Esmya

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-08-2018

Aktiv bestanddel:
ulipristalacetat
Tilgængelig fra:
Gedeon Richter Ltd 
ATC-kode:
G03XB02
INN (International Name):
ulipristal
Terapeutisk gruppe:
Køn hormoner og modulatorer af den genitale system,
Terapeutisk område:
leiomyom
Terapeutiske indikationer:
Ulipristalacetat er indiceret til præoperativ behandling af moderate til svære symptomer på livmoderfibroider hos voksne kvinder i reproduktiv alder. Ulipristal acetat er angivet for intermitterende behandling af moderate til svære symptomer på uterus fibromer hos voksne kvinder i den fødedygtige alder.
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002041
Autorisation dato:
2012-02-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/002041

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

08-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

08-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

08-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

08-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-02-2021

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Esmya 5 mg tabletter

Ulipristalacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Esmya

Sådan skal du tage Esmya

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Esmya indeholder det aktive stof ulipristalacetat. Det bruges til at behandle moderate til svære

symptomer på fibromer i uterus (kaldes også muskelknuder i livmoderen eller myomer), der er

godartede tumorer i uterus (livmoderen).

Esmya anvendes til voksne kvinder (over 18 år), før de kommer i overgangsalderen.

Uterusfibromer kan hos nogle kvinder give kraftig menstruationsblødning, bækkensmerter

(mavegener) og trykke på andre organer.

Dette lægemiddel virker ved at ændre progesterons aktivitet. Progesteron er et naturligt forekom-

mende hormon i kroppen. Esmya anvendes enten før operation af dine fibromer eller til langvarig

behandling af dine fibromer for at reducere deres størrelse, for at stoppe eller reducere blødning og for

at øge antallet af røde blodlegemer.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Esmya

Du skal vide, at de fleste kvinder ikke har menstruation under behandlingen og i nogle få uger

derefter.

Tag ikke Esmya

hvis du er allergisk over for ulipristalacetat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt.

hvis du har en leversygdom.

hvis du er gravid, eller hvis du ammer.

hvis du har blødning fra skeden, der ikke skyldes uterusfibromer.

hvis du har livmoder-, livmoderhals-, brystkræft eller kræft i æggestokkene.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du påbegynder behandling med Esmya, bliver der taget blodprøver for at finde ud af, hvor

godt din lever fungerer. Alt efter resultatet af disse prøver beslutter din læge, om behandling

med Esmya er egnet til dig. Prøverne gentages hver måned under de 2 første behandlingsforløb.

Ved efterfølgende behandlingsforløb bliver din lever kontrolleret én gang før hvert nye

behandlingsforløb, og hvis du oplever et eller flere af de symptomer, som er beskrevet

nedenfor. Desuden bør leverfunktionen kontrolleres 2-4 uger efter, at behandlingen er ophørt.

Hvis du under behandlingen oplever nogen tegn, der har forbindelse til leveren, f.eks. kvalme,

opkastning, træthed, ekstrem træthed, gulsot (gulfarvning af øjne eller hud), mørkfarvet urin,

kløe eller smerter øverst i maveregionen, skal du afbryde behandlingen og straks søge læge,

som kontrollerer leverfunktionen og beslutter, om du kan fortsætte med behandlingen.

Hvis du i øjeblikket anvender hormonprævention (f.eks. p-piller) (se ”Brug af anden medicin

sammen med Esmya), bør du også bruge en anden pålidelig barriere-prævention (f.eks. et

kondom), mens du tager Esmya.

Hvis du har en lever- eller nyresygdom, skal du fortælle det til lægen eller på apoteket, før du

tager Esmya.

Hvis du lider af svær astma, er behandling med Esmya måske ikke egnet til dig. Du bør tale om

dette med din læge.

Behandling med Esmya medfører normalt en væsentlig reduktion eller stopper måske også din

menstruation i løbet af de første 10 dages behandling. Hvis den kraftige blødning fortsætter, skal du

informere deres læge.

Din menstruation bør normalt vende tilbage i løbet af 4 uger, efter behandling med Esmya er stoppet.

Livmoderslimhinden kan blive tykkere eller ændre sig, når du tager Esmya. Disse ændringer

forsvinder, efter at behandlingen er stoppet, og din menstruation starter igen.

Børn og unge

Esmya bør ikke anvendes til børn under 18 år, da ulipristalacetats sikkerhed og virkning ikke er

klarlagt for denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Esmya

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager nogen af de lægemidler, der er nævnt herunder,

eftersom disse lægemidler kan påvirke Esmya eller blive påvirket af Esmya:

Visse lægemidler mod hjertesygdomme (f.eks. digoxin).

Visse lægemidler, der bruges for at forebygge slagtilfælde og blodpropper (f.eks.

dabigatranetexilat).

Visse lægemidler mod epilepsi (f.eks. phenytoin, fosphenytoin, phenobarbital, carbamazepin,

oxcarbazepin, primidon).

Visse lægemidler mod hiv-infektion (f.eks. ritonavir, efavirenz, nevirapin).

Lægemidler mod visse bakterieinfektioner (f.eks. rifampicin, telithromycin, clarithromycin,

erythromycin, rifabutin).

Visse lægemidler mod svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol (undtagen shampoo), itraconazol).

Naturlægemidler med perikon (

Hypericum perforatum

), der anvendes mod depression eller angst.

Visse lægemidler mod depression (f.eks. nefazodon).

Visse lægemidler mod for højt blodtryk (f.eks. verapamil).

Esmya vil sandsynligvis nedsætte virkningen af visse hormonelle præventionsmidler. Desuden vil

hormonelle præventionsmidler (f.eks. norethindron eller levonorgestrel) også sandsynligvis nedsætte

virkningen af Esmya. Derfor frarådes brug af hormonelle præventionsmidler, og du bør bruge en

anden pålidelig barriere-prævention (f.eks. et kondom), når du er i behandling med Esmya.

Brug af Esmya sammen med mad og drikke

Du skal undgå at drikke grapefrugtjuice, når du tager Esmya.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Esmya, hvis du er gravid. Behandling under graviditet kan påvirke graviditeten (det

vides ikke, om Esmya kan skade barnet, eller om det kan forårsage abort). Hvis du bliver gravid, mens

du er i behandling med Esmya, skal du straks holde op med at tage Esmya og kontakte din læge eller

apoteket.

Esmya vil sandsynligvis nedsætte virkningen af visse hormonelle præventionsmidler (se ”Brug af

anden medicin sammen med Esmya).

Esmya går over i mælken. Du må derfor ikke amme dit barn, når du tager Esmya.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Esmya kan forårsage let svimmelhed (se pkt. 4 ”Bivirkninger”). Kør ikke bil eller motorcykel, og lad

være med at arbejde med værktøj eller maskiner, hvis du oplever disse symptomer.

3.

Sådan skal du tage Esmya

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er én 5 mg tablet om dagen i behandlingsforløb på op til 3 måneder. Hvis du har

fået ordineret flere 3-måneders behandlingsforløb med Esmya, må du tidligst starte hvert forløb i den

anden menstruationsperiode efter afslutning af det foregående behandlingsforløb.

Du skal altid starte med at tage Esmya i løbet af menstruationens første uge.

Tabletten skal synkes med vand og kan tages sammen med et måltid eller mellem måltiderne.

Hvis du har taget for meget Esmya

Der er begrænset erfaring med Esmya, når der tages flere doser på én gang. Der er ikke rapporteret om

alvorlige, skadelige virkninger efter indtagelse af flere doser af dette lægemiddel på én gang. Ikke

desto mindre skal du spørge lægen eller apoteket til råds, hvis du tager for meget Esmya.

Hvis du har glemt at tage Esmya

Hvis du glemmer at tage en dosis i mindre end 12 timer, skal du tage den hurtigst muligt. Hvis du

glemmer en dosis i mere end 12 timer, skal du springe den glemte tablet over og kun tage en enkelt

tablet som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Esmya

Esmya skal tages dagligt i behandlingsforløb på op til 3 måneder uden afbrydelse. I hvert

behandlingsforløb må du ikke holde op med at tage tabletterne, medmindre din læge beder dig om det,

heller ikke selvom du har det bedre, eftersom symptomerne kan komme igen senere.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at bruge Esmya, og kontakt straks en læge, hvis du oplever et eller flere af følgende

symptomer:

hævelse af ansigt, tunge eller svælg, synkebesvær, nældefeber og vejrtrækningsbesvær. Disse er

mulige symptomer på angioødem (hyppighed ikke kendt).

- Kvalme eller opkastning, ekstrem træthed, gulsot (gulfarvning af øjne eller hud), mørkfarvet

urin, kløe eller smerter øverst i maveregionen. Disse symptomer kan være tegn på leverskade

(hyppighed ikke kendt). Se også punkt 2 Advarsler og forsigtighedsregler.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Reduktion eller udeblivelse af menstruation (amenorré).

Fortykkelse af livmoderslimhinden (fortykket endometrium).

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Hovedpine.

Fornemmelse af at snurre rundt (vertigo).

Mavesmerter, kvalme.

Akne.

Smerter i muskler og knogler (muskuloskeletale smerter).

Væskefyldt blære på æggestokkene (ovariecyste), brystømhed/-smerter, bækkensmerter, hedeture.

Træthed.

Vægtøgning.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Lægemiddelallergi.

Angst.

Humørsvingninger.

Svimmelhed.

Mundtørhed, forstoppelse.

Hårtab, tør hud, svedtendens.

Rygsmerter.

Urinlækage.

Blødning fra livmoderen (uterinblødning), udflåd fra skeden, unormal blødning fra skeden.

Gener i brystet.

Hævelse pga. væskeophobning (ødem).

Ekstrem træthed (asteni).

Forhøjet kolesterol i blodet (ses i blodprøver), forhøjede triglycerider (fedt i blodet – ses i

blodprøver).

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Næseblødning.

Fordøjelsesbesvær, oppustethed.

Brud på væskesæk i æggestokkene (ovariecyste).

Hævelse af bryst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevar blisteret i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Esmya indeholder:

Aktivt stof: Ulipristalacetat. En tablet indeholder 5 mg ulipristalacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, mannitol, croscarmellosenatrium, talcum

og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Esmya er en hvid til næsten hvid, rund, buet tablet på 7 mm præget med koden ”ES5” på den ene side.

Det fås i alu/PVC/PE/PVDC blister i kartoner a 28, 30 og 84 tabletter eller alu/PVC/PVDC blister i

kartoner a 28 og 84 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungarn

Fremstiller

Cenexi

17, rue de Pontoise

F-95520 Osny

Frankrig

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Esmya 5 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg ulipristalacetat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet.

Hvid til næsten hvid, rund, bikonveks tablet på 7 mm præget med ”ES5” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ulipristalacetat er indiceret til ét præoperativt behandlingsforløb af moderate til svære symptomer på

uterusfibromer hos voksne kvinder i den fertile alder.

Ulipristalacetat er indiceret til intermitterende behandling af moderate til svære symptomer på

uterusfibromer hos voksne kvinder i den fertile alder som ikke kan eller vil opereres.

4.2

Dosering og administration

Behandling med Esmya skal iværksættes og overvåges af læger med erfaring i diagnosticering og

behandling af uterusfibromer.

Dosering

Behandlingen består af én tablet på 5 mg, der skal tages én gang dagligt, i behandlingsforløb på op til

3 måneder. Tabletterne kan tages sammen med et måltid eller mellem måltiderne.

Behandlinger bør kun påbegyndes, når der har været menstruation:

- Det første behandlingsforløb bør starte i den første menstruationsuge.

- Genbehandlingsforløb bør tidligst starte i den første uge af den anden menstruation efter afslutning

af det foregående behandlingsforløb.

Den behandlende læge skal forklare patienten, at behandlingsfrie perioder er nødvendige.

Gentaget intermitterende behandling er undersøgt for op til 4 intermitterende behandlingsforløb.

Hvis en patient glemmer en dosis, skal hun tage ulipristalacetat snarest muligt. Hvis dosis blev glemt i

mere end 12 timer, skal patienten ikke tage den glemte dosis og blot fortsætte med den sædvanlige

doseringsplan.

Særlig population

Nedsat nyrefunktion

Der anbefales ingen dosisjustering til patienter med let eller moderat nedsat nyrefunktion. Da der ikke

foreligger specifikke studier, anbefales ulipristalacetat ikke til patienter med svært nedsat

nyrefunktion, medmindre patienten monitoreres nøje (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for ulipristalacetat i den pædiatriske population. Sikkerhed og

virkning af ulipristalacetat blev kun fastlagt hos kvinder på 18 år og derover.

Administration

Oral anvendelse. Tabletterne skal synkes med vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet og amning.

Genitalblødning af ukendt ætiologi eller af andre årsager end uterusfibromer.

Livmoder-, livmoderhals-, brystkræft og kræft i æggestokkene.

Leversygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ulipristalacetat bør kun ordineres efter en omhyggelig diagnose. Graviditet skal udelukkes forud for

behandlingen. Ved mistanke om graviditet før iværksættelse af et nyt behandlingsforløb skal der

foretages en graviditetstest.

Kontraception

Samtidig brug af piller med gestagen alene, en gestagenspiral eller kombinerede p-piller anbefales

ikke (se pkt. 4.5). Selvom de fleste kvinder, som tager en terapeutisk dosis ulipristalacetat, har

anovulation, anbefales en kontraceptionsmetode uden hormoner i forbindelse med behandlingen.

Endometriske ændringer

Ulipristalacetat har en specifik farmakodynamisk virkning på endometriet:

Ændringer i endometriets histologi kan ses hos patienter, som behandles med ulipristalacetat. Disse

ændringer er reversible efter behandlingophør.

Disse histologiske ændringer kaldes PAEC (progesteron-receptormodulator-associerede endometriske

ændringer) og bør ikke forveksles med endometriehyperplasi (se pkt. 4.8 og 5.1).

Endvidere kan reversibel forøgelse af endometriets tykkelse forekomme under behandling.

Ved gentagen intermitterende behandling anbefales periodisk overvågning af endometriet, inkl. årlig

ultralydsundersøgelse, der skal udføres efter tilbagevenden af menstruation i behandlingsfri periode.

Hvis der observeres fortykkelse af endometriet, der varer ved, efter at menstruationerne er vendt

tilbage i behandlingsfrie perioder eller 3 måneder efter afslutningen af behandlingsforløb, og/eller der

observeres et ændret blødningsmønster (se punktet ”Blødningsmønster” nedenfor), bør der udføres en

undersøgelse, herunder endometriebiopsi, for at udelukke andre underliggende sygdomme, herunder

endometriemalignitet.

I tilfælde af hyperplasi (uden atypi) anbefales overvågning i henhold til normal klinisk praksis (f.eks.

opfølgende kontrol 3 månender senere). Atypisk hyperplasi bør undersøges og behandles i henhold til

normal klinisk praksis.

Behandlingsforløbene bør hver især ikke strække sig over mere end 3 måneder, da risikoen for

uønskede virkninger på endometriet, hvis behandlingen fortsættes uden afbrydelse, ikke er kendt.

Blødningsmønster

Patienterne skal informeres om, at behandling med ulipristalacetat normalt giver et væsentlig mindre

blodtab under menstruationen eller amenorré inden for de første 10 dages behandling. Patienterne skal

informeres om at kontakte deres læge, hvis den kraftige blødning fortsætter. Menstruationen vender

normalt tilbage i løbet af 4 uger efter afslutning af hvert behandlingsforløb.

Hvis der under gentaget intermitterende behandling efter den første reduktion i blødning eller

amenorré forekommer et ændret vedvarende eller uventet blødningsmønster, f.eks. blødning mellem

menstruationer, kan en undersøgelse af endometriet, inkl. endometriebiopsi, være påkrævet for at

udelukke andre underliggende sygdomme, herunder endometriemalignitet.

Gentaget, intermitterende behandling er undersøgt for op til 4 intermitterende behandlingsforløb.

Nedsat nyrefunktion

Nedsat nyrefunktion forventes ikke at ændre eliminationen af ulipristalacetat i væsentlig grad. Da der

ikke foreligger specifikke studier, anbefales ulipristalacetat ikke til patienter med svært nedsat

nyrefunktion, medmindre patienten monitoreres nøje (se pkt. 4.2).

Leverskade

Efter markedsføring er der indberettet tilfælde af leverskader og leversvigt (se pkt. 4.3).

Der skal udføres leverfunktionstest, før behandling påbegyndes. Desuden må behandling ikke

igangsættes, hvis transaminaser (alaninaminotransferase (ALAT) eller aspartataminotransferase

(ASAT)) overstiger 2 x den øvre normale grænseværdi (ULN) (alene eller i kombination med

bilirubin >2 x ULN).

Der skal udføres månedlige leverfunktionstest under de 2 første behandlingsforløb. Ved efterfølgende

behandlingsforløb skal leverfunktionen testes én gang før hvert nyt behandlingsforløb, og når der er

klinisk indikation herfor.

Hvis en patient under behandlingen viser tegn eller symptomer, som tyder på leverskader (træthed,

asteni, kvalme, opkastning, smerter i højre hypokondrium, anoreksi, gulsot), skal behandlingen

afbrydes, patienten skal undersøges med det samme, og der skal udføres leverfunktionstest.

Patienter, som udvikler transaminaseniveauer (ALAT eller ASAT) > 3 gange den øvre normalgrænse

under behandling, skal afbryde behandlingen og monitoreres tæt.

Der skal desuden udføres levertest 2- 4 uger efter ophør af behandlingen.

Samtidige behandlinger

Samtidig administration af moderate (f.eks. erythromycin, grapefrugtjuice, verapamil) eller potente

(f.eks. ketoconazol, ritonavir, nefazodon, itraconazol, telithromycin, clarithromycin) CYP3A4-

hæmmere og ulipristalacetat anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af ulipristalacetat og potente CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, rifabutin,

carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, fosphenytoin, phenobarbital, primidon, perikon, efavirenz,

nevirapin, langtidsbehandling med ritonavir) anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Astmapatienter

Brug til kvinder med svær astma, der er utilstrækkeligt kontrolleret af orale glukokortikoider, frarådes.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Potentiel risiko for, at andre lægemidler kan påvirke ulipristalacetat:

Hormonale kontraceptiva

Ulipristalacetat har en steroid struktur og virker som en selektiv progesteron-receptormodulator med

fortrinsvis hæmmende virkninger på progesteronreceptoren. Hormonale kontraceptiva og gestagener

vil således sandsynligvis reducere virkningen af ulipristalacetat ved en kompetitiv virkning på

progesteronreceptoren. Derfor anbefales samtidig administration af lægemidler med gestagen ikke (se

pkt. 4.4 og 4.6).

CYP3A4-hæmmere

Efter administration af den moderate CYP3A4-hæmmer erythromycinpropionat (500 mg to gange

dagligt i 9 dage) til raske kvindelige forsøgspersoner steg C

og AUC for ulipristalacetat

henholdsvis 1,2 og 2,9 gange. AUC for ulipristalacetats aktive metabolit steg 1,5 gange, mens C

den aktive metabolit faldt (ændring på 0,52 gange).

Efter administration af den potente CYP3A4-hæmmer ketoconazol (400 mg en gang dagligt i 7 dage)

til raske kvindelige forsøgspersoner steg C

og AUC for ulipristalacetat henholdsvis 2 og 5,9 gange.

AUC for ulipristalacetats aktive metabolit steg 2,4 gange, mens C

for den aktive metabolit faldt

(ændring på 0,53 gange).

Det anses ikke for nødvendigt at justere dosis i forbindelse med administration af ulipristalacetat til

patienter, som samtidig får svage CYP3A4-hæmmere. Samtidig administration af moderate eller

potente CYP3A4-hæmmere og ulipristalacetat anbefales ikke (se pkt. 4.4).

CYP3A4-induktorer

Patienter, som samtidig får CYP3A4-induktorer, kan have reducerede plasmaniveauer af

ulipristalacetat. Administration af den potente CYP3A4-induktor rifampicin (300 mg to gange dagligt

i 9 dage) til raske kvindelige forsøgspersoner medførte et markant fald i C

og AUC for

ulipristalacetat og dets aktive metabolit med 90 % eller mere og reducerede ulipristalacetats

halveringstid 2,2 gange, svarende til et fald på ca. 10 gange i eksponeringen for ulipristalacetat.

Samtidig brug af ulipristalacetat og potente CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, rifabutin,

carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, fosphenytoin, phenobarbital, primidon, perikon, efavirenz,

nevirapin, langtidsbehandling med ritonavir) anbefales ikke (se pkt. 4.4).

Lægemidler, der påvirker den gastrisk pH

Administration af ulipristalacetat (10 mg tablet) sammen med protonpumpehæmmeren esomeprazol

(20 mg dagligt i 6 dage) medførte en ca. 65 % lavere gennemsnitlig C

, en forsinket t

(fra en

median på 0,75 t til 1,0 t) og en 13 % højere gennemsnitlig AUC. Denne virkning af lægemidler, der

øger den gastrisk pH, forventes ikke at være af klinisk relevans for den daglige administration af

ulipristalacetat-tabletter.

Potentiel risiko for, at ulipristalacetat kan påvirke andre lægemidler:

Hormonale kontraceptiva

Ulipristalacetat kan påvirke virkningen af medicinske hormonale kontraceptiva (gestagen alene,

gestagenspiral eller kombinerede p-piller) og gestagen, der administreres af andre årsager. Derfor

anbefales samtidig administration af lægemidler med gestagen ikke (se pkt. 4.4 og 4.6). Lægemidler

med gestagen bør ikke tages inden for 12 dage efter afslutning af ulipristalacetat-behandlingen.

P-gp-substrater

In vitro

-data indikerer, at ulipristalacetat kan være en hæmmer af P-gp i klinisk relevante

koncentrationer i den gastrointestinale væg under absorption.

Samtidig administration af ulipristalacetat og et P-gp-substrater ikke undersøgt, og interaktion kan

ikke udelukkes.

In vivo

-resultater viser, at ulipristalacetat (administreret som en enkelt 10 mg tablet)

1,5 time før administration af P-gp-substratet fexofenadin (60 mg) ikke har nogen klinisk relevant

virkning på fexofenadins farmakokinetik. Det anbefales derfor, at ulipristalacetat og P-gp-substrater

(f.eks. dabigatranetexilat, digoxin, fexofenadin) administreres med mindst 1,5 times mellemrum.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception til kvinder

Ulipristalacetat vil sandsynligvis have en ugunstig interaktion med piller med gestagen alene,

gestagenspiraler eller kombinerede p-piller, og derfor anbefales samtidig anvendelse ikke. Selvom de

fleste kvinder, som tager en terapeutisk dosis ulipristalacetat, har anovulation, anbefales en

kontraceptionsmetode uden hormoner i forbindelse med behandlingen (se pkt. 4.4 og 4.5).

Graviditet

Ulipristalacetat er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3).

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af ulipristalacetat til gravide kvinder.

Selvom der ikke blev observeret noget teratogent potentiale, er dataene fra dyreforsøg utilstrækkelige,

for så vidt angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

De tilgængelige toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at ulipristalacetat udskilles i mælk (se

pkt. 5.3 for detaljer). Ulipristalacetat udskilles i human mælk. Påvirkningen af nyfødte/spædbørn er

ikke undersøgt. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Ulipristalacetat er kontraindiceret

under amning (se pkt. 4.3 og 5.2).

Fertilitet

De fleste kvinder, som tager en terapeutisk dosis ulipristalacetat, har anovulation, men

fertilitetsniveauet er ikke undersøgt i forbindelse med indtagelse af flere doser ulipristalacetat.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ulipristalacetat kan i mindre grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner,

eftersom der er observeret let svimmelhed efter indtagelse af ulipristalacetat.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Sikkerheden af ulipristalacetat er blevet evalueret hos 1.053 kvinder med uterusfibromer, som

behandles med 5 mg eller 10 mg ulipristalacetat i fase III-studier. Det mest almindelige fund i kliniske

studier var amenorré (79,2 %), der anses for at være et ønskeligt resultat for patienterne (se pkt. 4.4).

Den hyppigste bivirkning var hedestigninger. Langt størstedelen af bivirkningerne var milde til

moderate (95,0 %), medførte ikke seponering af lægemidlet (98,0 %) og forsvandt spontant.

Blandt disse 1.053 kvinder blev sikkerheden af gentagne intermitterende behandlingsforløb (hver især

begrænset til 3 måneder) evalueret hos 551 kvinder med uterusfibromer i to fase III-studier (inkl. 446

kvinder, som fik fire intermitterende behandlingsforløb, hvoraf 53 fik otte intermitterende

behandlingsforløb). Kvinderne blev behandlet med 5 mg eller 10 mg ulipristalacetat.

Sikkerhedsprofilen ved gentagne behandlingsforløb var den samme som ved ét behandlingsforløb.

Tabel over bivirkninger

Baseret på sammenlagte data fra fire fase III-studier med patienter med uterusfibromer, som blev

behandlet i 3 måneder, er der indberettet følgende bivirkninger. De nedenfor anførte bivirkninger er

klassificeret efter hyppighed og systemorganklasse. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Hyppigheder er defineret som meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) eller

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkninger under første behandlingsforløb

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Hyppighed

ikke kendt

Immunsystemet

Medicin-

overfølsomhed*

Psykiske

forstyrrelser

Angst

Følelsesmæssig

forstyrrelse

Nervesystemet

Hovedpine*

Svimmelhed

Øre og labyrint

Vertigo

Luftveje, thorax og

mediastinum

Næseblod

Mave-tarm-kanalen

Abdominale

smerter

Kvalme

Mundtørhed

Forstoppelse

Dyspepsi

Flatulens

Lever og galdeveje

Leversvigt

Hud og subkutane

væv

Akne

Alopeci**

Hudtørhed

Hyperhidrose

Angioødem

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Muskuloskelet

ale smerter

Rygsmerter

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Det reproduktive

system og mammae

Amenorré

Fortykket

endometrium*

Hedestigninge

Bækkensmerte

Ovariecyste*

Brystømhed/-

smerter

Uterinblødning*

Metrorragi

Genitalt udflåd

Brystgener

Ruptur af

ovariecyste*

Hævelse af

bryst

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Ødem

Asteni

Undersøgelser

Vægtøgning

Forhøjet

blodkolesterol

Forhøjede

triglycerider

* Se afsnittet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger”

** Den ordrette term let hårtab blev kodet til termen ”alopeci”

Ved sammenligning af gentagne behandlingsforløb var forekomsten af bivirkninger mindre hyppig i

efterfølgende behandlingsforløb end i det første, og hver bivirkning var mindre hyppig eller i samme

hyppighedskategori (undtagen dyspepsi, der blev grupperet som ”ikke almindelig” i behandlingsforløb

3 baseret på én patientforekomst).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Fortykket endometrium

Hos 10-15 % af patienterne blev der observeret fortykket endometrium (>16 mm ved ultralyd eller

MR-scanning ved behandlingens afslutning) ved udløbet af det første 3-måneders behandlingsforløb

med ulipristalacetat. I efterfølgende behandlingsforløb sås endometriefortykkelse mindre hyppigt

(hhv. 4,9 % og 3,5 % af patienterne ved udløb af andet og fjerde behandlingsforløb). Fortykkelse af

endometriet forsvinder, når behandlingen afbrydes, og menstruationen starter igen.

Desuden betegnes reversible ændringer af endometriet PAEC og adskiller sig fra

endometriehyperplasi. Hvis præparater efter hysterektomi eller endometriebiopsi sendes til histologi,

skal patologen informeres om, at patienten har taget ulipristalacetat (se pkt. 4.4 og 5.1).

Hedestigninger

Hedestigninger blev indberettet af 8,1 % af patienterne, men forekomsten var forskellig i de

forskellige studier. I det aktive komparator-kontrollerede studie var forekomsten 24 % (10,5 %

moderate eller svære) for ulipristalacetat og 60,4 % (39,6 % moderat eller svær) for patienter, som

blev behandlet med leuprorelin. I det placebokontrollerede studie var forekomsten af hedestigninger

1,0 % for ulipristalacetat og 0 % for placebo. I det første 3-måneders behandlingsforløb i de to

langvarige fase III-studier var hyppigheden hhv. 5,3 % og 5,8 % for ulipristalacetat.

Medicinoverfølsomhed

Symptomer på medicinoverfølsomhed, såsom generaliseret ødem, pruritus, udslæt, hævet ansigt eller

urticaria, blev indberettet af 0,4 % af patienterne i fase III-studier.

Hovedpine

Hovedpine af mild eller moderat grad blev indberettet hos 5,8 % af patienterne.

Ovariecyste

Funktionelle ovariecyster blev observeret under og efter behandling hos 1,0 % af patienterne og

forsvandt i de fleste tilfælde spontant i løbet af få uger.

Uterin blødning

Patienter med kraftig menstruationsblødning på grund af uterinfibromer har en risiko for kraftig

blødning, der kan kræve kirurgisk indgreb. Der er indberettet nogle få tilfælde i forbindelse med

ulipristalacetat-behandlingen eller i løbet af 2-3 måneder efter afbrydelse af ulipristalacetat-

behandlingen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

Der er begrænset erfaring med overdosering med ulipristalacetat.

Enkeltdoser på op til 200 mg og daglige doser på 50 mg i 10 på hinanden følgende dage blev indgivet

hos et begrænset antal forsøgspersoner, og der blev ikke rapporteret om svære eller alvorlige

bivirkninger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kønshormoner og modulatorer af genitalsystemet

progesteron-

receptormodulatorer. ATC-kode: G03XB02.

Ulipristalacetat er en oralt aktiv syntetisk selektiv progesteron-receptormodulator, der kendetegnes

ved en vævsspecifik delvis progesteronantagonistisk virkning.

Virkningsmekanisme

Ulipristalacetat virker direkte på endometriet.

Ulipristalacetat virker direkte på fibromer og reducerer deres størrelse via hæmning af celledeling og

induktion af apoptose.

Farmakodynamiske virkninger

Endometrium

Når daglig administration af en 5 mg dosis påbegyndes under en menstruationscyklus, afslutter de

fleste personer (herunder patienter med fibromer) deres første menstruation, men de menstruerer først

igen, når behandlingen er blevet afbrudt. Når ulipristalacetat-behandlingen afbrydes, genoptages

menstruationscyklussen normalt i løbet af 4 uger.

Den direkte virkning på endometriet medfører klassespecifikke ændringer i den histologi, der kaldes

PAEC. Det histologiske udseende er et inaktivt epitel med svag celledeling associeret med

asymmetrisk stromal og epitelial vækst med deraf følgende prominente cystisk dilaterede kirtler med

iblandet østrogen (mitose) og progestin (sekretorisk) epitelial virkning. Et sådant mønster er

observeret hos ca. 60 % af de patienter, som er blevet behandlet med ulipristalacetat i 3 måneder.

Disse ændringer forsvinder efter seponering af behandlingen og må ikke forveksles med

endometriehyperplasi.

Ca. 5 % af patienter i den fertile alder med kraftig menstruationsblødning har en endometrietykkelse

på mere end 16 mm. Hos ca. 10-15 % af de patienter, som behandles med ulipristalacetat, kan

endometriet fortykkes (>16 mm) under det første 3-måneders behandlingsforløb. Ved gentagne

behandlingsforløb sås fortykkelse af endometriet mindre hyppigt (4,9 % af patienterne efter andet

behandlingsforløb og 3,5 % efter fjerde behandlingsforløb). Denne fortykkelse forsvinder, når

behandlingen er seponeret, og menstruation finder sted. Hvis endometriefortykkelsen varer ved efter

tilbagevenden af menstruation i behandlingsfrie perioder eller længere end 3 måneder efter

behandlingsforløbets afslutning, kan det være nødvendigt at undersøge dette i henhold til normal

klinisk praksis for at udelukke andre underliggende sygdomme.

Hypofyse

En daglig dosis ulipristalacetat på 5 mg hæmmer ovulation hos de fleste patienter indiceret ved

progesteronniveauer, der opretholdes ved ca. 0,3 ng/ml.

En daglig dosis ulipristalacetat på 5 mg undertrykker delvist FSH-niveauer, men serumøstradiol-

niveauer opretholdes i middelfollikelområdet hos de fleste patienter og er på samme niveau som hos

de patienter, som fik placebo.

Ulipristalacetat påvirker ikke serumniveauet af TSH, ACTH eller prolaktin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Præ-operativ anvendelse:

Virkningen af faste doser ulipristalacetat på 5 mg og 10 mg én gang dagligt blev vurderet i to

randomiserede, dobbeltblinde, 13 ugers fase III-studier, der rekrutterede patienter med meget kraftig

menstruationsblødning i forbindelse med uterusfibromer. Studie 1 var dobbeltblindt og placebo-

kontrolleret. Patienter i dette studie skulle være anæmiske ved inklusion i studiet (Hb < 10,2 g/dl), og

alle patienter skulle have oralt jern ved 80 mg Fe++ i tillæg til studielægemidlet. Studie 2 indeholdt

den aktive komparator, leuprorelin 3,75 mg, der blev givet én gang dagligt som intramuskulær

injektion. I studie 2 blev der anvendt en dobbeltblind metode for at bevare blindingen. I begge studier

blev blodtabet under menstruationen vurderet ved hjælp af PBAC (Pictorial Bleeding Assessment

Chart). Et PBAC >100 i løbet af de første 8 dage af menstruationen blev anset for at repræsentere et

kraftigt blodtab under menstruationen.

I studie 1 blev der observeret en statistisk signifikant forskel i reduktionen af blodtabet under

menstruation hos patienter, som blev behandlet med ulipristalacetat, sammenlignet med placebo (se

tabel 1 herunder), hvilket gav en hurtigere og mere effektiv korrektion af anæmi end jern alene.

Patienter, som blev behandlet med ulipristalacetat, havde ligeledes en større reduktion i myom-

størrelsen, der blev vurderet ved MR-scanning.

I studie 2 var reduktionen af blodtabet under menstruation sammenlignelig for de patienter, som blev

behandlet med ulipristalacetat og GnRh-agonist (gonadotropin-releasing hormon) (leuprorelin). De

fleste patienter, som blev behandlet med ulipristalacetat, holdt op med at bløde i løbet af den første

uge af behandlingen (amenorré).

Størrelsen af de tre største myomer blev vurderet med ultralyd ved behandlingens afslutning (Uge 13)

og i yderligere 25 uger uden behandling hos patienter, som ikke havde fået foretaget hysterektomi

eller myomektomi. Reduktionen af myomstørrelsen blev generelt oprethold i denne opfølgnings-

periode hos patienter, som oprindeligt blev behandlet med ulipristalacetat, men der skete nogen

genvækst hos patienter, som blev behandlet med leuprorelin.

Tabel 1: Resultater af vurderinger af primære og udvalgte sekundære virkninger i fase III-studier

Parameter

Studie 1

Studie 2

Placebo

N=48

Ulipristal-

acetat

5 mg/dag

N=95

Ulipristal-

acetat 10

mg/dag

N=94

Leuprorelin

3,75 mg/

måned

N=93

Ulipristal-

acetat 5

mg/dag

N=93

Ulipristal-

acetat 10

mg/dag

N=95

Menstruations-

blødning

Median PBAC ved

baseline

Median ændring i

uge 13

-329

-326

-274

-268

-268

Patienter med

amenorré

i uge 13

(6,3 %)

69

(73,4 %)

76

(81,7 %)

(80,4 %)

(75,3 %)

(89,5 %)

Patienter, hvis

menstruations-

blødning blev

normal

(PBAC <

75) i uge 13

(18,8 %)

86

(91,5 %)

86

(92,5 %)

(89,1 %)

(90,3 %)

(97,9 %)

Median ændring i

myomvolumen

baseline til uge 13

+3,0 %

-21,2 %

-12,3 %

-53,5 %

-35,6 %

-42,1 %

I studie 1 blev ændringen fra baseline i den samlede myomvolumen målt med MR-scanning. I studie 2 blev ændringen af

volumen af de tre største myomer målt med ultralyd. Værdier angivet med fed skrift i skraverede felter angiver, at der var en

signifikant forskel i sammenligningerne mellem ulipristalacetat og kontrolpræparatet. Disse var altid til fordel for

ulipristalacetat.

P-værdier:

= <0,001,

= 0,037,

= <0,002,

= <0,006.

Gentaget intermitterende anvendelse:

Virkningen af gentagne behandlingsforløb med faste doser ulipristalacetat på 5 mg eller 10 mg en

gang dagligt blev evalueret i to fase 3-studier, der vurderede op til 4 intermitterende 3-måneders

behandlingsforløb til patienter med kraftig menstruation associeret med uterusfibromer. Studie 3 var

et åbent studie, der vurderede ulipristalacetat 10 mg, hvor hvert 3-måneders behandlingsforløb blev

efterfulgt af 10 dages dobbeltblindet behandling med gestagen eller placebo. Studie 4 var et

randomiseret, dobbeltblindet klinisk studie, der vurderede ulipristalacetat 5 eller 10 mg.

Studie 3 og 4 viste virkning til kontrol af symptomer på uterusfibromer (f.eks. uterinblødning) og til

reduktion af fibromstørrelse efter hhv. 2 og 4 forløb.

I studie 3 blev der påvist virkning af gentaget intermitterende behandling i mere end 18 måneder

(4 forløb med 10 mg en gang dagligt), og 89,7 % af patienterne var i amenorré ved udløb af

behandlingsforløb 4.

I studie 4 var 61,9 % og 72,7 % af patienterne i amenorré ved udløb af både behandlingsforløb 1 og 2

kombineret (doser på hhv. 5 mg og 10 mg, p=0,032), 48,7 % og 60,5 % var i amenorré ved udløb af

alle 4 behandlingsforløb kombineret (henholdsvis 5 mg dosis og 10 mg dosis, p=0,027). Ved

udgangen af behandlingforløb 4 blev 158 (69,6 %) patienter og 164 (74,5 %) vurderet som værende i

amenorré ved doser på hhv. 5 mg og 10 mg (p=0,290).

Tabel 2: Resultater af vurdering af primære og udvalgte sekundære virkninger i langvarige fase III-

studier

Parameter

Efter behandlingsforløb 2

(2 gange 3-måneders behandling)

Efter behandlingsforløb 4

(4 gange 3 måneders behandling)

Studie 3

a

Studie 4

Studie 3

Studie 4

Patienter, der starter

på behandlingsforløb

2 eller 4

10 mg/dag

N=132

5 mg/dag

N=213

10 mg/dag

N=207

10 mg/dag

N=107

5 mg/dag

N=178

10 mg/dag

N=176

Patienter i

amenorré

N=131

N=205

N=197

N=107

N=227

N=220

(88,5 %)

(74,1 %)

(82,2 %)

(89,7 %)

(69,6 %)

(74,5 %)

Patienter med

kontrolleret

blødning

b,c,d

N=199

N=191

N=202

N=192

(87,9 %)

(88,0 %)

(73,3 %)

(75,0 %)

Median ændring i

myomvolumen

forhold til

baseline

-63,2 %

-54,1 %

-58,0 %

-72,1 %

-71,8 %

-72,7 %

Behandlingsforløb 2 vurderet efter behandlingsforløb 2 plus 1 menstruation.

Patienter med manglende værdier blev udelukket fra analysen.

N og % inkluderer patienter, som er trukket ud.

Kontrolleret blødning blev defineret som ingen episoder med kraftig blødning og maksimalt 8 dages blødning (dage med

pletblødning er ikke inkluderet) i de sidste 2 måneder af et behandlingsforløb.

I alle fase III-studier, herunder studier med gentaget intermitterende behandling, blev der observeres i

alt 7 tilfælde af hyperplasi hos 789 patienter med egnede biopsier (0,89 %). De fleste af disse tilfælde

reverserede spontant til normalt endometrium, efter menstruationen var vendt tilbage i den

behandlingsfri periode. Hyperplasi var ikke hyppigere ved gentagne behandlingsforløb, inkl. data for

340 kvinder, som fik op til 4 forløb med ulipristalacetat 5 eller 10 mg, og begrænsede data for 43

kvinder, som fik op til 8 forløb med ulipristalacetat 10 mg. Den observerede frekvens svarer til

kontrolgrupper og den almindelige forekomst, der er rapporteret i litteraturen for symptomatiske

præmenopausale kvinder i denne aldersgruppe (gennemsnitsalder på 40 år).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Esmya i alle undergrupper af den pædiatriske population med uterusfibromer (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral administration af en enkelt dosis på 5 eller 10 mg absorberes ulipristalacetat hurtigt med en

på 23,5 ± 14,2 ng/ml og 50,0 ± 34,4 ng/ml, der indtræffer ca. 1 t efter indtagelse, og med en

0-∞

på henholdsvis 61,3 ± 31,7 ng.t/ml og 134,0 ± 83,8 ng.t/ml. Ulipristalacetat transformeres

hurtigt til en farmakologisk aktiv metabolit med en C

på 9,0 ± 4,4 ng/ml og 20,6 ± 10,9 ng/ml, der

også indtraf ca. 1 t efter indtagelse, og med en AUC

0-∞

på henholdsvis 26,0 ± 12,0 ng.t/ml og

63,6 ± 30,1 ng.t/ml.

Administration af ulipristalacetat (30 mg tablet) sammen med morgenmad med højt fedtindhold

medførte en cirka 45 % mindre gennemsnitlig C

, en forsinket T

(fra en median på 0,75 t til 3 t)

og en 25 % højere gennemsnitlig AUC

0-∞

sammenlignet med administration i fastende tilstand.

Lignende resultater blev opnået for den aktive mono-N-demethylerede metabolit. Denne kinetiske

virkning af mad forventes ikke at være af klinisk relevans for den daglige administration af

ulipristalacetat tabletter.

Distribution

Ulipristalacetat binder i høj grad (> 98 %) til plasmaproteiner, herunder albumin, alpha-1-syre-

glykoprotein, højdensitetslipoprotein (HDL) og lavdensitetslipoprotein (LDL).

Ulipristalacetat og dets aktive mono-N-demetylerede metabolit udskilles i human mælk med et

gennemsnitligt AUC

-forhold mellem mælk og plasma på 0,74 ± 0,32 for ulipristalacetat.

Biotransformation/Elimination

Ulipristalacetat konverteres nemt til sine mono-N-demethylerede og derefter til sine di-N-

demethylerede metabolitter.

In vitro-

data indicerer, at dette fortrinsvis medieres af cytokrom P450

3A4-isoform (CYP3A4). Den vigtigste eliminationsvej er via fæces, og mindre end 10 % udskilles i

urinen. Ulipristalacetats terminale halveringstid i plasma efter en enkelt dosis på 5 eller 10 mg

skønnes at være ca. 38 timer med en gennemsnitlig oral clearance (CL/F) på 100 l/t.

In vitro

-data indikerer, at ulipristalacetat og dets aktive metabolit ikke hæmmer CYP1A2, 2A6, 2C9,

2C19, 2D6, 2E1 og 3A4 og ikke induktorer CYP1A2 ved klinisk relevante koncentrationer. Derfor er

det usandsynligt, at administration af ulipristalacetat vil ændre clearance af lægemidler, der

metaboliseres af disse enzymer.

In vitro

-data indikerer, at ulipristalacetat og dets aktive metabolit ikke er P gp (ABCB1)-substrater.

Særlige populationer

Der er ikke foretaget farmakokinetiske undersøgelser af ulipristalacetat hos kvinder med nedsat nyre-

eller leverfunktion. På grund af den CYP-medierede metabolisme forventes nedsat leverfunktion at

ændre eliminationen af ulipristalacetat med deraf følgende øget eksponering. Esmya er

kontraindiceret hos patienter med leversygdom

(se pkt. 4.3 og 4.4).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

I generelle toksicitetsundersøgelser var de fleste fund relateret til stoffets virkning på progesteron-

receptorer (og ved højere koncentrationer på glukokortikoidreceptorer), og der sås antiprogesteron-

aktivitet ved eksponeringer svarende til terapeutiske niveauer. I et 39-ugers studie med cynomolgus

aber blev der ved lave doser set histologiske ændringer, der ligner PAEC.

Ulipristalacetat har en embryoletal virkning hos rotter, kaniner (ved gentagne doser over 1 mg/kg),

marsvin og aber på grund af dets virkningsmekanisme. Sikkerheden for et menneskeligt embryo

kendes ikke. Der blev ikke observeret noget teratogent potentiale ved doser, der var lave nok til at

fastholde drægtighed hos dyr.

Reproduktionsstudier udført hos rotter ved doser, der giver eksponering i samme område som den

humane dosis, har ikke vist evidens for nedsat fertilitet på grund af ulipristalacetat hos behandlede dyr

eller afkommet af behandlede dyr.

Karcinogenicitetsstudier (hos rotter og mus) viste, at ulipristalacetat ikke er karcinogent.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol

Croscarmellosenatrium

Talcum

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar blisterne i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

alu/PVC/PE/PVDC eller alu/PVC/PVDC blister.

Pakke med 28, 30 og 84 tabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Ungarn

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/750/001

EU/1/12/750/002

EU/1/12/750/003

EU/1/12/750/004

EU/1/12/750/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 23 februar 2012

Dato for seneste fornyelse: 14. november 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

DD/MM/ÅÅÅÅ

Yderligere information om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/618362/2020

EMEA/H/C/002041

Esmya (ulipristalacetat)

En oversigt over Esmya og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Esmya, og hvad anvendes det til?

Esmya er et lægemiddel til behandling af moderate til svære symptomer på muskelknuder i livmoderen

(fibromer). Muskelknuder er godartede svulster i livmoderen (uterus).

Esmya er kun beregnet til kvinder, der endnu ikke har nået overgangsalderen, og hos hvem

fibromembolisering (en ikkekirurgisk procedure, hvor der lukkes af for de arterier, der forsyner

muskelknuderne) eller kirurgisk behandling ikke egner sig eller ikke har virket.

Lægemidlet indeholder det aktive stof ulipristalacetat.

Hvordan anvendes Esmya?

Esmya fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes og overvåges af en læge med erfaring i

diagnose og behandling af muskelknuder i livmoderen.

Esmya fås som tabletter (5 mg), der tages gennem munden. Den anbefalede dosis er én tablet dagligt

i op til 3 måneder (ét behandlingsforløb). Behandlingsforløbet kan gentages. Behandlingen bør altid

påbegyndes i den første uge af menstruationscyklussen.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Esmya, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Esmya?

Det aktive stof i Esmya, ulipristalacetat, blokerer aktiviteten af hormonet progesteron, der medvirker

til at kontrollere livmoderslimhindens vækst. Hos nogle kvinder kan progesteron fremme væksten af

muskelknuder, der kan give kraftige blødninger fra livmoderen under menstruationen eller uden for

den normale menstruationscyklus, anæmi (lavt antal røde blodlegemer) og mavesmerter (såsom

menstruationssmerter). Når progesteronets virkning blokeres, ophører muskelknudens celler med at

dele sig og dør til sidst, hvorved muskelknuderne svinder, og de symptomer, de forårsager, aftager.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Esmya?

Esmya gav bedring i symptomerne på muskelknuder i livmoderen i to hovedstudier med 549 kvinder,

som skulle have haft fjernet knuderne ved operation.

Esmya (ulipristalacetat)

EMA/618362/2020

Side 2/3

I det første studie blev blødning fra livmoderen reduceret hos 92 % af de kvinder, der tog Esmya i 3

måneder (ét behandlingsforløb), sammenholdt med 19 % af de kvinder, der fik placebo (en uvirksom

behandling). Knuderne var også mindre efter behandling med Esmya end efter placebo.

I det andet studie var behandling med Esmya i 3 måneder lige så effektivt som leuprorelin (et andet

lægemiddel mod muskelknuder) til at nedsætte kraftig blødning fra livmoderen, idet blødningen blev

mindsket hos 90 % af de kvinder, der blev behandlet med Esmya, sammenholdt med 89 % af de

kvinder, der blev behandlet med leuprorelin.

Langvarig behandling med Esmya er blevet undersøgt i et hovedstudie med 451 kvinder, som

gennemgik fire 3-måneders behandlingsforløb med Esmya. Blandt de kvinder, der tog Esmya 5 mg,

havde 49 % (95 ud af de 195 kvinder, der blev vurderet) højst 1 dag med pletblødning i en periode på

5 uger efter hvert behandlingsforløb, og 70 % havde højst 1 dag med pletblødning i en periode på 5

uger ved afslutningen afdet fjerde behandlingsforløb. Muskelknuderne blev også mindre.

Hvilke risici er der forbundet med Esmya?

De hyppigste bivirkninger ved Esmya (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

sekundær amenoré (manglende menstruation), fortykkelse af livmoderslimhinden og hedeture.

Esmya må ikke anvendes hos kvinder, der er gravide eller ammer, som har blødninger fra underlivet af

anden årsag end muskelknuder i livmoderen, eller som har livmoder-, livmoderhals-, æggestok- eller

brystkræft eller har problemer med leveren.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Esmya fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Esmya godkendt?

Esmya er effektivt til at reducere symptomerne på muskelknuder i livmoderen og knudernes størrelse

ved anvendelse i op til 4 behandlingsforløb.

Fordi der er forekommet sjældne, men alvorlige tilfælde af leverskade (med behov for

levertransplantation) hos kvinder, som tog lægemidlet, har Det Europæiske Lægemiddelagentur

anbefalet, at anvendelsen begrænses udelukkende til kvinder, hvor operation eller fibromembolisering

ikke egner sig eller ikke har virket. Der er truffet foranstaltninger til at minimere risikoen for alvorlig

leverskade.

Fortykkelse af livmoderslimhinden forekom hos nogle patienter, men forsvandt generelt

igen efter behandlingens ophør.

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede derfor, at fordelene ved Esmya opvejer risiciene, og

at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Esmya?

Virksomheden, der markedsfører Esmya, skal sørge for, at læger, der forventes at ordinere dette

lægemiddel, modtager oplysningsmateriale med information om dets sikkerhed, herunder anbefalinger

om drøftelse af alle behandlingsmuligheder med patienterne og overvågning af leverfunktionen og

slimhindeforandringer i livmoderen under behandlingen. Patienterne vil desuden få udleveret et kort

om risikoen for leverskade, nødvendigheden af at overvåge leveren og kontakte lægen, hvis de får

symptomer på leverskade (såsom træthed, gulfarvning af huden, mørk urin, kvalme og opkastning).

Se resultatet af sikkerhedsgennemgangen i 2020 her.

Esmya (ulipristalacetat)

EMA/618362/2020

Side 3/3

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som skal

følges for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Esmya.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Esmya løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Esmya vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Esmya

Esmya fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 23. februar 2012.

Yderligere information om Esmya findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/esmya

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information