Esomeprazol "SUN" 40 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-10-2018

Aktiv bestanddel:
esomeprazolnatrium
Tilgængelig fra:
SUN Pharmaceutical Industries Europe BV
ATC-kode:
A02BC05
INN (International Name):
esomeprazolnatrium
Dosering:
40 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
47593
Autorisation dato:
2011-11-17

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Esomeprazol SUN 40 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

esomeprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Esomeprazol SUN

Sådan skal du bruge Esomeprazol SUN

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Esomeprazol SUN indeholder et lægemiddelstof, der kaldes esomeprazol. Dette hører til en gruppe af

lægemidler, der kaldes "protonpumpeinhibitorer". De fungerer ved at reducere mængden af syre, der

produceres i maven. Det bruges til at behandle følgende sygdomme:

Esomeprazol SUN anvendes til korttidsbehandling af bestemte tilstande, hvor oral indgivelse ikke er mulig.

Det bruges til at behandle:

Voksne

"Gastroøsofageal reflukssygdom" (GERD). Det er her, at syre fra maven trænger ind i spiserøret (røret,

der forbinder halsen med din mave) og forårsager smerte, inflammation og halsbrand.

Mavesår forårsaget af lægemidler af typen NSAID (non-steroidale antiinflammatoriske midler).

Esomeprazol SUN kan også anvendes til at stoppe dannelsen af mavesår, hvis du tager NSAID.

Forebyggelse af fornyet blødning hos voksne efter terapeutisk endoskopi for akut blødende mavesår

eller duodenale sår.

Børn og unge i alderen 1-18 år

"Gastroøsofageal reflukssygdom" (GERD). Det er her, at syre fra maven trænger ind i spiserøret (røret,

der forbinder halsen med din mave) og forårsager smerte, inflammation og halsbrand.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Esomeprazol SUN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Esomeprazol SUN

hvis du er allergisk over for esomeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet

i punkt 6: Yderligere oplysninger).

hvis du er allergisk over for andre lægemidler af typen protonpumpeinhibitorer (f.eks. pantoprazol,

lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).

hvis du tager et lægemiddel, der indeholder nelfinavir (bruges til behandling af HIV-infektion).

Brug ikke Esomeprazol SUN, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, skal du

spørge din læge, før du bruger dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruge Esomeprazol SUN, hvis:

Du har alvorlige leverproblemer.

Du har alvorlige nyreproblemer.

Du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som

Esomeprazol SUN, der nedsætter syreindholdet i maven.

Du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).

Esomeprazol SUN kan skjule symptomerne på andre sygdomme.

Hvis der sker noget af følgende med dig,

før du gives Esomeprazol SUN, eller efter du har fået det, skal du øjeblikkeligt tale med din læge:

Du taber meget i vægt uden nogen grund og har problemer med at synke.

Du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.

Du begynder at kaste mad eller blod op.

Du har sort afføring (blodplettet fæces).

Indtagelse af protonpumpehæmmere, såsom

Esomeprazol SUN

, især over en periode på mere end et år,

kan i beskeden grad forøge din risiko for brud på hofte, håndled og rygrad. Tal med lægen, hvis du har

osteoporose, eller hvis du tager kortikosteroider (der kan forøge risikoen for osteoporose).

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til lægen, da

du kan være nødt til at holde op med at tage Esomeprazol SUN. Husk også at nævne andre negative

virkninger såsom ledsmerter.

Brug af anden medicin sammen med Esomeprazol SUN

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har brugt det for nylig eller

muligvis vil bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Det skal du gøre,

fordi Esomeprazol SUN kan påvirke måden, hvorpå visse lægemidler fungerer, og nogle lægemidler kan

påvirke Esomeprazol SUN.

Brug ikke Esomeprazol SUN, hvis du tager et lægemiddel, der indeholder

nelfinavir

(bruges til behandling

af HIV-infektion).

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger nogen af følgende lægemidler:

atazanavir (bruges til behandling af HIV-infektion)

clopidogrel (anvendes til behandling af blodpropper) ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (bruges

til behandling af infektioner som følge af svamp)

erlotinib (anvendes til behandling af cancer). citalopram, imipramin eller clomipramin (bruges til

behandling af depression)

diazepam (bruges til behandling af angst, til muskelafslapning eller til epilepsi)

phenytoin (bruges til epilepsi). Hvis du tager phenytoin, skal du overvåges af din læge, når du starter

eller stopper brugen af Esomeprazol SUN.

lægemidler, der bruges til blodfortynding, f.eks. warfarin. Din læge skal overvåge dig, når du starter

eller stopper brugen af Esomeprazol SUN.

cilostazol (bruges til behandling af claudicatio intermittens – en smerte i dine ben når du går, der er

forårsaget af en utilstrækkelig blodforsyning). cisaprid (bruges til fordøjelsesbesvær og halsbrand).

digoxin (til behandling af hjerteproblemer)

methotrexat (lægemiddel der anvendes i høje doser til behandling af cancer) – hvis du tager høje doser

methotrexat kan din læge midlertidigt stoppe din behandling med Esomeprazol SUN.

Tacrolimus (organtranspantation)

rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose)

perikum (

Hypericum perforatum

) (anvendes til behandling af depression)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil beslutte, om du kan få Esomeprazol SUN i

denne periode.

Det vides ikke, om Esomeprazol SUN overføres til brystmælken. Derfor bør du ikke gives Esomeprazol

SUN, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Esomeprazol SUN vil påvirke din evne til at køre eller betjene værktøjer eller

maskiner. Men bivirkninger såsom svimmelhed og sløret syn kan ualmindeligt forekomme (se afsnit 4). Hvis

du er påvirket, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Esomeprazol SUN indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. i det væsentlige

"natriumfri".

3.

Sådan skal du bruge Esomeprazol SUN

Esomeprazol SUN kan gives til børn og teenagere i alderen 1-18 år og voksne, herunder ældre.

Indgivelse af Esomeprazol SUN

Voksne

Esomeprazol SUN gives til dig af din læge, der fastslår, hvor meget du skal have.

Den anbefalede dosis er 20 mg eller 40 mg én gang pr. dag.

Hvis du har alvorlige leverproblemer, er den maksimale dosis 20 mg pr. dag (GERD).

Lægemidlet indgives som en injektion eller infusion i én af dine vener. Dette vil vare op til 30 minutter.

Den anbefalede dosis til forebyggelse af fornyet blødning af mavesår eller duodenale sår er 80 mg og

administreres som en intravenøs infusion over 30 minutter efterfulgt af en kontinuerlig infusion af 8

mg/time givet over tre dage. Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan en kontinuerlig infusion på 4

mg/time over 3 dage være tilstrækkelig.

Børn i alderen 1-18 år

Esomeprazol SUN gives af din læge, der fastslår, hvor meget du skal have.

For børn i alderen 1-11 år er den anbefalede dosis 10 eller 20 mg én gang pr. dag.

For børn i alderen 12-18 år er den anbefalede dosis 20 eller 40 mg én gang pr. dag.

Lægemidlet indgives som en injektion eller infusion i en vene. Dette vil vare op til 30 minutter.

Hvis der indgives for meget Esomeprazol SUN

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Esomeprazol SUN og du af den

grund føler dig utilpas.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du bemærker nogen af følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage Esomeprazol

SUN og øjeblikkeligt kontakte en læge:

pludselig hvæsende vejtrækning, opsvulmning af læber, tunge og hals eller krop, udslæt, besvimelse

eller vanskeligheder med at synke (alvorlig allergisk reaktion).

rødmen af huden med blærer eller afskalning. Der kan også forekomme alvorlige blærer og blødning i

læber, øjne, mund, næse og kønsdele. Dette kunne være "Stevens-Johnson-syndrom" eller "toksisk

epidermisk nekrolyse".

gul hud, mørk urin og træthed, som kan være symptomer på leverproblemer.

Disse bivirkninger er sjældne og påvirker 1 ud af 1.000 personer.

Esomeprazol SUN kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og forårsage en

immuninsufficiens. Hvis du har en infektion med symptomer som feber og en

alvorligt

forringet generel

tilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion, f.eks. smerter i nakken, halsen eller munden eller

vanskeligheder med at urinere, skal du straks søge læge, så mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose)

kan udelukkes via en blodprøve. Det er vigtigt, at du giver alle oplysninger om dine lægemidler på dette

tidspunkt.

Andre bivirkninger omfatter:

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

hovedpine

påvirkninger af din mave eller tarm: diarré, mavesmerter, forstoppelse, luftafgang fra tarmen

fornemmelse af at skulle kaste op (kvalme) eller kaste op (opkastning)

reaktion på injektionsstedet

godartede polypper i mavesækken.

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

opsvulmning af fødder og ankler

søvnforstyrrelser (søvnløshed)

svimmelhed, prikkende eller stikkende fornemmelse, søvnighed

svimmelhed (vertigo)

synsproblemer, f.eks. sløret syn

tør mund

ændringer i blodprøver, der er taget for at undersøge, hvordan leveren fungerer.

hududslæt, nældefeber og kløende hud

brud på hofte, håndled eller ryg (hvis Esomeprazol SUN bruges i høje doser og over lang tid).

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

blodproblemer, f.eks. reduceret antal hvide blodlegemer eller trombocytter. Dette kan forårsage svaghed,

blå mærker eller gøre infektioner mere sandsynlige.

lavt natriumniveau i blodet. Dette kan forårsage svaghed, opkast og kramper.

ophidset, forvirret eller deprimeret

ændring i smag

pludselig hvæsende vejtrækning eller kortåndethed (bronkospasme)

en inflammation inde i munden

en infektion kaldet "trøske", der kan påvirke tarmen og forårsages af en svamp.

leverproblemer, herunder gulsot, der kan forårsage gul hud, mørk urin og træthed

hårtab (alopeci)

hududslæt ved eksponering for sollys

ledsmerter (arthralgi) eller muskelsmerter (myalgi)

generel utilpashed og mangel på energi

forøget svedafsondring.

Meget sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

ændringer i blodtælling, herunder agranulocytose (mangel på hvide blodlegemer)

aggression

at se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer)

alvorlige leverproblemer, der fører til leversvigt og inflammation af hjernen

pludselig forekomst af alvorligt udslæt eller blærer eller afskallende hud. Dette kan være ledsaget af høj

feber og ledsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndrom, toksisk epidermisk nekrolyse).

muskelsvaghed

alvorlige nyreproblemer

forstørrede bryster hos mænd.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hvis du får

Esomeprazol SUN

i mere end tre måneder, er det muligt, at niveauerne af magnesium i dit

blod kan falde. Lave niveauer af magnesium kan ses som træthed, ufrivillige

muskelsammentrækninger, desorientering, krampeanfald, svimmelhed, forøget hjertefrekvens. Tal

omgående med lægen, hvis du får nogen af disse symptomer. Lave niveauer af magnesium kan også

medføre en reduktion i niveauer af kalium eller kalcium i blodet. Lægen kan beslutte at tage

regelmæssige blodprøver for at overvåge dine niveauer af magnesium.

Betændelse i mavesækken (giver diarré).

Udslæt, eventuelt med ledsmerter.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

W-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Kemisk og fysisk stabilitet er dokumenteret i 12 timer ved 30 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal

produktet bruges med det samme. Hvis det ikke bruges med det samme, er opbevaringstider og

opbevaringsbetingelser inden anvendelse brugerens ansvar, og må ikke overskride 24 timer ved 2-8 °C, med

mindre rekonstitution er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Brug ikke Esomeprazol SUN, hvis du bemærker, at dets udseende har ændret sig (der bør kun bruges en klar

opløsning).

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esomeprazol SUN indeholder

Det aktive stof er esomeprazolnatrium. Hvert hætteglas indeholder 42,6 mg esomeprazolnatrium, hvilket

svarer til 40 mg esomeprazol.

De øvrige indholdsstoffer er dinatriumedetat og natriumhydroxid (til pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Esomeprazol SUN er et hvidt til cremefarvet pulver. Det leveres i et 5 ml farveløst hætteglas med grå

gummiprop og grå "flip-off"-aluminiumforsegling, som indeholder 40 mg pulver til injektions-

/infusionsvæske, opløsning.

Esomeprazol SUN findes i følgende pakningsstørrelser:

pakning med 1 hætteglas

pakning med 1x10 hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

Dette lægemiddelprodukt er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark:

Esomeprazol SUN 40 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Tyskland:

Esomeprazol SUN 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Frankrig:

Esomeprazole SUN 40 mg poudre pour solution injectable ou pour perfusion

Italien:

Esomeprazolo SUN 40 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione

Holland:

Esomeprazol SUN 40 mg poeder voor oplossing voor injectie en intraveneuze infusie

Sverige:

Esomeprazol SUN 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Storbritannien:

Esomeprazole 40 mg powder for solution for injection/infusion.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

01/2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført nedenfor.

Opbevaringstid og opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Uåbnet produkt:

18 måneder

Fortyndet produkt:

Kemisk og fysisk stabilitet er dokumenteret i 12 timer ved 30 °C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal

produktet bruges med det samme. Hvis det ikke bruges med det samme, er opbevaringstider og

opbevaringsbetingelser inden anvendelse brugerens ansvar, og må ikke overskride 24 timer ved 2-8 °C, med

mindre rekonstitution er foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Regler for destruktion og anden håndtering

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for partikelrester og misfarvning før administration.

Der bør kun bruges en klar opløsning. Udelukkende til engangsbrug.

Ved administrering af en 20 mg dosis bør kun halvdelen af den rekonstituerede opløsning bruges. Den

resterende mængde opløsning skal kasseres.

Injektion af Esomeprazol SUN

Sådan forberedes opløsning til injektion:

Injektion 40 mg

En opløsning til injektion forberedes ved at fylde 5 ml af 0,9 % natriumklorid til intravenøst brug i

hætteglasset med esomeprazol.

Den rekonstituerede opløsning til injektion er klar og farveløs til meget svagt gul.

Infusion af Esomeprazol SUN

Sådan forberedes opløsning til infusion:

Infusion 40 mg

En opløsning til infusion forberedes ved at opløse indholdet af ét hætteglas med esomeprazol i op til 100 ml

0,9 % natriumklorid til intravenøst brug.

Den rekonstituerede opløsning til infusion er klar og farveløs til meget svagt gul.

Infusion 80 mg

En opløsning til infusion forberedes ved at opløse indholdet af to hætteglas med esomeprazol 40 mg i op til

100 ml 0,9 % natriumklorid til intravenøst brug.

Se SmPC i afsnit 4.2 for at få flere oplysninger om dosisadministration.

Bortskaffelse

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

1. oktober 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Esomeprazol ”SUN”, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

1.

D.SP.NR.

27478

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Esomeprazol ”SUN”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 40 mg esomeprazol (som natriumsalt).

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas indeholder < 1 mmol natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Et hvidt til cremefarvet pulver.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Esomeprazol SUN 40 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning er indiceret

til voksne til behandling af:

gastrisk antisekretorisk behandling, når oral indgivning ikke er mulig, som fx:

gastroøsofageal reflukssygdom (GERD) i patienter med oesophagitis og/eller svære

reflukssymptomer

heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling

forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med NSAID-behandling

hos risikopatienter.

forebyggelse af gentagen blødninger efter terapeutisk endoskopi for akut blødende ulcus

ventriculi eller ulcus duodeni.

Esomeprazol SUN 40 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning er indiceret

til børn og unge i alderen 1-18 år til behandling af:

gastrisk antisekretorisk behandling, når oral administration ikke er mulig, som fx:

dk_hum_47593_spc.doc

Side 1 af 18

gastroøsofageal reflukssygdom (GERD) hos patienter med erosiv refluksoesophagitis og/

eller svære reflukssymptomer.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Gastrisk antisekretorisk behandling, når oral administration ikke er mulig

Patienter, som ikke kan tage behandling oralt kan behandles parenteralt med 20-40 mg én

gang daglig. Patienter med refluksoesophagitis bør behandles med 40 mg én gang dagligt.

Patienter der behandles symptomatisk reflukssygdom, bør behandles med 20 mg én gang

dagligt.

Til heling af ulcus ventriculi assicieret med NSAID-behandling er den sædvanlige dosis 20

mg én gang dagligt. Til forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med

NSAID-behandling, bør risikopatienter behandles med 20 mg én gang dagligt.

Normalt anvendes den intravenøse behandling kortvarigt og bør erstattes af oral

behandling hurtigst muligt.

Forebyggelse af gentagne blødninger efter terapeutisk endoskopi for akut blødende ulcus

ventriculi eller ulcus duodeni

Efter terapeutisk endoskopi for akut blødende ulcus ventriculi eller ulcus duodeni, bør 80

mg som gives som en bolusinfusion over et tidsrum på 30 minutter, efterfulgt af

kontinuerlig intravenøs infusion af 8 mg/time givet i 3 dage (72 timer). Den parenterale

behandlingsperiode bør efterfølges af en oral syresuppression.

Administrationsmetode

Se pkt. 6.6 angående tilberedning af opløsningen.

Injektion

40 mg dosis

5 ml af den tilberedte opløsning (8 mg/ml) gives som en intravenøs injektion over et

tidsrum på mindst 3 minutter.

20 mg dosis

2,5 ml eller halvdelen af den tilberedte (8 mg/ml) opløsning gives som en intravenøs

injektion over et tidsrum på mindst 3 minutter. Tiloversbleven opløsning bør kasseres.

Infusion

40 mg dosis

Den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på 10-30

minutter.

20 mg dosis

Halvdelen af den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på

10-30 minutter. Tiloversbleven opløsning bør kasseres.

dk_hum_47593_spc.doc

Side 2 af 18

80 mg bolusdosis

Den tilberedte opløsning bør gives som en kontinuerlig intravenøs infusion over et tidsrum

på 30 minutter.

8 mg/time dosis

Den tilberedte opløsning bør gives som en kontinuerlig intravenøs infusion over et tidsrum

på 71,5 timer (beregnet infusionshastighed på 8 mg/time. Se pkt. 6.3 angående

opbevaringstid for den tilberedte opløsning.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig i patienter med nedsat nyrefunktion. På grund af

begrænset erfaring med patienter med svær nyreinsufficiens bør disse behandles med

forsigtighed (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

GERD: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat

leverinsufficiens. Hos patienter med svær leverinsufficiens bør en daglig dosis på

maksimalt 20 mg Esomeprazol SUN ikke overskrides (se pkt. 5.2).

Blødende ulcus: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat

leverinsufficiens. For patienter med svær leverinsufficiens kan en kontinuerlig intravenøs

infusion af 4 mg/time over et tidsrum på 71,5 timer være tilstrækkeligt, efter en initial

bolusdosis på 80 mg Esomeprazol SUN (se pkt. 5.2).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendigt hos ældre.

Pædiatrisk population

Dosering

Børn og unge i alderen 1-18 år

Gastrisk antisekretorisk behandling, når oral indgivning ikke er mulig

Patienter, som ikke kan indtage behandling oralt kan behandles parenteralt én gang dagligt,

som en del af et fuld behandlingsforløb mod GERD (se doser i nedenstående tabellen).

Normalt anvendes den intravenøse behandling kortvarigt bør erstattes af oral behandling

hurtigt muligt.

dk_hum_47593_spc.doc

Side 3 af 18

Anbefalede intravenøse doser af esomeprazol

Aldersgruppe

Behandling af erosiv

refluksesophagitis

Symptomatisk

behandling af GERD

1-11 år

Vægt < 20 kg: 10 mg én gang

daglig

Vægt ≥ 20 kg: 10 mg eller 20 mg

én gang daglig

10 mg én gang daglig

12-18 år

40 mg én gang daglig

20 mg én gang daglig

Administrationsmetode

Se pkt. 6.6 angående tilberedning af opløsningen.

Injektion

40 mg dosis

5 ml af den tilberedte opløsning (8 mg/ml) gives som en intravenøs injektion over et

tidsrum på mindst 3 minutter.

20 mg dosis

2,5 ml eller halvdelen af den tilberedte (8 mg/ml) opløsning gives som en intravenøs

injektion overet tidsrum på mindst 3 minutter. Tiloversbleven opløsning kasseres.

10 mg dosis

1,25 ml af den tilberedte (8 mg/ml) opløsning gives som en intravenøs injektion over et

tidsrum på mindst 3 minutter. Tiloversbleven opløsning kasseres.

Infusion

40 mg dosis

Den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på 10-30

minutter.

20 mg dosis

Halvdelen af den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på

10-30 minutter. Tiloversbleven opløsning kasseres.

10 mg dosis

En fjerdedel af den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum

på 10 til 30 minutter. Tiloversbleven opløsning kasseres.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for andre benzimidazoler, der indgives i

stedet, eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Esomeprazol bør ikke bruges samtidigt med nelfinavir (se pkt. 4.5).

dk_hum_47593_spc.doc

Side 4 af 18

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved tilstedeværelse af alarmsymptomer (fx signifikant utilsigtet vægttab, gentagne

opkastninger, dysfagi, hæmatemesis eller melæna), og såfremt der er mistænke om, eller

bekræftet ulcus ventriculi, skal muligheden for malign lidelse udelukkes, da behandlingen

med esomeprazol kan lindre symptomer og forsinke diagnosen.

Gastrointestinale infektioner

Behandling med protonpumpehæmmere kan forårsage en let forøget risiko for

gastrointestinale infektioner såsom Salmonella og Campylobacter (se pkt. 5.1).

Absorption af B12-vitamin

Esomeprazol kan som alle andre syrehæmmere reducere absorption af B12-vitamin

(cyanocobalamin), som følge af hypo- eller achlorhydri. Der bør tages hensyn til dette, hvis

patienten har mangel på dette vitamin i kroppen eller andre risikofaktorer, der kan derucere

optagelsen af B12-vitamin i forbindelse med langtidsbehandling.

Hypomagnesæmi

Alvorlig hypomagnesæmi har

være rapporteret hos patienter behandlet med PPI’er,

såsom esomeprazol, i mindst tre måneder og i de fleste tilfælde i et år. Alvorlige

manifestationer af hypomagnesæmi som træthed, tetani, delirium, kramper,

svimmelhed og ventrikulær arytmi kan forekomme, men de kan begynde stille og

blive overset. Tilstanden forbedres hos de fleste patienter efter magnesium erstatning

og seponering af PPI.

Det bør overvejes at måle serummagnesium før opstart af PPI behandling og

regelmæssigt under behandlingen hos patienter, der forventes at være i langvarig

behandling eller tager PPI’er samtidigt med digoxin eller andre

lægemidler, der kan

forårsage hypomagnesæmi (fx diuretika).

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpehæmmere er forbundet med meget sjældne tilfælde af SCLE. Hvis sådanne

hudreaktioner optræder, navnlig på hudområder udsat for sol, og er ledsaget af artralgi,

bør patienten straks søge læge, og lægen bør overveje at seponere

esomeprazol

. SCLE

efter tidligere behandling med en protonpumpehæmmer kan øge risikoen for SCLE med

andre protonpumpehæmmere.

Øget risiko for fraktur

Protonpumpehæmmere kan øge risikoen for hofte-, håndleds- og rygfrakturer

beskedent, hovedsageligt hos ældre eller ved tilstedeværelse af andre kendte

risikofaktorer især hvis det bruges i høje doser og over lange behandlingsperioder

(> 1 år). Observationsstudier antyder, at protonpumpehæmmere kan øge den

overordnede risiko for fraktur med 10-40 %. Noget af denne øgning kan skyldes andre

risikofaktorer. Patienter med risiko for osteoporose bør modtage behandling i henhold

til gældende kliniske guidelines og de bør have et tilstrækkeligt indtag af vitamin D og

kalcium.

Kombination med andre

lægemidler

Samtidig administration af esomeprazol og atazanavir kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Hvis kombinationen af atazanavir med en protonpumpehæmmer vurderes at være

uundgåelig, anbefales tæt klinisk overvågning i kombination med øgning af atazanavir

dosis til 400 mg med 100 mg ritonavir; en dosis på 20 mg esomeprazol bør ikke

overskrides.

dk_hum_47593_spc.doc

Side 5 af 18

Esomeprazol er en CYP2C19-hæmmer. Når behandlingen med esomeprazol indledes eller

afsluttes, skal muligheden for interaktion med lægemidler, der metaboliseres via

CYP2C19, overvejes. Der er blevet observeret interaktion mellem clopidogrel og

esomeprazol (se pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne interaktion er ukendt. Som en

sikkerhedsforanstaltning må samtidig behandling med esomeprazol og clopidogrel

frarådes.

Interferens med laboratorieprøver

Forhøjet chromogranin A (CgA) kan interferere med undersøgelser for neuroendokrine

tumorer. For at undgå denne interferens bør esomeprazol seponeres mindst 5 dage inden

måling af CgA (se pkt. 5.1). Hvis indholdet af CgA og gastrin ikke er returneret til

referenceområdet ved den første måling, bør målingen gentages 14 dage efter seponering

af protonpumpehæmmeren.

Dette lægemiddel indeholder 0,74 mmol (eller 17 mg) natrium pr. maksimal daglig dosis

esomeprazol, dvs. den er i det væsentlige ”natrium-fri”.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Esomeprazols virkninger

på andre lægemidlers farmakokinetik

Proteasehæmmere

Interaktion mellem omeprazol og nogle proteasehæmmere har været rapporteret. Den

kliniske betydning og mekanismerne bag disse rapporterede interaktioner kendes ikke

altid. Øget gastrisk pH under omeprazolbehandling kan ændre absorptionen af

proteasehæmmerne. Andre mulige interaktionsmekanismer er via hæmning af CYP2C19.

For atazanavir og nelfinavir har der været rapporteret om nedsatte serumværdier ved

samtidig administration med omeprazol, hvorfor samtidig administration ikke kan

anbefales. Samtidig administration af omeprazol (40 mg én gang dagligt) og atazanavir

300 mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige resulterede i en betydelig reduktion i

eksponeringen for atazanavir (ca. 75 % fald i AUC, C

og C

). Øgning af

atazanavirdosis til 400 mg kompenserede ikke for indivirkningen af omeprazol på

atazanavireksponeringen. Samtidig administration af omeprazol (20 mg én gang dagligt

(qd)) og atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige resulterede i et fald i

eksponeringen af atazanavir på ca. 30 % sammenlignet med den observerede eksponering

med atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg qd uden omeprazol 20 mg qd. Samtidig

administration af omeprazol (40 mg qd) reducerede gennemsnitlig nelfinavir AUC, C

med 36-39 %, og gennemsnitlig AUC, C

og C

for den farmakologisk aktive

metabolit M8 blev reduceret med 75-92 %. På grund af lignende farmakodynamiske

effekter og farmakokinetiske egenskaber for omeprazol og esomeprazol, kan samtidig

administration af esomeprazol og atazanavir ikke anbefales (se pkt. 4.4), og samtidig

administration af esomeprazol og nelfinavir er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

For saquinavir (med samtidig administration af ritonavir) har der været rapporteret om

øgede serumværdier (80-100 %) under samtidig behandling med omeprazol (40 mg qd).

Behandling med omeprazol 20 mg qd havde ingen effekt på eksponeringen af darunavir

(ved samtidig administration af ritonavir) og ampenavir (ved samtidig administration af

ritonavir).

Behandling med esomeprazol 20 mg qd havde ingen effekt på eksponeringen af

amprenavir (med og uden samtidig administration af ritonavir). Behandling med

dk_hum_47593_spc.doc

Side 6 af 18

omeprazol 40 mg qd havde ingen effekt på eksponeringen af lopinavir (ved samtidig

administration af ritonavir).

Methotrexat

Ved samtidig administration med PPI’er er det hos nogle patienter rapporteret en stigning i

methotrexatniveauerne. Ved administration af methotrexat i høje doser kan det overvejes

midlertidigt at seponere esomeprazol.

Tacrolimus

Det er blevet rapporteret, at samtidig administration af esomeprazol øger serumniveauerne

for tacrolimus. Der skal udføres øget monitorering af tacrolimuskoncentrationer samt

nyrefunktionen (kreatininclearance), og om nødvendigt skal tacrolimusdosen justeres.

Lægemidler med pH-afhængig absorption

Den syrehæmmende virkning fra ezomeprazol og andre PPI’er kan muligvis mindske og

øge absorptionen af lægemidler med pH-afhængig absorption. Ligesom for andre

lægemidler, der nedsætter surhedsgraden i ventriklen, kan absorptionen af lægemidler som

ketoconazol, itraconazol og erlotinib mindskes, og absorptionen af digoxin øges under

behandlingen med esomeprazol. Samtidig behandling med omeprazol (20 mg dagligt) og

digoxin hos raske forsøgspersoner øgede digoxins biotilgængelighed med 10 % (op til

30 % hos to ud af ti forsøgspersoner). Digoxintoksicitet er sjældent blevet rapporteret. Der

skal dog udvises forsigtighed, når esomeprazol gives i høje doser til ældre patienter.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering af digoxin skal derefter forstærkes.

Lægemidler der metaboliseres via CYP2C19

Esomeprazol hæmmer CYP2C19, det vigtigste enzym i metaboliseringen af esomeprazol.

Når esomeprazol kombineres med lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, fx

diazepam, citalopram, imipramin, clomipramin og phenytoin etc., kan

plasmakoncentrationen af disse lægemidler øges, og det kan være nødvendigt med en

dosisreduktion. Der er ikke udført in vivo interaktionsforsøg med højdosis intravenøs

behandling (80 mg + 8 mg/time). Effekten af esomeprazol på lægemidler, der

metaboliseres af CYP2C19, kan være mere udtalt ved denne behandling, og patienter bør

overvåges nøje med hensyn til bivirkninger i de 3 dage, den intravenøse behandling varer.

Diazepam

Samtidig oral administration af 30 mg esomeprazol medførte et fald på 45 % i clearance af

CYP2C19 substratet diazepam.

Phenytoin

Samtidig oral administration af 40 mg esomeprazol og phenytoin medførte en stigning på

13 % i det nedre plasmaniveau af phenytoin hos epilepsitatienter. Det anbefales at

monitorere plasmakoncentrationerne af phenytoin, når behandling med esomeprazol

påbegyndes eller afsluttes.

Voriconazol

Omeprazol (40 mg én gang dagligt) øger voriconazol (et CYP2C19 substrat) C

og AUC

med henholdsvis 15 % og 41 %.

Cilostazol

Omeprazol og ligeledes Esomeprazol er begge inhibitorer af CYP2C19 enzymsystemet.

Omeprazol givet i 40 mg dosis, givet til raske frivillige, viste i et crossover studie øget C

dk_hum_47593_spc.doc

Side 7 af 18

og AUC for cilostazol på hhv. 18 % og 26 % og øgning af den aktive metabolit med hhv.

29 % og 69 %.

Cisaprid

Hos raske frivillige medførte samtidig oral administration af 40 mg esomeprazol og

cisaprid en stigning på 32 % i arealet under plasma-koncentrations-tidskurven (AUC) og

en forlængelse af eliminationshalveringstiden (t

) på 31 %, men der sås ingen signifikant

stigning i cisaprids peak plasma-niveau. Det let forlængede QTc interval, som blev

observeret efter administration af cisaprid alene, var ikke yderligere forlænget, når cisaprid

blev givet i kombination med esomeprazol (se også pkt. 4.4).

Warfarin

I et klinisk studie viste samtidig oral administration af 40 mg esomeprazol til patienter i

warfarinbehandling, at koagulationstiden lå indenfor det accepterede tidsinterval. Få

isolerede postmarketing rapporter har dog vist en klinisk signifikant øget INR ved samtidig

behandling. Monitorering anbefales ved indledning og afslutning af samtidig

esomeprazolbehandling under behandling med warfarin eller andre coumarin derivater.

Clopidogrel

Resultater fra studier af raske forsøgspersoner har vist en farmakokinetisk

(PK)/farmakodynamisk (PD) interaktion mellem clopidogrel (300 mg startdosis/75 mg

daglig vedligeholdelsesdosis) og esomeprazol (40 mg p.o. dagligt), hvilket medførte

reduceret eksponering for den aktive metabolit af clopidogrel på gennemsnitligt 40 % samt

reduceret maksimal hæmning af (ADP-induceret) trombocytaggregation på gennemsnitligt

14 %.

Ved samtidig administration af clopidogrel og en fast kombination af esomeprazol 20 mg +

acetylsalicylsyre 81 mg sammenlignet med clopidogrel alene i et studie med raske

forsøgspersoner blev eksponering for den aktive metabolit af clopidogrel reduceret med

næsten 40 %. Dog var den maksimale hæmning af (ADP induceret) trobmocytaggregation

den samme i henholdsvis clopidogrel og clopidogrel + esomeprazol og acetylsalicylsyre

kombination gruppen.

Inkonsistente data vedrørende de kliniske konsekvenser af en PK/PD-interaktion af

esomeprazol i form af større kardiovaskulære hændelser er blevet rapporteret i både

observations- og kliniske studier. Som en sikkerhedsforanstaltning frarådes samtidig brug

af clopidogrel.

Undersøgte lægemidler under klinisk relevante interaktioner

Amoxicillin og quinidin

Esomeprazol har ikke vist nogen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af

amoxicillin eller quinidin.

Naproxen og rofecoxib

Kotrvarige studier der evaluerede samtidig administration af esomeprazol og enten

naproxen eller rofecoxib viste ikke nogen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner.

Andre lægemidlers virkninger på esomeprazols farmakokinetik

Lægemidler, der hæmmer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Esomeprazol metaboliseres via CYP2C19 og CYP3A4. Samtidig oral administration af

esomeprazol og en CYP3A4 hæmmer, (clarithromycin 500 mg 2 gange daglig), resulterede

dk_hum_47593_spc.doc

Side 8 af 18

i en fordobling af eksponeringen for esomeprazol (AUC). Samtidig administration af

esomeprazol og en kombineret inhibitor af CYP2C19 og CYP3A4 kan resultere i mere end

en fordobling af esomeprazol eksponeringen. CYP2C19- og CYP3A4 inhibitoren

voriconazol øgede omeprazol AUC

med 280 %. En dosistilpasning af esomeprazol er

normalt ikke nødvendig i nogle af disse situationer. Dog bør en dosistilpasning overvejes

hos patienter med alvorlig nyresvækkelse, og hvis en langvarig behandling er indiceret.

Lægemidler, der inducerer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Lægemidler, der vides at inducere CYP2C19 eller CYP3A4 eller begge (såsom rifampicin

og perikum), kan medføre lavere serumniveauer af esomeprazol ved at øge

metaboliseringen af esomeprazol.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

5.6

Graviditet og amning

Graviditet

Kliniske data for anvendelse af esomeprazol i forbindelse med graviditet er

utilistrækkelige. I epidemiologiske undersøgelser viser data fra et større antal eksponerede

gravide ingen degenerativ eller fostertoksisk virkning ved anvendelse af racemisk

omeprazol. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad

angår embryonal/foster udvikling. Dyreforsøg med den racemiske blanding indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, fødsel eller

postnatal udvikling. Forsigtighed bør udvises ved anvendelse under graviditet.

Data fra anvendelse af esomeprazol hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300 og

1000) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af esomeprazol.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om esomeprazol udskilles i modermælk. Data for virkningen af

esomeprazol hos nyfødte/spædbørn er utilstrækkelige. Esomeprazol må ikke anvendes

under amning.

Fertilitet

Dyreforsøg med den racemiske blanding af omeprazol, givet ved oral administration,

indikerer ingen virkninger med hensyn til fertilitet.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Esomeprazol påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Bivirkninger såsom svimmelhed (ikke almindelig) og synsforstyrrelser (ikke almindelig) er

rapporteret (se pkt. 4.8). Hvis de forekommer, må patienterne ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Hovedpine, mavesmerter, diarré og kvalme er blandt de mest almindeligt indberettede

bivirkninger i kliniske forsøg (og også ved brug efter markedsføring). Derudover er

sikkerhedsprofilen ens for forskellige formuleringer, behandlingsindikationer,

dk_hum_47593_spc.doc

Side 9 af 18

aldersgrupper og patientgrupper. Der er ikke identificeret nogen dosisrelaterede

bivirkninger.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger er påvist eller anset som mulige som esomeprazol’s kliniske

forsøgsprogram efter enten oral eller intravenøs administration samt i forbindelse med

post-marketing erfaringer med oral administration.

Bivirkningerne er opstillet efter hyppighed meget almindelig

1/10; almindelig

1/100,

<1/10; ikke almindelig

1/1000, <1/100; sjælden

1/10.000, <1/1.000; meget sjælden

<1/10.000),

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Organklasse

Frekvens

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Sjælden

Leukopenia, thrombocytopenia

Meget sjælden

Agranulocytose, pancytopenia

Immunsystemet

Sjælden

Hypersensitivitetsreaktioner, f.eks.

feber, angioødem og anafylaktisk

reaktion/shock

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Perifere ødemer

Sjælden

Hyponatriæmia

Ikke kendt

Hypomagnesæmi (se pkt 4.4)

Alvorlig hypomagnesæmi kan

korrelere med hypocalcæmi.

Hypomagnesiæmi kan også

være forbundet med

hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Søvnløshed

Sjælden

Agitation, konfusion, depression

Meget sjælden

Aggression, hallucinationer

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Svimmelhed, paræstesier, søvnighed

Sjælden

Smagsforstyrrelser

Øjne

Ikke almindelig

Uklart syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Svimmelhed

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Bronchospasmer

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Abdominale smerter, forstoppelse,

diarré, flatulens, kvalme/opkastning,

benigne gastriske poypper

Ikke almindelig

Mundtørhed

Sjælden

Stomatitis, gastrointestinal

candidiasis

Ikke kendt

Mikroskopisk kolit

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Forhøjede leverenzymer

Sjælden

Hepatitis med eller uden gulsot

Meget sjælden

Leversvigt, Encephalopati hos

patienter med forud eksisterende

alvorlig leversygdom

Hud og subkutane væv

Almindelig

Reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig

Dermatitis, pruritis, urticaria, udslæt

Sjælden

Alopecia, fotosensitivitet

Meget sjælden

Erythema multiforme, Stevens-

dk_hum_47593_spc.doc

Side 10 af 18

Johnsons syndrome, toksisk

epidermal nekrolyse (TEN)

Ikke kendt

Subakut kutan lupus erythematosus

(se pkt. 4.4)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Fraktur på hofte, håndled eller rygrad

(se pkt 4.4)

Sjælden

Artralgi, myalgi

Meget sjælden

Muskelsvaghed

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Interstitiel nephritis; i nogle patienter

er samtidig nyresvigt rapporteret

Det reproduktive system og

mammae

Meget sjælden

Gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Sjælden

Utilpashed, øget svedtendens

Reaktioner på administrationsstedet er hovedsageligt blevet observeret i et forsøg med

høj-dosis eksponering over 3 dage (72). Se pkt. 5.3.

Hos kritisk syge patienter, der har fået omeprazol (racematet) som intravenøs injektion,

specielt i store mængder, er der i sjældne tilfælde rapporteret om irreversibelt svigtende

syn, men der foreligger ingen kausal sammenhæng.

Pædiatrisk population

Der blev udført et randomiseret, åbent, multinationalt forsøg for at evaluere

farmakokinetikken af gentagne intravenøse doser af esomeprazol én gang daglig over 4

dage hos pædiatriske patienter fra 0 til 18 år (se pkt. 5.2). Sikkerhedsevalueringen

omfattede i alt 57 patienter (8 børn i aldersgruppen 1-5 år). Sikkerhedsresultaterne svarer til

esomeprazols kendte sikkerhedsprofil, og ingen nye sikkerhedssignaler blev identificeret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der er til dato meget begrænset erfaring med tilsigtet overdosering. I forbindelse med en

oral dosis på 280 mg blev der beskrevet gastrointestinale symptomer og svaghed. Ved

indtagelse af enkelte orale doser på 80 mg og intravenøse doser på 308 mg over et tidsrum

på 24 timer sås ingen bivirkninger. Der kendes ingen specifik antidot. Esomeprazol er

stærkt plasma-protein-bundet, hvilket vanskeliggør dialyse. Som ved ethvert tilfælde af

overdosering bør behandlingen være symptomatisk og almindelige foranstaltninger bør

følges.

5.10

Udlevering

dk_hum_47593_spc.doc

Side 11 af 18

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Lægemidler til syrerelaterede sygdomme,

proton-pumpe-

hæmmer, ATC-kode: A 02 BC 05

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Esomeprazol er S-isomeren af omeprazol og reducerer sekretionen af mavesyre ved en

selektiv virkningsmekanisme, idet ventriklens syre syrepumpe hæmmes specifikt i

parietalcellerne. R- og S-isomerne af omeprazol har tilsvarende farmakodynamisk

aktivitet.

Virkningsmekanisme

Esomeprazol er en svag base, der koncentreres og omdannes til den aktive form i det stærkt

sure miljø i de sekretoriske canaliculi i parietalcellen, hvor det hæmmer enzymet H

ATPase, syrepumpen, hvilket hæmmer både basal og stimuleret syresekretion.

Farmakodynamisk virkning

Efter fem dages oral dosering med 20 mg og 40 mg esomeprazol hos patienter med

symptomatisk reflukssygdom (GERD), var mavesækkens pH gennemsnitligt på > 4 i

henholdsvis 13 og 17 timer, over en periode på 24 timer. Effekten er tilsvarende,

uafhængigt af om esomeprazol administreres oralt eller intravenøst.

Ved anvendelse af AUC som surrogatparameter for plasmakoncentrationen, blev der vist

en sammenhæng mellem syresekretionshæmning og eksponering efter oral administration

af esomeprazol.

Ved intravenøs administration til raske personer af 80 mg esomeprazol som en

bolusinfusion over et tidsrum på 30 minutter efterfulgt af en kontinuerlig intravenøs

infusion af 8 mg/time i 23,5 timer, blev gastrisk pH opretholdt over 4 og pH opretholdt

over 6 i en gennemsnitlig periode på henholdsvis 21 timer og 11-13 timer målt i et tidsrum

på 24 timer.

Heling af refluksesophagitis med 40 mg esomeprazol ses hos ca. 78 % af patienterne efter

fire uger, og hos 93 % efter otte ugers oral behandling.

I et randomiseret, dobbelt blindet, placebo-kontrolleret klinisk forsøg blev patienter med

endoskopisk verificeret blødende peptisk ulcus karakteriseret som Forrest Ia, Ib IIa eller

IIb (henholdsvis 9 %, 43 %, 38 % og 10 %) randomiseret til at få esomeprazol-opløsning

til infusion (n=375) eller placebo (n=389). Efter endoskopisk hæmostase fik patienterne

enten 80 mg esomeprazol som intravenøs infusion over et tidsrum på 30 minutter efterfulgt

af en kontinuerlig infusion af 8 mg/time eller placebo i 72 timer. Efter den indledende

periode på 72 timer fik alle patienter 40 mg esomeprazol oralt i 27 dage som

syresuppression. Forekomsten af gentagne blødninger inden for 3 dage var 5,9 % i gruppen

behandlet med esomeprazol sammenlignet med 10,3 % i gruppen behandlet med placebo.

30 dage efter behandlingen var forekomsten af gentagne blødninger i gruppen behandlet

med esomeprazol versus gruppen behandlet med placebo 7,7 % vs. 13,6 %.

Under behandling med sekretionshæmmende lægemidler stiger indholdet af gastrin i serum

som reaktion på den nedsatte syresekretion. Også indholdet af CgA stiger på grund af den

dk_hum_47593_spc.doc

Side 12 af 18

nedsatte gastriske aciditet. Det forhøjede indhold af CgA kan interferere med

undersøgelser for neuroendokrine tumorer.

Den foreliggende publicerede dokumentation antyder, at protonpumpehæmmere bør

seponeres mellem 5 dage og 2 uger før måling af CgA. Dette er for at eventuelle falskt

forhøjede værdier af CgA i forbindelse med behandling med protonpumpehæmmere kan

vende tilbage til referenceområdet.

Hos både børn og voksne er der under langtidsbehandling med oralt esomeprazol set et

øget antal ECL celler, hvilket muligvis er relateret til det forhøjede serumgastrin. Disse

resultater menes ikke at være klinisk signifikante.

Efter langtidsbehandling med antisekretoriske lmidler er der rapporteret en øget tendens til

gastriske glandulære cyster. Disse forandringer, som er en fysiologisk konsekvens af en

udtalt nedsættelse af syresekretionen, er godartede og ser ud til at være reversible.

Nedsat gastrisk surhedsgrad generelt, og som følge af protonpumpehæmmere, forårsager et

øget antal af de normalt forekommende bakterier i mavetarmkanalen. Behandling med

protonpumpehæmmere kan derfor forårsage en let forøget risiko for gastrointestinale

infektioner såsom Salmonella og Campylobacter og hos indlagte patienter, muligvis også

Clostridium difficile.

Pædiatrisk population

I et placebo-kontrolleret forsøg (98 patienter fra 1-11 måneder) blev effekten og

sikkerheden hos patienter med tegn og symptomer på GERD evalueret. Der blev givet 1

mg/kg esomeprazol oralt én gang daglig i 2 uger (åben fase), og 80 patienter blev

inkluderet i yderligere 4 uger (dobbeltblindet, behandlings- seponeringsfase). Der var

ingen signifikant forskel mellem esomeprazol og placebo, hvad angik det primære

endepunkt, tidspunkt til seponering på grund af forværring af symptomer.

I et placebokontrolleret forsøg (52 patienter på < 1 måned) blev effekten og sikkerheden

hos patienter med GERD-symptomer evalueret. Der blev givet 0,5mg/kg esomeprazol én

gang daglig oralt i mindst 10 dage. Der var ingen signifikant forskel mellem esomeprazol

og placebo i det primære endepunkt, ændring fra baseline i antallet af recidiver af GERD-

symptomer.

Resultater fra pædiatriske forsøg viser endvidere, at 0,5 mg/kg og 1,0 mg/kg esomeprazol i

hos hhv. < 1 måned gamle og 1 til 11 måneder gamle børn reducerede den gennemsnitlige

procent af tid med intraøsofageal pH < 4.

Sikkerhedsprofilen synes at være den samme som hos voksne.

I et studie med pædiatriske GERD-patienter (i alderen 1 til 17 år), der fik

langtidsbehandling med PPI, udviklede 61 % af børnene en mindre grad af ECL-

cellehyperplasi uden klinisk signifikans og uden at udvikle atrofisk gastrit eller carcinoide

tumorer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Distribution

Den tilsyneladende fordelingsrum V

dapp

ved steady-state hos raske forsøgspersoner er ca.

0,22 l/kg legemsvægt. Plasmaproteinbindingen af esomeprazol er 97 %.

dk_hum_47593_spc.doc

Side 13 af 18

Biotransformation

Esomeprazol bliver metaboliseret fuldstændigt af cytochrom P450 systemet (CYP).

Størstedelen af esomeprazols metabolisering er afhængig af det polymorfe CYP2C19, der

er ansvarlig for dannelsen af esomeprazols hydroxy- og desmethylmetabolitter. Den

resterende del er afhængig af en anden specifik isoform, CYP3A4, der er ansvarlig for

dannelsen af esomeprazolsulfon, der er primære metabolit i plasma.

Elimination

Nedenstående parametre afspejler hovedsagelig farmakokinetikken hos individer med et

funktionelt CYP2C19 enzym, ”extensive metabolisers”.

Den totale plasmaclearance er ca. 17 l/time efter en enkeltdosis og ca. 9 l/time efter

gentagen dosering. Plasmahalveringstiden er ca. 1,3 timer efter gentagen dosering en gang

daglig.

Esomeprazol elimineres fuldstændigt fra plasma mellem doserne uden tendens til

akkumulering ved administration en gang daglig.

Esomeprazols hovedmetabolitter har ingen effekt på den gastriske syresekretion. Næsten

80 % af en oral dosis af esomeprazol udskilles som metabolitter i urinen, den resterende

del i fæces. Mindre end 1 % af modersubstansen findes i urin.

Linearitet/non linearitet

Den totale mængde (AUC) øges ved gentagen administration af esomeprazol. Denne

øgning er dosisafhængig og resulterer i en ikke- lineær dosis-AUC sammenhæng efter

gentagen administration. Denne tids- og dosisafhængighed skyldes et fald i first pass

metabolismen og systemisk clearance, som sandsynligvis skyldes en hæmning at

CYP2C19 enzymet af esomeprazols og/eller dets sulfonmetabolit.

Efter gentagen dosering af 40 mg, administreret som intravenøs injektion, er den

maksimale gennemsnitskoncentration ca. 13.6 mikromol/l. Den maksimale gennemsnits-

koncentration efter tilsvarende oral dosering er ca. 4.6 mikromol/l. En mindre stigning (på

ca. 30%) kan ses i den totale mængde efter intravenøs administration i forhold til oral

administration. Der er en dosis- liniær øgning i total eksponering efter intravenøs

administration af esomeprazol som en infusion over et tidsrum på 30 minutter (40 mg, 80

mg eller 120 mg) efterfulgt af en kontinuerlig infusion (4 mg/time eller 8 mg/time) over et

tidsrum på 23,5 timer.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat metabolisme (Poor metabolisers)

Ca. 2,9±1,5 % af befolkningen mangler et funktionelt CYP2C19 enzym; disse kaldes ”poor

metabolisers”. Sandsynligvis er esomeprazols metabolisering hos disse personer

hovedsageligt katalyseret af CYP3A4. Efter gentagen administration af 40 mg esomeprazol

var middelarealet under plasmakoncentraiontidskurven ca. 100 % højere i ”poor

metabolisers” end i individer med et funktionelt CYP2C19 enzym (”extensive

metabolisers”). Middel peak plasmakoncentrationerne var øget med ca. 60 %. Lignende

forskelle er set med intravenøs administration af esomeprazol. Dette har ingen indvirkning

på esomeprazols dosering.

Køn

Efter enkeltdosering af 40 mg esomeprazol er middelarealet under plasmakoncentrations-

tidskurven ca. 30 % højere hos kvinder end hos mænd. Der ses ingen kønsrelaterede

forskelle efter gentagen dosering en gang daglig. Lignende forskelle er observeret med

dk_hum_47593_spc.doc

Side 14 af 18

intravenøs administration af esomeprazol. Disse resultater har ingen indvirkning på

doseringen af esomeprazol.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens kan esomeprazols metabolisme være

nedsat. Metaboliseringen nedsættes hos patienter med alvorlig leverinsufficens. Dette

resulterer i en fordobling af arealet under plasmakoncentrationstidskurven for esomeprazol.

Hos GERD patienter med svær insufficiens bør en dosis på maksimalt 20 mg derfor ikke

overskrides. For patienter med blødende ulcus samt svær leverinsufficiens, kan en

maximum kontinuerlig intravenøs infusion af 4 mg/time i 71,5 timer være tilstrækkelig,

efter en initial bolusdosis på 80 mg. Esomeprazol eller dets hovedmetabolitter viser ingen

tendens til akkumulation ved dosering en gang daglig.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført studier hos personer med nedsat nyrefunktion. Da esomeprazols

metabolitter, men ikke modersubstansen udskilles gennem nyrerne, forventes det ikke, at

metaboliseringen forandres hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre

Esomeprazols metabolisme ændres ikke væsentligt hos ældre personer (71-80 år).

Pædiatrisk population

I et randomiseret, åbent, multinationalt forsøg med gentagne doser blev esomeprazol givet

som en 3-minutters injektion én gang dagligt over 4 dage. Forsøget omfattede i alt 59

pædiatriske patienter fra 0 til 18 år, hvoraf 50 patienter (7 børn i alderen 1 til 5 år)

gennemførte forsøget og blev evalueret for esomeprazols farmakokinetik.

Tabellen nedenfor beskriver den systemiske eksponering over for esomeprazol efter den

intravenøse administration, der blev givet som en 3-minutters injektion til pædiatriske

patienter og raske voksne forsøgspersoner. Værdierne i tabellen er geometriske gennemsnit

(område). Dosen på 20 mg til voksne blev givet som en 30-minutters infusion. C

ss, max

blev

målt 5 minutter efter dosering i alle pædiatriske grupper og 7 minutter efter dosering hos

voksne på 40 mg-dosen og efter standsning af infusionen hos voksne på 20-mg dosen.

Aldersgruppe

Dosisgruppe

AUC (µmol*t/l)

C

ss,max

(µmol/l)

0-1 måned*

0,5 mg/kg (n=6)

7,5 (4,5-20,5)

3,7 (2,7-5,8)

1-11 måneder*

1,0 mg/kg (n=6)

10,5 (4,5-22,2)

8,7 (4,5-14,0)

1-5 år

10 mg (n=7)

7,9 (2,9-16,6)

9,4 (4,4-17,2)

6-11 år

10 mg (n=8)

6,9 (3,5-10,9)

5,6 (3,1-13,2)

20 mg (n=8)

20 mg (n=6)**

14,4 (7,2-42,3)

10,1 (7,2-13,7)

8,8 (3,4-29,4)

8,1 (3,4-29,4)

12-17 år

20 mg (n=6)

8,1 (4,7-15,9)

7,1 (4,8-9,0)

40 mg (n=8)

17,6 (13,1-19,8)

10,5 (7,8-14,2)

dk_hum_47593_spc.doc

Side 15 af 18

Voksne

20 mg (n=22)

5,1 (1,5-11,8)

3,9 (1,5-6,7)

40 mg (n=41)

12,6 (4,8-21,7)

8,5 (5,4-17,9)

En patient i aldersgruppen 0 og op til 1 måned blev defineret som en patient med en

korrigeret alder på ≥ 32 hele uger og < 44 hele uger, hvor den korrigerede alder var

summen af gestationsalderen og alderen efter fødsel i hele uger. En patient i

aldersgruppen fra 1 til 11 måneder havde en korrigeret alder på ≥ 44 hele uger.

To patienter blev ekskluderet. 1 var efter al sandsynlighed en CYP2C19 ”poor

metaboliser”, og 1 var i samtidig behandling med en CYP3A4-hæmmer.

Modelbaserede prædiktioner indikerer, at C

ss,max

efter intravenøs administration af

esomeprazol som 10-minutters, 20-minutters og 30-minutters infusion i gennemsnit vil

blive reduceret fra hhv. 37 til 49 %, 54 til 66 % og 61 til 72 % over alle alders- og

dosisgrupper sammenlignet med, når dosen administreres som en 3-minutters injektion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet. Følgende bivirkninger er ikke

set i kliniske forsøg, men i dyreforsøg, og anses for at være relevante for den kliniske

anvendelse: Karcinogenicitetsstudier med rotter med den racemiske blanding vist gastrisk

ECL-celle-hyperplasi og carcinoider. Disse gastriske virkninger hos rotter resultatet af

vedvarende, udtalt hypergastrinæmi som følge af nedsat mavesyreproduktion og er

observeret efter langvarig behandling af rotter med mavesyresekretionshæmmere. I det

non-kliniske program for esomeprazol intravenøs formulering var der ingen tegn på

vasoirritation, men der blev observeret en mindre inflammatorisk reaktion af vævet på

injektionsstedet efter subkutan (paravenøs) injektion (se pkt. 4.8).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumedetat

Natriumhydroxyd (til pH-justering)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under

punkt 6.6.

6.3

Opbevaringstid

18 måneder

Opbevaringstid

efter rekonstitution

Kemisk og fysisk stabilitet er dokumenteret i 12 timer ved 30 °C. Ud fra et mikrobiologisk

synspunkt skal produktet bruges med det samme. Hvis det ikke bruges med det samme, er

opbevaringstider og opbevaringsbetingelser inden anvendelse brugerens ansvar og må ikke

overskride 24 timer ved 2-8 °C, med mindre rekonstitution er foretaget under kontrollerede

og validerede aseptiske forhold.

dk_hum_47593_spc.doc

Side 16 af 18

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

5 ml farveløst rørformet hætteglas af type-I med grå gummiprop og grå "flip-off"-

aluminiumforsegling.

Pakningsstørrelser: 1 hætteglas, 1 x 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Den rekonstituerede opløsning bør inspiceres visuelt for partikelrester og misfarvning før

administration. Der bør kun bruges en klar opløsning. Opløsningen har en pH på 9,00-

11,00. Osmolariteten er mellem 300 og 350 mOsm. Udelukkende til engangsbrug.

Hvis ikke hele det rekonstituerede indhold af hætteglasset skal bruges, skal al ubrugt

opløsning kasseres i overensstemmelse med lokale retningslinier.

Injektion 40 mg

En opløsning til injektion (8 mg/ml) tilberedes ved at tilsætte 5 ml af 0,9 % natriumklorid

til intravenøst brug til hætteglasset med 40 mg esomeprazol.

Den rekonstituerede injektionsvæske er klar og farveløs til meget svagt gul.

Infusion 40 mg

En opløsning til infusion tilberedes ved at opløse indholdet af ét hætteglas med 40 mg

esomeprazol i op til 100 ml 0,9 % natriumklorid til intravenøst brug.

Den rekonstituerede opløsning til infusion er klar og farveløs til meget svagt gul.

Infusion 80 mg

En opløsning til infusion tilberedes ved at opløse indholdet af to hætteglas med

esomeprazol 40 mg i op til 100 ml 0,9 % natriumklorid til intravenøst brug.

Den rekonstituerede opløsning til infusion er klar og farveløs til meget svagt gul.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polaris avenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

47593

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. november 2011

dk_hum_47593_spc.doc

Side 17 af 18

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. oktober 2018

dk_hum_47593_spc.doc

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information