Evicel

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
humant fibrinogen, human thrombin
Tilgængelig fra:
Omrix Biopharmaceuticals N. V.
ATC-kode:
B02BC
INN (International Name):
human fibrinogen / human thrombin
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hemostase, kirurgisk
Terapeutiske indikationer:
Evicel anvendes som understøttende behandling i kirurgi, hvor standard kirurgiske teknikker er utilstrækkelige til forbedring af hæmostase. Evicel er også indiceret som sutur støtte til haemostasis i karkirurgi.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000898
Autorisation dato:
2008-10-05
EMEA kode:
EMEA/H/C/000898

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

EVICEL vævsklæber, opløsninger

humant fibrinogen, humant trombin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du bliver behandlet med dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse af EVICEL

Det skal du vide, før du bliver behandlet med EVICEL

Sådan bruges EVICEL

Bivirkninger

Opbevaring af EVICEL

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse af EVICEL

EVICEL er en vævsklæber med fibrin fra mennesker. Det leveres i en pakning med to hætteglas, der

hver indeholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml opløsning (henholdsvis humant fibrinogen og humant trombin).

En applikator og tilhørende spidser leveres separat.

Fibrinogen er et koncentrat af koagulerbart protein og trombin er et enzym der får koagulerbart protein

til at størkne. Når de to stoffer i hætteglassene blandes, størkner de derfor med det samme.

EVICEL påføres hos voksne for at dæmpe blødninger og siveblødning under og efter operationer.

EVICEL kan anvendes ved karkirurgi og ved operationer, der udføres i området mellem tarmen og den

bageste bugvæg. EVICEL kan også anvendes som støtte til vandtæt lukning af hjernehinden (dura

mater) under neurokirurgi, når andre kirurgiske teknikker er utilstrækkelige.

Det dryppes eller sprayes på snitfladen af væv, hvor det danner et tyndt lag, der forsegler vævet

og/eller stopper blødningen.

2.

Det skal du vide, før du bliver behandlet med EVICEL

Brug ikke EVICEL

Hvis du er overfølsom (allergisk) over for medicin, der er fremstillet af blod fra mennesker, eller

over for et af de øvrige indholdsstoffer i EVICEL (angivet i punkt 6). Nældefeber, udslæt,

trykken i brystet, hiven efter vejret, blodtryksfald og vejrtrækningsproblemer kan være tegn på

overfølsomhedsreaktioner. Hvis disse symptomer opstår, skal påføringen straks afbrydes.

EVICEL må ikke anvendes intravaskulært.

EVICEL må ikke anvendes ved endoskopisk kirurgi. Se nedenfor vedrørende laparoskopi.

EVICEL må ikke anvendes til forsegling af suturlinjen i dura mater, hvis der er mellemrum på

over 2 mm efter suturering.

EVICEL må ikke bruges som lim til fiksering af durale

patches

EVICEL må ikke bruges som vævsklæber, når dura mater ikke kan sutureres.

Advarsler og forsigtighedsregler

For at undgå risikoen for en mulig dødelig luft- eller gasemboli (luftbobler i blodet) må EVICEL

kun sprayes på ved brug af CO

-gas.

Forud for applikation af EVICEL skal sårets overflade tørres med standardteknikker (f.eks.

intermitterende applikation af kompresser, tamponer brug af sugeanordninger).

Når EVICEL påføres under kirurgiske indgreb, skal kirurgen sikre, at det kun påføres

vævsoverfladen. EVICEL må ikke sprøjtes ind i væv eller blodkar, da dette kan forårsage

blodpropper, som kan være dødelige.

Anvendelsen af EVICEL er ikke blevet undersøgt i følgende procedurer, og der er derfor ingen

oplysninger, der viser om det er effektivt ved disse procedurer:

til sammenføjning af væv

til kirurgi i hjernen og rygmarven undtagen til støtte af vandtæt lukning af hjernehinden

(dura mater)

til kontrol af blødninger i maven eller tarmene, hvor produktet anvendes ved hjælp af

endoskopi (rør)

til forsegling af kirurgiske reparationer i tarmene.

til forsegling ved transfenoidale og otoneurokirurgiske indgreb

Det vides ikke, om strålebehandling kan påvirke fibrinvævsklæberens effektivitet, når den

anvendes til forsegling af suturlinjen under neurokirurgi

Anvendelse af EVICEL under neurokirurgi hos patienter, der også bliver behandlet med

implantater eller durale

patches

, er ikke undersøgt i kliniske studier

Blødningen bør være under kontrol, inden EVICEL anvendes til at forsegle den durale suturlinje

EVICEL påføres som et tyndt lag. Overdreven koageltykkelse kan interferere negativt på

produktets effektivitet og sårhelingsprocessen.

Livstruende luft- eller gasemboli er forekommet ved brug af spray-anordninger, der har trykregulator,

til at administrere EVICEL. Denne forekomst synes at være relateret til brugen af spray-anordningen

ved højere tryk end anbefalet og/eller i umiddelbar nærhed af vævsoverfladen. Påføring af EVICEL

med spray må kun anvendes, hvis det er muligt nøjagtigt at bedømme spray-afstanden, særlig under

laparoskopi. Spray-afstanden til vævet og trykket skal være inden for de intervaller, som producenten

anbefaler (se tabellen under punktet Brugsanvisning). Ved påføring af EVICEL bør ændringer i

blodtryk, puls, iltmætning og slut-tidal CO

monitoreres på grund af muligheden for forekomst af luft-

eller gasembolisme. Vejledningerne for spray-anordninger og tilhørende spidser giver anbefalinger for

trykinterval og afstand til vævsoverflade, og skal følges omhyggeligt.

De omgivende områder skal beskyttes for at sikre, at der kun påføres EVICEL på den overflade,

der skal behandles.

Som ved al medicin, der indeholder proteiner, kan der forekomme allergiske

overfølsomhedsreaktioner. Tegn på sådanne reaktioner kan være nældefeber, udslæt,

sammensnøret bryst, hiven efter vejret, blodtryksfald og anafylaksi. Hvis disse symptomer opstår,

skal anvendelsen straks afbrydes.

Når medicin bliver fremstillet af blod eller plasma fra mennesker, tages der visse forholdsregler

for at forhindre, at patienterne får overført infektioner. Disse omfatter omhyggelig udvælgelse af

blod- og plasmadonorer for at sikre, at personer med risiko for at have infektioner udelukkes,

samt test af alle donationer og plasmareserver for tegn på virus/infektioner. I forbindelse med

behandlingen af blod og plasma sørger fremstilleren af disse produkter for, at virus bliver

inaktiveret eller fjernet. På trods af disse forholdsregler kan risikoen for at overføre infektion ikke

udelukkes fuldt ud, når der anvendes medicin, som er fremstillet af blod eller plasma fra

mennesker. Dette gælder også eventuelle ukendte eller nyopdagede virus eller andre typer

infektioner.

De forholdsregler, der tages ved fremstillingen af EVICEL’s to aktive stoffer (fibrinogen og trombin)

anses for at være effektive mod virus med en såkaldt lipidkappe. Det kan f.eks. være hiv (humant

immundefektvirus), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus og den ikke-kappeklædte virus, hepatitis A.

Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi mod parvovirus B19. En parvovirus B19-infektion kan

være alvorlig for gravide kvinder (infektion hos fostret) og for personer med svækket immunsystem

eller visse former for anæmi (f.eks. seglcellesygdom eller hæmolytisk anæmi).

Sundhedspersonalet noterer navn og batchnummer på medicinen for at kunne spore mulige

infektionskilder.

Børn og unge

Der er begrænsede tilgængelige data for børn og unge til understøtning af EVICELs virkning og

sikkerhed i denne population.

Brug af anden medicin sammen med EVICEL

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet og amning

Der foreligger ikke tilstrækkelig information til at vide, om der er eventuelle særlige risici forbundet

med brugen af EVICEL under graviditet eller amning. Eftersom EVICEL anvendes under en

operation, bør du imidlertid drøfte de overordnede risici ved operationen med lægen, hvis du er gravid

eller ammer.

3.

Sådan bruges EVICEL

Den læge, der behandler dig, anvender EVICEL under operationen. Under det kirurgiske indgreb

påfører lægen EVICEL på hudløst væv som dråber eller med spray ved hjælp af en applikator.

Applikatoren gør det muligt at påføre lige store mængder af de to komponenter af EVICEL på samme

tid og sikrer, at de blandes ligeligt, hvilket er vigtigt for, at vævsklæberen kan have optimal effekt.

Den mængde EVICEL, som påføres, afhænger af den vævsoverflade, der skal behandles under

operationen. Produktet skal dryppes på vævsoverfladen i meget små mængder eller sprayes på i korte

stød (0,1-0,2 ml), så der dannes et tyndt, jævnt lag. Hvis et enkelt lag EVICEL ikke stopper

blødningen helt, kan der påføres et lag mere.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger, som forekom i kliniske studier, ansås fo

r at være forbundet med brugen af

EVICEL:

Alvorligste bivirkninger

Vandig væske, der kommer ud af dit sår eller næsen (sivning af cerebrospinalvæske fra sår/ud

gennem næsen)

Hovedpine, kvalme og opkastning (grundet subduralt hygrom, som er ophobning af

cerebrospinalvæske (hjernevæske) under den hårde hjernehinde)

Feber, længerevarende forstoppelse, luft i maven (på grund af byld i maven)

Hyppigheden af bivirkningerne angivet ovenfor var almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer).

Følelsesløshed eller smerter i lemmerne, ændring i hudfarve (på grund af tilstopning af stent eller

blodprop)

Hyppigheden af denne bivirkning var ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 mennesker).

Hvis du oplever nogen af de ovenfor nævnte symptomer eller nogen andre symptomer relateret til din

operation, skal du kontakte din læge eller kirurgen med det samme. Hvis du føler dig utilpas, så fortæl

det straks til lægen, også selvom dine symptomer er forskellige fra dem, der lige er blevet beskrevet.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger, der blev rapporteret som almindelige i de kliniske forsøg med EVICEL (dvs. kan

påvirke op til 1 ud af 10 mennesker), omfattede meningitis, feber, problemer med blodstørkning og

ophobning af cerebrospinalvæske i hjernen (hydrocefalus, ”vand i hovedet”). Hyppigheden af disse

bivirkninger var almindelig.

Bivirkninger, der var ikke almindelige i de kliniske forsøg med EVICEL (dvs. kan påvirke op til 1 ud

af 100 mennesker), omfattede infektion, ophobning af blod (hæmatom), hævelse, nedsat hæmoglobin

og sårkomplikationer efter operationen (inklusive blødning eller infektion).

EVICEL er en fibrinklæber. Generelt kan fibrinklæbere i sjældne tilfælde (op til 1 ud af 1.000

patienter) forårsage en allergisk reaktion. Ved en allergisk reaktion kan du få et eller flere af følgende

symptomer: hududslæt, nældefeber eller papler, trykken i brystet, kulderystelser, rødmen i ansigtet,

hovedpine, lavt blodtryk, apati, kvalme, rastløshed, hurtig puls, prikken, opkastning eller hiven efter

vejret. Der er indtil nu ikke set allergiske reaktioner hos patienter, som har fået behandling med

EVICEL.

Der er også en teoretisk risiko for, at du kan udvikle antistoffer mod proteinerne i EVICEL, hvilket

kan påvirke den måde, blodet størkner på. Hyppigheden af denne bivirkning er ikke kendt (kan ikke

vurderes ud fra forhåndenværende data).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring af EVICEL

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten samt på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Hætteglassene skal opbevares i opretstående stilling.

Opbevares i dybfryser ved -18 °C eller koldere. Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at

beskytte dem mod lys. Må ikke nedfryses igen.

Efter optøning kan uåbnede hætteglas opbevares ved 2 °C – 8 °C i op til 30 dage, hvis de beskyttes

mod lys og ikke nedfryses igen i denne periode. Den nye udløbsdato under opbevaring ved 2 °C – 8

C skal noteres på kartonen, men den må ikke overskride den udløbsdato, som fremstilleren har trykt

på kartonen og etiketten. Ved udløbet af denne periode skal præparatet anvendes eller kasseres.

Fibrinogen- og trombinkomponenterne er stabile ved stuetemperatur i op til 24 timer. EVICEL må

ikke nedkøles igen, efter at lægemidlet har opnået stuetemperatur.

Skal anvendes straks, når det er opsuget i applikatoren. Kassér ubrugt lægemiddel efter 24 timer ved

stuetemperatur.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EVICEL indeholder

Aktive stoffer:

Komponent 1: Humant koagulerbart protein indeholder hovedsageligt fibrinogen og fibronectin (50-90

mg/ml)

Komponent 2: Humant trombin (800-1.200 IE/ml)

Øvrige indholdsstoffer:

Komponent 1: argininhydrochlorid, glycin, natriumchlorid, natriumcitrat, calciumchlorid og vand til

injektionsvæsker.

Komponent 2: calciumchlorid, humant albumin, mannitol, natriumacetat og vand til injektionsvæsker.

EVICELS udseende og pakningsstørrelse

Pakningsstørrelser

EVICEL er en vævsklæber med humant fibrin, som leveres i en pakning indeholdende to separate

hætteglas, Hvert hætteglas indeholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml opløsning af henholdsvis humant

fibrinogen og humant trombin.

EVICEL fås i følgende pakningsstørrelser: 2 x 1 ml, 2 x 2 ml og 2 x 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser

er nødvendigvis markedsført i alle lande.

En applikator og tilhørende spidser leveres separat.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vinci Laan 15

B-1831 Diegem

Belgien

Tlf.: + 32 2 746 30 00

Fax: + 32 2 746 30 01

Fremstiller

Omrix Biopharmaceuticals Ltd

Plasma Fractionation Institute

Sheba Hospital, Tel Hashomer

Ramat Gan 5262000, Israel

Tlf.:

+972-3-5316512

Fax:

+972-3-5316590

Denne indlægsseddel blev senest ændret i

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er kun til læger og sundhedspersonale:

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

Læs dette, før du åbner pakningen

EVICEL leveres i sterile pakninger, og det er derfor vigtigt

kun

at anvende ubeskadigede pakninger,

som ikke har været åbnet (sterilisering efter åbning er ikke muligt).

Opbevaring

Den godkendte opbevaringstid for EVICEL er 2 år ved temperaturer ≤ -18

C. Må ikke anvendes efter

den udløbsdato, der står på pakningen.

Inden for opbevaringstiden på 2 år kan uåbnede hætteglas efter optøning opbevares ved 2 °C – 8 °C (i

køleskab) og beskyttet mod lys i op til 30 dage. Datoen for påbegyndelse af opbevaring i køleskab skal

noteres på pakningen i det relevante felt. Må ikke nedfryses igen. Fibrinogen- og trombinkomponenterne

er stabile ved stuetemperatur i op til 24 timer, men når de er opsuget i påføringsanordningen, skal de

anvendes straks.

Hætteglassene skal opbevares i opretstående stilling.

Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på pakningen og på etiketten.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Applikatoren skal opbevares ved stuetemperatur, adskilt fra fibrinogen og trombin.

Optøning

Hætteglassene skal optøs på en af følgende måder:

2 °C - 8 °C

(køleskab): hætteglassene tør op i løbet af 1 dag

20 °C - 25 °C

(stuetemperatur): hætteglassene tør op i løbet af 1 time

37 °C

(f.eks. vandbad, ved hjælp af aseptisk teknik eller ved at opvarme hætteglassene i hånden):

hætteglassene skal optøs i løbet af 10 minutter og må ikke efterlades ved denne temperatur i mere end

10 minutter eller højst, indtil de er fuldt optøet. Temperaturen må ikke overstige 37

°

Før brug skal produktets temperatur nå op på 20 °C - 30 °C.

Klargøring

EVICEL må kun påføres ved hjælp af den CE-mærkede EVICEL-applikator og valgfri brug af en spids,

der er ekstraudstyr til applikatoren. Foldere med indgående vejledning i brugen af EVICEL sammen

med applikatoren og de valgfrie tilhørende spidser leveres sammen med pakningen med applikatoren

og ekstraudstyret. De tilhørende spidser bør kun anvendes af personer med fornøden uddannelse i

laparoskopiske,

laparoskopisk

assisterede

eller

åbne

kirurgiske

procedurer.

Produktet

rekonstitueres og påføres i henhold til instruktionerne og med de anordninger, der anbefales for dette

produkt.

For at undgå risikoen for potentielt livstruende luft-eller gasemboli må EVICEL kun sprayes ved brug

af CO

under tryk.

Opløsningerne bør være klare eller let opaliserende. Anvend ikke opløsninger, der er uklare eller har

aflejringer. Opsug indholdet af de to hætteglas i applikatoren i overensstemmelse med brugsanvisningen

i pakningen med applikatoren. De to sprøjter skal fyldes med lige store mængder og må ikke indeholde

luftbobler. Der anvendes ikke kanyler i klargøringen af EVICEL til applikation.

Forud for påføring af EVICEL skal sårets overfladeareal tørres ved brug af standardteknikker (f.eks.

intermitterende applikation af kompresser, tamponer, brug af sugeanordninger).

Dråbeapplikation

Idet applikatorspidsen holdes så tæt som muligt på vævsoverfladen, men uden at berøre vævet under

påføringen, påføres enkeltdråber på det område, der skal behandles. Hvis applikatorspidsen tilstoppes,

kan kateterspidsen skæres tilbage med 0,5 cm ad gangen.

Sprayapplikation

EVICEL må kun sprayes på ved hjælp af CO

under tryk.

Forbind den korte slange på applikatoren til den ende af den lange luftslange med han-luerlock. Tilslut

gasslangens hun-luerlock (med det 0,2 μm bakteriostatiske filter) til trykregulatoren. Trykregulatoren

skal anvendes i overensstemmelse med producentens vejledning.

Ved applikation af EVICEL ved brug af en spray-anordning skal man sørge for at anvende et tryk og

en afstand fra vævet, der er inden for de områder, der anbefales af producenten:

Operation

Spray-

sæt, der

skal

anvendes

Applikator-

spidser, der

skal anvendes

Trykregulator,

der skal

anvendes

Afstand fra

behandlings-

krævende

væv

Spray-tryk

Åbenkirurgi

EVICEL

applikator-

anordning

6 cm fleksibel

spids

Omrix

trykregulator

10-15 cm

20-25 psi

(1,4-1,7 bar)

35 cm stiv spids

45 cm fleksibel

spids

Laparoskopisk

indgreb

35 cm stiv spids

4-10 cm

15-20 psi

(1,0-1,4 bar)

45 cm fleksibel

spids

20 psi

(1,4 bar)

Produktet skal derefter sprayes på vævsoverfladen med korte stød (0,1-0,2 ml), så der dannes et tyndt,

jævnt lag. EVICEL danner en gennemsigtig film over applikationsområdet.

Ved sprayapplikation af EVICEL bør ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og slut-tidal CO

monitoreres på grund af muligheden for forekomst af gasembolisme.

Destruktion

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EVICEL vævsklæber, opløsninger

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

De aktive stoffer er følgende:

1 ml hætteglas

2 ml hætteglas

5 ml hætteglas

Komponent 1

Humant koagulerbart protein

indeholdende hovedsageligt

fibrinogen og fibronektin *

50-90 mg

100-180 mg

250-450 mg

Komponent 2

Humant trombin

800-1.200 IE

1.600-2.400 IE

4.000-6.000 IE

* Den samlede mængde protein er 80-120 mg/ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Vævsklæber, opløsninger.

Klare eller let opaliserende opløsninger.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EVICEL er indiceret hos voksne som understøttende behandling under kirurgiske indgreb til

forbedring af hæmostase, hvor de gængse kirurgiske metoder ikke er tilstrækkelige (se pkt. 5.1).

EVICEL er også indiceret hos voksne som suturunderstøttelse af hæmostase ved karkirurgi og til

forsegling af suturlinjen ved lukning af dura mater.

4.2

Dosering og administration

EVICEL må kun anvendes af erfarne kirurger, der er blevet uddannet i brugen af EVICEL.

Dosering

Applikationshyppigheden og den mængde EVICEL, der skal påføres, bør altid være i

overensstemmelse med det grundlæggende kliniske behov hos den pågældende patient.

Den dosis, der skal anvendes, bestemmes af variabler, herunder, men ikke begrænset til, typen af det

kirurgiske indgreb, områdets størrelse og den påtænkte applikationsmåde samt antallet af

applikationer.

Applikationen af produktet tilpasses individuelt af den behandlende læge. I kontrollerede kliniske

forsøg inden for karkirurgi har de individuelle doser været op til 4 ml, til forsegling af suturlinjen ved

lukning af dura mater blev doser op til 8 ml anvendt, mens individuel dosis i retroperitoneal eller

intraabdominal kirurgi har været op til 10 ml. Ved nogle indgreb (f.eks. levertraume) kan der være

behov for større mængder.

Den mængde af produktet, der initialt skal appliceres på et valgt anatomisk sted eller en valgt

måloverflade, skal være tilstrækkelig til at dække det påtænkte applikationsområde fuldstændigt.

Applikationen kan om nødvendigt gentages.

Administration

Evicel er til anvendelse på læsioner.

For instruktioner i klargøring af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6. Lægemidlet må kun

administreres i henhold til instruktionerne og ved brug af de anordninger, som anbefales for dette

lægemiddel (se pkt. 6.6).

Forud for applikation af EVICEL skal sårets overfladeareal tørres ved brug af standardteknikker

(f.eks. intermitterende applikation af kompresser, tamponer, brug af sugeudstyr).

For at undgå risikoen for potentielt livstruende luft- eller gasemboli må EVICEL kun påsprøjtes ved

brug af CO

-gas under tryk. For spray-applikationer, se pkt. 4.4 og 6.6 for specifikke anbefalinger

vedrørende påkrævet tryk og afstand til væv i forhold til det kirurgiske indgreb samt længde af

applikationsspids.

4.3

Kontraindikationer

EVICEL må ikke anvendes intravaskulært.

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

EVICEL må ikke appliceres med spray ved endoskopiske indgreb. Vedrørende laparoskopi, se pkt.

4.4.

EVICEL må ikke anvendes til forsegling af suturlinjen i dura mater, hvis der er mellemrum på over 2

mm efter suturering.

EVICEL må ikke anvendes som lim til fiksering af durale

patches

EVICEL må ikke anvendes som vævsklæber, når dura mater ikke kan sutureres.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

EVICEL er kun til anvendelse på læsioner. Det må ikke anvendes intravaskulært.

Der kan opstå livstruende tromboemboliske komplikationer, hvis produktet utilsigtet anvendes

intravaskulært.

Livstruende luft- eller gasemboli er forekommet ved brug af spray-anordninger, der har trykregulator,

til at administrere EVICEL.

Denne forekomst synes at være relateret til brugen af spray-anordningen ved højere end anbefalede

tryk og/eller i umiddelbar nærhed af vævsoverfladen.

Spray-applikation af EVICEL må kun anvendes, hvis det er muligt nøjagtigt at bedømme spray-

afstanden, især under laparoskopi. Spray-afstanden fra vævet og CO

-trykket skal være inden for de

intervaller, som producenten anbefaler (se tabel i pkt. 6.6 for tryk og afstand).

Ved sprayapplikation af EVICEL bør ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og slut-tidal-CO

monitoreres på grund af muligheden for forekomst af gasemboli.

Ved anvendelse af spidser til administration af dette lægemiddel, skal brugsanvisningen for spidserne

følges.

Før EVICEL påføres, skal det sikres, at områder af kroppen udenfor det ønskede applikationsområde

er tilstrækkeligt beskyttet (dækket) til at forhindre vævsadhæsion på uønskede steder.

EVICEL skal påføres som et tyndt lag. Overdreven koageltykkelse kan interferere negativt med

produktets effektivitet og sårhelingsprocessen.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at understøtte brug af denne vævsklæber til behandling af

blødning eller til gastrointestinal anastomose ved applikation gennem et fleksibelt endoskop.

Som ved alle proteinprodukter kan der forekomme allergilignende overfølsomhedsreaktioner. Tegn på

overfølsomhedsreaktioner kan være nældefeber, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende

vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. Hvis disse symptomer opstår, skal administrationen straks

afbrydes.

I tilfælde af shock skal standardbehandling af shock iværksættes.

Samtidig anvendelse af EVICEL til forsegling af den durale suturlinje og implantater fra syntetiske

materialer eller durale

patches

er ikke blevet evalueret i kliniske studier.

Anvendelse af EVICEL hos patienter, der gennemgår strålebehandling inden for 7 dage efter

operation, er ikke blevet evalueret. Det vides ikke, om strålebehandling vil kunne påvirke

effektiviteten af fibrinklæberen ved forsegling af suturlinjen i forbindelse med lukning af dura mater.

Komplet hæmostase bør opnås før påføring af EVICEL til forsegling af den durale suturlinje.

Anvendelse af EVICEL som vævsklæber ved transfenoidale og otoneurokirurgiske indgreb er ikke

undersøgt.

Standardforholdsreglerne til forebyggelse af infektioner forårsaget af brugen af lægemidler fremstillet

af blod eller plasma fra mennesker omfatter: udvælgelse af donorer, screening af de enkelte donationer

og plasmareserver for infektionsmarkører samt effektive fremstillingstrin til inaktivering/fjernelse af

virus. På trods af dette kan risikoen for overførsel af infektiøse stoffer ikke helt udelukkes, når der

anvendes lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også ukendte eller

nyopdagede virus og andre patogener.

Forholdsreglerne anses som effektive for kappeklædte virus som hiv, hepatitis C-virus og hepatitis B-

virus samt for den ikke-kappeklædte hepatitis A-virus. Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi

mod ikke-kappeklædte virus som parvovirus B19. En parvovirus B19-infektion kan være alvorlig for

gravide (infektion hos fostret) og for personer med immundefekt eller forøget erytropoiese (f.eks.

hæmolytisk anæmi).

Det anbefales kraftigt at registrere navn og batchnummer for produktet, hver gang EVICEL anvendes

til en patient, for at kunne fastholde forbindelsen mellem patienten og den anvendte batch af

produktet.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Ligesom det er tilfældet med sammenlignelige produkter eller trombinopløsninger, kan produktet blive

denatureret efter udsættelse for opløsninger, der indeholder al

kohol, jod eller tungmetaller (f.eks.

antiseptiske opløsninger). Sådanne stoffer bør så vidt muligt fjernes, før produktet påføres.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Sikkerheden ved fibrinklæbere/hæmostatika hos mennesker under graviditet eller under amning er

ikke påvist i kontrollerede kliniske forsøg. Eksperimentelle dyreforsøg er utilstrækkelige til at vurdere

sikkerheden med hensyn til forplantning, embryoets eller fostrets udvikling, svangerskabets forløb

samt peri- og postnatale udvikling. Derfor bør produktet kun anvendes til gravide og ammende

kvinder på tvingende indikation.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (der kan omfatte angioødem, svie og stikken på

applikations-området, bronkospasme, kulderystelser, rødmen i ansigtet, generaliseret urticaria,

hovedpine, nældefeber, hypotension, apati, kvalme, rastløshed, takykardi (hurtig hjerterytme), trykken

i brystet, prikken, opkastning, hiven efter vejret) kan forekomme i sjældne tilfælde hos patienter

behandlet med fibrinklæbere/hæmostatika. I enkeltstående tilfælde har disse reaktioner udviklet sig til

svær anafylaksi. Sådanne reaktioner kan især forekomme, hvis præparatet anvendes gentagne gange

eller anvendes til patienter, der er overfølsomme over for bestanddele i produktet.

Dannelse af antistoffer over for komponenter i fibrinklæber/hæmostatika kan forekomme i sjældne

tilfælde.

Der kan forekomme tromboemboliske hændelser og dissemineret intravaskulær koagulation (DIC),

hvis præparatet utilsigtet gives intravaskulært, ligesom der er risiko for en anafylaktisk reaktion (se

pkt. 4.4).

Livstruende luft- eller gasemboli er forekommet ved brug af spray-anordninger, der har trykregulator,

til at administrere EVICEL. Dette synes at være relateret til brugen af spray-anordning ved et højere

tryk end det anbefalede og/eller i umiddelbar nærhed af vævsoverfladen.

Se pkt. 4.4 vedrørende sikkerhed i forbindelse med overførbare agenser.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel viser bivirkninger efter MedDRA-systemorganklassifikation (systemorganklasse

og foretrukken term).

Hyppigheder er blevet evalueret i henhold til følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10);

almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000);

meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA-systemets organklasser

Foretrukken term

Hyppighed

Bivirkninger rapporteret i forbindelse med retroperitoneal eller

intraabdominal kirurgi studier

Infektioner og parasitære sygdomme

Abdominal absces

Pyreksi

Almindelig

Blod og lymfesystem

Koagulopati

Almindelig

Bivirkninger rapporteret i forbindelse med vaskulær kirurgi studie

Infektioner og parasitære sygdomme

Graftinfektion, stafylokokinfektion

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

Almene lidelser og reaktioner på

indgivelsesstedet

Perifert ødem

Ikke almindelig

Undersøgelser

Hæmoglobinfald

Ikke almindelig

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Blødning fra incisionsstedet

Vaskulær graftokklusion

Sår

Hæmatom efter behandling

Post-operativ sårkomplikation

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Bivirkninger rapporteret i forbindelse med neurokirurgi studie

Infektioner og parasitære sygdomme

Meningitis

Almindelig

Nervesystemet

Intrakraniel hypotension (lækage

af cerebrospinalvæske)

Cerebrospinalvæske-rinoré

Hovedpine

Hydrocefalus

Subduralt hygrom

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Almindelig

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkningshyppigheder i retroperitoneal eller intraabdominal kirurgi studier

Blandt 135 patienter, der gennemgik retroperitoneal og intraabdominal kirurgi (67 patienter behandlet

med EVICEL og 68 i kontrolgruppen) blev ingen uønskede hændelser anset for at have en

årsagssammenhæng med forsøgsbehandlingen ifølge investigatorens vurderinger. 3 alvorlige uønskede

hændelser (en abdominal absces i EVICEL-gruppen og en abdominal og en bækkenabsces i

kontrolgruppen) blev anset for muligvis at være relateret til forsøgsbehandlingen ifølge den

medicinske gennemgang, der blev foretaget af sponsor.

I et studie i en pædiatrisk population, med deltagelse af 40 patienter (20 patienter behandlet med

EVICEL og 20 i kontrolgruppen), blev to bivirkninger (pyrexi og koagulopati) vurderet som muligvis

relateret til EVICEL af investigatoren.

Bivirkninger - karkirurgi

I et kontrolleret studie med deltagelse af 147 patienter (75 behandlet med EVICEL og 72 i

kontrolgruppen), der fik foretaget kartransplantation, blev der rapporteret om i alt 16 forsøgspersoner,

der havde haft en uønsket hændelse i form af trombose/okklusion i studieperioden. Hændelserne var

jævnt fordelt på behandlingsgrupperne med 8 i både EVICEL-gruppen og kontrolgrupperne.

Et ikke-interventionelt sikkerhedsstudie blev gennemført efter udstedelse af markedsføringstilladelse

og omfattede 300 patienter, der gennemgik karkirurgi, under hvilken EVICEL blev anvendt.

Sikkerhedsmonitoreringen fokuserede på specifikke bivirkninger som graftens åbenhed, trombotiske

hændelser og blødningshændelser. Ingen bivirkninger blev rapporteret under studiet.

Bivirkninger - neurokirurgi

I et kontrolleret studie omfattende 139 patienter, der gennemgik elektive, neurokirurgiske indgreb (89

behandlet med EVICEL og 50 kontroller), oplevede i alt 7 forsøgspersoner behandlet med EVICEL ni

bivirkninger, der blev betragtet som muligt relaterede til studielægemidlet. Disse omfattede

intrakraniel hypotension (CSF-lækage), CFS-rinoré, meningitis, hovedpine, hydrocefalus, subduralt

hygrom og hæmatom.

Incidensen af CSF-lækage og incidensen af infektioner på operationsstedet (SSI) blev overvåget som

endepunkter i sikkerhedsstudier. 30 dage postoperativt var incidensen af SSI den samme i de to

behandlingsgrupper. Postoperativ CSF-lækage forekom inden for 30 dage efter behandlingen hos 4/89

(4,5 %) forsøgspersoner behandlet med EVICEL (to tilfælde af CSF-lækage med nedsat sårheling og

to tilfælde af rinoré) og hos 1/50 (2,0 %) forsøgspersoner behandlet med yderligere suturer.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af risk/benefit-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatica til lokal brug, kombinationer, ATC-kode: B02BC30

Virkningsmekanisme

Fibrinadhæsionssystemet initierer den sidste fase af den fysiologiske blodkoagulation. Fibrinogen

omdannes til fibrin ved spaltning af fibrinogen til fibrinmonomerer og fibrinopeptider.

Fibrinmonomererne aggregerer og danner en fibrinprop. Faktor XIIIa, som aktiveres fra faktor XIII af

trombin, tværbinder fibrin. Calciumioner er nødvendige for både omdannelse af fibrinogen og

tværbinding af fibrin. I løbet af sårhelingsprocessen induceres øget fibrinolytisk aktivitet af plasmin,

og en nedbrydning af fibrin til fibrinnedbrydningsprodukter initieres.

Klinisk virkning og sikkerhed

Kliniske studier, der har påvist hæmostase og suturunderstøttelse, er udført med i alt 147 patienter (75

med EVICEL, 72 med kontrol), der fik foretaget karkirurgi med PTFE-transplantater, og i alt 135

patienter (66 med EVICEL, 69 med kontrol), der fik foretaget retroperitoneal og intraabdominal

kirurgi.

EVICELs effektivitet til forsegling af suturlinjen ved lukning af dura mater blev vist hos 139 patienter

(89 behandlet med EVICEL og 50 kontroller), der gennemgik kraniotomi/kraniektomi-indgreb.

Pædiatrisk population

Der er begrænsede pædiatriske data tilgængelige til understøtning af EVICELs virkning og sikkerhed i

denne population. Ud af 135 patienter, der fik foretaget retroperitoneal og intra-abdominal kirurgi, og

som var inkluderede i det kontrollerede studie med EVICEL, blev 4 pædiatriske patienter behandlet

med EVICEL. 2 af disse var børn på 2 og 5 år, og 2 var unge på 16 år. Derudover blev der gennemført

et pædiatrisk kontrolleret klinisk studie, der evaluerede sikkerheden og effektiviteten af EVICEL som

et supplement til hæmostase i blødt væv eller parenkymal organblødning hos 40 patienter (20

behandlet med EVICEL og 20 i kontrolgruppen). Patienternes aldersspænd var fra 11 måneder til 17

år. Data fra dette studie var i overensstemmelse med resultaterne fra det tidligere studie med

retroperitoneal og intra-abdominal kirurgi, hvor ikke-inferiør hæmostatisk effekt af EVICEL blev

demonstreret.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

EVICEL er udelukkende beregnet til anvendelse på læsioner. Intravaskulær administration er

kontraindiceret. Som følge heraf er der ikke foretaget intravaskulære farmakokinetiske forsøg med

mennesker.

Der er udført forsøg med kaniner for at vurdere absorptionen og eliminationen af trombin påført

resektionsfladen af leveren efter partiel hepatektomi. Ved hjælp af

I-trombin blev det påvist, at der

skete en langsom absorption af biologisk inaktive peptider, som opstod ved nedbrydningen af trombin,

og at C

i plasma blev opnået efter 6-8 timer. Ved C

udgjorde plasmakoncentrationen kun 1-2% af

den påførte dosis.

Fibrinklæbere/hæmostatika metaboliseres på samme måde som endogent fibrin ved fibrinolyse og

fagocytose.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Studier udført med bakterier til bestemmelse af mutagenicitet var negative hvad angår trombin alene,

den biologisk aktive komponent (indeholdende fibrinogen, citrat, glycin, tranexamsyre og

argininhydrochlorid), TnBP alene og Triton X-100 alene ved alle testede koncentrationer. Alle

koncentrationer af kombinationen af TnBP og Triton X-100 testede også negativt i analyser udført for

at bestemme mutagenicitet for pattedyr, kromosomafvigelser og induktion af mikronuclei.

Absorption af trombin i plasma efter lokal applikation er langsom og består hovedsageligt af

nedbrydningsprodukter fra trombinet, som elimineres.

Der forventes ingen toksikologisk effekt som følge af de opløsningsmiddel-/rensemiddelreagenser

(TnBP og Triton X-100), der anvendes i virusinaktiveringsprocessen, eftersom restniveauerne er

mindre end 5 µg/ml.

Neurotoksicitetsstudier udført med EVICEL har bekræftet, at subdural administration til kaniner ikke

var forbundet med tegn på neurotoksicitet. Neuroadfærdsmæssige observationer i 14±1 dage viste

ingen anormale resultater. Der blev ikke observeret betydelige makroskopiske tegn på lokal

intolerance og heller ingen behandlingsrelaterede makroskopiske resultater. Analyse af

cerebrospinalvæske viste ingen betydelige tegn på inflammation.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hætteglas med humant fibrinogen

Argininhydrochlorid

Glycin

Natriumchlorid

Natriumcitrat

Calciumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Hætteglas med humant trombin

Calciumchlorid

Humant albumin

Mannitol

Natriumacetat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Inden for opbevaringstiden på 2 år kan uåbnede hætteglas efter optøning opbevares ved 2 ºC - 8 ºC og

beskyttet mod lys i op til 30 dage. Hætteglassene kan opbevares ved stuetemperatur i op til 24 timer.

Ved afslutningen af denne periode skal produktet anvendes eller kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i dybfryser ved eller under -18

C. Må ikke nedfryses igen.

Opbevar hætteglassene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Hætteglassene skal opbevares i opretstående stilling.

For opbevaringsbetingelser efter optøning af lægemidlet, se pkt. 6.3.Den nye udløbsdato under

opbevaring ved 2

C – 8

C skal noteres på kartonen, men den må ikke overskride den udløbsdato,

som fremstilleren har trykt på kartonen og etiketten. Ved udløbet af denne periode skal præparatet

anvendes eller kasseres.

Produktet skal anvendes straks, når det er opsuget i applikatoren.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

EVICEL leveres i en pakning indeholdende to separate hætteglas (glastype I) med gummiprop (type

I), der hver indeholder 1 ml, 2 ml eller 5 ml opløsning af henholdsvis humant fibrinogen og humant

trombin.

En applikator og passende, tilhørende spidser leveres separat.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse og anden håndtering

Reglerne for brug er også beskrevet i den del af indlægssedlen, der er henvendt til sundhedspersonale.

Opløsningerne er klare eller let opaliserende. Anvend ikke opløsninger, der er uklare eller har

udfældninger.

Optøning

Hætteglassene skal optøs på en af følgende måder:

2

C - 8 °C

(køleskab): hætteglassene tør op i løbet af 1 dag, eller

20

C - 25 °C

(stuetemperatur): hætteglassene tør op i løbet af 1 time, eller

37 °C

(f.eks. vandbad, ved hjælp af aseptisk teknik eller ved at opvarme hætteglassene i hånden):

hætteglassene skal optøs i løbet af 10 minutter og må ikke efterlades ved denne temperatur i mere end

10 minutter eller højst, indtil de er fuldt optøet. Temperaturen må ikke overstige 37

°

Før brug skal produktets temperatur være 20-30°

Samling af apparat

EVICEL må kun påføres ved hjælp af den CE-mærkede EVICEL-applikator og valgfri brug af spidser,

der er ekstraudstyr til applikatoren. Foldere med indgående vejledning i brugen af EVICEL sammen

med applikatoren og valgfrie tilhørende spidser leveres sammen med pakningen med applikatoren og

tilhørende spidser. De tilhørende spidser bør kun anvendes af personer med fornøden uddannelse i

laparoskopiske, laparoskopisk assisterede eller åbne kirurgiske procedurer.

Opsug indholdet af de to hætteglas i applikatoren i overensstemmelse med brugsanvisningen i

pakningen med applikatoren. De to sprøjter skal fyldes med lige store mængder og må ikke indeholde

luftbobler. Der anvendes ikke kanyler i klargøringen af EVICEL til applikation.

Dråbeapplikation

Idet applikatorspidsen holdes så tæt som muligt på vævsoverfladen, men uden at berøre vævet under

påføringen, påføres enkeltdråber på det område, der skal behandles. Hvis applikatorspidsen tilstoppes,

kan kateterspidsen skæres tilbage med 0,5 cm ad gangen.

Sprayapplikation

For at undgå risiko for potentielt livstruende luft- eller gasemboli må EVICEL kun sprayes på ved

hjælp af CO

-gas under tryk (se nedenstående skema).

Trykregulatoren skal anvendes i overensstemmelse med fremstillerens vejledning.

Forbind den korte slange på applikatoren til den ende af den lange luftslange med han-luer-lock.

Tilslut gasslangens hun-luer-lock (med det 0,2 μm bakteriostatiske filter) til trykregulatoren.

Når EVICEL appliceres med en spray-anordning, skal det sikres, at trykket og afstanden fra vævet er

indenfor de intervaller, som indehaveren af markedsføringstilladelsen anbefaler, og som angives i

følgende tabel.

Operation

Spray-

sæt, der

skal

anvendes

Applikator-

spidser, der

skal anvendes

Trykregulat

or, der skal

anvendes

Anbefalet

afstand fra

behandlings-

krævende væv

Anbefalet

spray-tryk

Åben kirurgi

EVICEL

applikator

anordning

6 cm fleksibel

spids

Omrix

trykregulator

10-15 cm

20-25 psi

(1,4-1,7 bar)

35 cm stiv

spids

45 cm fleksibel

spids

Laparoskopisk

indgreb

35 cm stiv

spids

4-10 cm

15-20 psi

(1,0-1,4 bar)

45 cm fleksibel

spids

20 psi

(1,4 bar)

Produktet skal derefter sprayes på vævsoverfladen med korte stød (0,1-0,2 ml), så der dannes et tyndt,

jævnt lag. EVICEL danner en gennemsigtig film over applikationsområdet.

Ved påføring af EVICEL bør ændringer i blodtryk, puls, iltmætning og slut-tidal CO

monitoreres på

grund af muligheden for forekomst af gasembolisme.

Ved anvendelse af spidser til administration af dette lægemiddel, skal brugsanvisningen for spidserne

følges.

Destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

EMA/444965/2013

EMEA/H/C/898

EPAR - sammendrag for offentligheden

Evicel

humant koagulabelt protein/human trombin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Evicel. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Evicel.

Hvad er Evicel?

Evicel er et lægemiddel, der anvendes som vævsklæber (lim). Det fås i form af to opløsninger: Den

ene indeholder det aktive stof humant koagulabelt protein (50 til 90 mg/ml), og den anden det aktive

stof human trombin (800 til 1 200 internationale enheder pr. ml.).

Hvad anvendes Evicel til?

Evicel anvendes af kirurger til at hjælpe med at dæmpe lokale blødninger under operationer, hvor

gængse teknikker ikke er tilstrækkelige. Det kan også anvendes som støttebehandling i forbindelse

med suturer (sting) under karkirurgi (kirurgisk indgreb i blodkarrene).

Evicel kan desuden anvendes som støttebehandling i forbindelse med suturer for at opnå en vandtæt

lukning af dura mater (en tynd væskefyldt membran, der omgiver hjernen og rygraden) under

operationer i hjernen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Evicel?

Evicel bør kun anvendes af en erfaren kirurg, der er blevet instrueret i anvendelsen af Evicel. Før brug

blandes de to opløsninger af Evicel ved hjælp af en særlig anordning, der leveres sammen med

lægemidlet. Evicel dryppes eller sprayes på det åbne sårs overflade, indtil det danner et tyndt lag. Den

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

nødvendige mængde Evicel afhænger af en række faktorer, herunder typen af det kirurgiske indgreb,

sårets størrelse og antallet af applikationer.

Hvordan virker Evicel?

De aktive stoffer i Evicel, humant koagulabelt protein og human trombin, er naturlige stoffer, der

udvindes af humant plasma (væskedelen i blodet). Det humane koagulable protein indeholder som

hovedkomponent fibrinogen, dvs. et protein, der medvirker ved den naturlige størkningsproces.

Når de to aktive stoffer blandes, spalter trombin fibrinogen i mindre enheder, der kaldes fibrin. Fibrinet

aggregerer (klæber sammen) og danner en størknet fibrinmasse, der fremmer helingen af såret og

forebygger blødning.

Hvordan blev Evicel undersøgt?

Da trombinopløsningen i Evicel også anvendes i et andet lægemiddel, Quixil, anvendte virksomheden

nogle af dataene fra Quixil til støtte for brugen af Evicel.

Evicel er blevet undersøgt i to hovedundersøgelser, der omfattede i alt 282 patienter. I den første

undersøgelse blev Evicel sammenlignet med manuel kompression (anvendelse af direkte tryk) til

dæmpning af blødning under karkirurgi. Det primære mål for virkningen var antallet af patienter uden

blødninger (hæmostase) på applikationsstedet fire minutter efter, at der var blevet anvendt Evicel eller

manuel kompression. I den anden undersøgelse blev Evicel sammenlignet med Surgicel (et materiale,

der anvendes til at kontrollere blødning) til dæmpning af blødning under abdominalkirurgi (kirurgisk

indgreb i organerne i maven). Det primære mål for virkningen var antallet af patienter uden blødninger

på applikationsstedet ti minutter efter, at der var blevet anvendt Evicel eller Surgicel.

Evicel er også blevet undersøgt i en yderligere hovedundersøgelse af 139 patienter, der blev opereret i

hjernen, og hvis dura mater udskilte væske efter suturering af dura-incisionen. I undersøgelsen blev

virkningen af Evicel som støttebehandling til suturer sammenlignet med suturer alene til forsegling af

dura mater. Det primære effektmål var antallet af patienter, hvis lukning af dura mater var vandtæt

uden væskeudskillelse.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Evicel?

Evicel var mere effektivt til at dæmpe blødninger på applikationsstedet end de præparater, det blev

sammenlignet med. Ved karkirurgi havde 85 % af patienterne ingen blødninger fire minutter efter

behandlingen med Evicel (64 ud af 75) sammenlignet med 39 % af de patienter, der blev behandlet

med manuel kompression (28 ud af 72). Ved abdominalkirurgi havde 95 % af patienterne ingen

blødninger ti minutter efter behandling med Evicel (63 ud af 66) sammenlignet med 81 % af de

patienter, der blev behandlet med Surgicel (56 ud af 69).

Ved lukning af dura mater havde 92 % af de patienter, der blev behandlet med Evicel (82 ud af 89),

en vandtæt lukning sammenlignet med 38 % af de patienter, der ikke fik Evicel (19 ud af 50).

Hvilken risiko er der forbundet med Evicel?

Evicel kan som andre vævsklæbere forårsage en allergisk reaktion, der kan være svær, især hvis

Evicel anvendes gentagne gange. I sjældne tilfælde kan patienterne også udvikle antistoffer mod

proteinerne i Evicel, hvilket kan gribe ind i blodkoagulationen. Tromboemboliske komplikationer

(blodpropper) kan optræde, hvis Evicel utilsigtet gives som injektion i et blodkar. Der er indberettet

tilfælde af gasemboli (gasbobler i blodet, som påvirker blodgennemstrømningen) med Evicel givet som

spray. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Evicel fremgår af indlægssedlen.

Evicel

EMA/444965/2013

Side 2/3

Evicel må ikke anvendes til patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for humant koagulabelt

protein, trombin eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke gives som en injektion i et blodkar. Ved

endoskopiske indgreb (indgreb med anvendelse af et endoskop til at undersøge de indre organer) må

Evicel ikke gives som spray. Evicel må heller ikke anvendes til lukning af dura mater, hvis denne ikke

kan sutureres, eller hvis der efter suturering er mellemrum på mere end 2 mm. Evicel må desuden

ikke anvendes som klæbemiddel til fiksering af dura-plastre (materiale, der sys på en åbning i dura

mater).

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Evicel godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Evicel opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Evicel.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Evicel?

For at mindske risikoen for gasemboli ved spraypåføring vil virksomheden sørge for

oplysningsmateriale og undervisning til alle de kirurger, der anvender Evicel som spray. Virksomheden

vil desuden sikre, at Evicel anvendes sammen med trykregulatorer, hvis tryk ikke overstiger det

maksimale nødvendige tryk til afgivelse af fibrinklæberen, og at regulatorerne påføres mærkater med

de anbefalede værdier for tryk og afstand ved spraypåføring.

Andre oplysninger om Evicel

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Evicel den 6. oktober 2008.

Den fuldstændige EPAR for Evicel findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Evicel, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 07-2013.

Evicel

EMA/444965/2013

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information