Evo-Conti 170+50mikrog/24timer depotplastre

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-02-2020

Aktiv bestanddel:
ESTRADIOLHEMIHYDRAT, NORETHISTERONACETAT
Tilgængelig fra:
Theramex Ireland Limited
ATC-kode:
G03FA01
INN (International Name):
ESTRADIOLHEMIHYDRATE, NORETHISTERONACETATE
Dosering:
170+50mikrog/24timer
Lægemiddelform:
depotplastre
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
18600
Autorisation dato:
1998-03-26

Indlægsseddel: Information til brugeren

Evo-Conti, 50 mikrogram/24 timer + 170 mikrogram/24 timer, depotplaster

Estradiol + Norethisteronacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Evo-Conti

Sådan skal du bruge Evo-Conti

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Evo-Conti er et lægemiddel til hormonbehandling (Hormone Replacement Therapy, HRT). Det

indeholder to typer kvindeligt kønshormon – østrogen og progesteron. Evo-Conti anvendes til kvinder i

overgangsalderen.

Evo-Conti bruges til:

Lindring af symptomerne efter menopausen

Evo-Conti anvendes til behandling af gener ved utilstrækkelig østrogen- og progesteronproduktion.

I overgangsalderen aftager kvindens egen produktion af østrogen. Det kan give symptomer såsom

hedeture i ansigtet, på halsen og overkroppen. Evo-Conti lindrer disse symptomer efter menopausen. Du

vil kun få ordineret Evo-Conti, hvis dine symptomer udgør en alvorlig hindring i dagligdagen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Evo-Conti

Sygehistorie og regelmæssig kontrol

Hormonbehandling indebærer visse risici, som bør overvejes, når du beslutter, om du vil have

behandlingen eller fortsætte med den.

Der er begrænset erfaring med behandling af kvinder, som er holdt op med at menstruere pga. svigt af

æggestokkene eller en operation. Hvis du tidligt holdt op med at menstruere, kan det ændre risikoen ved

hormonbehandling. Tal med din læge.

Før du begynder (eller genoptager) hormonbehandling, vil din læge spørge dig om din egen og familiens

sygdomshistorie. Lægen kan beslutte at foretage en fysisk undersøgelse. Den kan omfatte undersøgelse af

dine bryster og/eller underlivet.

Når du begynder at bruge Evo-Conti, skal du gå til regelmæssig kontrol hos din læge (mindst én gang om

året). Tal med lægen ved disse kontrolbesøg om fordele og ulemper ved at fortsætte med Evo-Conti.

Gå regelmæssigt til mammografi, hvis din læge anbefaler det.

Brug ikke Evo-Conti

hvis et af følgende punkter passer på dig.

Tal med din læge

, hvis du er usikker på nogle af punkterne

herunder, før du bruger Evo-Conti.

Brug ikke Evo-Conti

hvis du har eller tidligere har haft

brystkræft

, eller hvis der er mistanke om, at du har det

hvis du har

kræft, som er følsom over for østrogen

, såsom kræft i livmoderens slimhinde

(endometriet), eller hvis der er mistanke om, at du har det

hvis du har

uforklarlige

underlivsblødninger

hvis

livmoderens slimhinde er fortykket

(endometriehyperplasi), og du ikke er i behandling for

dette

hvis du har eller tidligere har haft en

blodprop i en vene

(trombose) – f.eks. i benene (dyb

venetrombose) eller lungerne (lungeemboli)

hvis du lider af forstyrrelser af

blodets størknen

(f.eks. på grund af mangel på protein C, protein

S eller antitrombin)

hvis du har eller for nylig har haft en sygdom, der skyldes blodpropper i arterierne, såsom et

hjerteanfald

slagtilfælde

eller

hjertekrampe (angina pectoris)

hvis du har eller tidligere har haft en

leversygdom

, og dine leverfunktionsprøver endnu ikke er

normaliseret

hvis du har en sjælden blodsygdom kaldet ”porfyri”, som er arvelig

hvis du er

allergisk

over for estradiol eller norethisteronacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer

i Evo-Conti (angivet i afsnit 6 ”Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger”)

Hold straks op med at bruge Evo-Conti, hvis du får en af ovennævnte lidelser for første gang i løbet af

behandlingen, og kontakt straks din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du begynder på behandlingen, hvis du

nogensinde har haft et af følgende problemer, da de kan vende tilbage eller blive værre under behandling

med Evo-Conti. I så fald skal du gå hyppigere til kontrol hos lægen:

muskelknuder (fibromer) i livmoderen

forekomst af væv, der ligner livmoderslimhinde, uden for livmoderen (endometriose) eller

tidligere tilfælde med fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)

øget risiko for at få blodpropper (se under ”Veneblodpropper (trombose)”)

øget risiko for at få en kræftform, som er følsom over for østrogen (f.eks. hvis din mor, søster eller

bedstemor har haft brystkræft)

højt blodtryk

en leversygdom såsom en godartet leversvulst

diabetes

galdesten

migræne eller svær hovedpine

en sygdom i immunsystemet, der påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus

erythematosus, SLE)

epilepsi

astma

en sygdom, der påvirker ørets trommehinde og hørelsen (otosklerose)

et meget højt indhold af fedtstoffer (triglycerider) i blodet

væskeophobning på grund af hjerte- eller nyreproblemer

nedsat leverfunktion hvis du tidligere har haft gulsot.

Hold op med at bruge Evo-Conti, og kontakt straks lægen

Hvis du bemærker et af følgende problemer, mens du får hormonbehandling:

en af de lidelser, der omtales i afsnittet ”Brug ikke Evo-Conti”

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på leversygdom

en større stigning i blodtrykket (med symptomer som hovedpine, træthed, svimmelhed)

migrænelignende hovedpine, som optræder for første gang

hvis du bliver gravid

hvis du bemærker tegn på en blodprop såsom:

smertefuld hævelse og rødme på benene

pludselige smerter i brystkassen

vejrtrækningsbesvær.

Yderligere oplysninger – se ”Veneblodpropper (trombose)”.

OBS!

Evo-Conti er ikke beregnet til prævention. Hvis det er mindre end 12 måneder siden, at du sidst fik

menstruation, eller hvis du er under 50 år gammel, kan du stadig have behov for at bruge prævention til at

forebygge graviditet. Spørg din læge til råds.

Hormonbehandling og kræft

Fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden

(endometriecancer)

Hormonbehandling med østrogen alene øger risikoen for fortykkelse af livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer).

Progesteronet i Evo-Conti beskytter mod denne risikoøgning.

Uregelmæssige blødninger

Du kan få uregelmæssige blødninger eller pletblødninger i løbet af de første 3-6 måneder af behandlingen

med Evo-Conti, men hvis de uregelmæssige blødninger:

varer ved ud over de første 6 måneder

begynder, efter at du har taget Evo-Conti i over 6 måneder

bliver ved, efter at du er holdt op med at tage Evo-Conti

skal du straks opsøge læge.

Brystkræft

Data tyder på, at brug af medicin, der kombinerer østrogen og progesteron, og muligvis også

hormonbehandling med østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Den øgede risiko afhænger af, hvor

længe du får hormonbehandling. Risikoøgningen fremgår klart i løbet af få år. Situationen bliver dog atter

normal i løbet af nogle få (højst 5) år efter endt behandling.

Sammenligning

Gennemsnitligt 9-17 ud af 1.000 kvinder i alderen 50-79 år, som ikke får hormonbehandling, vil få stillet

diagnosen brystkræft i løbet af 5 år. Hos kvinder i alderen 50-79, som får hormonbehandling med

østrogen og progesteron i 5 år, ses 13-23 tilfælde blandt 1.000 behandlede (dvs. 4-6 ekstra tilfælde).

Undersøg dine bryster hyppigt. Gå til lægen i tilfælde af forandringer såsom:

fordybninger i huden

forandringer i brystvorten

knuder, der kan ses eller føles.

Du anbefales desuden at deltage i mammografi screeningsprogrammer, hvis du får det tilbudt. I

forbindelse med mammografi screening er det vigtigt at du oplyser sygeplejersken eller

sundhedspersonalet, som foretager undersøgelsen, at du tager HRT, da denne medicin kan påvirke

resultatet af mammografien ved at øge vævstætheden i dine bryster. Der hvor tætheden af vævet i brystet

er forøget, kan mammografien måske ikke påvise alle knuder.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene (ovariecancer) ses sjældent – langt sjældnere end brystkræft. HRT-behandling med

østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet forbundet med en let øget risiko for

kræft i æggestokkene.

Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i alderen 50-54

år, som ikke tager HRT, diagnosticeres kræft i æggestokkene hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af en

periode på 5 år. Blandt kvinder, som har taget HRT i 5 år, vil der være ca. 3 tilfælde for hver 2.000

brugere (dvs. ca. 1 yderligere tilfælde).

Hormonbehandlings virkning på hjerte og kredsløb

Veneblodpropper (trombose)

Risikoen for

blodpropper i venerne

er ca. 1,3 til 3 gange højere hos kvinder, der får hormonbehandling

– især i løbet af behandlingens første år.

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop vandrer til lungerne, kan det føre til smerter i

brystet, åndenød, besvimelse og dødsfald.

Med alderen stiger risikoen for at få blodpropper i venerne, og det samme gælder i følgende situationer.

Fortæl det til lægen:

hvis du ikke kan gå i længere tid på grund af en større operation, en skade eller sygdom (se også

afsnit 3 under ”I tilfælde af en operation”)

hvis du er svært overvægtig (BMI over 30 kg/m

hvis du lider af forstyrrelser af blodets størkning, der kræver langtidsbehandling med et

lægemiddel til at forebygge blodpropper

hvis du eller et nært familiemedlem har haft en blodprop i ben, lunger eller andre organer

hvis du lider af systemisk lupus erythematosus (SLE)

hvis du har kræft.

For symptomer på blodpropper, se afsnittet ”Hold op med at tage Evo-Conti, og kontakt straks lægen”.

Sammenligning

Hos kvinder i 50'erne, som ikke får hormonbehandling, må det forventes over en 5-års periode, at

gennemsnitligt 4-7 ud af 1.000 får en blodprop i en vene.

Hos kvinder i 50'erne, som har fået hormonbehandling med østrogen og progesteron i over 5 år, ses 9-12

tilfælde blandt 1.000 behandlede (dvs. 5 ekstra tilfælde).

Hjertesygdom (hjerteanfald)

Det er ikke påvist, at hormonbehandling forebygger hjerteanfald.

Kvinder over 60 år, som får hormonbehandling med østrogen og progesteron, er lidt mere tilbøjelige til at

få hjertesygdom end dem, der ikke får hormonbehandling.

Slagtilfælde

Risikoen for at få et slagtilfælde er ca. 1,5 gang større hos kvinder, der får hormonbehandling. Antallet af

ekstra slagtilfælde, der skyldes hormonbehandling, øges med alderen.

Sammenligning

Hos kvinder i 50'erne, som ikke får hormonbehandling, må det forventes, at gennemsnitligt 8 ud af 1.000

kvinder får et slagtilfælde i løbet af en periode på 5 år. Hos kvinder i 50'erne, som får hormonbehandling,

vil der forekomme 11 tilfælde blandt 1.000 behandlede i løbet af 5 år (dvs. 3 ekstra tilfælde).

Andre lidelser

Hormonbehandling forebygger ikke hukommelsestab. Der findes data, som tyder på en øget

risiko for hukommelsestab hos kvinder, som begyndte at få hormonbehandling, da de var over 65

år. Spørg din læge til råds.

Østrogener kan forårsage eller forværre symptomerne på angioødem (hævelser af hud og

slimhinder) – især hos kvinder med arveligt angioødem.

Alle lægemidler, der anvendes på huden, kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kontakt lægen,

hvis du får hududslæt på de hudområder, hvor du sætter plastret på.

Brug af anden medicin sammen med Evo-Conti

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Evo-Conti. Det kan f.eks. medføre uregelmæssige

blødninger. Det gælder følgende lægemidler:

Medicin mod

epilepsi

(såsom phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)

Medicin mod

tuberkulose

(såsom rifampicin, rifabutin)

Medicin mod

hiv-infektion

(såsom nevirapin, efavirenz, ritonavir, telaprevir og nelfinavir)

Naturlægemidler, der indeholder

perikon

(Hypericum perforatum)

meprobamat

(beroligende og muskelafslappende middel)

bosentan

(medicin mod forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne)

phenylbutazon

(medicin til behandling af smerte og betændelse)

Evo-Conti kan nedsætte virkningen af epilepsimedicinen

lamotrigin

, hvilket kan øge risikoen for

krampeanfald.

Hvis skjoldbruskkirtelhormon gives samtidig, skal din skjoldbruskkirtelfunktion kontrolleres

regelmæssigt for at sikre, at skjoldbruskkirtelhormonniveauet forbliver i et acceptablet område.

Laboratorieprøver

Hvis du skal have taget blodprøver, skal du fortælle din læge eller laboratoriepersonalet, at du tager Evo-

Conti, da dette lægemiddel kan påvirke resultaterne af visse prøver.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Evo-Conti er kun beregnet til kvinder, der ikke længere menstruerer. Hold op med at bruge Evo-Conti,

hvis du bliver gravid, og kontakt din læge.

Hvis du ammer, må du ikke bruge Evo-Conti.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Evo-Conti påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3.

Sådan skal du bruge Evo-Conti

Brug altid Evo-Conti nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Inden du begynder at bruge Evo-Conti, skal du stoppe anden tidligere HRT-behandling.

Hvis du ikke har menstruation og ikke er i HRT-behandling, kan du begynde at bruge Evo-Conti når som

helst.

Hvis du er i kontinuert kombineret HRT-behandling og ønsker at skifte til Evo-Conti, kan du begynde at

bruge Evo-Conti når som helst.

Hvis du er i cyklisk eller kontinuert sekventiel HRT-behandling og ønsker at skifte til Evo-Conti, kan du

gøre det ved cyklusafslutning af den behandling du er i gang med eller efter 7 dage uden

hormonbehandling.

Lægen bestræber sig på at ordinere den lavest mulige dosis til behandling af dine symptomer så kortvarigt

som muligt. Tal med din læge, hvis du mener, at din dosis er for stærk eller ikke stærk nok.

I tilfælde af en operation

Hvis du skal opereres, skal du fortælle kirurgen, at du bruger Evo-Conti. Du skal måske holde op med at

bruge Evo-Conti 4-6 uger før operationen for at nedsætte risikoen for en blodprop (se afsnit 2,

”Veneblodpropper”). Spørg din læge, hvornår du atter kan begynde at bruge Evo-Conti.

Voksne:

1 depotplaster sættes på huden 2 gange om ugen f.eks. mandag og torsdag.

Evo-Conti gives som kontinuert behandling.

Børn:

Evo-Conti må ikke bruges til børn.

Ældre:

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Nedsat nyrefunktion:

Anvendelse af Evo-Conti til patienter med nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt.

Nedsat leverfunktion:

Anvendelse af Evo-Conti ved nedsat leverfunktion er ikke undersøgt. Hvis du har eller tidligere har haft

akut leversygdom, må du ikke bruge Evo-Conti.

Brugsanvisning:

Anbring plastret på et rent, tørt, hårfrit og uskadet sted på huden nedenfor taljen, som f.eks. på hoften,

låret eller den nederste del af ryggen. Undgå at anvende creme, hudlotion eller pudder på det sted på

huden, hvor plastret skal sættes på. Når plastret skiftes, skal det nye plaster sættes på et andet sted. Der

skal gå mindst en uge, inden samme hudområde anvendes igen. Området omkring taljen må ikke

anvendes, da tætsiddende tøj kan forskubbe plastret.

Tag depotplastret ud af aluminiumsbrevet og fjern halvdelen af filmen ved den S-formede perforering.

Anbring straks den frigjorte del af plastret på huden fra kanten ind mod midten uden at rynke plastret. Tag

derefter den anden del af filmen af og hæft resten af plastret på uden at rynke det. For at plastret hæfter

bedst muligt skal du presse plastret mod huden med håndfladen i et kort stykke tid, så det får hudens

temperatur. Du skal så vidt muligt undgå, at dine fingre kommer i kontakt med plastrets hæftemasse.

Plastret må ikke sættes på brystet.

Plastret må ikke udsættes for direkte sollys.

Plastret kan blive siddende på huden, når du tager bruse- eller karbad. Du bør dog fjerne plastret, hvis du

går i sauna. Hvis plastret falder af eller løsner sig, skal du sætte et nyt på.

Plastret fjernes ved at løsne et hjørne og trække det af med et let tag. Eventuelle rester af klæbemasse

fjernes ved at gnide med fingrene eller med vand og sæbe.

Brugte plastre foldes sammen og kasseres med husholdningsaffaldet, så de er utilgængelige for børn. Du

må ikke smide plastret i toilettet.

Hvis du har brugt for mange Evo-Conti depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Evo-Conti depotplastre, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag æsken med.

Symptomer på overdosering ved behandling med oral østrogen og gestagen kan være brystspænding,

kvalme, uregelmæssig kraftig blødning, opkastning og/eller en følelse af at være oppustet. Overdosering

af gestagen kan føre til depressiv stemning, træthed, akne og øget behåring.

Hvis du har glemt at bruge Evo-Conti

Du skal du sætte et depotplaster på, så snart du kommer i tanke om, at du har glemt det. Hvis det er blevet

tid til at sætte det næste depotplaster på, så skal du kun sætte 1 depotplaster på. Du må ikke bruge 2 Evo-

Conti depotplastre på samme tid til erstatning for det glemte plaster. Fortsæt behandlingen, som før du

glemte at sætte et depotplaster på. Afbrydelse af behandlingen kan øge risikoen for uregelmæssige

blødninger samt pletblødninger.

Hvis du holder op med at bruge Evo-Conti

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Evo-Conti.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende sygdomme forekommer hyppigere hos kvinder, der får hormonbehandling, end hos kvinder,

som ikke er i hormonbehandling:

brystkræft

unormal vækst af eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller endometriecancer)

kræft i æggestokkene

veneblodpropper i ben eller lunger (venøs tromboemboli)

hjertesygdom

slagtilfælde

sandsynligvis hukommelsestab ved start på hormonbehandling i alderen over 65 år.

For yderligere oplysninger om disse bivirkninger, se afsnit 2.

De hyppigste bivirkninger i kliniske forsøg med Evo-Conti var smerter i brysterne, reaktioner på

applikationsstedet hovedsageligt som mild rødmen af huden, menstruationssmerter,

menstruationsforstyrrelser og hovedpine.

Inklusive disse bivirkninger er følgende bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg og efter markedsføring

af Evo-Conti:

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

brystkræft.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven,

lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

pludselige kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten.

Kontakt læge eller skadestue.

epilepsi

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

gulsot med hudkløe. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

kræft i livmoderslimhinden (endometriecancer)

lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring

112.

pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen.

Ring 112.

blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

hovedpine

reaktioner på applikationsstedet

brystsmerter

brystspænding

menstruationssmerter

menstruationsforstyrrelser

rødme, kløe, udslæt og reaktion på applikationsstedet hovedsageligt som mild rødmen af huden.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

nervøsitet

humørsvingninger

søvnløshed

svimmelhed

hjertebanken

karudvidelse

kvalme

oppustethed

diarré

sure opstød/halsbrand

mavesmerter

uren hud (akne)

udslæt

kløe

tør hud

smerter i leddene

rygsmerter

smerter i arme og ben

brystforstørrelse

usædvanlig kraftig menstruationsblødning

udflåd fra skeden

uregelmæssige blødninger

krampe i livmoderen

infektion i skeden

øget vækst af livmoderslimhinden

smerter

træthed

hævede fødder, ankler og hænder. Det kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

hævelse på applikationsstedet

vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

svamp i skeden

migræne

svimmelhed

for højt blodtryk. Tal med lægen. Forhøjet blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

åreknuder

opkastning

luftafgang fra tarmen

misfarvning af huden

muskelsmerter

hævelse på grund af vand i kroppen (ødem). Kontakt lægen.

forhøjede levertal, som igen bliver normale når behandlingen ophører.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

overfølsomhed

ændret sexlyst

prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

sygdom i galdeblæren

muskelsvaghed

godartet knude i livmoderen

cyster i æggelederne

polypper i livmoderhalsen

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

hårtab

Andre bivirkninger, som er rapporteret i forbindelse med brug af andre lægemidler til

hormonbehandling:

sygdom i galdeblæren

østrogenafhængige cyster, godartede og ondartede, f.eks. endometriekræft

åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet og

slagtilfælde

forskellige hudsygdomme:

misfarvning af huden, især i ansigtet eller på halsen (kloasma)

smertefulde rødlige knuder i huden (knuderosen - erythema nodosum)

udslæt med kokardelignende røde felter eller sår (erythema multiforme)

rødt udslæt i karrene (vaskular purpura)

mulig demens i alderen over 65 år

tørre øjne

ændringer i sammensætningen af tårevæsken.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Evo-Conti utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Evo-Conti ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Evo-Conti efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Evo-Conti indeholder:

Evo-Conti depotplaster:

Aktive stoffer: estradiol som estradiolhemihydrat og norethisteronacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Guargummi, copolymer af vinyl/PVC & ethylenvinylacetat/LDPE.

Udseende og pakningstørrelse

Evo-Conti er et depotplaster. Hvert depotplaster er pakket i et aluminiumsbrev.

Evo-Conti findes i pakningsstørrelserne:

8 depotplastre

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Theramex Ireland Limited

Kilmore House, Park Lane,

Spencer Dock, Dublin 1,

D01 YE64,

Irland

Fremstiller

Aesica Pharmaceuticals GmbH

Alfred-Nobel-Straße 10

40789 Monheim am Rhein

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020.

27. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Evo-Conti, depotplastre

0.

D.SP.NR.

09635

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Evo-Conti

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 depotplaster indeholder:

Estradiolhemihydrat 3,2 mg svarende til 50 mikrogram/24 timer.

Norethisteronacetat 11,2 mg svarende til 170 mikrogram/24 timer.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplastre

Evo-Conti er et depotplaster af matrix-typen.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Gener ved utilstrækkelig østrogen- og progesteronproduktion.

Der er begrænset erfaring med hormonsubstitution (HRT) hos kvinder over 65 år.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anden tidligere HRT-behandling skal stoppes, inden behandling med Evo-Conti påbegyndes.

Postmenopausale kvinder, der ikke er i HRT-behandling, kan begynde behandling med Evo-

Conti når som helst.

Kvinder, der er i kontinuerlig kombinationsbehandling, og som ønsker at skifte til Evo-Conti,

kan gøre dette når som helst.

dk_hum_18600_spc.doc

Side 1 af 17

Kvinder, der er i cyklisk eller kontinuert sekventiel behandling, og som ønsker at skifte til

Evo-Conti, kan gøre dette ved cyklusafslutning af igangværende behandling eller efter 7 dage

uden hormonbehandling.

Evo-Conti gives som kontinuerlig behandling.

Appliceres to gange ugentligt (f.eks. mandag og torsdag) uden afbrydelse.

Til behandling af postmenopausale symptomer bør anvendes den laveste effektive dosis og

den korteste behandlingsvarighed (se også pkt. 4.4).

Børn

Må ikke anvendes til børn.

Ældre

Der foreligger utilstrækkelig dokumentation til beskrivelse af brugen af Evo-Conti hos

patienter over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger utilstrækkeligt med data til at vejlede om dosisjustering hos patienter med

nyrefunktionsnedsættelse.

Nedsat leverfunktion

Der foreligger utilstrækkeligt med data til at vejlede om dosisjustering hos patienter med

leverfunktionsnedsættelse.

Evo-Conti er kontraindiceret til patienter med nuværende eller tidligere akut leversygdom

(se pkt. 4.3).

Administration

Depotplasteret appliceres på et rent, tørt hudområde på kroppen nedenfor taljen. Cremer,

lotions og pudder kan indvirke på plastrets klæbeevne. Depotplastret må ikke anbringes på

eller tæt ved brystet. Der skiftes appliceringssted ved hver ny påsætning af plastret, og der

skal mindst gå en uge, før samme sted anvendes igen. Hudområdet som vælges, må ikke være

beskadiget eller irriteret. Området rundt om taljen bør ikke anvendes, da tætsiddende klæder

kan forskubbe plastret.

Depotplastret skal anvendes med det samme, når beskyttelsesbrevet åbnes. Tag først

halvdelen af beskyttelsesfolien bort. Anbring den frigjorte del af plastret på appliceringsstedet

fra kanten mod midten uden at rynke plastret. Den anden halvdel af beskyttelsesfolien tages

af, og den derved frigjorte del af plastret appliceres uden at rynke plastret. Pres plastret mod

huden med håndfladen for at give plastret hudens temperatur, hvilket giver plastret dets

optimale vedhæftningsegenskaber.

Når plastret skal aftages, løsnes et hjørne af plastret, hvorefter plastret fjernes fra huden med

et let tag.

Eventuelle rester af klæbemassen fjernes med fingrene eller med vand og sæbe.

Brugte depotplastre kasseres med husholdningsaffaldet (plastret må ikke smides i toilettet).

Skulle et plaster falde af, eller hvis en dosis glemmes, skal et nyt plaster straks appliceres.

Det efterfølgende plaster skal appliceres i overensstemmelse med det oprindelige

dk_hum_18600_spc.doc

Side 2 af 17

behandlingsskema. Afbrydelse af behandlingen kan øge risikoen for recidiverende

symptomer, uregelmæssige blødninger samt pletblødninger. Det er ikke nødvendigt at fjerne

plastret ved badning. Det anbefales dog, at plastret fjernes, før man går i sauna, og at et nyt

plaster appliceres straks efter.

4.3

Kontraindikationer

Kendt, tidligere eller mistanke om brystcancer.

Kendte eller mistanke om østrogenafhængige maligne tumorer (f.eks.

endometriecancer).

Udiagnosticeret genitalblødning.

Ubehandlet endometriehyperplasi.

Tidligere eller aktuel venøs tromboemboli (dyb vene trombose, lungeemboli).

Kendte trombofile sygdomme (f.eks. mangel på protein C, protein S eller antitrombin

– se pkt. 4.4)

Aktiv eller nylig arteriel tromboembolisk sygdom (f.eks. angina, myokardieinfarkt).

Akut leversygdom eller leversygdom i anamnesen, så længe der ikke er opnået normale

laboratorieværdier.

Kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Porfyri.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Til behandling af postmenopausale gener bør HRT kun initieres for at lindre symptomer, som

påvirker livskvaliteten negativt. I alle tilfælde bør der foretages en nøje vurdering af fordele

og risici mindst en gang om året, og HRT bør kun fortsættes, så længe fordelen opvejer

risikoen.

Der foreligger begrænset dokumentation for risici, der er sat i forbindelse med HRT til

behandling af præmatur menopause. På grund af en lav absolut risiko hos yngre kvinder kan

risk/benefit-forholdet dog være mere gunstigt hos denne population end hos ældre kvinder.

Evo-Conti må ikke anvendes som kontraception.

Medicinske undersøgelser/opfølgende undersøgelser:

Inden HRT påbegyndes, eller det genoptages efter seponering, skal der optages fuldstændig

anamnese (inklusive familiær baggrund). Der skal foretages grundig almen

helbredsundersøgelse (såvel gynækologisk undersøgelse som undersøgelse af brystet), hvor

der tages højde for anamnesen, kontraindikationer (se pkt. 4.3) samt advarsler (se pkt. 4.4).

I løbet af behandlingen anbefales det at foretage periodisk kontrol, hvor frekvensen og arten

er tilpasset den enkelte kvinde. Kvinder skal tilrådes at søge læge, hvis der forekommer

ændringer i brystet (se ”Brystcancer” nedenfor). Undersøgelser, inklusive mammografi, bør

foretages i overensstemmelse med almen screeningpraksis, tilpasset den enkelte kvindes

kliniske behov.

Tilstande, der kræver monitorering

Hvis et af følgende forhold er til stede, tidligere er forekommet og/eller er blevet forværret

under en graviditet eller tidligere hormonbehandling, skal patienten monitoreres tæt. Det

skal tages i betragtning, at disse forhold kan vende tilbage eller blive forværret under

behandling med Evo-Conti.

De aktuelle forhold er:

dk_hum_18600_spc.doc

Side 3 af 17

leiomyom (uterusfibromer) eller endometriose,

tromboemboliske forstyrrelser i anamnesen eller risikofaktorer for disse (se nedenfor),

risikofaktorer for østrogen-afhængige tumorer, f.eks. første grads arvelighed for

brystcancer,

hypertension,

leverforstyrrelser (f.eks. leveradenomer),

diabetes mellitus med eller uden vaskulær påvirkning,

cholelithiasis,

migræne eller svær hovedpine,

systemisk lupus erythematosus (SLE),

endometriehyperplasi i anamnesen (se nedenfor),

epilepsi,

astma,

otosklerose

forstyrrelser eller mild forringelse af leverfunktionen

kolestatisk gulsot i anamnesen.

Tilstande, der kræver øjeblikkelig ophør af behandlingen:

Behandlingen skal ophøre i de tilfælde, hvor der er fundet en kontraindikation, samt i

følgende tilfælde:

Gulsot eller nedsat leverfunktion.

Signifikant forhøjet blodtryk.

Anfald af migrænelignende hovedpiner.

Graviditet.

Endometriehyperplasi og karcinom:

Hos kvinder med intakt uterus øges risikoen for endometriehyperplasi og karcinomer, når

østrogener administreres alene i længere tid. Den rapporterede stigning i risikoen for

endometriecancer blandt brugere af østrogen alene varierer fra en stigning på 2-12 gange

sammenlignet med ikke-brugere og afhængigt af behandlingsvarighed og østrogendosis (se

pkt. 4.8). Efter afbrydelse af behandlingen kan risikoen fortsat være forhøjet i mindst 10 år.

Kombination med gestagen i mindst 12 cyklusdage eller fortsat behandling med østrogen

og gestagen i kombination reducerer i høj grad denne risiko hos ikke-hysterektomerede

kvinder.

Gennembrudsblødning og pletblødning kan forekomme under de første måneders

behandling. Hvis gennembrudsblødning eller pletblødning opstår efter nogen tids

behandling eller varer ved efter behandlingens ophør, skal årsagen til blødningen udredes.

Dette kan omfatte en endometriebiopsi for at udelukke endometrisk malignitet.

Brystcancer

Den samlede dokumentation indikerer en øget risiko for brystcancer hos kvinder, der får

HRT med østrogen og gestagen i kombination og muligvis også østrogen alene, hvor

øgningen afhænger af behandlingens varighed.

Kombinationsbehandling med østrogen og gestagen

Et randomiseret, placebokontrolleret studie, WHI-studiet (the Women’s Health Initiative

study) og epidemiologiske studier inklusive MWS-studiet (the Million Women Study)

viste konsekvent en øget risiko for brystcancer hos kvinder, der får HRT med østrogen og

gestagen i kombination, hvilket fremstår tydeligt efter ca. tre år (se pkt. 4.8).

dk_hum_18600_spc.doc

Side 4 af 17

Behandling med østrogen alene

I WHI-studiet sås ingen stigning i risikoen for brystcancer hos hysterektomerede kvinder,

der fik HRT med østrogen alene. Data fra observationsstudier viste for det meste en mindre

stigning i risikoen for at få diagnosticeret brystcancer, som er mindre end risikoen hos

brugere af østrogen og gestagen i kombination (se pkt. 4.8).

For alle HRT-præparater bliver en øget risiko tydelig efter få års behandling og stiger med

behandlingsvarigheden, men den vender tilbage til udgangspunktet få år (højst 5) efter

ophørt behandling.

HRT, specielt østrogen og gestagen i kombination, øger densiteten af brystvævet på

mammografibilleder, hvilket vanskeliggør den radiologiske diagnostik af brystcancer.

Ovariecancer

Ovariecancer forekommer langt sjældnere end brystcancer.Epidemiologisk evidens fra en

omfattende meta-analyse tyder på, at risikoen er let forhøjet hos kvinder, der tager HRT

med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen. Den let forhøjede risiko

ses inden for 5 års behandling og aftager gradvist efter seponering.

Visse andre studier, herunder WHI-studiet, tyder på, at brug af kombinerede HRT-

præparater kan være forbundet med en lignende eller lidt mindre risiko (se pkt. 4.8).

Venøs tromboembolisme

HRT er forbundet med en 1,3-3 gange højere risiko for udvikling af venøse tromboemboli

(VTE) som f.eks. dyb vene trombose eller lungeemboli. Et randomiseret, kontrolleret, studie

og epidemiologiske undersøgelser viser en 1,3-3 gange højere risiko hos HRT-brugere

sammenlignet med ikke-brugere. For ikke-brugere vurderes det, at antallet af VTE-tilfælde

som kan opstå over en 5-årig periode, er ca. 3 pr. 1000 kvinder i alderen 50-59 år og 8

tilfælde pr. 1000 kvinder i alderen 60-69 år. Det vurderes, at hos raske kvinder, som anvender

HRT i 5 år, vil antallet af ekstra tilfælde af VTE være mellem 2 og 6 (bedste estimat = 4) pr.

1000 kvinder i alderen 50-59 år og mellem 5 og 15 (bedste estimat = 9) ekstra tilfælde pr.

1000 kvinder i alderen 60-69 år. Forekomsten af sådanne tilfælde synes at være højere i det

første behandlingsår end senere (se pkt. 4.8).

De almindeligt anerkendte risikofaktorer for VTE omfatter personlig eller familiær

anamnese, brug af østrogen, alder, større operationer, langvarig immobilisering,

graviditet/tiden post partum, cancer, alvorlig fedme (Body Mass Index

30 kg/m

) og

systemisk lupus erythematosus (SLE). Der er ingen fastlagt konsensus om åreknuders

mulige rolle ved VTE.

Patienter med VTE i anamnesen eller kendt trombofil tilstand har en øget risiko for VTE.

HRT kan øge denne risiko. Det bør undersøges, om patientens egen eller familiens

anamnese omfatter tilfælde af tromboemboli eller gentagne spontane aborter, for at

udelukke disposition for trombofili.

Indtil en grundig evaluering af trombofile faktorer er

foretaget

, eller behandling med antikoagulantia er påbegyndt, bør HRT anses for

kontraindiceret til disse patienter (se pkt 4.3).

Kvinder, der allerede er i behandling med antikoagulantia, kræver nøje overvejelse af

fordele og risici ved HRT-behandlingen.

dk_hum_18600_spc.doc

Side 5 af 17

Kvinder, der ikke selv tidligere har haft VTE, men med trombose hos en yngre slægtning i

første led, kan få tilbudt screening efter omhyggelig rådgivning vedrørende dens

begrænsninger (kun en vis del af trombofile defekter påvises ved screening).

HRT er kontraindiceret ved påvisning af trombofili, der har medført trombose hos

slægtninge, eller ved en ‘svær’ defekt (f.eks. mangel på antitrombin, protein S eller protein

C eller en kombination af mangeltilstande).

Risikoen for VTE kan forhøjes midlertidigt i forbindelse med langvarig immobilitet, større

traume eller ved større kirurgiske indgreb. Som hos alle postoperative patienter bør man

være særlig opmærksom på forebyggelse af VTE efter kirurgiske indgreb. Når det er

sandsynligt, at en planlagt operation (f.eks. i abdomen eller i de nedre ekstremiteter) vil blive

efterfulgt af langvarig immobilisering, bør det om muligt overvejes midlertidigt at seponere

HRT-behandlingen 4-6 uger før indgrebet. Behandlingen bør ikke genoptages, før kvinden er

fuldstændig mobiliseret.

Hvis der efter behandlingens start opstår VTE, bør HRT-behandlingen afbrydes.

Patienterne bør informeres om straks at kontakte egen læge, hvis de oplever potentielle

symptomer på tromboemboli (f.eks. smertefulde hævelser i benene, brystsmerter, dyspnø).

Lidelser i koronararterierne (CAD)

Det er ikke dokumenteret i randomiserede kontrollerede forsøg, at HRT beskytter mod

myokardieinfarkt hos kvinder med eller uden eksisterende CAD, som blev behandlet med

østrogen og gestagen i kombination eller østrogen alene.

Behandling med østrogen alene

Data fra randomiserede kontrollerede forsøg viste ikke en øget risiko for CAD hos

hysterektomerede kvinder, som blev behandlet med østrogen alene. Nyfremkomne

resultater har vist, at indledning af behandling med østrogen alene tidligt i menopausen kan

muligvis reducere risikoen for CAD.

Kombinationsbehandling med østrogen og gestagen

Der foreligger en lettere øget relativ risiko for CAD ved HRT med østrogen og gestagen i

kombination. Den absolutte risiko for CAD er stærkt afhængig af alder, idet forekomsten af

ekstra tilfælde af CAD, der skyldes østrogen og gestagen, er meget lav hos raske kvinder

tæt på menopausen, men den øges med alderen.

Iskæmisk apopleksi

Et stort randomiseret klinisk forsøg (WHI-studiet) viste som sekundært resultat en øget

risiko for iskæmisk slagtilfælde hos raske kvinder i kontinuerlig behandling med

kombineret, konjugeret østrogen og medroxyprogesteronacetat (MPA). For kvinder, der

ikke anvender HRT, er det estimeres antallet af slagtilfælde over en 5-års periode til ca. 3

pr. 1000 kvinder i alderen 50-59 år og 11 pr. 1000 kvinder i alderen 60-69 år. For kvinder,

der anvender konjugeret østrogen og MPA i 5 år, estimeres antallet af ekstra tilfælde til 0

og 3 (bedste estimat 1) pr. 1000 kvinder i alderen 50-59 år og mellem 1 og 9 (bedste

estimat 4) pr. 1000 kvinder i alderen 60-69 år. Det er uvist, om den øgede risiko også

gælder andre HRT-præparater.

Behandling med østrogen og gestagen i kombination eller østrogen alene er sat i

forbindelse med en øgning på op til 1,5 gang i risikoen for iskæmisk apopleksi. Den

relative risiko forandres dog ikke med alderen eller tid siden menopausen. Eftersom

dk_hum_18600_spc.doc

Side 6 af 17

baseline-risikoen for apopleksi er stærkt aldersafhængig, øges den samlede risiko for

apopleksi dog med alderen hos kvinder der får HRT (se pkt. 4.8).

Hypothyrodisme

Patienter med behov for thyroideahormonsubstitution skal have regelmæssig kontrol af

thyroideafunktionen, mens de får HRT, for at sikre, at niveauet af thyroideahormon fortsat

er inden for det acceptable område.

Angioødem

Østrogener kan fremkalde eller forværre symptomer på angioødem, især hos kvinder med

arveligt angioødem.

Andre tilstande

Østrogener kan forårsage væskeretention, og kvinder med hjerte- eller nyrelidelser skal

derfor overvåges nøje.

Østrogener kan inducere eller forværre symptomerne på angioødem – især hos kvinder

med hereditært angioødem.

Kvinder med eksisterende hypertriglyceridæmi

bør

monitoreres tæt under østrogen-

substitution eller HRT, da der hos disse kvinder har været sjældne indberetninger om store

stigninger i plasma-triglycerid medførende pankreatitis i forbindelse med oral

østrogenbehandling.

Østrogener øger thyroxinbindende globulin (TBG), hvilket medfører en øget total mængde

af thyreoideahormon i blodcirkulationen målt som proteinbundet jodid (PBI), T4-niveauet

(ved kolonne- eller ved radio-immunoassay) eller T3-niveauet (radioimmunoassay). T3-

resinoptagelsen er reduceret, hvilket afspejles i forhøjet TBG. Koncentrationen af frit T4

og T3 er uforandret. Andre bindingsproteiner kan være forhøjet i serum, f.eks.

kortikoidbindende globulin (CBG), kønshormonbindende globulin (SHBG), hvilket

medfører en forøgelse af kortikosteroider og kønshormoner i blodcirkulationen.

Koncentrationen af frie eller biologisk aktive hormoner er uforandret. Andre

plasmaproteiner kan være forhøjede (angiotensinogen/renin-substrat, alpha-I-antitrypsin,

ceruloplasmin).

HRT forbedrer ikke den kognitive funktion. Der foreligger data, der tyder på en øget risiko

for sandsynlig demens hos kvinder, som påbegynder HRT som kombinationsbehandling eller

med østrogen alene, når de er over 65 år.

Kontaktsensibilisering kan forekomme i forbindelse med alle topikale appliceringer. Selv

om det er uhyre sjældent bør kvinder, som udvikler kontaktsensibilisering over for nogen

af komponenterne i depotplastret, advares om, at dette kan medføre en alvorlig

overfølsomhedsreaktion ved fortsat udsættelse for det stof, som fremkalder reaktionen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Antiepileptika, antibiotika

Metabolismen af østrogener og gestagener kan blive forøget ved samtidig anvendelse af

stoffer, som er kendt for at påvirke lægemiddelmetaboliserende enzymer, specielt

cytokrom P450-enzymer, så som antiepileptika (f.eks. phenobarbital, phenytoin,

dk_hum_18600_spc.doc

Side 7 af 17

carbamazepin), bosentan, meprobamat, phenylbutazon eller anti-infektionsmidler (f.eks.

rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

Selvom de vides at være potente hæmmere, har ritonavir, telaprevir og nelfinavir

inducerende egenskaber, når de samtidig anvendes med steroidhormoner.

Perikon

Metabolismen kan påvirkes af naturlægemidler som indeholder perikon (Hypericum

perforatum), da disse naturlægemidler inducerer P450-enzymsystemet i leveren (CYP

3A4) og P-glykoprotein. Induktionen af P450-enzymsystemet kan da reducere

plasmaniveauet af østrogenfraktionen i Evo-Conti, hvilket kan resultere i en nedsat

terapeutisk effekt og uforudsete blødninger.

Ved anvendelse af transdermale plastre undgås førstepassage-metabolisme i leveren.

Teoretisk kan man derfor forvente, at virkningen på leverens enzyminduktion ved

metabolisme af estradiol vil blive mindre end ved metabolisme af oralt indtaget estradiol.

Klinisk kan øget metabolisme af østrogener og gestagener medføre nedsat effekt og

ændringer i den uterine blødningsprofil.

Laboratorieundersøgelser af thyroideafunktionen eller glukosetolerance kan blive påvirket

af østrogen (se pkt. 4.4).

Østrogenholdige orale kontraceptiva har vist sig at nedsætte plasmakoncentrationen af

lamotrigin signifikant ved samtidig administration, hvilket skyldes induktion af omdannelse

af lamotrigin til glucuronid. Anfaldskontrollen kan derved blive reduceret. Selv om potentiel

interaktion mellem østrogenholdig hormonsubstitution og lamotrigin ikke er undersøgt,

forventes der at være en lignende interaktion, som kan føre til reduktion af anfaldskontrol hos

kvinder, der er i samtidig behandling med begge lægemidler. Der kan derfor være behov for

at justere dosis af lamotrigin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Evo-Conti er ikke indiceret under graviditet.

Hvis kvinden bliver gravid under behandling med Evo-Conti, skal hormonbehandlingen

straks seponeres.

Data for et begrænset antal graviditeter, hvor kvinden har fået hormonbehandling,

indikerer bivirkninger af norethisteron hos fostret.

Ved doser, der er højere end normalt anvendt for orale kontraceptiva og HRT-præparater,

er der observeret en maskulinisering af kvindelige fostre.

De fleste epidemiologiske undersøgelser med relevans for utilsigtet føtal påvirkning af

østrogen-gestagen i kombination har til dato ikke vist tegn på teratogen eller føtotoksisk

effekt.

Amning

Evo-Conti er ikke indiceret til ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_18600_spc.doc

Side 8 af 17

Evo-Conti påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Omtrent en tredjedel af kvinderne behandlet med Evo-Conti oplever bivirkninger. De

hyppigst indberettede bivirkninger er brystspændinger og smerter (31 %), reaktioner på

applikationsstedet (20 % hovedsageligt mild erytem), dysmenoré (19 %), uregelmæssig

blødning (12,7 %) og hovedpine (10 %).

Nedenstående tabel viser bivirkninger, som er indberettet for Evo-Conti enten under

anvendelse i kliniske forsøg eller efter markedsføring af produktet, og yderligere

bivirkninger, som er indberettet efter anvendelse af Evorel (estradiol alene) ifølge kliniske

forsøgsdata. De er inddelt efter hyppighed som følger:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorgan-klasse

Bivirkninger

Hyppighed

Meget

Almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(

1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt**

(kan ikke

estimeres fra

forhåndenværen

de data)

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Candidiasis

Benigne, maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl. cyster

og polypper

Endometriecancer

Immunsystemet

Overfølsomhed

Psykiatriske

forstyrrelser

Depression*,

nervøsitet*,

affektlabilitet

Ændret libido

Nervesystemet

Hovedpine*

Svimmelhed*,

søvnløshed*

Migræne,

vertigo

Paræstesi,

epilepsi***

Cerebrovaskulært

attak

Hjerte

Palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Vasodilatation

Hypertension,

åreknuder

Trombose***,

venøs emboli

Luftveje, thorax og

mediastinum

Lungeemboli

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, abdominal

distension*, diarré*,

dyspepsi*,

abdominalsmerter

Opkastning,

flatulens***

Lever og galdeveje

Galdeblære

Gulsot

dk_hum_18600_spc.doc

Side 9 af 17

Systemorgan-klasse

Bivirkninger

Hyppighed

Meget

Almindelig

(

1/10)

Almindelig

(

1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(

1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(

1/10.000 til

<1/1.000)

Meget

sjælden

(<1/10.000)

Ikke kendt**

(kan ikke

estimeres fra

forhåndenværen

de data)

sygdom,

cholelitiasis

kolestatisk

Hud og subkutane

væv

Reaktioner på

påføringsstedet

Akne*, udslæt,

pruritus*, tør hud

Misfarvning af

huden

Hårtab, Stevens-

Johnson's syndrom

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Artralgi,

rygsmerter*, smerter

i ekstremiteterne*

Myalgi***

Myasteni

Det reproduktive

system og mammae

Brystsmerter*,

brystspænding,

dysmenoré*,

menstruationsforstyrrel

ser*

Brystforstørrelse*,

menoragi*,

vaginalsekret*,

uregmæssige

blødninger, uterine

spasmer, vaginal

infektion,

endometrie-

hyperplasi,

Brystkræft

Uterint

leiomyom,

cyster i

æggelederne,

endocervicale

polypper

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

t

Erytem på

applikationsstedet,

pruritus på

applikations-stedet,

udslæt på applikations-

stedet

Smerter, træthed,

perifert ødem*,

ødem på

applikations-

stedet***,

vægtøgning*

Generaliseret

ødem

Undersøgelser

Transaminase

øget

* Bivirkninger forbundet med østrogen og gestagen har vist sig at være relativt mindre hyppige ved lavere dosering.

** Rapporteret efter markedsføring

*** Yderligere bivirkninger, som er indberettet i kliniske forsøg med Evorel (estradiol)

Risiko for brystcancer

Hos kvinder, der behandles med østrogen og gestagen i kombination i over 5 år,

rapporteres der om op til en fordobling af risikoen for at få brystcancer.

Enhver øget risiko hos brugere af østrogen alene er væsentligt lavere end risikoen

observeret hos brugere af østrogen og gestagen i kombination.

Risikoen afhænger af behandlingens varighed (se pkt. 4.4).

Resultaterne af det største randomiserede placebokontrollerede forsøg (WHI-studiet) og

det største epidemiologiske studie (MWS) fremlægges nedenfor.

dk_hum_18600_spc.doc

Side 10 af 17

Million Women Study (MWS) – Estimeret yderligere risiko for brystcancer efter 5 års

brug

Aldersgruppe

(år)

Yderligere

tilfælde pr.

1000 HRT-

aldrig-brugere

i løbet af 5 år

Risikoforhold

Yderligere tilfælde

pr. 1000 HRT-

brugere i løbet af

5 år (95 % KI)

HRT med østrogen alene

50 - 65

9 – 12

1 - 2 (0 - 3)

Østrogen og gestagen i kombination

50 - 65

9 - 12

6 (5 - 7)

#Samlet risikoforhold. Risikoforholdet er ikke konstant, men vil stige med stigende

behandlingsvarighed.

Bemærk: Eftersom baggrundsincidensen for brystcancer varierer fra land til land i EU,

vil antallet af yderligere brystcancertilfælde ændre sig proportionalt med denne.

US WHI-studier – yderligere risiko for brystcancer efter 5 års brug

Aldersgruppe

(år)

Yderligere

tilfælde pr.

1000 kvinder i

placeboarm i

løbet af 5 år

Risikoforhold og

95 % KI

Yderligere tilfælde

pr. 1000 HRT-

brugere i løbet af

5 år (95 % KI)

CEE østrogen alene

50 – 79

0,8 (0,7 - 1,0)

-4 (-6 - 0)

CEE+MPA østrogen og gestagen‡

50 - 79

1,2 (1,0 - 1,5)

+4 (0 - 9)

‡Da analysen blev begrænset til kvinder, som ikke havde fået HRT før studiet, var der

tilsyneladende ikke en øget risiko i løbet af de første 5 års behandling. Efter 5 år var risikoen

højere end hos ikke-brugere.

Risiko for endometriecancer

Postmenopausale kvinder med intakt uterus

Risikoen for at få endometriecancer er ca. 5 ud af 1000 kvinder med intakt uterus, som ikke

får HRT.

Hos kvinder med intakt uterus frarådes brug af HRT med østrogen alene, eftersom det øger

risikoen for endometriecancer (se pkt. 4.4).

Afhængigt af behandlingsvarighed for østrogen alene og af østrogendosen varierede den

øgede risiko for at få endometriecancer i epidemiologiske studier fra 5 til 55 ekstra tilfælde

diagnosticeret blandt 1000 kvinder i aldersgruppen 50 - 65 år.

Ved at tilsætte et gestagen til behandlingen med østrogen alene i mindst 12 dage i hver cyklus

kan denne risikostigning forhindres. I Million Women-studiet medførte 5 års brug af HRT

som kombinationsbehandling (sekventiel eller kontinuerlig) ikke en øget risiko for

endometriecancer (RR 1,0 (0,8 - 1,2)).

Taget fra incidensen ved baseline i udviklede lande

WHI-studiet hos kvinder uden uterus, som ikke havde en øget risiko for brystcancer

dk_hum_18600_spc.doc

Side 11 af 17

Risiko for ovariecancer

HRT-behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen har været

associeret med en let forhøjet risiko for at få ovariecancer (se pkt. 4.4).

En meta-analyse fra 52 epidemiologiske studier viste en forhøjet risiko for ovariecancer hos

kvinder, der er i hormonsubstitutionsbehandling, sammenlignet med kvinder, der aldrig har

brugt HRT (RR 1,43, 95 %-KI 1,31-1,56). For kvinder i alderen 50-54 år, der har taget HRT i

5 år, svarer det til ca. 1 yderligere tilfælde pr. 2.000 brugere. Blandt kvinder i alderen 50-54

år, som ikke tager HRT, diagnosticeres ovariecancer hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af

en periode på 5 år.

Risiko for venøs tromboembolisme

HRT er forbundet med en 1,3 - 3 gange højere relativ risiko for udvikling af venøs trombo-

emboli (VTE), dvs. dyb vene trombose eller lungeemboli. Forekomsten af en sådan hændelse

er mere sandsynlig i det første år med hormonbehandling (se pkt. 4.4). Resultaterne af WHI-

studierne fremlægges nedenfor.

WHI-studierne – Yderligere risiko for VTE i løbet af 5 års brug

Aldersgruppe

(år)

Yderligere

tilfælde pr.

1000 kvinder i

placeboarm i

løbet af 5 år

Risikoforhold og

95 % KI

Yderligere tilfælde

pr. 1000 HRT-

brugere

Oralt østrogen alene

50 - 59

1,2 (0,6 - 2,4)

1 (-3 - 10)

Oralt østrogen og gestagen i kombination

50 - 59

2,3 (1,2 - 4,3)

5 (1 - 13)

Risiko for lidelser i koronararterierne (CAD)

Risikoen for CAD er lettere forøget hos patienter over 60 år, der får HRT med østrogen

og gestagen i kombination (se pkt. 4.4).

Risiko for iskæmisk apopleksi

Brug af østrogen alene og østrogen + gestagen er sat i forbindelse med en øget risiko på

op til 1,5 gang for at få iskæmisk apopleksi. Risikoen for at få hæmoragisk apopleksi

øges ikke under behandlingen med HRT.

Denne relative risiko er ikke afhængig af alder eller behandlingsvarighed, men eftersom

risikoen for at få iskæmisk apopleksi er yderst aldersafhængig, vil den samlede risiko

for apopleksi stige med alderen hos kvinder, som får HRT (se pkt. 4.4).

De samlede WHI-studier – Yderligere risiko for iskæmisk apopleksi

4

i løbet af 5 års brug

Aldersgruppe

(år)

Incidens pr.

1000 kvinder i

placeboarm i

løbet af 5 år

Risikoforhold og

95 % KI

Yderligere tilfælde

pr. 1000 HRT-

brugere i løbet af

5 år

50 - 59

1,3 (1,1 - 1,6)

3 (1 - 5)

Studie med kvinder uden uterus

Der blev ikke skelnet mellem iskæmisk og hæmoragisk apopleksi

dk_hum_18600_spc.doc

Side 12 af 17

Andre bivirkninger, som er rapporteret i forbindelse med nogle østrogen-gestagen

behandling:

Galdeblære sygdom

Østrogenafhængige neoplasmer, benigne og maligne, f.eks. endometriecancer.

Myokardieinfarkt og slagtilfælde.

Hud og subkutane lidelser: chloasma, erythema multiforme, erythema nodosum,

vaskulær purpura.

Mulig demens i alderen over 65 år (se pkt. 4.4).

Tørre øjne

Ændringer i sammensætning af tårevæsken.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

På grund af administrationsmåden er overdosering af østradiol og gestagen usandsynlig.

Symptomer:

Symptomer ved overdosering ved behandling med oral østrogen og gestagen kan indbefatte

brystspænding, kvalme, opkastning og/eller metroragi. Overdosering af gestagener kan føre til

depressiv stemning, træthed, akne og hirsutisme.

Behandling:

Opstår der tegn på overdosering, skal depotplastret fjernes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 FA 01. Progestogener og estrogener, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Estradiol hemihydrat: Det ene aktive hormon i Evo-Conti, syntetisk 17

-estradiol, er kemisk

og biologisk identisk med endogent humant estradiol. Det erstatter tabet af

østrogenproduktion hos menopausale kvinder og lindrer menopausale symptomer.Estradiol er

det biologisk set mest potente østrogen, der produceres af ovarierne. Opbygningen i

folliklerne styres af hormoner i hypofysen. Som alle andre steroidhormoner, diffunderer

estradiol ind i cellen, hvor det bindes til specifikke makromolekyler (receptorer). Der sker

herefter en interaktion mellem estradiolreceptor komplekset og kromosomalt DNA med

ændring af den transskriptionale aktivitet. Dette resulterer i en øgning eller reduktion af

protein syntesen og i ændringer af cellefunktionerne.

dk_hum_18600_spc.doc

Side 13 af 17

Estradiol udskilles i forskellige mængder gennem menstruationscyklussen. Endometriet er

yderst følsomt overfor estradiol, som regulerer proliferationen af endometriet under cyklens

follikelfase. Sammen med progesteron fremkalder estradiol ændringer i

sekretionsproduktionen i den luteale fase. Omkring menopausen bliver estradiol-sekretionen

uregelmæssig og stopper med tiden helt. Mangel på estradiol er forbundet med klimakterielle

symptomer så som vasomotorisk ustabilitet, søvnforstyrrelser, nedstemt sindstilstand, tegn på

vulvovaginal og urogenital atrofi. Derudover er der stigende beviser for en øget risiko for

kardiovaskulære sygdomme, når østrogenproduktionen er holdt op.

I modsætning til oral administration af østrogen undgås stimulering af lever-proteinsyn-

tesen stort set ved transdermal administration. Der er ingen effekt på niveauerne af

cirkulerende reninsubstrat, thyroidbindende globulin, sexhormonbindende globulin og

kortisolbindende globulin. Ligeledes synes koagulationsfaktorer at være upåvirkede.

Substitutionsbehandling med østrogen har vist sig at være effektiv hos de fleste

postmenopausale kvinder som en kompensation for den endogene nedgang i østrogen.

Hos postmenopausale kvinder øger Evo-Conti estradiol-niveauet til tidlig follikulær fase med

en samtidig signifikant nedgang i antallet af hedeture, bedring af Kuppermans indeks og

fordelagtige ændringer i den vaginale cytologi.

Der er dog vægtige beviser for, at substitutionsbehandling med østrogen er forbundet med en

øge risiko for endometriecancer. Der foreligger også beviser for, at supplerende

gestagenbehandling beskytter mod østrogen-baseret endometriecancer. Derfor bør kvinder,

som stadig har deres livmoder, modtage kombineret substitutionsbehandling med østrogen og

gestagen.

Progesteron: Det andet aktive stof i Evo-Conti, norethisteronacetat, hydrolyseres hurtigt til

norethisteron, et syntetisk 19-nortestosteronderivat af 13-metylgonangruppen, med stærk

gestagen aktivitet. Da østrogener fremmer væksten af endometriet, øges risikoen for

endometriehyperplasi og cancer, når østrogen gives alene. Ved at tilføje et gentagen reduceres

den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi i væsentlig grad hos ikke-

hysterektomerede kvinder. Kombinationsbehandling med 17

-estradiol og norethisteronacetat

er effektiv i behandlingen af klimakterielle symptomer i forbindelse med menopausen.

Oplysninger fra kliniske forsøg

Afhjælpning af symptomer på østrogenmangel og blødningsmønstre

Afhjælpning af menopausale symptomer opnåedes i løbet af den første behandlingsmåned.

Amenoré sås hos 47 % af kvinderne i 10.-12. behandlingsmåned. Uregelmæssige

blødninger og/eller pletblødninger forekom hos op til 36 % af kvinderne i løbet af de første

tre måneders behandling og hos op til 27 % i 10.-12. behandlingsmåned.

Blødningsmønster

Regelmæssigt blødningsmønster forekommer hos over 95 % af kvinder i behandling med

Evo-Conti. 2/3 af behandlingscyklen har kun en blødningsepisode af fem dages varighed

(median). Sekundær blødningsepisode er kortere med en varighed på 1.5 dag.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

dk_hum_18600_spc.doc

Side 14 af 17

Estradiol absorberes let fra mave-tarmkanalen og metaboliseres i vid udstrækning af

tarmslimhinden og leveren ved førstepassage-metabolismen. Transdermal indgift a estradiol

er tilstrækkeligt til at give systemisk effekt.

Estradiol fordeler sig i stor udstrækning i kropsvævet og er bundet til albumin (ca. 60-65 %)

og kønshormonbindende globulin (ca. 35-45 %) i serum. De serumproteinbundne fraktioner

forbliver uændret efter transdermal indgift af estradiol. Estradiol metaboliseres hovedsageligt

til det farmakologisk mindre aktive østrogen og dets konjugat. Estradiol, østrogen og

østrogensulfat omdannes til hinanden og udskilles i urinen som glukoronider og sulfat. Huden

metaboliserer kun estradiol i lav udstrækning. Estradiol udskilles hurtigt fra den systemiske

cirkulation. Halveringstiden i eliminationsfasen er ca. 1 time efter den intravenøse

administration.

I et studie med postmenopausale kvinder, med enkelt- og flerdoser, øgedes

serumkoncentrationen hurtigt fra niveauet før behandlingen (ca. 5 pg/ml) efter applikation af

et Evo-Conti depotplaster. Fire timer efter applikation var den gennemsnitlige

serumkoncentration ca. 19 pg/ml. En gennemsnitlig estradiolkoncentration i serum på ca. 41

pg/ml over niveau før behandlingen blev set ca. 23 timer efter applikation.

Estradiolkoncentrationerne i serum forblev forhøjede under en behandlingsperiode på 3,5

døgn. Koncentrationen sank hurtigt til niveauet før behandlingen indenfor 24 timer efter

depotplastret blev taget af. En halveringstid i serum på ca. 6,6 timer blev bestemt efter

aftagningen af depotplastret, hvilket viser hudens depoteffekt. Applicering af flere doser af

depotplastret resulterede i ringe eller ingen akkumulering af estradiol i den systemiske

cirkulation.

Ved behandling med Evo-Conti er biotilgængeligheden af estradiol ca. 50 % af

biotilgængeligheden ved behandling med Evorel. Dette skyldes antagelig interaktion fra

gestagenkomponenten i Evo-Conti, som mindsker frigørelsen og hudpenetrationen af

estradiol.

Før behandlingen var det gennemsnitlige koncentrationsforhold mellem estradiol og østrogen

(E2/E1) mindre end 0,3 hos de i undersøgelsen postmenopausale kvinder. Under brugen af

Evo-Conti depotplaster øgedes forholdet E2/E1 hurtigt og bibeholdes på fysiologiske

niveauer nær 1. Forholdet E2/E1 vendte tilbage til niveauerne før behandlingen indenfor 24

timer efter, at depotplastret blev taget af.

Norethisteronacetat hydrolyseres hurtigt til det aktive gestagen norethisteron. Efter oral

administration undergår norethisteron førstepassage-metabolismen, som mindsker

biotilgængeligheden. Transdermal indgift af norethisteronacetat giver en kontrolleret og

effektivt niveau af norethisteron i den systemiske cirkulation.

Norethisteron fordeles jævnt i kropsvævet og er bundet til albumin (ca. 61 %) og

kønshormon-bindende globulin (ca. 36 %) i serum. Halveringstiden i eliminationsfasen er ca.

6-12 timer efter oral administration, hvilket ikke forandres ved langtidsbehandling.

Norethisteron metaboliseres primært i leveren ved en reduktion af den

-umættede

ketonstruktur i ring A i molekylet. Blandt de fire mulige steroidisomere tetrahydrosteroider

synes 5

-hydroxyderivatet at være den dominerende metabolit. Disse fire forbindelser

udskilles primært i urin og fæces som sulfat- og glucuronkonjugater.

I et studie af postmenopausale kvinder med enkelt- og flerdoser øgedes serumkon-

centrationerne af norethisteron indenfor et døgn fra påsættelsen af Evo-Conti depotplaster til

dk_hum_18600_spc.doc

Side 15 af 17

et gennemsnitlig steady-state-niveau på ca. 199 pg/ml. Serumkoncentrationer på mellem 141

og 224 pg/ml blev opretholdt under hele 3,5-døgnsperioden. Det gennemsnitlige niveau

dalede hurtigt til analysemetodens nedre detektionsgrænse 24 timer efter aftagelsen af

plastret. En halveringstid i serum på ca. 15 timer bestemtes efter aftagelsen af depotplastret,

hvilket tyder på en depoteffekt i huden. Som ventet ved transdermal indgift observeres kun en

forbigående og begrænset øgning af serumkoncentrationen af norethisteron efter gentagne

appliceringer af plastret.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Estradiol er et naturligt forekommende hormon, og norethisteronacetat er et syntetisk derivat

af 19-nortestosteron. Farmakologi og toksikologi for estradiol og norethisteronacetat er

veldokumenteret.

Yderligere toksikologistudier, som omfatter lokale tolerancestudier med kaniner og dermal

sensibilisering hos marsvin, er blevet gennemført for at støtte registreringsgrundlaget for Evo-

Conti. Disse studier indikerer, at Evo-Conti forårsager en mild lokal hudirritation. Det er

kendt, at forsøg med kaniner resulterer i en kraftigere hudirritation end hos mennesker. Evo-

Conti var svagt sensibiliseret i marsvine-modellen. Erfaringer fra kliniske afprøvninger med

mere end et års anvendelse af depotplastret tydede ikke på nogen klinisk relevant

sensibilisering hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Guargummi; copolymer af vinyl/PVC & ethylenvinylacetat/LDPE.

6.2

Uforligeligheder

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brev (aluminiumsfolie).

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Brugte depotplastre kasseres med husholdningsaffaldet (plastret bør ikke smides i toilettet).

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Theramex Ireland Limited

3rd. Floor, Kilmore house, Park Lane

Spencer Dock, Dublin 1

D01 YE64

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

18600

dk_hum_18600_spc.doc

Side 16 af 17

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. marts 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. januar 2020

dk_hum_18600_spc.doc

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information