Esomeprazol "Krka" 40 mg enterokapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-07-2017

Aktiv bestanddel:
Esomeprazolmagnesium
Tilgængelig fra:
Krka Sverige AB
ATC-kode:
A02BC05
INN (International Name):
Esomeprazolmagnesium
Dosering:
40 mg
Lægemiddelform:
enterokapsler, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44678
Autorisation dato:
2010-02-19

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Esomeprazol Krka 20 mg hårde enterokapsler

Esomeprazol Krka 40 mg hårde enterokapsler

esomeprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Esomeprazol Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Esomeprazol Krka

Sådan skal du tage Esomeprazol Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Esomeprazol Krka indeholder et lægemiddel, der kaldes esomeprazol. Det tilhører en gruppe af

lægemidler, der kaldes ”syrepumpe-hæmmere”. De virker ved at nedsætte den syremængde, der

produceres i maven.

Esomeprazol Krka anvendes til:

Voksne

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD). Det er, når mavesyre fra maven går op i spiserøret

og medfører smerte, betændelse og halsbrand. Dette lægemiddel gives for:

heling af spiserøret, hvis det er skadet eller betændt

at forhindre at disse tilstande vender tilbage

at lindre de ubehagelige symptomer, som ofte ledsager disse tilstande

Sår i mavesækken eller den øvre del af tarmen (tolvfingertarmen), der er inficeret med en

bakterie, som kaldes ”

Helicobacter pylori

”. Hvis du har denne tilstand, kan din læge også

ordinere dette lægemiddel sammen med visse antibiotika for:

at hele sår i den øvre del af tarmen i forbindelse med bakterien

Helicobacter pylori

at forebygge tilbagefald af sår, der er forbundet med denne bakterie

Mavesår, der skyldes medicin, der kaldes NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende

lægemidler). Dette lægemiddel gives for:

at hele mavesår, der skyldes NSAID’ere

at forhindre, at der opstår mavesår og sår i den øverste del af tarmen, hvis du tager

NSAID’ere.

Opfølgende behandling efter forebyggende behandling med esomeprazol givet i en blodåre

mod gentagne blødninger af sår.

For meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons syndrom).

Unge på 12 år og derover

Når syre fra maven stiger op i spiserøret og giver halsbrand, inflammation

(betændelseslignende tilstand) og smerter, også kaldet gastoesofageal reflukssygdom (GERD)

Til behandling af mavesår, inficeret med bakterien

Helicobacter pylori

. Hvis du fejler dette,

kan din læge også ordinere antibiotika for at behandle infektionen og tillade såret at hele

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Esomeprazol Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Esomeprazol Krka

hvis du er allergisk over for esomeprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Esomeprazol

Krka (angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk over for anden syrepumpe-hæmmende medicin (f.eks. pantoprazol,

lansoprazol, rabeprazol, omeprazol).

hvis du tager medicin, som indeholder nelfinavir (medicin, der anvendes til behandling af hiv-

infektion).

Tag ikke Esomeprazol Krka, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, skal du

tale med lægen eller apoteket inden du tager Esomeprazol Krka.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Esomeprazol Krka, hvis

du har alvorlige leverproblemer.

du har alvorlige nyreproblemer.

du har mangel på B

vitamin.

du nogensinde har fået hudreaktioner efter at have taget et lægemiddel af samme slags som

Esomeprazol Krka, der nedsætter syreindholdet i maven.

du skal have taget en særlig blodprøve (chromogranin A).

Hvis du får udslæt, især på de dele af huden, der er udsat for sol, skal du snarest muligt sige det til

lægen, da du kan være nødt til at holde op med at tage Esomeprazol Krka. Husk også at nævne andre

negative virkninger såsom ledsmerter.

Esomeprazol Krka kan skjule symptomerne på andre sygdomme.

Derfor skal du straks tale med

lægen, hvis du, inden du begynder at tage, eller mens du tager Esomeprazol Krka, oplever noget

af følgende:

Du har et stort vægttab uden grund og har problemer med at synke.

Du får mavesmerter eller fordøjelsesbesvær.

Du begynder at kaste mad eller blod op.

Du har sort afføring (blodig afføring).

Hvis du har fået ordineret Esomeprazol Krka ”efter behov” skal du kontakte lægen, hvis symptomerne

fortsætter eller skifter karakter.

Når du tager protonpumpehæmmere som Esomeprazol Krka, kan din risiko for brud på hofte, hånfled

og ryg være øget en smule, især i en periode over et år. Fortæl det til din læge hvis du har osteoporose

eller hvis du tager kortikosteroider (hvilket kan øge risikoen for osteoporose).

Brug af anden medicin sammen med Esomeprazol Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin,

or nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette er, fordi Esomeprazol Krka kan påvirke

anden medicins virkning og anden medicin kan påvirke Esomeprazol Krka.

Tag ikke Esomeprazol Krka, hvis du tager følgende medicin:

Nelfinavir (til behandling af hiv-infektion).

Tal med din læge eller apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:

Atazanavir (til behandling af hiv-infektion).

Ketoconazol, itraconazol eller voriconazol (til behandling svampeinfektioner).

Digoxin (til behandling af hjerteproblemer).

Erlotinib (anvendes til behandling af cancer).

Citalopram, imipramin eller clomipramin (til behandling af depression).

Diazepam (til behandling af angst, som muskelafslappende middel eller mod epilepsi).

Phenytoin (mod epilepsi). Hvis du tager phenytoin, vil din læge kontrollere dig, når du begynder

eller stopper behandling med Esomeprazol Krka.

Medicin, der fortynder dit blod, f.eks. warfarin. Din læge kan have behov for at kontrollere dig,

når du begynder eller stopper med at tage Esomeprazol Krka.

Cilostazol (bruges til behandling af claudicatio intermittens – en smerte i dine ben når du går,

der er forårsaget af en utilstrækkelig blodforsyning).

Cisaprid (mod fordøjelsesbesvær og halsbrand).

Methotrexat (lægemiddel der anvendes i høje doser til behandling af cancer) – hvis du tager

høje doser methotrexat kan din læge midlertidigt stoppe din behandling med Esomeprazol Krka.

Clopidogrel (anvendes til behandling af blodpropper (tromber)).

Tacrolimus (organtransplantation).

Rifampicin (bruges til behandling af tuberkulose).

Perikum (

Hypericum perforatum

) (anvendes til behandling af depression).

Hvis din læge har ordineret antibiotikabehandling med amoxicillin og clarithromycin så vel som

Esomeprazol Krka til behandling af sår, der skyldes infektion med

Helicobacter pylori

, er det meget

vigtigt at du fortæller om al anden medicin, du tager.

Brug af Esomeprazol Krka sammen med mad og drikke

Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil afgøre

om du må tage Esomeprazol Krka i denne periode.

Det vides ikke om Esomeprazol Krka udskilles i modermælk. Du skal derfor ikke tage Esomeprazol

Krka, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Esomeprazol Krka påvirker sandsynligvis ikke evnen til at føre motorkøretøjer eller betjene maskiner.

Bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser kan forekomme, men er ikke almindelige

bivirkninger (se pkt. 4). Hvis du er påvirket af dette, må du ikke føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Esomeprazol Krka indeholder saccharose og natrium

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Esomeprazol Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Hvis du tager dette lægemiddel i lang tid, vil din læge kontrollere dig (især hvis du tager det i

mere end et år).

Hvis din læge har sagt at du skal tage dette lægemiddel efter behov, skal du fortælle det til

lægen, hvis dine symptomer ændrer sig.

Hvor meget skal du tage

Din læge vil fortælle dig, hvor mange kapsler du skal tage, og i hvor lang tid du skal have dem.

Dette afhænger af din tilstand, hvor gammel du er, og hvordan din lever arbejder.

Den sædvanlige dosis er angivet nedenfor.

Voksne i alderen 18 år og derover

Til behandling af halsbrand, som skyldes gastroesofageal reflukssygdom (GERD):

Hvis din læge har påvist, at dit spiserør er let beskadiget, er den anbefalede dosis én

enterokapsel Esomeprazol Krka med 40 mg én gang dagligt i 4 uger. Hvis spiserøret ikke er

helet op, kan lægen ordinere samme dosis i yderligere 4 uger.

Når spiserøret er helet op, er den anbefalede dosis én enterokapsel Esomeprazol Krka med 20

mg én gang dagligt.

Hvis dit spiserør ikke har været beskadiget, er den anbefalede dosis én enterokapsel

Esomeprazol Krka med 20 mg dagligt. Når sygdommen er under kontrol, kan lægen bede dig

om at tage medicinen efter behov, op til en maksimal dosis på én enterokapsel Esomeprazol

Krka med 20 mg dagligt.

Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan lægen give dig en mindre dosis.

Til behandling og forebyggelse af sår, som skyldes infektion med Helicobacter pylori:

Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol Krka med 20 mg to gange dagligt i en uge.

Din læge vil også ordinere antibiotika, som f.eks. amoxicillin og clarithromycin.

Til behandling af mavesår, hvis du tager NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende

lægemidler):

Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol Krka med 20 mg én gang dagligt i 4-8

uger.

Til forebyggelse af mavesår, hvis du tager NSAID’ere (ikke-steroide betændelseshæmmende

lægemidler):

Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol Krka med 20 mg én gang dagligt.

Til opfølgende behandling efter forebyggende behandling med esomeprazol givet i en blodåre

mod gentagne blødninger af sår

Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol Krka med 40 mg én gang dagligt i 4 uger.

Til behandling af for meget mavesyre, der skyldes en svulst i bugspytkirtlen (Zollinger-Ellisons

syndrom):

Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol Krka med 40 mg to gange dagligt.

Din læge vil tilpasse dosis efter dine behov og vil også afgøre, hvor længe du har behov for at

tage medicinen. Den maksimale dosis er 80 mg to gange dagligt.

Brug til unge (12 år eller derover)

Behandling af halsbrand, inflammation (betændelseslignende tilstand) og smerter

(gastroesofageal reflukssygdom (GERD)):

Hvis din læge har fundet, at dit spiserør(svælg) er svagt beskadiget, er den anbefalede dosis én

enterokapsel Esomeprazol Krka med 40 mg én gang dagligt i 4 uger. Din læge kan vælge at

give dig Esomeprazol Krka i yderligere 4 uger, hvis dit spiserør ikke er helet

Den anbefalede dosis, når spiserøret er helet, er én enterokapsel Esomeprazol Krka med 20 mg

én gang dagligt

Hvis dit spiserør ikke er beskadiget, er den anbefalede dosis én enterokapsel Esomeprazol

Krka med 20 mg én gang dagligt. Når symptomerne er under kontrol, kan din læge sige, at du

kan tage din medicin, hvis og når du har behov for den, op til højst én enterokapsel

Esomeprazol Krka med 20 mg én gang dagligt

Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan din læge ordinere en lavere dosis.

Behandling af mavesår, forårsaget af infektion med Helicobacter pylori, og forebyggelse af

tilbagevendende mavesår

Den anbefalede dosis er én enterokapsel Esomeprazol Krka med 20 mg to gange dagligt i en

uge.

Din læge vil kombinere behandlingen med for eksempel amoxicillin og clarithromycin

(antibiotika).

Hvordan skal du tage kapslerne

Du kan tage kapslerne når som helst i løbet af dagen

Du kan tage kapslerne sammen med mad eller på tom mave

Kapslerne skal synkes hele sammen med vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses. Dette

skyldes, at kapslerne indeholder overtrukne pellets, der sørger for, at medicinen ikke

nedbrydes af mavesyre. Det er vigtigt ikke at ødelægge disse pellets.

Hvad skal du gøre, hvis du har problemer med at synke kapslerne

Hvis du har problemer med at synke kapslerne:

Åben kapslen og tøm pellets ud i et halvt glas vand (uden brus). Anvend ikke andre

former for væske.

Drik væsken straks eller indenfor 30 minutter. Omrør altid, før du drikker væsken

For at sikre, at du har indtaget al medicinen, skal glasset skylles grundigt med et halvt

glas vand, og dette skal drikkes. De små hårde korn indeholder medicinen - tyg eller

knus dem ikke

Hvis du slet ikke kan synke, kan kapslen opløses i lidt vand og puttes i en sprøjte. Medicinen

kan derefter gives til dig gennem en slange direkte ned i din mave (”sonde”)

Børn under 12 år

Esomeprazol Krka anbefales ikke til børn under 12 år.

Ældre

Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre

Hvis du har taget for meget Esomeprazol Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Esomeprazol Krka end

der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Esomeprazol Krka

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Tag aldrig dobbelt dosis (to doser på samme tid), som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du bemærker nogle af følgende alvorlige bivirkninger skal du stoppe med at tage

Esomeprazol Krka og straks kontakte en læge:

Pludselig hvæsende vejrtrækning, hævelse af læber, tunge og svælg eller krop, udslæt,

besvimelse eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion).

Rødme af huden med blærer og afskalning. Der kan også være alvorlige blærer og blødning på

læber, i øjne, mund, næse og kønsorganer. Dette kan skyldes ”Stevens-Johnsons syndrom” eller

”toksisk epidermal nekrolyse”.

Gul hud, mørk urin og træthed, som kan være symptomer på leverproblemer.

Disse bivirkninger er sjældne, dvs. påvirker færre end 1 ud af 1.000 behandlede.

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)

Hovedpine.

Påvirkning af mave eller tarm: diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i maven (flatulens).

Utilpashed (kvalme) eller opkastning.

Godartede polypper i mavesækken.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

Hævede fødder og ankler.

Søvnforstyrrelser (søvnbesvær).

Svimmelhed, snurrende følelser som prikken og stikken, føle sig søvnig.

Følelse af ubalance (svimmelhed udløst fra øret).

Mundtørhed.

Forandring i blodprøver, som fortæller hvordan leveren arbejder.

Hududslæt, ujævnt udslæt (nældefeber), og hudkløe.

Brud på hofte, håndled eller ryg (hvis Esomeprazol Krka bruges i høje doser og over lang tid).

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 behandlede)

Blodproblemer, f.eks. nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni) eller blodplader

(trombocytopeni). Dette kan medføre svaghed, blå mærker eller tilbøjelighed til at få

infektioner.

Lave værdier af natrium i blodet. Dette kan medføre svaghed, opkastning og kramper.

Følelse af uro, forvirring eller depression.

Smagsændringer.

Synsforstyrrelser, f.eks. sløret syn.

Pludselig hvæsende vejrtrækning eller åndenød (krampe i bronkierne).

Betændelse i mundhulen.

Infektion som kaldes ”trøske”, som kan påvirke tarmen, og som skyldes en svamp.

Leverproblemer, herunder gulsot, som kan medføre gul hud, mørk urin og træthed.

Hårtab (alopeci).

Hududslæt, hvis huden udsættes for solskin.

Ledsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).

Følelse af almen utilpashed og mangel på energi.

Øget svedtendens.

Meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede)

Ændringer i blodbilledet, herunder mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose) og nedsat

indhold af røde og hvide blodlegemer og blodplader (pancytopeni).

Aggressivitet.

Se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer).

Alvorlige leverproblemer der kan føre til leversvigt og betændelse i hjernen.

Pludselig alvorligt hududslæt eller blæredannelse eller afskalning. Dette kan være ledsaget af

høj feber og ledsmerter (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse).

Muskelsvaghed.

Alvorlige nyreproblemer.

Udvikling af bryster hos mænd.

Ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hvis du tager Esomeprazol Krka i mere end tre måneder kan koncentrationen af magnesium i

dit blod falde. Lav magnesiumkoncentration kan ses som træthed, ufrivillige

muskelsammentrækninger, desorientering, kramper, svimmelhed og øget puls. Hvis du får

nogen af disse symptomer skal du omgående lontakte din læge. Lav magnesiumkoncentration

kan også føre til en reduktion i kalium- eller calcium koncentrationen i blodet. Det kan være, at

din læge vil tage regelmæssige blodprøver på dig for at holde øje med

magnesiumkoncentrationen.

Betændelse i tarmen, der kan medføre diarré.

Udslæt, eventuelt med ledsmerter.

Esomeprazol Krka kan i meget sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og medføre en

immundefekt. Hvis du får en infektion med symptomer som feber med en

alvorligt

påvirket

almentilstand eller feber med symptomer på en lokal infektion som ondt i halsen, svælget eller

munden eller vandladningsbesvær, skal du så hurtigt som muligt kontakte lægen for at få taget en

blodprøve for at undersøge for mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt, at du

oplyser om din medicin på det tidspunkt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Blisterpakning bestående af OPA/Alu/PE + DES-film/Alu + PE-folie

Opbevar lægemidlet i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Blisterpakning bestående af OPA/Alu/PVC/Alu-folie

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevar lægemidlet i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

HDPE-beholder

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Efter anbrud skal lægemidlet anvendes indenfor 6 måneder.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esomeprazol Krka indeholder

Aktivt stof: esomeprazol. Hver hård enterokapsel indeholder henholdsvis 20 mg eller 40

mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, majsstivelse, povidon K30, natriumlaurilsulfat,

poly(vinylalkohol), titandioxid (E171), macrogol 3000, macrogol 6000, talcum, tungt

magnesiumcarbonat, methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1), og polysorbat 80 i de

små kugler i kapselkernen og gelatine, titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172) i

kapselskallen. Se afsnit 2 ”Esomeprazol Krka indeholder saccharose og natrium”.

Udseende og pakningsstørrelser

Overdel og underdel af 20 mg hårde enterokapsler er let lyserød. Kapslerne indeholder hvide til

næsten hvide små kugler.

Overdel og underdel af 40 mg hårde enterokapsler er kraftig lyserød. Kapslerne indeholder hvide til

næsten hvide små kugler.

Kapslerne fås i æsker med 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 kapsler i blisterpakninger og i

plastbeholdere med 98 kapsler. Spis ikke kapslen med tørremiddel, der ligger i beholderen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn

Lægemidlets navn

Danmark, Østrig,

Finland, Norge, Island

Esomeprazol Krka

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 06/2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale

Administration gennem ernæringssonde (≥ 16 Ch)

Åben kapslen og hæld pellets i en passende sprøjte og fyld sprøjten med ca. 25 ml vand og ca. 5 ml

luft. For nogle sonder kan opslæmning i 50 ml vand være nødvendig for at undgå at pellets

tilstopper sonden.

Omryst sprøjten umiddelbart efter for at fordele granulatkornene jævnt i hele suspensionen.

Hold sprøjten med spidsen opad og check at spidsen ikke er stoppet til.

Fastgør sprøjten til sonden mens ovenstående position opretholdes.

Omryst sprøjten og vend den med spidsen pegende nedad. Injicér umiddelbart derefter 5-10 ml ind

i sonden. Vend sprøjten om efter injektion og omryst (sprøjten skal holdes med spidsen opad for at

undgå, at spidsen stopper til).

Vend sprøjten med spidsen nedad og injicér umiddelbart derefter yderligere 5-10 ml ind i sonden.

Gentag denne procedure indtil sprøjten er tom.

Fyld sprøjten med 25 ml vand og 5 ml luft og gentag om nødvendigt trin 5 for at udskylle evt.

tilbageværende bundfald. For nogle sonder kan det være nødvendigt med 50 ml vand.

Læs hele dokumentet

14. juli 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Esomeprazol "Krka", hårde enterokapsler

0.

D.SP.NR.

26520

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Esomeprazol "Krka"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Esomeprazol "Krka" 20 mg:

Hver hård enterokapsel indeholder 20 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).

Esomeprazol "Krka" 40 mg:

Hver hård enterokapsel indeholder 40 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

20 mg enterokapsler

40 mg enterokapsler

Saccharose

28,464-32,556 mg

56,928-65,111 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler

20 mg:

Kapslens overdel og underdel er let lyserød. Kapslernes indhold består af hvide til næsten

hvide pellets.

40 mg:

Kapslens overdel og underdel er kraftig lyserød. Kapslernes indhold består af hvide til

næsten hvide pellets.

44678_spc.doc

Side 1 af 18

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Esomeprazol "Krka" er indiceret til voksne til:

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitis.

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse.

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD).

Kombination med passende antibiotikabehandling til eradikation af Helicobacter

pylori og:

Heling af Helicobacter pylori-associeret duodenal ulcus.

Recidivprofylakse hos ulcus patienter med Helicobacter pylori-asssocieret ulcus.

Patienter med behov for fortsat NSAID-behandling:

Heling af ulcus ventriculi i forbindelse med behandling med NSAID.

Forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med NSAID-behandling

hos risikopatienter.

Opfølgende behandling efter indledende i.v. behandling for at forebygge gentagne

blødninger fra peptisk ulcus.

Behandling af Zollinger-Ellison syndrom.

Esomeprazol "Krka"

er indiceret til unge fra 12 år til behandling af:

Gastroøsofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitits

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

Kombination med antibiotika til behandling af ulcus duodeni forårsaget af

Helicobacter pylori.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitis

40 mg én gang daglig i 4 uger.

Hos patienter, hvor esofagitten ikke er helet, eller som har vedvarende symptomer,

anbefales yderligere en 4 ugers behandling.

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse

20 mg én gang daglig.

44678_spc.doc

Side 2 af 18

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

20 mg én gang daglig til patienter uden esofagitis. Er symptomkontrol ikke opnået efter 4

uger, bør patienten undersøges yderligere. Når symptomerne er væk, kan efterfølgende

symptomer kontrolleres ved at tage 20 mg én gang daglig. 20 mg én gang daglig kan tages

efter behov, hvis det er nødvendigt. Til NSAID-behandlede patienter, med risiko for

udvikling af ulcus ventriculi og ulcus duodeni, frarådes det at anvende dosering efter behov

til efterfølgende symptombehandling.

Kombination med passende antibiotika til eradikation af Helicobacter pylori og:

Heling af Helicobacter pylori-associeret ulcus duodeni

Recidivprofylakse hos ulcus patienter med Helicobacter pylori-asssocieret ulcus

20 mg Esomeprazol "Krka" sammen med 1 g amoxicillin og 500 mg clarithromycin, alle to

gange daglig i 7 dage.

Patienter med behov for fortsat NSAID-behandling

Heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling

Sædvanlig dosis er 20 mg én gang daglig. Behandlingsvarighed er 4-8 uger.

Forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med NSAID-behandling

hos risikopatienter

20 mg én gang daglig.

Opfølgende behandling efter indledende i.v. behandling for at forebygge gentagne

blødninger fra peptisk ulcus

40 mg én gang daglig i 4 uger efter indledende i.v. behandling for at forebygge gentagne

blødninger fra peptisk ulcus.

Behandling af Zollinger-Ellison syndrom

Den anbefalede initialdosis er Esomeprazol "Krka" 40 mg to gange daglig. Dosis bør

derefter justeres individuelt og behandlingen fortsættes så længe, som det er klinisk

indiceret. På baggrund af de tilgængelige kliniske data, kan størsteparten af patienterne

kontrolleres med doser på mellem 80-160 mg esomeprazol daglig. Ved doser højere end 80

mg daglig, bør dosis deles og gives 2 gange daglig.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion. På grund af

begrænset erfaring hos patienter med svær nyreinsufficiens bør disse behandles med

forsigtighed (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens.

Hos patienter med svær leverinsufficiens bør en dosis på maksimalt 20 mg Esomeprazol

"Krka" ikke overskrides (se pkt. 5.2).

Ældre

Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre.

44678_spc.doc

Side 3 af 18

Pædiatrisk population

Unge fra 12 år:

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitis

40 mg en gang daglig i 4 uger.

Hos patienter, hvor esofagitten ikke er helet eller ved vedvarende symptomer, tilrådes

yderligere en 4 ugers behandling.

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse.

20 mg en gang daglig.

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

20 mg en gang daglig til patienter uden esofagitis. Er symptomkontrol ikke opnået efter

4 uger, bør patienten undersøges yderligere. Når symptomerne er væk, kan

efterfølgende symptomer kontrolleres ved at tage 20 mg en gang daglig.

Behandling af ulcus duodeni forårsaget af Helicobacter pylori

Ved valg af relevant kombinationsbehandling bør officielle nationale, regionale og lokale

vejledninger vedrørende bakteriel resistens, behandlingsvarighed (som oftest 7 dage, men

af og til op til 14 dage), og hensigtsmæssig brug af antibiotika tages i betragtning.

Behandlingen bør foregå under supervision af en specialist.

Dosisanbefalinger:

Vægt

Dosering

30-40 kg

Kombination med to antibiotika: Esomeprazol "Krka" 20 mg,

amoxicillin 750 mg og clarithromycin 7,5 mg/kg legemsvægt

administreres alle samtidigt to gange daglig i en uge.

> 40 kg

Kombination med to antibiotika: Esomeprazol "Krka" 20 mg,

amoxicillin 1 g og clarithromycin 500 mg administreres alle to gange

daglig i en uge.

Børn under 12 år

Esomeprazol "Krka" bør ikke anvendes til børn under 12 år, da der ikke foreligger data.

Administration

Enterokapslerne skal synkes hele sammen med vand. Enterokapslerne må ikke tygges eller

knuses.

Hos patienter, der har svært ved at synke, kan enterokapslerne åbnes og indholdet

opslæmmes i et halvt glas vand uden kuldioxid. Der bør ikke anvendes nogen anden

væske, da det gastro-resistente overtræk kan blive opløst. Drik vandet med pellets straks

eller inden for 30 minutter. Skyl glasset med et halvt glas vand og drik det. Pellets må ikke

tygges eller knuses.

Hos patienter, der ikke kan synke, kan enterokapslerne åbnes og indholdet opslæmmes i

vand uden kuldioxid og administreres gennem en ernæringssonde. Det er vigtigt, at den

udvalgte sprøjte og sondes egnethed er testet grundigt før anvendelse.

Spis ikke kapslen med tørremiddel, der ligger i beholderen.

44678_spc.doc

Side 4 af 18

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed for det aktive stof, substituerede benzimidazoler eller over for et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Esomeprazol bør ikke anvendes sammen med nelfinavir (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved enhver form for advarselssymptomer (f.eks. større utilsigtet vægttab, gentagne

opkastninger, dysfagi, hæmatemesis eller melæna), og ved formodet eller eksisterende

ulcus ventriculi, skal en malign lidelse udelukkes, da behandlingen med Esomeprazol

"Krka" kan lindre symptomerne og derved forsinke diagnosen.

Langtidsbehandling

Patienter i langtidsbehandling (i særdeleshed de, der er i behandling i mere end et år) bør

monitoreres regelmæssigt.

Behandling efter behov

Patienter, som behandles efter behov, bør vejledes om at kontakte lægen, hvis deres

symptomer ændrer karakter.

Eradikation af

Helicobacter pylori

Ved ordinering af esomeprazol til eradikation af Helicobacter pylori bør mulige læge-

middelinteraktioner for alle stofferne i tripelbehandlingen tages i betragtning.

Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4, og derfor skal både kontraindikationer

og interaktioner med clarithromycin tages i betragtning, når tripelbehandling anvendes hos

patienter, som samtidig anvender andre lægemidler, der metaboliseres via CYP3A4, f.eks.

cisaprid.

Gastrointestinale infektioner

Behandling med protonpumpehæmmere kan medføre en let forøget risiko for

gastrointestinale infektioner såsom Salmonella og Campylobacter (se pkt. 5.1).

Absorption af B12-vitamin

Som alle syreblokkerende lægemidler kan esomeprazol nedsætte absorptionen af B12-

vitamin (cyanocobalamin) på grund af hypo- eller achlorhydri. Der bør tages hensyn til

dette, hvis patienten har mangel på dette vitamin i kroppen eller andre risikofaktorer, der

kan reducere optagelsen af B12-vitamin i forbindelse med langtidsbehandling.

Hypomagnesiæmi

Alvorlig hypomagnesiæmi har været rapporteret hos patienter behandlet med

protonpumpehæmmere (PPI’er), såsom esomeprazol, i mindst tre måneder og i de fleste

tilfælde i et år. Alvorlige manifestationer af hypomagnesiæmi som træthed, tetani,

delirium, kramper, svimmelhed og ventrikulær arytmi kan forekomme, men kan begynde

stille og kan blive overset. Tilstanden forbedres hos de fleste patienter efter magnesium

erstatning og seponering af PPI.

Det bør overvejes at måle serummagnesium før opstart af PPI behandling og regelmæssigt

under behandlingen hos patienter, der forventes at være i langvarig behandling eller tager

PPI’er samtidigt med digoxin eller andre lægemidler, der kan forårsage hypomagnesiæmi

(f.eks. diuretika).

44678_spc.doc

Side 5 af 18

Øget risiko for fraktur

Protonpumpehæmmere kan øge risikoen for hofte-, håndleds-, og rygfrakturer beskedent,

hovedsageligt hos ældre eller ved tilstedeværelse af andre kendte risikofaktorer især hvis

det bruges i høje doser og over lange behandlingsperioder (>1 år). Observationsstudier

antyder, at protonpumpehæmmere kan øge den overordnede risiko for fraktur med 10-

40%. Noget af denne øgning kan skyldes andre risikofaktorer. Patienter med risiko for

osteoporose bør modtage behandling i henhold til gældende kliniske guidelines og de bør

have et tilstrækkeligt indtag af vitamin D og calcium.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpehæmmere er forbundet med meget sjældne tilfælde af SCLE. Hvis sådanne

hudreaktioner optræder, navnlig på hudområder udsat for sol, og er ledsaget af artralgi, bør

patienten straks søge læge, og lægen bør overveje at seponere Esomeprazol "Krka". SCLE

efter tidligere behandling med en protonpumpehæmmer kan øge risikoen for SCLE med

andre protonpumpehæmmere.

Kombination med andre lægemidler

Samtidig administration af esomeprazol og atazanavir kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Hvis kombinationen af atazanavir med en protonpumpehæmmer vurderes at være

uundgåelig, anbefales tæt klinisk overvågning i kombination med øgning af atazanavir

dosis til 400 mg med 100 mg ritonavir; en dosis på 20 mg esomeprazol bør ikke

overskrides.

Esomeprazol er en CYP2C19-hæmmer. Når behandlingen med esomeprazol indledes eller

afsluttes, skal muligheden for interaktion med lægemidler, der metaboliseres via

CYP2C19, overvejes. Der er blevet observeret interaktion mellem clopidogrel og

esomeprazol (se pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne interaktion er ukendt. Som en

sikkerhedsforanstaltning må samtidig behandling med esomeprazol og clopidogrel

frarådes.

Ved ordinering af esomeprazol til behandling efter behov bør indvirkningen på interaktion

med andre lægemidler tages i betragtning på grund af de svingende koncentrationer af

esomeprazol i plasma. Se pkt. 4.5.

Interferens med laboratorieprøver

Forhøjet chromogranin A (CgA) kan interferere med undersøgelser for neuroendokrine

tumorer. For at undgå denne interferens bør Esomeprazol "Krka" seponeres mindst 5 dage

inden måling af CgA (se pkt. 5.1). Hvis indholdet af CgA og gastrin ikke er returneret til

referenceområdet ved den første måling, bør målingen gentages 14 dage efter seponering

af protonpumpehæmmeren.

Esomeprazol "Krka" indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructose-intolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Esomeprazols virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Proteasehæmmere

Der har været rapporteret om interaktion mellem omeprazol og nogle proteasehæmmere.

Den kliniske betydning og mekanismerne bag disse rapporterede interaktioner kendes ikke

altid. Øget gastrisk pH under omeprazolbehandling kan ændre absorptionen af

44678_spc.doc

Side 6 af 18

proteasehæmmere. Andre mulige interaktionsmekanismer er via hæmning af CYP 2C19.

For atazanavir og nelfinavir har der været rapporteret om nedsatte serumværdier ved

samtidig administration med omeprazol, hvorfor samtidig administration ikke kan

anbefales. Samtidig administration af omeprazol (40 mg én gang daglig) og atazanavir 300

mg/ ritonavir 100 mg hos raske frivillige resulterede i en betydelig reduktion i

eksponeringen for atazanavir (ca. 75 % fald i AUC, C

og C

). Øgning af

atazanavirdosis til 400 mg kompenserede ikke for indvirkningen af omeprazol på

atazanavir-eksponeringen. Samtidig administration af omeprazol (20 mg én gang daglig)

og atazanavir 400 mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige resulterede i et fald i

eksponeringen af atazanavir på ca. 30 % sammenlignet med den observerede eksponering

med atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg én gang daglig uden omeprazol 20 mg én gang

daglig. Samtidig administration af omeprazol (40 mg én gang daglig) reducerede middel

nelfinavir AUC, C

og C

med 36-39 %, og middel AUC, C

og C

for den

farmakologisk aktive metabolit M8 blev reduceret med 75-92 %.

På grund af lignende farmakodynamiske effekter og farmakokinetiske egenskaber for

omeprazol og esomeprazol, kan samtidig administration af esomeprazol og atazanavir ikke

anbefales (se pkt. 4.4) og samtidig administration af esomeprazol og nelfinavir er

kontraindiceret (se pkt. 4.3).

For saquinavir (med samtidig administration af ritonavir) har der været rapporteret om

øgede serumværdier (80-100 %) under samtidig behandling med omeprazol (40 mg én

gang daglig). Behandling med omeprazol 20 mg én gang daglig havde ingen effekt på

eksponeringen af darunavir (ved samtidig administration af ritonavir) og amprenavir (ved

samtidig administration af ritonavir). Behandling med esomeprazol 20 mg én gang daglig

havde ingen effekt på eksponeringen af amprenavir (med og uden samtidig administration

af ritonavir). Behandling med omeprazol 40 mg én gang daglig havde ingen effekt på

eksponeringen af lopinavir (ved samtidig administration af ritonavir).

Methotrexat

Ved samtidig administration med PPI’er er det hos nogle patienter rapporteret en stigning i

methotrexatniveauerne. Ved administration af methotrexat i høje doser kan det overvejes

midlertidigt at seponere esomeprazol.

Tacrolimus

Det er blevet rapporteret, at samtidig administration af esomeprazol øger serumniveauerne

for tacrolimus. Der skal udføres øget monitorering af tacrolimuskoncentrationer samt

nyrefunktionen (kreatininclearance), og om nødvendigt skal tacrolimusdosen justeres.

Lægemidler med pH-afhængig absorption

Den syrehæmmende virkning fra ezomeprazol og andre PPI’er kan muligvis mindske og

øge absorptionen af lægemidler med pH-afhængig absorption. Ligesom for andre

lægemidler, der nedsætter surhedsgraden i ventriklen, kan absorptionen af lægemidler som

ketoconazol, itraconazol og erlotinib mindskes, og absorptionen af digoxin øges under

behandlingen med esomeprazol. Samtidig behandling med omeprazol (20 mg daglig) og

digoxin hos raske forsøgspersoner, øgede digoxins biotilgængelighed med 10 % (op til

30 % hos to ud af ti forsøgspersoner). Digoxintoksicitet er sjældent blevet rapporteret. Der

skal dog udvises forsigtighed, når esomeprazol gives i høje doser til ældre patienter.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering af digoxin skal derefter forstærkes.

44678_spc.doc

Side 7 af 18

Lægemidler, der metaboliseres via CYP2C19

Esomeprazol hæmmer CYP2C19, det vigtigste enzym i metaboliseringen af esomeprazol.

Når esomeprazol kombineres med aktive stoffer, som metaboliseres af CYP2C19, f.eks.

diazepam, citalopram, imipramin, clomipramin og phenytoin etc., kan plasma-

koncentrationen af disse aktive stoffer derfor øges, og det kan være nødvendigt med en

dosisreduktion. Dette bør overvejes, især når esomeprazol ordineres til behandling efter

behov.

Diazepam

Samtidig administration af 30 mg esomeprazol medførte et fald på 45 % i clearance af

CYP2C19-substratet diazepam.

Phenytoin

Samtidig administration af 40 mg esomeprazol medførte en stigning på 13 % i det laveste

plasmaniveau af phenytoin hos epilepsipatienter. Det anbefales at monitorere plasma-

koncentrationerne af phenytoin, når behandling med esomeprazol påbegyndes eller

afsluttes.

Voriconazol

Omeprazol (40 mg én gang daglig) øger voriconazol (et CYP2C19-substrat) C

og AUC

med henholdsvis 15 % og 41 %.

Cilostazol

Omeprazol og ligeledes esomeprazol er begge inhibitorer af CYP2C19 enzymsystemet.

Omeprazol givet i 40 mg dosis, givet til raske frivillige, viste i et crossover studie øget C

AUC for cilostazol på hhv. 18% og 26% og øgning af den aktive metabolit med hhv.

29% og 69%.

Cisaprid

Hos raske frivillige medførte samtidig administration af cisaprid og 40 mg esomeprazol en

stigning på 32 % i arealet under plasma-koncentrations-tidskurven (AUC) og en

forlængelse af eliminationshalveringstiden (t

) på 31 %, men der sås ingen signifikant

stigning i cisaprids peak plasma niveau. Det let forlængede QTc interval, som blev

observeret efter administration af cisaprid alene, var ikke yderligere forlænget, når cisaprid

blev givet i kombination med esomeprazol (se også pkt. 4.4).

Warfarin

I et klinisk studie viste en samtidig administration af 40 mg esomeprazol til patienter i

warfarinbehandling, at koagulationstiden lå inden for det accepterede tidsinterval. Efter

markedsføring er der dog rapporteret få isolerede tilfælde af klinisk signifikant øget INR

under samtidig behandling. Monitorering anbefales ved initiering og afslutning af samtidig

esomeprazolbehandling under behandling med warfarin eller andre coumarinderivater.

Clopidogrel

Resultater fra studier af raske forsøgspersoner har vist en farmakokinetisk (PK)/farma-

kodynamisk (PD) interaktion mellem clopidogrel (loading-dosis på 300 mg/75 mg daglig

vedligeholdelsesdosis) og esomeprazol (40 mg p.o. daglig), hvilket medførte reduceret

eksponering af den aktive metabolit af clopidogrel på gennemsnitlig 40% samt reduceret

maksimal hæmning af (ADP-induceret) trombocytaggregation på gennemsnitligt 14%.

44678_spc.doc

Side 8 af 18

Ved samtidig administration af clopidogrel og en fast kombination af esomeprazol 20 mg +

ASA 81 mg sammenlignet med clopidogrel alene i et studie med raske forsøgspersoner

blev eksponering for den aktive metabolit af clopidogrel reduceret med næsten 40 %. Dog

var den maksimale hæmning af (ADP induceret) trombocytaggregation den samme i

henholdsvis clopidogrel og i clopidogrel + kombination gruppen (esomeprazol og ASA).

Inkonsistente data vedrørende de kliniske implikationer af en PK-/PD-interaktion af

esomeprazol i form af større kardiovaskulære hændelser er rapporteret i både observations-

og kliniske studier. Som en sikkerhedsforanstaltning frarådes samtidig brug af clopidogrel.

Undersøgte lægemidler uden klinisk relevante interaktioner

Amoxicillin og quinidin

Esomeprazol har ikke vist nogen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af

amoxicillin eller quinidin.

Naproxen og rofecoxib

Kortvarige studier der evaluerede samtidig administration af esomeprazol og enten

naproxen eller rofecoxib viste ikke nogen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner.

Andre lægemidlers virkninger på esomeprazols farmakokinetik

Lægemidler, der hæmmer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Esomeprazol metaboliseres af CYP2C19 og CYP3A4. Samtidig administration af esome-

prazol og en CYP3A4-hæmmer, clarithromycin (500 mg 2 gange daglig), resulterede i en

fordobling af eksponeringen for esomeprazol (AUC). Samtidig administration af esome-

prazol og en kombineret inhibitor af CYP2C19 og CYP3A4 kan resultere i mere end en

fordobling af esomeprazoleksponeringen. Voriconazol, som hæmmer CYP2C19 og

CYP3A4, øgede omeprazols AUC

med 280 %. En dosistilpasning af esomeprazol er

normalt ikke nødvendig i nogle af disse situationer. En dosistilpasning bør dog overvejes

hos patienter med en alvorligt nedsat leverfunktion, og hvis en langtidsbehandling er

indiceret.

Lægemidler, der inducerer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Lægemidler, der vides at inducere CYP2C19 eller CYP3A4 eller begge (såsom rifampicin

og perikum), kan medføre lavere serumniveauer af esomeprazol ved at øge

metaboliseringen af esomeprazol.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Kliniske data for Esomeprazol "Krka" i forbindelse med eksponering under graviditet er

utilstrækkelige. I epidemiologiske studier viser data fra eksponering under et større antal af

graviditeter ingen misdannelser eller føtotoksisk virkning ved anvendelse af racemisk

omeprazol. Dyrestudier med esomeprazol indikerer hverken direkte eller indirekte

skadelige virkninger med hensyn til embryonal/føtal udvikling. Dyrestudier med den

racemiske blanding indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger med

hensyn til graviditet, fødsel eller postnatal udvikling. Forsigtighed bør udvises ved

ordination til gravide kvinder.

44678_spc.doc

Side 9 af 18

Data fra anvendelse af esomeprazol hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300 og

1000) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af esomeprazol.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om esomeprazol udskilles i modermælk. Data for virkningen af

esomeprazol hos nyfødte/spædbørn er utilstrækkelige. Esomeprazol må ikke anvendes

under amning.

Fertilitet

Dyrestudier med den racemiske blanding af omeprazol, givet ved oral administration,

indikerer ingen virkninger med hensyn til fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Esomeprazol påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger såsom svimmelhed (ikke almindelig) og synsforstyrrelser (sjælden) er

rapporteret (se pkt. 4.8). Hvis de forekommer, må patienterne ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Hovedpine, mavesmerter, diarré og kvalme er blandt de mest almindeligt indberettede

bivirkninger i kliniske forsøg (og også ved brug efter markedsføring). Derudover er

sikkerhedsprofilen ens for forskellige formuleringer, behandlingsindikationer,

aldersgrupper og patientgrupper. Der er ikke identificeret nogen dosisrelaterede

bivirkninger.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger er påvist eller er anset som mulige i esomeprazols kliniske

forsøgsprogram og efter markedsføring. Ingen af disse var dosisafhængige.

Bivirkningerne er opdelt efter følgende frekvenser:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Sjælden

Meget sjælden

Leukopenia, thrombocytopenia

Agranulocytose, pancytopenia

Immunsystemet

Sjælden

Hypersensitivitetsreaktioner,

f.eks. feber, angioødem og

anafylaktisk reaktion/shock

44678_spc.doc

Side 10 af 18

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkning

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Sjælden (>1/10.000 og <1/1000)

Ikke kendt

Perifere ødemer

Hyponatriæmia

Hypomagnesæmi (se pkt. 4.4)

Alvorlig hypomagnesæmi kan

korrelere med hypocalcæmi.

Hypomagnesiæmi kan også

være forbundet med

hypokaliæmi.

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Søvnløshed

Agitation, konfusion, depression

Aggression, hallucinationer

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hovedpine

Svimmelhed, paræstesier,

søvnighed

Smagsforstyrrelser

Øjne

Sjælden

Uklart syn

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Svimmelhed

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Bronchospasmer

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Abdominale smerter,

forstoppelse, diarré, flatulens,

kvalme/opkastning, benigne

gastriske polypper

Mundtørhed

Stomatitis, gastrointestinal

candidiasis

Mikroskopisk colitis

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Forhøjede leverenzymer

Hepatitis med eller uden gulsot

Leversvigt, encephalopati hos

patienter med forud eksisterende

leversygdom

44678_spc.doc

Side 11 af 18

Systemorganklasse

Frekvens

Bivirkning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Dermatitis, pruritis, urticaria,

udslæt

Alopecia, fotosensitivitet

Erythema multiforme, Stevens-

Johnsons syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse (TEN)

Subakut kutan lupus

erythematosus (se pkt. 4.4)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Fraktur på hofte, håndled eller

rygrad (se pkt. 4.4)

Artralgi, myalgi

Muskelsvaghed

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Interstitiel nephritis, hos nogle

patienter er samtidig nyresvigt

rapporteret

Det reproduktive system og

mammae

Meget sjælden

Gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner ved

administrationsstedet

Sjælden

Utilpashed, øget svedtendens

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er til dato meget begrænset erfaring med bevidst overdosering. De symptomer, der er

beskrevet i forbindelse med 280 mg, var gastrointestinale symptomer samt svaghed.

Enkeltdoser på 80 mg esomeprazol er indtaget uden bivirkninger.

Der kendes intet specifikt antidot. Esomeprazol er stærkt plasmaproteinbundet, og dette

vanskeliggør dialyse. Som ved ethvert tilfælde af overdosering bør behandlingen være

symptomatisk, og almindelige understøttende foranstaltninger bør følges.

4.10

Udlevering

44678_spc.doc

Side 12 af 18

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 02 BC 05. Midler mod syrerelaterede forstyrrelser, protonpumpehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Esomeprazol er omeprazols S-isomer og reducerer sekretionen af mavesyre ved en specifik

selektiv virkningsmekanisme. Det er en specifik hæmmer af ventriklens syrepumpe i parie-

talcellerne. Omeprazols R-og S-isomer har samme farmakodynamiske aktivitet.

Virkningsmekanisme

Esomeprazol er en svag base, og det koncentreres og omdannes til den aktive form i det

stærkt sure miljø i de sekretoriske canaliculi i parietalcellen, hvor det hæmmer enzymet

-ATPase - syrepumpen og hæmmer både basal og stimuleret syresekretion.

Farmakodynamiske virkninger

Efter oral administration af esomeprazol 20 mg og 40 mg indtræder en virkning inden for

én time. Efter gentagen administration af 20 mg esomeprazol én gang daglig i fem dage

mindskes den gennemsnitlige maksimale syresekretion efter pentagastrinstimulation med

90 % målt 6-7 timer efter administration på dag fem.

Efter fem dages oral administration af henholdsvis 20 mg og 40 mg esomeprazol blev en

intragastrisk pH-værdi over 4 opretholdt i en periode på gennemsnitlig 13 henholdsvis 17

timer, hos GERD-patienter i 24 timer. Andelen af patienter, der opretholdt en intergastrisk

pH på

>

4 i mindst 8, 12 eller 16 timer, var for esomeprazol 20 mg 76 %, 54 % henholdsvis

24 %. Tilsvarende for esomeprazol 40 mg var andelen 97 %, 92 % og 56 %.

Ved anvendelse af AUC som surrogatparameter for plasmakoncentrationen blev der vist en

sammenhæng mellem syresekretionshæmning og eksponering.

Heling af refluksesofagitis med esomeprazol 40 mg ses hos ca. 78 % af patienterne efter

fire uger og hos 93 % efter otte uger.

Én uges behandling med esomeprazol 20 mg 2 gange daglig og passende antibiotika

resulterede i vellykket eradikation af H. pylori hos ca. 90 % af patienterne.

Efter eradikationsbehandling i én uge er der ikke behov for efterfølgende monoterapi med

antisekretoriske aktive stoffer for at opnå effektiv sårheling og symptomfrihed ved

ukompliceret ulcus duodeni.

I et randomiseret, dobbelt blindet, placebo-kontrolleret klinisk studie blev patienter med

endoskopisk verificeret blødende peptisk ulcus karakteriseret som Forrest Ia, Ib IIa eller

IIb (henholdsvis 9 %, 43 %, 38 % og 10 %) randomiseret til at få esomeprazol opløsning til

infusion (n=375) eller placebo (n=389). Efter endoskopisk hæmostase fik patienterne enten

80 mg esomeprazol som intravenøs infusion over et tidsrum på 30 minutter efterfulgt af en

kontinuerlig infusion af 8 mg/time eller placebo i 72 timer. Efter den første periode på 72

timer fik alle patienter 40 mg esomeprazol oralt i 27 dage som syresuppression.

Forekomsten af gentagne blødninger indenfor 3 dage var 5,9 % i gruppen behandlet med

esomeprazol sammenlignet med 10,3 % i gruppen behandlet med placebo. 30 dage efter

behandlingen var forekomsten af gentagne blødninger i gruppen behandlet med

esomeprazol versus gruppen behandlet med placebo 7,7 % vs. 13,6 %.

44678_spc.doc

Side 13 af 18

Under behandling med sekretionshæmmende lægemidler stiger indholdet af gastrin i serum

som reaktion på den nedsatte syresekretion. Også indholdet af CgA stiger på grund af den

nedsatte gastriske aciditet. Det forhøjede indhold af CgA kan interferere med

undersøgelser for neuroendokrine tumorer.

Den foreliggende publicerede dokumentation antyder, at protonpumpehæmmere bør

seponeres mellem 5 dage og 2 uger før måling af CgA. Dette er for at eventuelle falskt

forhøjede værdier af CgA i forbindelse med behandling med protonpumpehæmmere kan

vende tilbage til referenceområdet.

Under langtidsbehandling med esomeprazol er der hos både børn og voksne set et øget

antal ECL celler (enterochromaffin-lignende celler), hvilket muligvis er relateret til det

forhøjede serumgastrin. Disse resultater menes ikke at være klinisk signifikante.

Under langtidsbehandling med antisekretoriske aktive stoffer er der rapporteret en øget

tendens til gastriske glandulære cyster. Disse forandringer er en fysiologisk konsekvens af

en udtalt nedsættelse af syresekretionen, de er benigne og ser ud til at være reversible.

Nedsat gastrisk surhedsgrad af enhver årsag, herunder protonpumpehæmmere, forøger

antallet af de normalt forekommende bakterier i mave-tarmkanalen. Behandling med

protonpumpehæmmere kan medføre en let forøget risiko for gastrointestinale infektioner

såsom Salmonella og Campylobacter og hos indlagte patienter, muligvis også Clostridium

difficile.

Klinisk virkning

I to studier hvor esomeprazol blev sammenlignet med ranitidin viste esomeprazol bedre

virkning på heling af ulcus ventriculi hos patienter i NSAID behandling, inklusive COX-2

selektive NSAID’er.

I to studier hvor esomeprazol blev sammenlignet med placebo viste esomeprazol bedre

virkning i forebyggelsen af ulcus ventriculi og ulcus duodeni hos patienter i NSAID-

behandling (alder >60 og/eller med tidligere ulcus), inklusive COX-2 selektive NSAID’er.

Pædiatrisk population

I et studie med pædiatriske GERD-patienter (< 1 til 17 år), der fik langtidsbehandling med

PPI, udviklede 61 % af børnene en mindre grad af ECL-cellehyperplasi uden klinisk

signifikans og uden at udvikle atrofisk gastrit eller carcinoide tumorer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Esomeprazol er syrelabilt og administreres oralt som enterocoatede granulae. In-vivo

omdannelse til R-isomeren er ubetydelig. Absorptionen af esomeprazol sker hurtigt med

maksimal plasmakoncentration omtrent 1-2 timer efter administration. Den absolutte

biotilgængelighed er 64 % efter enkeltdosis på 40 mg og stiger til 89 % efter gentagen

dosering én gang daglig. For 20 mg esomeprazol er de tilsvarende værdier henholdsvis

50 % og 68 %.

Fødeindtagelse både forsinker og mindsker esomeprazols absorption, dog uden signifikant

indflydelse på esomeprazols virkning på surhedsgraden i mavesækken.

44678_spc.doc

Side 14 af 18

Fordeling

Det tilsyneladende fordelingsvolumen ved steady-state i raske forsøgspersoner er ca.

0,22 l/kg legemsvægt. Plasmaproteinbindingen af esomeprazol er 97 %.

Biotransformation

Esomeprazol metaboliseres fuldstændigt af cytochrom P450 systemet (CYP). Størstedelen

af esomeprazols metabolisering er afhængig af det polymorfe CYP2C19, der er ansvarlig

for dannelsen af esomeprazols hydroxy- og desmethylmetabolitter. Den resterende del er

afhængig af en anden specifik isoform, CYP3A4, som er ansvarlig for dannelsen af esome-

prazolsulfon, hovedmetabolitten i plasma.

Elimination

Nedenstående parametre afspejler hovedsagelig farmakokinetikken i individer med et

funktionelt CYP2C19 enzym, ekstensive omsættere.

Den totale plasmaclearance er ca. 17 l/time efter en enkeltdosis og ca. 9 l/time efter gen-

tagen administration. Plasmahalveringstiden er ca. 1,3 timer efter gentagen administration

én gang daglig. Esomeprazol elimineres fuldstændigt fra plasma mellem doserne uden

tendens til akkumulering ved administration én gang daglig.

Esomeprazols hovedmetabolitter har ingen virkning på den gastriske syresekretion.

Næsten 80 % af en oral dosis af esomeprazol udskilles som metabolitter i urinen, den

resterende del i fæces. Mindre end 1 % af modersubstansen genfindes i urin.

Linearitet/non linearitet

Ezomeprazols farmakokinetik er undersøgt i doser op til 40 mg to gange daglig.

Arealet under plasmakoncentrationstidskurven øges ved gentagen administration af

esomeprazol. Denne øgning er dosisafhængig og resulterer i mere end en dosisproportional

øgning i AUC efter gentagen administration. Denne tids og dosis afhængighed skyldes et

fald i first pass metabolismen og systemisk clearence, som sandsynligvis skyldes

esomeprazols og/eller dets sulfonmetabolits hæmning af CYP2C19 enzymet.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat metabolisme (Poor metabolisers)

Ca. 2,9

1,5 % af befolkningen mangler et funktionelt CYP2C19-enzym og kaldes dårlige

omsættere. Sandsynligvis er esomeprazols metabolisering hos disse personer hovedsageligt

katalyseret af CYP3A4. Efter gentagen administration af 40 mg esomeprazol én gang

daglig var middelarealet under plasmakoncentrations-tidskurven ca. 100 % højere hos de

dårlige omsættere end hos individer med et funktionelt CYP2C19-enzym (ekstensive

omsættere). Den gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration var øget med ca. 60 %.

Disse observationer har ingen indflydelse på doseringen af esomeprazol.

Køn

Efter en enkeltdosis på 40 mg esomeprazol er middelarealet under plasmakoncentrations-

tidskurven ca. 30 % højere hos kvinder end hos mænd. Der ses ingen kønsrelaterede

forskelle efter gentagen dosering én gang daglig. Disse observationer har ingen indflydelse

på doseringen af esomeprazol.

44678_spc.doc

Side 15 af 18

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens kan esomeprazols metabolisme være

nedsat. Metaboliseringshastigheden er nedsat hos patienter med alvorlig leverinsufficiens,

hvilket resulterer i en fordobling af arealet under esomeprazols plasmakoncentrations-

tidskurve. Derfor bør en dosis på maksimalt 20 mg ikke overskrides hos patienter med

svær leverinsufficiens. Esomeprazol eller dets hovedmetabolitter viser ingen tendens til

akkumulation ved administration én gang daglig.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført studier med patienter med nedsat nyrefunktion. Da nyrerne er ansvarlige

for udskillelsen af esomeprazols metabolitter, men ikke af modersubstansen, forventes det

ikke, at metaboliseringen er forandret hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre

Esomeprazols metabolisme ændres ikke væsentligt hos ældre personer (71-80 år).

Pædiatrisk population

Unge mellem 12-18 år:

Efter gentagen administration af 20 mg og 40 mg esomeprazol, var den samlede ekspone-

ring (AUC) og tid til maksimal plasmakoncentration (t

) hos 12-18 årige, tilsvarende den

for voksne for begge esomeprazoldoser.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Følgende bivirkninger er ikke set i kliniske studier, men i dyrestudier efter eksponering for

koncentrationer, der svarer til eksponering i kliniske forsøg, og anses for at være relevante

for den kliniske anvendelse:

Karcinogenicitetsstudier med rotter med den racemiske blanding viste gastrisk ECL-celle-

hyperplasi og carcinoider. Disse gastriske virkninger hos rotten er resultatet af vedvarende,

udtalt hypergastrinæmi sekundært til den nedsatte mavesyreproduktion og er set efter

langtidsbehandling med mavesyresekretionshæmmere hos rotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselkerne (pellets):

Saccharose

Majsstivelse

Povidon K30

Natriumlaurilsulfat

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Macrogol 3000

Macrogol 6000

Talcum

Magnesiumcarbonat, tungt

44678_spc.doc

Side 16 af 18

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1)

Polysorbat 80

Kapselskal:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blisterpakning/HDPE-beholder

2 år.

HDPE-beholder efter anbrud

Lægemidlet skal anvendes indenfor 6 måneder.

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Blisterpakning bestående af OPA/Al/PE + DES-film/Al + PE-folie

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Blisterpakning bestående af OPA/Al/PVC/Al-folie

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

HDPE-beholder

Hold beholderen tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning (OPA/Al/PE + DES-film/Al + PE-folie): 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90,

98 og 100 enterokapsler, hårde, i en æske.

Blisterpakning (OPA/Al/PVC/Al-folie): 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100

enterokapsler, hårde, i en æske.

HDPE-beholder med PP-låg med tørremiddel: 98 enterokapsler, hårde og en kapsel med

tørremiddel, i en æske. Spis ikke kapslen med tørremiddel, der ligger i beholderen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Ikke anvendte lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

44678_spc.doc

Side 17 af 18

Administration gennem ernæringssonde

Åben kapslen og hæld pellets i en passende sprøjte og fyld sprøjten med ca. 25 ml

vand og ca. 5 ml luft. For nogle sonder kan opslæmning i 50 ml vand være nødvendig

for at undgå at pellets tilstopper sonden.

Omryst sprøjten umiddelbart efter for at fordele granulatkornene jævnt i hele

suspensionen.

Hold sprøjten med spidsen opad og check at spidsen ikke er stoppet til.

Fastgør sprøjten til sonden mens ovenstående position opretholdes.

Omryst sprøjten og vend den med spidsen pegende nedad. Injicér umiddelbart derefter

5-10 ml ind i sonden. Vend sprøjten om efter injektion og omryst (sprøjten skal holdes

med spidsen opad for at undgå, at spidsen stopper til).

Vend sprøjten med spidsen nedad og injicér umiddelbart derefter yderligere 5-10 ml

ind i sonden. Gentag denne procedure indtil sprøjten er tom.

Fyld sprøjten med 25 ml vand og 5 ml luft og gentag om nødvendigt trin 5 for at

udskylle evt. tilbageværende bundfald. For nogle sonder kan det være nødvendigt med

50 ml vand.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

Medborgarplatsen 25

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20 mg: 44677

40 mg: 44678

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. februar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. juli 2017

44678_spc.doc

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information