Euthyrox 100 mikrogram tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
LEVOTHYROXINNATRIUM
Tilgængelig fra:
Merck A/S
ATC-kode:
H03AA01
INN (International Name):
levothyroxine sodium
Dosering:
100 mikrogram
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
32226
Autorisation dato:
2001-06-20

PIL Levothyroxine_IB-036_202002.09.2020_da_Clean.docx

Side 1 af 8

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Euthyrox

®

25, 50, 100 mikrogram tabletter

Levothyroxinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

-

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest opdaterede indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Euthyrox

Sådan skal du tage Euthyrox

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Levothyroxin, det aktive stof i Euthyrox, er et syntetisk fremstillet skjoldsbruskkirtelhormon, der

bruges til at behandle sygdomme i skjoldsbruskkirtlen eller funktionsforstyrrelser i

skjoldsbruskkirtlen. Det virker på samme måde som naturligt forekommende

skjoldbruskkirtelhormoner.

Euthyrox anvendes til

-

at behandle godartet struma hos patienter med en normalt fungerende skjoldbruskkirtel,

-

at forebygge, at struma vender tilbage efter en operation,

-

at erstatte naturlige skjoldbruskkirtelhormoner, når din skjoldbruskkirtel ikke selv

producerer tilstrækkelige mængder,

-

at hæmme tumorvækst hos patienter med kræft i skjoldbruskkirtlen.

Euthyrox 25 mikrogram, 50 mikrogram og 100 mikrogram tabletter anvendes også til at afbalancere

niveauet af skjoldbruskkirtelhormoner, når en overproduktion af hormoner behandles med

antithyoide lægemidler.

Euthyrox 100 mikrogram tabletter kan også anvendes til at teste funktionen af din skjoldbruskkirtel.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE EUTHYROX

Tag ikke Euthyrox

Hvis du har en af følgende lidelser

-

Allergisk (overfølsom) over for levothyroxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Euthyrox (angivet i punkt 6),

-

Ubehandlede funktionsforstyrrelser i binyrerne, hypofysekirtlen eller for stor produktion af

skjoldbruskkirtelhormoner (thyreotoksikose),

-

Akut hjertesygdom (hjerteinfarkt eller hjertebetændelse).

Tag ikke Euthyrox sammen med andre antithyoide lægemidler, hvis du er gravid (se

afsnit ”Graviditet og amning”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Euthyrox, hvis du har en af følgende

hjertesygdomme:

Utilstrækkelig blodgennemstrømning i hjertets blodkar (angina pectoris),

Hjertesvigt,

Hurtig og uregelmæssig puls,

Højt blodtryk,

Fedtaflejringer i årerne (arteriosklerose).

Disse sygdomme skal være under medicinsk behandling,

før

du begynder at tage Euthyrox eller før

en thyroid suppressionstest udføres. Dit niveau af skjoldbruskkirtelhormoner

skal

kontrolleres

hyppigt, mens du tager Euthyrox. Hvis du ikke er sikker på, om du lider af nogen af disse

sygdomme, eller hvis du ikke er i behandling, skal du kontakte din læge.

Din læge vil undersøge om du har funktionsforstyrrelser i binyrerne eller hypofysekirtlen eller

funktionsforstyrrelse i skjoldbruskkirtlen med ukontrolleret overproduktion af

skjoldbruskkirtelhormon (thyroid autonomi), fordi dette skal kontrolleres medicinsk før du begynder

at tage Euthyrox eller før en test af skjoldbruskkirtlen gennemføres.

Blodtrykket vil blive kontrolleret regelmæssigt efter påbegyndelse af behandling med levothyroxin

hos for tidligt fødte nyfødte med meget lav fødselsvægt, da der kan opstå et hurtigt blodtryksfald

(som kaldes kredsløbskollaps).

Ubalancer i skjoldbruskkirtlen kan forkomme, hvis du er nødsaget til at skifte din medicin til et

andet præparat med levothyroxin. Tal med din læge, hvis du har nogen spørgsmål i relation til at

skifte din medicin. En nøje monitorerig (klinisk og biologisk) vil være påkrævet i

overgangsperioden. Hvis du får bivirkninger, skal du fortælle det til din læge, da dette kan være

tegn på, at din dosis skal justeres op eller ned.

Tal med din læge,

-

hvis du er i overgangsalderen eller efter overgangsalderen: Din læge skal måske

kontrollere skjoldbruskkirtlens funktion regelmæssigt på grund af risikoen for osteoporose.

-

før du begynder eller stopper med at tage orlistat eller ændrer behandling med orlistat

(lægemiddel til behandling af overvægt; det kan være nødvendigt med tættere

monitorering og justering af dosis).

-

hvis du oplever tegn på psykotiske lidelser (det kan være nødvendigt med tættere

monitorering og justering af dosis).

Skjoldbruskkirtelhormoner må ikke anvendes til vægtreduktion. Indtagelse af

skjoldbruskkirtelhormoner nedsætter ikke din vægt, når dine skjoldbruskkirtelhormoner har en

normal værdi. Alvorlige og endda livsstruende bivirkninger kan forekomme, hvis du øger dosis

uden særlig aftale med din læge. Høje doser af skjoldbruskkirtelhormoner må ikke anvendes

sammen med bestemte lægemidler for vægtreduktion som f.eks. amfepramon, cathin og

phenylpropanolamin, da risikoen for alvorlige eller livstruende bivirkninger kan øges.

Brug af anden medicin sammen med Euthyrox

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig, da Euthyrox kan påvirke deres virkning:

Antidiabetika (blodsukkernedsættende lægemidler):

Euthyrox kan

reducere

virkningen af dit antidiabetika, og det kan derfor være nødvendigt

at få kontrolleret dit blodsukker hyppigere, navnlig i begyndelsen af behandlingen med

Euthyrox. Mens du tager Euthyrox, kan det være nødvendigt at justere dosis af dit

antidiabetika.

Coumarinderivater (lægemidler, der anvendes til at forebygge blodpropper):

Euthyrox kan

forstærke

virkningen af disse lægemidler, hvilket kan øge risikoen for

blødninger, især hos ældre mennesker. Det kan derfor være nødvendigt at få kontrolleret

dit blods evne til at størkne, i begyndelsen og under behandlingen med Euthyrox. Mens du

tager Euthyrox, kan det være nødvendigt at justere dosis af din coumarin medicin.

Du skal overholde de anbefalede tidsintervaller, hvis du skal tage et af følgende lægemidler:

-

Lægemidler, der anvendes til at binde galdesyre og til at sænke høje kolesterolværdier

(såsom cholestyramin eller colestipol):

Du skal tage Euthyrox 4-5 timer

før

disse lægemidler, fordi de kan blokere for optagelse af

Euthyrox fra tarmen.

-

Antacider (syreneutraliserende midler til lindring af mavebesvær), sukralfat (mod mavesår

eller sår i tarmen), andre lægemidler med aluminium, jern- og calciumholdige lægemidler.

Du skal tage Euthyrox mindst 2 timer

før

disse lægemidler, da de ellers kan reducere

virkningen af Euthyrox.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et af følgende lægemidler, da de kan

reducere

virkningen af Euthyrox:

-

Propylthiouracil (antithyroide lægemidler),

-

Glukokortikoider (lægemidler, som anvendes mod allergi og betændelse),

-

Betablokkere (blodtrykssænkende lægemidler, der også anvendes til at behandle

hjertesygdomme),

-

Setralin (antidepressivt lægemiddel),

-

Klorokin eller proguanil (lægemiddel, der forebygger eller behandler malaria),

-

Lægemidler, der aktiverer visse leverenzymer, såsom barbiturater (beroligende

lægemidler, sovepiller) eller carbamazepin (mod epilepsi, det bruges også til at mildne

nogle typer af smerte og til at kontrollere humørsvingninger),

-

Østrogenholdige lægemidler, der anvendes til hormonerstatning under og efter

overgangsalderen eller til svangerskabsforebyggelse,

-

Sevelamer (fosfat bindende stof, der anvendes til behandling af patienter med kronisk

nyresvigt),

-

Tyrosinkinasehæmmere (anti-cancer og anti-inflammatoriske lægemidler),

-

Orlistat (lægemiddel til behandling af overvægt).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et af følgende lægemidler, da de kan

forstærke

virkningen af Euthyrox:

Salicylater (lægemidler, der anvendes til at lindre smerter og sænke feber),

Dicumarol (lægemidler, der forebygger blodpropper),

Furosemid i høje doser på 250 mg (vanddrivende lægemiddel),

Clofibrat (lipidsænkende lægemiddel).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et af følgende lægemidler, da de kan

påvirke effekten af Euthyrox:

Ritonavir, indinavir, lopinavir (proteasehæmmere, lægemidler til behandling af HIV-

infektion)

Fenytoin (lægemiddel mod epilepsi).

Du kan få brug for regelmæssig kontrol af din skjoldbruskkirtels hormonniveau. Det kan derfor

være nødvendigt at justere din dosis af Euthyrox.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager amiodaron (et lægemiddel, der

anvendes til at behandle uregelmæssig hjerterytme), fordi dette lægemiddel kan påvirke

skjoldbruskkirtlens funktion og aktivitet.

Hvis du skal have en diagnostisk test eller scanning med jodholdige kontrastmidler, skal du fortælle

lægen, at du tager Euthyrox, fordi du kan få en indsprøjtning, der kan påvirke skjoldbruskkirtlens

funktion.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Euthyrox sammen med mad og drikke

Tal med din læge, hvis du spiser sojaprodukter, navnlig hvis du ændrer den mængde, du spiser.

Sojaprodukter kan reducere optagelsen af Euthyrox fra tarmen, og det kan derfor være nødvendigt at

justere din dosis af Euthyrox.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, skal du fortsat tage Euthyrox. Tal med din læge, da det kan være nødvendigt at

ændre dosis.

Hvis du har taget Euthyrox sammen med et antithyroidt lægemiddel for at behandle en

overproduktion af skjoldbruskkirtelhormoner, vil din læge råde dig til at ophøre med at tage

Euthyrox, når du bliver gravid.

Hvis du ammer, skal du forsat tage Euthyrox i overensstemmelse med lægens instruktioner.

Mængden af lægemiddel, der udskiles i modermælken, er så lille, at den ikke påvirker barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke gennemført undersøgelser på indflydelsen på evnen til af føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Fordi levothyroxin er identisk med de naturligt forekommende thyreoideahormoner,

forventes det dog ikke, at Euthyrox har nogen indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Euthyrox:

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, hvilket svarer til, at det

stort set er natrium-frit.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE EUTHYROX

Tag altid Euthyrox nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Din læge afgør din individuelle dosis ud fra undersøgelser og laboratorieprøver. Du starter generelt

med en lav dosis, der øges hver 2.-4. uge, indtil din fulde, individuelle dosis er nået. I

behandlingens første uger skal du komme til aftalte tidspunkter, hvor der tages laboratorieprøver

for at justere dosis.

Hvis dit barn er født med hypothyrodisme kan lægen anbefale at starte med en højere dosis, fordi

en hurtig udskiftning er vigtig. Den anbefalede startdosis er 10 til 15 mikrogram per kg legemsvægt

for de første 3 måneder. Derefter vil lægen justere dosis individuelt.

Det nomale dosisområde fremgår af tabellen nedenfor. En lavere individuel dosis kan være

tilstrækkelig,

-

hvis du er en ældre patient,

-

hvis du har hjerteproblemer,

-

hvis du har en svær eller langvarig nedsat skjoldbruskkirtelfunktion,

-

hvis du har lav kropsvægt eller stor struma.

Anvendelse af Euthyrox

Anbefalet daglig dosis Euthyrox

- Behandling af godartet struma hos patienter

med normalt fungerende skjoldbruskkirtel

75 – 200 mikrogram

- Forebyggelse af, at struma vender tilbage

efter en operation

75 – 200 mikrogram

-

Erstatning af naturlige skjoldbruskkirtel-

hormoner, når din skjoldbruskkirtel ikke

selv producerer tilstrækkelige mængder

-

Initialdosis

-

Vedligeholdelsesdosis

Voksne

25-50 mikrogram

100-200 mikrogram

Børn

12,5 – 50 mikrogram

100-150 mikrogram

pr. m

kropsoverflade

- Hæmning af tumorvækst hos patienter med

kræft i skjoldbruskkirtlen

150 – 300 mikrogram

- Afbalancering af niveauet af

skjoldbruskkirtelhormoner, når en

overproduktion af hormoner behandles med

antithyroide lægemidler

50 – 100 mikrogram

- For at teste skjoldbruskkirtelfunktionen

100 mikrogram tabletter:

200 mikrogram (2 tabletter) indtages i 2 uger

før testen.

Indgivelse

Euthyrox er beregnet til oral anvendelse.

Tag en enkelt daglig dosis på tom mave om morgenen (mindst 30 minutter før morgenmad); helst

med lidt væske, f.eks et halvt glas vand.

Børn må tage hele den daglige dosis Euthyrox mindst 30 minutter før dagens første måltid.

Umiddelbart før indtagelsen skal tabletterne knuses og blandes med vand og gives til barnet

sammen med noget mere væske. Blandingen skal altid forberedes og gives frisk.

Behandlingens varighed

Behandlingens varighed kan afhænge af den sygdom, du tager Euthyrox for, din læge vil derfor tale

med dig om, hvor længe du skal tage det. De fleste patienter skal tage Euthyrox resten af livet.

Hvis du har taget for mange Euthyrox tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Euthyrox, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget en højere dosis end ordineret, kan du få symptomer såsom hurtig hjerterytme,

angst, uro/ophidselse eller utilsigtede bevægelser. Hos patienter med en sygdom som angriber det

neurologiske system såsom epilepsi, kan anfald forekomme i isolerede tilfælde. Hos patienter med

risiko for psykotiske lidelser kan symptomer på akut psykose forekomme. Kontakt din læge, hvis

noget af dette sker.

Hvis du har glemt at tage Euthyrox

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet, men du skal blot tage den

normale dosis næste dag.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan opleve en eller flere af følgende bivirkninger, hvis du tager mere Euthyrox, end lægen har

foreskrevet, eller hvis du ikke tåler den foreskrevne dosis (f. eks når dosis øges hurtigt):

Uregelmæssig eller hurtig hjerterytme, brystsmerter, hovedpine, muskelsvaghed eller –kramper.

Rødme (varme i ansigtet), feber, opkast, menstruelle forstyrrelser, pseudotumor cerebri (forhøjet

tryk i hovedet), rystelser, rastløshed, søvnforstyrrelser, svedtendens, vægttab, diarré.

Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, skal du kontakte din læge. Din læge kan beslutte at

afbryde behandlingen i flere dage eller reducere den daglige dosis, indtil bivirkningerne er

forsvundet.

Der kan opstå allergiske reaktioner over for et eller flere af hjælpestofferne i Euthyrox (se punkt

6, ”Euthyrox indeholder”). Allergiske reaktioner kan omfatte udslæt, nældefeber og hævelse af

ansigt eller hals (angio-ødem). Kontakt straks din læge, hvis dette sker.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Euthyrox efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og kartonen efter ”Exp/Anv.

Senest”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Euthyrox ved temperaturer over 25

C. Blisterkort opbevares i den originale

yderkarton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Euthyrox indeholder

-

Aktivt stof: Levothyroxin. Hver tablet indeholder 25 mikrogram, 50 mikrogram eller 100

mikrogram levothyroxinnatrium.

-

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, citronsyre, croscarmellosenatrium, gelatine,

magnesiumstearat og mannitol (E421).

Udseende og pakningsstørrelser

Euthyrox 25 mikrogram, 50 mikrogram eller100 mikrogram tabletter er hvide, runde, flade på begge

sider, med delekærv og skrå kant samt en påskrift på den ene side: EM25, EM50 eller EM100.

Euthyrox fås i pakninger med 20, 25, 30, 50, 60, 90, 100 eller 500 tabletter eller i kalenderpakninger

med 28 eller 84 tabletter.

Det er ikke nødvendigvis alle pakningsstørrelser, der markedsføres.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merck A/S

Vandtårnsvej 62A, 5. sal

2860 Søborg

Tel. 35 25 35 50

Fremstiller:

Merck Healthcare KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt, Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Østrig: Euthyrox

Danmark: Euthyrox

Tyskland: Euthyrox

Grækenland: Euthyrox

Island: Euthyrox

Norge: Euthyrox

Portugal: Eutirox

Spanien: Eutirox

Sverige: Euthyrox

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 09/2020.

Andre informationskilder:

Detaljeret og opdateret information om denne medicin er tilgængelig ved at scanne QR-koden på

ydre-kartonen med en smartphone. Den samme information er også tilgængelig på følgende URL:

www.euthyrox-instructions.com

og Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.dkma.dk.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information