Entyvio

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-11-2020

Aktiv bestanddel:
vedolizumab
Tilgængelig fra:
Takeda Pharma A/S
ATC-kode:
L04AA
INN (International Name):
vedolizumab
Terapeutisk gruppe:
Selektive immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Colitis, Colitis, Crohns Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Colitis colitisEntyvio er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa, der har haft et utilstrækkeligt respons med, tabt svar på, eller var intolerante til enten konventionel behandling eller en tumor nekrose faktor alfa (TNFa) antagonist. Crohns diseaseEntyvio er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom, der har haft et utilstrækkeligt respons med, tabt svar på, eller var intolerante til enten konventionel behandling eller en tumor nekrose faktor alfa (TNFa) antagonist.
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002782
Autorisation dato:
2014-05-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/002782

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

18-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

30-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

30-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

18-05-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Entyvio 300 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

vedolizumab

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Lægen vil også give dig et patientinformationskort, som du altid skal have på dig.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Entyvio

Sådan indgives Entyvio

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Entyvio

Entyvio indeholder det aktive stof vedolizumab. Vedolizumab tilhører en gruppe biologiske

lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer (MAb'er).

Hvordan virker Entyvio

Entyvio virker ved at blokere for et protein på overfladen af de hvide blodlegemer, som forårsager

betændelsen ved colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Dette reducerer betændelsen.

Hvad anvendes Entyvio til

Entyvio anvendes til at behandle tegn og symptomer hos voksne med:

moderat til svær aktiv colitis ulcerosa

moderat til svær aktiv Crohns sygdom

Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa er en sygdom, der medfører betændelse i tyktarmen. Hvis du har colitis ulcerosa, vil

du først blive behandlet med andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på eller ikke kan tåle

disse lægemidler, kan din læge give dig Entyvio for at reducere tegn og symptomer på sygdommen.

Crohns sygdom

Crohns sygdom er en sygdom, der medfører betændelse i fordøjelsessystemet. Hvis du har Crohns

sygdom, vil du først blive behandlet med andre lægemidler. Hvis du ikke reagerer godt nok på eller

ikke kan tåle disse lægemidler, kan din læge give dig Entyvio for at reducere tegn og symptomer på

sygdommen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Entyvio

Brug ikke Entyvio

hvis du er allergisk over for vedolizumab eller et af de øvrige indholdsstoffer i Entyvio (angivet i

punkt 6)

hvis du har en aktiv, svær infektion, for eksempel tuberkulose, blodforgiftning, svær diarré og

opkastning (mave-tarm-katar), infektion i nervesystemet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sygeplejersken, før du får Entyvio

Fortæl det omgående til din læge eller sygeplejerske, når du første gang får dette lægemiddel, under

behandlingen samt mellem doserne:

hvis du oplever sløret syn, synstab eller dobbeltsyn, talebesvær, svaghed i en arm eller et ben, en

ændring i din gang eller balanceproblemer, vedvarende følelsesløshed, nedsat følelse eller

følelsestab, hukommelsestab eller forvirring. Alle disse kan være symptomer på en alvorlig og

potentielt fatal hjernetilstand kaldet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

hvis du har en infektion eller tror, at du har en infektion – tegn på dette kan være: kuldegysninger,

skælven, vedvarende hoste eller høj feber. Nogle infektioner kan blive alvorlige og muligvis endda

livstruende, hvis de ikke behandles.

hvis du oplever tegn på en allergisk reaktion eller anden reaktion på infusionen, f.eks. pibende

vejrtrækning, åndenød, nældefeber, kløe, hævelse eller svimmelhed. Disse reaktioner kan

forekomme under eller efter infusionen. For nærmere oplysninger, se infusion og allergiske

reaktioner i punkt 4.

hvis du skal have en vaccination eller for nylig er blevet vaccineret. Entyvio kan påvirke den

måde, du reagerer på en vaccination på.

hvis du har kræft, så fortæl lægen det. Din læge skal beslutte, om du stadig må få Entyvio.

hvis du ikke har fået det bedre, da det kan tage op til 14 uger, før vedolizumab virker hos nogle

patienter med meget aktiv Crohns sygdom.

Børn og unge

Entyvio anbefales ikke til børn og unge (under 18 år) på grund af manglende oplysninger om brugen

af dette lægemiddel hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Entyvio

Fortæl det altid til lægen eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Entyvio bør ikke gives sammen med andre biologiske lægemidler, som undertrykker immunsystemet,

da virkningen heraf ikke er kendt.

Fortæl det til lægen, hvis du tidligere har fået:

natalizumab (et lægemiddel mod multipel sklerose) eller

rituximab (et lægemiddel mod visse typer kræft og leddegigt).

Din læge vil beslutte, om du må få Entyvio.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du begynder behandlingen med dette lægemiddel.

Graviditet

Entyvios virkning på gravide kvinder er ikke kendt. Derfor anbefales dette lægemiddel ikke til brug

under graviditeten. Du og din læge skal beslutte, om fordelen for dig klart opvejer den mulige risiko

for dig og dit barn.

Hvis du er kvinde i den fertile alder, rådes du til at undgå at blive gravid, mens du får Entyvio. Du skal

anvende sikker kontraception under behandlingen og i mindst 4½ måned efter den sidste behandling.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller planlægger at begynde at amme. Entyvio udskilles i

modermælk. Der er ikke nok oplysninger om, hvilken virkning det kan have på dit barn. Det skal

besluttes, om du skal holde op med at amme eller holde op med at tage Entyvio, idet der tages højde

for fordelene ved amning for dit barn i forhold til fordelene ved behandlingen for dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel kan i mindre grad påvirke evnen til at køre motorkøretøj, arbejde med værktøj og

betjene maskiner. Et lille antal patienter har oplevet svimmelhed efter at have fået Entyvio. Kør ikke

motorkøretøj, og lad være med at arbejde med værktøj eller betjene maskiner, hvis du er svimmel.

3.

Sådan indgives Entyvio

Så meget Entyvio får du

Behandlingen med Entyvio er den samme for colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Den anbefalede dosis er 300 mg Entyvio, der indgives som følger (se nedenstående tabel):

Behandlings- (infusions-) nummer

Tidspunkt for behandlingen (infusionen)

Behandling 1

0 uge

Behandling 2

2 uger efter behandling 1

Behandling 3

6 uger efter behandling 1

Yderligere behandlinger

Hver 8. uge

Din læge kan beslutte at ændre denne behandlingsplan afhængigt af, hvor god effekt du har af Entyvio.

Infusionen bliver givet til dig af lægen eller sundhedspersonalet gennem et drop i en vene i armen

(intravenøs infusion) i løbet af ca. 30 minutter.

Ved de første 2 infusioner vil lægen eller sundhedspersonalet overvåge dig nøje under infusionen

og i ca. 2 timer efter infusionens afslutning. Ved alle efterfølgende infusioner (efter de første 2) vil

du blive overvåget under infusionen og i ca. 1 time efter infusionens afslutning.

Hvis du har glemt eller ikke får en Entyvio infusion

Hvis du har glemt eller ikke har mødt op til en aftale om at få infusionen, skal du aftale en anden tid

hurtigst muligt.

Hvis du holder op med at få Entyvio

Inden du holder op med at få Entyvio, skal du først tale med din læge.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker nogen af følgende bivirkninger:

allergiske reaktioner (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer); tegn på dette kan være:

pibende vejrtrækning eller åndenød, nældefeber, kløende hud, hævelse, kvalme, smerter på

infusionsstedet, rødme af huden

infektioner (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer); tegn på dette kan være:

kuldegysninger eller skælven, høj feber eller udslæt

Andre bivirkninger

Fortæl snarest muligt lægen, hvis du bemærker nogen af følgende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

forkølelse

ledsmerter

hovedpine

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

feber

lungebetændelse

træthed

hoste

influenza

rygsmerter

halssmerter

bihulebetændelse

kløe

udslæt og rødme

smerter i lemmerne

muskelkramper

muskelsvaghed

halsbetændelse

maveinfluenza

analinfektion

analsår

hård afføring

oppustet mave

tarmluft

forhøjet blodtryk

prikkende eller snurrende fornemmelse

halsbrand

hæmorider

tilstoppet næse

eksem

nattesved

akne (filipenser)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

rødme og ømhed ved hårsække

svampeinfektion i svælg og mund

infektion i skeden

helvedesild (herpes zoster)

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

lungebetændelse

sløret syn (tab af evne til at se skarpt)

pludselig, alvorlig allergisk reaktion, som kan medføre åndedrætsbesvær, hævelse, hurtig puls,

svedudbrud, blodtryksfald, svimmelhed, tab af bevidsthed og besvimelse (anafylaktisk

reaktion og anafylaktisk shock)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Entyvio gives af en læge eller sundhedspersonale, så det skulle ikke være nødvendigt for patienter at

opbevare eller håndtere Entyvio.

Entyvio er kun til engangsbrug.

Uåbnede hætteglas: Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Rekonstituerede og fortyndede opløsninger: Anvendes omgående. Hvis det ikke er muligt, kan

rekonstitueret opløsning i hætteglasset opbevares i op til 8 timer ved 2 °C-8 °C. Fortyndet opløsning i

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning kan opbevares op til 12 timer ved

stuetemperatur (ikke over 25 °C) eller op til 24 timer i køleskab (2 °C-8 °C), eller op til 12 timer ved

stuetemperatur og i køleskab (2 °C-8 °C) op til i alt 24 timer. En periode på 24 timer kan omfatte op til

8 timer ved 2 °C-8 °C for den rekonstituerede opløsning i hætteglasset og op til 12 timer ved

20 °C-25 °C for den fortyndede opløsning i infusionsposen, men infusionsposen skal opbevares i

køleskab (2 °C-8 °C) i resten af perioden på 24 timer. Tidsrum, hvor den rekonstituerede opløsning har

været opbevaret i hætteglasset, skal trækkes fra det tidsrum, i hvilket opløsningen må opbevares i

infusionsposen.

Må ikke nedfryses.

Anvend ikke lægemidlet, hvis der bemærkes partikler i væsken eller misfarvning før administrationen

(opløsningen skal være klar eller let uigennemsigtig og være farveløs til lysegul).

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Entyvio indeholder:

Aktivt stof: Vedolizumab. Hvert hætteglas indeholder 300 mg vedolizumab.

Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, L-histidin-monohydrochlorid, L-arginin-hydrochlorid, saccharose

og polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Entyvio er et hvidt til gullighvidt pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning, i et hætteglas

med gummiprop og plasthætte.

Hver pakning med Entyvio indeholder 1 hætteglas.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S

Delta Park 45

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Fremstiller

Delpharm Novara S.r.l.

Via Crosa, 86

28065 Cerano (NO)

Italien

Takeda Austria GmbH

St. Peter-Straβe 25

A-4020 Linz

Østrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Takeda Belgium

Tél./Tel.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda, UAB

Tel.: +370 521 09 070

България

Такеда България

Тел.: +359 2 958 27 36

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél./Tel.: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Tel: + 420 234 722 722

Magyarország

Takeda Pharma Kft.

Tel.: +361 2707030

Danmark

Takeda Pharma A/S

Tlf./Tel.: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A.

Tel.: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH

Tel.: +49 (0) 800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel.: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

Takeda Pharma AS

Tel.: +372 6177 669

info@takeda.ee

Norge

Takeda AS

Tlf.: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ.: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel.: +43 (0) 800 20 80 50

España

Takeda Farmacéutica España S.A.

Tel.: +34 917 90 42 22

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o.

Tel.: +48 22 608 13 00

France

Takeda France SAS

Tel.: +33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel.: +351 21 120 1457

Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel.: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Ltd.

Tel.: +353 (0) 1 6420021

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel.: +386 (0) 59 082 480

Ísland

Vistor hf.

Tel.: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 (2) 20 602 600

Italia

Takeda Italia S.p.A

Tel.: +39 06 502601

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh./Tel.: +358 20 746 5000

infoposti@takeda.com

Κύπρος

A.Potamitis Medicare Ltd

Tηλ: +357 22583333

info@potamitismedicare.com

Sverige

Takeda Pharma AB

Tel.: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com

Latvija

Takeda Latvia SIA

Tel.: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel.: +44 (0)1628 537 900

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Denne indlægsseddel er tilgængelig i formater, der egner sig for blinde og svagsynede og kan

rekvireres fra den pågældende lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Vejledning til rekonstitution og infusion

Anvend aseptisk teknik, når Entyvio-opløsningen klargøres til intravenøs infusion.

Fjern vippehætten fra hætteglasset, og tør af med en spritserviet. Vedolizumab rekonstitueres

med 4,8 ml sterilt vand til injektionsvæske ved stuetemperatur (20 °C-25 °C). Der skal anvendes

en sprøjte med 21-25 G (gauge) kanyle.

Kanylen stikkes ned midt gennem proppen på hætteglasset, og væskestrømmen rettes mod

hætteglassets side for at undgå for stor skumdannelse.

Hætteglasset hvirvles forsigtigt rundt i mindst 15 sekunder. Må ikke rystes kraftigt eller vendes

på hovedet.

Lad hætteglasset stå i op til 20 minutter ved stuetemperatur (20 °C-25 °C) for at give tid til

rekonstitution, og så eventuelt skum kan lægge sig; i dette tidsrum kan hætteglasset hvirvles

rundt og undersøges, for at se om alt pulver er opløst. Hvis det ikke er helt opløst efter

20 minutter, skal det stå endnu 10 minutter, indtil det er helt opløst.

Før fortynding skal den rekonstituerede opløsning undersøges visuelt for partikler og

misfarvning. Opløsningen skal være klar eller opaliserende, farveløs til lysegul og fri for synlige

partikler. Rekonstitueret opløsning med ukarakteristisk farve eller med partikler må ikke

administreres.

Når pulveret er opløst, vendes hætteglasset forsigtigt på hovedet 3 gange.

Træk straks 5 ml (300 mg) af det rekonstituerede Entyvio op ved hjælp af en sprøjte med

21-25 G (gauge) kanyle.

Tilsæt de 5 ml (300 mg) af det rekonstituerede Entyvio til 250 ml steril natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske, opløsning, og bland forsigtigt i infusionsposen (5 ml natriumchlorid

9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, behøver ikke trækkes op fra infusionsposen før

tilsætningen af Entyvio). Tilsæt ikke andre lægemidler til den tilberedte infusionsopløsning eller

det intravenøse infusionssæt. Infusionsopløsningen administreres over 30 minutter.

Efter rekonstitution af infusionsopløsningen skal den anvendes snarest muligt.

Opbevaringsforhold

Køleskab (2 °C-8 °C)

20 °C-25 °C

Rekonstitueret opløsning i hætteglasset

8 timer

Må ikke gemmes

Fortyndet opløsning i natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) injektionsvæske, opløsning

24 timer

2, 3

12 timer

Op til 30 minutter er tilladt til rekonstitution.

Dette tidsrum er under antagelse af, at den rekonstituerede opløsning straks fortyndes i natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning, og kun opbevares i infusionsposen. Tidsrum, hvor den rekonstituerede opløsning har været opbevaret i hætteglasset, skal trækkes

fra det tidsrum, i hvilket opløsningen må opbevares i infusionsposen.

Dette tidsrum kan omfatte op til 12 timer ved 20 °C-25 °C.

Må ikke nedfryses. Evt. ikke anvendte rester af den rekonstituerede opløsning eller

infusionsopløsningen må ikke opbevares og anvendes igen.

Hvert hætteglas er kun til engangsbrug.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entyvio 300 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 300 mg vedolizumab.

Efter rekonstitution indeholder hver ml opløsning 60 mg vedolizumab.

Vedolizumab er et humaniseret IgG

monoklonalt antistof, som produceres i ovarieceller fra kinesiske

hamstere (CHO) ved rekombinant DNA-teknologi.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvide til gullighvide frysetørrede stykker eller pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Colitis ulcerosa

Entyvio er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa, som

har haft utilstrækkelig respons eller mistet respons på eller var intolerante over for enten konventionel

behandling eller en tumor nekrose faktor alfa (TNFα)-antagonist.

Crohns sygdom

Entyvio er indiceret til behandling af voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom,

som har haft utilstrækkelig respons eller mistet respons på eller var intolerante over for enten

konventionel behandling eller en tumor nekrose faktor alfa (TNFα)-antagonist.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal initieres og superviseres af speciallæger med erfaring i diagnosticering og

behandling af colitis ulcerosa eller Crohns sygdom (se pkt. 4.4). Patienter skal forsynes med

indlægssedlen og patientinformationskortet.

Dosering

Colitis ulcerosa

Det anbefalede dosisregime for intravenøs vedolizumab er 300 mg administreret ved intravenøs

infusion i uge 0, 2 og 6 og så hver 8. uge derefter.

Behandling for patienter med colitis ulcerosa skal seponeres, hvis der ikke observeres tegn på

terapeutisk gavn i uge 10 (se pkt. 5.1).

Nogle patienter, som har oplevet et fald i respons, kan få gavn af en øget doseringshyppighed af

vedolizumab 300 mg indgivet intravenøst hver 4. uge.

Hos patienter, som har responderet på behandling med vedolizumab, kan kortikosteroider reduceres

og/eller seponeres i overensstemmelse med standardbehandling.

Gentaget behandling

Hvis behandlingen afbrydes, og det er nødvendigt at genstarte behandling med vedolizumab indgivet

intravenøst, kan dosering hver 4. uge overvejes (se pkt. 5.1). I kliniske forsøg strakte

behandlingsafbrydelsesperioden sig op til 1 år. Virkningen blev opnået igen uden tydelig stigning af

bivirkninger eller infusionsrelaterede reaktioner under gentagen behandling med vedolizumab (se

pkt. 4.8).

Crohns sygdom

Det anbefalede dosisregime for intravenøs vedolizumab er 300 mg administreret ved intravenøs

infusion i uge 0, 2 og 6 og så hver 8. uge derefter.

Patienter med Crohns sygdom, som ikke har udvist respons, kan nyde gavn af en dosis intravenøs

vedolizumab i uge 10 (se pkt. 4.4). Behandlingen bør fortsættes hver 8. uge fra uge 14 hos

responderende patienter. Behandlingen for patienter med Crohns sygdom bør seponeres, hvis der ikke

observeres tegn på terapeutisk fordel i uge 14 (se pkt. 5.1).

Nogle patienter, som har oplevet et fald i respons, kan nyde gavn af en øget dosishyppighed af Entyvio

300 mg hver 4. uge.

Hos patienter, som har responderet på behandling med vedolizumab, kan kortikosteroider reduceres

og/eller seponeres i overensstemmelse med standardbehandling.

Gentaget behandling

Hvis behandlingen afbrydes, og det er nødvendigt at starte behandling med intravenøs vedolizumab

igen, kan dosering hver 4. uge overvejes (se pkt. 5.1). I kliniske forsøg strakte

behandlingsafbrydelsesperioden sig op til 1 år. Virkningen blev opnået igen uden tydelig stigning i

bivirkninger eller infusionsrelaterede reaktioner under gentagen behandling med vedolizumab (se

pkt. 4.8).

Særlige populationer

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter. Populations-farmakokinetiske analyser viste

ingen alderseffekt (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion

Vedolizumab er ikke blevet undersøgt hos disse patientpopulationer. Der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Pædiatrisk population

Vedolizumabs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 17 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Entyvio 300 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning er kun til intravenøs brug. Det skal

rekonstitueres og yderligere fortyndes inden intravenøs administration.

Entyvio 300 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning administreres som intravenøs

infusion over 30 minutter. Patienter skal monitoreres under og efter infusion (se pkt. 4.4).

For instruktioner vedrørende rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Aktive, svære infektioner som f.eks. tuberkulose (TB), sepsis, cytomegalovirus, listeriosis og

opportunistiske infektioner som f.eks. progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Intravenøs vedolizumab skal administreres i et opsat behandlingsregime, der kan håndtere akutte

overfølsomhedsreaktioner inklusive anafylaktiske reaktioner, hvis de forekommer. Passende

overvågning og medicinske støtteforanstaltninger skal være tilgængelige til øjeblikkelig brug ved

intravenøs administration af vedolizumab. Alle patienter skal observeres kontinuerligt under hver

infusion. Ved de første 2 infusioner skal de også observeres i ca. 2 timer efter infusionens afslutning

for tegn og symptomer på akutte overfølsomhedsreaktioner. Ved alle efterfølgende infusioner skal

patienter observeres i ca. 1 time efter infusionens afslutning.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Infusionsrelaterede reaktioner og overfølsomhedsreaktioner

I kliniske studier er der rapporteret infusionsrelaterede reaktioner (IRR) og overfølsomhedsreaktioner,

hvor de fleste var lette til moderate i sværhedsgrad (se pkt. 4.8).

Hvis der opstår en svær IRR, anafylaktisk reaktion eller anden svær reaktion, skal administrationen af

Entyvio straks ophøre, og passende behandling påbegyndes (f.eks. adrenalin og antihistaminer) (se

pkt. 4.3).

Hvis der opstår en let til moderat IRR, kan infusionshastigheden sættes ned eller infusionen afbrydes,

og passende behandling påbegyndes. Når den lette eller moderate IRR først er stilnet af, kan

infusionen fortsætte. Læger bør overveje præmedicinering (f.eks. med antihistamin, hydrokortison

og/eller paracetamol) inden den næste infusion for patienter med let til moderat IRR over for

vedolizumab i anamnesen for at minimere deres risici (se pkt. 4.8).

Infektioner

Vedolizumab er en tarm-selektiv integrin-antagonist uden identificeret systemisk immunsuppressiv

aktivitet (se pkt. 5.1).

Læger skal være opmærksomme på den potentielle øgede risiko for opportunistiske infektioner eller

infektioner, som tarmen er beskyttelsesbarriere mod (se pkt. 4.8). Behandling med vedolizumab bør

ikke initieres hos patienter med aktive, svære infektioner, før infektionerne er under kontrol, og læger

bør overveje at pausere behandling hos patienter, som udvikler en svær infektion, mens de er i fast

behandling med vedolizumab. Der bør udvises forsigtighed, når det overvejes at bruge vedolizumab

hos patienter med en kontrolleret, kronisk, svær infektion eller med gentagne, svære infektioner i

anamnesen. Patienter bør monitoreres nøje for infektioner før, under og efter behandling.

Vedolizumab er kontraindiceret hos patienter med aktiv tuberkulose (se pkt. 4.3). Inden behandling

med vedolizumab påbegyndes, skal patienter screenes for tuberkulose i henhold til lokale

retningslinjer. Hvis der diagnosticeres latent tuberkulose, skal passende antituberkulosebehandling

påbegyndes i overensstemmelse med lokale retningslinjer, inden behandlingen med vedolizumab

påbegyndes. Hos patienter, der diagnosticeres med TB, mens de får behandling med vedolizumab, skal

behandlingen med vedolizumab seponeres, indtil TB-infektionen er behandlet.

Nogle integrin-antagonister og nogle systemiske immunsuppressive midler er blevet associeret med

progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), som er en sjælden og ofte dødelig opportunistisk

infektion forårsaget af John Cunningham (JC) virus. Ved at binde sig til α

-integrinet eksprimeret på

lymfocytter målrettet mod tarmen, udviser vedolizumab en immunsuppressiv virkning, der er specifik

for tarmene. Selv om ingen systemisk immunsuppressiv virkning er bemærket hos raske personer, er

virkningerne på det systemiske immunsystems funktion hos patienter med inflammatorisk

tarmsygdom ikke kendt.

Sundhedspersoner bør monitorere patienter, der får vedolizumab, for enhver nyopstået eller forværring

af neurologiske tegn og symptomer, som beskrevet i undervisningsmaterialet til læger, og evt.

overveje henvisning til en neurolog. Patienten skal forsynes med et patientinformationskort (se

pkt. 4.2). Hvis der er mistanke om PML, skal behandlingen med vedolizumab seponeres; hvis

sygdommen bekræftes, skal behandlingen seponeres.

Maligniteter

Hos patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom er risikoen for malignitet øget.

Immunmodulerende lægemidler kan muligvis øge risikoen for malignitet (se pkt. 4.8).

Tidligere og samtidig brug af biologiske lægemidler

Der foreligger ingen data fra kliniske forsøg med vedolizumab for patienter, der tidligere er blevet

behandlet med natalizumab eller rituximab. Der bør udvises forsigtighed, når det overvejes at anvende

vedolizumab til disse patienter.

Patienter, som tidligere har været eksponeret for natalizumab, bør normalt vente mindst 12 uger, inden

behandling med vedolizumab initieres, medmindre patientens kliniske tilstand indikerer andet.

Der foreligger ingen data fra kliniske forsøg vedrørende samtidig brug af vedolizumab og biologiske

immunsuppressive lægemidler. Derfor anbefales brugen af vedolizumab til sådanne patienter ikke.

Levende og orale vacciner

I et placebo-kontrolleret studie med raske frivillige sænkede en enkelt 750 mg dosis vedolizumab ikke

raten af beskyttende immunitet over for hepatitis B-virus hos forsøgspersoner, som blev vaccineret

intramuskulært med 3 doser rekombinant hepatitis B-overfladeantigen. Vedolizumab-eksponerede

forsøgspersoner havde lavere serokonversionsrater efter at have fået en dræbt, oral koleravaccine.

Virkningen på andre orale og nasale vacciner er ukendt. Det anbefales, at alle patienter inden

påbegyndelse af vedolizumab-behandling bringes ajour med alle immuniseringer i overensstemmelse

med gældende retningslinjer for immunisering. Patienter, der får vedolizumab-behandling, kan

fortsætte med at få ikke-levende vacciner. Der foreligger ingen data om den sekundære

infektionsoverførsel af levende vacciner hos patienter, der får vedolizumab. Administration af

influenzavaccine skal ske med injektion på linje med rutinemæssig klinisk praksis. Andre levende

vacciner må kun gives samtidigt med vedolizumab, hvis fordelene klart opvejer risiciene.

Induktion af remission af Crohns sygdom

Induktion af remission af Crohns sygdom kan tage op til 14 uger hos nogle patienter. Årsagerne dertil

kendes ikke helt og er muligvis relateret til virkningsmekanismen. Dette bør tages i betragtning især

hos patienter, der har svær aktiv sygdom ved baseline og ikke tidligere er blevet behandlet med

TNFα-antagonister (se også pkt. 5.1.).

Eksploratoriske analyser af undergrupper fra de kliniske forsøg af Crohns sygdom antyder, at

vedolizumab administreret til patienter uden samtidig behandling med kortikosteroider kan være

mindre effektiv for induktion af remission af Crohns sygdom end hos de patienter, der allerede er i

samtidig kortikosteroidbehandling (uanset samtidig brug af immunmodulerende lægemidler; se

pkt. 5.1).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Vedolizumab er blevet undersøgt hos voksne patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom med

samtidig administration af kortikosteroider, immunmodulerende lægemidler (azathioprin,

6-mercaptopurin og methotrexat) og aminosalicylater. Populations-farmakokinetiske analyser tyder på,

at samtidig administration af sådanne lægemidler ikke har nogen klinisk betydningsfuld virkning på

vedolizumabs farmakokinetiske egenskaber. Vedolizumabs virkning på de farmakokinetiske

egenskaber af almindeligt samtidigt administrerede lægemidler er ikke blevet undersøgt.

Vaccinationer

Levende vacciner, især levende orale vacciner, bør anvendes med forsigtighed sammen med

vedolizumab (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception for at undgå graviditet under

behandlingen og fortsætte i mindst 18 uger efter den sidste behandling.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af vedolizumab til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

For en sikkerheds skyld bør brug af vedolizumab undgås under graviditet, medmindre fordelene klart

opvejer de potentielle risici for både moder og foster.

Amning

Vedolizumab er påvist i human mælk. Virkningen af vedolizumab på spædbørn er ukendt.

Beslutningen om at bruge vedolizumab til kvinder, der ammer, skal tage højde for de terapeutiske

fordele for moderen og de potentielle risici for barnet.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om vedolizumabs virkning på human fertilitet. Virkninger på mandlig og

kvindelig fertilitet er ikke blevet formelt vurderet i dyreforsøg (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Vedolizumab påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner i mindre grad, idet

svimmelhed er indrapporteret hos et lille antal patienter.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger er infektioner (såsom nasofaryngitis, infektion i de øvre

luftveje, bronkitis, influenza og sinusitis), hovedpine, kvalme, feber, træthed, hoste, ledsmerter.

Der er ligeledes rapporteret infusionsrelaterede reaktioner (med symptomer såsom dyspnø,

bronkospasmer, urticaria, rødmen, udslæt og forhøjet blodtryk og hjerterytme) hos patienter, der blev

behandlet med vedolizumab.

Tabel over bivirkninger

Følgende tabel over bivirkninger er baseret på erfaringerne fra kliniske studier samt erfaringer efter

markedsføring og vises efter systemorganklasse. Inden for systemorganklasserne er bivirkningerne

opstillet under overskrifter af følgende hyppighedskategorier: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10) ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100) samt meget sjælden (< 1/10.000). Inden for

hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

Tabel 1. Bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning(er)

Infektioner og parasitære

sygdomme

Meget almindelig

Nasofaryngitis

Almindelig

Bronkitis,

gastroenteritis,

øvre luftvejsinfektion,

influenza,

sinusitis,

faryngitis

Ikke almindelig

Luftvejsinfektion,

vulvovaginal candidiasis,

oral candidiasis,

herpes zoster

Meget sjælden

Pneumoni

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion,

anafylaktisk shock

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Almindelig

Paræstesi

Øjne

Meget sjælden

Sløret syn

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypertension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Orofaryngeale smerter,

tilstoppet næse,

hoste

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Analabsces,

analfissur,

kvalme,

dyspepsi,

obstipation,

abdominal distension,

flatulens,

hæmorider

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt,

pruritus,

eksem,

erytem,

nattesved,

acne

Ikke almindelig

Follikulitis

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Artralgi

Almindelig

Muskelkramper,

rygsmerter,

muskelsvaghed,

træthed,

smerter i ekstremiteter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Pyreksi

Ikke almindelig

Reaktion på infusionsstedet (herunder: smerter

og irritation på infusionsstedet),

infusionsrelateret reaktion,

kuldegysninger,

patienten fryser

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Infusionsrelaterede reaktioner

I GEMINI 1 og 2 kontrollerede studier fik 4 % af patienter behandlet med intravenøs vedolizumab og

3 % af placebo-behandlede patienter en bivirkning, som investigatoren definerede som en

infusionsrelateret reaktion (IRR) (se pkt. 4.4). Ingen foretrukken term, rapporteret som en IRR,

forekom ved en hyppighed over 1 %. De fleste IRR'er var lette eller moderate i intensitet, og < 1 %

resulterede i seponering af studiebehandlingen. Observerede IRR'er forsvandt som regel uden nogen

eller kun minimal intervention efter infusionen. De fleste infusionsrelaterede reaktioner forekom inden

for de første 2 timer. Af de patienter, der havde infusionsrelaterede reaktioner, havde patienterne, som

var blevet behandlet med intravenøs vedolizumab, flere infusionsrelaterede reaktioner inden for de

første 2 timer til sammenligning med infusionsrelaterede reaktioner hos patienter, der havde fået

placebo. De fleste infusionsrelaterede reaktioner var ikke alvorlige og forekom under infusionen eller

inden for den første time efter infusionens afslutning.

Én alvorlig bivirkning i form af en IRR blev rapporteret hos en patient med Crohns sygdom under den

anden infusion (de rapporterede symptomer var dyspnø, bronkospasme, urticaria, blussen, udslæt samt

forhøjet blodtryk og hjertefrekvens); bivirkningen forsvandt efter afbrydelse af infusionen og

behandling med antihistamin og intravenøs hydrokortison. Hos patienter, som modtog intravenøs

behandling med vedolizumab i uge 0 og 2 efterfulgt af placebo, blev der ikke set nogen stigning i

antallet af IRR ved genbehandling med intravenøs vedolizumab efter tab af respons.

Infektioner

I GEMINI 1 og 2 kontrollerede studier med intravenøs behandling med vedolizumab var raten af

infektioner 0,85 pr. patientår hos vedolizumab-behandlede patienter og 0,70 pr. patientår hos

placebo-behandlede patienter. Infektionerne bestod primært af nasofaryngitis, øvre luftvejsinfektion,

sinusitis og urinvejsinfektioner. De fleste patienter fortsatte behandlingen med vedolizumab, efter

infektionen var behandlet.

I GEMINI 1 og 2 kontrollerede studier med intravenøs behandling med vedolizumab var raten af

alvorlige infektioner 0,07 pr. patientår hos vedolizumab-behandlede patienter og 0,06 pr. patientår hos

placebo-behandlede patienter. Over tid var der ingen signifikant stigning i raten af alvorlige

infektioner.

I kontrollerede studier og ublindede studier hos voksne, der modtog intravenøs behandling med

vedolizumab, er der rapporteret om alvorlige infektioner, bl.a. tuberkulose, sepsis (i nogle tilfælde

fatale), salmonella-sepsis, listeria-meningitis og cytomegaloviral colitis.

I kliniske studier med intravenøs behandling med vedolizumab var raten af infektioner hos

vedolizumab-behandlede patienter med et BMI på 30 kg/m

og derover højere end hos dem med et

BMI på under 30 kg/m

I kliniske studier med intravenøs behandling med vedolizumab blev der rapporteret en lidt højere

forekomst af alvorlige infektioner hos vedolizumab-behandlede patienter, som tidligere var blevet

eksponeret for TNFα-antagonistbehandling sammenlignet med TNFα-antagonistbehandlingsnaive

patienter.

Malignitet

Generelt tyder resultaterne fra det kliniske program til dato ikke på, at der er øget risiko for malignitet

ved vedolizumab-behandling; antallet af maligniteter var dog lille, og den langsigtede eksponering var

begrænset. Langsigtede sikkerhedsvurderinger pågår løbende.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Doser på op til 10 mg/kg (ca. 2,5 gange den anbefalede dosis) er blevet intravenøst administreret i

kliniske forsøg. Der blev ikke observeret nogen dosis-begrænsende toksicitet i kliniske forsøg.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: immunsuppressive lægemidler, selektive immunsuppressive

lægemidler, ATC-kode: L04AA33.

Virkningsmekanisme

Vedolizumab er et tarm-selektivt, immunsuppressivt, biologisk lægemiddel. Det er et humaniseret

monoklonalt antistof, der binder sig specifikt til α

integrinet, som fortrinsvis eksprimeres på

T-hjælper lymfocytter målrettet mod tarmen. Ved at binde sig til α

på visse lymfocytter hæmmer

vedolizumab adhæsion af disse celler til det mukosale addressin celleadhæsionsmolekyle-1

(MAdCAM-1), men ikke til det vaskulære celleadhæsionsmolekyle-1 (VCAM-1). MAdCAM-1

eksprimeres hovedsagelig på tarmens endotelceller og spiller en kritisk rolle i ekstravasation af

T-lymfocytter til væv i mave-tarm-kanalen. Vedolizumab binder sig ikke til og hæmmer heller ikke

funktionen af α

og α

integriner.

integrinet eksprimeres på en separat undergruppe af memory-T-hjælperlymfocytter, som

fortrinsvis migrerer ind i mave-tarm-kanalen og forårsager betændelse, som er karakteristisk for colitis

ulcerosa og Crohns sygdom. Begge sygdomme er kroniske, inflammatoriske, immunologisk

medierede tilstande i mave-tarm-kanalen. Vedolizumab reducerer den gastrointestinale inflammation

hos patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Når interaktionen af α

med MAdCAM-1

hæmmes med vedolizumab, forhindres transmigrationen af memory-T-hjælper lymfocytter modrettet

mod tarmen over det vaskulære endotel ind i parenkymvævet hos ikke-humane primater og fremkalder

en reversibel 3-foldig forøgelse af disse celler i perifert blod. Museforstadiet af vedolizumabs lindrede

den gastrointestinale inflammation hos hvidtoppede tamariner med colitis, en model af colitis ulcerosa.

Hos raske forsøgspersoner, patienter med colitis ulcerosa eller Crohns sygdom forøger vedolizumab

ikke neutrofiler, basofiler, eosinofiler, B-hjælpe- og cytotoksiske T-lymfocytter, totale

memory-T-hjælpe-lymfocytter, monocytter eller naturlige dræberceller i det perifere blod, og ingen

leukocytose er observeret.

Vedolizumab påvirkede ikke immunovervågning og inflammation af centralnervesystemet i

eksperimentel autoimmun encefalomyelitis hos ikke-humane primater, en model af multipel sklerose.

Vedolizumab påvirkede ikke immunrespons over for antigen-belastning i dermis og muskler (se

pkt. 4.4). I modsætning hertil hæmmede vedolizumab immunrespons over for en gastrointestinal

antigen-belastning hos raske, frivillige forsøgspersoner (se pkt. 4.4).

Immungenicitet

Der kan udvikles antistoffer mod vedolizumab under behandling med vedolizumab, og de fleste af

disse er neutraliserende. Dannelsen af anti-vedolizumab-antistoffer er forbundet med øget clearance af

vedolizumab og nedsatte rater af klinisk remission.

Der er rapporteret infusionsrelaterede reaktioner efter infusion af vedolizumab hos patienter med

anti-vedolizumab-antistoffer.

Farmakodynamisk virkning

I kliniske forsøg med intravenøs vedolizumab ved doser fra 2 til 10 mg/kg blev der hos patienter

observeret > 95 % mætning af α

receptorer på undergrupper af cirkulerende lymfocytter involveret i

tarmimmunovervågning.

Vedolizumab påvirkede ikke CD4

og CD8

transport i centralnervesystemet (CNS), hvilket ses ved

manglende ændring i forholdet af CD4

/CD8

i cerebrospinalvæsken præ- og postvedolizumab

administration hos raske, frivillige forsøgspersoner. Disse data er i overensstemmelse med

undersøgelser i ikke-humane primater, hvor der ikke blev konstateret effekt på immunovervågning af

CNS.

Klinisk virkning og sikkerhed

Colitis ulcerosa

Virkning og sikkerhed ved intravenøs behandling med vedolizumab til voksne patienter med moderat

til svær aktiv colitis ulcerosa (Mayo-score 6 til 12 med endoskopi-subscore på ≥ 2) blev påvist i et

randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie, der vurderende effektendepunkterne i uge 6

og uge 52 (GEMINI 1). De inkluderede patienter havde manglende respons på mindst én konventionel

behandling, herunder kortikosteroider, immunmodulerende lægemidler og/eller TNFα-antagonisten

infliximab (herunder primære non-respondere). Samtidig behandling med fast dosis af orale

aminosalicylater, kortikosteroider og/eller immunmodulerende lægemidler var tilladt.

Ved vurderingen af uge 6 endepunkterne var 374 patienter randomiseret på en dobbeltblind måde (3:2)

til at få vedolizumab 300 mg eller placebo i uge 0 og uge 2. Det primære endepunkt var procentdelen

af patienter med klinisk respons (defineret som en reduktion af det totale Mayo-score på

3 point og

30 % fra baseline ledsaget af et fald i rektal-blødning-subscore på

1 point eller en

absolut-rektal-blødning-subscore på ≤ 1 point) i uge 6. Tabel 2 viser resultaterne fra de primære og

sekundære endepunkter, der blev vurderet.

Tabel 2. Uge 6 effektresultater fra GEMINI 1

Endepunkt

Placebo

n = 149

Vedolizumab i.v.

n = 225

Klinisk respons

26 %

47 %*

Klinisk remission

17 %

Mucosaheling

25 %

41 %

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/155093/2020

EMEA/H/C/002782

Entyvio (vedolizumab)

En oversigt over Entyvio, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Entyvio, og hvad anvendes det til?

Entyvio er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof vedolizumab. Det anvendes til behandling af

voksne patienter med ulcerøs kolitis (en sygdom, der forårsager betændelse og sår i tarmslimhinden)

eller Crohns sygdom (en sygdom, der forårsager betændelse i tarmkanalen). Vedolizumab anvendes til

behandling af moderat til svær aktiv sygdom, når sædvanlig behandling eller lægemidler af typen TNF-

alfa-hæmmere enten ikke virker, er holdt op med at virke eller ikke tåles af patienten.

Hvordan anvendes Entyvio?

Entyvio fås som et pulver, der blandes til en opløsning til infusion (drop) i en vene, og som fyldte

sprøjter eller penne til injektion under huden. Det fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes

og overvåges af en speciallæge med erfaring i diagnosticering og behandling af ulcerøs kolitis eller

Crohns sygdom.

Den anbefalede dosis ved infusion i en vene er 300 mg ved behandlingens start og i uge to og seks og

derefter hver 8. uge til de patienter, lægemidlet virker hos. Infusionen varer 30 minutter, og alle

patienter overvåges for eventuelle reaktioner under infusionen og i mindst 1-2 timer efter infusionen.

Patienter, der har udvist respons på den første behandling ved infusion, kan skifte til behandling ved

injektion under huden. Den anbefalede dosis er 108 mg. Den første dosis ved injektion under huden

erstatter den næste planlagte infusion, hvorefter efterfølgende doser gives hver 2. uge. Patienten eller

en omsorgsperson kan selv indsprøjte lægemidlet efter passende forudgående oplæring.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Entyvio, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Patienter, der får Entyvio, skal have udleveret et særligt patientkort, der sammenfatter

sikkerhedsoplysningerne om lægemidlet.

Hvordan virker Entyvio?

Det aktive stof i Entyvio, vedolizumab, er et monoklonalt antistof, dvs. en type protein, der er

opbygget, så det genkender og binder sig til en bestemt struktur (et antigen) i kroppen. Entyvio er

opbygget, så det binder sig til "alfa-4-beta-7-integrin", som er et protein, der hovedsagelig findes på

overfladen af visse hvide blodceller i tarmen. Ved ulcerøs kolitis og Crohns sygdom er disse celler

Entyvio (vedolizumab)

EMA/155093/2020

Side 2/3

medvirkende til at forårsage betændelse i tarmen, men ved at blokere alfa-4-beta-7-integrin reducerer

vedolizumab betændelsen i tarmen og lindrer symptomerne på disse sygdomme.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Entyvio?

Ulcerøs kolitis

Entyvio til infusion i en vene er undersøgt i et hovedstudie hos patienter med moderat til svær aktiv

ulcerøs kolitis, hvor sædvanlig behandling eller TNF-alfa-hæmmere ikke virkede eller ikke tåltes.

Patienterne fik enten Entyvio eller placebo (en uvirksom behandling), og virkningen blev hovedsageligt

bedømt på andelen af patienter, hvis symptomer blev forbedret efter 6 ugers behandling. Entyvio blev

påvist at være mere effektivt end placebo. 47 % (106 ud af 225) af de patienter, der fik Entyvio, viste

en bedring i symptomerne sammenlignet med 26 % (38 ud af 149) af de patienter, der fik placebo.

Desuden viste studiet, at virkningen i op til 52 uger blev opretholdt mere effektivt med Entyvio end

med placebo.

I resultater med 216 patienter, som havde udvist respons på den indledende Entyvio-infusion i et

andet studie, var injektion under huden hver 2. uge lige så effektivt til at opretholde kontrollen med

sygdommen over et år som infusion hver 8. uge. Efter 52 uger var symptomerne stadig under kontrol

hos ca. 46 % af de patienter, der havde fået injektioner under huden, (49 ud af 106) og 42 % af dem,

der havde fået lægemidlet ved infusion (23 ud af 54).

Crohns sygdom

Det blev også påvist, at Entyvio var mere effektivt end placebo til at forbedre symptomerne på Crohns

sygdom. I et hovedstudie hos voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom, hvor

sædvanlig behandling eller TNF-alfa-hæmmere ikke virkede eller ikke tåltes, blev symptomerne lindret

hos 15 % (32 ud af 220) af de patienter, der fik Entyvio, efter 6 ugers behandling sammenlignet med

7 % (10 ud af 148) af de patienter, der fik placebo. I dette studiet blev virkningen ligeledes opretholdt

i op til 52 uger mere effektivt med Entyvio end med placebo.

Data fra et andet studie med patienter, som havde udvist respons på infusion med Entyvio, viste, at

injektion under huden hver 2. uge kunne opretholde kontrollen med sygdommen. Efter 52 uger var

symptomerne stadig under kontrol hos ca. 48 % af de patienter, der blev behandlet på denne måde

(132 ud af 275).

Hvilke risici er der forbundet med Entyvio?

De hyppigste bivirkninger ved Entyvio (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

nasofaryngitis (betændelse i næse og hals, såsom forkølelse), hovedpine og artralgi (ledsmerter). Den

fuldstændige liste over bivirkninger ved Entyvio fremgår af indlægssedlen.

Entyvio må ikke anvendes til personer med aktive alvorlige infektioner, såsom tuberkulose, sepsis

(blodforgiftning), listeriose (infektion med bakterien Listeria) eller opportunistiske infektioner

(infektioner ved nedsat immunforsvar), såsom progressiv multifokal leukencefalopati (PML, en sjælden

hjerneinfektion, der sædvanligvis fører til svær invaliditet eller død). Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Entyvio godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Entyvio opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet fandt, at fordelen ved Entyvio for ulcerøs kolitis var

klart påvist, hvilket er relevant for patienter, som ikke udviser respons på TNF-alfa-behandling. Selv

Entyvio (vedolizumab)

EMA/155093/2020

Side 3/3

om der ikke er oplysninger om sikkerheden på lang sigt, anses risiciene desuden for at være

håndterbare, når de gældende anbefalinger følges.

Hvad angår Crohns sygdom, fandt agenturet, at selv om der kan gå længere tid, før symptomerne

forbedres med Entyvio, og virkningen er mindre sammenlignet med anti-TNF-alfa-behandling, er

Entyvio alligevel til gavn for patienterne, fordi det har en anderledes virkningsmekanisme og

sikkerhedsprofil.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Entyvio?

Virksomheden, der markedsfører Entyvio, skal udlevere informationsmateriale til alle

sundhedspersoner, der forventes at ordinere Entyvio, for at minde om, at patienterne skal overvåges

for tegn på neurologiske sygdomme eller PML, navnlig hvis de behandles med visse biologiske

lægemidler, som kan forårsage PML.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Entyvio.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Entyvio løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Entyvio vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Entyvio

Entyvio fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 22. maj 2014.

Yderligere information om Entyvio findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/entyvio.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 03-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information