Esomeprazol "Stada" 40 mg pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
esomeprazolnatrium
Tilgængelig fra:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kode:
A02BC05
INN (International Name):
esomeprazolnatrium
Dosering:
40 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51601
Autorisation dato:
2013-12-06

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Esomeprazol STADA

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

esomeprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen

har ordineret Esomeprazol STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol STADA

Sådan skal du tage Esomeprazol STADA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Esomeprazol STADA indeholder esomeprazol, som er en såkaldt protonpumpehæmmer. Det virker

ved at nedsætte produktionen af syre som din mave producerer.

Esomeprazol STADA bruges til kortidsbehandling af forskellige tilstande, når det ikke er muligt for

dig at bruge oral behandling til behandling af følgende tilstande:

Voksne

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD). Ved denne sygdom stiger syre fra maven op

i spiserøret (røret der forbinder din hals med din mave) som forårsager smerte,

inflammation og halsbrand.

Mavesår hos voksne forårsaget af medicin kaldet NSAIDer (Non-Steroide-

Antiinflammatoriske Lægemidler). Esomeprazol STADA kan også bruges til

forebyggelse af mavesår ved behandling med NSAIDer.

Til forebyggelse af gentagne blødninger hos voksne efter terapeutisk endoskopi for

akutte blødende mavesår eller sår på tolvfingertarmen.

Børn og unge i alderen 1-18 år

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD). Ved denne sygdom stiger syre fra maven op

i spiserøret (røret der forbinder din hals med din mave) som forårsager smerte,

inflammation og halsbrand.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT BRUGE ESOMEPRAZOL STADA

Tag ikke Esomeprazol STADA:

Hvis du er allergisk over for esomeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer Esomeprazol

STADA (angivet i pkt 6).

Hvis du er allergisk over for andre protonpumpehæmmere (f.eks. pantoprazol, lansoprazol,

rabeprazol, omeprazol).

Hvis du tager medicin der indeholder nelfinavir (bruges til behandling af HIV-infektion).

Du må ikke tage Esomeprazol STADA, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du er

usikker, tal med din læge eller sygeplejerske før du bruger denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller sygeplejersken før du bruger Esomeprazol STADA hvis:

Du har alvorlige leverproblemer.

Du har alvorlige nyreproblemer.

Du har haft en hudreaktion efter behandling med et lægemiddel af samme type som

Esomeprazol, som reducerer mavesyre.

Du skal have foretaget en specifik blodprøve (Chromogranin A).

Esomeprazol STADA kan sløre symptomerne på andre sygdomme.

Du skal derfor kontakte din

læge med det samme, hvis noget af nedenstående sker for dig, før du har fået Esomeprazol

STADA eller efter du har fået det:

Du taber dig uventet meget i vægt og har problemer med at synke.

Du får mavesmerter eller dårlig mave.

Du begynder at kaste mad eller blod op.

Du har blod i afføringen (sortfarvet afføring).

Ved brug af protonpumpehæmmere som Esomeprazol STADA, specielt ved brug i en periode over et

år, kan risikoen for brud på hoften, håndled eller rygsøjlen øges. Tal med lægen hvis du har

knogleskørhed (osteoporose) eller hvis du tager kortikosteroider (kan øge risikoen for knogleskørhed).

Hvis du får et udslæt på huden, især på hudområder der er eksponeret for sol, skal du fortælle det til

din læge, så snart du har mulighed for det, da du måske er nødsaget til at stoppe behandlingen. Husk

også at fortælle, hvis du oplever andre ubehagelige effekter af medicinen, såsom ledsmerter.

Brug af anden medicin sammen med Esomeprazol STADA

Fortæl lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er fordi Esomeprazol STADA kan påvirke effekten af anden medicin og anden medicin kan

påvirke effekten af Esomeprazol STADA.

Du må ikke bruge Esomeprazol STADA hvis du tager medicin der indeholder nelfinavir (bruges til

behandling af HIV).

Fortæl din læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis du tager noget af nedenstående

medicin:

Atanazavir (bruges til behandling af HIV).

Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (bruges til behandling af infektioner som skyldes

svamp).

Erlotinib (bruges til behandling af kræft).

Citalopram, imipramine eller clomipramin (bruges til behandling af depression).

Diazepam (bruges til behandling af angst, muskelafslappende eller epilepsi).

Fenytoin (bruges til epilepsi). Hvis du tager phenytoin, din læge vil undersøge dig når du

starter eller stopper med at tage Esomeprazol STADA.

Medicin der bruges til at fortynde blodet, såsom warfarin. Din læge vil undersøge dig når du

starter eller stopper med at tage Esomeprazol STADA.

Cilostazol (bruges til behandling af Claudicatio Intermittens – som forårsager smerter i dine

ben når du går og som skyldes dårligt blodomløb).

Cisaprid (bruges til behandling af fordøjelsesbesvær eller halsbrand).

Digoxin bruges til behandling af hjerteproblemer).

Methotrexat (medicin som bruges til behandling af kræft) – hvis du tager høje doser af

methotrexat, kan din læfge midlertidigt stoppe din behandling med Esomeprazol STADA.

Tacrolimus (organtransplantation)

Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose).

Prikbladet perikon (Hyperikum perforatum) (bruges til behandling af depression).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Esomeprazol STADA.

Din læge vil beslutte om du kan behandles med Esomeprazol STADA i denne periode.

Det er ikke kendt om Esomeprazol passerer over i modermælken. Du bør derfor ikke få Esomeprazol

STADA når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Esomeprazol STADA påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal dog være opmærksom på, at bivirkninger som svimmelhed og sløret syn forekommer ikke

almindeligt (se pkt. 4). Hvis du er påvirket af ovenstående, bør du ikke køre bil eller betjene maskiner.

Esomeprazol STADA indeholder natrium

Esomeprazol STADA indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per hætteglas før opblanding,

det vil sige næsten natrium fri.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE ESOMEPRAZOL STADA

Esomeprazol STADA kan bruges til børn og unge i alderen 1-18 år og til voksne, inklusiv ældre.

Folk der må behandles med

Esomeprazol STADA

Voksne

Esomeprazol STADA vil blive givet af din læge, som vil beslutte hvor stor dosis du skal have.

Den anbefalede dosis er 20 eller 40 mg daglig.

Hvis du har alvorlige leverproblemer, er den maksimale dosis 20 mg daglig (GERD).

Medicinen gives som en injektion eller infusion i en af dine vener. Dette kan tage op til 30

minutter.

Den anbefalede dosis til forebyggelse af gentagne blødninger, mavesår eller sår på

tolvfingertarmen er 80 mg administreret som intrvenøs infusion over 30 minutter, efterfulgt af

en uafbrudt infusion af 8 mg/time som gives i 3 dage. Hvis du har alvorlige leverproblemer,

kan doseringen laves om til 4 mg/time i 3 dage i stedet for.

Børn og unge i alderen 1-18 år

Esomeprazol STADA vil blive givet af din læge, som vil beslutte hvor stor dosis du skal have.

For børn i alderen 1-11 år, er den anbefalede dosering 10 eller 20 mg givet en gang daglig.

For børn og unge i alderen 12-18 år, er den anbefalede dosering 20 eller 40 mg givet en gang

daglig.

Medicinen gives som injektion eller infusion i en af dine vener. Dette kan tage op til 30

minutter.

Brug altid Esomeprazol STADA nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt meget Esomeprazol STADA

Hvis du tror du har fået for meget Esomeprazol STADA, skal du straks kontakte din læge.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du opdager en af de følgende alvorlige bivirkninger, skal du stoppe med at tage

Esomeprazol STADA og straks kontakte lægen:

Pludselig hvæsende vejtrækning, hævelse af læber, tunge, hals eller kroppen, udslæt,

besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion).

Rødmen af huden med vabler og afskalning af huden. Der kan også ses alvorlige vabler og

blødning fra læber, øjne, mund, næse og kønsdele. Dette kan være tegn på ”Stevens-Johnson

syndrom” eller ”toksisk epidermal nekrolyse”.

Gulfarvning af huden, mørkfarvet urin og træthed kan være symptomer på leverproblemer.

Disse bivirkninger er sjældne og kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer.

Andre bivirkninger inkluderer:

Almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Problemer med din mave eller tarm: diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven

Kvalme og opkast

Reaktioner på injektionsstedet

Godartede polypper i mavesækken

Ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Hævelse af fødder og ankler.

Søvnbesvær

Svimmelhed, prikkende og stikkende fornemmelse, træthed.

Snurrende fornemmelse

Øjenproblemer såsom uklart syn

Mundtørhed

Ændringer i blodprøver der viser hvordan din lever fungerer.

Hududslæt, nældefeber og kløende hud.

Brud på hoften, håndled eller rygsøjlen (hvis Esomeprazol STADA bliver brugt i høje doser

over en lang periode).

Sjældne

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Nedsat antal hvide blodlegemer eller blodplader i blodet. Dette kan forårsage svaghed, blå

mærker eller øge risikoen for infektion.

Nedsat niveau af natrium i blodet. Dette kan forårsage svaghed, opkastning og kramper.

Føle sig ophidset, forvirret eller nedtrykt.

Ændringer i smagssansen.

Pludselig hvæsende vejtrækning eller kortåndethed (bronkospasmer).

Betændelse af mundens slimhinde.

En infektion kaldet ”trøske” som skyldes svamp og som kan angribe tarmen.

Leverproblemer, gulsot som kan forårsage gulfarvning af huden, mørkfarvet urin og træthed.

Hårtab (alopecia).

Hududslæt efter udsættelse for sollys.

Ledsmerter (atralgi) eller muskelsmerter (myalgi).

Almen sløjhed og mangel på energi.

Øget svedtendens.

Meget sjældne

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer)

Ændringer i blodet inklusiv agranulocytose (mangel på hvide blodlegemer)

Aggression.

Hallucinationer.

Alvorlige leverproblemer som kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen.

Pludselig opståen af alvorligt hududslæt, vabler eller afskalning af huden. Dette kan være

forbundet med høj feber og ledsmerter (Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom,

toksisk epidermal nekrolyse).

Muskelsvaghed.

Alvorlige nyreproblemer.

Forstørrelse af bryster hos mænd.

Esomeprazol STADA kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer som kan føre til

immundefekt. Hvis du har en infektion med symptomer såsom feber med en meget udtalt utilpashed

eller feber med symptomer på en almindelig infektion smerter i nakke, hals eller munden eller

vandladningsbesvær, skal du kontakte lægen hurtigst muligt, så der kan blive taget tests der kan vise

om du har mangel på hvide blodlegemer. Det er vigtigt at du informerer om din medicin på dette

tidspunkt.

Ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hvis du bliver behandlet med Esomeprazol STADA i længere tid end tre måneder, kan dit

niveau af magnesium blive nedsat. Lave niveauer af magnesium kan føre til træthed,

ufrivillige muskelsammentrækninger, forvirring, kramper, svimmelhed, øget puls. Hvis du får

nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte lægen. Lave niveauer af magnesium kan

også føre til en nedsættelse af natrium eller calcium i blodet. Din læge kan beslutte at ville

udføre jævnlige blodprøver for at overvåge dine niveauer af magnesium.

Betændelse i tarmen (som kan give diarré).

Hvis du har meget nedsat niveau af magnesium i blodet, kan dit niveau af calcium i blodet

også være nedsat.

Udslæt, muligvis med ledsmerter (subakut kutan lupus erythematosus)

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Lægen og hospitalets farmaceut er ansvarlig for korrekt opbevaring, anvendelse og

bortskaffelse af Esomeprazol STADA.

Brug ikke Esomeprazol STADA efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen eller

hætteglasset. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30

Hætteglasset skal opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. Hætteglassene kan

desuden opbevares uden for den originale emballage ved normal indendørs belysning i op til 24 timer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esomeprazol STADA indeholder:

Det aktive stof er esomeprazolnatrium. Et hætteglas med pulver til injektion-/infusionsvæske,

opløsning indeholder 42,5 mg esomeprazol natrium, svarende til 40 mg esomeprazol.

De øvrige indholdsstoffer er dinatriumedetat og natriumhydroxid (til pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Esomeprazol STADA er hvidt til råhvidt halvfast eller løst pulver. Dette bliver lavet til en opløsning

før du skal have det.

10 ml hætteglasset er lavet af farveløst borosilikatglas, type 1.

Gummiproppen er lavet af latex-fri bromobutyl gummi.

Kapslen er lavet af aluminium med en plast forsegling til afrivning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:>

Bulgarien:

(to be completed)

Danmark:

Esomperazol Stada

Holland:

Esomeprazol CF i.v. 40 mg, poeder voor oplossing voor injectie en infusie

Slovenien:

Esomeprazol STADA 40 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje

Sverige:

Esomeprazol Stada 40 mg pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Østrig:

Esomeprazol STADA 40mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusion

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2017 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esomeprazol STADA

40 mg Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning

esomeprazol

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Uforeneligheder

Dette lægemiddel må ikke anvendes sammen med andre lægemidler, undtagen de der nævnes

nedenfor (se også punkt 6.6 i produktresuméet).

Holdbarhed og opbevaringsbetingelser

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys. Hætteglassene kan desuden opbevares

uden for den originale emballage ved normal indendørs belysning i op til 24 timer.

Ublandet pulver:

30 måneder

Rekonstitueret opløsning:

Bør anvendes indenfor 12 timer efter opblanding, og kan opbevares ved temperaturer op til 30 °C.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt, bør opløsningen anvendes omgående.

Specielle forholdsregler for bortskaffelse og andre håndteringer

Bemærk: Brug altid en steril kanyle ≤ 21 G til forberedelse og håndtering.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før administration.

Kun klare opløsninger bør anvendes. Kun til engangsbrug.

Esomeprazol injektion

Til forberedelse af opløsning til injektion:

Injektion 40 mg

Tilbered en opløsning til injektion (8 mg/ml) ved at tilføje 5,2 ml af 0,9% (9 mg/ml) natriumchlorid til

intravenøs brug til hætteglasset til Esomeprazol STADA 40 mg Pulver til injektions-/infusionsvæske,

opløsning.

Den rekonstituerede opløsning til injektion er klar og farveløs til svagt gullig.

Esomeprazol infusion

Til forberedelse af opløsning til infusion:

Infusion 40 mg

Tilbered en opløsning til injektion ved at tilføje 5,2 ml af 0,9% (9 mg/ml) natriumchlorid til intravenøs

brug til hætteglasset til Esomeprazol STADA 40 mg Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Udtag derefter 5,0 ml af den færdige opløsning fra hætteglasset og bland det op i 0,9% (9mg/ml)

natriumchlorid for intravenøs anvendelse til en total volumen på 100 ml.

Den rekonstituerede opløsning til infusion er klar og farveløs til svagt gullig.

Infusion 80 mg

Tilbered en opløsning til injektion ved at tilføje 5,2 ml af 0,9% (9 mg/ml) natriumchlorid til intravenøs

brug til hætteglasset til Esomeprazol STADA 40 mg Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Udtag derefter 5,0 ml af den færdige opløsning fra hætteglasset. Denne procedure skal gentages med

et andet hætteglas og kombiner begge udtagne opløsninger og bland det op i 0,9% (9mg/ml)

natriumklorid for intravenøs anvendelse til en total volumen på 100 ml.

Den rekonstituerede opløsning til injektion er klar og farveløs til svagt gul.

For yderligere information omkring indgift, se pkt. 4.2 i produktresuméet

Bortskaffelse

Hvis ikke hele den færdige blanding skal anvendes, skal den tiloversblevne opløsning bortskaffes i

henhold til lokale retningslinjer.

8. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Esomeprazol ”Stada”, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

28572

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Esomeprazol ”Stada”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 40 mg esomeprazol (svarende til 42,5 mg

esomeprazolnatrium).

Hjælpestoffer

som behandleren skal være opmærksom på:

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per hætteglas før

rekonstitution, dvs. hovedsageligt ”natrium-frit”.

For den fulde liste over hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til råhvidt halvfast eller løst pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Esomeprazol ”Stada” er indikeret hos voksne til:

Gastrisk antisekretorisk behandling når oral administration ikke er mulig, som f.eks.:

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD) hos patienter med esofagitis og/eller

svære reflukssymptomer.

Heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling

Forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus doudeni associeret med NSAID-

behandling hos risikopatienter

Forebyggelse af gentagne blødninger efter terapeutisk endoskopi for akut

blødende ulcus ventriculi eller ulcus duodeni.

51601_spc.docx

Side 1 af 19

Esomeprazol ”Stada til injektions- og infusionsvæske er indikeret hos børn og unge fra 1-18 år

til:

Gastrisk antisekretorisk behandling, når oral administration ikke er mulig, som f.eks.

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD) hos patienter med erosiv

refluksesofagitis og/eller svære reflukssymptomer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne

Dosering

Gastrisk antisekretorisk behandling, når oral administration ikke er mulig.

Patienter, som ikke kan indtage behandling oralt kan behandles parenterelt med 20-40 mg

en gang daglig. Patienter med refluks esofagitis bør behandles med 40 mg en gang daglig.

Patienter der behandles for symptomatisk reflukssygdom, bør behandles med 20 mg en

gang daglig.

Til heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling er den sædvanlige dosis

20 mg en gang daglig. Til forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med

NSAID-behandling, bør risikopatienter behandles med 20 mg en gang daglig.

Normalt anvendes den intravenøse behandling kortvarigt og bør erstattes af oral

behandling hurtigst muligt.

Forebyggelse af gentagne blødninger efter terapeutisk endoskopi for akut blødende

ulcus ventriculi eller ulcus duodeni.

Efter terapeutisk endoskopi for akut blødende ulcus ventriculi eller ulcus duodeni, bør 80

mg gives som en bolusinfusion over et tidsrum på 30 minutter, efterfulgt af kontinuerlig

intravenøs infusion af 8 mg/time givet i 3 dage (72 timer). Den parenterale

behandlingsperiode bør efterfølges af oral syresuppression.

Administrationsmetode

Se pkt. 6.6 angående tilberedning af opløsningen.

Injektion

40 mg dosis

5 ml af den tilberedte opløsning (8 mg/ml) gives som en intravenøs injektion over et

tidsrum på mindst 3 minutter.

20 mg dosis

2,5 ml eller halvdelen af den tilberedte (8 mg/ml) opløsning gives som en intravenøs

injektion over et tidsrum på mindst 3 minutter. Tiloversbleven opløsning kasseres.

Infusion

40 mg dosis

5 ml af den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på 10-30

minutter.

51601_spc.docx

Side 2 af 19

20 mg dosis

2,5 ml af den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på 10-

30 minutter. Tiloversbleven opløsning kasseres.

80 mg bolusdosis

10 ml (2 x 5 ml) af den tilberedte opløsning bør gives som en kontinuerlig intravenøs

infusion over et tidsrum på 30 minutter.

8 mg/time dosis

5 ml af den tilberedte opløsning bør gives som en kontinuerlig intravenøs infusion over et

tidsrum på 71,5 timer (beregnet infusionshastighed på 8 mg/time. Se pkt. 6.3 angående

opbevaringstid for den tilberedte opløsning).

Specielle populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion. Grundet

begrænset erfaring med patienter med svær nyreinsufficiens bør disse patienter behandles

med forsigtighed (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

GERD: Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat

leverfunktion. Hos patienter med svær leverinsufficiens bør en maksimal daglig dosis på

20 mg Esomeprazol ”Stada” ikke overskrides (se pkt. 5.2).

Blødende ulcus: Dosisjustering er ikke nødvendigt hos patienter med mild til moderat

leverinsufficiens. For patienter med svær leverinsufficiens kan en kontinuerlig intravenøs

infusion af 4 mg/time over et tidsrum på 71,5 timer være tilstrækkeligt efter en initial

bolusdosis på 80 mg Esomeprazol ”Stada” (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Dosering

Børn og unge fra 1-18 år

Gastrisk antisekretorisk behandling når oral administration ikke er mulig,

Patienter der ikke kan tage oral medicin kan behandles parenteralt en gang daglig som del

af en komplet behandlingsperiode for GERD (se doser i nedenstående tabel).

Normalt bør den intravenøse behandlingsvarighed være kort, og der bør skiftes til oral

behandling, så snart dette er muligt.

51601_spc.docx

Side 3 af 19

Anbefalede intravenøse doser af esomeprazol.

Aldersgruppe

Behandling af erosiv

refluksesofagitis

Symptomatisk behandling

af GERD

1-11 år.

Vægt < 20 kg: 10 mg en

gang daglig.

Vægt

≥ 20 kg: 10 mg eller

20 mg en gang daglig.

10 mg en gang daglig.

12-18 år

40 mg en gang daglig.

20 mg en gang daglig.

Administrering

Se pkt. 6.6 angående tilberedning af opløsningen.

Injektion

40 mg dosis:

5 ml af den tilberedte opløsning (8 mg/ml) gives som en intravenøs injektion over et

tidsrum på mindst 3 minutter.

20 mg dosis:

2,5 ml eller halvdelen af den tilberedte (8 mg/ml) opløsning gives som en intravenøs

injektion over et tidsrum på mindst 3 minutter. Tiloversbleven opløsning skal kasseres.

10 mg dosis:

1,25 ml af den tilberedte opløsning (8 mg/ml) gives som en intravenøs injektion over et

tidsrum på mindst 3 minutter. Tiloversbleven opløsning skal kasseres.

Infusion

40 mg dosis:

Den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på 10-30

minutter.

20 mg dosis:

Halvdelen af den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum på

10-30 minutter. Tiloversbleven opløsning skal kasseres.

10 mg dosis:

En fjerdedel af den tilberedte opløsning gives som en intravenøs infusion over et tidsrum

på 10-30 minutter. Tiloversbleven opløsning skal kasseres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for substituerede benzimidazoler, eller over

for et eller flere af hjælpestofferne listet i pkt. 6.1.

Esomeprazol bør ikke anvendes samtidigt med nelfinavir (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved tilstedeværelse af alarmsymptomer (f.eks. signifikant utilsigtet vægttab, gentagne

opkastninger, dysfagi, haematemesis eller melaena), og såfremt der er mistanke om, eller

bekræftet ulcus ventriculi, skal muligheden for malign lidelse udelukkes, da behandlingen

med Esomeprazol ”Stada” kan lindre symptomerne og derved forsinke diagnosen.

51601_spc.docx

Side 4 af 19

Gastrointestinale infektioner

Behandling med protonpumpehæmmere kan forårsage en let forøget risiko for

gastrointestinale infektioner såsom Salmonella og Campylobacter (se pkt. 5.1).

Absorption af vitamin B12

Esomeprazol kan som alle andre syrehæmmere reducere absorptionen af B12-vitamin

(cyanocobalamin), som følge af hypo- eller achlorhydri. Der bør tages hensyn til dette, hvis

patienten har mangel på dette vitamin i kroppen eller andre risikofaktorer, der kan reducere

optagelsen af B12-vitamin i forbindelse med langtidsbehandling.

Hypomagnesiæmi

Alvorlig hypomagnesiæmi har være rapporteret hos patienter behandlet med proton pumpe

hæmmere (PPI’er), såsom esomeprazol, i mindst tre måneder og i de fleste tilfælde i et år.

Alvorlige manifestationer af hypomagnesiæmi som træthed, tetani, delirium, kramper,

svimmelhed og ventrikulær arytmi kan forekomme, men kan begynde stille og kan blive

overset. Tilstanden forbedres hos de fleste patienter efter magnesium erstatning og

seponering af PPI.

Det bør overvejes at måle serummagnesium før opstart af PPI behandling og regelmæssigt

under behandlingen hos patienter, der forventes at være i langvarig behandling eller tager

PPI’er samtidigt med digoxin eller andre lægemidler, der kan forårsage hypomagnesiæmi

(fx diuretika).

Risiko for frakturer

Protonpumpehæmmere kan øge risikoen for hofte-, håndleds- og rygfrakturer beskedent,

hovedsageligt hos ældre eller ved tilstedeværelse af andre kendte risikofaktorer især hvis

det bruges i høje doser og over lange behandlingsperioder (> 1 år). Observationsstudier

antyder, at protonpumpehæmmere kan øge den overordnede risiko for fraktur med 10-40

%. Noget af denne øgning kan skyldes andre risikofaktorer. Patienter med risiko for

osteoporose bør modtage behandling i henhold til gældende kliniske guidelines og de bør

have et tilstrækkeligt indtag af vitamin D og calcium.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpehæmmere er forbundet med meget sjældne tilfælde af SCLE. Hvis der

forekommer læsioner på hudområder, der er eksponeret for sol, og som ledsages af

ledsmerter, skal patienten søge lægehjælp omgående, og sundhedspersonalet bør overveje

at stoppe behandling med esomeprazol. Tidligere tilfælde af SCLE i forbindelse med en

protonpumpehæmmer kan forøge risikoen for tilfælde af SCLE med andre

protonpumpehæmmere.

Esomeprazol ”Stada” i kombination med andre lægemidler

Samtidig administration af esomeprazol og atazanavir kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Hvis kombinationen af atazanavir med en protonpumpehæmmer vurderes at være

uundgåelig, anbefales tæt klinisk overvågning i kombination med øgning af atazanavir

dosis til 400 mg med 100 mg ritonavir; en dosis på 20 mg esomeprazol bør ikke

overskrides.

Esomeprazol er en CYP2C19-hæmmer. Når behandlingen med esomeprazol indledes eller

afsluttes, skal muligheden for interaktion med lægemidler, der metaboliseres via

CYP2C19, overvejes. Der er blevet observeret interaktion mellem clopidogrel og

51601_spc.docx

Side 5 af 19

omeprazol (se pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne interaktion er ukendt. Som en

sikkerhedsforanstaltning må samtidig behandling med esomeprazol og clopidogrel

frarådes.

Interferens med laboratorieprøver

Et forhøjet Chromogranin A (CgA)-niveau kan påvirke undersøgelser for neuroendokrine

tumorer. For at forebygge denne interferens skal esomeprazolbehandlingen seponeres i

mindst 5 dage før CgA-målingerne (se pkt. 5.1). Hvis CgA og gastrinniveauer ikke er

vendt tilbage til referenceområde efter første måling, skal målingerne gentages 14 dage

efter ophør af behandling med protonpumpehæmmer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Esomeprazols virkninger på andre lægemidlers farmakokinetik

Proteaseinhibitorer

Der har været rapporteret om interaktion mellem omeprazol og nogle proteaseinhibitorer.

Den kliniske betydning og mekanismerne bag disse rapporterede interaktioner kendes ikke

altid. Øget gastrisk pH under omeprazolbehandling kan ændre absorptionen af protease

inhibitorerne. Andre mulige interaktionsmekanismer er via hæmning af CYP 2C19. For

atazanavir og nelfinavir har der været rapporteret om nedsatte serumværdier ved samtidig

administration med omeprazol, hvorfor samtidig administration ikke kan anbefales.

Samtidig administration af omeprazol (40 mg én gang dagligt) og atazanavir 300

mg/ritonavir 100 mg i raske frivillige resulterede i en betydelig reduktion i eksponeringen

af atazanavir (cirka 75 % fald i AUC, C

og C

). Øgning af atazanavir dosis til 400 mg

kompenserede ikke for indvirkningen af omeprazol på atazanavir eksponeringen.

Samtidig administration af omeprazol (20 mg qd) og atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg

til raske frivillige resulterede i et fald i eksponeringen af atazanavir på ca. 30 %

sammenlignet med den observerede eksponering med atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg

qd uden omeprazol 20 mg qd. Samtidig administration af omeprazol (40 mg qd)

reducerede middel nelfinavir AUC, C

og C

med 36-39 %, og middel AUC, C

for den farmakologisk aktive metabolit M8 blev reduceret med 75-92%. På grund af

lignende farmakodynamiske effekter og farmakokinetiske egenskaber for omeprazol og

esomeprazol, kan samtidig administration af esomeprazol og atazanavir ikke anbefales (se

pkt. 4.4) og samtidig administration af esomeprazol og nelfinavir er kontraindiceret (se pkt.

4.3).

For saquinavir (med samtidig administration af ritonavir) har der været rapporteret om øget

serumværdier (80-100 %) under samtidig behandling med omeprazol (40 mg qd).

Behandling med omeprazol 20 mg qd havde ingen effekt på eksponeringen af darunavir

(med samtidig administration af ritonavir) og amprenavir (med og uden samtidig

administration af ritonavir). Behandling med omeprazol 40 mg qd havde ingen effekt på

eksponeringen af lopinavir (med samtidig administration af ritonavir).

Methotrexat

Når methotrexat anvendes sammen med PPI’ere, er der blevet rapporteret forhøjede

niveauer af methotrexat hos nogle patienter. Ved høje doser methotrexat kan det være

nødvendigt at seponere esomeprazol midlertidigt.

51601_spc.docx

Side 6 af 19

Tacrolimus

Der er blevet rapporetret en øget serumkoncentration af tacrolimus når tacrolimus

anvendes sammen med esomeprazol. Der skal føres skærpet overvågning af

tacrolimuskoncentrationerne samt nyrefunktionen (kreatininclearance) bør foretages, og

dosering af tacrolimus justeres om nødvendigt.

Lægemidler med pH-afhængig absorption

Den syrehæmmende virkning fra ezomeprazol og andre PPI’er kan muligvis mindske og

øge absorptionen af lægemidler med pH-afhængig absorption. Ligesom for andre

lægemidler, der nedsætter surhedsgraden i ventriklen, kan absorptionen af lægemidler som

ketoconazol, itraconazol og erlotinib mindskes, og absorptionen af digoxin øges under

behandlingen med esomeprazol. Samtidig behandling med omeprazol (20 mg dagligt) og

digoxin hos raske forsøgspersoner øgede digoxins biotilgængelighed med 10 % (op til 30

% hos to ud af ti forsøgspersoner). Digoxintoksicitet er sjældent blevet rapporteret. Der

skal dog udvises forsigtighed, når esomeprazol gives i høje doser til ældre patienter.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering af digoxin skal derefter skærpes.

Lægemidler der metaboliseres via CYP2C19

Esomeprazol hæmmer CYP2C19, det vigtigste enzym i metaboliseringen af esomeprazol.

Når esomeprazol kombineres med lægemidler, som metaboliseres af CYP2C19, f.eks.

diazepam, citalopram, imipramin, clomipramin, phenytoin etc., kan plasmakoncentrationen

af disse lægemidler øges, og det kan være nødvendigt med en dosisreduktion. Der er ikke

udført in vivo interaktionsforsøg med højdosis intravenøs behandling (80 mg + 8 mg/time).

Effekten af esomeprazol på lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, kan være mere

udtalt ved denne behandling, og patienter bør overvåges nøje med hensyn til bivirkninger i

de 3 dage, den intravenøse behandling.

Diazepam

Samtidig oral administration af 30 mg esomeprazol medførte et fald på 45 % i clearence af

CYP2C19 substratet diazepam.

Phenytoin

Samtidig oral administration af 40 mg esomeprazol og phenytoin medførte en stigning på

13 % i det nedre plasmaniveau af phenytoin hos epilepsipatienter. Det anbefales at

monitorere plasmakoncentrationerne af phenytoin, når behandling med esomeprazol

påbegyndes eller afsluttes.

Voriconazol

Omeprazol (40 mg en gang daglig) øger voriconazol (et CYP2C19 substrat) C

og AUC

med henholdsvis 15 % og 41 %.

Cilostazol

Omeprazol og ligeledes esomeprazol er begge inhibitorer af CYP2C19 enzymsystemet.

Omeprazol givet i 40 mg dosis, givet til raske frivillige, viste i et crossover-studie øget C

og AUC for cilostazol på hhv. 18% og 26% og øgning af den aktive metabolit med hhv.

29% og 69%

I et klinisk studie viste samtidig oral administration af 40 mg esomeprazol til patienter i

warfarinbehandling, at koagulationstiden lå indenfor det accepterede tidsinterval. Få

isolerede postmarketing rapporter har dog vist en klinisk signifikant øget INR ved samtidig

51601_spc.docx

Side 7 af 19

behandling. Monitorering anbefales ved initiering og afslutning af samtidig

esomeprazolbehandling under behandling med warfarin eller andre coumarin derivater.

Cisaprid

Hos raske frivillige medførte samtidig oral administration af 40 mg esomeprazol og

cisaprid en stigning på 32 % i arealet under plasma-koncentrations-tidskurven (AUC) og

en forlængelse af eliminationshalveringstiden (t

) på 31 %, men der sås ingen signifikant

stigning i cisaprids peak plasma-niveau. Det let forlængede QTc interval, som blev

observeret efter administration af cisaprid alene, var ikke yderligere forlænget, når cisaprid

blev givet i kombination med esomeprazol.

Warfarin

I et klinisk studie viste samtidig oral administration af 40 mg esomeprazol til patienter i

warfarinbehandling, at koagulationstiden lå indenfor det accepterede tidsinterval. Få

isolerede postmarketing rapporter har dog vist en klinisk signifikant øget INR ved samtidig

behandling. Monitorering anbefales ved initiering og afslutning af samtidig

esomeprazolbehandling under behandling med warfarin eller andre coumarin derivater.

Clopidogrel

Resultater fra undersøgelser af raske forsøgspersoner har vist en

farmakokinetisk/farmakodynamisk interaktion mellem clopidogrel (300 mg initialdosis/75

mg daglig vedligeholdelsesdosis) og esomeprazol (40 mg daglig, oral anvendelse), som

resulterer i en nedsat eksponering på gennemsnitligt 40% af den aktive metabolit af

clopidogrel samt reducerer af den maksimale hæmning af (ADP-induceret)

trombocytaggregation med gennemsnitligt 14%.

Når clopidogrel gives sammen med en fast kombination af esomeprazol 20 mg + ASA 81

mg dosis sammenlignet med clopidogrel alene, i et studie med raske forsøgspersoner

observeredes der en reduceret eksponering på næsten 40% af den aktive metabolit af

clopidogrel. Men den maksimale hæmning af (ADP-induceret) trombocytaggregation i

disse individer, var den samme i clopidogrelgruppen og clopidogrel + den kombinerede

(esomeprazol + ASA) produktgruppe.

Inkonsistente data om de kliniske implikationer af en PK/PD-interaktion af esomeprazol i

form af større kardiovaskulære hændelser fra både observationsstudier og kliniske studier

er blevet rapporteret. Som en forholdsregel frarådes samtidig anvendelse af clopidogrel.

Undersøgte lægemidler uden klinisk relevante interaktioner

Amoxicillin eller quinidin

Esomeprazol har ikke vist nogen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af

amoxicillin eller quinidin.

Naproxen eller rofecoxib

Undersøgelser som evaluerer samtidig administration af esomeprazol og enten naproxen

eller rofecoxib, viste ingen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner under

kortvarige studier.

51601_spc.docx

Side 8 af 19

Andre lægemidlers virkninger på esomeprazols farmakokinetik

Lægemidler, der hæmmer CYP2C19 og / eller CYP3A4

Esomeprazol metaboliseres af CYP2C19 og CYP3A4. Samtidig oral administration af

esomeprazol og en CYP3A4 hæmmer (clarithromycin 500 mg 2 gange dagligt), resulterede

i en fordobling af eksponeringen for esomeprazol (AUC). Samtidig administration af

esomeprazol og en kombineret inhibitor af CYP2C19 og CYP3A4 kan resultere i mere end

en fordobling af esomeprazol eksponeringen. CYP2C19 og CYP3A4 inhibitoren

voriconazol øgede omeprazol AUCτ med 280 %. En dosistilpasning af esomeprazol er

normalt ikke nødvendig i nogle af disse situationer. Dog bør dosistilpasning overvejes hos

patienter med alvorlig nyresvækkelse, og hvis langvarig behandling er indiceret.

Lægemidler, der inducerer CYP2C19 og / eller CYP3A4

Lægemidler, der vides at inducere CYP2C19 eller CYP3A4 eller begge (såsom rifampicin

og perikum), kan medføre lavere serumniveauer af esomeprazol ved at øge

metaboliseringen af esomeprazol.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført i voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Kliniske data for anvendelsen af esomeprazol til gravide er utilstrækkelige. Med den

racemisk blanding, omeprazol data på et større antal eksponerede graviditeter fra

epidemiologiske studier indikerer ingen misdannelser eller føtotoksisk effekt.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

embryo/foster udviklingen. Dyreforsøg med den racemiske blanding indikerer hverken

direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet, fødsel eller postnatal

udvikling.

Forsigtighed bør udvises ved ordination af Esomeprazol ”Stada” under graviditet.

En moderat mængde data om gravide kvinder (mellem 300-1000 graviditeter) viser ingen

misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af esomeprazol.

Dyreforsøg viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om esomeprazol udskilles i modermælk. Data for virkningen af esomeprazol

hos nyfødte/spædbørn er utilstrækkelige. Esomeprazol må ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Dyreforsøg med racemisk blanding af omeprazol, givet ved oral indgivelse, tyder ikke på

virkninger med hensyn til fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Esomeprazol påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger såsom svimmelhed (ikke almindelig) og synsforstyrrelser (ikke almindelig) er

rapporteret (se pkt. 4.8). Hvis de forekommer, må patienterne ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

51601_spc.docx

Side 9 af 19

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Hovedpine, mavesmerter, diarré og kvalme er blandt de mest almindeligt indberettede

bivirkninger i kliniske forsøg (og også ved brug efter markedsføring). Derudover er

sikkerhedsprofilen ens for forskellige formuleringer, behandlingsindikationer,

aldersgrupper og patientgrupper. Der er ikke identificeret nogen dosisrelaterede

bivirkninger.

Bivirkningstalbel

Følgende bivirkninger er påvist eller er anset som mulige i esomeprazols kliniske

forsøgsprogram efter enten oral eller intravenøs administration samt i forbindelse med

post-marketing erfaringer med oral administration.

Bivirkningerne er opstillet efter hyppighed meget almindelig >1/10; almindelig >1/100 til

<1/10; ikke almindelig >1/1,000 til <1/100; sjælden >1/10,000 til <1/1,000; meget sjælden

<1/10,000; ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Organklasse

Frekvens

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Sjælden

Meget sjælden

Leukopeni, thrombocytopeni

Agranulocytose, pancytopeni

Immunsystemet

Sjælden

Hypersensitivitetsreaktioner,

f.eks. feber, angioødem og

anafylaktisk reaktion/shock

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Perifere ødemer

Hyponatriæmi

Hypomagnesæmi (se pkt. 4.4)

Alvorlig hypomagnesæmi

kan korrelere med

hypocalcæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Insomni

Agitation, konfusion,

depression

Aggression, hallucinationer

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hovedpine

Svimmelhed, paræstesier,

somnolens

Smagsforstyrrelser

51601_spc.docx

Side 10 af 19

Organklasse

Frekvens

Bivirkning

Øjne

Ikke almindelig

Uklart syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Vertigo

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Bronkospasmer

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Abdominale smerter,

forstoppelse, diarré, flatulens,

kvalme/opkastning, benigne

gastriske polypper

Mundtørhed

Stomatitis, gastrointestinal

candidiasis

Mikroskopisk kolit

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Forhøjede leverenzymer

Hepatitis med eller uden

gulsot

Leversvigt, Encephalopati

hos patienter med forud

eksisterende alvorlig

leversygdom

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Reaktioner på

administrationsstedet

Dermatitis, pruritis, urticaria,

udslæt

Alopecia, fotosensitivitet

Erythema multiforme,

Stevens-Johnson syndrom,

toksisk epidermal nekrolyse

(TEN)

Subakut kutan lupus

erythematosus (se pkt. 4.4)

51601_spc.docx

Side 11 af 19

Organklasse

Frekvens

Bivirkning

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Fraktur på hofte, håndled

eller rygrad (se pkt. 4.4)

Artralgi, myalgi

Muskelsvaghed

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Interstitiel nephritis; i nogle

patienter er samtidig

nyresvigt rapporteret

Det reproduktive system og

mammae

Meget sjælden

Gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Sjælden

Utilpashed, øget svedtendens

Reaktioner på administrationsstedet er hovedsageligt blevet observeret i et forsøg med høj-dosis

eksponering over 3 dage (72). Se pkt. 5.3.

Hos kritisk syge patienter, der har fået omeprazol (racematet) som intravenøs injektion,

specielt i store mængder, er der i sjældne tilfælde rapporteret om irreversibelt svigtende

syn, men der foreligger ingen kausal sammenhæng.

Pædiatrisk population

Der blev udført et randomiseret, åbent, multinationalt forsøg for at evaluere

farmakokinetikken af gentagne intravenøse doser af esomeprazol en gang daglig over 4

dage hos pædiatriske patienter fra 0 til 18 år (se pkt. 5.2). Sikkerhedsevalueringen

omfattede i alt 57 patienter (8 børn i aldersgruppen 1-5 år). Sikkerhedsresultaterne svarer

til esomaprazols kendte sikkerhedsprofil, og ingen nye sikkerhedssignaler blev

identificeret.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er til dato meget begrænset erfaring med tilsigtet overdosering. I forbindelse med en

oral dosis på 280 mg blev der beskrevet gastrointestinale symptomer og svaghed.

Ved indtagelse af enkelte orale doser på 80 mg og intravenøse doser på 308 mg

esomeprazol over et tidsrum på 24 timer sås ingen bivirkninger. Der kendes ingen specifik

antidot. Esomeprazol er stærkt plasmaproteinbundet, hvilket vanskeliggør dialyse. Som

51601_spc.docx

Side 12 af 19

ved ethvert tilfælde af overdosering bør behandlingen være symptomatisk og almindelige

foranstaltninger bør følges.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 02 BC 05. Proton-pumpe-hæmmer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Esomeprazol er S-isomeren af omeprazol og reducerer sekretionen af mavesyre ved en

selektiv virkningsmekanisme, idet ventriklens syrepumpe hæmmes specifikt i

parietalcellerne. R- og S-isomerne af omeprazol har tilsvarende farmakodynamisk

aktivitet.

Virkningsmekanisme

Esomeprazol er en svag base, der koncentreres og omdannes til den aktive form i det stærkt

sure miljø i de sekretoriske canaliculi i parietalcellen, hvor det hæmmer enzymet H

ATPase, syrepumpen, hvilket hæmmer både basal og stimuleret syresekretion.

Farmakodynamisk virkning

Efter fem dages oral dosering med 20 mg og 40 mg esomeprazol hos patienter med

symptomatisk reflukssygdom (GERD), var mavesækkens pH gennemsnitligt på

>

henholdsvis 13 og 17 timer, over en periode på 24 timer Effekten er tilsvarende,

uafhængigt af om esomeprazol administreres oralt eller intravenøst.

Ved anvendelse af AUC som surrogatparameter for plasmakoncentrationen, blev der vist

en sammenhæng mellem syresekretionshæmning og eksponering efter oral administration

af esomeprazol.

Ved intravenøs administration til raske personer af 80 mg esomeprazol som en

bolusinfusion over et tidsrum på 30 minutter efterfulgt af en kontinuerlig intravenøs

infusion af 8 mg/time i 23,5 timer, blev gastrisk pH opretholdt over pH 4 og pH opretholdt

over 6 i en gennemsnitlig periode på henholdsvis 21 timer og 11-13 timer målt i et tidsrum

på 24 timer.

Heling af refluksesofagitis med 40 mg esomeprazol ses hos ca. 78 % af patienterne efter

fire uger, og hos 93 % efter 8 uger ved oral behandling.

I et randomiseret, dobbelt blindet, placebo-kontrolleret klinisk forsøg blev patienter med

endoskopisk verificeret blødende peptisk ulcus karakteriseret som Forrest Ia, Ib IIa eller

IIb (henholdvis 9 %, 43 %, 38 % og 10 %) randomiseret til at få Esomeprazol ”Stada”

opløsning til infusion (n=375) eller placebo (n=389). Efter endoskopisk hæmostase fik

patienterne enten 80 mg esomeprazol som intravenøs infusion over et tidsrum på 30

minutter efterfulgt af en kontinuerlig infusion af 8 mg/time eller placebo i 72 timer. Efter

den første periode på 72 timer fik alle patienter 40 mg Esomeprazol ”Stada” oralt i 27 dage

som syresuppression. Forekomsten af gentagne blødninger indenfor 3 dage var 5,9 % i

gruppen behandlet med Esomeprazol ”Stada” sammenlignet med 10,3 % i gruppen

51601_spc.docx

Side 13 af 19

behandlet med placebo. 30 dage efter behandlingen var forekomsten af gentagne

blødninger i gruppen behandlet med Esomeprazol ”Stada” versus gruppen behandlet med

placebo 7,7 % vs. 13,6 %.

Ved behandling med antisekretoriske lægemidler øges serumgastrin som følge af den

nedsatte syresekretion. Også CgA øges på grund af nedsat ventrikelaciditet.

Det øgede

CgA-niveau kan påvirke undersøgelser for neuroendokrine tumorer. Rapporter fra litteraturen

indikerer, at behandling med protonpumpehæmmere skal stoppe 5 dage – 2 uger inden CgA-

målinger. Dette er for at give CGA-niveauer, der kan være forhøjet efter

protonpumpebehandling, mulighed for at vende tilbage til referenceområdet.

Hos nogle patienter er der under langtidsbehandling med oral esomeprazol set et øget antal

ECL celler, hvilket muligvis er relateret til det forhøjede serumgastrin.

Hos både børn og voksne er der under langtidsbehandling med esomeprazol set et øget antal

ECL celler, hvilket muligvis er relateret til det forhøjede serumgastrin. Disse resultater menes

ikke at være klinisk signifikante

Efter langtidsbehandling med antisekretoriske lægemidler er der rapporteret en øget

tendens til gastrisk glandulære cyster. Disse forandringer, som er en fysiologisk

konsekvens af en udtalt nedsættelse af syresekretionen, er godartede og ser ud til at være

reversible.

Nedsat gastrisk surhedsgrad generelt, og som følge af protonpumpehæmmere, forårsager et

øget antal af de normalt forekommende bakterier i mavetarmkanalen. Behandling med

protonpumpehæmmere kan derfor forårsage en let forøget risiko for gastrointestinale

infektioner såsom Salmonella og Campylobacter og hos indlagte patienter, muligvis også

Clostridium difficile.

Pædiatrisk population

I et placebo-kontrolleret forsøg (98 patienter fra 1-11 måneder) blev effekten og

sikkerheden hos patienter med tegn og symptomer på GERD evalueret. Der blev givet 1

mg/kg esomeprazol oralt en gang daglig i 2 uger (åben fase), og 80 patienter blev

inkluderet i yderligere 4 uger (dobbeltblindet, behandlings-seponeringsfase). Der var ingen

signifikant forskel mellem esomeprazol og placebo, hvad angik det primære endepunkt,

tidspunkt til seponering på grund af forværring af symptomer.

I et placebo-kontrolleret forsøg (52 patienter på < 1 måned) blev effekten og sikkerheden

hos patienter med GERD-symptomer evalueret. Der blev givet 0,5 mg/kg esomeprazol en

gang daglig oralt i mindst 10 dage. Der var ingen signifikant forskel mellem esomeprazol

og placebo i det primære endepunkt, ændring fra baseline i antallet af recidiver af GERD-

symptomer.

Resultater fra de pædiatriske forsøg viser endvidere, at 0,5 mg/kg og 1,0 mg/kg

esomeprazol hos hhv. < 1 måned og 1 til 11 måneder gamle børn reducerede den

gennemsnitlige procent af tid med intraoesofageal pH < 4.

Sikkerhedsprofilen synes at være den samme som hos voksne.

I et studie med pædiatriske GERD-patienter (i alderen 1 til 17 år), der fik

langtidsbehandling med PPI, udviklede 61 % af børnene en mindre grad af ECL-

51601_spc.docx

Side 14 af 19

cellehyperplasi uden klinisk signifikans og uden at udvikle atrofisk gastrit eller carcinoide

tumorer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Det tilsyneladende fordelingsrum Vd

ved steady state hos raske forsøgspersoner er ca.

0,22 l/kg legemsvægt. Plasmaproteinbindingen af esomeprazol er 97 %.

Biotransformation

Esomeprazol bliver metaboliseret fuldstændigt af cytochrom P450 systemet (CYP).

Størstedelen af esomeprazols metabolisering er afhængig af det polymorfe CYP2C19, der

er ansvarlig for dannelsen af esomeprazols hydroxy- og desmethylmetabolitter. Den

resterende del er afhængig af en anden specifik isoform, CYP3A4, som er ansvarlig for

dannelsen af esomeprazolsulfon, der er den primære metabolit i plasma.

Elimination

Nedenstående parametre afspejler hovedsagelig farmakokinetikken hos individer med

et funktionelt CYP2C19 enzym, ”extensive metabolizers”.

Den totale plasmaclearance er ca. 17 l/time efter enkeltdosis og ca. 9 l/time efter gentagen

dosering. Plasmahalveringstiden er ca. 1,3 timer efter gentagen dosering en gang dagligt.

Esomeprazol elimineres fuldstændigt fra plasma mellem doserne uden tendens til

akkumulering ved administration en gang daglig.

Esomeprazols hovedmetabolitter har ingen effekt på den gastriske syresekretion. Næsten

80 % af en oral dosis af esomeprazol udskilles som metabolitter i urinen, den resterende

del i fæces. Mindre end 1 % af modersubstansen findes i urin.

Liniaritet/non-linearitet

Den totale mængde (AUC) øges ved gentagen administration af esomeprazol. Denne

øgning er dosisafhængig og resulterer i en ikke-lineær dosis-AUC sammenhæng efter

gentagen administration. Denne tids- og dosisafhængighed skyldes et fald i first pass

metabolismen og systemisk clearance, som sandsynligvis skyldes en hæmning af

CYP2C19 enzymet af esomeprazols og/eller dets sulfonmetabolit.

Efter gentagen dosering af 40 mg, administreret som intravenøs injektion, er den

maksimale gennemsnitskoncentration ca. 13.6 mikromol/l. Den maksimale gennemsnits-

koncentration efter tilsvarende oral dosering er ca. 4.6 mikromol/l. En mindre stigning (på

ca. 30 %) kan ses i den totale mængde efter intravenøs administration i forhold til oral

administration. Der er en dosis-liniær øgning i total eksponering efter intravenøs

administration af esomeprazol som en infusion over et tidsrum på 30 minutter (40 mg, 80

mg eller 120 mg) efterfulgt af en kontinuerlig infusion (4 mg/time eller 8 mg/time) over et

tidsrum på 23,5 timer

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat metabolisme

Ca. 2,9

1,5 % af befolkningen mangler et funktionelt CYP2C19 enzym; disse kaldes

51601_spc.docx

Side 15 af 19

”poor metabolizers”. Sandsynligvis er esomeprazols metabolisering hos disse personer

hovedsageligt katalyseret af CYP3A4.

Efter gentagen administration af 40 mg esomeprazol var middelarealet under

plasmakoncentrationtidskurven ca. 100 % højere i ”poor metabolizers” end i individer med

et funktionelt CYP2C19 enzym (”extensive metabolizers”).

Middel peak plasmakoncentrationerne var øget med ca. 60 %. Lignende forskelle er set

med intravenøs administration af esomeprazol. Dette har ingen indvirkning på

esomeprazols dosering.

Køn

Efter enkeltdosering af 40 mg esomeprazol er middelarealet under plasmakoncentrations-

tidskurven ca. 30 % højere hos kvinder end hos mænd. Der ses ingen kønsrelaterede

forskelle efter gentagen dosering en gang daglig. Lignende forskelle er observeret med

intravenøs administration af esomeprazol. Disse resultater har ingen indvirkning på

doseringen af esomeprazol.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens kan esomeprazols metabolisme være

nedsat. Metaboliseringen nedsættes hos patienter med alvorlig leverinsufficens. Dette

resulterer i en fordobling af arealet under plasmakoncentrationstidskurven for esomeprazol.

Hos GERD patienter med svær insufficiens bør en dosis på maksimalt 20 mg derfor ikke

overskrides. For patienter med blødende ulcus samt svær leverinsufficiens, kan en

maximum kontinuerlig intravenøs infusion af 4 mg/time i 71,5 timer være tilstrækkeligt,

efter en initial bolusdosis på 80 mg. Esomeprazol eller dets hovedmetabolitter viser ingen

tendens til akkumulation ved dosering en gang dagligt.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført studier hos personer med nedsat nyrefunktion.

Da esomeprazols metabolitter, men ikke modersubstansen udskilles gennem nyrerne,

forventes det ikke, at metaboliseringen forandres hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre

Metabolismen af esomeprazol ændres ikke væsentligt hos ældre personer (71-80 år).

Pædiatrisk population

I et randomiseret, åbent, multinationalt forsøg med gentagne doser blev esomeprazol givet

som en 3-minutters injektion en gang daglig over 4 dage. Forsøget omfattede i alt 59

pædiatriske patienter fra 0 til 18 år, hvoraf 50 patienter (7 børn i alderen 1 til 5 år)

gennemførte forsøget og blev evalueret for esomeprazols farmokokinetik.

Tabellen nedenfor beskriver den systemiske eksponering over for esomeprazol efter den

intravenøse administration, der blev givet som en 3-minutters injektion til pædiatriske

patienter og raske voksne forsøgspersoner. Værdierne i tabellen er geometriske gennemsnit

(område). Dosen på 20 mg til voksne blev givet som en 30-minutters infusion. C

ss, max

blev

målt 5 minutter efter dosering i alle pædiatriske grupper og 7 minutter efter dosering hos

voksne på 40 mg-dosen og efter standsning af infusionen hos voksne på 20 mg-dosen.

51601_spc.docx

Side 16 af 19

Aldersgruppe

Dosisgruppe

AUC (µmol*t/l)

C

ss,max

(µmol/l)

0-1 måned*

0,5 mg/kg (n=6)

7,5 (4,5-20,5)

3,7 (2,7-5,8)

1-11 måneder*

1,0 mg/kg (n=6)

10,5 (4,5-22,2)

8,7 (4,5-14,0)

1-5 år

10 mg (n=7)

7,9 (2,9-16,6)

9,4 (4,4-17,2)

6-11 år

10 mg (n=8)

6,9 (3,5-10,9)

5,6 (3,1-13,2)

20 mg (n=8)

20 mg (n=6)**

14,4 (7,2-42,3)

10,1 (7,2-13,7)

8,8 (3,4-29,4)

8,1 (3,4-29,4)

12-17 år

20 mg (n=6)

8,1 (4,7-15,9)

7,1 (4,8-9,0)

40 mg (n=8)

17,6 (13,1-19,8)

10,5 (7,8-14,2)

Voksne

20 mg (n=22)

5,1 (1,5-11,8)

3,9 (1,5-6,7)

40 mg (n=41)

12,6 (4,8-21,7)

8,5 (5,4-17,9)

* En patient i aldersgruppen fra 0 op til 1 måned blev defineret som en patient med en

korrigeret alder på ≥32 hele uger og < 44 hele uger, hvor den korrigerede alder var

summen af gestationsalderen og alderen efter fødslen i hele uger. En patient i

aldersgruppen fra 1 til 11 måneder havde en korrigeret alder på ≥44 hele uger.

** To patienter blev ekskluderet. 1 var efter al sandsynlighed en CYP2C19 ”poor

metabolizer”, og 1 var i samtidig behandling med en CYP3A4-inhibitor.

Modelbaserede prædiktioner indikerer, at C

ss,max

efter intravenøs administration af

esomeprazol som 10-minutters, 20-minutters og 30-minutters infusion i gennemsnit vil

blive reduceret fra hhv. 37 % til 49 %, 54 % til 66 % og 61 % til 72 % over alle alders- og

dosisgrupper sammenlignet med, når dosen administreres som en 3-minutters injektion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet. Følgende bivirkninger er ikke

set i kliniske forsøg, men i dyreforsøg efter eksponering for koncentrationer, der svarer til

eksponering i kliniske forsøg, og anses for at være relevante for den kliniske anvendelse:

Karcinogenicitetsstudier med rotter med den racemiske blanding har vist gastrisk ECL-

cellehyperplasi og carcinoider. Disse gastriske virkninger hos rotter er resultatet af vedvarende,

udtalt hypergastinæmi som følge af nedsat mavesyreproduktion og er observeret efter

langvarig behandling af rotter med mavesyresekretionshæmmere. I det non-klinske program

for esomeprazol intravenøs formulering var der ingen tegn på vaso-irritation, men der blev

observeret en mindre inflammatorisk reaktion af vævet på injektionsstedet efter subkutan

(paravenøs) injektion (se pkt. 4.8).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dinatriumedetat

Natriumhydroxid (til justering af pH)

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel bør ikke anvendes sammen med andre præparater på nær dem, som er

angivet under pkt. 6.6.

51601_spc.docx

Side 17 af 19

6.3

Opbevaringstid

36 måneder.

Opbevaringstid for den brugsfærdige opløsning

Kemisk og fysisk stabilitet af den brugsfærdige opløsning er påvist i op til 12 timer ved

C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt, bør produktet anvendes omgående.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Esomeprazol ”Stada” skal opbevares i originalemballagen for at beskytte mod lys.

Hætteglasset kan dog opbevares udenfor æsken, ved normal indendørsbelysning i op til 24

timer.

Må ikke opbevares over 30º C.

For opbevaringsbetingelser efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

10 ml hætteglasset er lavet af farveløst borosilikatglas, type 1.

Gummiproppen er lavet af latex-fri bromobutyl gummi.

Kapslen er lavet af aluminium med en plast forsegling til afrivning.

Pakningsstørrelser: 1 hætteglas, 1x10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Bemærk: Brug altid en steril kanyle ≤ 21 G til forberedelse og håndtering.

Den rekonstituerede opløsning bør undersøges visuelt for partikler og misfarvning før

administration. Der bør kun anvendes klar opløsning. Kun til engangsbrug.

Hvis ikke hele den rekonstituerede opløsning skal anvendes, skal tiloversbleven opløsning

kasseres i henhold til lokale retningslinjer.

Injektion 40 mg

En opløsning til injektion (8 mg/ml) tilberedes ved at tilsætte 5,2 ml 0,9 % (9 mg/ml)

natriumchlorid til intravenøs anvendelse til hætteglasset med Esomeprazol ”Stada” 40 mg,

pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Den brugsfærdige opløsning til injektion er klar og farveløs eller meget svagt gullig.

Infusion 40 mg

En opløsning til infusion tilberedes ved at tilsætte 5,2 ml 0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid

til intravenøs anvendelse til hætteglasset med Esomeprazol ”Stada” 40 mg, pulver til

injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Udtag derefter 5,0 ml af den færdige opløsning fra hætteglasset og bland det op i 0,9 %

(9 mg/ml) natriumchlorid for intravenøs anvendelse til en total volumen på 100 ml.

Den brugsfærdige opløsning til infusion er klar og farveløs eller meget svagt gullig.

51601_spc.docx

Side 18 af 19

Infusion 80 mg

En opløsning til infusion tilberedes ved at tilsætte 5,2 ml 0,9 % (9 mg/ml) natriumchlorid

til intravenøs anvendelse til hætteglasset med Esomeprazol ”Stada” 40 mg, pulver til

injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Udtag derefter 5,0 ml af den færdige opløsning fra hætteglasset. Denne procedure skal

gentages med et andet hætteglas og de udtagne mængder kombineres og blandes op i 0,9 %

(9 mg/ml) natriumchlorid for intravenøs anvendelse til en total volumen på 100 ml.

Den brugsfærdige opløsning til infusion er klar og farveløs eller meget svagt gullig.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Repræsentant

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51601

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

6. december 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. februar 2018

51601_spc.docx

Side 19 af 19

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information