Evoltra

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-11-2020

Aktiv bestanddel:
clofarabin
Tilgængelig fra:
Genzyme Europe BV
ATC-kode:
L01BB06
INN (International Name):
clofarabine
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Forløbercellelimfoblastisk leukæmi-lymfom
Terapeutiske indikationer:
Behandling af akut lymfoblastær leukæmi, (alle) i pædiatriske patienter, der har recidiverende eller ildfaste efter at have modtaget mindst to tidligere regimer, og hvor der er ingen anden behandlingsmulighed forventes for at resultere i et holdbart svar. Sikkerhed og virkning er blevet vurderet i undersøgelser af patienter ≤ 21 år ved indledende diagnose.
Produkt oversigt:
Revision: 30
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000613
Autorisation dato:
2006-05-29
EMEA kode:
EMEA/H/C/000613

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

04-02-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

30-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

30-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

04-02-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

clofarabin

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Evoltra

Sådan får du Evoltra

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Evoltra indeholder det aktive stof clofarabin. Clofarabin er et lægemiddel, der hører til gruppen af

kræftmedicin. Clofarabin virker ved at hindre væksten af disse abnorme hvide blodlegemer og i sidste

ende dræbe dem. Lægemidlet virker bedst på celler, der formerer sig hurtigt, såsom kræftceller.

Evoltra anvendes til at behandle børn (≥ 1 år) og unge i alderen op til 21 år med akut lymfoid leukæmi

(ALL), når tidligere behandlinger ikke virkede eller er holdt op med at virke. Akut lymfoid leukæmi

skyldes abnorm vækst af visse typer hvide blodlegemer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Evoltra

Begynd ikke at få Evoltra

hvis du er allergisk

(overfølsom) over for clofarabin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6);

hvis du ammer

(se afsnittet ’Graviditet og amning’);

hvis du lider af en alvorlig lever- eller nyresygdom.

Fortæl din læge, hvis et af disse punkter passer på dig.

Hvis du er forælder til et barn, som bliver

behandlet med Evoltra,

skal du fortælle lægen, hvis et af disse punkter passer på dit barn

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til din læge, hvis et af disse punkter passer på dig.

I så fald er Evoltra måske ikke det

rette middel til dig:

hvis du har haft en alvorlig reaktion

efter tidligere behandling med lægemidlet;

hvis du har en nyresygdom

eller har haft;

hvis du har en leversygdom

eller har haft;

hvis du har en hjertesygdom

eller har haft.

Du skal omgående fortælle det til din læge eller omsorgsperson

, hvis du oplever en af følgende

situationer, da du så kan være nødt til at stoppe behandlingen:

hvis du får feber eller høj temperatur. Da clofarabin nedsætter dannelsen af blodlegemer i

knoglemarven, har du en øget risiko for at få en infektion;

hvis du har vejrtrækningsbesvær, hurtig vejrtrækning eller åndenød;

hvis du mærker forandringer i hjertets banken;

hvis du lider af svimmelhed (uklarhed) eller besvimelsesanfald, da det kan være et symptom på

lavt blodtryk;

hvis du får kvalme eller diarré (tynd mave);

hvis urinen er mørkere end sædvanligt – det er vigtigt at drikke rigeligt med vand for at undgå

væskemangel;

hvis du får udslæt med blærer eller sår i munden;

hvis du mister appetitten, har kvalme (føler dig syg), kaster op, diarré, mørk urin og lys afføring,

mavesmerter, gulsot (gulfarvning af hud og øjne) eller hvis du generelt føler dig utilpas, dette

kan være symptomer på en inflammation i leveren (hepatitis) eller leverskade (leversvigt);

hvis du afgiver lidt eller ingen urin, eller oplever døsighed, kvalme, opkastning, åndenød, tab af

appetit og/eller svaghed (disse symptomer kan være tegn på akut nyresvigt/nyresvigt).

Hvis du er far eller mor til et barn

, som bliver behandlet med Evoltra,

skal du fortælle lægen, hvis

et af disse punkter passer på dit barn

Under behandling med Evoltra

vil din læge jævnligt tage blodprøver og udføre andre undersøgelser

for at checke dit helbred. På grund af lægemidlets virkemåde påvirker det blodet og andre organer.

Tal med din læge om prævention.

Unge mænd og kvinder skal anvende sikker prævention under og

efter behandlingen. Se afsnittet ‘Graviditet og amning’ nedenfor. Evoltra kan skade både mandlige og

kvindelige kønsorganer. Spørg din læge til råds om, hvad du kan gøre for at beskytte dig eller fortsat

kunne få børn.

Brug af anden medicin sammen med Evoltra

Fortæl lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nyligt:

hjertemedicin;

medicin, der påvirker blodtrykket;

medicin, der påvirker lever eller nyrer;

andre lægemidler, også hvis der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Graviditet og amning

Clofarabin må ikke anvendes under graviditet, medmindre det er tvingende nødvendigt.

Kvinder, som kan blive gravide:

Du skal anvende sikker prævention under behandling med

clofarabin. Hvis du får clofarabin, mens du er gravid, kan clofarabin skade fostret.

Søg omgående

lægehjælp

, hvis du er gravid, eller hvis du bliver gravid under behandlingen.

Mænd skal ligeledes anvende sikker prævention, mens de eller deres partner behandles med

clofarabin.

Hvis du ammer, skal du indstille amningen, før du begynder at få clofarabin, og du må ikke amme

under din behandling og i 3 måneder efter afslutning af din behandling.

Trafik og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil og brug ikke værktøj eller maskiner, hvis du føler dig svimmel, omtåget eller er ved at

besvime.

Evoltra indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 72 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

hætteglas. Dette svarer til 3,6% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en

voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 5 eller flere hætteglas dagligt i

længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold.

3.

Sådan får du Evoltra

Behandling med Evoltra er ordineret til dig af en speciallæge med erfaring i behandling af leukæmi.

Ud fra din højde, vægt og tilstand

beregner din læge hvor stor en dosis du skal have

. Før du får

Evoltra, bliver lægemidlet fortyndet i en saltvandsopløsning (natriumchlorid). Du skal informere din

læge, hvis du er på diæt med kontrolleret natriumindhold, da det kan påvirke hvordan du skal have

medicinen.

Din læge vil give dig Evoltra en gang daglig i 5 dage.

Du får medicinen via et drop – det vil sige

som infusion gennem en lang tynd slange i en vene (drop), eller i en lille medicinsk enhed, der

indsættes under huden (centralt venekateter), hvis du (eller dit barn) har fået indlagt et sådant.

Infusionen varer 2 timer. Hvis du (eller dit barn) vejer under 20 kg, kan infusionstiden være længere.

Din læge vil holde øje med dit helbred og kan ændre doseringen i forhold til, hvordan du reagerer på

behandlingen. For at undgå væskemangel er det vigtigt at drikke rigeligt vand.

Hvis du har fået for meget Evoltra

Hvis du tror, at du har fået for meget medicin, skal du omgående fortælle det til din læge.

Hvis du har glemt at få Evoltra

Din læge giver dig besked, når du skal have behandlingen. Hvis du mener, at du er gået glip af en

dosis, skal du omgående fortælle det til din læge.

Spørg din læge, hvis du har yderligere spørgsmål om behandling med lægemidlet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

angst, hovedpine, feber, træthed;

kvalme og opkastning, diarré (tynd mave);

ansigtsrødmen, kløe og betændelse i huden, betændelse i fugtige slimhinder i munden og andre

områder;

du vil måske få flere infektioner end normalt, fordi Evoltra kan nedsætte mængden af visse

blodlegemer i organismen;

hududslæt, som kan give kløe og rød, smertefuld eller afskallende hud, også i håndflader og på

fodsåler, eller små rødlige eller lilla pletter under huden.

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

infektioner i blodet, lungebetændelse, helvedesild, infektioner omkring implantater, infektioner i

munden såsom trøske og forkølelsessår;

forandringer i blodbilledet, forandringer i de hvide blodlegemer;

allergiske reaktioner;

tørst og mørkfarvet urin eller mindre urin end normalt, nedsat eller manglende appetit, vægttab;

ophidselse, irritabilitet eller rastløshed;

følelsesløshed eller svækkelse i arme og ben, følelsesløshed i huden, søvnighed, svimmelhed,

skælven;

problemer med hørelsen;

væskeansamlinger omkring hjertet, hurtig hjertebanken;

lavt blodtryk, buler ved større blå mærker;

små punktformede blødninger, hurtig vejrtrækning, næseblod, åndedrætsbesvær, åndenød,

hoste;

opkastning af blod, mavesmerter, smerter i endetarmen;

blødning i hjerne, mave, tarme eller lunger, mund eller tandkød, mundsår, betændelse i

mundhulen;

gullig hud og øjne (gulsot) eller andre leversygdomme;

blå mærker, hårtab, forandringer i hudfarve, øget svedtendens, tør hud eller andre

hudproblemer;

smerter i brystkasse eller knogler, hals- eller rygsmerter, smerter i arme og ben, muskler eller

led;

blod i urinen;

organsvigt, smerter, øget muskelspænding, væskeophobning og hævelser i forskellige

legemsdele inklusive arme og ben, forandringer i sindstilstand, varmefølelse, kulderystelser

eller ubehag;

clofarabin kan påvirke koncentrationen af visse stoffer i blodet. Din læge vil regelmæssigt tage

blodprøver for at checke, om din organisme fungerer ordentligt;

leverskade (leversvigt) som kan være dødelig;

afgiver lidt eller ingen urin, døsighed, kvalme, opkastning, åndenød, tab af appetit og/eller

svaghed (mulige tegn på akut nyresvigt eller nyresvigt).

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

inflammation i leveren (hepatitis) som kan være dødelig.

Tal med din læge, hvis du er bekymret over en af disse bivirkninger, eller hvis der er noget, du ikke

forstår.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglassets etiket og på æsken efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke nedfryses.

Efter tilberedning og fortynding skal Evoltra anvendes med det samme eller i løbet af 24 timer, hvis

det er blevet opbevaret i køleskab (2 °C - 8 °C).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Evoltra indeholder:

Aktivt stof:

Clofarabin. 1 ml koncentrat indeholder 1 mg clofarabin. Hvert 20 ml hætteglas indeholder

20 mg clofarabin.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Evoltra er et koncentrat til infusion, opløsning. Det er en klar, næsten farveløs opløsning, der

tilberedes og fortyndes før brug. Evoltra udleveres i 20 ml hætteglas. Hvert af hætteglassene

indeholder 20 mg clofarabin, og de er pakket i en æske. Hver æske indeholder 1, 3, 4, 10 eller

20 hætteglas, men det er muligt, at ikke alle pakningsstørrelser markedsføres.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holland

Fremstiller

Genzyme Ltd.

37 Hollands Road

Haverhill

Suffolk

CB9 8PU

Storbritannien

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36, avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

UAB ”SANOFI-AVENTIS LIETUVA”

Tel. +370 5 275 5224

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

(Belgique/Belgien)

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Tел: +359 (0) 2 9705300

Magyarország

sanofi-aventis Zrt

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

Polska

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 4035 600

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under “særlige omstændigheder”. Det betyder, at det ikke har været

muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det anvendes til en sjælden sygdom.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger lægemidlet, og denne

indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml koncentrat indeholder 1 mg clofarabin.

Et 20 ml hætteglas indeholder 20 mg clofarabin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 20 ml hætteglas indeholder 180 mg natriumchlorid, hvilket svarer til 3,6 mg natrium pr. ml (0,2

mmol).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

En klar, næsten farveløs opløsning med pH 4,5 – 7,5 og osmolaritet på 270 – 310 mOsm/l.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af pædiatriske patienter med recidiverende eller refraktær akut lymfatisk leukæmi (ALL),

efter at de har fået mindst to tidligere behandlingsregimer, og hos hvem ingen andre behandlings-

former forventes at kunne opnå et varigt respons. Sikkerhed og effekt er evalueret i undersøgelser med

patienter ≤ 21 år på diagnosticeringstidspunktet (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen skal indledes og superviseres af en læge med erfaring i behandling af patienter med akut

leukæmi.

Dosering

Voksen population (inklusive ældre)

Erfaringsgrundlaget er endnu utilstrækkeligt til at påvise clofarabins sikkerhed og effekt hos voksne

patienter (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Børn og unge (≥ 1 år)

Den anbefalede dosis i monoterapi er 52 mg/m

legemsoverflade og administreres som intravenøs

infusion over 2

timer dagligt 5

dage i træk. Inden indledning af hver cyklus skal legemsoverfladen

beregnes ud fra patientens faktiske højde og vægt. Behandlingscyklus gentages hver 2.

(beregnet fra første dag i den foregående cyklus), når normal hæmatopoiese er genoprettet (ANC

≥ 0,75

/l), og organfunktionen atter er som ved baseline. Hos patienter med signifikant toksicitet

(se nedenfor) kan 25 % dosisreduktion være påkrævet. Der er endnu kun begrænsede erfaringer med

patienter, der har fået over 3

behandlingscykler (se pkt.

4.4).

De fleste patienter, som responderer på clofarabin, opnår respons efter 1-2 behandlingscykler (se

pkt. 5.1). Derfor bør den behandlende læge vurdere de potentielle fordele og risici forbundet med at

fortsætte behandlingen hos patienter, som ikke udviser hæmatologisk og/eller klinisk forbedring efter

behandlingscykler (se pkt. 4.4).

Børn med vægt < 20 kg

En infusionstid på >

timer bør overvejes med henblik på at bidrage til reduktion af symptomer

såsom angst og irritabilitet og for at undgå unødigt høje maksimale koncentrationer af clofarabin (se

pkt. 5.2).

Børn under 1 år

Der foreligger ingen data om clofarabins farmakokinetik, sikkerhed eller effekt hos spædbørn. Det har

derfor endnu ikke været muligt at fastsætte en sikker og effektiv dosisrekommandation for patienter

under 1 år.

Dosisreduktion hos patienter med hæmatologisk toksicitet

Hvis ANC ikke er normaliseret 6 uger efter starten på en behandlingscyklus, bør der udføres

knoglemarvsaspiration/-biopsi for at påvise eventuel refraktær sygdom. Hvis der ikke er tegn på

persisterende leukæmi, anbefales det at reducere dosis til næste cyklus med 25 % i forhold til den

forudgående dosis, efter at ANC atter er ≥0,75 x 10

/l. Til patienter, hos hvem ANC holder sig

< 0,5 × 10

/l i over 4 uger efter start på den forudgående cyklus, anbefales det at reducere dosis til

næste cyklus med 25 %.

Dosisreduktion hos patienter med ikke-hæmatologisk toksicitet:

Infektiøse hændelser

Hvis en patient udvikler en klinisk betydningsfuld infektion, kan clofarabin seponeres, indtil

infektionen er velkontrolleret. På dette tidspunkt kan behandlingen genoptages med normal dosis. I

tilfælde af en yderligere klinisk betydningsfuld infektion bør clofarabin seponeres, indtil infektionen er

velkontrolleret, og den kan genoptages, hvis dosis reduceres med 25 %.

Ikke-infektiøse hændelser

Hvis en patient oplever en eller flere alvorlige toksicitetsreaktioner (grad 3 toksicitet ifølge det

amerikanske National Cancer Institutes Common Toxicity Criteria (NCI-CTC) eksklusive kvalme og

opkastning), skal behandlingen udsættes, indtil laboratorieundersøgelser er vendt tilbage til

baselineværdier, eller toksicitetsreaktionerne ikke længere er alvorlige, og de potentielle fordele ved

fortsat behandling med clofarabin overstiger risikoen ved at fortsætte. I sådanne tilfælde anbefales det

at reducere doseringen af clofarabin med 25 %.

Hvis en patient ved en senere lejlighed atter oplever den samme alvorlige forgiftning, skal

behandlingen indstilles, indtil laboratorieundersøgelserne er vendt tilbage til baselineværdier, eller

toksicitetsreaktionerne ikke længere er alvorlige, og fordelene ved fortsat behandling med clofarabin

overstiger risikoen ved at fortsætte. I sådanne tilfælde anbefales det at reducere doseringen af

clofarabin med yderligere 25 %.

Enhver patient, som for tredje gang oplever en alvorlig forgiftning, som ikke fortager sig i løbet af

14 dage (se undtagelserne ovenfor), eller en livstruende eller invaliderende forgiftning (grad 4-

toksicitet ifølge NCI-CTC), skal stoppe behandling med clofarabin (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Patienter med nyreinsufficiens

De begrænsede data, der foreligger, tyder på, at clofarabin akkumuleres hos patienter med nedsat

kreatininclearance (se pkt. 4.4 og 5.2). Clofarabin er kontraindiceret til patienter med alvorlig

nyreinsufficiens (se pkt. 4.3) og bør anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat

nyreinsufficiens (se pkt. 4.4).

Til patienter med moderat nyreinsufficiens (kreatininclearance 30 - <60 ml/min) skal dosis reduceres

med 50 % (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke erfaring med patienter med nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 1,5 x ULN samt ASAT

og ALAT > 5 x ULN), og leveren udgør et potentielt målorgan for toksicitet. Clofarabin er derfor

kontraindiceret til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3) og bør anvendes med

forsigtighed til patienter med mild til moderat leverfunktionsnedsættelse (se pkt. 4.4).

Administration

Den anbefalede dosis bør administreres som intravenøs infusion, selvom opløsningen er blevet

administreret via et centralt venekateter i igangværende kliniske forsøg. Evoltra må ikke blandes med

eller administreres samtidig med andre lægemidler via det samme intravenøse drop (se pkt. 6.2). For

instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Anvendelse til patienter med alvorlig nyreinsufficiens eller svært nedsat leverfunktion.

Amning (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Evoltra er et potent antineoplastisk middel, som kan have betydelige hæmatologiske og ikke-

hæmatologiske bivirkninger (se pkt. 4.8).

Det er vigtigt at overvåge følgende parametre nøje hos patienter i behandling med clofarabin:

Komplet blodstatus og trombocyttal skal indhentes regelmæssigt, dog hyppigere hos patienter,

som får cytopeni.

Nyre- og leverfunktion skal kontrolleres før og efter behandlingen samt i løbet af aktiv

behandling. Clofarabin bør omgående seponeres i tilfælde af voldsomme stigninger i kreatinin,

leverenzymer og/eller bilirubin.

Respirationsstatus, blodtryk, væskebalance og vægt bør kontrolleres løbende under og umiddel-

bart efter de fem dages aktiv behandling med clofarabin.

Blod og lymfesystem

Knoglemarvssuppression må forventes. Denne er normalt reversibel og synes at være dosisafhængig.

Svær knoglemarvssuppression, herunder neutropeni, anæmi og trombocytopeni, er observeret hos

patienter, der blev behandlet med clofarabin. Blødninger, herunder cerebrale, gastrointestinale og

pulmonale blødninger er rapporteret og kan være dødelige. Størstedelen af de rapporterede tilfælde var

forbundet med trombocytopeni (se pkt. 4.8).

Ved initiering af behandlingen havde de fleste patienter i de kliniske forsøg desuden abnormt

blodbillede som en manifestation af leukæmien. Som følge af disse patienters immunkompromitterede

tilstand og den længerevarende neutropeni, som behandling med clofarabin kan resultere i, har

patienterne øget risiko for svære opportunistiske infektioner, herunder svær sepsis med potentielt letalt

udfald. Patienterne skal monitoreres for tegn og symptomer på infektion og behandles straks.

Tilfælde af enterocolitis, herunder neutropenisk colitis, caecitis og

C. difficile

colitis, er blevet

indberettet under behandling med clofarabin. Dette er hyppigst forekommet inden for 30 dage efter

behandlingsstart og i forbindelse med kombinationskemoterapi. Enterocolitis kan medføre

komplikationer i form af nekrose, perforation eller sepsis og kan have et letalt udfald (se pkt. 4.8).

Patienter skal overvåges for tegn og symptomer på enterocolitis.

Hud og subkutane væv

Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN), herunder tilfælde med letalt

udfald, er blevet rapporteret (se pkt. 4.8). Clofarabin skal seponeres, hvis der forekommer udslæt med

afskalning af huden eller bulløst udslæt, eller hvis der er mistanke om SJS eller TEN.

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl.cyster og polypper) og immunsystemet

Administration af clofarabin medfører et hurtigt fald i perifere leukæmiceller. Patienter i behandling

med clofarabin bør evalueres og kontrolleres for symptomer på henfald af tumorceller og frigivelse af

cytokin (f.eks. takypnø, takykardi, hypotension, lungeødem), som kan udvikle sig til systemisk

inflammatorisk respons-syndrom (SIRS), kapillær lækage-syndrom og/eller organdysfunktion (se

pkt. 4.8).

Profylaktisk administration af allopurinol bør overvejes, hvis hyperurikæmi (tumorlyse)

forventes.

Patienterne skal have intravenøs væsketerapi i hele den 5 dage lange periode med administration

af clofarabin for at nedsætte virkningerne af tumorlyse og andre hændelser.

Anvendelse af profylaktiske steroider (f.eks. 100 mg hydrocortison/m

på dag 1 til og med dag 3)

kan være hensigtsmæssig til forebyggelse af tegn eller symptomer på SIRS eller kapillær lækage.

Clofarabin bør omgående seponeres, hvis patienten udviser nogle af de tidlige symptomer på SIRS,

kapillær lækage-syndrom eller omfattende organdysfunktion, og passende understøttende behandling

iværksættes. Desuden bør behandling med clofarabin seponeres, hvis patienten udvikler hypotension

under de fem dages administration, uanset årsagen. Når patienten er stabiliseret, og organfunktionen

atter er som ved baseline, kan det overvejes at fortsætte behandlingen med clofarabin, dog generelt i

en lavere dosis.

De fleste patienter, som responderer på clofarabin, opnår respons efter 1 - 2 behandlingscykler (se

pkt. 5.1). Derfor bør den behandlende læge vurdere de potentielle fordele og risici forbundet med at

fortsætte behandlingen hos patienter, som ikke udviser hæmatologisk og/eller klinisk forbedring efter

2 behandlingscykler.

Hjerte

Patienter med hjertesygdom eller patienter, som tager lægemidler, der er kendt for at påvirke blodtryk

eller hjertefunktion, bør kontrolleres nøje under behandling med clofarabin (se pkt. 4.5 og 4.8).

Nyrer og urinveje

Der er ingen erfaring fra kliniske studier hos pædiatriske patienter med nyreinsufficiens (defineret i

kliniske undersøgelser som serum-kreatinin ≥ 2 x ULN for aldersgruppen), og clofarabin udskilles

hovedsageligt via nyrerne. Farmakokinetiske data indikerer imidlertid, at clofarabin akkumuleres hos

patienter med nedsat kreatininclearance (se pkt. 5.2). Derfor bør clofarabin anvendes med forsigtighed

til patienter med let til moderat nyreinsufficiens (se pkt. 4.2 for dosisjustering). Clofarabins

sikkerhedsprofil er ikke klarlagt hos patienter med svært nedsat nyreinsufficiens eller hos patienter,

som er i dialyse (se afsnit 4.3). Samtidig brug af lægemidler, som er sat i forbindelse med

nyretoksicitet, eller som udskilles ved tubulær sekretion som for eksempel NSAID, amphotericin B,

methotrexat, aminoglykosider, organoplatiner, foscarnet, pentamidin, ciclosporin, tacrolimus, aciclovir

og valganciclovir, bør undgås specielt under de fem dages aktiv behandling med clofarabin.

Præparater, der vides ikke at være nefrotoksiske, bør foretrækkes (se pkt. 4.5 og 4.8). Der er

observeret nyresvigt eller akut nyresvigt som følge af infektioner, sepsis og tumorlysesyndrom (se

pkt. 4.8). Patienterne bør monitoreres for renal toksicitet og clofarabin bør seponeres om nødvendigt.

Det blev observeret, at frekvensen og bivirkningernes sværhedsgrad, især infektion,

knoglemarvssuppression (neutropeni) og hepatotoksicitet, er øget, når clofarabin anvendes i

kombinationsbehandling. I denne forbindelse skal patienter monitoreres nøje, når clofarabin anvendes

i kombinationsbehandlinger.

Patienter, der får clofarabin, kan kaste op og få diarre og skal derfor rådgives om foranstaltninger, der

kan forebygge dehydrering. Patienterne skal informeres om at søge læge, hvis de får symptomer på

svimmelhed, besvimelsesanfald eller nedsat urinproduktion. Profylaktisk behandling med antiemetika

bør overvejes.

Lever og galdeveje

Der er ikke erfaring med patienter med nedsat leverfunktion (serum-bilirubin > 1,5 x ULN samt ASAT

og ALAT > 5 x ULN), og leveren udgør et potentielt målorgan for toksicitet. Derfor bør clofarabin

anvendes med forsigtighed til patienter med mild til moderat nedsættelse af leverfunktionen (se

pkt. 4.2 og 4.3). Samtidig anvendelse af lægemidler, der er sat i forbindelse med levertoksicitet, bør så

vidt muligt undgås (se pkt. 4.5 og 4.8).

Hvis en patient får hæmatologisk toksicitet i form af neutropeni grad 4 (ANC < 0,5 x 10

/l), som varer

≥ 4 uger, skal dosis nedsættes med 25 % i den næste cyklus.

Patienter, som for tredje gang får en svær ikke-hæmatologisk toksicitetsreaktion (NCI-CTC grad 3-

toksicitet), en svær toksicitetsreaktion, der ikke aftager i løbet af 14 dage bortset fra

kvalme/opkastning), eller en livstruende eller invaliderende ikke-infektiøs, ikke-hæmatologisk

toksicitetsreaktion (grad 4-toksicitet i henhold til NCI CTC), bør afslutte behandlingen med clofarabin

(se pkt. 4.2).

Patienter, der tidligere har fået et hæmatopoietisk stamcelletransplantat (HSCT), kan have øget risiko

for hepatotoksicitet, der tyder på veneokklusion (VOD), efter behandling med clofarabin (40 mg/m

når det anvendes sammen med etoposid (100 mg/m

) og cyclophosphamid (440 mg/m

). Efter

markedsføring er alvorlige hepatotoksiske reaktioner på VOD hos pædiatriske og voksne patienter, der

har fået behandling med clofarabin, blevet associeret med letalt udfald.

Tilfælde af hepatitis og leversvigt, inklusive tilfælde med dødeligt udfald, er blevet rapporteret ved

clofarabinbehandling (se pkt. 4.8).

De fleste patienter fik bestemte regimer, der indeholdt busulfan, mephalan og/eller kombination af

cyclophosphamid og helkropsbestråling. Der er indberettet alvorlige hepatotoksiske hændelser i et fase

1/2-kombinationsstudie med anvendelse af clofarabin til pædiatriske patienter med recidiveret eller

refraktær akut leukæmi.

Der foreligger kun begrænsede data om sikkerhed og effekt af clofarabin ved anvendelse ud over

3 behandlingscykler.

Evoltra indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 72 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 3,6% af den WHO anbefalede

maximale daglige indtagelse af natrium. Den maksimale daglige dosis af dette produkt svarer til

23,4% af den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium.

Evoltra anses at have et højt indhold af natrium. Dette skal især tages i betragtning for dem, der har en

diæt med lavt saltindhold.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsforsøg. Der er dog ikke kendskab til klinisk betydningsfulde

interaktioner med andre lægemidler eller laboratorieundersøgelser.

Clofarabin metaboliseres ikke i påviselig grad via cytochrom P450-(CYP)-enzymsystemet. Derfor er

det usandsynligt, at clofarabin skulle reagere med aktive stoffer, der hæmmer eller inducerer

cytochrom P450-enzymer. Endvidere er det usandsynligt, at clofarabin skulle hæmme et af de 5 største

humane CYP-isoformer (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4) eller inducere 2 af disse isoformer (1A2 og

3A4) ved de plasma-koncentrationer, der opnås efter en intravenøs infusion af 52 mg/m

/dag. Følgelig

forventes stoffet ikke at påvirke metabolismen af aktive stoffer, som er kendte substrater for disse

enzymer.

Clofarabin udskilles hovedsageligt via nyrerne. Samtidig brug af lægemidler, som er sat i forbindelse

med nyretoksicitet, eller som udskilles ved tubulær sekretion som for eksempel NSAID, amphotericin

methotrexat, aminoglykosider, organoplatiner, foscarnet, pentamidin, ciclosporin, tacrolimus,

aciclovir og valganciclovir bør derfor undgås specielt under de fem dages aktiv behandling med

clofarabin (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Leveren er et muligt organ for toksicitet. Samtidig anvendelse af lægemidler, der er sat i forbindelse

med levertoksicitet, bør derfor så vidt muligt undgås (se pkt. 4.4 og 4.8).

Patienter med hjertesygdom eller patienter, som tager lægemidler, der er kendt for at påvirke blodtryk

eller hjertefunktion, bør kontrolleres nøje under behandling med clofarabin (se pkt. 4.4 og 4.8).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception til mænd og kvinder

Fertile kvinder og seksuelt aktive mænd skal anvende sikker kontraception under behandlingen.

Graviditet

Der foreligger ingen data om anvendelse af clofarabin til gravide kvinder. Reproduktionstoksicitet

inklusive teratogenicitet er set i dyreforsøg (se pkt. 5.3). Clofarabin kan medføre alvorlige medfødte

misdannelser, når det gives under graviditet. Evoltra bør derfor ikke anvendes under graviditet, og især

ikke i løbet af det første trimester, med mindre det er klart nødvendigt (dvs. kun hvis den potentielle

fordel for moderen opvejer den potentielle risiko for fostret). Hvis en patient bliver gravid under

behandlingen med clofarabin, skal hun informeres om den mulige risiko for fostret.

Amning

Det vides ikke, om clofarabin eller dets metabolitter udskilles i human modermælk. Det er ikke

undersøgt hos dyr, om clofarabin udskilles i mælken. På grund af muligheden for alvorlige

bivirkninger under amning af spædbørn skal amningen dog indstilles før, under og efter behandling

med Evoltra (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Dosisrelateret toksisk påvirkning af kønsorganerne er observeret hos hanmus, hanrotter og hanhunde,

og der er observeret toksisk påvirkning af kønsorganerne hos hunmus (se pkt. 5.3). Da det ikke vides,

hvordan clofarabinbehandlingen påvirker human fertilitet, bør familieplanlægning tages op med

patienterne efter behov.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Clorafabins indflydelse på evnen til at føre bil og betjene maskiner er ikke undersøgt. Patienterne bør

dog oplyses om, at de kan få bivirkninger i form af svimmelhed, uklarhed eller besvimelsesanfald

under behandlingen, og at de i så fald ikke bør køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af bivirkningsprofilen

Næsten alle patienter (98 %) fik mindst én bivirkning, der af investigator ansås for at være relateret til

clofarabin. De hyppigst rapporterede bivirkninger var kvalme (61 % af patienterne), opkastning

(59 %), febril neutropeni (35 %), hovedpine (24 %), udslæt (21 %), diarre (20 %), pruritus (20 %),

pyreksi (19 %), palmar-plantar erytrodysæstesi-syndrom (15 %), træthed (14 %), angst (12 %),

slimhindeinflammation (11 %) og flushing (11 %). 68 patienter (59 %) fik mindst én alvorlig

bivirkning, der kunne henføres til clofarabin. En patient afbrød behandlingen på grund af

hyperbilirubinæmi grad 4, der blev anset for at være relateret til clofarabin, efter at have fået

clofarabin 52 mg/m

/dag. Tre patienter døde af bivirkninger, som af forsøgets investigator blev anset

for at være relateret til clofarabin: Én patient døde af respirationshæmning, hepatocellulær skade og

kapillær lækage-syndrom; én døde af vancomycinresistent Enterococcus-sepsis (VRE-sepsis) og

multiorgansvigt; og én døde af septisk shock og multiorgansvigt.

Skema over bivirkninger

De foreliggende oplysninger er baseret på data fra kliniske forsøg, hvor 115 patienter (> 1 og

21 år)

enten med ALL eller akut myeloid leukæmi (AML) fik mindst én dosis clofarabin i den anbefalede

dosis på 52 mg/m

dagligt x 5.

Bivirkningerne er anført efter systemorganklasse og hyppighed (meget almindelig (

1/10); almindelig

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100; sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000) og meget

sjælden (< 1/10.000)) i nedenstående tabel. Bivirkninger, der er indberettet i tiden efter markedsføring

af produktet, er inkluderet i tabellen med hyppigheden “ikke kendt” (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne præsenteret i en

rækkefølge med faldende alvorlighed.

Patienter med fremskreden ALL eller AML kan have konfunderende lidelser, der gør det vanskeligt at

vurdere kausaliteten af bivirkninger på grund af den tilgrundliggende sygdoms mange forskellige

symptomer og dens progression samt ledsagende behandling med en lang række andre lægemidler.

Bivirkninger, der anses for at være relateret til clofarabin, og som blev rapporteret i kliniske

forsøg med hyppighed ≥ 1/1000 (dvs. hos > 1/115 patienter)

og efter markedsføring

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

Septisk shock*, sepsis, bakteriæmi,

pneumoni, herpes zoster, herpes simplex, oral

candidiasis

Ikke kendt:

C. difficile

colitis

Benigne, maligne og uspecificerede

tumorer (inkl. cyster og polypper)

Almindelig:

Tumorlysesyndrom*

Blod og lymfesystem

Meget almindelig:

Febril neutropeni

Almindelig:

Neutropeni

Immunsystemet

Almindelig:

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Anoreksi, nedsat appetit, dehydrering

Ikke kendt:

hyponatriæmi

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig:

Angst

Almindelig:

Agitation, rastløshed, ændring i mental

status

Nervesystemet

Meget almindelig:

Hovedpine

Almindelig:

Døsighed, perifer neuropati, paræstesi,

svimmelhed, tremor

Øre og labyrint

Almindelig

: Hørenedsættelse

Hjerte

Almindelig:

Perikardieeffusion*, takykardi,*

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig:

Flushing*

Almindelig:

Hypotension*, kapillær lækage-syndrom,

hæmatom

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Respirationshæmning, epistaxis, dyspnø,

takypnø, hoste

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig:

Opkastning, kvalme, diarre

Almindelig:

Blødning i munden, gingivalblødning,

hæmostase, abdominalsmerter, stomatitisk, øvre

abdominalsmerter, proktalgi, mundsår

Ikke kendt:

Pancreatitis, forhøjelser i serum-amylase og -

lipase, enterocolitis, neutropenisk colitis, caecitis

Lever og galdeveje

Almindelig:

Hyperbilirubinæmi, gulsot, veneokklusion,

stigninger i alanin- (ALAT)* og aspartat- (ASAT)*

aminotransferaser, leversvigt

Ikke almindelig:

Hepatitis

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig:

Træthed, pyreksi,

slimhindeinflammation

Almindelig:

Multiorgansvigt, systemisk inflammatorisk

responssyndrom*, smerter, kulderystelser, irritabilitet,

ødem, perifert ødem, varmefølelse, unormal følelse

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Palmar-plantar erytrodysæstesi,

pruritus

Almindelig:

Makulo-papulært udslæt, petekkier, erytem,

kløende udslæt (pruritic rash), hudeksfoliation,

generaliseret udslæt, alopeci, hyperpigmentering af hud,

generaliseret erytem, erytematøst udslæt, tør hud,

hyperhidrose

Ikke kendt:

Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk

epidermal nekrolyse (TEN)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

Smerter i ekstremiteter, myalgi,

knoglesmerter, smerter i thoraxvæg, artralgi, nakke- og

rygsmerter

Nyrer og urinveje

Almindelig:

Hæmaturi*

Almindelig:

Nyresvigt, akut nyresvigt

Undersøgelser

Almindelig:

Vægttab

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Almindelig:

Kontusion

* = se nedenfor

**Alle bivirkninger forekom mindst to gange (dvs. 2 eller flere reaktioner (1,7 %)) er medtaget i

denne tabel

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Blod og lymfesystem

De hyppigste hæmatologiske laboratorieanomalier, der blev observeret hos patienter, som blev

behandlet med clofarabin, var anæmi (83,3 %; 95/114); leukopeni (87,7 %; 100/114); lymfopeni

(82,3 %; 93/113), neutropeni (63,7 %; 72/113) og trombocytopeni (80,7 %; 92/114). Størstedelen af

disse hændelser var grad

Længerevarende cytopenier (trombocytopeni, anæmi, neutropeni og leukopeni) og knoglemarvssvigt

er blevet indberettet i tiden efter markedsføring. Blødningshændelser er blevet observeret i forbindelse

med trombocytopeni. Blødninger, herunder cerebrale, gastrointestinale og pulmonale blødninger er

rapporteret og kan være forbundet med letalt udfald (se pkt. 4.4).

Vaskulære sygdomme

64 patienter ud af 115 (55,7 %) fik mindst én vaskulær bivirkning. 23 patienter ud af 115 fik en

vaskulær bivirkning, der blev anset for at være relateret til clofarabin, hvoraf den hyppigst

rapporterede var flushing (13 ikke alvorlige tilfælde) og hypotension (5 tilfælde, hvoraf alle ansås for

alvorlig, se pkt. 4.4). De fleste af disse hypotensive episoder forekom dog hos patienter, som havde

konfunderende svære infektioner.

Hjerte

50 % af patienterne fik mindst én bivirkning tilhørende hjerte organklassen. 11 tilfælde hos

115 patienter blev anset for at være relateret til clofarabin, hvoraf ingen var alvorlige. De hyppigst

rapporterede var takykardi (35 %) (se pkt. 4.4). 6,1 % (7/115) af takykarditilfældene blev anset for at

være relateret til clofarabin. De fleste af bivirkninger tilhørende hjerte organklassen blev indberettet

inden for de første to cykler.

Perikardiel ekssudation og pericarditis optrådte som bivirkning hos 9 % (10/115) af patienterne. Tre af

disse tilfælde blev efterfølgende vurderet til at være relateret til clofarabin: perikardiel ekssudation

(to tilfælde, hvoraf et var alvorligt) og pericarditis (et tilfælde, der ikke var alvorligt). Hos de fleste

patienter (8/10) ansås perikardiel ekssudation og pericarditis for at være asymptomatisk og uden eller

kun med ubetydelig klinisk signifikans ifølge vurdering af ekkokardiogram. Perikardiel ekssudation

var imidlertid klinisk signifikant hos 2 patienter, som var noget hæmodynamisk kompromitterede.

Infektioner og parasitære sygdomme

48 % af patienterne havde haft en eller flere vedvarende infektioner før behandlingen med clofarabin. I

alt 83 % af patienterne fik mindst 1 infektion efter behandling med clofarabin, herunder svampe-,

virus- og bakterieinfektioner (se pkt. 4.4). 21 hændelser (18,3 %) ansås for at være relateret til

clofarabin, og følgende ansås for alvorlige: kateterrelateret infektion (1 tilfælde), sepsis (2 tilfælde) og

septisk shock (2 tilfælde, 1 patient døde (se ovenfor)).

Svampe-, virus- og bakterieinfektioner, som kan være dødelige, er blevet indberettet efter

markedsføring. Disse infektioner kan føre til septisk shock, respirationssvigt, nyresvigt, og/eller

multiorgansvigt.

Nyrer og urinveje

41 patienter ud af 115 (35,7 %) fik mindst én bivirkning fra nyrer eller urinveje. Den mest almindelige

nyretoksicitet hos pædiatriske patienter var forhøjet kreatinin. Forhøjet kreatinin grad 3 eller 4 opstod

hos 8 % af patienterne. Nefrotoksiske præparater, tumorlyse og tumorlyse med hyperurikæmi kan

bidrage til nyretoksicitet (se pkt. 4.3 og 4.4). Hæmaturi blev observeret hos 13 % af patienterne samlet

set. 4 tilfælde hos 115 patienter ansås for at være relateret til clofarabin, men ingen af dem var

alvorlige. Det drejede sig om hæmaturi (3 tilfælde) og akut nyresvigt (1 tilfælde) (se pkt. 4.3 og 4.4).

Lever og galdeveje

Leveren er et potentielt organ for clofarabintoksicitet, og 25,2 % af patienterne oplevede mindst ét

tilfælde af bivirkninger fra lever- og galdeveje (se pkt. 4.3 og 4.4). 6 tilfælde ansås for at være relateret

til clofarabin, hvoraf følgende ansås for at være alvorlige: Akut cholecystitis (1 tilfælde), cholelithiasis

(1 tilfælde), hepatocellulær skade (1 tilfælde, hvor patienten døde (se ovenfor)) og hyperbilirubinæmi

(1 tilfælde, hvor patienterne indstillede behandlingen (se ovenfor)). To indberetninger fra pædiatriske

patienter (1,7 %) om veneokklusion (VOD) blev anset for at være relateret til studielægemidlet.

Efter markedsføring er der indberettet tilfælde af VOD forbundet med letalt udfald hos pædiatriske og

voksne patienter (se pkt. 4.4).

Endvidere havde 50/113 patienter, der fik clofarabin, svært forhøjet ALAT (mindst NCI-CTC-grad 3),

36/100 havde forhøjet ASAT og 15/114 patienter forhøjet bilirubin. De fleste tilfælde af forhøjet

ALAT og ASAT forekom inden for 10 dage efter administration af clofarabin og returnerede til

grad 2 inden for 15 dage. Hvor opfølgende data er til rådighed, returnerede størstedelen af

stigningerne i bilirubin til

grad 2 inden for 10 dage.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/818330/2015

EMEA/H/C/000613

EPAR - sammendrag for offentligheden

Evoltra

clofarabin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Evoltra.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Evoltra skal anvendes.

Hvad er Evoltra?

Evoltra er et lægemiddel mod kræft, der indeholder det aktive stof clofarabin. Det leveres som et

koncentrat, der blandes til en infusionsvæske, opløsning (drop i en vene).

Hvad anvendes Evoltra til?

Evoltra anvendes til behandling af børn og voksne op til 21 år, som har akut lymfoblastisk leukæmi

(ALL), der er kræft i lymfocytterne (en type hvide blodlegemer). Det anvendes, når behandlingen ikke

har virket på sygdommen, eller når sygdommen er vendt tilbage (recidiv) efter mindst to andre

behandlinger, og når ingen anden behandling forventes at virke.

Da antallet af patienter med ALL er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og Evoltra blev

udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 5. februar 2002.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Evoltra?

Behandling med Evoltra skal overvåges af en læge med erfaring i behandling af patienter med akut

leukæmi. Den anbefalede dosis er 52 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade (beregnet på basis af

patientens højde og vægt). Det gives ved en infusion af to timers varighed hver dag i fem dage.

Behandlingen bør gentages hver anden til sjette uge. De fleste patienter, som responderer på

behandlingen, gør dette efter et eller to behandlingsforløb.

Evoltra

EMA/818330/2015

Side 2/3

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Evoltra?

Det aktive stof i Evoltra, clofarabin, er en cellegift (et lægemiddel, der dræber celler, der deler sig,

f.eks. kræftceller). Det hører til den gruppe af lægemidler mod kræft, der kaldes "antimetabolitter".

Clofarabin er en "analog" til adenin, som er en del af cellernes genetiske grundmateriale (dna og rna).

Det vil sige, at clofarabin overtager adenins plads i kroppen og påvirker de enzymer, der medvirker til

at skabe det genetiske materiale kaldet "dna-polymerase" og "rna-reductase". Dette forhindrer cellerne

i at danne nyt dna og rna og forhaler væksten af tumorceller.

Hvordan blev Evoltra undersøgt?

Evoltra blev undersøgt i en undersøgelse med 61 patienter under 21 år med ALL. Alle patienterne

havde tidligere fået mindst to andre former for behandling, men egnede sig ikke til nogen anden

behandling. De behandlede patienters gennemsnitsalder var 12 år. Virkningen blev hovedsageligt

bedømt på antallet af patienter, der gik i "remission" (leukæmien forsvandt fra knoglemarven, og

antallet af blodlegemer blev bragt helt eller delvist tilbage til det normale niveau). I undersøgelsen blev

Evoltra ikke sammenlignet med andre behandlinger.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Evoltra?

I hovedundersøgelsen gik 20 % af patienterne i remission (12 ud af 61). Som helhed overlevede

patienterne i undersøgelsen gennemsnitligt i 66 uger.

Efter behandlingen med Evoltra kunne 10 patienter gå videre til at få en stamcelletransplantation.

Dette er en kompleks procedure, hvor patienten modtager stamceller fra en matchende donor, hvilket

skal medvirke til at genoprette knoglemarven. Stamceller er celler, som kan udvikle sig til forskellige

celletyper.

Hvilken risiko er der forbundet med Evoltra?

De hyppigste bivirkninger ved Evoltra (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) var febril

neutropeni (lavt leukocyttal med feber), angst, hovedpine, rødme, opkastninger, diarre, kvalme,

smertefuld rødme på hænder og fødder, kløe, feber, betændelse i slimhinder (såsom i munden) og

træthed. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Evoltra fremgår af indlægssedlen.

Evoltra må ikke gives til patienter med svære nyre- eller leversygdomme. Amning bør stoppes inden,

under og efter behandling med Evoltra. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Evoltra godkendt?

Patienter med ALL, som ikke har responderet, eller som har haft recidiv efter at have modtaget mindst

to behandlinger, har en meget beskeden chance for at overleve. CHMP konkluderede, at behandling

med Evoltra kan medvirke til at opnå remission, og at det kan give mulighed for en

stamcelletransplantation. Udvalget besluttede, at fordelene ved Evoltra opvejer risiciene, og anbefalede

udstedelse af en markedsføringstilladelse.

Evoltra er godkendt under "særlige omstændigheder". Dette betyder, at det ikke har været muligt at

indhente fyldestgørende oplysninger om Evoltra, da sygdommen er sjælden. Hvert år gennemgår Det

Evoltra

EMA/818330/2015

Side 3/3

Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der bliver tilgængelige, og ajourfører om

nødvendigt dette sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Evoltra?

Virksomheden, der markedsfører Evoltra, vil oprette et register med henblik på at overvåge

lægemidlets bivirkninger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Evoltra?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Evoltra anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Evoltra,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Evoltra

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union

for Evoltra den 29. maj 2006.

Den fuldstændige EPAR for Evoltra findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger

om behandling med Evoltra, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din

læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Evoltra findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare Disease Designations.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2015.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information