Epirubicin "Ebewe" 2 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-08-2019

Aktiv bestanddel:
EPIRUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG
ATC-kode:
L01DB03
INN (International Name):
epirubicin hydrochloride
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
31273
Autorisation dato:
2002-04-25

Indlægsseddel: Information til brugeren

Epirubicin Ebewe 2 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

epirubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epirubicin Ebewe

Sådan skal du bruge Epirubicin Ebewe

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Epirubicin Ebewe tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antineoplastiske midler (lægemidler

mod kræft).

Epirubicin Ebewe bruges til behandling af forskellige typer af kræft, for eksempel:

Brystkræft

Mavekræft

Epirubicin Ebewe bruges også til at forebygge tilbagevenden af kræft i blæren efter operation.

Det anvendes enten alene eller i kombination med andre lægemidler mod kræft.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Epirubicin Ebewe

Brug ikke Epirubicin Ebewe:

hvis du er allergisk over for epirubicinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i afsnit 6) eller over for lignende medicin.

hvis du har færre blodlegemer end normalt (det vil lægen kontrollere).

hvis du er blevet behandlet med høje doser af visse andre lægemidler mod kræft, herunder

doxorubicin og daunorubicin, der tilhører samme gruppe af lægemidler som

epirubicinhydrochlorid (kaldet antracykliner). Disse lægemidler har lignende bivirkninger

(herunder bivirkninger på hjertet).

hvis du har eller har haft hjerteproblemer.

hvis du har alvorlige leverproblemer.

hvis du har en alvorlig infektion.

hvis du får alvorlig betændelse eller sår i munden og mave-tarm-kanalen.

Du må ikke få Epirubicin Ebewe via inddrypning i blæren,

hvis din kræftsvulst går igennem blærevæggen

hvis du har en urininfektion

hvis du har blærebetændelse

hvis lægen har problemer med at indføre et kateter (rør) i din blære

hvis der er meget urin tilbage i din blære, efter du har forsøgt at tømme den

hvis du har skrumpeblære

hvis du har blod i urinen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Særlig opmærksomhed vil blive udvist:

for at sikre, at antallet af hvide og røde blodlegemer og blodplader ikke falder for meget.

Lægen vil tage regelmæssige kontrolprøver.

for at kontrollere niveauet af urinsyre i dit blod. Lægen vil tage kontrolprøver.

hvis du har en leversygdom.

hvis du har en nyresygdom.

hvis du har ustabil angina pectoris (brystsmerter).

for at sikre, at dit hjerte fungerer korrekt. Lægen vil regelmæssigt kontrollere dit hjerte.

hvis du får eller har fået strålebehandling i brystregionen.

Brug af anden medicin sammen med Epirubicin Ebewe

Særlig forsigtighed er nødvendig, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, da visse

lægemidler kan påvirke virkningen af epirubicin og omvendt.

Disse lægemidler omfatter:

andre lægemidler, der kan påvirke dit hjerte, såsom calciumblokkere (f.eks. verapamil,

nifedipin og diltiazem), andre kræftbehandlinger såsom doxorubicin, mitomycin-C, dacarbazin,

dactinomycin og muligvis cyclophosphamid og strålebehandling.

andre lægemidler, der kan påvirke din lever, såsom barbiturater (lægemidler, der anvendes mod

epilepsi eller søvnforstyrrelser) og rifampicin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af

tuberkulose).

trastuzumab. Du må ikke få epirubicin i de første 27 uger, efter at du har fået trastuzumab.

cimetidin (et lægemiddel, der bruges til at nedsætte mængden af mavesyre).

paclitaxel og docetaxel (lægemidler, der anvendes mod visse kræfttyper).

interferon alfa-2b (et lægemiddel, der anvendes mod visse kræfttyper og lymfomer og visse

former for leverbetændelse).

quinin (lægemiddel, der anvendes til behandling af malaria og benkramper).

dexrazoxan (et lægemiddel, der nogle gange bruges sammen med doxorubicin for at nedsætte

risikoen for hjerteproblemer).

dexverapamil (et lægemiddel, der anvendes til at behandle visse hjertesygdomme).

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med epirubicin, inden du får

vaccinationen, da visse vacciner (levende og levende svækkede) kan have alvorlige bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Lægen vil afgøre,

om du kan behandles med dette lægemiddel.

Da der er en risiko for medfødte misdannelser, skal kvinder i den fødedygtige alder anvende en

sikker præventionsmetode under behandlingen med epirubicin.

Mandlige patienter rådes til ikke at

gøre en kvinde gravid, mens de er i behandling og i seks måneder efter afsluttet behandling med

epirubicin.

Du må ikke amme, hvis du får epirubicin.

Mandlige patienter rådes til at søge rådgivning om opbevaring af sæd, inden behandlingen

påbegyndes, og de skal anvende en sikker præventionsmetode under behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af epirubicins virkning på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Epirubicin kan dog give kvalme og opkastning, der midlertidigt kan påvirke din

evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Epirubicin Ebewe indeholder natrium

Hætteglas med 5 ml injektions- /infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

Hætteglas med 25 ml, 50 ml og 100 ml injektions- /infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 88,52 mg (3,85 mmol) natrium (hoved komponent af madlavnings-

/bordsalt) i hvert hætteglas med 25 ml opløsning til injektion. Dette svarer til 4,43 % af den

anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Dette lægemiddel indeholder 177,02 mg (7,70 mmol) natrium (hoved komponent af madlavnings-

/bordsalt) i hvert hætteglas med 50 ml opløsning til injektion. Dette svarer til 8,85 % af den

anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

Dette lægemiddel indeholder 354,05 mg (15,40 mmol) natrium (hoved komponent af madlavnings-

/bordsalt) i hvert hætteglas med 100 ml opløsning til injektion. Dette svarer til 17,7 % af den

anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3.

Sådan skal du bruge Epirubicin Ebewe

Du vil altid få Epirubicin Ebewe under overvågning af en læge, der er specialiseret i denne type

behandling.

Før og under behandlingen med Epirubicin Ebewe vil lægen kontrollere forskellige

laboratorieparametre (f.eks. antal blodlegemer, urinsyreniveau i urinen, din leverfunktion) og holde

din hjertefunktion under tæt overvågning.

Overvågningen af din hjertefunktion vil fortsætte i

adskillige uger efter afslutning af behandlingen med Epirubicin Ebewe.

Indgivelse via injektion eller infusion i en blodåre

Hver dosis af Epirubicin Ebewe beregnes på baggrund af dit legemsoverfladeareal. Det beregnes ud

fra din højde og vægt. Din dosis af Epirubicin Ebewe afhænger også af, hvilken kræfttype du har, dit

helbred, din lever- og nyrefunktion og anden medicin, du måtte tage.

Hvis du bliver behandlet med Epirubicin Ebewe alene, er den sædvanlige dosis

epirubicinhydrochlorid 60-90 mg/m

legemsoverfladeareal. Der kan gives højere doser (100-120

mg/m

legemsoverfladeareal), hvis du lider af brystkræft.

Du vil få en mindre dosis eller eventuelt få udskudt efterfølgende doser, hvis du har et lavt niveau af

hvide blodlegemer, hvis du er ældre, hvis du har leverproblemer, eller hvis lægemidlet anvendes i

kombination med andre lægemidler mod kræft.

Epirubicin Ebewe kan gives som en injektion i en blodåre over 3-5 minutter. Det kan også fortyndes

i glucose (sukkeropløsning) eller natriumchlorid (saltvand) og derefter gives som en langsom

infusion, sædvanligvis via et drop i en vene over 30 minutter. Du vil normalt få lægemidlet hver

tredje (eller fjerde) uge.

Kanylen skal blive i blodåren, mens du får Epirubicin Ebewe. Hvis kanylen falder ud eller løsner sig,

eller hvis opløsningen løber ind i vævet omkring blodåren (kan medføre ubehag eller smerte), skal du

straks fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet.

Indgivelse direkte i blæren (intravesikal administration)

Dette lægemiddel kan gives direkte i blæren via et kateter. Hvis denne metode anvendes, må du ikke

indtage væske i 12 timer inden behandlingen, da det kan fortynde lægemidlet for meget i urinen.

Dosis afhænger af typen af blærekræft.

Opløsningen skal holdes i blæren i 1-2 timer efter inddrypningen. Du vil af og til blive vendt om for

at sikre, at lægemidlet bliver jævnt fordelt til alle dele af blæren.

Når du skal have tømt blæren, skal det gøres med forsigtighed, så lægemidlet ikke kommer i kontakt

med huden. Hvis det kommer i kontakt med huden, skal huden vaskes grundigt med vand og sæbe

uden at skrubbe.

Hvis du har fået for meget Epirubicin Ebewe

Da du vil få dette lægemiddel, mens du er på hospitalet, er det usandsynligt, at du vil få for meget.

Kontakt dog lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er bekymret over.

Hvis du har glemt en dosis Epirubicin Ebewe

Epirubicin Ebewe skal gives efter en fast tidsplan. Sørg for at overholde alle aftaler. Spørg lægen,

hvis du tror, at du mangler at få en dosis. Lægen vil i så fald beslutte, hvornår du skal have næste

dosis af Epirubicin Ebewe.

Hvis du stopper behandlingen med Epirubicin Ebewe

Hvis du stopper behandlingen med Epirubicin Ebewe, kan virkningen på svulstvæksten ophøre.

må ikke stoppe behandlingen med Epirubicin Ebewe, medmindre du har drøftet det med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis

du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, når du får epirubicin via infusion i en vene, skal du

straks fortælle det til lægen, da alle disse bivirkninger er alvorlige. Du kan have brug for øjeblikkelig

lægehjælp eller hospitalsindlæggelse:

hvis der er rødme, smerte eller hævelse på injektionsstedet.

hvis du får symptomer på hjerteproblemer, såsom brystsmerter, åndenød, hævelse af anklerne

(disse virkninger kan indtræde op til flere uger efter afslutning af behandlingen med

Epirubicin Ebewe).

hvis du får en alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne herpå omfatter besvimelse,

hududslæt, kløe, feber, kulderystelser, hævelse af ansigtet, åndenød og hvæsende

vejrtrækning. Kollaps kan indtræde i nogle tilfælde.

Øvrige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

nedsat dannelse af blodlegemer i knoglemarven (myelosuppression)

nedsat antal hvide blodlegemer (leukocytopeni)

nedsat antal af en bestemt form for hvide blodlegemer (granulocytopeni og neutropeni)

neutropeni ledsaget af feber (febril neutropeni)

nedsat antal røde blodlegemer (anæmi)

hårtab (alopeci), der normalt går over igen

din urin kan være rød i op til to dage efter behandlingen. Dette er normalt, så du skal ikke blive

bekymret.

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

kvalme og opkastning

diarré

udtalt mundtørhed og tørst (dehydrering)

infektion

manglende appetit

betændelse i spiserøret (øsofagitis)

mundbetændelse

hedestigninger

betændelse i slimhinderne (mucositis)

betændelse i mundens slimhinder med områder med smertefuld hævelse, sårdannelse og

blødning (stomatitis)

reaktioner på injektionsstedet (f.eks. rødme)

blærebetændelse med smerter i forbindelse med vandladning (kemisk cystitis), nogle gange med

blod i urinen (hæmoragisk) efter indgivelse i blæren.

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

betændelse i årerne (flebitis), hvilket kan være forbundet med blodpropper (tromboflebitis) –

dette kan vise sig som smerter og/eller hævelse i arme eller ben

nedsat antal blodplader (trombocytopeni).

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

svimmelhed

alvorlig overfølsomhed (anafylaksi)

utilpashed og svaghed

unormal hjerterytme eller puls, ændringer på EKG (elektrokardiogram), kongestivt hjertesvigt

(med åndenød, væske i lunger og mave, hævelse af ankler og forandringer i hjerterytmen)

forstørret lever

nældefeber (urticaria)

udebleven menstruation (amenorré)

nedsat antal sædceller hos mænd (azoospermi)

usædvanlig varme eller kulde (feber eller kulderystelser)

leukæmi (akut lymfocytisk eller akut myeloid) kan indtræde i op til 3 år efter behandlingen

øgede niveauer af urinsyre i blodet – dette kan være en del af et syndrom, der er forbundet med

nedbrydning af svulster. Lægen vil tage blodprøver til kontrol af dette.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

feber, infektioner, lungebetændelse (pneumoni), systemisk infektion (blodforgiftning) eller en

shocktilstand som følge af blodforgiftning (septisk shock)

der er rapporteret om blødning (hæmoragi) og utilstrækkelig iltforsyning til vævene

(vævshypoksi) som følge af nedsat dannelse af blodlegemer i knoglemarven

sekret (pus) fra øjnene med kløe, rødme og hævelse (øjenbetændelse), øjensmerter, sløret syn,

abnorm lysoverfølsomhed (keratitis)

tillukning af et blodkar på grund af en blodprop (tromboemboliske hændelser) herunder

tillukning af blodkar i lungerne (lungeemboli [med dødelig udgang i enkeltstående tilfælde])

betændelse, svie og smerte i munden, ømhed og smerter, når du synker, pigmentering og

blødning i munden

lokal forgiftning, udslæt, kløe, hudforandringer, erytem (rødme af huden), hedeture,

hyperpigmentering i hud og negle, lysfølsomhed, overfølsomhed i strålebehandlet hud (reaktion

på strålebehandling)

hærdning og manglende elasticitet af blodårerne (flebosklerose), svær cellulitis, vævsdød efter

utilsigtet injektion uden for blodåren

den mængde blod, der pumpes ud af venstre hjertekammer (det hjertekammer, der pumper mest),

hver gang hjertet trækker sig sammen, kan være nedsat (asymptomatisk fald i venstre ventrikels

uddrivningsfraktion).

Bivirkninger efter injektion af epirubicin i blæren

Ovennævnte bivirkninger optræder sjældent, når epirubicin sprøjtes direkte ind i blæren (intravesikal

indgivelse), da dette kun medfører optagelse af en lille mængde af lægemidlet i kroppen. Der kan

dog opstå betændelse og infektion i blæren, og du kan opleve ubehag, smerter eller besvær i

forbindelse med vandladning, og der kan være blod i urinen. Disse bivirkninger forsvinder oftest

igen. Hvis du bemærker sådanne bivirkninger, skal du fortælle det til lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske/sundhedspersonale eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og hætteglasset efter udløbsdato eller

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Opbevaringstid efter fortynding:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 7 dage efter ibrugtagning ved opbevaring ved temperaturer

på 2 °C-8 °C i glucose 5 % eller natriumchlorid 0,9 %.

Efter ibrugtagning: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes øjeblikkeligt. Hvis

produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er det brugerens ansvar at overholde opbevaringstiden og

-betingelserne, der normalt ikke bør overstige 24 timer ved temperaturer på 2 °C-8 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epirubicin Ebewe indeholder:

Aktivt stof: epirubicinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre, vand til injektionsvæsker.

Hver milliliter (ml) opløsning indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid.

5 ml hætteglas: Hvert hætteglas indeholder 10 mg epirubicinhydrochlorid.

25 ml hætteglas: Hvert hætteglas indeholder 50 mg epirubicinhydrochlorid.

50 ml hætteglas: Hvert hætteglas indeholder 100 mg epirubicinhydrochlorid.

100 ml hætteglas: Hvert hætteglas indeholder 200 mg epirubicinhydrochlorid.

Udseende og pakningsstørrelser

Denne injektions- og infusionsvæske, opløsning er en klar, rød opløsning.

Dette lægemiddel er en injektionsvæske, opløsning.

Pakninger med 1 hætteglas, 5 eller 10 hætteglas med 5 ml opløsning.

Pakninger med 1 hætteglas, 5 eller 10 hætteglas med 25 ml opløsning.

Pakninger med 1 hætteglas, 5 eller 10 hætteglas med 50 ml opløsning.

Pakninger med 1 hætteglas, 5 eller 10 hætteglas med 100 ml opløsning.

Hætteglassene kan være indpakket i beskyttende plast (ONKO-SAFE). ONKO-SAFE er ikke i

kontakt med lægemidlet og øger sikkerheden for det sundheds- og apotekspersonale, der håndterer

det.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Østrig

Repræsentant

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01. august 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Regler for brug og anden håndtering

Fortynding

Epirubicin Ebewe kan fortyndes yderligere i glucose 5 % eller natriumchlorid 0,9 % og administreres

som en intravenøs infusion. Infusionsopløsningen skal klargøres umiddelbart inden brug.

Injektionsvæsken indeholder ingen konserveringsmidler, og eventuelt overskydende lægemiddel i

hætteglasset skal kasseres omgående.

Håndtering og bortskaffelse

Dette er et cytotoksisk lægemiddel. Følg de lokale retningslinjer for sikker håndtering/bortskaffelse

af cytostatika.

Gravide må ikke håndtere cytostatika.

Kun til engangsbrug.

Uforligeligheder

Langvarig kontakt mellem dette lægemiddel og en hvilken som helst opløsning med basisk pH skal

undgås: Dette vil resultere i hydrolyse (nedbrydning) af det aktive stof. Der er rapporteret om fysisk

uforligelighed med heparin. Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end 0,9 %

natriumchlorid eller 5 % glucoseopløsning.

Administration

Epirubicin Ebewe er kun til intravenøs eller intravesikal brug.

Opbevaring og opbevaringstid

Salgspakning:

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Opbevaringstid: 2 år.

Opbevaring af injektionsvæskeopløsningen under afkølede forhold kan medføre, at

produktet stivner. Det stivnede produkt vil igen blive til en let viskøs til flydende opløsning

efter to til højst fire timers temperaturudligning ved kontrolleret rumtemperatur (15 °C-

25 °C).

Opbevaringstid efter fortynding:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i 7 dage efter ibrugtagning ved opbevaring ved temperaturer

på 2 °C-8 °C i glucose 5 % eller natriumchlorid 0,9 %.

Efter ibrugtagning: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes øjeblikkeligt. Hvis

produktet ikke anvendes øjeblikkeligt, er det brugerens ansvar at overholde opbevaringstiden og

-betingelserne, der normalt ikke bør overstige 24 timer ved temperaturer på 2 °C-8 °C.

1. august 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Epirubicin "Ebewe", injektions-/infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

20480

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epirubicin "Ebewe"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid

Hvert hætteglas med 5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 10 mg

epirubicinhydrochlorid.

Hvert hætteglas med 25 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 50 mg

epirubicinhydrochlorid.

Hvert hætteglas med 50 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 100 mg

epirubicinhydrochlorid.

Hvert hætteglas med 100 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 200 mg

epirubicinhydrochlorid.

Hjælpestof

Hvert hætteglas med 25 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 3,85 mmol

(88,52 mg) natrium.

Hvert hætteglas med 50 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 7,70 mmol

(177,02 mg) natrium.

Hvert hætteglas med 100 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning indeholder 15,40 mmol

(354,05 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, rød opløsning.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 1 af 16

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Epirubicin anvendes til behandling af en række neoplastiske tilstande inklusive

Brystkarcinom

Gastrisk karcinom

Ved intravesikal administration har epirubicin vist sig at være gavnlig til behandling af

Papillært transitionalcellekarcinom i blæren

Carcinoma in situ i blæren

Intravesikal profylakse af recidiverende superficielt blærekarcinom efter transuretal

resektion.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Epirubicin "Ebewe" er kun til intravenøs eller intravesikal anvendelse.

Sikkerhed og effekt af Epirubicin "Ebewe" hos børn er ikke fastslået.

Intravenøs administration

Det tilrådes at administrere Epirubicin "Ebewe" via en sonde med fritløbende intravenøs

saltvandsinfusion efter at have kontrolleret, at kanylen er korrekt placeret i venen. Der skal

udvises forsigtighed for at undgå ekstravasation (se pkt. 4.4). I tilfælde af ekstravasation skal

administrationen omgående stoppes.

Konventionel dosis

Når epirubicinhydrochlorid anvendes som enkeltstof, er den anbefalede dosis til voksne 60-90

mg/m² legemsoverflade. Epirubicinhydrochlorid skal indgives intravenøst i løbet af 3-5

minutter. Dosis skal gentages med 21 dages interval, afhængig af patientens hæmatologiske

status og knoglemarvsfunktion.

Ved tegn på forekomst af toksicitet, inklusive alvorlig neutropeni/neutropenisk feber og

trombocytopeni (som kan vedvare på dag 21), kan dosismodifikation eller udsættelse af den

efterfølgende dosis være påkrævet.

Højdosis

Ved højdosis behandling kan epirubicinhydrochlorid gives som en intravenøs bolusinjektion i

løbet af 3-5 minutter eller som en infusion på op til 30 minutters varighed.

Brystcancer

Ved adjuverende behandling af tidlige brystcancerpatienter med positive lymfeknuder ligger

de anbefalede intravenøse doser epirubicinhydrochlorid i intervallet fra 100 mg/m² (som en

enkeltdosis på dag 1) til 120 mg/m² (fordelt på 2 doser dag 1 og dag 8) hver 3.-4. uge i

kombination med intravenøs cyklofosfamid og 5-fluorouracil og oral tamoxifen.

Der anbefales lavere doser (60-75 mg/m² til konventionel behandling og 105-120 mg/m² til

højdosisbehandling) til patienter, hvis knoglemarvsfunktion er nedsat af tidligere kemoterapi

eller strålebehandling, pga. af alder eller neoplastisk knoglemarvsinfiltration. Den totale dosis

per serie kan fordeles på 2-3 på hinanden følgende dage.

Dosis til intravenøs administration

Følgende epirubicinhydrochlorid doser anvendes generelt ved monoterapi og

kombinationskemoterapi for tumorer som anført:

dk_hum_31273_spc.doc

Side 2 af 16

Cancerindikation

Epirubicinhydrochlorid dosis (mg/m

2

)

a

Monoterapi

Kombinationsbehandling

Gastrisk cancer

60–90

Doser gives generelt på dag 1 eller dag 1, 2 og 3 med 21 dages interval

Kombinationsbehandling

Hvis Epirubicin "Ebewe" anvendes i kombination med andre cytotoksiske lægemidler, skal

dosis reduceres i overensstemmelse hermed. Almindeligt anvendte doser er anført i tabellen

ovenfor.

Ved fastsættelse af den maksimale kumulative dosis af epirubicinhydrochlorid (normalt: 720-

1000 mg/m

) skal samtidig behandling med potentielt kardiotoksiske stoffer tages i

betragtning.

Nedsat leverfunktion

Den væsentligste udskillelsesvej for epirubicinhydrochlorid er det hepatobiliære system. Hos

patienter med leverfunktionsnedsættelse skal dosis reduceres på baggrund af serumbilirubin-

værdier i henhold til følgende:

Serumbilirubin

Dosisreduktion

24-51 μmol/l

50 %

> 51 μmol/l

75 %

Nedsat nyrefunktion

Moderat nyrefunktionsnedsættelse synes ikke at kræve dosisreduktion i betragtning af den

begrænsede mængde epirubicinhydrochlorid, der udskilles ad denne vej. Dosisjustering kan

dog være nødvendig hos patienter med serumkreatinin > 5 mg/dL.

Intravesikal administration

Epirubicinhydrochlorid kan gives som intravesikal administration til behandling af superficiel

blærecancer og carcinoma in situ. Det bør ikke gives intravesikalt til behandling af invasive

tumorer, der er vokset igennem blærevæggen, systemisk behandling eller kirurgi vil være

mere relevant i sådanne tilfælde (se pkt. 4.3). Epirubicinhydrochlorid er også med succes

blevet anvendt intravesikalt som profylaktisk behandling efter transuretral resektion af

superficielle tumorer for at forebygge recidiv.

Dosis til intravesikal administration

Følgende epirubicinhydrochlorid doser anvendes generelt ved monoterapi for blærecancer

Monoterapi

Blærecancer

50 mg/50 ml eller 80 mg/50 ml (carcinoma in situ)

Profylakse: 50 mg/50 ml ugentlig i 4 uger efterfølgende én gang om

måneden i 11 måneder

Til behandling af superficiel blærecancer anbefales følgende regime i henhold til

nedenstående fortyndingstabel:

8 ugentlige instilleringer med 50 mg/50 ml (opløst med saltvand eller destilleret sterilt vand).

Hvis der observeres lokal toksicitet: Der tilrådes en dosisreduktion til 30 mg/50 ml.

Carcinoma in situ af blæren: Op til 80 mg/50 ml (afhængig af patientens individuelle

tolerance).

dk_hum_31273_spc.doc

Side 3 af 16

Som profylakse: 4 ugentlige administrationer af 50 mg/50 ml fulgt af 11 månedlige

instilleringer med samme dosis.

FORTYNDINGSTABEL TIL INSTILLERING AF OPLØSNINGER I BLÆREN

Dosis epirubicin-

hydrochlorid

påkræves

Volumen på

Epirubicin "Ebewe",

injektionsvæske,

opløsning 2 mg/ml

Volumen på opløsning

sterilt vand til injektion

eller 0,9% sterilt saltvand

Total volumen til

blæreinstillering

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

Opløsningen skal tilbageholdes intravesikalt i 1-2 timer. For at undgå for stor fortynding med

urin skal patienten instrueres om ikke at indtage væske i 12 timer før instilleringen. Under

instilleringen skal patienten vendes af og til og skal instrueres om at tømme blæren ved

afslutning af instilleringen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for epirubicin, andre antracykliner eller antracenedioner eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Amning

Intravenøs brug

Vedvarende myelosuppression, myokardiopati

Tidligere behandling med maksimale kumulative doser af epirubicinhydrochlorid

og/eller andre antracykliner og antracenedioner (se pkt. 4.4)

Nyligt myokardieinfarkt. Svære arytmier

Patienter med akutte systemiske infektioner

Alvorlig leverfunktionsnedsættelse

Ustabil angina pectoris

Svær mucositis i munden, pharynx, oeasophagus og mave-tarmkanalen

Intravesikal brug

Urinvejsinfektioner

Blærebetændelse

Hæmaturi

Invasive tumorer der penetrerer blæren

Kateterisationsproblemer.

Vesikal inflammation

Stor mængde residualurin

Kontraheret blære

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Epirubicin "Ebewe" bør kun administreres under overvågning af kvalificerede læger med

erfaring i brug af cytotoksisk behandling.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 4 af 16

Patienterne skal restituere efter akutte toksiciteter (såsom stomatitis, neutropeni,

trombocytopeni og generaliserede infektioner) som følge af tidligere cytotoksisk

behandling, inden behandlingen med epirubicin påbegyndes.

Selvom behandling med høje doser epirubicinhydrochlorid (f.eks. ≥ 90 mg/m

hver 3. til 4.

uge) forårsager bivirkninger, der generelt ligner dem, der ses ved brug af standarddoser (<

90 mg/m

hver 3. til 4. uge), så kan sværhedsgraden af neutropeni og stomatitis/mucositis

være øget. Behandling med høje doser af epirubicinhydrochlorid kræver særlig

opmærksomhed med hensyn til eventuelle kliniske komplikationer pga. udtalt

myelosuppression.

Hjertefunktion

Antracyklinbehandling indebærer en risiko for kardiotoksicitet, som kan vise sig som

tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) hændelser.

Tidlige (dvs. akutte) hændelser

Tidlig kardiotoksicitet forårsaget af epirubicin består hovedsageligt af sinustakykardi

og/eller elektrokardiogram (EKG)-abnormiteter, såsom ikke-specifikke ST-T-bølge-

forandringer. Der er desuden rapporteret om takyarytmier, inklusive præmature

ventrikulære kontraktioner, ventrikulær takykardi og bradykardi samt atrioventrikulært

blok og grenblok. Disse effekter er normalt ikke prækursorer for efterfølgende udvikling af

forsinket kardiotoksicitet, de er sjældent af klinisk betydning og udgør generelt ingen

grund til at overveje seponering af epirubicinbehandling.

Sene (dvs. forsinkede) hændelser

Forsinket kardiotoksicitet udvikles som regel sent i behandlingsforløbet med epirubicin

eller i løbet af 2 til 3 måneder efter behandlingens afslutning, men der er også rapporteret

om senere hændelser (flere måneder til år efter afslutning af behandlingen). Forsinket

kardiomyopati manifesterer sig som nedsat uddrivningsfraktion i venstre ventrikel (LVEF)

og/eller tegn og symptomer på kongestivt hjertesvigt (CHF), såsom dyspnø, lungeødem,

kruralt ødem, kardiomegali og heptamegali, oliguri, ascites, pleuraekssudat og

galloprytme. Livstruende CHF er den mest alvorlige form for antracyklin-forårsaget

kardiomyopati og udgør lægemidlets kumulative dosisbegrænsende toksicitet.

Risikoen for udvikling af CHF stiger hurtigt i takt med voksende totale kumulative doser af

epirubicinhydrochlorid over 900 mg/m

. Denne kumulative dosis bør kun overskrides med

ekstrem forsigtighed (se pkt. 5.1).

Hjertefunktionen skal vurderes, før patienterne får epirubicinbehandling, og monitoreres

under hele behandlingen for at minimere risikoen for alvorlig hjertefunktionsnedsættelse.

Risikoen kan reduceres ved regelmæssig monitorering af LVEF under behandlingsforløbet

med omgående ophør af epirubicin ved det første tegn på nedsat funktion. Den rette

kvantitative metode til gentagne undersøgelser af hjertefunktionen (vurdering af LVEF)

inkluderer isotopkardiografi (MUGA) eller ekkokardiografi (ECHO). Der anbefales en

baseline-hjerteundersøgelse med EKG og enten MUGA-scanning eller ECHO, især hos

patienter med risiko for øget hjertetoksicitet. Der skal udføres gentaget MUGA- eller

ECHO-undersøgelser af LVEF, specielt ved højere, kumulative antracyklindoser.

Undersøgelsesteknikken skal være ensartet under hele opfølgningen.

På baggrund af risikoen for kardiomyopati skal der udvises ekstrem forsigtighed, hvis den

kumulative dosis af epirubicinhydrochlorid overskrider 900 mg/m

dk_hum_31273_spc.doc

Side 5 af 16

Risikofaktorerne for hjertetoksicitet omfatter aktiv eller latent kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig strålebehandling i mediastinal-/perikardieområdet, tidligere

behandling med andre antracykliner eller antracenedioner, samtidig brug af andre

lægemidler, der kan undertrykke hjertets kontraktionsevne, eller kardiotoksiske lægemidler

(f.eks. trastuzumab) (se pkt. 4.5); risikoen er øget hos ældre.

Der er set hjertesvigt (NYHA-klasse II-IV) hos patienter, der fik behandling med

trastuzumab alene eller i kombination med antracykliner, såsom epirubicin.

Hjerteinsufficiensen kan være moderat til svær og har været forbundet med dødsfald.

Trastuzimab og antracykliner, såsom epirubicin, må ikke anvendes i samtidig kombination,

medmindre det gøres i forbindelse med velkontrollerede kliniske forsøg med

hjertemonitorering. Patienter, der tidligere har fået antracykliner, har også risiko for at

udvikle kardiotoksicitet i forbindelse med trastuzumabbehandling, selvom risikoen er

lavere end ved samtidig brug af trastuzumab og antracykliner.

Da halveringstiden af trastuzumab er ca. 28-38 dage, kan trastuzumab stadig findes i

kredsløbet i op til 27 uger efter afslutning af trastuzumabbehandling. Patienter, der får

antracykliner, såsom epirubicin, efter seponering af trastuzimab, kan muligvis have en øget

risiko for kardiotoksicitet. Om muligt skal læger undgå antracyklinbaseret behandling i op

til 27 uger efter seponering af trastuzumab. Hvis der anvendes antracykliner, såsom

epirubicin, skal patientens hjertefunktion monitoreres nøje.

Hvis der udvikles symptomatisk hjertesvigt under trastuzumabbehandling efter

epirubicinbehandling, skal det behandles med standardlægemidler til dette formål.

Monitoreringen af hjertefunktionen skal være særligt omhyggelig hos patienter, der får

høje kumulative doser, og hos patienter med risikofaktorer. Der kan dog opstå

kardiotoksicitet med epirubicin ved lavere kumulative doser, uanset om der er

risikofaktorer til stede eller ej.

Toksiciteten af epirubicin og andre antracykliner eller antracenedioner er sandsynligvis

additiv.

Hæmatologisk toksicitet

Epirubicin kan, som andre cytotoksiske stoffer, forårsage myelosuppression. Den

hæmatologiske profil skal fastlægges før og under hver behandlingscyklus med epirubicin,

inklusive differentialtælling af hvide blodlegemer. Epirubicinforårsaget hæmatologisk

toksicitet manifesterer sig overvejende som dosisafhængig, reversibel leukopeni og/eller

granulocytopeni (neutropeni), der udgør den mest almindelige akutte dosisbegrænsende

toksicitet. Leukopeni og neutropeni er generelt af større sværhedsgrad ved brug af

højdosisregimer, og i de fleste tilfælde nås nadir 10 til 14 dage efter seponering af

lægemidlet. Dette er som regel forbigående, og leukocyt-/neutrofiltallene normaliseres i de

fleste tilfælde inden dag 21. Der kan også opstå trombocytopeni og anæmi. Svær

myelosuppression kan medføre kliniske følgetilstande, herunder feber, infektion,

sepsis/septicaemi, septisk shock, hæmoragi, vævshypoksi eller -død.

Sekundær leukæmi

Der er rapporteret om sekundær leukæmi med eller uden præleukæmisk fase hos patienter,

der fik behandling med antracykliner, inklusive epirubicin. Sekundær leukæmi optræder

hyppigere, når sådanne lægemidler gives i kombination med DNA-skadelige

dk_hum_31273_spc.doc

Side 6 af 16

antineoplastiske midler, i kombination med strålebehandling, når patienterne forinden har

fået omfattende behandling med cytotoksiske lægemidler, eller når antracyklindoserne er

blevet øget. Disse leukæmier kan have en latensperiode på 1 til 3 år.

Gastrointestinale lidelser

Epirubicin er emetogent. Mucositis/stomatitis indtræder som regel hurtigt efter

administration af lægemidlet, og hvis det optræder i svær grad, kan det progrediere til

slimhindeulcerationer i løbet af nogle få dage. De fleste patienter kommer sig oven på

denne bivirkning inden for tre ugers behandling.

Leverfunktion

Epirubicin elimineres primært via leveren og galden. De totale bilirubin- og ASAT-

niveauer i serum bør måles inden og under behandlingen med epirubicin. Eliminationen af

lægemidlet kan være langsommere hos patienter med øget bilirubin eller ASAT, hvilket

øger den samlede toksicitet. Det anbefales at anvende lavere doser hos sådanne patienter

(se pkt. 4.2). Patienter med svær leverinsufficiens må ikke få epirubicin (se pkt. 4.3).

Nyrefunktion

Serum-kreatinin skal måles før og under behandlingen. Dosis skal justeres hos patienter

med serumkreatinin > 5 mg/dl (se pkt. 4.2).

Reaktioner på injektionsstedet

Injektion i et lille blodkar eller gentagne injektioner i samme vene kan resultere i

flebosklerose. Risikoen for flebitis/tromboflebitis på injektionsstedet kan minimeres ved at

følge de anbefalede administrationsprocedurer (se pkt. 4.2).

Ekstravasation

Ekstravasation af epirubicin i forbindelse med intravenøs injektion kan medføre lokal

smerte, svære vævslæsioner (blisterdannelser, svær cellulitis) og nekrose. Hvis der opstår

tegn eller symptomer på ekstravasation under intravenøs administration af epirubicin, skal

infusionen af lægemidlet straks seponeres. Bivirkninger relateret til ekstravasation af

antracykliner kan forebygges eller reduceres ved øjeblikkelig administration af specifik

behandling, f.eks. dexrazoxan (se venligst relevant mærkning vedrørende brug). Patientens

smerter kan lindres ved at afkøle området og lade det forblive koldt, brug af hyaluronsyre

og dimethylsulfoxid. Patienten skal overvåges nøje i den efterfølgende periode, da nekrose

kan indtræde efter flere uger. I tilfælde af ekstravasation skal der søges rådgivning hos en

plastikkirurg med henblik på mulig excision.

Andet

Som med andre cytotoksiske lægemidler er der rapporteret om tromboflebitis og

tromboemboliske fænomener, inklusive lungeemboli (i nogle tilfælde fatal) i forbindelse

med brug af epirubicin.

Tumorlysesyndrom

Epirubicin kan inducere hyperurikæmi på grund af den omfattende purinkatabolisme, som

ledsager hurtig lægemiddelinduceret nedbrydning af neoplastiske celler

(tumorlysesyndrom). Blodets urinsyreværdier, kalium, calciumphosphat og kreatinin skal

vurderes efter den indledende behandling. Hydrering, urinalkalisering og profylakse med

allopurinol som forebyggelse af hyperurikæmi kan mindske mulige komplikationer af

tumorlysesyndrom.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 7 af 16

Immunosuppressive effekter/øget modtagelighed over for infektioner

Administration af levende eller levende svækkede vacciner hos patienter, der er

immunkompromitterede på grund af kemoterapeutika, herunder epirubicin, kan resultere i

alvorlige eller fatale infektioner (se pkt. 4.5). Vaccination med levende vacciner skal

undgås hos patienter, der får epirubicin. Der kan administreres dræbte eller inaktiverede

vacciner, men responset på sådanne vacciner kan dog være nedsat.

Det reproduktive system

Epirubicin kan forårsage genotoksicitet. Mænd og kvinder i behandling med epirubicin

skal anvende sikker prævention. Patienter, der ønsker at få børn efter afslutning af

behandlingen, skal rådes til, om relevant og muligt, at søge genetisk vejledning.

Epirubicin "Ebewe" indeholder natrium

Hætteglas med 5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

Hætteglas med 25 ml, 50 ml og 100 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Dette lægemiddel indeholder 88,52 mg (3,85 mmol) natrium i hvert hætteglas med 25 ml

injektions-/infusionsvæske, opløsning, svarende til 4,43 % af den WHO anbefalede

maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Dette lægemiddel indeholder 177,02 mg (7,70 mmol) natrium i hvert hætteglas med 50 ml

injektions-/infusionsvæske, opløsning, svarende til 8,85 % af den WHO anbefalede

maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Dette lægemiddel indeholder 354,05 mg (15,40 mmol) natrium i hvert hætteglas med 100

ml injektions-/infusionsvæske, opløsning, svarende til 17,7 % af den WHO anbefalede

maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Yderligere advarsler og forsigtighedsregler i forbindelse med andre

administrationsveje

Intravesikal administration

Administration af epirubicin kan forårsage symptomer på kemisk cystitis (såsom dysuri,

polyuri, nokturi, stranguri, hæmaturi, blæregener, nekrose af blærevæggen) og

blærekonstriktion. Der skal udvises særlig forsigtighed ved kateterisationsproblemer (f.eks.

urinrørsobstruktion på grund af massive intravesikale tumorer).

Intraarteriel administration

Intraarteriel administration af epirubicin (transarteriel embolisering til lokal eller regional

behandling af primære hepatocellulære karcinomer eller levermetastaser) kan forårsage (i

tillæg til systemisk toksicitet, der kvalitativt ligner den toksicitet, der ses efter intravenøs

administration af epirubicin) lokale eller regionale hændelser, der omfatter ulcus duodeni

(sandsynligvis på grund af tilbageløb af lægemidlet i den gastriske arterie) og indsnævring

af galdegangene på grund af lægemiddelinduceret skleroserende cholangitis. Denne

administrationsvej kan medføre udbredt nekrose i det perfunderede væv.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 8 af 16

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Epirubicin anvendes primært i kombination med andre cytotoksiske lægemidler.

Der kan opstå additiv toksicitet, især med hensyn til knoglemarvsrelaterede/hæmatologiske

og gastrointestinale effekter (se pkt. 4.4).

Brug af epirubicin i kombinationskemoterapi sammen med andre potentielt kardiotoksiske

lægemidler samt samtidig brug af andre kardioaktive stoffer (f.eks. calciumblokkere)

kræver monitorering af hjertefunktionen under hele behandlingen.

Epirubicin metaboliseres i udtalt grad via leveren. Ændringer i leverfunktionen på grund af

samtidige behandlinger kan påvirke epirubicins metabolisme, farmakokinetik, terapeutiske

effekt og/eller toksicitet (se pkt. 4.4).

Antracykliner, herunder epirubicin, må ikke administreres i kombination med andre

kardiotoksiske midler, medmindre patientens hjertefunktion overvåges nøje. Patienter, der

får antracykliner efter afslutning af behandling med andre kardiotoksiske lægemidler, især

lægemidler med lange halveringstider såsom trastuzumab, kan også have en højere risiko

for at udvikle kardiotoksicitet.

Da halveringstiden af trastuzumab er ca. 28-38 dage, kan trastuzumab stadig findes i

kredsløbet i op til 27 uger efter afslutning af trastuzumabbehandling. Patienter, der får

antracykliner, såsom epirubicinhydrochlorid, efter seponering af trastuzimab, kan muligvis

have en øget risiko for kardiotoksicitet. Om muligt skal læger undgå antracyklinbaseret

behandling i op til 27 uger efter seponering af trastuzumab. Hvis der anvendes

antracykliner, såsom epirubicinhydrochlorid, skal patientens hjertefunktion monitoreres

nøje.

Vaccination med levende vacciner skal undgås hos patienter, der får epirubicin. Der kan

administreres dræbte eller inaktiverede vacciner, men responset på sådanne vacciner kan

dog være nedsat.

Cimetidin øgede AUC af epirubicin med 50 % og skal seponeres under behandling med

epirubicin.

Hvis der administreres paclitaxel før epirubicin, kan det resultere i øgede

plasmakoncentrationer af uomdannet epirubicin og dets metabolitter; sidstnævnte er dog

hverken toksiske eller aktive. Samtidig administration af paclitaxel eller docetaxel

påvirkede ikke farmakokinetikken af epirubicin, når epirubicin blev administreret inden

taxanet.

Denne kombination kan anvendes, hvis de to stoffer administreres forskudt. Epirubicin- og

paclitaxelinfusioner skal administreres med mindst 24 timers mellemrum imellem de to

stoffer.

Dexverapamil kan ændre farmakokinetikken af epirubicin og muligvis øge dets

knoglemarvshæmmende virkninger.

I et studie fandtes, at docetaxel kan øge plasmakoncentrationerne af epirubicin-

metabolitter, når det gives umiddelbart efter epirubicin.

Kinin kan fremskynde den initiale distribution af epirubicin fra blod til væv og kan have

indflydelse på de røde blodlegemers partitionering af epirubicin.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 9 af 16

Samtidig administration af interferon-α-2b kan forårsage en reduktion i både den terminale

eliminationshalveringstid og den totale clearance af epirubicin.

Muligheden for en markant forstyrrelse af hæmatopoiese skal tages med i overvejelserne

om en (præ-)behandling med lægemidler, der påvirker knoglemarven (dvs. cytostatika,

sulfonamid, kloramfenikol, difenylhydantoin, amidopyrinderivat, antiretrovirale stoffer).

Myelosuppression kan øges hos patienter, der får kombinationsbehandling med

antracykliner og dexrazoxan.

4.6

Graviditet og amning

Nedsat fertilitet

Epirubicin kan inducere kromosomalskader i humane sædlegemer. Mænd, der er i

behandling med epirubicin, skal anvende sikker prævention, og om relevant og muligt søge

rådgivning vedrørende opbevaring af sæd på grund af muligheden for irreversibel

ufrugtbarhed som følge af behandlingen.

Epirubicin kan forårsage amenorré eller præmatur menopause hos præmenopausale

kvinder.

Graviditet

Kvinder i den fertile alder skal rådes til ikke at blive gravide under behandlingen, og de bør

anvende sikker kontraception. Mandlige patienter, som behandles med epirubicin, tilrådes

at undgå at avle børn under og i op til 6 måneder efter behandlingen.

Data fra dyreforsøg tyder på, at epirubicin kan forårsage fosterskader, når det administreres

til gravide kvinder. Hvis der anvendes epirubicin under graviditeten, eller hvis patienten

bliver gravid, mens hun får dette lægemiddel, skal hun oplyses om de mulige fosterskader.

Der er ikke udført forsøg med gravide kvinder. Epirubicin må kun anvendes under

graviditet, hvis den potentielle gavnlige effekt opvejer de mulige risici for fosteret.

Amning

Det vides ikke, om epirubicin udskilles i human mælk. Da mange lægemidler, herunder

andre antracykliner, udskilles i human mælk, og da der er en mulighed for alvorlige

bivirkninger af epirubicin hos ammede børn, skal mødre ophøre med at amme, inden de

begynder behandlingen med dette lægemiddel.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke rapporteret specielle bivirkninger i forbindelse med evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Epirubicin kan forårsage episoder med kvalme og opkastning, som midlertidigt kan

medføre nedsat evne til at køre bil eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Der er set og indberettet følgende bivirkninger med følgende hyppigheder under

behandling med epirubicin:

dk_hum_31273_spc.doc

Side 10 af 16

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ukendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Der må forventes bivirkninger hos mere end 10 % af behandlede patienter. De mest

almindelige bivirkninger er myelosuppression, gastrointestinale bivirkninger, anoreksi,

alopeci og infektion.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Infektion

Ikke kendt

Septisk shock, sepsis, pneumoni

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inklusive cyster og polypper)

Sjælden

Akut lymfocytisk leukæmi, akut myeloid

leukæmi

Blod og lymfesystem

Meget

almindelig

Myelosuppression (leukopeni,

granulocytopeni og neutropeni, anæmi og

febril neutropeni)

Ikke almindelig

Trombocytopeni

Ikke kendt

Blødning og vævshypoksi som følge af

myelosuppression

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi, dehydrering

Sjælden

Hyperurikæmi (se pkt. 4.4)

Nervesystemet

Sjælden

Svimmelhed

Øjne

Ikke kendt

Conjunctivitis, keratitis

Hjerte

Sjælden

Kongestivt hjertesvigt (dyspnø, ødem,

hepatomegali, ascites, lungeødem,

pleuraekssudat, galloprytme), kardiotoksicitet

(f.eks. EKG-abnormiteter, arytmier,

kardiomyopati), ventrikulær takykardi,

bradykardi, AV-blok, grenblok

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hedestigninger

Ikke almindelig

Flebitis, tromboflebitis

Ikke kendt

Shock, tromboembolisme inklusive

lungeemboli

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Mucositis, øsofagitis, stomatitis, opkastning,

diarré, kvalme

Ikke kendt

Oral slimhindeerosion, mundsår, oral smerte,

slimhindeirritation (svie), mundblødning og

pigmentering af kindslimhinden

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig

Alopeci

Sjælden

Urticaria

Ikke kendt

Lokal toksicitet, udslæt, kløe,

hudforandringer, erythem, hedeture,

hyperpigmentering i hud og negle,

lysfølsomhed, overfølsomhed i

strålebehandlet hud (radiation recall-

dk_hum_31273_spc.doc

Side 11 af 16

reaktion)

Nyrer og urinveje

Meget

almindelig

Rødfarvning af urinen i 1 til 2 dage efter

administration

Det reproduktive system og

mammae

Sjælden

Amenorré, azoospermi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Erythem på infusionsstedet

Sjælden

Utilpashed, asteni, feber, kulderystelser

Ikke kendt

Flebosklerose, lokal smerte, svær cellulitis,

vævsnekrose efter utilsigtet paravenøs

injektion

Undersøgelser

Sjælden

Ændringer i transaminaseniveauerne

Ikke kendt

Asymptomatisk fald i venstre ventrikels

uddrivningsfraktion.

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Almindelig

Kemisk cystitis, undertiden hæmoragisk, er

set efter intravesikal administration (se pkt.

4.4)

Intravesikal administration

Da kun en lille mængde af det aktive stof reabsorberes efter intravesikal indgivelse, er

svære systemiske bivirkninger og allergiske reaktioner sjældne. Lokale reaktioner, såsom

svie og hyppig vandladning (pollakisuri) er almindeligt indberettede reaktioner. Der er

lejlighedsvist rapporteret om bakteriel eller kemisk cystitis (se pkt. 4.4). Disse bivirkninger

er oftest reversible.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Akut overdosering af epirubicin vil resultere i svær myelosuppression (fortrinsvis

leukopeni og trombocytopeni), gastrointestinale toksiske effekter (primært mucositis) og

akutte kardielle komplikationer. Der er set latent hjertesvigt med antracykliner flere

måneder til år efter afslutning af behandlingen (se pkt. 4.4). Patienterne skal monitoreres

nøje. Hvis der opstår tegn på hjertesvigt, skal patienterne behandles i henhold til

konventionelle retningslinjer.

Behandling

Symptomatisk. Epirubicin kan ikke fjernes ved dialyse.

4.10

Udlevering

dk_hum_31273_spc.doc

Side 12 af 16

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 DB 03. Antineoplastisk lægemiddel.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Epirubicin er et cytotoksisk aktivt antibiotikum i antracyklingruppen.

Epirubicins virkningsmekanisme er relateret til dets evne til at binde sig til DNA. Forsøg

med cellekulturer har vist hurtig cellepenetrering, lokalisering i kernen og hæmning af

nucleinsyresyntese og mitose. Epirubicin har vist sig at være aktivt på et bredt spektrum af

eksperimentelle tumorer inklusive L1210 og P388 leukæmier, sarkom SA180 (solide og

ascitiske former), B16 melanom, brystkarcinom, Lewis lungekarcinom og kolonkarcinom

38. Det har også vist aktivitet mod humane tumorer transplanteret i atymiske, nøgne mus

(melanom, bryst-, lunge-, prostata- og ovariekarcinomer).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos patienter med normal lever- og nyrefunktion følger plasmaværdierne efter intravenøs

injektion af 60-150 mg/m² af stoffet et trieksponentielt faldende mønster med en meget

hurtig første fase og en langsom terminalfase med en middel halveringstid på ca. 40 timer.

Disse doser ligger inden for grænserne af farmakokinetisk linearitet, både hvad angår

plasmaclearance-værdier og metabolisk vej. Mellem 60 og 120 mg/m

er der en ekstensiv

lineær farmakokinetik, 150 mg/m

er grænsen for dosislinearitet. De overvejende

metabolitter, der er blevet identificeret, er epirubicinol (13-OH epirubicin) og glukuronider

af epirubicin og epirubicinol.

I farmakokinetiske forsøg med patienter med carcinoma in situ i blæren er

plasmaværdierne af epirubicin efter intravesikal instillation typisk lave (< 10 ng/ml). Man

kan derfor ikke antage en signifikant systemisk resorption. Hos patienter med

slimhindelæsioner i blæren (f.eks. tumor, cystitis, operationer) kan man forvente en højere

resorptionsrate.

4’-O-glukuronideringen skelner epirubicin fra doxorubicin og kan forklare den hurtigere

udskillelse af epirubicin og dets reducerede toksicitet. Plasmaværdier af

hovedmetabolitten, 13-OH derivatet (epirubicinol), er konsistent lavere og faktisk parallelt

med derivater fra uændret stof.

Epirubicin udskilles hovedsageligt gennem leveren; høje plasmaclearance-værdier (0,9

l/min) indikerer, at denne langsomme udskillelse skyldes en udtalt vævsdistribution.

Urinudskillelse står for ca. 9-10 % af den administrerede dosis i løbet af 48 timer.

Galdeudskillelse repræsenterer den overvejende udskillelsesvej, hvor ca. 40 % af den

administrerede dosis kan genfindes i galden i løbet af 72 timer. Lægemidlet krydser ikke

blodhjernebarrieren.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Efter gentagne doser med epirubicin var målorganerne hos rotter, kaniner og hunde det

hæmolymfopoietiske system, gastrointestinalkanalen, nyrer, lever og

reproduktionsorganer. Epirubicin var også kardiotoksisk hos rotter, kaniner og hunde.

Epirubicin var ligesom andre antracykliner mutagent, genotoksisk, embryotoksisk og

karcinogent hos rotter.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 13 af 16

Der blev ikke set misdannelser hos rotter eller kaniner, men som andre antracykliner og

cytotoksiske stoffer må epirubicin anses for at være potentielt teratogent.

Et lokalt toleranceforsøg med rotter og mus viste, at ekstravasation af epirubicin forårsager

vævsnekrose.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumklorid

Saltsyre (til justering af pH)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Lægemidlet bør ikke komme i kontakt med basiske opløsninger over længere tid: Dette vil

resultere i hydrolyse (nedbrydelse) af det aktive lægemiddelstof. Der er rapporteret fysiske

uforligeligheder med heparin. Epirubicin "Ebewe" må ikke blandes med andre lægemidler,

undtagen dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i 7 dage ved 2 °C-8

C i glucose 5

% eller natriumklorid 0,9 %.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af

andre opbevaringsbetingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer

ved 2 °C-8 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

Opbevaringsforhold efter fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

Opbevaring af injektionsvæsken under kølige forhold kan resultere i dannelse af et

geléagtigt produkt. Dette geléagtige produkt vil igen blive en let viskøs til flydende

opløsning efter to til højst fire timers temperaturudligning ved kontrolleret rumtemperatur

(15 °C til 25 °C).

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hætteglas af type I glas, med gummihætte (chlorobutyl) med eller uden beskyttende

plastikomslag (ONKO-SAFE).

Pakningsstørrelser

1, 5 og 10 hætteglas med 5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

1, 5 og 10 hætteglas med 25 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

1, 5 og 10 hætteglas med 50 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

1, 5 og 10 hætteglas med 100 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 14 af 16

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

dk_hum_31273_spc.doc

Side 15 af 16

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Epirubicin "Ebewe", injektions- og infusionsvæske, opløsning 2 mg/ml kan yderligere

fortyndes med glukose 5 % eller natriumklorid 0,9 % og administreres som en intravenøs

infusion.

Infusionsopløsningen skal tilberedes umiddelbart før anvendelse.

For instruktion om administration af produktet se pkt. 4.2.

Injektionsopløsningen indeholder ingen konserveringsmidler, og al ubrugt medicin i

hætteglasset skal omgående kasseres.

Retningslinjer for sikker håndtering og bortskaffelse af antineoplastiske stoffer:

Hvis der skal tilberedes en infusionsopløsning, skal det foretages af uddannet

personale under aseptiske forhold.

Tilberedning af en infusionsopløsning skal udføres i et udpeget aseptisk område.

Man skal anvende passende engangsbeskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller, kittel og

maske.

Der skal tages forholdsregler for at undgå, at lægemidlet ved et uheld kommer i

kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der skylles med rigelige

mængder vand og/eller 0,9 % natriumkloridopløsning. Dernæst skal søges medicinsk

evaluering af en læge.

I tilfælde af kontakt med hud skal det berørte område vaskes omhyggeligt med vand

og sæbe eller natriumbikarbonatopløsning. Man skal dog ikke skrubbe huden med en

skurebørste. Man skal altid vaske hænderne efter aftagning af handsker.

Spild eller udslip skal behandles med fortyndet natriumhypoklorit (1 % tilgængeligt

klorin) opløsning, helst ved opblødning og dernæst vand. Alle rengøringsmaterialer

skal kasseres efter nedenstående anvisning.

Personale, som er gravide, bør ikke forestå cytotoksisk tilberedning.

Passende omhu og forholdsregler skal tages ved afskaffelse af det materiale (sprøjter,

kanyler osv.), der er anvendt til at opløse og/eller fortynde cytotoksiske lægemidler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Østrig

Repræsentant

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

31273

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

25. april 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. august 2019

dk_hum_31273_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information