Exubera

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-11-2008

Aktiv bestanddel:
insulin human
Tilgængelig fra:
Pfizer Limited
ATC-kode:
A10AF01
INN (International Name):
insulin human
Terapeutisk gruppe:
Lægemidler, der anvendes i diabetes,
Terapeutisk område:
Diabetes Mellitus
Terapeutiske indikationer:
EXUBERA er indiceret til behandling af voksne patienter med type 2-diabetes mellitus notadequately kontrolleret med oral antidiabetika, og der kræver insulin terapi. EXUBERA er også indiceret til behandling af voksne patienter med type 1 diabetes mellitus, inaddition for lang tid eller mellemliggende handler subkutan insulin, for hvem de potentielle fordele ofadding inhaleret insulin opvejer de potentielle sikkerhedsproblemer (se afsnit 4.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000588
Autorisation dato:
2006-01-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/000588

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-11-2008

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

17-11-2008

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

17-11-2008

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-11-2008

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

EXUBERA 1 mg afdelt inhalationspulver

EXUBERA 3 mg afdelt inhalationspulver

Insulin, humant

Læs denne indlægsseddelgrundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret EXUBERA til Dem personligt. Lad der være med at give det til andre. Det

kunne være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De/du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Denne indlægsseddel fortæller

EXUBERAs virkning og hvad De skal bruge det til

Det skal De vide, før De begynder at bruge EXUBERA

Sådan skal De bruge EXUBERA

Bivirkninger

Sådan opbevarer De EXUBERA

Yderligere oplysninger

At tage 3 separate blistere à 1 mg giver mere insulin i lungerne end 1 enkelt blister à 3 mg. 3 blistere à

1 mg må derfor ikke erstatte 1 blister à 3 mg (se afsnit 2, ” Vær særlig forsigtig med at anvende

EXUBERA”, afsnit 3 ”Hvordan De tager EXUBERA” og afsnit 6 ”Yderligere oplysninger”).

En enkeltdosisblister er den beholder, som insulinpulveret er pakket i, og denne vil i resten af denne

indlægsseddel blive kaldt en blister.

1.

EXUBERAS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

EXUBERA er et inhalationspulver i blister. Indholdet i en blister skal suges ind gennem munden og

ned i lungerne ved hjælp af insulininhalatoren.

EXUBERA er et antidiabetikum, som sænker Deres blodsukker.

EXUBERA er et hurtigtvirkende insulin. Det betyder, at den blodsukkersænkende virkning starter 10-

20 minutter efter, at De har taget det, og at maksimal virkning opnås efter 2 timer, og at virkningen vil

vare i ca. 6 timer.

EXUBERA gives ofte i kombination med anden diabetesbehandling.

EXUBERA anvendes til at nedsætte for højt blodsukker hos voksne patienter med type 2 diabetes

mellitus, som har behov for insulin.

EXUBERA kan også anvendes til behandling af voksne med type 1 diabetes, hvis deres

blodsukkerniveau ikke kan kontrolleres godt nok med insulininjektioner.

Diabetes er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer nok insulin til at kontrollere

blodsukkerniveauet.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE EXUBERA

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Tag ikke EXUBERA:

Hvis De føler en begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker)

. Yderligere information

med råd findes i slutningen af punkt 4 ”Hvilke mulige bivirkninger EXUBERA har” i denne

indlægsseddel.

Hvis De er overfølsom (allergisk)

over for insulin, det aktive stof i EXUBERA, eller et af de

øvrige indholdsstoffer i EXUBERA. Hvis De tror, De er overfølsom over for EXUBERA, skal

De straks tale med Deres læge.

Hvis De ryger, eller hvis De har røget inden for de sidste 6 måneder

, må De ikke tage

EXUBERA, da De kan have øget risiko for hypoglykæmi (meget lavt blodsukker). Tal straks

med lægen, hvis De tager EXUBERA, og begynder at ryge igen eller har røget inden for de

sidste 6 måneder, før De starter med at tage EXUBERA.

Hvis De har dårligt kontrolleret, ustabil eller alvorlig astma.

Hvis De har alvorlig (GOLD stadie III eller IV) kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Vær ekstra forsigtig med at bruge EXUBERA:

De skal nøje følge anvisningerne for dosering, kontrol (blod- og urinprøve), diæt og fysisk aktivitet

(fysisk arbejde og motion), som De har diskuteret med lægen eller diabetessygeplejersken.

Før De begynder med at tage EXUBERA, vil Deres læge eller diabetessygeplejersken fortælle Dem,

hvordan inhalatoren anvendes korrekt. Læs brugsanvisningen for inhalatoren som findes i sidste del af

denne indlægsseddel grundigt inden De tager EXUBERA. Vær sikker på, at De kan anvende

inhalatoren korrekt, da dette kan have indflydelse på, hvor meget insulin De inhalerer.

De bør undgå at tage EXUBERA i fugtige omgivelser, f.eks. i badeværelset efter et dampende

brusebad, da det normalt vil give Dem en lavere dosis insulin, end De har behov for (se

brugsanvisning som findes i sidste del af denne indlægsseddel for yderligere oplysninger).

Hvis De ved et uheld udsætter Deres inhalator for fugtige omgivelser under anvendelse, vil dette

sædvanligvis nedsætte den mængde insulin De får. I sådanne tilfælde skal De udskifte

insulinfrigivelsesenheden inden Deres næste inhalation.

Dosering

På baggrund af Deres vægt

vil Deres læge udskrive den startdosis af EXUBERA, som skal tages før et

måltid. Det kan være en kombination af 1 mg (grøn) og 3 mg (blå) blistere. Det er vigtigt, at De nøje

følger lægens anvisninger.

1 blister à 1 mg EXUBERA giver Dem ca. samme mængde insulin som 3 IE subkutant injiceret

hurtigtvirkende humant insulin, og 1 blister à 3 mg giver Dem ca. samme mængde insulin som 8 IE

subkutant injiceret hurtigtvirkende humant insulin.

Dosisjusteringer kan være nødvendige baseret på måltidets størrelse og næringsmæssige

sammensætning, tid på dagen (højere insulinbehov om morgenen), blodsukkerkoncentration før

måltidet, nylig eller planlagt motion.

De må ikke anvende 3 separate blistere à 1 mg i stedet for 1 blister à 3 mg, da dette vil give en

meget højere insulindosis (se yderligere informationer i

afsnittet ”Hvordan De tager

EXUBERA”).

Hvis De har lav legemsvægt skal De spørge lægen om De kan anvende EXUBERA. Hvis De har brug

for en dosis på mindre end 1 mg, anbefales det ikke at anvende EXUBERA (se yderligere

informationer i afsnit 3 ”Hvordan De tager EXUBERA” og afsnit 6 ”Yderligere oplysninger”).

Særlige patientgrupper

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis Deres lever eller nyrer ikke fungerer normalt, skal De tale med lægen, som måske vil råde Dem

til at tage en mindre dosis insulin.

Hvis De er under 18 år, skal De tale med lægen, da brug af EXUBERA til personer under 18 år ikke

kan anbefales.

Der er kun lidt erfaring med behandling af patienter over 75 år.

Der er kun lidt erfaring med behandling af patienter med kronisk hjerteinsufficiens. EXUBERA

anbefales ikke, hvis De har vejrtrækningsproblemer samtidig med kronisk hjerteinsufficiens.

Lungesygdomme

Tal med Deres læge, hvis De har en lungesygdom som f.eks. astma, emfysem eller kronisk bronkitis.

EXUBERA anbefales ikke til patienter med lungesygdomme

. Også, hvis De får problemer med at

trække vejret, som De ikke tidligere har diskuteret med lægen, bør De tale med lægen om dette, inden

De starter på EXUBERA-behandlingen.

Før start på behandlingen vil Deres læge foretage en enkel test af Deres lungefunktion for at tage

stilling til, om EXUBERA er den rigtige behandling til Dem. Efter at De er startet på behandlingen, vil

lægen kontrollere Deres lungefunktion igen efter 6 måneder, og på andre tidspunkter for at se, hvor

godt De tåler EXUBERA.

Hvis De opdager en øjeblikkelig og alvorlig forværring af Deres vejrtrækning lige efter, at De har

taget en dosis EXUBERA, bør De stoppe med at tage EXUBERA, og straks fortælle dette til lægen

eller tage til den nærmeste skadestue.

De bør fortælle lægen, hvis de får yderligere vejrtrækningsproblemer, mens De tager EXUBERA.

Sygdomme og ulykkestilfælde

Hvis De er syg eller kommer alvorligt til skade, kan Deres blodsukker stige (hyperglykæmi), eller hvis

De ikke spiser nok, kan Deres blodsukker blive for lavt (hypoglykæmi). I sådanne situationer kan

kontrollen af Deres diabetes kræve meget omhyggelig kontrol, og det kan blive nødvendigt, at De

kontakter Deres læge eller diabetessygeplejerske.

Hvis De får infektion i luftvejene (f.eks. bronkitis eller øvre luftvejsinfektion), mens De tager

EXUBERA, skal De kontrollere Deres blodsukker hyppigt, og det kan blive nødvendigt, at De justerer

dosis af EXUBERA. Tal med Deres læge, hvis De får problemer med at tage EXUBERA eller får

problemer med at kontrollere Deres blodsukker. Der er ingen erfaring med EXUBERA til patienter

med infektion i de nedre luftveje (lungebetændelse).

Se venligst i slutningen af afsnit 4 vedrørende vigtig information om hypoglykæmi og hyperglykæmi

og behandling heraf.

Rejser

Før De skal ud at rejse, bør De tale med Deres læge eller diabetessygeplejerske om tidspunkter for

måltider og indtagelse af insulin under rejsen, mulige virkninger på blodsukkeret og kontrol som følge

af rejse i forskellige tidszoner samt tilgængelighed af EXUBERA i de lande, som De skal rejse til.

Brug af anden medicin:

Nogle lægemidler får blodsukkeret til at falde, andre får det til at stige, mens andre lægemidler, alt

efter omstændighederne, kan få det til både at falde eller stige. I hver enkelt situation kan det blive

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

nødvendigt at justere insulindosis for at undgå for lavt eller for højt blodsukker. Vær forsigtig, ikke

blot når De begynder med et nyt lægemiddel, men også når De holder op med at tage det.

Fortæl lægen om alle de lægemidler, som De tager, herunder også lægemidler købt i håndkøb (ikke-

receptpligtige lægemidler købt på apoteket eller i andre forretninger). Før De begynder at tage et

lægemiddel, skal De spørge lægen, om det kan påvirke blodsukkeret, og hvilke forholdsregler De

eventuelt skal tage.

Blodsukkeret kan falde, hvis De bruger følgende lægemidler: tabletter mod diabetes, angiotension

konverterende enzym (ACE) hæmmere (bruges til behandling af visse hjerteproblemer, forhøjet

blodtryk eller forhøjet protein/albumin i urinen), monoaminooxidase (MAO) hæmmere (bruges til

behandling af depression), visse beta-blokkere (bruges til behandling af visse hjerteproblemer og

forhøjet blodtryk), salicylater (f.eks. aspirin, bruges som smertestillende og febernedsættende middel)

og antibiotika af typen sulfonamider.

Blodsukkeret kan stige, hvis De bruger binyrebarkhormoner (som bruges til behandling af

betændelsestilstande; undtaget er produkter til anvendelse på huden), danazol (bruges til behandling af

visse kvindelige hormonforstyrrelser), orale antikonceptionsmidler (bruges til

svangerskabsforebyggelse), thyreoideahormoner (bruges til behandling af funktionsfejl i

skjoldbruskkirtlen), væksthormon (bruges ved endokrine lidelser), sympatomimetika (bruges til

behandling af astma) og thiazider (bruges ved specielle endokrine lidelser).

Brug af bronkodilator (inhalationsbehandling) ved astma eller andre luftvejssygdomme kan føre til

mere udtalt fald i blodsukkeret efter indtagelse af inhaleret insulin (se afsnit 2 ”De bør ikke tage

EXUBERA” og afsnit 2 ” Vær særlig forsigtig med at anvende EXUBERA”).

Deres blodsukker kan enten falde eller stige, hvis De tager beta-blokkere eller drikker alkohol. Beta-

blokkere kan svække advarselssymptomerne på hypoglykæmiske reaktioner eller kan helt undertrykke

disse. Alkohol kan øge insulinvirkningen og kan give lavt blodsukker. Octreotid/lanreotid (bruges ved

specielle endokrine lidelser) kan ændre behovet for insulin.

Hvis De ryger, vil den mængde insulin, som Deres krop optager, være øget, og De vil have større

risiko for udvikling af hypoglykæmi. Hvis De tager EXUBERA, må De ikke ryge (se afsnit 2 ”De bør

ikke tage EXUBERA”).

I modsætning hertil kan passiv rygning nedsætte mængden af insulin, som kroppen optager.

Graviditet og amning

Der er ingen

erfaring med behandling med EXUBERA til gravide kvinder. EXUBERA bør ikke tages

under graviditet. Fortæl lægen eller diabetessygeplejersken, såfremt De planlægger graviditet, eller

hvis De allerede er gravid. Deres læge kan erstatte EXUBERA med en insulin, der gives som

injektion, til behandling af Deres diabetes. Deres insulindosis skal måske justeres under graviditet og

efter fødslen. Omhyggelig kontrol af Deres diabetes, og forebyggelse af hypoglykæmi, er vigtig for

barnets sundhed.

Hvis De ammer, skal De kontakte lægen, da det kan være nødvendigt at justere Deres insulindosis og

diæt.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Deres koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis De har for lavt blodsukker

(hypoglykæmi). De skal være opmærksom på dette mulige problem i alle situationer, hvor De kan

bringe Dem selv eller andre i fare (f.eks. ved bilkørsel eller betjening af maskiner). De bør tale med

Deres læge, om bilkørsel er tilrådelig, hvis:

De har hyppige tilfælde af hypoglykæmi

Advarselssymptomerne på hypoglykæmi er nedsatte eller mangler.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

3.

SÅDAN SKAL DE BRUGE EXUBERA

EXUBERA skal tages 10 minutter før De begynder at spise et måltid.

Deres læge vil afgøre, hvor meget EXUBERA De skal starte med baseret på Deres vægt, og vil

anbefale efterfølgende justeringer på baggrund af Deres diæt og motionsniveau.

1 blister à 1 mg EXUBERA giver Dem ca. samme mængde insulin som 3 IE subkutant injiceret

hurtigtvirkende humant insulin. 1 blister à 3 mg EXUBERA giver Dem ca. samme mængde insulin

som 8 IE subkutant injiceret hurtigtvirkende humant insulin. Hvis De har lav legemsvægt, skal De

spørge lægen, om De kan anvende EXUBERA. Hvis De har behov for en dosis, der er lavere end

1 mg, anbefales det ikke, at De anvender EXUBERA.

De skal altid sikre Dem, at De har den korrekte styrke og korrekt antal blistere, inden De tager Deres

dosis. Det er vigtigt, at De tager det antal 1 mg og 3 mg blistere, som lægen har foreskrevet og i den

foreskrevne kombination.

De må ikke tage 3 blistere à 1 mg i stedet for 1 blister à 3 mg, da dette vil give en meget højere

dosis insulin. Hvis De midlertidigt løber tør for 3 mg blistere, skal De bruge 2 blistere à 1 mg og

De skal nøje kontrollere Deres blodsukker. De skal kontakte læge eller apotek så hurtigt som

muligt for at få flere blistere à 3 mg.

Hvis De er usikker, skal De kontakte lægen, diabetessygeplej-

ersken eller apoteket.

Forberedelse af indtagelse af EXUBERA

For at anvende en EXUBERA blister skal De først dele blisterne fra bagsiden ved at rive langs linjen

(perforeringen).

De må ikke åbne blisteren med EXUBERA. Blisteren bliver punkteret inde i inhalatoren, når De

bruger den. De må ikke synke indholdet af blisteren.

EXUBERA må kun inhaleres gennem munden, og må kun tages ved hjælp af insulininhalatoren.

De skal altid følge lægens anvisninger, om hvornår og hvordan De skal tage EXUBERA. Yderligere

information vedrørende håndtering og brug af insulininhalatoren findes i brugsanvisningen som findes

i sidste del af denne indlægsseddel. Spørg Deres læge, diabetessygeplejerske eller apoteket, hvis De

har spørgsmål vedrørende EXUBERA eller insulininhalatoren.

Fejldosering

De bør sammen med Deres læge have gennemgået, hvad De skal gøre, hvis De kommer til at tage for

meget eller for lidt EXUBERA, eller hvis De springer en dosis over, således at De ved, hvad De skal

gøre.

Hvis De

har taget for meget insulin

, kan De udvikle hypoglykæmi. De skal kontrollere

blodsukkeret hyppigt. Hvis De indtager mere mad og kontrollerer blodsukkeret, kan det

almindeligvis forebygge udvikling af hypoglykæmi. Yderligere oplysninger om behandling af

hypoglykæmi findes sidst i punkt 4 ” Hvilke mulige bivirkninger EXUBERA har”.

Hvis De

har sprunget en dosis insulin over eller har taget for lille en dosis

, kan blodsukkeret

blive for højt. De skal kontrollere blodsukkeret hyppigt. Yderligere oplysninger om

hyperglykæmi findes sidst i punkt 4 ”Hvilke mulige bivirkninger EXUBERA har”.

4.

BIVIRKNINGER

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EXUBERA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, som er rapporteret meget hyppigt

(ses hos mere end 1 ud af 10 patienter)

Hypoglykæmi

– Som for al insulinbehandling er den hyppigste bivirkning med EXUBERA

hypoglykæmi (for lavt blodsukker). De kan finde vigtige informationer vedrørende hypoglykæmi og

behandlingen heraf sidst i dette afsnit.

Hoste

– Hoste kan opstå i løbet af sekunder eller minutter efter inhalering af EXUBERA. Hosten er

sædvanligvis mild og forsvinder over tid.

Bivirkninger, som er rapporteret som almindelige

(ses hos mindre end 1 ud af 10, men hos mere end 1 ud af 100 patienter)

Almindeligt rapporterede bivirkninger er mild til moderat kortåndethed (dyspnø), hoste med slim,

halsirritation og tør hals.

Bivirkninger, som er rapporteret som ikke almindelige

(ses hos mindre end 1 ud af 100, men hos mere end 1 ud af 1000 patienter)

Ikke almindelige bivirkninger er infektion i halsen (pharyngitis), næseblod (epistaxis),

luftvejsindsnævring og besvær med at trække vejret (bronkospasme), hvæsende vejrtrækning,

stemmeændring (dysfoni), smerter i halsen (pharyngolaryngeale smerter), problemer med mandlerne,

tør mund og brystsmerter.

Andre bivirkninger

Nogle patienter har oplevet væske i lungerne (pleuraekssudat).

Behandling med insulin kan få kroppen til at danne antistoffer mod insulin (stoffer, der binder sig til

insulin). Dannelse af disse antistoffer ses hyppigere hos patienter, der behandles med EXUBERA

sammenlignet med subkutant insulin. Selv om disse antistoffer dannes, vil de ikke have nogen

virkning på Deres blodsukkerkontrol.

En mindre nedsættelse af lungefunktionen kan optræde under behandling med EXUBERA, selv om

De ikke burde kunne mærke nogen symptomer. Disse ændringer opstår inden for de første måneder af

behandlingen, og bliver normalt ikke forværrede, selv om De fortsætter behandlingen. Hvis De stopper

behandling med EXUBERA, vil Deres lungefunktion normalt vende tilbage til det niveau, der er

normalt for Dem. Hvis De mærker ændringer i Deres vejrtrækning, mens De er i behandling med

EXUBERA, skal De kontakte lægen.

Alvorlige allergiske reaktioner over for insulin er meget sjældne. Disse reaktioner på insulin eller de

øvrige indholdsstoffer kan forårsage hudreaktioner, kraftig hævelse af huden eller slimhinderne

(angioødem), kortåndethed, faldende blodtryk, og de kan være livstruende.

Ændringer af synet kan opstå, når De starter på insulinbehandling. Disse ændringer er normalt milde

og forsvinder efter noget tid.

Insulinbehandling kan også give midlertidig ophobning af vand i kroppen med hævede lægge og

ankler.

Hvis De har nogen af disse bivirkninger, og de bliver generende, eller hvis De bemærker nogen

form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De kontakte lægen eller

apoteket.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis blodsukkeret er for lavt (hypoglykæmi)

Blodsukkeret kan blive for lavt, hvis De f.eks.:

Tager for meget insulin,

springer måltider over eller udsætter dem,

ikke spiser nok eller spiser mad, der indeholder færre kulhydrater end normalt (sukker og

sukkerlignende stoffer kaldes kulhydrater; mens kunstige sødemidler IKKE er kulhydrater),

mister kulhydrater på grund af opkastning og diarré,

drikker alkohol, især hvis De ikke spiser ret meget,

får mere motion end normalt eller er udsat for en anden form for fysisk aktivitet,

er ved at komme Dem efter en læsion eller operation eller andre former for stress,

er ved at komme Dem efter en febersygdom eller anden sygdom,

tager eller er holdt op med at tage visse andre lægemidler (se punkt 2, "Indtagelse af andre

lægemidler").

Der er også større risiko for udvikling af for hypoglykæmi (lavt blodsukker), hvis:

De netop har påbegyndt insulinbehandling eller har skiftet til et andet insulinpræparat,

Deres blodsukker er næsten normalt eller ustabilt,

De lider af en alvorlig nyre- eller leversygdom, eller af anden sygdom som f.eks. nedsat

stofskifte (hypothyroidisme).

Symptomer på, at Deres blodsukker falder for meget eller for hurtigt kan f.eks. være: svedtendens,

klam hud, angst, hurtig puls, højt blodtryk, hjertebanken og uregelmæssig puls, brystsmerter

(angina pectoris). Disse symptomer går ofte forud for symptomerne på lavt blodsukker i hjernen.

Symptomerne på lavt blodsukker i hjernen er: hovedpine, udtalt sultfornemmelse, kvalme,

opkastning, træthed, søvnighed, søvnforstyrrelser, rastløshed, aggressiv adfærd,

koncentrationsbesvær, nedsat reaktionsevne, depression, konfusion, taleforstyrrelser (til tider

fuldstændig tab af talens brug), synsforstyrrelser, rysten, lammelser, prikkende og stikkende

fornemmelse (paræstesi), følelsesløshed og prikken og stikken omkring munden, svimmelhed,

manglende selvbeherskelse, ude af stand til at tage vare på sig selv, kramper, bevidsthedstab.

De første symptomer på, at der er ved at opstå hypoglykæmi (

"

advarselssymptomer

"

), kan ændre

sig, svækkes eller kan helt mangle, hvis:

De er ældre

De har haft diabetes i lang tid

De på grund af Deres diabetes lider af visse andre former for sygdomme i nervesystemet

(autonom neuropati),

De for nylig har haft hypoglykæmi (f.eks. dagen før), eller hvis tilstanden udvikles langsomt,

De har et næsten normalt eller i det mindste betydeligt forbedret blodsukker,

De tager eller har taget visse andre lægemidler (se punkt 2, "Indtagelse af andre

lægemidler").

I sådanne tilfælde kan De udvikle alvorlig hypoglykæmi (og endda miste bevidstheden), før De selv

bliver klar over problemet. Sørg altid for at være fortrolig med Deres advarselssymptomer. Om

nødvendigt kan en hyppigere blodsukkerkontrol hjælpe Dem med at identificere milde tilfælde af

hypoglykæmi, som ellers ville blive overset. Hvis De ikke er fortrolig med Deres advarselssymptomer,

bør De undgå situationer (f.eks. bilkørsel), hvor De selv eller andre kan bringes i fare på grund af

risikoen for hypoglykæmi.

Hvad skal De gøre i tilfælde af hypoglykæmi?

Tag ikke mere insulin. Tag omgående ca. 10-20 gram sukker f.eks. som glukose, hugget

sukker eller en sukkersødet drik. (Afmål én gang for alle skefulde eller klumper af sukker

eller glukosetabletter for at se, hvor meget det drejer sig om). NB: Husk at kunstige

sødemidler og madvarer indeholdende kunstige sødemidler (f.eks. light sodavand) ikke kan

anvendes til behandling af hypoglykæmi.

Spis herefter madvarer med langsomt optagelige kulhydrater (f.eks brød) for at normalisere

Deres blodsukker. Deres læge eller en sygeplejerske vil på forhånd have gennemgået dette

med Dem.

Hvis De igen får hypoglykæmi, skal De indtage endnu 10-20 gram sukker.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Søg omgående læge, hvis De ikke kan få kontrol over Deres hypoglykæmi, eller hvis

tilstanden kommer igen.

De bør altid have mindst 20 gram sukker på Dem.

Hvis De ikke er i stand til at synke, eller hvis De er bevidstløs, skal De have en indsprøjtning med

sukker (glukose) eller glucagon (medicin, der øger blodsukkeret). Det er forsvarligt at give disse

indsprøjtninger, også selv om det ikke er sikkert, at De har hypoglykæmi.

Det anbefales, at blodsukkeret kontrolleres umiddelbart efter indtagelsen af sukker, for at se om De

virkelig havde hypoglykæmi.

Hvis blodsukkeret er for højt (hyperglykæmi)

Deres blodsukker kan blive for højt, hvis De f.eks.:

ikke har taget nok insulin, eller hvis det har mistet noget af sin virkning f.eks. på grund af

forkert opbevaring,

får mindre motion eller er stresset (følelsesmæssigt ude af balance, opstemthed), eller hvis De

har fået en læsion, er blevet opereret, har en febersygdom, eller har visse andre sygdomme,

tager eller har taget visse andre lægemidler (se punkt 2, "Indtagelse af andre lægemidler").

Symptomer og tegn, som kan betyde, at De har for højt blodsukker:

Tørst, øget vandladningstrang, træthed, tør hud, ansigtsrødme, tab af appetit, lavt blodtryk, hurtig

hjerterytnme, og sukker og ketonstoffer i urinen kan være tegn på for højt blodsukker.

Mavesmerter, hurtig og dyb vejrtrækning, søvnighed og endda bevidsthedstab kan være tegn på en

alvorlig tilstand (ketoacidose), som er en følge af insulinmangel.

Kontrollér blodsukkeret og undersøg urinen for ketonstoffer, så snart en eller flere af de

symptomer, som er beskrevet ovenfor, opstår

. Svær hyperglykæmi eller ketoacidose skal altid

behandles af en læge, og foregår normalt på et hospital.

Hav noget information på Dem der viser, at De er diabetiker.

5.

SÅDAN OPBEVARER DE EXUBERA

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares under 30

C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Efter åbning af folieovertrækket: Opbevares under 25

C. Anvendes inden 3 måneder efter åbning.

Blisterne må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Brug ikke EXUBERA, hvis De opdager, at en blister ikke er ordentligt forseglet, eller hvis den er

ødelagt.

Brug ikke EXUBERA efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen eller enkeltdosisblisteren.

Information om hvordan De vedligeholder Deres insulininhalator findes i brugsanvisningen, som

findes i sidste del af denne indlægsseddel.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

EXUBERA indeholder

Aktivt stof: humant insulin. Hver enkeltdosisblister indeholder 1 mg eller 3 mg af det aktive stof

humant insulin.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, glycin, natriumcitrat (som dihydrat) og natriumhydroxid.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

At tage 3 separate blistere à 1 mg giver mere insulin i lungerne end 1 enkelt blister à 3 mg. 3 blistere à

1 mg må derfor ikke erstatte 1 blister à 3 mg (se afsnit 2, ” Vær særlig forsigtig med at anvende

EXUBERA” og afsnit 3 ”Hvordan De tager EXUBERA”).

EXUBERAs udseende og pakningsstørrelse

EXUBERA er et afdelt inhalationspulver og leveres som afrivnings-enkeltdosisblistere mærket enten

”1 mg EXUBERA” med grønt blæk eller ”3 mg EXUBERA” med blåt blæk. På bagsiden af 1 mg

blisterkortet er der en hævet rille, og de enkelte blistere er præget med en hævet prik hver. På bagsiden

af 3 mg blisterkortet er der 3 hævede riller, og de enkelte blistere er præget med 3 prikker hver. Der er

6 blistere på hvert kort og 5 kort i hver bakke. Bakken er forseglet i en plastikfoliepose med et

tørremiddel, som holder medicinen tør, og dette må ikke spises.

EXUBERA findes i følgende pakningsstørrelser:

Karton med 30, 60, 90, 180 og 270 x 1 à 1 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister

Karton med 30, 60, 90, 180 og 270 x 1 à 3 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister

Karton med 60 x 1 à 1 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (2 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 270 x 1 à 1 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (9 poser) og 6 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 60 x 1 à 3 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (2 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 90 x 1 à 3 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 180 x 1 à 3 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (6 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 270 x 1 à 3 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (9 poser) og 6 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Kit med 90 x 1 à 1 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser), 1

insulininhalator, 1 reservekammer og 6 ekstra insulinfrigivelsesenheder.

Kit med 90 x 1 à 3 mg PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser), 1

insulininhalator, 1 reservekammer og 6 ekstra insulinfrigivelsesenheder.

Yderligere pakninger med insulininhalatorer, insulinfrigivelsesenheder og reservekamre er

tilgængelige.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen er Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,

Storbritannien.

Fremstilleren er Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Heinrich Mack Strasse 35, 89257 Illertissen,

Tyskland.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis De vil have yderligere oplysninger om EXUBERA, skal De henvende Dem til det lokale

EXUBERA kundecenter.

België /Belgique / Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Klanteninformatiedienst voor EXUBERA/

EXUBERA-Service-Center/Service Client local

EXUBERA

Tél/Tel: 0800 30432

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Service Client local EXUBERA/EXUBERA-

Service-Center

Tél/Tel: 8002 5350

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

България

Magyarország

EXUBERA-център за работа с клиенти

Тел: 080014441

Тел: +359 2 970 4333

EXUBERA ügyfélszolgálat

Tel. 06-80-203-279

Tel.: + 36 1 488 37 00

Česká republika

Malta

EXUBERA centrum péče o zákazníky

Tel: 800106108

Tel: + 420 283 004 111

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 800 62451

Tel: + 356 21 220717

Danmark

Nederland

EXUBERA kundecenter

Tlf: 80 60 10 40

Tlf: + 45 44 20 11 00

Klanteninformatiedienst voor EXUBERA

Tel: 0800 3982372

Tel: + 31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Norge

EXUBERA-Service-Center

Tel: 0800 3982372

Tel: + 49 (0)721 6101 9000

EXUBERA kundetelefon

Tlf: 800 74444

Tlf: + 47 67 52 61 00

Eesti

Österreich

EXUBERA Kliendi Tugikeskus

Tel: + 372 6 405 328

EXUBERA-Service-Center

Tel: 0800 80 80 42

Tel: + 43 (0)1 521 15 0

Ελλάδα

Polska

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης

Πελατών του EXUBERA

Τηλ: 80011 83333

Τηλ: + 30 210 6785 797

Lokalne telefoniczne centrum informacyjne dla

pacjenta

Tel.: 0800 80 88 80

Tel.: + 48 22 335 61 00

España

Portugal

Centro local de Atención al Cliente de

EXUBERA

Tel: 900 900866

Tel: + 34 91 490 99 00

Serviço local de Atendimento ao utilizador de

EXUBERA

Tel: 800 206746

Tel: + 351 21 423 5500

France

România

Service Client local EXUBERA

Tél: 0800 438 438

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

EXUBERA – Centrul de Relaţii cu Clienţii

Tel.: 0800 390 000

Tel.: +40 (0)21 207 28 00

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ireland

Slovenija

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 1 800 882 392

Tel: + 44 (0)1737 331111

Center za svetovanje o zdravilu EXUBERA

Tel: 080 2682

Tel: + 386 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

EXUBERA neytendaþjónusta

Tel: 044 20 11 00

Tel: + 354 535 7000

EXUBERA Centrum starostlivosti o pacientov

Tel: 0800 101 001

Tel: + 421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Customer Care locale di EXUBERA

Tel: 0800 021354

Tel: + 39 06 33 18 21

EXUBERA-asiakaspalvelunumero

Puh/Tel: 0800 915 133

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Ενημέρωσης

Πελατών του EXUBERA

Τηλ: 800 92656

Τηλ: + 30 210 6785 798

Kundservice för EXUBERA

Tel: 020 88 80 80

Tel: + 46 (0)8 5505 2000

Latvija

United Kingdom

EXUBERA pacientu atbalsta centrs

Tel: + 371 670 35 775

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 0845 850 0198

Tel: + 44 (0)1737 331111

Lietuva

EXUBERA pacientų priežiūros centras

Tel: 8 800 22000

Tel. + 3705 2514000

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Brugsanvisning for insulininhalator

Læs denne brugsanvisning godt igennem, før insulininhalatoren tages i brug.

Gem denne brugsanvisning. De får måske brug for at læse den igen.

De skal altid sørge for at have det rigtige antal blistere tilgængeligt, før De bruger insulininhalatoren.

Læs også indlægssedlen for EXUBERA 1 mg og 3 mg afdelt inhalationspulver.

UDSKIFTNING AF INHALATOR OG INSULINFRIGIVELSESENHED

De bør udskifte insulininhalatoren 1 gang årligt efter at den er taget i brug.

De bør udskifte insulinfrigivelsesenheden i Deres insulininhalator hver 2. uge. Insulinfrigivelses-

enheden skal udskiftes efter at denne ved et uheld har været udsat for fugtige omgivelser, f.eks.

tildampet badeværelse.

SÅDAN OPBEVARER DE INSULININHALATOREN

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar insulininhalatoren på et tørt sted ved stuetemperatur.

Insulininhalatoren må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

LÆR DE ENKELTE DELE AF

INSULININHALATOREN AT

KENDE

Mundstykke

Kammer

Exubera etiket

Insulinfrigivelsesenhed

Kammerfrigivelsesknap

(ikke synlig)

Blå knap

(ikke synlig)

Grå knap

Insulinblister

Kammer-

frigivelsesknap

Blåt håndtag

Sort ring

Hovedddel

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SÅDAN TAGES DOSIS

1.

Indstilling af insulininhalatoren

Hold insulininhalatoren i hånden. Sørg for at ordet

“EXUBERA” i toppen vender ind mod Dem selv.

Tag fat i den sorte ring i bunden af hoveddelen og

brug denne til at trække hoveddelen ud af

kammeret.

De vil høre et klik, når inhalatoren er fuldt

udtrukket og låst på plads. Bunden af kammeret

SKAL være over den grå knap.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

2.

Indsætning af insulinblister

Hold insulinblisteren i flappen med den trykte side

opad. Indsnittet i blisteren skal pege mod

insulininhalatoren. Indsæt blisteren.

Blisteren med 1 mg er trykt med grønt blæk og har

1 hævet prik på den ende af blisteren, der stikker

Blisteren med 3 mg er trykt med blåt blæk og har 3

hævede prikker på den ende af blisteren, der stikker

De hævede prikker kan mærkes, også efter at

blisteren er indsat, så De kan sikre Dem, at den

korrekte dosis anvendes.

Insulinblisteren skal skubbes lige ind i

blisteråbningen, og så langt ind som muligt.

3.

Gør klar til at tage dosis

Vær sikker på at mundstykket er lukket.

Træk det blå håndtag så langt ud som det kan.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klem på håndtaget indtil det lukkes med et smæld.

Stå eller sid ret op.

Pust ud som normalt.

4.

Inhalér Deres insulindosis

Udfør følgende trin i rækkefølge

Hold insulininhalatoren lodret med den blå knap

ind mod Dem selv. Tryk på den blå knap, indtil der

kommer et klik og afvent, at insulinskyen kan ses i

kammeret.

Efter at skyen er kommet til syne, drej da straks

mundstykket rundt. Mundstykket skal nu vende ind

mod Dem selv.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Sæt læberne tæt om mundstykket

, så insulinen

ikke siver ud.

De må ikke blokere åbningen af mundstykket med

Deres tunge eller tænder. De må ikke puste i

mundstykket.

Sug insulinskyen langsomt ind gennem munden i

en dyb indånding.

Pust ikke i mundstykket.

Tag mundstykket ud af munden.

Luk munden og hold vejret i 5 sekunder.

Pust ud som normalt.

5.

Efter dosis

Drej mundstykket tilbage til låst position.

Pres den grå knap ind og tag insulinblisteren ud.

Hvis De har behov for endnu en blister eller flere til

Deres dosis, gentag da trin 2, 3 og 4.

6.

Når doseringen er fuldført

Pres de to kammerudløsningsknapper ind samtidigt

på siden af hoveddelen. Skub hoveddelen tilbage i

kammeret.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SÅDAN OPBEVARES INSULIN-

INHALATOREN

Det er vigtigt at følge disse trin, for at

insulininhalatoren kan holdes ren og fungere

korrekt.

Skil insulininhalatoren ad.

Hold insulininhalatoren i hånden. Sørg for at ordet

“EXUBERA” i toppen vender ind mod Dem selv.

Tag fat i den sorte ring i bunden af hoveddelen og

brug denne til at trække hoveddelen ud af

kammeret.

Med den ene hånd presses de to

kammerudløsningsknapper ind samtidigt på siden

af hoveddelen, mens hoveddelen trækkes hele

vejen ud af kammeret med den anden hånd.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Rengøring

Kammer og mundstykke – 1 gang om ugen

Hvordan

Skil insulininhalatoren ad.

Drej mundstykket til åben position. Se ovenfor

Fugt en ren blød klud og anvend en mild flydende

sæbe til at aftørre ydersiden og indersiden af

kammeret samt mundstykket. De må IKKE vaske

kammeret i opvaskemaskine.

Skyl sæben grundigt ud af kammeret og

mundstykket med varmt vand.

Lad delene lufttørre. Sørg for at der ikke er

vanddråber tilbage og luk herefter mundstykket.

Sæt kammeret tilbage i hoveddelen.

Yderligere information om hvordan De sætter

kammeret tilbage i hoveddelen, finder De i punktet

”Sådan samles insulininhalatoren”.

Hvis det vaskede kammer ikke er tørt, før De tager

næste dosis, skal De bruge reservekammeret.

Hoveddelen – 1 gang om ugen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvordan

Kom ikke hoveddelen i vand.

Gør ikke indersiden af insulinfrigivelsesenheden

våd.

Brug ikke sæbe eller andre rengøringsmidler.

Fugt en ren, blød klud med vand.

Vær opmærksom på, at der ikke må komme vand

ind i insulinfrigivelsesenheden, når De gør toppen

af hoveddelen ren. På dette tidspunkt må

insulinfrigivelsesenheden ikke tages ud. Det blå

håndtag skal være lukket.

Aftør kun TOPPEN og YDERSIDEN af

hoveddelen. Aftør ikke blisteråbningen.

Sådan samles insulinhalatoren

Hold toppen af hoveddelen op mod bunden af

kammeret. Den blå prik i bunden af kammeret skal

være på den samme side som den blå knap.

Pres de to kammerudløsningsknapper på siden af

hoveddelen ind samtidigt. Skub hoveddelen tilbage

i kammeret.

Opbevar insulininhalatoren på et tørt sted ved

stuetemperatur.

UDSKIFTNING AF INSULINFRIGIVELSES-

ENHEDEN

Udskift insulinfrigivelsesenheden

hver 2. uge

De skal udgå at tage EXUBERA i fugtige

omgivelser f.eks. i et badeværelse efter et

dampende bad, da dette sædvanligvis vil give Dem

mindre insulin end De har behov for (se yderligere

oplysninger i separat indlægsseddel for blistere).

Hvis De ved et uheld udsætter Deres inhalator for

fugtige omgivelser under anvendelse, vil dette

sædvanligvis nedsætte den mængde insulin De får.

I sådanne tilfælde skal De udskifte

insulinfrigivelsesenheden inden Deres næste

inhalation

Hvordan

Tag den brugte insulinfrigivelsesenhed ud.

Mens kammeret fjernes fra hoveddelen (se ”Skil

insulininhalatoren ad”), holdes hoveddelen i

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

hånden med den grå knap ind mod Dem selv. Drej

den brugte insulinfrigivelsesenhed ca. ¼ omgang

mod uret hen til aflåsningssymbolet.

Træk den brugte insulinfrigivelsesenhed op og ud

af hoveddelen og smid denne væk.

Smid den brugte insulinfrigivelsesenhed væk i

henhold til de lokale krav eller tjek dette med

sundhedspersonalet.

Indsæt en ny insulinfrigivelsesenhed

Tag insulinfrigivelsesenheden ud af pakningen.

Sørg for at holde den nye insulinfrigivelsesenhed

med toppen ind mod Dem selv. De vil kunne se en

blå streg på denne. Mens De holder

insulinfrigivelsesenheden med den ene hånd, drejer

De toppen mod uret, så langt den kan komme.

Sørg for at den blå streg på toppen af

insulinfrigivelsesenheden er placeret udfor

aflåsningssymbolet på toppen af hoveddelen.

Skub forsigtigt insulinfrigivelsesenheden ind i

hoveddelen. Pres ikke denne ind, den skal nemt

kunne sættes på plads, (hvis den nye

insulinfrigivelsesenhed ikke kan sættes på plads

eller sidder stramt, fjern da denne og prøv igen).

Drej toppen af insulinfrigivelsesenheden med uret,

indtil den blå streg peger mod låsesymbolet på

toppen af hoveddelen. Den nye

insulinfrigivelsesenhed er nu låst på plads.

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EXUBERA 1 mg inhalationspulver, afdelt.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enkeltdosisblister indeholder 1 mg humant insulin.

Eksponeringen for humant insulin efter indgift af 3 blistere à 1 mg er betydeligt større end den efter 1

enkelt blister à 3 mg. Blistere à 3 mg kan derfor ikke erstattes med 3 blistere à 1 mg (se pkt. 4.2, 4.4.

og 5.2).

Fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi ved hjælp af

Escherichia coli.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt.

Hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EXUBERA er indiceret til behandling af voksne patienter med type 2 diabetes mellitus, som ikke er

tilstrækkelig kontrolleret på orale antidiabetika, og som kræver insulinbehandling.

EXUBERA er også indiceret til behandling af voksne patienter med type 1 diabetes mellitus i tillæg til

langtidsvirkende eller middellangtvirkende subkutant insulin, hvis den mulige fordel ved tillæg af

inhaleret insulin opvejer de mulige sikkerhedsaspekter (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

EXUBERA (inhaleret humant insulin) er et hurtigtvirkende humant insulin til behandling af type 1

eller type 2 diabetes. Inhaleret humant insulin kan anvendes alene eller i kombination med orale

antidiabetika og/eller langtidsvirkende eller middellangtvirkende insuliner indgivet subkutant for at

optimere glykæmisk kontrol.

EXUBERA findes i 1 mg og 3 mg enkeltdosisblistere, som kun anvendes ved hjælp af insulin-

inhalatoren som oral pulmonal inhalationsbehandling.

Inhalation af 3 konsekutive enkeltdosisblistere à 1 mg giver betydelig højere insulineksponering end

inhalation af 1 enkeltdosisblister à 3 mg. Derfor bør 3 enkeltdosisblistere à 1 mg ikke erstattes af 1

enkeltdosisblister à 3 mg (se pkt. 2, 4.4 og 5.2).

Inhaleret humant insulin virker hurtigere end subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin. På

grund af den hurtigt indsættende virkning, skal inhaleret humant insulin gives indenfor 10 minutter før

indtagelse af et måltid.

Startdosis og efterfølgende doser (dosering og tidspunkt) skal tilpasses individuelt af lægen og justeres

i henhold til patientens individuelle respons og behov (f.eks. diæt, fysisk aktivitet og livsstil).

Daglige doser og tidspunkt for dosering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er ingen faste regler for insulindosering. Der anbefales dog en daglig startdosis på baggrund af

følgende formel:

Legemsvægt (kg) x 0,15 mg/kg = total daglig dosis (mg). Den totale daglige dosis skal deles op i 3

doser, der indtages før måltiderne.

Vejledende guideline for initial EXUBERA-dosis før et måltid, udregnet efter legemsvægt, findes i

tabel 1:

Patientens

vægt

Initialdosis pr.

måltid

Vejledende

dosis i IE

Antal 1 mg

blistere pr. dosis

Antal 3 mg

blistere pr. dosis

30-39,9 kg

1 mg pr. måltid

3 IE

40-59,9 kg

2 mg pr. måltid

6 IE

60-79,9 kg

3 mg pr. måltid

8 IE

80-99,9 kg

4 mg pr. måltid

11 IE

100-119,9 kg

5 mg pr. måltid

14 IE

120-139,9 kg

6 mg pr. måltid

16 IE

Tabel 1: Vejledende guideline for initial EXUBERA-dosis før et måltid (udregnet efter

legemsvægt)

1 blister à 1 mg inhaleret insulin svarer ca. til injektion af 3 IE subkutant hurtigtvirkende humant

insulin. 1 blister à 3 mg inhaleret insulin svarer ca. til injektion af 8 IE subkutant hurtigtvirkende

humant insulin. Tabel 1 ovenfor viser vejledende dosis i IE af hurtigtvirkende humant insulin for

initial, EXUBERA doser i mg før et måltid.

EXUBERA bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med lav legemsvægt. Brug af

EXUBERA til patienter, som kræver dosistitrering på mindre end 1 mg anbefales ikke (se pkt. 4.4.).

Det kan være nødvendigt at justere dosis på grund af måltidets størrelse, næringsstoffernes

sammensætning, tidspunkt på døgnet (højere insulinbehov om morgenen), blodsukkerkoncentration

forud for måltidet, nylig eller forventet fysisk aktivitet.

I forbindelse med interkurrente respiratoriske sygdomme (f.eks. bronkitis, øvre luftvejsinfektioner)

kan tæt blodsukkerkontrol og individuel dosisjustering være nødvendig (se pkt. 4.4).

Yderligere information vedrørende brugen af insulininhalatoren findes i brugsanvisningen.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion kan insulinbehovet være mindsket.

Børn og unge

Langtidssikkerheden af inhaleret humant insulin er ikke undersøgt hos pædiatriske patienter med

diabetes, og anvendelse til patienter under 18 år anbefales derfor ikke (se pkt. 5.2).

Ældre

Erfaring med inhaleret insulin til patienter ≥ 75 år er begrænset.

Kronisk hjerteinsufficiens

Erfaring med inhaleret insulin til patienter med kronisk hjerteinsufficiens er begrænset, og anvendelse

til patienter med signifikant kompromitteret lungefunktion anbefales derfor ikke.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Hypoglykæmi.

Patienter i EXUBERA-behandling må ikke ryge under behandling, og de skal være stoppet med at

ryge mindst 6 måneder før, de starter EXUBERA-behandling. Hvis en patient starter eller genoptager

rygning, skal EXUBERA-behandling omgående afbrydes, da der vil være øget risiko for

hypoglykæmi, og der skal herefter påbegyndes anden behandling (se pkt. 5.2).

Dårligt kontrolleret, ustabil eller alvorlig astma.

Alvorlig (GOLD stadie III eller IV) Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, der skal starte på behandling med EXUBERA, skal have grundig anvisning i brugen af

inhalatoren (se brugsanvisningen). Patienten skal inhalere insulinpulveret gennem mundstykket i én

langsom og ensartet inhalation. Patienten skal derefter holde vejret i 5 sekunder og derefter puste ud

på normal vis. En ensartet og standard inhalationsteknik skal anvendes for at sikre både optimal og

ensartet lægemiddeladministration.

Patienter bør undgå at udsætte produktet for høj fugtighed eller relativt fugtige forhold, f.eks. et

tildampet badeværelse, når de skal tage deres dosis.

Hvis insulininhalatoren uforvarende udsættes for ekstremt fugtige forhold under anvendelsen, fører

dette sædvanligvis til en efterfølgende nedsættelse af den insulindosis, som afgives fra inhalatoren. I

dette tilfælde skal insulinfrigivelsesenheden skiftes inden den næste inhalation (se pkt. 6.6).

Dosering

Hvis en patient overføres til en anden type eller et andet mærke insulin, bør dette ske under streng

medicinsk kontrol, da det kan blive nødvendigt at justere dosis.

Konsekutiv inhalation af 3 blistere à 1 mg giver betydeligt højere insulineksponering end 1 blister à

3 mg. Derfor bør 3 blistere à 1 mg ikke erstattes med 1 blister à 3 mg (se pkt. 2, 4.2 og 5.2).

Hvis blistere à 3 mg midlertidigt ikke er tilgængelige, skal disse erstattes med 2 blistere à 1 mg, og

blodsukkeret skal kontrolleres nøje.

1 blister à 1 mg inhaleret insulin svarer ca. til 3 IE subkutant injiceret hurtigtvirkende humant insulin.

EXUBERA bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter med lav legemsvægt. Brug af

EXUBERA til patienter, som skal have dosistitrering på mindre end 1 mg anbefales ikke (se pkt. 4.2).

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi, som generelt er den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling inklusiv

EXUBERA og mange orale antidiabetika, kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til

insulinbehovet. Svære hypoglykæmiske anfald kan, specielt hvis de recidiverer, føre til neurologiske

skader. Længerevarende eller svære hypoglykæmiske anfald kan være livstruende.

Symptomer på hypoglykæmi opstår sædvanligvis pludseligt og kan omfatte koldsved, kold bleg hud,

træthed, nervøsitet eller tremor, angst, usædvanlig træthed eller svaghed, konfusion, koncentrations-

besvær, døsighed, ekstrem sultfornemmelse, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer.

Svær hypoglykæmi kan føre til bevidstløshed og/eller krampeanfald og kan resultere i midlertidig eller

permanent forringelse af hjernefunktionen eller død.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hypoglykæmi kan generelt korrigeres ved øjeblikkelig indtagelse af kulhydrater. Patienten bør altid

have glucose på sig for omgående at kunne tage dette, hvis det skulle blive nødvendigt.

Udeladelse af et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan føre til hypoglykæmi.

Patienter, hvis blodsukkerkontrol er væsentligt forbedret, f.eks ved intensiveret insulinbehandling, kan

opleve ændringer i deres sædvanlige advarselssymptomer på hypoglykæmi og bør orienteres herom.

De sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos patienter, som har haft diabetes i lang tid.

Enkelte patienter, der har oplevet hypoglykæmiske reaktioner efter skift fra animalsk insulin til

humant insulin, har indberettet, at de tidlige advarselssymptomer på hypoglykæmi var mindre udtalte

eller forskellige fra dem, de oplevede med deres tidligere insulin.

Før en rejse mellem forskellige tidszoner bør patienten rådes til at kontakte lægen, da dette kan betyde,

at det er nødvendigt at tage insulin og måltider på andre tidspunkter end normalt.

Utilstrækkelig dosering eller seponering af behandling specielt hos insulinkrævende diabetikere kan

føre til hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose, som kan medføre død.

Ved behandling med andre antidiabetika skal hver enkelt dosis nøje justeres for at kunne bestemme

den optimale dosis, der kræves for at opnå den ønskede farmakologiske effekt.

Insulinbehovet kan ændres af interkurrente tilstande såsom sygdom, emotionelle forstyrrelser eller

stress.

Pulmonal sikkerhed

Underliggende luftvejssygdom

EXUBERA bør ikke anvendes til patienter med lungesygdomme som f.eks. astma og KOL, da der er

begrænsede data til belysning af sikker anvendelse hos disse patienter.

Samtidig brug af bronkodilatorer som f.eks. salbutamol kan øge absorptionen af EXUBERA og kan

derfor øge risikoen for hypoglykæmi, hvis disse anvendes til at afhjælpe akutte luftvejssymptomer (se

pkt. 4.5).

Respiratorisk

Bronkospasme kan forekomme i sjældne tilfælde. Patienter der oplever dette, skal ophøre med

EXUBERA-behandling og omgående søge læge. Genoptages EXUBERA-behandling kræves der en

omhyggelig risikovurdering, og behandling må kun ske under tæt medicinsk kontrol i passende

kliniske faciliteter.

Nedsat lungefunktion

I kliniske forsøg er der set små men konstante forskelle i fald i lungefunktionen (især Forced

Expiratory Volume i et sekund (FEV

)) imellem behandlingsgrupperne med en lille fordel til patienter

behandlet med sammenligningsprodukt. I kliniske forsøg på op til 2 år ses intet accelereret fald efter 3-

6 måneder. Disse små forskelle mellem behandlingsgrupperne forsvandt inden for 6 uger efter

seponering efter 2 års behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Alle patienter, der starter på behandling med EXUBERA, skal have foretaget en baseline

lungefunktionsundersøgelse (f.eks. spirometri for at måle FEV

). Virkning og sikkerhed af inhaleret

humant insulin hos patienter med en baseline på FEV

< 70% er ikke blevet fastslået og brug af

inhaleret humant insulin i denne patientgruppe anbefales ikke. En opfølgningsundersøgelse af

lungefunktionen efter de første 6 måneder af behandlingen er anbefalet. Hvis der efter 6 måneder ses

et fald på <15% i FEV

bør spirometri gentages efter 1 år, og herefter 1 gang om året. Hvis der efter 6

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

måneder ses et fald på 15-20% eller >500 ml i forhold til baseline lungefunktion, bør spirometri

gentages efter 3 måneder.

Hos patienter med et bekræftet (dvs. mindst 2 på hinanden følgende tests, foretaget med 3-4 ugers

mellemrum) fald i FEV

på >20% i forhold til baseline, bør behandling med EXUBERA seponeres, og

patienten skal monitoreres som klinisk indiceret. Der er ingen erfaring med at genoptage behandlingen

med EXUBERA hos patienter, hvor lungefunktionen er vendt tilbage til normalt niveau.

Patienter, som udvikler dyspnø under behandling med EXUBERA bør undersøges for, om dette

skyldes lunge- eller hjerteproblemer. I tilfælde af lungeødem, eller hvis der opstår klinisk relevant

nedsat lungefunktion, bør EXUBERA seponeres, og patienten skiftes over til injicerbart insulin.

Interkurrent luftvejssygdom

EXUBERA er i kliniske forsøg blevet givet til patienter med interkurrent luftvejssygdom (f.eks.

bronkitis, øvre luftvejsinfektioner). Der er ikke set en øget risiko for hypoglykæmi eller dårlig

glykæmisk kontrol i disse forsøg. Under interkurrent luftvejssygdom kan tæt kontrol af blodsukker og

dosisjustering være nødvendig på individuel basis (se pkt. 4.2). Der er ingen erfaring med EXUBERA

til patienter med pneumoni.

Tidligere rygere

I kliniske forsøg med EXUBERA er der diagnosticeret 6 nye tilfælde af primær lungemalignitet blandt

patienter behandlet med EXUBERA, og 1 nyt tilfælde blandt patienter behandlet med

sammenligningsprodukt. Efter markedsføring er der også rapporteret om 1 tilfælde af primær

lungemalignitet hos en patient behandlet med EXUBERA. I kontrollerede kliniske forsøg med

EXUBERA er hyppigheden af ny primær lungecancer pr. 100 patientår behandlet med forsøgsmedicin

0,130 (5 tilfælde på 3800 patientår) for EXUBERA-behandlede patienter og 0,03 (1 tilfælde på 3900

patientår) for patienter behandlet med sammenligningsprodukt. Der er for få tilfælde til at afgøre, om

disse tilfælde kan tilskrives behandling med EXUBERA. Alle patienter, der blev diagnosticeret med

lungecancer, har røget cigaretter.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

En række stoffer påvirker glucosemetabolismen, og justering af insulindosis kan være nødvendig.

Stoffer, som kan forstærke den blodsukkersænkende virkning og som kan øge risikoen for

hypoglykæmi omfatter orale antidiabetika, angiotensin konverterende enzym (ACE) hæmmere,

monoaminoxidase (MAO) hæmmere, non-selektive betablokkere, salicylater og sulfonamidantibiotika.

Administration af salbutamol før EXUBERA kan give øget insulinabsorption (se pkt. 5.2).

Administration af fluticason før EXUBERA har ingen virkning på EXUBERAs insulinabsorption (se

pkt. 5.2).

Aktiv rygning forstærker i høj grad, mens passiv rygning hos ikke-rygere nedsætter hastigheden og

graden af absorptionen af EXUBERA (se pkt. 4.3 og 5.2).

Stoffer, som kan nedsætte den blodsukkersænkende effekt omfatter kortikosteroider, danazol, orale

antikontraceptiva, thyreoideahormoner, væksthormoner, sympatomimetika og thiazider.

Octreotid/lanreotid kan både øge eller nedsætte insulinbehovet.

Betablokkere kan maskere hypoglykæmiske symptomer. Alkohol kan intensivere og forlænge den

hypoglykæmiske effekt af insulin.

Indgift af EXUBERA 10 minutter før indgift af salbutamol påvirkede ikke det bronkodilatoriske

respons af salbutamol hos ikke-diabetikere med mild-moderat astma.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Andre lægemidler, der kan ændre pulmonal absorption eller lungepermeabiliteten, er ikke undersøgt.

Der tilrådes tæt kontrol af blodsukkerkoncentrationerne og passende dosistitrering, når der anvendes

inhaleret humant insulin hos disse patienter. Forsigtighed tilrådes, hvis EXUBERA-behandling

anvendes samtidigt med disse lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Der er ingen klinisk erfaring med anvendelse af EXUBERA-behandling under graviditet. Inhaleret

insulin fremkalder hyppigt insulinantistoffer, hvoraf risikoen for fosteret er ukendt. EXUBERA bør

derfor ikke anvendes under graviditet. Når en patient i EXUBERA-behandling bliver gravid, bør

inhaleret insulin erstattes med passende subkutant insulin.

Ammende kvinder kan have behov for at justere insulindosis og diæt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Som med andre insulinpræparater kan patientens koncentrations- og reaktionsevne være nedsat som

følge af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af særlig betydning

(f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner).

4.8

Bivirkninger

Sikkerheden af EXUBERA-behandling alene eller i kombination med subkutant insulin eller orale

lægemidler er evalueret i kliniske forsøg på mere end 2700 patienter med type 1 eller type 2 diabetes,

inklusiv mere end 1975 voksne, der var i behandling i mere end 6 måneder, og mere end 745 voksne i

mere end 2 år.

Tabellen nedenfor viser de mulige bivirkninger, som er set i kontrollerede kliniske forsøg med

deltagelse af mere end 1970 patienter behandlet med EXUBERA.

Organklasse

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100, < 1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000, < 1/100)

Infektiøse og

parasitære sygdomme

Pharyngitis

Stofskiftesygdomme

og ernærings-

betingede sygdomme

Hypoglykæmi

Sygdomme i

åndedrætsorganer,

brysthule og

mediastinum

Hoste

Dyspnø

Produktiv hoste

Halsirritation

Tør hals

Næseblod

Bronkospasme

Hvæsende vejrtrækning

Dysfoni

Pharyngolaryngeale smerter

Problemer med mandlerne

Gastrointestinale

sygdomme

Mundtørhed

Almene lidelser og

reaktioner på

indgivelsesstedet

Brystsmerter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Bemærk: I det samlede kliniske program, omfattende ukontrollerede forlængelsesforsøg, er der 2

rapporter af pleural effusion, hvor en behandlingsrelateret virkning ikke kan udelukkes.

Hypoglykæmi

Som for andre insulinpræparater er hypoglykæmi også den hyppigst forekommende bivirkning hos

patienter i EXUBERA-behandling.

Hoste

Hosten opstår generelt inden for sekunder til minutter efter insulininhalationen og er primært mild.

Hosten aftager over tid. 1% af patienterne seponerede EXUBERA-behandling på grund af hoste.

Dyspnø

Størstedelen (> 95%) af de rapporterede dyspnøtilfælde var milde til moderate. 0,4 % af de

forsøgspersoner, der var i EXUBERA-behandling seponerede behandlingen på grund af dyspnø.

Brystsmerter

En række forskellige brystrelaterede symptomer ses som behandlingsrelaterede bivirkninger og blev

karakteriseret som værende ikke-specifikke brystsmerter. Størstedelen (> 95%) af disse bivirkninger

var milde til moderate. Én forsøgsperson fra EXUBERA-gruppen og én fra sammenligningsprodukt-

gruppen seponerede behandling på grund af brystsmerter. Det er væsentligt, at forekomsten af

bivirkninger af alle årsager, der var relateret til koronararteriesygdom, såsom angina pectoris eller

myokardieinfarkt, ikke øges ved brug af EXUBERA.

Andre bivirkninger

Fald i FEV

Små forskelle i faldet i FEV

imellem behandlingsgrupperne ses i gruppen behandlet med EXUBERA

i sammenligning med sammenligningsprodukt-behandling. I kliniske forsøg på op til 2 år ses ikke

accelereret fald efter 3-6 måneder. Seponering af EXUBERA-behandling efter 2 år førte til, at

forskellene mellem behandlingsgrupperne forsvandt inden for 6 uger (se pkt. 4.4 og 5.1).

Et fald i forhold til baseline i FEV

15% ses hos 1,3% af de EXUBERA-behandlede patienter

med type 1 diabetes og hos 5,0% af de EXUBERA-behandlede type 2 diabetikere.

Insulinantistoffer

Der kan dannes insulinantistoffer under behandling med alle insuliner inklusiv EXUBERA. I kliniske

forsøg dannes insulinantistoffer hyppigere og det gennemsnitlige insulinantistof-niveau er højere hos

patienter, som skiftede deres subkutane humane insulin ud med EXUBERA sammenlignet med

forsøgspersoner, der forblev i behandling med subkutant humant insulin. Insulinantistof-niveauet var

højere hos patienter med type 1 diabetes sammenlignet med patienter med type 2 diabetes, og et stabilt

niveau blev opnået inden for 6-12 måneders eksponering for begge grupper. Der er ikke identificeret

nogen klinisk betydning af disse antistoffer.

Overfølsomhedsreaktioner

Som med andre insuliner kan der meget sjældent forekomme generaliserede allergiske reaktioner.

Disse reaktioner over for insulin eller hjælpestofferne kan muligvis være forbundet med generaliseret

hudreaktion, angioødem, bronkospasme, hypotension og shock, og de kan være livstruende (se pkt.

4.4 Respiratorisk).

Ødem og refraktionsanomalier i øjet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Insulinbehandling kan give natriumretention og ødem. Refraktionsanomalier i øjet kan forekomme ved

initiering af insulinbehandling. Disse symptomer er normalt af forbigående karakter.

4.9

Overdosering

Der kan forekomme hypoglykæmi som et resultat af et insulinoverskud i forbindelse med

fødeindtagelse, energiforbrug eller begge dele.

Milde tilfælde af hypoglykæmi kan sædvanligvis behandles med oral indtagelse af kulhydrater. Dosis-

justering, ændring i kostplaner eller fysisk aktivitet kan være nødvendig.

Sværere tilfælde med koma, kramper eller neurologisk svækkelse kan behandles med

intramuskulær/subkutan glucagon (0,5-1 mg) eller koncentreret intravenøs glucoseopløsning.

Glucoseopløsning skal også gives intravenøst, hvis patienten ikke responderer på glucagon inden for

10–15 minutter.

Efter at have genvundet bevidstheden, anbefales det at give patienten oral kulhydrat for at undgå

tilbagefald.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler, som anvendes ved diabetes, ATC-kode: A10AF01.

Virkningsmekanisme

Humant insulin sænker blodsukkeret og fremskynder den anabolske effekt og mindsker ligeledes den

katabolske effekt, fremmer transporten af glucose til cellerne og dannelsen af glycogen til muskler og

lever, og forbedrer udnyttelsen af pyruvat. Insulin hæmmer glycogenolyse og gluconeogenese, øger

lipogenesen i lever og fedtvæv samt hæmmer lipolysen. Humant insulin fremskynder ligeledes

optagelsen af aminosyrer i cellerne samt fremskynder proteinsyntesen og øger kaliumoptagelsen i

cellerne.

Ligesom hurtigtvirkende insulin-analoger har inhaleret humant insulin en hurtigere indsættende

glucosesænkende virkning sammenlignet med subkutant indgivet opløseligt humant insulin. Inhaleret

humant insulin har glucosesænkende virkningsvarighed sammenlignelig med subkutant indgivet

hurtigtvirkende humant insulin og længere end hurtigtvirkende insulin-analoger (se figur 1).

Gennemsnitlig GIR (% of

maximum)

Tid (min)

Subkutant Lispro (18 E)

Exubera (6 mg)

Hurtigtvirkende

humant insulin (18

Fig. 1.

Gennemsnitlig glucoseinfusionshastighed (GIR) normaliseret til GIR

for hver forsøgsperson

i behandling versus tid for raske frivillige forsøgspersoner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Når humant insulin inhaleres, indtræder den glucosesænkende virkning inden for 10-20 minutter, den

maksimale effekt topper ca. 2 timer efter inhalation. Virkningen varer i ca. 6 timer.

Hos forsøgspersoner med type 1 eller type 2 diabetes har inhaleret humant insulin en hurtigere

indsættende glucosesænkende virkning i de første timer efter dosering sammenlignet med subkutant

indgivet hurtigtvirkende humant insulin.

Den intraindividuelle variation af den glucosesænkende virkning af inhaleret humant insulin er

generelt sammenlignelig med subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin givet til

forsøgspersoner med type 1 og type 2 diabetes mellitus.

Brug af inhaleret humant insulin er forbundet med en stigning i hyppighed og mængde af

insulinantistoffer. I et prospektivt eksplorativt 6 måneders forsøg hos forsøgspersoner med type 1

diabetes ses ingen ændringer i glucosefarmakodynamikken med inhaleret humant insulin.

Information fra kliniske forsøg

Kontrollerede kliniske forsøg af type 1 eller type 2 diabetes viser, at EXUBERA opnår og fastholder

effektiv glykæmisk kontrol sammenlignet med subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin.

Type 1 diabetes

I kliniske forsøg på type 1 diabetes har patienter, der er i EXUBERA-behandling i kombination med

langtids- eller middellangtidsvirkende insulin, et lignende fald i HbA1c som patienter, der tager

subkutant insulin alene. Procentdelen af patienter, der opnår en HbA1c < 7,0 % er sammenlignelig

imellem behandlingsgrupperne.

Fastende plasmaglucoseniveauer er signifikant lavere hos patienter, der behandles med EXUBERA

end hos dem, der kun behandles med subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin.

Type 2 diabetes

I et klinisk forsøg på type 2 diabetes patienter, som fik EXUBERA i kombination med langtids- eller

middellangtidsvirkende insulin ses lignende fald i HbA1c sammenlignet med de patienter, der kun

behandles med subkutant insulin.

Fastende plasmaglucoseniveauer er signifikant lavere hos patienter, der behandles med EXUBERA

end hos dem, der behandles med subkutant insulin.

I kliniske forsøg, der inkluderer patienter med type 2 diabetes, der ikke var velkontrollerede på orale

præparater alene, har patienter, der kun behandles med EXUBERA eller i kombination med orale

præparater, større gunstig ændring i HbA1c sammenlignet med de patienter, der kun bliver behandlet

med orale præparater. I de fleste af disse forsøg er procentdelen af de patienter, der opnår HbA1c < 7,0

% højere for de patienter, der er i behandling med EXUBERA sammenlignet med patienter der

udelukkende behandles med orale præparater. Fastende plasmaglucose er enten lig med eller lavere

hos patienter, der behandles med EXUBERA sammenlignet med patienter, der udelukkende behandles

med orale præparater. Hos patienter med type 2 diabetes, der er velkontrollerede med orale

antidiabetika, forbedres den glykæmiske kontrol ikke yderligere med inhaleret insulin.

fald

Randomiseret, åben label forsøg med parallelle grupper blev gennemført for at undersøge FEV

ændringer efter initiering af EXUBERA-behandling hos type 1 og type 2 diabetikere. Både

EXUBERA- og sammenligningsprodukt-behandlede forsøgspersoner oplevede fald i lungefunktionen

over tid under disse kliniske forsøg (Fig. 2 og 3). Små forskelle imellem behandlingsgrupperne (til

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

fordel for sammenligningsproduktet) i ændring fra baseline på 0,034 l hos type 1 og 0,039 l hos type 2

diabetikere ses efter 2 års behandling.

Et fald i forhold til baseline i FEV

15% ses hos 1,3% af de EXUBERA-behandlede patienter og

hos 1,0% af de sammenligningsprodukt-behandlede type 1 diabetikere og hos 5,0% af de EXUBERA-

behandlede og hos 3,4% af de sammenligningsprodukt-behandlede type 2 diabetikere.

Figur 2.

Observeret ændring fra baseline i FEV

(l) hos patienter med type 1 diabetes mellitus.

Ændring i forhold til Baseline i FEV

1

(l)

( Middel +/- SD)

-0.5

-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Baseline

24

36

52

65

78

91

104

+6

+12

Besøg (uger)

Insulin human (INH)

Sammenligningsprodukt

Insulin human udvaskning

N=Antal forsøgspersoner ved Baseline, uge 52, uge 104, uge +6, uge +12.

INH og INH udvaskning N=158, 155, 143, 139, 123. Sammenligningprodukt N=145, 143, 125, 129, 120.

Sammenligningsfase

Udvaskningsfase

Figur

3. Observeret ændring fra baseline i FEV

(l) hos patienter med type 2 diabetes mellitus.

I fase 2/3 forsøg afbrød 9 ud af 2498 forsøgspersoner behandlingen med EXUBERA på grund af fald i

-0 . 5

-0 . 4 5

-0 . 4

-0 . 3 5

-0 . 3

-0 . 2 5

-0 . 2

-0 . 1 5

-0 . 1

-0 . 0 5

0

0 . 0 5

0 . 1

0 . 1 5

0 . 2

0 . 2 5

0 . 3

IN H

C o m p a ra to r

Ændring i forhold til baseline i FEV

1

(l)

( Middel +/- SD)

N=Antal forsøgspersoner ved baseline, uge 12, uge 24, uge 36, uge 48, uge 60, uge 72, uge

84 uge 96, LOCF.

Insulin, humant (INH) N=236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236.

Sammenligningsprodukt N=253, 238, 258, 252, 248, 252, 249, 230, 224, 216, 253.

Baseline

12

24

36

48

60

72

84

96 LOCF

Besøg (uger)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

lungefunktionen, og hvis FEV

ved forsøgsafslutningen viste et fald på ≥ 15% i forhold til baseline.

Disse patienter oplevede et gennemsnitligt fald i FEV

på 21% (varierende fra 16-33%) i forhold til

baseline, og de blev behandlet med EXUBERA i gennemsnitlig 23 måneder. 6 af de patienter, der

afbrød behandlingen, gennemgik en opfølgende lungefunktionstest. Af disse patienter viste 5

signifikant bedring i FEV

efter seponering af behandlingen, og 1 patient fik ikke yderligere fald efter

afslutningen af forsøget. Der er ingen yderligere informationer om de resterende 3 patienter, som

afbrød behandlingen.

reversibilitet

Hos type 1 diabetikere forsvandt de små forskelle imellem behandlingsgrupperne (0,010 l til fordel for

sammenligningsprodukt) inden for 2 uger efter ophør med EXUBERA efter 12 ugers behandling. Hos

type 2 diabetikere forsvandt de små forskelle imellem behandlingsgrupperne (0,039 l til fordel for

sammenligningsprodukt) inden for 6 uger efter ophør med EXUBERA efter 2 års behandling (figur 3).

I en mindre gruppe (n = 36) af blandede type 1 og 2 diabetikere behandlet med EXUBERA i

>

36 måneder førte ophør af behandling til en gennemsnitlig FEV

stigning på 0,036 l over den

følgende 6 måneders periode.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Inhaleret humant insulin indtages via lungerne. Inhaleret humant insulin absorberes lige så hurtigt som

hurtigtvirkende insulin-analoger og hurtigere end hurtigtvirkende humant insulin indgivet subkutant

hos raske forsøgspersoner og forsøgspersoner med type 1 eller type 2 diabetes (se figur 4).

Figur 4:

Gennemsnitlig ændring i serumfrie insulinkoncentrationer (μE/ml) efter inhalation af 4 mg

humant insulin eller subkutan injektion af 12 E hurtigtvirkende humant insulin hos overvægtige

forsøgspersoner med type 2 diabetes.

Maksimal insulinkoncentration (T

) nås generelt på den halve tid i forhold til subkutant

administreret hurtigtvirkende humant insulin. Maksimal insulinkoncentration nås generelt efter 45

minutter ved inhaleret humant insulin. Den intraindividuelle variation i tiden til opnåelse af maksimale

insulinkoncentrationer var lavere for inhaleret insulin end for subkutant hurtigtvirkende humant

insulin hos forsøgspersoner med type 1 eller 2 diabetes.

EXUBERA (4mg)

Hurtigtvirkende insulin (12 IE)

Subcutaneous Insulin

Inhaleret insulin

Ændring i forhold til Baseline serumfri insulin

Koncentration (uE/ml)

Tid (min)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hos forsøgspersoner med type 1 diabetes mellitus var den intraindividuelle variation i AUC for

inhaleret humant insulin sammenlignelig med subkutant administreret hurtigtvirkende humant insulin.

For C

er den intraindividuelle variation af inhaleret insulin større end for subkutant administreret

hurtigtvirkende humant insulin. Hos overvægtige forsøgspersoner med type 2 diabetes, er den

intraindividuelle variation sammenlignelig med, eller mindre end, subkutant administreret

hurtigtvirkende humant insulin, hvad angår C

og AUC.

Den relative biotilgængelighed af EXUBERA sammenlignet med subkutant hurtigtvirkende humant

insulin er ca. 10%. I modsætning til subkutane insulinpræparater påvirkes biotilgængeligheden af

EXUBERA ikke af Body Mass Index.

I et forsøg med raske forsøgspersoner øges systemisk eksponering (AUC og C

) af inhaleret humant

insulin på en tilnærmelsesvis dosisproportional måde fra 1-6 mg, når der maksimalt blev givet samlet

2 blistere af hver styrke eller i kombination. I et forsøg, hvor 3 blistere af lægemiddelformen 1 mg

blister blev sammenlignet med 1 blister à 3 mg, var C

og AUC efter inhalation af 3 blistere à 1 mg

henholdsvis ca. 30% og 40% højere end inhalation af 1 blister à 3 mg , hvilket viser, at 3 blistere à

1 mg ikke kan erstattes af 1 blister à 3 mg (se pkt. 2, 4.2 og 4.4).

Der blev set en ca. 40% højere biotilgængelighed af 3 blistere à 1 mg sammenlignet med 1 blister à

3 mg hos raske forsøgspersoner. En forklaring på forskellen i biotilgængeligheden synes at være

energiforskellen i masseratio mellem blistere à 1 og 3 mg. Jo mindre pulver i blisteren, jo mere

effektivt kan inhalatoren opdele eller de-agglomerere pulveret, hvilket fører til en større andel af

mindre, aerodynamiske partikelstørrelser for blistere à 1 mg (se pkt. 2 og 4.4).

Distribution

Efter oral inhalation af en enkelt dosis af humant insulin, forbliver ca. 30% af det totale blisterindhold

i blisteren eller udstyret, 20% lagres i oropharynx, 10% i de øvre luftveje, og 40% når de nedre

luftveje.

Dyreforsøg viser ikke, at inhaleret humant insulin ophobes i lungerne.

Særlige patientgrupper

Rygning

Rygning øger kraftigt hastigheden og graden af absorptionen af inhaleret humant insulin (C

ca. 3-5

gange og AUC ca. 2-3 gange højere), og risikoen for hypoglykæmi kan derfor øges (se pkt. 4.3 og

4.5).

Når EXUBERA gives til raske frivillige forsøgspersoner, efter at de i et kontrolleret forsøgsmiljø har

været udsat for passiv rygning fra cigaretter i 2 timer, nedsættes insulin AUC og C

med henholdsvis

ca. 17 og 30% (se pkt. 4.5).

Respiratoriske sygdomme (underliggende lungesygdomme)

Hos ikke-diabetikere med mild til moderat astma, der ikke er i behandling med bronkodilatorer, er

AUC og C

af inhaleret humant insulin lidt lavere end hos forsøgspersoner, der ikke har astma.

Hos ikke-diabetikere med KOL er absorptionen af inhaleret humant insulin større sammenlignet med

forsøgspersoner uden KOL (se pkt. 4.4).

Indgift af salbutamol 30 minutter før EXUBERA hos ikke-diabetikere med mild-moderat astma førte

til en stigning i insulin AUC og C

på mellem 25-51% sammenlignet med EXUBERA indgivet alene

(se pkt. 4.2 og 4.5).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indgift af fluticason 30 minutter før EXUBERA ændrede ikke EXUBERAs farmakokinetik hos ikke-

diabetikere med mild-moderat astma (se pkt. 4.5).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke undersøgt, hvorvidt absorption af inhaleret humant insulin påvirkes ved nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke undersøgt, hvorvidt absorption af inhaleret humant insulin påvirkes ved nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2).

Køn

Der er ikke set nogen umiddelbare forskelle i absorptionen af inhaleret humant insulin mellem

mandlige og kvindelige forsøgspersoner med og uden diabetes.

Børn og unge

Inhaleret humant insulin absorberes hurtigere hos børn (6-11 år) og unge (12-17 år) med type 1

diabetes end hurtigtvirkende humant insulin. Biotilgængeligheden af inhaleret humant insulin i forhold

til subkutant administreret hurtigtvirkende humant insulin er sammenlignelig med biotilgængeligheden

hos voksne forsøgspersoner med type 1 diabetes (se pkt. 4.2).

Ældre

Inhaleret humant insulin absorberes hurtigere hos ældre forsøgspersoner med type 2 diabetes end sub-

kutant administreret hurtigtvirkende humant insulin. Biotilgængeligheden af inhaleret humant insulin i

forhold til subkutant administreret hurtigtvirkende humant insulin er sammenlignelig med

biotilgængeligheden hos yngre voksne forsøgspersoner med type 2 diabetes.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Inhalationstoksicitetsforsøg på rotter og aber i op til 6 måneder viser ingen speciel risiko for luftrøret

på grund af insulininhalationspulveret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mannitol

Glycin

Natriumcitrat (som dihydrat)

Natriumhydroxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud af folieovertrækket: 3 måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares under 30°C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Efter anbrud af folieovertrækket: Opbevares under 25°C.

Enkeltdosisblisterne må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Inhalatoren og dens dele bør opbevares og anvendes på et tørt sted.

Insulininhalatoren må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

1 blisterkort indeholder 6 perforerede enkeltdosisblistere (PVC/aluminium). 5 blisterkort er i klar

plastik (PET) termoformet bakke med et tørremiddel og lukket med et klart plastiklåg (PET). Bakken

er forseglet i en plastikfoliepose med et tørremiddel.

Pakningsstørrelser:

Karton med 30 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (1 pose)

Karton med 60 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (2 poser)

Karton med 90 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser)

Karton med 180 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (6 poser)

Karton med 270 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (9 poser)

Karton med 60 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (2 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 270 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (9 poser) og 6 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

1 kit med 90 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser), 1 insulininhalator, 1

reservekammer og 6 ekstra insulinfrigivelsesenheder

Yderligere pakninger med insulininhalatorer, insulinfrigivelsesenheder og reservekamre er

tilgængelige.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

EXUBERA enkeltdosisblistere må kun anvendes sammen med insulininhalatoren.

Insulininhalatoren bør udskiftes 1 gang årligt.

Insulinfrigivelsesenheden skal udskiftes hver 2. uge.

Hvis insulininhalatoren uforvarende udsættes for ekstremt fugtige forhold under anvendelsen, fører

dette sædvanligvis til en efterfølgende nedsættelse af den insulindosis, som afgives fra inhalatoren. I

dette tilfælde skal insulinfrigivelsesenheden skiftes inden den næste inhalation (se pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13, 9NJ

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/05/327/001

EU/1/05/327/002

EU/1/05/327/003

EU/1/05/327/004

EU/1/05/327/005

EU/1/05/327/006

EU/1/05/327/007

EU/1/05/327/008

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

24/01/2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EXUBERA 3 mg inhalationspulver, afdelt.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enkeltdosisblister indeholder 3 mg humant insulin.

Eksponeringen for humant insulin efter indgift af 3 blistere à 1 mg er betydeligt større end den efter 1

enkelt blister à 3 mg. Blistere à 3 mg kan derfor ikke erstattes med 3 blistere à 1 mg (se pkt. 4.2, 4.4.

og 5.2).

Fremstillet ved rekombinant DNA-teknologi ved hjælp af

Escherichia coli.

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt.

Hvidt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EXUBERA er indiceret til behandling af voksne patienter med type 2 diabetes mellitus, som ikke er

tilstrækkelig kontrolleret på orale antidiabetika, og som kræver insulinbehandling.

EXUBERA er også indiceret til behandling af voksne patienter med type 1 diabetes mellitus i tillæg til

langtidsvirkende eller middellangtvirkende subkutant insulin, hvis den mulige fordel ved tillæg af

inhaleret insulin opvejer de mulige sikkerhedsaspekter (se pkt. 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

EXUBERA (inhaleret humant insulin) er et hurtigtvirkende humant insulin til behandling af type 1

eller type 2 diabetes. Inhaleret humant insulin kan anvendes alene eller i kombination med orale

antidiabetika og/eller langtidsvirkende eller middellangtvirkende insuliner indgivet subkutant for at

optimere glykæmisk kontrol.

EXUBERA findes i 1 mg og 3 mg enkeltdosisblistere, som kun anvendes ved hjælp af insulin-

inhalatoren som oral pulmonal inhalationsbehandling.

Inhalation af 3 konsekutive enkeltdosisblistere à 1 mg giver betydelig højere insulineksponering end

inhalation af 1 enkeltdosisblister à 3 mg. Derfor bør 3 enkeltdosisblistere à 1 mg ikke erstattes af 1

enkeltdosisblister à 3 mg (se pkt. 2, 4.4 og 5.2).

Inhaleret humant insulin virker hurtigere end subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin. På

grund af den hurtigt indsættende virkning, skal inhaleret humant insulin gives indenfor 10 minutter før

indtagelse af et måltid.

Startdosis og efterfølgende doser (dosering og tidspunkt) skal tilpasses individuelt af lægen og justeres

i henhold til patientens individuelle respons og behov (f.eks. diæt, fysisk aktivitet og livsstil).

Daglige doser og tidspunkt for dosering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er ingen faste regler for insulindosering. Der anbefales dog en daglig startdosis på baggrund af

følgende formel:

Legemsvægt (kg) x 0,15 mg/kg = total daglig dosis (mg). Den totale daglige dosis skal deles op i 3

doser, der indtages før måltiderne.

Vejledende guideline for initial EXUBERA-dosis før et måltid, udregnet efter legemsvægt, findes i

tabel 1:

Patientens

vægt

Initialdosis pr.

måltid

Vejledende

dosis i IE

Antal 1 mg

blistere pr. dosis

Antal 3 mg

blistere pr. dosis

30-39,9 kg

1 mg pr. måltid

3 IE

40-59,9 kg

2 mg pr. måltid

6 IE

60-79,9 kg

3 mg pr. måltid

8 IE

80-99,9 kg

4 mg pr. måltid

11 IE

100-119,9 kg

5 mg pr. måltid

14 IE

120-139,9 kg

6 mg pr. måltid

16 IE

Tabel 1: Vejledende guideline for initial EXUBERA-dosis før et måltid (udregnet efter

legemsvægt)

1 blister à 1 mg inhaleret insulin svarer ca. til injektion af 3 IE subkutant hurtigtvirkende humant

insulin. 1 blister à 3 mg inhaleret insulin svarer ca. til injektion af 8 IE subkutant hurtigtvirkende

humant insulin. Tabel 1 ovenfor viser vejledende dosis i IE af hurtigtvirkende humant insulin for

initial, EXUBERA doser i mg før et måltid.

EXUBERA bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med lav legemsvægt. Brug af

EXUBERA til patienter, som kræver dosistitrering på mindre end 1 mg anbefales ikke (se pkt. 4.4.).

Det kan være nødvendigt at justere dosis på grund af måltidets størrelse, næringsstoffernes

sammensætning, tidspunkt på døgnet (højere insulinbehov om morgenen), blodsukkerkoncentration

forud for måltidet, nylig eller forventet fysisk aktivitet.

I forbindelse med interkurrente respiratoriske sygdomme (f.eks. bronkitis, øvre luftvejsinfektioner)

kan tæt blodsukkerkontrol og individuel dosisjustering være nødvendig (se pkt. 4.4).

Yderligere information vedrørende brugen af insulininhalatoren findes i brugsanvisningen.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion kan insulinbehovet være mindsket.

Børn og unge

Langtidssikkerheden af inhaleret humant insulin er ikke undersøgt hos pædiatriske patienter med

diabetes, og anvendelse til patienter under 18 år anbefales derfor ikke (se pkt. 5.2).

Ældre

Erfaring med inhaleret insulin til patienter ≥ 75 år er begrænset.

Kronisk hjerteinsufficiens

Erfaring med inhaleret insulin til patienter med kronisk hjerteinsufficiens er begrænset, og anvendelse

til patienter med signifikant kompromitteret lungefunktion anbefales derfor ikke.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Hypoglykæmi.

Patienter i EXUBERA-behandling må ikke ryge under behandling, og de skal være stoppet med at

ryge mindst 6 måneder før, de starter EXUBERA-behandling. Hvis en patient starter eller genoptager

rygning, skal EXUBERA-behandling omgående afbrydes, da der vil være øget risiko for

hypoglykæmi, og der skal herefter påbegyndes anden behandling (se pkt. 5.2).

Dårligt kontrolleret, ustabil eller alvorlig astma.

Alvorlig (GOLD stadie III eller IV) Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter, der skal starte på behandling med EXUBERA, skal have grundig anvisning i brugen af

inhalatoren (se brugsanvisningen). Patienten skal inhalere insulinpulveret gennem mundstykket i én

langsom og ensartet inhalation. Patienten skal derefter holde vejret i 5 sekunder og derefter puste ud

på normal vis. En ensartet og standard inhalationsteknik skal anvendes for at sikre både optimal og

ensartet lægemiddeladministration.

Patienter bør undgå at udsætte produktet for høj fugtighed eller relativt fugtige forhold, f.eks. et

tildampet badeværelse, når de skal tage deres dosis.

Hvis insulininhalatoren uforvarende udsættes for ekstremt fugtige forhold under anvendelsen, fører

dette sædvanligvis til en efterfølgende nedsættelse af den insulindosis, som afgives fra inhalatoren. I

dette tilfælde skal insulinfrigivelsesenheden skiftes inden den næste inhalation (se pkt. 6.6).

Dosering

Hvis en patient overføres til en anden type eller et andet mærke insulin, bør dette ske under streng

medicinsk kontrol, da det kan blive nødvendigt at justere dosis.

Konsekutiv inhalation af 3 blistere à 1 mg giver betydeligt højere insulineksponering end 1 blister à 3

mg. Derfor bør 3 blistere à 1 mg ikke erstattes med 1 blister à 3 mg (se pkt. 2, 4.2 og 5.2).

Hvis blistere à 3 mg midlertidigt ikke er tilgængelige, skal disse erstattes med 2 blistere à 1 mg, og

blodsukkeret skal kontrolleres nøje.

1 blister à 1 mg inhaleret insulin svarer ca. til 3 IE subkutant injiceret hurtigtvirkende humant insulin.

EXUBERA bør derfor anvendes med forsigtighed til patienter med lav legemsvægt. Brug af

EXUBERA til patienter, som skal have dosistitrering på mindre end 1 mg anbefales ikke (se pkt. 4.2).

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi, som generelt er den hyppigst forekommende bivirkning ved insulinbehandling inklusiv

EXUBERA og mange orale antidiabetika, kan forekomme, hvis insulindosis er for høj i forhold til

insulinbehovet. Svære hypoglykæmiske anfald kan, specielt hvis de recidiverer, føre til neurologiske

skader. Længerevarende eller svære hypoglykæmiske anfald kan være livstruende.

Symptomer på hypoglykæmi opstår sædvanligvis pludseligt og kan omfatte koldsved, kold bleg hud,

træthed, nervøsitet eller tremor, angst, usædvanlig træthed eller svaghed, konfusion, koncentrations-

besvær, døsighed, ekstrem sultfornemmelse, synsforstyrrelser, hovedpine, kvalme og palpitationer.

Svær hypoglykæmi kan føre til bevidstløshed og/eller krampeanfald og kan resultere i midlertidig eller

permanent forringelse af hjernefunktionen eller død.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hypoglykæmi kan generelt korrigeres ved øjeblikkelig indtagelse af kulhydrater. Patienten bør altid

have glucose på sig for omgående at kunne tage dette, hvis det skulle blive nødvendigt.

Udeladelse af et måltid eller ikke planlagt anstrengende fysisk aktivitet kan føre til hypoglykæmi.

Patienter, hvis blodsukkerkontrol er væsentligt forbedret, f.eks ved intensiveret insulinbehandling, kan

opleve ændringer i deres sædvanlige advarselssymptomer på hypoglykæmi og bør orienteres herom.

De sædvanlige advarselssymptomer kan udeblive hos patienter, som har haft diabetes i lang tid.

Enkelte patienter, der har oplevet hypoglykæmiske reaktioner efter skift fra animalsk insulin til

humant insulin, har indberettet, at de tidlige advarselssymptomer på hypoglykæmi var mindre udtalte

eller forskellige fra dem, de oplevede med deres tidligere insulin.

Før en rejse mellem forskellige tidszoner bør patienten rådes til at kontakte lægen, da dette kan betyde,

at det er nødvendigt at tage insulin og måltider på andre tidspunkter end normalt.

Utilstrækkelig dosering eller seponering af behandling specielt hos insulinkrævende diabetikere kan

føre til hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose, som kan medføre død.

Ved behandling med andre antidiabetika skal hver enkelt dosis nøje justeres for at kunne bestemme

den optimale dosis, der kræves for at opnå den ønskede farmakologiske effekt.

Insulinbehovet kan ændres af interkurrente tilstande såsom sygdom, emotionelle forstyrrelser eller

stress.

Pulmonal sikkerhed

Underliggende luftvejssygdom

EXUBERA bør ikke anvendes til patienter med lungesygdomme som f.eks. astma og KOL, da der er

begrænsede data til belysning af sikker anvendelse hos disse patienter.

Samtidig brug af bronkodilatorer som f.eks. salbutamol kan øge absorptionen af EXUBERA og kan

derfor øge risikoen for hypoglykæmi, hvis disse anvendes til at afhjælpe akutte luftvejssymptomer (se

pkt. 4.5).

Respiratorisk

Bronkospasme kan forekomme i sjældne tilfælde. Patienter der oplever dette, skal ophøre med

EXUBERA-behandling og omgående søge læge. Genoptages EXUBERA-behandling kræves der en

omhyggelig risikovurdering, og behandling må kun ske under tæt medicinsk kontrol i passende

kliniske faciliteter.

Nedsat lungefunktion

I kliniske forsøg er der set små men konstante forskelle i fald i lungefunktionen (især Forced

Expiratory Volume i et sekund (FEV

)) imellem behandlingsgrupperne med en lille fordel til patienter

behandlet med sammenligningsprodukt. I kliniske forsøg på op til 2 år ses intet accelereret fald efter 3-

6 måneder. Disse små forskelle mellem behandlingsgrupperne forsvandt inden for 6 uger efter

seponering efter 2 års behandling (se pkt. 4.8 og 5.1).

Alle patienter, der starter på behandling med EXUBERA, skal have foretaget en baseline

lungefunktionsundersøgelse (f.eks. spirometri for at måle FEV

). Virkning og sikkerhed af inhaleret

humant insulin hos patienter med en baseline på FEV

< 70% er ikke blevet fastslået og brug af

inhaleret humant insulin i denne patientgruppe anbefales ikke. En opfølgningsundersøgelse af

lungefunktionen efter de første 6 måneder af behandlingen anbefales ikke. Hvis der efter 6 måneder

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

ses et fald på <15% i FEV

bør spirometri gentages efter 1 år, og herefter 1 gang om året. Hvis der

efter 6 måneder ses et fald på 15-20% eller >500 ml i forhold til baseline lungefunktion, bør spirometri

gentages efter 3 måneder.

Hos patienter med et bekræftet (dvs. mindst 2 på hinanden følgende tests, foretaget med 3-4 ugers

mellemrum) fald i FEV

på >20% i forhold til baseline , bør behandling med EXUBERA seponeres,

og patienten skal monitoreres som klinisk indiceret. Der er ingen erfaring med at genoptage

behandlingen med EXUBERA hos patienter, hvor lungefunktionen er vendt tilbage til normalt niveau.

Patienter, som udvikler dyspnø under behandling med EXUBERA bør undersøges for, om dette

skyldes lunge- eller hjerteproblemer. I tilfælde af lungeødem, eller hvis der opstår klinisk relevant

nedsat lungefunktion, bør EXUBERA seponeres, og patienten skiftes over til injicerbart insulin.

Interkurrent luftvejssygdom

EXUBERA er i kliniske forsøg blevet givet til patienter med interkurrent luftvejssygdom (f.eks.

bronkitis, øvre luftvejsinfektioner). Der er ikke set en øget risiko for hypoglykæmi eller dårlig

glykæmisk kontrol i disse forsøg. Under interkurrent luftvejssygdom kan tæt kontrol af blodsukker og

dosisjustering være nødvendig på individuel basis (se pkt. 4.2). Der er ingen erfaring med EXUBERA

til patienter med pneumoni.

Tidligere rygere

I kliniske forsøg med EXUBERA er der diagnosticeret 6 nye tilfælde af primær lungemalignitet blandt

patienter behandlet med EXUBERA, og 1 nyt tilfælde blandt patienter behandlet med

sammenligningsprodukt. Efter markedsføring er der også rapporteret om 1 tilfælde af primær

lungemalignitet hos en patient behandlet med EXUBERA. I kontrollerede kliniske forsøg med

EXUBERA er hyppigheden af ny primær lungecancer pr. 100 patientår behandlet med forsøgsmedicin

0,130 (5 tilfælde på 3800 patientår) for EXUBERA-behandlede patienter og 0,03 (1 tilfælde på 3900

patientår) for patienter behandlet med sammenligningsprodukt. Der er for få tilfælde til at afgøre, om

disse tilfælde kan tilskrives behandling med EXUBERA. Alle patienter, der blev diagnosticeret med

lungecancer, har røget cigaretter.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

En række stoffer påvirker glucosemetabolismen, og justering af insulindosis kan være nødvendig.

Stoffer, som kan forstærke den blodsukkersænkende virkning, og som kan øge risikoen for

hypoglykæmi omfatter orale antidiabetika, angiotensin konverterende enzym (ACE) hæmmere,

monoaminoxidase (MAO) hæmmere, non-selektive betablokkere, salicylater og sulfonamidantibiotika.

Administration af salbutamol før EXUBERA kan give øget insulinabsorption (se pkt. 5.2).

Administration af fluticason før EXUBERA har ingen virkning på EXUBERAs insulinabsorption (se

pkt. 5.2).

Aktiv rygning forstærker i høj grad, mens passiv rygning hos ikke-rygere nedsætter hastigheden og

graden af absorptionen af EXUBERA (se pkt. 4.3 og 5.2).

Stoffer, som kan nedsætte den blodsukkersænkende effekt omfatter kortikosteroider, danazol, orale

antikontraceptiva, thyreoideahormoner, væksthormoner, sympatomimetika og thiazider.

Octreotid/lanreotid kan både øge eller nedsætte insulinbehovet.

Betablokkere kan maskere hypoglykæmiske symptomer. Alkohol kan intensivere og forlænge den

hypoglykæmiske effekt af insulin.

Indgift af EXUBERA 10 minutter før indgift af salbutamol påvirkede ikke det bronkodilatoriske

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

respons af salbutamol hos ikke-diabetikere med mild-moderat astma.

Andre lægemidler, der kan ændre pulmonal absorption eller lungepermeabiliteten, er ikke undersøgt.

Der tilrådes tæt kontrol af blodsukkerkoncentrationerne og passende dosistitrering, når der anvendes

inhaleret humant insulin hos disse patienter. Forsigtighed tilrådes, hvis EXUBERA-behandling

anvendes samtidigt med disse lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Der er ingen klinisk erfaring med anvendelse af EXUBERA-behandling under graviditet. Inhaleret

insulin fremkalder hyppigt insulinantistoffer, hvoraf risikoen for fosteret er ukendt. EXUBERA bør

derfor ikke anvendes under graviditet. Når en patient i EXUBERA-behandling bliver gravid, bør

inhaleret insulin erstattes med passende subkutan insulin.

Ammende kvinder kan have behov for at justere insulindosis og diæt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Som med andre insulinpræparater kan patientens koncentrations- og reaktionsevne være nedsat som

følge af hypoglykæmi. Dette kan udgøre en risiko i situationer, hvor disse evner er af særlig betydning

(f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner).

4.8

Bivirkninger

Sikkerheden af EXUBERA-behandling alene eller i kombination med subkutan insulin eller orale

lægemidler er evalueret i kliniske forsøg på mere end 2700 patienter med type 1 eller type 2 diabetes,

inklusiv mere end 1975 voksne, der var i behandling i mere end 6 måneder, og mere end 745 voksne i

mere end 2 år.

Tabellen nedenfor viser de mulige bivirkninger, som er set i kontrollerede kliniske forsøg med

deltagelse af mere end 1970 patienter behandlet med EXUBERA.

Organklasse

Meget

almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100, < 1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000, < 1/100)

Infektiøse og

parasitære sygdomme

Pharyngitis

Stofskiftesygdomme

og ernærings-

betingede sygdomme

Hypoglykæmi

Sygdomme i

åndedrætsorganer,

brysthule og

mediastinum

Hoste

Dyspnø

Produktiv hoste

Halsirritation

Tør hals

Næseblod

Bronkospasme

Hvæsende vejrtrækning

Dysfoni

Pharyngolaryngeale smerter

Problemer med mandlerne

Gastrointestinale

sygdomme

Mundtørhed

Almene lidelser og

reaktioner på

indgivelsesstedet

Brystsmerter

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Bemærk: I det samlede kliniske program, omfattende ukontrollerede forlængelsesforsøg, er der 2

rapporter af pleural effusion, hvor en behandlingsrelateret virkning ikke kan udelukkes.

Hypoglykæmi

Som for andre insulinpræparater er hypoglykæmi også den hyppigst forekommende bivirkning hos

patienter i EXUBERA-behandling.

Hoste

Hosten opstår generelt inden for sekunder til minutter efter insulininhalationen og er primært mild.

Hosten aftager over tid. 1% af patienterne seponerede EXUBERA-behandling på grund af hoste.

Dyspnø

Størstedelen (> 95%) af de rapporterede dyspnøtilfælde var milde til moderate. 0,4 % af de

forsøgspersoner, der var i EXUBERA-behandling seponerede behandlingen på grund af dyspnø.

Brystsmerter

En række forskellige brystrelaterede symptomer ses som behandlingsrelaterede bivirkninger og blev

karakteriseret som værende ikke-specifikke brystsmerter. Størstedelen (> 95%) af disse bivirkninger

var milde til moderate. Én forsøgsperson fra EXUBERA-gruppen og én fra sammenligningsprodukt-

gruppen seponerede behandling på grund af brystsmerter. Det er væsentligt, at forekomsten af

bivirkninger af alle årsager, der var relateret til koronararteriesygdom, såsom angina pectoris eller

myokardieinfarkt, ikke øges ved brug af EXUBERA.

Andre bivirkninger

Fald i FEV

Små forskelle i faldet i FEV

imellem behandlingsgrupperne ses i gruppen behandlet med EXUBERA

i sammenligning med sammenligningsprodukt-behandling. I kliniske forsøg på op til 2 år ses ikke

accelereret fald efter 3-6 måneder. Seponering af EXUBERA-behandling efter 2 år førte til, at

forskellene mellem behandlingsgrupperne forsvandt inden for 6 uger (se pkt. 4.4 og 5.1).

Et fald i forhold til baseline i FEV

15% ses hos 1,3% af de EXUBERA-behandlede patienter

med type 1 diabetes og hos 5,0% af de EXUBERA-behandlede type 2 diabetikere.

Insulinantistoffer

Der kan dannes insulinantistoffer under behandling med alle insuliner inklusiv EXUBERA. I kliniske

forsøg dannes insulinantistoffer hyppigere og det gennemsnitlige insulinantistof-niveau er højere hos

patienter, som skiftede deres subkutane humane insulin ud med EXUBERA sammenlignet med

forsøgspersoner, der forblev i behandling med subkutant humant insulin. Insulinantistof-niveauet var

højere hos patienter med type 1 diabetes sammenlignet med patienter med type 2 diabetes, og et stabilt

niveau blev opnået inden for 6-12 måneders eksponering for begge grupper. Der er ikke identificeret

nogen klinisk betydning af disse antistoffer.

Overfølsomhedsreaktioner

Som med andre insuliner kan der meget sjældent forekomme generaliserede allergiske reaktioner.

Disse reaktioner over for insulin eller hjælpestofferne kan muligvis være forbundet med generaliseret

hudreaktion, angioødem, bronkospasme, hypotension og shock, og de kan være livstruende (se pkt.

4.4 Respiratorisk).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ødem og refraktionsanomalier i øjet

Insulinbehandling kan give natriumretention og ødem. Refraktionsanomalier i øjet kan forekomme ved

initiering af insulinbehandling. Disse symptomer er normalt af forbigående karakter.

4.9

Overdosering

Der kan forekomme hypoglykæmi som et resultat af et insulinoverskud i forbindelse med

fødeindtagelse, energiforbrug eller begge dele.

Milde tilfælde af hypoglykæmi kan sædvanligvis behandles med oral indtagelse af kulhydrater.

Dosisjustering, ændring i kostplaner eller fysisk aktivitet kan være nødvendig.

Sværere tilfælde med koma, kramper eller neurologisk svækkelse kan behandles med

intramuskulær/subkutan glucagon (0,5 - 1 mg) eller koncentreret intravenøs glucoseopløsning.

Glucoseopløsning skal også gives intravenøst, hvis patienten ikke responderer på glucagon inden for

10–15 minutter.

Efter at have genvundet bevidstheden, anbefales det at give patienten oral kulhydrat for at undgå

tilbagefald.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler, som anvendes ved diabetes, ATC-kode: A10AF01.

Virkningsmekanisme

Humant insulin sænker blodsukkeret og fremskynder den anabolske effekt og mindsker ligeledes den

katabolske effekt, fremmer transporten af glucose til cellerne og dannelsen af glycogen til muskler og

lever, og forbedrer udnyttelsen af pyruvat. Insulin hæmmer glycogenolyse og gluconeogenese, øger

lipogenesen i lever og fedtvæv samt hæmmer lipolysen. Humant insulin fremskynder ligeledes

optagelsen af aminosyrer i cellerne samt fremskynder proteinsyntesen og øger kaliumoptagelsen i

cellerne.

Ligesom hurtigtvirkende insulin-analoger har inhaleret humant insulin en hurtigere indsættende

glucosesænkende virkning sammenlignet med subkutant indgivet opløseligt humant insulin. Inhaleret

humant insulin har glucosesænkende virkningsvarighed sammenlignelig med subkutant indgivet

hurtigtvirkende humant insulin og længere end hurtigtvirkende insulin-analoger (se figur 1).

Gennemsnitlig GIR (% of

maximum)

Tid (min)

Subkutant Lispro (18 E)

Exubera (6 mg)

Hurtigtvirkende

humant insulin (18

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Fig. 1.

Gennemsnitlig glucoseinfusionshastighed (GIR) normaliseret til GIR

for hver forsøgsperson

i behandling versus tid for raske frivillige forsøgspersoner.

Når humant insulin inhaleres, indtræder den glucosesænkende virkning inden for 10-20 minutter, den

maksimale effekt topper ca. 2 timer efter inhalation. Virkningen varer i ca. 6 timer.

Hos forsøgspersoner med type 1 eller type 2 diabetes har inhaleret humant insulin en hurtigere

indsættende glucosesænkende virkning i de første timer efter dosering sammenlignet med subkutant

indgivet hurtigtvirkende humant insulin.

Den intraindividuelle variation af den glucosesænkende virkning af inhaleret humant insulin er

generelt sammenlignelig med subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin givet til

forsøgspersoner med type 1 og type 2 diabetes mellitus.

Brug af inhaleret humant insulin er forbundet med en stigning i hyppighed og mængde af

insulinantistoffer. I et prospektivt eksplorativt 6 måneders forsøg hos forsøgspersoner med type 1

diabetes ses ingen ændringer i glucosefarmakodynamikken med inhaleret humant insulin.

Information fra kliniske forsøg

Kontrollerede kliniske forsøg af type 1 eller type 2 diabetes viser, at EXUBERA opnår og fastholder

effektiv glykæmisk kontrol sammenlignet med subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin.

Type 1 diabetes

I kliniske forsøg på type 1 diabetes har patienter, der er i EXUBERA-behandling i kombination med

langtids- eller middellangtidsvirkende insulin, et lignende fald i HbA1c som patienter, der tager

subkutant insulin alene. Procentdelen af patienter, der opnår en HbA1c < 7,0 % er sammenlignelig

imellem behandlingsgrupperne.

Fastende plasmaglucoseniveauer er signifikant lavere hos patienter, der behandles med EXUBERA

end hos dem, der kun behandles med subkutant indgivet hurtigtvirkende humant insulin.

Type 2 diabetes

I et klinisk forsøg på type 2 diabetes patienter, som fik EXUBERA i kombination med langtids- eller

middellangtidsvirkende insulin ses lignende fald i HbA1c sammenlignet med de patienter der kun

behandles med subkutant insulin.

Fastende plasmaglucoseniveauer er signifikant lavere hos patienter, der behandles med EXUBERA

end hos dem, der behandles med subkutant insulin.

I kliniske forsøg, der inkluderer patienter med type 2 diabetes, der ikke var velkontrollerede på orale

præparater alene, har patienter, der kun behandles med EXUBERA eller i kombination med orale

præparater, større gunstig ændring i HbA1c sammenlignet med de patienter, der kun bliver behandlet

med orale præparater. I de fleste af disse forsøg er procentdelen af de patienter, der opnår HbA1c < 7,0

% højere for de patienter, der er i behandling med EXUBERA sammenlignet med patienter der

udelukkende behandles med orale præparater. Fastende plasmaglucose er enten lig med eller lavere

hos patienter, der behandles med EXUBERA sammenlignet med patienter, der udelukkende behandles

med orale præparater. Hos patienter med type 2 diabetes, der er velkontrollerede med orale

antidiabetika, forbedres den glykæmiske kontrol ikke yderligere med inhaleret insulin.

fald

Randomiseret, åben label forsøg med parallelle grupper blev gennemført for at undersøge FEV

ændringer efter initiering af EXUBERA-behandling hos type 1 og type 2 diabetikere. Både

EXUBERA- og sammenligningsprodukt-behandlede forsøgspersoner oplevede fald i lungefunktionen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

over tid under disse kliniske forsøg (Fig. 2 og 3). Små forskelle imellem behandlingsgrupperne (til

fordel for sammenligningsproduktet) i ændring fra baseline på 0,034 l hos type 1 og 0,039 l hos type 2

diabetikere ses efter 2 års behandling.

Et fald i forhold til baseline i FEV

15% ses hos 1.3% af de EXUBERA-behandlede patienter og

hos 1,0% af de sammenligningsprodukt-behandlede type 1 diabetikere og hos 5,0% af de EXUBERA-

behandlede og hos 3,4% af de sammenligningsprodukt-behandlede type 2 diabetikere.

Figur 2.

Observeret ændring fra baseline i FEV

(l) hos patienter med type 1 diabetes mellitus.

Ændring i forhold til Baseline i FEV

1

(l)

( Middel +/- SD)

-0.5

-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Baseline

24

36

52

65

78

91

104

+6

+12

Besøg (uger)

Insulin human (INH)

Sammenligningsprodukt

Insulin human udvaskning

N=Antal forsøgspersoner ved Baseline, uge 52, uge 104, uge +6, uge +12.

INH og INH udvaskning N=158, 155, 143, 139, 123. Sammenligningprodukt N=145, 143, 125, 129, 120.

Sammenligningsfase

Udvaskningsfase

Figur 3.

Observeret ændring fra baseline i FEV

hos patienter med type 2 diabetes mellitus

.

I fase 2/3 forsøg afbrød 9 ud af 2498 forsøgspersoner behandlingen med EXUBERA på grund af fald i

-0 . 5

-0 . 4 5

-0 . 4

-0 . 3 5

-0 . 3

-0 . 2 5

-0 . 2

-0 . 1 5

-0 . 1

-0 . 0 5

0

0 . 0 5

0 . 1

0 . 1 5

0 . 2

0 . 2 5

0 . 3

IN H

C o m p a r a to r

Ændring i forhold til baseline i FEV

1

(l)

( Mean +/- SD)

N=Antal forsøgspersoner ved baseline, uge 12, uge 24, uge 36, uge 48, uge 60, uge 72, uge

84 uge 96, LOCF.

Insulin, humant (INH) N=236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236.

Sammenligningsprodukt N=253, 238, 252, 248, 252, 249, 230, 224, 216, 253.

Baseline

12

24

36

48

60

72

84

96 LOCF

Besøg (uger)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

lungefunktionen, og hvis FEV

ved forsøgsafslutningen viste et fald på ≥ 15% i forhold til baseline.

Disse patienter oplevede et gennemsnitligt fald i FEV

på 21% (varierende fra 16-33%) i forhold til

baseline, og de blev behandlet med EXUBERA i gennemsnitlig 23 måneder. 6 af de patienter, der

afbrød behandlingen, gennemgik en opfølgende lungefunktionstest. Af disse patienter viste 5

signifikant bedring i FEV

efter seponering af behandlingen, og 1 patient fik ikke yderligere fald efter

afslutningen af forsøget. Der er ingen yderligere informationer om de resterende 3 patienter, som

afbrød behandlingen.

reversibilitet

Hos type 1 diabetikere forsvandt de små forskelle imellem behandlingsgrupperne (0,010 l til fordel for

sammenligningsproduktet) indenfor 2 uger efter ophør med EXUBERA efter 12 ugers behandling.

Hos type 2 diabetikere forsvandt de små forskelle imellem behandlingsgrupperne (0,039 l til fordel for

sammenligningsproduktet) indenfor 6 uger efter ophør med EXUBERA efter 2 års behandling (figur

3). I en mindre gruppe (n = 36) af blandede type 1 og 2 diabetikere behandlet med EXUBERA i

>

36 måneder førte ophør af behandling til en gennemsnitlig FEV

stigning på 0,036 l over den

følgende 6 måneders periode.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Inhaleret humant insulin indtages via lungerne. Inhaleret humant insulin absorberes lige så hurtigt som

hurtigtvirkende insulin-analoger og hurtigere end hurtigtvirkende humant insulin indgivet subkutant

hos raske forsøgspersoner og forsøgspersoner med type 1 eller type 2 diabetes (se figur 4).

Figur 4:

Gennemsnitlig ændring i serumfrie insulinkoncentrationer (μE/ml) efter inhalation af 4 mg

humant insulin eller subkutan injektion af 12 E hurtigtvirkende humant insulin hos overvægtige

forsøgspersoner med type 2 diabetes.

Maksimal insulinkoncentration (T

) nås generelt på den halve tid i forhold til subkutant

administreret hurtigtvirkende humant insulin. Maksimal insulinkoncentration nås generelt efter 45

minutter ved inhaleret humant insulin. Den intraindividuelle variation i tiden til opnåelse af maksimale

insulinkoncentrationer var lavere for inhaleret insulin end for subkutant hurtigtvirkende humant

insulin hos forsøgspersoner med type 1 eller 2 diabetes.

EXUBERA (4mg)

Hurtigtvirkende insulin (12 IE)

Subcutaneous Insulin

Inhaleret insulin

Ændring i forhold til Baseline serumfri insulin

Koncentration (uE/ml)

Tid (min)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hos forsøgspersoner med type 1 diabetes mellitus var den intraindividuelle variation i AUC for

inhaleret humant insulin sammenlignelig med subkutant administreret hurtigtvirkende humant insulin.

For C

er den intraindividuelle variation af inhaleret insulin større end for subkutant administreret

hurtigtvirkende humant insulin. Hos overvægtige forsøgspersoner med type 2 diabetes, er den

intraindividuelle variation sammenlignelig med, eller mindre end, subkutant administreret

hurtigtvirkende humant insulin, hvad angår C

og AUC.

Den relative biotilgængelighed af EXUBERA sammenlignet med subkutant hurtigtvirkende humant

insulin er ca. 10%. I modsætning til subkutane insulinpræparater påvirkes biotilgængeligheden af

EXUBERA ikke af Body Mass Index.

I et forsøg med raske forsøgspersoner øges systemisk eksponering (AUC og C

) af inhaleret humant

insulin på en tilnærmelsesvis dosisproportional måde fra 1- 6 mg, når der maksimalt blev givet samlet

2 blistere af hver styrke eller i kombination. I et forsøg, hvor 3 blistere af lægemiddelformen 1 mg

blister blev sammenlignet med 1 blister à 3 mg, var C

og AUC efter inhalation af 3 blistere à 1 mg

henholdsvis ca. 30% og 40% højere end inhalation af 1 blister à 3 mg , hvilket viser, at 3 blistere à

1 mg ikke kan erstattes af 1 blister à 3 mg (se pkt. 2, 4.2 og 4.4).

Der blev set en ca. 40% højere biotilgængelighed af 3 blistere à 1 mg sammenlignet med 1 blister à

3 mg hos raske forsøgspersoner. En forklaring på forskellen i biotilgængeligheden synes at være

energiforskellen i masseratio mellem blistere à 1 og 3 mg. Jo mindre pulver i blisteren, jo mere

effektivt kan inhalatoren opdele eller de-agglomerere pulveret, hvilket fører til en større andel af

mindre, aerodynamiske partikelstørrelser for blistere à 1 mg (se pkt. 2 og 4.4).

Distribution

Efter oral inhalation af en enkelt dosis af humant insulin, forbliver ca. 30% af det totale blisterindhold

i blisteren eller udstyret, 20% lagres i oropharynx, 10% i de øvre luftveje, og 40% når de nedre

luftveje.

Dyreforsøg viser ikke, at inhaleret humant insulin ophobes i lungerne.

Særlige patientgrupper

Rygning

Rygning øger kraftigt hastigheden og graden af absorptionen af inhaleret humant insulin (C

ca. 3-5

gange og AUC ca. 2-3 gange højere), og risikoen for hypoglykæmi kan derfor øges (se pkt. 4.3 og

4.5).

Når EXUBERA gives til raske frivillige forsøgspersoner, efter at de i et kontrolleret forsøgsmiljø har

været udsat for passiv rygning fra cigaretter i 2 timer, nedsættes insulin AUC og C

med henholdsvis

ca. 17 og 30% (se pkt. 4.5).

Respiratoriske sygdomme (tilgrundliggende lungesygdomme)

Hos ikke-diabetikere med mild til moderat astma, der ikke er i behandling med bronkodilatorer, er

AUC og C

af inhaleret humant insulin lidt lavere end hos forsøgspersoner, der ikke har astma.

Hos ikke-diabetikere med KOL er absorptionen af inhaleret humant insulin større sammenlignet med

forsøgspersoner uden KOL (se pkt. 4.4).

Indgift af salbutamol 30 minutter før EXUBERA hos ikke-diabetikere med mild-moderat astma førte

til en stigning i insulin AUC og C

på mellem 25-51% sammenlignet med EXUBERA indgivet alene

(se pkt. 4.2 og 4.5).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Indgift af fluticason 30 minutter før EXUBERA ændrede ikke EXUBERAs farmakokinetik hos ikke-

diabetikere med mild-moderat astma (se pkt. 4.5).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke undersøgt, hvorvidt absorption af inhaleret humant insulin påvirkes ved nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke undersøgt, hvorvidt absorption af inhaleret humant insulin påvirkes ved nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2).

Køn

Der er ikke set nogen umiddelbare forskelle i absorptionen af inhaleret humant insulin mellem

mandlige og kvindelige forsøgspersoner med og uden diabetes.

Børn og unge

Inhaleret humant insulin absorberes hurtigere hos børn (6-11 år) og unge (12-17 år) med type 1

diabetes end hurtigtvirkende humant insulin. Biotilgængeligheden af inhaleret humant insulin i forhold

til subkutant administreret hurtigtvirkende humant insulin er sammenlignelig med biotilgængeligheden

hos voksne forsøgspersoner med type 1 diabetes (se pkt. 4.2).

Ældre

Inhaleret humant insulin absorberes hurtigere hos ældre forsøgspersoner med type 2 diabetes end sub-

kutant administreret hurtigtvirkende humant insulin. Biotilgængeligheden af inhaleret humant insulin i

forhold til subkutant administreret hurtigtvirkende humant insulin er sammenlignelig med

biotilgængeligheden hos yngre voksne forsøgspersoner med type 2 diabetes.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Inhalationstoksicitetsforsøg på rotter og aber i op til 6 måneder viser ingen speciel risiko for luftrøret

på grund af insulininhalationspulveret.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Mannitol

Glycin

Natriumcitrat (som dihydrat)

Natriumhydroxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud af folieovertrækket: 3 måneder.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares under 30° C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Efter anbrud af folieovertrækket: Opbevares under 25°C.

Enkeltdosisblisterne må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Inhalatoren og dens dele bør opbevares og anvendes på et tørt sted.

Insulininhalatoren må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

1 blisterkort indeholder 6 perforerede enkeltdosisblistere (PVC/aluminium). 5 blisterkort er i klar

plastik (PET) termoformet bakke med et tørremiddel og lukket med et klart plastiklåg (PET). Bakken

er forseglet i en plastikfoliepose med et tørremiddel.

Pakningsstørrelser:

Karton med 30 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (1 pose)

Karton med 60 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (2 poser)

Karton med 90 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser)

Karton med 180 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (6 poser)

Karton med 270 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (9 poser)

Karton med 60 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (2 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 90 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 180 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (6 poser) og 2 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

Karton med 270 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (9 poser) og 6 ekstra

insulinfrigivelsesenheder

1 kit med 90 x 1 PVC/aluminium perforeret enkeltdosisblister (3 poser), 1 insulininhalator, 1

reservekammer og 6 ekstra insulinfrigivelsesenheder

Yderligere pakninger med insulininhalatorer, insulinfrigivelsesenheder og reservekamre er

tilgængelige.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

EXUBERA enkeltdosisblistere må kun anvendes sammen med insulininhalatoren.

Insulininhalatoren bør udskiftes 1 gang årligt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Insulinfrigivelsesenheden skal udskiftes hver 2. uge.

Hvis insulininhalatoren uforvarende udsættes for ekstremt fugtige forhold under anvendelsen, fører

dette sædvanligvis til en efterfølgende nedsættelse af den insulindosis, som afgives fra inhalatoren. I

dette tilfælde skal insulinfrigivelsesenheden skiftes inden den næste inhalation (se pkt. 4.4).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13, 9NJ

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/05/327/009

EU/1/05/327/010

EU/1/05/327/011

EU/1/05/327/012

EU/1/05/327/013

EU/1/05/327/014

EU/1/05/327/015

EU/1/05/327/016

EU/1/05/327/017

EU/1/05/327/018

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

24/01/2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 85 45

E-mail: mail@emea.eu.int http://www.emea.eu.int

EMEA 2006 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/588

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

EXUBERA

EPAR - sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).

Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidlers (CHMP)

vurdering af de gennemførte undersøgelser førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet

som beskrevet nedenfor

.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger på grundlag af CHMPs anbefalinger, kan du læse den faglige

drøftelse (der ligeledes er en del af EPAR).

Hvad er Exubera?

Exubera er hurtigtvirkende insulin i pulverform til inhalation (indånding). Exubera findes i to styrker,

der indeholder henholdsvis 1 mg og 3 mg af det aktive stof, humant insulin.

Hvad anvendes Exubera til?

Exubera er et insulin, der anvendes til behandling af voksne med type 2 sukkersyge (diabetes), når

sukkersygen ikke kan reguleres tilstrækkeligt med tabletter. Exubera kan desuden bruges til nogle

voksne med type 1 sukkersyge, som kan have gavn af at bruge inhalationspulveret i stedet for

indsprøjtninger af hurtigtvirkende insulin under huden, når de mulige risici tages i betragtning.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Exubera?

Exubera anvendes kun ved hjælp af den tilhørende insulininhalator. Insulinpulveret er emballeret i

blister (trykpakning). For at tage en dosis sætter patienten blisteren i inhalatoren og indånder den i

lungerne gennem munden. Før start af behandlingen med Exubera skal en læge eller sygeplejerske

forklare patienten, hvordan inhalatoren bruges korrekt. Dette er nødvendigt, for at risikoen skal være

mindst mulig og for at sikre, at patienten får størst mulig gavn af behandlingen. Lægen afgør for den

enkelte patient, hvad startdosis skal være, hvornår medicinen skal tages, og hvordan dosis skal

justeres. Lægen afgør dette ud fra, hvordan behandlingen virker på patienten, og ud fra patientens

behov (f.eks. kost, fysisk aktivitet og livsstil). Exubera gives inden for 10 minutter før, patienten

begynder på et måltid. En 1 mg enkeltdosisblister giver omtrent samme dosis som injektion af 3 IE

hurtigtvirkende insulin indgivet subkutant (under huden). En 3 mg enkeltdosisblister giver omtrent

samme dosis som 8 IE hurtigtvirkende insulin indgivet subkutant. Exubera er derfor ikke velegnet, når

det er nødvendigt med små justeringer (mindre end 3 IE) af dosis – for eksempel til patienter med lav

kropsvægt.

Hvordan virker Exubera?

Sukkersyge er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer tilstrækkeligt med insulin til at regulere

blodsukkeret. Exubera er et erstatningsinsulin, der er identisk med det insulin, der produceres af

bugspytkirtlen. Insulinet i Exubera fremstilles ved "rekombinant teknik". Det vil sige, at insulinet

produceres af en bakterie, der har fået indsat et gen (dna), som gør den i stand til at producere insulin.

Når insulinet inhaleres, vil noget af det blive optaget i blodet (resten nedbrydes i lungerne). Når

insulinet er gået over i blodet, er det med til at transportere sukkeret ind i cellerne og regulere

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

EMEA 2006

blodsukkeret. Gennem regulering af blodsukkeret mindskes symptomerne og komplikationerne ved

sukkersygen. Exubera virker ved type 1-sukkersyge, hvor bugspytkirtlen ikke kan producere nok

insulin, og ved type 2-sukkersyge, hvor kroppen ikke kan udnytte insulinet effektivt.

Hvordan er Exubera blevet undersøgt?

Exubera er undersøgt hos patienter med type 2- og type 1-sukkersyge. Ved type 1-sukkersyge blev

Exubera sammenlignet med subkutant insulin (indsprøjtet under huden). Ved type 2-sukkersyge blev

Exubera sammenlignet med subkutant insulin og med tabletter mod sukkersyge (orale antidiabetika). I

forsøgene har man målt blodets indhold af et glykosyleret hæmoglobin (HbA1c), der fortæller, hvor

godt blodets sukkerindhold bliver reguleret.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Exubera?

Samlet gav Exubera i undersøgelser af type 1- og type 2-sukkersyge lige så god blodsukkerkontrol

som hurtigtvirkende humant insulin indgivet subkutant.

Hvilken risiko er der forbundet med Exubera?

De almindeligste bivirkninger ved Exubera er hypoglykæmi (for lavt blodsukker) og hoste. Hvis

patienten er ryger, optages der betydeligt mere insulin fra lungerne, hvilket kan øge risikoen for

hypoglykæmi. Rygere må ikke bruge Exubera. Rygere skal have ophørt med rygningen i mindst 6

måneder, før de må bruge Exubera. Hvis en patient begynder at ryge eller genoptager rygningen under

behandlingen med Exubera, skal vedkommende straks skifte til anden sukkersygebehandling. Man må

ikke tage tre 1 mg blistre som erstatning for én 3 mg blister, da det giver en højere insulindosis og kan

øge risikoen for hypoglykæmi. Den fuldstændige beskrivelse af de indberettede bivirkninger for

Exubera fremgår af indlægssedlen.

Undersøgelserne har vist, at Exubera har en lille negativ virkning på lungefunktionen, hvilket muligvis

ophører, når behandlingen med Exubera standses. Har patienten i forvejen en lungesygdom, er det

ikke klart, hvordan brug af Exubera påvirker lungerne, eller hvordan lungesygdommen påvirker

optagelsen af insulin fra lungerne. Patienter med dårlig eller ustabil lungefunktion, således astma,

emfysem eller kronisk bronkitis, må ikke bruge Exubera.

Exubera må ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for humant

insulin eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor er Exubera blevet godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Exubera er

større end risiciene til behandling af sukkersyge hos visse voksne patienter, når produktet anvendes

som beskrevet i produktresuméet. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for

Exubera.

Hvilke foranstaltninger kan mindske risikoen ved Exubera til det mindst mulige?

Firmaet, der fremstiller Exubera, skal foretage supplerende undersøgelser af midlets sikkerhed,

specielt hos patienter med forhøjet risiko for bivirkninger, f.eks. patienter med astma eller kronisk

obstruktiv lungesygdom. Desuden skal det undersøges, om patienterne kan danne antistoffer mod

insulinet (proteiner, der produceres som reaktion på behandlingen med Exubera). Firmaet skal

endvidere overvåge bivirkninger, udlevere informationsmateriale og forbedre blisterpakningens

udformning, så det er lettere at se forskel på 1 mg og 3 mg enkeltdosisblister.

Andre oplysninger om Exubera:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse for Exubera med gyldighed i hele Den

Europæiske Union den 24. januar 2006. Indehaveren af markedsføringstilladelsen er Pfizer Limited.

Den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Exubera kan ses i sin helhed

her.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08- 2006

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information