Epirubicin "medac" 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

08-06-2020

Aktiv bestanddel:
EPIRUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
ATC-kode:
L01DB03
INN (International Name):
epirubicin hydrochloride
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
40180
Autorisation dato:
2008-01-25

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

Indlægsseddel: Information til patienten

Epirubicin ”medac” 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Epirubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Epirubicin ”medac”

Sådan vil du få Epirubicin ”medac”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Epirubicinhydrochlorid – det aktive stof i Epirubicin ”medac” – tilhører en gruppe aktive stoffer, der

hedder anthracycliner. Disse celleødelæggende (cytotoksiske) aktive stoffer anvendes til behandling af

kræft.

Epirubicin ”medac” anvendes til behandling af

brystkræft,

fremskreden kræft i æggestokkene,

mavekræft,

småcellet lungekræft (særlig form for lungekræft),

overfladisk eller meget lokaliseret blærekræft.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Epirubicin ”medac”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Epirubicin ”medac”

hvis du er allergisk over for epirubicinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Epirubicin ”medac” (angivet i punkt 6), eller over anthracycliner (f.eks. doxorubicin og

daunorubicin).

hvis du er allergisk over for anthracenedioner (en medicingruppe, der anvendes til at behandle

kræft).

hvis du har en vedvarende inhibering af produktionen af blodlegemer i knoglemarven på grund

af tidligere behandling med anden cytotoksisk medicin eller strålebehandling.

hvis du har taget maksimal dosis af epirubicin eller andre anthracycliner (f.eks. doxorubicin og

daunorubicin) og antracenedioner (medicintyper, der anvendes til behandling af kræft).

hvis du har eller tidligere har haft hjerteproblemer (dvs. hjerterytmeforstyrrelser, nedsat

hjertefunktion, hjerteanfald, sygdom i hjertemusklen, akut hjertebetændelse, ustabil angina

pectoris).

hvis du har alvorlige leverproblemer.

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

hvis du lider af systemisk infektion (en infektion, der påvirker hele organismen).

hvis du ammer.

Til anvendelse i blæren må du ikke få Epirubicin ”medac”

hvis du har en infektion i urinvejene.

hvis tumoren har penetreret blærevæggen.

hvis der er problemer med at føre kateteret ind i blæren.

hvis du lider af en infektion i blæren.

hvis du har blod i urinen.

hvis din blære er indsnævret.

hvis du stadig har en stor mængde urin i blæren efter at have ladet vandet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig (spørg lægen til råds)

hvis dine lever eller nyrer ikke fungerer rigtigt.

hvis du bemærker en fornemmelse af ubehag tæt ved eller ved injektionsstedet under infusion

(injektionsvæsken kan have lækket ind i det omgivende væv).

hvis antallet af dine hvide og røde blodlegemer og blodplader er reduceret.

hvis du lider af stomatit eller mucosit (ømme læber eller sår i munden).

hvis du tidligere har fået strålebehandling af brystet eller medicin, der kunne have bivirkninger

på hjertet.

hvis du for nylig har fået eller ønsker at få en vaccination i nærmeste fremtid.

hvis du tidligere har fået behandling med trastuzumab (et lægemiddel, der anvendes til

behandling af kræft).

Børn

Epirubicins sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Epirubicin ”medac”

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig eller

planlægger at gøre det, herunder medicin, der er købt uden recept, og især følgende:

andre lægemidler, der kan påvirke din hjerte; for eksempel andre kræftbehandlinger (såsom 5-

fluorouracil, cyclofosfamid, cisplatin, taxaner) eller calciumkanalblokkere (f.eks. dexverapamil)

samt samtidig eller tidligere strålebehandling.

andre lægemidler, der kan påvirke din leverfunktion.

cimetidin (medicin, der bruges til behandling af mavesår og halsbrand); cimetidin kan forstærke

virkningerne af epirubicin.

paclitaxel (medicin, der bruges mod kræft): Der bør være et interval på mindst 24 timer imellem

behandling med epirubicin og paclitaxel.

docetaxel (medicin, der bruges mod kræft).

kinin (medicin, der bruges til behandling af malaria og mod kramper i benene).

interferon alfa-2b (et lægemiddel, der bruges ved visse kræftformer og lymfomer og mod visse

former for leverbetændelse).

medicin, der kan påvirke antallet af blodceller (for eksempel andre cellegifte, antibiotika såsom

sulfonamider og chloramphenicol, medicin mod epilepsi såsom diphenylhydantoin,

antiretroviral medicin – bruges til behandling af HIV-infektioner samt smertestillende medicin

såsom aminopyrinderivater).

dexrazoxan (bruges til at forebygge kroniske kumulative giftvirkninger på hjertet forårsaget af

epirubicin).

trastuzumab

det kan tage op til 7 måneder, inden trastuzumab (et lægemiddel til behandling af

visse kræftformer) er ude at kroppen. Da trastuzumab kan påvirke hjertet, må du ikke bruge

epirubicin i op til 7 måneder efter, at du er holdt op med at tage trastuzumab. Hvis epirubicin

skal bruges inden dette tidspunkt, skal din hjertefunktion overvåges nøje.

Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle din læge, at du får behandling med epirubicin, før du bliver

vaccineret.

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Epirubicinhydrochlorid – det aktive stof i Epirubicin ”medac” – kan forårsage medfødte defekter, så

det er vigtigt at fortælle lægen det, hvis du mener, at du er gravid. Du må ikke få Epirubicin ”medac”

under graviditet, medmindre lægen klart siger, at du kan. Du skal undgå at blive gravid, mens du eller

din partner får indgivet Epirubicin ”medac”. Hvis du bliver gravid under behandling med Epirubicin

”medac”, anbefales du at søge genetisk rådgivning.

Mænd, som ønsker at få børn i fremtiden, bør søge rådgivning vedrørende nedfrysning af sæd, inden

behandling med Epirubicin ”medac” påbegyndes.

Du skal holde op med at amme inden og under behandling med Epirubicin ”medac”.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Epirubicin ”medac” kan forårsage kvalme og opkastning, hvilket midlertidigt kan indvirke på din evne

til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Epirubicin ”medac” indeholder natrium

Denne medicin indeholder 0,154 mmol (eller 3,45 mg) natrium pr. ml injektionsopløsning. De

forskellige pakningsstørrelser af Epirubicin ”medac” indeholder følgende mængder natrium:

5 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium, dvs.

den er i det væsentlige natrium-fri.

10 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder 35,42 mg natrium (hovedkomponent af

madlavnings-/bordsalt). Dette svarer til 1,77 % af den anbefalede maximale

daglige indtagelse af natrium for en voksen.

25 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder 88,55 mg natrium (hovedkomponent af

madlavnings-/bordsalt). Dette svarer til 4,43 % af den anbefalede maximale

daglige indtagelse af natrium for en vokse.

50 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder 177,1 mg natrium (hovedkomponent af

madlavnings-/bordsalt). Dette svarer til 8,86 % af den anbefalede maximale

daglige indtagelse af natrium for en vokse.

100 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder 354,21 mg natrium (hovedkomponent af

madlavnings-/bordsalt). Dette svarer til 17,71 % af den anbefalede maximale

daglige indtagelse af natrium for en vokse.

3.

Sådan vil du få Epirubicin ”medac”

Du må kun få indgivet Epirubicin ”medac” under tilsyn af en læge, som er specialist i denne type

behandling. Før og under behandling med Epirubicin ”medac” vil din læge kontrollere diverse

laboratorieparametre (f.eks. blodtælling, urinsyreniveau i blodet, din leverfunktion) og omhyggeligt

overvåge din hjertefunktion. Overvågning af hjertefunktionen vil fortsætte i flere uger efter

afslutningen af behandling med Epirubicin ”medac”.

Dosis af Epirubicin ”medac” afhænger af den lidelse, du behandles for, din respons på behandlingen

og anden medicin, du tager.

Dosis af Epirubicin ”medac” er baseret på størrelsen af din legemsoverflade. Den beregnes ud fra din

højde og vægt.

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

Den anbefalede dosis af Epirubicin ”medac” er 60 – 90 mg pr. kvadratmeter legemsoverflade. Den

indgives som intravenøs injektion, dvs. i et blodkar, i løbet af 3 – 5 minutter. Du vil få injektionen

hver tredje uge.

Ved behandling af småcellet lungekræft indgives der en højere dosis på 120 mg pr. kvadratmeter

legemsoverflade ved injektion i en vene i løbet af 3 – 5 minutter eller som infusion (drop) i op til

30 minutter hver tredje uge.

Ved behandling af brystkræft bestemmer din læge dosis og behandlingsregimen.

Dosis bliver reduceret, hvis du har lavt niveau af hvide blodlegemer og blodplader i kroppen, hvis du

har problemer med lever eller nyrer, eller hvis medicinen bruges sammen med andre cytotoksiske

lægemidler.

Epirubicin ”medac” kan også indgives direkte i blæren til behandling af overfladisk blærekræft eller

for at standse recidiv efter blæreoperation for at fjerne kræften. Dosis afhænger af typen af blærekræft.

Du får besked på ikke at drikke i 12 timer forud for behandlingen for at undgå utilsigtet fortynding af

Epirubicin ”medac”.

Din generelle tilstand vil blive omhyggeligt observeret inden, under og efter behandling med

Epirubicin ”medac”.

Hvis du har fået for meget Epirubicin ”medac”

Hvis du har fået indgivet en større dosis af Epirubicin ”medac”, end du skulle, vil især din

hjertefunktion og blodtælling bliver nøje overvåget. De bivirkninger, der forekommer, kan være mere

alvorlige.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Epirubicin ”medac”, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det omgående til lægen, hvis du bemærker nogen som helst bivirkninger, så du kan tale om,

hvad der skal gøres.

I en dag eller to, efter at du har fået Epirubicin ”medac”, kan din urin få en rød farve. Det er normalt.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Infektion

Hæmning af dannelsen af blodlegemer i knoglemarv (myelosuppression), reduceret antal hvide

blodlegemer (leucocytopeni), reduceret antal af en særlig form for hvide blodlegemer

(granulocytopeni og neutropeni), reduktion af røde blodlegemer (anæmi) og reduceret antal af

visse former for hvide blodlegemer ledsaget af feber (febril neutropeni), nedsat antal blodplader

(trombocytopeni)

Inflammation af en slimhinde (mucosit), inflammation af slimhinder i munden (stomatitis),

opkastning, løs afføring eller hyppig afføring (diarré), kvalme, som kan forårsage tab af appetit

og mavesmerter

Tab af hår, normalt reversibelt

Rødlig urin i 1 til 2 dage efter behandlingen

Udebleven menstruation

Øjenbetændelse (konjunktivitis) med røde øjne og tåreflåd, hornhindebetændelse (keratitis)

Hedeture

Hudlæsion

Veneinflammation (flebit)

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

Utilpashed, feber

Ændringer i niveauet af visse leverenzymer (aminotransferaser)

Blæreinfektion (kemisk cystit), sommetider med blod i urinen, er observeret efter indgivelse i

blæren

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Væsketab (dehydrering)

Svækket hjertefunktion (kongestiv hjertesvigt). Symptomerne kan være:

åndenød (dyspnø)

væskeophobninger i benene (ødemer)

forstørrelse af leveren

væskeophobninger i bughulen (ascites)

ophobning af væske i lungerne (lungeødem)

ophobning af væske mellem brystkasse og lunger (pleuraekssudat)

tredje hjertelyd (galoprytme)

Lokal vævs-/hudtoksisitet, udslæt, kløe, øget pigmentering af hud og negle, ændringer i huden

Rødme langs infusionsvenen (erythema på infusionsstedet)

Blødning

Rødme i huden

Kulderystelser

Tab af/manglende appetit

Symptomløse ændringer i hjertefunktionen (asymptomatiske fald i venstre ventrikulære

uddrivningsfraktion)

Livstruende uregelmæssig hjertefunktion (ventrikulær takykardi), langsom hjertevirksomhed,

uregelmæssighed i hjertets elektriske impulser (AV-blok, grenblok)

Blærebetændelse (bakteriel cystit), smerter eller svie ved vandladning, blod i urinen, hyppig

vandladning er observeret efter indgivelse i blæren

Sår i mave-tarm-kanalen, erosioner og læsioner i maven, mave-tarm-blødning, smerter bag

brystbenet, forstoppelse og synkebesvær på grund af betændelse i mave-tarm-kanalen,

slimhinder og inde i munden samtidig med en sviende fornemmelse og smerter

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Visse typer blodcancer (akut lymfatisk leukæmi, akut myeloid leukæmi)

Blodforgiftning (sepsis), lungebetændelse (pneumoni)

Slaphed (asteni)

Rødme i huden (erythema), nældefeber

Blokering i et blodkar

Hævelse og smerter i ben eller arme på grund af betændelse i et blodkar, muligvis samtidig med

størkning af blodet

Blodpropper i lungerne, der medfører brystsmerter og stakåndethed

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Pludselig livstruende allergisk reaktion. Symptomerne omfatter pludselige tegn på allergi, for

eksempel udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse i ansigtet, på læber, tunge eller andre

dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær,

overfølsomhedsreaktion efter indgivelse af medicinen i blæren

Øgede niveauer af urinsyre i blodet

Svimmelhed

Toksisk hjerteeffekt som ændringer på EKG (elektrokardiogram), særlige former for

uregelmæssig hjerteslag (arytmi) eller forstyrrelse i hjertemuskulaturen (kardiomyopati)

Manglende spermatozoer i sæden

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Livstruende tilstand, der opstår, hvis blodtrykket er for lavt på grund af blodforgiftning (septisk

shock)

Livstruende tilstand, der opstår, hvis blodtrykket er for lavt (shock)

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

Hurtigt fald i blodtrykket, sommetider samtidig med hudreaktioner eller udslæt (anafylaktisk

shock)

Utilstrækkelig ilttilførsel til væv kan forekomme som følge af hæmning af

blodlegemsproduktion i knoglemarv (myelosuppression)

Tillukning af blodkar pga. løsnet blodprop (tromboembolisme)

Fortykkelse af venevæggene, lokale smerter, svær cellulitis

Kraftigere farvning af slimhinden i munden

Øget følsomhed over for lys (fotosensibilitet), øget følsomhed i den bestrålede hud (radiation-

recall reaction)

Alvorlig vævsbeskadigelse, efter injektionen er lækket ind i det omgivende væv

Hovedpine

Smerter

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på hætteglasset og kartonen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epirubicin ”medac” indeholder:

Aktivt stof: epirubicinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre og vand til injektioner.

1 ml opløsning indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid.

1 stk. 5 ml (10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml) hætteglas indeholder 10 mg (20 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg)

epirubicinhydrochlorid.

Udseende og pakningsstørrelser

Epirubicin ”medac” er en klar, rød opløsning.

Leveres enkeltvis i hætteglas.

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

Tlf.: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Epirubicin ”medac” 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Den Tjekkiske republik

Epimedac 2 mg/ml injekční roztok

Finland

Epirubicin medac 2 mg/ml injektioneste, liuos

Epirubicin medac 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

Norge

Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

Polen

Epimedac 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Portugal

Epirrubicina medac 2 mg/ml solução injectável

Slovakiet

Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok

Storbritannien

Epirubicin hydrochloride 2 mg/ml solution for injection

Tyskland

Epimedac 2 mg/ml Injektionslösung

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Epirubicin ”medac” kan fortyndes yderligere med glucose 50 mg/ml (5%) opløsning eller

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning og indgives som intravenøs infusion. Denne

infusionsopløsning skal forberedes umiddelbart før brug.

Injektionsvæsken indeholder ingen konserveringsmidler, og evt. ubrugte portioner i hætteglasset skal

omgående bortskaffes iht. gældende regler.

Uforligeligheder

Længere tids kontakt mellem lægemidlet og en alkalisk pH-opløsning (inkl.

natriumbikarbonatopløsninger) skal undgås. Det vil resultere i hydrolyse (nedbrydning) af det aktive

stof. Kun de fortyndingsmidler, der er nævnt i nedenstående afsnit, må bruges.

Fysisk uforligelighed mellem lægemidlet og heparin er blevet indberettet.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er nævnt i nedenstående afsnit.

Stabilitet under brug

Epirubicin ”medac” kan fortyndes yderligere under aseptiske forhold med glucose 50 mg/ml (5%)

opløsning eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9%) opløsning og indgives som intravenøs infusion.

Kemisk og fysisk stabilitet under brug er blevet påvist for 48 timer ved 25 ºC i fravær af lys.

Set fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet imidlertid bruges omgående. Hvis det ikke bruges

omgående, er opbevaringstiden under brug og forholdene inden brug brugerens ansvar og vil normalt

ikke være over 24 timer ved 2 – 8 ºC, medmindre fortynding har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold.

pal (DK) Epirubicin ”medac” 2 mg/ml solution for injection

National version: 04/2020

Retningslinjer for sikker håndtering og bortskaffelse af antineoplastiske stoffer

Hvis der skal forberedes en infusionsopløsning, skal dette gøres af uddannet personale under

aseptiske forhold.

Forberedelse af en infusionsopløsning skal foretages i et særligt aseptisk område.

Der skal bruges engangshandsker, sikkerhedsbriller, kittel og maske, der yder tilstrækkelig

beskyttelse.

Der skal tages forholdsregler, så lægemidlet ikke ved et uheld kommer i kontakt med øjnene.

Hvis lægemidlet kommer i øjnene, skylles øjnene straks med rigeligt vand og/eller 9 mg/ml

(0,9%) natriumchloridopløsning, og en læge kontaktes.

Kommer stoffet på huden, vaskes det pågældende sted grundigt med vand og sæbe eller med

natriumbikarbonatopløsning. Huden må ikke skures med en børste. Vask altid hænderne, når

handskerne er taget af.

Spildt lægemiddel og lækager skal behandles med fortyndet natriumhypochloritopløsning (1%

aktivt klor), helst ved at lægge det i blød, og dernæst med vand. Alle rengøringsmidler skal

bortskaffes som anvist nedenfor.

Gravide medarbejdere bør ikke håndtere cytotoksiske præparater.

Der skal tages hensigtsmæssige forholdsregler og udvises omhu ved bortskaffelse af artikler

(injektionssprøjter, kanyler osv.), der anvendes til at rekonstituere og/eller fortynde cytotoksiske

lægemidler. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

3. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Epirubicin ”medac”, injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

24782

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epirubicin ”medac”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Epirubicinhydrochlorid 2mg/ml

1stk. 5 ml/ 10 ml/ 25 ml/ 50 ml/ 100 ml hætteglas indeholder 10 mg/ 20 mg/ 50 mg

/100 mg/ 200 mg epirubicinhydrochlorid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: natrium

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar, rød opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Epirubicin anvendes til behandling af en række neoplastiske sygdomme, herunder:

Brystcancer

Fremskreden ovariecancer

Mavecancer

Småcellet lungecancer

Når epirubicin administreres intravesikalt, har det vist sig at være gavnligt i behandlingen

Papillært overgangscellecarcinom i blæren

Carcinoma in situ i blæren

dk_hum_40180_spc.doc

Side 1 af 17

Intravesikal profylakse af recidiv af overfladisk blærecarcinom efter transuretral

resektion.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

En samlet kumulativ dosis må ikke overstige 900-1000 mg/m² epirubicinhydrochlorid for

at undgå kardial toksicitet (se pkt. 4.4).

Konventionel dosis

Når epirubicinhydrochlorid anvendes som enkeltstof, er den anbefalede dosis til voksne

60-90 mg/m² legemsoverflade. Epirubicinhydrochlorid skal injiceres intravenøst i løbet af

3-5 minutter.

Dosis skal gentages med 21 dages mellemrum, afhængigt af patientens hæmatologiske

status og knoglemarvsfunktion.

Hvis der forekommer tegn på toksicitet, herunder alvorlig neutropeni/febril neutropeni og

trombocytopeni (som kan vedvare på dag 21), kan det være nødvendigt at modificere dosis

eller udsætte den efterfølgende dosis.

Høj dosis

Epirubicin som enkeltstof til behandling af lungecancer med høj dosis skal administreres i

henhold til følgende regimer:

Småcellet lungecancer (tidligere ubehandlet): 120 mg/m² epirubicinhydrochlorid på

dag 1 hver 3. uge.

Ved behandling med høj dosis kan epirubicin administreres som en intravenøs bolus i løbet

af 3-5 minutter eller som en infusion, der kan vare op til 30 minutter.

Brystcancer

I den adjuverende behandling af tidlige brystcancerpatienter med positive lymfekirtler

anbefales intravenøse doser af epirubicinhydrochlorid fra 100 mg/m² (som en enkelt dosis

på dag 1) til 120 mg/m² (fordelt på to doser på dag 1 og 8) hver 3-4 uger i kombination

med intravenøs cyclofosfamid og 5-fluorouracil og oral tamoxifen.

Lavere doser (60-75 mg/m² til konventionel behandling og 105-120 mg/m² til behandling

med høj dosis) anbefales til patienter, hvis knoglemarvsfunktion er hæmmet af tidligere

kemoterapi eller strålebehandling, af alder eller af neoplastisk knoglemarvsinfiltration.

Samlet dosis pr. cyklus kan fordeles over 2-3 på hinanden følgende dage.

Følgende doser af epirubicinhydrochlorid anvendes almindeligvis til enkeltstof- og

kombinationsbehandling ved kemoterapi for diverse tumorer som vist:

Epirubicinhydrochlorid dosis (mg/m²

)

a

Cancerindikation

Enkeltstofbehandling

Kombinationsbehandling

Fremskreden

ovariecancer

60-90

50-100

Mavecancer

60-90

Småcellet lungecancer

dk_hum_40180_spc.doc

Side 2 af 17

Blærecancer

Intravesikal administration af

50 mg/50 ml eller 80 mg/50 ml

(carcinoma in situ)

Profylakse:

50 mg/50 ml ugentligt i 4 uger,

dernæst månedligt i

11 måneder

Doser administreres almindeligvis dag 1 eller dag 1, 2 og 3 med 21 dages mellemrum

Kombinationsbehandling

Hvis epirubicinhydrochlorid bruges i kombination med andre cytostatika, skal dosis

reduceres derefter. Almindeligt brugte doser er anført i ovenstående tabel.

Nedsat leverfunktion

Den væsentligste eliminationsvej for epirubicin er lever- og galdesystemet. Hos patienter

med nedsat leverfunktion skal dosis reduceres på grundlag af bilirubinniveauer i serum

som følger:

Serum-bilirubin

SGOT

Dosisreduktion

1,4-3 mg/100 ml

50 %

> 3 mg/100 ml

> 4 gange øvre normalgrænse

75 %

Nedsat nyrefunktion

Nedsat nyrefunktion i moderat grad synes ikke at kræve dosisreduktion i betragtning af den

begrænsede mængde epirubicin, der udskilles ad denne vej. Justering af dosis kan

imidlertid være nødvendig hos patienter med serum-creatinin på > 5 mg/dl.

Pædiatrisk population

Epirubicins sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt.

Administration

Epirubicin er kun til intravenøs eller intravesikal anvendelse.

Intravenøs administration

Det tilrådes at administrere epirubicin via slangen på en fritløbende intravenøs infusion af

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) efter at have kontrolleret, at kanylen er korrekt placeret i

venen. Der skal udvises omhu for at undgå ekstravasation (se pkt. 4.4). I tilfælde af

ekstravasation skal administration omgående stoppes.

Intravesikal administration

Epirubicin kan administreres intravesikalt til behandling af overfladisk blærecancer og

carcinoma in situ. Det bør ikke administreres intravesikalt til behandling af invasive

tumorer, der har penetreret blærevæggen. Systemisk behandling eller operation er mere

velegnet i sådanne situationer (se pkt. 4.3). Epirubicin har også været anvendt intravesikalt

med godt resultat som et profylaktisk middel efter transuretral resektion af overfladiske

tumorer for at forhindre recidiv.

Følgende regimen anbefales til behandling af overfladisk blærecancer, og

fortyndingstabellen nedenfor benyttes:

dk_hum_40180_spc.doc

Side 3 af 17

8 ugentlige instillationer på 50 mg/50 ml (fortyndet med natriumchlorid 9 mg/ml [0,9 %]

eller vand til injektion).

Hvis der observeres lokal toksicitet: Dosisreduktion til 30 mg/50 ml tilrådes.

Carcinoma in situ: Op til 80 mg/50 ml (afhængigt af den enkelte patients tolerance).

Som profylakse: 4 ugentlige administrationer af 50 mg/50 ml efterfulgt af 11 månedlige

instillationer af samme dosis.

Fortyndingstabel til opløsninger til blæreinstillation

Påkrævet

dosis

epirubicinhy-

drochlorid

Mængde

epirubicinhydro-

chlorid injektions-

væske 2 mg/ml

Mængde væske til fortynding:

Vand til injektionsvæsker eller

0,9 % sterilt saltvand

Samlet mængde

blæreinstillation

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

Opløsningen skal beholdes intravesikalt i 1-2 timer. Patienten skal instrueres om ikke at

drikke nogen væsker i 12 timer forud for instillation for at undgå utilsigtet fortynding med

urin.

Under instillationen skal patienten drejes en gang imellem og skal informeres om at tømme

blæren, når instillationen er færdig.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1 eller antracycliner eller antracenedioner.

Amning (se pkt. 4.6).

Intravenøs anvendelse:

Vedvarende myelosuppression

Svært nedsat leverfunktion

Svært myokardiesvigt

Nyligt myokardieinfarkt

Svære arytmier

Tidligere behandlinger med højeste kumulative doser af epirubicin og/eller andre

antracycliner og antracenedioner (se pkt. 4.4)

Patienter med akutte systemiske infektioner

Ustabil angina pectoris

Myokardiopati

Akutte inflammatoriske hjertesygdomme

Intravesikal anvendelse:

Urinvejsinfektioner

Invasive tumorer, der penetrerer blæren

Kateteriseringsproblemer

Blærebetændelse

Hæmaturi

Forsnævret blære

dk_hum_40180_spc.doc

Side 4 af 17

Stor mængde resturin

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Epirubicin bør kun administreres under opsyn af kvalificerede læger, som har erfaring med

anvendelse af cytotoksisk behandling.

Patienterne skal være helt raske efter akutte toksiciteter (såsom stomatitis, mucositis,

neutropeni, trombocytopeni og generelle infektioner) fra tidligere cytotoksisk behandling,

før de påbegynder behandlingen med epirubicin.

Mens behandling med høje doser epirubicinhydrochlorid (f.eks. ≥ 90 mg/m² hver 3. til

4. uge) forårsager uønskede hændelser, der generelt svarer til uønskede hændelser ved

standarddoser (< 90 mg/m² hver 3. til 4. uge), kan sværhedsgraden af neutropeni og

stomatitis/mucositis være øget. Behandling med højere doser epirubicinhydrochlorid

kræver speciel opmærksomhed med hensyn til mulige kliniske komplikationer på grund af

omfattende myelosuppression.

Hjertefunktion

Kardiotoksicitet er en risiko ved behandling med antracyclin, der kan manifestere sig ved

tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) hændelser.

Tidlige (dvs. akutte) hændelser

Tidlig kardiotoksicitet fra epirubicin består hovedsagelig i sinustakykardi og/eller

elektrokardiogram (ekg)-anomalier såsom uspecifikke ændringer i ST-T-takken.

Takyarytmier, herunder præmature ventrikulære kontraktioner, ventrikulær takykardi og

bradykardi samt atrioventrikulært blok og grenblok, er også blevet indberettet. Disse

virkninger prædikterer sædvanligvis ikke nogen efterfølgende udvikling af forsinket

kardiotoksicitet, er sjældent af klinisk betydning og er generelt forbigående, reversible og

giver ikke anledning til at overveje seponering af behandlingen med epirubicin.

Sene (dvs. forsinkede) hændelser

Forsinket kardiotoksicitet udvikles sædvanligvis sent i epirubicinbehandlingsforløbet eller

inden for 2 til 3 måneder efter behandlingsafslutningen, men senere hændelser (flere

måneder til år efter behandlingsafslutning) er også blevet indberettet. Forsinket

kardiomyopati manifesterer sig ved nedsat uddrivningsfraktion af venstre ventrikel (LVEF)

og/eller tegn og symptomer på kongestivt hjertesvigt (CHF) såsom dyspnø, lungeødem,

afhængigt ødem, kardiomegali og hepatomegali, oliguri, ascites, pleuraeffusion og

galopperende rytme. Livstruende CHF er den sværeste form for antracyclin-induceret

kardiomyopati og repræsenterer den kumulative dosisbegrænsende toksicitet af

lægemidlet.

Risikoen for at udvikle CHF stiger hurtigt med stigende samlet antal kumulative doser

epirubicinhydrochlorid på over 900 mg/m²; denne kumulative dosis bør kun overskrides

med yderste forsigtighed (se pkt. 5.1).

Monitorering af hjertefunktionen

Hjertefunktionen skal vurderes, før patienterne behandles med epirubicin, og den skal

overvåges i løbet af hele behandlingen for at minimere risikoen for, at der opstår svært

nedsat hjertefunktion.

Risikoen kan mindskes gennem regelmæssig monitorering af LVEF under

behandlingsforløbet med omgående seponering af epirubicin ved det første tegn på nedsat

funktion. De relevante kvantitative metoder til gentagen vurdering af hjertefunktionen

dk_hum_40180_spc.doc

Side 5 af 17

(LVEF-vurdering) er multiple gated radionuclide angiography (MUGA) eller

ekkokardiografi (ekko). Det anbefales at udføre en baselinevurdering af hjertefunktionen

ved hjælp af et ekg og enten en MUGA-scanning eller et ekkokardiografi, særligt hos

patienter med risikofaktorer for øget kardiotoksicitet. Der bør gennemføres gentagne

LVEF-bestemmelser ved MUGA eller ekkokardiografi, særligt med højere, kumulative

doser antracyclin. Den teknik, der bruges til vurderingen skal være den samme gennem

hele opfølgningen.

Med udgangspunkt i risikoen for kardiomyopati bør en kumulativ dosis på 900 mg/m²

epirubicinhydrochlorid kun overskrides med yderste forsigtighed.

Kardiomyopati forårsaget af antracycliner forbindes med vedvarende reduktion af

QRS-spændingen, en forlængelse ud over normale grænser af det systoliske interval (PEP)

og en reduktion af uddrivningsfraktionen (LVET). Forandringer i elektrokardiogram (ekg)

kan være tegn på antracyclin-induceret kardiomyopati, men ekg er ikke en følsom eller

specifik metode til at følge antracyclin-relateret kardiotoksicitet.

Risikofaktorerne for hjertetoksicitet omfatter aktiv eller hvilende kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig strålebehandling i området ved mediastinum/perikardium, tidligere

behandling med andre antracycliner eller antracenedioner, samtidig brug af andre

lægemidler med evne til at supprimere hjertekontraktilitet eller kardiotoksiske lægemidler

(f.eks. trastuzumab) (se pkt. 4.5) med en øget risiko hos ældre.

Monitorering af hjertefunktionen skal være særligt nøjagtig hos patienter, der får høje

kumulative doser, og hos patienter med risikofaktorer. Der kan dog opstå kardiotoksicitet

med epirubicin ved lavere kumulative doser, uanset om der er hjertefunktionsrelaterede

risikofaktorer til stede eller ej.

Det er sandsynligt, at toksiciteten af epirubicin og andre antracycliner eller antracenedioner

er additiv.

Kardiotoksicitet i kombinatin med trastuzumab

Der er blevet observeret hjerteinsufficiens (New York Heart Association [NYHA]

klasse II-IV) hos patienter, som fik behandling med trastuzamab alene eller i kombination

med antracycliner, såsom epirubicin. Det kan være moderat til alvorligt, og det har været

forbundet med dødsfald.

Trastuzumab og antracycliner, såsom epirubicin, bør ikke bruges samtidig i kombination,

pånær i klinisk velkontrollerede studier med hjerteovervågning. Patienter, der tidligere har

fået antracycliner, har også risiko for kardiotoksicitet under trastuzumab-behandling,

selvom risikoen er lavere end ved samtidig behandling med traztuzumab og antracycliner.

Trastuzumabs rapporterede halveringstid er variabel. Stoffet kan forblive i kredsløbet i op

til 7 måneder. Læger skal derfor undgå antracyclin-baseret behandling i op til 7 måneder

efter seponering af trastuzumab, hvor dette er muligt. Hvis der bruges antracycliner før

dette tidspunkt, anbefales nøje overvågning af hjertefunktion.

Hvis der udvikles symptomatisk hjertesvigt under behandlingen med trastuzumab efter

epirubicin-behandling, bør det behandles med standardmedicin til dette formål.

Hæmatologisk toksicitet

Som andre cytotoksiske stoffer kan epirubicin medføre myelosuppression. Hæmatologiske

profiler skal vurderes før og under hver cyklus med epirubicinbehandling, herunder

differentialtælling af hvide blodlegemer (WBC). Dosisafhængig, reversibel leukopeni

og/eller granulocytopeni (neutropeni) er de dominerende manifestationer af hæmatologisk

toksicitet ved epirubicin og de mest almindelige akutte dosisbegrænsende toksiciteter for

dk_hum_40180_spc.doc

Side 6 af 17

dette lægemiddel. Leukopeni og neutropeni er generelt sværere med høje dosisregimener,

hvor nadir i de fleste tilfælde nås mellem dag 10 og 14 efter administration af lægemidlet;

dette er sædvanligvis forbigående, og tælling af hvide blodlegemer/neutrofile granulocytter

er i de fleste tilfælde vendt tilbage til normalværdierne på dag 21. Der kan også opstå

trombocytopeni og anæmi. Kliniske følger af svær myelosuppression omfatter feber,

infektion, sepsis/septikæmi, septisk shock, hæmoragi, vævshypoksi eller død.

Sekundær leukæmi

Sekundær leukæmi med eller uden en præleukæmisk fase er blevet indberettet hos

patienter, der behandles med antracycliner, herunder epirubicin. Sekundær leukæmi er

mere almindelig, når disse lægemidler gives i kombination med dna-skadende

antineoplastiske stoffer, i kombination med strålebehandling, når patienter har fået kraftig

forbehandling med cytotoksiske lægemidler, eller når antracyclindoserne er blevet

eskaleret. Disse leukæmiformer kan have en latensperiode på 1 til 3 år (se pkt. 5.1).

Mave-tarm-kanal

Epirubicin har emetogen virkning. Der optræder generelt mucositis/stomatitis tidligt efter

administration af lægemidlet, som i svære tilfælde kan progrediere over ganske få dage til

sårdannelse i slimhinder. De fleste patienter kommer sig efter denne uønskede hændelse og

er raske i den tredje uge af behandlingen.

Leverfunktion

Elimination af epirubicin sker hovedsagelig gennem lever og galdeveje. Serumniveauerne

af total bilirubin og ASAT skal vurderes før og under behandlingen med epirubicin.

Patienter med forhøjet bilirubin eller ASAT kan opleve langsommere lægemiddelclearance

med forhøjelse af den samlede toksicitet. Der anbefales lavere doser hos disse patienter (se

pkt. 4.2 og 5.2). Patienter med svært nedsat leverfunktion bør ikke få epirubicin (se

pkt. 4.3).

Nyrefunktion

Serumkreatinin bør vurderes før og under behandlingen. Dosisjustering er nødvendig hos

patienter med serumkreatinin > 5 mg/dl (se pkt. 4.2).

Virkning på injektionsstedet

Flebosklerose kan opstå som følge af en injektion i et lille blodkar eller ved gentagne

injektioner i samme vene. Risikoen for flebitis/tromboflebitis på injektionsstedet kan

minimeres, hvis de anbefalede administrationsprocedurer følges (se pkt. 4.2).

Ekstravasation

Ekstravasation af epirubicin under intravenøs injektion kan medføre lokale smerter, svære

vævsskader (blæredannelse, svær cellulitis) og nekrose. Hvis der opstår tegn eller

symptomer på ekstravasation under intravenøs administration af epirubicin, skal infusionen

af lægemidlet standses med det samme. Bivirkningerne ved ekstravasation af antracycliner

kan undgås eller reduceres ved umiddelbar anvendelse af en specifik behandling, f.eks.

dexrazoxan (se venligst de relevante produktinformationer). Patientens smerter kan lindres

ved afkøling af det pågældende område, ved at holde det køligt, og brug af hyaluronsyre og

DMSO. Patienten skal monitoreres nøje i den efterfølgende periode, da der kan opstå

nekrose efter flere uger. Hvis der opstår ekstravasation, skal en plastikkirurg konsulteres

med henblik på eventuel ekscision.

Andet

dk_hum_40180_spc.doc

Side 7 af 17

Som med andre cytotoksiske stoffer er der ved anvendelse af epirubicin samtidig

indberettet tromboflebitis og tromboemboliske fænomener, herunder lungeemboli (i nogle

tilfælde med fatalt udfald).

Tumor-lysissyndrom

Epirubicin kan medføre hyperurikæmi på grund af den omfattende purine katabolisme, der

ledsager hurtig lysis af neoplastiske celler (tumor-lysissyndrom), der induceres af

lægemidlet. Urinsyreniveauer, kalium-, kalciumfosfat- og kreatininindhold i blodet skal

vurderes efter indledende behandling. Hydrering, urinalkalisering og profylakse med

allopurinol for at forhindre hyperurikæmi kan minimere potentielle komplikationer med

tumor-lysissyndrom.

Immunsupprimerende virkning/øget følsomhed over for infektioner

Vaccination med en levende vaccine bør undgås hos patienter med svækket immunforsvar

på grund af kemoterapi, herunder epirubicin, da det kan medføre alvorlige eller fatale

infektioner (se pkt. 4.5). Dræbte eller inaktiverede vacciner kan administreres til patienter,

der får epirubin. Respons over for sådanne vacciner kan imidlertid være reduceret.

Det reproduktive system

Epirubicin kan medføre genotoksicitet. Mænd og kvinder, der får behandling med

epirubicin, skal vælge passende præventionsmidler. Patienter, der ønsker at få børn efter

behandlingsafslutning, skal rådes til at få genetisk rådgivning, hvis det er relevant, og den

er tilgængelig (se pkt. 4.6).

Natrium

Dette lægemiddel indeholder 0,154 mmol (eller 3,54 mg) natrium pr. ml injektionsvæske,

opløsning, som patienter på en natriumfattig diæt skal tage hensyn til. De forskellige

pakningsstørrelser med Epirubicin ”medac”indeholder følgende mængder natrium:

5 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium,

dvs. den er i det væsentlige natrium-fri.

10 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder 35,42 mg natrium, svarende til

1,77% af den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g

natrium for en voksen.

25 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder 88,55 mg natrium, svarende til

4,43% af den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g

natrium for en voksen.

50 ml hætteglas:

Denne pakningstørrelse indeholder 177,1 mg natrium, svarende til

8,86% af den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g

natrium for en voksen.

100 ml hætteglas: Denne pakningstørrelse indeholder 354,21 mg natrium, svarende til

17,71% af den WHO anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g

natrium for en voksen.

Yderligere advarsler og forsigtighedsregler vedrørende andre administrationsveje

Intravesikal administrationsvej

Administration af epirubicin kan medføre symptomer på kemisk cystitis (såsom dysuri,

polyuri, nykturi, stranguri, hæmaturi, ubehag i blæren, nekrose i blærevæggen) og

forsnævret blære.Der kræves særlig opmærksomhed ved kateteriseringsproblemer (f.eks.

ureterobstruktion på grund af omfattende intravesikale tumorer).

dk_hum_40180_spc.doc

Side 8 af 17

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Epirubicin anvendes hovedsagelig i kombination med andre cytotoksiske lægemidler. Der

kan optræde additiv toksicitet, for så vidt angår virkningen på knoglemarv/hæmatologisk

virkning og virkning på mave-tarm-kanalen (se pkt. 4.4).

Den potentielle risiko for kardiotoksicitet kan øges hos patienter, der har fået samtidige

kardiotoksiske stoffer (f.eks. 5-fluorouracil, cyclofosfamid, cisplatin, taxaner) eller

samtidig (eller tidligere) strålebehandling i området ved mediastinum. Anvendelsen af

epirubicin i kombinationskemoterapi sammen med andre potentielt kardiotoksiske

lægemidler samt samtidig anvendelse af andre kardioaktive stoffer (f.eks.

kalciumantagonister) kræver monitorering af hjertefunktionen gennem hele behandlingen.

Epirubicin metaboliseres i vid udstrækning i leveren. Ændringer i leverfunktion forårsaget

af samtidige behandlinger kan påvirke metabolismen, farmakokinetikken, den terapeutiske

virkning og/eller toksiciteten af epirubicin (se pkt. 4.4).

Antracycliner, herunder epirubicin, bør ikke administreres i kombination med andre

kardiotoksiske stoffer, medmindre patientens hjertefunktion overvåges nøje. Patienter, der

får antracycliner efter seponering af behandling med andre kardiotoksiske stoffer, særligt

stoffer med lange halveringstider såsom trastuzumab, kan også have øget risiko for at

udvikle kardiotoksicitet. Trastuzumabs rapporterede halveringstid er variabel. Stoffet kan

forblive i kredsløbet i op til 7 måneder. Læger skal derfor undgå antracyclin-baseret

behandling i op til 7 måneder efter seponering af trastuzumab, hvor dette er muligt. Hvis

der bruges antracycliner før dette tidspunkt, anbefales nøje overvågning af hjertefunktion.

Vaccination med levende vaccine bør undgås hos patienter, der får epirubicin. Dræbte eller

inaktiverede vacciner kan indgives; responset over for disse vacciner kan dog være nedsat.

Cimetidin øgede epirubicin AUC med 50 % og skal seponeres under behandlingen med

epirubicin.

Hvis der gives paclitaxel før epirubicin, kan dette forårsage øgede plasmakoncentrationer

af uændret epirubicin og dets metabolitter, dog er disse metabolitter hverken toksiske eller

aktive. Samtidig indgift af paclitaxel eller docetaxel påvirkede ikke farmakokinetikken af

epirubicin, når epirubicin blev administreret før taxan.

Denne kombination kan anvendes, hvis der anvendes forskudt indgift af de to stoffer.

Infusion af epirubicin og paclitaxel skal derfor foretages med et interval på mindst

24 timers mellem de 2 stoffer.

I en undersøgelse fandt man, at docetaxel kan øge plasmakoncentrationen af

epirubicinmetabolitter, når det administreres umiddelbart efter epirubicin.

Dexverapamil kan ændre de farmakokinetiske egenskaber for epirubicin og muligvis øge

dets knoglemarvshæmmende virkninger.

Kinin kan accelerere den indledende distribution af epirubicin fra blodet ind i vævet og kan

have indflydelse på de røde blodlegemers partitionering af epirubicin.

Samtidig administration af interferon

kan forårsage en reduktion af både den endelige

halveringstid og den totale clearance af epirubicin.

dk_hum_40180_spc.doc

Side 9 af 17

Man skal være opmærksom på muligheden for en markant forstyrrelse af hæmopoiese, når

patienter tidligere er blevet behandlet med lægemidler, der påvirker knoglemarven (dvs.

cytostatiske stoffer, sulfonamider, chloramfenicol, diphenylhydantoin, amidopyrin-

derivater, antiretrovirale stoffer).

Der kan forekomme øget myelosuppression hos patienter, der får kombinationsbehandling

med antracyclin og dexrazoxan.

4.6

Graviditet og amning

Ligesom de fleste andre midler mod cancer har epirubicin udvist mutagen og carcinogen

effekt hos dyr (se pkt. 5.3). Både mænd og kvinder, som får epirubicin, skal informeres om

den potentielle risiko for skadelig påvirkning af forplantningen og skal bruge sikker

kontraception under behandlingen.

Graviditet

Data fra dyreforsøg tyder på, at epirubicin kan forårsage fosterskader ved administration til

gravide kvinder. Kvinder i den fertile alder bør rådes til at undgå at blive gravide under

behandling. De skal have fuldstændige oplysninger om risikoen for fostret, og muligheden

for genetisk rådgivning skal overvejes, hvis de bliver gravide under behandling med

epirubicin. Ved kemoterapi mod cancer bør epirubicin ikke bruges til gravide kvinder eller

kvinder i den fertile alder, som kan blive gravide, medmindre de potentielle fordele for

moderen opvejer risikoen for fostret. Der er ingen data fra anvendelse af epirubicin til

gravide kvinder.

Amning

Hos rotter har det vist sig, at epirubicin udskilles i mælken. Det er ukendt, om epirubicin

udskilles i human mælk. Da mange lægemidler, herunder andre antracycliner, udskilles i

human mælk, og da diende børn har risiko for at få alvorlige bivirkninger i forbindelse med

epirubicin, bør amning ophøre før indtagelse af dette lægemiddel.

Epirubicin ”medac” er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Epirubicin kan inducere kromosomskader i humane spermatozoer. Mandlige patienter, der

behandles med epirubicin, rådes til ikke at få børn under behandlingen og det anbefales, at

de søger rådgivning med hensyn til opbevaring af sæd fra før behandlingen på grund af

muligheden for sterilitet som følge af behandling med epirubicin. Epirubicin kan forårsage

amenorré eller for tidlig overgangsalder hos præmenopausale kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Epirubicins virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner er ikke blevet

systematisk undersøgt.

Epirubicin kan forårsage episoder med kvalme og opkastning, hvilket midlertidigt kan

nedsætte evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningstabel

De følgende bivirkninger er observeret og indberettet under behandling med epirubicin

med følgende hyppigheder:

dk_hum_40180_spc.doc

Side 10 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information