Epoprostenol "CampusPharma" 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-10-2018

Aktiv bestanddel:
EPOPROSTENOLNATRIUM
Tilgængelig fra:
CampusPharma AB
ATC-kode:
B01AC09
INN (International Name):
epoprostenol
Dosering:
1,5 mg
Lægemiddelform:
pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44072
Autorisation dato:
2010-10-25

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg, pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

Epoprostenol (som epoprostenolnatrium)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epoprostenol ”CampusPharma”

Sådan skal du bruge Epoprostenol ”CampusPharma”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Epoprostenol ”CampusPharma” indeholder det aktive stof epoprostenol, som tilhører en lægemiddelgruppe

kaldet prostaglandiner. Epoprostenol ”CampusPharma” forhindrer blodet i at størkne og udvider blodårerne.

Epoprostenol ”CampusPharma” anvendes til behandling af en sygdom, som kaldes ”pulmonal arteriel

hypertension”. Det er en tilstand med forhøjet tryk i blodårerne i lungerne. Epoprostenol ”CampusPharma”

udvider blodårerne og nedsætter blodtrykket i lungerne.

Epoprostenol ”CampusPharma” anvendes også til at forhindre blodet i at størkne under dialyse, når heparin

ikke kan anvendes.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epoprostenol ”CampusPharma”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Epoprostenol ”CampusPharma”

hvis du er allergisk

over for Epoprostenol ”CampusPharma” eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (se afsnit 6).

hvis du har

hjertesvigt

hvis du efter at være startet i denne behandling får åndenød på grund af begyndende ophobning af væske

i lungerne.

Brug ikke Epoprostenol ”CampusPharma”, før du har talt med lægen, hvis du tror, noget af ovennævnte

gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du får Epoprostenol ”CampusPharma”, skal du fortælle lægen:

hvis du har blødningsproblemer.

Beskadigelse af huden ved injektionsstedet

Epoprostenol ”CampusPharma” indsprøjtes i en blodåre. Det er vigtigt, at lægemidlet ikke siver ud af

blodåren og over i det omkringliggende væv. Hvis det sker, kan huden blive beskadiget. Symptomer på det

kan være:

ømhed

brændende følelse

stikkende følelse

hævelse

rødme.

Efterfølgende kan der dannes blærer og hudafskalning. Det er vigtigt, at du tjekker injektionsstedet,

mens du får behandling med Epoprostenol ”CampusPharma”.

Kontakt straks hospitalet

og få rådgivning, hvis huden bliver øm, smertefuld eller hæver, eller hvis

du får blærer eller hudafskalning.

Epoprostenol ”CampusPharma”s virkning på blodtryk og hjertefrekvens (puls)

Epoprostenol ”CampusPharma” kan medføre, at dit hjerte slår hurtigere eller langsommere. Dit blodtryk kan

også blive for lavt. Din puls og dit blodtryk vil blive undersøgt, mens du får Epoprostenol ”CampusPharma”.

Symptomer på lavt blodtryk er f.eks.

svimmelhed

besvimelse

Kontakt lægen,

hvis du får disse symptomer. Dosis skal muligvis sættes ned eller behandlingen

stoppes.

Brug af anden medicin sammen med Epoprostenol ”CampusPharma”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Nogle lægemidler kan påvirke Epoprostenol ”CampusPharma”s virkning eller medføre en øget risiko for, at

du får bivirkninger. Epoprostenol ”CampusPharma” kan også påvirke virkningen af andre lægemidler, hvis

de tages samtidigt. F.eks:

medicin til behandling af

for højt blodtryk

medicin, som forhindrer

blodpropper

medicin som

opløser blodpropper

medicin mod

vævsirritation eller smerter

(også kaldet NSAID’er)

digoxin (til behandling af

hjertesygdom

Fortæl lægen eller apotekspersonalet,

hvis du får nogle af ovennævnte typer af medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. Dine symptomer kan

forværres under graviditet.

Det vides ikke

, om indholdsstofferne i Epoprostenol ”CampusPharma” bliver udskilt i mælk.

Du skal

stoppe amningen af dit barn, mens du er i behandling med Epoprostenol ”CampusPharma”.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din behandling kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Epoprostenol ”CampusPharma” indeholder natrium

Denne medicin indeholder 2,43 mmol (eller 56 mg) natrium (salt) pr. dosis. Hvis du er på natrium- eller

saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3.

Sådan skal du bruge Epoprostenol ”CampusPharma”

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Lægen vil bestemme, hvor meget Epoprostenol ”CampusPharma” du har behov for. Dosis vil afhænge af din

kropsvægt, og hvilken slags sygdom du har. Dosis kan blive sat op eller ned afhængigt af, hvordan du

reagerer på behandlingen.

Epoprostenol ”CampusPharma” gives som en langsom infusion (drop) i en blodåre (vene).

Pulmonal arteriel hypertension

Du vil få din første behandling på et hospital. Det skyldes, at lægen skal overvåge dig og finde den

dosis, som er bedst egnet til dig.

Du vil starte med at få en infusion med Epoprostenol ”CampusPharma”. Dosis øges, indtil dine symptomer

er lindret, og eventuelle bivirkninger er acceptable. Når lægen har fundet den bedste dosis, vil du få en

permanent adgang (et lille kateter) i en af dine blodårer. Herefter kan du behandles med en infusionspumpe.

Dialyse

Epoprostenol ”CampusPharma” vil blive givet som en infusion, mens du er i dialyse.

Anvendelse af Epoprostenol ”CampusPharma” hjemme (kun ved behandling af pulmonal arteriel

hypertension)

Hvis du skal behandle dig selv hjemme, vil lægen eller sundhedspersonalet vise dig, hvordan du

klargør og anvender Epoprostenol ”CampusPharma”. De vil også rådgive dig om, hvad du skal gøre, hvis du

bliver nødt til at stoppe behandlingen. Skal behandlingen stoppes, skal det gøres gradvist. Det er meget

vigtigt, at du nøje følger

alle

instruktioner.

Epoprostenol ”CampusPharma” er et pulver i et hætteglas. Pulveret skal opløses i opløsningsvæsken

(solvens), som følger med i pakningen. Opløsningsvæsken indeholder ikke konserveringsmiddel. Er der

opløsningsvæske tilbage efter brug, skal det kasseres.

Hvordan du rengør injektionsslangen (katetret)

Hvis du har fået indsat et kateter i en blodåre, er det

meget vigtigt

, at du holder dette område rent, da

du ellers kan få en infektion. Lægen eller sundhedspersonalet vil vise dig, hvordan du rengør katetret

og området omkring. Det er meget vigtigt, at du nøje følger alle instruktioner.

Hvis du har taget for meget Epoprostenol ”CampusPharma”

Kontakt straks læge eller hospital

, hvis du tror, at du har taget eller har fået for meget Epoprostenol

”CampusPharma”. Symptomer på overdosering kan være hovedpine, kvalme, opkastning, hurtig puls, varme

eller en kriblende følelse, eller en følelse af, at du skal besvime (mathed/svimmelhed).

Hvis du har glemt at tage Epoprostenol ”CampusPharma”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Epoprostenol ”CampusPharma”

Hvis behandlingen med Epoprostenol ”CampusPharma” skal stoppes, skal det gøres gradvist. Hvis

behandlingen stoppes for hurtigt, kan du få alvorlige bivirkninger, herunder svimmelhed, en følelse af

kraftesløshed og vejrtrækningsbesvær. Hvis du har problemer med, at infusionspumpen eller

injektionsslangen stopper til eller forhindrer behandlingen med Epoprostenol ”CampusPharma”,

skal du

straks kontakte lægen, sundhedspersonalet

eller hospitalet.

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen eller sundhedspersonalet,

da nedennævnte symptomer kan være tegn på

infektion i blodet, lavt blodtryk eller alvorlig blødning:

Du føler, at dit hjerte slår hurtigere, eller at du har brystsmerter eller åndenød.

Du føler dig svimmel eller føler, at du skal besvime, især når du står oprejst.

Du får feber eller kulderystelser.

Du har hyppigere eller længerevarende perioder med blødninger.

Andre mulige bivirkninger omfatter:

Meget almindelig bivirkninger

Disse kan forekomme hos

flere end l ud af 10

personer:

hovedpine

smerter i kæben

smerter

opkastning

kvalme

diaré

ansigtsrødme.

Almindelig bivirkninger

Disse kan

forekomme hos

op til 1 ud af 10

personer:

infektion i blodet (blodforgiftning)

hurtigere hjerterytme (puls)

langsommere hjerterytme

lavt blodtryk

blødning fra forskellige steder og blå mærker, som opstår oftere end normalt, f.eks. fra næse eller

tandkød

ubehag eller smerter i maven

brystsmerter

smerter i leddene

følelse af angst eller nervøsitet

udslæt

smerter på injektionsstedet.

Almindelige bivirkninger, som kan ses i blodprøver

nedsat antal blodplader (celler som hjælper blodet med at størkne)

Ikke almindelig bivirkninger

Disse kan

forekomme hos

op til 1 ud af 100

personer:

svedtendens

mundtørhed

Sjældene bivirkninger

Disse kan

forekommee hos

op til 1 ud af 1.000

personer:

infektion på injektionsstedet

Meget sjældene bivirkninger

Disse kan

forekomme hos

op til 1 ud af 10.000

personer:

trykken for brystet

træthed, kraftesløshed

rastløs uro

bleghed

rødme på injektionsstedet

overaktiv skjoldbruskkirtel

tilstopning af kateter.

Andre bivirkninger

Det vides ikke, hvor mange mennesker, der er berørte af:

ophobning af væske i lungerne (lungeødem)

forhøjet indhold af sukker (glucose) i blodet

for meget pumpning af blod fra hjertet, som fører til åndenød, træthed, hævede ben og opsvulmet

mave forårsaget af væskeophobning, vedvarende hoste.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Oppbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Pulver til infusionsvæske, opløsning:

Opbevar hætteglasset i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevar hætteglasset tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Opbevares ved temperaturer under 25°C.

Solvens:

Opbevar hætteglasset i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Opbevares ved temperaturer under 25°C.

Opbevaringstid efter tilberedning:

Pulmonal arteriel hypertension

Når Epoprostenol ”CampusPharma”-pulveret er opløst og fortyndet, skal det helst bruges straks. Hvis du får

Epoprostenol ”CampusPharma” ved hjælp af en infusionspumpe, kan du bruge en ”kold pose” for at

opretholde temperaturen i opløsningen.

Hvis du bruger en ”kold pose”, kan opløsningen om nødvendigt opbevares i pumpen i op til 24 timer

ved 2°C – 8°C. Den kolde pose skal udskiftes regelmæssigt i løbet af dagen for at opretholde

temperaturen i opløsningen.

Hvis du ikke bruger en ”kold pose”, kan opløsningen opbevares i pumpen:

i op til 12 timer ved 25 °C, hvis den lige er tilberedt

i højst 8 timer, hvis infusionsvæsken er tilberedt tidligere og har været opbevaret i køleskab

(2 °C – 8 °C)

Hæmodialyse

Når Epoprostenol ”CampusPharma”-pulveret er opløst og fortyndet, skal alle opløsninger, som ikke er brugt,

opbevares ved 25 °C og bruges inden for 12 timer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning indeholder

Pulver til infusionsvæske, opløsning

Aktivt stof: epoprostenol (som epoprostenolnatrium).

1 hætteglas indeholder 1,593 milligram epoprostenolnatrium svarende til 1,5 milligram

epoprostenol.

Øvrige indholdsstoffer:

pulver til infusionsvæske, opløsning: mannitol, glycin, natriumchlorid, natriumhydroxid (til

pH-justering)

Solvens: glycin, natriumchlorid, natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

Når en pakning, der indeholder 1,5 mg epoprostenol, tilberedes med 50 ml steril solvens, er

opløsningens slutkoncentration 30.000 nanogram pr. ml.

Solvens

Hvert hætteglas solvens indeholder 50 ml steril glycinbuffersolvens, der indeholder ca. 55 milligram

natrium.

Udseende og pakningsstørrelser

Epoprostenol ”Campus Pharma” 1,5 mg er et hvidt, frysetørret, kompakteret pulver i et 15 ml farveløse

hætteglas med grå lyoprop og aluminiumhætte med rød flip-off indsats. Solvensen er en klar, farveløs

opløsning i farveløse hætteglas.

Efter tilberedning er Epoprostenol ”CampusPharma” en farveløs, næsten partikelfri opløsning.

Hver pakningsenhed indeholder:

et hætteglas Epoprostenol ”Campus Pharma” 1,5 mg, som indeholder et hvidt, frysetørret,

kompakteret pulver i et 15 ml farveløst hætteglas type 1 med grå lyoprop og aluminiumhætte med

rød flip-off indsats.

to 50 ml steril glycinbuffersolvens, pH 10,5 i et farveløst hætteglas

et sterilfilter til aseptisk fremtilling af infusionsvæsken.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

Sverige

Fremstiller

Prestige Promotion Verkaufsförderung & Webservice GmbH

Lindigstraße 6

D-63801 Kleinostheim

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Storbritannien:

Epoprostenol 1.5 mg Powder and Solvent for Solution for Infusion

Danmark:

Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske,

opløsning

Sverige:

Epoprostenol CampusPharma 1,5 mg pulver och vätska till infusionsvätska,

lösning

Norge:

Epoprostenol Campuspharma 1,5 mg pulver og væske til infusjonsvæske,

oppløsning

Tyskland:

Epoprostenol Rotexmedica 1,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung

einer Infusionslösung

Denne indlægsseddel blev sidst revideret: November 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Rekonstituering og fortynding

Der skal især udvises forsigtig ved fremstilling af infusionen og ved beregning af infusionshastigheden.

Den nedenfor anførte procedure skal følges nøje.

Rekonstituering og fortynding af Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg skal udføres under anvendelse af

steril teknik umiddelbart inden klinisk anvendelse.

Efter rekonstituering er Epoprostenol ”CampusPharma” en farveløs, næsten partikelfri opløsning.

Renal dialyse

Rekonstituering:

1. Anvend kun medfølgende glycinbuffersolvens til rekonstitution.

2. Træk ca. 10 ml glycinbuffersolvens op i en steril sprøjte, injicér indholdet i hætteglasset med 1,5 mg

frysetørret epoprostenol og ryst forsigtigt indtil pulveret er opløst.

3. Træk epoprostenolopløsningen op i sprøjten, og injicér den tilbage i hætteglasset med den resterende

glycinbuffersolvens og bland omhyggeligt.

Denne opløsning bliver herefter refereret til som den koncentrerede opløsning og indeholder 30.000

nanogram epoprostenol pr. ml. Det er kun denne koncentrerede opløsning, der er egnet til yderligere

fortynding før brug.

Når 1,5 mg epoprostenolpulver rekonstitueres med 50 ml glycinbuffersolvens har den færdige opløsning en

pH-værdi på 10,5 og et natriumionindhold på ca. 56 mg.

Fortynding:

Til administration med en pumpe, der kan dosere et lille volumen i en jævn infusion, skal passende afmålte

doser af den koncentrerede opløsning fortyndes med steril fysiologisk saltvand.

Det kan fortyndes med fysiologisk saltvand (0,9%) i et forhold, hvor 6 dele saltvand og 1 del af den

koncentrerede opløsning ikke overskrides, f.eks. fortyndes 50 ml af den koncentrerede opløsning yderligere

med maksimalt 300 ml saltvand.

Den nødvendige pH-værdi kan ikke opretholdes tilfredsstillende ved fortynding af den koncentrerede

opløsning med med andre almindeligt anvendte infusionsvæsker. Epoprostenolopløsninger er mindre stabile

ved lav pH.

Inden brug af den koncentrerede eller fortyndede opløsning er filtrering nødvendig. Til filtrering trækkes det

rekonstituerede produkt op i en stor sprøjte, og herefter sættes det medfølgende sterilfilter på sprøjten.

Sprøjt den koncentrerede opløsning direkte i den valgte infusionsopløsning med et konstant, men ikke

kraftigt tryk. Det tager typisk 70 sekunder at filtrere 50 ml af den koncentrerede opløsning. Bland

omhyggeligt.

Filtret må kun bruges én gang og skal herefter kasseres.

Når rekonstituering og fortynding har fundet sted som instrueret oven for har epoprostenol infusionsvæsken

en pH-værdi på ca. 10 og vil opretholde 90% af den initiale styrke i ca. 12 timer ved 25°C.

BEREGNING AF INFUSIONSHASTIGHED:

Infusionshastigheden kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Infusionshastighed

dosis (ng/kg/min) x legemsvægt (kg)

(ml/min)

opløsningens koncentration (ng/ml)

Infusionshastighed (ml/t) = infusionshastighed (ml/min) x 60

Eksempler på infusionshastighedsformler

Når Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg anvendes ved renal dialyse, kan det administreres som en

koncentreret opløsning (a) eller i fortyndet form (b).

a. Brug af

koncentreret opløsning

f.eks. 30.000 ng/ml epoprostenol

Opløsningens koncentration = 30.000 ng/ml epoprostenol

Dosis

(ng/kg/min)

Legemsvægt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

0,18

0,20

2

n/a*

n/a*

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

3

0,18

0,24

0,30

0,36

0,42

0,48

0,54

0,60

4

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

0,72

0,80

5

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Flowhastigheder i ml/t

*Der kræves meget lave flowhastigheder. Opløsninger fortyndet med saltvand bør overvejes.

b. Brug af koncentreret opløsning, fortyndet:

10 ml

koncentreret opløsning +

50 ml fysiologisk saltvand (0,9%). Giver et totalt slutvolumen på 60 ml.

Slutkoncentration = 5.000 nanogram/ml epoprostenol.

Opløsningens koncentration = 5.000 ng/ml epoprostenol

Dosis

(ng/kg/min)

Legemsvægt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

5

Flowhastigheder i ml/t

Primær og sekundær pulmonal hypertension:

Følgende pakninger fås til anvendelse til behandling af primær pulmonal hypertension:

Et hætteglas, som indeholder sterilt, frysetørret epoprostenolnatrium svarende til 1,5 mg epoprostenol

sammen med to 50 ml hætteglas med steril glycinbuffersolvens.

Initialt skal der anvendes en pakning med buffersolvens. Ved langtids-epoprostenolbehandling kan

opløsningens slutkoncentrationen øges ved at tilsætte yderligere et hætteglas med frysetørret epoprostenol.

Kun hætteglas med samme indholdsmængde som den initiale startpakning må anvendes til at øge

opløsningens slutkoncentration.

Rekonstituering:

Denne skal udføres i henhold til de instruktioner, der er givet for renal dialyse. Når en pakning, der

indeholder 1,5 mg epoprostenol, rekonstitueres med 50 ml steril solvens, er opløsningens slutkoncentration

30.000 ng pr. ml.

Fortynding:

Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg kan til behandling af PPH/SPH bruges enten som koncentreret

opløsning eller i fortyndet form. Kun den medfølgende glycinbuffersolvens må bruges til yderligere

fortynding af rekonstitueret Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg. Fysiologisk saltvand må ikke bruges,

når Epodrehm 1,5 mg anvendes til behandling af primær pulmonal hypertension.

Almindeligt anvendte koncentrationer til behandling af primær og sekundær pulmonal hypertension er

følgende:

30.000 ng/ml – 1,5mg epoprostenol rekonstitueret med glycinbuffersolvens til et samlet volumen på

50 ml.

15.000 ng/ml – 1,5mg epoprostenol rekonstitueret og fortyndet med glycinbuffersolvens til et samlet

volumen på 100 ml.

Til primær pulmonal hypertension er den maksimale anbefalede koncentration til administration 60.000

ng/ml.

Når Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg bruges til primær og sekundær pulmonal hypertension, må det

ikke administreres sammen med andre parenterale opløsninger eller lægemidler.

For at fortynde den koncentrerede opløsningen trækkes den op i en større sprøjte, og herefter sættes det

medfølgende sterilfilter på sprøjten.

Sprøjt den koncentrerede opløsning direkte i pumpekassetten med et konstant, men ikke kraftigt tryk. Det

tager typisk 70 sekunder at filtrere 50 ml af den koncentrerede opløsning.

Fjern filtret fra sprøjten og træk det volumen af glycinbuffersolvens op, der er nødvendigt for at få den

ønskede fortynding.

Sæt filtret på sprøjten igen og sprøjt den ekstra buffersolvens gennem dette ind i kassetten med den

koncentrerede opløsning af Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg.

Bland omhyggeligt.

Filtret må kun bruges til fortynding af denne ene pakning og skal herefter kasseres.

Den ambulante pumpe, der bruges til administration af Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg, bør (1) være

lille og let, (2) være i stand til at justere infusionshastigheder i stigninger i ng/kg/min, (3) have okklusions-,

infusionsafslutningsalarm og alarm for lavt batteriniveau, (4) have en nøjagtighed på ± 6% af den

programmerede hastighed (5) være styret af positivt tryk (vedvarende eller pulserende) med intervaller hvor

pulseringen ikke overstiger 3 minutter ved infusionshastigheder anvendt til at give Epoprostenol

”CampusPharma” 1,5 mg og (6) inkluderer et system med kølende pose. Beholderen bør være af

polyvinylchlorid, polypropylen eller glas.

BEREGNING AF INFUSIONSHASTIGHED:

Infusionshastigheden kan beregnes ved hjælp af den ovenstående formel for renal dialyse:

Der er nedenfor vist et eksempel på en almindeligt anvendt koncentration til primær eller sekundær pulmonal

hypertension

Infusionshastigheder ved en koncentration på 15.000 nanogram/ml:

Opløsningens koncentration = 15.000 ng/ml epoprostenol

Dosis

(ng/kg/min)

Legemsvægt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

4

6

8

10

12

14

16

Flowhastigheder i ml/t

Læs hele dokumentet

28. september 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Epoprostenol ”CampusPharma”, pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning

1,5 mg

0.

D.SP.NR.

26262

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epoprostenol ”CampusPharma”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 hætteglas indeholder 1,593 mg epoprostenolnatrium svarende til 1,5 mg epoprostenol.

Hvert hætteglas med solvens indeholder 50 ml steril glycinbuffer, opløsning, som

indeholder cirka 55 mg natrium.

Når 1 hætteglas med 1,5 mg epoprostenol rekonstitueres med 50 ml steril buffer, vil

slutkoncentrationen være 30.000 nanogram pr. ml.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Indeholder 0,05 mmol (1,15

mg) natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt, lyofiliseret kompakteret pulver i farveløst glas-hætteglas, og en klar, farveløs

opløsning i 50 ml hætteglas.

Når 1,5 mg epoprostenolpulver rekonstitueres med 50 ml glycinbuffer-solvens, har den

færdige infusionsvæske en pH-værdi på cirka 10,5 og et natriumindhold på cirka 56 mg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Epoprostenol ”CampusPharma” er indiceret til:

Pulmonary arteriel hypertension

Epoprostenol ”CampusPharma” er indiceret til behandling af pulmonal arteriel

hypertension (PAH) (idiopatisk eller arvelig PAH og PAH associeret med

dk_hum_44072_spc.doc

Side 1 af 17

bindevævssygdom) hos patienter i WHO funktionsklasse III-IV for at forbedre

funktionskapaciteten (se pkt. 5.1).

Hæmodialyse

Epoprostenol ”CampusPharma” er indiceret til brug ved hæmodialyse i akutte situationer,

når anvendelse af heparin medfører stor risiko for at forårsage eller forværre blødning, eller

når heparin er kontraindiceret (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Pulmonary arteriel hypertension

Epoprostenol er kun indiceret til kontinuerlig, intravenøs infusion.

Behandling må kun initieres og skal superviseres af læger med erfaring i behandling af

pulmonal arteriel hypertension.

Kortvarig (akut) dosistitrering:

Denne procedure må kun udføres på hospitaler med hensigtsmæssigt nødhjælpsudstyr.

En kortvarig dosistitreringsprocedure administreret via en perifer eller central venøs

adgang er nødvendig for at bestemme langtidsinfusionshastigheden. Der begyndes med en

infusionshastighed på 2 nanogram/kg/min, og dosis øges med 2 nanogram/kg/min hvert 15.

minut eller mere, indtil maksimalt hæmodynamisk respons er opnået, eller dosis-

begrænsende farmakologiske virkninger ses. Hvis den initiale infusionshastighed på 2

nanogram/kg/min ikke tåles, skal der findes en lavere dosis, der tåles af patienten.

Kontinuerlig langtidsinfusion:

Kontinuerlig langtidsinfusion af Epoprostenol ”CampusPharma” skal gives via et centralt

venekateter. Midlertidige perifere intravenøse infusioner kan gives, indtil en central adgang

er etableret. Langtidsinfusioner skal indledes med 4 nanogram/kg/min under den

maksimale, tålte infusionshastighed, bestemt under den kortvarige dosistitrering. Hvis den

maksimale, tålte infusionshastighed er mindre end 5 nanogram/kg/min, skal

langtidsinfusionen indledes ved halvdelen af den maksimale, tålte infusionshastighed.

Dosisjustering:

Langtidsinfusionshastigheden skal ændres, hvis patientens symptomer på pulmonal arteriel

hypertension vedvarer, vender tilbage eller forværres, eller hvis der opstår bivirkninger på

grund af en for høj dosis Epoprostenol ”CampusPharma”.

Generelt må det forventes, at der over tid bliver behov for dosisøgning. Dosisøgning skal

overvejes, hvis symptomerne på pulmonal arteriel hypertension vedvarer eller vender

tilbage efter at have været forbedret. Infusionshastigheden skal øges med 1-2 nanogram/kg/

min med intervaller, der er tilstrækkeligt lange til, at det kliniske respons kan vurderes.

Intervallerne skal dog være på mindst 15 minutter. Når en ny infusionshastighed er

fastlagt, skal patienten observeres i flere timer, og stående og liggende blodtryk samt

hjertefrekvens måles for at sikre, at den nye dosis tåles.

Under langtidsinfusion kan der opstå dosisrelaterede farmakologiske virkninger i lighed

med dem, der ses ved dosistitreringen, og en nedsættelse af infusionshastigheden kan være

nødvendig. Lejlighedsvis kan bivirkningerne dog forsvinde uden dosisjustering. Dosis skal

nedsættes gradvist med 2 nanogram/kg/min hvert 15. minut eller mere, indtil de

dk_hum_44072_spc.doc

Side 2 af 17

dosisbegrænsende virkninger forsvinder. Brat seponering af Epoprostenol

”CampusPharma” eller pludselige større reduktioner af infusionshastigheden skal undgås

på grund af den potentielt letale rebound-effekt (se pkt. 4.4). Bortset fra livstruende

situationer (bevidstløshed, kollaps mv.) må justering af Epoprostenol ”CampusPharma”s

infusionshastighed kun ske under lægelig vejledning.

Hæmodialyse

Epoprostenol ”CampusPharma” er kun indiceret til kontiunerlig infusion, enten intravenøst

eller i blodet via dialyseapparatet.

Følgende infusionsskema er vist at være effektivt hos voksne:

Før dialyse: 4 nanogram/kg/min intravenøst i 15 minutter.

Under dialyse: 4 nanogram/kg/min via dialyseapparatets arterielle indgang.

Infusionen skal stoppes, når dialysen er udført. Den anbefalede dosis ved hæmodialyse må

kun overskrides under nøje monitorering af patientens blodtryk.

Ældre

Der er ingen specifik information om brugen af Epoprostenol ”CampusPharma” i

forbindelse med hæmodialyse eller til behandling af pulmonal arteriel hypertension hos

patienter over 65 år. Generelt skal dosis til ældre vælges omhyggeligt, idet der skal tages

højde for den øgede frekvens af nedsat lever-, nyre- (ved pulmonal arteriel hypertension)

og hjertefunktion samt for ledsagende sygdomme og anden medikamentel behandling.

Pædiatrisk population

Epoprostenols sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Administration

Tilberedning af Epoprostenol ”CampusPharma” intravenøs infusionsvæske, opløsning:

Rekonstituerede opløsninger, tilberedt i realtime, må ikke administreres over mere end 12

timer ved stuetemperatur (mellem 15 °C og 25 °C). Rekonstituerede opløsninger skal

opbevares ved temperaturer under 25 °C og beskyttes mod lys.

Den rekonstituerede Epoprostenol ”CampusPharma”-infusionsvæske kan opbevares i

køleskab (mellem 2

C og 8

C) i op til 40 timer forud for administration ved

stuetemperatur. I dette tilfælde må infusionsvæsken ikke administreres over mere end 8

timer ved stuetemperatur.

Den rekonstituerede infusionsvæske skal inspiceres før administration. I tilfælde af

misfarvning eller partikler skal den kasseres.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, (se pkt.

6.6).

Epoprostenol må ikke administreres som en bolusinjektion.

4.3

Kontraindikationer

Epoprostenol ”CampusPharma” er kontraindiceret:

hos patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens på grund af svær venstre ventrikel

dysfunktion.

til kronisk behandling hos patienter, der udvikler lungeødem under dosistitreringen.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 3 af 17

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

På grund af den høje pH-værdi i de færdige infusionsvæsker, skal der udvises forsigtighed

under administration, for at undgå ekstravasation med efterfølgende risiko for vævsskader.

Epoprostenol er en potent pulmonal og systemisk vasodilatator. Den kardiovaskulære

virkning under infusionen forsvinder inden for 30 minutter efter afsluttet administration.

Epoprostenol ”CampusPharma” er en potent inhibitor af blodpladeaggregationen, hvorfor

der skal tages hensyn til en øget risiko for hæmoragiske komplikationer, især hos patienter

med andre risikofaktorer for blødning (se pkt. 4.5).

Hvis ekstrem hypotension forekommer under administration af Epoprostenol

”CampusPharma”, skal dosis reduceres eller infusionen afbrydes. I tilfælde af overdosering

kan hypotension være udtalt og resultere i bevidsthedstab (se pkt. 4.9).

Blodtryk og hjertefrekvens skal kontrolleres under administrationen af Epoprostenol

”CampusPharma”.

Epoprostenol ”CampusPharma” kan både øge og nedsætte hjertefrekvensen. Det antages,

at påvirkningen afhænger af både den basale hjertefrekvens og af den administrerede

Epoprostenol ”CampusPharma”-koncentration. Epoprostenol ”CampusPharma”s effekt på

hjertefrekvensen kan sløres ved samtidig brug af lægemidler, der påvirker de

kardiovaskulære reflekser.

Det anbefales at udvise den yderste forsigtighed hos patienter med koronararteriesygdom.

Forhøjet serumglucose er set (se pkt. 4.8). Pulmonal arteriel hypertension Nogle patienter

med pulmonal arteriel hypertension udvikler lungeødem under dosistitreringen, som kan

associeres med pulmonal veneokklusionssygdom. Epoprostenol ”CampusPharma” må ikke

administreres kronisk til patienter, som udvikler lungeødem under dosistitreringen (se pkt.

4.3).

Brat ophør af behandling eller afbrydelse af infusion skal undgås, bortset fra ved

livstruende situationer. Brat seponering kan inducere rebound pulmonal hypertension, som

kan resultere i svimmelhed, asteni, øget dyspnø og medføre død (se pkt. 4.2).

Kontinuerlig infusion af Epoprostenol ”CampusPharma” sker via et permanent centralt

venekateter med en lille bærbar infusionspumpe. Derfor kræver behandling med

Epoprostenol ”CampusPharma”, at patienten er indstillet på steril rekonstitution og

administration af lægemidlet, vedligeholdelse af det permanente centrale venekateter samt

intensiv og fortløbende patientuddannelse.

Der skal anvendes sterilteknik ved opløsning af lægemidlet og i vedligeholdelsen af

katetret. Selv kort afbrydelse i infusionen af Epoprostenol ”CampusPharma” kan medføre

hastig symptomatisk forværring. Beslutningen om behandling af pulmonal arteriel

hypertension med Epoprostenol ”CampusPharma” skal baseres på patientens forståelse for,

at det er overvejende sandsynligt, at behandling med Epoprostenol ”CampusPharma” vil

være påkrævet i længere perioder (muligvis år). Patientens evne til at acceptere og

vedligeholde et permanent intravenøst kateter med infusionspumpe skal overvejes

omhyggeligt.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 4 af 17

Hæmodialyse

Acetatbuffer i dialysevæsken kan muligvis øge Epoprostenol ”CampusPharma”s

hypotensive effekt.

Under hæmodialyse med Epoprostenol ”CampusPharma” skal det sikres, at minutvolumen

øges mere end minimalt, således at ilttilførslen til perifere væv ikke bliver reduceret.

Epoprostenol ”CampusPharma” er ikke en konventionelt antikoagulans. Epoprostenol

”CampusPharma” er blevet anvendt med succes i stedet for heparin ved hæmodialyse, men

i enkelte tilfælde er der under brugen dannet koagler i dialyseapparatet, som krævede

dialysestop. Når Epoprostenol ”CampusPharma” gives alene, kan målinger som aktiveret

koagulationstid være upålidelige.

Solvensen indeholder ikke konserveringsmiddel. Derfor må et hætteglas kun bruges én

gang, hvorefter det kasseres.

Dette lægemiddel indeholder cirka 2,43 mmol (eller 56 mg) natrium efter rekonstituering

med 50 ml glycinbuffer-solvens.

Hos patienter på kontrolleret saltfattig diæt skal der tages hensyn hertil.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når Epoprostenol ”CampusPharma” administreres til patienter som samtidigt får

antikoagulantia, anbefales det, at standardkoagulationsparametre monitoreres.

Epoprostenol ”CampusPharma”s kardilaterende effekt kan forstærkes ved samtidig brug af

andre vasodilatorer.

Som set ved andre prostaglandinanaloger kan Epoprostenol ”CampusPharma” reducere

den trombolytiske effekt af vævsplasminogenaktivator (t-PA) ved at øge den hepatiske

clearance af t-PA.

Når NSAID’ere eller andre lægemidler, der påvirker trombocytternes aggregationsevne,

anvendes samtidig, er det muligt at Epoprostenol ”CampusPharma” kan øge

blødningsrisikoen.

Patienter i behandling med digoxin kan få forhøjet digoxinkoncentration i blodet ved start

af Epoprostenol ”CampusPharma”-behandling. Selv om den forhøjede koncentrationen er

forbigående, kan den være klinisk signifikant hos patienter med tilbøjelighed til

digoxinforgiftning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af epoprostenol til gravide kvinder.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

På grund af manglende alternative lægemidler kan epoprostenol administreres til kvinder,

som vælger at fortsætte graviditeten på trods af den kendte risiko ved pulmonal arteriel

hypertension under graviditet.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 5 af 17

Amning

Det er ukendt, om epoprostenol eller dets metabolitter udskilles i human mælk. En risiko

for det ammede barn kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med

Epoprostenol ”CampusPharma”.

Fertilitet

Der er ingen data om virkningen af epoprostenol på fertiliteten hos mennesker.

Reproduktionsstudier hos dyr har ikke vist påvirkning af fertiliteten (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Pulmonal arteriel hypertension og den terapeutiske behandling heraf kan påvirke evnen til

at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Der er ingen data om virkningen af Epoprostenol ”CampusPharma” på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner efter administration af Epoprostenol ”CampusPharma”

i forbindelse med hæmodialyse.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er opført nedenfor efter organklassesystem og frekvens. Frekvenserne er

defineret som:

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Sepsis (for det meste relateret til udstyr og

administrationssystem)

Blod og lymfesystem

Almindelig

Nedsat antal blodplader, blødning fra forskellige steder

(f.eks. pulmonal, gastrointestinal, epistaxis, intrakraniel,

post-procedure, retroperitoneal)

Det endokrine system

Meget sjældne

Hypertyreose

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Angst, nervøsitet

Meget sjældne

Agitation

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Hjerte

Almindelig

Takykardi

, bradykardi

Ikke kendt

Højt output hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Ansigtsrødme (også set hos patienter i narkose)

Almindelig

Hypotension

Meget sjældne

Bleghed

Luftveje, thorax og mediastinum

dk_hum_44072_spc.doc

Side 6 af 17

Ikke kendt

Lungeødem

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, opkastning, diaré

Almindelig

Abdominale koliksmerter, nogle gange som abdominal

utilpashed

Ikke almindelig

Mundtørhed

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt

Ikke almindelig

Øget svedtendens

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Kæbesmerter

Almindelig

Artralgi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Smerter (uspecifikke)

Almindelig

Smerter ved injektionsstedet*, brystsmerter

Sjælden

Lokal infektion*

Meget sjældne

Erythema ved injektionsstedet*, okklusion af langt i.v.-

kateter*, mathed, trykken for brystet.

Undersøgelser

Ikke kendt

Stigning i blodglucose

* Relateret til udstyr og administrationssystem for Epoprostenol ”CampusPharma”.

Kateter-relaterede infektioner forårsaget af organismer, som ikke altid anses som

patogene (f.eks. mikrokokker), er rapporteret.

Takykardi er set ved doser på 5 nanogram/kg/min og derunder.

Bradykardi, sommetider ledsaget af ortostatisk hypotension, er set hos raske ved

doser større end 5 nanogram/kg/min. Bradykardi er set i forbindelse med et

betydeligt fald i det systoliske og diastoliske blodtryk hos raske personer ved

bevidsthed efter intravenøs administration af en dosis, der svarer til 30

nanogram/kg/min.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Det primære symptom på overdosering er sandsynligvis hypotension.

Ved overdosering forstærkes typisk de farmakologiske virkninger af lægemidlet (f.eks.

hypotension og komplikationer i forbindelse med hypotension).

Ved overdosering reduceres dosis eller infusionen afbrydes og passende understøttende

behandling initieres om nødvendigt, f.eks. plasmaekspansion og/eller justering til

pumpeflow.

4.10

Udlevering

dk_hum_44072_spc.doc

Side 7 af 17

BEGR

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antitrombotiske midler;

Blodpladeaggregationshæmmere eksklusive heparin, ATC-kode: B01AC09

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Epoprostenol ”CampusPharma” er epoprostenolnatrium, mononatriumsaltet af

epoprostenol, et naturligt forekommende prostaglandin der syntetiseres af blodkarrenes

intima. Epoprostenol er den mest potente trombocytaggregationshæmmer som kendes. Det

er også en potent vasodilatator.

Mange af epoprostenols virkninger udøves via stimulationen af adenylatcyclase, som fører

til øget intracellulær koncentration af cyklisk adenosin-3,5-monofosfat (cAMP). En

sekventiel stimulation af adenylatcyclase efterfulgt af aktivering af fosfodiesterase er

beskrevet i humane trombocytter. Forhøjede cAMP-niveauer regulerer den intracellulære

calciumkoncentration ved at stimulere calciumudskillelsen. Trombocytaggregationen

hæmmes i sidste ende ved reduktionen af cytoplasmisk calcium, som blodpladernes form,

aggregation og frigivelsesreaktioner afhænger af.

Farmakodynamisk virkning

Infusion af 4 nanogram/kg/min i 30 minutter er vist ikke at have signifikant effekt på

hjertefrekvensen eller blodtrykket. Ansigtsrødme kan dog forekomme ved disse

koncentrationer.

Pulmonal arteriel hypertension

Intravenøse infusioner af epoprostenol i op til 15 minutter gav en dosisrelateret øgning af

hjerteindeks (cardiac index, CI) og slagvolumen (SV) og et dosisrelateret fald i den

pulmonale vaskulære modstand, total pulmonal modstand (TPR) og det gennemsnitlige

systemiske arterietryk (SAPm). Hos patienter med PPH var virkningen af epoprostenol på

det gennemsnitlige pulmonale arterietryk (PAPm) mindre og variabelt.

Kronisk kontinuerlig infusion af epoprostenol hos patienter med idiopatisk eller arvelig

PAH er blevet undersøgt i 2 prospektive, åbne, randomiserede studier af 8 og 12 ugers

varighed (henholdsvis N=25 og N=81), hvor epoprostenol + konventionel behandling blev

sammenlignet med konventionel behandling alene. Den konventionelle behandling

varierede fra patient til patient og inkluderede nogle eller samtlige af følgende

behandlinger: antikoagulantia hos næsten alle patienter; orale vasodilatorer, diuretika og

digoxin hos halvdelen til to tredjedele af patienterne og supplerende oxygen hos ca.

halvdelen af patienterne. Med undtagelse af 2 patienter, som var klassificeret som NYHA

(New York Heart Association)-funktionsklasse II-patienter, var alle patienter enten

funktionsklasse III eller IV. Idet resultaterne var sammenlignelige for disse to studier,

beskrives de poolede resultater. De poolede baseline medianværdier for 6-minutters gang

(6MWT) for den konventionelt behandlede gruppe og for gruppen, der fik epoprostenol +

konventionel behandling, var henholdsvis 266 meter og 301 meter.

Forbedringer fra baseline i hjerteindeks (0,33 vs. -0,12 l/min/m2 ), slagvolumen (6,01 vs. -

1,32 ml/slag), arteriel oxygenmætning (1,62 vs. -0,85 %), gennemsnitligt arterietryk (-5,39

dk_hum_44072_spc.doc

Side 8 af 17

vs. 1,45 mmHg), gennemsnitligt højre arterietryk (-2,26 vs. 0,59 mmHg), total pulmonal

modstand (-4,52 vs. 1,41 Wood U), pulmonal vaskulær modstand (-3,60 vs. 1,27 Wood U)

og systemisk vaskulær modstand (-4,31 vs. 0,18 Wood U) var statistisk forskellige for

patienter, som fik kontinuerlig epoprostenol, og dem, som ikke fik. Det gennemsnitlige

systemiske arterietryk var ikke signifikant forskelligt for de to behandlingsgrupper (-4,33

vs. -3,05 mmHg). Disse hæmodynamiske forbedringer så ud til at vare ved, når

epoprostenol blev administreret i mindst 36 måneder i et åbent, ikkerandomiseret studie.

En statistisk signifikant forbedring i funktionskapaciteten (p=0,001), målt ved 6MWT, blev

observeret hos patienter, som fik kontinuerlig intravenøs epoprostenol + konventionel

behandling (N=52) i 8 eller 12 uger sammenlignet med dem, som kun fik konventionel

behandling (N=54) (kombineret ændring fra baseline i uge 8 og 12 – median: 49 vs. -4

meter; gennemsnit: 55 vs. -4 meter). Forbedringerne var tydelige allerede efter den første

behandlingsuge. Ved slutningen af behandlingsperioden i 12-ugersstudiet var overlevelsen

forbedret hos NYHA-funktionsklasse III og IV patienter. 8 ud af 40 (20 %) patienter, som

kun fik konventionel behandling, døde, mens ingen af de 41 patienter, som fik

epoprostenol, døde (p=0,003).

Kronisk kontinuerlig infusion af epoprostenol hos patienter med PAH/SSD blev undersøgt

i et prospektivt, åbent, randomiseret studie af 12-ugers varighed, hvor epoprostenol +

konventionel behandling (N=56) blev sammenlignet med konventionel behandling alene

(N=55). Med undtagelse af 5 patienter, som var klassificeret som NYHA-funktionsklasse

II patienter, var alle patienter enten funktionsklasse III eller IV. Den konventionelle

behandling var forskellig fra patient til patient og inkluderede nogle eller samtlige af

følgende behandlinger: antikoagulantia hos næsten alle patienter, supplerende oxygen og

diuretika hos to tredjedele af patienterne; orale vasodilatorer hos 40% af patienterne og

digoxin hos en tredjedel af patienterne. Det primære effektendepunkt for studiet var

forbedring af 6MWT. Mediane baseline-værdier for den konventionelt behandlede gruppe

og for gruppen, som fik epoprostenol + konventionel behandling, var henholdsvis 240

meter og 270 meter. En statistisk signifikant øgning i CI og statistisk signifikante

reduktioner i PAPm, RAPm, PVR og SAPm efter 12-ugers behandling blev observeret hos

de patienter, som fik kontinuerlig epoprostenol, sammenlignet med dem, som ikke fik.

En statistisk forskel (p<0,001) i ændringen fra baseline for 6MWT blev observeret i løbet

af 12- ugers-perioden hos gruppen, som fik epoprostenol + konventionel behandling,

sammenlignet med gruppen, som kun fik konventionel behandling (median: 63,5 vs. -36,0

meter; gennemsnit: 42,9 vs. - 40,7 meter). Forbedringerne var tydelige hos nogle patienter

efter den første behandlingsuge. Den øgede funktionskapacitet blev ledsaget af statistisk

signifikante forbedringer af dyspnø (målt ved Borg Dyspnea Index). Ved uge 12 var

NYHA-funktionsklassen forbedret hos 21 ud af 51 (41%) af patienterne, som blev

behandlet med epoprostenol, sammenlignet med hos ingen af de 48 patienter, som kun fik

konventionel behandling. Flere patienter i begge behandlingsgrupper (hhv. 28/51 [55%]

med epoprostenol og 35/48 [73%] med konventionel behandling) viste imidlertid ingen

ændring i funktionsklasse, mens tilstanden hos 2/51 (4 %) af dem, som fik epoprostenol,

og hos 13/48 (27 %) af dem, som fik konventionel behandling, forværredes.

I løbet af 12-ugers-perioden blev der ikke observeret nogen statistisk forskel i overlevelse

hos de PAH/SSD-patienter, som fik epoprostenol, sammenlignet med dem, som kun fik

konventionel behandling. Ved slutningen af behandlingsperioden var 4 ud af 56 (7%) af de

patienter, som fik epoprostenol, døde, mens 5 ud af 55 (4%) af de patienter, som kun fik

konventionel behandling, var døde.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 9 af 17

Hæmodialyse

Epoprostenols virkning på trombocytaggregationen er dosisrelateret mellem 2 og 16

nanogram/kg/min givet intravenøst, og signifikant hæmning af aggregationen induceret af

adenosindifosfat ses ved 4 nanogram/kg/min og derover.

Effekten på trombocytter forsvinder 2 timer efter afsluttet infusion. Hæmodynamiske

forandringer forårsaget af epoprostenol er normaliseret til baseline 10 minutter efter

infusion af 1-16 nanogram/kg/min i 60 minutter.

Højere doser af epoprostenolnatrium (20 nanogram/kg/min) dispergerer cirkulerende

trombocytaggregater og øger den kutane blødningstid op til det dobbelte.

Epoprostenol forstærker heparins antikoagulantionsaktivitet med ca. 50%, muligvis ved at

reducere frigivelsen af heparin-neutraliserende faktor.

Epoprostenols placering i den generelle håndtering af hæmodialyse er undersøgt ved hjælp

af forskellige teknikker i seks heparin-kontrollerede studier og 5 akutstudier. Primære

effektmålepunkter inkluderede intradialytisk fjernelse af BUN og kreatinin, intradialytisk

fjernelse af væske (ultrafiltrering) og koagulation i den ekstrakorporale cirkulation.

Væsentlig koagulation (permanent afbrydelse af dialysen eller påkrævet udskiftning af den

kunstige nyre) forekom ved næsten 9% (n=56) af alle epoprostenol-dialyserne og ved <1%

(n=1) af heparindialyserne i de vigtigste kontrollerede studier og akutstudier. De fleste

epoprostenol-dialyser (67%), som krævede udskiftning af den kunstige nyre, blev

efterfølgende fuldført med epoprostenol uden koagulation. Selv efter flere forsøg var 9 ud

af 27 epoprostenol-dialyser imidlertid ikke vellykkede.

Væsentlig dialyse-begrænsende koagulation forekom ikke ved 93% af alle epoprostenol-

dialyser og heller ikke ved 99% af alle heparin-dialyser, uafhængigt af de tekniske

vanskeligheder, som i sjældne tilfælde opstod ved begge behandlingsmetoder.

Mindre koagulation (tilstrækkeligt til at kræve intervention, men ikke permanent

afbrydelse af dialysen eller påkrævet udskiftning af den kunstige nyre) blev rapporteret

hyppigere ved epoprostenoldialyserne end ved heparin-dialyserne. Ved ingen af dialyserne

med heparin og ved 5% (n=32) af dialyserne med epoprostenol forekom mindre

koagulation.

Synlig koagulation (som ikke krævede intervention) blev rapporteret ved yderligere 31% af

epoprostenol-dialyserne og ved 5% af heparin-dialyserne.

For at fastslå, at hæmodialyse-patienter med øget risiko for blødning bløder mindre med

epoprostenol end med heparin, blev 2 store, prospektivt kontrollerede studier udført. Hver

patient blev randomiseret til en sekvens med heparin- eller epoprostenol-dialyser og fik op

til 6 dialyser ved deltagelse i det ene studie og op til 3 dialyser ved deltagelse i det andet

studie.

Blødningsrisiko blev defineret som:

Meget høj risiko – aktiv blødning ved tidspunktet for dialysestart.

Høj risiko – har i løbet af de 3 seneste dage før dialyse haft enten aktiv blødning, som

stoppede i præ-dialysefasen, eller kirurgiske eller traumatiske sår.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 10 af 17

12 patienter med meget høj risiko for blødning fik 35 epoprostenol-dialyser og 11 patienter

fik 28 heparin-dialyser i de vigtigste kontrollerede studier. 16 patienter fik 24

epoprostenol-dialyser i akutstudierne.

Når alle dialyser med de 2 behandlinger (heparin eller epoprostenol) i de vigtigste studier

blev slået sammen, blødte flere heparin-patienter i løbet af dagen før dialyse (N=13/17 vs.

8/23), på dialysedagen (N=25/28 vs. 16/35) og dagen efter dialysen (N=16/24 vs. 5/24)

sammenlignet med, hvad epoprostenol-patienterne gjorde i løbet af samme tidsperioder.

Blødningens sværhedsgrad blev undersøgt hos alle patienter, som fortsatte med at bløde.

Hos disse patienter blev sværhedsgraden hyppigere forbedret ved brug af epoprostenol

dagen før dialyse og på dialyse-dagen (præ-dialyse: N=4/8; dialyse: N=6/16)

sammenlignet med heparin (præ-dialyse: N=4/13; dialyse: N=4/25). Det modsatte blev

imidlertid observeret på post-dialysedagen ved brug af epoprostenol (N=1/5) sammenlignet

med heparin (N=8/16). Blødningens sværhedsgrad blev kun forværret under 1 dialyse-dag

med epoprostenol (N=1/5), mens sværhedsgraden blev forværret under 5 dialyse-dage

(N=5/25) og under 2 præ-dialysedage (N=2/13) med heparin.

Patienter, som ikke viste entydige tegn på blødning lige før første studie-dialyse, men som

havde blødt inden for 3 dage før dialysen, blev klassificeret som havende høj risiko for

blødning. 19 patienter fik 51 heparin-dialyser, og 19 patienter fik 44 epoprostenol-dialyser

i de vigtigste, kontrollerede studier.

Når samtlige dialyser blev slået sammen, var der en lidt større andel af epoprostenol-

patienterne, som blødte i løbet af præ-dialyse- (N=12/25 vs. 8/32), dialyse- (23/44 vs.

14/51) og post-dialyse- (8/34 vs. 4/44) dagene, sammenlignet med heparin-patienterne i

løbet af de samme perioder.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

På grund af epoprostenols kemiske ustabilitet, høje potens og korte halveringstid findes der

ingen analysemetode, som er tilstrækkelig præcis og nøjagtig til at kvantificere

epoprostenol i biologiske væsker.

Epoprostenol distribueres hurtigt fra blod til væv efter intravenøs administration. Ved

normal fysiologisk pH og temperatur nedbrydes epoprostenol spontant til 6-oxo-

prostaglandin F

alfa, om end noget også nedbrydes enzymatisk til andre produkter.

Efter administration af radioaktivt mærket epoprostenol til mennesker blev der fundet

mindst 16 metabolitter, hvoraf 10 blev identificeret strukturmæssigt.

I modsætning til mange andre prostaglandiner metaboliseres epoprostenol ikke ved passage

gennem lungekredsløbet.

Halveringstiden for den spontane nedbrydning til 6-oxo-prostaglandin F1 alfa hos

mennesker forventes at være højst 6 minutter, men kan være så kort som 2-3 minutter

(estimeret fra in vitro nedbrydningshastigheden for epoprostenol i fuldblod hos

mennesker).

Genfundet radioaktivitet i urin og fæces var henholdsvis 82% og 4% efter administration af

radioaktivt mærket epoprostenol til mennesker.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 11 af 17

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet. Det er ikke udført langvarige dyrestudier til at

fastslå epoprostenols karcinogene potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver til infusionsvæske, opløsning

Mannitol

Glycin

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Solvens

Glycin

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Epoprostenol ”CampusPharma” må kun rekonstitueres i den medfølgende sterile

buffersolvens.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

Pulver til infusionsvæske, opløsning: 4 år.

Solvens: 3 år

Under infusionen skal infusionsposen beskyttes mod lys.

Renal dialyse

Efter rekonstituering, som instrueret (se pkt. 6.6 Instruktioner for brug/håndtering, Renal

dialyse), med glycinbufferen og fortynding med fysiologisk saltvand, skal den frisk

tilberedte epoprostenolopløsning anvendes inden for en maksimal tidsramme på 12 timer

ved 25 °C.

Primær og sekundær pulmonal hypertension

Når epoprostenolopløsningen er rekonstitueret og fortyndet med glycinbufferen, som

instrueret (se 6.6 Instruktioner for brug/håndtering, Primær pulmonal hypertension) skal

den frisk tilberedte opløsning anvendes umiddelbart. Hvis den ikke anvendes umiddelbart,

er brugsopbevaringstid og ansvar brugerens og må ikke være længere end 24 timer ved

2-8 °C.

Hvis opløsningen anvendes i et ambulant infusionspumpesystem, skal der, for at

opløsningens temperatur kan forblive på 2-8 °C under hele administrationsperioden, bruges

en kølepose. Opløsningen af Epoprostenol ”CampusPharma” kan anvendes i en 24-timers

periode, hvis køleposen skiftes efter behov i løbet af dagen.

Hvis det ikke er muligt at anvende systemet med en kølepose, må den maksimale

administrationstid ved 25 °C ikke overstige 12 timer for en frisk tilberedt opløsning.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 12 af 17

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Pulver til infusionsvæske, opløsning

Opbevar hætteglasset i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Opbevar hætteglasset tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Solvens

Opbevar hætteglasset i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hver pakningsenhed indeholder:

Et hætteglas Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg, som indeholder et hvidt,

lyofiliseret kompakteret pulver i et 15 ml farveløst glas-hætteglas type 1 med grå

lyoprop og aluminiumshætte med rød flip-off indsats.

To 50 ml steril glycinbuffersolvens, pH 10,5 i et farveløst glas-hætteglas

et sterilfilter til aseptisk fremstilling af infusionsvæsken.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstituering og fortynding

Der skal især udvises forsigtighed ved fremstilling af infusionen og ved beregning af

infusionshastigheden.

Den nedenfor anførte procedure skal følges nøje.

Rekonstituering og fortynding af Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg skal udføres

under anvendelse af steril teknik umiddelbart inden klinisk anvendelse.

Efter rekonstituering er Epoprostenol ”CampusPharma” en farveløs, næsten partikelfri

opløsning.

Renal dialyse

Rekonstituering

Anvend kun medfølgende glycinbuffersolvens til rekonstitution.

Træk ca. 10 ml glycinbuffersolvens op i en steril sprøjte, injicér indholdet i hætteglasset

med 1,5 mg frysetørret epoprostenol og ryst forsigtigt indtil pulveret er opløst.

Træk epoprostenolopløsningen op i sprøjten, og injicér den tilbage i hætteglasset med

den resterende glycinbuffersolvens og bland omhyggeligt.

Denne opløsning bliver herefter refereret til som den koncentrerede opløsning og

indeholder 30.000 nanogram epoprostenol pr. ml. Det er kun denne koncentrerede

opløsning, der er egnet til yderligere fortynding før brug.

Når 1,5 mg epoprostenolpulver rekonstitueres med 50 ml glycinbuffersolvens har den

færdige opløsning en pH-værdi på 10,5 og et natriumionindhold på ca. 56 mg.

Fortynding

Til administration med en pumpe, der kan dosere et lille volumen i en jævn infusion, skal

passende afmålte doser af den koncentrerede opløsning fortyndes med steril fysiologisk

saltvand.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 13 af 17

Det kan fortyndes med fysiologisk saltvand (0,9%) i et forhold, hvor 6 dele saltvand og 1

del af den koncentrerede opløsning ikke overskrides, f.eks. fortyndes 50 ml af den

koncentrerede opløsning yderligere med maksimalt 300 ml saltvand.

Den nødvendige pH-værdi kan ikke opretholdes tilfredsstillende ved fortynding af den

koncentrerede opløsning med med andre almindeligt anvendte infusionsvæsker.

Epoprostenolopløsninger er mindre stabile ved lav pH.

Inden brug af den koncentrerede eller fortyndede opløsning er filtrering nødvendig. Til

filtrering trækkes det rekonstituerede produkt op i en stor sprøjte, og herefter sættes det

medfølgende sterilfilter på sprøjten.

Sprøjt den koncentrerede opløsning direkte i den valgte infusionsopløsning med et

konstant, men ikke kraftigt tryk. Det tager typisk 70 sekunder at filtrere 50 ml af den

koncentrerede opløsning. Bland omhyggeligt.

Filtret må kun bruges én gang og skal herefter kasseres.

Når rekonstituering og fortynding har fundet sted som instrueret oven for har epoprostenol

infusionsvæsken en pH-værdi på ca. 10 og vil opretholde 90 % af den initiale styrke i ca.

12 timer ved 25 °C.

BEREGNING AF INFUSIONSHASTIGHED

Infusionshastigheden kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Infusionshastighed=

dosis (ng/kg/min) x legemsvægt (kg)

(ml/min)

opløsningens koncentration (ng/ml)

Infusionshastighed (ml/t) = infusionshastighed (ml/min) x 60

Eksempler på infusionshastighedsformler

Når Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg anvendes ved renal dialyse, kan det

administreres som en koncentreret opløsning (a) eller i fortyndet form (b).

a. Brug af

koncentreret opløsning

f.eks. 30.000 ng/ml epoprostenol

Opløsningens koncentration = 30.000 ng/ml epoprostenol

Dosis

(ng/kg/min)

Legemsvægt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

n/a*

0,18

0,20

2

n/a*

n/a*

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

3

0,18

0,24

0,30

0,36

0,42

0,48

0,54

0,60

4

0,24

0,32

0,40

0,48

0,56

0,64

0,72

0,80

5

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Flowhastigheder i ml/t

dk_hum_44072_spc.doc

Side 14 af 17

* Der kræves meget lave flowhastigheder. Opløsninger fortyndet med saltvand bør

overvejes.

b. Brug af koncentreret opløsning, fortyndet

10 ml koncentreret opløsning + 50 ml fysiologisk saltvand (0,9 %). Giver et totalt

slutvolumen på 60 ml.

Slutkoncentration = 5.000 nanogram/ml epoprostenol.

Opløsningens koncentration = 5.000 ng/ml epoprostenol

Dosis

(ng/kg/min)

Legemsvægt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

1

2

3

4

5

Flowhastigheder i ml/t

Primær og sekundær pulmonal hypertension

Følgende pakninger fås til anvendelse af behandling af primær pulmonal hypertension:

Et hætteglas, som indeholder sterilt, frysetørret epoprostenolnatrium svarende til 1,5 mg

epoprostenol sammen med to 50 ml hætteglas med steril glycinbuffersolvens.

Initialt skal der anvendes en pakning med buffersolvens. Ved langtids-

epoprostenolbehandling kan opløsningens slutkoncentration øges ved at tilsætte yderligere

et hætteglas med frysetørret epoprostenol.

Kun hætteglas med samme indholdsmængde som den initiale startpakning må anvendes til

at øge opløsningens slutkoncentration.

Rekonstituering

Denne skal udføres i henhold til de instruktioner, der er givet for renal dialyse. Når en

pakning, der indeholder 1,5 mg epoprostenol, rekonstitueres med 50 ml steril solvens, er

opløsningens slutkoncentration 30.000 ng pr. ml.

Fortynding

Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg kan til behandling af PPH/SPH bruges enten som

koncentreret opløsning eller i fortyndet form. Kun den medfølgende glycinbuffersolvens

må bruges til yderligere fortynding af rekonstitueret Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5

mg. Fysiologisk saltvand må ikke bruges, når Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg

anvendes til behandling af primær pulmonal hypertension.

Almindeligt anvendte koncentrationer til behandling af primær og sekundær pulmonal

hypertension er følgende:

30.000 ng/ml – 1,5 mg epoprostenol rekonstitueres med glycinbuffersolvens til et

samlet volumen på 50 ml.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 15 af 17

15.000 ng/ml – 1,5 mg epoprostenol rekonstitueres og fortyndes med

glycinbuffersolvens til et samlet volumen på 100 ml.

Til primær eller sekundær pulmonal hypertension er den maksimalt anbefalede

koncentration til administration 60.000 ng/ml.

Når Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg bruges til primær og sekundær pulmonal

hypertension, må det ikke administreres sammen med andre parenterale opløsninger eller

lægemidler.

For at fortynde den koncentrerede opløsning trækkes den op i en større sprøjte, og herefter

sættes det medfølgende sterilfilter på sprøjten.

Sprøjt den koncentrerede opløsning direkte i pumpekassetten med et konstant, men ikke

kraftigt tryk. Det tager typisk 70 sekunder at filtrere 50 ml af den koncentrerede opløsning.

Fjern filtret fra sprøjten og træk det volumen af glycinbuffersolvens op, der er nødvendigt

for at få den ønskede fortynding.

Sæt filtret på sprøjten igen og sprøjt den ekstra buffersolvens gennem dette ind i kassetten

med den koncentrerede opløsning af Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5 mg.

Bland omhyggeligt.

Filtret må kun bruges til fortynding af denne ene pakning og skal herefter kasseres.

Den ambulante pumpe, der bruges til administration af Epoprostenol ”CampusPharma” 1,5

mg, bør (1) være lille og let, (2) være i stand til at justere infusionshastigheder i stigninger i

ng/kg/min, (3) have okklusions-, infusionsafslutningsalarm og alarm for lavt batteriniveau,

(4) have en nøjagtighed på ± 6% af den programmerede hastighed (5) være styret af

positivt tryk (vedvarende eller pulserende) med intervaller, hvor pulseringen ikke

overstiger 3 minutter ved infusionshastigheder anvendt til at give Epoprostenol

”CampusPharma” 1,5 mg og (6) inkluderer et system med kølende pose. Beholderen bør

være af polyvinylchlorid, polypropylen eller glas.

dk_hum_44072_spc.doc

Side 16 af 17

BEREGNING AF INFUSIONSHASTIGHED

Infusionshastigheden kan beregnes ved hjælp af den ovenstående formel for renal dialyse:

Der er nedenfor vist et eksempel på en almindeligt anvendt koncentration til primær eller

sekundær pulmonal hypertension.

Infusionshastigheder ved en koncentration på 15.000 nanogram/ml:

Opløsningens koncentration = 15.000 ng/ml epoprostenol

Dosis

(ng/kg/min)

Legemsvægt (kilogram)

30

40

50

60

70

80

90

100

4

6

8

10

12

14

16

Flowhastigheder i ml/t

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

CampusPharma AB

Karl Gustavsgatan 1A

411 25 Göteborg

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44072

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. oktober 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. september 2018

dk_hum_44072_spc.doc

Side 17 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information