Evra

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
norelgestromin, ethinylestradiol
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International NV
ATC-kode:
G03AA13
INN (International Name):
norelgestromin / ethinyl estradiol
Terapeutisk gruppe:
Køn hormoner og modulatorer af den genitale system,
Terapeutisk område:
Svangerskabsforebyggelse
Terapeutiske indikationer:
Kvinde prævention. Evra er beregnet til kvinder i den fertile alder. Sikkerhed og effekt er blevet etableret i kvinder i alderen 18 til 45 år.
Produkt oversigt:
Revision: 20
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000410
Autorisation dato:
2002-08-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/000410

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: information til brugeren

EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster

norelgestromin/ethinylestradiol

Vigtig information om kombinerede hormonelle præventionsmidler:

Det er en af de mest pålidelige reversible præventionsmetoder, hvis de anvendes korrekt

(reversibel vil sige, at graviditet kan opnås hurtigt, efter at brugen af præventionsmidlet er

stoppet).

De øger risikoen for at få en blodprop i venerne og arterierne en smule, især i det første år eller

når du begynder at tage et kombineret hormonelt præventionsmiddel igen efter en pause på

4 uger eller mere.

Du skal være opmærksom på blodpropper og søge læge, hvis du tror, at du muligvis har

symptomer på en blodprop (se pkt. 2 ”Blodpropper”).

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret EVRA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge EVRA

Sådan skal du bruge EVRA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

EVRA indeholder to typer af kønshormoner, et gestagen kaldet norelgestromin og et østrogen kaldet

ethinylestradiol.

EVRA kaldes et ’kombineret hormonalt præventionsmiddel’, fordi det indeholder to hormoner. Det

bruges til at forebygge graviditet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge EVRA

Generelle bemærkninger

Inden du begynder at bruge EVRA, skal du læse oplysningerne om blodpropper i punkt 2. Det er især

vigtigt at læse om symptomerne på en blodprop – se punkt 2 “Blodpropper”.

Brug ikke EVRA i disse tilfælde

Du må ikke bruge EVRA, hvis du har nogle af nedenstående tilstande. Fortæl det til din læge, hvis du

har nogle af nedenstående tilstande. Din læge vil drøfte med dig, hvilken anden form for prævention,

der kan være bedre for dig.

hvis du har (eller har haft) en blodprop i et blodkar i dine ben (dyb venetrombose, DVT), dine

lunger (lungeemboli, PE) eller andre organer;

hvis du ved, at du har en sygdom, der påvirker størkningen af dit blod – f.eks. protein C-mangel,

protein S-mangel, antitrombin-III-mangel, faktor V Leiden eller antifosfolipid-antistoffer;

hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid (se punkt ‘Blodpropper’)

hvis du tidligere har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde;

hvis du har (eller tidligere har haft) angina pectoris (en tilstand, der giver svære brystsmerter, og

som kan være det første tegn på et hjerteanfald) eller forbigående iltmangel i hjernen på grund

af en blodprop (transitorisk iskæmisk anfald);

hvis du har en af følgende sygdomme, der kan øge din risiko for en blodprop i arterierne:

svær diabetes med beskadigelse af blodkar

meget højt blodtryk

et meget højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller triglycerider)

en tilstand kendt som hyperhomocysteinæmi

hvis du har (eller tidligere har haft) en form for migræne kaldet ‘migræne med aura’

hvis du er allergisk over for norelgestromin, ethinylestradiol eller et af de øvrige indholdsstoffer

i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)

hvis du nogensinde er blevet orienteret om, at du muligvis har brystkræft eller kræft i livmoder,

livmoderhals eller skede

hvis du nogensinde har haft en tumor (svulst) i leveren eller en leversygdom, der bevirker, at din

lever ikke fungerer ordentligt

hvis du har uforklarlig blødning fra skeden.

hvis du har hepatitis C og tager et lægemiddel, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

og dasabuvir (se også punktet ”Brug af anden medicin sammen med EVRA”).

Stop med at tage dette lægemiddel, hvis noget af ovennævnte er relevant for dig. Hvis du er usikker,

skal du tale med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger dette lægemiddel.

Vær særlig forsigtig med EVRA i disse tilfælde

Hvornår skal du kontakte din læge?

Søg akut lægehjælp

hvis du bemærker mulige tegn på en blodprop, der kan betyde, at du har fået en blodprop i

benet (dvs. dyb venetrombose), en blodprop i lungen (dvs. lungeemboli), et hjerteanfald eller

et slagtilfælde (se punktet ‘Blodprop [trombose]‘ herunder).

Yderligere oplysninger om symptomerne på disse alvorlige bivirkninger findes i ”Sådan opdager du

en blodprop”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du begynder at bruge dette lægemiddel, skal du have foretaget en helbredsundersøgelse hos

din læge.

Fortæl det til din læge, hvis nogle af følgende tilstande gælder for dig.

Du skal fortælle det til din læge, hvis tilstanden udvikles eller forværres, mens du bruger EVRA.

hvis du har Crohns sygdom eller ulcerativ colitis (kronisk inflammatorisk tarmsygdom).

hvis du har systemisk lupus erythematosus (SLE – en sygdom, der påvirker dit naturlige

forsvarssystem).

hvis du har hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS – en sygdom med blodpropdannelse, der

forårsager nyresvigt).

hvis du har seglcelleanæmi (en arvelig sygdom i de røde blodlegemer).

hvis du har forhøjet indhold af fedt i blodet (hypertriglyceridæmi), eller hvis nogen i din familie

har denne tilstand. Hypertriglyceridæmi er blevet forbundet med en øget risiko for at udvikle

pankreatit (bugspytkirtelbetændelse).

hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid (se punkt 2

‘Blodpropper’).

hvis du lige har født, har du også en øget risiko for blodpropper. Du skal spørge din læge, hvor

hurtigt efter fødslen, du kan begynde at tage EVRA.

hvis du har en betændelseslignende reaktion (inflammation) i venerne under huden (superficiel

tromboflebitis).

hvis du har åreknuder.

BLODPROPPER

Hvis du anvender et kombineret hormonelt præventionsmiddel som f.eks. EVRA, har du en større

risiko for at udvikle en blodprop sammenlignet med, hvis du ikke anvender et sådant middel. En

blodprop kan i sjældne tilfælde blokere blodkar og give alvorlige problemer.

Blodpropper kan dannes

i vener (kaldet en ‘venetrombose’, ‘venøs tromboembolisme’ eller VTE)

i arterier (kaldet en ‘arteriel trombose’, ‘arteriel tromboembolisme’ eller ATE)

Det er ikke altid muligt at komme sig fuldstændigt efter blodpropper. Der kan i sjældne tilfælde være

alvorlige varige virkninger, og i meget sjældne tilfælde kan en blodprop være dødelig.

Det er vigtig at huske på, at den samlede risiko for en skadelig blodprop på grund af EVRA

er lille.

SÅDAN OPDAGER DU EN BLODPROP

Søg akut lægehjælp, hvis du bemærker nogle af følgende tegn eller symptomer.

Har du nogle af disse tegn?

Hvilken tilstand kan det være?

hævelse i et ben eller langs en vene i benet eller foden, især

når det ledsages af:

smerte eller ømhed i benet, som du muligvis kun

mærker, når du står eller går

øget varme i det pågældende ben

ændring i benets hudfarve, huden bliver f.eks. bleg,

rød eller blå

Dyb venetrombose

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig

vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste uden en tydelig årsag, eventuelt med

opspyt af blod;

pludselig stærk smerte i brystet, som kan blive værre ved

dybe vejrtrækninger;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag;

svære mavesmerter.

Tal med en læge, hvis du er i tvivl, da nogle af disse symptomer,

f.eks. hoste eller åndenød, kan forveksles med en ikke alvorlig

tilstand som f.eks. en luftvejsinfektion (dvs. en ‘almindelig

forkølelse’).

Lungeemboli

Symptomer, som normalt kun forekommer i det ene øje:

øjeblikkeligt synstab eller

uklart syn uden smerter; det kan udvikle sig til synstab.

Retinal venetrombose

(blodprop i øjet)

brystsmerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse

knugende fornemmelse eller oppustethed i brystet, armen

eller under brystbenet;

oppustethed, fordøjelsesbesvær eller

kvælningsfornemmelse;

ubehag i overkroppen, der stråler ud til ryggen, kæben,

halsen, armen og maven;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag

Hjerteanfald

pludseligt opstået følelsesløshed eller slaphed i ansigtet,

armen eller benet, især på den ene side af kroppen;

pludseligt opstået forvirring, tale- eller forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance

eller koordination;

pludseligt opstået, svær eller langvarig hovedpine uden

kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden

krampeanfald.

Symptomerne på et slagtilfælde kan nogle gange være kortvarige

med en næsten øjeblikkelig og fuldstændig bedring, men du skal

alligevel søge akut lægehjælp, da du kan have risiko for at få et nyt

slagtilfælde.

Slagtilfælde

hævelse og blålig misfarvning af en arm eller et ben;

svære mavesmerter (akut abdomen).

Blodpropper, der blokerer

andre blodkar

BLODPROPPER I EN VENE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en vene?

Anvendelse af kombinerede hormonelle præventionsmidler er blevet forbundet med en stigning

i risikoen for blodpropper i en vene (venetrombose). Disse bivirkninger er dog sjældne. De

forekommer hyppigst i det første år, hvor et kombineret hormonelt præventionsmiddel

anvendes.

Hvis en blodprop dannes i en vene i benet eller foden, kan det forårsage en dyb venetrombose

(DVT).

Hvis en blodprop vandrer fra benet og sætter sig i lungen, kan det forårsage en lungeemboli.

En prop kan i meget sjældne tilfælde dannes i en vene i et andet organ, f.eks. øjet (retinal

venetrombose).

Hvornår er risikoen for at udvikle en blodprop i en vene størst?

Risikoen for at udvikle en blodprop i en vene er størst i løbet af det første år, hvor et kombineret

hormonelt præventionsmiddel tages for første gang. Risikoen kan også være større, hvis du begynder

at tage et kombineret hormonelt præventionsmiddel (det samme præparat eller et andet præparat) efter

en pause på 4 uger eller mere.

Efter det første år bliver risikoen mindre, men den er altid en smule større, end hvis du ikke brugte et

kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Når du stopper med EVRA, går der et par uger, hvorefter din risiko for at få en blodprop ikke længere

er forhøjet.

Hvad er risikoen for at udvikle en blodprop?

Risikoen afhænger af din naturlige risiko for VTE, og hvilken type kombineret hormonelt

præventionsmiddel du tager.

Den samlede risiko for at få en blodprop i benet eller lungen (DVT eller PE) med EVRA er lille.

Ud af 10.000 kvinder, der ikke bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke

er gravide, vil ca. 2 kvinder udvikle en blodprop i løbet af et år.

Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel indeholdende

levonorgestrel, norethisteron eller norgestimat, vil ca. 5-7 kvinder udvikle en blodprop i løbet af

et år.

Ud af 10.000 kvinder, der bruger et kombineret hormonelt præventionsmiddel indeholdende

etonorgestrel eller norelgestromin som f.eks. EVRA, vil ca. 6-12 kvinder udvikle en blodprop i

løbet af et år.

Risikoen for at få en blodprop varierer afhængigt af din personlige sygehistorie (se ”Faktorer,

der øger din risiko for at få en blodprop” herunder).

Risiko for at udvikle en blodprop i

løbet af et år

Kvinder, der ikke bruger en kombineret hormonelt

pille/plaster/ring, og som ikke er gravide

Ca. 2 ud af 10.000 kvinder

Kvinder, der bruger en kombineret hormonel

præventionspille indeholdende levonorgestrel,

norethisteron eller norgestimat

Ca. 5-7 ud af 10.000 kvinder

Kvinder, der bruger EVRA

Ca. 6-12 ud af 10.000 kvinder

Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en vene

Risikoen for at få en blodprop med EVRA er lille, men nogle tilstande vil øge risikoen. Din risiko er

højere:

hvis du er meget overvægtig (body mass index eller BMI på over 30 kg/m2);

hvis en person i din nærmeste familie har haft en blodprop i benet, lungen eller andet organ i en

ung alder (f.eks. under 50 år). I dette tilfælde kan du muligvis have en arvelig fejl i blodets

størkning;

hvis du skal opereres, eller hvis du sidder eller ligger ned i længere tid på grund af en skade eller

sygdom, eller hvis du har benet i gips. Det kan være nødvendigt at stoppe med EVRA flere uger

før operationen, eller mens du er mindre mobil. Hvis det er nødvendigt, at du stopper med

EVRA, skal du spørge din læge om, hvornår du kan begynde at bruge det igen.

efterhånden som du bliver ældre (især over ca. 35 år);

hvis du har født for under et par uger siden

Risikoen for at udvikle en blodprop stiger jo flere risikofaktorer, du har.

Flyrejse (>4 timer) kan midlertidigt øge din risiko for en blodprop, især hvis du har nogle af de andre

anførte risikofaktorer.

Det er vigtigt at fortælle din læge, hvis nogle af disse tilstande gælder for dig, også hvis du ikke er

sikker. Din læge kan beslutte, at du skal stoppe med EVRA.

Hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens du bruger EVRA, f.eks. hvis et nært familiemedlem

får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager meget på i vægt, er det vigtigt at du kontakter

din læge.

BLODPROPPER I EN ARTERIE

Hvad kan der ske, hvis der dannes en blodprop i en arterie?

På samme måde som en blodprop i en vene kan en blodprop i en arterie give alvorlige problemer. Det

kan f.eks. forårsage et hjerteanfald eller et slagtilfælde.

Faktorer, der øger din risiko for at få en blodprop i en arterie

Det er vigtigt at lægge mærke til, at risikoen for at få et hjerteanfald eller et slagtilfælde pga. brugen af

EVRA er meget lille, men den kan stige:

med stigende alder (efter ca. 35 år);

hvis du ryger. Du rådes til at holde op med at ryge, når du bruger et kombineret hormonelt

præventionsmiddel som EVRA. Hvis du ikke kan holde op med at ryge, og du er ældre end

35 år, vil din læge muligvis råde dig til at bruge en anden form for prævention.

hvis du er overvægtig;

hvis du har højt blodtryk;

hvis et medlem af din nærmeste familie har haft et hjerteanfald eller et slagtilfælde i en ung

alder (under ca. 50 år). I dette tilfælde kan du også have en større risiko for at få et hjerteanfald

eller et slagtilfælde;

hvis du, eller nogen i din nærmeste familie, har et højt indhold af fedt i blodet (kolesterol eller

triglycerider);

hvis du får migræne, især migræne med aura;

hvis du har et problem med dit hjerte (fejl i en hjerteklap, forstyrrelser i hjerterytmen kaldet

atrieflimren)

hvis du har sukkersyge (diabetes).

Hvis du har mere end én af disse tilstande, eller hvis én af tilstandene er særligt alvorlig, kan risikoen

for at udvikle en blodprop være endnu større.

Hvis nogle af ovenstående tilstande ændres, mens du bruger EVRA, f.eks. hvis du begynder at ryge, et

nært familiemedlem får en blodprop uden kendt årsag, eller hvis du tager meget på i vægt, er det

vigtigt at du kontakter din læge.

Psykiske forstyrrelser

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder EVRA, har rapporteret om

depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til

selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din

læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt.

Du skal også kontakte lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger EVRA, hvis

du har en af følgende tilstande, eller hvis de indtræffer eller forværres, mens du bruger EVRA:

hvis du tror, at du er gravid

hvis du lider af hovedpine, og den tager til eller indtræffer oftere

hvis du vejer 90 kg eller derover

hvis du har højt blodtryk, eller dit blodtryk stiger

hvis du har en sygdom i galdeblæren, herunder galdesten eller betændelse i galdeblæren

hvis du har en blodsygdom kaldet porfyri

hvis du har en nervesygdom, der indebærer pludselige bevægelser af kroppen, kaldet

sanktvejtsdans (chorea minor)

hvis du i forbindelse med graviditet havde en hudsygdom med blærer (kaldet 'herpes

gestationis')

hvis du har høretab

hvis du har sukkersyge (diabetes mellitus)

hvis du har en depression

hvis du har epilepsi eller andre tilstande, der kan forårsage krampeanfald

hvis du har leverproblemer, der omfatter gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)

hvis du har eller tidligere har haft gulbrune pigmentpletter, sommetider kaldet graviditetspletter,

især i ansigtet (kloasma). Disse pletter går muligvis ikke helt væk, selv efter at du holder op

med at tage EVRA. Beskyt huden mod sollys eller ultraviolette stråler Det kan hjælpe dig til

ikke at få disse pletter eller hindre dem i at tage til

hvis du har nyreproblemer.

Kontakt din læge eller dit apotek, hvis du er usikker på, om nogen af de ovenfor nævnte tilstande er

gældende for dig, før du bruger EVRA.

Seksuelt overførte sygdomme

Dette lægemiddel beskytter dig ikke mod hiv-infektion (aids) eller andre seksuelt overførte

sygdomme. De omfatter clamydia, herpes genitalis, kønsvorter, gonoré, hepatitis B og syfilis. Brug

altid kondom for at beskytte dig mod disse sygdomme.

Laboratorieundersøgelser

Hvis du skal have taget blod- eller urinprøver, skal du fortælle lægen eller laboratoriepersonalet,

at du bruger EVRA, da hormonale præventionsmidler kan påvirke visse prøveresultater.

Børn og unge

EVRA er ikke undersøgt hos børn og unge under 18 år. EVRA må ikke anvendes til børn og unge, der

endnu ikke har haft deres første menstruation.

Brug af anden medicin sammen med EVRA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke bruge EVRA, hvis du har hepatitis C og tager et lægemiddel, der indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir, da dette kan give anledning til forhøjede

leverfunktionstal (stigninger i blodets indhold af leverenzymet ALAT). Din læge vil ordinere en anden

type prævention, før du påbegynder behandlingen med sådanne lægemidler. EVRA kan startes igen

cirka 2 uger efter afslutningen af denne behandling. Se punktet “Brug ikke EVRA i disse tilfælde”.

Visse lægemidler eller naturlægemidler kan hindre, at EVRA fungerer korrekt. Hvis dette sker, kan du

blive gravid eller få uventede blødninger.

Dette omfatter lægemidler til behandling af:

visse antiretrovirale lægemidler til behandling af hiv/aids og hepatitis C-virusinfektion (såkaldte

proteasehæmmere og non-nukleosid revers transkriptasehæmmere som f.eks. ritonavir,

nevirapin, efavirenz)

lægemidler til behandling af infektion (såsom rifampicin og griseofulvin)

lægemidler mod epilepsi (som f.eks. barbiturater, topiramat, phenytoin, carbamazepin,

primidon, oxcarbazepin og felbamat)

bosentan (lægemiddel mod forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne)

perikon (naturlægemiddel, der bruges mod depression).

Hvis du tager nogen af de ovennævnte lægemidler eller naturlægemidler, kan det være nødvendigt, at

du bruger en anden præventionsform (f.eks. kondom, pessar eller skum). For nogle af disse lægemidler

kan påvirkningen vare i op til 28 dage, efter at du er holdt op med at tage dem. Tal med din læge eller

apotekspersonalet om at anvende en anden form for prævention, hvis du samtidig bruger EVRA og et

af de ovennævnte lægemidler.

EVRA kan gøre visse lægemidler mindre effektive, f.eks.:

lægemidler, der indeholder ciclosporin

lamotrigin mod epilepsi [kan øge risikoen for kramper (epileptiske anfald)].

Det kan være nødvendigt at lægen justerer dosis af det andet lægemiddel. Spørg din læge eller

apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet og amning

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du er gravid eller du tror, at du er gravid.

Hold straks op med at bruge dette lægemiddel, hvis du bliver gravid.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis du ammer eller planlægger at skulle amme.

Hvis du har mistanke om at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan køre bil og anvende maskiner, mens du bruger dette lægemiddel.

Risici ved brug af kombinerede hormonale præventionsmidler

Følgende oplysninger er baseret på information om kombinations p-piller. Da EVRA depotplastre

indeholder hormoner svarende til dem, der anvendes i kombinations p-piller, er det sandsynligt, at de

medfører samme risici. Alle kombinations-p-piller er forbundet med risici, der kan medføre invaliditet

eller død.

Det er ikke påvist, at et depotplaster som EVRA er mere sikkert end en kombinations-p-pille, der

indtages gennem munden.

Kombinerede hormonale præventionsmidler og kræft

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen forekommer oftere hos kvinder, der tager kombinerede hormonale

præventionsmidler. Men dette kan skyldes andre årsager som f.eks. seksuelt overførte sygdomme.

Brystkræft

Det er påvist, at kvinder, der bruger kombinerede hormonale præventionsmidler oftere får brystkræft

end kvinder, der ikke bruger dem, men det vides ikke, om dette skyldes de kombinerede hormonale

præventionsmidler. Det kan for eksempel være, at der oftere opdages brystkræft hos kvinder, der

behandles med kombinerede hormonale præventionsmidler, fordi de undersøges oftere af deres læge.

Den øgede risiko for brystkræft mindskes gradvist efter ophør med de kombinerede hormonale

præventionsmidler. Efter ti år er risikoen for at få brystkræft den samme som for kvinder, der aldrig

har brugt kombinerede hormonale præventionsmidler.

Leverkræft

I sjældne tilfælde er der registreret godartede leversvulster, og endnu sjældnere er der fundet ondartede

leversvulster hos kvinder, der anvender kombinerede hormonale præventionsmidler. Dette kan

forårsage indre blødning og voldsomme smerter i underlivet. Hvis det sker for dig, skal du

omgående kontakte din læge.

3.

Sådan skal du bruge EVRA

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Hvis du ikke gør det, kan det øge din risiko for at blive gravid.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du bør altid sørge for at have ikke-hormonale præventionsmidler (f.eks. kondomer, skum eller

svamp) ved hånden, som du kan bruge som supplerende prævention, hvis du laver en fejl ved

brug af plasteret.

Så mange plastre skal der bruges

Uge 1, 2 og 3:

Sæt et plaster på og lad det sidde i nøjagtig syv dage.

Uge 4:

Denne uge skal der ikke bruges plaster.

Hvis du ikke har brugt hormonale præventionsmidler under din første cyklus

Kan du starte med dette lægemiddel på dag 1. i din næste menstruation.

Hvis der er gået en eller flere dage siden starten af din menstruation skal du tale med lægen om

midlertidigt brug af et ikke-hormonalt præventionsmiddel.

Hvis du skifter fra p-piller til EVRA

Hvis du skifter fra p-piller til dette lægemiddel:

Vent, til du får din menstruation.

Sæt plastret på i løbet af de første 24 timer af menstruationen.

Hvis plastret påsættes efter dag 1 i din menstruation, skal du:

Anvende et ikke-hormonalt præventionsmiddel indtil dag 8, når du skifter plastret.

Hvis du ikke får menstruationen inden for 5 dage efter at have taget den sidste p-pille, skal du kontakte

din læge, før du begynder at bruge dette lægemiddel.

Hvis du skifter fra tabletter der kun indeholder progesteron (minipiller), implantat eller

injektion til EVRA

Du kan begynde at bruge EVRA når som helst, efter at du holder op med at tage tabletter der

kun indeholder progestagen (minipiller), eller den dag, hvor du får fjernet et implantat, eller du

skulle have den næste injektion.

Sæt plastret på den første dag efter, at du er stoppet med tabletter der kun indeholder

progesteron (minipiller), har fået fjernet implantatet eller skulle have haft den næste injektion.

Du skal benytte et ikke-hormonalt præventionsmiddel indtil dag 8, når du skifter plastret.

Efter en spontan eller provokeret abort inden 20. uge i graviditeten

Tal med lægen.

Du kan begynde at bruge lægemidlet med det samme.

Hvis der er gået en eller flere dage siden din spontane eller provokerede abort når du starter med dette

lægemiddel skal du tale med lægen om midlertidigt brug af et ikke hormonalt præventionsmiddel.

Efter en spontan eller provokeret abort efter 20. uge i graviditeten

Tal med lægen.

Du kan begynde at bruge lægemidlet, når der er gået 21 dage efter aborten, eller på den første dag i

den næste menstruation, alt efter hvad der indtræffer først

Efter en fødsel

Tal med lægen.

Hvis du har fået barn, men ikke ammer det, bør du først begynde at bruge dette lægemiddel, når

der er gået 4 uger efter fødslen.

Hvis der er gået over 4 uger efter fødslen, skal du i de første 7 dage samtidig bruge et

præventionsmiddel, der ikke er et hormonpræparat.

Hvis du har haft sex efter fødslen, skal du vente, til du har haft den første menstruation, eller gå til

lægen for at sikre dig, at du ikke er gravid, før du begynder at bruge dette lægemiddel.

Hvis du ammer

Tal med lægen.

Brug ikke dette lægemiddel hvis du ammer eller planlægger at skulle amme (se også punkt 2

Graviditet og amning).

Vigtige punkter at følge, når du bruger plastret

Skift EVRA den samme dag hver uge, da det er beregnet til at virke i 7 dage.

Du bør aldrig være uden plaster i mere end 7 dage i træk.

Brug kun et plaster ad gangen.

Du må ikke skære i plasteret eller forsøge at ændre det på anden vis.

Undgå at sætte plasteret på hud, der er rød, irriteret eller sprukken.

Plasteret skal klæbe ordentligt til huden, for at det kan fungere korrekt.

Plasteret skal trykkes fast, indtil kanterne klæber godt.

Brug ikke creme, olie, lotion, pudder eller make-up på huden, hvor du skal sætte et plaster eller i

nærheden af, hvor du har et plaster siddende. Dette kan få plasteret til at løsne sig.

Påsæt ikke et nyt plaster på samme hudområde som det det plaster, du lige har fjernet. Hvis du

gør det, kan det lettere medføre irritation.

Kontrollér hver dag, at plasteret ikke er faldet af.

Hold ikke op med at bruge plastrene, selv om du ikke dyrker sex særligt ofte.

Brugsanvisning

Hvis det er første gang, du bruger EVRA, så vent til den dag, du får din

menstruation.

Sæt plasteret på i løbet af de første 24 timer af menstruationen

Hvis plasteret påsættes efter 1. dag i din menstruation, skal du

anvende et ikke-hormonalt præventionsmiddel indtil dag 8, hvor du

skifter plasteret

Den dag, hvor du sætter det første plaster på, vil være dag 1. Din

'plasterskiftedag' vil være denne ugedag hver uge.

Vælg et sted på kroppen at sætte plasteret på.

Sæt altid plasteret på ren, tør, ubehåret hud

Sæt det på balden, maven, ydre overarm eller øverst på ryggen, et

sted, hvor det ikke bliver gnedet af stramtsiddende tøj

Sæt aldrig plasteret på brysterne

Brug fingrene til at åbne folieposen.

Åbn folieposen ved at rive langs kanten (brug ikke saks)

Tag fat i et hjørne af plasteret og tag det forsigtigt ud af folieposen

Der er en gennemsigtig beskyttelsesfilm på plastret

Sommetider kan plastrene klistre til indersiden af posen - pas på

ikke utilsigtet at fjerne den gennemsigtige film, når du tager

plasteret ud

Træk derefter halvdelen af den gennemsigtige beskyttelsesfilm af

(se billede). Undgå at berøre klæbefladen.

Sæt plasteret på huden.

Fjern derefter den anden halvdel af filmen

Tryk plasteret fast med håndfladen i 10 sekunder

Sørg for, at kanterne sidder godt fast.

Hav plasteret på i 7 dage (en uge).

Tag det brugte plaster af på den første 'plasterskiftedag', dag 8

Sæt omgående et nyt plaster på.

Fjern plastret på dag 15 (uge 3)

Sæt et nyt plaster på

Dette giver i alt i tre uger med plastre.

For at undgå irritation må det nye plaster ikke sættes på nøjagtigt det

samme sted på huden som det foregående plaster.

Tag ikke plaster på i uge 4 (dag 22 til dag 28).

Du får sandsynligvis din blødning i dette tidsrum

Du er beskyttet mod at blive gravid i denne uge, men for fortsat at

være beskyttet, skal du starte med dit næste plaster til tiden.

Den næste fire-ugers cyklus:

Påsæt et nyt plaster på din normale 'plasterskiftedag', dagen efter

dag 28

Gør dette uanset, hvornår din blødning starter eller slutter.

Hvis du ønsker at ændre din "plasterskiftedag" til en anden ugedag, skal du tale med din læge om det.

I så fald skal du gennemføre den aktuelle cyklus og fjerne det tredje plaster som planlagt. I uge 4 kan

du vælge en ny skiftedag og påsætte det første plaster på denne dag. Du må højst være uden plaster i

7 dage i træk.

Hvis du ønsker at udskyde menstruationen, skal du påsætte et plaster først i uge 4 (på dag 22) i stedet

for ikke at anvende plaster i uge 4. Du vil måske bløde lidt eller få en gennembrudsblødning. Du må

højst bruge 6 plastre i træk (dvs. 6 uger i træk). Når du har brugt 6 plastre i træk (dvs. brugt plaster i 6

uger i træk), må du ikke sætte et nyt plaster på i uge 7. Efter en pause på 7 dage kan du atter sætte et

plaster på og starte en ny cyklus - dette er så dag 1. Tal med lægen, før du beslutter dig for at udskyde

menstruationen.

Hverdagsaktiviteter mens du bruger plastrene

Normale aktiviteter som badning, brusebad, sauna og motion skulle ikke påvirke

plasterets virkning.

Plasteret er beregnet til at blive siddende under disse former for aktivitet.

Det anbefales dog, at du alligevel kontrollerer, at plasteret ikke er faldet af efter at have udført

disse aktiviteter.

Hvis du er nødt til at sætte plasteret på et nyt sted på en anden dag end din ”plasterskiftedag”

Hvis det plaster, du har på, føles ubehageligt eller forårsager irritation:

Kan du tage det af og udskifte det med et nyt plaster et andet sted indtil din næste

”plasterskiftedag”

Du må kun bruge ét plaster ad gangen.

Hvis du har svært ved at huske at skifte dit EVRA-plaster

Tal med din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. Han/hun kan muligvis gøre dit

plasterskifte lettere for dig. Han/hun kan også anbefale dig at benytte en anden

præventionsmetode.

Hvis plasteret går løs, løsnes i kanterne eller falder helt af

I mindre end en dag (op til 24 timer):

Prøv at sætte det fast igen, eller sæt omgående et nyt plaster på.

Ingen supplerende prævention er nødvendig.

Din 'plasterskiftedag' skal forblive den samme.

Forsøg ikke at sætte et plaster på igen, hvis:

det ikke længere klæber

det klæber fast til sig selv eller en anden overflade

andet materiale klæber til det

det er anden gang, at det løsner sig eller falder af.

Du må ikke bruge tape eller bandager for at holde plasteret på plads.

Hvis et plaster ikke kan sættes fast igen, skal der omgående sættes et nyt på.

I mere end en dag (24 timer eller mere), eller hvis du ikke er sikker på hvor længe:

Start omgående en ny fire-ugers cyklus ved at sætte et nyt plaster på.

Du har nu fået en ny "dag 1" og en ny "plasterskiftedag".

Du skal anvende et ikke-hormonalt præventionsmiddel som supplement i den første uge efter

påbegyndelse af den nye cyklus.

Du kan blive gravid, hvis du ikke følger disse instruktioner.

Hvis du glemmer at skifte dit depotplaster

I starten af en cyklus for et plaster (uge 1 (dag 1)):

Hvis du glemmer at sætte dit plaster på, kan du være specielt udsat for blive gravid.

Du skal bruge et ikke-hormonalt præventionsmiddel som supplement i en uge.

Sæt det første plaster i din nye cyklus på, så snart du kommer i tanke om det.

Du har nu fået en ny 'plasterskiftedag' og en ny 'dag 1'.

Midt i din plastercyklus (uge 2 eller uge 3):

Hvis du glemmer at skifte plaster i en eller to dage (op til 48 timer):

Sæt et nyt plaster på, så snart du kommer i tanke om det.

Sæt det næste plaster på til den normale ”plasterskiftedag”.

Ingen supplerende prævention er nødvendig.

I mere end 2 dage (48 timer eller mere):

Hvis du glemmer at skifte dit plaster i mere end 2 dage, kan du blive gravid.

Start en ny fire-ugers cyklus, så snart du kommer i tanke om at sætte et nyt plaster på.

Du har nu fået en ny ’plasterskiftedag’ og en ny dag 1.

Du skal bruge supplerende prævention i den første uge af din nye cyklus.

I slutningen af din plastercyklus (uge 4):

Hvis du glemmer at tage plasteret af:

Fjern det, så snart du kommer i tanke om det.

Start den næste cyklus på din normale 'plasterskiftedag', dagen efter dag 28.

Supplerende prævention er ikke nødvendig.

Hvis du har udeblivende eller uregelmæssig blødning ved brug af EVRA

Dette lægemiddel kan forårsage uventet blødning fra skeden eller pletblødning i løbet af de uger, hvor

du har plastret på.

Det stopper sædvanligvis efter de første par menstruationscyklusser.

Fejl i forbindelse med brugen af EVRA kan også forårsage pletblødninger eller lette blødninger.

Fortsæt med at bruge dette lægemiddel, og kontakt din læge, hvis blødningen varer længere end

de første 3 cyklusser.

Selv om du ikke får blødning i løbet af den plasterfrie uge (uge 4), skal du fortsat bruge et nyt plaster

på din sædvanlige ”plasterskiftedag”.

Hvis du har brugt dette lægemiddel korrekt, og din blødning udebliver, betyder det ikke

nødvendigvis, at du er gravid.

Tal med din læge eller apotek, hvis blødningen udebliver 2 gange i træk, idet du kan være

gravid.

Hvis du har brugt for mange EVRA depotplastre (mere end ét plaster ad gangen)

Tag plastrene af og kontakt omgående en læge.

Brug af for mange plastre kan medføre følgende:

Kvalme og opkastning

Blødning fra skeden.

Hvis du holder op med at bruge EVRA

Du kan få uregelmæssig, svag eller ingen blødning, især i de først tre måneder og især, hvis din

menstruation ikke var regelmæssig, før du startede med at bruge dette lægemiddel.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du

oplever bivirkninger, især hvis de er svære og vedvarende, eller hvis du oplever en ændring i dit

helbred, som du mener kan skyldes EVRA, skal du tale med din læge.

Alle kvinder, der tager kombinerede hormonelle præventionsmidler, har en øget risiko for blodpropper

i venerne [venøs tromboemboli (VTE)] eller blodpropper i arterierne [arteriel tromboemboli (AT)]. Du

kan finde yderligere oplysninger om de forskellige risici ved at tage kombinerede hormonelle

præventionsmidler i punkt 2 ”Det skal du vide, før du begynder at bruge EVRA”.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 kvinder):

Hovedpine

Kvalme

Brystspændinger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 kvinder):

Svampeinfektion i skeden, kaldes også trøske

Humørproblemer såsom depression, humørforandringer eller stemningsskift, angst, gråd

Svimmelhed

Migræne

Mavesmerter eller oppustethed

Opkastning eller diarré

Akne, hududslæt, kløe i huden eller hudirritation

Muskelspasmer

Brystproblemer i form af smerter, forstørrelse eller knuder i brystet

Forandringer i blødningsmønsteret under menstruation, livmoderkramper,

menstruationssmerter, udflåd

Gener på det hudområde, hvor plasteret har siddet, f.eks. rødme, irritation eller udslæt

Træthed eller utilpashed

Vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 kvinder):

Allergisk reaktion, nældefeber

Hævelse på grund af væskeophobning i kroppen

Højt indhold af fedtstoffer i blodet (f.eks. kolesterol eller triglycerider)

Søvnproblemer (insomni)

Nedsat lyst til sex

Eksem, rødme i huden

Unormal mælkeproduktion

Præmenstruelt syndrom

Tørhed i skeden

Andre gener der, hvor plasteret har siddet på huden

Hævelse

Højt blodtryk eller blodtryksstigning

Øget appetit

Hårtab

Overfølsomhed over for sollys

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 kvinder):

Skadelige blodpropper i en vene eller en arterie f.eks.:

i et ben eller en fod (dvs. DVT)

i en lunge (dvs. PE)

hjerteanfald

slagtilfælde

symptomer, der ligner et mini-slagtilfælde eller et midlertidigt slagtilfælde, kendt som et

transitorisk iskæmisk anfald (TIA)

blodpropper i leveren, maven/tarmene, nyrer eller øje.

Risikoen for at få en blodprop kan være større, hvis du har andre tilstande, der øger denne risiko

(Se punkt 2 for yderligere oplysninger om de tilstande, der kan øge risikoen for blodpropper og

symptomerne på en blodprop).

Brystkræft, livmoderhalskræft eller leverkræft

Problemer i form af udslæt med blærer eller sår på det hudområde, hvor plasteret har siddet

Godartede svulster i brysterne eller leveren, der ikke skyldes kræft

Fibromer (muskelknuder) i livmoderen

Vrede eller frustration

Øget lyst til sex

Smagsforstyrrelser

Problemer med brug af kontaktlinser

Pludselig og brat stigning i blodtrykket (hypertensiv krise)

Betændelsestilstand i galdeblære eller tyktarm

Celleforandringer i livmoderhalsen

Brune pletter eller skjolder i ansigtet

Galdesten eller tilstoppet galdegang

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene

Unormale sukker- eller insulinværdier i blodet

Hævelser i ansigt, mund, svælg eller tunge

Hududslæt med ømme, røde knuder på skinneben og ben

Hudkløe

Afskallende hud med kløe og rødme

Nedsat mælkeproduktion

Udflåd fra skeden

Væskeansamlinger i benene

Væskeansamlinger

Hævelser i arme, hænder, ben eller fødder.

Hvis du lider af mavebesvær

Den mængde hormoner, som du får fra EVRA, påvirkes normalt ikke af opkastning eller diarré.

Du behøver ikke anvende ekstra prævention, hvis du har dårlig mave.

Du kan opleve pletblødninger eller svage blødninger eller brystspændinger eller få kvalme i de første 3

cyklusser. Problemet går sædvanligvis over, men hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte din læge

eller apoteket.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Brugte plastre indeholder fortsat aktive hormoner og skal af hensyn til miljøet bortskaffes på en

forsvarlig måde. Ved bortskaffelse af det brugte plaster skal du:

trække bortskaffelsesetiketten på dosisposens yderside tilbage.

anbringe det brugte plaster på bortskaffelsesetiketten, så den klæbende flade dækker det tonede

område.

lukke etiketten således, at det brugte plaster forsegles indeni, og bortskaffe det på en sådan

måde, at det er utilgængeligt for børn.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EVRA indeholder

De aktive stoffer er: norelgestromin og ethinylestradiol. Hvert 20 cm

depotplaster indeholder 6 mg

norelgestromin og 600 mikrogram ethinylestradiol. De aktive stoffer frigøres over 7 dage med

203 mikrogram norelgestromin og 34 mikrogram ethinylestradiol for hver 24. time.

De øvrige indholdsstoffer er: bagsidelag: pigmenteret lavdensitetspolyethylen i det ydre lag, polyester

i det indre lag. Det mellemste lag: polyisobutylen/polybuten-klæbemiddel, crospovidon, uvævet

polyesterstof, lauryllactat. Det tredje lag: film af polyethylenterephthalat (PET), belægning af

polydimethylsiloxan.

Udseende og pakningsstørrelser

EVRA er et tyndt, beigefarvet depotplaster af plastik præget med ”EVRA”. Den klæbende side

fastgøres på huden, efter at den gennemsigtige beskyttelsesfilm er fjernet.

EVRA fås i følgende pakningsstørrelser: æsker med 3, 9 eller 18 plastre i individuelle folieforede

poser, omgivet af en gennemsigtig, perforeret plastikfilm med 3 poser i hver.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30,

B-2340 Beerse, Belgien.

Fremstiller: Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Tel/Tél: + 32 14 64 94 11

Lietuva

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Konstitucijos pr. 21C

LT-08130 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД

ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 14 64 94 11

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1

CZ-158 00 Praha 5 – Jinonice

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel: +36 1 884 2858

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Malta

AM.MANGION LTD

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta

MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel:+356 2397 6000

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal

Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: + 47 24 12 65 00

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH.

Vorgartenstraße 206B

A-1020 Wien

Tel:+43 1 610 300

España

Janssen-Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5-7

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: + 48 22 237 60 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Tél: 0800 25 50 75 / + 33 1 55 00 40 03

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Lagoas Park, Edifício 9

PT-2740-262 Porto Salvo

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o.

Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

România

Johnson & Johnson România SRL

Str. Tipografilor nr.11 – 15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3

013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Janssen Sciences Ireland UC

Barnahely

Ringaskiddy

IRL – Co. Cork P43 FA46

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska cesta 53

SI-1000, Ljubljana

Tel. + 386 1 401 18 00

Ísland

Janssen-Cilag AB

c/o Vistor hf.

Hörgatúni 2

IS-210 Garðabær

Simi: (+354) 535 7000

Slovenská republika

Janssen, Johnson & Johnson, s.r.o.

CBC III, Karadžičova 12

SK-821 08 Bratislava

Tel. +421 232 408 400

Italia

Janssen-Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I-20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland

Janssen-Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI-02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Λατσιά

CY-2234 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 207 700

Sverige

Janssen-Cilag AB

Box 4042

SE-16904 Solna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101

Rīga, LV-1004

Tel: +371 678 93561

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

50-100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert 20 cm

depotplaster indeholder 6 mg norelgestromin (NGMN) og 600 mikrogram

ethinylestradiol (EE).

Hvert depotplaster frigiver i gennemsnit 203 mikrogram NGMN og 33,9 mikrogram EE i døgnet.

Eksponeringen for lægemidlet er nærmere karakteriseret ved den farmakokinetiske profil (se pkt. 5.2).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplaster.

Tyndt depotplaster af matrix-typen indeholdende tre lag.

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA".

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Prævention til kvinder.

EVRA er beregnet til kvinder i den fertile alder. Sikkerhed og virkning hos kvinder i alderen 18-45 år

er klarlagt.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere EVRA skal der tages hensyn til den enkelte kvindes

aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE), samt til, hvordan risikoen

for VTE med EVRA er sammenlignet med andre kombinerede hormonelle præventionsmidler (se

pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og administration

Dosering

For at opnå optimal præventiv effekt skal patienterne tilrådes at anvende EVRA nøjagtigt som

ordineret. For startvejledning se "Hvordan du begynder at anvende EVRA" nedenfor.

Der må kun anvendes ét depotplaster ad gangen.

Hvert brugt depotplaster fjernes og erstattes umiddelbart med et nyt på samme ugedag (skiftedag), dag

8 og dag 15 i cyklussen. Depotplasterskift kan ske når som helst på den planlagte skiftedag. Den fjerde

uge er depotplasterfri og starter på dag 22.

En ny præventionscyklus starter den dag, der følger efter den depotplasterfri uge; det næste EVRA-

depotplaster skal påsættes, selv om der ikke har været bortfaldsblødning, eller bortfaldsblødningen

ikke er ophørt.

Der må under ingen omstændigheder være mere end et 7-dages depotplasterfrit interval mellem

dosiscyklusserne. Hvis der er mere end 7 depotplasterfrie dage, vil kvinden måske ikke være beskyttet

mod graviditet. I så fald skal der sideløbende anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i 7 dage.

Risikoen for ægløsning øges for hver dag, der går over den anbefalede præventionsfri periode. Hvis

der har været samleje under et sådant udvidet depotplasterfrit interval, skal muligheden for graviditet

tages i betragtning.

Særlige populationer

Legemsvægt på 90 kg eller derover

Den præventive virkning kan være mindsket hos kvinder, der vejer 90 kg eller derover.

Nedsat nyrefunktion

EVRA er ikke undersøgt hos kvinder med nedsat nyrefunktion. Dosisjustering er ikke påkrævet, men

da litteraturen antyder, at den ubundne fraktion af ethinylestradiol er højere, bør EVRA anvendes

under tilsyn hos denne population.

Nedsat leverfunktion

EVRA er ikke undersøgt hos kvinder med nedsat leverfunktion. EVRA er kontraindiceret hos kvinder

med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Postmenopausale kvinder

EVRA er ikke indiceret til postmenopausale kvinder og er ikke beregnet til hormonsubstitution.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning hos teenagere under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke relevant at anvende

EVRA til børn og teenagere før indtræden af den første menstruation.

Administration

EVRA bør sættes på ren, tør, ubehåret, hel og sund hud på balder, underliv, ydersiden af overarmen

eller overkroppen på et sted, hvor det ikke gnider mod tætsiddende tøj. EVRA bør ikke placeres på

bryster eller på rød, irriteret eller sprukken hud. Efterfølgende EVRA-depotplaster skal sættes på et nyt

sted på huden for at undgå mulig irritation, men plastrene kan appliceres inden for det samme

anatomiske område.

Depotplasteret skal trykkes fast, indtil kanterne klæber godt.

For at undgå at ødelægge EVRAs klæbeegenskaber skal man undgå at påføre make-up, creme, lotion,

pudder eller andre topiske præparater på det hudområde, hvor EVRA-depotplasteret er placeret eller

snart skal placeres.

Det anbefales, at brugerne visuelt kontrollerer deres depotplaster dagligt for at sikre, at det stadig

klæber korrekt.

Der må ikke skæres i EVRA-depotplasteret, og det må ikke beskadiges eller ændres på nogen måde,

da dette kan påvirke depotplasterets præventive virkning.

Brugte depotplastre skal bortskaffes i henhold til instruktionen beskrevet i pkt. 6.6.

Påbegyndelse af EVRA

Når der ikke har været anvendt hormonal prævention i den foregående cyklus

Prævention med EVRA starter på menstruationens første dag. Der påsættes et enkelt depotplaster, som

bæres en uge (7 dage). Den dag, det første depotplaster påsættes (dag 1/Startdag), er bestemmende for

de efterfølgende skiftedage. Depotplasterskiftedag vil være denne dag hver uge (cyklusdag 8, 15, 22

og dag 1 i den næste cyklus). Den fjerde uge er depotplasterfri og starter dag 22.

Hvis behandlingen i Cyklus 1 starter efter 1. dag i menstruationscyklussen, bør der anvendes et ikke-

hormonalt præventionsmiddel sideløbende i de 7 efterfølgende dage (kun i første behandlingscyklus).

Ved overgang fra kombineret oralt præventionsmiddel

Behandling med EVRA skal starte den første dag i blødningsperioden. Hvis der ikke forekommer

blødning inden for 5 dage efter den sidste aktive (hormonholdige) tablet, skal graviditet udelukkes, før

behandling med EVRA påbegyndes. Hvis behandlingen startes efter den første dag i

blødningsperioden, skal der samtidig anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i 7 dage.

Hvis der forløber mere end 7 dage efter indtagelse af det sidste aktive tablet, kan kvinden have haft

ægløsning og skal derfor tilrådes at konsultere en læge, før behandling med EVRA indledes. Hvis der

har været samleje under et sådant udvidet pillefrit interval, skal muligheden for graviditet tages i

betragtning.

Ved overgang fra en metode, hvor der udelukkende anvendes progesteron

Kvinden kan skifte når som helst fra tabletter kun med progesteron (minipiller) (fra et implantat på

dagen for dettes fjernelse, fra en injektionsvæske, når den næste injektion skulle gives), men der bør

samtidig anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage.

Efter en provokeret eller spontan abort

Efter provokeret eller spontan abort, der forekommer inden for 20 uger fra befrugtningen, kan EVRA-

behandlingen påbegyndes umiddelbart. Det er ikke nødvendigt at anvende en supplerende

præventionsmetode, hvis EVRA påbegyndes umiddelbart. Vær opmærksom på, at ægløsning kan

forekomme inden for 10 dage efter en provokeret eller spontan abort.

Efter en provokeret eller spontan abort, der forekommer ved eller efter 20 uger efter befrugtningen,

kan EVRA påbegyndes dag 21 efter aborten eller på den første dag i den første spontane menstruation,

alt efter hvad der opstår først. Forekomsten af ægløsning på dag 21 efter aborten (ved 20 ugers

graviditet) er ukendt.

Efter fødsel

Kvinder, der vælger ikke at amme, skal påbegynde præventionsbehandlingen med EVRA senest

4 uger efter fødslen. Hvis kvinden starter senere, skal hun rådes til sideløbende at anvende et ikke-

hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage. Hvis der allerede har været samleje, skal graviditet

enten udelukkes, inden behandling med EVRA indledes, eller kvinden skal afvente sin første

menstruation.

For kvinder, der ammer, se pkt. 4.6.

Hvad der skal gøres, hvis depotplasteret falder helt eller delvist af

Hvis EVRA-depotplasteret løsner sig delvist eller falder helt af og ikke kan sættes fast, frigøres der

ikke tilstrækkeligt af lægemidlet.

Hvis EVRA blot løsnes delvist:

i mindre end et døgn (op til 24 timer): Det skal omgående genpåsættes på det samme sted eller

erstattes af et nyt EVRA-depotplaster. Der behøves intet ekstra præventionsmiddel. Det næste

EVRA-depotplaster skal påsættes på den sædvanlige "skiftedag".

i mere end ét døgn (24 timer eller derover), eller hvis kvinden ikke er helt klar over, hvornår

depotplasteret har løsnet sig eller er faldet af, vil kvinden muligvis ikke være beskyttet mod

graviditet. Kvinden skal stoppe den igangværende præventionscyklus og omgående starte en ny

ved at påsætte et nyt EVRA-depotplaster. Dermed får man en ny "dag 1" og en ny "skiftedag".

Der skal samtidigt anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage (kun i

første cyklus).

Et depotplaster må ikke sættes på igen, hvis det ikke længere klæber. Der skal omgående påsættes et

nyt. Der må ikke bruges ekstra tape/plaster eller bandager for at holde EVRA-depotplasteret på plads.

Hvis de efterfølgende EVRA-depotplasterskiftedage bliver udskudt

Ved start af en depotplastercyklus (uge 1/dag 1)

Kvinden vil muligvis ikke være beskyttet mod graviditet. Kvinden skal påsætte det første depotplaster

i den nye cyklus, så snart hun husker det. Der er nu en ny "skiftedag" og en ny "dag 1". Der skal

samtidig anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første 7 dage af den nye cyklus. Hvis der

har været samleje under et sådant udvidet depotplasterfrit interval, skal muligheden for graviditet tages

i betragtning.

Midt i cyklussen (uge 2/dag 8 eller uge 3/dag 15)

i en eller to dage (op til 48 timer): Kvinden skal omgående påsætte et nyt EVRA-depotplaster.

Det næste EVRA-depotplaster skal påsættes på den sædvanlige "skiftedag". Hvis depotplasteret

har været båret korrekt i de 7 dage, der gik forud for den første oversprungne dag for påsætning

af depotplasteret, er der ikke behov for ekstra prævention.

i mere end to dage (48 timer eller mere): Kvinden vil muligvis ikke være beskyttet mod

graviditet. Kvinden skal stoppe den igangværende præventionscyklus og omgående starte en ny

fire-ugers cyklus ved at påsætte et nyt EVRA-depotplaster. Der er nu en ny "dag 1" og en ny

"skiftedag". Der skal samtidigt anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel i de første

7 dage af den nye cyklus.

I slutningen af cyklus (uge 4/dag 22)

Hvis EVRA-depotplasteret ikke er blevet fjernet i begyndelsen af uge 4 (dag 22), skal det

fjernes så hurtigt som muligt. Den næste cyklus skal begynde på den sædvanlige ”skiftedag”,

som er dagen efter dag 28. Der er ikke behov for ekstra prævention.

Justering af skiftedag

For at udskyde en menstruationsperiode en cyklus skal kvinden påsætte et depotplaster i begyndelsen

af uge 4 (dag 22) og således ikke holde det depotplasterfrie interval. Der kan forekomme

gennembrudsblødning eller pletblødning. Efter 6 fortløbende ugers brug af depotplaster skal der være

et depotplasterfrit interval på 7 dage. Derefter genoptages den almindelige påsætning af EVRA.

Hvis kvinden ønsker at flytte skiftedagen, skal den igangværende cyklus afsluttes, idet det tredje

EVRA-depotplaster fjernes på den korrekte dag. I den depotplasterfri uge kan der vælges en ny

skiftedag ved at påsætte det første EVRA-depotplaster i den næste cyklus på den ønskede dag. Der må

under ingen omstændigheder være mere end 7 depotplasterfri dage i træk. Jo kortere det

depotplasterfrie interval er, desto større risiko er der for, at kvinden ikke får en blødning og kan opleve

gennembrudsblødning og pletblødning i den efterfølgende behandlingscyklus.

I tilfælde af let hudirritation

Hvis brugen af depotplasteret medfører ubehagelig irritation, kan man påsætte et nyt depotplaster et

nyt sted indtil næste skiftedag. Der bør kun bæres ét depotplaster ad gangen.

4.3

Kontraindikationer

Kombinerede hormonelle præventionsmidler bør ikke anvendes under følgende forhold. Hvis en af

disse lidelser forekommer under anvendelse af EVRA, skal EVRA omgående seponeres.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller tidligere

(f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE]).

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks. APC-resistens

(inklusive faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein C-mangel, protein S-mangel

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se

pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptom (f.eks. angina pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptom (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer (se

pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

Kendt eller mistænkt brystkarcinom

Endometriekarcinom eller anden kendt eller mistænkt østrogenafhængig neoplasi

Unormal leverfunktion med relation til akut eller kronisk hepatocellulær sygdom

Hepatisk adenom eller karcinom

Ikke-diagnosticeret unormal genitalblødning.

Samtidig brug med lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir

(se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal EVRAs egnethed drøftes med

kvinden.

Kvinden skal informeres om at kontakte egen læge ved forværring eller første forekomst af en hvilken

som helst af disse tilstande eller risikofaktorer for at beslutte, om EVRA bør seponeres.

Der foreligger ingen klinisk evidens for, at depotplastre på nogen måde er sikrere end kombinerede

orale præventionsmidler.

EVRA er ikke indiceret under graviditet (se pkt. 4.6).

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs tromboemboli

(VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater indeholdende levonorgestrel, norgestimat

eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko for VTE. Risikoniveauet for andre

præparater som f.eks. EVRA kan være op til to gange højere. Beslutningen om at anvende et

andet præparat end et præparat med den laveste risiko for VTE bør først træffes efter en

samtale med kvinden, så det sikres, at hun forstår risikoen for VTE med EVRA, hvordan hendes

aktuelle risikofaktorer påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første

år, hvor præparatet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når et kombineret

hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, der ikke anvender et kombineret hormonelt præventionsmiddel, og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan imidlertid

være meget større hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes underliggende risikofaktorer (se

herunder).

Det vurderes, at ud af 10.000 kvinder, der anvender et kombineret hormonelt præventionsmiddel

indeholdende levonorgestrel, vil ca. 6

kvinder udvikle en VTE i løbet af et år. Studier har antydet, at

forekomsten af VTE hos kvinder, der anvender EVRA, er op til 2 gange højere end hos brugere af

kombinerede hormonelle præventionsmidler indeholdende levonorgestrel. Dette svarer til mellem ca. 6

og 12 tilfælde af VTE’er i løbet af et år blandt 10.000 kvinder, der anvender EVRA.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år mindre end det forventede antal hos kvinder under

graviditet eller i post partum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

Der er ekstremt sjældent rapporteret om forekomst af trombose i andre blodkar, f.eks. hepatiske,

mesenteriske, renale eller retinale vener og arterier, hos CHC-brugere.

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos brugere af kombinerede hormonelle

præventionsmidler kan stige væsentligt hos kvinder med yderligere risikofaktorer, især hvis der er

flere risikofaktorer (se tabel).

EVRA er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj risiko for

venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i

risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal kvindens samlede risiko

for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis

balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

Midtpunkt af intervallet på 5-7 pr. 10.000 kvindeår, baseret på en relative risiko for kombinerede

hormonelle præventionsmidler indeholdende levonorgestrel versus ingen anvendelse på ca. 2,3 til 3,6

Antal VTE-hændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel indeholdende

levonorgestrel

(5-7 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel indeholdende

norelgestromin (6-12 hændelser)

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index på over

30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtig at tage hensyn til, hvis der også er andre

risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben eller

bækken, neurokirurgi eller større traume

Bemærk: Midlertidig immobilisering

inklusive flyrejse >4 timer kan også

udgøre en risikofaktor for VTE, især

hos kvinder med andre risikofaktorer

I disse situationer tilrådes det at seponere

plaster/pille/ring (i tilfælde med elektiv kirurgi mindst

fire uger før) og ikke genoptage anvendelsen før to uger

efter fuldstændig remobilisering. Der bør anvendes en

anden præventionsmetode for at undgå uønsket

graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis EVRA

ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativ ung alder)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør

kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse

af et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Andre medicinske tilstande associeret

med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk inflammatorisk

tarmsygdom (Crohns sygdom eller ulcerativ colitis) og

seglcelleanæmi.

Stigende alder

Især over 35 år.

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis på

forekomsten eller progressionen af venetrombose.

Den øgede risiko for tromboemboli under graviditet og især i puerperiet på 6 uger skal tages i

betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om ”Graviditet og amning”).

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og fortælle

sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når kvinden står eller går;

øget varme i det afficerede ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste, eventuelt med hæmoptyse;

stærke smerter i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. ”åndenød”, ”hoste”) er uspecifikke og kan misfortolkes som mere

almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og blålig

misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra synsforstyrrelser uden smerter til

senere synstab. Synstab kan også forekomme næsten øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har associeret anvendelse af kombinerede hormonelle præventionsmidler med

en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller for en cerebrovaskulær hændelse

(f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle tromboemboliske hændelser kan være

dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller en cerebrovaskulær hændelse hos

kvinder, der bruger kombinerede hormonelle præventionsmidler, stiger hos kvinder med risikofaktorer

(se tabel). EVRA er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig eller flere risikofaktorer for ATE,

som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én

risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i

dette tilfælde skal kvindens samlede risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ

(se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinder skal rådes til ikke at ryge, hvis de ønsker at

bruge et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Kvinder over 35, der fortsætter med at ryge, skal stærkt

tilrådes at bruge en anden præventionsmetode.

Hypertension

Fedme (body mass index over

30 kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtig hos kvinder med yderligere risikofaktorer.

Positiv familieanamnese (arteriel

tromboemboli hos en søskende eller en

forælder, især i en relativt ung alder,

f.eks. under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition, bør

kvinden henvises til en specialist med henblik på

rådgivning, inden der træffes beslutning om anvendelse

af et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere migræneanfald

(kan være prodromalsymptom for en cerebrovaskulær

hændelse) under anvendelse af kombinerede hormonelle

præventionsmidler kan være en grund til øjeblikkelig

seponering.

Andre medicinske tilstande associeret

med uønskede vaskulære hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren, dyslipoproteinæmi og

systemisk lupus erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og fortælle

sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en hjerneblødning kan omfatte:

pludselig opstået følelsesløshed eller slaphed i ansigtet, armen eller benet, især på den ene side

af kroppen;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne

pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt kan omfatte:

smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, knugende fornemmelse eller oppustethed i brystet,

armen eller under brystbenet;

ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Kvinder, der anvender kombinerede præventionsmidler, skal udtrykkeligt tilrådes at kontakte deres

læge i tilfælde af eventuelle symptomer på trombose. I tilfælde af mistænkt eller bekræftet trombose

bør hormonale præventionsmidler seponeres. Hensigtsmæssig prævention skal initieres på grund af

teratogeniciteten af antikoagulansbehandlingen (kumarinderivater).

Tumorer

Der er rapporteret en øget risiko for livmoderhalskræft hos langtidsbrugere af COC'er i visse

epidemiologiske studier, men der er stadig delte meninger om, i hvor høj grad dette resultat kan

tilskrives de forstyrrende virkninger af seksuel adfærd og andre faktorer så som humant

papillomvirus (HPV).

En metaanalyse af 54 epidemiologiske studier rapporterede, at der er en let forøget risiko (RR = 1,24)

for at få brystkræft diagnosticeret hos kvinder, der aktuelt anvender COC'er. Den forhøjede risiko

forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter ophør med brug COC. Da brystkræft er sjælden hos kvinder

under 40 år, er det forhøjede antal brystkræftdiagnoser hos aktuelle og nylige brugere af COC lille i

forhold til den generelle risiko for brystkræft. De tilfælde af brystkræft, der er diagnosticeret hos faste

brugere, tenderer i retning af at være mindre klinisk avancerede end de kræfttilfælde, der blev

diagnosticeret hos kvinder, der aldrig har brugt det. Det observerede mønster af øget risiko kan

skyldes en tidligere diagnosticering af brystkræft hos COC-brugere, de biologiske virkninger af

COC'er eller en kombination af begge.

I sjældne tilfælde er der rapporteret godartede levertumorer og endnu mere sjældent ondartede

levertumorer hos brugere af COC. I enkelte tilfælde har disse tumorer ført til livstruende

intraabdominale blødninger. Derfor bør en levertumor tages i betragtning i differentialdiagnosen, hvis

der forekommer smerter i det øvre abdomen, forstørret lever eller tegn på intraabdominal blødning hos

kvinder, der anvender EVRA.

ALAT-forhøjelser

Under kliniske forsøg med patienter, der blev behandlet for infektioner med hepatitis C-virus (HCV)

med lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden

ribavirin, forekom transaminaseforhøjelser (ALAT) på mere end 5 gange den øvre normalgrænse

(ULN) væsentligt hyppigere hos kvinder, der anvendte lægemidler med ethinylestradiol som f.eks.

kombinerede hormonelle præventionsmidler (se pkt. 4.3 og 4.5).

Psykiske forstyrrelser

Nedtrykthed og depression er velkendte bivirkninger ved hormonelle præventionsmidler (se pkt. 4.8).

Depression kan være alvorligt og er en velkendt risikofaktor for selvmordsadfærd og selvmord.

Kvinder bør rådes til at kontakte deres læge, hvis de oplever humørsvingninger og depressive

symptomer, herunder kort tid efter behandlingsstart.

Andre forhold

Præventionseffekten kan være reduceret hos kvinder, der vejer 90 kg eller derover

(se 4.2 og 5.1).

Kvinder med hypertriglyceridæmi eller som har det i familiens sygehistorie, kan være udsat for

øget risiko for pankreatitis ved anvendelse af kombinerede hormonale præventionsmidler.

Selv om mindre stigninger i blodtrykket er rapporteret hos mange kvinder, der anvender

hormonale præventionsmidler, er klinisk relevante stigninger sjældne. Der er ikke fastslået

nogen definitiv relation mellem anvendelsen af hormonale præventionsmidler og klinisk

hypertension. Hvis konstant forhøjede blodtryksværdier eller et betydeligt forhøjet blodtryk ikke

responderer tilstrækkeligt på antihypertensiv behandling under behandling med et kombineret

hormonalt præventionsmiddel hos kvinder med præeksisterende hypertension, skal det

kombinerede hormonale præventionsmiddel seponeres. Anvendelse af det kombinerede

hormonale præventionsmiddel kan genoptages, hvis der kan opnås normotensive værdier ved

antihypertensiv behandling.

Følgende tilstande er rapporteret at forekomme eller blive forværret ved såvel graviditet som

anvendelse af COC, men evidensen af en forbindelse med anvendelse af COC er ikke sikker:

Gulsot og/eller pruritus relateret til kolestase, sygdom i galdeblæren inklusive kolecystitis og

galdesten, porfyri, systemisk lupus erythematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom, Sydenhams

chorea, herpes gestationis, otosklerose-relateret nedsat hørelse.

Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinerede hormonale præventionsmidler, indtil leverfunktionsparametrene bliver normale.

Tilbagevenden af kolestatisk relateret pruritus, der forekom under en tidligere graviditet eller

tidligere anvendelse af kønshormoner, nødvendiggør seponering af kombinerede hormonale

præventionsmidler.

Selv om kombinerede hormonale præventionsmidler kan have en effekt på perifer

insulinresistens og glucosetolerance, er der ikke noget, der tyder på, at der er behov for at ændre

diabetesbehandling under anvendelse af kombinerede hormonale præventionsmidler. Imidlertid

bør kvinder med diabetes nøje observeres, specielt i starten af EVRA-behandlingen.

Der er rapporteret om forværring af endogen depression, af epilepsi, af Crohns sygdom samt af

ulcerativ colitis under anvendelse af COC.

Kloasma kan sommetider forekomme ved anvendelse af hormonal kontraception, specielt hos

kvinder med chloasma gravidarum i anamnesen. Kvinder med tendens til kloasma bør undgå

eksponering for sol eller ultraviolet stråling, når de anvender EVRA. Kloasma er ofte ikke helt

reversibelt.

Lægeundersøgelse/konsultation

En komplet anamnese (inklusive familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal udelukkes inden

initiering af eller genbehandling med EVRA. Blodtrykket skal måles, og en fysisk undersøgelse skal

foretages vejledt af kontraindikationerne (se pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at

gøre kvinden opmærksom på oplysningerne om venøs og arteriel trombose, inklusive risikoen ved

EVRA sammenlignet med risikoen ved andre kombinerede hormonelle præventionsmidler,

symptomerne på VTE og ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad kvinden skal gøre ved mistanke

om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at efterkomme den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede retningslinjer

i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinder skal oplyses om, at orale præventionsmidler ikke beskytter mod hiv-infektioner (aids) og

andre seksuelt overførte sygdomme.

Uregelmæssige blødninger

Ved alle kombinerede hormonale præventionsmidler kan der forekomme uregelmæssige blødninger

(pletblødninger eller gennembrudsblødninger), specielt i de første måneder af anvendelsen. Derfor vil

en lægelig udtalelse vedrørende uregelmæssige blødninger kun være til nytte efter en

tilpasningsperiode på cirka tre cyklusser. Hvis gennembrudsblødningerne varer ved, eller der

forekommer gennembrudsblødninger efter tidligere regelmæssige blødninger, mens EVRA er blevet

anvendt i overensstemmelse med den anbefalede regimen, skal man overveje en anden årsag end

EVRA. Ikke-hormonale årsager skal tages i betragtning, og der skal om nødvendigt træffes

diagnostiske foranstaltninger til at udelukke organisk sygdom eller graviditet. Dette kan omfatte

udskrabning. Hos visse kvinder kan blødningen udeblive i denne depotplasterfri periode. Hvis EVRA

er blevet anvendt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i pkt. 4.2, er det

usandsynligt, at kvinden er gravid. Men hvis EVRA ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med

disse retningslinjer forud for den første udeblevne blødning, eller hvis to blødninger udebliver, skal

graviditet udelukkes, før der kan fortsættes med EVRA.

Visse kvinder kan opleve amenhorroea eller oligomenorrhoea efter seponering af hormonal

kontraception, specielt hvis en sådan tilstand var præeksisterende.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bemærk: Produktinformationen for andre samtidigt indgivne lægemidler skal kontrolleres for at

identificere potentielle interaktioner.

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig brug med lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med

eller uden ribavirin, kan øge risikoen for ALAT-forhøjelser (se pkt. 4.3 og 4.4). Derfor skal EVRA-

brugere skifte til en alternativ præventionsmetode (f.eks. prævention kun med progesteron eller ikke-

hormonelle metoder) før de påbegynder behandlingen med dette kombinationslægemiddelregime.

EVRA kan genoptages 2 uger efter afslutningen af dette kombinationslægemiddelregime.

Andre lægemidlers påvirkning af EVRA

Der kan forekomme interaktioner med lægemidler, der inducerer mikrosomale enzymer, hvilket kan

resultere i en øget clearance af kønshormoner, og som kan føre til gennembrudsblødning og/eller svigt

af præventionsmidlet. Følgende interaktioner er blevet rapporteret i litteraturen.

Stoffer, der øger clearance af CHC’er (nedsættelse af CHC’ernes virkning på grund af

enzyminduktion) f.eks.:

Barbiturater, bosentan, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin, modafinil samt hiv-

lægemidlerne ritonavir, neviparin og efavirenz samt muligvis også felbamat, griseofulvin,

oxcarbazepin, topiramat og produkter, der indeholder naturlægemidlet perikon (Hypericum

perforatum).

Behandling

Enzyminduktion kan observeres efter få dages behandling. Maksimal enzyminduktion ses normalt

efter omkring 10 dage, men kan derefter fortsætte i mindst 4 uger efter seponering af lægemidlet.

Kortsigtet

En kvinde, som er i korttidsbehandling med lægemidler, der inducerer lægemiddelmetaboliserende

leverenzymer eller individuelle aktive stoffer, der inducerer disse enzymer, bør midlertidigt anvende

en barrieremetode som supplement til EVRA, dvs. i perioden med samtidig lægemiddeladministration

og i 28 dage efter disses seponering.

Hvis den samtidige lægemiddeladministration strækker sig længere end til afslutningen af den tre uger

lange periode med brug af plaster, skal et nyt depotplaster påsættes uden det normale depotplasterfrie

interval.

Langsigtet

Hos kvinder i langtidsbehandling med enzyminducerende aktive stoffer anbefales en anden pålidelig,

ikke-hormonal præventionsmetode.

Stoffer med varierende indvirkning på clearance af CHC’er

Når de administreres samtidigt med CHC’er, kan mange kombinationer af hiv-proteasehæmmere og

non-nukleosid revers transkriptasehæmmere, herunder kombinationer med HCV-hæmmere, øge eller

nedsætte plasmakoncentrationerne af østrogen eller progestiner. Nettoeffekten af disse ændringer kan i

visse tilfælde være klinisk relevant.

Derfor skal der refereres til produktinformationen for samtidige hiv-lægemidler med henblik på at

identificere potentielle interaktioner og tilknyttede anbefalinger. I tvivlstilfælde bør kvinder, der er i

behandling med proteasehæmmere eller non-nukleosid revers transkriptasehæmmere, benytte en ekstra

barrieremetode.

Hæmning af metaboliseringen af ethinylestradiol

Det er vist, at etoricoxib øger serumkoncentrationen af ethinylestradiol (50-60 %), når det tages

samtidig med trifasiske hormonale præventionsmidler. Det menes, at etoricoxib øger koncentrationen

af ethinylestradiol, fordi det hæmmer sulfotransferaseaktiviteten og dermed hæmmer metaboliseringen

af ethinylestradiol.

EVRA’s påvirkning af andre lægemidler

Hormonale kontraceptiva kan påvirke metabolismen af visse andre aktive substanser. Derfor kan

plasma- og vævskoncentrationen enten øges (f.eks. ciclosporin). Der kan opstå behov for

dosisjustering af et samtidigt administreret lægemiddel.

Lamotrigin: Det er vist, at kombinerede hormonale præventionsmidler sænker plasmakoncentrationen

af lamotrigin signifikant ved samtidig administration, hvilket sandsynligvis skyldes induktion af

glukuronideringen af lamotrigin. Dette kan reducere anfaldskontrollen, og det kan være nødvendigt at

justere doseringen af lamotrigin.

Laboratorieprøver

Brugen af kontraceptive steroider kan influere på resultatet af visse laboratorieprøver, inklusive

biokemiske parametre for lever-, thyroidea-, binyre- og nyrefunktion, plasmaniveauer af (bærer)

proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og lipid/lipidproteinfraktioner, parametre for

kulhydratmetabolisme og parametre for koagulation og fibrinolyse. Ændringerne forbliver

sædvanligvis inden for det normale referenceinterval.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

EVRA er ikke indiceret under graviditet.

Epidemiologiske studier tyder på, at der ikke er nogen øget risiko for fødselsdefekter hos børn født af

kvinder, der anvendte kombinerede orale præventionsmidler inden graviditeten. Hovedparten af nylige

studier indikerer heller ikke, at der er en teratogen effekt, hvis der utilsigtet anvendes kombinerede

orale præventionsmidler tidligt i graviditeten.

Evaluering af et begrænset antal graviditeter, hvor der forekom eksponering for EVRA, tillader ikke,

at der drages konklusioner om præparatets sikkerhed under graviditet.

Dyrestudier har vist uønskede virkninger under graviditet og amning (se pkt. 5.3). Baseret på disse

dyredata kan uønskede virkninger som følge af de aktive stoffers hormonale aktivitet ikke udelukkes.

Generelle erfaringer med kombinerede orale præventionsmidler under graviditet har dog ikke

frembragt dokumentation for egentlige uønskede virkninger hos mennesker.

Hvis der forekommer graviditet under anvendelse af EVRA, skal EVRA omgående seponeres.

Den forhøjede risiko for VTE i post partum-perioden skal overvejes ved genoptagelse af EVRA-

behandling (se pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Amning kan påvirkes af kombinerede hormonale præventionsmidler, da de kan reducere mængden og

ændre sammensætningen af mælken. Anvendelse af EVRA kan derfor ikke anbefales, før barnet er

vænnet helt fra.

Fertilitet

Kvinder kan opleve, at det tager længere tid at blive gravid, efter at de stopper med at anvende EVRA.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

EVRA påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier var hovedpine, kvalme og brystømhed, som

forekom hos henholdsvis ca. 21,0 %, 16,6 % og 15,9 % af patienterne. Bivirkninger, der kan

forekomme ved behandlingsstart, men som normalt aftager efter de tre første cyklusser, omfatter

pletblødning, brystømhed og kvalme.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser, inklusive

myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og lungeemboli, er observeret

hos kvinder, der bruger kombinerede hormonelle præventionsmidler. Dette omtales i nærmere detaljer

i pkt. 4.4.

Tabel over bivirkninger

Sikkerheden blev bedømt hos 3.322 seksuelt aktive kvinder, der deltog i tre kliniske fase III-studier,

som var udformet med henblik på at bedømme den præventive virkning. Disse forsøgspersoner

anvendte præventionsmidler (EVRA eller den orale komparator) til 6 eller 13 cyklusser, tog mindst en

dosis af studielægemidlet og fremkom med sikkerhedsdata. Tabel 1 herunder viser de rapporterede

bivirkninger i kliniske studier og fra erfaringer efter markedsføringen. Hyppighed ifølge MedDRA-

konventionen: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1:

Hyppighed af bivirkninger

Systemorgan-klasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

(Vulvo) vaginal svampeinfektion

Candidavaginitis

Sjælden

Pustuløst udslæt*

Pustler på applikationsstedet

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Sjælden

Hepatisk neoplasme*†

Brystcancer*†

Cervix-karcinom*†

Hepatisk adenom*†

Uterint leiomyom

Fibroadenom i mamma

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Hyperkolesterolæmi

Væskeretention

Øget appetit

Sjælden

Hyperglykæmi*

Insulinresistens*

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Påvirket sindstilstand og angsttilstande

Ikke almindelig

Søvnløshed

Nedsat libido

Sjælden

Vrede*

Frustration*

Øget libido

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Migræne

Svimmelhed

Sjælden

Cerebrovaskulær hændelse**†

Hjerneblødning*†

Smagsforstyrrelser*

Øjne

Sjælden

Intolerance over for kontaktlinser*

Hjerte

Sjælden

Arteriel tromboemboli

(Akut) myokardie-infarkt*†

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypertension

Sjælden

Hypertensiv krise*

Arteriel trombose**†

Venetrombose**†

Trombose*†

Venøs tromboemboli

Luftveje, thorax og mediastinum

Sjælden

Trombose i arteria pulmonalis*†

Lungeemboli†

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Abdominalsmerter

Opkastning

Diarré

Abdominal distension

Sjælden

Colitis*

Lever og galdeveje

Sjælden

Kolecystitis

Kolelitiasis†

Leverlæsion*

Kolestatisk ikterus*†

Kolestase*†

Hud og subkutane væv

Almindelig

Akne

Udslæt

Pruritus

Hudreaktion

Hudirritation

Ikke almindelig

Alopeci

Allergisk dermatitis

Eksem

Lysfølsomhedsreaktion

Kontaktdermatitis

Urticaria

Erytem

Sjælden

Angiødem*

Erytem (multiforme, nodosum)*

Chloasma†

Eksfoliativt udslæt*

Generaliseret pruritus

Udslæt (erytematøst, kløende)

Seboroisk dermatitis*

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Muskelspasmer

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig

Brystømhed

Almindelig

Dysmenoré

Vaginalblødning og menstruationsforstyrrelser**†

Uterine spasmer

Brystlidelser

Fluor vaginalis

Ikke almindelig

Galaktoré

Præmenstruelt syndrom

Vulvovaginal tørhed

Sjælden

Cervix-dysplasi*

Hæmmet laktation*

Genitalt udflåd

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Utilpashed

Træthed

Reaktioner på applikationsstedet (erytem, irritation, pruritus,

udslæt)

Ikke almindelig

Generaliseret ødem

Perifert ødem

Reaktioner på applikationsstedet**

Sjælden

Ansigtsødem*

Pittingødem*

Hævelser

Reaktioner på applikationsstedet* (f.eks. absces, erosion)

Lokalt ødem*

Undersøgelser

Almindelig

Vægtøgning

Ikke almindelig

Forhøjet blodtryk

Unormale blodlipider**

Sjælden

Nedsat blodsukker*†

Unormalt blodsukker*†

Rapporteret efter markedsføringen.

** Omfatter bivirkninger indberettet under kliniske studier og indberetninger efter markedsføring.

Se pkt. 4.4.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret alvorlige sygdomsreaktioner efter utilsigtet indtagelse af store doser orale

præventionsmidler. Overdosering kan give kvalme eller opkastning. Der kan forekomme vaginal

blødning hos visse kvinder. Ved mistanke om overdosering skal alle depotplastre fjernes og

symptomatisk behandling ydes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kønshormoner og modulatorer af genitalsystemet, gestagener og

østrogener, faste kombinationer, ATC-kode: G03AA13.

Virkningsmekanisme

EVRA virker via gonadotropinsuppression forårsaget af de østrogene og progestationelle virkninger af

ethinylestradiol og norelgestromin. Den primære virkningsmekanisme er hæmning af ægløsningen,

men ændringer i den cervikale mucus og endometriet kan også bidrage til præparatets effektivitet.

Klinisk virkning og sikkerhed

Pearl-indeks (se tabel):

Studiegruppe

CONT-

EVRA

CONT-

EVRA

CONT-

COC*

CONT-

EVRA

CONT-

COC**

Alle forsøgs-

personer,

der modtager

EVRA

Antal cyklusser

10.743

5.831

4.592

5.095

4.005

21.669

Samlet (ITT)

Pearl-indeks

(95%

konfidensinterval)

0,73

(0,15;

1,31)

0,89

(0,02;

1,76)

0,57

(0; 1,35)

1,28

(0,16;

2,39)

2,27

(0,59;

3,96)

0,90

(0,44; 1,35)

Pearl-indeks –

metodefejl

(95%

konfidensinterval)

0,61

(0,0;1,14)

0,67

(0; 1,42)

0,28

(0; 0,84)

1,02

(0,02;

2,02)

1,30

(0,03;

2,57)

0,72

(0,31; 1,13)

DSG 150 mikrog + 20 mikrog EE

** 50 mikrog LNG + 30 mikrog i dag 1 – 6, 75 mikrog LNG + 40 mikrog EE i dag 7 – 11, 125 mikrog LNG + 30 mikrog

EE i 12 – 21 dage

Der blev gennemført eksploratoriske analyser for at bestemme, hvorvidt populationsegenskaberne i

Fase III-studierne (n = 3319) med hensyn til alder, race og vægt var forbundet med graviditet.

Analyserne indikerede ingen forbindelse mellem alder og race og graviditet. Med hensyn til vægt

indtraf 5 af de 15 graviditeter, der blev rapporteret med EVRA, blandt kvinder med en legemsvægt

ved opstart på 90 kg eller derover, hvilket udgjorde < 3% af studiepopulationen. Ved legemsvægt

under 90 kg var der ingen forbindelse mellem legemsvægt og graviditet. Selv om kun 10-20 % af

variabiliteten i de farmakokinetiske data kan forklares med vægt (se pkt. 5.2), forekom størstedelen af

graviditeterne blandt kvinder, der vejede 90 kg eller derover, hvilket var statistisk signifikant og tyder

på, at EVRA kan være mindre effektivt hos disse kvinder.

Ved anvendelse af COC i højere doser (50 mikrogram etinylestradiol) reduceres risikoen for kræft i

endometrie og ovarier. Om dette også gælder de for lavere doser, der indgives i kombinerede

hormonale præventionsmidler, er endnu ikke bekræftet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Ca. 48 timer efter applicering af EVRA når norelgestromin- og etinylestradiolniveauer i serum et

plateau. Steady state-koncentrationen af norelgestromin og EE er efter en uges brug af depotplasteret

henholdsvis cirka 0,8 ng/ml og 50 pg/ml. I multidosisstudier fandtes serumkoncentrationer og AUC

for norelgestromin og EE kun at blive let forøget med tiden sammenlignet med uge 1 cyklus 1.

Absorptionen af norelgestromin og etinylestradiol efter applikation af EVRA blev undersøgt under

aktiviteter i motionscentre (sauna, whirlpool, trædemølle og anden aerobic motion) samt i bad med

koldt vand. Resultaterne tydede på, at der for norelgestromin ikke var nogen signifikante virkninger på

eller AUC ved sammenligning med normal anvendelse. For EE blev der observeret en let forøgelse

ved trædemølle og anden aerobic motion; men efter disse behandlinger forblev C

-værdierne inden for

referenceområdet. Koldt vand havde ingen signifikant indflydelse på disse parametre.

Resultaterne af et studie med EVRA vedrørende forlænget anvendelse af et enkelt depotplaster i

7 dage og 10 dage, tyder på, at mål-C

for norelgestromin og etinylestradiol blev opretholdt i en 3-

dages periode med forlænget anvendelse af EVRA (10 dage). Disse resultater antyder, at den kliniske

effekt opretholdes, selv om et planlagt skift udskydes i op til 2 døgn.

Fordeling

Norelgestromin og norgestrel (en serummetabolit af norelgestromin) er stærkt bundet (> 97 %) til

serumproteiner. Norelgestromin er bundet til albumin og ikke til SHBG, mens norgestrel primært er

bundet til SHBG, hvilket begrænser dets biologiske aktivitet. Etinylestradiol er i omfattende grad

bundet til serumalbumin.

Biotransformation

Norelgestromin bliver metaboliseret i leveren, og blandt metabolitterne findes norgestrel, som i høj

grad er bundet til SHBG, samt forskellige hydroxylerede og konjugerede metabolitter. Ethinylestradiol

nedbrydes også til forskellige hydroxylerede produkter og deres glucoronid- og sulfatkonjugater.

Elimination

Efter fjernelse af et depotplaster var den gennemsnitlige halveringstid for norelgestromin og

etinylestradiol henholdsvis cirka 28 timer og 17 timer. Metabolitter af norelgestromin og

etinylestradiol udskilles renalt og via fæces.

Transdermale versus orale præventionsmidler

Farmakokinetikken for transdermale og orale kombinerede hormonale præventionsmidler er forskellig,

og der bør udvises forsigtighed ved direkte sammenligning af de farmakokinetiske parametre.

EVRA blev i et studie sammenlignet med et oralt præventionsmiddel indeholdende norgestimat

(NGMN) (norelgestromin er den aktive metabolit af norgestimat) 250 mikrog/ ethinylestradiol (EE)

35 mikrog. C

-værdierne var 2 gange højere for NGMN og EE hos forsøgspersoner, som indtog et

oralt præventionsmiddel, sammenlignet med værdierne for EVRA, mens den samlede eksponering

(AUC og Css) var sammenlignelig hos forsøgspersoner behandlet med EVRA. Den inter-individuelle

variation (%CV) af PK-parametrene var relativt højere for EVRA end for det orale

præventionsmiddel.

Indflydelse af alder, legemsvægt og legemsoverfladeareal

Påvirkningerne af alder, legemsvægt og kroppens overfladeareal på norelgestromins og

etinylestradiols farmakokinetik blev vurderet hos 230 raske kvinder i ni farmakokinetiske forsøg på

enkelte 7-dages applikationer af EVRA. For både norelgestromin og etinylestradiol blev stigende

alder, legemsvægt og kroppens overfladeareal forbundet med et mindre fald i in C

og AUC- værdier.

Men en lille del (10 - 20 %) af den samlede variabilitet i farmakokinetikken for norelgestromin og EE

efter applikation af EVRA kan være forbundet med en eller flere af ovenstående demografiske

parametre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitet. Med hensyn

til reproduktionstoksicitet viste norelgestromin føtal toksicitet hos kaniner, men sikkerhedsmarginalen

for denne effekt var tilstrækkeligt høj. Data vedrørende reproduktionstoksicitet for kombinationen af

norelgestromin med etinylestradiol er ikke tilgængelige. Data for kombinationen af norgestimat

(forstadiet til norelgestromin) med etinylestradiol indikerer for hundyr en nedsat fertilitet og

implantationseffektivitet (rotte), en øget føtal resorption (rotte, kanin) og ved høje doser en mindsket

levedygtighed og fertilitet hos kvindeligt afkom (rotte). Relevansen af disse data for human

eksponering er ikke kendt, da disse virkninger anses som relateret til velkendte farmakodynamiske

eller artsspecifikke handlinger.

Studier gennemført til undersøgelse af den dermale effekt af EVRA indikerer, at dette system ikke har

nogen risiko for fremkaldelse af overfølsomhed og kun medfører let irritation ved påsætning på

kaninhud.

6

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Bagsidelaget

Pigmenteret lavdensitetspolyethylen i det ydre lag

Polyester i det indre lag.

Det mellemste lag

Polyisobutylen/polybuten-klæbemiddel

Crospovidon

Uvævet polyesterstof

Lauryllactat.

Det tredje lag

Polyethylenterephthalat (PET)

Belægning af polydimethylsiloxan.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar plastrene i deres originale emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Indre emballage

En pose består af fire lag: En lavdensitets-polyetylenfilm (inderste lag), en aluminiumfolie, en

lavdensitets-polyetylenfilm og et udvendigt lag af bleget papir.

Pakningsemballage

Poserne er pakket i en æske af karton.

Hver æske har 3, 9 eller 18 EVRA depotplastre i individuelle folieforede poser.

Med tre folieforede poser i hver er de omgivet af en gennemsigtig perforeret plastik film og pakket i

en æske af karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Depotplastret bør påsættes umiddelbart efter udtagning fra beskyttelsesposen.

For at hindre nedsættelse af depotplastrets klæbeevne bør der ikke anvendes creme, lotion eller pudder

på hudområder, hvor EVRA depotplaster skal påsættes.

Efter brug indeholder depotplasteret fortsat betydelige mængder af de aktive indholdsstoffer.

Tilbageværende hormonale aktive indholdsstoffer i depotplasteret, kan have skadelig effekt på

vandmiljøet, hvis dette udsættes herfor. Derfor skal det brugte depotplaster bortskaffes/kasseres på en

forsvarlig måde. Bortskaffelsesetiketten på ydersiden af beskyttelsesposen åbnes, og det brugte

depotplaster anbringes sådan, at den klæbende flade dækker det tonede område på undersiden af

etiketten, der derefter lukkes hen over det brugte depotplaster. Ikke anvendte lægemidler samt affald

heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Brugte depotplastre bør hverken skylles ud i

toilettet eller placeres i systemer til bortskafning af flydende affald.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

Belgien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/02/223/001

EU/1/02/223/002

EU/1/02/223/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 22. august 2002.

Dato for seneste fornyelse: 22. august 2012.

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om EVRA findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/77344/2012

EMEA/H/C/000410

EPAR – sammendrag for offentligheden

Evra

norelgestromin/ethinylestradiol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Evra.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Evra bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Evra, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Hvad er Evra, og hvad anvendes det til?

Evra er et antikonceptionsmiddel til forebyggelse af svangerskab. Dets sikkerhed og virkning er blevet

undersøgt blandt kvinder i alderen 18-45 år.

Det indeholder to aktive stoffer: norelgestromin (6 mg) og ethinylestradiol (600 mikrogram).

Hvordan anvendes Evra?

Evra er et transdermalt plaster (et plaster, der afgiver et lægemiddel gennem huden). Hver af de

første tre uger af menstruationscyklussen anvendes et nyt Evra-plaster. Den fjerde uge er plasterfri.

Det plasterfri interval må ikke overstige 7 dage. Skulle det alligevel ske, skal der anvendes et

supplerende ikke-hormonelt antikonceptionsmiddel såsom kondomer. De transdermale plastre

anbringes på balderne, maveregionen (abdomen), overarmene eller den øverste del af ryggen. Dette

skal altid ske på den samme ugedag. Når der påsættes et nyt plaster, må det ikke anbringes på

samme hudområde som det forrige plaster. Virkningen af Evra kan være reduceret hos kvinder, der

vejer over 90 kg.

Yderligere oplysninger om brugen af Evra fremgår af indlægssedlen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Evra

EMA/378330/2017

Side 2/3

Hvordan virker Evra?

Evra er en plasterudgave af p-pillen (kombineret oral antikonceptionspille). Brug af et ugentligt plaster

frem for en pille hver dag kan være med til at hjælpe kvinden med at anvende antikonception på

korrekt vis. De aktive stoffer i Evra er to hormoner ethinylestradiol (et østrogen) og norelgestromin (et

progestogen). Ethinylestradiol har været meget brugt i orale antikonceptionsmidler i mange år, og

norelgestromin ligner i høj grad et andet progestogen, der også anvendes i orale

antikonceptionsmidler. Evra virker ligesom p-pillen, idet det ændrer kroppens hormonbalance og

forhindrer ægløsning ved at ændre cervixslimhinden og gøre endometrium (livmodervæggen) tyndere.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Evra?

Evra har vist sig at være et effektivt antikonceptionsmiddel. Det har været genstand for tre

hovedundersøgelser, der omfattede over 3 000 kvinder, hvor det blev fastslået, hvor mange kvinder

blev gravide mens de tog lægemidlet. I to undersøgelser blev Evra sammenlignet med kombinerede

orale antikonceptionsmidler: I den første undersøgelse med et "monofasisk" antikonceptionsmiddel

(piller, hvor indholdet af aktive stoffer er det samme i de første tre uger af behandlingscyklussen) og i

den anden undersøgelse med "trifasiske" antikonceptionsmidler (hvor indholdet af aktive stoffer i

pillerne varierer i de forskellige stadier af behandlingscyklussen). I den tredje undersøgelse blev Evra

ikke sammenlignet med noget andet lægemiddel. Alle undersøgelserne varede et år (13 fireugers

cyklusser).

Sammenlagt i de tre undersøgelser konstateredes 15 graviditetstilfælde blandt de kvinder, der tog

Evra. 12 af disse skyldtes en "metodefejl" (hvor der opstår en graviditet på trods af en korrekt

anvendelse af antikonceptionsmidlet). Fem af graviditeterne forekom hos kvinder, der vejede over

90 kg. "Pearl-indekset" for Evra er således på 0,90. Pearl-indekset er en standardmetode til måling af

antikonceptionsmidlers effektivitet. Det måler antallet af uønskede graviditeter pr. 100 kvinder/år

(svarende til 1 300 cyklusser), hvor lavere værdier angiver et mere effektivt antikonceptionsmiddel.

Pearl-indekset for de orale antikonceptionsmidler var på 0,57 (monofasiske) og 1,28 (trifasiske).

Hvilke risici er der forbundet med Evra?

De hyppigste bivirkninger ved Evra (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er hovedpine,

kvalme og ømhed i brystet.

Evra må ikke anvendes af kvinder, som har eller har haft blodpropper i vener eller arterier, herunder et

hjerte- eller slagtilfælde, eller af kvinder med risikofaktorer for blodpropper (stærkt forhøjet blodtryk,

sukkersyge med deraf følgende beskadigelse af blodkarrene, højt kolesterolniveau eller disposition for

trombose i familien). Det må ikke anvendes hos kvinder med auramigræne (visuelle eller andre

symptomer), svære leverproblemer, leversvulster eller anamnese med leversvulster, visse kræftformer

eller unormal blødning fra underlivet, som ikke er blevet diagnosticeret. Det må heller ikke bruges

sammen med visse antivirale lægemidler, der indeholder de aktive stoffer ombitasvir, paritaprevir,

ritonavir og dasabuvir. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Evra godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Evra opvejer risiciene ved

anvendelse som antikonceptionsmiddel til kvinder og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Evra

EMA/378330/2017

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Evra?

Virksomheden, der markedsfører Evra, vil gennemføre en undersøgelse for at undersøge risikoen for

blodpropper yderligere.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Evra.

Andre oplysninger om Evra

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Evra den 22. august 2002.

Den fuldstændige EPAR for Evra findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Evra, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2017.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information