Etodolac "2care4" 200 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-01-2020

Aktiv bestanddel:
ETODOLAC
Tilgængelig fra:
2care4 Generics ApS
ATC-kode:
M01AB08
INN (International Name):
etodolac
Dosering:
200 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51007
Autorisation dato:
2013-07-01

Indlægsseddel: Information til brugeren

Etodolac ”2care4”

200 mg og 300 mg filmovertrukne tabletter

Etodolac

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Etodolac ”2care4” til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Etodolac ”2care4”

3. Sådan skal du tage Etodolac ”2care4”

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Etodolac ”2care4” er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører gruppen af

nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID).

Du kan tage Etodolac ”2care4”:

Til behandling af gigtsygdomme

Til behandling af smerter og hævelse i led og muskler

Lægen kan have givet dig Etodolac ”2care4” for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Etodolac ”2care4”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Etodolac ”2care4”:

Hvis du er allergisk over for etodolac eller et af de øvrige indholdsstoffer i Etodolac ”2care4”

(angivet i afsnit 6).

Hvis du har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med

smertestillende medicin (NSAID).

Hvis du har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end én gang.

Hvis du har meget dårlig lever eller nyrer.

Hvis du har meget dårligt hjerte.

Hvis du har for få blodplader i blodet.

Hvis du tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med

acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).

Hvis du er i de sidste 3 måneder af graviditeten.

Tal med lægen inden du tager Etodolac ”2care4”:

Hvis du tager anden smertestillende medicin (NSAID præparater, herunder COX-2 hæmmere mod

ledlidelser).

Hvis du har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns

sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID.

Hvis du lider af hjerteproblemer, forhøjet blodtryk og ophobning af væske i kroppen.

Hvis du tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan

øge risikoen for mavesår og blødning.

Hvis du har astma.

Hvis du har dårlige nyrer.

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Kontakt straks lægen, hvis du under behandlingen får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre

overfølsomhedsreaktioner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Etodolac ”2care4”.

Vær ekstra forsigtig med at tage Etodolac ”2care4”

Du skal være opmærksom på, at:

Brug af Etodolac ”2care4” kan være forbundet med en let forøget risiko for hjertetilfælde (”myokardiein-

farkt”) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede

dosis og behandlingstid må normalt ikke overskrides.

Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (f.eks.

hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.

Hvis du får smerter i øverste del af maven (det kan være begyndende mavesår) og/eller blødning fra mave

eller tarm, mens du tager Etodolac ”2care4”, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller

skadestue.

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du oplever

usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Etodolac ”2care4”, kan

det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

Etodolac ”2care4” kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Behandlingen med Etodolac ”2care4” skal vare så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske

bivirkningerne.

Børn

Børn må normalt ikke få Etodolac ”2care4”. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

sammen med

Etodolac ”2care4”

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen inden behandling med Etodolac ”2care4”, hvis du tager:

Anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID)

Binyrebarkhormoner

Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)

Medicin til forebyggelse af blodpropper (heparin)

Medicin mod depression (SSRI, lithium)

Medicin mod forhøjet blodtryk, vanddrivende medicin (loop-diuretika)

Antibiotikum (quinolon)

Medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)

Medicin for hjertet (digoxin)

Medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus)

Anden medicin kan påvirke behandling med Etodolac ”2care4”. Dette er normalt uden praktisk betydning.

Spørg lægen eller apotektet, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Etodolac ”2care4” sammen med mad og drikke

Du kan tage Etodolac ”2care4” sammen med mad og drikke.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer,

har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Etodolac ”2care4” i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det

nyfødte barn. Tal med lægen.

Du skal normalt ikke tage Etodolac ”2care4” i de første 6 måneder af graviditeten. Tal med lægen.

Amning

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Etodolac ”2care4” er nødvendig. Tal med lægen.

Kvinder der ønsker at blive gravide:

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Etodolac ”2care4” eller kun tage Etodolac

”2care4” i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.

Etodolac ”2care4” kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Etodolac ”2care4” kan give bivirkninger som svimmelhed, træthed og synsforstyrrelser, der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Etodolac ”2care4” indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Etodolac ”2care4”

Tag altid Etodolac ”2care4” nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

1 tablet på 200 mg 2 gange daglig. Det kan være nødvendigt at forhøje dosis til 1 tablet på 200 mg 3 gange

daglig eller 1 tablet på 300 mg 2 gange daglig.

Du skal tage tabletten med et glas vand.

Tag Etodolac ”2care4” i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne.

Brug til børn

Børn skal normalt ikke have Etodolac ”2care4”.

Brug til ældre

Laveste mulige effektive dosis bør anvendes.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Etodolac ”2care4” tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Etodolac ”2care4”, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du kan få kvalme, opkastning, svimmelhed, vanskeligheder med at styre bevægelser, kramper og evt.

bevidstløshed. Overdosering med Etodolac ”2care4” kan påvirke din lever og nyrers funktion og ændre

blodets evne til at størkne.

Hvis du har glemt at tage Etodolac ”2care4”

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Etodolac ”2care4”

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Etodolac ”2care4”.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Disse bivirkninger kan være midlertidige. Dog bør du fortælle din læge, hvis en bivirkning bliver generende

eller varer mere end et par dage. Lægemidler som Etodolac ”2care4” kan være forbundet med en let øget

risiko for hjerteanfald (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde.

Alvorlige bivirkninger

Hvis noget af følgende sker, skal du stoppe med at tage Etodolac ”2care4” og omgående kontakte din læge

eller skadestue på det nærmeste hospital. Disse bivirkninger er meget alvorlige. Du kan få brug for

omgående lægehjælp:

Sjældne bivirkninger (

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

:

Almen utilpashed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Meget sjældne bivirkninger (

forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patiente

:

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget

af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og

slagtilfælde. Ring 112, hvis du får:

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Brug af NSAID kan være forbundet med ophobning af væske i kroppen, belastning af hjertet og forhøjet

blodtryk. Kontakt lægen, hvis du får:

Hævede ben, åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile og/eller trykken for brystet.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Forværring af tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) og betændelse i tarmene (Crohns sygdom) med

diarré, slim og blødning fra endetarmen. Kontakt lægen.

Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Aftagende urindannelse pga. nyresvigt. Kontakt lægen.

Betændelse i munden med sår. Kontakt lægen.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Tal med din læge hvis du oplever følgende:

Almindelige bivirkninger (

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

:

Svimmelhed.

Susen for ørerne (tinnitus).

Sure opstød/halsbrand, mavesmerter, diarré, luft i tarmene, kvalme.

Vand i kroppen.

Utilpashed.

Sjældne bivirkninger (

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

:

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Kan være alvorligt. Tal med

lægen.

Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hjertebanken.

Hovedpine, døsighed, rysten.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Synsforstyrrelser.

Blødning fra endetarmen.

Forstoppelse.

Smerter og svien ved vandladning.

Hyppig vandladning.

Udslæt, kløe, øget følsomhed af huden for lys.

Søvnforstyrrelser, forvirring, nervøsitet.

Mørk urin pga. øget mængde galdefarvestof i urinen.

Etodolac ”2care4” kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver og blodprøver, herunder leverfunktion etc., som igen

bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Etodolac ”2care4” utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Etodolac ”2care4” ved almindelig temperatur.

Brug ikke Etodolac ”2care4” efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Etodolac ”2care4”, 200 mg og 300 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Etodolac.

Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: Mikrokrystallinsk cellulose MC-102, lactosemonohydrat 200, povidone K30,

natriumstivelsesglycolat type A, magnesiumstearat.

Overtræk 200 mg: Opadry II 85F38197 Yellow (polyvinylalkohol, og titandioxid (E171), macrogol,

talcum og farvestofferne jernoxid gul og rød (E172)).

Overtræk 300 mg: Opadry II 85F265008 Brown (polyvinylalkohol, og titandioxid (E171), macrogol,

talcum og farvestofferne jernoxid gul, rød og sort (E172)).

Udseende og pakningstørrelser

Udseende

Etodolac ”2care4” 200 mg er en aflang lysebrun tablet.

Etodolac ”2care4” 300 mg er en aflang orange tablet.

Tabletterne er pakket i en rund plasticbeholder (HDPE) med et børnesikret skruelåg.

Beholderen er pakket i en æske.

Pakningsstørrelser

20, 60 og (2 x 60) tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

DK-6710 Esbjerg V.

Danmark

Fremstiller

Laboratorium Sanitatis, S.L.

C/ Leonardo Da Vinci, 11

Parque Tecnológico de Álava

01510 Miñano (Àlava)

Spanien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Etodolac “2care4” filmovertrukne tabletter 200 mg

Etodolac “2care4” filmovertrukne tabletter 300 mg

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020

3. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Etodolac ”2care4”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

28431

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Etodolac ”2care4”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 tablet indeholder 200 mg og 300 mg etodolac.

Hjælpestof:

200 mg tablet indeholder 85 mg lactosemonohydrat og 15 mg natriumstivelsesglycolat

Type A.

300 mg tablet indeholder 127,5 mg lactosemonohydrat og 22,5 mg natriumstivelses-

glycolat Type A.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere

bivirkningerne af Etodolac ”2care4” (se pkt. 4.4).

Voksne

200 mg 2 gange daglig, om nødvendigt forhøjet til 200 mg 3 gange daglig eller 300 mg

2 gange daglig.

Tabletterne indtages med et glas vand.

dk_hum_51007_spc.doc

Side 1 af 10

Til oral administration.

Børn

Lægemidlet bør ikke anvendes til børn på grund af utilstrækkelig dokumentation for

sikkerhed og virkning.

Ældre

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater, se pkt. 4.4. Behandlingen bør

indledes med den lavest mulige dosis.

Nedsat nyrefunktion

Bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat nyrefunktion, se pkt. 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Etodolac ”2care4” er kontraindiceret ved:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Gastrointestinal blødning eller perforation i anamnesen i forbindelse med NSAID-

behandling.

Aktivt eller tilbagevendende gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs.

to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning).

Svær lever eller nyreinsufficiens (se pkt. 4.4).

Alvorlig kongestiv hjerteinsufficiens (se pkt. 4.4).

Svær trombocytopeni.

Ligesom ved behandling med andre NSAIDer er Etodolac ”2care4” kontraindiceret

hos patienter, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma,

urticaria eller akut rinit.

Tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Symptomerne behandles i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at minimere

bivirkningerne af Etodolac ”2care4” (se pkt. 4.2 og nedenstående om gastrointestinale og

kardiovaskulære risici).

Bør gives med forsigtighed til astmatikere og patienter med nedsat nyrefunktion.

Bør ikke anvendes til børn på grund af manglende klinisk erfaring.

Samtidig brug af andre NSAID-præparater, inklusive selektive cyclooxygenase-2-(COX-2)

hæmmere, bør undgås grundet manglende bevis for synergistisk gavnlig effekt og risiko

for addition af bivirkninger.

Ældre

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater, især gastrointestinal

blødning og perforation, som kan være fatale.

Gastrointestinale påvirkninger

Der er rapporteret gastrointestinale blødninger, ulcerationer eller perforationer, som kan

være fatale, ved behandling med etodolac og alle andre NSAID-præparater. Disse

bivirkninger er opstået på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller uden advarende

symptomer eller alvorlige gastrointestinale lidelser i anamnesen.

dk_hum_51007_spc.doc

Side 2 af 10

Risikoen for gastrointestinal blødning, ulceration eller perforation er øget ved højere doser

af NSAID, hos patienter med ulcus i anamnesen (særligt med samtidig blødning eller

perforation) (se pkt. 4.3) og hos ældre. Disse patienter bør indlede behandlingen med den

lavest mulige dosis.

Kombinationsbehandling med slimhindebeskyttende midler (f.eks. misoprostol eller

protonpumpehæmmere) bør overvejes til disse patienter samt til patienter med behov for

samtidig behandling med lave doser acetylsalicylsyre eller andre stoffer, som sandsynligt

vil øge risikoen for gastrointestinale bivirkninger (se nedenstående og pkt. 4.5).

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle

usædvanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i

behandlingens startfase.

Patienter, der samtidig bruger medicin, som øger risikoen for gastrointestinalt ulcus eller

blødning, såsom orale kortikosteroider, antikoagulantia som warfarin, selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende midler som

acetylsalicylsyre, bør rådes til forsigtighed (se pkt. 4.5).

Hvis gastrointestinal blødning eller ulceration opstår hos patienter i behandling med

Etodolac ”2care4” skal behandlingen seponeres.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa, Crohns sygdom), da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

Kardiovaskulære og cerebrovaskulære påvirkninger

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat hjerteinsufficiens i anamnesen bør

monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med brug af NSAID.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data antyder, at der er en let forøget risiko for arterielle

tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af visse typer NSAID. Denne

risiko øges ved brug af høje doser og ved langtidsbehandling. Der er ikke tilstrækkelig

dokumentation til at udelukke en sådan risiko for Etodolac ”2care4”.

Patienter med ukontrolleret hypertension, hjerteinsufficiens, diagnosticeret iskæmisk

hjertelidelse, perifer arteriel lidelse og/eller cerebrovaskulær lidelse bør kun behandles med

Etodolac ”2care4” efter nøje overvejelse. Ligeledes bør langtidsbehandling af patienter

med risiko for kardiovaskulære lidelser (f.eks. hypertension, hyperlipidæmi, diabetes

mellitus eller rygning) kun ske efter nøje overvejelse.

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse

med brugen af NSAID-præparater, bl.a. exfoliativ dermatit, Stevens-Johnson syndrom og

toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8). Risikoen for sådanne reaktioner synes at

være størst tidligt i behandlingen, idet de fleste hudreaktioner forekommer inden for

behandlingens første måned.

Behandling med Etodolac ”2care4” bør straks seponeres ved symptomer som udslæt,

slimhindelæsioner eller anden overfølsomhedsreaktion.

dk_hum_51007_spc.doc

Side 3 af 10

Medicinoverforbrugshovedpine

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende hovedpinemedicin kan hovedpine

blive værre og hyppigere (medicinoverforbrugshovedpine). Hvis denne tilstand udvikles

eller mistænkes, skal lægen kontaktes med henblik på afbrydelse af

hovedpinebehandlingen. Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med

hyppige eller daglige hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af

smertestillende medicin.

Etodolac ”2care4” indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactose malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre NSAID:

Patienter i samtidig behandling med acetylsalicylsyre eller med to eller flere NSAID bør

undgås på grund af øget risiko for gastrointestinalt ulcus eller blødning (se pkt. 4.4).

Kortikosteroider:

Øget risiko for gastrointestinalt ulcus eller blødning (se pkt. 4.4).

Antikoagulantia:

NSAID-præparater kan forstærke effekten af antikoagulantia, såsom warfarin (se pkt. 4.4).

Trombocythæmmende midler:

Øget risiko for gastrointestinal blødning (se pkt. 4.4).

Selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI):

Øget risiko for gastrointestinal blødning (se pkt. 4.4).

Antihypertensiva:

Hæmmer virkningen af loop-diuretika.

Mulighed for nedsættelse af lithiumclearance.

Quinoloner - antibakterelle midler:

Der har været isolerede tilfælde af kramper, der kan have været forårsaget af samtidig brug

af quinoloner og NSAIDer. Der bør derfor udvises forsigtighed, når anvendelsen af et

quinolon overvejes hos patienter, der allerede behandles med et NSAID.

Methotrexat:

Forsigtighed anbefales når NSAIDer administreres mindre end 24 timer før eller efter

behandling med methotrexat, da koncentrationen af methotrexat kan stige, og toksiciteten

af stoffet øges.

Lithium:

Hvis anvendt samtidig, kan etodolac øge plasmakoncentrationerne af lithium. Monitorering

af serum-lithium niveauer anbefales.

Digoxin:

Hvis anvendt samtidig, kan etodolac øge plasmakoncentrationerne af digoxin.

Monitorering af serum-digoxin niveauer anbefales.

dk_hum_51007_spc.doc

Side 4 af 10

Heparin (parenteral administration):

Øget blødningsrisiko (hæmning af trombocytfunktion og øgede gastrointestinale

ivirkninger af NSAID'er).

Ciclosporin og tacrolimus:

Etodolac kan, som andre NSAIDer øge nefrotoksiciteten af ciclosporin og tacrolimus på

grund af effekten på nyreprostaglandinerne. Derfor skal etodolac gives i lavere doser, end

man normalt ville anvende hos patienter, der ikke er i behandling med ciclosporin eller

tacrolimus.

Etodolac er i udstrakt grad proteinbundet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis

af andre lægemidler, som også er proteinbundet i udstrakt grad.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Tredje trimester:

Prostaglandinsyntesehæmmere, som f. eks. NSAID, er kontraindiceret under tredje

trimester af graviditeten, da prostaglandinsyntesehæmmere under tredje trimester af

graviditeten kan udsætte fosteret for:

Kardiopulmonær toksicitet (for tidlig lukning af ductus arteriosus og pulmonær

hypertension).

Renal dysfunktion som kan lede til nyresvigt og dermed en reduceret mængde

fostervand

Ved graviditetens slutning kan prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

Forlænget blødningstid som følge af en nedsat aggregationsevne for trombocytterne,

hvilket kan forekomme selv ved meget lave doser.

Hæmning af livmoderkontraktioner, hvilket kan resultere i for sen eller forlænget

fødsel.

Første og andet trimester:

Prostaglandinsyntesehæmmere bør kun anvendes på tvingende indikation under første og

andet trimester af graviditeten, og dosis bør være så lav og behandlingstiden så kort som

muligt.

Amning

Etodolac ”2care4” udskilles, ligesom andre NSAIDer, i modermælk i små mængder. En

vurdering af amning bør afveje fordelene for moderen med fordelene ved amning for

barnet.

Fertilitet

NSAID bør ikke anvendes til kvinder, som ønsker at blive gravide, da prostaglandin-

syntesehæmmere menes at kunne nedsætte fertiliteten.

Hvis behandling med NSAID er nødvendig, bør behandlingen være så kortvarig og i så

lave doser som muligt. Virkningen på fertiliteten er reversibel.

NSAIDs hæmning af prostaglandinsyntesen kan have en skadelig indvirkning på

graviditeten og/eller den embryonale/føtale udvikling. Data fra epidemiologiske studier

tyder på en øget risiko for spontan abort og for medfødte misdannelser i barnets hjerte samt

dk_hum_51007_spc.doc

Side 5 af 10

gastroschisis ved brug af prostaglandinsyntesehæmmere under den tidlige graviditet. Den

absolutte risiko for medfødte misdannelser i hjertet stiger fra mindre end 1 % til cirka 1,5

%. Risikoen menes at stige med øget dosis og behandlingsvarighed.

Hos dyr har administration af prostaglandinsyntesehæmmere vist sig at medføre en øget

hyppighed af præ- og postimplantationstab samt embryo-/fosterdød. Endvidere er der

fundet en øget forekomst af flere misdannelser, herunder kardiovaskulære hos dyr, der har

været eksponeret for en prostaglandinsyntesehæmmer under den organudviklende periode.

I standard prækliniske dyrestudier var der ikke bevis for at diclofenac havde teratogent

potentiale hos mus, rotter eller kaniner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Etodolac ”2care4” har moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Etodolac ”2care4” kan forårsage svimmelhed, døsighed, træthed eller unormalt

syn. Patienterne skal være opmærksomme på, hvordan de reagerer på medicinen, før de

kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. Der kan forekomme

peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal, især hos

ældre (se pkt. 4.4).

Frekvenser er defineret som: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) og meget sjælden

(<1/10.000).

Yderligere oplysninger er angivet efter tabellen.

Hjerte

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Palpitationer.

Blod og lymfesystem

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Anæmi, trombocytopeni, neutropeni,

agranulocytose.

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Svimmelhed.

Hovedpine, døsighed, paræstesi, rysten.

Øjne

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Synsforstyrrelser.

Øre og labyrint

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Tinnitus.

Mave-tarmkanalen

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Dyspepsi, abdominalsmerter, diaré,

flatulens, kvalme.

Halsbrand, gastroentestinal blødning,

mavesår, rektal blødning, obstipation,

gastrit, melæna, blodig opkastning, ulcerøs

stomatit samt forværring af colitis ulcerosa

dk_hum_51007_spc.doc

Side 6 af 10

og Crohns sygdom.

Nyrer og urinveje

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Bilirubinuria, dysuri, hyppig vandladning,

nefrit, nyresvigt.

Hud og subkutant væv

Meget sjælden (³1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Bulløse reaktioner såsom Stevens-Johnson

syndrom og toksisk epidermal nekrolyse

(TEN)

Udslæt, kløe, angioødem, urticaria,

fotosensibilitet.

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Vaskulit.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Ødemer, utilpashed.

Feber, træthed.

Immunsystemet

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Anafylaktiske reaktioner.

Lever og galdeveje

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Unormal leverfunktion og ikterus.

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Depression, søvnforstyrrelser, konfusion,

nervøsitet.

Ødemer, hypertension og hjerteinsufficiens er rapporteret i forbindelse med NSAID-

behandling.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data antyder, at der er en let forøget risiko for arterielle

tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af visse typer NSAID. Denne

risiko øges ved brug af høje doser og ved langtidsbehandling (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Indberetning af formodede bivirkninger efter godkendelsen af lægemidlet er vigtig. Det

giver mulighed forløbende overvågning af risk / benefit af lægemidlet. Sundhedspersonale

bedes indberette eventuelle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dk_hum_51007_spc.doc

Side 7 af 10

4.9

Overdosering

Symptomer:

Kvalme og opkastning. Cerebrale symptomer (svimmelhed, ataksi stigende til coma og

kramper). Påvirkning af lever- og nyrefunktion, evt. koagulationsforstyrrelser.

Behandling:

Symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 01 AB 08 - Non-steroide antiinflammatoriske/antireumatiske midler

(NSAID).

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Etodolac ”2care4” er en oral, aktiv, selektiv hæmmer af cyclooxygenase-2 (COX-2)

indenfor det terapeutiske dosisinterval.

Cyclooxygenase er ansvarlig for dannelse af prostaglandiner. Der er identificeret to

isoformer COX-1 og COX-2. COX-1 findes konstitutivt i diverse væv, herunder den

gastriske mucosa, nyrerne og i trombocytterne, hvorimod COX-2 konstitutivt findes i et

begrænset antal væv, herunder hjernen, nyrerne og de kvindelige kønsorganer. COX-2

induceres i stor mængde i væv, der er blevet inflammeret, og menes hovedsageligt at have

ansvaret for dannelse af prostanoide mediatorer af smerte, inflammation og feber. COX-2

enzymet er muligvis også involveret i ovulation, implantation og lukning af ductus

arteriosus, regulering af nyrefunktionen og funktioner i centralnervesystemet. COX-2

synes at spille en væsentlig rolle i ulcusheling hos forsøgsdyr og antagonisering forsinker

sårhelingen. COX-2 er påvist i vævet omkring mavesår hos mennesker, men relevansen af

dette i forbindelse med sårheling er ikke kendt.

Adskillige kliniske studier bekræfter effekt og sikkerhed ved anvendelse af Etodolac

”2care4”. Generelt viser etodolac samme effekt som mindre selektive NSAID præparater

ved behandling af reumatoid artritis og osteoartrose.

Epidemiologiske studier med etodolac viser relativt få gastrointestinale bivirkninger

sammenlignet med de mindre selektive NSAID præparater. Den lave gastrointestinale

toxicitet af etodolac understøttes af endoskopiske studier og mikroblødnings-studier.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Etodolac ”2care4” bliver næsten fuldstændigt absorberet efter oral administration. Den

analgetiske virkning sætter ind 30-60 minutter efter oral indtagelse og varer i 6-12 timer

(200 mg).

Den maksimale plasmakoncentration findes efter 1 time og er lineært relateret til dosen i

det terapeutiske interval. I blodet findes størstedelen, 99%, af Etodolac ”2care4” bundet til

plasmaproteiner.

Etodolac ”2care4” metaboliseres ekstensivt i leveren og udskilles primært via urinen (74%)

og resten via fæces (19%). Mindre end 5% af Etodolac ”2care4” i urinen er ukonjugeret.

dk_hum_51007_spc.doc

Side 8 af 10

Plasmahalveringstiden er 6-7,4 timer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Etodolac ”2care4” er generelt vel tolereret.

værdier i mus, marsvin og rotter er høje.

Der er ikke observeret karcinogene effekter i langtidsstudier i mus og rotter, ligesom Ames

mutagene in-vitro test er negativ.

Ingen embryotoksiske eller teratogene effekter er set i forsøg med rotter og kaniner.

Endvidere er der ikke set fertilitetseffekter i rotteforsøg. En forsinkelse i parturitio er

observeret for rotter med doser på 9-15 mg/kg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Cellulose, mikrokrystallinsk MC – 102;

Lactosemonohydrat 200

Povidone K30

Natriumstivelsesglycolat Type A

Magnesiumstearat

Overtræk 200mg

Opadry II 85F38197 Gul

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E 171)

Macrogol,

Talcum

Jernoxid gul (E 172)

Jernoxid rød (E 172)

Overtræk 300 mg

Opadry II 85F265008 Brun

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E 171)

Macrogol,

Talcum

Jernoxid gul (E 172)

Jernoxid rød (E 172)

Jernoxid sort (E 172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

dk_hum_51007_spc.doc

Side 9 af 10

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tabletbeholder (plast).

20, 60 og 2 x 60 tabletter.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 Generics ApS

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

200 mg: 51007

300 mg: 51008

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. juli 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. januar 2020

dk_hum_51007_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information