Epirubicin "Accord" 2 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-06-2020

Aktiv bestanddel:
EPIRUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L01DB03
INN (International Name):
epirubicin hydrochloride
Dosering:
2 mg/ml
Lægemiddelform:
injektions-/infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
41338
Autorisation dato:
2009-06-04

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugere

Epirubicin Accord 2 mg/ml, injektions og infusionsvæske, opløsning

e

pirubicinhydrochlorid

Navnet på dette lægemiddel er ‘Epirubicin Accord 2 mg/ml, injektions og infusionsvæske,

opløsning’, men i resten af denne indlægsseddel vil det blive omtalt som ‘Epirubicin Accord’.

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den

indeholder viktige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at få Epirubicin Accord

3. Sådan får du Epirubicin Accord

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Epirubicin Accord er

Epirubicin Accord er et anti-cancer-lægemiddel. Behandling med anti-cancer-lægemidler

kaldes nogle gange cancer-kemoterapi. Epirubicin Accord tilhører en gruppe lægemidler

kaldet antracykliner. Disse påvirker celler, der vokser aktivt, og forsinker eller stopper

cellernes vækst og øger chancen for, at cellerne dør.

Hvad Epirubicin Accord bruges til

Epirubicin

Accord

bruges

behandling

række

kræftformer,

enten

alene

eller

kombination med andre lægemidler. Den måde, det bruges på, afhænger af, hvilken type kræft

der behandles.

Epirubicin Accord bruges til behandling af brystkræft og mavekræft.

Når Epirubicin Accord sprøjtes ind i blæren gennem et rør, bruges det til behandling af

abnormale celler eller kræft i blærevæggen. Det kan også bruges efter andre behandlinger til

at forebygge, at sådanne celler vokser igen.

Du skal tale med en læge, hvis du ikke får det bedre, eller hvis du mærker forværring.

2. Det skal du vide, før du begynder at få Epirubicin Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Epirubicin Accord

hvis du er allergisk (overfølsom) over for epirubicin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Epirubicin Accord (angivet i punkt 6) eller lignende kemoterapeutiske lægemidler

(antracykliner eller antracener).

hvis du er gravid eller ammer

hvis du har nedsat evne til at producere blodlegemer, hvilket medfører lavere antal

blodlegemer, da det kan sænke dem yderligere

hvis du har alvorlig leversygdom

hvis du har haft et nyligt hjertetilfælde, har lidt af dårlig funktion af hjertemusklen,

alvorlig uregelmæssig hjerterytme, pludselige smerter i brystet, ikke-inflammatorisk

sygdom i hjertemusklen eller andre alvorlige hjerteproblemer, eller i øjeblikket modtager

behandling for dette.

hvis du tidligere er blevet behandlet med Epirubicin Accord eller lignende

kemoterapeutiske lægemidler, da tidligere behandling med disse lægemidler kan øge

risikoen for bivirkninger

har infektioner, der påvirker flere organer

hvis du har en urininfektion

hvis du har blærebetændelse

hvis du har invasive tumorer, der gennemtrænger blæren

hvis du har kateriseringsproblemer (lægen har problemer med at indsætte et kateter (rør) i

din blære)

hvis du har blod i urinen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Epirubicin Accord:

hvis din lever eller dine nyrer ikke fungerer korrekt

hvis du er blevet vaccineret eller skal vaccineres

hvis du i øjeblikket lider af akut toksicitet såsom

akut betændelse i munden

lavt antal hvide blodlegemer

lavt trombocyttal eller

infektioner i almindelighed

Dette kan hjælpe lægen med at afgøre, om denne medicin er egnet til dig.

Brug af anden medicin sammen med Epirubicin Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, især følgende:

Cimetidin

(et lægemiddel, der anvendes til at mavesår og mod halsbrand). Cimetidin

kan forstærke virkningen af Epirubicin Accord.

Såkaldte

kalciumkanalblokker

e (hjertemedicin).

Interferon alfa-2b

(bruges til at behandle en række cancerformer).

Kinin

(malariamedicin).

Antibiotika

såsom sulfonamid og kloramfenikol.

Antiretrovirale

lægemidler (lægemidler til behandling af infektion ved HIV).

Phenytoin

(et lægemiddel til behandling af epilepsi).

Smertestillende

lægemidler såsom amidopyrinderivatier.

Dexverapamil

(bruges til behandling af nogle hjertesygdomme).

Trastuzumab

(bruges til behandling af kræft). Når det er muligt, bør læger undgå and

bruge Epirubicin Accord i op til 24 uger efter ophør med trastuzumab. Hvis Epirubicin

Accord bruges før dette tidspunkt, skal hjertefunktionen overvåges nøje.

Dexrazoxan

(bruges for at forhindre kronisk kumulativ hjertetoksicitet pga. epirubicin).

Vaccination

med en levende vaccine bør undgås hos patienter, der får epirubicin.

Paclitaxel eller docetaxel

(lægemidler til behandling af kræft). Når paclitaxel gives før

epirubicin, kan det øge koncentrationen af epirubicin i blodet. Men når paclitaxel og

docetaxel gives samtidgt og efter epirubicin, så påvirkede de ikke koncentrationen af

epirubicin

Graviditet, amning og frugtbarhed

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Undgå graviditet,

mens du eller din partner er i behandling med dette lægemiddel. Hvis du er seksuelt aktiv,

anbefales det at bruge effektiv prævention til at forhindre graviditet under behandlingen,

uanset om du er mand eller kvinde. Det kan forårsage fosterskader, så det er vigtigt at fortælle

det til lægen, hvis du tror du er gravid.

Amning

Du skal ophøre med amning før påbegyndelse af behandling med dette lægemiddel, da noget

af lægemidlet kan passere over i din mælk og muligvis kan skade dit barn.

Fertilitet

Mænd: Der er risiko for sterilitet ved behandling med epirubicin, og mandlige patienter bør

overveje nedfrysning af sæd før behandling.

Kvinder: Epirubicin kan forårsage manglende menstruationer eller for tidlig overgangsalder

hos kvinder, der ikke har nået overgangsalderen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen særlige forholdsregler, så længe du er kommet dig helt efter

hospitalsbehandlingen og du har drøftet dette med din læge.

Epirubicin Accord indeholder natrium (salt)

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per ml, hvilket i praksis

svarer til ‘natrium-fri’.

3. Sådan får du Epirubicin Accord

Hvis du får ordineret Epirubicin Accord, vil det kun blive givet til dig af læger eller

sygeplejersker med erfaring i at give kemoterapi.

Denne medicin vil normalt blive givet til dig af en læge eller en sygeplejerske via et drop

(infusion) i en vene. Lægen vil bestemme den dosis, der skal gives og antallet af

behandlingsdage afhængigt af din tilstand.

Dosis bestemmes under hensyntagen til hvilken type kræft du har, din højde og vægt. Lægen

vil beregne din legemsoverflade ud fra din højde og vægt, og det er netop dette, som din dosis

beregnes ud fra.

Epirubicin Accord kan også føres direkte ind i blæren til behandling af blærekræft, eller for at

forhindre, at det vender tilbage. Dosis afhænger af, hvilken type blærekræft du har. Når

medicinen indsprøjtes direkte i blæren, vil du få at vide, at du ikke drikke væske nogen form

for væske i 12 timer før behandlingen, for at undgå at din urin fortynder lægemidlet i blæren.

Selv om et behandlingsforløb sommetider kan være nok, vil din læge oftere anbefale

yderligere forløb efter tre eller fire uger. Det kan tage adskillige forløb, før din sygdom er

under kontrol, og du føler dig bedre tilpas.

Regelmæssig kontrol hos lægen under behandling med Epirubicin Accord

Under behandlingen vil din læge foretage regelmæssig kontrol af:

Dit blod

– for at kontrollere, om blodcelletallet er for lavt, hvilket kan nødvendiggøre

behandling.

Din hjertefunktion

– hjertet kan blive beskadiget ved brug af høje doser af Epirubicin

Accord. Der kan gå adskillige uger, inden dette viser sig, så regelmæssige prøver kan være

påkrævet i en periode.

Din lever

– ved hjælp af blodprøver kontrolleres det, at lægemidlet ikke skader din

leverfunktion.

Indholdet af urinsyre i dit blod

– Epirubicin Accord kan forøge urinsyreniveauet i blodet,

hvilket

forårsage

gigt.

Måske

skal

anvende

andet

lægemiddel,

hvis

urinsyreniveau er for højt.

Hvis du har taget for meget Epirubicin Accord:

Høje doser kan forværre bivirkninger såsom sår i munden eller føre til et fald i antallet af

hvide blodceller (der bekæmper infektioner) og blodplader (der hjælper blodet med at

størkne).

Hvis

disse

bivirkninger

forekommer,

skal

måske

have

antibiotika

eller

blodtransfusioner. Sår i munden kan behandles, hvilket kan nedsætte generne ved dem, mens

de heler.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorligste bivirkninger

Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, skal du straks fortælle det til lægen, da du

måske har brug for øjeblikkelig behandling eller indlæggelse på hospital:

Meget almindelige: (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer)

Antallet af hvide blodceller (der bekæmper infektioner) kan falde, hvilket kan øge risikoen

for infektioner og feber (leukopeni)

Nedsat antal blodplader (celler, der hjælper blodet med at størkne), der kan medføre, at

man nemmere får blå mærker eller bløder.

Nedsættelse i antallet af visse typer af hvide blodlegemer - granulocytter og neutrofiler

(granulocytopeni og neutropeni)

En nedsættelse i visse typer af hvide blodlegemer ledsaget af feber (febril neutropeni)

Betændelse i den gennemsigtige del af øjet, kaldet hornhinden

Høj feber

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Blødning

Rødme på injektionsstedet

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Visse former for kræft i blodet (akut lymfatisk leukæmi, akut myeloid leukæmi)

Lungebetændelse

Blokering i et blodkar

Hævelse og smerte i ben eller arme pga. betændelse i et blodkar, muligvis med blodprop

Blodpropper i lungerne, som forårsager brystsmerter og stakåndethed

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)

Pludselig livstruende allergisk reaktion. Symptomer omfatter pludselig tegn på allergi

såsom udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre

dele af kroppen, stakåndethed, hvæsen eller vejrtrækningsbesvær

Skader på hjertet (kardiotoksicitet)

Ikke kendt: (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Livstruende tilstand, der opstår, når blodtrykket er for lavt pga. blodforgiftning (septisk

chok)

Andre bivirkninger:

Meget almindelige: (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer)

Infektioner

Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflod

Blodmangel (lavt antal røde blodlegemer/anæmi)

Hedeture

Årebetændelse

Kvalme

Opkastning

Betændelse i slimhinden i munden

Diarré

Hårtab

Hudlæsion

Rødfarvet urin i 1 til 2 dage efter du har fået epirubicin

Udeblevet menstruation

Smertefuld betændelse og sårdannelse i spiserørets slimhinder

Generel utilpashed

Ændringer i niveauer af visse leverenzymer

Efter en direkte indsprøjtning af epirubicicn i blæren, kan der forekomme blærebetændelse

Almindelige: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Nedsat appetit/appetitløshed

Dehydrering (tab af kropsvæske)

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser (ventrikulær arytmi)

Forstyrrelser i hjertets ledningssystem

Visse former for hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok, grenblok)

Langsom hjerterytme (bradykardi)

Utilstrækkelig effekt af hjertets pumpefunktion, hvilket kan resultere i stakåndethed,

ophobning af væske og unormal hjerterytme.

Rødme i huden

Smerter bag brystbenet, fordøjelsesbesvær og synkebesvær på grund af betændelse i

spiserøret

Smerte eller brændende fornemmelse i mave-tarm-kanalen

Betændelse i mave-tarm-kanalens slimhinde

Sår i mave-tarm-kanalen

Udslæt, kløe

Unormal misfarvning af negle

Ændringer i huden

Unormal misfarvning af huden

Hyppig vandladning

Kuldegysninger

Lokale reaktioner såsom brændende fornemmelse

Nedsat hjertefunktion

Ikke almindelige: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Høj

feber,

kulderystelser,

almen

utilpashed,

muligvis

kølige

arme

eller

pga.

blodforgiftning

Blødninger i mave-tarm-kanalen

Nældefeber

Rødmen i huden

Følelse af svaghed

Sjældne: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Lavt indhold af urinsyre i blodet.

Manglende sædceller

Svimmelhed

Ikke kendt: (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

Forekomst af mørke pletter inde i munden

Ubehag i maven

Rødmen eller andre reaktioner, der ligner skoldning, ved udsættelse for sollys eller

ultraviolette stråler

Forandringer i huden, hvor du tidligere har fået strålebehandling

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevar altid Epirubicin Accord et sikkert sted. Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Epirubicin Accord efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp)

er den sidste dag i den nævnte måned.

Anvend ikke Epirubicin Accord, hvis der er synlige tegn på forringelse af lægemidlet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Epirubicin Accord indeholder:

aktive

stof

Epirubicin

Accord

epirubicinhydrochlorid.

indeholder

epirubicinhydrochlorid.

Andre indholdsstoffer er natriumchlorid, saltsyre og vand til injektionvæske.

Epirubicin Accord s udseende og pakningsstørrelse:

Epirubicin Accord er en klar, rødlig opløsning.

Pakningsstørrelser:

1 x 5 ml hætteglas (10 mg/5 ml)

1 x 10 ml hætteglas (20 mg/10 ml)

1 x 25 ml hætteglas (50 mg/25 ml)

1 x 50 ml hætteglas (100 mg/50 ml)

1 x 100 ml hætteglas (200 mg/100 ml)

Pakningsstørrelse: 1 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

Opbevares i køleskab (2

C -8

C). Må ikke nedfryses.

5 og 10 ml hætteglas: rørtrukket type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop

og hvid ”flip-off”-aluminiumforsegling.

25 ml hætteglas: rørtrukket type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop og

hvid/kongeblå ”flip-off”-aluminiumforsegling.

50 ml hætteglas: klart, støbt type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop og

kongeblå ”flip-off”-aluminiumforsegling.

100 ml hætteglas: klart, støbt type I-hætteglas med 20 mm chlorobutyl-RTS-gummiprop

hvid/kongeblå ”flip-off”-aluminiumforsegling.

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller:

Laboratori FUNDACIO DAU,

C/ De la letra C, 12-14,

Poligono Industrial de la Zona Franca,

08040 Barcelona,

Spanien

eller

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

eller

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

eller

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2020.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Uforligeligheder

Lægemidlet

bør

ikke

komme

kontakt

basiske

opløsninger

(inklusive

natriumbikarbonatopløsninger) over længere tid: Dette vil resultere i hydrolyse (nedbrydelse)

af det aktive lægemiddelstof. Dette lægemiddel må kun blandes med de fortyndingsvæsker,

der er anført under ’Brugsvejledning’.

Hverken injektionsvæsken eller den fortyndede opløsning må blandes med andre lægemidler.

Der er rapporteret fysisk inkompatibilitet med heparin.

Epirubicin Accord bør ikke blandes med andre lægemidler.

Brugsvejledning

Intravenøs administration:

Det anbefales at administrere Epirubicin Accord via en sonde med

fritløbende intravenøs infusion (0,9 % natriumchlorid). For at minimere risikoen for trombose

eller

perivenøs

ekstravasation

infusionstiden

sædvanligvis

mellem

minutter

afhængig af infusionsopløsningens dosis og volume af infusionsopløsningen. En ‘direct

push’-injektion anbefales ikke pga. risikoen for ekstravasation, der kan forekomme selv ved

tilstedeværelse af adækvat blodreturnering efter nåleaspiration.

Intravesikal administration:

Epirubicin Accord bør fortyndes med sterilt vand til injektion

eller 0,9 % steril saltvandsopløsning før administration. Epirubicin bør instilleres ved brug af

et kateter og retineres intravesikalt i 1-2 timer. Under instillering bør patienten vendes for at

sikre, at den vesikale slimhinde i pelvis har længst mulig kontakt med opløsningen. For at

undgå unødig fortynding med urin skal patienten instrueres om ikke at indtage væske i 12

timer før instilleringen. Patienten skal instrueres om at tømme blæren efter endt instillering.

Injektionsvæsken

indeholder

ingen

konserveringsmidler,

ikke

anvendt

lægemiddel

hætteglasset skal omgående bortskaffes.

Retningslinjer for sikker håndtering og bortskaffelse af antineoplastiske stoffer:

Tilberedning af en infusionsopløsning skal udføres af uddannet personale under aseptiske

forhold.

Tilberedning af en infusionsopløsning skal ske på et dertil indrettet aseptisk område.

Der skal bæres egnet beskyttelsesudstyr i form af engangshandsker, briller, kittel og

maske.

Der skal træffes foranstaltninger til at undgå, at lægemidlet kommer i kontakt med øjnene.

Hvis

alligevel

sker,

skal

skylles

store

mængder

vand

og/eller

natriumchloridopløsning, hvorefter der skal søges lægelig vurdering.

I tilfælde af hudkontakt vaskes det berørte område omhyggeligt med vand og sæbe eller

natriumbikaronatopløsning. Huden må dog ikke skrubbes med en børste. Vask altid

hænder, når handskerne tages af.

Spild

eller

lækage

skal

behandles

fortyndet

natriumhypokloritopløsning

tilgængeligt chlor), helst ved iblødsætning, og derefter vand. Alle rengøringsmaterialer

skal bortskaffes som beskrevet nedenfor.

Gravide medarbejdere må ikke håndtere cytostatika.

skal

udvises

tilstrækkelig

forsigtighed

træffes

passende

foranstaltninger

bortskaffelse af genstande (sprøjter, kanyler osv.), der er anvendt til rekonstitution og/eller

fortynding af cytostatika. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i

henhold til lokale retningslinjer.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet i salgspakningen:

Opbevares i køleskab (2

C – 8

C). Må ikke fryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringstid for lægemidlet i salgspakningen:

Hætteglassene er udelukkende til engangsbrug, og ubrugt lægemiddel skal bortskaffes efter

brug. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet bruges umiddelbart efter første

penetreation af gummiproppen. Hvis det ikke anvendes umiddelbart, er opbevaringstid og

opbevaringsbetingelser før anvendelse brugerens ansvar.

Opbevaringstid efter fortynding af injektionsopløsningen:

Dette lægemiddel kan fortyndes yderligere, under aseptiske forhold, ved brug af glucose 5 %

eller natriumchlorid 0,9 % og administreres som intravenøs infusion. Af mikrobiologiske

hensyn skal produktet anvendes straks. Hvis præparatet ikke anvendes straks, er

brugsopbevaringstider og -forhold før anvendelse brugerens ansvar, og opbevaringstiden må

ikke overstige 24 timer ved 2-8 °C, med mindre fortynding har fundet sted under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Bortskaffelse

Medicinen må ikke hældes i afløbet eller smides ud med husholdningsaffald. Alle materialer,

der er brugt til præparation eller administration, eller som på anden måde har været i kontakt

med epirubicin, skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer for håndtering

af cytotoksiske stoffer.

Der henvises til produktresuméet for yderligere oplysninger om Epirubicin Accord 2

mg/ml, injektions og infusionsvæske, opløsning.

Læs hele dokumentet

29. juni 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Epirubicin "Accord", injektions-/infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

25223

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Epirubicin "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én ml indeholder 2 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteflaske med 5 ml opløsning indeholder 10 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteflaske med 10 ml opløsning indeholder 20 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteflaske med 25 ml opløsning indeholder 50 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteflaske med 50 ml opløsning indeholder 100 mg epirubicinhydrochlorid.

1 hætteflaske med 100 ml opløsning indeholder 200 mg epirubicinhydrochlorid.

Lægemidlet indeholder 0,154 mmol/ml (3,54 mg/ml) natrium

1 hætteflaske med 5 ml opløsning indeholder 0,77 mmol (17,70 mg) natrium.

1 hætteflaske med 10 ml opløsning indeholder 1,54 mmol (35,40 mg) natrium.

1 hætteflaske med 25 ml opløsning indeholder 3,85 mmol (88,52 mg) natrium.

1 hætteflaske med 50 ml opløsning indeholder 7,5 mmol (177 mg) natrium.

1 hætteflaske med 100 ml opløsning indeholder 15,40 mmol (354,05 mg) natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske, opløsning

Klar, rød opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Epirubicin anvendes til behandling af en række neoplastiske tilstande, inklusive:

Brystcarcinom.

dk_hum_41338_spc.doc

Side 1 af 15

Gastrisk cancer.

Ved intravesikal administration har epirubicin vist sig at være gavnlig til behandling af:

Papillært transitionalcellekarcinom i blæren.

Carcinoma in situ i blæren.

Profylakse af recidiverende superficielt blærekarcinom efter transuretal resektion.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Epirubicin er kun til intravenøs eller intravesikal anvendelse.

Sikkerhed og virkning ved anvendelse af epirubicin til børn er ikke fastslået.

Intravenøs administration

Det anbefales at administrere epirubicin via en sonde med fritløbende intravenøs

saltvandsinfusion efter, at det er kontrolleret, at kanylen er korrekt placeret i venen. Der

skal udvises forsigtighed for at undgå ekstravasation (se pkt. 4.4). I tilfælde af

ekstravasation skal administrationen stoppes omgående.

Konventionel dosis

Når epirubicin anvendes som enkeltstof, er den anbefalede dosis til voksne 60-90 mg/m²

legemsoverflade. Epirubicin bør indgives intravenøst over 3-5 minutter. Dosis skal

gentages med 21 dages interval, afhængig af patientens hæmatomedullære status.

Ved tegn på toksicitet, inklusive alvorlig neutropeni/neutropenisk feber og trombocytopeni

(som kan vedvare på dag 21), kan det være nødvendigt at ændre dosis eller udsætte den

efterfølgende dosis.

Højdosis

Når epirubicin gives som monoterapi i højdosisbehandling af lungecancer, bør det indgives

i henhold til følgende regime:

Småcellet lungecancer (ikke tidligere behandlet): 120 mg/m

på dag 1, hver 3. uge.

Ved højdosisbehandling kan epirubicin gives som en intravenøs bolusinjektion i løbet af 3-

5 minutter eller som en infusion på op til 30 minutters varighed.

Brystcancer

Ved adjuverende behandling af tidlige brystcancerpatienter med positive lymfeknuder

anbefales intravenøse doser af epirubicin inden for intervallet fra 100 mg/m² (som en

enkeltdosis på dag 1) til 120 mg/m² (fordelt på 2 doser dag 1 og dag 8) hver 3.-4. uge i

kombination med intravenøst cyklofosfamid og 5-fluorouracil samt oral tamoxifen.

Der anbefales lavere doser (60-75 mg/m² til konventionel behandling og 105-120 mg/m² til

højdosisbehandling) til patienter, hvis knoglemarvsfunktion er nedsat af tidligere

kemoterapi eller strålebehandling, pga. af alder eller neoplastisk knoglemarvsinfiltration.

Den totale dosis per serie kan fordeles på 2-3 på hinanden følgende dage.

Normalt anvendes følgende doser af epirubicin ved monoterapi og

kombinationskemoterapi for tumorer som anført:

dk_hum_41338_spc.doc

Side 2 af 15

Epirubicin-dosis (mg/m

2

)

a

Cancerindikation

Monoterapi

Kombinationsterapi

Ovariecancer

60–90

50–100

Gastrisk cancer

60–90

Småcellet lungecancer

Blærecancer

50 mg/50 ml eller 80 mg/50

ml (carcinoma in situ)

Profylakse:

50 mg/50 ml ugentligt i 4

uger, derefter månedligt i 11

måneder

Doser gives generelt på dag 1 eller dag 1, 2 og 3 med 21 dages interval.

Kombinationsterapi

Hvis epirubicin anvendes i kombination med andre cytostatika, bør dosis reduceres i

overensstemmelse hermed. De almindeligt anvendte doser er anført ovenstående i tabel.

Ved fastsættelse af den maksimale kumulative epirubicindosis (normalt: 720-1000 mg/m2)

skal samtidig behandling med potentielt kardiotoksiske stoffer tages i betragtning.

Nedsat leverfunktion

Epirubicin udskilles først og fremmest via det hepatobiliære system. Hos patienter med

nedsat leverfunktion bør dosis reduceres ud fra serum-bilirubin-værdier i henhold til

følgende:

Serum-bilirubin

AST*

Dosisreduktion

1,4 – 3 mg/100 ml

50 %

> 3 mg/100 ml

> 4 gange øvre normalgrænse

75 %

*AST – aspartat-aminotransferase

Nedsat nyrefunktion

Moderat nyreinsufficiens lader ikke til at kræve dosisreduktion i betragtning af den

begrænsede mængde epirubicin, der udskilles ad denne vej. Der bør dog overvejes lavere

startdosis til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion (serumkreatinin > 450µmol/l).

Intravesikal administration

Epirubicin kan indgives intravesikalt ved behandling af superficiel blærecancer og

carcinoma in situ. Det bør ikke indgives intravesikalt til behandling af invasive tumorer,

der har penetreret blærevæggen. Systemisk behandling eller kirurgi vil være mere relevant

i sådanne tilfælde (se pkt. 4.3). Epirubicin er med vellykket resultat blevet anvendt

intravesikalt som profylaktisk behandling efter transuretral resektion af superficielle

tumorer for at forebygge recidiv.

Til behandling af superficiel blærecancer anbefales følgende regime i henhold til

fortyndingstabellen nedenfor:

8 ugentlige instilleringer af 50 mg/50 ml (opløst vha. saltvand eller destilleret sterilt vand).

Hvis der observeres lokal toksicitet: der tilrådes en dosisreduktion til 30 mg/50 ml.

Carcinoma in situ: Op til 80 mg/50 ml (afhængig af den enkelte patients tolerance).

dk_hum_41338_spc.doc

Side 3 af 15

Profylaktisk: 4 ugentlige administrationer af 50 mg/50 ml efterfulgt af 11 månedlige

instilleringer med samme dosis.

FORTYNDINGSTABEL TIL INSTILLERING AF OPLØSNINGER I BLÆREN

Påkrævet

epirubicindosis

Volumen af 2 mg/ml

epirubicin

hydrochlorid

injektion

Volumen af

sterilt vand til

injektion eller 0,9 %

sterilt saltvand

Total volumen til

blæreinstillering

30 mg

15 ml

35 ml

50 ml

50 mg

25 ml

25 ml

50 ml

80 mg

40 ml

10 ml

50 ml

Opløsningen skal bevares intravesikalt i 1-2 timer. For at undgå unødig fortynding med

urin skal patienten instrueres om ikke at indtage væske i 12 timer før instilleringen. Under

instilleringen skal patienten vendes et antal gange og instrueres om at tømme blæren efter

endt instillering.

4.3

Kontraindikationer

Epirubicin er kontraindiceret ved

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne,

andre antracykliner eller antracenedioner.

Amning.

Intravenøs anvendelse

Patienter med vedvarende myelosuppression.

Svær leverinsufficiens

Svær myokardieinsufficiens

Nyligt myokardieinfarkt

Alvorlige arytmier

Tidligere behandling med maksimale kumulative doser af epirubicin og/eller andre

antracycliner og antracenedioner (se pkt. 4.4).)

Patienter med akutte systemiske infektioner

Ustabil angina pectoris.

Myocardiopati.

Intravesikal anvendelse

Urinvejsinfektioner.

Invasive tumorer, som penetrerer blæren.

Kateterisationsproblemer.

Blærebetændelse.

Hæmaturi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Epirubicinhydrochlorid bør kun administreres under tilsyn af en speciallæge med erfaring i

anvendelsen af cytotoksisk behandling.

dk_hum_41338_spc.doc

Side 4 af 15

Patienter bør komme sig efter akut toksicitet (såsom svær stomatitis, neutropeni,

trombocytopeni og generelle infektioner) fra forudgående cytotoksisk behandling, før de

påbegynder behandling med epirubicinhydrochlorid.

Mens behandling med høje doser af epirubicin hydrochlorid (f.eks. ≥ 90 mg/m2 hver tredje

til fjerde uge) medfører uønskede hændelser, som generelt svarer til dem, der ses ved

standarddoser (< 90 mg/m2 hver tredje til fjerde uge), kan graden af neutropeni og

stomatitis/mucositis forøges. Behandling med høje doser af epirubicin hydrochlorid kræver

særlig opmærksomhed, hvad angår mulige kliniske komplikationer som følge af kraftig

myelosuppression.

Hjertefunktion

Kardiotoksicitet er en risiko ved antracyklinbehandling, som kan manifestere sig som

tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) hændelser.

Tidlige (dvs. akutte) hændelser

Tidlig kardiotoksicitet forårsaget af epirubicin hydrochlorid består primært af

sinustakykardi og/eller elektrokardiogramabnormaliteter (EKG) såsom ikke-specifikke ST-

T ændringer. Der er også rapporteret takyarytmi, herunder præmature ventrikulære

kontraktioner og ventrikulær takykardi, bradykardi samt atrioventrikulær blok og grenblok.

Disse bivirkninger er sædvanligvis ikke varsler om efterfølgende udvikling af forsinket

kardiotoksicitet, er sjældent klinisk relevante og bør generelt set ikke give anledning til

seponering af epirubicin hydrochlorid.

Sene (dvs. forsinkede) hændelser

Forsinket kardiotoksicitet udvikles sædvanligvis sent i behandlingsforløbet med

epirubicinhydrochlorid eller inden for to til tre måneder efter behandlingens ophør, men

der er dog rapporteret senere hændelser (adskillige måneder til år efter behandlingens

ophør). Forsinket kardiomyopati manifesterer sig som nedsat venstre ventrikel-

uddrivningsfraktion (LVEF) og/eller tegn og symptomer på kongestivt hjertesvigt (CHF)

såsom dyspnø, lungeødem, deklivt ødem, kardiomegali og hepatomegali, oliguri, ascites,

pleuraekssudat og galoprytme. Livstruende CHF er den mest alvorlige form for

antracyclin-induceret kardiomyopati og er et udtryk for lægemidlets kumulative,

dosisbegrænsende toksicitet.

Risikoen for udvikling af CHF stiger kraftigt ved stigende totale kumulative

epirubicinhydrochlorid-doser over 900 mg/m2. Der skal udvises den største forsigtighed

ved overskridelse af denne kumulative dosis (se pkt. 5.1).

Hjertefunktionen skal vurderes, før patienten modtager behandling med

epirubicinhydrochlorid, og skal monitoreres nøje under hele behandlingen for at minimere

risikoen for svær hjerteinsufficiens. Risikoen kan nedsættes gennem regelmæssig

overvågning af venstre ventrikel-uddrivningsfraktion (LVEF) under behandlingsforløbet

med øjeblikkelig seponering af epirubicinhydrochlorid ved de første tegn på nedsat

funktion. Den foretrukne metode til gentagen vurdering af hjertefunktionen (evaluering af

LVEF) omfatter angiokardioscintigrafi (MUGA) eller ekkokardiografi (EKKO). Det

anbefales at foretage en hjerteevaluering med EKG og MUGA eller en EKKO ved

baseline, især hos patienter med risikofaktorer for øget kardiotoksicitet. Der skal foretages

gentagen MUGA- eller EKKO-fastsættelse af LVEF, især ved højere, kumulative

antracyklindoser. Den anvendte evalueringsteknik bør være konsistent i løbet af

opfølgningen.

dk_hum_41338_spc.doc

Side 5 af 15

I betragtning af risikoen for kardiomyopati bør en kumulativ dosis på 900 mg/m2

epirubicinhydrochlorid kun overskrides med største forsigtighed.

Risikofaktorer for kardiotoksicitet omfatter aktiv eller passiv kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig strålebehandling af det mediastinale/perikardiale område, tidligere

behandling med andre antracykliner eller antracenedioner samt samtidig anvendelse af

andre lægemidler, der kan hæmme hjertekontraktiliteten, eller kardiotoksiske lægemidler

(f.eks. trastuzumab) (se pkt. 4.5) med øget risiko for ældre.

Der er set hjerteinsufficiens (New York Heart Association [NYHA] klasse II-IV) hos

patienter som behandles med trastuzumab monoterapi eller i kombination med

anthracykliner så som epirubicinhydrochlorid. Den kan være moderat til svær og har været

ledsaget af død.

Trastuzumab og antracykliner såsom epirubicin bør ikke bruges i kombination bortset fra i

en velkontrolleret forsøgsopstilling med kardial monitorering. Patienter, som tidligere har

fået antracykliner, kan også have risiko for at udvikle kardiotoksicitet med trastuzumab,

selvom risikoen er mindre end ved samtidig brug af trastuzumab og antracykliner.

Da trastuzumabs rapporterede halveringstid er ca. 28-38 dage, kan trastuzumab forekomme

i kredsløbet i op til 27 uger efter ophør med trastuzumabbehandling. Patienter, der

behandles med antracykliner såsom epirubicin efter ophør med trastuzumab, har muligvis

øget risiko for kardiotoksicitet. Når det er muligt, bør læger derfor undgå

antracyklinbaseret behandling i op til 24 uger efter seponering af trastuzumab. Hvis

antracykliner så som epirubicinhydrochlorid bruges, tilrådes nøje monitorering af

patientens hjertefunktion.

Hvis der opstår symptomatisk hjerteinsufficiens under behandling med trastuzumab efter

behandling med epirubicinhydrochlorid, skal det behandles på sædvanlig vis.

Monitoreringen af hjertefunktionen skal være særlig omhyggelig hos patienter, som

behandles med høje kumulative doser, og hos patienter med risikofaktorer. Ved brug af

epirubicinhydrochlorid kan kardiotoksicitet dog opstå ved lavere kumulative doser, uanset

om de kardielle risikofaktorer er til stede. Det er sandsynligt, at epirubicinhydrochlorid og

andre antracykliners eller antracenedioners toksicitet er additiv.

Hæmatologisk toksicitet

Som andre cytotoksiske lægemidler kan epirubicin medføre myelosuppression.

Hæmatologiske profiler bør vurderes før og efter hver behandlingscyklus med

epirubicinhydrochlorid, inklusive tallene for hvide blodceller. Dosisafhængig, reversibel

leukopeni og/eller granulocytopeni (neutropeni) er de mest almindelige tegn på

epirubicinhydrochlorids hæmatologiske toksicitet og er den mest almindelige akutte

dosisbegrænsende toksicitet ved dette lægemiddel. Leukopeni og neutropeni er generelt

mere alvorlig ved højdosisregimer, hvor nadir i de fleste tilfælde nås mellem dag 10 og 14

efter administration af lægemidlet. Tilstanden er som regel forbigående, og antallet af

hvide blodlegemer/neutrofiler er i de fleste tilfælde vendt tilbage til normale værdier ved

dag 21. Trombocytopeni og anæmi kan også forekomme. De kliniske symptomer på svær

myelosuppression omfatter bl.a. feber, infektioner, sepsis/septikæmi, septisk shock,

hæmoragi, vævshypoksi eller død.

dk_hum_41338_spc.doc

Side 6 af 15

Sekundær leukæmi

Sekundær leukæmi med eller uden en preleukæmisk fase er rapporteret hos patienter

behandlet med antracycliner, herunder epirubicinhydrochlorid. Sekundær leukæmi er mere

almindelig, når sådanne lægemidler gives i kombination med DNA-ødelæggende

antineoplastiske lægemidler, i kombination med strålebehandling, når patienter tidligere

har modtaget omfattende behandling med cytotoksiske lægemidler, eller når

antracyclindoserne er blevet øget. Denne form for leukæmi kan have en latensperiode på 1-

3 år (se pkt. 5.1).

Gastrointestinalt

Epirubicinhydrochlorid er emetogent. Mukositis/stomatitis opstår generelt tidligt efter

administration og kan, hvis alvorlig, progrediere på få dage til sårdannelse i slimhinderne.

De fleste patienter kommer sig over denne uønskede hændelse i den tredje behandlingsuge.

Leverfunktion

Epirubicinhydrochlorid elimineres primært via det hepatobiliære system. Total

serumbilirubin og ASAT skal evalueres før og under behandling med epirubicin. Patienter

med forhøjede bilirubin- eller ASAT-niveauer kan opleve langsommere lægemiddel-

clearance med en stigning i den samlede toksicitet. Dosisreduktion anbefales til disse

patienter (se pkt. 4.2 og 5.2). Patienter med svær leverinsufficiens bør ikke behandles med

epirubicin (se pkt. 4.3).

Nyrefunktion

Serumkreatinin-niveauerne skal kontrolleres før og under behandling. Dosisjustering er

nødvendig for patienter med serumkreatinin > 5 mg/dl (se pkt. 4.2).

Virkninger på injektionsstedet

Flebosklerose kan opstå som følge af injektion i de små blodkar eller gentagne injektioner i

samme vene. Efterlevelse af de anbefalede administrationsprocedurer kan minimere

risikoen for flebitis/tromboflebitis på injektionsstedet (se pkt. 4.2).

Ekstravasation

Ekstravasation af epirubicinhydrochlorid under intravenøs indgift kan medføre lokal

smerte, svære vævsskader (blæredannelse, svær cellulit) og nekrose. Hvis der opstår tegn

på ekstravasation i forbindelse med intravenøs administration af epirubicinhydrochlorid,

skal indgift af lægemidlet ophøre straks. Den negative effekt af antracykliners

ekstravasation kan forebygges eller reduceres ved brug af en specifik behandling f.eks.

dexrazoxan (se brugsvejledning på relevante etiketter).

Patientens smerter kan lindres ved

at nedkøle området og holde det nedkølet, brug af hyaluronsyre og DMSO.

Patienten bør monitoreres nøje i den efterfølgende tid, da nekrose kan opstå adskillige uger

efter ekstravasation. Om nødvendigt bør en plastikkirurg konsulteres med henblik på mulig

ekscision.

Andet

Som ved andre cytotoksiske stoffer er der rapporteret tromboflebitis og tromboemboliske

hændelser, herunder lungeemboli (i nogle tilfælde fatale) i forbindelse med anvendelse af

epirubicinhydrochlorid.

Tumorlysesyndrom

dk_hum_41338_spc.doc

Side 7 af 15

Epirubicinhydrochlorid kan inducere hyperurikæmi som følge af den omfattende purine

katabolisme, der ledsager hurtig lægemiddelinduceret lyse af neoplastiske celler

(tumorlysesyndrom). Niveauerne af urinsyre i blodet, kalium, kalciumfosfat og kreatinin

skal derfor vurderes efter indledende behandling. Hydrering, urinalkalisering og profylakse

med allopurinol for at forhindre hyperurikæmi kan minimere de mulige komplikationer

ved tumorlysesyndrom.

Immunundertrykkende virkninger/øget modtagelighed for infektioner

Administration af levende eller svækkede vacciner hos patienter, som er

immunkompromitteret af kemoterapeutiske stoffer, herunder epirubicinhydrochlorid, kan

medføre alvorlige eller dødelige infektioner (se pkt. 4.5). Vaccination med en levende

vaccine bør undgås hos patienter, der får epirubicin. Dræbte eller inaktiverede vacciner kan

gives. Responset på sådanne vacciner kan dog være nedsat.

Det reproduktive system

Epirubicinhydrochlorid kan medføre genotoksicitet. Mænd og kvinder, som behandles med

epirubicinhydrochlorid, skal bruge effektiv prævention. Patienter, som ønsker at få børn

efter behandlingen, bør rådes til at søge genetisk rådgivning, hvis dette er en passende og

tilgængelige mulighed (se pkt. 4.6).

Yderligere advarsler og forsigtighedsregler ved andre administrationsveje

Intravesikal administrationsvej

Administration af epirubicinhydrochlorid kan give symptomer på kemisk cystitis (såsom

dysuri, polyuri, nykturi, stranguri, hæmaturi, ubehag i blæren og nekrose i blærevæggen)

og blærekonstriktion. Særlig opmærksomhed er påkrævet ved problemer med katerisation

(fx urinrørsobstruktion på grund af store intravesikale tumorer).

Intraarterial administrationsvej

Intraarteriel administration af epirubicinhydrochlorid (transarteriel embolisering ved lokal

eller regional behandling af primære hepatocellulære karcinomer eller levermetastaser) kan

(i tillæg til systemisk toksicitet, som kvalitativt svarer til den, der er observeret efter

intravenøs administration af epirubicin), medføre lokale eller regionale hændelser, der

omfatter ulcus duodeni (der formentlig skyldes refluks af lægemidlerne til arteria gastrica)

og forsnævring af galdegange på grund af lægemiddelinduceret skleroserende kolangit.

Denne administrationsvej kan medføre omfattende nekrose af det perfunderede væv.

Hjælpestof, som lægen skal være opmærksom på

Natrium

Dette legemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. Filmoverstrukket

tablet, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Epirubicinhydrochlorid bruges primært i kombinationskemoterapi med andre potentielt

kardiotoksiske lægemidler. Additiv toksicitet kan forekomme, især påvirkning af

knoglemarv/hæmatologi og mave-tarmkanalen (se pkt. 4.4). Brugen af

epirubicinhydrochlorid sammen med kemoterapi og andre potentielt kardiotoksiske såvel

som samtidig brug af andre kardioaktive stoffer (f.eks. kalciumkanalblokkere) kræver

monitorering af hjertefunktionen under hele behandlingen.

dk_hum_41338_spc.doc

Side 8 af 15

Epirubicinhydrochlorid metaboliserses i vid udstrækning i leveren. Ændringer i hepatisk

funktion, som er induceret af andre samtidige behandlinger, kan påvirke epirubicins

metabolisme, farmakokinetik, effekt og/eller toksicitet (se pkt. 4.4).

Antracykliner, herunder epirubicinhydrochlorid, bør ikke administreres i kombination med

andre kardiotoksiske stoffer, medmindre patientens hjertefunktion monitoreres nøje.

Patienter, som får antracykliner efter ophør af behandling med andre cytotoksiske stoffer,

især stoffer med lang halveringstid såsom trastuzumab, kan også have forhøjet risiko for at

udvikle kardiotoksicitet. Trastuzumabs halveringstid er ca. 28-38 dage, og trastuzumab kan

findes i kredsløbet i op til 27 uger. Når det er muligt, bør læger derfor undgå

antracyklinbaseret behandling i op til 27 uger efter seponering af trastuzumab. Hvis

antracykliner bruges før dette tidspunkt, tilrådes nøje monitorering af hjertefunktionen.

Vaccination med levende vaccine bør undgås hos patienter, som får

epirubicinhydrochlorid. Døde eller inaktive vacciner kan indgives. Dog kan responsen på

disse vacciner være nedsat.

Cimetidin forøger epirubicin-AUC med 50 % og bør seponeres under behandling med

epirubicinhydrochlorid.

Når paclitaxel gives før epirubicinhydrochlorid, kan resultatet være øgede

plasmakoncentrationer af ikke-omsat epirubicinhydrochlorid og dets metabolitter, hvor

sidstnævnte dog hverken er toksisk eller aktiv.

Samtidig administration af paclitaxel eller docetaxel påvirkede ikke

epirubicinhydrochlorids farmakokinetik, når epirubicinhydrochlorid blev administreret før

taxan.

Denne kombination kan bruges, hvis de to stoffer administreres på skift. Administration af

epirubicinhydrochlorid og paclitaxel bør ske med mindst 24-timers interval mellem de to

stoffer.

Dexverapamil kan ændre epirubicinhydrochlorids farmakokinetik og muligvis øge dets

knoglemarvsdepressive effekt.

Et studie har vist, at docetaxel kan øge plasmakoncentrationerne af epirubicinhydrochlorid-

metabolitter, når det administreres umiddelbart efter epirubicin.

Quinin kan fremskynde den initiale fordeling af epirubicinhydrochlorid fra blodet til vævet

og kan have indflydelse på de røde blodcellers opdeling af epirubicinhydrochlorid.

Samtidig administration of interferon α2b kan medføre reduktion i såvel terminal

eliminationshalveringstid som i den samlede clearance af epirubicinhydrochlorid.

Man skal tage i betragtning, at der er mulighed for en markant forstyrrelse af

hæmatopoiesen ved (for-)behandling med lægemidler, der påvirker knoglemarven (dvs.

cytostatika, sulfonamider, chloramphenicol, diphenylhydantoin, amidopyrinderivat,

antiretrovirale midler).

Der kan forekomme øget myelosuppression hos patienter, der får kombinationsterapi med

antracyklin og dexrazoxan

dk_hum_41338_spc.doc

Side 9 af 15

4.6

Graviditet og amning

(Se pkt. 5.3).

Fertilitet

Epirubicinhydrochlorid kan inducere kromosomskader i humane spermatozoer. Mænd, der

behandles med epirubicinhydrochlorid, bør anvende effektiv prævention og, om

nødvendigt og hvis tilgængeligt, søge rådgivning om konservering af sperma på grund af

risikoen for irreversibel infertilitet som konsekvens af behandlingen.

Epirubicinhydrochlorid kan medføre amenorré eller præmatur menopause hos

præklimakterielle kvinder.

Graviditet

Data fra dyreforsøg tyder på, at epirubicinhydrochlorid kan medføre fosterskader ved

administration hos gravide kvinder (se pkt. 5.3). Hvis epirubicin anvendes under

graviditeten, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun tager dette lægemiddel, bør hun

informeres om den potentielle fare for fostret.

Der foreligger ikke studier af gravide kvinder. Epirubicinhydrochlorid bør kun anvendes

under graviditet, hvis de potentielle fordele opvejer de mulige risici for fostret.

Amning

Det vides ikke, om epirubicin udskilles i human modermælk. Da mange stoffer, herunder

andre antracykliner, udskilles i human modermælk, og fordi der er risiko for alvorlige

bivirkninger hos det diende barn ved brug af epirubicin, skal kvinder ophøre med

amningen, før de får dette lægemiddel.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke rapporteret om særlige bivirkninger, der påvirker evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Nedenstående bivirkninger er set og indberettet under behandling med epirubicin med

følgende hyppigheder:

Systemor-

ganklasse

Meget al-

mindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100 to <

1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

1/10.000

til <

1/1.000

Meget

sjælden

< 1/10,000

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvæ

rende data)

Infektioner

og para-

sitære syg-

domme

Infek-

tion,

junkt-

ivitis

Sepsis*,

pneumoni*

Benigne,

maligne og

uspecificerede

tumorer (inkl.

cyster og

Akut lymfatisk

leukæmi, akut

myeloid leukæmi

dk_hum_41338_spc.doc

Side 10 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information