Erbitux

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-01-2020

Aktiv bestanddel:
cetuximab
Tilgængelig fra:
Merck Europe B.V. 
ATC-kode:
L01XC06
INN (International Name):
cetuximab
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Hoved og Hals Neoplasmer, tyk-og endetarmskræft Neoplasmer
Terapeutiske indikationer:
Erbitux is indicated for the treatment of patients with epidermal growth factor receptor (EGFR)-expressing, RAS wild-type metastatic colorectal cancer: , in combination with irinotecan-based chemotherapy;, in first-line in combination with FOLFOX;, as a single agent in patients who have failed oxaliplatin- and irinotecan-based therapy and who are intolerant to irinotecan. For detaljer, se afsnit 5. Erbitux is indicated for the treatment of patients with squamous cell cancer of the head and neck: , in combination with radiation therapy for locally advanced disease;, in combination with platinum-based chemotherapy for recurrent and/or metastatic disease.
Produkt oversigt:
Revision: 28
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000558
Autorisation dato:
2004-06-29
EMEA kode:
EMEA/H/C/000558

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

27-01-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

30-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

30-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

30-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

30-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

27-01-2014

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning

Cetuximab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du fårbruge Erbitux

Sådan får du Erbitux

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Erbitux indeholder cetuximab, som er et monoklonalt antistof. Monoklonale antistoffer er proteiner,

som specifikt genkender og binder sig til andre særlige proteiner kaldet antigener. Cetuximab binder

sig til den epidermale vækstfaktorreceptor (EGFR), som er et antigen på overfladen af visse

kræftceller. EGFR aktiverer proteiner kaldet RAS. RAS-proteiner spiller en vigtig rolle i EGFR-vejen

– en kompleks kaskade af signaler, som er involveret i udvikling og forværring af kræft. På grund af

denne binding kan kræftcellen ikke længere modtage de signaler, den har brug for, til vækst og

udvikling og til at danne metastaser.

Anvendelse

Erbitux bruges i behandlingen af to forskellige former for kræft:

Metastatisk tyktarmskræft. Hos disse patienter anvendes Erbitux alene eller i kombination med

andre lægemidler mod kræft.

En særlig type kræft i hoved og hals (pladecellekræft). Hos disse patienter anvendes Erbitux i

kombination med strålebehandling eller med andre lægemidler mod kræft.

2.

Det skal du vide, før du får Erbitux

Brug ikke Erbitux

Brug ikke Erbitux, hvis du har haft svære overfølsomheds- (allergiske) reaktioner over for cetuximab.

Før du begynder behandling mod metastatisk tyktarmskræft, vil din læge undersøge dine kræftceller

for at se, om de indeholder den normale (vildtype) eller den muterede form af RAS. Du må ikke få

Erbitux i kombination med oxaliplatinholdig behandling mod kræft, hvis dine kræftceller indeholder

den muterede form af RAS.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Erbitux, hvis nogle af følgende informationer ikke er klare.

Erbitux kan give infusionsrelaterede bivirkninger. Sådanne bivirkninger kan være af allergisk natur.

Du bedes læse "Infusionsrelaterede bivirkninger" i pkt. 4 for at få yderligere oplysninger, da disse

bivirkninger kan have alvorlige konsekvenser for dig og endda være livstruende. Disse bivirkninger

forekommer normalt under infusionen, inden for 1 time efter infusionen eller somme tider også efter

denne tidsperiode. For at konstatere tidlige tegn på bivirkninger vil din helbredstilstand blive

kontrolleret regelmæssigt under hver infusion af Erbitux og i mindst en time derefter.

Du har større sandsynlighed for at opleve alvorlige allergiske reaktioner, hvis du er allergisk over for

rødt kød, skovflåtbid eller havde positive resultater for visse antistoffer (set i en test). Din læge vil tale

med dig om passende foranstaltninger.

Erbitux kan forårsage bivirkninger, der påvirker huden. Din læge vil diskutere med dig, om du har

behov for forebyggende eller tidlig behandling. Se også "Bivirkninger, der påvirker huden" i pkt. 4 for

detaljer, da nogle hudreaktioner kan have alvorlige konsekvenser for dig, herunder være livstruende.

Hvis du har hjerteproblemer, vil din læge drøfte med dig, om du kan få Erbitux i kombination med

anden medicin mod kræft, især hvis du er 65 år eller ældre.

Erbitux kan forårsage bivirkninger fra øjnene. Fortæl lægen, hvis du får akutte eller forværrede

øjenproblemer, såsom sløret syn, øjensmerter, røde øjne og/eller meget tørre øjne, hvis du har haft

sådanne problemer tidligere, eller hvis du bruger kontaktlinser. Din læge vil drøfte med dig, om du

skal kontakte en specialist.

Hvis du får Erbitux i kombination med anden medicin mod kræft, herunder platin, er der større risiko

for, at antallet af de hvide blodlegemer i dit blod nedsættes. Derfor vil lægen undersøge dit blod og

overvåge dig for tegn på infektioner (se også "Bivirkninger i kombination med andre behandlinger

mod kræft" under pkt. 4).

Hvis du får Erbitux i kombination med anden medicin mod kræft, herunder fluoropyrimidiner, kan det

være mere sandsynligt, at du oplever hjerteproblemer, som kan blive livstruende. Lægen vil diskutere

med dig om du har behov for nogen speciel form for overvågning (se også "Bivirkninger i

kombination med andre behandlinger mod kræft" under pkt. 4).

Børn og unge

Der er ingen relevante indikationer for brug af Erbitux til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Erbitux

Fortæl altid lægen, hvis du

tager

anden medicin eller har

gjort

det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Graviditet

Tal med lægen, hvis du er gravid, eller du ikke anvender sikker prævention (tal med lægen, hvis du

ikke er sikker). Lægen vil drøfte risici og fordele ved at anvende Erbitux i disse tilfælde.

Amning

Du må ikke amme dit barn i den periode, hvor du bliver behandlet med Erbitux og to måneder efter

sidste dosis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj eller bruge maskiner, hvis du oplever behandlingsrelaterede symptomer,

som påvirker din koncentrations- og reaktionsevne.

3.

Sådan får du Erbitux

En læge, som har erfaring med anvendelsen af lægemidler til behandling af cancer, vil overvåge din

behandling med Erbitux. Under hver infusion og i mindst 1 time derefter bliver din helbredstilstand

kontrolleret regelmæssigt for en eventuel infusionsrelateret bivirkning.

Forbehandling

Før første dosis får du et lægemiddel mod allergi for at nedsætte risikoen for en allergisk reaktion.

Lægen vil afgøre, om denne forbehandling er nødvendig ved efterfølgende doser.

Dosering og administration

Erbitux gives normalt som infusion i en åre (som drop) en gang ugentligt. Den korrekte dosis af

Erbitux afhænger af legemets overflade. Lægen vil beregne, hvilken dosis der passer til dig. Første

dosis (400 mg/m² legemsoverflade) gives som infusion over en periode på cirka 2 timer med en

infusionshastighed, der ikke overstiger 5 mg/min. De efterfølgende doser (250 mg/m² legemsoverflade)

gives som infusion i løbet af cirka 1 time med en infusionshastighed, der ikke overstiger 10 mg/min.

I slutningen af denne indlægsseddel findes der detaljerede instruktioner til lægen eller sygeplejersken

om, hvordan Erbitux-infusionen forberedes (se "Håndteringsinstruktioner").

Behandlingens varighed

Erbitux gives normalt som infusion én gang ugentligt. Behandlingens varighed kan svinge afhængig af

din sygdom samt fra person til person, og lægen vil derfor drøfte med dig, hvor længe du skal have

Erbitux.

Kombination med andre behandlinger mod kræft

Hvis du får Erbitux i kombination med anden medicin mod kræft, skal denne medicin tidligst gives

1 time efter afsluttet Erbitux-infusion.

Hvis du får Erbitux i kombination med strålebehandling, indledes behandlingen med Erbitux som

regel en uge før strålebehandlingen.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De væsentligste bivirkninger ved Erbitux er infusionsrelaterede bivirkninger samt bivirkninger, der

påvirker huden:

Infusionsrelaterede bivirkninger

Hos mere end 10 ud af 100 patienter kan der forekomme infusionsrelaterede bivirkninger; hos mere

end 1 ud af 100 patienter kan disse bivirkninger være svære. Sådanne reaktioner kan være af allergisk

natur. De opstår som regel under infusionen, inden for 1 time efter eller somme tider også efter denne

tidsperiode.

Lette eller moderate infusionsrelaterede bivirkninger omfatter:

feber

kulderystelser

svimmelhed

vejrtrækningsbesvær

Hvis disse symptomer opstår, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt. Lægen vil måske

overveje at nedsætte infusionshastigheden af Erbitux for at håndtere disse symptomer.

Svære infusionsrelaterede bivirkninger omfatter:

svære vejrtrækningsproblemer, som udvikler sig hurtigt

nældefeber

besvimelse

brystsmerter (et symptom på bivirkninger i hjertet)

Hvis disse symptomer opstår, skal du omgående tale med lægen. Disse bivirkninger kan have

alvorlige følger, i sjældne tilfælde kan de være livstruende og kræve øjeblikkelig behandling.

Behandling med Erbitux skal i så fald stoppes.

Bivirkninger, der påvirker huden

Hos mere end 80 ud af 100 patienter kan der forekomme bivirkninger, som påvirker huden. Cirka 15

ud af 100 patienter kan få svære hudreaktioner. De fleste bivirkninger udvikles inden for

behandlingens tre første uger. De forsvinder som regel med tiden efter afsluttet Erbitux-behandling.

De væsentligste bivirkninger vedrørende huden omfatter:

akne-lignende hudforandringer

kløe

tør hud

skaldende hud

øget vækst af hår

neglesygdomme, f.eks.betændelse i negleroden

Patienter kan i meget sjældne tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer) få

blæredannelse eller hudafskalning, der kan være tegn på en alvorlig hudreaktion kaldet "Stevens-

Johnsons syndrom". Hvis du får disse symptomer, skal du omgående kontakte en læge, da disse

tegn kan have alvorlige konsekvenser for dig, herunder være livstruende.

Hvis du bemærker andre udbredte hudforandringer, skal du kontakte lægen så hurtigt som

muligt, da det kan være nødvendigt at ændre dosis af Erbitux eller tidsrummet mellem infusionerne.

Lægen vil afgøre, om behandlingen skal stoppes, hvis hudreaktionerne kommer igen, efter at dosis er

blevet nedsat flere gange.

Hvis du bemærker, at hudforandringer bliver værre, skal du omgående kontakte en læge,

specielt hvis du også oplever generelle tegn på infektion, såsom feber og træthed. Disse tegn kan tyde

på en hudinfektion, som kan have alvorlige konsekvenser for dig, herunder være livstruende.

Bivirkninger, der påvirker lungerne

Patienter kan i ikke almindelige tilfælde (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer) få en

inflammation (betændelse) i lungerne (kaldes interstitiel lungesygdom), som kan få alvorlige

konsekvenser, herunder være livstruende.

Hvis du bemærker symptomer, såsom vejrtrækningsbesvær eller forværring af

vejrtrækningsbesvær, skal du omgående kontakte din læge, især hvis du også hoster eller har

feber. Lægen vil afgøre, om behandlingen skal stoppes.

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

betændelse i slimhinderne i tarmene, munden og næsen (i nogle tilfælde alvorlig), som kan

medføre næseblødning hos visse patienter.

fald i indholdet af magnesium i blodet

øget mængde af visse leverenzymer i blodet

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hovedpine

træthed

irritation og røde øjne

diaré

udtørring, som kan skyldes diaré eller formindsket væskeoptagelse

kvalme

opkastning

manglende appetit, som medfører vægttab

fald i indholdet af kalcium i blodet

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

blodpropper i blodårerne i benene

blodpropper i lungerne

betændelse i øjenlåget eller hornhinden

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Hjernehindebetændelse (aseptisk meningitis)

Bivirkninger i kombination med andre behandlinger mod kræft

Hvis du får Erbitux i kombination med anden medicin mod kræft, kan nogle af de bivirkninger, du

måske får, også skyldes kombinationen eller den anden medicin. Du bedes derfor sørge for også at

læse indlægssedlen til den anden medicin.

Hvis du får Erbitux i kombination med andre lægemidler mod kræft, herunder platin, er der større

sandsynlighed for, at antallet af de hvide blodlegemer i dit blod er formindsket. Dette kan føre til

komplikationer i form af infektioner og kan være livstruende. Dette kan især være tilfældet, hvis du får

hudreaktioner, betændelse i slimhinderne i mave-tarm-kanalen eller i munden eller får diaré. Derfor

skal du omgående tale med lægen, hvis du får generelle tegn på infektion, som f.eks. feber og

træthed.

Hvis du får Erbitux i kombination med en anden slags medicin mod kræft, som indeholder

fluoropyrimidiner, er det mere sandsynligt at du får følgende bivirkninger af denne medicin:

brystsmerter

hjerteanfald

hjertestop

rødme eller hævelse af håndflader og fodsåler som kan få huden til at skalle (hånd-fod-syndrom)

Hvis du får Erbitux i kombination med strålebehandling, kan nogle af de bivirkninger, du får, også

være forbundet med denne kombination, såsom:

betændelse i tarmens og mundhulens slimhinder

hudreaktioner, som er almindelige som følge af strålebehandlingen

synkebesvær

nedsat antal af hvide blodlegemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Efter åbning er Erbitux beregnet til omgående brug.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Erbitux indeholder:

Aktivt stof: cetuximab.

1 ml infusionsvæske, opløsning indeholder 5 mg cetuximab.

Hvert hætteglas med 20 ml indeholder 100 mg cetuximab.

Hvert hætteglas med 100 ml indeholder 500 mg cetuximab.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, glycin, polysorbat 80, citronsyremonohydrat,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning leveres i hætteglas, som indeholder 20 ml eller 100 ml.

Hver pakning indeholder 1 hætteglas.

Begge størrelser på hætteglas er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Holland

Fremstiller

Merck Healthcare KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om Erbitux på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Håndteringsinstruktioner

Erbitux kan indgives med almindeligt drop, infusionspumpe eller sprøjtepumpe. Da Erbitux kun er

foreneligt med steril natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning til injektion, må det ikke blandes med

andre lægemidler, som gives intravenøst. Der skal anvendes en separat infusionslinje til infusionen, og

linjen skal gennemskylles med sterilt natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) injektionsopløsning i slutningen

af infusionen.

Erbitux 5 mg/ml er foreneligt

med poser af polyetylen (PE), ethylvinylacetat (EVA) eller polyvinylklorid (PVC),

med infusionssæt af polyetylen (PE), polyuretan (PUR), ethylvinylacetat (EVA), termoplastisk

polyolefin (TP) eller polyvinylklorid (PVC),

med sprøjter af polypropylen (PP) til sprøjtepumpe.

Erbitux 5 mg/ml er kemisk og fysisk stabilt i op til 48 timer ved 25°C, hvis opløsningen forberedes

som beskrevet herunder. Da det imidlertid ikke indeholder noget antimikrobielt konserveringsmiddel

eller bakteriehæmmende stof, er det beregnet til omgående brug. Man skal sørge for aseptisk

håndtering, mens infusionen forberedes. Erbitux 5 mg/ml skal forberedes som følger:

Indgift med infusionspumpe eller almindeligt drop (fortyndet med steril natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9%) opløsning): Tag en infusionspose af passende størrelse med steril natriumchlorid

9 mg/ml (0,9%) opløsning. Beregn den nødvendige mængde Erbitux. Udtag en tilstrækkelig

mængde af natriumchloridopløsningen fra infusionsposen ved hjælp af en egnet steril sprøjte

med en kanyle af passende størrelse. Sæt en passende kanyle på en steril sprøjte af passende

størrelse. Træk den nødvendige mængde Erbitux op fra et hætteglas. Overfør Erbitux til den

klargjorte infusionspose. Gentag proceduren, til den beregnede mængde er nået. Tilslut

infusionslinjen og opspæd med fortyndet Erbitux, før infusionen indledes. Anvend almindeligt

drop eller infusionspumpe til indgift. Første dosis (400 mg/m² legemsoverflade) gives som

infusion over en periode på cirka 2 timer med en infusionshastighed, der ikke overstiger

5 mg/min. De efterfølgende doser (250 mg/m² legemsoverflade) gives som infusion i løbet af

cirka 1 time med en infusionshastighed, der ikke overstiger 10 mg/min.

Indgift med infusionspumpe eller almindeligt drop (ufortyndet): Beregn den nødvendige

mængde Erbitux. Sæt en passende kanyle på en steril sprøjte af passende størrelse (minimum

50 ml). Træk den nødvendige mængde Erbitux op fra et hætteglas. Overfør Erbitux til en steril,

tom beholder eller pose. Gentag proceduren til den beregnede mængde er nået. Tilslut

infusionslinjen og opspæd med Erbitux inden infusionen indledes. Første dosis (400 mg/m²

legemsoverflade) gives som infusion over en periode på cirka 2 timer med en

infusionshastighed, der ikke overstiger 5 mg/min. De efterfølgende doser (250 mg/m²

legemsoverflade) gives som infusion i løbet af cirka 1 time med en infusionshastighed, der ikke

overstiger 10 mg/min.

Indgift med sprøjtepumpe: Beregn den nødvendige mængde Erbitux. Sæt en passende kanyle på

en steril sprøjte af passende størrelse. Træk den nødvendige mængde Erbitux op fra et hætteglas.

Fjern kanylen og sæt sprøjten i sprøjtepumpen. Tilslut infusionslinjen til sprøjten, og start

infusionen efter at have opspædet linjen med Erbitux eller steril natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%)

opløsning. Gentag proceduren, til den beregnede mængde er infunderet. Første dosis

(400 mg/m² legemsoverflade) gives som infusion over en periode på cirka 2 timer med en

infusionshastighed, der ikke overstiger 5 mg/min. De efterfølgende doser (250 mg/m²

legemsoverflade) gives som infusion i løbet af cirka 1 time med en infusionshastighed, der ikke

overstiger 10 mg/min.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml infusionsvæske, opløsning indeholder 5 mg cetuximab.

Hvert hætteglas med 20 ml indeholder 100 mg cetuximab.

Hvert hætteglas med 100 ml indeholder 500 mg cetuximab.

Cetuximab er et kimerisk monoklonalt IgG

antistof fremstillet i en cellelinje (Sp 2/0) fra pattedyr ved

rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Infusionsvæske, opløsning.

Farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Erbitux er indiceret til behandling af patienter med metastatisk kolorektal cancer af RAS-vildtypen,

som udviser epidermale vækstfaktorreceptorer (EGFR)

i kombination med irinotecanbaseret kemoterapi,

som 1. linjebehandling i kombination med FOLFOX,

som enkeltstofbehandling til patienter, som har gennemgået en virkningsløs oxaliplatin- og

irinotecan-baseret behandling og ikke tåler irinotecan.

Se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger.

Erbitux er indiceret til behandling af patienter med planocellulært karcinom i hoved og hals

i kombination med strålebehandling ved lokalt fremskreden sygdom,

i kombination med platinbaseret kemoterapi til recidiverende og/eller metastatisk sygdom.

4.2

Dosering og administration

Erbitux skal indgives under opsyn af en læge med erfaring i brug af antineoplastiske lægemidler. Tæt

monitorering er nødvendig under infusionen, og i mindst en time efter infusionen er afsluttet.

Nødudstyr til genoplivning skal være tilgængeligt.

Dosering

Før den første infusion af cetuximab skal patienterne præmedicineres med et antihistamin og et

kortikosteroid mindst 1 time før administration. Denne præmedicinering anbefales før alle

efterfølgende infusioner.

Ved alle indikationer indgives Erbitux en gang ugentligt. Den initiale dosis er 400 mg cetuximab per

m² legemsoverflade. Alle følgende ugentlige doser er på 250 mg cetuximab per m².

Kolorektal cancer

Hos patienter med metastatisk kolorektal cancer anvendes cetuximab i kombination med kemoterapi

eller som enkeltstofbehandling (se pkt. 5.1). Dokumentation for vildtype-RAS-status (KRAS og

NRAS) er påkrævet, inden behandling med Erbitux iværksættes. Mutationsstatus skal bestemmes af et

erfarent laboratorium med validerede testmetoder til påvisning af KRAS- og NRAS-mutationer

(exon 2, 3 og 4) (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ved samtidig behandling med andre kemoterapeutiske stoffer henvises der til produktinformationen til

disse lægemidler angående doseringen eller de anbefalede dosisændringer. De må ikke indgives

tidligere end en time efter afsluttet cetuximab-infusion.

Det anbefales at fortsætte behandlingen med cetuximab, til den tilgrundliggende sygdom udvikler sig.

Planocellulært karcinom i hoved og hals

Hos patienter med lokalt-fremskreden planocellulært karcinom i hoved og hals anvendes cetuximab

samtidig med strålebehandling. Det anbefales at indlede behandling med cetuximab en uge før

strålebehandlingen og at fortsætte behandlingen med cetuximab, indtil strålebehandlingsperioden

afsluttes.

Hos patienter med recidiverende og/eller metastatisk planocellulært karcinom i hoved og hals

anvendes cetuximab i kombination med platinbaseret kemoterapi efterfulgt af cetuximab som

vedligeholdelsesbehandling indtil sygdomsprogression (se pkt. 5.1). Kemoterapi må ikke indgives

tidligere end en time efter afsluttet cetuximab-infusion.

Særlige populationer

Kun patienter med den fornødne nyre- og leverfunktion er undersøgt til dato (se pkt. 4.4).

Cetuximab er ikke undersøgt hos patienter med allerede eksisterende hæmatologiske forstyrrelser (se

pkt. 4.4).

Der kræves ingen dosisjustering hos ældre patienter, men erfaringer hos patienter over 75 år er

begrænsede.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende cetuximab hos den pædiatriske population til de godkendte

indikationer.

Administration

Erbitux 5 mg/ml gives intravenøst med en infusionspumpe, almindeligt drop eller en sprøjtepumpe

(vedrørende håndtering, se pkt. 6.6).

Initialdosis bør gives langsomt, og infusionshastigheden må ikke overstige 5 mg/min (se pkt. 4.4). Den

anbefalede infusionstid er 120 minutter. For de følgende ugentlige doser er den anbefalede infusionstid

60 minutter. Infusionshastigheden må ikke overstige 10 mg/min.

4.3

Kontraindikationer

Erbitux er kontraindiceret hos patienter med kendte, svære (grad 3 eller 4) overfølsomhedsreaktioner

over for cetuximab.

Kombination af Erbitux og oxaliplatin-holdig kemoterapi er kontraindiceret til patienter med

metastatisk kolorektal cancer (mCRC) med RAS-mutation og til patienter med mCRC med ukendt

RAS-status (se også pkt. 4.4).

Før kombinationsbehandlingen indledes, skal kontraindikationerne for de samtidigt anvendte

kemoterapeutiske stoffer og for strålebehandling tages i betragtning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infusionsrelaterede, herunder anafylaktiske reaktioner

Der kan ofte forekomme svære infusionsrelaterede, herunder anafylaktiske reaktioner, i nogle tilfælde

med dødelig udgang. Svære infusionsrelaterede reaktioner kræver omgående og vedvarende

seponering af cetuximab og kan kræve akutbehandling. Nogle af disse reaktioner kan være

anafylaktiske eller anafylaktoide af natur eller udgøre et cytokinfrigivelsessyndrom (CRS).

Symptomerne kan opstå under og i op til flere timer efter den første infusion eller ved efterfølgende

infusioner. Det anbefales at advare patienterne om muligheden for en sådan forsinket indtræden og at

informere dem om at kontakte deres læge, hvis de får symptomer eller tegn på en infusionsrelateret

reaktion. Symptomer kan omfatte bronkospasme, urticaria, stigning eller fald i blodtrykket,

bevidstløshed eller shock. I sjældne er der observeret angina pectoris, myokardieinfarkt eller hjertestop.

Der kan opstå anafylaktiske reaktioner så hurtigt som inden for få minutter af den første infusion f.eks.

på grund af allerede dannede IgE-antistoffer, der krydsreagerer med cetuximab. Disse reaktioner er

ofte forbundet med bronkospasme og urticaria. De kan opstå trods anvendelse af præmedicinering.

Risikoen for anafylaktiske reaktioner er meget højere hos patienter med en anamnese med allergi over

for rødt kød eller skovflåtbid eller positive resultater af test for IgE-antistoffer mod cetuximab

(α-1-3-galactose). Cetuximab bør kun administreres til disse patienter efter nøje vurdering af

benefit/risk-forholdet, inklusive alternative behandlinger, og kun under nøje overvågning fra

veluddannet personale, der står klar med genoplivningsudstyr.

Den første dosis bør administreres langsomt, og hastigheden må ikke overstige 5 mg/min, mens alle

vitale tegn monitoreres nøje i mindst to timer. Hvis en infusionsrelateret reaktion opstår inden for de

første 15 minutter af den første infusion, skal infusionen stoppes. Der skal foretages en omhyggelig

vurdering af benefit/risk-forholdet, inklusive overvejelse om patienten muligvis allerede har dannet

IgE-antistoffer, inden en efterfølgende infusion gives.

Hvis en infusionsrelateret reaktion udvikles senere under infusionen eller ved en efterfølgende

infusion, vil den videre håndtering være afhængig af reaktionens sværhedsgrad:

a) Grad 1:

fortsæt langsom infusion under nøje overvågning

b) Grad 2:

fortsæt langsom infusion og behandl omgående symptomer

c) Grad 3 og 4:

stop infusionen omgående og behandl symptomer intensivt. Yderligere brug af

cetuximab er kontraindiceret

Et cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) opstår typisk inden for en time efter infusion og er mindre

hyppigt forbundet med bronkospasme og urticaria. CRS er normalt sværest i relation til den første

infusion.

Lette eller moderate infusionsrelaterede reaktioner er meget almindelige. Disse omfatter symptomer

som feber, kulderystelser, svimmelhed eller dyspnø og forekommer tidsmæssigt i tæt tilknytning til

især den første infusion med cetuximab. Hvis patienten får en let eller moderat infusionsrelateret

reaktion, kan infusionshastigheden nedsættes. Det anbefales, at infusionshastigheden holdes på det

lave niveau ved alle følgende infusioner.

Der kræves nøje overvågning af patienterne, især i løbet af første administration. Det anbefales at

udvise særlig opmærksomhed over for patienter med nedsat kapacitet og allerede eksisterende hjerte-

lungesygdom.

Sygdomme i åndedrætsorganer

Der er rapporteret om tilfælde af interstitiel lungesygdom (interstitial lung disease, ILD), herunder

dødelige tilfælde, hvor størstedelen af patienterne er fra den japanske population.

Konfunderende eller medvirkende faktorer, såsom samtidig kemoterapi, der vides at være forbundet

med ILD og allerede eksisterende lungesygdomme, var hyppige i de dødelige tilfælde. Sådanne

patienter skal nøje overvåges. I tilfælde af symptomer (såsom dyspnø, hoste, feber) eller radiografiske

fund, der tyder på ILD, bør der straks udføres diagnostiske undersøgelser.

Hvis der diagnosticeres interstitiel lungesygdom, skal behandlingen med cetuximab seponeres og

patienten have adækvat behandling.

Hudreaktioner

Cetuximabs væsentligste bivirkninger er hudreaktioner, som kan blive alvorlige, især ved kombination

med kemoterapi. Risikoen for sekundære infektioner (hovedsageligt bakterielle) er øget, og tilfælde af

staphylococcal scalded skin syndrome, nekrotiserende fasciitis og sepsis, i nogle tilfælde med dødelig

udgang, er blevet rapporteret (se pkt. 4.8).

Hudreaktioner er meget almindelige, og afbrydelse eller seponering af behandlingen kan være

nødvendig. I henhold til retningslinjer for klinisk praksis kan profylaktisk anvendelse af orale

tetracykliner (6-8 uger) og topikal applikation af fugtighedsbevarende 1% hydrocortisoncreme

overvejes. Middelstærkt til stærkt virkende topikale kortikosteroider eller orale tetracykliner er blevet

anvendt til behandling af hudreaktioner.

Hvis en patient får en intolerabel eller svær hudreaktion (≥ grad 3, Common Terminology Criteria for

Adverse Events, CTCAE), skal behandlingen med cetuximab afbrydes. Behandlingen må først

genoptages, når reaktionen er faldet til grad 2.

Første gang den svære hudreaktion optræder, kan behandlingen genoptages uden ændring i

dosisniveau.

Anden og tredje gang, der forekommer svære hudreaktioner, skal behandlingen med cetuximab igen

afbrydes. Behandlingen må kun genoptages på et lavere dosisniveau (200 mg/m² efter anden

forekomst og 150 mg/m² efter tredje forekomst), hvis reaktionen er faldet til grad 2.

Hvis der forekommer svære hudreaktioner en fjerde gang, eller reaktionen ikke falder til grad 2 under

afbrydelse af behandlingen, er det nødvendigt at stoppe behandlingen med cetuximab permanent.

Elektrolytforstyrrelser

Der forekommer hyppigt tiltagende fald i magnesiumniveauerne i serum, hvilket kan føre til svær

hypomagnesæmi. Hypomagnesæmi er reversibelt efter ophør med cetuximab. Der kan desuden

udvikles hypokalæmi som følge af diaré. Der kan ligeledes opstå hypokalcæmi; det er især i

kombination med platinbaseret kemoterapi, at hyppigheden af svær hypokalcæmi kan være forøget.

Det anbefales, at elektrolytniveauerne i serum bestemmes forud for og med jævne mellemrum under

cetuximab-behandlingen. Mætning med elektrolytter anbefales efter behov.

Neutropeni og dermed forbundne infektiøse komplikationer

Patienter, som får cetuximab i kombination med platinbaseret kemoterapi, har en øget risiko for at der

opstår svær neutropeni, hvilket kan resultere i efterfølgende infektiøse komplikationer som f.eks. febril

neutropeni, lungebetændelse eller sepsis. En tæt monitorering af sådanne patienter anbefales; herunder

især de patienter, som får hudlæsioner, mucositis eller diaré, hvilket kan øge risikoen for at der opstår

infektioner (se pkt. 4.8).

Kardiovaskulære sygdomme

En forøget hyppighed af alvorlige og somme tider letale kardiovaskulære hændelser og dødsfald under

behandlingen er blevet observeret under behandling af ikke-småcellet lungecancer, planocellulært

karcinom i hoved og hals og kolorektalt karcinom. I nogle undersøgelser blev en sammenhæng med

alder ≥ 65 år eller performance-status observeret. Når cetuximab ordineres, skal der tages hensyn til

patienternes kardiovaskulære status, performance-status og samtidig indgivelse af kardiotoksiske

stoffer, såsom fluoropyrimidiner.

Øjne

Patienter med tegn og symptomer, der tyder på keratitis, f.eks. akut eller forværring af:

øjeninflammation, tåresekretion, lysfølsomhed, sløret syn, øjensmerter og/eller røde øjne skal straks

henvises til en oftalmolog.

Hvis en diagnose på ulcerativ keratitis bekræftes, skal behandlingen med cetuximab afbrydes eller

seponeres. Hvis keratitis diagnosticeres, skal fordele og risici ved fortsat behandling nøje overvejes.

Cetuximab skal bruges med forsigtighed til patienter med keratitis, ulcerativ keratitis eller alvorlig

øjentørhed i anamnesen. Brug af kontaktlinser er også en risikofaktor for keratitis og ulceration.

Patienter med kolorektal cancer med RAS-muterede tumorer

Cetuximab bør ikke anvendes til behandling af patienter med kolorektal cancer, hvis tumorer har

RAS-mutationer, eller til patienter med en ukendt RAS-status i tumorer. Resultater fra kliniske

undersøgelser viser en negativt risk/benefit-balance i tumorer med RAS-mutationer. Der blev især

observeret negative virkninger hos disse patienter med hensyn til progressionsfri overlevelse (PFS) og

samlet overlevelse (OS), når cetuximab blev givet som tillæg til FOLFOX4 (se pkt. 5.1).

Der blev også rapporteret om lignende fund, når cetuximab blev givet som tillæg til XELOX i

kombination med bevacizumab (CAIRO2). I denne undersøgelse blev der dog heller ikke vist nogen

positive virkninger på PFS eller OS hos patienter med tumorer af KRAS-vildtypen.

Særlige populationer

Kun patienter med den fornødne nyre- og leverfunktion er undersøgt til dato (serumkreatinin

≤ 1,5 gang, aminotransferaser ≤ 5 gange og bilirubin ≤ 1,5 gang den normale øverste grænse).

Cetuximab er ikke undersøgt hos patienter med en eller flere af følgende laboratorieparametre:

hæmoglobin < 9 g/dl

leukocyttal < 3.000/mm³

absolut neutrofiltal < 1.500/mm³

trombocyttal < 100.000/mm³

Der er begrænsede erfaringer med brugen af cetuximab i kombination med strålebehandling af

kolorektal cancer.

Pædiatrisk population

Cetuximabs virkning hos pædiatriske patienter under 18 år er ikke klarlagt. Ingen nye

sikkerhedssignaler blev identificeret hos pædiatriske patienter efter rapporter fra et fase I-studie.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I kombination med platinbaseret kemoterapi kan hyppigheden af svær leukopeni eller svær neutropeni

være forøget og således resultere i et større antal af infektiøse komplikationer som f.eks. febril

neutropeni, lungebetændelse eller sepsis sammenlignet med platinbaseret kemoterapi alene (se

pkt. 4.4).

Ved administration i kombination fluoropyrimidiner steg hyppigheden af kardial iskæmi, herunder

myokardieinfarkt og kongestiv hjeteinsufficiens, samt hyppigheden af hånd-fod-syndrom (palmar-

plantar erytrodysæstesi) sammenlignet med kun fluoropyrimidiner.

I kombination med capecitabin og oxaliplatin (XELOX) kan hyppigheden af svær diarré være øget.

En særlig interaktionsundersøgelse viste, at cetuximabs farmakokinetiske egenskaber ikke ændres

efter samtidig indgift af en enkelt dosis irinotecan (350 mg/m² legemsoverflade). Irinotecans

farmakokinetik var også uændret, ved samtidig indgift af cetuximab.

Der er ikke foretaget andre særlige interaktionsundersøgelser med cetuximab hos mennesker.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

EGFR er involveret i udviklingen af fosteret. Begrænsede observationer hos dyr tyder på, at cetuximab

passerer placentabarrieren, og det er konstateret, at andre IgG

-antistoffer passerer placentabarrieren.

Data fra dyrestudier gav ikke bevis på teratogenicitet. Der blev dog observeret en dosisafhængig

stigning af spontan abort (se pkt. 5.3). Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra gravide eller

ammende kvinder.

Det anbefales kraftigt, at Erbitux kun gives under graviditet eller til kvinder, som benytter adækvat

prævention, hvis den potentielle fordel for moderen retfærdiggør en potentiel risiko for fostret.

Amning

Kvinder frarådes at amme under behandling med Erbitux og i 2 måneder efter sidste dosis, da det ikke

vides, om cetuximab udskilles i modermælk.

Fertilitet

Der er ingen data for cetuximabs virkning på human fertilitet. Virkningen på fertilitet hos hanner og

hunner er ikke blevet evalueret i formelle dyrestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Hvis patienter får behandlingsrelaterede symptomer, som påvirker deres koncentrations- og

reaktionsevne, frarådes det, at de fører motorkøretøj eller betjener maskiner, før effekten tager af.

4.8

Bivirkninger

De hovedsagelige bivirkninger af cetuximab er hudreaktioner, som forekommer hos mere end 80% af

patienterne, hypomagnesæmi, som forekommer hos mere end 10% af patienterne og

infusionsrelaterede reaktioner, som forekommer med lette eller moderate symptomer hos mere end

10% af patienterne og med svære symptomer hos mere end 1% af patienterne.

Følgende definitioner gælder for den hyppighedsterminologi, som anvendes herefter:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

En stjerne (*) betyder, at yderligere information om den respektive bivirkning gives under tabellen.

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Hypomagnesæmi (se pkt. 4.4).

Almindelig:

Dehydrering, især som følge af diaré eller mucositis;

hypokalcæmi (se pkt. 4.4); anorexi som kan føre til vægttab.

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine.

Hyppighed ikke kendt:

Aseptisk meningitis.

Øjne

Almindelig:

Konjunktivitis.

Ikke almindelig:

Blefaritis; keratitis.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Dyb venetrombose.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Lungeemboli; interstitiel lungesygdom, som kan være dødelig

(se pkt. 4.4).

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Diaré; kvalme; opkastning.

Lever og galdeveje

Meget almindelig:

Stigning i leverenzymniveauer (ASAT, ALAT, AP).

Hud og subkutane væv

Meget almindelig:

Hudreaktioner*.

Meget sjæden:

Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse.

Hyppighed ikke kendt:

Superinfektion af hudlæsioner*.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig:

Lette eller moderate infusionsrelaterede reaktioner (se pkt. 4.4);

mucositis, i nogle tilfælde alvorlig. Mucositis kan medføre

epistaxis.

Almindelig:

Svære infusionsrelaterede reaktioner i nogle tilfælde med

dødelig udgang (se pkt. 4.4), træthed.

Yderligere information

Generelt blev der ikke observeret nogen klinisk relevant forskel mellem de to køn.

Hudreaktioner

Der kan forekomme hudreaktioner hos mere end 80% af patienterne. Reaktionerne ses hovedsageligt

som akne-lignende udslæt og/eller mindre hyppigt som pruritus, tør hud, afskalning, hypertrichose

eller neglelidelser (f.eks. paronychia). Omkring 15% af hudreaktionerne er svære, herunder enkelte

tilfælde af hudnekrose. De fleste hudreaktioner udvikles inden for de tre første uger af behandlingen.

Såfremt de anbefalede dosisjusteringer følges (se pkt. 4.4), heler hudreaktionerne generelt uden mén

efter nogen tid, når behandlingen ophører.

Hudlæsioner forårsaget af cetuximab kan føre til, at patienterne bliver disponeret for superinfektioner

(f.eks. med S. aureus). Dette kan medføre efterfølgende komplikationer, f.eks. cellulitis, erysipelas

eller, potentielt med dødeligt udfald, staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS), nekrotiserende

fasciitis eller sepsis.

Kombinationsbehandling

Når cetuximab anvendes i kombination med kemoterapeutiske stoffer skal de respektive

produktresuméer til disse stoffer læses.

I kombination med platinbaseret kemoterapi kan hyppigheden af svær leukopeni eller svær neutropeni

være forøget og således resultere i et større antal af infektiøse komplikationer som f.eks. febril

neutropeni, lungebetændelse eller sepsis sammenlignet med platinbaseret kemoterapi alene (se

pkt. 4.4).

Ved administration i kombination fluoropyrimidiner steg hyppigheden af kardial iskæmi, herunder

myokardieinfarkt og kongestiv hjeteinsufficiens, samt hyppigheden af hånd-fod-syndrom (palmar-

plantar erytrodysæstesi) sammenlignet med kun fluoropyrimidiner.

I kombination med lokal strålebehandling af hoved- og halsområdet var de yderligere bivirkninger

dem, som er typiske for strålebehandling (f.eks. mucositis, stråledermatit, dysfagi eller leukopeni, der

hovedsageligt optrådte som lymfocytopeni). I et randomiseret, kontrolleret, klinisk studier med

424 patienter var antallet af svær, akut stråledermatit og mucositis samt af sene rapporterede

hændelser, relaterede til strålebehandlingen, let forhøjet hos patienter, som fik strålebehandling i

kombination med cetuximab, sammenlignet med dem, som kun fik strålebehandling.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er begrænsede erfaringer med enkeltdoser højere end 400 mg/m² legemsoverflade eller ugentlige

administrationer af doser på mere end 250 mg/m² legemsoverflade. I kliniske studier med doser på op

til 700 mg/m² givet hver anden uge var sikkerhedsprofilen overensstemmende med den, som beskrives

i pkt. 4.8.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske stoffer, monoklonale antistoffer, ATC-kode:

L01XC06

Virkningsmekanisme

Cetuximab er et kimerisk monoklonalt IgG

-antistof specifikt rettet mod den epidermale

vækstfaktorreceptor (EGFR).

EGFR-signalbaner er involverede i kontrollen af cellernes overlevelse, udvikling i cellecyklus,

angiogenese, cellemigration og celleinfiltration/metastaser.

Cetuximab binder sig til EGFR med en affinitet, som er cirka 5 til 10 gange højre end kroppens egne

ligander. Cetuximab blokerer bindingen af kropsegne EGFR-ligander, hvilket hæmmer receptorens

funktion. Det forårsager yderligere optagelse af EGFR i cellerne, hvilket kan medføre ned-regulering

af EGFR. Cetuximab påvirker også cytotoksiske immun-effektorceller mod tumorceller med EGFR

(antibody dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC).

Cetuximab binder sig ikke til andre receptorer i HER-familien.

Proteinproduktet af proto-onkogenet RAS (rat sarcoma) er en central, downstream signaltransducer

for EGFR. I tumorer bidrager aktivering af RAS via EGFR til EGFR-medieret øget celleproliferation,

celleoverlevelse og produktion af pro-angiogene faktorer.

RAS er en af de hyppigst aktiverede onkogen-familier ved human cancer. Mutationer af RAS-generne

ved visse hotspots på exon 2, 3 og 4 resulterer i konstitutiv aktivering af RAS-proteiner uafhængigt af

EGFR-signalering.

Farmakodynamisk virkning

I såvel in vitro- som in vivo-analyser hæmmer cetuximab formeringen og fremkalder apoptose hos

humane tumorceller med EGFR. In vitro hæmmer cetuximab tumorcellers produktion af angiogene

faktorer og blokerer migration af endotelceller. In vivo hæmmer cetuximab tumorcellers angiogene

faktorer og fremkalder en reduktion i tumorens neo-vaskularisering og metastasering.

Immunogenicitet

Udviklingen af humane anti-kimeriske antistoffer (human anti-chimeric antibodies, HACA) er en

effekt i klassen af monoklonale, kimeriske antistoffer. Aktuelle data for udviklingen af HACA er

begrænsede. Generelt blev der set målbare HACA-titrer hos 3,4% af de undersøgte patienter med

incidenser i intervallet fra 0% til 9,6% i studiergene med målindikationer. Der foreligger til dato ingen

afgørende data om den neutraliserende effekt af HACAs på cetuximab. Forekomsten af HACA faldt

ikke sammen med forekomsten af overfølsomhedsreaktioner eller andre bivirkninger af cetuximab.

Kolorektal cancer

En diagnostisk analyse (EGFR pharmDx) blev anvendt til immunohistokemisk påvisning af EGFR i

tumormateriale. En tumor blev betragtet som EGFR-positiv, hvis der kunne identificeres en enkelt,

farvet celle. Cirka 75% af patienterne med metastatisk kolorektal cancer, som blev screenet til kliniske

studier, havde en tumor med EGFR og blev derfor betragtet som egnede til behandling med cetuximab.

Cetuximabs effekt og sikkerhed er ikke dokumenteret hos patienter med tumorer, hvor EGFR ikke

blev påvist.

EMA/775584/2013

EMEA/H/C/000558

EPAR - sammendrag for offentligheden

Erbitux

cetuximab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Erbitux.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede lægemidlet og

nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Erbitux skal anvendes.

Hvad er Erbitux?

Erbitux er en opløsning til infusion (drop i en vene), som indeholder det aktive stof cetuximab.

Hvad anvendes Erbitux til?

Erbitux anvendes til behandling af metastatisk kræft i colon eller rectum (tyktarmen/endetarmen).

”Metastatisk” betyder, at kræften har spredt sig til andre dele af kroppen. Erbitux anvendes til

patienter, hvis kræftceller har et protein på overfladen, som kaldes epidermal vækstfaktorreceptor

(EGFR), og som indeholder en ”vildtype” (ikke-muteret) udgave af en gengruppe kaldet ”RAS”. Erbitux

gives på følgende måder:

sammen med kræftbehandlinger, der indeholder irinotecan

sammen med behandlingen FOLFOX4, der indeholder oxaliplatin, til ikke tidligere behandlede

patienter

alene, når den tidligere behandling med oxaliplatin og irinotecan ikke har virket, og patienten ikke

kan behandles med irinotecan.

Erbitux anvendes også til behandling af ‘pladecelle-’kræft i hoved og hals. Disse kræfttyper angriber

cellerne i slimhinden i munden eller halsen, eller i organer såsom larynx (strubehovedet). Ved lokalt

fremskreden kræft (hvor tumoren er vokset, men ikke har spredt sig), gives Erbitux i kombination med

strålebehandling. Til behandling af tilbagevendende (når sygdommen kommer tilbage efter tidligere

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

behandling) eller metastatisk kræft anvendes Erbitux med en ”platinbaseret” lægemiddelkombination

mod kræft (inklusive lægemidler som cisplatin eller carboplatin).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Erbitux?

Erbitux må kun gives under overvågning af en læge med erfaring i brug af lægemidler mod kræft på

faciliteter, hvor der er genoplivningsudstyr til rådighed. Inden indgivelsen af Erbitux skal patienten

have et antihistamin og et kortikosteroid for at forebygge en allergisk reaktion. Patienten skal desuden

overvåges nøje for tegn på allergiske reaktioner i mindst en time efter, at infusionen er indgivet.

Erbitux indgives én gang om ugen. Den første infusion indgives ved en dosis på 400 mg pr.

kvadratmeter legemsoverflade (beregnes ved hjælp af patientens højde og vægt) og varer 2 timer. De

efterfølgende infusioner er 250 mg/m2 indgivet i løbet af en time. Når Erbitux anvendes alene eller

sammen med andre lægemidler mod kræft, fortsættes med Erbitux, så længe patienten responderer.

Når Erbitux anvendes sammen med strålebehandling, begyndes behandlingen med Erbitux en uge før

påbegyndelse af strålebehandling og fortsættes, indtil strålebehandlingen er afsluttet.

Hvordan virker Erbitux?

Det aktive stof i Erbitux, cetuximab, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er et antistof

(en proteintype), som er blevet udviklet til at genkende og binde sig til en specifik struktur (kaldet et

antigen), som findes i kroppen. Cetuximab er udviklet til at binde sig til EGFR, som findes på

overfladen af visse kræftceller. EGFR er med til at aktivere gener kaldet RAS, som stimulerer

kræftcellernes vækst. Ved at binde sig til EGFR forhindrer cetuximab dette i at ske i kræftcellerne og er

dermed med til at standse cellernes vækst. Mellem 79 og 89 % af colorektalkræfttyper og over 90 %

af pladecellekræfttyper i hoved-hals-regionen har EGFR på celleoverfladen.

Hvordan blev Erbitux undersøgt?

Ved metastatisk kræft i tyktarm eller endetarm blev Erbitux undersøgt i seks hovedundersøgelser:

To undersøgelser omfattede 1 535 patienter, som ikke havde fået kemoterapi før.

Undersøgelserne så på virkningen af Erbitux i tillæg til en behandlingskombination, der

indeholdt enten irinotecan eller oxaliplatin (FOLFOX). En tredje undersøgelse så også på

virkningen af Erbitux i tillæg til to behandlingskombinationer, der indeholdt oxaliplatin (hvoraf

den ene svarede til FOLFOX) hos 1 630 patienter.

Tre undersøgelser omfattede 2 199 patienter, hvis sygdom var blevet værre under tidligere

behandling med irinotecan, oxaliplatin eller begge, eller som ikke kunne behandles med nogen

af disse lægemidler.

Ved hoved-hals-kræft blev Erbitux undersøgt i to hovedundersøgelser:

Den første undersøgelse omfattede 424 patienter med lokalt fremskreden kræft, hvor man så

på virkningen af Erbitux i tillæg til strålebehandling.

Den anden undersøgelse omfattede 442 patienter med tilbagevendende eller metastatisk

kræft, hvor man så på virkningen af Erbitux i tillæg til en platinbaseret lægemiddelkombination

mod kræft.

I alle undersøgelserne så man på, hvor længe patienterne levede, uden at deres kræftsygdom blev

værre, eller hvor lang tid patienterne overlevede. I de fleste af undersøgelserne så man på de

Erbitux

Side 2/4

individuelle resultater hos de patienter, hvis tumorer indeholdt KRAS-vildtypen (et af RAS-gentyperne),

og patienter, hvis tumorer indeholdt muteret KRAS. En af undersøgelserne så desuden på de

individuelle resultater hos de patienter, hvis tumorer indeholdt vildtypeformer af alle RAS-gener, og fra

patienter med muterede former af et hvilket som helst RAS-gen. Når RAS-gener (såsom KRAS)

muterer, kan de stimulere tumorvæksten uden først at være blevet aktiveret af EGFR, så her kan det

ikke forventes, at Erbitux er til nogen stor hjælp.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Erbitux?

I undersøgelserne af kræft i tyktarm og endetarm viste Erbitux sig generelt at forlænge patienternes

levetid, uden at sygdommen blev værre:

Hos patienter, som ikke havde fået kemoterapi før, levede patienter med vildtype-KRAS i

tumorerne længere, uden at sygdommen blev værre, når de fik Erbitux i tillæg til kemoterapi med

irinotecan (9,9 måneder sammenlignet med 8,4 måneder i gennemsnit). Hos patienter, der fik

Erbitux i tillæg til kemoterapi med oxaliplatin (FOLFOX) levede patienterne med vildtype-RAS

længere, uden at sygdommen blev værre, sammenlignet med patienter, der fik FOLFOX alene

(12,0 måneder sammenlignet med 5,8 måneder i gennemsnit). I den tredje undersøgelse

overlevede patienterne med vildtype-KRAS dog som helhed i 16,3 måneder, når Erbitux blev

anvendt i tillæg til en anden behandling med oxaliplatin, der svarede til FOLFOX, sammenlignet

med 18,2 måneder, når behandlingen med oxaliplatin anvendtes alene.

Den første undersøgelse af patienter, som havde fået kemoterapi før, så ikke på RAS-mutationer,

men i de to andre undersøgelser levede patienterne med vildtype-KRAS i tumorerne længere, uden

at sygdommen blev værre, når Erbitux blev føjet til deres behandling. Patienter, som ikke havde

responderet på hverken oxaliplatin- eller irinotecanbehandling, levede i gennemsnitligt 3,6

måneder, uden at sygdommen blev værre, når de fik Erbitux, sammenlignet med 1,9 måneder hos

dem, der modtog ”bedst mulige støtte og pleje” alene (behandling af symptomer, men ikke selve

kræftsygdommen). Patienter, der ikke havde responderet på behandling med oxaliplatin, levede i

gennemsnitligt 4,0 måneder, uden at sygdommen blev værre, når de fik Erbitux plus irinotecan,

sammenlignet med 2,6 måneder hos dem, der fik irinotecan alene.

Ved lokalt fremskreden hoved-hals-kræft levede patienterne længere, uden at sygdommen blev værre,

når Erbitux blev føjet til strålebehandling (24,4 måneder sammenlignet med 14,9 måneder i

gennemsnit). Ved tilbagevendende eller metastatisk kræft i hals og hoved var overlevelsen længere,

når Erbitux blev føjet til en platinbaseret lægemiddelkombination mod kræft (10,1 måneder

sammenlignet med 7,4 måneder i gennemsnit).

Hvilken risiko er der forbundet med Erbitux?

De hyppigste bivirkninger ved Erbitux (som optræder hos flere end 1 patient ud af 10) er

hudreaktioner såsom udslæt, hypomagnesemi (lavt magnesiumindhold i blodet), milde eller moderate

reaktioner i forbindelse med infusionen (såsom feber, kulderystelser, svimmelhed og åndenød),

mucositis (mundslimhindebetændelse) og forhøjede niveauer af visse leverenzymer. Hudreaktioner ses

hos over 80 % af patienterne. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Erbitux

fremgår af indlægssedlen.

Erbitux må ikke anvendes sammen med kemoterapi indeholdende oxaliplatin til metastatisk colorectal

cancer hos patienter med muteret RAS eller patienter med en ukendt RAS-status. Den fuldstændige

liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Erbitux kan være forbundet med alvorlige reaktioner under infusionen, så patienterne skal overvåges

nøje, mens lægemidlet gives.

Erbitux

Side 3/4

Hvorfor blev Erbitux godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Erbitux opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Erbitux

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Erbitux den 29. juni 2004.

Den fuldstændige EPAR for Erbitux findes på agenturets websted:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Erbitux, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12-2013.

Erbitux

Side 4/4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information