Exviera

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

13-10-2020

Aktiv bestanddel:
dasabuvirnatrium
Tilgængelig fra:
AbbVie Ltd
ATC-kode:
J05AP09
INN (International Name):
dasabuvir
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
Hepatitis C Kronisk
Terapeutiske indikationer:
Exviera angives i kombination med andre lægemidler til behandling af kronisk hepatitis C (CHC) hos voksne. For at hepatitis C virus (HCV) genotype specifikke aktivitet.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003837
Autorisation dato:
2015-01-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/003837

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-05-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-05-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-02-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

13-10-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

13-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

13-10-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-02-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Exviera 250 mg filmovertrukne tabletter

dasabuvir

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Exviera

Sådan skal du tage Exviera

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Exviera indeholder det aktive stof dasabuvir. Exviera er et antiviralt lægemiddel, der bruges til

behandling af voksne med kronisk (vedvarende) hepatitis C (en infektionssygdom i leveren, der

skyldes hepatitis C-virus).

Exviera virker ved at forhindre hepatitis C-virusset i at formere sig og smitte nye celler. Derved fjernes

virusset fra dit blod i løbet af et stykke tid.

Exviera-tabletter virker ikke alene. De tages altid sammen med et andet antiviralt lægemiddel, der

indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Nogle patienter skal også tage et antiviralt lægemiddel,

der indeholder ribavirin. Din læge vil tale med dig om, hvilket af disse lægemidler du skal tage

sammen med Exviera.

Det er meget vigtigt, at du også læser indlægssedlerne for de andre antivirale lægemidler, som du tager

sammen med Exviera. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har spørgsmål om din medicin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Exviera

Tag ikke Exviera:

hvis du er allergisk over for dasabuvir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Exviera (angivet i

punkt 6).

hvis du har andre moderate til alvorlige leverproblemer end hepatitis C.

hvis du tager et eller flere af de lægemidler, der er angivet i nedenstående tabel, da der kan opstå

alvorlige eller livstruende virkninger, hvis Exviera og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir tages

sammen med disse lægemidler. De kan påvirke den måde, Exviera og

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir virker på, ligesom Exviera og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kan

påvirke den måde, de andre lægemidler virker på.

Lægemidler, du ikke må tage sammen med Exviera

Lægemiddel eller aktivt stof

Lægemidlet tages/gives

carbamazepin, phenytoin, phenobarbital

mod epilepsi

efavirenz, etravirin, nevirapin

mod hiv-infektion

apalutamid, enzalutamid

mod prostatakræft

ethinyløstradiol-holdige lægemidler som f.eks.

de fleste p-piller og p-ringe

som prævention

gemfibrozil

mod forhøjet forekomst af kolesterol og

andre fedtstoffer i blodet

mitotan

mod nogle ondartede svulster i binyrerne

rifampicin

mod bakterieinfektioner

prikbladet perikon (hypericum perforatum)

mod angst og mild depression

(naturlægemiddel) – fås i håndkøb

Hvis du tager et eller flere af ovenstående lægemidler mod de nævnte lidelser, må du ikke tage

Exviera. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, før du tager Exviera.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Exviera, hvis du:

- har en anden leversygdom end hepatitis C;

- har eller har haft en infektion med hepatitis B-virus, da din læge måske vil overvåge dig tættere.

- har diabetes. Det kan være, at dit blodsukker skal overvåges tættere, og/eller at din diabetesmedicin

skal justeres efter påbegyndelse af behandling med Exviera. Nogle patienter med diabetes har oplevet

lavt blodsukker (hypoglykæmi) efter påbegyndelse af behandling med lægemidler som Exviera.

Når du tager Exviera sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, skal du fortælle det til din læge,

hvis du får følgende symptomer, da de kan være tegn på forværrede leverproblemer. Kontakt lægen:

- hvis du får kvalme, kaster op eller mister appetitten

- hvis du bemærker gulfarvning af huden eller øjnene

- hvis din urin er mørkere end normalt

- hvis du lettere bliver forvirret

- hvis du bemærker, at din mave svulmer op.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl), skal du tale med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Exviera.

Fortæl din læge, hvis du tidligere har haft depression eller psykisk sygdom. Depression, herunder

selvmordstanker og adfærd, er rapporteret hos nogle patienter, der tager denne medicin, især hos

patienter som tidligere har haft depression eller psykisk sygdom, eller hos patienter der tager ribavirin

med denne medicin. Du eller din pårørende eller sundhedshjælper skal også straks informere din læge

om eventuelle ændringer i adfærd eller humør og eventuelle selvmordstanker du måtte have.

Blodprøver

Din læge vil undersøge dit blod før, under og efter din behandling med Exviera. Derved kan lægen:

beslutte, hvilke andre lægemidler du skal tage sammen med Exviera, og i hvor lang tid

kontrollere, om din behandling virker, og om du er fri for hepatitis C-virus

se, om der er bivirkninger ved Exviera eller de andre antivirale lægemidler, som din læge har

ordineret sammen med Exviera (f.eks. ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og ribavirin).

Børn og unge

Giv ikke Exviera til børn og unge under 18 år. Anvendelsen af Exviera hos børn og unge er endnu ikke

undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Exviera

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Der er visse lægemidler, som du ikke må tage sammen med Exviera – se ovenfor i tabellen

"Lægemidler, du ikke må tage sammen med Exviera".

Tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Exviera, hvis du tager et eller flere af de

lægemidler, der er angivet i tabellen nedenfor. Lægen vil vurdere, om din dosis af disse lægemidler

skal ændres. Du skal også tale med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Exviera, hvis du tager

hormonale præventionsmidler. Se punktet om prævention nedenfor.

Lægemidler, som lægen skal vide, om du tager, før du tager Exviera

Lægemiddel eller aktivt stof

Lægemidlet tages/gives

Alprazolam, diazepam

mod angst, panikanfald og søvnbesvær

ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus

for at undertrykke immunsystemet

cyclobenzaprine, carisoprodol

mod muskelkramper

dabigatran

til fortynding af blodet

deferasirox

for at nedsætte indholdet af jern i

blodet

digoxin, amlodipin

mod hjerteproblemer eller forhøjet

blodtryk

furosemid

mod væskeophobning i kroppen

hydrokodon

mod smerter

imatinib

til behandling af visse former for kræft

i blodet

levothyroxin

mod problemer med skjoldbruskkirtlen

darunavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rilpivirin

mod hiv-infektion

omeprazol, lansoprazol, esomeprazol

mod mavesår og andre maveproblemer

rosuvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin

mod forhøjet kolesterol

s-mephenytoin

mod epilepsi

teriflunomid

mod multipel sklerose

sulfasalazin

til behandling og styring af

inflammatorisk tarmsygdom eller til

behandling af gigt

Warfarin og andre lignende lægemidler, de

såkaldte vitamin K-antagonister*

til fortynding af blodet

*Det kan være nødvendigt for din læge at øge hyppigheden af dine blodprøver for at kontrollere, hvor

godt dit blod kan størkne.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl), skal du tale med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Exviera.

Graviditet og prævention

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Exvieras virkning under graviditet er ukendt. Exviera bør ikke anvendes under graviditet eller til

kvinder i den fødedygtige alder, som ikke bruger sikker præventionsmetode.

Du eller din partner skal bruge sikker præventionsmetode under behandlingen. Prævention, der

indeholder ethinyløstradiol, kan ikke anvendes i kombination med Exviera. Spørg din læge, hvilke

præventionsmetoder der er bedst for dig.

Der er behov for ekstra forsigtighed, hvis Exviera tages sammen med ribavirin. Ribavirin kan

forårsage alvorlige fødselsdefekter. Ribavirin bliver i kroppen i længere tid efter, at behandlingen er

stoppet, og sikker prævention er derfor nødvendig både under og i nogen tid efter behandlingen.

Der er risiko for fødselsdefekter, når ribavirin tages af kvindelige patienter, som bliver

gravide.

Der kan også være risiko for fødselsdefekter, hvis ribavirin tages af en mandlig patient, hvis

kvindelige partner bliver gravid.

Læs punktet om “Prævention” i indlægssedlen for ribavirin meget grundigt. Det er vigtigt at

både mænd og kvinder læser informationen.

Hvis du eller din partner bliver gravide under behandlingen med Exviera og ribavirin eller i de

efterfølgende måneder, skal du straks kontakte din læge.

Amning

Du må ikke amme under behandlingen med Exviera. Det er ukendt, om det aktive stof i Exviera

(dasabuvir) udskilles i human mælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter har indberettet, at de følte sig meget trætte, når de tog Exviera sammen med andre

lægemidler mod hepatitis C-infektion. Hvis du føler dig træt, må du ikke køre bil

eller betjene

maskiner.

Exviera indeholder laktose

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerstoffer, skal du kontakte lægen, før du tager

dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Exviera

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Exviera-tabletter virker ikke alene. De tages altid sammen med andre antivirale lægemidler som f.eks.

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Lægen kan derudover give dig et antiviralt lægemiddel, der

indeholder ribavirin.

Så meget skal du tage

Den anbefalede dosis er 1 tablet 2 gange dagligt. Tag 1 tablet om morgenen og 1 tablet om aftenen.

Sådan skal du tage tabletterne

Tag tabletterne sammen med noget mad. Det er ligegyldigt hvilken slags mad.

Synk tabletterne hele med vand.

Du må ikke tygge, knuse eller brække tabletterne, da de kan have en bitter smag.

Så længe skal du tage Exviera

Du skal tage Exviera i 8, 12 eller 24 uger. Lægen vil fortælle dig, hvor længe behandlingen skal vare.

Stop ikke behandlingen med Exviera, medmindre lægen siger, du skal. Det er meget vigtigt, at du

gennemfører hele behandlingsforløbet, så lægemidlet kan virke optimalt og fjerne din hepatitis C-

virusinfektion.

Hvis du har taget for mange Exviera-tabletter

Hvis du er kommet til at tage mere end den anbefalede dosis, skal du omgående kontakte lægen eller

tage til den nærmeste skadestue. Tag Exviera-pakningen med, så du let kan beskrive, hvad du har

taget.

Hvis du har glemt at tage Exviera

Det er vigtigt ikke at glemme en dosis af dette lægemiddel. Hvis du alligevel skulle glemme en dosis,

og hvis der er

over 6 timer til din næste dosis, så skal du hurtigst muligt tage den manglende dosis sammen med

noget mad

under 6 timer til din næste dosis, så skal du ikke tage den manglende dosis, men vente til den

efterfølgende dosis og tage denne sammen med noget mad.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Exviera og kontakt omgående din læge eller hospitalet, hvis du oplever

følgende:

Bivirkninger ved indtagelse af Exviera med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden

ribavirin:

Hyppighed ukendt: kan ikke estimeres udfra tilgængelige data.

Symptomer på alvorlige allergiske reaktioner kan inkludere:

Åndedrætsbesvær eller synkeproblemer

Svimmelhed eller omtågethed, som kan skyldes lavt blodtryk

Hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals

Udslæt og kløe af huden

Forværrede leverproblemer. Symptomerne omfatter:

Hvis du får kvalme, kaster op eller mister appetitten

hvis du bemærker gulfarvning af huden eller øjnene

hvis din urin er mørkere end normalt

hvis du lettere bliver forvirret

hvis du bemærker, at din mave svulmer op

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Bivirkninger ved indtagelse af Exviera sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir:

Almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede

kløe.

Sjældne bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Hævelse i hudens lag, som kan påvirke alle dele af kroppen inklusive ansigtet, tungen eller

halsen som kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær (angioødem).

Bivirkninger ved indtagelse af Exviera sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med

ribavirin:

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede

usædvanlig træthed

kvalme

kløe

søvnbesvær

kraftesløshed, manglende energi (asteni)

diarré

Almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede

anæmi (nedsat antal røde blodlegemer)

opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede:

dehydrering

Sjældne bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Hævelse i hudens lag, som kan påvirke alle dele af kroppen inklusive ansigtet, tungen eller

halsen som kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær (angioødem)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix

V. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Exviera indeholder:

Aktivt stof: Hver tablet indeholder 250 mg dasabuvir (som natriummonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)), laktosemonohydrat, copovidon,

croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica (E 551), magnesiumstearat (E 470b).

Filmovertræk: polyvinylalkohol (E 1203), titaniumdioxid (E 171), macrogol (3350), talkum (E

553b), gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172) og sort jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Exviera-tabletterne er beige, ovale filmovertrukne tabletter på 14,0 mm x 8,0 mm præget med "AV2".

Exviera-tabletterne er pakket i blisterpakninger, der indeholder 2 tabletter. Hver æske indeholder 56

tabletter (multipakning med 4 æsker a 14 tabletter).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023

България

АбВи ЕООД

Тел.: +359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg

AbbVie SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország

AbbVie Kft.

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

AbbVie A/S

Tlf.: +45 72 30 20 28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22983201

Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843

Eesti

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich

AbbVie GmbH

Tel: +43 1 20589-0

España

AbbVie Spain, S.L.U.

Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 372 78 00

France

AbbVie

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: +385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

United Kingdom

AbbVie Ltd

Tel: +44 (0)1628 561090

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Exviera 250 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg dasabuvir (som natriummonohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 45 mg laktose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Beige, ovale filmovertrukne tabletter på 14,0 mm x 8,0 mm præget med "AV2" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Exviera er indiceret i kombination med andre lægemidler til behandling af kronisk hepatitis C (CHC)

hos voksne (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

Se beskrivelsen af genotypespecifik aktivitet af hepatitis C-virus (HCV) i pkt. 4.4 og 5.1.

4.2

Dosering og administration

Behandling med dasabuvir skal påbegyndes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af

kronisk hepatitis C.

Dosering

Den anbefalede dosis er 250 mg dasabuvir (én tablet) to gange dagligt (morgen og aften).

Dasabuvir må ikke gives som enkeltstofbehandling. Dasabuvir skal anvendes i kombination med andre

lægemidler til behandling af HCV (se pkt. 5.1). Se produktresuméerne for de lægemidler, der

anvendes i kombination med dasabuvir.

De anbefalede samtidige administreret lægemidler og den anbefalede behandlingsvarighed ved

administration sammen med dasabuvir er angivet i tabel 1.

Tabel 1. Anbefalede samtidige administreret lægemidler og anbefalet behandlingsvarighed ved

administration sammen med dasabuvir for hver patientpopulation

Patientpopulation

Behandling*

Varighed

Genotype 1b, uden cirrose eller

med kompenseret cirrose

dasabuvir

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

12 uger

8 uger kan overvejes hos tidligere

ubehandlede genotype 1b-patienter

med minimal til moderat fibrose (se

pkt. 5.1, GARNET-studie)

Genotype 1a,

uden cirrose

dasabuvir

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

12 uger

Genotype 1a,

med kompenseret cirrose

dasabuvir

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir +

ribavirin*

24 uger (se pkt. 5.1.)

*Bemærk: Følg dosisanbefalingerne for genotype 1a hos patienter med en ukendt genotype 1-undertype

eller med en blandet genotype 1-infektion.

** Nøjagtigheden i vurdering af graden af leversygdom med non-invasive metoder kan forbedres ved en

kombination af biomarkører i blodet eller ved at kombinere leverstivhedsmåling med en blodprøve.

Sværhedsgraden bør vurderes inden opstart af 8-ugers behandling.

Glemte doser

Hvis en patient glemmer at tage en dosis dasabuvir, kan den ordinerede dosis tages op til 6 timer

senere. Hvis der er gået mere end 6 timer siden det tidspunkt, hvor patienten normalt tager sin dosis

dasabuvir, må den manglende dosis IKKE tages, idet patienten skal vente til den efterfølgende dosis i

henhold til doseringsplanen. Patienterne skal have at vide, at de ikke må tage en dobbeltdosis.

Særlige populationer

Samtidig hiv-1-infektion

Doseringsanbefalingerne i tabel 1 skal følges. Hvad angår doseringsanbefalinger for antivirale

lægemidler mod hiv, henvises til pkt. 4.4 og pkt. 4.5. Se pkt. 4.8 og 5.1 for yderligere oplysninger.

Patienter med levertransplantat

Hos patienter med levertransplantat anbefales det at give dasabuvir og

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i kombination med ribavirin i 24 uger. En lavere dosis ribavirin kan

være relevant ved opstart. I post-levertransplantationsstudiet blev ribavirin-dosen justeret individuelt,

og de fleste forsøgspersoner fik 600-800 mg pr. dag (se pkt. 5.1). I pkt. 4.5 er der

doseringsanbefalinger for calcineurin-hæmmere.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis af dasabuvir hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis af dasabuvir hos patienter med let, moderat eller svært nedsat

nyrefunktion eller hos patienter i dialyse med nyresygdom i slutstadiet (se pkt. 5.2). For patienter, som

skal have ribavirin, se information vedrørende nedsat nyrefunktion i produktresuméet for ribavirin.

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis af dasabuvir hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child-

Pugh A). Dasabuvir må ikke anvendes til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh B eller C) (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Dasabuvirs sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

De filmovertrukne tabletter er til oral anvendelse. Patienterne skal have at vide, at de skal sluge

tabletterne hele (dvs. at de ikke må tygge, dele eller opløse dem). For at maksimere absorptionen skal

dasabuvir-tabletterne tages sammen med mad; fedt- og kalorieindholdet er ligegyldigt (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Patienter med moderat til alvorlig nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C), (se pkt. 5.2).

Brug af lægemidler med ethinyløstradiol som f.eks. de fleste kombinerede p-piller eller p-ringe (se

pkt. 4.4 og 4.5).

Samtidig administration af dasabuvir og lægemidler, der er stærke eller moderate enzym-inducere,

forventes at nedbringe plasmakoncentrationen af dasabuvir og nedsætte dasabuvirs terapeutiske

virkning (se pkt. 4.5). Eksempler på kontraindicerede inducere er angivet nedenfor.

Enzym-inducere:

carbamazepin, phenytoin, phenobarbital

efavirenz, nevirapin, etravirin

apalutamid, enzalutamid

mitotan

rifampicin

prikbladet perikon (hypericum perforatum)

Lægemidler, der er stærke CYP2C8-hæmmere, kan øge plasmakoncentrationen af dasabuvir og må

ikke administreres samtidig med dasabuvir (se pkt. 4.5). Eksempler på kontraindicerede CYP2C8-

hæmmere er angivet nedenfor.

CYP2C8-hæmmer:

gemfibrozil

Dasabuvir skal bruges sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. For kontraindikationer med

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, se produktresuméerne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Det anbefales ikke at bruge dasabuvir som monoterapi; dasabuvir skal bruges i kombination med

andre lægemidler til behandling af hepatitis C-infektion (se pkt. 4.2 og 5.1).

Risiko for dekompenseret leversygdom og leversvigt hos patienter med cirrose

Der er efter markedsføring rapporteret om dekompenseret leversygdom og leversvigt, inklusive

levertransplantation og dødeligt udfald, hos patienter, som har været behandlet med dasabuvir med

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden ribavirin. De fleste patienter med disse alvorlige

udfald havde tegn på fremskreden eller dekompenseret cirrose inden behandlingsstart. Det er

vanskeligt at afgøre kausalitet på grund af den bagvedliggende fremskredne leversygdom, men en

risiko for sammenhæng med behandlingen kan ikke udelukkes.

Dasabuvir bør ikke anvendes hos patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion (Child-Pugh B

eller C) (se pkt. 4.2, 4.3, 4.8 og 5.2).

For patienter med cirrose:

Overvågning skal udføres for kliniske tegn og symptomer på dekompenseret leversygdom

(såsom ascites, hepatisk encefalopati og varice-blødning).

Laboratorietest for leverfunktion, inklusive niveau af konjugeret bilirubin skal udføres ved

baseline, i løbet af de første 4 ugers behandling og herefter, når det er klinsik indiceret.

Behandlingen skal afbrydes hos patienter, som udvikler tegn på dekompenseret leversygdom.

Forhøjet ALAT

I de kliniske studier af dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden ribavirin sås

forbigående forhøjet ALAT på over 5 gange den øvre normalgrænse hos ca. 1 % af forsøgspersonerne

(35 ud af 3.039). De forhøjede ALAT-niveauer var asymptomatiske og optrådte som regel i løbet af

de første 4 uger af behandlingen uden samtidig forhøjelse af bilirubin-niveauet, og de faldt igen inden

for ca. 2 uger ved fortsat dosering af dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med eller uden

ribavirin.

Forhøjet ALAT sås signifikant hyppigere i den undergruppe, der brugte ethinyløstradiol-holdige

lægemidler som f.eks. kombinerede p-piller eller p-ringe (6 ud af 25 forsøgspersoner) (se pkt. 4.3). Til

gengæld var forekomsten af forhøjet ALAT hos de forsøgspersoner, som anvendte andre typer

østrogener, herunder dem, der typisk anvendes i hormonerstatningsbehandling (dvs. østradiol til oral

og topikal anvendelse samt konjugerede østrogener), den samme som hos de forsøgspersoner, der ikke

brugte østrogenholdige lægemidler (ca. 1 % i hver gruppe).

Patienter, der tager ethinyløstradiol-holdige lægemidler (dvs. de fleste kombinerede p-piller og p-

ringe), skal skifte til en alternativ præventionsmetode (f.eks. prævention med progestin alene eller

ikke-hormonelle metoder), inden de starter behandling med dasabuvir med

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (se pkt. 4.3 og 4.5).

Selvom de forhøjede ALAT-niveauer i forbindelse med dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

har været asymptomatiske, skal patienterne have at vide, at de skal være opmærksomme på tidlige

tegn på leverbetændelse, f.eks. træthed, kraftesløshed, nedsat appetit, kvalme og opkastning, samt

senere tegn som f.eks. gulsot og misfarvet afføring. De skal have at vide, at de straks skal kontakte

lægen, hvis de får disse symptomer. Rutinemæssig monitorering af leverenzymer er ikke nødvendig

hos patienter, der ikke har cirrose (vedrørende cirrose, se ovenfor). Tidlig seponering kan medføre

lægemiddelresistens, men betydningen for fremtidig behandling er ikke kendt.

Graviditet og samtidig brug af ribavirin

Se også pkt. 4.6

Der skal træffes skærpede forholdsregler for at undgå graviditet hos kvindelige patienter og hos

mandlige patienters kvindelige partnere, når dasabuvir administreres i kombination med ribavirin (se

pkt. 4.6 og produktresuméet for ribavirin for yderligere oplysninger).

Brug med tacrolimus, sirolimus og everolimus

Samtidig administration af dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir med systemisk tacrolimus,

sirolimus eller everolimus øger koncentrationen af immunsuppresiva på grund af CYP3A hæmning af

ritonavir (se pkt. 4.5). Ved samtidig administration af dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

med systemisk tacrolimus er alvorlige og/eller livstruende hændelser observeret, og en lignende risiko

kan forventes med sirolimus og everolimus.

Undgå samtidig brug af tacrolimus eller sirolimus med dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

medmindre fordelene opvejer risiciene. Der tilrådes forsigtighed, hvis tacrolimus eller sirolimus

anvendes sammen med dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og anbefalede doser og

overvågningsstrategier findes i pkt. 4.5. På grund af mangel på egnede styrker til dosisjusteringer kan

everolimus ikke anvendes.

Koncentrationen af tacrolimus eller sirolimus i helblod bør overvåges ved initiering og under samtidig

administration med dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dosis og/eller

doseringshyppighed bør justeres efter behov. Patienterne skal overvåges hyppigt for eventuelle

ændringer i nyrefunktionen eller bivirkninger associeret med tacrolimus eller sirolimus. Se

produktresuméerne for tacrolimus eller sirolimus for yderligere instruktioner vedrørende dosering og

overvågning.

Depression eller psykisk sygdom

Tilfælde af depression og mere sjældent selvmordstanker og selvmordsforsøg er rapporteret ved

dasabuvir-behandling med eller uden ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, i de fleste tilfælde i

kombination med ribavirin. Selvom nogle tilfælde havde anamnese med depression, psykisk sygdom

og/eller stofmisbrug, kan en årsagssammenhæng med dasabuvir-behandling med eller uden

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ikke udelukkes. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse til

patienter med en allerede eksisterende anamnese med depression eller psykisk sygdom. Patienter,

pårørende og sundhedshjælpere bør instrueres i at underrette lægen om eventuelle ændringer i adfærd

eller humør og enhver form for selvmordstanker.

Genotypespecifik aktivitet

Se pkt. 4.2 for anbefalede regimer til forskellige HCV-genotyper. Se pkt. 5.1 for genotypespecifik

virologisk og klinisk aktivitet.

Dasabuvirs virkning hos patienter med andre HCV-genotyper end genotype 1 er ikke klarlagt, og

dasabuvir må derfor ikke bruges til behandling af patienter med andre genotyper end genotype 1.

Samtidig administration af andre direkte virkende antivirale midler mod HCV

Sikkerheden ved og virkningen af dasabuvir i kombination med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

(sammen med eller uden ribavirin) er blevet klarlagt. Samtidig administration af dasabuvir og andre

antivirale midler er ikke undersøgt og anbefales derfor ikke.

Gentaget behandling

Virkningen af dasabuvir hos patienter, der tidligere har været eksponeret for dasabuvir eller for

lægemidler, der antages at indebære krydsresistens, er ikke undersøgt.

Samtidig brug af statiner

Rosuvastatin

Dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir forventes at øge eksponeringen for rosuvastatin med

mere end 3 gange. Hvis det er nødvendigt at give patienten rosuvastatin i behandlingsperioden, må

den daglige rosuvastatin-dosis højst være 5 mg (se pkt. 4.5, tabel 2).

Pitavastatin og fluvastatin

Der er ikke foretaget undersøgelser af interaktionen med pitavastatin og fluvastatin. Teoretisk set

forventes dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir at øge eksponeringen for pitavastatin og

fluvastatin. Det anbefales at afbryde behandlingen med pitavastatin/fluvastatin midlertidigt, så længe

behandlingen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir pågår. Hvis det er nødvendigt at give patienten

statiner i behandlingsperioden, er det muligt at skifte til en reduceret dosis af pravastatin/rosuvastatin

(se pkt. 4.5, tabel 2).

Behandling af patienter med samtidig hiv-infektion

Dasabuvir anbefales i kombination med paritaprevir/ombitasvir/ritonavir, og ritonavir kan medføre PI-

resistens hos patienter med samtidig hiv-infektion uden samtidig administration af et antiretroviralt

middel. Patienter, der samtidig er hiv-smittede, og som ikke får supprimerende antiretroviral

behandling, må ikke behandles med dasabuvir.Hos patienter med samtidig hiv-infektion skal der tages

nøje højde for lægemiddelinteraktioner (se nærmere i pkt. 4.5, tabel 2).

Atazanavir kan bruges i kombination med dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, hvis

administration er på samme tid. Bemærk, at atazanavir skal tages uden ritonavir, da ritonavir 100 mg

én gang dagligt indgår i den faste ombitasvir/paritaprevir/ritonavir-dosis. Kombinationen giver øget

risiko for hyperbilirubinæmi (herunder okulær ikterus), især når ribavirin indgår i hepatitis C-regimet.

Darunavir i en dosis på 800 mg én gang dagligt kan bruges med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, hvis

administration er på samme tid, og der ikke er udtalt PI-resistens (reduceret eksponering for

darunavir). Bemærk, at darunavir skal tages uden ritonavir, da ritonavir 100 mg én gang dagligt indgår

i den faste ombitasvir/paritaprevir/ritonavir-dosis.

For anvendelse af andre hiv-proteasehæmmere end atazanavir og darunavir, se produktresuméerne for

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Raltegravir-eksponeringen øges markant (med 2 gange). Kombinationen blev ikke forbundet med

nævneværdige problemer hos en begrænset gruppe patienter, der blev behandlet i 12-24 uger.

Rilpivirin-eksponeringen øges markant (med 3 gange), når rilpivirin administreres i kombination med

dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, og risikoen for QT-forlængelse øges som følge deraf.

Hvis en hiv-proteasehæmmer tilføjes (atazanavir, darunavir), kan rilpivirin-eksponeringen øges endnu

mere, derfor anbefales dette ikke. Rilpivirin skal anvendes med forsigtighed og under løbende EKG-

monitorering.

Bortset fra rilpivirin (efavirenz, etravirin og nevirapin) er non-nukleosid revers transkriptase-hæmmere

kontraindicerede (se pkt. 4.3).

Reaktivering af hepatitis B-virus

Der er rapporteret om tilfælde af reaktivering af hepatitis B-virus (HBV), herunder dødelige tilfælde,

under eller efter behandling med direkte virkende antivirale lægemidler. HBV-screening bør udføres

på alle patienter før behandlingsstart. HBV/HCV co-inficerede patienter har risiko for reaktivering af

HBV og bør derfor monitoreres og behandles i henhold til gældende kliniske vejledninger.

Anvendelse hos patienter med diabetes

Patienter med diabetes kan opleve forbedret blodsukkerkontrol efter påbegyndelse af HCV-behandling

med direkte virkende antivirale lægemidler/DAA'er, hvilket potentielt kan resultere i symptomatisk

hypoglykæmi. Blodsukkeret hos patienter med diabetes, der påbegynder behandling med direkte

virkende antivirale lægemidler/DAA'er, bør overvåges nøje, navnlig inden for de første 3 måneder, og

patienternes diabetes lægemidler bør om nødvendigt ændres. Den læge, der er ansvarlig for patientens

diabetesbehandling, bør informeres, når behandling med direkte virkende antivirale

lægemidler/DAA'er påbegyndes.

Laktose

Exviera indeholder laktose. Patienter med sjælden arvelig galaktoseintolerans, total laktase-mangel

eller glukose-galaktose-malabsorption bør ikke behandles med dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dasabuvir skal altid administreres sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Når disse stoffer

administreres samtidig, har de en gensidig indvirkning på hinanden (se pkt. 5.2). Stoffernes

interaktionsprofil skal derfor ses i sammenhæng.

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig administration af enzym-inducere kan medføre øget risiko for bivirkninger og forhøjet

ALAT (se tabel 2).

Samtidig administration af ethinyløstradiol kan medføre øget risiko for forhøjet ALAT (se pkt. 4.3 og

4.4). De enzym-inducere, der er kontraindicerede, er angivet i pkt. 4.3.

Farmakokinetiske interaktioner

Dasabuvirs potentielle indvirkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Nettovirkningen af kombinationsbehandlingen, inklusive ritonavir, er undersøgt i

lægemiddelinteraktionsstudier in vivo. I det følgende afsnit beskrives de specifikke transportere og

metaboliserende enzymer, der påvirkes af dasabuvir ved kombination med

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Se tabel 2 for vejledning vedrørende mulige lægemiddelinteraktioner

og doseringsanbefalinger for dasabuvir sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4

Se produktresuméerne for ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (se også tabel 2).

Lægemidler, der transporteres af OATP-familien

Se produktresuméerne for ombitasvir/paritaprevir/ritonavir vedrørende OATP1B1-, OATP1B3- og

OATP2B1-substrater (se også tabel 2).

Lægemidler, der transporteres af BCRP

Dasabuvir er en BCRP-hæmmer in vivo. Samtidig administration af dasabuvir sammen med

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og og lægemidler, der er substrater af BCRP, kan øge

plasmakoncentrationen af disse transportersubstrater og nødvendiggøre dosisjustering/klinisk

overvågning. Det gælder f.eks. sulfasalazin, imatinib og visse statiner (se tabel 2). Se også tabel 2, der

indeholder specifik vejledning vedrørende rosuvastatin, der er blevet undersøgt i et

lægemiddelinteraktionsstudie.

Lægemidler, der transporteres af P-gp i tarmen

Skønt dasabuvir er en P-gp-hæmmer in vitro, blev der ikke observeret nogen signifikant ændring i

eksponeringen for P-gp-substratet digoxin, når det blev administreret sammen med dasabuvir og

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. Det kan ikke udelukkes, at den systemiske eksponering for

dabigatranetexilat øges af dasabuvir på grund af P-gp-hæmningen i tarmen.

Lægemidler, der metaboliseres ved glukoronidering

Dasabuvir er en UGT1A1-hæmmer in vivo. Samtidig administration af dasabuvir og andre lægemidler,

der primært metaboliseres af UGT1A1, medfører forhøjede plasmakoncentrationer af disse

lægemidler; rutinemæssig klinisk monitorering anbefales for lægemidler med snævert terapeutisk

indeks (f.eks. levothyroxin). Se også tabel 2, der indeholder specifik vejledning vedrørende raltegravir

og buprenorphin, der er blevet undersøgt i lægemiddelinteraktionsstudier. Dasabuvir har også vist sig

at hæmme UGT1A4, 1A6 og intestinal-UGT2B7 in vitro i in vivo relevante koncentrationer.

Lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19

Samtidig administration af dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir kan reducere eksponeringen

for lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19 (f.eks. lansoprazol, esomeprazol, s-mephenytoin),

hvilket kan nødvendiggøre dosisjustering/klinisk monitorering. De CYP2C19-substrater, der er

undersøgt i lægemiddelinteraktionsstudier, omfatter omeprazol og escitalopram (se tabel 2).

Lægemidler, der metaboliseres af CYP2C9

Dasabuvir administreret sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir havde ingen indvirkning på

eksponeringen for CYP2C9-substratet warfarin. Andre CYP2C9-substrater (NSAID-præparater (f.eks.

ibuprofen), antidiabetika (f.eks. glimepirid, glipizid)) forventes ikke at nødvendiggøre dosisjustering.

Lægemidler, der metaboliseres af CYP2D6 eller CYP1A2

Dasabuvir administreret sammen med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir havde ingen indvirkning på

eksponeringen for CYP2D6/CYP1A2-substratet duloxetin. Eksponering for cyclobenzaprin, et

CYP1A2-substrat blev reduceret. Klinisk overvågning og dosisjustering kan være nødvendigt for

andre CYP1A2-substrater (f.eks. ciprofloxacin, cyclobenzaprin, theophyllin og koffein). CYP2D6-

substrater (f.eks. desipramin, metoprolol og dextromethorphan) forventes ikke at nødvendiggøre

dosisjustering.

Lægemidler, der udskilles renalt via transportproteiner

Dasabuvir hæmmer ikke den organiske aniontransporter (OAT1) in vivo, idet der ikke ses nogen

interaktion med tenofovir (OAT1-substrat). In vitro-studier har vist, at dasabuvir ikke hæmmer den

organiske kationtransporter (OCT2), den organiske aniontransporter (OAT3) eller multilægemiddel-

og toksinekstrusionsproteinerne (MATE1 og MATE2K) ved klinisk relevante koncentrationer.

Dasabuvir forventes derfor ikke at påvirke lægemidler, der primært udskilles gennem nyrerne via disse

transportere (se pkt. 5.2).

Andre lægemidlers mulighed for at påvirke dasabuvirs farmakokinetik

Lægemidler, der hæmmer CYP2C8

Samtidig administration af dasabuvir og lægemidler, der hæmmer CYP2C8 (f.eks. teriflunomid,

deferasirox), kan øge plasmakoncentrationen af dasabuvir. Stærke CYP2C8-hæmmere er

kontraindicerede sammen med dasabuvir (se pkt. 4.3 og tabel 2).

Enzym-inducere

Samtidig administration af dasabuvir og lægemidler, der er moderate eller stærke enzym-inducere,

forventes at nedbringe plasmakoncentrationen af dasabuvir og nedsætte dasabuvirs terapeutiske

virkning. De enzym-inducere, der er kontraindicerede, er angivet i pkt. 4.3 og tabel 2.

Dasabuvir er et substrat af P-gp og BCRP, og dets største metabolit M1 er et substrat af OCT1 in vitro.

Hæmning af P-gp og BCRP forventes ikke at medføre en klinisk relevant stigning i eksponeringen for

dasabuvir (se tabel 2).

Dasabuvirs M1-metabolit blev kvantificeret i alle lægemiddelinteraktionsstudierne. Ændringen i

metaboliteksponeringen svarede generelt til ændringen i dasabuvir-eksponeringen, bortset fra i studier

med CYP2C8-hæmmeren gemfibrozil, hvor metaboliteksponeringen faldt med op til 95 %, og

CYP3A-induceren carbamazepin, hvor metaboliteksponeringen kun faldt med op til 39 %.

Patienter i behandling med vitamin K-antagonister

Tæt monitorering af International Normalised Ratio (INR) værdier anbefales, da leverfunktionen kan

ændres under behandling med dasabuvir administreret med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir.

Undersøgelse af lægemiddelinteraktioner

Anbefalinger for samtidig administration af dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i forhold

til en række lægemidler, der ofte ordineres samtidigt, er beskrevet i tabel 2.

Hvis en patient under sin behandling med dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir allerede tager

eller begynder at tage et eller flere lægemidler, hvor der forventes potentiel lægemiddelinteraktion,

skal dosisjustering af disse lægemidler eller klinisk overvågning overvejes (se tabel 2).

Hvis dosisjustering af samtidigt administrerede lægemidler skyldes behandlingen med dasabuvir og

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir, skal der ske fornyet dosisjustering, når behandlingen med Exviera og

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir er afsluttet.

Tabel 2 viser indvirkningen på koncentrationen af dasabuvir og ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og

samtidigt administrerede lægemidler baseret på mindste kvadraters gennemsnit (90 %-

konfidensinterval).

Pilens retning angiver ændringen i eksponering (C

og AUC) for paritaprevir, ombitasvir, dasabuvir

og det samtidigt administrerede lægemiddel (↑= stigning på over 20 %, = fald på over 20 %, =

ingen ændring eller ændring på under 20 %).

Listen er ikke udtømmende. Dasabuvir administreres med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir. For

interaktioner med ombitasvir/ paritaprevir /ritonavir, se produktresuméerne.

Tabel 2. Interaktioner mellem dasabuvir med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og andre

lægemidler

Lægemiddel/

mulig

interaktions-

mekanisme

GIVET

SAMMEN

MED

VIRKNING

C

max

AUC

C

min

Klinisk kommentar

AMINOSALICYLATER

Sulfasalazin

Mekanisme:

Paritaprevir,

ritonavir og

dasabuvirs

hæmning af

BCRP

Dasabuvir

ombitasvir

/paritaprev

ir/ritonavir

Ikke undersøgt. Forventet:

↑ sulfasalazin

Der bør udvises

forsigtighed, når

sulfasalazin

administreres sammen

dasabuvir +

ombitasvir/paritaprevir/ri

tonavir.

ANTIARYTMIKA

Digoxin

0,5 mg

enkeltdosis

Mekanisme:

Dasabuvirs,

paritaprevir

og ritonavirs

hæmning af

P-gp.

Dasabuvir +

ombitasvir/

paritaprevir/

ritonavir

↔ digoxin

1,15

(1,04-1,27)

1,16

(1,09-1,23)

1,01

(0,97-1,05)

Selvom dosisjustering af

digoxin ikke er

nødvendig, anbefales det

at overvåge digoxin-

niveauet i serum.

↔ dasabuvir

0,99

(0,92-1,07)

0,97

(0,91-1,02)

0,99

(0,92-1,07)

ombitasvir

1,03

(0,97-1,10)

1,00

(0,98-1,03)

0,99

(0,96-1,02)

paritaprevir

0,92

(0,80-1,06)

0,94

(0,81-1,08)

0,92

(0,82-1,02)

ANTIBIOTIKA (SYSTEMISK ADMINISTRATION)

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/458660/2017

EMEA/H/C/003837

EPAR – sammendrag for offentligheden

Exviera

dasabuvir

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Exviera.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning

i, hvordan Exviera bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Exviera, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Exviera, og hvad anvendes det til?

Exviera er et lægemiddel mod virus (et antiviralt lægemiddel), der bruges i kombination med andre

lægemidler til behandling af voksne med langvarig (kronisk) hepatitis C, som er smitsom

leverbetændelse forårsaget af hepatitis C-virus.

Exviera indeholder det aktive stof dasabuvir.

Hvordan anvendes Exviera?

Exviera udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med

erfaring i behandling af kronisk hepatitis C.

Exviera fås som tabletter a 250 mg, og den anbefalede dosis er to tabletter dagligt, én om morgenen

og én om aftenen i 8, 12 eller 24 uger.

Exviera bruges altid i kombination med et andet lægemiddel, Viekirax, der indeholder de aktive stoffer

ombitasvir, paritaprevir og ritonavir. Nogle patienter, der får Exviera, behandles foruden Viekirax også

med et andet antiviralt lægemiddel, ribavirin.

Exviera

EMA/458660/2017

Side 2/3

Der findes flere forskellige anlægstyper (genotyper) af hepatitis C-virus, og Exviera anbefales hos

patienter med virus af genotypen 1a og 1b. Den anvendte kombination af lægemidler og behandlingens

varighed afhænger af genotypen af det hepatitis C-virus, patienten er smittet med, af arten af

patientens leverproblemer (f.eks. om patienten har skrumpelever, eller leveren ikke fungerer som den

skal) og af, om patienten tidligere har modtaget behandling. De nærmere oplysninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvordan virker Exviera?

Det aktive stof i Exviera, dasabuvir, virker ved at blokere virkningen af et enzym i hepatitis C-virusset

kaldet "NS5B RNA-afhængig polymerase", som virusset behøver for at kunne formere sig. Dette

forhindrer hepatitis C-virus i at formere sig og inficere nye celler.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Exviera?

I kombination med Viekirax var Exviera effektivt til at eliminere virus fra blodet i seks indledende

hovedundersøgelser omfattende ca. 2 300 patienter med hepatitis C-virus af genotype 1a eller 1b.

Mellem 96 % og 100 % af patienterne uden skrumpelever fik elimineret virus fra blodet efter 12 ugers

behandling (med eller uden ribavirin).

Patienter med skrumpelever opnåede en elimination af virus på mellem 93 % og 100 % efter 24 ugers

behandling med Exviera kombineret med Viekirax og ribavirin. I en syvende undersøgelse blev patienter

med skrumpelever men stabil leverfunktion (kompenseret skrumpelever), som var smittet med

genotype 1b, behandlet med Exviera og Viekirax uden ribavirin, og 100 % af patienterne (60 ud af 60

patienter) fik elimineret virus fra blodet.

Hvilke risici er der forbundet med Exviera?

De hyppigste bivirkninger ved Exviera anvendt sammen med Viekirax og ribavirin (som kan

forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er søvnløshed, kvalme, kløe, kraftesløshed og træthed.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger fremgår af indlægssedlen.

Exviera må ikke anvendes hos kvinder, der får ethinylestradiol, som er et østrogen, der findes i

hormonale svangerskabsforebyggende midler. Det må heller ikke bruges sammen med lægemidler, der

indvirker på aktiviteten af visse enzymer, som kan øge eller sænke mængden af det aktive stof i blodet.

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Exviera godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur bemærkede, at Exviera anvendt i kombination med Viekirax er

effektivt til at eliminere hepatitis C-virus genotype 1a og 1b fra blodet med og uden ribavirin. Næsten

alle patienterne i undersøgelserne fik elimineret virus fra blodet efter 12 eller 24 uger. Eliminationen

var særligt høj hos patienter smittet med genotype 1b.

Med hensyn til sikkerheden sås tilfælde af forhøjede leverenzymer hos patienter, der blev behandlet

med Exviera i kombination med Viekirax og ribavirin, men sædvanligvis tåltes de iagttagne bivirkninger

med denne kombination godt. Agenturet konkluderede derfor, at fordelene ved Exviera overstiger

risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse i EU.

Exviera

EMA/458660/2017

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Exviera?

Virksomheden, der markedsfører Exviera, vil gennemføre en undersøgelse blandt patienter, der

tidligere har haft leverkræft, for at evaluere risikoen for, at leverkræften vender tilbage efter

behandling med direkte virkende antivirale lægemidler som Exviera. Denne undersøgelse gennemføres

på baggrund af data, der indikerer, at patienter, som behandles med disse lægemidler, og som har

haft leverkræft, kunne være i risiko for, at deres kræft vender hurtigt tilbage.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Exviera.

Andre oplysninger om Exviera

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Exviera den 15. januar 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Exviera findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Exviera, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information