Exjade

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-09-2020

Aktiv bestanddel:
deferasirox
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
V03AC03
INN (International Name):
deferasirox
Terapeutisk gruppe:
Alle andre terapeutiske produkter
Terapeutisk område:
beta-Thalassemia, jernophobning
Terapeutiske indikationer:
Exjade er indiceret til behandling af kronisk jernophobning på grund af hyppige blodtransfusioner (≥ 7 ml/kg/måned af pakket røde blodlegemer) hos patienter med beta thalassaemia major på seks år og ældre. Exjade is also indicated for the treatment of chronic iron overload due to blood transfusions when deferoxamine therapy is contraindicated or inadequate in the following patient groups: , in patients with beta thalassaemia major with iron overload due to frequent blood transfusions (≥ 7 ml/kg/month of packed red blood cells) aged two to five years;, in patients with beta thalassaemia major with iron overload due to infrequent blood transfusions (< 7 ml/kg/month of packed red blood cells) aged two years and older;, in patients with other anaemias aged two years and older. , Exjade er også indiceret til behandling af kronisk jernophobning kræver kelation terapi, når deferoxamine behandling er kontraindiceret, eller utilstrækkelig i patienter med ikke-transfusion, der er afhængige talassæmi syndromer i alde
Produkt oversigt:
Revision: 47
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000670
Autorisation dato:
2006-08-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/000670

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-08-2018

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EXJADE 125 mg dispergible tabletter

EXJADE 250 mg dispergible tabletter

EXJADE 500 mg dispergible tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

EXJADE 125 mg dispergible tabletter

Hver dispergibel tablet indeholder 125 mg deferasirox.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dispergibel tablet indeholder 136 mg lactose.

EXJADE 250 mg dispergible tabletter

Hver dispergibel tablet indeholder 250 mg deferasirox.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dispergibel tablet indeholder 272 mg lactose.

EXJADE 500 mg dispergible tabletter

Hver dispergibel tablet indeholder 500 mg deferasirox.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dispergibel tablet indeholder 544 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergibel tablet

EXJADE 125 mg dispergible tabletter

Hvide til svagt gule, runde, flade tabletter med skrå kanter og prægning (NVR på den ene side og

J 125 på den anden side). Omtrentlige tabletdimensioner 12 mm x 3,6 mm.

EXJADE 250 mg dispergible tabletter

Hvide til svagt gule, runde, flade tabletter med skrå kanter og prægning (NVR på den ene side og

J 250 på den anden side). Omtrentlige tabletdimensioner 15 mm x 4,7 mm.

EXJADE 500 mg dispergible tabletter

Hvide til svagt gule, runde, flade tabletter med skrå kanter og prægning (NVR på den ene side og

J 500 på den anden side). Omtrentlige tabletdimensioner 20 mm x 5,6 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EXJADE er indiceret til behandling af kronisk jernophobning forårsaget af hyppige blodtransfusioner

(≥ 7 ml/kg/måned pakkede røde blodceller) hos patienter i alderen 6 år og ældre, der har beta-

talassæmi major.

EXJADE er yderligere indiceret til behandling af kronisk jernophobning, forårsaget af

blodtransfusioner, i de tilfælde hvor deferoxamin-behandling er kontraindiceret eller utilstrækkelig.

Indikationen gælder for de følgende patientgrupper:

pædiatriske patienter med beta-talassæmi major med jernophobning forårsaget af regelmæssige

blodtransfusioner (

7 ml/kg/måned af pakkede røde blodceller) i alderen 2 til 5 år,

voksne og pædiatriske patienter med beta-talassæmi major med jernophobning forårsaget af

sjældne blodtransfusioner (< 7 ml/kg/måned pakkede røde blodceller) i alderen 2 år og derover,

voksne og pædiatriske patienter med andre anæmier i alderen 2 år og derover.

Hos patienter i alderen 10 år og derover med ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer er

EXJADE indiceret til behandling af kronisk jernophobning, der kræver kelatbehandling, når

deferoxamin-behandling er kontraindiceret eller utilstrækkelig.

4.2

Dosering og administration

Behandling med EXJADE skal påbegyndes og

vedligeholdes af læger med erfaring i behandling af

kronisk jernophobning.

Dosering

Transfusionsbetinget jernophobning

Det anbefales, at behandlingen påbegyndes efter transfusion af omkring 20 enheder (cirka 100 ml/kg)

pakkede røde blodceller (PRBC), eller når klinisk monitorering afdækker tegn på, at kronisk

jernophobning er til stede (fx serum-ferritin > 1.000 µg/l). Doser (i mg/kg) skal beregnes og afrundes

til nærmeste hele tabletstørrelse.

Målene med kelatbehandling er at fjerne mængden af jern, der administreres i transfusioner og, om

nødvendigt, at reducere den eksisterende jernbelastning.

Der skal udvises forsigtighed hos alle patienter under kelatbehandling for at minimere risikoen for

overkelering (se pkt. 4.4).

I tilfælde af behandlingsskift fra filmovertrukne tabletter/granulat til dispergible tabletter, skal dosis

for dispergible tabletter være 40% højere end dosis for filmovertrukne tabletter/granulat, afrundet til

nærmeste hel tablet.

Den tilsvarende dosis for de forskellige formuleringer er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 1

Anbefalet dosis til jernophobning grundet transfusioner

Filmovertrukne

tabletter/granulat

Dispergible

tabletter

Transfusioner

Serum-

ferritin

Startdosis

14 mg/kg/day

20 mg/kg/dag

Efter 20 enheder

(ca. 100 ml/kg) af

PRBC

eller

>1.000 µg/l

Alternativ

startdosis

21 mg/kg/dag

30 mg/kg/dag

>14 ml/kg/måned

af PRBC (ca.

>4 enheder/måne

d for en voksen)

7 mg/kg/dag

10 mg/kg/dag

<7 ml/kg/måned

af PRBC (ca.

<2 enheder/måne

d for en voksen)

velbehandlede

deferoxamin-

patienter

En tredjedel af

deferoxamindosis

Halv dosis af

deferoxamin

Monitorering

Månedligt

Målinterval

500-1.000 µg

/

Korrektions-

trin

(hver

3.-6. måned)

Øget dosis

>2.500 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/dag

Op til

28 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

Op til

40 mg/kg/dag

Nedsat dosis

3,5 - 7 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

<2.500 µg/l

Til patienter

behandlet med

doser

>21 mg/kg/dag

Til patienter

behandlet med

doser

>30 mg/kg/day

Når målet er nået

500-1.000 µg

Maksimal

dosis

28 mg/kg/dag

40 mg/kg/dag

Overvej

afbrydelse

<500 µg/l

Startdosis

Anbefalet startdosis for EXJADE dispergible tabletter er 20 mg/kg kropsvægt.

En startdosis på 30 mg/kg kan tages i betragtning for patienter, der har brug for reduktion af forhøjede

jern-niveauer, og som også modtager mere end 14 ml/kg/måned pakkede røde blodceller (omkring

> 4 enheder/måned for en voksen).

En startdosis på 10 mg/kg kan tages i betragtning for patienter, der ikke har brug for reduktion af jern-

niveauer i kroppen, og som også modtager mindre end 7 mg/kg/måned pakkede røde blodceller

(omkring < 2 enheder/måned for en voksen). Patientens respons skal monitoreres, og dosisøgninger

bør overvejes, hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning (se pkt. 5.1).

For patienter, der allerede er i tilfredsstillende behandling med deferoxamin, kan en startdosis af

EXJADE dispergible tabletter, der numerisk er halvdelen af deferoxamindosis, overvejes.

Eksempelvis kan en patient, der modtager 40 mg/kg/dag af deferoxamin fem dage om ugen (eller

tilsvarende), overføres til en daglig startdosis på 20 mg/kg/dag af EXJADE dispergible tabletter. Når

dette resulterer i en daglig dosis, der er mindre end 20 mg/kg kropsvægt, skal patientens respons

monitoreres. Hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning, skal en dosisøgning overvejes (se pkt. 5.1).

Dosisjustering

Det anbefales, at serum-ferritin monitoreres hver måned, og at dosis af EXJADE justeres, hvis

nødvendigt, hver 3. til 6. måned, ud fra udviklingen i serum-ferritin. Dosisjusteringer kan gøres i trin

af 5 til 10 mg/kg, og skal skræddersys til den enkelte patients respons og terapeutiske mål

(vedligeholdelse eller reduktion af jernophobning). Hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt

kontrolleret ved doser på 30 mg/kg (fx serum-ferritinniveauer vedvarende over 2.500 µg/l uden at vise

en aftagende udvikling over tid), bør doser op til 40 mg/kg overvejes. Der er på nuværende tidspunkt

begrænsede langtidseffekt- og sikkerhedsdata for EXJADE dispergible tabletter anvendt ved doser

over 30 mg/kg (264 patienter fulgt i gennemsnitlig 1 år efter dosisoptrapning). Hvis der kun er opnået

meget dårlig kontrol med hæmosiderosen ved doser på op til 30 mg/kg, er det ikke sikkert, at

tilfredsstillende kontrol kan opnås med en yderligere øgning af dosis (til et maksimum på 40 mg/kg),

og alternative behandlingsmuligheder bør overvejes. Hvis der ikke opnås tilfredsstillende kontrol ved

doser over 30 mg/kg, bør behandlingen ikke opretholdes, og når det er muligt, bør alternativ

behandling overvejes. Doser over 40 mg/kg anbefales ikke, da der kun er begrænset erfaring med

doser over dette niveau.

Hos patienter behandlet med doser over 30 mg/kg bør dosisreduktion i trin på 5 til 10 mg/kg

overvejes, når der er opnået kontrol (fx serum-ferritinniveauer permanent under 2.500 µg/l og med en

faldende tendens over tid). Hos patienter, hvis serum-ferritinniveauer har nået målet (som regel

mellem 500 og 1.000 µg/l), bør det overvejes at foretage dosisreduktion i trin på 5 til 10 mg/kg for at

vedligeholde serum-ferritinniveauer inden for det terapeutiske interval, og for at minimere risikoen for

overkelering. Afbrydelse af behandlingen skal overvejes, hvis serum-ferritin falder konsekvent under

500 µg/l (se pkt. 4.4).

Ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer

Kelatbehandling må kun initieres, når der er påviseligt jernoverskud (jernkoncentration i leveren [LIC]

≥ 5 mg Fe/g tørvægt eller serum-ferritin konsekvent > 800 µg/l). LIC er den foretrukne metode til

bestemmelse af jernoverskud og bør anvendes, når den er tilgængelig. Der skal udvises forsigtighed

hos alle patienter under kelatbehandling for at minimere risikoen for overkelering (se pkt. 4.4).

I tilfælde af behandlingsskift fra filmovertrukne tabletter/granulat til dispergible tabletter, skal dosis

for dispergible tabletter være 40% højere end dosis for filmovertrukne tabletter/granulat, afrundet til

nærmeste hel dispergibel tablet.

Den tilsvarende dosis for de forskellige formuleringer er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 2

Anbefalet dosis til ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer

Filmovertrukne

tabletter/granulat

Dispergible

tabletter

Jernkoncentra-

tion i lever

(LIC)*

Serum-

ferritin

Startdosis

7 mg/kg/dag

10 mg/kg/dag

≥5 mg Fe/g

tørvægt

eller

>800 µg/l

Monitorering

Månedligt

Korrektions-

trin

(hver

3.-6. måned)

Øget dosis

≥7 mg Fe/g

tørvægt

eller

>2.000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

Nedsat dosis

<7 mg Fe/g

tørvægt

eller

2.000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

Maksimal

dosis

14 mg/kg/dag

20 mg/kg/dag

7 mg/kg/dag

10 mg/kg/dag

Til voksne

Ikke vurderet

2.000 µg/l

Til pædiatriske patienter

Afbrydelse

<3 mg Fe/g

tørvægt

eller

<300 µg/l

Genbehand-

ling

Anbefales ikke

*LIC er den foretrukne metode til bestemmelse af jernophobning.

Startdosis

Den anbefalede daglige initialdosis af EXJADE dispergible tabletter hos patienter med ikke-

transfusionsafhængige talassæmi-syndromer er 10 mg/kg kropsvægt.

Dosisjustering

Det anbefales, at serumferritin monitoreres hver måned for at kunne vurdere patientens repons på

behandlingen, og for at minimere risikoen for overkelering (se pkt. 4.4). Hver 3 til 6 måned bør det

overvejes at øge dosis med 5-10 mg/kg, hvis patientens LIC er ≥ 7 mg Fe/g tørvægt, eller hvis

serumferritin konsekvent er > 2.000 µg/l og ikke viser en nedadgående tendens, og hvis lægemidlet er

veltolereret. Doser over 20 mg/kg anbefales ikke, da der ikke er nogen erfaring med doser over dette

niveau hos patienter med ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer.

Dosis må ikke overstige 10 mg/kg hos patienter, hvor LIC ikke blev bestemt, og serumferritin er

≤ 2000 µg/l.

Hos patienter, hvor dosis er øget til > 10 mg/kg, anbefales det at reducere dosis til 10 mg/kg eller

derunder, når LIC er < 7 mg Fe/g tørvægt eller serumferritin er ≤ 2000 µg/l.

Behandlingsophør

Behandlingen skal ophøre, når der er opnået et tilfredsestillende jernniveau i kroppen (LIC < 3 mg

Fe/g tørvægt eller serumferritin < 300 µg/l). Der er ingen tilgængelige data for genoptagelse af

behandlingen hos patienter, der genophober jern efter at have opnået et tilfredsestillende jernniveau i

kroppen, og derfor kan det ikke anbefales at genoptage behandlingen.

Specielle populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Dosisrekommendationer for ældre patienter er de samme som ovenfor. I kliniske studier har ældre

patienter oplevet en højere frekvens af bivirkninger end yngre patienter (specielt diarré) og bør

monitoreres tæt for bivirkninger, der kan kræve dosisjustering.

Pædiatrisk population

Transfusionsbetinget jernophobning:

Dosisrekommendationer for pædiatriske patienter i alderen 2 til 17 år med transfusionsbetinget

jernophobning er de samme som for ældre patienter (se pkt. 4.2). Det anbefales, at serum-ferritin

monitoreres hver måned for at kunne vurdere patientens repons på behandlingen, og for at minimere

risikoen for overkelering (se pkt. 4.4). Ved beregning af dosis skal ændringer i vægten for pædiatriske

patienter over tid tages i betragtning.

Hos børn med transfusionsbetinget jernophobning mellem 2 og 5 år er eksponeringen mindre end hos

voksne (se pkt. 5.2). Denne aldersgruppe kan derfor behøve højere doser, end hvad der er nødvendigt

hos voksne. Imidlertid bør startdosis være den samme som hos voksne, efterfulgt af individuel

titrering.

Ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer:

Hos pædiatriske patienter med ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer bør dosis ikke

overstige 10 mg/kg. Det er vigtigt at udføre en omhyggelig monitorering af LIC og serum-ferritin hos

disse patienter for at undgå overkelering (se pkt. 4.4). I tillæg til månedlige serum-ferritin-målinger

skal LIC monitoreres hver 3. måned, når serum-ferritin er ≤ 800 µg/l.

Børn fra fødsel til 23 måneder:

EXJADEs sikkerhed og virkning hos børn i alderen fra fødsel til 23 måneder er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Patienter med nedsat nyrefunktion

EXJADE har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion og er kontraindiceret hos

patienter med estimeret kreatinin-clearance < 60 ml/min (se pkt. 4.3 og 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

EXJADE anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class C). Hos

patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class B) bør dosis reduceres betydeligt

efterfulgt af gradvis dosisøgning op til en grænse på 50% (se pkt. 4.4 og 5.2); EXJADE skal anvendes

med forsigtighed hos disse patienter. Leverfunktionen bør monitoreres hos alle patienter før

behandling, hver 2. uge i løbet af den første måned og derefter hver måned (se pkt. 4.4).

Administration

Til oral anvendelse.

EXJADE dispergible tabletter skal tages én gang dagligt på tom mave mindst 30 minutter før et

måltid, helst på samme tidspunkt hver dag (se pkt. 4.5 og 5.2).

De dispergible tabletter opslæmmes i et glas vand eller appelsin- eller æblejuice (100 til 200 ml), og

der omrøres, indtil en fin suspension er opnået. Når suspensionen er drukket, skal den tilbageværende

rest opslæmmes i en lille mængde vand eller juice og drikkes. Tabletterne må ikke tygges eller synkes

hele (se også pkt. 6.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kombination med andre jernkelator-behandlinger da sikkerheden af sådanne kombinationer ikke er

klarlagt (se pkt. 4.5).

Patienter med estimeret kreatinin-clearance < 60 ml/min.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nyrefunktion

Deferasirox har kun været undersøgt hos patienter med

baseline

serum-kreatinin inden for det

aldersbestemte normalområde.

I kliniske studier forekom stigninger i serum-kreatinin hos omkring 36% af patienterne. Forhøjelserne

var på > 33% i ≥ 2 på hinanden følgende tilfælde, og nogle gange over den øvre grænse af

normalområdet. Disse var dosisafhængige. Omkring to tredjedele af patienterne med forøget serum-

kreatinin vendte tilbage til niveauet under 33% uden dosisjustering. Hos den sidste tredjedel reagerede

forøgelsen af serum-kreatinin ikke altid på en dosisreduktion eller dosisafbrydelse. I nogle tilfælde sås

kun en stabilisering af serum-kreatinin niveauet efter dosisreduktion. Der er efter markedsføringen

rapporteret tilfælde af akut nyresvigt ved brug af deferasirox (se pkt. 4.8). Der er efter

markedsføringen set tilfælde, hvor forværring af nyrefunktionen har ført til nyresvigt, som har krævet

midlertidig eller permanent dialyse.

Årsagerne til stigningerne i serum-kreatinin er ikke blevet klarlagt. Speciel opmærksomhed bør derfor

rettes mod monitorering af serum-kreatinin hos patienter, der samtidig får lægemidler, der

undertrykker nyrefunktionen, og hos patienter, der får høje doser af deferasirox og/eller lav hyppighed

af transfusioner (< 7 ml/kg/måned pakkede røde blodceller eller < 2 enheder/måned for en voksen).

Selvom der ikke blev observeret en stigning af bivirkninger i nyrerne efter dosisoptrapning af

EXJADE dispergible tabletter til doser over 30 mg/kg i kliniske studier, kan det ikke udelukkes, at der

er en øget risiko for bivirkninger i nyrerne ved EXJADE dispergible tabletdoser over 30 mg/kg.

Det anbefales, at serum-kreatinin dobbeltbestemmes før påbegyndelse af behandling.

Serum-

kreatinin, kreatinin-clearance

(estimeret med Cockcroft-Gault eller MDRD-formlen hos voksne og

med Schwartz-formlen for børn) og/eller plasma-cystatin C

bør monitoreres inden

behandlingsstart, ugentligt den første måned efter påbegyndelse eller ændring af behandling

med EXJADE (inklusive skift til anden formulering). Efterfølgende bør monitorering finde sted

månedligt

. Patienter med forud bestående nyresygdom eller patienter, som får lægemidler, der

nedsætter nyrefunktionen, kan have en større risiko for komplikationer. Der bør udvises

opmærksomhed omkring opretholdelse af passende hydrering af patienter, som udvikler diarré eller

opkastning.

Der er efter markedsføring rapporteret om metabolisk acidose opstået under behandling med

deferasirox. Hovedparten af disse patienter havde nedsat nyrefunktion, renal tubulopati (Fanconis

syndrom), eller diarré, eller forhold, hvor syre-base ubalance er en kendt komplikation. Syre-base

balance, bør overvåges som klinisk indiceret i disse populationer. Afbrydelse af behandling med

EXJADE bør overvejes hos patienter, der udvikler metabolisk acidose.

Der er efter markedsføring rapporteret om svære tilfælde af tubulopati (fx. Fanconis syndrom) og

nyresvigt forbundet med ændringer i bevidstheden i sammenhæng med hyperammoniæmisk

encefalopati hos patienter behandlet med deferasirox, hovedsageligt hos børn. Det anbefales at

hyperammoniæmisk encefalopati skal overvejes og ammoniakniveauet måles hos patienter, som

udvikler uforklarlige ændringer i mental status under behandling med Exjade.

Tabel 3

Dosisiustering og afbrydelse af behandling ved monitorering af nyrefunktionen

Behandling kan, afhængigt af den enkelte patients kliniske omstændigheder, genoptages.

Dosisreduktion eller afbrydelse kan også overvejes, hvis uregelmæssigheder opstår i niveauer for

markører af nyretubulær funktion og/eller som klinisk indiceret:

Proteinuria (test bør foretages inden behandlingsstart, og efterfølgende månedligt)

Glukosuria hos ikke-diabetiske patienter og lave serumkoncentrationer af kalcium, fosfat,

magnesium eller urat, fosfaturi, aminoaciduri (monitoreres efter behov)

Renal tubulopati er hovedsageligt set hos børn og unge med beta-talassæmi og som blev behandlet

med EXJADE.

Patiener bør henvises til en nyrespecialist og yderligere specialiserede undersøgelser (så som renal

biopsi) bør overvejes, hvis følgende opstår på trods af reduktion i dosis og afbrydelse af behandling:

Serum-kreatinin forbliver signifikant forhøjet og

Vedvarende uregelmæssigheder i en anden markør af den renale funktion (fx proteinuria,

Fanconis syndrom).

Serum-kreatinin

Kreatinin-clearance

Inden

behandlingsstart

To gange (2x)

En gang (1x)

Kontraindiceret

<60 ml/min

Monitorering

Første måned efter

behandlingsstart

eller dosisjustering

(inklusive skift til

anden formulering)

Ugentligt

Ugentligt

Herefter

Månedligt

Månedligt

Reduktion af daglig dosis med 10 mg/kg/dag

(dispergible tablet),

hvis følgende renale parametre er set ved to på hinanden følgende kontrolbesøg og ikke kan

forklares af andre årsager

Voksne patienter

>33% over

gennemsnittet fra før

behandling

Faldende <LLN*

(<90 ml/min)

Pædiatriske patienter

Aldersrelateret ULN**

og/eller

Faldende <LLN*

(<90 ml/min)

Efter dosisreduktion, behandlingsafbrydelse, hvis

Voksne og børn

Forbliver >33% over

gennemsnittet fra før

behandling

og/eller

Faldende <LLN*

(<90 ml/min)

*LLN: nedre grænse af normalområdet

**ULN: øvre grænse af normalområdet

Leverfunktion

Hos patienter i behandling med deferasirox, har der været observeret stigninger i leverfunktionstest.

Der er efter markedsføring rapporteret tilfælde af leversvigt, hvoraf nogle havde dødelig udgang.

Svære tilfælde forbundet med ændringer i bevidstheden i sammenhæng med hyperammoniæmisk

encefalopati kan forekomme hos patienter behandlet med deferasirox, særligt hos børn. Det anbefales

at hyperammoniæmisk encefalopati skal overvejes og ammoniakniveauet måles hos patienter, som

udvikler uforklarlige ændringer i mental status under behandling med Exjade. Det skal sikres, at

passende hydrering opretholdes hos patienter, som oplever volumen-depleterende tilstande (fx. diarré

og opkasning), særligt hos børn med akut sygdom. De fleste rapporter om leversvigt involverede

patienter med signifikante komorbiditeter inklusive allerede eksisterende kroniske leversygdomme

(inklusive cirrhose og hepatitis C) og multiorgansvigt. Deferasiroxs rolle som bidragende eller

forværrende faktor kan dog ikke udelukkes (se pkt. 4.8).

Det anbefales, at serum-aminotransferaser, bilirubin og alkalisk fosfatase måles inden initiering af

behandling, hver 2. uge i den første måned og derefter månedligt. Hvis der er en vedholdende og

progressiv forøgelse af serum-transaminase-niveauer, der ikke kan henføres til andre årsager, bør

behandling med EXJADE afbrydes. En forsigtig genstart af behandling med lavere dosis, efterfulgt af

en gradvis dosisforøgelse kan overvejes, når årsagen til leverfunktionstest-uregelmæssigheder er

blevet klarlagt, eller når der igen er normale niveauer.

EXJADE anbefales ikke til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class C) (se pkt.

5.2).

Tabel 4

Opsummering af anbefalinger for sikkerhedsmonitorering

Test

Hyppighed

Serumkreatinin

Dobbeltbestemmelse inden behandling.

Ugentligt den første behandlingsmåned

eller efter dosisjustering (inklusive skift til

anden formulering).

Månedligt herefter.

Kreatinin-clearance og/eller plasma-

cystatin C

Inden behandlingsstart.

Ugentligt under den første måned af

behandlingen eller efter dosisjustering

(inklusive skift til anden formulering).

Herefter månedligt.

Proteinuri

Inden behandlingsstart.

Herefter månedligt.

Andre markører på renal tubulær

funktion (fx glukosuri hos ikke-

diabetikere og lave niveauer af

serumkalium, fosfat, magnesium eller

urat, fosfaturi, aminoaciduri)

Efter behov.

Serum-aminotransferaser, bilirubin,

alkalisk fosfatase

Inden behandling.

Hver 2. uge den første behandlingsmåned.

Månedligt herefter.

Test af hørelse og syn

Inden behandling.

Årligt herefter.

Kropsvægt, højde og seksuel udvikling

Inden behandlingsstart.

Årligt hos pædiatriske patienter.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EXJADE 125 mg dispergible tabletter

EXJADE 250 mg dispergible tabletter

EXJADE 500 mg dispergible tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

EXJADE 125 mg dispergible tabletter

Hver dispergibel tablet indeholder 125 mg deferasirox.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dispergibel tablet indeholder 136 mg lactose.

EXJADE 250 mg dispergible tabletter

Hver dispergibel tablet indeholder 250 mg deferasirox.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dispergibel tablet indeholder 272 mg lactose.

EXJADE 500 mg dispergible tabletter

Hver dispergibel tablet indeholder 500 mg deferasirox.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dispergibel tablet indeholder 544 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergibel tablet

EXJADE 125 mg dispergible tabletter

Hvide til svagt gule, runde, flade tabletter med skrå kanter og prægning (NVR på den ene side og

J 125 på den anden side). Omtrentlige tabletdimensioner 12 mm x 3,6 mm.

EXJADE 250 mg dispergible tabletter

Hvide til svagt gule, runde, flade tabletter med skrå kanter og prægning (NVR på den ene side og

J 250 på den anden side). Omtrentlige tabletdimensioner 15 mm x 4,7 mm.

EXJADE 500 mg dispergible tabletter

Hvide til svagt gule, runde, flade tabletter med skrå kanter og prægning (NVR på den ene side og

J 500 på den anden side). Omtrentlige tabletdimensioner 20 mm x 5,6 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EXJADE er indiceret til behandling af kronisk jernophobning forårsaget af hyppige blodtransfusioner

(≥ 7 ml/kg/måned pakkede røde blodceller) hos patienter i alderen 6 år og ældre, der har beta-

talassæmi major.

EXJADE er yderligere indiceret til behandling af kronisk jernophobning, forårsaget af

blodtransfusioner, i de tilfælde hvor deferoxamin-behandling er kontraindiceret eller utilstrækkelig.

Indikationen gælder for de følgende patientgrupper:

pædiatriske patienter med beta-talassæmi major med jernophobning forårsaget af regelmæssige

blodtransfusioner (

7 ml/kg/måned af pakkede røde blodceller) i alderen 2 til 5 år,

voksne og pædiatriske patienter med beta-talassæmi major med jernophobning forårsaget af

sjældne blodtransfusioner (< 7 ml/kg/måned pakkede røde blodceller) i alderen 2 år og derover,

voksne og pædiatriske patienter med andre anæmier i alderen 2 år og derover.

Hos patienter i alderen 10 år og derover med ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer er

EXJADE indiceret til behandling af kronisk jernophobning, der kræver kelatbehandling, når

deferoxamin-behandling er kontraindiceret eller utilstrækkelig.

4.2

Dosering og administration

Behandling med EXJADE skal påbegyndes og

vedligeholdes af læger med erfaring i behandling af

kronisk jernophobning.

Dosering

Transfusionsbetinget jernophobning

Det anbefales, at behandlingen påbegyndes efter transfusion af omkring 20 enheder (cirka 100 ml/kg)

pakkede røde blodceller (PRBC), eller når klinisk monitorering afdækker tegn på, at kronisk

jernophobning er til stede (fx serum-ferritin > 1.000 µg/l). Doser (i mg/kg) skal beregnes og afrundes

til nærmeste hele tabletstørrelse.

Målene med kelatbehandling er at fjerne mængden af jern, der administreres i transfusioner og, om

nødvendigt, at reducere den eksisterende jernbelastning.

Der skal udvises forsigtighed hos alle patienter under kelatbehandling for at minimere risikoen for

overkelering (se pkt. 4.4).

I tilfælde af behandlingsskift fra filmovertrukne tabletter/granulat til dispergible tabletter, skal dosis

for dispergible tabletter være 40% højere end dosis for filmovertrukne tabletter/granulat, afrundet til

nærmeste hel tablet.

Den tilsvarende dosis for de forskellige formuleringer er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 1

Anbefalet dosis til jernophobning grundet transfusioner

Filmovertrukne

tabletter/granulat

Dispergible

tabletter

Transfusioner

Serum-

ferritin

Startdosis

14 mg/kg/day

20 mg/kg/dag

Efter 20 enheder

(ca. 100 ml/kg) af

PRBC

eller

>1.000 µg/l

Alternativ

startdosis

21 mg/kg/dag

30 mg/kg/dag

>14 ml/kg/måned

af PRBC (ca.

>4 enheder/måne

d for en voksen)

7 mg/kg/dag

10 mg/kg/dag

<7 ml/kg/måned

af PRBC (ca.

<2 enheder/måne

d for en voksen)

velbehandlede

deferoxamin-

patienter

En tredjedel af

deferoxamindosis

Halv dosis af

deferoxamin

Monitorering

Månedligt

Målinterval

500-1.000 µg

/

Korrektions-

trin

(hver

3.-6. måned)

Øget dosis

>2.500 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/dag

Op til

28 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

Op til

40 mg/kg/dag

Nedsat dosis

3,5 - 7 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

<2.500 µg/l

Til patienter

behandlet med

doser

>21 mg/kg/dag

Til patienter

behandlet med

doser

>30 mg/kg/day

Når målet er nået

500-1.000 µg

Maksimal

dosis

28 mg/kg/dag

40 mg/kg/dag

Overvej

afbrydelse

<500 µg/l

Startdosis

Anbefalet startdosis for EXJADE dispergible tabletter er 20 mg/kg kropsvægt.

En startdosis på 30 mg/kg kan tages i betragtning for patienter, der har brug for reduktion af forhøjede

jern-niveauer, og som også modtager mere end 14 ml/kg/måned pakkede røde blodceller (omkring

> 4 enheder/måned for en voksen).

En startdosis på 10 mg/kg kan tages i betragtning for patienter, der ikke har brug for reduktion af jern-

niveauer i kroppen, og som også modtager mindre end 7 mg/kg/måned pakkede røde blodceller

(omkring < 2 enheder/måned for en voksen). Patientens respons skal monitoreres, og dosisøgninger

bør overvejes, hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning (se pkt. 5.1).

For patienter, der allerede er i tilfredsstillende behandling med deferoxamin, kan en startdosis af

EXJADE dispergible tabletter, der numerisk er halvdelen af deferoxamindosis, overvejes.

Eksempelvis kan en patient, der modtager 40 mg/kg/dag af deferoxamin fem dage om ugen (eller

tilsvarende), overføres til en daglig startdosis på 20 mg/kg/dag af EXJADE dispergible tabletter. Når

dette resulterer i en daglig dosis, der er mindre end 20 mg/kg kropsvægt, skal patientens respons

monitoreres. Hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning, skal en dosisøgning overvejes (se pkt. 5.1).

Dosisjustering

Det anbefales, at serum-ferritin monitoreres hver måned, og at dosis af EXJADE justeres, hvis

nødvendigt, hver 3. til 6. måned, ud fra udviklingen i serum-ferritin. Dosisjusteringer kan gøres i trin

af 5 til 10 mg/kg, og skal skræddersys til den enkelte patients respons og terapeutiske mål

(vedligeholdelse eller reduktion af jernophobning). Hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt

kontrolleret ved doser på 30 mg/kg (fx serum-ferritinniveauer vedvarende over 2.500 µg/l uden at vise

en aftagende udvikling over tid), bør doser op til 40 mg/kg overvejes. Der er på nuværende tidspunkt

begrænsede langtidseffekt- og sikkerhedsdata for EXJADE dispergible tabletter anvendt ved doser

over 30 mg/kg (264 patienter fulgt i gennemsnitlig 1 år efter dosisoptrapning). Hvis der kun er opnået

meget dårlig kontrol med hæmosiderosen ved doser på op til 30 mg/kg, er det ikke sikkert, at

tilfredsstillende kontrol kan opnås med en yderligere øgning af dosis (til et maksimum på 40 mg/kg),

og alternative behandlingsmuligheder bør overvejes. Hvis der ikke opnås tilfredsstillende kontrol ved

doser over 30 mg/kg, bør behandlingen ikke opretholdes, og når det er muligt, bør alternativ

behandling overvejes. Doser over 40 mg/kg anbefales ikke, da der kun er begrænset erfaring med

doser over dette niveau.

Hos patienter behandlet med doser over 30 mg/kg bør dosisreduktion i trin på 5 til 10 mg/kg

overvejes, når der er opnået kontrol (fx serum-ferritinniveauer permanent under 2.500 µg/l og med en

faldende tendens over tid). Hos patienter, hvis serum-ferritinniveauer har nået målet (som regel

mellem 500 og 1.000 µg/l), bør det overvejes at foretage dosisreduktion i trin på 5 til 10 mg/kg for at

vedligeholde serum-ferritinniveauer inden for det terapeutiske interval, og for at minimere risikoen for

overkelering. Afbrydelse af behandlingen skal overvejes, hvis serum-ferritin falder konsekvent under

500 µg/l (se pkt. 4.4).

Ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer

Kelatbehandling må kun initieres, når der er påviseligt jernoverskud (jernkoncentration i leveren [LIC]

≥ 5 mg Fe/g tørvægt eller serum-ferritin konsekvent > 800 µg/l). LIC er den foretrukne metode til

bestemmelse af jernoverskud og bør anvendes, når den er tilgængelig. Der skal udvises forsigtighed

hos alle patienter under kelatbehandling for at minimere risikoen for overkelering (se pkt. 4.4).

I tilfælde af behandlingsskift fra filmovertrukne tabletter/granulat til dispergible tabletter, skal dosis

for dispergible tabletter være 40% højere end dosis for filmovertrukne tabletter/granulat, afrundet til

nærmeste hel dispergibel tablet.

Den tilsvarende dosis for de forskellige formuleringer er vist i tabellen nedenfor.

Tabel 2

Anbefalet dosis til ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer

Filmovertrukne

tabletter/granulat

Dispergible

tabletter

Jernkoncentra-

tion i lever

(LIC)*

Serum-

ferritin

Startdosis

7 mg/kg/dag

10 mg/kg/dag

≥5 mg Fe/g

tørvægt

eller

>800 µg/l

Monitorering

Månedligt

Korrektions-

trin

(hver

3.-6. måned)

Øget dosis

≥7 mg Fe/g

tørvægt

eller

>2.000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

Nedsat dosis

<7 mg Fe/g

tørvægt

eller

2.000 µg/l

3,5 - 7 mg/kg/dag

5-10 mg/kg/dag

Maksimal

dosis

14 mg/kg/dag

20 mg/kg/dag

7 mg/kg/dag

10 mg/kg/dag

Til voksne

Ikke vurderet

2.000 µg/l

Til pædiatriske patienter

Afbrydelse

<3 mg Fe/g

tørvægt

eller

<300 µg/l

Genbehand-

ling

Anbefales ikke

*LIC er den foretrukne metode til bestemmelse af jernophobning.

Startdosis

Den anbefalede daglige initialdosis af EXJADE dispergible tabletter hos patienter med ikke-

transfusionsafhængige talassæmi-syndromer er 10 mg/kg kropsvægt.

Dosisjustering

Det anbefales, at serumferritin monitoreres hver måned for at kunne vurdere patientens repons på

behandlingen, og for at minimere risikoen for overkelering (se pkt. 4.4). Hver 3 til 6 måned bør det

overvejes at øge dosis med 5-10 mg/kg, hvis patientens LIC er ≥ 7 mg Fe/g tørvægt, eller hvis

serumferritin konsekvent er > 2.000 µg/l og ikke viser en nedadgående tendens, og hvis lægemidlet er

veltolereret. Doser over 20 mg/kg anbefales ikke, da der ikke er nogen erfaring med doser over dette

niveau hos patienter med ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer.

Dosis må ikke overstige 10 mg/kg hos patienter, hvor LIC ikke blev bestemt, og serumferritin er

≤ 2000 µg/l.

Hos patienter, hvor dosis er øget til > 10 mg/kg, anbefales det at reducere dosis til 10 mg/kg eller

derunder, når LIC er < 7 mg Fe/g tørvægt eller serumferritin er ≤ 2000 µg/l.

Behandlingsophør

Behandlingen skal ophøre, når der er opnået et tilfredsestillende jernniveau i kroppen (LIC < 3 mg

Fe/g tørvægt eller serumferritin < 300 µg/l). Der er ingen tilgængelige data for genoptagelse af

behandlingen hos patienter, der genophober jern efter at have opnået et tilfredsestillende jernniveau i

kroppen, og derfor kan det ikke anbefales at genoptage behandlingen.

Specielle populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Dosisrekommendationer for ældre patienter er de samme som ovenfor. I kliniske studier har ældre

patienter oplevet en højere frekvens af bivirkninger end yngre patienter (specielt diarré) og bør

monitoreres tæt for bivirkninger, der kan kræve dosisjustering.

Pædiatrisk population

Transfusionsbetinget jernophobning:

Dosisrekommendationer for pædiatriske patienter i alderen 2 til 17 år med transfusionsbetinget

jernophobning er de samme som for ældre patienter (se pkt. 4.2). Det anbefales, at serum-ferritin

monitoreres hver måned for at kunne vurdere patientens repons på behandlingen, og for at minimere

risikoen for overkelering (se pkt. 4.4). Ved beregning af dosis skal ændringer i vægten for pædiatriske

patienter over tid tages i betragtning.

Hos børn med transfusionsbetinget jernophobning mellem 2 og 5 år er eksponeringen mindre end hos

voksne (se pkt. 5.2). Denne aldersgruppe kan derfor behøve højere doser, end hvad der er nødvendigt

hos voksne. Imidlertid bør startdosis være den samme som hos voksne, efterfulgt af individuel

titrering.

Ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer:

Hos pædiatriske patienter med ikke-transfusionsafhængige talassæmi-syndromer bør dosis ikke

overstige 10 mg/kg. Det er vigtigt at udføre en omhyggelig monitorering af LIC og serum-ferritin hos

disse patienter for at undgå overkelering (se pkt. 4.4). I tillæg til månedlige serum-ferritin-målinger

skal LIC monitoreres hver 3. måned, når serum-ferritin er ≤ 800 µg/l.

Børn fra fødsel til 23 måneder:

EXJADEs sikkerhed og virkning hos børn i alderen fra fødsel til 23 måneder er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Patienter med nedsat nyrefunktion

EXJADE har ikke været undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion og er kontraindiceret hos

patienter med estimeret kreatinin-clearance < 60 ml/min (se pkt. 4.3 og 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

EXJADE anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class C). Hos

patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class B) bør dosis reduceres betydeligt

efterfulgt af gradvis dosisøgning op til en grænse på 50% (se pkt. 4.4 og 5.2); EXJADE skal anvendes

med forsigtighed hos disse patienter. Leverfunktionen bør monitoreres hos alle patienter før

behandling, hver 2. uge i løbet af den første måned og derefter hver måned (se pkt. 4.4).

Administration

Til oral anvendelse.

EXJADE dispergible tabletter skal tages én gang dagligt på tom mave mindst 30 minutter før et

måltid, helst på samme tidspunkt hver dag (se pkt. 4.5 og 5.2).

De dispergible tabletter opslæmmes i et glas vand eller appelsin- eller æblejuice (100 til 200 ml), og

der omrøres, indtil en fin suspension er opnået. Når suspensionen er drukket, skal den tilbageværende

rest opslæmmes i en lille mængde vand eller juice og drikkes. Tabletterne må ikke tygges eller synkes

hele (se også pkt. 6.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Kombination med andre jernkelator-behandlinger da sikkerheden af sådanne kombinationer ikke er

klarlagt (se pkt. 4.5).

Patienter med estimeret kreatinin-clearance < 60 ml/min.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nyrefunktion

Deferasirox har kun været undersøgt hos patienter med

baseline

serum-kreatinin inden for det

aldersbestemte normalområde.

I kliniske studier forekom stigninger i serum-kreatinin hos omkring 36% af patienterne. Forhøjelserne

var på > 33% i ≥ 2 på hinanden følgende tilfælde, og nogle gange over den øvre grænse af

normalområdet. Disse var dosisafhængige. Omkring to tredjedele af patienterne med forøget serum-

kreatinin vendte tilbage til niveauet under 33% uden dosisjustering. Hos den sidste tredjedel reagerede

forøgelsen af serum-kreatinin ikke altid på en dosisreduktion eller dosisafbrydelse. I nogle tilfælde sås

kun en stabilisering af serum-kreatinin niveauet efter dosisreduktion. Der er efter markedsføringen

rapporteret tilfælde af akut nyresvigt ved brug af deferasirox (se pkt. 4.8). Der er efter

markedsføringen set tilfælde, hvor forværring af nyrefunktionen har ført til nyresvigt, som har krævet

midlertidig eller permanent dialyse.

Årsagerne til stigningerne i serum-kreatinin er ikke blevet klarlagt. Speciel opmærksomhed bør derfor

rettes mod monitorering af serum-kreatinin hos patienter, der samtidig får lægemidler, der

undertrykker nyrefunktionen, og hos patienter, der får høje doser af deferasirox og/eller lav hyppighed

af transfusioner (< 7 ml/kg/måned pakkede røde blodceller eller < 2 enheder/måned for en voksen).

Selvom der ikke blev observeret en stigning af bivirkninger i nyrerne efter dosisoptrapning af

EXJADE dispergible tabletter til doser over 30 mg/kg i kliniske studier, kan det ikke udelukkes, at der

er en øget risiko for bivirkninger i nyrerne ved EXJADE dispergible tabletdoser over 30 mg/kg.

Det anbefales, at serum-kreatinin dobbeltbestemmes før påbegyndelse af behandling.

Serum-

kreatinin, kreatinin-clearance

(estimeret med Cockcroft-Gault eller MDRD-formlen hos voksne og

med Schwartz-formlen for børn) og/eller plasma-cystatin C

bør monitoreres inden

behandlingsstart, ugentligt den første måned efter påbegyndelse eller ændring af behandling

med EXJADE (inklusive skift til anden formulering). Efterfølgende bør monitorering finde sted

månedligt

. Patienter med forud bestående nyresygdom eller patienter, som får lægemidler, der

nedsætter nyrefunktionen, kan have en større risiko for komplikationer. Der bør udvises

opmærksomhed omkring opretholdelse af passende hydrering af patienter, som udvikler diarré eller

opkastning.

Der er efter markedsføring rapporteret om metabolisk acidose opstået under behandling med

deferasirox. Hovedparten af disse patienter havde nedsat nyrefunktion, renal tubulopati (Fanconis

syndrom), eller diarré, eller forhold, hvor syre-base ubalance er en kendt komplikation. Syre-base

balance, bør overvåges som klinisk indiceret i disse populationer. Afbrydelse af behandling med

EXJADE bør overvejes hos patienter, der udvikler metabolisk acidose.

Der er efter markedsføring rapporteret om svære tilfælde af tubulopati (fx. Fanconis syndrom) og

nyresvigt forbundet med ændringer i bevidstheden i sammenhæng med hyperammoniæmisk

encefalopati hos patienter behandlet med deferasirox, hovedsageligt hos børn. Det anbefales at

hyperammoniæmisk encefalopati skal overvejes og ammoniakniveauet måles hos patienter, som

udvikler uforklarlige ændringer i mental status under behandling med Exjade.

Tabel 3

Dosisiustering og afbrydelse af behandling ved monitorering af nyrefunktionen

Behandling kan, afhængigt af den enkelte patients kliniske omstændigheder, genoptages.

Dosisreduktion eller afbrydelse kan også overvejes, hvis uregelmæssigheder opstår i niveauer for

markører af nyretubulær funktion og/eller som klinisk indiceret:

Proteinuria (test bør foretages inden behandlingsstart, og efterfølgende månedligt)

Glukosuria hos ikke-diabetiske patienter og lave serumkoncentrationer af kalcium, fosfat,

magnesium eller urat, fosfaturi, aminoaciduri (monitoreres efter behov)

Renal tubulopati er hovedsageligt set hos børn og unge med beta-talassæmi og som blev behandlet

med EXJADE.

Patiener bør henvises til en nyrespecialist og yderligere specialiserede undersøgelser (så som renal

biopsi) bør overvejes, hvis følgende opstår på trods af reduktion i dosis og afbrydelse af behandling:

Serum-kreatinin forbliver signifikant forhøjet og

Vedvarende uregelmæssigheder i en anden markør af den renale funktion (fx proteinuria,

Fanconis syndrom).

Serum-kreatinin

Kreatinin-clearance

Inden

behandlingsstart

To gange (2x)

En gang (1x)

Kontraindiceret

<60 ml/min

Monitorering

Første måned efter

behandlingsstart

eller dosisjustering

(inklusive skift til

anden formulering)

Ugentligt

Ugentligt

Herefter

Månedligt

Månedligt

Reduktion af daglig dosis med 10 mg/kg/dag

(dispergible tablet),

hvis følgende renale parametre er set ved to på hinanden følgende kontrolbesøg og ikke kan

forklares af andre årsager

Voksne patienter

>33% over

gennemsnittet fra før

behandling

Faldende <LLN*

(<90 ml/min)

Pædiatriske patienter

Aldersrelateret ULN**

og/eller

Faldende <LLN*

(<90 ml/min)

Efter dosisreduktion, behandlingsafbrydelse, hvis

Voksne og børn

Forbliver >33% over

gennemsnittet fra før

behandling

og/eller

Faldende <LLN*

(<90 ml/min)

*LLN: nedre grænse af normalområdet

**ULN: øvre grænse af normalområdet

Leverfunktion

Hos patienter i behandling med deferasirox, har der været observeret stigninger i leverfunktionstest.

Der er efter markedsføring rapporteret tilfælde af leversvigt, hvoraf nogle havde dødelig udgang.

Svære tilfælde forbundet med ændringer i bevidstheden i sammenhæng med hyperammoniæmisk

encefalopati kan forekomme hos patienter behandlet med deferasirox, særligt hos børn. Det anbefales

at hyperammoniæmisk encefalopati skal overvejes og ammoniakniveauet måles hos patienter, som

udvikler uforklarlige ændringer i mental status under behandling med Exjade. Det skal sikres, at

passende hydrering opretholdes hos patienter, som oplever volumen-depleterende tilstande (fx. diarré

og opkasning), særligt hos børn med akut sygdom. De fleste rapporter om leversvigt involverede

patienter med signifikante komorbiditeter inklusive allerede eksisterende kroniske leversygdomme

(inklusive cirrhose og hepatitis C) og multiorgansvigt. Deferasiroxs rolle som bidragende eller

forværrende faktor kan dog ikke udelukkes (se pkt. 4.8).

Det anbefales, at serum-aminotransferaser, bilirubin og alkalisk fosfatase måles inden initiering af

behandling, hver 2. uge i den første måned og derefter månedligt. Hvis der er en vedholdende og

progressiv forøgelse af serum-transaminase-niveauer, der ikke kan henføres til andre årsager, bør

behandling med EXJADE afbrydes. En forsigtig genstart af behandling med lavere dosis, efterfulgt af

en gradvis dosisforøgelse kan overvejes, når årsagen til leverfunktionstest-uregelmæssigheder er

blevet klarlagt, eller når der igen er normale niveauer.

EXJADE anbefales ikke til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (Child-Pugh Class C) (se pkt.

5.2).

Tabel 4

Opsummering af anbefalinger for sikkerhedsmonitorering

Test

Hyppighed

Serumkreatinin

Dobbeltbestemmelse inden behandling.

Ugentligt den første behandlingsmåned

eller efter dosisjustering (inklusive skift til

anden formulering).

Månedligt herefter.

Kreatinin-clearance og/eller plasma-

cystatin C

Inden behandlingsstart.

Ugentligt under den første måned af

behandlingen eller efter dosisjustering

(inklusive skift til anden formulering).

Herefter månedligt.

Proteinuri

Inden behandlingsstart.

Herefter månedligt.

Andre markører på renal tubulær

funktion (fx glukosuri hos ikke-

diabetikere og lave niveauer af

serumkalium, fosfat, magnesium eller

urat, fosfaturi, aminoaciduri)

Efter behov.

Serum-aminotransferaser, bilirubin,

alkalisk fosfatase

Inden behandling.

Hver 2. uge den første behandlingsmåned.

Månedligt herefter.

Test af hørelse og syn

Inden behandling.

Årligt herefter.

Kropsvægt, højde og seksuel udvikling

Inden behandlingsstart.

Årligt hos pædiatriske patienter.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/549588/2018

EMEA/H/C/000670

Exjade (deferasirox)

En oversigt over Exjade, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Exjade, og hvad anvendes det til?

Exjade er et lægemiddel til behandling af kronisk jernophobning (overskud af jern i kroppen) hos:

patienter fra seksårsalderen, der har svær beta-thalassæmi (en arvelig blodsygdom, hvor

patienterne ikke har nok hæmoglobin i blodet), og som hyppigt får blodtransfusioner

børn i alderen to til fem år med svær beta-thalassæmi, som hyppigt får blodtransfusioner, når

deferoxamin (et andet lægemiddel til behandling af jernophobning) ikke kan anvendes eller ikke

virker

patienter fra toårsalderen med svær beta-thalassæmi, som sjældent får blodtransfusioner, når

deferoxamin ikke kan anvendes eller ikke virker

patienter fra toårsalderen, der lider af forskellige former for anæmi (lavt hæmoglobinindhold i

blodet), og som får blodtransfusioner, når deferoxamin ikke kan anvendes eller ikke virker

patienter fra 10-årsalderen med ikketransfusionskrævende thalassæmisyndromer, når deferoxamin

ikke kan anvendes eller ikke virker. Ikketransfusionskrævende thalassæmisyndromer er

blodsygdomme, der ligner svær beta-thalassæmi, men hvor der ikke er behov for

blodtransfusioner. Optagelsen af for store mængder jern fra tarmen er årsag til jernophobningen

hos disse patienter.

Exjade indeholder det aktive stof deferasirox.

Hvordan anvendes Exjade?

Exjade udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med

erfaring i behandling af kronisk jernophobning.

Det fås som filmovertrukne tabletter, dispergible tabletter og granulat. De filmovertrukne tabletter

synkes med vand, mens de dispergible tabletter blandes med en væske for at få en opløsning, som

patienten kan drikke. Granulatet drysses på en blød madvare som f.eks. yoghurt eller æblemos, som

patienten spiser.

Exjade (deferasirox)

EMA/549588/2018

Side 2/3

Startdosen af Exjade er baseret på patientens kropsvægt, hvilken form af lægemidlet der tages, hvad

lægemidlet tages for og omfanget af jernophobning. Derefter kan doseringen efter behov justeres hver

tredje til sjette måned alt efter omfanget af jernophobning.

Exjade tages én gang dagligt omkring samme tidspunkt. Mens de dispergible tabletter bør tages på

tom mave (mindst 30 minutter før et måltid), kan de filmovertrukne tabletter og granulatet tages på

tom mave eller sammen med et let måltid.

For mere information om brug af Exjade, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Exjade?

Kroppen kan ikke fjerne jern i tilstrækkelig grad, og et overskud af jern kan medføre skade. Det aktive

stof i Exjade, deferasirox, er et såkaldt jernchelerende stof. Det binder til det overskydende jern i

kroppen og danner derved en forbindelse ved navn "chelat", som kroppen kan fjerne, hovedsagelig

gennem afføringen. Dette medvirker til at afhjælpe jernophobningen og forebygge skader på organer

som f.eks. hjertet eller leveren på grund af overskud af jern.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Exjade?

I forbindelse med kronisk jernophobning som følge af blodtransfusioner blev Exjade sammenlignet med

deferoxamin i ét hovedstudie hos 591 patienter med svær beta-thalassæmi. Omkring halvdelen af

patienterne var under 16 år, og 56 var under seks år. Virkningen blev målt ved at undersøge

jernindholdet i leveren før og efter et års behandling. Jernniveauet blev reduceret i tilfredsstillende

grad hos 53 % af de patienter, der blev behandlet med Exjade, sammenholdt med 66 % af de

patienter, der fik deferoxamin. Samlet set var Exjade ikke lige så effektivt som det lægemiddel, som

det blev sammenlignet med. De to lægemidler var dog lige effektive hos de 381 patienter, der havde

særligt højt jernindhold ved studiets begyndelse, og som havde fået Exjade eller deferoxamin i doser

svarende til hinanden.

I et andet studie deltog 184 patienter, der ikke kunne behandles med deferoxamin, herunder patienter

med svær beta-thalassæmi og med andre former for anæmi. Hos mere end halvdelen af disse

patienter var jernniveauet reduceret i tilfredsstillende grad efter et års behandling med Exjade,

herunder patienter i alderen 2-5 år.

I et andet hovedstudie med 166 patienter i alderen 10 år og opefter (herunder 21 patienter i alderen

10-18 år) med ikketransfusionskrævende thalassæmisyndromer og jernophobning var Exjade mere

effektivt end placebo (en uvirksom behandling). Det primære mål for virkningen var ændringen i

jernniveauet i leveren efter 12 måneders behandling. Hos patienter, der fik Exjade, faldt jernniveauet i

leveren gennemsnitligt med 3,8 mg pr. gram lever sammenholdt med en gennemsnitlig stigning på

0,4 mg pr. gram lever hos patienter, der fik placebo.

Hvilke risici er der forbundet med Exjade?

Den hyppigste bivirkning ved Exjade (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er øget

blodkreatinin (en markør for nyreproblemer). Andre almindelige bivirkninger (som kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 personer) er kvalme, opkastning, diarré, fordøjelsesbesvær, mavesmerter,

forstoppelse, hovedpine, udslæt, kløe, forhøjede transaminaser i blodtest (som kan indikere

leverskade) og protein i urinen. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Exjade fremgår af

indlægssedlen.

Exjade (deferasirox)

EMA/549588/2018

Side 3/3

Der er i forbindelse med Exjade indberettet tilfælde af nyre- og leversvigt. Der bør foretages nyre- og

leverprøver, før behandlingen med Exjade indledes, og med jævne mellemrum i løbet af behandlingen.

Det kan være nødvendigt at afbryde eller standse behandlingen afhængig af prøveresultaterne.

Der er i forbindelse med Exjade indberettet tilfælde af metabolisk acidose (når kroppen producerer

mere syre, end den udskiller), hovedsageligt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Hos patienter,

som udvikler denne tilstand, bør det overvejes at afbryde behandlingen med Exjade.

Exjade må ikke anvendes hos patienter med en kreatinin-clearance på mindre end 60 ml pr. minut.

Det må ikke anvendes sammen med andre jernchelerende midler. Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Exjade godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Exjade opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Exjade?

Virksomheden, der markedsfører Exjade, skal udsende informationsmateriale til sundhedspersoner.

Materialet skal indeholde anbefalinger og instruktioner i forbindelse med Exjade-behandling, herunder

valg af den rigtige dosis, forskellig dosis for filmovertrukne tabletter og dispergible tabletter og

behovet for at overvåge patientens helbred, især nyrefunktionen. Virksomheden skal desuden

udarbejde tilsvarende informationsmateriale til patienterne.

Virksomheden skal også gennemføre følgende studier: et studie af den langvarige virkning af

filmovertrukne tabletter og dispergible tabletter hos børn over 10 år med ikketransfusionskrævende

thalassæmi og et studie af sikkerheden ved de filmovertrukne tabletter (især når de knuses) hos børn.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Exjade.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Exjade løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Exjade vurderes omhyggeligt, og der tages nødvendige forholdsregler for at beskytte

patienterne.

Andre oplysninger om Exjade

Exjade fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 28. august 2006.

Yderligere information om Exjade findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 07-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information