Evalon

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-07-2017

Aktiv bestanddel:
vaccine mod coccidiosis hos kyllinger
Tilgængelig fra:
Laboratorios Hipra, S.A.
ATC-kode:
QI01AN01
INN (International Name):
eimeria acervulina, strain 003, eimeria brunetti, strain 034, eimeria maxima, strain 013, eimeria necatrix, strain 033, eimeria tenella, strain 004
Terapeutisk gruppe:
Kylling
Terapeutisk område:
Live parasitære vacciner, Immunologicals for aves
Terapeutiske indikationer:
Til aktiv immunisering af kyllinger fra 1 dag gammel til at reducere kliniske symptomer (diarré), tarm-læsioner og oocysts output, der er forbundet med coccidiosis, der er forårsaget af Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix og Eimeria tenella.
Produkt oversigt:
Revision: 2
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/004013
Autorisation dato:
2016-04-18
EMEA kode:
EMEA/V/C/004013

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

12-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

12-07-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

12-07-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

12-07-2017

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-05-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

Evalon suspension og solvens til oral spray til kyllinger

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Evalon suspension og solvens til oral spray til kyllinger

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Evalon

Aktive stoffer:

Hver dosis (0,007 ml) ufortyndet vaccine indeholder

Eimeria acervulina,

stamme 003 ................................. 332 – 450 *

Eimeria brunetti,

stamme 034 ..................................... 213 – 288 *

Eimeria maxima,

stamme 013 ..................................... 196 – 265 *

Eimeria necatrix,

stamme 033 ..................................... 340 – 460 *

Eimeria tenella,

stamme 004 ....................................... 276 – 374 *

* Antal sporulerede oocyster afledt af svækkede, tidlige coccidielinjer ifølge producentens

in vitro

procedurer på tidspunktet for blandingen.

HIPRAMUNE T (solvens):

Adjuvans:

Montanide IMS

Hjælpestoffer:

Brilliant Blue (E133)

Red AC (E129)

Vanillin

4.

INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af kyllinger fra 1. dag efter klækning med henblik på reduktion af kliniske tegn

(diarré), intestinale læsioner og antal af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af

Eimeria

acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix

Eimeria tenella.

Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccinationen.

Varighed af immunitet: 60 uger efter vaccinationen i et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Ingen.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kyllinger.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

En dosis af vaccinen (0,007 ml) fra 1. levedag.

Oral anvendelse.

Administrationsmetoden er grov spray.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Administrationsmetoden er spray ved hjælp af en egnet anordning (afgivet volumen: 28 ml/100

kyllinger, dråbestørrelse: 200-250 µm og arbejdstryk: 2 til 3 bar). Før præpareringen påbegyndes, skal

man sikre sig, at man har en ren beholder tilgængelig med tilstrækkelig kapacitet til præparering af den

fortyndede vaccinesuspension. Fortynd vaccinen med de tilsvarende volumener:

Doser

Vand

Vaccine

Solvens

I alt

1 000

223 ml

7 ml

50 ml

280 ml

5 000

1.115 ml

35 ml

250 ml

1.400 ml

10 000

2.230 ml

70 ml

500 ml

2.800 ml

Omryst hætteglasset med solvens. Fortynd indholdet af hætteglasset med rent vand ved stuetemperatur

i en egnet beholder.

Omryst hætteglasset med vaccinen, og opløs indholdet i den ovenstående opløsning.

Fyld beholderen på sprayanordningen med hele den præparerede vaccinesuspension.

Hold den fortyndede vaccinesuspension under kontinuerlig homogenisering ved hjælp en magnetisk

omrører, mens vaccinen administreres ved spray på kyllingerne.

For at forbedre ensartetheden af

vaccinationen holdes kyllingerne inde i transportkassen i mindst 1

time, så de får indtaget alle dråberne af vaccine.

Derefter

anbringes

kyllingerne

forsigtigt

strøelsen,

fortsættes

almindelig

opdrætspraksis.

Sprayanordningen skal rengøres efter hver brug. Se producentens vejledning for at sikre korrekt

desinfektion og vedligeholdelse af anordningen.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

0 dage.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Opbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C). Må ikke fryses.

Opbevaringstid for Evalon i salgspakning: 10 måneder.

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: Anvendes straks.

Opbevaringstid efter fortynding i henhold til anvisningerne: 10 timer.

Opbevaringstid for HIPRAMUNE T i salgspakning: 2 år.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og etiketten.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Vaccinen vil ikke beskytte andre arter end kyllinger mod coccidiose og er kun effektiv over for de

angivne

Eimeria

-arter.

Det er normalt at finde vaccineoocyster i tarme eller afføring i vaccinerede flokke. Generelt er antallet

højere i de første uger efter vaccinationen og lavere, når først flokken har opnået en ordentlig

beskyttelse.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Kyllinger skal opdrættes på gulvet i de første 3 uger efter vaccinationen.

Vacciner kun raske kyllinger.

Det anbefales, at strøelsen fjernes, og at lokaler og materiel rengøres mellem produktionscyklusserne

for at mindske infektioner fra omgivelserne.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Vask og desinficer hænder og udstyr efter brug.

Æglæggende fugle:

Veterinærlægemidlets

sikkerhed

under

æglægning

ikke

fastlagt.

ikke

anvendes

æglægningsperioden til ynglefugle og inden for 2 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

foreligger

ingen

oplysninger

sikkerhed

virkning

brug

immunologiske

veterinærlægemiddel sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende det

immunologiske lægemiddel til dyr før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages

med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Der bør ikke anvendes nogen anticoccidiale stoffer eller andre midler med anticoccidial aktivitet via

foder eller vand i mindst 3 uger efter vaccination af kyllingerne. Dette kan hindre den korrekte

replikation af vaccinens oocyster og følgelig udviklingen af en god immunitet. Det ville desuden

begrænse den forøgede beskyttelse, der skyldes oocyst-reinfektioner.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Alvorlig overdosering (10 gange) kan medføre en midlertidig reduktion af den daglige tilvækst inden

for den første uge uden det har følger for det endelige produktionsresultat.

Uforligeligheder:

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr, undtagen med den medfølgende solvens beregnet til

brug sammen med lægemidlet.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt Deres dyrlæge eller personalet på apoteket vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke

længere er brug for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelser:

Papæske med et hætteglas med 1 000 doser (7 ml) og et hætteglas med 50 ml solvens.

Papæske med et hætteglas med 5 000 doser (35 ml) og et hætteglas med 250 ml solvens.

Papæske med et hætteglas med 10 000 doser (70 ml) og et hætteglas med 500 ml solvens.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De

ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

Österreich

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Münsterstraße 306

40470 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

e-mail: deutschland@hipra.com

België/Belgique/Belgien

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

e-mail: benelux@hipra.com

Deutschland

HIPRA DEUTSCHLAND GmbH

Münsterstraße 306

40470 Düsseldorf

e-mail: deutschland@hipra.com

Ελλάδα

HIPRA EΛΛAΣ A.E.

Ψuχάρη 3 / 184 53 Níκαια

Tηλ: 210 4978660 - Fax: 210 4978661

e-mail: greece@hipra.com

España

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

France

HIPRA FRANCE

7 rue Roland Garros, Batiment H

44700 - Orvault

Tél. - 02 51 80 77 91 Fax - 02 51 8082 20

e-mail: france@hipra.com

Ireland

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Innovation Center

BioCity Nottingham

Pennyfoot Street

Nottingham

NG1 1GF - UNITED KINGDOM

e-mail: ukandireland@hipra.com

Italia

Hipra Italia S.r.l.

Via Rovato, 29

25030 Erbusco (BS)

e-mail: italia@hipra.com

Luxembourg

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

BELGIUM

e-mail: benelux@hipra.com

Netherland

HIPRA BENELUX NV

Adequat Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 Melle

BELGIUM

e-mail: benelux@hipra.com

Polska

HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.

Ul. Królowej Marysieńki, 9 - 1

02-954 – WARSZAWA

e-mail: admin.polska@hipra.com

Portugal

ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários

De Uso Animal, Lda

Portela de Mafra e Fontaínha - Abrunheira

2665 – 191 Malveira

e-mail: portugal@hipra.com

United Kingdom

HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.

Innovation Center

BioCity Nottingham

Pennyfoot Street

Nottingham

NG1 1GF

e-mail: ukandireland@hipra.com

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Evalon suspension og solvens til oral spray til kyllinger.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Evalon:

Hver dosis (0,007 ml) ufortyndet vaccine indeholder:

Aktive stoffer:

Eimeria acervulina,

stamme 003 .................................. 332 – 450*

Eimeria brunetti,

stamme 034 ...................................... 213 – 288*

Eimeria maxima,

stamme 013 ...................................... 196 – 265*

Eimeria necatrix,

stamme 033 ...................................... 340 – 460*

Eimeria tenella,

stamme 004 ........................................ 276 – 374*

* Antal sporulerede oocyster afledt af svækkede, tidlige coccidielinjer ifølge producentens

in vitro

procedurer på tidspunktet for blandingen.

HIPRAMUNE T (solvens):

Adjuvans:

Montanide IMS

Hjælpestoffer:

Brilliant Blue (E133)

Red AC (E129)

Vanillin

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Suspension og solvens til oral spray

Suspension: Hvid, uklar suspension.

Solvens: Mørk brunlig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kyllinger.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af kyllinger fra 1. dag efter klækning med henblik på reduktion af kliniske tegn

(diarré), intestinale læsioner og antal af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af

Eimeria

acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix

Eimeria tenella.

Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccinationen.

Varighed af immunitet: 60 uger efter vaccinationen i et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne.

4.3

Kontraindikationer

Ingen

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Vaccinen vil ikke beskytte andre arter end kyllinger mod coccidiose og er kun effektiv over for de

angivne

Eimeria

-arter.

Det er normalt at finde vaccineoocyster i tarme eller afføring fra vaccinerede flokke. Generelt er

antallet højere i de første uger efter vaccinationen og lavere, når først flokken har opnået en ordentlig

beskyttelse.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Kyllinger skal opdrættes på gulvet i de første 3 uger efter vaccinationen.

Vacciner kun raske kyllinger.

Det anbefales, at strøelsen fjernes, og at huse og materiel rengøres mellem produktionscyklusserne for

at mindske infektioner fra omgivelserne.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Vask og desinficer hænder og udstyr efter brug.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Ingen

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under æglægning er ikke fastlagt. Må ikke anvendes i æglægningsperioden til

ynglefugle og inden for 2 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af det immunologiske

veterinærlægemiddel sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende det

immunologiske veterinærlægemiddel umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr

skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Der bør ikke anvendes nogen anticoccidiale stoffer eller andre midler med anticoccidial aktivitet via

foder eller vand i mindst 3 uger efter vaccination af kyllingerne. Dette kan hindre den korrekte

replikation af vaccinens oocyster og følgelig udvikling af en god immunitet. Det ville desuden

begrænse den forøgede beskyttelse, der skyldes oocyst-reinfektioner.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.

Administrationsmetoden er grov spray.

Vaccinationsplan:

En dosis af vaccinen (0,007 ml) fra 1. levedag.

Administrationsvej:

Administrationsmetoden er ved spray ved hjælp af en egnet anordning (afgivet volumen: 28 ml/100

kyllinger, dråbestørrelse: 200-250 µm og arbejdstryk: 2 til 3 bar). Før påbegyndelse af tilberedningen,

skal man sikre sig, at man har en ren beholder med tilstrækkelig kapacitet til tilberedningen af den

fortyndede vaccinesuspension. Fortynd vaccinen med de tilsvarende mængder:

Doser

Vand

Vaccine

Solvens

I alt

1 000

223 ml

7 ml

50 ml

280 ml

5 000

1.115 ml

35 ml

250 ml

1.400 ml

10 000

2.230 ml

70 ml

500 ml

2.800 ml

Omryst hætteglasset med solvens. Fortynd indholdet af hætteglasset med rent vand ved stuetemperatur

i en egnet beholder.

Omryst hætteglasset med vaccinen, og opløs indholdet i den ovenstående opløsning.

Fyld beholderen på sprayanordningen med hele den præparerede vaccinesuspension.

Hold den fortyndede vaccinesuspension under kontinuerlig homogenisering ved hjælp en magnetisk

omrører, mens vaccinen administreres ved spray på kyllingerne.

For at forbedre ensartetheden af

vaccinationen holdes kyllingerne inde i transportkassen i mindst 1

time, så de får indtaget alle vaccinedråberne.

Derefter

anbringes

kyllingerne

forsigtigt

strøelsen,

fortsættes

almindelig

opdrætspraksis.

Sprayanordningen skal rengøres efter hver brug. Se producentens vejledning for at sikre korrekt

desinfektion og vedligeholdelse af anordningen.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Alvorlig overdosering (10 gange) kan medføre en midlertidig reduktion af den daglige tilvækst inden

for den første uge uden det har følger for det endelige produktionsresultat.

4.11

Tilbageholdelsestid

0 dage

IMMUNOLOGISKEEGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Immunologiske stoffer til fugle, levende parasitære vacciner til

tamfjerkræ.

ATCvet-kode: QI01AN01.

Til stimulering af aktiv immunitet mod coccidiose foårsaget af

Eimeria acervulina

Eimeria brunetti,

Eimeria maxima,

Eimeria necatrix

Eimeria tenella.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Evalon (vaccine)

Phosphatbufferet opløsning (PBS):

- Kaliumklorid

- Dinatriumphosphatdodecahydrat

- Kaliumdihydrogenphosphat

- Natriumchlorid

HIPRAMUNE T (solvens)

- Brilliant blue (E 133)

- Red AC (E 129)

- Vanillin

- Montanide IMS

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr, undtagen fortyndingsmidlet eller andre komponenter,

der anbefales/leveres til brug sammen med dette veterinærlægemiddel.

6.3

Opbevaringstid

Evalon (vaccine):

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 10 måneder

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks

Opbevaringstid efter fortynding ifølge anvisning: 10 timer.

HIPRAMUNE T (solvens):

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres nedkølet (2°C - 8°C).

Må ikke fryses

6.5

Den indre emballages art og indhold

Evalon (vaccine)

10 ml, 50 ml eller 100 ml type I farveløse hætteglas af glas indeholdende 7 ml, 35 ml eller 70 ml

suspension (1 000, 5 000 og 10 000 doser) lukket med type I polymere elastomerpropper og

aluminiumshætter.

HIPRAMUNE T (solvens)

Hætteglas af polypropylen (PP) indeholdende 50 ml, 250 ml og 500 ml solvens lukket med type I

polymere elastomerpropper og aluminiumshætter.

Pakningsstørrelser

Papæske med et hætteglas med 1 000 doser (7 ml) og et hætteglas med 50 ml solvens.

Papæske med et hætteglas med 5 000 doser (35 ml) og et hætteglas med 250 ml solvens.

Papæske med et hætteglas med 10 000 doser (70 ml) og et hætteglas med 500 ml solvens.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

SPAIN

Tel.: +34 972 430660

Fax: +34 972 430661

E-mail: hipra@hipra.com

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/16/194/001–003

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18/04/2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/155244/2016

EMEA/V/C/004013

EPAR - sammendrag for offentligheden

Evalon

aviær coccidiosevaccine (levende)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Evalon.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale udstedelse

af en markedsføringstilladelse i Den Europæiske Union (EU) og dets anvendelsesbetingelser. Det er

ikke en praktisk vejledning i, hvordan Evalon bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Evalon, kan du

læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Evalon, og hvad anvendes det til?

Evalon er en vaccine til beskyttelse af kyllinger mod coccidiose forårsaget af coccidia-parasitterne

Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix og Eimeria tenella. Coccidiose

er en tarmsygdom, der medfører nedsat vækst, svær diarré, nedsat ægproduktion og høj dødelighed.

Inficerede fugle udskiller sporer (oocyster) i afføringen, hvilket kan sprede infektionen.

Vaccinen indeholder svækkede oocyster af Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima,

Eimeria necatrix og Eimeria tenella.

Hvordan anvendes Evalon?

Evalon fås som en opslæmning (suspension) med opløsningsvæske (solvens) og udleveres kun efter

recept. Vaccinen gives til daggamle kyllinger ved grov sprayvaccination. Vaccineopslæmningen

fortyndes med opløsningsvæske og vand i henhold til doseringsanvisningerne og sprayes på fuglene,

så hver fugl får én dosis. Fuglene indtager vaccinen, når de pudser fjerene. Beskyttelsen begynder 3

uger efter vaccinationen og varer i 60 uger efter vaccinationen.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Evalon

EMA/155244/2016

Side 2/3

Hvordan virker Evalon?

Evalon er en vaccine. Vacciner virker ved at "lære" organismens naturlige forsvar, immunsystemet,

hvordan det skal forsvare organismen mod en sygdom. Vaccinen indeholder oocyster af Eimeria, som

er svækket, så de ikke kan forårsage sygdom. Når Evalon gives til kyllinger, registrerer dyrenes

immunsystem Eimeria-oocysterne som fremmede og danner forsvar mod dem. Hvis dyrene

efterfølgende udsættes for samme Eimeria-art, vil immunsystemet blive i stand til at reagere

hurtigere. Dette er med til at beskytte mod coccidiose.

Vaccinens opløsningsvæske indeholder adjuvanset montanide IMS for at styrke immunreaktionen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Evalon?

I en feltundersøgelse i fire fjerkræbrug blev udskillelsen af oocyster i afføringen nedsat inden for 3 uger

efter vaccination både fra kyllinger, der var vaccineret med Evalon, og fra dem, der var vaccineret med

en anden vaccine mod Eimeria. Resultaterne med Evalon og sammenligningsvaccinen svarede til

hinanden i 3 ud af 4 brug; på ét brug udviste de kyllinger, der var vaccineret med Evalon, bedre

beskyttelse end de, der havde fået sammenligningsvaccinen.

Hvilke risici er der forbundet med Evalon?

Der er ingen kendte bivirkninger ved Evalon. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Der er anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Evalon, herunder

passende forholdsregler, som skal følges af sundhedspersoner og den, der er ejer af eller ansvarlig for

dyret.

Hænder og udstyr skal vaskes og desinficeres efter brug.

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan

slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter

administration af et lægemiddel, før æggene kan anvendes til menneskeligt konsum.

Tilbageholdelsestiden for kød og æg fra kyllinger, der behandles med Evalon, er "nul" dage, hvilket vil

sige, at der ikke er nogen påkrævet ventetid.

Hvorfor blev Evalon godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Evalon opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Evalon

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU for Evalon den

18/04/2016.

Evalon

EMA/155244/2016

Side 3/3

Den fuldstændige EPAR for Evalon findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig

for dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Evalon, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i februar 2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information