Enurev Breezhaler

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-02-2020

Aktiv bestanddel:
glycopyrroniumbromid
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Ltd
ATC-kode:
R03BB06
INN (International Name):
glycopyrronium bromide
Terapeutisk gruppe:
Medicin for obstruktiv sygdomme,
Terapeutisk område:
Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv
Terapeutiske indikationer:
Enurev Breezhaler er indiceret som vedligeholdelsesbronkodilatorbehandling for at lindre symptomer hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (COPD).
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002691
Autorisation dato:
2012-09-28
EMEA kode:
EMEA/H/C/002691

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-02-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-02-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

05-07-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalationspulver, hårde kapsler

glycopyrronium

(som glycopyrroniumbromid)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Enurev Breezhaler

Sådan skal du bruge Enurev Breezhaler

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Dette lægemiddel indeholder et aktivt stof, der kaldes glycopyrroniumbromid. Enurev Breezhaler

tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes bronkodilatorer.

Anvendelse

Dette lægemiddel anvendes til at lette vejrtrækning hos voksne patienter, som lider af

åndedrætsbesvær pga. en lungesygdom kaldet kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Ved KOL trækker musklerne sig sammen omkring luftvejene. Dette gør det svært at trække vejret.

Dette lægemiddel hindrer, at musklerne i lungerne trækker sig sammen, og gør det derved nemmere at

trække vejret ind og ud af lungerne.

Hvis du tager dette lægemiddel én gang dagligt, vil det mindske påvirkningen af KOL i din dagligdag.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Enurev Breezhaler

Brug ikke Enurev Breezhaler

hvis du er allergisk over for glycopyrroniumbromid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Enurev Breezhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Enurev Breezhaler,

hvis nogen af nedenstående forhold gælder for dig:

hvis du har nyreproblemer.

hvis du har en øjenlidelse, som kaldes snævervinklet glaukom.

hvis du har vandladningsbesvær.

Under behandling med Enurev Breezhaler,

stop med at tage medicinen og fortæl det øjeblikkeligt

til din læge:

hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsen eller åndenød umiddelbart efter, du har taget

Enurev Breezhaler (tegn på bronkospasme).

hvis du oplever problemer med at trække vejret eller synke, hævelse af tunge, læber eller ansigt,

hududslæt, kløe og nældefeber (tegn på allergisk reaktion).

hvis du oplever øjensmerter eller -ubehag, midlertidig sløring af synet, visuelle ringe eller farvet

syn i forbindelse med røde øjne. Dette kan være tegn på et akut anfald af snævervinklet

glaukom.

Enurev Breezhaler anvendes som vedligeholdelsesbehandling af din KOL. Brug ikke dette lægemiddel

til behandling af pludselige anfald af åndenød eller hvæsen.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn eller unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Enurev Breezhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det gælder også for medicin tilsvarende Enurev Breezhaler, som bruges i forbindelse med din

lungelidelse, f.eks. ipratropium, oxitropium eller tiotropium (såkaldte antikolinerge lægemidler).

Der er ikke blevet indberettet yderligere bivirkninger, når Enurev Breezhaler er blevet brugt sammen

med anden medicin til behandling af KOL, som fx behovsinhalatorer (fx salbutamol), methylxanthiner

(fx theophyllin) og/eller orale og inhalerede steroider (fx prednisolon).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Der er ingen data om brug af dette lægemiddel til gravide kvinder, og det vides ikke, hvorvidt det

aktive stof i denne medicin udskilles i human mælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel menes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Enurev Breezhaler indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du bruge Enurev Breezhaler

Brug altid Enurev Breezhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Så meget Enurev Breezhaler skal du tage

Den sædvanlige dosis er inhalation af én kapsel dagligt.

Du skal kun inhalere én gang dagligt, da virkningen af dette lægemiddel varer i 24 timer.

Brug ikke mere end den dosis lægen anbefaler dig at bruge.

Ældre

Du kan bruge denne medicin ved samme dosis som for andre voksne, hvis du er 75 år eller ældre.

Tidspunkt for inhalering af Enurev Breezhaler

Brug dette lægemiddel på samme tidspunkt hver dag. Det hjælper dig også med at huske at tage

medicinen.

Du kan inhalere denne medicin på hvilket som helst tidspunkt før og efter indtagelse af mad og drikke.

Sådan skal du inhalere Enurev Breezhaler

Denne pakning indeholder en inhalator og kapsler (i blister), som indeholder medicinen i form

af et inhalationspulver. Brug kun kapslerne sammen med den vedlagte inhalator (Enurev

Breezhaler-inhalator). Kapslerne skal forblive i blisteren, indtil de skal bruges.

Tryk ikke kapslen gennem folien.

Når du starter på en ny pakning, skal du bruge den nye Enurev Breezhaler-inhalator, som er

vedlagt pakningen.

Smid inhalatoren i hver pakning ud efter alle kapsler i pakningen er brugt.

Kapslerne må ikke synkes.

Læs brugsanvisningen sidst i denne indlægsseddel for at få yderligere oplysninger om, hvordan

du bruger inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Enurev Breezhaler

Hvis du har inhaleret for meget af dette lægemiddel, eller hvis andre personer ved et uheld bruger dine

kapsler, skal du øjeblikkeligt fortælle det til din læge eller henvende dig til den nærmeste skadestue.

Vis dem pakken med Enurev Breezhaler. Behandling kan være nødvendig.

Hvis du har glemt at bruge Enurev Breezhaler

Hvis du har glemt at inhalere en dosis, så tag den hurtigst muligt. Du må ikke tage to doser den samme

dag. Tag derefter næste dosis til sædvanlig tid.

Hvor længe skal du fortsætte med Enurev Breezhaler-behandling

Fortsæt med at bruge dette lægemiddel, så længe din læge siger, at du skal gøre det.

KOL er en kronisk sygdom, og du skal bruge dette lægemiddel hver dag og ikke blot, når du har

åndedrætsbesvær eller andre symptomer på KOL.

Hvis du har spørgsmål om, hvor lang tid du skal fortsætte din behandling med dette lægemiddel, skal

du tale med din læge eller apotekspersonalet.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og er ikke almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter)

Uregelmæssig hjerterytme

Højt blodsukkerniveau (hyperglykæmi: sædvanlige symptomer er overdreven tørst eller sult og

hyppig vandladning)

Udslæt, kløe, nældefeber, problemer med at trække vejret eller synke, svimmelhed (mulige tegn

på allergisk reaktion)

Hævelse, hovedsagelig af tunge, læber, ansigt eller hals (mulige tegn på angioødem)

Hvis oplever en af disse bivirkninger, skal du kontakte din læge med det samme.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige, men hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt

(hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Vejrtrækningsbesvær med hiven efter vejret eller hoste (tegn på paradoks bronkospasme)

Nogle bivirkninger er almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Mundtørhed

Søvnbesvær

Løbende eller tilstoppet næse, nysen, ondt i halsen

Diare eller mavesmerter

Muskel- og skeletsmerter

Nogle bivirkninger er ikke almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 patienter)

Vanskelig og smertefuld vandladning

Smertefuld eller hyppig vandladning

Hjertebanken

Udslæt

Følelsesløshed

Hoste med opspyt

Huller i tænderne

En fornemmelse af trykken eller smerter i kinder og pande

Næseblod

Smerter i arme eller ben

Smerter i muskler, knogler eller led i brystet

Ubehag i maven efter måltider

Irritation i halsen

Træthed

Svaghed

Kløe

Ændring af stemmen (hæshed)

Kvalme

Opkastning

Visse ældre patienter over 75 år kan opleve hovedpine (almindeligt forekommende) og

urinvejsinfektion (almindeligt forekommende).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisteren efter ”EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar kapslerne i den originale blister for at beskytte mod fugt. Må først tages ud af blisteren lige

før brug.

Smid inhalatoren i hver pakning ud når alle kapsler i pakningen er brugt.

Brug ikke lægemidlet, hvis pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Enurev Breezhaler indeholder

Aktivt stof: glycopyrroniumbromid. Hver kapsel indeholder 63 mikrogram

glycopyrroniumbromid (svarende til 50 mikrogram glycopyrronium). Leveret dosis (den dosis,

som afgives fra mundstykket af inhalatoren) svarer til 44 mikrogram glycopyrronium.

Øvrige indholdsstoffer i inhalationspulveret

:

lactosemonohydrat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalationspulver, hårde kapsler er gennemsigtige og orange og

indeholder et hvidt pulver. De har påtrykt en sort produktkode ”GPL50” over og virksomhedens logo (

) er påtrykt i sort under en sort bjælke.

Hver pakning indeholder en inhalator, samt kapsler i blister. Hvert blisterkort indeholder enten 6 eller

10 hårde kapsler.

Følgende pakningsstørrelser er tilgængelige:

Pakninger med 6 x 1, 10 x 1, 12 x 1 og 30 x 1 kapsler og 1 inhalator.

Multipakning bestående af 90 kapsler (3 pakninger af 30 x 1) og 3 inhalatorer.

Multipakning bestående af 96 kapsler (4 pakninger af 24 x 1) og 4 inhalatorer.

Multipakning bestående af 150 kapsler (15 pakninger af 10 x 1) og 15 inhalatorer.

Multipakning bestående af 150 kapsler (25 pakninger af 6 x 1) og 25 inhalatorer.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Brugsanvisning til Enurev Breezhaler-inhalator

Læs venligst den fulde

anvisning for brug

inden du bruger Enurev Breezhaler.

Læg en kapsel i

Perforer og slip

Inhaler dybt

Tjek at kapslen er tom

Trin 1a:

Fjern hætten

Trin 2a:

Perforer kapslen én

gang

Hold inhalatoren lodret.

Perforer kapslen ved

samtidigt at trykke begge

sideknapper helt ind.

Trin 3a:

Tag en dyb udånding

Du må ikke puste i

mundstykket.

Tjek at kapslen er tom

Åben inhalatoren for at

kontrollere, om der er

overskydende pulver i

kapslen.

Du vil høre et klik, når

kapslen perforeres.

Perforer kun kapslen én

gang.

Hvis der er overskydende

pulver i kapslen:

Luk inhalatoren.

Gentag trin 3a til 3c.

Trin 1b:

Åben inhalatoren

Trin 2b:

Slip sideknapperne helt

Trin 3b:

Inhaler medicinen dybt

Hold inhalatoren som

vist på billedet. Tag

mundstykket i munden,

og luk læberne tæt

omkring det.

Tryk ikke på

sideknapperne.

Overskydende

pulver

1

2

3

Tjek

Tag en hurtig og så dyb

indånding som muligt.

Under inhalationen vil du

høre en snurrende lyd.

Du kan muligvis smage

medicinen mens du

inhalerer.

Trin 1c:

Fjern kapslen

Adskil en blister fra

blisterkortet.

Åbn blisteren og fjern

kapslen.

Tryk ikke kapslen

gennem folien.

Kapslen må ikke synkes.

Trin 3c:

Hold vejret

Hold vejret i op til

5 sekunder.

Fjern den tomme kapsel

Smid kapslen ud sammen

med almindeligt

husholdningsaffald.

Luk inhalatoren, og sæt

hætten på igen.

Trin 1d:

Læg kapslen i

kapselkammeret

Læg aldrig en kapsel

direkte i mundstykket.

Vigtig information

Enurev Breezhaler

kapsler skal altid

opbevares i den originale

blister og må først tages

ud umiddelbart inden

anvendelse.

Tryk ikke kapslen

gennem folien for at

fjerne den fra

blisterkortet.

Kapslerne må ikke

synkes.

Brug ikke

Enurev

Breezhaler

kapsler med

nogen anden inhalator.

Brug ikke

Enurev

Breezhaler

inhalatoren

til at tage anden kapsel-

medicin.

Læg aldrig kapslen

direkte i munden eller i

inhalatorens

mundstykke.

Tryk ikke på

sideknapperne mere end

én gang.

Pust ikke ind i

mundstykket.

Tryk ikke på

sideknapperne mens du

inhalerer gennem

mundstykket.

Håndter ikke kapslerne

med fugtige hænder.

Vask aldrig din inhalator

med vand.

Trin 1e:

Luk inhalatoren

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Enurev Breezhaler 44 mikrogram inhalationspulver, hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 63 mikrogram glycopyrroniumbromid svarende til 50 mikrogram

glycopyrronium.

Hver leveret dosis (den dosis, der afgives fra mundstykket af inhalatoren), indeholder 55 mikrogram

glycopyrroniumbromid svarende til 44 mikrogram glycopyrronium.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder 23,6 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, hård kapsel (inhalationspulver).

Gennemsigtige, orange kapsler med et hvidt pulver med ”GPL50” påtrykt i sort over og

virksomhedens logo (

) påtrykt i sort under en sort bjælke.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Enurev Breezhaler er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til

symptomlindring hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er inhalation af indholdet i en kapsel én gang dagligt ved hjælp af Enurev

Breezhaler-inhalatoren.

Det anbefales at tage Enurev Breezhaler på samme tidspunkt hver dag. Hvis en dosis glemmes, skal

næste dosis tages hurtigst muligt. Patienterne skal informeres om, at de ikke må tage mere end en

dosis om dagen.

Særlige populationer

Ældre

Enurev Breezhaler kan bruges ved den anbefalede dosis til ældre patienter (75 år eller ældre) (se

pkt. 4.8).

Nedsat nyrefunktion

Enurev Breezhaler kan bruges ved den anbefalede dosis hos patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion eller slutstadiet af nyresygdom, som

kræver dialyse, må Enurev Breezhaler udelukkende bruges, hvis den forventede fordel opvejer den

potentielle risiko, eftersom den systemiske eksponering for glycopyrronium kan være øget hos denne

population (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført studier i patienter med nedsat leverfunktion. Glycopyrronium udskilles

hovedsageligt via nyren, og der forventes derfor ikke en større stigning i eksponeringen hos patienter

med nedsat leverfunktion. Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Enurev Breezhaler hos den pædiatriske population (under 18 år) ved

indikationen KOL.

Administration

Kun til inhalation.

Kapslerne må kun tages ved hjælp af Enurev Breezhaler-inhalatoren (se pkt. 6.6).

Kapslerne må først tages ud af blisteren umiddelbart inden anvendelse.

Kapslerne må ikke synkes.

Patienter skal informeres om korrekt administration af lægemidlet. Patienter, der ikke oplever en

forbedring i vejrtrækningen, skal spørges, om de synker lægemidlet i stedet for at inhalere den.

For instruktioner om brug af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ikke til akut anvendelse

Enurev Breezhaler er til langtidsvedligeholdelsesbehandling én gang daglig, og er ikke indiceret til

initialbehandling af akutte tilfælde af bronkospasmer, dvs

som anfaldsbehandling.

Overfølsomhed

Der er rapporteret øjeblikkelige overfølsomhedsreaktioner efter administration af Enurev Breezhaler.

Hvis der opstår symptomer, som antyder allergiske reaktioner (specielt vejrtræknings- eller

synkebesvær, hævet tunge, læber og ansigt, urticaria, hududslæt), skal behandlingen seponeres med

det samme og alternativ terapi startes.

Paradokse bronkospasmer

Der er ikke observeret paradoks bronkospasme i kliniske studier med Enurev Breezhaler. Paradoks

bronkospasme er dog observeret ved anden inhalationsbehandling og kan være livstruende. Hvis det

opstår, skal behandlingen straks seponeres og erstattes med alternativ behandling.

Antikolinerg virkning

Enurev Breezhaler skal bruges med forsigtighed til patienter med snævervinklet glaukom eller

urinretention.

Patienter skal informeres om tegn og symptomer på akut snævervinklet glaukom og skal informeres

om øjeblikkelig seponering af Enurev Breezhaler og kontakte lægen, hvis patienten udvikler nogle af

disse tegn eller symptomer.

Patienter med svært nedsat nyrefunktion

En moderat, gennemsnitlig forøgelse i den samlede systemiske eksponering (AUC

last

) på op til

1,4 gange er set hos forsøgspersoner med let og moderat nedsat nyrefunktion, og op til 2,2 gange hos

forsøgspersoner med svært nedsat nyrefunktion og i slutstadiet af nyresygdom. Hos patienter med

svært nedsat nyrefunktion (estimeret glomerulær filtrationshastighed på under 30 ml/min/1,73 m

herunder patienter med slutstadiet af nyresygdom, hvor dialyse er påkrævet, må Enurev Breezhaler

kun bruges, hvis den forventede fordel opvejer den potentielle risiko (se punkt 5.2). Disse patienter

skal monitoreres nøje for potentielle bivirkninger.

Patienter med kendt kardiovaskulær sygdom

Patienter med ustabil iskæmisk hjertelidelse, venstreventrikulær dysfunktion, tidligere myokardie

infarkt, arytmi (eksklusive kronisk stabil atriflimren), kendt langt QT-syndrom eller hvis QTc

(Fridericia metode) var forlænget (>450 ms for mænd eller >470 ms for kvinder) blev ekskluderet i de

kliniske studier, og erfaringen med disse patientgrupper er derfor begrænset. Enurev Breezhaler bør

derfor bruges med forsigtighed i disse patientgrupper.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af

hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig behandling med Enurev Breezhaler og andre antikolinerge lægemidler er ikke undersøgt og

anbefales derfor ikke.

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier, men Enurev Breezhaler er blevet anvendt sammen med

andre KOL-lægemidler, herunder sympatomimetiske bronkodilatorer, methylxanthiner samt orale og

inhalerede steroider, uden kliniske tegn på lægemiddelinteraktioner.

I et klinisk studie med raske frivillige forårsagede cimetidin, en hæmmer af organisk kation-transport,

som menes at bidrage til renal udskillelse af glycopyrronium, en stigning i den samlede eksponering

(AUC) for glycopyrronium på 22 % og en reduktion i renal clearance på 23 %. På baggrund af disse

ændringers omfang forventes der ingen klinisk relevant lægemiddelinteraktion, når glycopyrronium

administreres sammen med cimetidin eller andre hæmmere af organisk kation-transport.

Samtidig administration af glycopyrronium og oralt inhaleret indacaterol, som er en adrenerg beta

agonist, havde ingen indvirkning på farmakokinetikken for de to lægemidler under steady state-

forhold for begge aktive stoffer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af Enurev Breezhaler til gravide kvinder. Dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Glycopyrronium må kun anvendes under graviditet, hvis den forventede fordel opvejer den potentielle

risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om glycopyrroniumbromid udskilles i human mælk. Glycopyrroniumbromid (herunder

metabolitter) udskilles imidlertid i mælk fra diende rotter (se pkt. 5.3). Anvendelsen af

glycopyrronium hos ammende kvinder bør kun overvejes, hvis den forventede fordel for kvinden er

større end den potentielle risiko for spædbarnet (se pkt. 5.3).

Fertilitet

Reproduktionsstudier og andre data fra dyr indikerer ikke problemer i forbindelse med fertilitet hos

hverken mænd eller kvinder (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Glycopyrronium påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Den mest almindelige antikolinerge bivirkning var tørhed i munden (2,4 %). Størstedelen af

rapporteringerne om mundtørhed formodedes at være relateret til lægemidlet og var milde. Der var

ingen svære tilfælde.

Sikkerhedsprofilen er yderligere karakteriseret af andre symptomer relateret til antikolinerge

virkninger, herunder tegn på urinvejsretention, som var ikke almindelige. Gastrointestinale virkninger,

herunder gastroenteritis og dyspepsi blev ligeledes observeret. Bivirkninger, relateret til lokal

tolerabilitet, omfattede halsirritation, nasopharyngitis, rhinitis og sinusitis.

Tabuleret resumé af bivirkninger

Bivirkninger rapporteret i løbet af de første seks måneder i to pivotale fase III-studier med en varighed

på 6 og 12 måneder er angivet i henhold til MedDRA-systemorganklasserne (tabel 1). Inden for hver

systemorganklasse er bivirkningerne ordnet efter hyppighed med den hyppigste bivirkning først. Inden

for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed. Derudover er den

tilsvarende hyppighedskategori for hver bivirkning baseret på følgende konvention: meget almindelig

(≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Bivirkninger

Hyppighed

Infektioner og parasitære sygdomme

Nasofaryngitis

Almindelig

Rhinitis

Ikke almindelig

Cystitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Angioødem

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Hyperglykæmi

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Hypæstesi

Ikke almindelig

Hjerte

Atrieflimren

Ikke almindelig

Palpitationer

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Tilstopning af bihuler

Ikke almindelig

Produktiv hoste

Ikke almindelig

Halsirritation

Ikke almindelig

Epistaxis

Ikke almindelig

Dysfoni

Ikke almindelig

Paradoks bronkospasme

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed

Almindelig

Gastroenteritis

Almindelig

Kvalme

Ikke almindelig

Opkastning

1) 2)

Ikke almindelig

Dyspepsi

Ikke almindelig

Dental karies

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Muskuskeletale smerter

1) 2)

Almindelig

Smerter i ekstremiteter

Ikke almindelig

Muskuskeletale brystsmerter

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Urinvejsinfektioner

Almindelig

Dysuri

Ikke almindelig

Urinretention

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Ikke almindelig

Asteni

Ikke almindelig

1) Kun mere hyppigt for glycopyrronium end for placebo i 12 måneders databasen.

2) Rapporteret efter markedsføring i forbindelse med brug af Enurev Breezhaler og indberettet

frivilligt fra en population af ukendt størrelse. Det er derfor ikke altid muligt på pålidelig vis at

estimere frekvensen eller fastslå en årsagssammenhæng til eksponering for lægemidlet. Derfor er

frekvensberegningen baseret på erfaring fra kliniske studier.

3) Kun set mere hyppigt for glycopyrronium end for placebo hos ældre >75 år.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I den samlede database for 6 måneder var hyppigheden for mundtørhed 2,2 %

vs.

1,1 %, for

søvnløshed 1,0 %

vs.

0,8 % og for gastroenteritis 1,4 %

vs.

0,9 %,

for henholdsvis Enurev Breezhaler

og placebo.

Mundtørhed blev hovedsageligt rapporteret i løbet af de første 4 ugers behandling med en median

varighed på fire uger for størstedelen af patienterne. I 40 % af tilfældene fortsatte symptomerne dog i

den fulde 6 måneders periode. Der rapporteredes ingen nye tilfælde af mundtørhed i månederne 7-12.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Store doser af glycopyrronium kan medføre antikolinerge tegn og symptomer, hvor symptomatisk

behandling kan være indiceret.

Akut forgiftning ved utilsigtet oral indtagelse af Enurev Breezhaler-kapsler er ikke sandsynlig pga.

den lave orale biotilgængelighed (omkring 5 %).

Maksimale plasmaniveauer og samlet systemisk eksponering efter intravenøs administration af

150 mikrogram glycopyrroniumbromid (svarende til 120 mikrogram glycopyrronium) hos raske

frivillige var henholdsvis omkring 50 og 6 gange højere end det maksimale plasmaniveau og den

samlede eksponering ved steady state, som blev opnået med den anbefalede dosis (44 mikrogram én

gang dagligt) af Enurev Breezhaler, og var veltolereret.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: lægemiddel mod obstruktiv luftvejslidelse, antikolinerge midler,

ATC-kode: R03BB06

Virkningsmekanisme

Glycopyrronium er en langtidsvirkende muskarinreceptorantagonist (antikolinergt lægemiddel) til

inhalation én gang dagligt til bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling af KOL. Parasympatiske

nerver er de primære bronkokonstriktive neurale signalveje i luftvejene, og kolinerg tonus er den

vigtigste reversible komponent for luftvejsobstruktion ved KOL. Glycopyrronium virker ved at

blokere den bronkokonstriktive virkning af acetylkolin på luftvejenes glatte muskelceller, hvilket

udvider luftvejene.

Glycopyrroniumbromid er en muskarinreceptorantagonist med høj affinitet. Der er påvist en

selektivitet på mere end fire gange over for de humane M3-receptorer end over for de humane M2-

receptorer ved hjælp af forsøg med radioligand binding. Det har en hurtig indsættende virkning,

hvilket er påvist ved observerede kinetiske parametre for receptorassociation/-dissociation og ved

indsættende virkning efter inhalation i kliniske studier.

Den lange virkningsvarighed kan delvist tillægges vedvarende koncentrationer af det aktive stof i

lungerne, som afspejles af den forlængede terminale eliminationshalveringstid for glycopyrronium

efter inhalation via Enurev Breezhaler-inhalatoren i modsætning til halveringstiden efter intravenøs

administration (se pkt. 5.2).

Farmakodynamisk virkning

Udviklingsprogrammet for den kliniske fase III omfattede to fase III-studier: et placebokontrolleret

studie på 6 måneder og et placebo- og aktivkontrolleret studie (open-label tiotropium på 18 mikrogram

én gang dagligt) på 12 måneder, hvor begge studier var med patienter med klinisk diagnosticeret

moderat til svær KOL.

Virkning på lungefunktion

Enurev Breezhaler 44 mikrogram én gang dagligt medførte konsekvent, statistisk signifikant

forbedring af lungefunktionen (forceret udåndingsvolumen i et sekund, FEV

, forceret vitalkapacitet,

FVC, og inspiratorisk kapacitet, IC) i en række kliniske studier. I kliniske fase III-studier sås

bronkodilaterende virkninger inden for 5 minutter efter første dosis, og disse blev opretholdt i løbet af

doseringsintervallet på 24 timer fra første dosis. Den bronkodilaterende virkning aftog ikke over tid i

studierne på 6 og 12 måneder. Virkningens størrelse var afhængig af graden af reversibilitet i

luftvejsbegrænsning ved

baseline

(testet ved administration af en korttidsvirkende muskarin antagonist

bronkodilator): patienter med den mindste grad af reversibilitet ved

baseline

(<5 %) viste generelt et

lavere bronkodilaterende respons end patienter med en større grad af reversibilitet ved

baseline

(≥5 %). Ved 12 uger (primært endepunkt) øgede Enurev Breezhaler dal-FEV

med 72 ml hos patienter

med den laveste grad af reversibilitet (<5 %) and med 113 ml i de patienter med en højere grad af

reversibilitet ved

baseline

(≥5 %) sammenlignet med placebo (begge p<0,05).

I studiet på 6 måneder forøgede Enurev Breezhaler FEV

efter første dosis med 93 ml inden for

5 minutter og 144 ml inden for 15 minutter fra doseringen sammenlignet med placebo (begge med

p<0,001). I studiet på 12 måneder var forbedringerne på 87 ml ved 5 minutter og 143 ml ved

15 minutter (begge med p<0,001). I studiet på 12 måneder viste Enurev Breezhaler statistiske

signifikante forbedringer i FEV

sammenlignet med tiotropium i de første 4 timer efter dosering på

dag 1 og ved uge 26 samt numerisk højere værdier for FEV

i de første 4 timer efter dosering end

tiotropium ved uge 12 og uge 52.

Værdierne for FEV

i slutningen af doseringsintervallet (24 timer efter dosis) var tilsvarende mellem

første dosis og dem, der sås efter 1 års dosering. Ved 12 uger (primært endepunkt) øgede Enurev

Breezhaler dal-FEV

med 108 ml i studiet på 6 måneder og med 97 ml i studiet på 12 måneder

sammenlignet med placebo (begge med p<0,001). I studiet på 12 måneder var forbedringen i forhold

til placebo for tiotropium 83 ml (p<0,001).

Symptomatiske endepunkter

Enurev Breezhaler administreret som 44 mikrogram én gang dagligt reducerer åndenød statistisk

signifikant evalueret ved TDI (Transitional Dyspnoea Index). I en samlet analyse af de pivotale studier

på 6 og 12 måneder reagerede en statistisk signifikant større procentdel af patienterne, der fik Enurev

Breezhaler, med en forbedring på 1 point eller mere i TDI-fokalscoren ved uge 26 sammenlignet med

placebo (henholdsvis 58,4 % og 46,4 %, p<0,001). Disse resultater var svarende til dem, der sås hos

patienter på tiotropium, hvor 53,4 % reagerede med en forbedring på 1 point eller mere (p=0,009

sammenlignet med placebo).

Enurev Breezhaler én gang dagligt har ligeledes vist en statistisk signifikant virkning på

helbredsrelateret livskvalitet målt ved hjælp af St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). En

samlet analyse af de pivotale studier på 6 og 12 måneder viste, at en statistisk signifikant større

procentdel af patienter på Enurev Breezhaler reagerede med en forbedring på 4 point eller mere i

SGRQ sammenlignet med placebo ved uge 26 (henholdsvis 57,8 % og 47,6 %, p<0,001). Hos

patienter på tiotropium reagerede 61,0 % med en forbedring på 4 point eller mere i SGRQ (p=0,004

sammenlignet med placebo).

Reduktion i KOL-eksacerbationer

Data vedrørende KOL-eksacerbationer blev indsamlet i de 6-måneders og 12-måneders pivotale

studier. I begge studier var procentdelen af patienter, der oplevede moderate til svære eksacerbationer

(defineret som krævende behandling med systemiske kortikosteroider og/eller antibiotika eller

indlæggelse), reduceret. I 6-måneders-studiet var procentdelen af patienter, der oplevede moderate til

svære eksacerbationer, 17,5 % for Enurev Breezhaler og 24,2 % for placebo (

hazard

ratio: 0,69,

p=0,023), og i 12-måneders-studiet var det 32,8 % for Enurev Breezhaler og 40,2 % for placebo

hazard

ratio: 0,66, p=0,001). I en samlet analyse af de første 6 måneders behandling i studierne på 6

og 12 måneder forlængede Enurev Breezhaler statistisk signifikant varigheden til første moderate eller

svære eksacerbation og reducerede hyppigheden af moderate eller svære KOL-eksacerbationer

sammenlignet med placebo (0,53 eksacerbationer/år mod 0,77 eksacerbationer/år, p<0,001). Den

samlede analyse viste også, at færre patienter på Enurev Breezhaler sammenlignet med placebo

oplevede en eksacerbation, der krævede indlæggelse (1,7 %

vs.

4,2 %, p=0,003).

Andre virkninger

Enurev Breezhaler én gang dagligt reducerede brugen af anfaldsmedicin (salbutamol) statistisk

signifikant med 0,46 sug pr. dag (p=0,005) i løbet af 26 uger og med 0,37 sug pr. dag (p=0,039) i løbet

af 52 uger sammenlignet med placebo i henholdsvis studierne på 6 og 12 måneder.

I et studie på 3 uger, hvor fysisk udholdenhed blev undersøgt ved cykelergometri ved submaksimal

(80 %) arbejdsbelastning (submaksimal fysisk udholdenhedstest), reducerede Enurev Breezhaler givet

om morgenen dynamisk hyperinflation og forbedrede varigheden af den tid patienten kunne motionere

fra første dosis og frem. På behandlingens første dag blev den inspiratoriske kapacitet under motion

forbedret med 230 ml, og den fysiske udholdenhed blev forbedret med 43 sekunder (en forøgelse på

10 %) sammenlignet med placebo. Efter tre ugers behandling var forbedringen i inspiratorisk kapacitet

med Enurev Breezhaler svarende til den første dag (200 ml), mens fysisk udholdenhedstid var forøget

med 89 sekunder (en forøgelse på 21 %) sammenlignet med placebo. Enurev Breezhaler viste sig at

kunne reducere dyspnø og ubehag i benene under motion målt ved Borg-skalaer. Enurev Breezhaler

reducerede ligeledes åndenød i hvile målt ved Transitional Dyspnoea Index.

Sekundære farmakodynamiske virkninger

Der blev ikke observeret ændringer i middelhjertefrekvens eller QTc-interval med Enurev Breezhaler i

doser på op til 176 mikrogram hos KOL-patienter. I et

thorough

QT-studie med 73 raske frivillige

forlængede en enkelt inhaleret dosis på 352 mikrogram af glycopyrronium (8 gange den terapeutisk

dosis) ikke QTc-intervallet og reducerede hjertefrekvensen lidt (maksimal virkning -5,9 slag pr. minut;

gennemsnitlig virkning over 24 timer -2,8 slag pr. minut) sammenlignet med placebo. Virkningen på

hjertefrekvens og QTc-interval for 150 mikrogram glycopyrroniumbromid (svarende til

120 mikrogram glycopyrronium), administreret intravenøst, blev undersøgt hos unge raske

forsøgspersoner. Maksimal eksponering (C

) på omkring 50 gange større end efter inhalation af

glycopyrronum 44 mikrogram ved steady state blev opnået og medførte ikke takykardi eller QTc-

forlængelse. Der blev observeret en mindre reduktion i hjertefrekvens (middel forskel over 24 timer

var -2 slag pr. minut ved sammenligning med placebo), hvilket er en kendt virkning af lave

eksponeringer for antikolinerge stoffer hos unge raske forsøgspersoner.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Enurev Breezhaler i alle undergrupper af den pædiatriske population med KOL

(se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral inhalation med Enurev Breezhaler-inhalatoren blev glycopyrronium hurtigt absorberet og

nåede maksimale plasmaniveauer 5 minutter efter dosis.

Den absolutte biotilgængelighed for glycopyrronium, inhaleret med Enurev Breezhaler, blev estimeret

til ca. 45 % af leveret dosis. Omkring 90 % af den systemiske eksponering efter inhalation skyldes

absorption i lungerne, 10 % skyldes gastrointestinal absorption.

Hos patienter med KOL blev den farmakokinetiske steady state for glycopyrronium nået inden for en

uge efter behandlingsstart. Gennemsnitlige maksimal og minimum plasmakoncentrationer af

glycopyrronium for et dosisregime på 44 mikrogram én gang dagligt ved steady state var henholdsvis

166 picogram/ml og 8 picogram/ml. Steady state-eksponering for glycopyrronium (AUC i løbet af

dosisregimet på 24 timer) var ca. 1,4 til 1,7 gange større end efter første dosis.

Fordeling

Efter intravenøs dosering var fordelingsvolumen af glycopyrronium ved steady state 83 liter, og

fordelingsvolumen i den terminale fase var 376 liter. Det tilsyneladende fordelingsvolumen i den

terminale fase efter inhalation var næsten 20 gange større, hvilket afspejler den meget langsommere

eliminering efter inhalation.

In vitro

-binding til humant plasmaprotein af glycopyrronium var 38 % til

41 % ved koncentrationer på 1 til 10 nanogram/ml.

Biotransformation

In vitro

-metabolismestudier har vist overensstemmende metaboliske signalveje for

glycopyrroniumbromid mellem dyr og mennesker. Der sås hydroxylering, som medførte en række

mono- og bis-hydroxylerede metabolitter, og direkte hydrolyse, som medførte dannelsen af et

carboxylsyrederivat (M9). M9 dannes

in vivo

fra den slugte dosisfraktion af inhaleret

glycopyrroniumbromid. Glukuronid- og/eller sulfatkonjugater af glycopyrronium blev fundet i urin

hos mennesker efter gentagen inhalation og udgør ca. 3 % af dosis.

Adskillige CYP-isoenzymer medvirker til den oxidative biotransformation af glycopyrronium. Det er

usandsynligt, at en hæmning eller induktion af glycopyrroniums metabolisme resulterer i en relevant

ændring i systemisk eksponering for det aktive stof.

In vitro

-hæmningsstudier påviste, at glycopyrroniumbromid ikke har relevant kapacitet til at hæmme

CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4/5,

effluxtransportørerne MDR1, MRP2 eller MXR og optagelsestransportørerne OCT1 eller OCT2.

In

vitro

-studier med enzyminduktion har ikke indikeret, at glycopyrroniumbromid medfører en klinisk

relevant induktion af cytochrom P450-isoenzymer eller af UGT1A1 og transportørerne MDR1 og

MRP2.

Elimination

Efter intravenøs administration af [

H]-mærket glycopyrroniumbromid hos mennesker udgjorde

middelværdien for urinudskillelse af radioaktivitet over 48 timer 85 % af dosis. Yderligere 5 % af

dosis blev fundet i galden.

Renal udskillelse af moderstoffet står for ca. 60 til 70 % af den totale clearance af systemisk

tilgængeligt glycopyrronium, mens ikke-renale clearanceprocesser står for ca. 30 til 40 %. Biliær

clearance bidrager til ikke-renal clearance, men størstedelen af ikke-renal clerance menes at skyldes

metabolisme.

Middeltallet for renal clearance af glycopyrronium efter inhalation lå i intervallet fra 17,4 til

24,4 liter/time. Aktiv tubular sekretion bidrager til renal udskillelse af glycopyrronium. Op til 23 % af

leveret dosis blev fundet i urin i form af moderstoffet.

Plasmakoncentrationer af glycopyrronium faldt på multifasisk vis. Middeltallet for terminal

eliminationshalveringstid var meget længere efter inhalation (33 til 57 timer) end efter intravenøs

(6,2 timer) og oral (2,8 timer) administration. Elimineringsmønstret tyder på vedvarende absorption i

lungerne og/eller overførelse af glycopyrronium i den systemiske cirkulation ved og efter 24 timer

efter inhalation.

Linearitet/non-linearitet

Hos KOL-patienter øges både systemisk eksponering for og samlet urinudskillelse af glycopyrronium

omtrentligt dosisproportionalt i dosisområdet 44 til 176 mikrogram ved farmakokinetisk steady state.

Særlige populationer

En farmakokinetisk populationsanalyse af data fra KOL-patienter klarlagde kropsvægt og alder som de

faktorer, der bidrager til variation i systemisk eksponering mellem patienter. Enurev Breezhaler

44 mikrogram én gang dagligt kan anvendes sikkert i alle alders- og vægtgrupper.

Køn, rygevaner og baseline FEV

havde ingen åbenlys virkning på systemisk eksponering.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326865/2018

EMEA/H/C/002691

Enurev Breezhaler

(glycopyrroniumbromid)

Oversigt over Enurev Breezhaler, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Enurev Breezhaler, og hvad anvendes det til?

Enurev Breezhaler er et lægemiddel, der anvendes til at lindre symptomerne på kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) hos voksne. KOL er en langvarig sygdom, hvor luftveje og lungeblæresække bliver

beskadiget eller blokeret, så vejrtrækningen vanskeliggøres. Enurev Breezhaler anvendes til

(regelmæssig) vedligeholdelsesbehandling.

Enurev Breezhaler indeholder det aktive stof glycopyrroniumbromid.

Hvordan anvendes Enurev Breezhaler?

Enurev Breezhaler-kapsler, som indeholder et pulver til inhalation, anvendes udelukkende med Enurev

Breezhaler-inhalatoren og må ikke sluges. Dosis tages ved, at patienten anbringer en kapsel i

inhalatoren og indånder pulveret fra kapslen gennem munden.

Den anbefalede dosis er en kapsel en gang dagligt på samme tidspunkt hver dag. Patienterne bør højst

anvende en kapsel dagligt.

Enurev Breezhaler udleveres kun på recept.

Hvis du ønsker mere information om brugen af Enurev Breezhaler, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apoteket.

Hvordan virker Enurev Breezhaler?

Det aktive stof i Enurev Breezhaler, glycopyrroniumbromid, er en muskarin receptorantagonist. Det

betyder, at det udvider luftvejene ved at blokere de muskarine receptorer (mål) i muskelceller og

lungerne. De muskarine receptorer styrer muskelsammentrækningen, og når glycopyrroniumbromid

inhaleres, får det musklerne i luftvejene til at slappe af. Dette hjælper med at holde luftvejene åbne,

så patienten bedre kan trække vejret.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Enurev Breezhaler?

Det blev i to hovedundersøgelser med i alt 1 888 patienter med KOL påvist, at Enurev Breezhaler er

mere effektivt end placebo (en uvirksom behandling) til at lindre symptomerne på KOL. I begge

Enurev Breezhaler (glycopyrroniumbromid)

EMA/326865/2018

Side 2/2

undersøgelser blev virkningen hovedsageligt målt på forbedringen af patienternes forcerede

ekspirationsvolumen (FEV

, den maksimale luftmængde, en person kan udånde på et sekund).

Efter 12 måneders behandling havde Enurev Breezhaler øget FEV

med 97 ml mere end placebo i den

første undersøgelse, og med 108 ml mere i den anden undersøgelse.

Hvilke risici er der forbundet med Enurev Breezhaler?

De hyppigste bivirkninger ved Enurev Breezhaler (som optræder hos mere end 1 ud af 100 patienter)

er tørhed i munden, nasopharyngitis (betændelse i næse og hals), søvnløshed, muskel- og

knoglesmerter og gastroenteritis (diarré og opkast). Den fuldstændige liste over bivirkninger og

begrænsninger ved Enurev Breezhaler fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Enurev Breezhaler godkendt i EU?

Agenturet bemærkede, at Enurev Breezhaler havde en beskeden, men relevant gavnlig virkning hos

patienterne med hensyn til forbedring af lungefunktionen og også viste sig at forbedre symptomerne

på KOL. Agenturet bemærkede endvidere, at det, at lægemidlet tages en gang dagligt, kan gøre det

lettere for patienterne at overholde behandlingen. Desuden var der ingen væsentlige

sikkerhedsproblemer forbundet med Enurev Breezhaler, hvis bivirkninger svarer til dem, der er

forbundet med andre muskarine receptorantagonistlægemidler. Agenturet afgjorde, at fordelene ved

Enurev Breezhaler opvejer risiciene, og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Enurev Breezhaler?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Enurev

Breezhaler.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Enurev Breezhaler løbende overvåget. De

bivirkninger, der er indberettet for Enurev Breezhaler, vurderes omhyggeligt, og der foretages

nødvendige forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Enurev Breezhaler

Enurev Breezhaler fik markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 28. september 2012.

Yderligere information vedrørende Enurev Breezhaler findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information