning, smerter i brystet, når du trækker vejret,

kortåndethed eller åndedrætsbesvær, smerte eller svie ved vandladning, overdreven

vandladningstrang, blod i urinen (tegn på en infektion i lungerne eller urinvejene)

feber, ondt i halsen eller sår i munden på grund af infektioner (tegn på et lavt antal hvide

blodlegemer)

pludselig blødning eller blodudtrædning under huden (tegn på et lavt antal blodplader)

diarré, mavesmerter, feber (tegn på tyktarmsbetændelse)

svimmelhed, især når du rejser dig op (tegn på lavt blodtryk)

tørst, lav urinmængde, vægttab, tør, rødmende hud, irritabilitet (tegn på dehydrering)

hævede ankler (tegn på en lav mængde albumin i blodet, hvilket kaldes hypoalbuminæmi)

træthed, kløe, gulfarvning af huden og det hvide i øjnene, kvalme eller opkastning,

appetitløshed, smerter i højre side af maven, mørk eller brun urin, blødning eller blå mærker

lettere end normalt (tegn på et leverproblem)

stærkt nedsat urinmængde, hævede ben (tegn på et nyreproblem)

muskelsvækkelse, muskeltrækninger, usædvanlig hjerterytme (tegn på ændringer i mængden af

kalium i dit blod)

Andre mulige bivirkninger

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis nogle af disse bivirkninger bliver alvorlige.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

træthed (udmattelse), bleg hud. Det kan være tegn på et lavt antal røde blodlegemer.

nedsat appetit eller vægttab

besvær med at falde i søvn eller blive ved med at sove (søvnløshed)

hovedpine

svimmelhed, træthed eller mathed

opkastning, kvalme, uro i maven, fordøjelsesbesvær

hævede ben eller arme

nedsat mængde fosfat eller natrium i blodet

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

udslæt med små væskefyldte blærer, som opstår på rødmende hud, i munden eller på gummerne

(tegn på en eventuelt alvorlig virusinfektion)

betændelse i øret, næseblod eller blødning i det hvide i øjnene, blodudtrædning, betændt hud

forårsaget af infektion (udslæt, rød hud, hvilket også kaldes erytem)

mavesmerter, diarré, oppustet eller udspilet mave (tegn på en betændt maveslimhinde)

trøske (gærinfektion i munden)

tørst, stor urinmængde, øget appetit med vægttab (tegn på højt blodsukker)

hurtig vægtstigning, hævelse af hænder, ankler, fødder eller ansigt (tegn på vand i kroppen)

nedsat mængde kalcium i blodet, som sommetider kan give krampe

ukontrollerede rystelser i kroppen

hjertebanken

klikkende, raslende eller knitrende lyd fra lungerne, når du trækker vejret

sprukne læber

tør mund eller ændringer i din smagssans

luft i maven

ledsmerter eller ledbetændelse

blod i urinen (tegn på et nyreproblem)

manglende evne til at holde på vandet på grund af tab af eller svag blærekontrol

kulderystelser

vægtstigning, træthed, hårtab, muskelsvækkelse, kuldskærhed (tegn på en underaktiv

skjoldbruskkirtel, hvilket kaldes hypothyroidisme)

generel utilpashed

forhøjet mængde urinsyre i blodet

nedsat mængde magnesium i blodet

forhøjet mængde af affaldsproduktet kreatinin i blodet

forhøjet mængde af leverenzymerne alanin-aminotransferase (ALAT) og aspartat-

aminotransferase (ASAT) eller basisk fosfatase i blodet (ALP)

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

røde eller lilla, flade, knappenålsstore prikker under huden

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren efter EXP.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Tag ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at pakningen er beskadiget på nogen måde, eller hvis

der er tegn på, at den er forsøgt åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet eller toilettet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Farydak indeholder:

Aktivt stof: panobinostat.

Hver Farydak 10 mg hård kapsel indeholder vandfrit panobinostat laktat svarende til 10 mg

panobinostat. Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, mannitol, mikrokrystallinsk cellulose,

pregelatineret stivelse, gelatine, titandioxid (E171), brilliant blue FCF (E133), gul jernoxid

(E172), sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520), shellak-glasur.

Hver Farydak 15 mg hård kapsel indeholder vandfrit panobinostat laktat svarende til 15 mg

panobinostat. Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, mannitol, mikrokrystallinsk cellulose,

pregelatineret stivelse, gelatine, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172),

sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520), shellak-glasur.

Hver Farydak 20 mg hård kapsel indeholder vandfrit panobinostat laktat svarende til 20 mg

panobinostat. Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat, mannitol, mikrokrystallinsk cellulose,

pregelatineret stivelse, gelatine, titandioxid (E171), rød jernoxid (E172), sort jernoxid (E172),

propylenglycol (E1520), shellak-glasur.

Udseende og pakningsstørrelser

Farydak 10 mg hårde kapsler er lysegrønne uigennemsigtige kapsler (15,6–16,2 mm), som indeholder

hvidt til næsten hvidt pulver, med radial mærkning “LBH 10 mg” med sort trykfarve på overdelen og

to radiære bånd med sort trykfarve på underdelen, og som fås i blisterpakninger.

Farydak 15 mg hårde kapsler er orange uigennemsigtige kapsler (19,1–19,7 mm), som indeholder

hvidt til næsten hvidt pulver, med radial mærkning “LBH 15 mg” med sort trykfarve på overdelen og

to radiære bånd med sort trykfarve på underdelen, og som fås i blisterpakninger.

Farydak 20 mg hårde kapsler er røde uigennemsigtige kapsler (19,1–19,7 mm), som indeholder hvidt

til næsten hvidt pulver, med radial mærkning “LBH 20 mg” med sort trykfarve på overdelen og to

radiære bånd med sort trykfarve på underdelen, og som fås i blisterpakninger.

Følgende pakningsstørrelser markedsføres: Blisterpakninger med 6, 12 eller 24 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Secura Bio Limited

32 Molesworth Street

Dublin 2

Irland

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Bilag IV

Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for

markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Farydak 10 mg hårde kapsler

Farydak 15 mg hårde kapsler

Farydak 20 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Farydak 10 mg hårde kapsler

Hver hård kapsel indeholder panobinostatlaktat vandfri svarende til 10 mg panobinostat.

Farydak 15 mg hårde kapsler

Hver hård kapsel indeholder panobinostatlaktat vandfri svarende til 15 mg panobinostat.

Farydak 20 mg hårde kapsler

Hver hård kapsel indeholder panobinostatlaktat vandfri svarende til 20 mg panobinostat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel (kapsel).

Farydak 10 mg hårde kapsler

Lysegrøn uigennemsigtig hård gelatinekapsel (15.6–16.2 mm) indeholdende hvidt til næsten hvidt

pulver, med radial mærkning “LBH 10 mg” med sort trykfarve på overdelen og to radiale bånd med

sort trykfarve på underdelen.

Farydak 15 mg hårde kapsler

Orange uigennemsigtig hård gelatinekapsel (19.1–19.7 mm) indeholdende hvidt til næsten hvidt

pulver, med radial mærkning “LBH 15 mg” med sort trykfarve på overdelen og to radiale bånd med

sort trykfarve på underdelen.

Farydak 20 mg hårde kapsler

Rød uigennemsigtig hård gelatinekapsel (19.1–19.7 mm) indeholdende hvidt til næsten hvidt pulver,

med radial mærkning “LBH 20 mg” med sort trykfarve på overdelen og to radiale bånd med sort

trykfarve på underdelen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Farydak, er i kombination med bortezomib og dexamethason, indiceret til behandling af voksne

patienter med recidiv og/eller refraktær myelomatose, som har modtaget mindst to forudgående

behandlingsregimer, herunder med bortezomib og en immunmodulator.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen med Farydak skal initieres af en læge med erfaring i anvendelse af

anticancerbehandlinger.

Dosering

Den anbefalede startdosis panobinostat er 20 mg indtaget oralt én gang dagligt på dag 1, 3, 5, 8, 10 og

12 i en 21-dages cyklus. Patienter bør til at begynde med behandles i otte cyklusser. Det anbefales, at

patienter med klinisk gavnlig virkning, fortsætter behandlingen i yderligere otte cyklusser.

Behandlingens samlede varighed er op til 16 cyklusser (48 uger).

Panobinostat administreres i kombination med bortezomib og dexamethason som vist i tabel 1 og 2.

Produktresuméerne for bortezomib og dexamethason bør gennemses, før kombinationsbehandlingen

startes, for at vurdere om der er behov for en dosisreduktion.

Den anbefalede dosis bortezomib er 1,3 mg/m

givet som injektion. Den anbefalede dosis

dexamethason er 20 mg taget oralt på fuld mave.

Tabel 1

Anbefalet doseringsplan for panobinostat i kombination med bortezomib og

dexamethason (cyklus 1-8)

Cyklus 1-8

(3-ugers cyklusser)

Uge 1

Dag

Uge 2

Dag

Uge 3

Farydak

Pause

Bortezomib

Pause

Dexamethason

Pause

Tabel 2

Anbefalet doseringsplan for panobinostat i kombination med bortezomib og

dexamethason (cyklus 9-16)

Cyklus 9-16

(3-ugers cyklusser)

Uge 1

Dag

Uge 2

Dag

Uge 3

Farydak

Pause

Bortezomib

Pause

Dexamethason

Pause

Anbefalinger vedrørende monitorering

Blodcelletællinger

Før behandling med panobinostat påbegyndes, skal der foretages en komplet blodtælling.

Trombocyttallet ved baseline bør være ≥100 x 10

/l og absolut neutrofiltal (ANC) ved baseline

≥1,0 x 10

/l. De komplette blodtællinger bør monitoreres hyppigt under behandlingen (særligt før hver

injektion med bortezomib, fx på dag 1, 4, 8 og 11 i cyklus 1 til 8 og på dag 1 og 8 i cyklus 9 til 16),

især for trombocytopeni (se pkt. 4.4). Før enhver behandlingscyklus med panobinostat i kombination

med bortezomib og dexamethason påbegyndes, bør trombocyttallet være mindst ≥100 x 10

/l (se

pkt. 4.4). Det bør overvejes at udføre yderligere blodtællinger i løbet af ”hvileperioden” – fx på dag 15

og/eller 18, især hos patienter ≥65 år og patienter med en baseline for trombocyttallet på under

150 x 10

EKG

Panobinostat kan øge QTc-intervallet (se pkt. 4.4). Der skal derfor optages et EKG før

behandlingsstart og derefter periodisk før hver behandlingscyklus. QTcF bør være <480 msek. før

påbegyndelse af behandlingen med panobinostat (se nedenstående afsnit om dosisjustering samt

pkt. 4.4).

Blodelektrolytter

Blodelektrolytter, især kalium, magnesium og fosfor, bør måles ved baseline og monitoreres periodisk

ifølge klinisk indikation, særlig hos patienter med diarré. Abnorme værdier bør korrigeres som klinisk

indiceret (se pkt. 4.4).

Leverfunktionstests

Leverfunktionen bør monitoreres før behandlingen og regelmæssigt under behandlingen som klinisk

indiceret, især hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4).

Thyroidfunktionstest

Der blev rapporteret tilfælde af mild hypothyroidisme i patienter, der var behandlet med panobinostat

+ bortezomib + dexamethason i studiet D2308, og nogle patienter krævede behandling (se pkt. 4.4).

Thyroidea og hypofysefunktionen bør monitoreres ved at måle hormonniveauer (fx T4 og TSH), hvis

det er klinisk indiceret.

Dosisjusteringer

Det kan være nødvendigt at ændre behandlingsdosis og/eller -planen baseret på individuel tolerabilitet.

Der skal anvendes klinisk vurdering med hensyn til, hvordan behandlingen skal fortsættes, når en

patient oplever bivirkninger.

Hvis dosisreduktion er nødvendigt, bør panobinostat nedsættes trinvis med 5 mg (dvs. fra 20 mg til

15 mg eller fra 15 mg til 10 mg). Dosis bør ikke nedsættes til under 10 mg, og den samme

behandlingsplan (3-ugers behandlingscyklus) bør bibeholdes.

Trombocytopeni

Trombocyttallet bør monitoreres før hver dosis bortezomib (fx på dag 1, 4, 8 og 11 i cyklus 1-8, se

tabel 1, og på dag 1 og 8 i cyklus 9-16, se tabel 2). Hvis patienter oplever trombocytopeni, skal

panobinostat muligvis seponeres midlertidigt, og den efterfølgende dosis kan blive nødvendig at

nedsætte (se tabel 3). Hos patienter med trombocyttal<50 x 10

/l, kompliceret af blødning) eller

<25 x 10

/l), bør behandlingen med Farydak seponeres og genoptages med nedsat dosis efter bedring

til trombocyttal ≥50 x 10

/l). Trombocyttal bør monitoreres mindst to gange ugentligt indtil

≥50 x 10

/l. Trombocyttransfusioner kan være nødvendigt, hvis det er klinisk indiceret (se pkt. 4.4).

Det kan overvejes, at afbryde behandlingen, hvis trombocytopenien ikke forbedres på trods af de

nedenfor beskrevne behandlingsjusteringer, og/eller hvis patienten får behov for gentagne

trombocyttransfusioner. Desuden kan dosisjustering af bortezomib overvejes (se produktresuméet for

bortezomib og tabel 3).

Tabel 3

Anbefalede dosismodifikationer ved thrombocytopeni

Thrombocytopeni-

grad på

behandlingsdagen

Ændring af

startdosis af

panobinostat

Panobinostart-

dosis ved bedring

til grad 2

thrombocytopeni

(≥50 x 10

9

/l)

Ændring af

startdosis af

bortezomib

Bortezomib-dosis ved

bedring til grad 2

thrombocytopeni

(≥50 x 10

9

/l)

1 dosis

udeladt

Mere end

1 dosis

udeladt

Grad 3

Trombocytter

<50 x 10

/l med

blødning

Udelad dosis

Genoptag med

nedsat dosis

Udelad dosis

Genoptag

samme

dosis

Genoptag

nedsat

dosis

Grad 4

Trombocytter

<25 x 10

Udelad dosis

Genoptag med

nedsat dosis

Udelad dosis

Genoptag

samme

dosis

Genoptag

nedsat

dosis

Gastrointestinal toksicitet

Gastrointestinal toksicitet er meget almindeligt hos patienter, der behandles med panobinostat.

Patienter, der oplever diarré og kvalme eller opkastning kan have behov for midlertidig

dosisafbrydelse eller dosisreduktion som beskrevet i tabel 4.

Tabel 4

Anbefalede dosisændringer for gastrointestinal toksicitet

Bivirkning

Grad på

behandlingsdagen

Ændring af

startdosis af

panobinostat

Panobinostat-

dosis ved

bedring til

≤ grad 1

Ændring af

startdosis af

bortezomib

Bortezomib-

dosis ved

bedring til

≤ grad 1

Diarré

Grad 2 trods

lægemidler mod

diarré

Udelad dosis

Genoptag med

samme dosis

Udelad dosis

Genoptag

med nedsat

dosis eller

skift til én

gang

ugentligt

Grad 3 trods

lægemidler mod

diarré

Udelad dosis

Genoptag med

nedsat dosis

Udelad dosis

Genoptag

med nedsat

dosis eller

med samme

dosis, men

med en

behandling

én gang

ugentligt

Grad 4 trods

lægemidler mod

diarré

Seponér

permanent

Seponér

permanent

Ved første tegn på mavekramper, løs afføring eller begyndende diarré anbefales det, at patienten

behandles med et lægemiddel mod diarré (f.eks. loperamid).

I tilfælde af kvalme grad 3, eller opkastning grad 3 eller 4 trods administration af et antiemetikum bør

panobinostat seponeres midlertidigt og genoptages med en nedsat dosis ved bedring til grad 1.

Profylaktiske antiemetika bør administreres efter lægens skøn og i overensstemmelse med lokal

lægelig praksis (se pkt. 4.4).

Neutropeni

Neutropeni kan kræve midlertidig eller permanent dosisreduktion. Anvisninger i dosisafbrydelse og -

reduktion for panobinostat er beskrevet i tabel 5.

Tabel 5

Anbefalede dosisjusteringer for neutropeni

Graden af

neutropeni på

behandlingsdagen

Ændring af

startdosis af

panobinostat

Panobinostat-dosis

ved bedring til

neutropeni, grad 2

(<1,5-1,0 x 10

9

/l)

Ændring af

startdosis af

bortezomib

Bortezomib-

dosis ved

bedring til

neutropeni,

grad 2

(<1,5-1,0 x 10

9

/l)

Grad 3 neutropeni

(<1,0-0,5 x 10

Udelad dosis

Genoptag med

samme dosis

Udelad dosis

Genoptag med

samme dosis

Grad 4 neutropeni

(<0,5 x 10

/l) eller

febril neutropeni

(<1,0 x 10

/l og feber

≥38,5 °C)

Udelad dosis

Genoptag med nedsat

dosis

Udelad dosis

Genoptag med

samme dosis

I tilfælde af grad 3 eller 4 neutropeni skal lægerne overveje at anvende vækstfaktorer (f.eks. G-CSF) i

overensstemmelse med lokale retningslinjer. Seponering af behandlingen kan overvejes, hvis

neutropenien ikke bedres trods dosisjusteringerne og/eller trods tilføjelse af behandling med

granulocyt-kolonistimulerende faktor i overensstemmelse med lokal lægelig praksis og lokale

behandlingsretningslinjer og/eller i tilfælde af svære sekundære infektioner.

QTc-forlængelse

I tilfælde af langt QT-interval forud for initiering af behandling med panobinostat (QTcF ≥480 msek.

ved baseline) skal behandlingens start udsættes, indtil det gennemsnitlige førdosis-QTcF er vendt

tilbage til <480 msek. Desuden skal eventuelle abnorme kalium-, magnesium- eller fosforværdier

korrigeres forud for initiering af behandling med Farydak (se pkt. 4.4). I tilfælde af QT-forlængelse

under behandlingen:

Dosis skal udelades, hvis QTcF er ≥480 msek. eller over 60 msek. fra baseline.

Hvis QT-forlængelsen forbedres i løbet af 7 dage, skal behandlingen genoptages med den

tidligere dosis ved første forekomst eller med nedsat dosis, hvis QT-forlængelsen er

tilbagevendende.

Hvis QT-forlængelsen ikke bedres i løbet af 7 dage, skal behandlingen seponeres.

Hvis der forekommer en QTcF-værdi over 500 msek., skal behandlingen med Farydak

seponeres permanent.

Andre bivirkninger

For patienter, der oplever andre svære bivirkninger end trombocytopeni, gastrointestinal toksicitet,

neutropeni eller QTc-forlængelse, er anbefalingen følgende:

Recidiv af CTC grad 2 toksicitet eller CTC grad 3 eller 4 – udelad dosis indtil forbedring til

CTC grad ≤1, og genoptag behandlingen med nedsat dosis.

Recidiv af CTC grad 3 eller 4 toksicitet – en yderligere dosisreduktion kan overvejes, når

bivirkningen er forbedret til CTC grad <1.

Særlige populationer

Patienter med nyreinsufficiens

Plasmaeksponeringen for panobinostat er ikke forandret hos cancerpatienter med mild til svær

nyreinsufficiens. Justeringer af startdosis er derfor ikke nødvendigt. Panobinostat er ikke undersøgt

hos patienter med nyresygdom i sidste stadie (ESRD) eller patienter i dialyse (se pkt. 5.2).

Patienter med leverinsufficiens

Et klinisk forsøg med patienter med nedsat leverfunktion viste, at plasmaeksponeringen for

panobinostat steg med 43 % (1,4 gange) og 105 % (2 gange) hos patienter med henholdsvis mild og

moderat nedsat leverfunktion. Patienter med mild nedsat leverfunktion skal startes med panobinostat

på en nedsat dosis på 15 mg under den første behandlingscyklus. Det bør overvejes at foretage

dosiseskalering fra 15 mg til 20 mg baseret på patient-tolerabilitet. Patienter med moderat nedsat

leverfunktion skal startes på panobinostat med en nedsat dosis på 10 mg under den første

behandlingscyklus. Dosiseskalering fra 10 mg til 15 mg kan overvejes baseret på patientens

tolerabilitet. Disse patienter bør monitoreres hyppigere under behandling med panobinostat, særlig i

dosiseskaleringsfasen. Panobinostat bør ikke administreres til patienter med svær leverinsufficiens, da

der mangler erfaring og sikkerhedsdata for denne population. Justering af bortezomib-dosis skal også

overvejes (se produktresuméet for bortezomib og tabel 6).

Tabel 6

Anbefalet justering af startdosis for patienter med leverinsufficiens

Leverinsufficiensg

rad*

Bilirubin-niveau

SGOT

(ASAT)-

niveauer

Ændring af startdosis

af panobinostat

Ændring af

startdosis af

bortezomib

Mild

≤1,0 x ULN

>ULN

Nedsæt panobinostat-

dosis til 15 mg i den

første

behandlingscyklus.

Overvej

dosiseskalering op til

20 mg i efterfølgende

cyklusser baseret på

patient-tolerabilitet.

Ingen.

>1,0 x ULN og

≤1,5 x ULN

Alle

Moderat

>1,5 x ULN og

≤3,0 x ULN

Alle

Nedsæt panobinostat-

dosis til 10 mg i den

første

behandlingscyklus.

Overvej

dosiseskalering op til

15 mg i efterfølgende

cyklusser baseret på

patient-tolerabilitet.

Nedsæt bortezomib-

dosis til 0,7 mg/m

den første

behandlingscyklus.

Overvej

dosiseskalering til

1,0 mg/m

eller

yderligere

dosisreduktion til

0,5 mg/m

efterfølgende

cyklusser baseret på

patient-tolerabilitet.

SGOT = serum glutamin-oksalsyre-transaminase (forhøjet ASAT);

ASAT = aspartataminotransferase

ULN = upper limit of the normal range (øvre normalgrænse)

* Baseret på NCI-CTEP-klassificering

Ældre mennesker

Patienter over 65 år havde en højere forekomst af udvalgte bivirkninger og af behandlings-seponering

på grund af bivirkninger. Det anbefales at monitorere patienter over 65 år hyppigere, særlig for

trombocytopeni og gastrointestinal toksicitet (se pkt. 4.4 og 4.8).

For patienter >75 år kan justering af startdosis eller af planen for kombinationsbehandlingens

komponenter overvejes afhængig af patientens almentilstand og samtidige sygdomme. Panobinostat

kan påbegyndes med en dosis på 15 mg, og, hvis det tåles i 1. cyklus, eskaleres til 20 mg i 2. cyklus.

Bortezomib kan påbegyndes med 1,3 mg/m

én gang ugentligt på dag 1 og 8, og dexamethason med

20 mg på dag 1 og 8.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende panobinostat i den pædiatriske population under 18 år for indikationen

myelomatose (se pkt. 5.2).

Stærke CYP3A4 hæmmere

Panobinostat-dosis skal reduceres til 10 mg hos patienter, der samtidigt tager lægemidler, som er

stærke CYP3A- og/eller Pgp-hæmmere, inklusive, men ikke begrænset til, ketoconazol, itraconazol,

voriconazol, ritonavir, saquinavir, telithromycin, posaconazol og nefazodon (se pkt. 4.5). Hvis det er

nødvendigt med fortsat behandling med stærke CYP3A4-hæmmere, skal det overvejes at foretage

dosiseskalering fra 10 mg til 15 mg panobinostat, baseret på patient-tolerabilitet.

Behandling med panobinostat bør undgås hos patienter med nedsat leverfunktion, der samtidigt er i

behandling med lægemidler, som er stærke CYP3A4-hæmmere, på grund af manglende erfaring og

sikkerhedsdata i denne patientgruppe.

Stærke CYP3A-hæmmere skal ikke opstartes hos patienter, der allerede modtager en nedsat dosis

panobinostat på grund af bivirkninger. Hvis dette er uundgåeligt, skal patienter nøje monitoreres, og

det bør overvejes at foretage yderligere dosisreduktion eller behandlingsophør, hvis det er klinisk

indiceret (se pkt. 4.5).

Administration

Farydak skal administreres oralt én gang dagligt og kun på de planlagte dage på samme tidspunkt hver

dag. Kapslerne skal sluges hele med indtagelse af vand med eller uden mad (se pkt. 5.2), og de må

ikke åbnes, knuses eller tygges. Hvis en dosis springes over, kan den tages op til 12 timer efter det

angivne doseringstidspunkt. Hvis der forekommer opkastning, må patienten ikke tage en yderligere

dosis, men skal tage den næste ordinerede dosis som sædvanligt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Panobinostat anvendes som kombinationsbehandling, og derfor skal produktresuméerne for

bortezomib og dexamethason gennemses, før der initieres behandling med panobinostat.

Fald i blodcelletal

Hæmatologiske bivirkninger, herunder svær trombocytopeni, neutropeni og anæmi (CTC-grad 3 til 4)

er blevet indberettet hos patienter, der blev behandlet med panobinostat. Der skal derfor udføres en

komplet blodcelletælling, før opstart af behandlingen med panobinostat, med hyppig monitorering

under behandlingen (særlig før hver injektion med bortezomib som angivet i produktresuméet for

bortezomib).

Trombocyttallet bør være ≥100 x 10

/l og det absolutte neutrofiltal ≥1,0 x 10

/l før

behandlingsinitiering. Trombocyttallet bør være ≥100 x 10

/l, før der initieres en given

behandlingscyklus (se pkt. 4.2).

I fase III-forsøget bedredes trombocytopenien typisk til baseline-niveau inden starten på den næste 21-

dages cyklus (se figur 1). Mediantiden til start for grad 3 og 4 trombocytopeni var en måned, og

mediantiden til bedring var 12 dage.

Figur 1

Median trombocyttal over tid (Studie D2308, sikkerhed, cyklus 1-8)

PAN=panobinostat

BTZ= bortezomib

Dex = dexamethason

Hos patienter med trombocytopeni CTC-grad 3 (trombocyttal <50 x 10

/l med blødning) skal

panobinostat eventuelt stoppes midlertidigt, og/eller den efterfølgende dosis skal eventuelt nedsættes.

Trombocyttransfusioner kan være nødvendige som klinisk indiceret (se pkt. 4.2 og 4.8).

Blødning

Blødning er blevet indberettet hos patienter, der var i behandling med panobinostat. Blødning i CTC-

grad 3 eller 4 blev indberettet hos 4,2 % af patienterne, herunder tilfælde af gastrointestinal og

pulmonal blødning med fatal udgang. Derfor bør læger og patienter være opmærksomme på den øgede

risiko for trombocytopeni og muligheden for blødninger, særlig hos patienter med

koagulationssygdomme eller hos dem, som får fast antikoagulerende behandling.

Infektioner

Lokaliserede og systemiske infektioner, herunder pneumoni, andre bakterieinfektioner, invasive

svampeinfektioner, såsom aspergillose eller candidiasis, og virusinfektioner, inklusive hepatitis B-

virus og herpes simplex, er blevet indberettet hos patienter, der tog panobinostat. Nogle af disse

infektioner (f.eks. pneumoni) har været svære (f.eks. medført sepsis eller respirations- eller

multiorgansvigt) og har haft fatale følger (se pkt. 4.8). Det skal især bemærkes, at mens neutropeni

grad 3 og grad 4 blev observeret hos henholdsvis 28 % og 7 % af patienterne, blev febril neutropeni

observeret hos 1 % af patienterne (se pkt. 4.8). Læger og patienter skal være opmærksomme på den

øgede infektionsrisiko med panobinostat.

Behandling med Farydak bør ikke indledes hos patienter med aktive infektioner. Før behandlingen

påbegyndes skal eksisterende infektioner behandles. Patienterne skal monitoreres for tegn og

symptomer på infektion under behandlingen med panobinostat. Hvis der konstateres en infektion, skal

der omgående iværksættes relevant anti-infektionsbehandling, og det skal overvejes at afbryde eller

seponere Farydak.

Hvis diagnosen invasiv systemisk svampeinfektion stilles, skal panobinostat omgående seponeres, og

der skal iværksættes relevant antimykotisk behandling.

(BL) 1:4 1:8 1:11 2:1 2:4 2:8 2:11 3:1 3:4 3:8 3:11 4:1 4:4 4:8 4:11 5:1 5:4 5:8 5:11 6:1 6:4 6:8 6:11 7:1 7:4 7:8 7:11 8:1 8:4 8:8 8:11

PAN+BTZ+Dex

PBO+BTZ+Dex

PAN+BTZ+Dex n= 381 370 367 363 351 342 335 320 323 310 298 283 285 265 268 250 253 232 238 225 230 206 206 199 205 183 188 175 185 159 170 155

PBO+BTZ+Dex n= 377 364 368 365 357 349 340 339 335 325 313 302 308 292 292 279 275 255 259 241 251 234 242 203 233 209 217 204 211 192 194 188

Cyklus:Dag

Trombocytter 10 x 10

9

/l

Gastrointestinale symptomer

Svær kvalme, diarré, obstipation og opkastning, som undertiden nødvendiggjorde brug af antiemetika

eller lægemidler mod diarré, er blevet indberettet hos patienter, der blev behandlet med Farydak (se

pkt. 4.8). Væske- og elektrolytniveauer i blodet, særlig kalium, magnesium og fosfat, bør monitoreres

periodisk under behandlingen og korrigeres ifølge klinisk indikation for at forebygge potentiel

dehydrering og elektrolytforstyrrelse (se pkt. 4.2).

Profylaktiske antiemetika (f.eks. prochlorperazin) kan overvejes ifølge lægens skøn og i

overensstemmelse med lokal lægelig praksis. Antiemetika med kendt risiko for QT-forlængelse,

såsom dolasetron, granisetron, ondansetron og tropisetron bør anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.5).

Ved første tegn på mavekramper, løs afføring eller begyndende diarré anbefales det, at patienten

behandles med et lægemiddel mod diarré (f.eks. loperamid) eller en anden behandling i

overensstemmelse med lokale behandlingsguidelines. Intravenøs væske- og elektrolyterstatning kan

anvendes efter behov. Laksantia skal anvendes med forsigtighed på grund af muligheden for

forværring af diarréen. Patienterne skal rådes til at kontakte deres læge for at drøfte brugen af

eventuelle laksantia.

Elektrokardiografiske forandringer

Panobinostat kan forlænge hjertets ventrikulære repolarisering (QT-interval).

Der blev ikke indberettet episoder med QTcF-forlængelse >500 msek. ved dosis på 20 mg Farydak i

det kliniske fase III-forsøg i kombination med bortezomib og dexamethason. Poolede kliniske data fra

over 500 patienter, der blev behandlet med panobinostat alene mod flere indikationer og med

forskellige dosisniveauer, har vist, at forekomsten af CTC-grad 3 QTc-forlængelse (QTcF

>500 msek.) var ca. 1 % samlet set og 5 % eller derover ved en dosis på 60 mg eller mere. Der blev

ikke observeret episoder med torsades de pointes.

Yderligere analyse tyder på, at risikoen for QTc-forlængelse ikke øges over tid (se pkt. 4.2).

QTcF bør være <480 msek., før behandling med Farydak initieres.

Der skal udføres relevant monitorering af elektrolytter (f.eks. kalium, magnesium og fosfor) og EKG

ved baseline og periodisk under behandlingen, særlig hos patienter med svære gastrointestinale

bivirkninger (se pkt. 4.2).

Farydak skal anvendes med forsigtighed hos patienter, der allerede har eller har betydelig risiko for at

udvikle forlængelse af QTc. Det omfatter patienter med:

langt QT syndrom.

ukontrolleret eller signifikant hjertesygdom, herunder nylig myokardieinfarkt, kongestiv

hjerteinsufficiens, ustabil angina pectoris eller klinisk signifikant bradykardi.

Samtidig administration af lægemidler, der vides at forårsage QTc-forlængelse, skal anvendes med

forsigtighed (se pkt. 4.5).

Der kræves dosisjusteringer i tilfælde af samtidig brug af stoffer, der kan øge plasmakoncentrationer

af panobinostat såsom CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.5 og 4.2).

Hepatotoksicitet

Leverdysfunktion, primært milde forbigående forhøjelser af aminotransferaser og totalbilirubin er

blevet indberettet hos patienter under behandling med panobinostat.

Leverfunktionen bør monitoreres før behandlingen og regelmæssigt under behandlingen. Hvis

resultaterne af leverfunktionstest viser abnormiteter ifølge NCI-CTEP-klassificeringen, anbefales det

Læs hele dokumentet

EMA/435928/2015

EMEA/H/C/003725

EPAR - sammendrag for offentligheden

Farydak

panobinostat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Farydak.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Farydak bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Farydak, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Farydak, og hvad anvendes det til?

Farydak er et lægemiddel mod kræft, som i kombination med to andre lægemidler, bortezomib og

dexamethason, anvendes til behandling af myelomatose (knoglemarvskræft). Det gives til voksne

patienter, som har haft tilbagefald eller forværring af sygdommen, og som har modtaget mindst to

forudgående behandlinger med bortezomib og en immunmodulator (et lægemiddel, som påvirker

immunsystemet).

Farydak indeholder det aktive stof panobinostat.

Da antallet af patienter med myelomatose er lavt, anses sygdommen for ‘sjælden’, og Farydak blev

udpeget som ‘lægemiddel til sjældne sygdomme’ den 8. november 2012.

Hvordan anvendes Farydak?

Behandling med Farydak skal påbegyndes af en læge med erfaring i kræftbehandling. Lægemidlet

udleveres kun efter recept.

Farydak fås som kapsler (10, 15 og 20 mg), og patienterne behandles i en 21-dages cyklus sammen

med bortezomib og dexamethason. Den anbefalede startdosis af Farydak er 20 mg, som tages på

dagene 1, 3, 5, 8, 10 og 12 i hver cyklus. Patienter bør behandles i otte cyklusser. Det anbefales, at

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send et spørgsmål via vores websted

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

patienter med klinisk gavnlig effekt fortsætter behandlingen i yderligere otte cyklusser. For patienter,

som oplever alvorlige bivirkninger, kan det være nødvendigt, at lægen justerer eller forsinker

behandlingsdosis. De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er en del af

EPAR.

Hvordan virker Farydak?

Det aktive stof i Farydak, panobinostat, er en type lægemiddel, som kaldes histon-deacetylase

(HDAC)-hæmmer. Det blokerer den enzymatiske aktivitet af de såkaldte HDAC'er, som medvirker til,

at genaktiviteten i cellerne 'slås til eller fra'. Ved myelomatose forventes det, at panobinostat sørger

for at holde de gener 'slået til’, som undertrykker kræftcellernes deling og vækst. Denne metode

forventes at standse kræftcellernes formering og aktivere de processer, som dræber cellen, hvorved

kræftvæksten sker i et langsommere tempo.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Farydak?

Fordelene ved Farydak er blevet påvist i en hovedundersøgelse. Denne undersøgelse omfattede 768

patienter med myelomatose, som havde fået tilbagefald efter tidligere behandlinger. Farydak blev

sammenlignet med placebo (virkningsløs behandling) som tillæg til behandlingen med bortezomib og

dexamethason. Den vigtigste målestok for effektivitet var den periode, som i gennemsnit forløb, før

patientens sygdom igen blev værre (progressionsfri overlevelse), og som viste sig at være 12 måneder

for patienter, som fik Farydak, sammenlignet med ca. 8 måneder for patienter, som fik placebo.

Da resultaterne blev analyseret alene for den gruppe patienter, som havde modtaget mindst to

tidligere behandlinger med bortezomib og en immunmodulator (thalidomid, lenalidomid eller

pomalidomid), var den gennemsnitlige periode, før myelomatosen forværredes, 12,5 måned med

Farydak mod 4,7 måned med placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Farydak?

De hyppigste bivirkninger ved Farydak (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er diarré,

træthed, svimmelhed (kvalme) og opkastning samt påvirkning af blodet såsom trombocytopeni (lavt

niveau af blodplader, som spiller en vigtig rolle for at få blodet til at størkne (koagulere)), anæmi og

neutropeni og lymfopeni (lavt niveau af visse hvide blodceller). De mest bemærkelsesværdige

bivirkninger, som medførte, at nogle patienter var nødt til at ophøre med behandlingen (det skete for

ca. 4 patienter ud af 10), var diarré, svækkelse og træthed samt pneumoni (lungebetændelse).

Påvirkning af hjertet forekom hos 1-2 patienter ud af 10 og omfattede takykardi (øget hjertefrekvens),

palpitation og uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren, sinus takykardi). I mere sjældne tilfælde

oplevede nogle patienter ændringer i hjertets elektriske signaler (forlænget QT-interval). Den

fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Farydak fremgår af indlægssedlen.

Farydak må ikke anvendes til ammende kvinder. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår

af indlægssedlen.

Hvorfor blev Farydak godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at forøgelsen af progressionsfri

overlevelse var klinisk signifikant, selvom det blev bemærket, at generel længere overlevelse endnu

ikke var påvist. Derudover virker panobinostat på en anden måde end ved eksisterende behandlinger.

Det betyder, at patienter, som tidligere har modtaget mindst to behandlinger med bortezomib og

immunmodulatorer, som har begrænsede behandlingsmuligheder og derfor et stort behov for

medicinsk behandling, får tilbudt et nyt alternativ. Skønt bivirkningerne var bekymrende, og selvom de

Farydak

EMA/435928/2015

Side 2/3

ikke kunne retfærdiggøres af en gruppe patienter, som havde mulighed for at få en mindre toksisk

behandling, konkluderede CHMP, at bivirkningerne var acceptable og kunne håndteres, da der ikke var

andre alternativer for denne tidligere behandlede undergruppe. CHMP konkluderede derfor, at

fordelene ved Farydak opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Farydak?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Farydak anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Farydak herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Derudover vil virksomheden, som markedsfører Farydak, sørge for oplysende materiale, herunder et

patientkort, til disse patienter, som skal hjælpe dem med at indtage lægemidlet korrekt. Virksomheden

vil endvidere levere en endelig analyse fra hovedundersøgelsen vedrørende overlevelseslængden for

patienter, som er blevet behandlet med lægemidlet.

Yderligere oplysninger fremgår af sammendraget af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Farydak

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Farydak findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Farydak, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Farydak findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Farydak

EMA/435928/2015

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information