Entocort 3 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

17-07-2017

Aktiv bestanddel:
BUDESONID
Tilgængelig fra:
EuroPharma.DK ApS
ATC-kode:
A07EA06
INN (International Name):
BUDESONIDE
Dosering:
3 mg
Lægemiddelform:
kapsler med modificeret udløsning, hårde
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
52506

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Entocort

®

3 mg, kapsler med modificeret udløsning, hårde

Budesonid

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at anvende dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil

vide.

Lægen har ordineret Entocort

til dig personligt. Lad

derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver

værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Entocort

3. Sådan skal du tage Entocort

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Entocort

kapsler med modificeret udløsning, indeholder et

binyrebarkhormon, der dæmper den betændelse, som

forekommer ved Crohn´s sygdom. Du kan tage Entocort

behandling af Crohn’s sygdom i tyndtarmen og den øverste

del af tyktarmen.

Lægen kan have givet dig Entocort

for noget andet. Følg

altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE

ENTOCORT

®

Tag ikke Entocort

®

hvis du er overfølsom (allergisk) over for budesonid eller

et af de øvrige indholdsstoffer (se Vigtig information om

nogle af de øvrige indholdsstoffer i Entocort

hvis du har en infektion som skyldes svamp, virus eller

bakterier.

hvis du tager medicin mod HIV.

Hvis du tager medicin mod svamp (ketoconazol eller

itraconazol).

Vær ekstra forsigtig med at tager Entocort

®

Tal med lægen inden du tager Entocort

, hvis du har:

tuberkulose.

for højt blodtryk.

sukkersyge.

knogleskørhed.

mavesår.

grå eller grøn stær.

leversygdomme.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du er i

behandling med Entocort

Fortæl også lægen, hvis der er nogen i din familie, som har

sukkersyge eller grøn stær.

Børn der i længere tid behandles med Entocort

bør

regelmæssigt få kontrolleret højden hos lægen.

Tal med lægen hvis du:

får skoldkopper eller mæslinger, eller hvis du har været

udsat for smitte og ikke tidligere har haft sygdommene

eller ikke er blevet vaccineret mod dem.

skifter fra anden medicin med binyrebarkhormon til

Entocort

, eller når du slutter din behandling med

Entocort

. Du kan få udslæt, høfeber eller smerter i

muskler og led, træthed, hovedpine, kvalme og

opkastning.

vil stoppe behandlingen.

får allergi f.eks. eksem eller forkølelse med tilstoppet

næse, rindende næse, nysen og/eller kløe.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol at du

er i behandling med Entocort

. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager:

kvindelige kønshormoner (østrogener og p-piller).

medicin mod for meget mavesyre (cimeidin).

medicin mod epilepsi (carbamazepin).

Brug af Entocort

®

sammen med mad og drikke

Du skal tage Entocort

hårde kapsler med modificeret

udløsning med et glas vand.

Du må ikke tage Entocort

hårde kapsler med modificeret

udløsning sammen med grapefrugtjuice.

Du kan tage Entocort

i forbindelse med et måltid, men det

er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form

for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Entocort

efter aftale med

lægen.

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du måske have

behandlingen ændret. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Entocort

efter aftale med

lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Entocort

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

i Entocort

®

Entocort

indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ENTOCORT

®

Tag altid Entocort

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal synke kapslerne hele med vand. Kapslerne må ikke

deles eller tygges.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dosis ved aktiv sygdom:

3 kapsler (9 mg) én gang daglig om morgenen i op til 8

uger.

Entocort

, 2. udgave

Senest revideret marts 2017

Det tager normalt 2-4 uger, inden Entocort

giver fuld

virkning.

Dosis til forhindring af tilbagefald af sygdommen:

2 kapsler (6 mg) én gang daglig om morgenen.

Dosis bør holdes så lav som muligt.

Dosis til patienter, der har været i behandling med medicin,

der indeholder prednisolon:

2 kapsler (6 mg) én gang daglig om morgenen.

Når du starter med Entocort

, skal du langsomt aftrappe

prednisolonbehandlingen. Det skal altid ske i samråd med

din læge.

Hvis du skal stoppe med behandlingen, skal du

nedtrappe dosis gradvist. Tal med lægen.

Entocort

fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at

du ikke nødvendigvis kan bruge dine hårde kapsler med

modificeret udløsning til alle de anførte doseringer.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisning.

Børn

Børn må normalt ikke få Entocort

hårde kapsler med

modificeret udløsning.

Nedsat leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens

anvisning.

Hvis du har taget for mange Entocort

®

hårde kapsler

med modificeret udløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget

flere Entocort

hårde kapsler med modificeret udløsning,

end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Entocort

®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Entocort

®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Entocort

kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger. kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1

ud af 10.000 patienter.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter.

Tendens til måneansigt.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i

blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne

tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Nervøsitet, søvnløshed, humørsvingninger.

Uklart syn.

Hjertebanken.

Sure opstød / halsbrand.

Hudreaktioner (nældefeber, udslæt / hududslæt).

Muskelkramper.

Menstruationsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 1.000 patienter.

Rysten.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1

ud af 10.000 patienter.

Nedsat vækst.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn

pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge

eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk,

eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Entocort

ved almindelig temperatur.

Opbevar Entocort

i original beholder, tæt tillukket.

Anvend ikke Entocort

efter den udløbsdato, der står på

pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Entocort

®

3 mg, hårde kapsler med modificeret

udløsning indeholder:

Aktivt stof: Budesonid.

Øvrige indholdsstoffer: Ethylcellulose, tributyl acetylcitrat,

metacrylsyre copolymer, triethylcitrat, simeticon, polysorbat

80, talcum, saccharosekugler (bestående af saccharose og

majsstivelse).

Kapsel: Gelatine, titandioxid (E 171), jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser

Entocort

3 mg fås i en pakning med 60 eller 100 hårde

kapsler med modificeret udløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og

frigivet af

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N

Entocort

er et registreret varemærke, der tilhører Tillotts

Pharma AG.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

12. april 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Entocort, kapsler med modificeret udløsning, hårde (EuroPharma)

0.

D.SP.NR.

8647

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Entocort

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En Entocort kapsel med modificeret udløsning, hårde indeholder 3.0 mg budesonid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsler med modificeret udløsning, hårde (EuroPharma)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Morbus Crohn: Morbus Crohn lokaliseret til ileum og/eller ascenderende del af colon.

Mikroskopisk colitis: Induktion af remission hos patienter med aktiv mikroskopisk colitis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne:

Aktiv morbus Crohn: For at opnå remission af morbus Crohn anbefales en daglig dosis på

9 mg, taget som 9 mg 1 gang dagligt om morgenen i op til 8 uger. Fuld effekt opnås

sædvanligvis efter 2-4 uger.

Vedligeholdelse af remission: Initialt 6 mg dagligt taget som 1 daglig dosis om morgenen.

Vedligeholdelsesdosis bør holdes på det minimum, som er nødvendigt for at kontrollere

sygdommens symptomer. Under langvarig behandling kan det være nødvendigt at justere

dosis afhængig af sygdommens aktivitet.

52506_spc.doc

Side 1 af 10

Ved erstatning af prednisolon hos steroid-afhængige patienter er den anbefalede dosis 6 mg

daglig, taget som 1 daglig dosis om morgenen. Når behandling med Entocort kapsler med

modificeret udløsning, hårde påbegyndes, bør prednisolon nedtrappes gradvist.

For at forhindre opblussen efter operation hos patienter med høj sygdomsaktivitet er den

anbefalede dosis 6 mg 1 gang dagligt om morgenen. Der er ikke set en gavnlig effekt efter

operation hos patienter med obstruktiv fibrostenosisk morbus Crohn.

Aktiv mikroskopisk colitis: Den anbefalede dosis er 9 mg 1 gang dagligt om morgenen

(svarende til 3 kapsler) i op til 8 uger. Fuld effekt opnås sædvanligvis efter 2-4 uger.

Pædiatrisk population:

Bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig.

Ældre:

Der anbefales ingen specielle dosisjusteringer til ældre, men erfaringer med Entocort til ældre

er begrænsede.

Administration

Kapslerne må ikke deles eller tygges. Skal synkes hele med vand.

Dosen skal reduceres gradvist inden behandlingen seponeres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Systemiske eller lokale infektioner fremkaldt af bakterier, svampe eller vira.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Der kan opstå bivirkninger, der er typiske for kortikosteroider. Glaukom er blandt de

potentielle systemiske virkninger.

Forsigtighed tilrådes hos patienter med tuberkulose, infektioner, hypertension, diabetes

mellitus, osteoporose, mavesår, glaukom eller katarakt, eller med familiær optræden af

glaukom eller diabetes eller ved andre tilstande, hvor glukokortikoider kan give uønskede

virkninger.

Når patienter skifter fra systemisk steroidbehandling med højere systemisk effekt til

Entocort kapsler med modificeret udløsning, kan adrenocortical suppression forekomme.

Monitorering af adrenocortical funktion bør derfor overvejes hos disse patienter, ligesom

dosis af systemisk steroid bør reduceres forsigtigt.

Nogle patienter føler alment ubehag, f.eks. smerter i muskler og led, under seponeringsfasen.

I sjældne tilfælde oplever patienten symptomer som træthed, hovedpine, kvalme og opkast,

som må formodes at skyldes en generel utilstrækkelig glukokortikoideffekt. I sådanne tilfælde

kan en midlertidig øget dosis af systemisk glukokortikoid være nødvendig.

Skoldkopper og mæslinger kan få et mere alvorligt forløb hos patienter, der er i behandling

med perorale glukokortikoider. Patienter, der ikke har haft disse sygdomme, bør undgå at

udsætte sig for smitte herfor. Hvis de udsættes for smitte, kan det være indikeret at behandle

52506_spc.doc

Side 2 af 10

med varicella zoster immun globulin (VZIG) eller intravenøs immunglobulin (IVIG). Hvis

skoldkopper udvikler sig, kan man overveje at behandle med antivirale midler.

Glukokortikoider kan nedsætte stress-respons fra hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)

aksen. I situationer, hvor patienten udsættes for kirurgiske indgreb eller andre metaboliske

stress-påvirkninger, anbefales det at supplere med systemiske glukokortikoider.

Nedsat leverfunktion kan påvirke glukokortikoiders elimination, hvilket medfører en

langsommere elimination og en højere systemisk eksponering. Vær opmærksom på mulige

systemiske bivirkninger. Efter peroral indgift af budesonid var farmakokinetikken påvirket

af nedsat leverfunktion, hvilket kom til udtryk gennem øget systemisk tilgængelighed. Ved

indgift af budesonid intravenøst var der dog ingen væsentlige forskelle i

farmakokinetikken hos patienter med cirrhose og raske patienter.

Erstatning af systemisk glukokortikoidbehandling med højere systemisk effekt til Entocort

kapsler med modificeret udløsning, hårde kan undertiden demaskere allergier, f.eks. rhinitis

og eksem, som tidligere blev kontrolleret af det systemisk indgivne lægemiddel. Disse

allergier bør behandles symptomatisk med et antihistamin og/eller lægemidler til lokal brug.

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder ketoconazol eller

cobicistat-holdige lægemidler, øger risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør

undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske kortikosteroid-

bivirkninger. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang

som mulig, og en reduktion af budesoniddosen kan også overvejes (se pkt. 4.5).

Efter omfattende indtagelse af grapefrugtjuice (som fortrinsvis hæmmer CYP3A4-

aktiviteten i tarmslimhinden), øges den systemiske eksponering for oral budesonid cirka to

gange. Som med andre lægemidler, der primært metaboliseres gennem CYP3A4, bør

regelmæssig indtagelse af grapefrugt eller juice undgås i forbindelse med budesonid-

administration (andre safter, såsom appelsinjuice eller æblejuice hæmmer ikke CYP3A4).

Se også afsnit 4.5.

Såfremt Entocort kapsler med modificeret udløsning anvendes kronisk i høje doser, kan

systemisk glukokortikoideffekt såsom hypercorticismus og adrenal suppression forekomme.

Indeholder saccharose: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans,

glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser.

Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise

patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå

stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Pædiatrisk population

Vækstpåvirkning

Det anbefales regelmæssigt at kontrollere højden hos børn, der behandles med

glukokortikoider i længere tid. Hvis væksten hæmmes, bør behandlingen tages op til

fornyet overvejelse. Fordelene ved behandling med glukokortikoider og den potentielle

52506_spc.doc

Side 3 af 10

risiko for væksthæmning skal afvejes nøje. Der foreligger ingen langtidsstudier med børn,

der er blevet behandlet med Entocort kapsler.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Forhøjede plasmaværdier og øget effekt af glukokortikoider er rapporteret hos kvinder, der

samtidig indtager østrogener eller oral kontraceptiva. Dog havde lav-dosis kombinations

kontraceptiva, der mere end fordoblede plasmakonsentrationen af oral prednisolon, ingen

signifikant effekt på plasmakoncentrationen af oral budesonid.

Ved anbefalede doser har omeprazol ingen og cimetidin en beskeden virkning på

farmakokinetikken for oralt indgivet budesonid.

Metabolismen af budesonid er primært medieret af CYP3A4. Hæmmere af dette enzym,

f.eks. ketoconazol og itraconazol, hiv-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan derfor

forstærke den systemiske eksponering over for budesonid kraftigt, se pkt. 4.4. Da der ikke

foreligger data, som understøtter en dosisanbefaling, bør denne kombination således

undgås. Hvis ikke dette er muligt, skal perioden mellem behandlingerne være så lang som

muligt, og en reduktion af budesoniddosis kan også overvejes.

Det er usandsynligt, at budesonid hæmmer andre lægemidler, der metaboliseres af

CYP3A4, da det kun bindes til enzymet i lav grad.

Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer, såsom carbamazepin, reducerer

sandsynligvis budesonideksponeringen, hvilket kan kræve en dosisforøgelse.

Da binyrebarkfunktionen muligvis dæmpes, kan en ACTH stimuleringstest til at

diagnosticere hypofyse-insufficiens vise fejlagtige resultater (lave værdier).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Budesonid kan anvendes til gravide, når de forventede fordele for moderen kan opveje

mulige risici for fostret.

Hos drægtige forsøgsdyr har indgift af budesonid i lighed med andre glukokortikoider

været forbundet med unormal fosterudvikling. Det er ikke fastslået, om disse observationer

har nogen relevans for mennesker. Som med andre lægemidler, der administreres under

graviditeten, skal fordelen ved administrationen af budesonid for moderen opvejes mod

risiciene for fosteret.

Amning:

Budesonid udskilles i modermælk.

Vedligeholdelsesbehandling med inhaleret budesonid (200 eller 400 mikrogram to gange

dagligt) af astmatiske ammende kvinder medfører en neglegiabel systemisk eksponering

hos de ammede spædbørn.

I en farmakokinetisk undersøgelse var den anslåede daglige dosis til spædbørn 0,3 % af

moderens dosis for begge niveauer, og den gennemsnitlige plasmakoncentration hos

spædbørn blev anslået at være 1/600 af koncentrationerne, der blev observeret i moderens

plasma, idet det antages en fuldkommen oral biotilgængelighed hos spædbarnet.

Budesonidkoncentrationer i plasmaprøver fra spædbørn var mindre end grænsen for

kvantificeringen.

52506_spc.doc

Side 4 af 10

Baseret på data fra inhaleret budesonid, og det faktum, at budesonid udviser lineære

farmakokinetiske karakteristika inden for de terapeutiske dosisintervaller efter inhaleret,

oral eller rektal administration af budesonid, forventes eksponeringen af budesonid hos det

ammede barn at være lav ved terapeutiske doser af Entocort.

Disse data understøtter brugen af budesonid, oral og rektal administration, under amning.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Entocort påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

I de kliniske studier var de fleste bivirkninger milde til moderate og af ikke-alvorlig

karakter.

Bivirkninger, som er forbundet med Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde ses

i nedenstående tabel.

Følgende definitioner gælder for hyppigheden af bivirkninger:

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1,000 til <

1/100); sjælden (≥ 1/10,000 til ≤ 1/1,000); meget sjælden (≤ 1/10,000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1

Bivirkninger

Organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Meget sjælden

Anafylaktisk reaktion

Det endokrine system

Almindelig

Cushing-lignende træk

Meget sjælden

Væksthæmning

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Adfærdsmæssige ændringer,

såsom nervøsitet, søvnløshed,

humørsvingninger og depression

Ikke almindelig

Angst

Sjælden

Aggression

Nervesystemet

Ikke almindelig

Tremor, psykomotorisk

hyperaktivitet

Øjne

Sjælden

Glaukom, katarakt herunder

subkapsulær katarakt, sløret

syn (se også pkt. 4.4)

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Dyspepsi

Ikke almindelig

Duodenal- eller mavesår

Sjælden

Pancreatitis

52506_spc.doc

Side 5 af 10

Organklasse

Hyppighed

Bivirkning

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudreaktioner (urticaria,

exanthem)

Sjælden

Ekkymose

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Muskelkramper

Sjælden

Osteonekrose

Det reproduktive system

og mammae

Almindelig

Menstruationsforstyrrelser

De fleste bivirkninger, nævnt i dette produktresumé, kan også forventes for andre

behandlinger med glukokortikoider.

Beskrivelse af udvalgte

bivirkninger

Bivirkninger, der er typiske for systemiske kortikosteroider (f.eks. cushingoide træk og

væksthæmning) kan opstå. Disse bivirkninger afhænger af dosis, behandlingstid, samtidig

og tidligere kortikosteroidbehandling og individuel følsomhed.

Kliniske forsøg har vist at frekvensen af steroid-associerede bivirkninger af Entocort kapsler

med modificeret udløsning, hårde er betydeligt reduceret (omtrent halveret) i sammenligning

med konventionel prednisolonbehandling i ækvivalente doser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Rapporter om akut forgiftning eller dødsfald som følge af overdosering med glukokortikoider

er sjældne. Akut overdosering med Entocort kapsler, selv ved kraftige doser, forventes ikke

at udgøre et klinisk problem. I tilfælde af akut overdosering findes der ingen specifik antidot.

Behandling består i øjeblikkelig maveskylning eller opkastning med efterfølgende

understøttende og symptomatisk behandling.

4.10

Udlevering

52506_spc.doc

Side 6 af 10

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Kortikosteroider med lokal virkning,

ATC-kode: A 07 EA 06.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Budesonid er et glukokortikosteroid med en høj lokal anti-inflammatorisk effekt.

Den nøjagtige virkemåde af glukokortikosteroider ved behandlingen af Crohns sygdom er

ikke kendt. Anti-inflammatoriske virkninger, som f.eks. hæmning af frigørelsen af

inflammatoriske mediatorer og hæmning af immunologisk cellulær respons, spiller muligvis

en rolle.

Data fra kliniske farmakologiske undersøgelser og kontrollerede kliniske undersøgelser, tyder

på, at Entocort virker lokalt. Det understøttes af, at Entocort er lige så effektivt som

prednisolon, men i mindre grad påvirker HPA-aksen og inflammatoriske markører.

Ved anbefalede doser påvirker Entocort, sammenlignet med prednisolon 20-40 mg, i

signifikant mindre grad morgenniveauet af plasma-cortisol, 24-timers plasma-cortisol og 24

timers urin-cortisol. ACTH-test har vist, at Entocort påvirker binyrernes funktion signifikant

mindre end prednisolon.

Et studie der undersøgte knogledensiteten under behandling med Entocort kapsler med

modificeret udløsning, hårde eller prednisolon i op til 2 år viste, at behandling med Entocort

kapsler med modificeret udløsning, hårde resulterede i et signifikant mindre knogletab end

behandling med prednisolon hos patienter, som ikke tidligere havde været i steroid

behandling.

Pædiatrisk population

HPA-aksens funktion. I de anbefalede doser giver Entocort kapsler en signifikant mindre

effekt end 20–40 mg prednisolon dagligt, på plasmakoncentrationen af hydrocortison om

morgenen, på plasmakoncentrationen af hydrocortison over et døgn (AUC 0–24 timer) og

på koncentrationen af hydrocortison i døgnurin. ACTH-tests har ligeledes vist, at Entocort

kapsler påvirker binyrefunktionen signifikant mindre end prednisolon. Børn med morbus

Crohn opnår lidt højere systemisk eksponering og suppression af hydrocortison end voksne

med morbus Crohn.

Der foreligger ingen langtidsstudier med børn, der er blevet behandlet med Entocort

kapsler. I et studie til evaluering af Entocort kapslers påvirkning på suppressionen af

hydrocortison hos 8 børn (i alderen 9–14 år) og 6 voksne, inducerede oral administration af

9 mg Entocort kapsler i 7 dage en gennemsnitlig suppression af hydrocortison (± SD) på

64 % (± 18 %) hos børn og 50 % (± 27 %) hos voksne i forhold til baseline-værdierne. Der

er ikke rapporteret kliniske fund af relevans for sikkerheden.

I et studie med børn, der havde morbus Crohn i mild til moderat grad (CDAI) ≥ 200), blev

aktiviteten af Entocort kapsler i en dosis på 9 mg en gang dagligt sammenlignet med

aktiviteten af prednisolon, der blev givet i faldende doser med 1 mg/kg som udgangspunkt.

22 patienter blev behandlet med Entocort kapsler, og 26 patienter blev behandlet med

referencestoffet prednisolon. Efter 8 ugers behandling havde 70,8 % af de patienter, der fik

prednisolon, nået endepunktet (CDAI ≤ 150) sammenlignet med 54,5 % af dem, der fik

Entocort. Forskellen var ikke statistisk signifikant (p = 0,13). I løbet af studiet blev der

52506_spc.doc

Side 7 af 10

observeret uønskede hændelser hos 96 % af de patienter, der fik prednisolon, og hos 91 %

af dem, der fik Entocort. Der sås samme type hændelser i begge studiegrupper, men

incidensen af glukokortikoid-relaterede bivirkninger (såsom akne og fuldmåneansigt) var

lavere hos de patienter, der blev behandlet med Entocort.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Efter peroral indgift af budesonid i den almindelige mikroniserede form ses hurtig og

fuldstændig absorption. Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde består af

gelatinekapsler fyldt med gastro-resistent granulat med forlænget udløsningshastighed til oral

anvendelse. Hovedparten absorberes i ileum og ascenderende del af colon. Efter en enkelt

dosis af Entocort er den gennemsnitlige systemiske tilgængelighed ca. 10 til 20 %.

Distribution:

Budesonid har et fordelingsvolumen på ca. 3 L/kg. Den gennemsnitlige plasmaproteinbinding

er 85-90 %. Efter peroral indgift af Entocort 9 mg er den gennemsnitlige plasmakoncentration

efter 3-5 timer på 5-10 nmol/l.

Biotransformation:

Budesonid undergår i leveren omfattende biotransformation til metabolitter med lav

glukokortikosteroid aktivitet. Hovedmetabolitterne, 6

-hydroxybudesonid og 16

hydroxyprednisolon har en aktivitet på under 1 % af aktiviteten af budesonid. Metabolismen

af budesonid er primært medieret af CYP3A4, en undergruppe af cytochrom 450 systemet.

Elimination:

Eliminationen af budesonid i form af Entocort kapsler med modificeret udløsning, hårde

begrænses af absorptionshastigheden, og den terminale halveringstid er på ca. 4 timer.

Metabolitterne udskilles uomdannet eller i en konjungeret form, primært via nyrerne. Der er

ikke detekteret uomdannet budesonid i urin. Budesonid har en høj systemisk clearance (1,2

L/min), og en gennemsnitlig plasmahalveringstid efter i.v. administration på 2-3 timer.

Linearitet:

Kinetikken viser proportionalitet med dosis i kliniske relevante doser.

Pædiatrisk population

I et studie til sammenligning af Entocort kapslers farmakokinetik hos 8 børn (i alderen 9

14 år) og 6 voksne inducerede Entocort 9 mg kapsler i 7 dage systemisk eksponering (AUC),

der var 17 % højere hos børn end hos voksne, mens de maksimale koncentrationer (Cmax)

var 50 % højere hos børn end hos voksne (gennemsnitligt AUC ± SD: børn 41,3 nmol/l ±

21,2; voksne 35,0 nmol/l ± 19,8. Gennemsnitligt Cmax ± SD: børn 5,99 nmol/l ± 3,45;

voksne 3,97 nmol/l ± 2,11).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Resultater fra akutte, subakutte og kroniske forsøg over toksicitet viser, at de systemiske

virkninger af budesonid, som f.eks. mindsket vægtøgning og atrofi af lymfoidt væv og

binyrebark, er af mindre sværhedsgrad eller lig med de virkninger, der er observeret efter

indgift af andre glukokortikosteroider.

Budesonid bedømt i seks forskellige test-systemer viste intet tegn på mutagene eller

clastogene virkninger.

52506_spc.doc

Side 8 af 10

En øget forekomst af hjerne-gliomer hos hanrotter i et carcinogenicitetsforsøg kunne ikke

bekræftes i et gentaget forsøg, hvor forekomsten af gliomer ikke adskilte sig inden for de

forskellige grupper med aktiv behandling (budesonid, prednisolon, triamcinolon acetonid)

og kontrolgruppen.

Leverforandringer (primære hepatocellulære neoplasmer) fundet hos hanrotter i det

oprindelige carcinogenicitetsforsøg blev genfundet i et nyt forsøg med budesonid såvel

som med reference-glukokortikosteroider. Disse virkninger er sandsynligvis relateret til en

receptor-effekt og repræsenterer derfor en klasseeffekt.

Tilgængelige kliniske erfaringer tyder ikke på, at budesonid eller andre glukokortiko-

steroider inducerer hjerne-gliomer eller primære hepatocellulære neoplasmer hos

mennesker.

Toksiciteten af Entocort, med fokus på mave-tarmkanalen, er undersøgt hos cynomolgus aber

i doser op til 5 mg/kg (> 25 gange den anbefalede døgndosis hos mennesker) efter gentagen

peroral dosering i op til 6 måneder. Der observeredes igen påvirkninger af mave-tarmkanalen,

hverken ved grovpatologiske eller histopatologiske undersøgelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i originalemballage, tæt tillukket.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Emballage:

Kapslerne er pakket i tabletbeholdere. Beholderen er forsynet med et skruelåg forsynet med

tørrekapsel.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

EuroPharmaDK

Oddesundvej 39

6715 Esbjerg N

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52506

52506_spc.doc

Side 9 af 10

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. juli 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. april 2017

52506_spc.doc

Side 10 af 10

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information