Ertapenem "Fresenius Kabi" 1 g pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
Ertapenemnatrium
Tilgængelig fra:
Fresenius Kabi AB
ATC-kode:
J01DH03
INN (International Name):
ertapenem sodium
Dosering:
1 g
Lægemiddelform:
pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
57307
Autorisation dato:
2017-05-02

Indlægsseddel: Information til patienten

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ertapenem

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Ertapenem Fresenius Kabi

Sådan skal Ertapenem Fresenius Kabi anvendes

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ertapenem Fresenius Kabi indeholder ertapenem, som er et antibiotikum tilhørende betalaktamgruppen. Det er i

stand til at dræbe en lang række bakterier, som forårsager infektion i forskellige dele af kroppen.

Ertapenem Fresenius Kabi kan gives til personer i alderen 3 måneder og derover.

Behandling:

Lægen har ordineret Ertapenem Fresenius Kabi, fordi du eller dit barn har en (eller flere) af følgende infektioner:

Maveinfektion

Lungebetændelse

Gynækologisk infektion

Hudinfektion i foden hos sukkersygepatienter

Forebyggelse:

Forebyggelse af infektioner på operationsstedet hos voksne efter operation af tyktarmen eller

endetarmen

2.

Det skal du vide, før du får Ertapenem Fresenius Kabi

Brug ikke Ertapenem Fresenius Kabi

hvis du er allergisk over for det aktive stof (ertapenem) eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i afsnit 6).

hvis du er allergisk over for antibiotika som penicilliner, cefalosporiner eller carbapenemer (som anvendes

til behandling af forskellige infektioner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Ertapenem Fresenius Kabi.

Hvis du får en allergisk reaktion under behandlingen (såsom hævelse af ansigt, tunge eller svælg,

besvær med at trække vejret eller synke, hududslæt), skal du straks kontakte lægen, da du kan have

brug for øjeblikkelig lægehjælp.

Imens antibiotika, herunder Ertapenem Fresenius Kabi, dræber visse bakterier, kan andre bakterier og svampe

fortsat vokse mere end normalt. Dette kaldes overvækst. Lægen vil overvåge dig for overvækst og behandle

dig om nødvendigt.

Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får diarré før, under eller efter behandling med

Ertapenem Fresenius Kabi. Dette skyldes, at du kan have en tilstand, der kaldes colitis (betændelse i tyktarmen).

Tag ikke nogen form for medicin til behandling af diarré uden først at tjekke det med lægen.

Fortæl det til lægen, hvis du tager medicin, der indeholder valproinsyre eller natriumvalproat (se

Brug

af anden medicin sammen med Ertapenem Fresenius Kabi

nedenfor).

Fortæl din læge om alle helbredsproblemer du har eller har haft herunder:

Nyresygdom. Det er særlig vigtigt, at din læge ved, om du har en nyresygdom, og om du er i

dialysebehandling.

Allergi over for lægemidler herunder antibiotika

Sygdomme i centralnervesystemet så som lokaliseret rysten eller kramper

Børn og unge (3 måneder til 17 år)

Erfaring med Ertapenem Fresenius Kabi til børn under 2 år er begrænset. For denne aldersgruppe vil lægen

afgøre den mulige gavn af at bruge medicinen. Der er ikke erfaring med børn under 3 måneder.

Brug af anden medicin sammen med Ertapenem Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller planlægger at gøre det. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept.

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager medicin, der indeholder

valproinsyre eller natriumvalproat (til behandling af epilepsi, maniodepressiv lidelse, migræne eller

skizofreni). Dette skyldes, at Ertapenem Fresenius Kabi kan påvirke måden, som anden medicin virker på. Din

læge vil beslutte, om du må få Ertapenem Fresenius Kabi sammen med disse andre lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Ertapenem Fresenius Kabi er ikke undersøgt til gravide kvinder. Ertapenem Fresenius Kabi bør ikke anvendes

under graviditet, med mindre lægen beslutter, at de forventede fordele opvejer den mulige risiko for fostret.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, om du ammer eller planlægger at amme, før du får Ertapenem Fresenius

Kabi. Kvinder, som får Ertapenem Fresenius Kabi, bør ikke amme, da ertapenem udskilles i modermælken, og

det ammede barn kan derfor påvirkes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, før du ved, hvordan du reagerer på medicinen.

Der er indberettet visse bivirkninger med Ertapenem Fresenius Kabi, såsom svimmelhed og søvnighed, som kan

påvirke nogle patienters evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Ertapenem Fresenius Kabi indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder ca. 6,0 mEq (ca. 137 mg) natrium per 1,0 g dosis, hvilket bør tages i betragtning til

patienter, der er på en natriumkontrolleret diæt.

3.

Sådan skal Ertapenem Fresenius Kabi anvendes

Ertapenem Fresenius Kabi vil altid blive tilberedt og givet til dig intravenøst (i en blodåre) af en læge eller andet

sundhedspersonale.

Den anbefalede dosis Ertapenem Fresenius Kabi til voksne og unge i alderen 13 år og ældre er 1 gram (g) én

gang dagligt. Den anbefalede dosis til børn i alderen 3 måneder til 12 år er 15 mg/kg to gange dagligt (højst 1 g

dagligt). Din læge vil bestemme, hvor mange dage behandlingen skal vare.

Til forebyggelse af infektioner på operationssted efter operation af tyktarmen eller endetarmen er den

anbefalede dosis af Ertapenem Fresenius Kabi 1 g indgivet som en enkelt intravenøs dosis 1 time før operation.

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med at få Ertapenem Fresenius Kabi i så lang tid, som lægen ordinerer det.

Hvis du har fået for meget Ertapenem Fresenius Kabi

Hvis du er bekymret for, om du har fået for meget Ertapenem Fresenius Kabi, skal du straks kontakte lægen eller

sygeplejersken

Hvis du har glemt at få Ertapenem Fresenius Kabi

Hvis du er bekymret for, om en dosis er glemt, skal du straks kontakte lægen eller andet sundhedspersonale.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Voksne (i alderen 18 år og ældre):

Efter lægemidlet er markedsført, er der set alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi),

overfølsomhedssymptomer (allergiske reaktioner som udslæt, feber, unormale blodprøveresultater). De første

tegn på en alvorlig allergisk reaktion kan indebære hævelser i ansigtet og/eller halsen. Hvis disse

symptomer forekommer, skal du straks kontakte lægen, da du kan have brug for øjeblikkelig

lægehjælp.

De mest almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) er:

Hovedpine

Diarré, kvalme, opkastning

Udslæt, kløe

Problemer med blodåren, hvor medicinen indgives (herunder betændelse, knudedannelse, hævelse på

injektionsstedet eller væskeudsivning i vævet og i huden omkring injektionsstedet)

Øget antal blodplader

Ændringer i leverfunktionstest

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter) er:

Svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, forvirring, kramper

Lavt blodtryk, langsom hjerterytme

Stakåndet, ondt i halsen

Forstoppelse, svampeinfektioner i munden, diarré på grund af antibiotika, sure opstød, tør

mund, fordøjelsesbesvær, manglende appetit

Rødme af huden

Udflåd og irritation i skeden

Mavesmerter, træthed, svampeinfektion, feber, væskeophobning/hævelse, brystsmerter,

smagsforstyrrelser

Ændringer i visse blod- og urinprøver

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 patienter) er:

Nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader

Lavt blodsukker

Ophidselse, angst, depression, rysten

Uregelmæssig hjerterytme, forhøjet blodtryk, blødning, hurtig hjerterytme

Stoppet næse, hoste, næseblod, lungebetændelse, unormale vejrtrækningslyde, hvæsen

Betændelse i galdeblæren, synkebesvær, problemer med at holde på afføringen, gulsot,

leverlidelser

Betændelse i huden, svampeinfektioner i huden, hudafskalning, infektion i sår efter operation

Muskelkramper, skuldersmerter

Urinvejsinfektion, nedsat nyrefunktion

Abort, blødning fra kønsorganerne

Allergi, utilpashed, underlivsbetændelse, ændringer i den hvide del i øjnene, besvimelse.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) er:

Hallucinationer

Nedsat bevidsthed

Ændret mental tilstand (herunder aggressivitet, forvirring, desorientering, ændringer i den

mentale tilstand)

Unormale bevægelser

Muskelsvækkelse

Usikker gang

Misfarvede tænder

Der er også set ændringer i laboratorieresultater af blodprøver.

Børn og unge (3 måneder til 17 år):

De mest almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter) er:

Diarré

Bleudslæt

Smerte ved infusionssted

Ændringer i antallet af hvide blodlegemer

Ændringer i leverfunktionstest

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter) er:

Hovedpine

Hedeture, forhøjet blodtryk, røde eller violette, flade pletter som knappenålshoveder under

huden

Misfarvet afføring, sort tjærelignende afføring

Hudrødmen, hududslæt

Brændende fornemmelse, kløe, rødme og varme ved infusionsstedet, rødme ved indstiksstedet

Øget antal blodplader

Ændringer i visse laboratorieresultater af blodprøver

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) er

Hallucinationer

Ændret mental tilstand (herunder aggressivitet)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på hætteglasset. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Efter rekonstitution: Den rekonstituerede opløsning skal anvendes straks.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk i-brug stabilitet af den fortyndede opløsning er påvist i 6 timer ved 25

C eller

i 24 timer ved 2 - 8

C (i køleskab). Opløsninger skal anvendes inden for 4 timer efter, at de er taget ud af

køleskabet.

Opløsninger af Ertapenem Fresenius Kabi må ikke fryses.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre

opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C, med

mindre rekonstitutionen/fortyndingen (etc.) er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Brug ikke lægemidlet, hvis du observerer partikler og/eller misfarvning i den rekonstituerede opløsning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ertapenem Fresenius Kabi indeholder:

Aktivt stof: Ertapenem 1 g

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydrogencarbonat (E500) og natriumhydroxid (E524)

Udseende og pakningsstørrelser

Ertapenem Fresenius Kabi er et hvidt til gulligt, frysetørret pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Opløsninger af Ertapenem Fresenius Kabi kan variere fra farveløs til bleggul. Variationer i farven inden for dette

område har ingen indflydelse på produktets virkning.

Ertapenem Fresenius Kabi fås i pakninger med 10 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi AB

75 174 Uppsala

Sverige

Repræsentant

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller

ACS Dobfar S.p.A

Nucleo Industriale S. Atto,

S. Nicolò a Tordino

64100 Teramo

Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Tjekkiet

Ertapenem Fresenius Kabi 1g prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Kroatien

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g

Danmark

Ertapenem Fresenius Kabi

Estland

Ertapenem Fresenius Kabi

Finland

Ertapenem Fresenius Kabi

Frankrig

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g, poudre pour solution à diluer pour perfusion

Tyskland

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Italien

Ertapenem Fresenius Kabi

Holland

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Norge

Ertapenem Fresenius Kabi

Polen

Ertapenem Fresenius Kabi

Portugal

Ertapenem Fresenius Kabi

Rumænien

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Slovenien

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovakiet

Ertapenem Fresenius Kabi

Spanien

Ertapenem Fresenius Kabi 1 g polvo para concentrado para solución para perfusión EFG

Sverige

Ertapenem Fresenius Kabi

Storbritannien

Ertapenem 1g Powder for Concentrate for Solution for Infusion

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktion vedrørende rekonstitution og fortynding af Ertapenem Fresenius Kabi

Efter rekonstitution: Den rekonstituerede opløsning skal anvendes straks.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk i-brug stabilitet af den fortyndede opløsning (ca. 20 mg/ml ertapenem) er

påvist i 6 timer ved 25

C eller i 24 timer ved 2 - 8

C (i køleskab). Opløsninger skal anvendes inden for 4 timer

efter, at de er taget ud af køleskabet.

Opløsninger af Ertapenem Fresenius Kabi må ikke fryses.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre

opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C, med

mindre rekonstitutionen/fortyndingen (etc.) er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

Kun til engangsbrug.

Rekonstituerede opløsninger skal fortyndes i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning umiddelbart efter

tilberedning.

Tilberedning til intravenøs administration:

Ertapenem Fresenius Kabi skal rekonstitueres og fortyndes inden administration.

Voksne og unge (i alderen 13 til 17 år)

Rekonstitution

Rekonstituér indholdet af et hætteglas indeholdende 1 g Ertapenem Fresenius Kabi med 10 ml vand til

injektionsvæsker eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning for at opnå en rekonstitueret opløsning på ca.

100 mg/ml. Ryst grundigt for at opløse.

Fortynding

Til en 50 ml pose med opløsningsvæske: Til en dosis på 1 g: overfør straks indholdet af det rekonstituerede

hætteglas til en 50 ml pose af natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning; eller

til et 50 ml hætteglas med opløsningsvæske: Til en dosis på 1 g; træk 10 ml ud fra et 50 ml hætteglas med

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning og kassér det. Overfør indholdet af det rekonstituerede 1 g hætteglas

med Ertapenem Fresenius Kabi til 50 ml hætteglasset med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning.

Infusion

Infunderes over en periode på 30 minutter.

Børn (i alderen 3 måneder til 12 år)

Rekonstitution

Rekonstituér indholdet af et hætteglas indeholdende 1 g Ertapenem Fresenius Kabi med 10 ml vand til

injektionsvæsker, eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning, for at opnå en rekonstitueret opløsning på ca.

100 mg/ml. Ryst grundigt for at opløse.

Fortynding

Til en pose med opløsningsvæske: Overfør en mængde svarende til 15 mg/kg legemsvægt (må ikke overstige 1

g/dag) til en pose natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning resulterende i en endelig koncentration på 20 mg/ml

eller mindre; eller

til et hætteglas med opløsningsvæske: Overfør en mængde svarende til 15 mg/kg legemsvægt (må ikke overstige

1 g/dag) til et hætteglas med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning resulterende i en endelig koncentration

på 20 mg/ml eller mindre.

Infusion

Infunderes over en periode på 30 minutter.

Der er vist forligelighed mellem Ertapenem Fresenius Kabi og intravenøse opløsninger indeholdende

heparinnatrium og kaliumchlorid.

Rekonstituerede opløsninger bør, i det omfang beholderen gør det muligt, efterses for partikler og misfarvning

inden administration. Opløsninger af Ertapenem Fresenius Kabi kan variere fra farveløse til bleggule.

Variationer i farven inden for dette område har ingen indflydelse på produktets virkning.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

6. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ertapenem "Fresenius Kabi", pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

30169

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ertapenem "Fresenius Kabi"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 1,0 g ertapenem (som ertapenemnatrium)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hvert hætteglas indeholder ca. 6,0 mEq natrium (ca. 137 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

Hvidt til gulligt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling

Ertapenem "Fresenius Kabi" er indiceret til pædiatriske patienter (3 måneder til 17 år) og

til voksne til behandling af følgende infektioner forårsaget af bakterier, der vides at være

eller sandsynligvis er følsomme over for ertapenem, når parenteral behandling er

nødvendig (se pkt. 4.4 og 5.1):

Intra-abdominale infektioner

Samfundserhvervet pneumoni

Akutte gynækologiske infektioner

Diabetesrelaterede infektioner i hud og bløddele på fødder (se pkt. 4.4).

57307_spc.docx

Side 1 af 19

Forebyggelse

Ertapenem "Fresenius Kabi" er indiceret til voksne til profylakse mod infektion på

operationssted efter elektiv kolorektal operation (se pkt. 4.4).

Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer vedrørende hensigtsmæssig anvendelse af

antibiotika.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Behandling

Voksne og unge (13 til 17 år): Dosis af Ertapenem "Fresenius Kabi" er 1 gram (g)

givet én gang daglig ved intravenøs administration (se pkt. 6.6).

Spædbørn og børn (3 måneder til 12 år): Dosis af Ertapenem "Fresenius Kabi" er 15

mg/kg to gange daglig (må ikke overstige 1 g/dag) ved intravenøs administration (se

pkt. 6.6).

Forebyggelse

Voksne: Til forebyggelse af infektioner på operationsstedet efter elektiv kolorektal

operation er den anbefalede dosis 1 g indgivet som en enkelt intravenøs dosis, der skal

være afsluttet inden for 1 time før indgrebet.

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Ertapenem "Fresenius Kabi" hos børn under 3 måneder er endnu

ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Nedsat nyrefunktion

Ertapenem "Fresenius Kabi" kan anvendes til behandling af infektioner hos voksne

patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Dosisjustering er ikke nødvendig hos

patienter med creatininclearance > 30 ml/min/1,73 m

. Der foreligger ikke tilstrækkelige

data om ertapenems sikkerhed og effekt hos patienter med svær nedsat nyrefunktion, der

kan understøtte en dosisrekommandation. Derfor bør ertapenem ikke anvendes til disse

patienter (se pkt. 5.2). Der er ingen data for børn og unge med nedsat nyrefunktion.

Patienter i hæmodialyse

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om ertapenems sikkerhed og effekt hos patienter i

hæmodialyse til at understøtte en dosisrekommandation. Derfor bør ertapenem ikke

anvendes til disse patienter.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Ældre patienter

Den anbefalede dosis af Ertapenem "Fresenius Kabi" bør administreres, bortset fra i

tilfælde af svært nedsat nyrefunktion (se Nedsat nyrefunktion).

Administration

Intravenøs administration: Ertapenem "Fresenius Kabi" skal infunderes over en periode på

30 minutter.

57307_spc.docx

Side 2 af 19

Sædvanlig varighed af behandling med Ertapenem "Fresenius Kabi" er 3 - 14 dage, som

kan variere afhængigt af type og sværhedsgrad af infektionen og af kausale patogener.

Hvis der er klinisk indikation herfor, kan skift til passende oral antibakteriel behandling

initieres, såfremt klinisk forbedring er observeret.

Opløsninger af Ertapenem "Fresenius Kabi" varierer fra farveløs til bleggul.

For instruktioner om tilberedning af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre carbapenem antibakterielle lægemidler

Svær overfølsomhed (f.eks. anafylaktisk reaktion, svær hudreaktion) over for andre

betalaktam antibakterielle lægemidler (f.eks. penicilliner eller cefalosporiner).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Der er rapporteret alvorlige, og ind i mellem fatale, overfølsomhedsreaktioner

(anafylaktiske reaktioner) hos patienter i behandling med betalaktamer. Der er større risiko

for sådanne reaktioner hos patienter med overfølsomhed over for flere allergener i

anamnesen. Inden påbegyndelse af behandling med ertapenem, bør patienten nøje

udspørges vedrørende tidligere overfølsomhedsreaktioner i forbindelse med penicillin,

cefalosporiner, andre betalaktamer samt andre allergener (se pkt. 4.3). Hvis der opstår en

allergisk reaktion over for ertapenem (se pkt. 4.8), skal behandlingen straks seponeres.

Alvorlige anafylaktiske reaktioner kræver øjeblikkelig akut behandling.

Superinfektion

Længerevarende brug af ertapenem kan resultere i overvækst af ikke-følsomme

organismer. Gentagen

evaluering af patientens tilstand er nødvendig. Hvis der opstår

superinfektion under behandlingen, skal der tages relevante forholdsregler.

Antibiotika-associeret colitis

Der er rapporteret antibiotika-associeret colitis og pseudomembranøs colitis med

ertapenem, i sværhedsgrad varierende fra mild til livstruende. Det er derfor vigtigt at

overveje denne diagnose hos patienter, der får diarré efter administration af antibakterielle

stoffer. Det bør overvejes at seponere behandlingen med Ertapenem "Fresenius Kabi" samt

at give specifik behandling for Clostridum difficile. Der bør ikke gives lægemidler, der

hæmmer peristaltikken.

Krampeanfald

Under et klinisk studie er der rapporteret om kramper hos voksne i behandling med

ertapenem (1 g én gang daglig) eller i 14-dages opfølgningsperioden. Kramper forekom

mest almindeligt hos ældre patienter og hos patienter med eksisterende sygdomme i

centralnervesystemet (CNS) (f.eks. hjernelæsion eller kramper i anamnesen) og/eller

kompromitteret nyrefunktion. Der er gjort lignende observationer efter markedsføring.

Samtidig brug af valproinsyre

Samtidig brug af ertapenem og valproinsyre/natriumvalproat er ikke anbefalet (se pkt. 4.5).

57307_spc.docx

Side 3 af 19

Sub-optimal eksponering

På basis af de tilgængelige data kan det ikke udelukkes, at patienter kan blive udsat for

sub-optimale ertapenem koncentrationer og dermed en risiko for potentiel mislykket

behandling i de få tilfælde af kirurgiske indgreb, der varer i mere end 4 timer. Forsigtighed

bør derfor udvises i sådanne usædvanlige tilfælde.

Hjælpestof

Dette lægemiddel indeholder ca. 6,0 mEq (ca. 137 mg) natrium per 1,0 g dosis, hvilket bør

tages i betragtning til patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

Overvejelser vedrørende brug hos særlige populationer

Der er begrænsede erfaringer i brugen af ertapenem ved behandling af svære infektioner. I

kliniske studier af behandling af samfundserhvervet pneumoni hos voksne, havde 25% af

de evaluerbare patienter behandlet med ertapenem svær sygdom (defineret som pneumoni-

sværhedsindex >III). I et klinisk studie med akutte gynækologiske infektioner hos voksne,

havde 26% af de evaluerbare patienter behandlet med ertapenem svær sygdom (defineret

som temperatur ≥39°C og/eller bakteriæmi); ti patienter havde bakteriæmi. I et klinisk

studie med behandling af intra-abdominale infektioner hos voksne havde 30% af de

evaluerbare patienter, der var blevet behandlet med ertapenem, generaliseret peritonitis, og

39% havde infektioner, der involverede andre områder end appendiks, herunder mave,

duodenum, tyndtarm, colon og galdeblære. Der var et begrænset antal evaluerbare patienter

med APACHE II scores ≥15, og effekt hos disse patienter er ikke påvist.

Effekten af Ertapenem "Fresenius Kabi" i behandlingen af samfundserhvervet pneumoni

forårsaget af penicillinresistent Streptococcus pneumoniae er ikke undersøgt.

Effekten af Ertapenem "Fresenius Kabi" i behandlingen af diabetesrelaterede

fodinfektioner med samtidig osteomyelitis er ikke undersøgt.

Der er relativt lille erfaring med ertapenem til børn under 2 år. I denne aldersgruppe bør de

inficerende organismers følsomhed over for ertapenem undersøges nøje. Der er ingen

tilgængelige data for børn under 3 måneder.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner forårsaget af hæmning af P-glykoprotein-medieret eller CYP-medieret

clearance af lægemidler er ikke sandsynlige (se pkt. 5.2).

Der er set fald i koncentrationen af valproinsyre, som kan falde til under det terapeutiske

interval, når valproinsyre blev administreret sammen med lægemidler med carbapenem.

Den lavere koncentration af valproinsyre kan føre til utilstrækkelig anfaldskontrol. Derfor

bør ertapenem ikke gives samtidig med valproinsyre/natriumvalproat, og alternativ

antibakteriel eller antikonvulsiv behandling bør overvejes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen tilstrækkelige eller velkontrollerede studier vedrørende ertapenems virkning

på fertiliteten hos mænd og kvinder. Prækliniske studier viser ingen direkte eller indirekte

skadelige virkninger med hensyn til fertilitet (se pkt. 5.3).

57307_spc.docx

Side 4 af 19

Graviditet

Der er ikke udført tilstrækkelige og velkontrollerede studier med gravide kvinder.

Dyrestudier har ikke vist direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

graviditet, embryoføtal udvikling, fødselsforløb eller postnatal udvikling. Ertapenem bør

dog ikke anvendes under graviditet med mindre den potentielle fordel opvejer mulige risici

for fostret.

Amning

Ertapenem udskilles i modermælk. På grund af risiko for bivirkninger hos spædbørn, bør

mødre ikke amme, mens de er i behandling med ertapenem.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Ertapenem "Fresenius Kabi" kan påvirke patientens evne til at føre motorkøretøj og/eller

betjene maskiner. Patienter bør informeres om, at der er rapporteret om svimmelhed og

søvnighed i forbindelse med brug af Ertapenem "Fresenius Kabi" (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Voksne

Det totale antal patienter behandlet med ertapenem i kliniske studier er over 2.200, ud af

disse modtog mere end 2.150 en dosis på 1 g ertapenem. Der blev rapporteret om

bivirkninger (dvs. af investigator betragtet som mulig, sandsynlig eller sikkert relateret til

lægemidlet) hos ca. 20 % af patienterne behandlet med ertapenem. Behandling blev

seponeret på grund af bivirkninger hos 1,3 % af patienterne. I et klinisk studie fik

yderligere 476 patienter ertapenem som en enkelt 1 g dosis før operation som profylakse

for infektioner på operationssted efter kolorektal operation.

Hos patienter, der udelukkende fik ertapenem, var de hyppigst rapporterede bivirkninger i

løbet af behandlingen plus 14 dages follow-up efter behandlingen blev seponeret: diarré

(4,8 %), infusionsvenekomplikationer (4,5 %) og kvalme (2,8 %). Hos patienter der

udelukkende fik ertapenem, var de hyppigst rapporterede laboratoriemæssige

uregelmæssigheder og deres respektive forekomst under behandlingen samt 14 dages

follow-up efter behandlingen blev seponeret: Øgning i ALAT (4,6 %), ASAT (4,6 %),

alkalisk phosphatase (3,8 %) og thrombocyttal (3,0 %).

Pædiatrisk population (3 måneder til 17 år):

Det totale antal patienter behandlet med ertapenem i kliniske studier

var 384. Den samlede

sikkerhedsprofil er sammenlignelig med den for voksne patienter. Bivirkninger (dvs. af

investigator anset for at være muligvis, sandsynligvis eller afgjort lægemiddelrelateret)

blev rapporteret hos ca. 20,8 % af de patienter, der blev behandlet med ertapenem.

Behandlingen blev seponeret hos 0,5 % af patienterne pga. bivirkninger.

Hos patienter, der kun fik ertapenem, var de mest almindelige bivirkninger under

behandling samt 14 dages follow-up efter behandlingen blev seponeret: diarré (5,2 %) og

smerte ved infusionsstedet (6,1 %).

57307_spc.docx

Side 5 af 19

Hos patienter, der udelukkende fik ertapenem, var de hyppigst rapporterede laboratorie-

mæssige uregelmæssigheder og deres respektive forekomst under behandlingen samt 14

dages follow-up efter behandlingen blev seponeret: Nedsat neutrofiltal (3,0 %) og øgning i

ALAT (2,9 %) og ASAT (2,8 %).

Bivirkningstabel

Hos patienter der udelukkende fik ertapenem, blev følgende bivirkninger rapporteret i løbet

af behandlingen plus 14 dages follow-up efter behandlingen blev seponeret:

Almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000

<1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de

tilgængelige data).

Voksne (i alderen 18 år og

ældre)

Børn og unge (i alderen

3 måneder til 17 år)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig: Oral candidiasis,

svampeinfektin, pseeudi-

membranøs entericilits,

vaginits

Sjælden: Pneeumini,

dermatimykise, pistiperatv

sårinfektin, eurinvejsinfektin

Blod og lymfesystem

Sjælden: Neeutripeni,

trimbicytipeni

Immunsystemet

Sjælden: Allergi

Ikke kendt: Anafylaksi inkleusive

anafylaktske reaktiner

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig: Anireksi

Sjælden: Hypiglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: Insimni,

kinfeusiin

Sjælden: Agitatin, angst,

depressiin

Ikke kendt: Ændret mental stateus

(inkleusive aggressiin, delirieum,

desirientering, firandringer i

mental stateus)

Ikke kendt: Ændret mental stateus

(inkleusive aggressiin)

Nervesystemet

Almindelig: Hivedpine

Ikke almindelig: Svimmelhed,

søvnighed, smagsfirstyrrelser,

kramper (se pkt. 4.4)

Sjælden: Tremir, synkipe

Ikke kendt: Halleucinatiner,

nedsat bevidsthedsniveaeu,

dyskinesi, myiklineus,

Ikke almindelig: Hivedpine

Ikke kendt: Halleucinatiner

57307_spc.docx

Side 6 af 19

gangfirstyrrelse

Øjne

Sjælden: Sklerale firstyrrelser

Hjerte

Ikke almindelig: Sineusbradykardi

Sjælden: Arytmi, takykardi

Vaskulære sygdomme

Almindelig: Infeusiinsvene-

kimplikatiner, febitsitrimbi-

febits

Ikke almindelig: Hypitensiin

Sjælden: Blødning, firhøjet

blidtryk

Ikke almindelig: Hedeteure,

hypertensiin

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig: Dyspnø,

faryngeale gener

Sjælden: Tilstippet næse, histe,

epistaxis, rallelydeirhinchi,

hvæsen

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: Diarré, kvalme,

ipkastning

Ikke almindelig: Obstpatin,

syreregeurgitatin, tør meund,

dyspepsi, abdiminalsmerter

Sjælden: Dysfagi, fækal

inkintnens, pelveiperitinits

Ikke kendt: Farvede tænder

Almindelig: Diarré

Ikke almindelig: Misfarvet fæces,

melæna

Lever og galdeveje

Sjælden: Chilecystts, geulsit,

leverfirstyrrelser

Hud og subkutane væv

Almindelig: Udslæt, preuriteus

Ikke almindelig: Erytem, eurtcaria

Sjælden: Dermatts, afskalning,

Ikke kendt: Lægemiddeleudslæt

med eisinifli ig systemiske

symptimer (DRESS syndrim)

Almindelig: Bledermatts

Ikke almindelig: Erytem, eudslæt,

petekkier

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden: Meuskelkramper,

skeuldersmerter

Ikke kendt: Meuskelsvækkelse

Nyrer og urinveje

Sjælden: Nyreinseufficiens, akeut

nyreinseufficiens

Graviditet, puerperium og den

perinatale periode

Sjælden: Abirt

Det reproduktive system og

Sjælden: Genital blødning

57307_spc.docx

Side 7 af 19

mammae

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig: Ekstravasatin,

asteniitræthed, feber,

ødemihævelser, brystsmerter

Sjælden: Indeuratin på

injektinsstedet, eutlpashed

Almindelig: Smerte ved

infeusiinsstedet

Ikke almindelig: Brændende

firnemmelse ved

infeusiinsstedet, kløe ved

infeusiinsstedet, erytem ved

infeusiinsstedet, erytem ved

injektinsstedet, varme ved

infeusiinsstedet

Undersøgelser

Kemi

Almindelig: Stgninger i ALAT,

ASAT, alkalisk fisfatase

Ikke almindelig: Firhøjet tital

sereumbilireubin, direkte

sereumbilireubin ig indirekte

sereumbilireubin; sereumkreatnin;

sereumeurinstif, sereumgleucise

Sjælden: Fald i sereumhydrigen-

carbinat, sereumkreatnin ig

sereumkalieum; firhøjet sereum-

LDH, sereumfisfat ig

sereumkalieum

Almindelig: Firhøjet ALAT ig

ASAT

Hæmatologi

Almindelig: Firhøjet

trimbicytal

Ikke almindelig: Fald i antal hvide

blidlegemer, fald i trimbicytal

ig segmenterede neeutrifler, fald

i hæmiglibin ig hæmatikrit;

stgning i eisinifltal, øget APPT,

øget pritrimbintd, stgning i

segmenterede neeutrifler ig

hvide blidlegemer

Sjælden: Fald i lymficyter;

stgning i båndneeutrifler,

lymficyter, metamyelicyter,

minicyter ig myelicyter;

atypiske lymficyter

Almindelig: Fald i neeutrifltal

Ikke almindelig: Firhøjet

trimbicytal, øget aktveret

partel trimbiplastntd (APPT),

firlænget pritrimbintd; fald i

hæmiglibin

Urinanalyse

Ikke almindelig: Stgning i

eurinbakterier, hvide blidlegemer

i eurinen, epitelceller i eurinen ig

røde blidlegemer i eurinen;

gærceller tl stede i eurinen

Sjælden: Stgning i euribilinigen

Diverse

Ikke almindelig: Pisitv

57307_spc.docx

Side 8 af 19

Clostridium diffile tiksin

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

57307_spc.docx

Side 9 af 19

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen specifik information tilgængelig vedrørende behandling af overdosering med

ertapenem.

Overdosering med ertapenem er ikke sandsynlig. Intravenøs administration af ertapenem 3

g daglig i 8 dage til raske voksne frivillige resulterede ikke i signifikant toksicitet. I

kliniske studier af voksne resulterede uforsætlig administration af op til 3 g på én dag ikke

i bivirkninger af klinisk betydning. I pædiatriske kliniske studier resulterede en enkelt

intravenøs (IV) dosis på 40 mg/kg op til maksimalt 2 g ikke i toksicitet.

I tilfælde af overdosering, skal behandling med Ertapenem "Fresenius Kabi" dog seponeres

og der skal gives generel understøttende behandling, indtil renal elimination har fundet

sted.

Ertapenem kan i nogen udstrækning fjernes ved hæmodialyse (se pkt. 5.2); der er dog

ingen information vedrørende brug af hæmodialyse til behandling af overdosering.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 DH 03. Antibakterielle lægemidler til systemisk brug, carbapenemer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Generelle egenskaber

Virkningsmekanisme

Ertapenem hæmmer bakteriecellevægssyntesen efter binding til penicillinbindende

proteiner (PBP’er). I Escherichia coli er affiniteten stærkest over for PBP 2 og 3.

Det farmakokinetiske/farmakodynamiske (PK/PD) forhold:

I lighed med andre betalaktam antimikrobielle stoffer har tiden som ertapenems

plasmakoncentration overstiger den inficerende organismes MIC vist sig bedst at korrelere

med effekten i prækliniske PK/PD studier.

Resistensmekanisme

For arter, der betragtes som modtagelige for ertapenem, var resistens usædvanlig i

kontrolstudier i Europa. I resistente isolater sås resistens over for andre antibakterielle

stoffer i carbapenemklassen i nogle men ikke alle isolater. Ertapenem er effektivt stabilt

over for hydrolyse af de fleste betalaktamaseklasser, inklusive penicillinaser, cefalo-

sporinaser og udvidede spektrum betalaktamaser, men ikke metallo-betalaktamaser.

57307_spc.docx

Side 10 af 19

Methicillin-resistente stafylokokker og enterokokker er resistente over for ertapenem på

grund af PBP målcelle-ufølsomhed; P. aeruginosa og andre ikke-gærende bakterier er

generelt resistente, sandsynligvis på grund af begrænset penetration og aktiv udstrømning.

Resistens er usædvanlig hos Enterobacteriaceae, og ertapenem er generelt aktivt over for

dem med udvidet spektrum betalaktamaser (ESBL). Resistens kan imidlertid observeres,

når ESBL eller andre potente betalaktamaser (f.eks. AmpC typer) er til stede i forbindelse

med reduceret permeabilitet, der opstår ved tab af en eller flere ydre membranporiner, eller

med opreguleret udstrømning. Resistens kan også opstå via tilegnelse af betalaktamaser

med signifikant carbapenem-hydrolyserende aktivitet (f.eks. IMP og VIM metallo-

betalaktamaser eller KPC typer), skønt disse er sjældne.

Ertapenems virkningsmekanisme er forskellig fra andre antibiotikaklassers, såsom

quinoloner, aminoglykosider, makrolider og tetracykliner. Der er ingen målbaseret

krydsresistens mellem ertapenem og disse substanser. Mikroorganismer kan dog udvise

resistens over for mere end en klasse af antibakterielle stoffer, når mekanismen er, eller

omfatter, uigennemtrængelighed for nogle sammensætninger og/eller en

udstrømningspumpe.

Grænseværdier

EUCAST MIC grænserne er som følgende:

Enterobacteriaceae: S ≤ 0,5 mg/l og R > 1 mg/l

Streptococcus A, B, C, G: S ≤ 0,5 mg/l og R > 0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae: S≤ 0,5 mg/l og R > 0,5 mg/l

Haemophilus influenzae: S ≤ 0,5 mg/l og R > 0,5 mg/l

M. catarrhalis: S ≤ 0,5 mg/l og R > 0,5 mg/l

Gram negative anaerober: S ≤ 1 mg/l og R > 1 mg/l

Non-species relaterede grænseværdier: S≤ 0,5 mg/ml og R > 1 mg/l

(NB: Staphylococci følsomheden over for ertapenem udledes fra methicillinfølsomheden).

Lægen, der udskriver medicinen, informeres om, at der bør bruges lokale MIC

grænseværdier, hvis de findes.

Mikrobiologisk følsomhed

Prævalensen af erhvervet resistens kan variere geografisk og med tid for udvalgte arter og

lokal information vedrørende resistens anbefales, særligt i tilfælde af svære infektioner.

Der er i den Europæiske Union rapporteret om lokaliserede infektionsklynger grundet

carbapenem-resistente organismer. Nedenstående information er udelukkende vejledende

for sandsynligheden for, om mikroorganismen er følsom over for ertapenem eller ej.

Almindeligvis følsomme arter:

Gram-positive aerober:

Methicillin-følsomme stafylokokker herunder Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae*

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes

Gram-negatve aeriber: Citrobafter freundii

Enterobafter aerogenes

Enterobafter floafae

Esfherifhia foli*

57307_spc.docx

Side 11 af 19

Haemophilus infuennae *

Haemophilus parainfuennae

Klebsiella oxytofa

Klebsiella pneumoniae*

Moraxella fatarrhalis*

Morganella morganii

Proteus mirabilis*

Proteus vulgaris

Serratia marfesfens

Anaerober:

Clodistrium arter (eksklusiv C. difficile)*

Eubacterium arter*

Fusobacterium arter

Peptostreptococcus arter*

Porphyromonas asaccharolytica*

Prevotella arter*

Arter for hvilke erhvervet resistens kan blive et problem:

Gram-positive aerober:

Methicillin-resistente stafylokokker +#

Anaerober:

Bacteroides fragilis og arter i B. fragilis-gruppen*

Naturligt resistente organismer:

Gram-positive aerober:

Corynebacterium jeikeium

Enterococci inklusive Enterococcus faecalis og Enterococcus faecium

Gram-negative aerober:

Aeromonas arter

Acinetobacter arter

Burkholderia cepacia

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

Anaeriber:

Laftobafillus arter

Andre:

Klamydiaarter

Mycoplasmaarter

Rickettsiaarter

Legionellaarter

*Tilfredsstillende aktivitet er påvist i kliniske studier.

† Der er ikke påvist effekt af ertapenem i behandling af samfundserhvervet pneumoni

forårsaget af penicillinresistente Streptococcus pneumoniae.

+ frekvens for erhvervet resistens >50% i nogle medlemslande

# Methicillin-resistente stafylokokker (inklusive MRSA) er altid resistente over for

betalaktamer.

57307_spc.docx

Side 12 af 19

Information fra kliniske studier

Effekt i pædiatriske studier

Ertapenem blev primært evalueret med henblik på pædiatrisk sikkerhed og sekundært med

henblik på effekt i randomiserede, komparative multicenterstudier med patienter i alderen

3 måneder til 17 år.

Fordelingen af patienter med favorabel klinisk responsvurdering ved kontrolbesøg efter

afslutning af behandling i den kliniske MITT (modified intention to treat) population ses

nedenfor:

Sygdims-strateum

Aldersstratum

Ertapenem

Ceftriaxon

Samfundserhvervet

pneumoni

3 - 23 måneder

31/35

88,6

13/13

100,0

2 - 12 år

55/57

96,5

16/17

94,1

13 - 17 år

100,0

100,0

Sygdoms-stratum

Aldersstratum

Ertapenem

Ticarcillin/clavulanat

Intra-abdominale

infektion

2 - 12 år

28/34

82,4

77,8

13 - 17 år

15/16

93,8

66,7

Akutte

bækkeninfektioner

13 - 17 år

25/25

100,0

100,0

† Dette omfatter 9 patienter i ertapenem-gruppen (7 med samfundserhvervet pneumoni og

2 med intraabdominale infektioner), 2 patienter i ceftriaxon-gruppen (2 med

samfundserhvervet pneumoni) og 1 patient med intraabdominale infektioner i

ticarcillin/clavulanat-gruppen med sekundær bakteriæmi ved inklusion i studiet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Plasmakoncentrationer

Gennemsnitlige plasmakoncentrationer af ertapenem efter enkelt, 30 minutters, intravenøs

infusion af en 1 g dosis til raske, unge voksne (25 - 45 år) var 155 mikrogram/ml (C

ved 0,5 time efter dosering (ved afslutning på infusion), 9 mikrogram/ml ved 12 timer efter

dosering, og 1 mikrogram/ml ved 24 timer efter dosering.

Arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) af ertapenem hos voksne øges næsten

dosisproportionelt inden for dosisspændet 0,5 - 2 g.

Ertapenem akkumuleres ikke hos voksne efter gentagne intravenøse doser fra 0,5 -2 g

daglig.

Gennemsnitlige plasmakoncentrationer af ertapenem efter enkelt 30 minutters intravenøs

infusion af en 15 mg/kg dosis (op til maksimal dosis på 1 g) til patienter i alderen 3 - 23

måneder var 103,8 mikrogram/ml (C

) ved 0,5 time efter dosering (ved afslutning på

infusion), 13,5 mikrogram/ml ved 6 timer efter dosering og 2,5 mikrogram/ml ved 12 timer

efter dosering.

57307_spc.docx

Side 13 af 19

Gennemsnitlige plasmakoncentrationer af ertapenem efter enkelt 30 minutters intravenøs

infusion af en 15

mg/kg dosis (op til maksimal dosis på 1 g) til patienter i alderen 2 – 12 år

var 113,2 mikrogram/ml (C

) ved 0,5 time efter dosering (ved afslutning på infusion),

12,8 mikrogram/ml ved 6 timer efter dosering og 3,0 mikrogram/ml ved 12 timer efter

dosering.

Gennemsnitlige plasmakoncentrationer af ertapenem efter enkelt 30 minutters intravenøs

infusion af en 20 mg/kg dosis (op til maksimal dosis på 1 g) til patienter i alderen 13 - 17

år var 170,4 mikrogram/ml (C

) ved 0,5 time efter dosering (ved afslutning på infusion),

7,0 mikrogram/ml ved 12 timer efter dosering og 1,1 mikrogram/ml ved 24 timer efter

dosering.

Gennemsnitlige plasmakoncentrationer af ertapenem efter en enkelt 30 minutters

intravenøs infusion af en 1 g dosis til 3 patienter i alderen 13 - 17 år var 155,9

mikrogram/ml (C

) ved 0,5 time efter dosering (ved afslutning på infusion) og 6,2

mikrogram/ml ved 12 timer efter dosering.

Fordeling

Ertapenem bindes i udstrakt grad til humane plasmaproteiner. Hos raske, unge frivillige

(25 - 45 år) falder ertapenems proteinbinding, når plasmakoncentrationen stiger, fra ca.

95% binding ved en ca. plasmakoncentration på < 50 mikrogram/ml til ca. 92% binding

ved en ca. plasmakoncentration på 155 mikrogram/ml (gennemsnitlig koncentration nået

ved afslutning af infusion af 1 g intravenøst).

Ertapenems fordelingsvolumen (V

) hos voksne er ca. 8 liter (0,11 liter/kg) og ca. 0,2

liter/kg hos pædiatriske patienter i alderen 3 måneder - 12 år og ca. 0,16 liter/kg hos børn i

alderen 13 - 17 år.

Koncentrationer af ertapenem hos voksne fundet i væske i vabler efter 3 dages intravenøs

behandling med 1 g, 1 gang daglig viste en AUC-ratio i hudvabelvæske/plasma på 0,61.

In-vitro studier viser, at ertapenem havde en lille effekt på plasmaproteinbinding hos meget

proteinbundne lægemidler (warfarin, ethinyl estradiol og norethindron). Ændring i

bindingen var < 12 % ved peak plasma ertapenem koncentration efter en dosis på 1 g. In

vivo, probenecid (500 mg hver 6. time) reducerede den bundne fraktion af ertapenem i

plasma ved slutningen af infusionen hos patienter, som fik en enkelt 1 g intravenøs dosis

fra ca. 91% til ca. 87%. Effekten af denne ændring forventes at være forbigående. En

klinisk signifikant interaktion på grund af, at ertapenem fortrænger et andet lægemiddel,

eller at et andet lægemiddel fortrænger ertapenem, er usandsynlig.

In-vitro studier viser, at ertapenem ikke hæmmer P-glycoprotein-medieret transport af

digoxin eller vinblastin og, at ertapenem ikke er et substrat for P-glycoprotein-medieret

transport.

Biotransformation

Efter intravenøs infusion af radioaktivt mærket ertapenem 1 g til raske, unge voksne (23 -

49 år), består plasmaradioaktiviteten primært (94%) af ertapenem. Ertapenems

hovedmetabolit dannes ved en dihydropeptidase-I-medieret hydrolytisk åbning af

betalaktamringen.

57307_spc.docx

Side 14 af 19

In-vitro studier i humane levermikrosomer viser, at ertapenem ikke hæmmer metabolismen

medieret af de 6 primære CYP-isoformer: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4.

Elimination

Efter administration af 1 g radiomærket intravenøs dosis af ertapenem til raske, unge

voksne (23 - 49 år), genfindes ca. 80% i urinen og 10% i fæces. Af de 80% genfundet i

urinen, er ca. 38% udskilt uomdannet og ca. 37% som ring-åbnet metabolit.

Den gennemsnitlige halveringstid hos raske, unge voksne (18 - 49 år) og patienter i alderen

13 - 17 år administreret 1 g intravenøst er ca. 4 timer. Den gennemsnitlige halveringstid

hos børn i alderen 3 måneder - 12 år er ca. 2,5 time. Gennemsnitlige koncentrationer af

ertapenem i urinen er højere end 984 mikrogram/ml i perioden 0 - 2 timer efter

administration og højere end 52 mikrogram/ml i perioden 12 - 24 timer efter

administration.

Særlige populationer

Køn

Plasmakoncentrationer af ertapenem er sammenlignelig hos mænd og kvinder.

Ældre

Plasmakoncentrationer efter intravenøs administration af henholdsvis 1 g og 2 g ertapenem

er en anelse højere (henholdsvis ca. 39% og 22%) hos raske, ældre patienter (≥ 65 år) end

hos unge voksne (<65 år). Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter, hvis

der ikke er svært nedsat nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Ertapenem plasmakoncentrationer er sammenlignelige hos børn i alderen 13 - 17 år og

voksne efter en daglig intravenøs dosis på 1 g.

Efter en dosis på 20 mg/kg (op til maksimal dosis på 1 g) var de farmakokinetiske

parameterværdier hos patienter i alderen 13 - 17 år generelt sammenlignelige med dem hos

raske unge voksne. For at give et estimat af de farmakokinetiske data, hvis alle patienter i

denne aldersgruppe skulle have en 1 g dosis, blev de farmakokinetiske data beregnet ved

justering for 1 g dosis, under forudsætning af linearitet. En sammenligning af resultater

viste, at ved en dosis ertapenem på 1 g daglig opnås en farmakokinetisk profil hos patienter

i alderen 13 - 17 år, der er sammenlignelig med voksnes. Ratio for AUC (13 - 17

år/voksne), koncentrationen ved afslutning på infusion og koncentrationen ved midtpunktet

af doseringsintervallet var henholdsvis 0,99, 1,20 og 0,84.

Plasmakoncentrationerne ved midtpunktet af doseringsintervallet efter en enkelt intravenøs

dosis ertapenem på 15 mg/kg hos patienter i alderen 3 måneder - 12 år er sammenlignelig

med plasmakoncentrationerne ved midtpunktet af doseringsintervallet efter en daglig

intravenøs dosis på 1 g hos voksne (se Plasmakoncentrationer). Plasmaclearance

(ml/min/kg) for ertapenem hos patienter i alderen 3 måneder - 12 år er ca. 2 gange højere

end hos voksne. Ved dosis på 15 mg/kg var AUC-værdien og plasmakoncentrationerne ved

midtpunktet af doseringsintervallet hos patienter i alderen 3 måneder - 12 år

sammenlignelig med værdierne hos unge raske voksne, der fik 1 g ertapenem intravenøst.

57307_spc.docx

Side 15 af 19

Patienter med nedsat leverfunktion

Ertapenems farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. På

grund af ertapenems begrænsede levermetabolisme, formodes det ikke at farmako-

kinetikken påvirkes af leverinsufficiens. Det anbefales derfor ikke at justere dosis til

patienter med leverinsufficiens.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Efter enkelt, intravenøs dosis af ertapenem 1 g hos voksne, er AUC af ertapenem totalt

(bundet og ubundet) og af ubundet ertapenem, ens hos patienter med let nedsat

nyrefunktion (Cl

60 til 90 ml/min/1,73 m

) og hos raske frivillige (25 - 82 år). AUC for

totalt ertapenem og for ubundet ertapenem øges hos patienter med moderat nedsat

nyrefunktion (Cl

31 til 59 ml/min/1,73 m

) med henholdsvis ca. 1,5 gange og 1,8 gange

sammenlignet med raske frivillige. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (Cl

5 til

30 ml/min/1,73 m

) øges AUC for totalt ertapenem og for ubundet ertapenem med

henholdsvis ca. 2,6 gange og 3,4 gange sammenlignet med raske frivillige. Hos patienter

med nedsat nyrefunktion, som er hæmodialysekrævende, øges AUC for totalt ertapenem

og for ubundet ertapenem med henholdsvis ca. 2,9 gange og 6,0 gange mellem

dialysesessionerne, sammenlignet med raske frivillige. Efter en enkelt intravenøs dosis på

1 g, administreret umiddelbart inden hæmodialyse, kan ca. 30% af dosis genfindes i

dialysatet. Der er ingen data fra børn med nedsat nyrefunktion.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data vedrørende ertapenems sikkerhed og effekt hos

patienter med fremskreden nedsat nyrefunktion og hos patienter, som er hæmodialyse-

krævende, til at understøtte en dosisrekommandation. Derfor bør ertapenem ikke anvendes

til disse patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker, baseret på traditionelle studier

af sikkerhed, farmakologi, toksicitet ved gentagne doser, genotoksicitet og toksicitet i

forbindelse med reproduktion og udvikling. Der sås imidlertid fald i neutrofiltal hos rotter

der fik høje doser ertapenem; dette blev ikke betragtet som havende betydning for

sikkerhedsprofilen.

Der er ikke udført langtidsstudier med dyr med henblik på at undersøge ertapenems

carcinogene potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumhydrogencarbonat (E500)

Natriumhydroxid (E524) til justering af pH til 7,5

6.2

Uforligeligheder

Brug ikke solvenser eller infusionsvæsker indeholdende glucose til rekonstitution eller

administration af ertapenem.

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6

57307_spc.docx

Side 16 af 19

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter rekonstitution: Den rekonstituerede opløsning skal anvendes straks.

Efter fortynding: Kemisk og fysisk i-brug stabilitet af den fortyndede opløsning (ca. 20

mg/ml ertapenem) er påvist i 6 timer ved 25°C eller i 24 timer ved 2 - 8°C (i køleskab).

Opløsninger skal anvendes inden for 4 timer efter, at de er taget ud af køleskabet.

Opløsninger af Ertapenem "Fresenius Kabi" må ikke nedfryses.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af

andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24

timer ved 2 til 8°C, med mindre rekonstitutionen/fortyndingen (etc.) er udført under

kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

20 ml farveløst klart type 1 hætteglas med en chlorbutyl prop og en aluminium flip-off

forsegling.

Pakningsstørrelser: 10 hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Brugsvejledning:

Kun til engangsbrug.

Rekonstituerede opløsninger skal fortyndes i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning

umiddelbart efter tilberedning.

Tilberedning til intravenøs administration:

Ertapenem "Fresenius Kabi" skal rekonstitueres og fortyndes inden administration.

Voksne og unge (i alderen 13 til 17 år)

Rekonstitution

Rekonstituér indholdet af et hætteglas indeholdende 1 g Ertapenem "Fresenius Kabi" med

10 ml vand til injektionsvæsker eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning for at opnå

en rekonstitueret opløsning på ca. 100 mg/ml. Ryst grundigt for at opløse (se pkt. 6.4).

Fortynding

Til en 50 ml pose med opløsningsvæske: Til en dosis på 1 g: overfør straks indholdet af det

rekonstituerede hætteglas til en 50 ml pose af natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning;

eller

Til et 50 ml hætteglas med opløsningsvæske: Til en dosis på 1 g; træk 10 ml ud fra et 50

ml hætteglas med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning og kassér det. Overfør

57307_spc.docx

Side 17 af 19

indholdet af det rekonstituerede 1 g hætteglas med Ertapenem "Fresenius Kabi" til 50 ml

hætteglasset med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning.

Infusion

Infunderes over en periode på 30 minutter.

Børn (i alderen 3 måneder til 12 år)

Rekonstitution

Rekonstituér indholdet af et hætteglas indeholdende 1 g Ertapenem "Fresenius Kabi" med

10 ml vand til injektionsvæsker, eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning, for at

opnå en rekonstitueret opløsning på ca. 100 mg/ml. Ryst grundigt for at opløse (se pkt.

6.4).

Fortynding

Til en pose med opløsningsvæske: Overfør en mængde svarende til 15 mg/kg legemsvægt

(må ikke overstige 1 g/dag) til en pose natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning

resulterende i en endelig koncentration på 20 mg/ml eller mindre; eller

Til et hætteglas med opløsningsvæske: Overfør en mængde svarende til 15 mg/kg

legemsvægt (må ikke overstige 1 g/dag) til et hætteglas med natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9%) opløsning resulterende i en endelig koncentration på 20 mg/ml eller mindre.

Infusion

Infunderes over en periode på 30 minutter.

Der er vist forligelighed mellem Ertapenem "Fresenius Kabi" og intravenøse opløsninger

indeholdende heparinnatrium og kaliumchlorid.

Rekonstituerede opløsninger bør, i det omfang beholderen gør det muligt, efterses for

partikler og misfarvning inden administration. Opløsninger af Ertapenem "Fresenius Kabi"

kan variere fra farveløse til bleggule. Variationer i farven inden for dette område har ingen

indflydelse på produktets virkning.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

75174 Uppsala

Sverige

Repræsentant

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57307

57307_spc.docx

Side 18 af 19

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. maj 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

6. november 2017

57307_spc.docx

Side 19 af 19

Andre produkter

search_alerts

share_this_information