Etoposid "Accord" 20 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-12-2019

Aktiv bestanddel:
ETOPOSID
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L01CB01
INN (International Name):
etoposide
Dosering:
20 mg/ml
Lægemiddelform:
koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
52212
Autorisation dato:
2014-07-04

INDLÆGSSEDDEL:

INFORMATION TIL BRUGEREN

Etoposid Accord 20 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

etoposid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Etoposid Accord

3. Sådan får du Etoposid Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel indeholder aktivstoffet etoposid. Dette lægemiddel tilhører en gruppe lægemidler

kaldet cytostatika, som bruges inden for kræftbehandling.

Etoposid Accord bruges i behandlingen af visse typer kræft hos voksne:

testikelkræft

småcellet lungekræft

blodkræft (akut myeloid leukæmi)

tumor i lymfekarsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

kræft i det reproduktive system (trofoblastisk neoplasi under graviditet og kræft i æggestokkene)

Etoposid Accord bruges i behandlingen af visse typer kræft hos børn:

blodkræft (akut myeloid leukæmi)

tumor i lymfekarsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

Det er bedst at diskutere den specifikke grund til, at du har fået ordineret Etoposid Accord, med din

læge.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Etoposid Accord

Tag ikke Etoposid Accord

hvis du er allergisk over for etoposid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Etoposid Accord

(angivet i punkt 6).

hvis du for nylig har fået en levende vaccine, herunder vaccine mod gul feber.

hvis du ammer eller planlægger at amme

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du får Etoposid Accord,

hvis du har lave niveauer af et protein kaldet

albumin

i blodet.

hvis du for nyligt har fået

kemoterapi eller strålebehandling

hvis du har en

infektion

hvis du har lever- eller nyreproblemer.

Effektiv kræftbehandling kan hurtigt destruere et stort antal kræftceller. I meget sjældne tilfælde kan

dette medføre, at skadelige niveauer af stoffer fra disse kræftceller frigøres i blodet. Hvis det sker, kan

det forårsage problemer med leveren, nyrerne, hjertet eller blodet, hvilket kan være dødeligt, hvis det

ikke behandles.

For at forebygge dette, vil din læge tage regelmæssige blodprøver for at monitorere niveauet af disse

stoffer under behandling med lægemidlet.

Lægemidlet kan reducere niveauet af visse blodceller, hvilket kan betyde, at du vil få infektioner, eller

at dit blod ikke størkner så godt, som det burde, hvis du skærer dig. Der tages blodprøver i

begyndelsen af din behandling og før hver dosis du tager for at sørge for, at dette ikke er tilfældet.

Hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion, er det også muligt, at din læge vil have, at du skal have

taget regelmæssige blodprøver for at monitorere disse niveauer.

Brug af anden medicin sammen med Etoposid Accord

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette er særligt vigtigt

hvis du tager nogen lægemidler med en virkningsmekaniske svarende til Etoposid Accord

hvis du for nylig har fået en levende vaccine.

hvis du tager phenylbutazon, natriumsalicylat eller acetylsalicylsyre.

hvis du tager warfarin (et lægemiddel som bruges til at forhindre dannelse af blodpropper).

hvis du tager phenytoin eller andre lægemidler, som anvendes til at behandle epilepsi.

hvis du tager nogen antracykliner (en gruppe af lægemidler, der anvendes til at behandle kræft).

hvis du behandles med cisplatin (et lægemiddel som bruges til at behandle kræft).

hvis du tager en medicin kaldet ciclosporin (et lægemiddel som anvendes til at reducere

immunsystemets aktivitet).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Etoposid Accord må ikke anvendes under graviditet, medmindre det tydeligt angives af din læge. Du

må ikke amme, mens du tager Etoposid Accord.

Både mandlige patienter og kvindelige patienter i den fødedygtige alder skal anvende effektive

præventionsmidler i løbet af behandlingen med Etoposid Accord og i 6 måneder efter endt behandling.

Mandlige patienter behandlet med Etoposid Accord frarådes at blive far til et barn under behandlingen

og i op til 6 måneder efter behandlingen. Endvidere tilrådes mænd at søge rådgivning vedrørende

opbevaring af sperma inden start af behandling.

Både mandlige og kvindelige patienter, som overvejer at få børn efter behandling med Etoposid

Accord, skal diskutere dette med deres læge eller sygeplejerske.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ingen studier er blevet udført af virkningerne på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Hvis du er træt, svimmel, omtåget eller har dårlig mave, må du ikke gøre føre køretøj eller betjene

maskiner, før du har diskuteret det med din læge.

Etoposid Accord indeholder alkohol

Dette lægemiddel indeholder 30,5 % alkohol (ethanol), hvilket svarer til 240,64 mg ethanol pr. ml

koncentrat, dvs. op til 1,2 g ethanol pr. 5 ml hætteglas, svarende til 30 ml øl eller 12,55 ml vin og op til

3 g ethanol pr. 12,5 ml hætteglas, svarende til 75 ml øl eller 31,4 ml vin. Det er skadeligt for patienter,

som lider af alkoholisme, hjerneskadede, gravide kvinder, ammende kvinder, børn og

højrisikogrupper, f.eks. patienter med leverskader eller epilepsi. Virkningen af andre lægemidler kan

være nedsat eller forøget.

Etoposid Accord indeholder benzylalkohol

Etoposid Accord indeholder 30 mg/ml benzylalkohol.

Benzylalkohol har været forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger, herunder

åndedrætsproblemer (kaldet "gasping syndrom") hos små børn. Det bør ikke gives til nyfødte børn (op

til 4 uger gamle) eller anvendes i mere end en uge til små børn (under 3 år gamle), medmindre det

anbefales af din læge.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, hvis du er gravid eller ammer eller har en lever- eller

nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i din krop og kan forårsage

bivirkninger (kaldet "metabolisk acidose ”).

Benzylalkohol kan forårsage allergiske reaktioner.

Etoposid Accord indeholder polysorbat 80

Etoposid Accord indeholder 80 mg/ml polysorbat 80.

Hos nyfødte børn er livstruende lever- og nyresvigt, nedsat åndedrætsfunktion, nedsat antal blodplader

og hævelser i maven sat i forbindelse med indsprøjtning af et vitamin E-produkt indeholdende

polysorbat 80.

3.

Sådan får du Etoposid Accord

Etoposid Accord gives altid kun af sundhedspersonale.

Det vil blive givet som en langsom infusion i en vene. Dette kan tage mellem 30 og 60 minutter.

Den dosis, du vil få, vil være specifik for dig, som beregnet af lægen. Den almindelige dosis baseret på

etoposid er 50 til 100 mg/m

legemsoverflade, dagligt i 5 dage i træk, eller 100 til 120 mg/m

legemsoverflade på dag 1, 3 og 5. Denne behandlingsserie kan derefter gentages afhængig af

resultaterne af dine blodprøver, men dette vil først være mindst 21 dage efter den første

behandlingsserie.

Til børn som behandles for blodkræft eller kræft i lymfekarsystemet anvendes dosen på 75 til 150

mg/m

legemsoverflade dagligt i 2 til 5 dage.

Lægen vil undertiden ordinere en anden dosis, særligt hvis du får eller har fået andre behandlinger for

din kræft, eller hvis du har nyreproblemer.

Hvis du får for meget Etoposid Accord

Da dette lægemiddel gives af sundhedspersonale, er en overdosis usandsynlig. Hvis dette imidlertid

skulle ske, vil din læge behandle eventuelle symptomer, som måtte forekomme.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

får nogen af de følgende symptomer:

hævelse af tungen eller i halsen, vejrtrækningsbesvær, hurtig puls, rødmen på huden eller et udslæt.

Dette kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion

Alvorlig

lever-, nyre eller hjertebeskadigelse

forbundet med en tilstand kaldet tumorlysesyndrom

forårsaget af skadelige mængder af stoffer fra kræftceller, som kommer ud i blodomløbet, er

undertiden blevet set, når Etoposid Accord tages sammen med andre lægemidler, der anvendes inden

for kræftbehandling

Bivirkninger

erfaret med Etoposid Accord, som er::

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

blodsygdomme (dette er årsagen til, at du vil få taget blodprøver mellem behandlingsserier)

kvalme og opkastning, tab af appetit, mavesmerter

forstoppelse

midlertidigt hårtab

leverbeskadigelse (levertoksicitet)

forhøjet antal leverenzymer

ændringer i hudfarven (pigmentering)

gulsot (forhøjet bilirubin)

følelse af svaghed (asteni)

generel følelse af ubehag (utilpashed)

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 behandlede)

akut leukæmi (alvorlig blodkræft)

uregelmæssig hjerterytme (arytmier) eller et hjerteanfald (myokardieinfarkt)

svimmelhed

forhøjet blodtryk

lavt blodtryk

ømme læber, sår i munden eller halsen

rødme i huden

diarré

hudproblemer så som kløe eller udslæt

hudirritation (såsom kløe eller udslæt)

betændelse i vene

alvorlig allergisk reaktion

reaktion på infusionsstedet

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede)

prikken eller følelsesløshed i hænder og fødder

blødning

Sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 1000 behandlede)

krampeanfald

søvnighed eller træthed,

en ændring i måden ting smager

synkebesvær

alvorlige hudreaktioner og/eller slimhindereaktioner, som kan inkludere smertende blærer og

feber, herunder udbredt løsgørelse af huden (Stevens–Johnsons syndrom og toksisk epidermal

nekrolyse)

et udslæt, der ligner solskoldning, kan forekomme på hud, som tidligere er blevet eksponeret for

stråleterapi, og det kan være alvorligt (radiation recall-dermatitis )

feber

forbigående blindhed

vejrtrækningsproblemer

gastroøsofageal reflux

blussen (rødme af hud i ansigtet)

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

tumorlysesyndrom (komplikationer forbundet med stoffer frigivet fra behandlede kræftceller, der

kommer ud i blodomløbet)

hævelse af ansigt og tunge

infertilitet

vejrtrækningsbesvær

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar hætteglasset i yderpakningen for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Kemisk og fysisk stabilitet i brug af opløsning fortyndet til en koncentration på 0,2 mg/ml og 0,4

mg/ml er dokumenteret i natriumchloridinjektionsvæske (0,9 %) og glucoseinjektionsvæske (5 %) i op

til henholdsvis 96 timer og 48 timer ved en temperatur på 20°-25° C. Fra et mikrobielt synspunkt skal

opløsningen anvendes med det samme. Hvis den ikke anvendes med det samme, er opbevaringstiden

og -betingelserne før anvendelse brugerens ansvar. Det fortyndede produkt må ikke opbevares i

køleskab (2-8 °C), da det kan resultere i bundfald.

Brug ikke Etoposid Accord, hvis du kan se tegn på bundfald, eller hvis det indeholder synlige

partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Etoposid Accord indeholder:

Aktivt stof: etoposid.

1 ml indeholder 20 mg etoposid

Et 5 ml hætteglæs indeholder 100 mg etoposid.

Et 12,5 ml hætteglæs indeholder 250 mg etoposid.

Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, vandfri, benzylalkohol, polysorbat 80, Macrogol 300 og ethanol,

vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser:

Etoposid Accord er en klar, farveløs til lysegul opløsning til infusion.

Pakningsstørrelser:

5 ml hætteglas

12,5 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandet

s navn

Lægemidlets navn

Østrig

Etoposide Accord 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgien

Etoposide Accord Healthcare 20 mg/ml, Concentraat voor oplossing voor infusie

Bulgarien

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Cypern

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Tjekkiet

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Danmark

Etoposid Accord

Tyskland

Etoposide Accord 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Estland

Etoposide Accord 20 mg/ml

Finland

Etoposide Accord 20 mg/ml Infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Ungarn

ETOPOSIDE Accord 20 mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irland

Etoposide 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Island

Etópósíð Accord 20 mg / ml innrennslisþykkni, lausn til innrennslis

Italien

Etoposide Accord

Letland

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

litauisk

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Malta

Etoposide 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Holland

Etoposide Accord 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Etoposide Accord

Portugal

Etoposido Accord

Polen

Etopozyd Accord

Rumænien

Etoposid Accord 20 mg/ml Concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Slovenien

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Spanien

Etopósido Accord 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Sverige

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Slovakiet

Etoposide Accord 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Storbritannien

Etoposide 20 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2020

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Administration og dosering

Etoposid Accord

administreres ved langsom intravenøs infusion (som regel i løbet af 30 til 60

minutter), da hypotension er blevet rapporteret som en mulig bivirkning ved hurtig intravenøs

injektion. Etoposid Accord

MÅ IKKE GIVES VED HURTIG INTRAVENØS INJEKTION.

Den anbefalede dosis etoposid er 50-100 mg/m

/dag på dag 1 til 5 eller 100 til 120 mg/m

på dag 1, 3,

og 5 hver 3. til 4. uge i kombination med andre lægemidler indiceret til sygdommen, som behandles.

Dosering skal modificeres for at tage højde for de myelosuppressive virkninger på andre lægemidler i

kombinationen eller virkningerne af tidligere stråleterapi eller kemoterapi, som kan have

kompromitteret knoglemarvsreserverne.

Den nødvendige dosis etoposid skal enten fortyndes med en 5 % (w/v) glucoseopløsning eller en 0,9

(w/v) % natriumchloridopløsning for at opnå en koncentration på 0,2-0,4 mg/ml etoposid (dvs. 1 ml

eller 2 ml koncentrat i 100 ml fortynder for at opnå en koncentration på henholdsvis 0,2 mg/ml og 0,4

mg/ml). Koncentrationen af fortyndet produkt bør ikke overstige 0,4 mg/ml på grund af risikoen for

bundfald. Under forberedelse og fortynding skal der anvendes en omhyggelig aseptisk arbejdsteknik.

Etoposid må ikke blandes med andre lægemidler, når det administreres. Det må ikke blandes med

andre lægemidler, undtagen de ovenfor anførte.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter (alder > 65 år) andet end ud fra

nyrefunktion.

Pædiatrisk brug

Etoposid hos pædiatriske patienter er blevet anvendt i målområdet 75 til 150 mg/m

/di 2 til 5 dage i

kombination med andre antineoplastiske midler. Der skal henvises til aktuelle specialiserede

protokoller og retningslinjer for passende behandlingsregimener

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion skal følgende ændringer af startdosen overvejes ud fra på den

målte kreatinin clearance.

Målt kreatinin clearance

Dosis af etoposid

> 50 ml/min

100 % af dosis

15-50 ml/min

75 % af dosis

Hos patienter i dialyse med kreatininclearance på under 15 ml/min. er yderligere dosisreduktion

sandsynligvis påkrævet, da etoposid-clearance nedsættes yderligere hos disse patienter. Efterfølgende

dosering ved moderat og svær nedsat nyrefunktion bør baseres på patienttolerance og klinisk effekt.

Da etoposid og dets metabolitter ikke dialyseres, kan det indgives før og efter hæmodialyse.

Vejledning i brug/håndtering

Procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af kræftmidler bør følges.

Der skal udvises forsigtighed, når der håndteres cytostatiske produkter. Sørg altid for at undgå

eksponering. Som med andre potentielt toksiske forbindelser skal der udvises forsigtighed ved

håndtering og klargøring af etoposidopløsninger. Der kan forekomme hudreaktioner i forbindelse med

utilsigtet eksponering af etoposid. Brug af handsker anbefales. Hvis etoposid skulle komme i kontakt

med hud eller slimhinder, skal huden straks vaskes med sæbe og vand og slimhinder skal skylles med

vand.

Der skal udvises forsigtighed for at undgå ekstravasation.

Hvis opløsningen viser tegn på bundfald eller indeholder synlige partikler, skal den kasseres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Holdbarhed efter fortynding:

Kemisk og fysisk stabilitet i brug af opløsning fortyndet til en koncentration på 0,2 mg/ml og 0,4

mg/ml er dokumenteret i natriumchloridinjektionsvæske (0,9 %) og glucoseinjektionsvæske (5 %) i op

til henholdsvis 96 timer og 48 timer ved en temperatur på 20°-25° C. Fra et mikrobielt synspunkt skal

opløsningen anvendes med det samme. Hvis den ikke anvendes med det samme, er opbevaringstiden

og -betingelserne før anvendelse brugerens ansvar. Det fortyndede produkt må ikke opbevares i

køleskab (2-8 °C), da det kan resultere i bundfald.

Opbevaring

Opbevar hætteglasset i yderpakningen for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

16. december 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Etoposid "Accord", koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28732

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Etoposid "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 20 mg etoposid.

Et 5 ml hætteglas indeholder 100 mg etoposid.

Et 10 ml hætteglas indeholder 200 mg etoposid.

Et 12,5 ml hætteglas indeholder 250 mg etoposid.

Et 20 ml hætteglas indeholder 400 mg etoposid.

Et 25 ml hætteglas indeholder 500 mg etoposid.

Et 50 ml hætteglas indeholder 1000 mg etoposid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Benzylalkohol: 30 mg/ml.

Ethanol, vandfri: 240,64 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs til lysegul opløsning, som stort set er fri for partikler.

pH: 3,0-4,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Testikelkræft

Etoposid "Accord" er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til

behandling af førstelinje-, recidiverende eller refraktær testikelkræft hos voksne.

dk_hum_52212_spc.doc

Side 1 af 15

Småcellet lungekræft

Etoposid "Accord" er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til

behandling af småcellet lungekræft hos voksne.

Hodgkins lymfom

Etoposid "Accord" er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til

behandling af Hodgkins lymfom hos voksne og pædiatriske patienter.

Non-Hodgkins lymfom

Etoposid "Accord" er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til

behandling af non-Hodgkins lymfom hos voksne og pædiatriske patienter.

Akut myeloid leukæmi

Etoposid "Accord" er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til

behandling af akut myeloid leukæmi hos voksne og pædiatriske patienter.

Trofoblastisk neoplasi under graviditet

Etoposid "Accord" er indiceret til førstelinje- og andenlinje-behandling i kombination med

andre godkendte kemoterapimidler til behandling af højrisiko neoplasi under graviditet hos

voksne.

Kræft i æggestokkene

Etoposid "Accord" er indiceret i kombination med andre godkendte kemoterapimidler til

behandling af non-epitelial kræft i æggestokkene hos voksne.

Etoposid "Accord" er indiceret til behandling af platinresistent/refraktær epitelial kræft i

æggestokkene hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Etoposid "Accord" må kun administreres og monitoreres under opsyn af en kvalificeret

læge med erfaring i brugen af antineoplastiske lægemidler (se punkt 4.4).

Dosering

Voksen population

Den anbefalede dosis etoposid til voksne patienter er 50-100 mg/m

/dag på dag 1 til 5 eller

100 til 120 mg/m

på dag 1, 3 og 5 hver 3. til 4. uge i kombination med andre lægemidler

indiceret til den sygdom, som behandles. Doseringen skal modificeres for at tage højde for

de myelosuppressive virkninger af andre lægemidler i kombinationen eller virkningerne af

tidligere stråleterapi eller kemoterapi (se pkt. 4.4), som kan have kompromitteret

knoglemarvsreserverne. Doserne, som følger efter den initiale dosis, skal justeres, hvis

neutrofiltallet er under 500 celler/mm

i mere end 5 dage. Endvidere skal dosis justeres i

tilfælde af feber, infektioner eller et trombocyttal på under 25.000 celler/mm

, som ikke er

forårsaget af sygdommen. Opfølgende doser skal justeres, hvis der forekommer grad 3

eller 4 toksiciteter, eller hvis renal kreatinin clearance er under 50 ml/min. Ved en

reduceret kreatinin clearance på 15-50 ml/min. anbefales en dosisreduktion på 25 %.

Sikkerhedsforanstaltninger ved administration

Som andre potentielt toksiske stoffer skal etoposid håndteres og klargøres med

forsigtighed. Der kan forekomme hudreaktioner i forbindelse med utilsigtet eksponering

for etoposid. Det anbefales at bære handsker. Hvis Etoposid "Accord" kommer i kontakt

dk_hum_52212_spc.doc

Side 2 af 15

med hud eller slimhinder, skal huden straks vaskes grundigt med vand og sæbe, og

slimhinderne skylles med vand (se pkt. 6.6).

Pædiatrisk population

Dette lægemiddel indeholder benzylalkohol. Advarsler og forholdsregler, der skal

overvejes inden behandlingsforløbets begyndelse kan ses i pkt. 4.4.

Hodgkins lymfom; non-Hodgkins lymfom; akut myeloid leukæmi

Etoposid "Accord" hos pædiatriske patienter er blevet anvendt i værdiområdet 75 til 150

mg/m

/d i 2 til 5 dage i kombination med andre antineoplastiske midler. Der skal henvises

til aktuelle specialiserede protokoller og retningslinjer for passende behandlingsregimener.

Kræft i æggestokkene; småcellet lungekræft; trofoblastisk neoplasi under graviditet;

testikelkræft.

Sikkerheden og virkningen af etoposid hos børn under 18 år er ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Ældre population

Det er ikke nødvendigt at justere dosen hos ældre patienter (alder > 65 år), undtagen når

det gælder nyrefunktionen (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion skal følgende ændringer af initiale dosis overvejes

ud fra på den målte kreatininclearance.

Målt kreatininclearance

Dosis af etoposid

> 50 ml/min

100 % af dosis

15-50 ml/min

75 % af dosis

Hos patienter i dialyse med kreatinin clearance under 15 ml/min vil yderligere

dosisreduktion sandsynligvis være nødvendig, da clearance af etoposid er yderligere

reduceret hos disse patienter (se pkt. 4.4). Efterfølgende dosering ved moderat til svært

nedsat nyrefunktion skal være baseret på patientens tolerance og den kliniske virkning (se

pkt. 4.4). Da etoposid og dets metabolitter ikke kan dialyseres, kan det administreres inden

og efter hæmodialyse (se pkt. 4.9).

Administration

Etoposid administreres ved langsom intravenøs infusion (som regel i løbet af 30 til 60

minutter) (se pkt. 4.4).

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Amning (se pkt. 4.6).

Samtidig brug af vaccine mod gul feber eller andre levende vacciner er

kontraindiceret hos immunkompromitterede patienter (se pkt. 4.5).

dk_hum_52212_spc.doc

Side 3 af 15

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Etoposid bør kun administreres og monitoreres under opsyn af en kvalificeret læge med

erfaring i anvendelse af antineoplastiske lægemidler. I alle tilfælde hvor det overvejes at

bruge etoposid til kemoterapi, skal lægen evaluere behovet for og nytteværdien af

lægemidlet i forhold til risikoen for bivirkninger. De fleste sådanne bivirkninger er

reversible, hvis de opdages tidligt. Hvis der forekommer alvorlige bivirkninger, skal dosis

af lægemidlet reduceres, eller behandlingen seponeres, og der skal tages passende

korrigerende foranstaltninger i henhold til lægens kliniske skøn. Der skal udvises

forsigtighed ved genopstart af behandling med etoposid, og det fortsatte behov for

lægemidlet bør overvejes, idet der udvises nøje opmærksomhed over for mulig

tilbagevenden af toksicitet.

Myelosuppression

Dosisbegrænsende knoglemarvssuppression er den vigtigste toksicitet forbundet med

behandling med etoposid. Letal myelosuppression er blevet indberettet efter administration

af etoposid. Patienter, som behandles med etoposid, skal observeres nøje og hyppigt for

myelosuppression både før og efter behandling. De følgende hæmatologiske parametre

skal måles ved start af behandling og før hver efterfølgende dosis af etoposid:

trombocyttal, hæmoglobin, leukocyttal og differentialtælling. Hvis der er givet stråleterapi

eller kemoterapi inden start af behandling med etoposid, skal der gå tilstrækkelig lang tid

til at muliggøre restitution af knoglemarven. Etoposid må ikke administreres til patienter

med neutrofiltal på under 1.500 celler/mm

eller trombocyttal på under 100.000

celler/mm

, medmindre det er forårsaget af malign sygdom. Dosis efter den initiale dosis

skal justeres, hvis neutrofiltallet er under 500 celler/mm

i mere end 5 dage eller er

forbundet med feber og infektion, hvis trombocyttallet er under 25.000 celler/mm

, hvis

der udvikles toksicitet af grad 3 eller 4, eller hvis renal clearance er under 50 ml/min.Der

kan forekomme svær myelosuppression med resulterende infektion eller blødning.

Bakterieinfektioner skal bringes under kontrol inden behandling med etoposid.

Sekundær leukæmi

Forekomst af akut leukæmi, som kan forekomme med eller uden myelodysplastisk

syndrom, er blevet beskrevet hos patienter, som blev behandlet med etoposid-holdige

kemoterapeutiske midler.

Hverken den kumulative risiko eller de prædisponerende faktorer for udvikling af

sekundær leukæmi kendes. Den rolle, som både administrationsplaner og kumulative doser

af etoposid spiller, har været antydet, men er ikke klart defineret.

Der er observeret en anomali af 11q23-kromosomet i visse tilfælde af sekundær leukæmi

hos patienter, der har fået epipodophyllotoksiner. Denne anomali er også set hos patienter,

der udvikler sekundær leukæmi efter at være blevet behandlet med kemoterapiregimer, der

ikke indeholder epipodophyllotoksiner, og ved leukæmi, der forekommer de novo.

Yderligere karakteristika for sekundær leukæmi hos patienter, der har fået

epipodophyllotoksiner, synes at være en kort latensperiode, hvor den gennemsnitlige

mediantid til udvikling af leukæmi er ca. 32 måneder.

Overfølsomhed

Læger skal være opmærksomme på muligheden for en anafylaktisk reaktion med

ETOPOPHOS, som giver sig udtryk ved kulderystelser, pyreksi, takykardi, bronkospasme,

dyspnø og hypotension, som kan være dødelige. Behandling er symptomatisk. Behandling

dk_hum_52212_spc.doc

Side 4 af 15

med etoposid skal straks afbrydes efterfulgt af administration af pressormidler,

kortikosteroider, antihistaminer eller volumenekspandere efter lægens skøn.

Hypotension

Etoposid må kun gives ved langsom intravenøs infusion (som regel i løbet af 30 til 60

minutter), da hypotension er blevet rapporteret som en mulig bivirkning ved hurtig

intravenøs injektion.

Reaktion på injektionsstedet

Reaktioner på injektionsstedet kan forekomme under administration af etoposid. Da

muligheden for ekstravasation forekommer, anbefales det nøje at overvåge

infusionsstedet for mulig infiltration under administration af lægemidlet.

Lavt serum albumin

Lavt serum albumin er forbundet med øget eksponering for etoposid. Patienter med

lavt serum albumin kan derfor have øget risiko for toksiciteter forbundet med

etoposid.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med moderat (CrCl =15 til 50 ml/min), eller svært (CrCl < 15 ml/min)

nedsat nyrefunktion, som er i hæmodialyse, skal der administreres en reduceret dosis

(se pkt. 4.2). Hæmatologiske parametre skal måles og dosisjusteringer i efterfølgende

cyklusser overvejes ud fra hæmatologisk toksicitet og klinisk virkning hos patienter

med moderat og svært nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Patienter med nedsat leverfunktion skal regelmæssigt have deres leverfunktion monitoreret

på grund af risikoen for etoposid-akkumulering.

Tumorlysesyndrom

Tumorlysesyndrom (undertiden letalt) er blevet rapporteret efter brug af etoposid i

forbindelse med andre kemoterapimidler. Nøje monitorering af patienter er nødvendigt for

at detektere tidlige tegn på tumorlysesyndrom, særligt hos patienter med risikofaktorer,

såsom store behandlingsfølsomme tumorer og nyreinsufficiens. Passende forebyggende

foranstaltninger bør desuden overvejes hos patienter, som har risiko for denne

behandlingskomplikation.

Mutagenicitet

Givet mutageniciteten af etoposid skal både mandlige og kvindelige patienter bruge

sikker kontraception under behandling og i op til 6 måneder efter ophør af behandling.

Genetisk rådgivning anbefales, hvis patienten ønsker at få børn efter ophør af

behandling. Da etoposid kan reducere fertilitet hos mænd, kan opbevaring af sperma

overvejes med henblik på senere faderskab (se pkt.

4.6).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Ethanol

Etoposid "Accord" indeholder 30,5 % alkohol (ethanol), hvilket svarer til 240,64 mg

ethanol pr. ml koncentrat, dvs. op til 1,2 g ethanol pr. 5 ml hætteglas, svarende til 30 ml øl

eller 12,55 ml vin og op til 3 g ethanol pr. 12,5 ml hætteglas, svarende til 75 ml øl eller

31,4 ml vin.

dk_hum_52212_spc.doc

Side 5 af 15

Der er en sundhedsrisiko for leverpatienter, alkoholikere, epileptikere, patienter med

organiske hjernesygdomme, gravide kvinder, ammende kvinder og børn med flere.

Virkningen af andre lægemidler kan være nedsat eller forøget.

Benzylakohol

Etoposid Accord indeholder benzylalkohol. Benzylalkohol kan forårsage allergiske

reaktioner. Benzylalkohol er blevet sat i forbindelse med risiko for alvorlige bivirkninger,

inklusive vejrtrækningsproblemer (kaldet “gasping syndrome”) hos små børn.

Bør ikke gives til nyfødte (op til 4 uger gamle).

Bør ikke anvendes i mere end en uge hos små børn (under 3 år gamle).

Der skal udvises forsigtighed hos gravide og ammende patienter og hos patienter med

lever- eller nyresygdom. Dette skyldes, at store mængder benzylalkohol kan ophobes i

kroppen og forårsage bivirkninger (kaldet “metabolisk acidose”).

Polysorbat 80

Etoposid "Accord" indeholder polysorbat 80. Hos nyfødte spædbørn har et livstruende

syndrom af leversvigt, kolestase og nyresvigt, forværret lungefunktion, trombocytopeni og

ascites været forbundet med et injicerbart E-vitaminprodukt, der indeholder polysorbat 80.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningerne af andre lægemidler på farmakokinetikken af etoposid

Høj-dosis ciclosporin, resulterende i plasmakoncentrationer over 2000 ng/ml, som

administreres sammen med oral etoposid, har medført en stigning i eksponering for

etoposid (AUC) på 80 % med et fald i kroppens totale clearance af etoposid på 38 %

sammenlignet med etoposid alene..

Samtidig behandling med cisplatin er forbundet med reduceret total legemsclearance af

etoposid.

Samtidig behandling med fenytoin eller fenobarbital er forbundet med øget

etoposidclearance og reduceret virkning. Anden enzyminduceret antiepileptisk behandling

kan være forbundet med øget clearance af etoposid og reduceret effekt.

Plasmaproteinbindingen in vitro er 97 %. Fenylbutazon, natriumsalicylat og

acetylsalicylsyre kan påvirke etoposids plasmaproteinbinding.

Virkning af etoposid på farmakokinetikken af andre lægemidler

Samtidig administration af antiepileptika og Etoposid Accord kan medføre reduceret

anfaldskontrol som følge af lægemidlernes farmakokinetiske interaktioner.

Samtidig administration af warfarin og etoposid kan medføre forhøjet INR (international

normaliseret ratio). Det anbefales at monitorere INR nøje.

Farmakodynamiske interaktioner

Der er øget risiko for letal systemisk vaccinationssygdom ved anvendelse af vaccine mod

gul feber. Levende vacciner er kontraindiceret hos immunsupprimerede patienter (se pkt.

4.3).

dk_hum_52212_spc.doc

Side 6 af 15

Tidligere eller ledsagende brug af andre lægemidler med myelosupprimerende aktion

svarende til etoposids kan forventes at have additive eller samvirkende virkninger (se pkt.

4.4).

Krydsresistens mellem antracykliner og etoposid er blevet indberettet i prækliniske

eksperimenter.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos mænd og kvinder

Kvinder i den fertile alder skal bruge passende kontraception for at undgå graviditet

under behandling med etoposid. Etoposid er blevet påvist at være teratogent hos mus og

rotter (se pkt. 5.3). På baggrund af mutageniciteten af etoposid skal både mandlige og

kvindelige patienter bruge sikker kontraception under behandlingen og i op til 6

måneder efter behandlingsophør (se pkt. 4.4). Genetisk rådgivning anbefales, hvis

patienten ønsker at få børn efter ophør af behandling.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af etoposid til gravide kvinder.

Dyreforsøg har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Etoposid kan generelt forårsage

fosterskader ved administration til gravide kvinder. Etoposid Accord må ikke anvendes

under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand nødvendiggør behandling med

etoposid. Kvinder i den fertile alder bør rådgives til at undgå graviditet. Kvinder i den

fertile alder skal anvende sikker kontraception under og i op til 6 måneder efter

behandlingen. Hvis lægemidlet anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid

under behandling med lægemidlet, skal patienten informeres om den potentielle risiko for

det ufødte barn.

Amning

Etoposid udskilles i human mælk. Der er risiko for alvorlige bivirkninger fra etoposid hos

spædbørn, som ammes. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med

Etoposid Accord seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen (se pkt. 4.3).

Benzylalkohol udskilles sandsynligvis i modermælken og kan absorberes oralt af

spædbarnet.

Fertilitet

Da etoposid kan nedsætte fertiliteten hos mænd, kan det overvejes at lade sæden opbevare

med henblik på senere faderskab.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser vedrørende evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Etoposid kan forårsage bivirkninger, som påvirker evnen til at føre motorkøretøj

og betjene maskiner, såsom

træthed, somnolens, kvalme, opkastning, kortikal blindhed,

akutte overfølsomhedsreaktioner. Patienter, som oplever sådanne bivirkninger, skal tilrådes

at undgå at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.

dk_hum_52212_spc.doc

Side 7 af 15

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Dosisbegrænsende knoglemarvssuppression er den væsentligste toksicitet forbundet med

behandling med etoposid. I kliniske studier, hvori etoposid blev administreret som

monoterapi ved en samlet dosis på ≥ 450 mg/m

var de hyppigste bivirkninger af nogen

sværhedsgrad leukopeni (91 %), neutropeni (88 %), anæmi (72 %) trombocytopeni (23 %),

asteni (39 %), kvalme og/eller opkastning (37 %), alopeci (33 %) og kulderystelser og/eller

feber (24 %).

Liste over bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med kliniske studier med etoposid og fra

erfaring efter markedsføring. Disse bivirkninger er angivet efter systemorganklasse og

hyppighed, som defineres af følgende kategorier:meget almindelig (

1/10)

almindelig (

1/100 til <1/10)

ikke almindelig (

1/100 til <1/100)

sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

meget sjælden (<1/10.000)

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning (MedDRA-termer)

Infektioner og parasitære

sygdomme

almindelig

infektion

Benigne, maligne og uspecificerede

tumorer (inkl. cyster og polypper)

almindelig

akut leukæmi

Blod og lymfesystem

meget al-

mindelig

anæmi, leukopeni, myelosuppression*,

neutropeni, trombocytopeni

Immunsystemet

almindelig

anafylaktiske reaktioner**

ikke kendt

angioødem, bronkospasme

Metabolisme og ernæring

ikke kendt

tumorlysesyndrom

Nervesystemet

almindelig

svimmelhed

ikke al-

mindelig

perifer neuropati

sjælden

forbigående barkblindhed,

neurotoksiciteter (f.eks. somnolens og

træthed), opticusneuritis, krampeanfald***

Hjerte

almindelig

arytmi, hjerteinfarkt

Vaskulære sygdomme

almindelig

hypertension, forbigående systolisk

hypotension efter hurtig intravenøs

administration

ikke al-

mindelig

blødning

dk_hum_52212_spc.doc

Side 8 af 15

Luftveje, thorax og mediastinum

sjælden

interstitiel pneumoni, lungefibrose

ikke kendt

bronkospasme

Mave-tarm-kanalen

meget al-

mindelig

mavesmerter, anoreksi, forstoppelse,

kvalme og opkastning

almindelig

diarré, mucositis (herunder stomatitis og

esophagitis)

sjælden

dysgeusi, dysfagi

Lever og galdeveje

meget al-

mindelig

forhøjet alaninaminotransferase, forhøjet

alkalisk phosphatase, forhøjet aspartat-

aminotransferase, forhøjet bilirubin,

levertoksicitet

Hud og subkutane væv

meget al-

mindelig

alopeci, pigmentering

almindelig

kløe, udslæt, nældefeber

sjælden

radiation recall dermatitis, Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse

Det reproduktive system og

mammae

ikke kendt

infertilitet

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

meget al-

mindelig

asteni, utilpashed

almindelig

ekstravasation****, phlebitis

sjælden

pyreksi

* Myelosuppression med døden til følge er blevet indberettet

**Anafylaktiske reaktioner kan være dødelige

***Krampeanfald er lejlighedsvist forbundet med allergiske reaktioner.

****Komplikationer efter markedsføring indberettet i forbindelse med ekstravasation inkluderede

lokal bløddelstoksicitet, hævelse, smerter, flegmone, og nekrose, herunder hudnekrose.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I nedenstående afsnit er forekomsten af bivirkninger, angivet ved den gennemsnitlige

procent, afledt fra studier, hvori etoposid blev brugt som monoterapi.

Hæmatologisk toksicitet

Myelosuppression (se pkt. 4.4) med dødelig udgang er blevet indberettet efter

administration af etoposid. Myelosuppression er som regel dosisbegrænsende.

Knoglemarvsrestitution er normalt komplet inden for 20 dage, og der er ikke rapporteret

om kumulativ toksicitet.

dk_hum_52212_spc.doc

Side 9 af 15

De laveste granulocyt- og trombocyttal har tilbøjelighed til at optræde ca. 10-14 dage efter

administration af etoposid, afhængigt af administrationsvejen og behandlingsskemaet. De

laveste tal har tilbøjelighed til at indtræde tidligere ved intravenøs administration

sammenlignet med oral administration.

Leukopeni og svær leukopeni (under 1.000 celler/mm

) blev observeret hos hhv. 91 % og

17 % for etoposid. Trombocytopeni og svær trombocytopeni (under 50.000

trombocytter/mm

) blev set hos hhv. 23 % og 9 % for etoposid. Feber og infektioner er

også meget almindelige hos patienter med neutropeni, der er behandlet med etoposid.

Blødning er blevet indberettet.

Gastrointestinal toksicitet

Kvalme og opkastning er de vigtigste gastrointestinale toksiciteter relateret til etoposid.

Kvalme og opkastning kan som regel kontrolleres af antiemetika.

Alopeci

Der blev observeret reversibel alopeci, der sommetider udvikler sig til total skaldethed, hos

op til 66 % af patienterne behandlet med etoposid.

Hypotension

Der er rapporteret om forbigående hypotension efter hurtig intravenøs administration hos

patienter behandlet med etoposid, og denne hypotension har ikke været forbundet med

hjertetoksicitet eller elektrokardiografiske ændringer. Hypotension responderer normalt på

seponering af etoposidinfusionen og/eller anden understøttende behandling efter behov.

Når infusionen genstartes, skal der anvendes en langsommere administrationshastighed.

Der er ikke set nogen forsinket hypotension.

Hypertension

I kliniske studier med etoposidinjektion er der rapporter om episoder med hypertension.

Hvis der opstår klinisk signifikant hypertension hos patienter, som får etoposid, skal

passende understøttende behandling iværksættes.

Overfølsomhed

Der er rapporteret om anafylaktiske reaktioner under eller umiddelbart efter intravenøs

administration af etoposid. Det er usikkert, hvilken rolle koncentrationen eller hastigheden

af infusionen spiller i udviklingen af anafylaktiske reaktioner. Blodtrykket normaliseres

normalt i løbet af nogle få timer efter ophør af infusionen. Anafylaktiske reaktioner kan

forekomme i forbindelse med den første dosis etoposid.

Anafylaktiske reaktioner (se pkt. 4.4), der giver sig udtryk ved kulderystelser, takykardi,

bronkospasme, dyspnø, diaforese, pyreksi, kløe, hypertension eller hypotension, synkope,

kvalme og opkastning er rapporteret at forekomme hos 3 % (7 ud af 245 patienter

behandlet med etoposid i 7 kliniske studier) af patienter behandlet med etoposid. Blussen i

ansigtet blev rapporteret hos 2 % af patienter og hududslæt hos 3 %. Disse reaktioner har

som regel reageret med det samme på ophør af infusion og administration af pressormidler,

kortikosteroider, antihistaminer eller volumenekspandere efter lægens skøn

Der er rapporteret om akutte fatale reaktioner associeret med bronkospasme med etoposid.

Apnø med spontan genoptagelse af vejrtrækning efter ophør af infusionen er også blevet

rapporteret.

dk_hum_52212_spc.doc

Side 10 af 15

Metaboliske komplikationer

Der er rapporteret om tumorlysesyndrom (nogle gange fatalt) efter brug af etoposid i

forbindelse med andre kemoterapeutika (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerhedsprofilen for pædiatriske og voksne patienter forventes at være den samme.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Totale doser på 2,4-3,5 g/m2 etoposid indgivet i.v. over 3 dage har resulteret i alvorlig

mucositis og myelotoksicitet. Der er rapporteret om metabolisk acidose og svær

levertoksicitet hos patienter, der får højere end anbefalede intravenøse doser af etoposid

end anbefalet. Der findes ingen specifik antidot. Behandlingen skal derfor være

symptomatisk og understøttende, og patienterne skal monitoreres nøje. Etoposid og dets

metabolitter kan ikke dialyseres.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Cytostatika, plantealkaloider og andre naturlige

produkter, podophyllotoksinderivater.

ATC-kode: L01CB01.

Virkningsmekanisme

Hovedvirkningen af etoposid forekommer at være den sene S og tidlige G

del af

cellecyklussen i pattedyrsceller. Der ses to dosisafhængige reaktioner: Ved høje

koncentrationer (10 mikrogram/ml eller mere) lyseres celler, som starter mitose. Ved lave

koncentrationer (0,3 til 10 mikrogram/ml) forhindres celler i at starte profase.

Sammensætning af mikrotubuli er ikke påvirket. Den dominerende makromolekylære

virkning af etoposid lader til at være ruptur af dobbeltstrengen ved en interaktion med

DNA-topoisomerase II eller ved dannelse af frie radikaler. Etoposid er blevet påvist at

forårsage metafasestop i fibroblaster hos kyllinger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

dk_hum_52212_spc.doc

Side 11 af 15

De gennemsnitlige fordelingsvolumener ved steady state rækker fra 18 til 29 liter. Etoposid

udviser lav penetrering i cerebrospinalvæsken. In vitro er etoposid i høj grad proteinbundet

(97 %) til plasmaproteiner hos mennesker. Bindingsforholdet af etoposid korrelerer direkte

med serum albumin hos kræftpatienter og normale raske forsøgspersoner (se pkt. 4.4). Den

ubundne fraktion af etoposid korrelerer signifikant med bilirubin hos kræftpatienter.

Efter intravenøs infusion udviser Cmax- og AUC-værdierne markant intra- og

interpatientvariabilitet.

Biotransformation

Oxsyre-metabolitten [4' dimethyl-epipodofylinsyre-9-(4,6 0-ethyliden-β-D-

glucopyranosid)], som dannes ved at åbne lactonringen, findes i urinen hos voksne og

børn. Det findes også i human plasma, antageligt som transisomer. Glucuronid og/eller

sulfatkonjugater af etoposid udskilles ligeledes i urinen hos mennesker. Endvidere finder

O-demethylering af dimethoxyphenol-ringen sted gennem CYP450 3A4-isoenzym-

pathwayen, så den tilsvarende katekolamin produceres.

Elimination

Ved intravenøs administration kan dispositionen af etoposid bedst beskrives som en

bifasisk proces med en halveringstid i fordelingsfasen på 1,5 timer og en

eliminationshalveringstid for den terminale fase på mellem 4 og 11 timer. Værdier for total

clearance fra kroppen rækker fra 33 til 48 ml/min eller 16 til 36 ml/m

og er ligesom

eliminationshalveringstiden for den terminale fase uafhængige af doseni et dosisområde på

100 til 600 mg/m

. Efter intravenøs administration af

C etoposid (100 til 124 mg/m

) var

den gennemsnitlige genvinding af radioaktivitet i urinen 56 % (45 % af dosen blev udskilt

som etoposid), mens genvinding af radioaktivitet i afføringen var 44 % af den

administrerede dosis efter 120 timer.

Linearitet/non-linearitet

Værdier for total clearance fra kroppen og eliminationshalveringstiden for den terminale

fase er uafhængige af dosen i et dosisområde på 100 til 600 mg/m

. I det samme

dosisområde tiltager områderne under kurverne plasmakoncentration vs tid (AUC) og

værdierne for den maksimale plasmakoncentration (C

) lineært i forhold til dosis.

Nedsat nyrefunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion, som får etoposid, har udvist reduceret total

clearance fra kroppen, øget AUC og et højere fordelingsvolumen i steady state (se pkt.

4.2).

Nedsat leverfunktion

Hos voksne kræftpatienter med leverfunktionssvigt er den totale clearance af etoposid fra

kroppen ikke reduceret.

Ældre population

Omend der er blevet observeret mindre forskelle i farmakokinetiske parametre mellem

patienter på ≤ 65 år og > 65 år betragtes disse ikke som klinisk signifikante.

Pædiatrisk population

dk_hum_52212_spc.doc

Side 12 af 15

Hos børn udskilles cirka 55 % af dosen i urinen som etoposid i løbet af 24 timer.

Gennemsnitlig renal clearance af etoposid er 7 til 10 ml/min/m

eller cirka 35 % af

kroppens totale clearance i et dosisområde på 80 til 600 mg/m

. Etoposid elimineres

derfor gennem både renale og ikke-renale processer, dvs. gennem stofskiftet og galden.

Nyresygdoms indvirkning på clearance af etoposid fra plasma kendes ikke for børn.

Hos børn er forhøjede SGTP-niveauer forbundet med reduceret total clearance af

lægemidlet fra kroppen. Tidligere brug af cisplatin kan også resultere i en reduktion i

total clearance af etoposid fra kroppen hos børn. En omvendt sammenhæng mellem

albuminniveauer i plasma og renal clearance af etoposid ses hos børn.

Køn

Omend der er blevet observeret mindre forskelle i farmakokinetiske parametre

mellem kønnene, betragtes disse ikke som klinisk signifikante.

Lægemiddelinteraktioner

I et studie af indvirkningen af andre behandlingsmidler på in vitro binding af

etoposid til humane serum proteiner, fortrængte kun phenylbutazon, natriumsalicylat

og acetylsalicylsyre proteinbundet etoposid ved koncentrationer generelt set in vivo (se

pkt. 4.5).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Kronisk toksicitet

Anæmi, leukopeni og trombocytopeni blev observeret hos rotter og mus, mens hunde

havde mild reversibel forværring af lever- og nyrefunktioner. Dosismultiplikatoren (baseret

på mg/m

doser) for disse fund ved niveauet uden observerede bivirkninger var i de

prækliniske studier ≥ cirka 0,05 gange sammenlignet med den højeste kliniske dosis.

Dyrearterne i prækliniske studier har historisk været mere følsomme over for cytotoksiske

stoffer end mennesker. Testesatrofi, ophør af sædudvikling og retarderet vækst blev

rapporteret hos rotter og mus.

Mutagenicitet

Etoposid er mutagen i pattedyrsceller.

Reproduktionstoksicitet

Etoposid var i dyreforsøg forbundet med dosisrelateret embryotoksicitet og teratogenicitet.

Karcinogenicitet

På grund af dets virkningsmekanisme bør etoposid betragtes som et muligt karcinogen for

mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyre, vandfri

Benzylakohol

Polysorbat 80

Macrogol 300

Ethanol, vandfri

dk_hum_52212_spc.doc

Side 13 af 15

6.2

Uforligeligheder

Etoposid "Accord" må ikke blandes med andre lægemidler, når det administreres.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler undtagen de lægemidler, som er

beskrevet i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 3 år.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet i brug af opløsning fortyndet til en koncentration på 0,2 mg/ml

og 0,4 mg/ml er dokumenteret med natriumchloridinjektionsvæske (0,9 %) og

glucoseinjektionsvæske (5 %) i op til henholdsvis 96 timer og 48 timer ved en temperatur

på 20°-25° C.

Fra et mikrobielt synspunkt skal opløsningen anvendes med det samme. Hvis den ikke

anvendes med det samme, er opbevaringstiden og -betingelserne før anvendelse brugerens

ansvar. Det fortyndede produkt må ikke opbevares i køleskab (2-8 °C), da det kan resultere

i bundfald.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar hætteglasset i yderpakningen for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Opbevaringsforhold efter fortynding, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Koncentratet er fyldt i et 5 ml, 10 ml, 12,5 ml, 20 ml, 25 ml eller 50 ml klart hætteglas med

teflon-gummiprop og aluminiumsvippeforsegling.

Pakningsstørrelser

1×5 ml hætteglas

1×10 ml hætteglas

1×12,5 ml hætteglas

1×20 ml hætteglas

1×25 ml hætteglas

1×50 ml hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse af kræftlægemidler skal følges.

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering af cytostatiske produkter. Træf altid de

nødvendige foranstaltninger for at forebygge eksponering. Som med andre potentielt

toksiske forbindelser skal der udvises forsigtighed ved håndtering og forberedelse af

opløsningen af etoposid. Der kan forekomme hudreaktioner ved utilsigtet eksponering for

etoposid. Det anbefales at bruge handsker. Hvis etoposid kommer i kontakt med hud, eller

slimhinder, skal huden straks vaskes med sæbe og vand, og slimhinderne skylles med

vand.

dk_hum_52212_spc.doc

Side 14 af 15

Hvis opløsningen viser tegn på bundfald eller indeholder synlige partikler, skal den

kasseres. Etoposid "Accord" skal før brug fortyndes med natriumchloridinjektionsvæske

(0,9 %) eller glucoseinjektionsvæske (5 %) til en koncentration på 0,2 mg/ml (dvs. 1 ml

koncentrat i 100 ml fortynder) til 0,4 mg/ml (dvs. 2 ml koncentrat i 100 ml fortynder).

Koncentrationen af fortyndet opløsning bør ikke overstige 0,4 mg/ml på grund af risikoen

for bundfald. Under forberedelse og fortynding skal der anvendes en omhyggelig aseptisk

arbejdsteknik.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52212

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. juli 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. december 2019

dk_hum_52212_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information