Equasym Depot 30 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-04-2018

Aktiv bestanddel:
METHYLPHENIDATHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
N06BA04
INN (International Name):
methylphenidate
Dosering:
30 mg
Lægemiddelform:
kapsler med modificeret udløsning, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
54738
Autorisation dato:
2015-02-19

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Equasym® Depot 10 mg, 20 mg og 30 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du eller dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller dit barn personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Equasym Depot

3. Sådan skal du eller dit barn tage Equasym Depot

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad det anvendes til

Equasym Depot anvendes til at behandle sygdommen ‘attention deficit hyperactivity disorder’ (ADHD).

– Det anvendes til børn og unge i alderen fra 6 til 18 år.

– Det anvendes kun efter andre behandlinger er blevet afprøvet, som ikke omfatter medicin. Såsom rådgivning og adfærdsterapi.

Equasym Depot anvendes ikke som behandling for ADHD hos børn under 6 år eller hos voksne. Det vides ikke, om det er sikkert eller gavnligt for disse

personer.

Hvordan det virker

Equasym Depot forbedrer aktiviteten i visse dele af hjernen, som er underaktive. Medicinen kan forbedre opmærksomheden (opmærksomhedsspændvidde),

koncentrationen og reducere impulsiv adfærd.

Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter:

– psykologisk

– uddannelsesmæssig og

– social behandling

Behandling med Equasym Depot må kun påbegyndes af og anvendes med regelmæssige kontroller hos en læge med erfaring i adfærdsmæssige

problemer hos børn og/eller unge.

ADHD kan håndteres med behandlingsprogrammer.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD finder det:

– svært at sidde stille og

– svært at koncentrere sig.

Det er ikke deres skyld at de ikke kan gøre disse ting.

Mange børn og unge har svært ved at gøre disse ting. Med ADHD kan de dog forårsage problemer i hverdagen. Børn og unge med ADHD kan have problemer

med indlæring og med at lave lektier. De har svært ved at opføre sig ordentligt hjemme, i skolen og andre steder.

ADHD påvirker ikke intelligensen hos et barn eller en ung.

Kontakt lægen, hvis du eller dit barn får det værre, eller hvis du eller dit barn ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du eller dit barn begynder at tage Equasym Depot

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag/giv ikke Equasym Depot hvis du eller dit barn:

– er allergisk over for methylphenidathydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Equasym Depot (angivet i afsnit 6)

– har et problem med skjoldbruskkirtlen

– har forhøjet tryk i øjet (glaukom)

– har en tumor i binyrerne (fæokromocytom)

– har en spiseforstyrrelse, hvor du ikke føler dig sulten eller du har ikke lyst til at spise – såsom nervøs spisevægring ‘anorexia nervosa’

– har et meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, hvilket kan forårsage smerter i arme og ben

– nogensinde har haft hjerteproblemer

– såsom hjerteanfald, uregelmæssigt hjerteslag, smerter og ubehag i brystet, hjerteinsufficiens, hjertesygdom eller et medfødt hjerteproblem

04-2021

P183390-5

– har haft et problem med blodkarrene i hjernen

– såsom et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af en del af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar, eller betændelse i blodkarrene

(vaskulitis)

– aktuelt tager eller i løbet af de sidste 14 dage har taget antidepressiv medicin (kendt som monoaminoxidase-hæmmer) – se Brug af anden medicin

– har psykiske problemer såsom:

– et ‘psykopatisk’ problem eller ‘borderline personlighedsforstyrrelse’

– unormale tanker eller fantasiforestillinger, eller en sygdom, der hedder ‘skizofreni’

– tegn på et alvorligt problem med humøret, såsom:

– selvmordsfølelse

– alvorlig depression, hvor du føler dig meget ked af det, uduelig og håbløs

– mani, hvor du føler dig usædvanlig pirrelig, hyperaktiv og uden hæmninger.

Lad være med at tage/give Equasym Depot, hvis noget af det ovenstående gælder for dig eller dit barn. Tal med din læge eller på apoteket før du eller dit barn

tager Equasym Depot, hvis du ikke er sikker.

Equasym Depot kan nemlig forværre disse problemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du eller dit barn tager Equasym Depot, hvis du eller dit barn:

– har problemer med lever eller nyrer

– har haft anfald (krampeanfald, kramper, epilepsi) eller unormale hjernescanninger (EEG’er)

– nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller stoffer

– er en pige og er begyndt at få menstruation (se punktet ‘Graviditet og amning’ nedenfor)

– har gentagne trækninger i en af dine kropsdele, som er svære at kontrollere, eller du gentager lyde og ord

– har forhøjet blodtryk

– har et hjerteproblem, som ikke er nævnt i punktet ‘Tag ikke’ ovenfor

– har et psykisk problem, som ikke er nævnt i punktet ‘Tag ikke’ ovenfor. Andre psykiske problemer omfatter:

– humørsvingninger (fra at være manisk til at være deprimeret - kaldet ‘bipolar lidelse’)

– start på aggressiv eller fjendtlig adfærd, eller din eller dit barns aggressivitet bliver værre

– ser, hører eller føler ting, som ikke eksisterer (hallucinationer)

– tror på ting, som ikke eksisterer (vrangforestillinger)

– føler dig mistroisk i usædvanlig grad (paranoia)

– føler dig ophidset, nervøs eller anspændt

– føler dig deprimeret eller skyldbevidst.

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis noget af det ovenstående gælder for dig eller dit barn, før du starter med behandlingen.

Equasym Depot kan nemlig forværre disse problemer. Din læge vil gerne overvåge, hvordan medicinen påvirker dig eller dit barn.

Kontroller, som din læge vil foretage, før du eller dit barn begynder at tage Equasym Depot

Disse kontroller, der nævnes nedenfor, vil blive udført for at afgøre om Equasym Depot er den korrekte medicin for dig eller dit barn. Din læge vil tale med

dig om:

– anden medicin du eller dit barn tager

– om der tidligere har forekommet pludselige uforklarlige dødsfald i familien

– andre medicinske problemer (såsom hjerteproblemer) som du eller din familie eventuelt lider af

– hvordan du eller dit barn har det, om du eller dit barn føler dig opstemt eller langt nede, har mærkelige tanker eller hvis du eller dit barn har følt det

sådan tidligere

– om der tidligere har været tilfælde af ‘nervøse trækninger’ i familien (gentagne trækninger i en af dine kropsdele, som er svære at kontrollere, eller du

gentager lyde og ord)

– psykiske eller adfærdsmæssige problemer, som du, dit barn eller din familie har haft. Din læge vil drøfte med dig, om du eller dit barn er i

risikogruppen for at få humørsvingninger (fra at være manisk til at være depressiv – kaldet ‘bipolar lidelse’). Lægen vil undersøge den psykiske

sygehistorie for dig eller dit barn, og undersøge om nogle i din familie har begået selvmord, eller har bipolar lidelse eller depression.

Det er vigtigt at du giver så mange oplysninger, som du kan. Dette vil hjælpe din læge med at afgøre, om Equasym Depot er den korrekte medicin for dig

eller dit barn. Din læge kan beslutte, at andre medicinske undersøgelser er nødvendige, før du eller dit barn begynder med at tage denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med Equasym Depot

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage

anden medicin.

Tag ikke Equasym Depot hvis du eller dit barn:

– tager en medicin, der kaldes en ‘monoaminoxidase-hæmmer’ (MAO-hæmmer) mod depression, eller har taget en MAO-hæmmer inden for de sidste

14 dage. Indtagelse af en MAO-hæmmer sammen med Equasym Depot kan forårsage en pludselig blodtrykstigning.

Hvis du eller dit barn tager andre former for medicin, kan Equasym Depot påvirke, hvor godt de virker, eller det kan forårsage bivirkninger. Hvis du eller dit

barn tager nogle af de følgende former for medicin, bør du tjekke med din læge eller apotekspersonalet, før du eller dit barn tager Equasym Depot:

– anden medicin mod depression

– medicin mod alvorlige psykiske problemer

– medicin mod epilepsi

– medicin, som anvendes til at reducere eller forhøje blodtrykket

– visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder medicin, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt at spørge apoteket til råds, når du køber

nogle af disse produkter

– medicin, der fortynder blodet for at forebygge blodpropper

– medicin mod migræne og hedeture (f.eks. clonidin).

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt nogle af de former for medicin du eller dit barn tager, er omfattet af den ovenstående liste, skal du spørge din læge eller på

apoteket før du eller dit barn tager Equasym Depot.

Planlagt operation

Fortæl det til din læge, hvis du eller dit barn skal opereres. Equasym Depot bør ikke tages på operationsdagen, hvis der anvendes en bestemt form for

bedøvelsesmiddel, da dette medfører en risiko for en pludselig blodtryksstigning under operationen.

Test for stoffer

Denne medicin kan give et positivt resultat, når der testes for stoffer. Dette gælder også tests anvendt i idræt.

Brug af Equasym Depot sammen med alkohol

Lad være med at drikke alkohol, mens denne medicin indtages. Alkohol kan forværre denne medicins bivirkninger. Husk på, at visse madvarer og visse former

for medicin indeholder alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du eller dit barn er gravid eller ammer, har mistanke om at være gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råd, før du eller dit barn tager dette lægemiddel.

De foreliggende data tyder ikke på, at der er større risiko for fødselsdefekter overordnet set, men det kan ikke udelukkes, at der er en lidt forhøjet risiko for

misdannelser af hjertet, når produktet anvendes i graviditetens første tre måneder. Din læge vil kunne give dig flere oplysninger om denne risiko.

Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du anvender Equasym Depot, hvis du eller din datter:

er seksuelt aktiv. Din læge vil drøfte præventionsmidler med jer

er gravid, eller tror en af jer kan være gravid. Din læge vil beslutte, om du eller din datter bør tage Equasym Depot

ammer eller planlægger at amme. Det er muligt, at Equasym Depot udskilles i modermælken. Derfor vil din læge beslutte, om du eller din datter bør amme,

mens du eller din datter tager Equasym Depot.

Langvarig rejsning

Under behandling kan drenge og unge mænd pludselig opleve langvarig rejsning. Det kan være smertefuldt, og det kan forekomme når som helst. Det er

vigtigt, at du eller dit barn kontakter lægen med det samme, hvis en rejsning varer længere end 2 timer, navnlig hvis den er smertefuld.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Equasym Depot kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Du eller dit barn kan føle jer svimle, have problemer med at fokusere eller have sløret syn, mens du eller dit barn er i behandling med Equasym Depot. Hvis dette

sker, kan det være farligt at foretage ting som at køre, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer.

Equasym Depot indeholder saccharose (en form for sukker), hvor advarsel er påkrævet

Kontakt lægen, før du eller dit barn tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du eller dit barn ikke tåler visse sukkerarter.

Equasym Depot indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du eller dit barn tage Equasym Depot

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

– Equasym Depot er en “modificeret udløsning” form af methylphenidat, som frigiver medicinen gradvist over en tidsperiode svarende til en skoledag

(8 timer). Det er beregnet til at erstatte den samme totale daglige dosis af traditionelt (hurtig udløsning) methylphenidat, der tages til morgenmaden og til

frokost.

– Hvis du eller dit barn allerede tager traditionelt (hurtig udløsning) methylphenidat, kan din læge ordinere en tilsvarende dosis af Equasym Depot i stedet

for.

– Hvis du eller dit barn ikke tidligere har taget Equasym Depot, vil din læge normalt begynde behandlingen med traditionelle (hurtig udløsning) tabletter

med methylphenidat. Hvis din læge mener, at det er nødvendigt, kan behandling med methylphenidat startes med Equasym Depot 10 mg dagligt før

morgenmaden.

– Din læge vil normalt påbegynde behandlingen med en lav dosis og gradvist forhøje den efter behov.

– Den maksimale daglige dosis er 60 mg.

Sådan tages Equasym Depot

– Equasym Depot bør gives om morgenen før morgenmad. Kapslerne kan sluges hele med vand, eller de kan åbnes, og kapslernes indhold kan drysses på en

smule (en spiseskefuld) æblemos og straks indtages/gives og ikke opbevares til fremtidig brug. Hvis medicinen tages/gives med bløde madvarer, skal der

efterfølgende indtages noget væske, f.eks. vand. Kapslerne og kapselindholdet må ikke knuses eller tygges.

Brug til børn

Equasym Depot bør ikke anvendes til børn under 6 år.

Brug til voksne

Equasym Depot er ikke beregnet til voksne over 18 år.

Hvis du eller dit barn ikke har det bedre efter 1 måneds behandling

Hvis du eller dit barn ikke har det bedre, skal du fortælle det til din læge. Lægen kan beslutte, at du eller dit barn behøver en anden behandling.

Hvis Equasym Depot ikke indtages korrekt

Hvis Equasym Depot ikke anvendes korrekt, kan dette forårsage abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du eller dit barn begynder at blive afhængig af

medicinen. Fortæl det til din læge hvis du eller dit barn nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller stoffer.

Denne medicin er kun ordineret til dig eller dit barn. Lad være med at give denne medicin til andre, selvom det virker som om de har samme symptomer.

Hvis du eller dit barn har taget for meget Equasym Depot

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller dit barn har taget mere af Equasym Depot, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du eller dit barn føler jer utilpas).

Hvis du eller dit barn tager for meget medicin, skal du straks tale med en læge eller straks ringe efter en ambulance. Fortæl dem hvor meget, der er blevet

indtaget.

Tegn på en overdosis kan omfatte: opkastning, ophidselse, rysten, øgede ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, anfald (kan efterfølges af koma),

følelse af at være meget glad, forvirring, se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige (hallucinationer eller psykose), svedtendens, rødmen, hovedpine, høj

feber, ændringer i hjerteslaget (langsomt, hurtigt eller uregelmæssigt), højt blodtryk, udvidede pupiller og tør næse og mund.

Hvis du eller dit barn har glemt at tage Equasym Depot

Du eller dit barn må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du eller dit barn glemmer en dosis, skal I vente indtil det er tid til

den næste dosis.

Hvis du eller dit barn holder op med at tage Equasym Depot

Hvis du eller dit barn pludseligt holder op med at tage denne medicin, kan symptomerne på ADHD komme tilbage, eller der kan fremkomme bivirkninger såsom

depression. Din læge kan ønske at reducere mængden af medicin, der tages hver dag, gradvist, før den stoppes helt. Tal med din læge, før du eller dit barn

holder op med at tage Equasym Depot.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du eller dit barn er i tvivl om.

Ting din læge vil udføre mens du eller dit barn er i behandling

Din læge vil udføre nogle tests

– Før du eller dit barn starter – for at sikre at Equasym Depot er sikkert og vil være gavnligt.

– Efter du eller dit barn er startet – de vil blive udført mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. De vil også blive udført, når dosis ændres.

– Disse tests vil omfatte:

– kontrol af appetitten

– måling af højde og vægt

– måling af blodtryk og hjertefrekvens

– kontrol af problemer med humøret eller sindstilstanden eller andre usædvanlige fornemmelser. Eller om disse ting er blevet forværret, efter

behandling med Equasym Depot er begyndt.

Langvarig behandling

Det er ikke nødvendigt at tage Equasym Depot i al evighed. Hvis du eller dit barn tager Equasym Depot i længere tid, bør din læge stoppe behandlingen i et

stykke tid, mindst én gang om året. Dette kan finde sted i en skoleferie. Dette vil vise, om medicinen stadig behøves.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du eller dit barn får nogle af bivirkningerne nedenfor, skal du straks søge læge:

Almindelige (forekommer hos færre end 1 ud af 10 personer)

– uregelmæssigt hjerteslag (palpitationer).

Ikke almindelige (forekommer hos færre end 1 ud af 100 personer)

– tanker om og lyst til at begå selvmord

– se, føle eller høre ting, som ikke er virkelige, dette er tegn på en psykose

– ukontrolleret tale og kropsbevægelser (Tourettes)

– humørændringer eller humørsvingninger

– tegn på allergi såsom udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre kropsdele, stakåndethed, hiven efter vejret eller

problemer med vejrtrækningen.

Sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 personer)

– en følelse af at være usædvanligt ophidset, hyperaktiv og uhæmmet (mani)

– smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer)

– hjerteanfald, hjertestop, pludselig død

– anfald (krampeanfald, kramper, epilepsi)

– hudafskalning eller blåligrøde plamager

– muskelspasmer, som du ikke kan kontrollere, og som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem – det skyldes en midlertidig manglende

blodforsyning til hjernen

– lammelse eller problemer med bevægelse og syn, taleproblemer (dette kan være tegn på problemer med blodkarrene i din hjerne)

– reduktion eller stigning i antallet af blodlegemer (røde og hvide blodlegemer og blodplader); det kan gøre dig mindre modstandsdygtig over for

infektioner, og du vil lettere kunne få blødninger og blå mærker

– en pludselig stigning i kropstemperaturen, meget højt blodtryk og svære krampeanfald (‘neuroleptisk malignt syndrom’). Det er ikke sikkert at denne

bivirkning forårsages af methylphenidat eller andre lægemidler, som kan tages i kombination med Equasym Depot

Andre bivirkninger (det vides ikke, hvor ofte de forekommer)

– uønskede tanker, som bliver ved med at komme tilbage

– uforklaret besvimelse, stakåndethed (dette kan være tegn på hjerteproblemer).

Hvis du eller dit barn får nogle af bivirkningerne ovenfor, skal du straks søge læge.

Andre bivirkninger inkluderer de følgende. Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis de bliver alvorlige:

Meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

– hovedpine

– følelse af nervøsitet

– ikke i stand til at sove.

Almindelige (forekommer hos færre end 1 ud af 10 personer)

– ledsmerter

– mundtørhed

– høj temperatur (feber)

– usædvanligt hårtab eller udtynding af håret

– følelse af usædvanlig søvnighed eller døsighed

– tab af eller nedsat appetit, vægttab

– kløe, udslæt eller hævet rødt kløende udslæt (nældefeber)

– hoste, ondt i halsen eller irritation i næse eller hals

– højt blodtryk, hurtigt hjerteslag (takykardi)

– følelse af svimmelhed, bevægelser du ikke kan kontrollere, aktiv i usædvanlig grad

– følelse af aggressivitet, angst, ophidselse, depression, irritabilitet og unormal adfærd

– kraftig tænderskæren (bruxismus)

– uregelmæssig puls

– mavesmerter, diarré, kvalme, mavegener, opkastning

– betændelse i næse og svælg.

Ikke almindelige (forekommer hos færre end 1 ud af 100 personer)

– forstoppelse

– ubehag i brystet

– blod i urinen

– rysten eller skælven

– dobbeltsyn eller sløret syn

– muskelsmerter, muskeltrækninger

– stakåndethed eller brystsmerter

– forhøjelser i resultater fra leverundersøgelser (ses ved en blodprøve)

– vrede, følelse af rastløshed eller at have let til tårer, overdreven opmærksomhed på omgivelserne, søvnproblemer

– blæredannelse i huden, hudafskalning

– sløvhed, træthed

– hjertemislyd.

Sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 personer)

– ændringer i kønsdriften

– en følelse af at være desorienteret

– udvidede pupiller, problemer med synet

– overdreven svedtendens, rødmen af huden, rødt hævet hududslæt.

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 personer)

– muskelkramper

– små røde mærker på huden

– betændelse eller blokerede pulsårer i hjernen

– unormal leverfunktion, herunder leverinsufficiens og koma

– ændringer i testresultater – herunder lever- og blodprøver

– selvmordsforsøg, gennemført selvmord, forbigående nedtrykthed, unormale tanker, mangel på følelser eller sindsbevægelser, foretage sig ting igen

og igen, være besat af én ting

– dine fingre og tæer bliver følelsesløse, du har en prikkende fornemmelse i dem, og de ændrer farve (fra hvide til blå, derefter røde), når de er kolde

(‘Raynauds fænomen’), kolde hænder og fødder

– bleghed og træthed pga. blodmangel

– udvikling af bryster hos mænd

– feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).

Andre bivirkninger (det vides ikke, hvor ofte de forekommer)

– migræne

– sygelig taletrang

– meget høj feber

– langsomt, hurtigt eller ekstra hjerteslag

– et større anfald (generaliseret epileptisk anfald ‘grand mal’)

– en tro på ting, der ikke er sande, forvirring

– langvarig rejsning, der kan være smertefuld, eller øget antal rejsninger; manglende evne til at få eller opretholde erektion

– problemer med hjernens blodkar (slagtilfælde, betændelse af blodkarrene i hjernen (cerebral arteritis) eller blodprop i hjernen)

– afhængighed

– manglende evne til at styre din vandladning (inkontinens)

– krampe i kæbemusklerne, der gør det vanskeligt at åbne munden (trismus)

– stammen.

Påvirkning af væksten

Når Equasym Depot anvendes i mere end et år, kan det medføre reduceret vækst hos nogle børn. Dette forekommer hos færre end 1 ud af 10 børn.

– Det kan være, at du eller dit barn ikke tager på i vægt eller ikke vokser i højden som forventet.

– Din læge vil omhyggeligt kontrollere din eller dit barns højde og vægt, samt hvor godt du eller dit barn spiser.

– Hvis du eller dit barn ikke vokser som forventet, kan jeres behandling med Equasym Depot stoppes i et kort stykke tid.

Tal med lægen eller apoteket, hvis du har yderligere spørgsmål angående brugen af dette produkt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Equasym Depot indeholder:

Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid.

– Hver 10 mg kapsel indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 8,65 mg methylphenidat.

– Hver 20 mg kapsel indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 17,30 mg methylphenidat.

– Hver 30 mg kapsel indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid, svarende til 25,94 mg methylphenidat.

Øvrige indholdsstoffer:

– Kapselindhold: sukkerkugler (saccharose og majsstivelse), povidon K29-K32, Opadry clear YS-1-7006 (hypromellose, macrogol 400 og macrogol 8000),

ethylcellulose, vandig suspension og dibutylsebacat.

– Kapselskal: gelatine, titandioxid (E171), indigocarmin (E132).

– 10 mg kapslen indeholder også gult jernoxid (E172).

– 30 mg kapslen indeholder også rødt jernoxid (E172).

– Hvidt blæk: shellac, propylenglycol, natriumhydroxid, povidon K16 og titandioxid (E171).

– Sort blæk: shellac glasur 45 % (20 % esterificeret) i ethanol, propylenglycol, ammoniumhydroxid 28 % og sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Kapsler med modificeret udløsning, hårde.

– 10 mg kapslerne med modificeret udløsning, hårde, har en mørkegrøn, uigennemsigtig overdel præget med “S544” med hvidt og en hvid, uigennemsigtig

underdel præget med “10 mg” med sort.

– 20 mg kapslerne med modificeret udløsning, hårde, har en blå, uigennemsigtig overdel præget med “S544” med hvidt og en hvid, uigennemsigtig underdel

præget med “20 mg” med sort.

– 30 mg kapslerne med modificeret udløsning, hårde, har en rødbrun, uigennemsigtig overdel præget med “S544” med hvidt og en hvid, uigennemsigtig

underdel præget med “30 mg” med sort.

Pakningsstørrelser: 30 kapsler med modificeret udløsning, hårde.

Equasym® er et registreret varemærke, der tilhører Shire Pharmaceuticals Ireland Limited.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2021.

Indehaver af markeds-

føringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

Læs hele dokumentet

11. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Equasym Depot, hårde kapsler med modificeret udløsning (2care4)

0.

D.SP.NR.

22004

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Equasym Depot

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Equasym Depot 10 mg

Hver kapsel indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 8,65 mg

methylphenidat.

Hjælpestof: 45 mg saccharose/kapsel

Equasym Depot 20 mg

Hver kapsel indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 17,30 mg

methylphenidat.

Hjælpestof: 90 mg saccharose/kapsel.

Equasym Depot 30 mg

Hver kapsel indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid svarende til 25,94 mg

methylphenidat.

Hjælpestof: 135 mg saccharose/kapsel.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler med modificeret udløsning (2care4)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder)

Methylphenidat anvendes som del af et omfattende behandlingsprogram for sygdommen

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) til børn over 6 år, når afhjælpende tiltag

alene er utilstrækkelige. Behandling skal foretages under tilsyn af en læge med speciale i

54738_spc.doc

Side 1 af 18

adfærdssygdomme hos børn. En diagnose skal foretages i overensstemmelse med DSM-IV

kriterier eller retningslinjerne i ICD-10 og skal være baseret på en komplet anamnese og

vurdering af patienten.

En diagnose kan ikke udelukkende baseres på tilstedeværelse af et eller flere symptomer.

Syndromets specifikke ætiologi er ukendt og kan ikke diagnosticeres på baggrund af en

enkelt diagnostisk test. En tilstrækkelig diagnose kræver brug af medicinske og

specialiserede psykologiske, pædagogiske og sociale ressourcer.

Et omfattende behandlingsprogram inkluderer sædvanligvis psykologiske, pædagogiske og

sociale tiltag samt farmakoterapi med det formål, at stabilisere børn med et

adfærdssyndrom. Disse adfærdssyndromer er kendetegnet ved symptomer, som kan

omfatte en sygehistorie med kronisk koncentrationsbesvær, distraktion, følelsesmæssig

ustabilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre neurologiske tegn eller

unormal EEG. Indlæringsevnen kan eventuelt være svækket.

Behandling med methylphenidat er ikke indiceret til alle børn med ADHD, og

beslutningen om at anvende lægemidlet skal være baseret på en meget grundig vurdering

af sværhedsgrad og varighed af barnets symptomer i forhold til barnets alder.

Relevant pædagogisk støtte er essentiel, og psykosocial intervention er sædvanligvis

nødvendig. Hvis disse tiltag alene er utilstrækkelige, skal beslutningen om at ordinere

stimulerende midler baseres på meget indgående vurdering af sværhedsgraden af barnets

symptomer. Methylphenidat skal altid anvendes på denne måde i overensstemmelse med

den godkendte indikation samt forskrifter/diagnostiske retningslinjer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Equasym Depot består af en hurtigvirkende komponent (30 % af dosis) samt en

langsomvirkende komponent (70 % af dosis). Således giver Equasym Depot 10 mg en

hurtigvirkende dosis på 3 mg og en langsomvirkende dosis på 7 mg af

methylphenidathydrochlorid. Den langsomvirkende del af hver dosis er designet til at

opretholde behandlingseffekten om eftermiddagen uden behov for en dosis til middag. Den

er udviklet til at give terapeutiske plasmaniveauer i en periode på ca. 8 timer, som er i

overensstemmelse med skoledagen i stedet for en hel dag (se pkt. 5.2). For eksempel er

20 mg Equasym Depot beregnet til at erstatte methylphenidathydrochlorid tabletter af

10 mg i en hurtigvirkende formulering givet til morgenmaden og til frokost.

Pædiatrisk population

Behandlingen skal initieres under tilsyn af en læge med speciale i adfærdssygdomme

hos børn og/eller unge.

Screening for behandling

Før methylphenidat ordineres er det nødvendigt, at udføre en baseline-evaluering af

patientens kardiovaskulære status, herunder blodtryk og hjertefrekvens. En detaljeret

anamnese skal dokumentere ledsagende medicinering, nuværende og tidligere komorbide

psykiatriske sygdomme eller symptomer, familieanamnese med pludselig

hjertedød/uforklarlig død samt omhyggelig angivelse af højde og vægt på en vækstkurve

(se pkt. 4.3 og 4.4).

Fortløbende monitorering

54738_spc.doc

Side 2 af 18

Patientens vækst, psykiatriske status og kardiovaskulære status skal monitoreres

kontinuerligt (se også pkt. 4.4).

Blodtryk og puls skal kontrolleres og anføres på en percentil kurve ved hver

dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned;

Højde, vægt og appetit bør kontrolleres minimum hver 6. måned og anføres

fortløbende på en vækstkurve

Udvikling af nye eller forværring af forudeksisterende psykiatriske sygdomme skal

kontrolleres ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt

ved hver konsultation.

Patienterne skal overvåges for risikoen for afhængighed og misbrug af methylphenidat.

Dosistitrering:

Omhyggelig dosistitrering er nødvendig ved begyndelsen af behandlingen med

methylphenidat. Dosistitrering bør startes ved den laveste mulige dosis. Dette kan opnås

ved brug af en hurtigvirkende formulering, som tages i opdelte doser. Den anbefalede

startdosis er 5 mg en eller to gange daglig (f.eks. til morgenmaden og til frokost). Ved

behov kan den daglige dosis øges i trin med 5-10 mg per uge alt efter tolerance og

registreret effekt. Equasym Depot 10 mg kan tages en gang daglig fra behandlingens start i

stedet for hurtigvirkende methylphenidathydrochlorid 5 mg to gange daglig i tilfælde, hvor

den behandlende læge anser behandling 2 gange daglig nødvendig fra starten af

behandlingen, men hvor 2 gange daglig dosering ikke er praktisk mulig.

Den maksimale daglige dosering af methylphenidathydrochlorid er 60 mg.

For doser som ikke er mulige/praktiske med denne styrke, findes der andre styrker af dette

lægemiddel og andre produkter indeholdende methylphenidat.

Patienter der allerede anvender methylphenidat: Patienter, der bruger en hurtigvirkende

formulering af methylphenidathydrochlorid, kan omstilles til den milligramækvivalente

daglige dosis Equasym Depot.

Equasym Depot bør ikke tages for sent på morgenen, da det kan medføre søvnforstyrrelser.

Hvis lægemidlets virkning aftager for tidligt sidst på eftermiddagen eller om aftenen, kan

der igen forekomme adfærdsforstyrrelser og/eller problemer med at falde i søvn. En lille

dosis af en tablet med methylphenidathydrochlorid med umiddelbar udløsning sent på

dagen kan afhjælpe dette problem. I så tilfælde kan det overvejes at forsøge at opnå

tilstrækkelig symptomkontrol med et doseringsprogram med methylphenidat to gange

daglig med umiddelbar udløsning. Fordele og ulemper ved en lille aftendosis

methylphenidat med umiddelbar udløsning i forhold til problemerne med at falde i søvn

bør overvejes.

Behandling skal ikke fortsætte med Equasym Depot, hvis det er påkrævet at give en sen

dosis af hurtigvirkende methylphenidat, medmindre den samme ekstra dosis allerede blev

givet i det konventionelle program med hurtigvirkende methylphenidat givet i ækvivalente

doser ved morgenmaden og til frokost. Det behandlingsforløb der giver den bedste

symptomkontrol med den laveste dosis bør anvendes.

Equasym Depot bør indtages om morgenen før morgenmaden.

54738_spc.doc

Side 3 af 18

Kapslerne kan sluges hele med væske, eller alternativt kan kapslen åbnes, og

kapselindholdet drysses på en lille mængde (spiseskefuld) æblemos og straks indtages, og

ikke opbevares til senere brug.

Man bør drikke noget væske, f.eks. vand efter indtagelsen af æblemosen med

kapselindholdet. Kapslerne og kapselindholdet må ikke knuses eller tygges.

Langvarig (længere end 12 måneders) anvendelse til børn og unge

Sikkerheden og virkningen ved langvarig anvendelse af methylphenidat er ikke

systematisk undersøgt i kontrollerede forsøg. Behandling med methylphenidat bør ikke og

behøver ikke være ubegrænset. Behandling med methylphenidat seponeres sædvanligvis

under eller efter puberteten. Lægen, som vælger at anvende methylphenidat i lange

perioder (over 12 måneder) til børn og unge med ADHD, bør periodisk revurdere det

langvarige udbytte af lægemidlet for den enkelte patient. Med prøveperioder uden medicin

vurderes patientens funktionsevne uden farmakoterapi. Det anbefales, at methylphenidat

afbrydes mindst én gang årligt for at vurdere barnets tilstand (helst i skoleferier).

Forbedringer kan vare ved, når lægemidlet seponeres, enten midlertidigt eller permanent.

Dosisreduktion og seponering

Hvis symptomerne ikke forbedres i løbet af en måned efter passende dosisjusteringer, bør

behandlingen med lægemidlet ophøre. Hvis symptomerne forværres paradoksalt eller andre

uønskede hændelser opstår, skal dosis reduceres, eller lægemidlet skal om nødvendigt

seponeres.

Voksne

Methylphenidat er ikke beregnet til voksne med ADHD. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke er fastlagt.

Ældre

Methylphenidat bør ikke anvendes til ældre. Sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe

er ikke fastlagt.

Børn under 6 år

Methylphenidat bør ikke anvendes til børn under 6 år. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke fastlagt.

4.3

Kontraindikationer

Equasym Depot er kontraindiceret:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Glaukom

Fæokromocytom

Under behandling med ikke-selektive, irreversible monoaminoxidasehæmmere (MAO-

hæmmere) eller inden for de første 14 dage efter seponering af disse lægemidler, på

grund af risiko for hypertensive kriser (se pkt. 4.5)

Hyperthyreosis eller tyrotoksikose

Diagnosticeret alvorlig depression eller anamnese med alvorlig depression, nervøs

anoreksi/anorektiske lidelser, selvmordstendenser, psykotiske symptomer, alvorlige

stemningsforstyrrelser, mani, skizofreni, psykopatisk/borderline personlighedsstruktur

54738_spc.doc

Side 4 af 18

Diagnosticeret alvorlig episodisk (Type I) bipolar (affektiv) sindslidelse (som ikke er

velkontrolleret) eller anamnese med alvorlig episodisk (Type I) bipolar (affektiv)

sindslidelse (som ikke er velkontrolleret)

Forudeksisterende kardiovaskulære lidelser inklusive alvorlig hypertension, hjertesvigt,

arteriel okklusiv sygdom, angina pectoris, hæmodynamisk signifikant medfødt

hjertesygdom, kardiomyopatier, myokardieinfarkt, potentielt livstruende hjertearytmier

og kanalopatier (sygdomme som skyldes dysfunktion af ionkanaler).

Forudeksisterende cerebrovaskulære sygdomme, cerebral aneurisme, vaskulære

abnormaliteter inklusive vaskulitis eller slagtilfælde.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling med methylphenidat er ikke indiceret til alle børn med ADHD, og

beslutningen om at anvende stoffet skal være baseret på en meget grundig vurdering af

sværhedsgrad og varighed af barnets symptomer i forhold til barnets alder.

Langvarig brug (over 12 måneder) til børn og unge

Sikkerheden og virkningen ved langvarig brug af methylphenidat er ikke blevet evalueret

systematisk i kontrollerede studier. Behandling med methylphenidat bør ikke og behøver

ikke være ubegrænset. Behandling med methylphenidat seponeres sædvanligvis under eller

efter puberteten. Patienter i langvarig behandling (over 12 måneder) skal have omhyggelig

og kontinuerlig monitorering i overensstemmelse med anvisningerne i pkt. 4.2 og 4.4 for

kardiovaskulær tilstand, vækst, appetit, udvikling af nye psykiatriske tilstande eller

forværring af forudeksisterende psykiatriske tilstande. De psykiatriske tilstande, der

monitoreres for er beskrevet nedenfor og omfatter (men er ikke begrænset til) motoriske og

vokale tics, aggressiv eller fjendtlig adfærd, agitation, angst, depression, psykose, mani,

vrangforestillinger, irritabilitet, manglende spontanitet, abstinenser og udtalt perseveration.

Lægen, som vælger at anvende methylphenidat i lange perioder (over 12 måneder) til børn

og unge med ADHD, bør periodisk revurdere det langvarige udbytte af lægemidlet for den

enkelte patient. Med prøveperioder uden medicin vurderes patientens funktionsevne uden

farmakoterapi. Det anbefales, at methylphenidat afbrydes mindst én gang årligt for at

vurdere barnets tilstand (helst i skoleferier). Forbedringer kan vare ved, når lægemidlet

seponeres enten midlertidigt eller permanent.

Voksne

Methylphenidat er ikke beregnet til voksne med ADHD. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke er fastlagt.

Ældre

Methylphenidat bør ikke anvendes hos ældre. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke fastlagt.

Børn under 6 år

Methylphenidat bør ikke anvendes til børn under 6 år. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke fastlagt.

Kardiovaskulær status

Patienter, som er i betragtning til behandling med stimulerende lægemidler, skal have

udført en detaljeret anamnese (herunder vurdering af familieanamnese i forhold til

pludselig hjertedød eller uforklarlig død eller malign arytmi) samt en fysisk undersøgelse,

for at vurdere tilstedeværelsen af hjertesygdom. Hvis de indledende undersøgelser

54738_spc.doc

Side 5 af 18

indikerer en sådan anamnese eller sygdom, foretages yderligere specialist-vurdering af

hjertet. Patienter, som får symptomer såsom palpitationer, brystsmerter udløst af

anstrengelse, uforklarlig besvimelse, dyspnø eller andre symptomer, der tyder på

hjertesygdom under behandling med methylphenidat, skal omgående have hjertet

undersøgt af en specialist.

Analyser af data fra kliniske studier med methylphenidat hos børn og unge med ADHD

viste, at patienter, som anvendte methylphenidat oftere oplever ændringer i diastolisk og

systolisk blodtryk på over 10 mmHg i forhold til kontrolgruppen. De kort- og langsigtede

kliniske konsekvenser af disse kardiovaskulære virkninger hos børn og unge er ikke kendt,

men muligheden for kliniske komplikationer kan, grundet de virkninger der blev

observeret i data fra kliniske studier, ikke udelukkes. Forsigtighed er nødvendig ved

behandling af patienter, hvis underliggende medicinske tilstande kan kompromitteres

ved stigning i blodtryk eller hjertefrekvens. Se pkt. 4.3 for tilstande hvor

methylphenidat er kontraindiceret.

Kardiovaskulær status skal monitoreres omhyggeligt. Blodtryk og puls skal anføres

på en percentil kurve ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6.

måned.

Anvendelse af methylphenidat er kontraindiceret ved visse forudeksisterende

kardiovaskulære sygdomme, medmindre man har rådført sig med en specialist i

pædiatriske hjertesygdomme (se pkt. 4.3).

Pludselig død og forudeksisterende strukturelle misdannelser i hjertet eller andre alvorlige

hjertesygdomme

Pludselig død er rapporteret i forbindelse med brugen af lægemidler som stimulerer

centralnervesystemet i normale doser hos børn, nogle med strukturelle misdannelser eller

andre alvorlige hjerteproblemer. Selv om visse misdannelser i hjertet i sig selv kan

indebære en øget risiko for pludselig død, anbefales stimulerende stoffer ikke til børn eller

unge med kendte strukturelle misdannelser i hjertet, alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen

eller andre alvorlige hjerteproblemer, som kan medføre øget sårbarhed over for

sympatomimetiske virkninger af et stimulerende lægemiddel.

Misbrug og kardiovaskulære bivirkninger

Misbrug af centralstimulerende midler kan være forbundet med pludselig død og andre

alvorlige kardiovaskulære bivirkninger.

Cerebrovaskulære sygdomme

Se pkt. 4.3 for cerebrovaskulære tilstande hvor methylphenidat er kontraindiceret. Patienter

med yderligere risikofaktorer (såsom kardiovaskulær sygdom i anamnesen, samtidig

behandling med lægemidler der øger blodtrykket) bør efter påbegyndt behandling med

methylphenidat undersøges for neurologiske tegn og symptomer ved hver konsultation.

Cerebral vaskulitis synes at være en meget sjælden særegen reaktion på eksponering for

methylphenidat. Der er noget, der tyder på, at patienter med højere risiko kan identificeres,

og initial indsættelse af symptomer kan være den første indikation på et underliggende

klinisk problem. Tidlig diagnosticering, som i høj grad er baseret på mistanke, kan fordre

hurtig seponering af methylphenidat og tidlig behandling. Diagnosen bør derfor overvejes

hos enhver patient, som udvikler nye neurologiske symptomer, som er i overensstemmelse

med cerebral iskæmi under behandling med methylphenidat. Disse symptomer kan omfatte

54738_spc.doc

Side 6 af 18

alvorlig hovedpine, følelsesløshed, kraftesløshed, lammelser og svækkelse af koordination,

syn, tale, sprog eller hukommelse.

Behandling med methylphenidat er ikke kontraindiceret hos patienter med hemiplegisk

cerebral lammelse.

Psykiatriske sygdomme

Komorbiditet mellem psykiatriske sygdomme og ADHD er almindelig, og dette skal tages

i betragtning ved ordination af stimulerende midler. Der bør ikke gives methylphenidat ved

pludselig opståede psykiatriske symptomer eller forværring af forudeksisterende

psykiatriske symptomer, med mindre de gavnlige virkninger opvejer risici for patienten.

Der bør monitoreres for udvikling eller forværring af psykiatriske sygdomme ved

hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt ved hver

konsultation; seponering af behandling kan være hensigtsmæssig.

Forværring af forudeksisterende psykotiske eller maniske symptomer

Administration af methylphenidat til psykotiske patienter kan forværre symptomer på

adfærdsændringerne og tankeforstyrrelse.

Fremkomst af nye psykotiske eller maniske symptomer

Fremkomst af behandlingsrelaterede psykotiske symptomer (visuelle/taktile/auditive

hallucinationer og vrangforestillinger) eller mani hos børn og unge uden psykotisk sygdom

eller mani i anamnesen, kan skyldes behandling med methylphenidat i normale doser. Hvis

der forekommer psykotiske eller maniske symptomer, bør en mulig årsagssammenhæng

med methylphenidat overvejes, og seponering af behandlingen kan være relevant.

Aggressiv eller fjendtlig adfærd

Fremkomsten eller forværringen af aggression eller fjendtlighed kan skyldes behandling

med stimulerende midler. Patienter behandlet med methylphenidat bør monitoreres nøje

for udvikling eller forværring af aggressiv adfærd eller fjendtlighed ved behandlingsstart,

ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt ved hver

konsultation. Lægen bør vurdere, om der er behov for justering af behandlingen hos

patienter, der oplever sådanne ændringer i adfærd, idet det tages i betragtning, at op- eller

nedtitrering kan være hensigtsmæssigt. En behandlingsafbrydelse kan overvejes..

Selvmordstendens

Patienter, som får tanker om selvmord eller udviser selvmordsadfærd under behandlingen

for ADHD, skal straks vurderes af lægen. Forværring af underliggende psykiatrisk sygdom

samt årsagssammenhæng med behandlingen med methylphenidat, bør tages i betragtning.

Behandling af den underliggende psykiatriske sygdom kan være nødvendig, og seponering

af behandlingen med methylphenidat bør overvejes.

Tics

Methylphenidat er sat i forbindelse med fremkomst eller forværring af motoriske eller

verbale tics. Forværring af Tourettes syndrom er også blevet rapporteret. Familieanamnese

skal vurderes og klinisk vurdering af tics eller Tourettes syndrom hos børn skal gå forud

for brugen af methylphenidat. Patienterne bør regelmæssigt monitoreres for udvikling eller

forværring af tics under behandling med methylphenidat. Monitorering bør forekomme

ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned eller ved hver

konsultation.

54738_spc.doc

Side 7 af 18

Angst, agitation eller anspændthed

Methylphenidat er associeret med forværring af forudeksisterende angst, agitation eller

anspændthed. Klinisk evaluering for angst, agitation eller anspændthed bør gå forud for

anvendelse af methylphenidat og patienterne bør regelmæssigt monitoreres for udvikling

eller forværring af disse symptomer under behandling, ved hver dosisjustering og

efterfølgende minimum hver 6. måned eller ved hver konsultation.

Typer af bipolar sygdom

Der bør udvises særlig forsigtighed ved brug af methylphenidat til behandling af ADHD

hos patienter med komorbid bipolar sygdom (inklusive ubehandlet Type I bipolar

sindslidelse eller andre former for bipolare sygdomme). Dette skyldes bekymring for

fremskyndelse af blandet/manisk episode hos sådanne patienter. Før behandlingen med

methylphenidat initieres, skal patienter med komorbide depressive symptomer gennemgå

adækvat screening, for at bestemme om de er i risikogruppen for bipolar sygdom. En sådan

screening skal omfatte en indgående psykiatrisk anamnese for selvmord, bipolar sygdom

og depression. Tæt vedvarende monitorering hos disse patienter er essentiel (se

ovenfor "Psykiatriske sygdomme" og pkt. 4.2). Patienter bør monitoreres for

symptomer ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned og ved

hver konsultation.

Vækst

Der er rapporteret om moderat reduceret vægtøgning og væksthæmning ved langvarig

anvendelse af methylphenidat hos børn.

Virkningen af methylphenidat på endelig højde og vægt er i øjeblikket ukendt og bliver

undersøgt.

Væksten bør monitoreres under behandling med methylphenidat: højde, vægt og

appetit skal kontrolleres minimum hver 6. måned og anføres fortløbende på en

vækstkurve. Det kan være nødvendigt, at afbryde behandlingen midlertidigt hos patienter,

som ikke vokser eller tager på i vægt som forventet.

Anfald

Methylphenidat skal anvendes med forsigtighed hos patienter med epilepsi.

Methylphenidat kan sænke krampetærsklen hos patienter med anfald i anamnesen samt hos

patienter med tidligere anormale EEG-værdier uden anfald og i sjældne tilfælde uden

anfald og anormale EEG-værdier i anamnesen. Methylphenidat bør seponeres hvis antallet

af anfald stiger eller ved forekomst af nye anfald.

Priapisme

Der er rapporteret om langvarige og smertefulde erektioner ved brug af methylphenidat-

produkter, navnlig i forbindelse med en ændring i methylphenidat-behandlingsregimet.

Patienter, der får unormalt vedholdende eller hyppige og smertefulde erektioner, skal søge

læge med det samme.

Misbrug, forkert brug og diversion

Patienter bør nøje monitoreres for risiko for brug til fornøjelse, forkert brug eller misbrug

af methylphenidat.

Methylphenidat bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt stof- eller

alkoholafhængighed, da der er potentiale for misbrug, forkert brug eller brug til fornøjelse.

54738_spc.doc

Side 8 af 18

Kronisk misbrug af methylphenidat kan medføre udtalt tolerance og psykisk afhængighed

med varierende grad af anormal adfærd. Der kan forekomme regulære psykotiske episoder,

især i forbindelse med parenteralt misbrug.

Patientens alder, tilstedeværelse af risikofaktorer for narkotika/lægemiddel misbrug (såsom

samtidig oppositions- eller trodsforstyrrelser og bipolar sygdom), tidligere eller nuværende

stofmisbrug, bør medtænkes, når behandlingsforløbet for ADHD afgøres. Der bør udvises

forsigtighed hos emotionelt ustabile patienter, såsom patienter med stof- eller

alkoholafhængighed i anamnesen, da disse patienter kan øge doseringen på eget initiativ.

Methylphenidat eller andre stimulerende midler kan være uegnede til behandling af

patienter, som er i højrisikogruppen for at udvikle stofmisbrug.

Seponering

Der kræves omhyggelig overvågning ved seponering, da dette både kan afsløre depression

såvel som kronisk hyperaktivitet. Nogle patienter har brug for en langvarig opfølgning.

Der kræves omhyggelig kontrol under seponering ved misbrug, da der kan opstå alvorlig

depression.

Træthed

Methylphenidat skal ikke anvende til forebyggelse eller behandling af normale

træthedstilstande.

Hjælpestoffer: Saccharoseintolerans

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Valg af methylphenidatformulering

Valget af methylphenidatformulering skal foretages af den behandlende specialist på

individuel basis og afhænge af den forventede varighed af virkningen.

Lægemiddelscreening

Dette produkt indeholder methylphenidat, hvilket kan inducere en falsk positiv

laboratorietest for amfetamin, især ved immunoassay-screenings-test.

Nyre- eller leverinsufficiens

Der er ingen erfaring med anvendelse af methylphenidat hos patienter med nyre- eller

leverinsufficiens.

Hæmatologiske virkninger

Sikkerheden ved langvarig behandling med methylphenidat er ikke fuldstændig kendt. I

tilfælde af leukopeni, trombocytopeni, anæmi eller andre forandringer, inklusive tegn på

alvorlige nyre- eller leversygdomme, bør seponering af behandlingen overvejes.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetisk interaktion

Det vides ikke, hvordan methylphenidat påvirker plasmakoncentrationerne af lægemidler,

som administreres samtidig. Forsigtighed anbefales derfor ved samtidig administration af

methylphenidat og andre lægemidler, især lægemidler med et smalt terapeutisk vindue.

54738_spc.doc

Side 9 af 18

Methylphenidat metaboliseres ikke i klinisk relevant grad af cytochrom P450. Produkter,

der inducerer eller hæmmer cytochrom P450, forventes ikke at have nogen relevant

indflydelse på methylphenidats farmakokinetik. Omvendt hæmmer d- og l-enantiomerene

af methylphenidat ikke cytochrom P450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A i

relevant grad.

Indberetninger viser dog, at methylphenidat kan hæmme metabolismen af coumarine

antikoagulanter, antikonvulsiva (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon), og nogle

antidepressiva (tricykliske og selektive serotoninoptagelseshæmmere). Det kan være

nødvendigt at justere dosis af disse lægemidler og kontrollere plasmakoncentrationer (eller

for coumarin, koagulationstider) ved opstart eller ophør foretaget samtidig med

methylphenidat.

Farmakodynamiske interaktioner

Antihypertensive lægemidler

Methylphenidat kan nedsætte virkningen af lægemidler, som anvendes til behandling af

hypertension.

Lægemidler, der øger blodtrykket

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, som bliver behandlet med methylphenidat og

andre lægemidler, der også kan øge blodtrykket (se også afsnit om cerebrovaskulære

lidelser i pkt. 4.4).

På grund af risikoen for hypertensive kriser er methylphenidat kontraindiceret til patienter i

behandling (løbende eller inden for de sidste 2 uger) med ikke-selektive, irreversible

MAO-hæmmere (se pkt. 4.3).

Alkohol

Alkohol kan forværre CNS-bivirkningerne af psykofarmaka, herunder methylphenidat. Det

anbefales derfor, at patienter undgår alkohol under behandlingen.

Halogenerende anæstetika

Der er risiko for pludselig blodtryksstigning under operation. Hvis operationen er planlagt,

skal methylphenidat ikke anvendes på operationsdagen.

Centralt virkende alfa-2-agonister (f.eks. clonidin)

Alvorlige bivirkninger, herunder pludselig død, har været indberettet ved samtidig

anvendelse af clonidin. Sikkerheden ved anvendelsen af methylphenidat sammen med

clonidin og andre centralt virkende alfa-2-agonister er ikke blevet systematisk undersøgt.

Dopaminerge lægemidler

Der bør udvises forsigtighed, når methylphenidat administreres samtidig med dopaminerge

lægemidler, inklusive antipsykotika. Da methylphenidat i overvejende grad virker ved at

øge ekstracellulære dopaminniveauer, kan methylphenidat forbindes med

farmakodynamiske interaktioner, når det administreres samtidigt med direkte eller

indirekte dopaminagoinster (herunder DOPA og tricyliske antidepressiva), eller med

dopaminantagonister, inklusive antipsykotica.

54738_spc.doc

Side 10 af 18

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af methylphenidat til gravide kvinder.

Tilfælde af neonatal kardiorespiratorisk toksicitet, især takykardi og respiratorisk lidelse

hos fostret, er rapporteret ved spontan rapportering.

Dyrestudier har kun påvist reproduktionstoksicitet ved toksiske doser hos moderen (se pkt.

5.3).

Methylphenidat frarådes under graviditet, med mindre der tages en klinisk beslutning om,

at udskydelse af behandlingen kan udgøre en større risiko for graviditeten.

Amning

Der er fundet methylphenidat i brystmælken hos kvinder, som blev behandlet med

methylphenidat.

Der foreligger én rapport omhandlende et spædbarn, som fik et uspecificeret vægttab under

eksponeringsperioden. Spædbarnet kom sig og tog på i vægt, efter moderen seponerede

behandlingen med methylphenidat. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for det

ammende barn.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med methylphenidat skal ophøre, idet der

tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for

moderen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Methylphenidat kan forårsage svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser, inklusive

akkommodationsbesvær, diplopi og sløret syn. Det kan påvirke i moderat grad evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienter bør advares om disse mulige

bivirkninger og tilrådes til at undgå potentielt farlige aktiviteter, såsom føre motorkøretøj

eller betjene maskiner, hvis de påvirkes.

4.8

Bivirkninger

Tabellen nedenfor viser alle bivirkninger med Equasym Depot, som blev observeret under

kliniske forsøg og efter markedsføring, samt bivirkninger, som er blevet rapporteret med

andre methylphenidathydrochlorid-formuleringer. Hvis bivirkningerne med Equasym

Depot og frekvenserne med andre methylphenidat-formuleringer var forskellige, blev den

højeste frekvens i begge databaser anvendt.

Vurderet hyppighed: Meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100 til

1/10);

ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100); sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

/Frekvens

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

nasofaryngitis

54738_spc.doc

Side 11 af 18

Blod og

lymfesystem

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Anæmi, leukopeni, trombocytopeni, trombocytopenisk

purpura

pancytopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig:

Overfølsomhedsreaktioner såsom angioneurotisk ødem,

anafylaktiske reaktioner, arikulær hævelse, bulløse

lidelser, eksfoliative lidelser, urticaria, pruritus, udslæt og

eruptioner

Metabolisme og ernæring

*

Almindelig:

Anoreksi, nedsat appetit, moderat nedsat vægtøgning eller

højde ved langvarig anvendelse hos børn

Psykiske forstyrrelser

*

Meget almindelig:

Almindelig:

Ikke almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Søvnløshed, nervøsitet

Anoreksi, affektlabilitet aggression

, agitation

, angst

depression

, irritabilitet, unormal opførsel, bruksisme

Psykotiske sygdomme

, Hallucinationer

, (auditive,

visuelle, taktile), vrede, selvmordsforestillinger

, ændret

humør, humørsvingninger, rastløshed, grådlabilitet, tics

forværring af forudeksisterende tics ved Tourettes

syndrom

, hypervigilitet, søvnforstyrrelser

mani

, desorientering, libido forstyrrelser

selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet selvmord)

forbigående nedtrykthed

, unormale tanker, apati, repetitiv

adfærd, overfokusering

Vrangforestillinger

, tankeforstyrrelser

, konfus tilstand,

afhængighed, sygelig taletrang

Tilfælde med misbrug og afhængighed er beskrevet hyppigere med formuleringer med hurtig

frigivelse.

Nervesystemet

Meget almindelig:

Almindelig:

Ikke almindelig:

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Hovedpine

svimmelhed, dyskinesi, psykomotorisk hyperaktivitet,

somnolens

sedation, tremor

kramper, koreoatetoide bevægelser, reversibel iskæmisk

neurologisk deficit, neuroleptisk malignt syndrom (NMS;

rapporterne var dårligt dokumenteret og i størstedelen af

disse sager modtog patienten også andre stoffer, så

methylphenidats rolle er ikke kendt)

Cerebrovaskulære sygdomme

(herunder vaskulitis,

cerebral hæmorrhage og cerebrovaskulære hændelser,

cerebral arteritis, cerebral okklusion), grand mal kramper

migræne

Øjne

Ikke almindelig:

Sjælden:

Diplopi, sløret syn

Akkomodationsbesvær, mydriasis, synsforstyrrelse

Hjerte

*

Almindelig:

Ikke almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

Arytmier, takykardi palpitationer

Brystsmerter

Angina pectoris

Hjertestop, myokardieinfarkt

54738_spc.doc

Side 12 af 18

Ikke kendt:

Supraventrikulær takykardi, bradykardi, ventrikulære

ekstrasystoler, ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

*

Almindelig:

Meget sjælden:

Hypertension

cerebral arteritis og/eller okklusion, perifer kulde,

Raynauds fænomen

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Ikke almindelig:

Hoste, faryngolaryngealesmerter

dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Ikke almindelig:

abdominalsmerter, diarré, kvalme, mavegener og

opkastning, mundtørhed

forstoppelse

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Meget sjælden:

stigning i leverenzymer

unormal leverfunktion herunder hepatisk koma

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Ikke almindelig:

Sjælden:

Meget sjælden:

alopeci, pruritus, udslæt, urticaria

Angioneurotisk ødem, bulløse tilstande, eksfoliative

tilstande

Hyperhidrose, makuløst udslæt, erytem

Erythema multiforme, eksfoliativ dermatitis,

lægemiddelinduceret udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig:

Ikke almindelig:

Meget sjælden:

Artralgi

myalgi, muskel trækninger

muskelkramper

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig:

Hæmaturi

Det reproductive system og mammae

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Gynækomasti

priapisme, øget antal og længerevarende erektioner*,

erektil dysfunktion

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Ikke almindelig:

Meget sjælden:

Ikke kendt:

Pyreksi, væksthæmning ved langvarig anvendelse hos

børn

Brystsmerter, træthed

Pludselig hjertedød

Brystgener, hyperpyreksi

Undersøgelser

Almindelig:

Ikke almindelig:

Meget sjælden:

Ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens (sædvanligvis en

stigning)

, vægttab

Hjertemislyd

, forhøjet leverenzym

Forhøjet alkalisk fosfatase i blod, forhøjet bilirubin i blod,

reduceret trombocyttal, unormal værdi for leukocyttal

*

Se pkt. 4.4

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

54738_spc.doc

Side 13 af 18

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der bør tages hensyn til den forlængede frigivelse af methylphenidat i formuleringer med

længerevarende virkning, når patienter med overdosis behandles.

Tegn og symptomer

Akut overdosering, hovedsageligt på grund af overstimulering af det centrale og

sympatiske nervesystem, kan resultere i opkastning, agitation, tremor, hyperrefleksi,

muskeltrækninger, kramper (eventuelt efterfulgt af koma), eufori, konfusion,

hallucinationer, delirium, psykose, svedtendens, rødmen, hovedpine, hyperpyreksi,

takykardi, palpitationer, hjertearytmier, hypertension, mydriasis og tørhed af slimhinder.

Behandling

Der er ingen specifik antidot ved overdosering med methylphenidat.

Behandlingen består af nødvendige understøttende tiltag.

Patienten skal beskyttes mod at gøre skade på sig selv og mod eksterne stimuli, der vil

forstærke den overstimulering, som allerede er til stede. Hvis tegn og symptomer ikke er

for alvorlige og patienten er ved bevidsthed, kan maven tømmes ved at fremprovokere

opkastning eller ved ventrikelskylning. Før der foretages ventrikelskylning, skal agitation

og eventuelle anfald kontrolleres, og luftvejen beskyttes. Andre tiltag til afgiftning af

tarmsystemet omfatter administration af aktivt kul og et afføringsmiddel. I tilfælde af

alvorlig forgiftning skal der indgives en nøjagtig titreret dosis af korttidsvirkende

benzodiazepin før ventrikelskylningen.

Der skal sørges for intensiv pleje for at opretholde tilstrækkelig cirkulation og respiration.

Ekstern afkøling kan være nødvendigt i tilfælde af hyperpyreksi.

Effekten af peritonealdialyse eller ekstrakorporal hæmodialyse ved overdosering af

methylphenidat er ikke fastslået.

4.10

Udlevering

A §4 – kopieringspligtigt.

54738_spc.doc

Side 14 af 18

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 BA 04. Psykoanaleptica, psykostimulantia samt midler anvendt til

ADHD og nootropica, centralt virkende sympatometica.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme: Equasym Depot er mildt CNS stimulerende med mere udtalt effekt

på mental end motorisk aktivitet. Virkningsmekanismen hos mennesker er ikke

fuldstændigt klarlagt, men man mener effekten skyldes cortical stimulation og muligvis

stimulering af det retikulære aktivetetssystem.

I en pivotal undersøgelse modtog 318 personer i alderen 6-12 år ud af 327 randomiserede

mindst en dosis af det undersøgte lægemiddel.

Tællinger for IOWA Conner’s bedømmelser, hvor den primære effekt bedømt af lærere

i løbet af skoledagen, viste følgende resultater på per protokol populationen (279 patienter

behandlet i 21 dage):

Placebo

(N=39)

Hurtigvirkende

methylphenidat

(N=120)

Equasym Depot

(N=120)

Baseline middelværdi område

(SD)

6,0 (3,64)

6,1 (3,74)

5,8 (3,59)

Dag 21/Tilbagetrækning

LS middelværdiområde (SE)

7,7 (0,50)

4,3 (0,29)

4,5 (0,29)

95% CI

6,69, 8,66

3,71, 4,84

3,98, 51,0

Forskel fra placebo

-3,4

-3,1

95% CI for forskellen

-4,53,-2,26

-4,26,-2,00

P-værdi

<0,001

<0,001

Forskel fra MIR

-0,3

97,5% lavere CI bundet for

forskellen

-1,06

N=38 Dag 7;

N=118 Dag 7;

Behandlingsgrupper er blevet sammenlignet ved brug af

ANCOVA, med effekt for behandling og baseline som covarianter.

I modsætning til disse resultater opnået for den primære effekt, blev forskelle observeret

mellem Equasym Depot og hurtigvirkende methylphenidat grupperne ved Forældres

IOWA Conner’s bedømmelsesskala for den sekundære effekt. Dette var baseret på en

vurdering senere på aftenen som antyder at der tabes effekt af Equasym Depot sent på

dagen i forhold til hurtigvirkende methylphenidat givet 2 gange daglig. Se også pkt. 5.2 og

pkt. 4.2.

Den mekanisme hvormed Equasym Depot udøver sin mentale og adfærdsmæssige virkning

hos børn, er ikke fuldstændigt klarlagt, og det er heller ikke kendt hvordan disse virkninger

er relateret til centralnervesystemet. Det menes at blokere noradrenalins og dopamins

genoptagelse (re-uptake) i de præ-synaptiske neuroner og øge frigivelsen af monoaminer i

det ekstraneuronale rum. Equasym Depot er en racemisk blanding af d- og l-threo-

enantiomerer af methylphenidat. d-enantiomeren er mere farmakologisk aktiv end l-

enantiomeren.

54738_spc.doc

Side 15 af 18

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Equasym Depot har en plasma profil, der viser to faser i frigivelsen af det aktive stof, først

en skarp opadgående kurve som er lig den for en hurtigvirkende methylphenidat tablet og

en ny stigning ca. 3 timer senere efterfulgt af en gradvis nedgang.

Maksimal plasmakoncentration på ca. 40 nmol/liter (11 ng/ml) opnås ca. 1-2 timer efter

administration af 0,30 mg/kg. De maksimale plasmakoncentrationer varierer imidlertid

betydeligt fra patient til patient.

Koncentrationsintervallet ved 1,5 time var 3,2-13,3 ng/ml med et gennemsnit på 7,7 ng/ml.

Den anden fase af frigivelsen resulterede i et andet koncentrationsmaksimum hos de fleste

patienter 4,5 timer efter indtagelse af dosis, med et koncentrationsinterval mellem 4,9-15,5

ng/ml med gennemsnit på 8,2 ng/ml. Indgivelse af en formulering med forlænget frigivelse

til morgenmaden i stedet for 2 tabletter med en formulering med øjeblikkelig frigivelse (til

morgenmad og frokost) kan reducere faldet i koncentrationen af methylphenidat før frokost

og nedsætte maksimalkoncentrationen af methylphenidat efter frokost, hvilket kan

resultere i at plasmakoncentrationen er lavere ved udgangen af skoledagen. Kliniske data

indikerer at forskellen i de farmakokinetiske profiler kan resultere i et forskelligt

opførselsmønster og i forskellig symptomkontrol hos nogle patienter sammenlignet med

konventionel behandling med hurtigvirkende methylphenidat.

Især kan reduktion af symptomkontrol forekomme sent på eftermiddagen og tidligt på

aftenen (se pkt. 5.1). Dette bør tages i betragtning, når deres individuelle behov vurderes.

Arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) samt den maksimale

plasmakoncentration er proportionelle med den indgivne dosis.

Virkning af føde

Indtagelse af fødevarer med et højt indhold af fedt forsinker absorptionen (T

) med ca. 1

time og forøger den maksimale koncentration (C

) med ca. 30 % og den absorberede

mængde (AUC) med ca. 17 %.

Drysset administration

og AUC for det dryssede indhold af Equasym Depot kapsler er lig

(bioækvivalent) med indholdet af den hele kapsel. Equasym Depot kan derfor

administreres enten som en hel kapsel, eller kapslen kan åbnes, og dens indhold sluges,

uden at tygges, eller indtages straks efter at være drysset på æblemos eller lignende blød

føde.

Alder

Equasym Depots farmakokinetik er ikke undersøgt hos børn under 7 år.

Biotilgængelighed, systemisk

På grund af udtalt first-pass metabolisme er den systemiske biotilgængelighed ca. 30 %

(11-51 %) af den indgivne dosis.

Distribution

Methylphenidat og dets metabolitter er i blod fordelt mellem plasma (57 %) og

erythrocytter (43 %). Bindingen til plasmaproteiner er lav (10-33 %) for methylphenidat og

dets metabolitter. Det tilsyneladende fordelingsvolumen er beregnet til 13,1 liter/kg.

54738_spc.doc

Side 16 af 18

Elimination

Methylphenidat udskilles fra plasma med en gennemsnitlig halveringstid på 2 timer, og

beregnet gennemsnitlig systemisk clearance er 10 liter/time/kg.

I løbet af 48-96 timer udskilles 78-97 % af den indgivne dosis via urinen og 1-3% via

fæces i form af metabolitter.

Størstedelen af dosis udskilles via urinen som 2-phenyl-2-piperidin eddikesyre (PPAA, 60-

86 %).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogenicitet

I livstidsstudier af karcinogenicitet i rotter og mus, sås øget forekomst af maligne

levertumorer hos hanmus. Betydningen af dette resultat for mennesker er ukendt.

Methylphenidat påvirker ikke reproduktionsevnen eller fertilitet i lave kliniske doser.

Graviditet-embryonal/føtal udvikling

Methylphenidat anses ikke som værende teratogen i rotter og kaniner. Føtal toksicitet

(f.eks. totalt tab af kuld) og maternel toksicitet blev observeret i rotter ved maternelt

toksiske doser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Sukkerkugler

Saccharose

Majsstivelse

Povidon K29 til K32

Opadry clear YS-1-7006 (hypromellose,macrogol 400 og macrogol 8000)

Ethylcellulose, vandig suspension

Dibutylsebacat

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

Indigo carmin aluminium salt (E132)

Indigocarmin (E132), gul jernoxid (E172) (kun Equasym Depot 10 mg)

Rød jernoxid (E172) (kun Equasym Depot 30 mg)

Hvidt blæk

Shellac

Propylenglycol

Natriumhydroxid

Povidon K16

Titandioxid (E171)

54738_spc.doc

Side 17 af 18

Sort blæk

Shellac glasur 45% (20% esterificeret) i etanol

Propylenglycol

Ammoniumhydroxid 28 %

Jernoxid sort

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

10 mg:

36 måneder

20 mg og 30 mg:

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blister.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg:

60725

20 mg:

54737

30 mg:

54738

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. februar 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. april 2018

54738_spc.doc

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information